4 A

Тіло

Május 12 - 22.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok a május 12 - 22 közötti házi feladatokat

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Kedves Diákok! Nagyon valószínű, hogy az idei tanévben már nem fogunk személyes találkozni, vagyis az osztályozásnál a beadandó házi feladatok jegyei is beszámítanak. Éppen ezért kérlek Titeket, hogy mindenki időben küldje vissza a leadandókat! Ellenkező esetben, mivel nincs mit értékelnem, kénytelen leszek 1-es érdemjegyet tenni!

Csak azt küldjétek vissza, amit kérek!

Ird be a füzetedbe a dátumot, s dolgozz úgy, mintha együtt lennénk!Használd a tankönyvet!

sfgh
 1. óra

A jelzők.A minőség-és mennyiségjelző

https://www.youtube.com/watch?v=lAujjN5gTYY

Munka a tankönyv alapján.

Oldd meg a következő feladatokat a tankönyvből!

254.,256.,260.feladat

Házi feladat

257.261. feladat

 

 

 

 

 1. óra

A birtokos  és értelmező jelző

https://www.youtube.com/watch?v=sb1uhudfOsw

Munka a tankönyv alapján.

Oldd meg a következő feladatokat a tankönyvből!

262.,263.267.268. feladat

 

Házi feladat

265.,269. feladat

 

3. óra

Begyakorló óra A jelzők témakörből. Témazáró kérdések és feladatok

1.,2.,3. feladat (Tankönyv 175. oldal)

4. óra

A megszólítás és a közbevetés

Munka a tankönyv alapján

Jegyzet készítése

 

Házi feladat

272.,276. feladat

Word dokumentumban küldd el a kocsismaria71@gmail.com címre

 ( Határidő: május 22.)

 

Irodalom

xfg

1-2. óra

Charles Dickens élete és munkássága

Karácsonyi ének

 

Készíts életrajzi vázlatot a tankönyv alapján!

Olvasd el a Karácsonyi ének részleteit a tankönyvből, majd nézd meg a mesefilmet!

https://www.youtube.com/watch?v=sqDwbkO9aEc

 

Amit a műről tudnod kell! (Tankönyv 256. oldal)

Házi feladat

Válaszolj az 1-8.kérdésekre a 256. oldalon

 

 

3.óra

H.B.Stowe: Tamás bátya kunyhója

 

A Tamás bátyja kunyhója nem hibátlan műalkotás, helyenként hatásvadász elemeket fedezhetünk fel benne, s a szereplők lelki folyamatainak ábrázolása sem tökéletes. E regény sokkal inkább a felháborodás szülte vitairat azok ellen, kik érvekkel próbálták igazolni a rabszolgaságot. A történet valóságos lexikona a rabszolgaságnak. Megrázó alkotás, de egyben szórakoztató is. Az írónő biztos hangot ad szilárd alapokon nyugvó reményének: a társadalmi változásoknak be kell következniük, a rabszolgaság aljasító intézményét el kell törölni mindenütt az Államokban. Radikális nézetet fejezi ki a „kis” George cselekedete a regény végén: minden rabszolgáját felszabadítja. Ma már tudjuk, hogy a történelem az amerikai humanistát igazolta.

A regény cselekménye:

A 19. század derekán vagyunk, az Államok északi területén, Kentuckyban. A Shelby-házaspár földjén a rabszolgák viszonylagos szabadságban élnek, jól bánnak velük. Valamiféle ideális közösségben laknak itt együtt fehérek és feketék – Tamás és neje, Chloe néni, a gyermekek, More és Pete, vagy más néger gyermekek, Andy és Sam.

Itt cselédeskedik a félvér Eliza, aki a fiát neveli, a kis Jimet. Eliza férje szintén félvér, s George Harrisnak hívják. Van egy testvére, Emily kit George nem ismerhetett, oly korán eladták Délre. George-nak több gazdája is volt, s egy kivételével mind embertelenül bánt vele. Elhatározza, hogy családjával, Elizával és a kis Jimmel a szabadabb Kanadába szökik, de Eliza eleinte hallani sem akar erről.

Shelbyék azonban eladósodnak. Egy-két emberüktől meg kell válniuk, hogy a gazdaság egésze fenntartható maradjon. Mr. Shelby egy Haley nevű alakkal úgy egyezik meg, hogy jó pénzért továbbad a hűséges Tamáson, valamint Eliza fián, a kis Jimen. Az aljas alkut – titokban – Eliza kihallgatja. A fiatal nő dönt. Egyedül vág neki a bizonytalan útnak, s magával viszi gyermekét is. George-ot (férjét) persze értesíti valahogyan, de a legfontosabb, hogy ők minél előbb kereket oldjanak.

Eközben Tamás Shelbyék 10-12 esztendős fiával, a kis George úrfival játszik. Tamás kunyhója a béke és a hit szimbóluma – itt szoktak összegyűlni a farm négerei, hogy meghallgassák – a mélyen vallásos – Tamás bátya sajátos előadásait Istenről és annak fiáról. De Tamás is tanul: mivel nem tud írni, a kis George Shelby tanítja betűvetésre. Fogalma sincs, hogy már döntöttek – felette – sorsáról.

A megállapodás szerint meg is érkezik Haley tulajdonaiért, de kiderül, hogy Eliza megszökött a kis Jimmel. Tamás szomorú beletörődéssel veszi tudomásul, hogy eladták, mint valami tárgyat, vagy állatot, s a családjától messzire kerül. Chloe néni is vigasztalhatatlan. Ellenben Haley csak azzal van elfoglalva, hogy előkerítse a fiatal, csinos nőt a gyermekével. Jó pénzt vár értük a piacon.

Innentől válik izgalmassá a regény. Megkezdődik a hajsza Eliza és a kis Jim felkutatásáért. A két néger gyerek, Sam és Andy vezeti Haley-t, s ahogy tudják, hátráltatják az embervadászt aljas munkájában. Eliza majdnem kézre kerül, de elszántsága a Kentuckyval határos Ohióba juttatja, ahol már segítenek neki. Jó emberek fogadják be, akik a quakerek közösségéhez tartoznak. A quakerek már sok-sok szerencsétlennek segítettek, hogy azok a szabad Kanadába jussanak. De Elizának nehéz a dolga, mert Haley sem mond le könnyen a pénzen vett tulajdonról. Társakat toborozz magának, így állít maga mellé két embert.

A quakerek között Eliza és Jim jól érzi magát, mivel mindenki igyekszik segíteni nekik. Egy napon megjelenik George is, s a család aggodalma a boldogsággal együtt növekszik. George megtudja, hogy többen követik őket, s azonnal menekülniük kell. A kivívott pillanatnyi szabadság érzése, családja közelsége megsokszorozza erejét. Quaker férfiak állnak George-ék mellé, s megígérik, hogy ha kell, fegyverrel is megvédik őket. Közben Haley is toboroz még jó pár embert.

Tamás bátyát azonban, mint valami csomagot Haley a La belle Riviére nevű gőzösre rakja, hogy lefelé a Mississippin, New Orleansba jussanak, s ott adjon túl a szerencsétlen emberen. A hajóút hosszú; Tamás megismerkedik egy fehér lánnyal, aki papájával utazott, s egyszer vízbe esett – Tamás sietett a segítségére. A lány Evangeline St. Clare (Éva), s papája Augustine St. Clare. Augustine nem sajnálja a pénzt a megbízható néger rabszolgáért, kit lánya úgy megszeretett. Elhatározza, hogy megveszi és magával viszi New Orleansba, a farmra.

Éva napról napra betegebb lesz, érzi a vég közeledtét. Arra kéri apját, hogy a rabszolgák legyenek szabadok. Miután Éva meghalt, apja St. Clare megindítja a hivatalos eljárást Tamás felszabadítása érdekében, mivel minél hamarabb túl akart esni a formalitásokon. Egyik nap betér egy kávézóba, ahol verekedésbe keveredik, s végzetes döfést kap az oldalába. Augustine halála után a rabszolgák a hisztériás Marie (felesége) kiszolgáltatottjaivá válnak. Egymást érik a kegyetlen vesszőzések, büntetések a farmon, mígnem a feleség úgy dönt, hogy mindent elad, s hazaköltözik szüleihez.

Így kerül Tamás a rabszolgapiacra, ahol Simon Legree veszi meg a szép és fiatal Emmeline-nel egyetemben. Legree Tamáson látja, hogy emberfelettien jó és türelmes, ami őt csak bosszantja, így elhatározza, hogy lépten-nyomon megalázza és megveri Tamást, hogy megtörhesse. Emmeline sorsa, hogy Legree kirúgja Cassyt, volt félvér nőjét, hogy a fiatalabbal foglalkozhasson. Egyszer, mikor Tamást Legree félholtra vereti, Cassy ápolja, s az olvasó itt tudja meg, hogy ő Eliza anyja.

A farmon egy nő összeesik, ezért a farm „rendtartói” verni kezdik. Tamás siet segítségért, akit Legree példásan megbüntet, Tamás már nem épül fel. Ezek után Cassy és Emmeline bosszút áll Legree-n. Elrejtőznek a padláson (élelemmel, itallal felszerelkezve), s a férfi leggyengébb pontján támadják. Szabályos kísértetjárásba kezdenek. Legree egyre többet iszik, s az alkohol öli meg. A két nő együtt ered George Shelby nyomába, s valahol utol is érik: együtt szállnak fel a gőzösre, hogy Kentuckyba utazzanak. A hosszú úton alaposan megismerik egymást, sőt találkoznak egy Madame de Thoux nevű hölggyel, akiről kiderül, hogy Eliza férjének a testvére (Emily a keresztneve).

George, Eliza és a kis Jim eközben – még mindig a lelkes quakerek önzetlen segítségét élvezve – a békés Kanadába szöknek. Később csatlakozik hozzájuk Cassy, Emily és Emmeline, s a kis társaság tagjai úgy döntenek, hogy néhány évre Franciaországba mennek.

George Shelby miután hazaér, beszámol anyjának és Chloe néninek Tamás haláláról. Az asszonyok magukba roskadnak a hír hallatára, de az ifjú erő – Tamás egykori kunyhója előtt – szent ígéretet tesz mindenkinek: valamennyi rabszolgáját felszabadítja, s azok szabad munkásként élhetnek majd birtoka körül.

A regény utolsó mondata akár mottója is lehetne e megható történetnek:

„Gondoljatok a szabadságotokra, valahányszor elhaladtok Tamás bátya kunyhója előtt.”

 

 

Készíts jegyzetet!

S ha van kedved, nézd meg a filmet is!

  https://www.youtube.com/watch?v=xQQy96dDO6I

 

 

 

4.óra

Ellenőrző dolgozat

Word dokumentumban küldd el a kocsismaria71@gmail.com címre

 ( Határidő: május 22.)

 

 

1.A regény, mint fülszöveg. Hogyan ajánlanád a könyvet         másoknak? Egészítsd ki a szöveget!                         6 pont

 

A császárpárti Baradlay Kazimír ­­­_________, szembeszegülve férje végakaratával, jó magyarnak, boldog embernek szeretné látni fiait. Hazahívja legidősebb fiát, ______ Pétervárról, Richárdot és Jenőt _______. Kitört a _______. A forradalmár lelkületű Baradlayné biztatására fiai apjuk _________ ellenére 1848 ügye mellé állnak. A leggyengébbnek tűnő, fényes pálya előtt álló _______ a szabadságharc leverése után az életét is feláldozza bátyjáért. A regényben keverednek az izgalmak, a fantasztikus kalandok és a romantikus események.

 

2. Egészítsd ki Mikszáth életrajzát a hiányzó adatokkal                9 pont

1847-ben született a Nógrád megyei _________. Pesten_________ tanult, joggyakornok lett. Beleszeretett hivatali főnöke leányába, __________________, akivel titokban házasodtak össze. Elvált feleségétől, __________________. Sikerei megérkeztével azonban újra ___________________________. Az elismerést két novelláskötete ___________________________ és ___________________________ hozta meg számára. Íróként, újságíróként és országgyűlési képviselőként egyaránt sikeres lett. Még megéri _________éves írói jubileumát, majd _________- ben meghalt.

3. Csoportosítsd az írókhoz tartozó műveket!Kik a szerzők?         10 pont     

1.A nagyenyedi két fűzfa

2. Jó palócok

3. Szent Péter esernyője

4. A kőszívű ember fiai

5. A Noszty fiú esete Tóth Marival

6. A tót atyafiak

7. Az aranyember

8. Egy magyar nábob

9. Kárpáthy Zoltán

10. Különös házasság

5.Készíts jellemzést Tamás bátyáról vagy Scroogról ! ( min. 15. mondat)

9 pont

Word dokumentumban küldd el a kocsismaria71@gmail.com címre

 ( Határidő: május 10.)

 

Ukrán nyelv és irodalom, Onoprijenko Viktória

 1. Прослухайте текст. Користуючись планом, напишіть переказ тексту. У зошити з мови. І перешліть мені

 

https://www.youtube.com/watch?v=od0tseWyTuY

 1. Прослухайте текст:

https://www.youtube.com/watch?v=g9KGiXRqEfM

перегляньте:

https://www.youtube.com/watch?v=wV-OlEvEA1U

https://www.youtube.com/watch?v=_0cm4nx6bFI

запишіть короткий зміст (8-10 речень)у  зошити з літератури

 1. Прослухайте і подивіться. Запишіть міста і місця, де ви «побували»(почули):

https://www.youtube.com/watch?v=SZo9v8lczUI

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla ( gorzovkamilla@gmail.com)

4A ( 14.05)  Thursday, the fourteenth of May.

Class work.

Topic: Culture 1, pg. 108 (SB) The British

 1. Ex. 2 pg. 108 (SB) Read and translate the text How the foreigners see the British .

Study the new vocabulary:

       1. foreigner – idegen, külföldi
       2. expectation – elvárás
       3. reserved –zárkózott, magának való
       4. queue – sor
       5. stereotype – sztereotípia, előítélet
       6. survey – felmérés
       7. aspect – szempont, jelleg
       8. good manners – jómodor
       9. quality – tulajdonság
       10. spokesman – szóvívő
 1.  Read the text and decide are the sentences T –true or F-false
 2. Ex. 5, p. 108 SB – hallgass meg öt személyt, ahogy a britekről alkotott véleményükről beszélnek, majd az öt beszélőt párosítsd a kérdésekhez!

Hanganyag: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-pre-intermediate-class-audio-cd-3.html Keresd: track_3.18

 

Homework:

Choose the correct answers. – Válaszd ki a megfelelő szavakat! Ird a feladatot a füzetbe , fotózd le és küld el ellenőrzésre május 18-ig. Köszönöm.

 1. Oh no, look at those ___ ! I hope you brought your umbrella with you!
  a  clouds                       b  rain             c  storms
 2. I’m scared of ___ because of the loud sound.
  a  thunder                     b  lightning     c  showers
 3. It’s dangerous to stand under a tree if there’s a storm and you see ___ .
  a  hail                b  sunshine      c  lightning
 4. You have to drive really slowly in ___ weather because you can’t see where you’re going.
  a  icy                 b  foggy                      c  sunny
 5. I prefer a ___ to heavy rain because I know it won’t last long.
  a  shower                      b  wind                       c  snowflake
 6. In the winter, I love watching ___ fall. It’s amazing that each one is different.
  a  showers                     b  winds                     c  snowflakes
 7. There was a storm last night and the ___stones were so big that they damaged the car.
  a  frost               b  hail              c  cloud
 8. Let’s go out for a walk – it’s really warm now and the ___ is shining.
  a  snow              b  sun              c  storm
 9. When it’s ___ , it’s a good idea to wear a hat and gloves.
  a  cloudy                       b  showery      c  frosty
 10. We couldn’t get out of the house because there was so much ___ in front of the door.
  a  frost               b  mist             c  snow

 

 

4A (15.05) Friday, the fifteenth of May.

Class work.

Topic: Culture 2, pg. 108 (SB) Robinson Crusoe

 1. Useful vocabulary for translating the text. Remember the words:
 1. to publish – kiadni
 2. marooned – hajótörött
 3. desert island – lakatlan sziget
 4. to rescue – megmenteni
 5. sailor – tengerész
 6. crew – legénység
 7. to attack – megtámadni
 8. supply – ellátmány
 9. to regret – megbánni
 10. sink – merül, süllyed
 11. shelter – menedék
 12. to return home – hazatérni
 13. voyage – hajóút
 14. manage –  boldogul, sikerül
 15. footprint – lábnyom
 16. occasionally – alkalomadtán
 17. prisoner – fogoly

 

 1. Ex. 2 pg. 109 ( SB) Read the text and circle the correct answers.

 

3) Watch a video about the story of Robinson Crusoe

                         https://youtu.be/tgKO38nofqU

 

Homework:

   Ex. 6, p. 109 SB – képzeljétek el, hogy egy évet fogtok eltölteni egy lakatlan szigeten! Döntsétek el, hogy a leírt dolgokból miket vinnétek magatokkal és miért! Használjátok a következő kifejezéseket:

Let’s take…so that we can … - Vigyünk magunkal… -t, hogy tudjunk…

I (don’t) think we need a ….because.. -  Nem gondolom/ Úgy gondolom, hogy szükségünk van egy … -ra/re, mivel…

A … will be useful for … - Egy … hasznos lesz arra, hogy …

I think we should also take… - Úgy gondolom, hogy még …-t is kellene vinnünk.

 

4A ( 18.05) Monday, the eighteenth of May.

Class work.

Topic:  Culture 3, pg.110  ( SB) Screen Exports.

 1. Ex. 1 pg. 110 (SB)
 2. Ex. 2 pg. 110 ( SB) Read the text and check your answers to ex. 1
 3. Ex. 3 pg 110 ( SB) Decide if the sentences are T –true or F-false

Homework:

Write the adjectives next to the temperatures. There is one extra adjective. – Írd a megfelelő melléknevet a hőmérséklet mellé, fotózd le a feladatot és küld el ellenőrzésre május 22-ig.

cool     freezing     hot     mild     sweltering     warm

 1. 48°C      __________________
 2. 35°C      __________________
 3. 24°C      __________________
 4. 18°C      __________________
 5. 9°C        __________________

 

 

4A ( 21.05) Thursday, the twenty-first of May.

Class work.

          Topic:  Sherlock Holmes.

 1.  Do the Sherlock Holmes quiz. Ex. 2 pg. 115 ( SB)

            Olvassátok el a 3. feladatban lévő információkat és ellenőrizzétek a kvízben adott     válaszaitokat!

Words:

 1. author – szerző
 2. medicine – orvostudomány
 3. spare time – szabadidő
 4. deerstalker hat – vadászkalap
 5. carry – cipel, magával hord
 6. magnifying glass – nagyító
 7. violinist – hegedűművész
 8. enemy – ellenség
 9. upset – dühös, feldúlt         

             2) Watch the video and do the tasks. Check your answers at the end.

     https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/sherlock-holmes

           Homework

Ex. 4, p. 115 SB – hallgassátok meg az interjút egy film kritikussal és pótoljátok be a hiányzó szavakat a mondatokba!

Hanganyag: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-pre-intermediate-class-audio-cd-3.html Keresd: track_3.31

 

4A (  22. 05) Friday, the twenty-second of May.

Class work.

          Topic:  Sherlock Holmes

 1. Ex. 5 pg. 115  Below there is a list of qualities that Sherlock Holmes possesses.

       Personality adjectives:

 1. arrogant – arrogáns
 2. brave – bátor
 3. cold – rideg
 4. confident – magabiztos
 5. curious – kíváncsi
 6. cynical – cinikus, kiábrándult
 7. easily bored – unott
 8. imaginative – ötletes
 9. intelligent – intelligens
 10. logical - logikus
 11. observant – figyelmes, megfigyelő
 12. proud – büszke
 13. stubborn – makacs
 14. unemotional – nem érzelgős, érzelemmentes
 15. unsympathetic - közömbös
 16. vain – hiú, beképzelt
 1. Put the adjectives into two groups, positive and negative. Write them down into zour copy-books.
 1. Homework:

   Read the fact file and complete the sentences with the superlative form of the adjectives below. There is one extra adjective. – Az adatok alapján pótoljátok be a megfelelő melléknév felsőfokát a mondatokba!

FACT FILE: Did you know?

 • The summit of Mount Everest: 8,848 m above sea level
 • Vatican City: area 0.44 km2
 • The city of San Pedro Sula in Honduras: 3 murders per day
 • The Pink Star diamond: sold for £51.7 million in 2014
 • The cheetah: runs at speeds of 70–75 mph
 • Jeanne Calment: aged 122 in 1997
 • Plateau Station, Antarctica: average annual temperature ˗56.7°C

cold     dangerous     expensive     fast     high     old     powerful     small

 1. Mount Everest is __________________ mountain in the world.
 2. Vatican City is __________________ country in the world.
 3. San Pedro Sula is __________________ city in the world.
 4. The Pink Star diamond is __________________ diamond in the world.
 5. The cheetah is __________________ animal on the planet.
 6. Jeanne Calment is __________________ person on record.
 7. The Plateau Station in Antarctica is __________________ place in the world. 

 

Complete the answers to the questions. Use too or enough and the word in brackets. – Használjátok a too (túl) és enough (elég) határozókat és a zárójelben megadott szavakat.

 1. ‘Why isn’t this cake sweet?’
  ‘Because there isn’t _______________________ in it.’ (sugar)
 2. ‘Would you like to go for a walk this afternoon?’
  ‘Not really, it’s _______________________ outside.’ (cold)
 3. ‘Why is the garden so dry?’
  ‘Because there wasn’t _________________________ this summer.’ (rain)
 4. ‘Do you want to go to the cinema?’
  ‘I can’t because it’s _________________________ and I’ve got school tomorrow.’ (late)
 5. ‘Why did you turn the radio off?’
  ‘Because the music was _________________________ .’ (loud)
 6. ‘Why don’t you wear that new coat I bought you?’
  ‘Because it’s not _________________________ .’ (big)

 

A 2 feladat megoldását küldjétek el nekem ellenőrzésre május 24-ig. Köszönöm.

 

 

Angol nyelv, Pavljuk Erika (erikapavljuk@gmail.com)

Tuesday, the twelfth of May

Classwork

 1. Read the fact file and complete the sentences with the superlative form of the adjectives below. There is one extra adjective. – Az adatok alapján pótoljátok be a megfelelő melléknév felsőfokát a mondatokba!

FACT FILE: Did you know?

 • The summit of Mount Everest: 8,848 m above sea level
 • Vatican City: area 0.44 km2
 • The city of San Pedro Sula in Honduras: 3 murders per day
 • The Pink Star diamond: sold for £51.7 million in 2014
 • The cheetah: runs at speeds of 70–75 mph
 • Jeanne Calment: aged 122 in 1997
 • Plateau Station, Antarctica: average annual temperature ˗56.7°C

cold     dangerous     expensive     fast     high     old     powerful     small

 1. Mount Everest is __________________ mountain in the world.
 2. Vatican City is __________________ country in the world.
 3. San Pedro Sula is __________________ city in the world.
 4. The Pink Star diamond is __________________ diamond in the world.
 5. The cheetah is __________________ animal on the planet.
 6. Jeanne Calment is __________________ person on record.
 7. The Plateau Station in Antarctica is __________________ place in the world. 

 

Complete the answers to the questions. Use too or enough and the word in brackets. – Használjátok a too (túl) és enough (elég) határozókat és a zárójelben megadott szavakat.

 1. ‘Why isn’t this cake sweet?’
  ‘Because there isn’t _______________________ in it.’ (sugar)
 2. ‘Would you like to go for a walk this afternoon?’
  ‘Not really, it’s _______________________ outside.’ (cold)
 3. ‘Why is the garden so dry?’
  ‘Because there wasn’t _________________________ this summer.’ (rain)
 4. ‘Do you want to go to the cinema?’
  ‘I can’t because it’s _________________________ and I’ve got school tomorrow.’ (late)
 5. ‘Why did you turn the radio off?’
  ‘Because the music was _________________________ .’ (loud)
 6. ‘Why don’t you wear that new coat I bought you?’
  ‘Because it’s not _________________________ .’ (big)

A feladatok megoldásait küldjétek el a pavljukerika@gmail.com email címre vagy messengerre május 16-ig !!!

 

Monday, the eighteenth of May

Classwork

Choose the correct answers. – Válaszd ki a megfelelő szavakat!

 1. Oh no, look at those ___ ! I hope you brought your umbrella with you!
  a  clouds                       b  rain             c  storms
 2. I’m scared of ___ because of the loud sound.
  a  thunder                     b  lightning     c  showers
 3. It’s dangerous to stand under a tree if there’s a storm and you see ___ .
  a  hail                b  sunshine      c  lightning
 4. You have to drive really slowly in ___ weather because you can’t see where you’re going.
  a  icy                 b  foggy                      c  sunny
 5. I prefer a ___ to heavy rain because I know it won’t last long.
  a  shower                      b  wind                       c  snowflake
 6. In the winter, I love watching ___ fall. It’s amazing that each one is different.
  a  showers                     b  winds                     c  snowflakes
 7. There was a storm last night and the ___stones were so big that they damaged the car.
  a  frost               b  hail              c  cloud
 8. Let’s go out for a walk – it’s really warm now and the ___ is shining.
  a  snow              b  sun              c  storm
 9. When it’s ___ , it’s a good idea to wear a hat and gloves.
  a  cloudy                       b  showery      c  frosty
 10. We couldn’t get out of the house because there was so much ___ in front of the door.
  a  frost               b  mist             c  snow

 

 

Read the definitions of natural disasters and write the correct words. – Olvasd el a természeti katasztrófák definícióit és írd le melyikről van szó!

 1. This happens when snow, ice and rocks fall quickly down the side of a mountain. __________________
 2. This can happen in a place where it doesn’t rain for a long time. __________________
 3. If there is too much rain in a short period of time, you might experience one of these. __________________
 4. When one of these happens, buildings shake and they sometimes fall down. __________________
 5. This happens in an area where there isn’t enough food for everyone to eat. __________________

Write the adjectives next to the temperatures. There is one extra adjective. – Írd a megfelelő melléknevet a hőmérséklet mellé!

cool     freezing     hot     mild     sweltering     warm

 1. 48°C      __________________
 2. 35°C      __________________
 3. 24°C      __________________
 4. 18°C      __________________
 5. 9°C        __________________

A feladatok megoldásait küldjétek vissza az erikapavljuk@gmail.com email címre vagy a messengerre május 18-ig !!!

 

Monday, the eighteenth of May (second lesson)

Classwork

Culture – The British (Page 108 SB)

Read and translate How the foreigners see the British text

Words:

       1. foreigner – idegen, külföldi
       2. expectation – elvárás
       3. reserved –zárkózott, magának való
       4. queue – sor
       5. stereotype – sztereotípia, előítélet
       6. survey – felmérés
       7. aspect – szempont, jelleg
       8. good manners – jómodor
       9. quality – tulajdonság
       10. spokesman – szóvívő

 

Homework

Ex. 3, p. 108 SB – a szöveg adatait felhasználva pótold be a szavakat a grafikonba!

Ex. 5, p. 108 SB – hallgass meg öt személyt, ahogy a britekről alkotott véleményükről beszélnek, majd az öt beszélőt párosítsd a kérdésekhez!

Hanganyag: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-pre-intermediate-class-audio-cd-3.html Keresd: track_3.18

 

Tuesday, the nineteenth of May

Classwork

Robinson Crusoe (Page 109 SB)

Read and translate The real Robinson Crusoe.

Olvasás és fordítás közben pótoljátok be a hiányzó szavakat a szövegben a második feladatból!

Words:

 1. to publish – kiadni
 2. marooned – hajótörött
 3. desert island – lakatlan sziget
 4. to rescue – megmenteni
 5. sailor – tengerész
 6. crew – legénység
 7. to attack – megtámadni
 8. supply – ellátmány
 9. to regret – megbánni
 10. sink – merül, süllyed
 11. shelter – menedék
 12. to return home – hazatérni
 13. voyage – hajóút
 14. manage –  boldogul, sikerül
 15. footprint – lábnyom
 16. occasionally – alkalomadtán
 17. prisoner – fogoly, rab

 

Homework

Ex. 5, p. 109 SB – pótold be a kérdésekbe a hiányzó kérdőszavakat majd hallgasd meg a hanganyagot és válaszolj a kérdésekre!

Hanganyag: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-pre-intermediate-class-audio-cd-3.html Keresd: track_3.20

 

Német nyelv

Stunde 61.

In der Deutschstunde – Németórán

e Muttersprache,-n – anyanyelv

Zeit widmen D. – időt szentel vmire

erfahren, erfuhr, h. erfahren – megtud

verbessern, -te, h. –t – javít

wiederholen-ismétel

 

1. Lerne die neuen Vokabeln. Schreibe sie ins Vokabelheft.

2. Üb. 3a S. 155. LB

Die passenden Wörter und Wortverbindungen schreibe ins Heft.

3. Üb. 2 S. 99. AH

4. Üb 4.S. 156. LB

Lesen, übersetzen.

5. Üb. 3. S. 99. AH

6. Schreibe 6 Fragen und Antworten zum Thema: Wie lernst du Deutsch?

Fragewörter: wohin?, wo?, wie?, wie oft?, wie viel?, warum?, wann?, wer? was?

Beküldeni: Üb. 2 S. 99. AH , valamint az általad (!) szerkesztett 6 kérdést és a válaszokat.

Határidő: május 14.

 

Stunde 61.

Schreibe  einen Aufsatz zum Thema: In der Deutschstunde. (12-15 Sӓtze)

Beküldeni: a fogalmazást

Határidő: május 14.

 

 

Stunde 62.

e Show, -s – show

e Jury,-s – zsüri

e Einlage,-n – bevetés, betét, melléklet

r Interessent,-en – érdeklődő (személy)

selbst gebastelt – saját készítésű

stattfinden, fand statt, hat stattgefunden – meg van tartva

teilnehemen, nahm teil, hat teilgenommen an D – részt venni vmi(be)n

 

1. Lerne die neuen Vokabeln. Schreibe sie ins Vokabelheft.

2. Üb.2. S.158. LB

Den Text lesen.

3. Üb.4. S. 158. LB

Schreibe 2 Dialoge.

Beküldeni: az általad írt 2 párbeszédet.

Határidő: május 18.

 

Stunde 62.

1. Üb. 3. S. 100. AH

2. Üb. 4. S. 100. AH

Beküldeni: Üb. 3. S. 100. AH, Üb. 4. S. 100. AH

Határidő: május 21.

 

 

 

 

 

Schreiben

I. Ergänze die Sätze mit passenden Präpositionen und Artikeln, wo es nötig ist.

1. Auf der Post hat meine Mutter ein Telegramm abgeschickt.

2. In den Ferien möchte ich mit meinen Eltern ………. Meer fahren.

3. Geh mal ………… Apotheke und kauf Aspirin.

4. Diese Touristengruppe fährt mit dem Zug ……… Deutschland.

5. …………… Schweiz haben wir die Hauptstadt Bern besucht.

6. …………… Wochenende bin ich meistens ………… Hause.

7. …………… 16 Uhr beginnt ein interessantes Programm ……… Zirkus.

II. Was sagt der Lehrer den Schülern! Schreibe!

 1. Marc soll den Satz richtig schreiben.- Marc, schreibe den Satz!
 2. Carola und Sandra sollen die Hefte einsammeln. - ………………………………
 3. Peter soll das Fenster schließen. - …………………………………………………
 4. Lea soll den Text vorlesen. - ………………………………………………………
 5. Claudia soll an die Tafel gehen. - ………………………………………………….
 6. Jessica und Leon sollen die Sätze übersetzen. - …………………………………...

III. Bilde Sätze und schreibe sie. Gebrauche die Wörter in der richtigen Form.

 1. Abends, mein Freund, viel, fernsehen. – Abends sieht mein Freund viel fern.
 2. du, nach Hause, Wann, kommen? - ………………………………………………
 3. laut, der Text, vorlesen, Peter! - ………………………………………………….
 4. du, alle Übungen, zu Hause, Machen? - …………………………………………
 5. sein Freund, Er, helfen, immer. - …………………………………………………

 

Beküldési határidő : május 21.

 

Történelem, Turi László

Ukrajna története

2020. május 15.

Téma: 30 §. Balparti és Szloboda Ukrajna. A Hetmanátus felszámolása

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve word dokumentumban kérem elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

1.Mikor állították helyre a hetmani hatalmat, és ki volt az utolsó hetman?

2. Jellemezzétek K. Rozumovszkij reformátori tevékenységét!

 3. Ki volt a második Kisorosz Kollégium vezetője, milyen intézkedéseket foganatosított?

4. Mikor számolták fel Szloboda Ukrajna autonómiáját?

6. Miért, és ki állította le az utolsó hetman reformjait?

2020. május 22.

Téma: 32 §. Jobbparti Ukrajna és a nyugat-ukrajnai földek a XVIII. század második felében. Az ukrán nép nemzeti-felszabadító harca

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve word dokumentumban kérem elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

1.Nevezzétek meg a nemzeti-felszabadító mozgalom megerősödésének okait Jobbparti Ukrajnában a XVIII. század második felében!

2. Milyen formái voltak a nemzeti-felszabadító mozgalomnak ebben az időszakban?

 3. Kik voltak a hajdamakok, és mi volt mozgalmuk kiváltó oka?

 4. Mikor kezdődött a kolijivscsina és mi volt a lényege?

5. Milyen tartományokban tevékenykedtek az opriskok? Nevezzétek meg az oprisk mozgalom sajátosságait!

6. Milyen országok, és hányszor osztották fel Lengyelországot? Milyen következményei voltak Lengyelország felosztásának Ukrajnára nézve?

 7. Miben hasonlítanak, és miben különböznek az 1730– 1750-es évek hajdamak felkelései és a kolijivscsina?

 

Magyar történelem

2020. május 13.

23§. A török kiűzése Magyarországról

https://www.nkp.hu/api/media/file/e66ac8a63187585db52b0edf5fb7ac68824c38d0

A linkre kattintva elérhető a tankönyv

Ajánlott videó: https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/torokok-kiuzese-magyarorszagrol

A paragrafus alapján válaszolj a kérdésekre! A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

 1. Mi a Szent Liga? Ki és milyen célból hozta létre?
 2. Mi segítette elő a keresztény seregek győzelmét?
 3. Hány évig volt Buda török kézen? Ki volt az utolsó budai pasa?
 4. Mutasd be a török kiűzésének körülményeit!
 5. Milyen szerepet játszott Thököly a harcokban? ƒ
 6. Milyen örökséget hagyott hátra a török megszállás?
 7. Mikor és hol kötötték a török kor lezárását jelentő békét?

2020. május 20.

24§. „Buzgóság a haza szabadsága iránt” – A Rákóczi-szabadságharc

https://www.nkp.hu/api/media/file/e66ac8a63187585db52b0edf5fb7ac68824c38d0

A linkre kattintva elérhető a tankönyv

Ajánlott videó: https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/rakoczi-szabadsagharc

A paragrafus alapján válaszolj a kérdésekre! A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

 1. Milyen sérelmek robbantották ki a Habsburg ellenes felkelést? ƒ
 2.  Kik voltak a kurucok és kik a labancok?
 3. Miért vette fel a kapcsolatot II. Rákóczi Ferenc XIV. Lajossal?
 4. Milyen körülmények között tudott Rákóczi megszökni a börtönből?
 5. Hogy hívták a Rákóczi által veretett pénzt?
 6. Mit fogadtak el az ónódi országgyűlésen? Miért volt ez fontos?
 7. Milyen problémákkal szembesült Rákóczi a szabadságharc során? ƒ
 8. Milyen okok vezettek a béke megkötéséhez?
 9. Hol és milyen feltételek mellett kötötték meg a békét?

 

Világtörténelem

2020. május 13.

Tesztfeladat az V. fejezet anyagához. A felvilágosodás kora.

Házi feladat. Töltsd ki a feladatsort!

A válaszokat (a helyes választ formázva tedd láthatóvá a feladatsorban) word dokumentumban kérem elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

 1. A felsorolt személyek közül ki volt Poroszország első királya?

A I. Frigyes Vilmos B I. Frigyes C II. Frigyes Vilmos D II. Frigyes

 1. Mely okmány jogosította fel Mária Teréziát, hogy elfoglalja az osztrák trónt?

A Pragmatica sanctio B Jogi folyamodvány C Jogtörvény D Aranybulla

 1. Mely terület került az osztrák Habsburgok uralma alá Lengyelország első felosztása következtében?

A Kis-Lengyelország B Nagy-Lengyelország C Galícia D Szilézia

 1. Mely egyeduralkodó uralmát nevezik az Orosz Birodalom „Aranykorának"?

A Jelizaveta cámő B Anna Ivanovna C II. Katalin D III. Péter.

 1. Mi volt az európai államok hétéves háborújának legfőbb eredménye?

A Poroszország megszerezte Sziléziát

B az európai államok először alakítottak katonai és politikai szövetségeket

C elfojtották Poroszország azon törekvését, hogy hatalma alá kerítse a német területeket, és így Németország további 100 évre széttagolt maradt

D dinasztiaváltás történt Oroszországban

 1. Mely eszme elterjedésével szilárdult meg Európában a felvilágosult abszolutizmus?

A felvilágosodás B protestantizmus C protekcionizmus D humanizmus

 1. Mi számított a műveltség alapjának a felvilágosodás korában?

A tudni politikai témákról társalogni

B tudni tudományos és filozófiai témákról társalogni

C ismerni a reneszánsz kor művészeit és műveiket

D ismerni a haza történelmi múltját

 1. Melyik feltaláló alkotta meg az első motort?

 A John Key B J. Hargreaves C J. Watt D E. Cartright

 1. Kinek a szájából hangzott el „Az állam én vagyok"?

A Richelieu B XIV. Lajos C XV. Lajos D XVI. Lajos

 1. Anglia észak-amerikai gyarmatai mikor fogadták el a Függetlenségi Nyilatkozatot?

A 1774 B 1776 C 1781 D 1783

 1. Ki volt az USA első elnöke?

A George Washington B John Adams C Thomas Jefferson D Benjámin Franklin

 1. A függetlenségi háború befejezése után Észak-Amerika hány angol gyarmata hozta létre az USA-t?

A 10 B 13 C 15 D 24

 1. Fejtsd meg a keresztrelytvényt!
 1. Az USA első elnöke.
 2. Állami és gazdasági önállósággal nem rendelkező terület, mely közigazgatásilag a hódító anyaországhoz tartozik.
 3. A Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazója.
 4. Ebben a városban fogadták el a Függetlenségi Nyilatkozatot.
 5. A háborút lezáró békekötés helyszíne.
 6. A végrehajtó hatalom birtokosa az USA-ban.
 7. Az észak-amerikai gyarmatok célja az Anglia elleni háborúban.
 8. Az angol parlament erre az árucikkre fenntartotta a behozatali vámot.
 9. Egy terület elzárása a külvilágtól vagy bizonyos árutermékek elleni lakossági magatartás.
 10. A törvényhozó hatalmat birtokló szerv az USA-ban.
fgh

2020. május 20.

Tesztfeladat a IV. fejezethez. A kelet országai a XVI-XVIII. században

Házi feladat. Jelöld ki a jó válaszokat!

A válaszokat word dokumentumban kérem elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

1.Ki alapította meg 1526-ban a nagymogulok államát?

 A Bábur B Humájun C Akbár D Dzsáhángir

2. Mely esemény nyomán került hatalomra a Csing-dinasztia?

A a nyugat-európai gyarmatosítók behatolása

B Peking mandzsurok általi elfoglalása

C a Ming és Csing hívek csoportosulásai közötti hatalmi harcok a császári udvarban

D fiú utód hiányában a Ming-dinasztia megszűnése

 3. Melyik évben kezdődött Japánban Tokugava sogunsága?

A 1543. B 1582. C 1603. D 1639

4. Mely társadalmi réteg képezte az alapját a keleti civilizációknak?

A közösségi parasztok B hivatalnokok C földbirtokosok D papság

5. Melyik delhi szultán idejében épült fel a Tadzs Mahal?

A Bábur B Akbár C Dzsáhán D Aurangzeb

6. A XVIII. sz. végére mely európai állam foglalta el a vezető helyet az Indiával való kereskedelemben?

A Portugália B Hollandia C Franciaország D Anglia

7. Melyik keleti állam igyekezett „bezárkózni" először az európaiak behatolása elől?

A Kína B Japán C Perzsia D India

8. Melyik dinasztia uralta Iránt (Perzsia) a XVI—XVII. sz. elején?

A Szasszanida B Pehlevida C Szefevida D Kadzsari

9. Melyik évben kezdett uralkodni Kínában a Csing-dinasztia?

A 1549. B 1622. C 1628. D 1644.

10. Mely európai állam kereskedői érkeztek meg először Kínába és bontakoztattak ki élénk kereskedelmet?

A Portugália B Spanyolország C Hollandia D Anglia

 11. Nevezzétek meg, milyen államigazgatási formában uralkodott a Csing-dinasztia.

A köztársaság B korlátozott monarchia C abszolút monarchia, despotizmus D tirannia (zsarnokság)

12. Mely uralkodó alatt érte el a tetőfokát a nagymogul állam és kultúra?

A Nadír-sah B Akbár C Bábur D Aurangzeb

 

Algebra, File-Kovács Erika

fsghfhdfg

Házi feladat

21.§. 166-168.old., szabályok, képletek

729.f.-169.old.

Nézd meg!
1) https://zanza.tv/matematika/szamtan-algebra/gyoktenyezos-alak-es-viete-formulak

2) https://www.youtube.com/watch?v=M7pSc_dQLE4

tyuityutghjghjghjdfghgfjhghjghjfghfdgh

2020.májuas 26, 28. (2 óra)

Változók bevezetése

Nézd meg!1)https://www.youtube.com/watch?v=XBHFqRFdPe8

2) https://zanza.tv/matematika/szamtan-algebra/magasabb-foku-egyenletek-megoldasa

Oldd végig!https://www.geogebra.org/m/wte9jUnF#material/exMPpBiJ

Gyakorló feladatok megoldással (Írd be a füzetedbe!)

jhmhjk

Házi feladat

Nézd meg!https://www.mateking.hu/kozepiskolai-matek/masodfoku-egyenletek/masodfokura-visszavezetheto-magasabb-foku-egyenletek

22.§. 172-174.old., szabályok, képletek         751.f.-174.old.(1, 3, 6)

 

Mértan, File-Kovács Erika

fghzdfg

 

 

Megoldás

Most sajnos nem ismerjük a paralelogramma oldalainak hosszát, ezért a feladatot kiegészítéssel, átdarabolással oldjuk meg.

Foglaljuk a paralelogrammát téglalapba! Az ADK és a BMC háromszögekből egy 2 4-es téglalap rakható ki. Hasonlóan az ALB és CND háromszögekből egy 2 6-os téglalapot tudunk kirakni.

68 – 24 –26=48-8- 12= 28Зображення видалено.területegység.

 

Gyakorló feladatok megoldással (Írd be a füzetedbe!)

702.f.-152.old.

a=40:5=8Зображення видалено. (cm)

b=40:4=10Зображення видалено. (cm)

Felelet: 8 cm és 10 cm

vbn

Házi feladat

Jegyzetelj! szabályok

699.f.-152.old.

703.f.-153.old.

707.f.-153.old.

fghfghdfgj

Informatika, Márkus Gabriella

(május 12 – május 29.)

1)         4.A/ 2. csoport – 2020.05.12.

4.A/ 1. csoport – 2020.05.13.

Feladatok megoldása for ciklussal

Oldd meg az alábbi weboldalon található 6. és 11. feladatot!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=9

 

2)         4.A/ 2. csoport – 2020.05.13.

4.A/ 1. csoport – 2020.04.15.

Karakterláncok (a string típusú változó)

Olvasd el az alábbi weboldalról, hogy mit kell tudni a string típusú változóról, másold át a füzetedbe az ott leírtakat! Próbáld ki te magad is, hogyan működnek a Pelda16, Pelda17 és Pelda18 nevű programok!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=10

 

3)         4.A/ 2. csoport – 2020.05.19.

4.A/ 1. csoport – 2020.05.20.

Feladatok megoldása

Oldj meg két tetszőlegesen kiválasztott feladatot az alábbi weboldalról!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=11

 

4)         4.A/ 2. csoport – 2020.05.20.

4.A/ 1. csoport – 2020.05.22.

Az IF feltételvizsgálat

Ismételd át az IF…THEN és IF…THEN…ELSE parancsokkal kapcsolatos tudnivalókat! Készíts rövid jegyzetet a füzetedbe az alábbi weboldal alapján! Próbáld ki te magad is, hogyan működnek a Pelda19, Pelda20 és Pelda21 nevű programok!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=12

 

5)         4.A/ 2. csoport – 2020.05.26.

4.A/ 1. csoport – 2020.05.27.

Feladatok megoldása

Oldj meg két tetszőlegesen kiválasztott kiválasztott feladatot az alábbi weboldalról!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=13

 

6)         4.A/ 2. csoport – 2020.05.27.

4.A/ 1. csoport – 2020.05.29.

A programozás alapjainak megismétlés.

Ismételd át a füzetedből a for ciklusról, a string típusú változóról és az if feltételvizsgálatról tanultakat.

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabriella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre.

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

57. téma Ukrajna és a világ lakosságának vallási összetétele. (május 11)

A jelenkori vallások a földrajzi csoportosítás szerint lehetnek világ-, regionális-, lokális és helyi vallások. A világvallásokhoz tartoznak az ősi vallások, amelyek az emberiség történelme folyamán fejlődtek, az emberek jelentős része tartozik hozzájuk. Három világvallás van: kereszténység, iszlám, budhizmus. A regionális vallások néhány, számszerűen jelentős nép hitkövetőit egyesítik. Például a hinduizmus követői India, Nepál, Sri Lanka népei, a konfucianizmus követői Kína és Korea lakossága. A lokális vallás egy nemzetre jellemző (judaizmus, sintoizmus). a helyi vallások elsődleges hiedelmeken, kultuszokon és rítusokon alapulnak, amelyek különböző kontinensek alakultak ki a lokális-, és világvallások megjelenéséig. ezeknek a vallásoknak ma is Afrika, Amerika, Ázsia és Óceánia népei a követői.

A világvallások közül legelterjedtebb a kereszténység. A Közel-Keleten jelent meg, ma már a világ minden kontinensén elterjedt.  Jelenleg 1,7-2 milliárd követője van. Három nagy felekezetre oszlik: katolikus, ortodox és protestáns.

Az iszlám a második legnagyobb világvallás és egyben a legfiatalabb is. Körülbelül 1,6 milliárd követője van. Elterjedt Észak-Afrikában a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában.

A budhizmus a legrégebbi világvallás, amely Indiában alakult ki. Jelenleg körülbelül 360 millió követője van. Leginkább elterjedt Ázsia déli és keleti országaiban és Oroszország egyes népeinél.

Ukrajnában jelenleg a lakosság 97%-a keresztény. Megtalálhat a kereszténység mindhárom felekezete a pravoszláv, a katolikus és a protestáns. Az ország déli részén a Krím-félszigeten a lakosság a muzulmán vallást követi. Az ország területe két világvallás határán húzódik.

58. téma A népesség foglalkoztatottsága. (május 14)

A munkaerőforrások – a lakosság legaktívabb része, amelyik anyagi termékeket és szellemi szolgáltatásokat termel. ezek munkaképes korú emberek fiatalkorú tizenévesek és nyugdíjasok akik dolgoznak. a világon az általánosan elfogadott munkaképes korhatár – 15 és 65 év.

A gazdaságilag aktív lakosság. Az egész munkaképes lakosság amely dolgozik, vagy akar dolgozni – a gazdaságilag aktív népességhez tartozik. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ehhez a kategóriához sorolja az embereket 15-75 éves korral,akik:

 1. gazdasági tevékenységgel vannak elfoglalva, amely jövedelmet hoz,
 2. akik munkanélküliek, de munkát keresnek vagy saját tevékenységet próbálnak szervezni.

Ukrajnában gazdaságilag aktív népesség volt 2015-ben közel 18 millió fő. ebből gazdaságilag aktív volt 11 millió.

A munkaerőforrások mennyisége és minősége. a munkaerőforrások mennyiségétől függ, a gazdaság sok ágazatának fejlődése és elhelyezése, különösen a munkaigényeseké. azokban az országokban ahol magas a gazdaság fejlettsége magasan képzett munkaerőre van szükség. Az alacsonyan fejlett országokban a kevésbé képzett munkavállalók vannak többségben. a fejlett országokban a dolgozók közel kétharmada a szolgáltatási szférában dolgozik, kevesebb mint egyharmada az iparban és csak 3-5%-a dolgozik a mezőgazdaságban. a fejletlenebb országokban a lakosság nagyobb része a mezőgazdaságban és az iparban dolgozik.

( A jegyzetet kérem beírni a füzetbe a zárójelben megadott dátummal).

 

Biológia, Pető Nikolett

(május12 – május 22)

 

 1. Az életfolyamatok humorális szabályozása. Az ember endokrin rendszere (54 §)

Jegyzet + rajzoljátok be a 195 ábrát a 248 oldalon!

https://www.youtube.com/watch?v=SeWNRNrKAV4

https://www.youtube.com/watch?v=342xtqtq9dU

https://www.youtube.com/watch?v=SeWNRNrKAV4&t=112s

 

 

 1. Az emberi szervezet belső elválasztású mirigyei. Az endokrin rendszer megbetegedéseinek megelőzése (55 §)

Jegyzet + válassz egy témát és készíts prezentációt!

 • Cukorbetegség
 • Gigantizmus
 • Addisonkór
 • Endémiás golyva
 • Kreténizmus

 

 

 1. Az immunrendszer. Specifikus és nem-specifikus immunitás. Immunizáció (56 §)

Jegyzet + berajzolni a 207 ábrát a 257 oldalon

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/az-immunrendszer/

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Immunologia/ch17s08.html

https://www.youtube.com/watch?v=0gl0YcG4ovk&t=537s

 

 1. Az emberi szervezet immunválaszának mechanizmusai. Allergia. Az AIDS és megelőzése (57 §)

Jegyzet

A kidolgozott házi feladatokat  május 22ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

Az e-mail cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/8-oszt/Fizika%20(2016,%20V.%20H.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR1gT9JV2xFXVmKBGwF-lRWb207-RF-AeD-AYU_4dc-e21uhI3Ax2a_m-Ek

4. körben:

Ismétlés: 40.§. Dátum: 2020. május 11.

Dátum: 2020. május 14.

A feladat a következő:

A könyv 226. oldalán találhatóak a projektek ajánlott témái.

fgh

Válasz ki egyet és dolgoz ki egy referátumhoz hasonló munkát. A különbség csak az legyen ‒ ami mássá teszi egy referátumtól ‒, hogy itt ebbe a munkába a saját véleményedet is bele kell szőnöd.

Hogyan tedd? Szerepeljenek a következő szavak a munkádban: Meglátásom szerint, észrevettem, rájöttem, a véleményem az, mindenképpen úgy vélem… (ezek a szavak nem kötelezőek)

Természetesen a tetejére nem írhatod azt, hogy referátum. Írd azt: Iskolai projekt fizikából.

Alá pedig a témát: Téma: XY

Dátum: 2020. május 18.

A feladat a következő:

A könyv 226. oldalán találhatóak a referátumok és beszámolók ajánlott témái.

dfg

Válasz ki egyet és dolgozd ki. Legalább 2 db. A4-es oldal terjedelemben legyen kidolgozva. A munkádnak legyen borítója.

Dátum: 2020. május 21.

A feladat a következő: Laboratóriumi munka keretén belül készítsetek el egy zseblámpát. Természetesen nem kell hasonlítania a kereskedelemben kapható típusok bármelyikére, csupán tudnotok kell majd alkalmazni a gyakorlat terén a legegyszerűbb áramkör kapcsolási rajzát.

A szükséges hozzávalók: 1db. ceruza ellem, 1 db. kapcsoló, 1db. „kis villanykörte” (LED), összekötő vezetékek, szigetelő anyag, ragasztó, körömcsipesz.

A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV  ÉS OSZTÁLY  LEÍRÁSA  A  FOTÓHOZ! Cím: istvántar95@gmail.com

 

Nagyon fontos!

dfg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A szervetlen vegyületek, a környezet és az ember.

Lejegyzetelni: 39§!

Válaszolni: 320, 321 kérdésekre!

Téma: A kémia és a környezet.

Készítsetek beszámolót vagy prezentációt a következő témák egyikéből:

 1. A légkör, a víz és a talaj vegyi szennyezésének fő forrásai.
 2. A kémia szerepe a környezetbe kerülő szennyező anyagok mennyiségének csökkentésében.
 3. A környezetszennyezés csökkentésére irányuló intézkedések.

Téma: Feladatok megoldása.

Megoldani: 282, 285, 310(e) feladatokat!

Határidő: május 24.

 

Művészet, Varga Andrea

Kedves negyedikesek. Ez lenne az utolsó nagy témánk ebben a tanévben. Szeretném először is megköszönni, akik az előző házi feladatot elküldtétek nekem, továbbá, kérem aki még nem tette meg, halaszthatatlanul tegye meg és küldje el.. Elérhetőségeim a régiek Varga Andrea Messenger és andrea.varga.bene@gmail.com e-mail cím. A jegyzeteiteket továbbra is a füzetbe végezzétek.

Téma: Az ukrán kultúra alakulása a XIX. századig. Tarasz Sevcsenko és Mikola Liszenko művészete

A mai Ukrajna területén élő népek kultúrájának nyomai, amint azt a fennmaradt leletek – barlangrajzok, edény- és hangszermaradványok – bizonyítják, egészen az őskorig követhetők vissza. Az ókorban a szkíták, majd a görögök voltak hatással a térségre. Kelet-Európa első szervezett államalakulatai közül kiemelkedik a XI. században virágzó Kijevi Nagyfejedelemség (Kijevi Rusz). Az egyházi énekkultúra fejlődését meghatározta, hogy Bölcs Jaroszláv fejedelem (978–1054) a bizánci mintára vette fel a kereszténységet. A vallás megszilárdítása érdekében a helyi, népi jellegű kezdeményezéseket visszaszorították, majd az egész keleti szláv1 kultúra fejlődését megakasztotta a mongol–tatár hódítás (XII–XIII. század). További gátat jelentett a mai Ukrajna és Fehéroroszország területét is elfoglaló, a Vatikán által támogatott lengyel–litván állam jelenléte (XIV–XVI. század), mivel az minden erejével azon munkálkodott, hogy a pravoszláv2 népességet áttérítse a római katolikus vallásra. Ennek megfelelően az egyházi énekkultúrában is arra törekedtek, hogy megszüntessék a szláv népzene nyomán elterjedt többszólamúságot és az ószláv nyelven történő éneklést. Részben ennek ellenhatásaként jöttek létre az ukrán nagyvárosokban – Kijev (Київ3 , oroszul Киев), Lemberg (Львів, oroszul: Львов), Luck (Луцьк), Csernyihiv (Чернігів), Perejaszlav (Переяслав), stb. – a pravoszláv kolostorok keretein belül működő iskolák, amelyekben a filozófia és irodalom mellett meghatározó szerepet kapott a zene és a festészet oktatása. A XVI–XVII. század derekán a többszólamúság kiszorította a „római” példára bevezetett egyszólamúságot az egyházi éneklés rendjéből. Ekkor egyre nagyobb befolyásra tett szert az ukrajnai területeken a „nagyorosz” kultúra. Az oroszok igényeinek megfelelően Ukrajnában egyházi énekiskolák alakultak, melyek hivatásos karénekeseket képeztek az orosz városok templomaiba. 1738-ban megnyitotta kapuit az első ukrajnai világi zeneiskola Hluhiv (Глухів) városában, melynek falai között tanították a Szentpétervári udvari énekkar énekeseit. A XVIII. század második felében váltak híressé olyan neves ukrán származású, meghatározó zenész egyéniségek, mint Dmitro Bortnyánszkij (Дмитро Бортнянський) és Makszim Berezovszkij (Максим Березовський). Mindketten Hluhiv szülöttei és az említett zeneiskola növendékei, majd a Szentpétervári udvari énekkar tagjai és későbbi irányítói voltak. Berezovszkij (1745–1777) a hluhivi zeneiskola után a híres Kijevo-Mohiljanszka (Києво-Могилянська) Akadémián4 tanult. Kiemelkedő énekesi képességeinek köszönhetően már fiatalon az Orijenbaumi (Ориенбаум) Színház5 szólistája lett. Itt fedezte fel Padre Giovanni Battista Martini, a neves olasz zeneszerző, aki magával vitte Bolognába. Berezovszkij kilenc évet töltött Itáliában és kitüntetéssel zárta tanulmányait a bolognai Accademia Filarmonicán.6 A Pietro Metastasio librettójára komponált „Demofont” című operáját Livornóban mutatták be 1773-ban. Egy évvel később felkérést kapott a Kremencsuki (Кременчук) Zeneakadémia igazgatói állására, így visszaköltözött Oroszországba. Bár az igazgatói állást mégsem kapta meg, letelepedett a városban, és itt alkotta legérettebb műveit: egyházi koncertjeit, melyeknek a hírnevét köszönheti. Bortnyánszkij (1751–1825) életművében kiemelkedő szerepet töltenek be az egyházi kórusművek. Négyszólamú zsoltárait, melyeket ő is „egyházi koncerteknek” nevezett, a műfaj csúcspontját jelentik, és e műveket később Beethoven és Berlioz is nagyra értékelte. Bortnyánszkij tíz évig tanult Bécsben, Rómában, Bolognában és Nápolyban. Ekkor komponált olasz stílusú operáit – „Kreon” (1776), „Alkidamasz” (1778) és „Quintus Fabius” (1779) – a bécsi Saint Benedetto színházban mutattak be. Tanulmányait követően Szentpéterváron telepedett le és az udvari énekkar tanára lett. Zeneszerzői tevékenységét is aktívan folytatta: több zongoraműve, kamaradarabja és francia stílusú operája jelent meg. Művészetét jóval halála után is elismerték, ezt bizonyítja életművének 10 kötetes gyűjteménye, amelyet 1882-ben Csajkovszkij adott közre. E két zeneszerzőn kívül megemlítem Marko Poltorackij (Марко Полторацький) és Artemij Vedel (Артемій Ведель) zeneszerzői tevékenységét is. A költészet területén kiemelkedő alkotások születtek Iván Kotljarevszkij (Іван Котляревський) és Hrihorij Kvitka-Osznovjánenko (Григорій Квітка-Основ’яненко) tollából. A filozófia tudományában jelentősek Hrihorij Szkovoroda (Григорій Сковорода) művei, melyek fontos szerepet játszottak az ukrán értelmiség humanista szemléletének kialakulásában. A színház területén is elindult egy önállósodási folyamat Petro Szokálszkij (Петро Сокальский) és Petro Hulák-Artemovszkij (Петро ГулакАртемовський) írók, dramaturgok tevékenységének köszönhetően. Utóbbi több éven át a Harkivi Egyetem rektora is volt. Az említett kiváló személyek munkássága ellenére a XVIII. században az ukrán nemzeti kultúra nem tudott lépést tartani a nyugat-európaival. A cári Oroszországban még sokáig megmaradt a feudalizmus, a jobbágyság röghöz kötöttsége. Egyre nagyobb hangsúlyt kapott az úgynevezett „kisnemzetek” önállósodási törekvéseinek elnyomása. Az egyház szintén ragaszkodott a megszokott keretein belüli működéséhez és elveihez. A XIX. század első felében némileg enyhült a cári szigor, így újabb lendületet kapott a kultúra. Nagy ismertségre tett szert Tarasz Sevcsenko (Тарас Шевченко),7 forradalmian új nyelvezetű költeményeivel. Szemen HulákArtemovszkij (Семен Гулак-Артемовський) – az említett Petro Hulák-Artemovszkij unokaöccse – komponálta az első ukrán nyelvű operát „Zaporozsec za Dunajem” („Запорожець за Дунаєм) címmel. A sorsdöntő társadalmi és kulturális reformok és változások azonban század második felében zajlottak le. Ezen időszak legkiválóbb zeneszerzői egyénisége volt Mikola Liszenko (Микола Лисенко).

Karácsony éjszakája (Різдв’ яна ніч) A Karácsony éjszakája című opera volt az első olyan ukrán dalmű, melyben már nincs próza. Liszenkón kívül több zeneszerzőt is megihletett Gogol Karácsony előtti éjszaka című regénye. Előbb az orosz Nyikoláj Szolovjov Vakula, a kovács című operája készült el 1880-ban, majd Csajkovszkij Cserevicski című operája 1885-ben. Később Rimszkij-Korszakov is írt a Gogol-regénnyel azonos című operát 1895-ben. Mikola Liszenko először operettként zenésítette meg Gogol művét 1872-73-ban. A darabot nagy sikerrel adták elő ünnepi alkalmakon, gazdag családok otthonában. Az előadógárda persze meglehetősen amatőr színészekből állt. Szentpétervári látogatása alatt írta át a szerző négy felvonásos operává zenekari nyitánnyal és betétszámokkal. Az opera bemutatója 1883-ban zajlott Harkivben, majd 1884-ben Odesszában (Одеса), 1890-ben pedig Lembergben is műsorra tűzték. Zongorakivonata 1884-ben jelent meg Lipcsében. Gogol regénye lelkileg igen közel állt a zeneszerzőhöz. Az egyszerű ukrán falusi emberek életét ábrázolja, bemutatja népszokásaikat, és – talán ami a legfontosabb volt Liszenko számára – az ukrán nemzeti öntudatot erősíti. A librettót Sztarickij készítette, kissé megváltoztatva a regény tartalmát. Kihagyta az irracionális elemeket és realista módon ábrázolt minden szereplőt. A Gogolnál boszorkány-szerű Szoloha Sztarickijnél fürge asszonyka lett, az Ördögöt pedig teljesen kihagyta a történetből. Vakula fantasztikus repülése helyett egy zenekari betétszám csendül fel. A lusta Pacjuk (Patkány) az operában kozák hősként jelenik meg, aki aggódik Ukrajna sorsa miatt és a szabadságért harcol. A szerző által lírai-komikus operának definiált mű központjában Vakula, a kovács és Okszána, a parasztleány szerelmi története áll. Az első felvonásban Vakula szerelmet vall Okszánának. A lány azt gőgösen visszautasítja, majd a második képben némi rafinériával közli óhaját: szerezze meg a férfi neki a cár cipőit, csak 13 akkor lesz az övé. A második felvonásban Vakula nincs jelen, Okszána pedig aggódik miatta. Már megsajnálta, hogy visszautasította a férfit. Ám amikor a falusi Tkacsiha (Takácsné) és Sportuniha (Sarkantyúsné) azt állítják, hogy Vakula öngyilkos lett, a lány teljesen elkeseredik. A harmadik felvonásban Vakula Pacjukot kéri, szerezze meg helyette a cári cipőket, ám ő felháborodottan elutasítja. Közli Vakulával, hogy nincs ideje ilyen apró dolgokkal foglalkozni, mert bajban a haza: az oroszoknak majdnem sikerült elfoglalni a Zaporizzsjai Szicset (Запоріжжська Січ), a kozákok féltve őrzött területét. Ebben a jelenetben a szerzőpáros szembesíti Vakula egyéni problémáját Pacjuk patrióta, társadalmi felelősséget jelképező alakjával. E konfliktus enyhítése érdekében a szerzők újabb komikus szereplőt léptettek színre. Szoloha házába érkezik három kérő: Holova (Fej), Gyják (Kántor) és Csub (Bóbita). Az asszony egyenként zsákokba köti őket, és a falusi lányok kinevetik a férfikat. A negyedik felvonásban visszatér a faluba Vakula a cári cipőkkel együtt, amelyeket végül egy csodatévő török asszony segített megszerezni. Okszána már a cipők nélkül is hozzá menne a kovácshoz, ám így öröme még nagyobb. A történet azzal fejeződik be, hogy a boldog fiatal pár nászra készül. A Karácsony éjszakája felépítésében hasonlít a nyugat-európai és orosz opera hagyományaihoz. Számos tömegjelenet mellett önálló számok vannak jelen: Okszána dala az 1. felvonásból, Okszána kavatinája a 2. felvonásból, Vakula elbeszélése a 4. felvonásból. Fontos szerepet kap a zenekar és az énekkar. A szláv hagyományoknak megfelelően a kórus, a nép megjelenítője, itt is önálló szerepet kap.

Natalka Poltavka ( Наталка Полтавка) Mikola Liszenko életművében vitathatatlanul előkelő szerep jut az 1889-ben bemutatott Natalka Poltavka című daljátéknak. Tulajdonképpen az eredeti darabot Iván Kotljarevszkij írta és már 1819-ben bemutatták, ám népszerűsége miatt több ízben átírták zenéjét.24 Liszenko először 1864-ben zenésítette meg a darabot diákok számára, majd véglegesen 1889-ben adta ki a zenekari változatot, amely véglegessé vált a daljáték történetében. Megemlítésre méltó, hogy 2004-ben Magyarországon is előadták a Magyarországi Nemzetiségi Színházak fesztiválján. A daljáték cselekménye: Első felvonás: A faluvégi folyóparton fiatalok szórakoznak. Ideérkezik vízért Natalka is. Bánkódik kedvese, Petro távolléte miatt. A faluban nagy tekintélynek örvendő idősödő gazdag Voznij ezt észrevéve szerelmet vall a lánynak, és házassági ajánlatot tesz. Natalka ezt visszautasítja, mire Voznij feldühödik. Ekkor érkezik dalolva Vibornij, a jegyző. Voznij arra kéri Vibornijt: nyilvánítsa őt a falu népe előtt Natalka vőlegényének. Második felvonás: Natalka édesanyja, Terpeliha („Tűrőné”) szegény hajlékában nemtetszését fejti ki leányának válogatós természete miatt. A fiatal lány azonban határozottan kijelenti, hogy csakis Petrót szereti. Megérkezik Vibornij és megkéri anyjától Natalka kezét Voznij számára. Azt javasolja az asszonynak, beszélje rá lányát a nászra, másképpen sosem lép ki a szegénységből. Harmadik felvonás A falu főutcáján egy Mikola nevű férfi szomorú sorsáról énekel, amikor ideérkezik Petro. Az ifjú szerelme felől érdeklődik és megtudja, hogy a lány már Voznij jegyese. Ettől Petro teljesen elkeseredik, és arra kéri Mikolát, tudja meg, vajon önszántából megy-e férjhez Natalka az öreghez. Váratlanul erre jár Natalka és szerelme karjaiba borul. Közben összesereglik a falu lakossága. Terpeliha, Voznij és Vibornij felháborodnak, mikor Natalka kijelenti, hogy Petro felesége kíván lenni. Petro azzal fenyegeti meg az asszonyt, hogy ha nem engedi hozzá lányát, megszökteti messze földre. Erre Voznij eldönti, hogy életében legalább egyszer jót cselekszik: átadja a leányt szerelmének, boldogságot kívánva nekik. A daljáték 20 zárt számból, zenekari nyitányból és két zenekari előjátékból áll. A szereplők hangfajok szerint: Natalka Poltavka (Наталка Полтавка), leány – szoprán Terpeliha (Терпелиха), az édesanyja – mezzoszoprán Petro (Петро), Natalka szerelme – tenor Mikola (Микола), egy falubéli – bariton Vozníj (Возний), a kérő – tenor Vibornij (Виборний), a jegyző – basszus. A darab központi szereplője Natalka, aki a legjobb emberi tulajdonságokkal rendelkezik: szép, okos, munkaszerető parasztlány. E tulajdonságai meghatározzák jellemzését is, egy sokszínű pozitív figura születik. Natalka első dala: „Vijut vitri” – „Віють вітри” („Fújnak a szellők”) egy nyugodt, kissé szomorkás hangulatú dal, melyben a szereplő a múltról énekel. A második dalában Natalka Voznij házassági ajánlatát utasítja vissza. Itt a két szereplő áll szemben: Natalka nyugodt visszautasítása ellentétes Voznij szentimentális közbeszólásaival A második felvonásban édesanyja szobájában Natalka drámai színezetű dalba kezd. Jellemének próbája akkor következik be, amikor anyja beleegyezik a kérő kívánságába. Liszenko itt az előbbiektől eltérő eszközöket használ: a dallamok 21 izgatottá válnak, megnőnek a hangközugrások, a zenekari kíséret pedig ellenpontozásaival nyomatékosítja a konfliktushelyzetet. A harmadik felvonásban Natalka ismét egy nyugodt, nyíltszívű, tisztalelkű és boldog leányként jelenik meg. Petro a dalmű lírai hőse. Megszólalásai mindig cantilena jellegűek és szomorú, bánatos hangulatúak. Natalka édesanyja zenei anyagában népi siratókra emlékeztető dallamfordulatok bukkannak elő, bár szólama összességében nem jelentős. Annál érdekesebb Voznij és Vibornij kissé szatirikus, ám bőségesen komikus jellemábrázolása. Összegezve: a Natalka Poltavka című daljátékról elmondható, hogy népszerűségét viszonylag egyszerű, könnyen érthető, a népdalokhoz közel álló dallamvilágának köszönheti, illetve annak, hogy előadása során énekeseknek és a zenekari játékosoknak nem kell különösebb nehézségekkel megbirkózniuk.

Ha ukrán irodalomról van szó, kétségtelen és sohase vitatott értékelő ítélet, hogy Sevcsenko a legnagyobb, világirodalmi színvonalra emelkedő ukrán költő. Ugyanakkor mint festőművésznek elismert rangja van a művészettörténetben. Rangos polgári foglalkozása lett volna a kijevi egyetemen, ahova rajztanárnak hívták meg, de alig néhány nappal kinevezése után - lázadás és lázítás címen - letartóztatták, és jó tíz évig hol rab, hol elítélt, hol kényszermunkás volt, távol minden szellemi tevékenységtől. Egész valószínűtlen életútján talán az a leginkább meglepő, hogy ez idő alatt írta - persze titokban - a legtöbb és talán legszebb versét. Ezek kéziratait összetűzve a csizmájába rejtette, vigyázott rájuk, és amikor kiszabadulása után megjelenhettek, szinte azonnal a remekműveknek kijáró széles körű siker fogadta őket. Minthogy nagyobb részüket a cenzúra eltiltotta a közléstől, első sértetlen gyűjteményük Lipcsében jelent meg, ahová tisztelő, tekintélyes barátai - Nyekraszov, Csernisevszkij. Dobroljubov - juttatták el. De a német környezetben napvilágot látó ukrán versek nemcsak Ukrajnában, hanem a szélesebb Orosz Birodalomban és Lengyelországban is sikert arattak. Ezeken a tájakon már a költő életében nemcsak népszerűek, de nagyra becsültek is voltak a Sevcsenkó-versek. Ehhez a széles körű otthonossághoz hozzájárult, hogy Sevcsenko az ukránon kívül anyanyelvi szinten tudott, írt, verselt is oroszul és lengyelül. Idővel megtanult németül és franciául is, otthonos volt a történelemben és a néprajzban. Ehhez olyan rendíthetetlenség és lelkierő kellett, amely nélkül nem is lehetne megérteni mindössze 47 évre terjedő életútját és eredményeit.

A legnyomorúságosabb jobbágysorban született, gyermekkorában már paraszti munkára fogták. 11 éves volt, amikor árva lett. Egy ideig még pásztorkodott, mezei béresmunkát végzett. De kiderült, hogy szép énekhangja van, a népdalok szinte ragadtak rá. Ezt felfedezte a falusi kántor, és maga mellé vette, zsoltárokra tanította, hogy segédkezzék a templomi szertartásokon. Ez a kántor - falusi szokás szerint - egyben tanító is volt. Az éles eszű, könnyen tanuló fiú hamarosan jártas lett az ábécében és az egyszeregyben. 14 éves fővel már maga is írt népdal formájú, énekelhető verseket. A kántortanító néhányat megmutatott a földesúrnak is. Ez a falusi hatalmasság emberségesnek bizonyult, érdeklődni kezdett a tehetséges siheder iránt, s maga mellé vette házi szolgalegénynek. Egy ideig takarította is a szobákat, rendben tartotta a kertet, söpörte az udvart és közben, ha papírhoz és ceruzához juthatott, rajzolt. A földesúr az ismerősöknek is megmutatta a szolgalegény rajzait és úgy vélte, érdemes lenne taníttatni.

Sokkal később a költő úgy emlékezett vissza egykori gazdájára, mint szellemi atyjára. A derék földesúr a fiút felvitte Ukrajna fővárosába, Kijevbe és a maga költségére rajziskolába íratta. Ukrajna az Orosz Birodalom tartománya volt. Az ukrán nemesség jobbágyi megalázottságban érezte magát. Közben persze minden iskolába járó ukrán fiú megtanult oroszul, hiszen ez volt a tanítás nyelve is. Itt azonban még keveset tanulhatott, mert ura a litvániai Vilnába (ma Vilnius) költözött. Litvánia Lengyelországhoz tartozott, Lengyelország viszont nyugati felével együtt szintén Oroszországhoz. Sevcsenko ura jóvoltából ott is iskolába járhatott, lengyel iskolába. Hamar megtanult lengyelül, és megismerte Mickiewicz költeményeit. Ez a lendületes-romantikus költészet indította el az eddig is verselő fiút a költészet útjára, ahol hamarosan megtalálta saját hangját. Az igaz, hogy Mickiewicz jellegzetesen romantikus költő, és a romantika ez időben világdivat volt. Sevcsenko azonban paraszti környezetben nőtt fel, a nép gondjait és a megaláztatás nemzeti gondjait mint témavilágot hozta magával. A nehéz mindennapok élményei és saját szemlélete ösztönösen is a realizmus felé irányították útját. Formavilága is magán hordozta a népdalok hatását.

Amikor 17 éves volt, pártfogó földesura a fővárosba, Szentpétervárra költözött. A verseket író, egyre jobban rajzoló fiút - bár jogilag ugyan továbbra is jobbágy volt - valójában az egész úricsalád már inkább nevelt fiúnak tekintette. Ott már magasabb képzőművészeti iskolába járhatott. Kapcsolatba kerülhetett az egyetemista ifjúsággal. Ezek közt több olyan művelt fiatalember akadt, akik a forradalmi demokraták körébe tartoztak. Volt köztük író, költő, festő, még könyvkiadó is. Körükben egyre megbecsültebb volt költőnek is, festőnek is Sevcsenko. Néhány módosabb barát összeadott annyi pénzt, hogy a jogilag még mindig jobbágy barátot kiválthatták. Földesura készséggel elfogadta a pénzt az amúgy is kedvelt, most már felnőtt fiúért. Ekkorra megjelent első versgyűjteménye, "Kobzos" (ukránul "Kobzar") volt a címe. Mindössze nyolc költeményt tartalmazott, a legtöbbnek formája a hajdani népi énekekére emlékeztetett. Innét a cím. Értelmiségi körökben azonnal sikere volt. Sokkal később, verseinek bőséges gyűjteménye ugyanezt a címet viselte, mintha minden, amit írt, a kezdetek kibővítése volna. Holott addig küzdelmes, gyötrelmes éveket kellett végigélnie. Témavilága sokat módosult, gazdagodott. Hangja egyre forradalmibb lett.

1845-ben hazaköltözött Ukrajnába. Ott költészete eltelt az otthoni tájak képeivel, a nép életének ábrázolásával, a hagyományos formák egyre reálisabb tartalommal teltek meg. Hivatásszerűen kezdett foglalkozni az ukrán múlt mozzanataival. Munkatársa lett a "Régi okmányokat vizsgáló bizottság" nevű történész társaságnak. A forradalmi demokrata barátok révén a "Cirill és Metód társaság"-nak, amely a szláv népek testvériségét hirdette, de titokban küzdött a jobbágyság felszabadításáért, az önkényuralom megszüntetéséért és mindenekelőtt a nemzeti elnyomás ellen. Sevcsenko a nagy célok népszerűsítéséért járt az ukrán falvakban, a paraszti nép körében. Közben már kedvelt festő volt, a képeit jól fizették. Rajztudása szakmai körökben is elismerésre talált és 1847-ben - 33 éves korában - a kijevi egyetem meghívta rajztanárnak professzori címmel és rangban. Elérkezett odáig, hogy tisztes polgári színvonalon éljen, neves költő és festő lehessen, családot alapíthasson. De egyszerre bekövetkezett a zuhanás. Forradalminak ítélt tevékenysége és néhány lázítónak mondott költeménye miatt letartóztatták. Bíróság elé került, előbb börtönre ítélték. Az ügy híre eljutott a cári udvarig. Az ítéletre II. Miklós cár saját kezűleg ráírta: "Szigorúan tilos írnia és festenie". (Ugyanez a cár volt, aki a következő évben, 1849-ben elsöpörtette a mi szabadságharcunkat is és akit világszerte "Európa csendőré"-nek neveztek).

A börtönben titokban írta azoknak a költeményeknek a javát, amelyek idők múltán az új - szintén "Kobzos" című - gyűjteményben világhíresek, hamarosan klasszikusok lettek. De a börtönévek leteltével sem engedték szabadon. Internálótáborokból kényszermunkatáborokba került. Majd besorozták közkatonának. Hihetetlen lelkierővel állta a megpróbáltatásokat. E gyötrelmes évek alatt írta lírai költeményei mellett elbeszélő, verses regényeknek tekinthető műveit, a "Kaukázus"-t és a nagy múltidéző történelmi verses regényt, a Husz János küzdelméről és vértanúhaláláról szóló "Eretnekek"-et. Az ötvenes évek vége felé szabadult. Az orosz irodalom legkiválóbbjai úgy fogadták, mint a kor nagy költőjét. Az ukrán értelmiség saját szellemi vezéralakjának tekintette. Volt három-négy gondtalan éve, hiszen közeledett az 1861-ben megvalósult jobbágyfelszabadítás. Ő, mint ifjabb korában, megint szeretett volna családot alapítani. A régi, romantikus szerelmes versek után most az idősebb kor elmélyült szerelmes verseivel talált új hangot. A nagy szabadságköltő nagy szerelmes költő is volt. Vágyódott, lelkesedett, reménykedett, de az életben sohase találta meg a beteljesedett szerelmet. Irodalmi elismerés közepette 47 éves korában halt meg. Temetése ukrán nemzeti gyásznap volt. A kor legjelentékenyebb orosz költője, Nyekraszov, elégiával búcsúztatta. A nemzetközi irodalmi vélemény Burns és Petőfi lelki rokonának szokta mondani.

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Igyekeztem minden korosztály számára érdekes gyakorlatokat keresni, remélem sikerült és mozogtok eleget. Az alábbi linkek közül, amelyik szimpatikusabb YouTube-on fel tudtok iratkozni a videó szerkesztőjéhez és úgy látni fogjátok a legfrissebbeket belőlük.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=UV5v0Pnh_E4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=NrVgd-kC2rs
 3. https://www.youtube.com/watch?v=xEYm6ryNWDkNyújtáshttps://www.youtube.com/watch?v=LMwIrrBJVK4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
 5. https://www.youtube.com/channel/UCpJ4Xd1PGkAN2bsdbW9WPMA/videos (A nagyobb lányok figyelmébe ajánlom Rubint Réka YouTube csatornáját, ami heti 3x frissül újabb videókkal).

 

Jó tornázást és mozgást kívánok Mindenkinek!

cv

 

 

 

cvb

 

 

 

Április 27-május 8.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az április 27-május 8 közötti házi feladatokat

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Kedves Diákok! Nagyon valószínű, hogy az idei tanévben már nem fogunk személyes találkozni, vagyis az osztályozásnál a beadandó házi feladatok jegyei is beszámítanak. Éppen ezért kérlek Titeket, hogy mindenki időben küldje vissza a leadandókat! Ellenkező esetben, mivel nincs mit értékelnem, kénytelen leszek 1-es érdemjegyet tenni!

Mert jó szívem van, még május 1-ig elfogadom a pótolt házi feladatokat!

Ird be a füzetedbe a dátumot, s dolgozz úgy, mintha együtt lennénk!Használd a tankönyvet!

99
 1. óra

A hasonlító határozószó

A tankönyv alapján dolgozunk. Jegyzet készítése.

Megoldani a füzetbe a 250-252.feladatokat.

Házi feladat

253. feladat

 

 

 1. óra

A határozószók rendszere. Témazáró kérdések és feladatok

A tankönyv alapján dolgozunk. Jegyzet készítése.

Megoldani a füzetbe a 2-4.feladatokat(165. oldal)

Házi feladat

5. feladat (166. oldal) +5 mondatpiramis alkotása.

Fényképezd le a füzetedből, s küldd el a kocsismaria71@gmail.com címre ( Határidő: május 2.)

3. óra

Begyakorló óra A határozók témakörből

 1. Határozd meg a következő mondatokban a dőlt betűvel szedett szavak mondatrészi szerepét! 
  1. A kutya kijön a házból.
  2. Pista szerénysége mögött egy beképzelt ember bújik meg.
  3. Reggeltől estig dolgozott Géza.
  4. Judit sok esetben tévedett.
  5. A lányok megállás nélkül beszéltek.
  6. A feladatsor szokatlanul nehéz.
  7. "Ment-e könyvek által a világ"
  8. Raszkolnyikov cselekedete erkölcsileg kifogásolható.
  9. Pizsamában jött a szobába.
  10. Ma este érted jöttem.
  11. A világ százszorta nagyobb, mint gondolod.
  12. A hír hallatára elképedt.
  13. Péter tanárnak készül.
  14. A buliba hárman érkeztek.
  15. A szürke felhőből eső lesz.
  16. Ez a szerelem beteggé tesz.
  17. A katonák vezérükkel együtt estek el a háborúban.
  18. Az aratóknak van ebédjük.
  19. A szegény ember a hegyeknél messzebb nem ment.
  20. Péter emlékszik mindenre.

 

         Házi feladat

Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó három határozófajtával! Az alábbi szöveg határozóit sorold be a táblázatba! 
Dániában a csalogánnyal és kakukkal érkezik az igazi nyár az országba. A csalánerdő nyári barlangja lakót kapott. Öreg róka néni, aki eddig egy messzi vadaskertben lakott, most ideköltözött, és reményteljes csemetéivel az erdő virágait nézegeti. Legalábbis ezt szeretnék elhitetni a madarakkal! Snipp érzi, hogy az üregből ismert szimatnál sokkal erősebb és teljesebb szimat csiklandozza az orrát. Tudja, mit kell tennie, sebtében bebújik a kürtőbe, lassan, mintha tűkön lépkedne, halad a sötétben. Csak két percig tart az egész próba, eléri a barlang másik kijáratát, és kint van a világosságban. Két nap múlva Snipp ismét találkozott a fiatal rókával. A titokzatos barlang miatt nem tudott nyugton maradni. Mennie kellett kutatni, vadászni. Százan sem tudnák visszatartani, hiszen ő már egyszer bent járt a hegyben, a barlang megnyílt előtte!
(Swend Fleuron Snipp, a nagy vadász című regénye alapján)

 

h

4. óra

Szövegértés

Otthagy csapot,papot (Tankönyv 199. oldal)

Word dokumentumban küldd el a kocsismaria71@gmail.com címre

 ( Határidő: május 10.)

 

Irodalom

5

1.óra

Mikszáth novelláinak világa

 A Tót atyafiak és A jó palócok

 

A két elbeszélés illetve novelláskötet 1881-ben és 82-ben jelent meg, és rögtön sikert hozott Mikszáth számára.

 

Tót atyafiak 4 hosszabb elbeszélést tartalmaz. Hősei civilizációtól távol élő, különc emberek,  mint Olej Tamás és Lapaj.

Az a fekete folt című elbeszélése a felesége halála után búskomorrá vált brezinai bacsa mindennapi életének hosszú bemutatásával kezdődik Az idilli természeti környezet és a mindennapok egyformaságába változást hoz egy fiatalember megjelenése, akibe a bacsa lánya beleszeret, és megszökik vele. A bacsa felgyújtja az akolt – így keletkezik a címben szereplő fekete folt. A bűn és bűnhődés megközelítése, erkölcsi színezete az Arany-balladák világát idézi. A szerkesztés érdekessége: a szokatlanul hosszú epikus bevezetőt egy gyorsan pergő dramatikus rész követi. A cím összefüggése a szöveggel az okmagyarázó mítoszok képzetét kelti fel.

Az Arany-kisasszony kezéért versengő két különc, rögeszmés agglegény Mikszáth bogaras regényhőseinek párhuzama. Az elbeszélés befejezése balladaszerű: Krisztina kitartó várakozása a népballadák mitikus hősnőihez teszik őt hasonlatossá (vö. Bede Anna, Péri Kata, Tímár Zsófi), Miklós merész vállalkozása a balladai homály-szerű ködbe vész: nem tudjuk meg, hogy visszatért-e Selmecre.

Jasztrabék pusztulása a babonák, hiedelmek világába viszi az olvasót, Mikszáthot egyenesen elbűvölte a hagyományos, zárt közösségek hiedelemvilága (a Jó palócok novelláinak nagy része is egy-egy hiedelemre épül).

 

 

A jó palócok szereplői az előző kötettel ellentétben közösségben élő, beszédes emberek. A novellák szereplői tudnak egymásról, aki főszereplő volt az egyik novellában, mellékszereplőként felbukkan a másikban. A novellák középpontjában a paraszti élet áll, a helybeli közvélemény, a hiedelmek, babonák is szerepet kapnak. Mikszáth saját megjegyzéseivel tarkítja a novellákat, itt is a népi mesemondó szerepébe helyezkedik. A kötet egyik legszebb darabja a Bede Anna tartozása c. novella.

A történet lényege, hogy a bíróság előtt megjelenik egy fiatal, meghatóan naív és bájos lány (már megjelenésére enyhébbé válik a komor bírák arca), aki halott testvére helyett akarja letölteni annak büntetését. Mikszáth más novelláival ellentétben ez szigorú szerkesztésű, története egyenes vonalon, kitérők nélkül halad. A paraszti világ romlatlansága fejeződik ki a főszereplő személyében, akit a szigorú bírák hazaengednek egy kegyes hazugsággal (nem is volt bűnös a testvére).

Péri lányok szép hajáról a balladaköltészetben jól ismert „megesett lány” témáját dolgozza fel. Az odaadó testvéri szeretet fűzi a Bede Anna –novella témájához.

A bágyi csoda és A gózoni Szűz Mária a természetfeletti világába vezet. Mikszáth novelláinak első mondataiban az olvasóhoz szólva többször megjegyzi, hogy a palóc nép babonás. A népi igazságérzet fogalmazódik meg a novellákban: a bűnösök megbűnhődnek bűneikért, de csakúgy, mint Arany balladáiban, a bűnösök nem elvetemült gonosztevők, hanem részvétet keltő áldozatok.

 

Az ábrázolásmódot hol romantikusnak, hol realisztikusnak mondhatjuk. Az erkölcsi tisztaság, naivitás (Bede Anna,  Péri Kata, Kovács Maris) szinte egyoldalú bemutatása romantikus-mitikus-balladás hősnőket állít elénk, a társadalomkritika azonban inkább a realizmus sajátja.

Mikszáth szép-szomorú történeteinek megejtő szépsége, gazdag, lehengerlően dús nyelvezete, közvetlen stílusa ma ugyanúgy fogyasztható, mint 100 évvel ezelőtt.

Olvasd el a Péri lányok szép hajáról, A bágyi csoda és A gózoni Szűz Mária c. novellákat!

 

2.óra

Mikszáth regényei. Szent Péter esernyője

 • Mikszáth Kálmán első regényét a Szent Péter esernyőjét 25 éves novellaírói munkássága után 1895-ben írta. Ugyanebben az évben készült el Beszterce ostroma című regénye. További regényei: Új Zrínyiász (1898),Különös házasság (1900),A Noszty-fiú esete Tóth Marival (1908),A fekete város (1910).

Mikszáth Kálmán nagy mesemondókézséggel írta meg valamennyi regényét. Mindegyikből előtűnnek írói jelességei: hangjának eredetisége, stílusának könnyedsége, bölcs emberismerete és iróniába hajló humora. Szereti a sajátságos helyzeteket és furcsa embereket. Mosolyogva nézi, hogy milyen halálos komolysággal hajszolják az emberek a maguk apró ügyeit s milyen életbevágó fontosságot tulajdonítanak sok olyan dolognak, mely végeredményben csak játék és önámítás. Az eredeti férfi-alakok egészsorát teremtette meg. Hősnői között már ritkábban tűnik föl egy-egy erősebb egyéniség. Leginkább azt a leánytípust festi, mely kívánatos üdeségével akaratlanul is meghódítja az útjába kerülő férfiakat.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CopqD7a9V0g

 

Készíts jegyzetet a videó alapján!

Nézd meg a regény alapján készült filmet!

https://www.youtube.com/watch?v=Zxv2T3D6IYo

 

3.óra

Mikszáth regényei. Beszterce ostroma

 

https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio-4

 

Készíts jegyzetet!

S ha van kedved, nézd meg a filmet is!

http://letoltesletoltes.uw.hu/beszterce-ostroma-letoltes-online.html

 

4.óra

Ellenőrző dolgozat

55

 

Word dokumentumban küldd el a kocsismaria71@gmail.com címre

 ( Határidő: május 10.)

 

Ukrán nyelv, Onoprijenkó Viktória

Прочитайте і виконайте завдання у зошити.

За зразками складіть діалог. (12-14 речень)

Слова запишіть у словник.

   

                                               1     У лікаря.

-Добрий день,л1карю!

-Добрий!  Що привело, вас до мене?

-У мене часто болить голова. а також п1сля урок1в болить спина.

-А як ти проводиш в1льний час?

- Приходжу з1 школи. об1даю 1 с1даю пограти в компьютер, пот1м роблю 1роки 1 знову за компьютер.

-От бачиш. Ти зовс1м не  буваеш на св1жому  пов1тр1, от в1д цього болить голова. Треба бути на  прогулянц1 м1н1мум дв1 години.

-А  спина?

-Це в1д непрвильно1  осанки. Сидиш нер1вно на уроках, а також за компьютером.

- Добре. л1карю, я буду намагатися дотримуватись Ваших порад!

 

2                                                           У лікаря

- Доброго дня, лікарю.

- Доброго дня! Чим я можу вам допомогти? На що скаржитеся?

- Постійна слабкість, хочеться спати.

- Кожному потрібно підтримувати свою форму: займатися фізичними вправами, робити зарядку. Нинішнє покоління постійно забуває про це. Тому і виникають такі проблемі як слабкість, запаморочення. Тому тобі обов'язково ходити на одну або краще дві спортивні секції!

- Що ви скажите про моє постійне бажання спати?

- Постійно просто почати лягати спати рівно о дев'ятій і менше часу проводити за комп'ютером та телевізором.

- Також я постійно відчуваю дискомфорт у животі.

- Це все залежить від харчування. Потрібно виключити із раціону жирну  іжу, фаст-фуд, газовані та солодкі напої, кондитерські вироби, збільшити вживання фруктів, овочів і продуктів багатих на білки та протеїни.

- Дякую, буду дотримуватися ваших порад!

- І останнє, що я хочу сказати, проводь більше часу на вулиці. Дихаючи свіжим повітрям у лісах, парках, лісосмугах і все буде добре!

- Щиро дякую! До побачення!

- Бувай здоровим! Був радим тобі допомогти! Хай щастить!

 У ЛІКАРНІ. В АПТЕЦІ

Завдання 1. Прочитайте та запишіть слова. З’ясуйте їх значення.

Ліки, лікувальний, лікарський, лікарська трава, лікарня, лікарняний, лікарняна палата, лікар, стоматолог.

Лікувати, вилікувати кого, щолікуватися де, у кого.

Хворіти, захворіти; хвороба, хворий (хвора, хворі), одужати, одужувати;

4

Вживати ліки, міряти тиск, відчувати біль, почувати себе (почуватися) добре (погано), покласти хворого у лікарню, виконати поради лікаря, прохолодний душ, міцний чай, народна медицина (народні засоби лікування), розчин соди, склянка води, стан здоров’я, пульс, компрес, епідемія.

 

2.Слова, що стоять в дужках, поставте у потрібній формі.

 

1.     Найкращим для сну є час від (одинадцята година) вечора до (сьома) година ранку.

2.     Добре спати у (кімната), де температура не вища за 17-18оС.

3.     Людина реагує на зміни (атмосферний тиск)

4.     Я хочу знати про стан (ваше здоров’я).

5.     В яблуках багато (залізо) та (калій).

6.     Шоколад стимулює діяльність (нервова система) та (серце).

7.     Денна норма вживання (мед) – 80-100 (грами).

8.     У рибі багато (мінеральні солі).

9.     Вітаміну С у (зелена цибуля) вдвічі більше, ніж у (яблука).

10.                       Нормальний пульс – 60-80 ударів за (хвилина).

 

В аптеці

5

1.Прочитайте.Запишіть і доповніть.

         Які у вас є ліки від грипу (простуди, кашлю, головного болю, болю в животі, високого тиску)?

         У нас є фервекс, амізон (лікарські трави, цитрамон, но-шпа).

2.

         Дайте, будь ласка, морську сіль.

Будь ласка. З вас 1 гривня
 

2

3.

         Як треба вживати ці ліки? Після їди?   

         Ні, краще за 30-40 хвилин до їди.

         Як часто треба вживати ці ліки?

         Тричі на день протягом місяця.

4.

         Які у вас є полівітаміни?

         Теравіт”, “Ундевіт” та “Multi-tabc”.

5.

         Чи є у вас анальгін?

         Звичайно, є.

6.

         Що у вас є від зубного болю?

         Солпадеін. Цей препарат знімає біль.

 

Улюблена телепередача. Текст-розповідь

     Мені подобається телепередача «Україна має талант». Вона налічує вже декілька сезонів.

     Це велике шоу. Знайомі ведучі цікаво коментують виступи. Багато обдарованих людей показують свої неймовірні можливості. Досягли вони їх важкою працею та наполегливістю. Деякі виступи особливо зачаровують своєю неповторністю і талановитістю, змушують переживати та вболівати. Також досхочу можна насміятися, коли посередні учасники вважають себе незвичайними.

     В Україні багато талановитих людей. І їхні виступи захоплюють глядачів. 
 

---------------------------------------------------------

      Мені подобаються пізнавальні телепередачі. Можна дізнатися багато нового.

      «Найрозумніший»  - моя улюблена. Передача для дітей. Та й учасниками змагань є здібні учні різного віку. Ведуча захоплено веде передачу, вміє підбадьорити, підтримати та повірити у перемогу. Учні наполегливі, зосереджені, вміють зібратись з думками, багато знають. Адже завдання не із легких.

     Багато цікаво дізнаюся і я. Ось чому мені дуже подобається передача.

---------------------------------------------------------

     Я займаюся музикою, тому музичні передачі є моїми улюбленими.     

     Шоу «Голос країни» одна з таких передач. У передачі виступають талановиті учасники, котрі пройшли попередній відбір. Досвідчене журі по голосу виконавця оцінює його. Тут відіграє велику роль вокальна майстерність учасника. Глядачу розповідають про життя конкурсанта, заняття, мрії. Найкращі вокалісти проходять у наступний тур. У чудових наставників підвищують свою майстерність.

    У передачі звучать хіти та невідомі пісні. Я раджу багатьом подивитися цю музичну передачу.

 

 План:

1. Які передачі ти дивишся по телевізору?

2.Як називається твоя улюблена телепередача?

3. Про що вона?

4. Чи допомогає ця телепередача тобі в житті? Чим і як?

5. Чому вона твоя улюблена? Чим саме подобається?

Завдання: Напишіть твір-мініатюру «Моя улюблена передача».

 

Angol nyelv, Gorzó kamilla 

 gorzovkamilla@gmail.com

4A( 27.04) Monday, the twenty-seventh of April.

4B( 27.04) Monday, the twenty-seventh of April.

Class work:

Topic: Our Planet. Degrees of Comparison of Adjectives.

 1. Repeat the rules 4. 1,4.2,4.3 on pg.131 ( SB)Ismételd a szabályokat.

 KÖZÉPFOKÚ ÖSSZEHASONLÍTÁS/COMPARATIVE FORM:

Középfokú összehasonlítással általában két dolgot/személyt szoktunk összevetni:

sdfgdfgrthsdfdgdfgcxvb
 1. Ismételd meg a tanúltakat. Végezd el a feladatokat és ellenőrizd le azokat:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/weather

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/weather-forecast

Homework: Ex. 1,2,3 pg. 50 ( WB)

 

4B ( 04. 05) Monday, the fourth of May.

4A ( 07. 05)Thursday, the seventh of May.

Class work:

Topic: Natural Disasters.

 1. Ex. 2 pg. 50 ( SB) Olvasd el a szöveget, irjál T betűt a mondat végére, ha igaz az állitás és F betűt, ha hamis.
 2. Ex. 5 pg. 51 ( SB) Egészitsd ki a mondatokat A,B, vagy C válasszal.
 3. Ex. 4 pg. 50 ( WB) Pótold a mondatokba a megfelelő igéket.

Homework: Ex. 5, 6 pg. 50 ( WB)

 

4A ( 08. 05) Friday, the eighth  of May.

4B ( 07. 05)Thursday, the seventh of May.

Class work:

Végezd el a feladatokat a tesztlapon és küld el az e-mail cimemre word dokumentumba május 10-ig. Köszönöm.

 

Unit 4 Short Test

Grammar

 1. Complete the sentences with the superlative form of the words in brackets.
 1. Land’s End in southern England is __________________ (far) place in Great Britain from John O’Groats in Scotland.
 2. San Pedro Sula in Honduras was __________________ (dangerous) city in the world in 013.
 3. I think London is __________________ (good) city to visit in Britain.
 4. The University of Bologna in Italy is __________________ (old) university in Europe.
 5. January is usually __________________ (cold) month in New York.
 6. The world's __________________ (destructive) tsunami happened near Indonesia In 2004 – it killed 230,000 people.

Mark: ___ / 6

 1. Complete the second sentences so that they have a similar meaning to the first sentences. Use the words in brackets.
 1. The storm was too weak to do any damage. (powerful)

The storm __________________________________________________________ .

 1. My shoes weren’t clean enough to wear in the house. (dirty)

My shoes __________________________________________________________ .

 1. This football shirt isn’t cheap enough, so I can’t buy it. (expensive)

This football shirt __________________________________________________________ .

 1. That bag is too heavy to lift. (light)

That bag __________________________________________________________ .

Mark: ___ / 4

Vocabulary

 1. Choose the correct words to complete the sentences.
 1. Burning fossil fuels causes global warming / renewable energy.
 2. Soon we will give up / use up all the coal in the world, and there won't be any left.
 3. Some types of bird are dying out / closing down.
 4. People mustn't cut down / use up trees because it destroys the world's forests.
 5. I don't want to live in a big city because there’s too much greenhouse gas / pollution.

Mark: ___ / 5

 1. Complete the sentences with the words below. There is one extra word.

took off     approached     reached     spun     landed     headed

 1. We saw lots of black clouds and __________________ for a café before it started to rain.
 2. At the station, a woman __________________ me and asked me for money.
 3. We left Hong Kong at 9 p.m. and our plane __________________ in London early the next day.
 4. The young girl __________________ round and round to the music, then she fell over.
 5. It was a difficult journey to Scotland, so we were relieved when we __________________ our grandma's house in Edinburgh.

Mark: ___ / 5

Total: ___ / 20

 

Angol nyelv, Pavljuk Erika (erikapavljuk@gmail.com)

Monday, the 27th of April

Classwork

An article (Page 49 SB)

(Cikk)

Olvassátok el és fordítástok le a cikket a második feladatban!

Words:

 1. global warming – globális felmelegedés
 2. seriously – komolyan
 3. join – csatlakozik
 4. debate – vita
 5. prize – nyeremény
 6. probably- valószínűelg
 7. threat – fenyegetés
 8. face (v) – szembesül valamivel
 9. indeed – csakugyan, valóban
 10. it seems to me that – úgy tűnik nekem, hogy
 11. issue – probléma
 12. take care to – ügyel arra, hogy
 13. material – anyag
 14. recycling bin – szelektív gyűjtőedény
 15. available – elérhető
 16. what is more – mi több
 17. in order to – annak érdekében, hogy
 18. reduce – csökkent
 19. carbon emission – szén-dioxid kibocsátás
 20. cause – okoz
 21. altor – módosít, változtat
 22. behaviour – viselkedés
 23. selfish – önző
 24. lead a green lifestyle – környezetbarát életmódot folytatni
 25. nevertheless – mindazonáltal
 26. majority – többség
 27. evidence – bizonyíték
 28. combat - küzd

 

Writing strategy

Mikor a saját, vagy más véleményét fejezed ki, a szövegednek legyen világos szerkezete:

  • az első bekezdésben írd le a véleményedet és támaszd alá egy néhány érvvel;
  • a második bekezdésben írj le egy ellentétes véleményt és azt is támaszd alá érvekkel;
  • aztán leírhatod, hogy miért nem értesz egyet a tieddel ellentétben álló nézettel – ellenérv bemutatása.

 

Homework

Ex. 4, p. 49 SB – egészítsétek ki az éghajlatváltozáshoz köthető szókapcsolatokat a szövegből!

Ex. 3, p. 119 SB – egészítsétek ki az éghajlatváltozáshoz köthető szókapcsolatokat a megadott igékkel! Használjátok a szótár vagy internet segítségét! Írjátok le őket a füzetbe a magyar jelentésükkel együtt!

 

Tuesday, 28th of April

Classwork

            An article (Page 49 SB)

(Cikk)

Useful phrases – Hasznos kifejezések

Expressing an opinion – Vélemény kinyilvánítása

I think/ I don’t think that … - Én úgy gondolom, hogy… Én nem gondolom úgy, hogy..

To be honest .. – Hogy őszinte legyek.

As I see it … - Ahogy én látom.

I believe/ I don’t believe that … - Én úgy hiszem, hogy … Én nem hiszem, hogy..

In my opinion … - Az én véleményem szerint …

It seems to me that … - Nekem úgy tűnik, hogy …

Presenting an opposing opinion – Ellentétes vélemény bemutatása

Having said that … - Azt mondta, hogy ..

On the other hand … - Másrészről…

There are people who believe that … - Vannak emberek, akik úgy hiszik, hogy …

Presenting a counter-argument – Ellenérv bemutatása

However, ... – Azonban…

In spite of this … - Ennek ellenére…

Nevertheless … - Mindazonáltal…

Making an additional point – Egy kiegészítő érv hozzáadása

Moreover, … - Emellett, ráadásul ….

Furthermore, … - Továbbá …

In fact, … - Valójában …

What is more … - Mi több …

Homework

Ex. 2, p. 49 WB – Olvasd el a szöveget és düntsd el, hogy a második bekezdésnek az A, a B vagy a C-vel jelölt mondat előtt kellene kezdődnie.

Words:

To prevent – megelőzni, megakadályozni

Adults- felnőttek

Decisions – döntések

Governments – kormány(ok)(itt az ország élén álló kormányra gondolj)

Fossil fuel – fosszilis üzemanyag

Renewable energy – megújuló energiaforrások

Lifestyle- életstílus, életmód

Recycle – újrahasznosít

Plastic bottles- müanyag flakonok

Pollution – környezetszennyezés

Environment – környezet, légkör

Ex.3, pg 49 WB – adj két-két kifejezést minden csoporthoz (A-D), majd tegyél egy pipát (√) ahhoz a kifejezéshez, amelyik szerepelt a 2. Feladatban olvasott szövegben.

 

Monday, the 4th of May

An article (Page 49 SB)

Zero conditional

A nulla kondicionális mondatokat arra használjuk, hogy a valós világról tegyünk állításokat, ezek pedig gyakran általános igazságokat fejeznek ki, például tudományos tényeket.

A nulla feltételes (zero conditional) mondatokban, a használt igeidő a mondat mindkét részében az egyszerű jelen (simple present).

Írjátok be a példát:

dfg

Homework

Ex. 11, p. 130 SB - pótoljátok be a mondatokba a zárójelben megadott igéket! A dolgotok nagyon egyszerű, mivel egyszerű jelen időt kell használni, tehát az egyetlen, amire oda kell figyelnetek az az, hogy a harmadik személy (he, she, it) után álló ige –s végződést kap.

Ex. 1, p. 49 WB – a feladat itt is ugyan az

 

Tuesday, the 5th of May

Classwork

An article (Page 49 SB)

(Cikk)

 

Homework

Írjatok egy cikket az alábbi témáról.

„Individuals can do more to stop global warming than governments.” Do you agree? –

„A magánemberek többet tehetnek a globális felmelegedés megállítása érdekében, mint a kormány.” Egyetértesz?

Plan:

Paragraph 1 – my opinion (two arguments) – saját véleményed érvekkel

Paragraph 2 – opposing view (two arguments) – ellentétes nézet érvekkel

Counter argument - ellenérv

A cikketeket kérem a erikapavljuk@gmail.com email címre május 12-ig!!!

 

Német nyelv, 

Stunde 59.

Unser Schulgebäude – Iskolánk

s Gebäude – épület

e Garderobe, -n – ruhatár

e Treppe,-n – lépcső

r Gang, Gänge – folyosó

e Aula, Aulen – díszterem

s Sekretariat, -e – titkárság

e Computerraum,-rӓume – computerterem

e Führung,-en – vezetés

e Werkstatt, -stätte – műhely

e Eingangshalle,-n – előtér

 

1. Lerne die neuen Vokabeln.

2. Üb.4. S. 152. LB

Lies den Text.

3. Üb. 1,2,3 S. 95. AH

Beküldeni: Üb. 1,2,3 S. 95. AH

Határidő: április 27.

 

Der dreiβigste April: Schreibe einen Aufsatz über deine Schule.

A fogalmazást beküldeni.

 

Donnerstag, den dreiβigsten April

Kontrolle des Leseverstehens

 

Ein Besuch bei Tadeus auf den Kapverden

„Von 365 Tagen im Jahr scheint hier am 345 die Sonne”, sagt Tadeus und lacht. Er lebt mit seinen Eltern in den Bergen auf den Kapverden.

Das sind 15 Inseln, sie liegen 450 Kilometer von der westafrikanischn Küste entfernt und 1500 Kilometer südlich der Kanaren im Atlantik.Nur neun Inseln sind bewohnt. Zwischen den Inseln verkehren regelmäßig Fähren (komphajók).

Die Bewohner selbst nennen ihr Land „Cabo Verde”. Und obwohl „Verde”eigentlich „Grün” heißt, sieht es an vielen Stellen aus, als hätte die Sonne den Boden zu einen braunen Mondlandschaft geröstet. (mintha a Nap holdbéli tájjá égette volna a talajt) An diesen Stellen regnet es sehr wenig, und so wachsen hier fast keine Pflanzen.

Trinkwasser gibt es oft nur aus kleinen Dorfbrunnen, die täglich nicht mehr als zwei bis drei Stunden öffnen.

Doch nicht überall ist es so trocken. Auf der Insel Santo Antao beispielsweise stauen (megállítják) die fast 2000 Meter hohen Bergen die Wolken und zwingen sie zum Abregnen. Hier wohnt Tadeus. Die Gegend gleicht einem üppig bewachsenen Urwald. „Es gibt hier viele Vögel und Insekten”, erzählt Tadeus.Er zeigt uns einen Pfad hinunter zum Ort, wo er Fisch kaufen will. Bevor es losgeht, begrüßen wir noch die Nachbarin, Maria Jose Almejda, mit ihren Kindern. Sie sind bei der Feldarbeit: Weil es hier oben genug Wasser gibt, können sie Mais, Zuckerrohr, Bohnen und sogar Bananen anbauen. Doch allein davon könnte die Familie nicht erleben. Deswegen arbeitet Marias Mann als Matrose- wie viele Männer auf den Kapverden.

Beim Abstieg erzählt Tadeus , dass es hier in manchen Jahren nur ein einziges Mal im Jahr regnet. Dann würde eine riesige Menge Wasser Richtung Meer schiessen und tiefe Schluchten in den Boden graben. An manchen Stellen hat sich das Wasser im Laufe der Zeit bis zu 1000 Meter in das Gestein gefressen. In der Trockenzeit werden diese Flussbetten (folyómedrek) als Wege genutzt.

Zur Mittagszeit sieht man die Schulkinder durch diese Täler nach Hause zurückkommen. Sie haben oft einen sehr langen Heimweg und freuen sich schon auf den freien Nachmittag mit ihren Freunden aus dem Dorf.

Dann kommen wir in den Hafen. Die ersten Fischer kommen schon an den Strand zurück. Sie verkaufen die Fische direkt aus dem Boot.

Anschliesßend macht man Musik und tanzt man. Für diese Musik sind die Kapverden übrigens auf der ganzen Welt bekannt.

4

Stunde 60

Lehrer und Schüler – Tanárok és tanulók

e Lust – kedv

auf/rufen, rief auf, aufgerufen – felszólít

auf/schlagen, schlug auf, aufgeschlagen – kinyit

ab/fragen, -te, h. –t –( ki )kérdez

ab/schreiben, ie, h. ie – lemásol

Viel Spaß! – Jó szórakozást!

 

1. Lerne die neuen Vokabeln.

2. Bilde 5 Sӓtze mit den neuen Wörtern. (A mondatok jelen időben legyenek, majd tedd a mondataid múlt időbe.)

3.  Üb.3. S. 153. LB

A felszólító mód (Der Imperativ)

Az egyes szám 2. személyt az igetőből képezzük.

mach/en du machst →mach(e) Csináld! (Az e elmaradhat.)

A többes szám 2. személyt a többes szám2 személyű igealakból képezzük.

mach/t → Macht! Csináljátok!

Az egyes és többes szám 2 személyű felszólítás mellett elmarad a személyes névmás.

Tőhangváltós igék

e →i/ie

A felszólító mód képzésekor a tőhangváltás megmarad.

du liest → lies!            du sprichst →sprich!

Az a→ӓ, au →ӓu tőhanfváltás nem jelentkezik felszólító módban.

du schlӓfst → schlaf!                  du lӓufst → lauf!

A létige (sein) felszólító módja

du bist → sei! Legyél!

ihr seid → seid! Legyetek!

Sie sind → Seien Sie! Legyen!

4. Üb. 4. S. 154. LB

Beküldeni: Üb.4. S. 154. Lb valamint az általad szerkesztett mondatokat.

Határidő: május 4.

 

Stunde 60.

1. Üb. 5. S. 154. LB

Lies den Text!

2. Üb. 5. S. 98. AH

Beküldeni: Üb. 5. S. 98. AH

Határidő: május 7.

 

Történelem, Turi László

Ukrajna története

2020. május 8.

29. § Az Orosz Birodalom gyarmatosító politikájának felerősödése. A hetmani hatalom megszüntetése

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

 1. Mik voltak a poltavai csata következményei Ukrajnára nézve?
 2. Hogyan korlátozódott a hetman hatalma Szkoropadszkij idején? Mi jellemezte I. Szkoropadszkij hetmanságát?
 3. Hogyan használta fel I. Péter Ukrajna erőforrásait céljai eléréséhez?
 4. Mi volt a lényege a resetilovkai cikkelyeknek? Hivatalosak voltak-e?
 5. Ki volt Pavlo Polubotok? Mit tettek a kozák főtisztek Ukrajna autonómiájának a helyreállítása érdekében? Mik voltak a főtiszti ellenzék tevékenységének az eredményei?
 6. Mi történt Ukrajnában a hetmani kormány tevékenysége alatt? Ž
 7. Mik voltak a főbb politikai elképzelései a kolomaki petíciónak?
 8. Mik voltak a feladatai a Kisorosz Kollégiumnak? Hogyan rombolta tevékenységével Ukrajna hagyományos államigazgatási rendszerét?
 9. Jellemezd röviden D. Aposztol hetmanságát?

 

Magyar történelem

2020. április 29.

22§. Együttműködés és szembenállás a Habsburgokkal

https://www.nkp.hu/api/media/file/e66ac8a63187585db52b0edf5fb7ac68824c38d0

A linkre kattintva elérhető a tankönyv

Ajánlott videó: https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/magyar-rendek-es-habsburg-udvar-konfliktusai

A paragrafus alapján válaszolj a kérdésekre! A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

 1. Miért támogatta számos főúr a Habsburg királyokat? ƒ Mennyire valósultak meg a várakozásaik? Miért?
 2. Miért tekinthető jelentős történelmi személynek Zrínyi Miklós? ƒ Derítsd ki, hogy milyen rokoni kapcsolat volt Zrínyi Miklós és Zrínyi Ilona között!
 3. Milyen győzelmeket értek el a keresztény erők a törökkel szemben a 17. század derekán?
 4. Fogalmazd meg, miért volt jelentős az eszéki híd felégetése? Mit gondolsz, miért kellett a nem túl széles Dráván ilyen hosszú hidat építeni?
 5. Milyen okok álltak a Wesselényi-mozgalom hátterében? ƒ Hogyan reagált a Habsburg-uralkodó az összeesküvésre?
 6. Miért gondolták a főúri szervezkedés tagjai, hogy szakítani kell a Habsburg-házzal?
 7. ƒ Milyen következményekkel járt a kurucmozgalom kialakulása? ƒ Miért volt ez kedvező az Oszmán Birodalom számára?
 8. ƒ  Milyen eredményeket ért el a Thököly Imre vezette kurucmozgalom?

 

2020. május 6.

Gyakorlati forglalkozás. Zrínyi Ilona, Munkács hős asszonya (101. o)

https://www.nkp.hu/api/media/file/e66ac8a63187585db52b0edf5fb7ac68824c38d0

A linkre kattintva elérhető a tankönyv

Ajánlott olvasmány: https://www.origo.hu/tudomany/20200218-egyszerre-volt-szereto-feleseg-anya-es-politikus-zrinyi-ilona.html

https://www.youtube.com/watch?v=M37agEg6pgM

Az olvasottak alapján mutasd be Zrínyi Ilona életét! Miért volt olyan különleges Munkács várának védelme és Zrínyi Ilona szerepe?  Dolgozz a tanultak alapján, de mindenképpen saját szavaiddal fogalmazz, és igyekezz saját vélemény kialakítására! A munkád során a következő helyszíneket is használd fel: Beregszentmiklós, Nikomédia, Kassa, Sárospatak, Munkács, Beregszentmiklós, Zbora, Borsi. Hogyan kapcsolódnak ezek Zrínyi Ilonához? A fennmaradt írások szerint hol és milyen alkalomból fogyasztották el a következőket: „...megettek tíz bikát, harminchat borjút, húsz disznót, nyolcvan juhot, négy szarvast, tíz őzet, hat vaddisznót, nyolc mázsa halat és ötven mázsa mézet, valamint cukrot. Az itallal sem spóroltak: 130 hordó vörös bor, 150 hordó fehér bor, 40 hordó sör és 25 hordó lengyel pálinka fogyott el.”

 

Világtörténelem

2020. április 29.

28.1. § India

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

 1. Melyik európai utazó fedezte fel az Indiába vezető tengeri útvonalat, megkerülve Afrikát?
 2. Mely vallások voltak a legelterjedtebbek a középkori Indiában? Mik a várnák, a kasztok?
 3. Mikor hódította meg Bábur Indiát? Miért sikerült Báburnak könnyedén elfoglalnia Indiát?
 4. Nevezzétek meg Akbár vallási reformjának okait. Milyen belpolitikát folytatott Akbár?
 5. Soroljátok fel az indiai kultúra eredményeit a nagymogulok uralma alatt.
 6. Milyen következményekkel járt India számára, hogy az európaiak felfedezték a hozzá vezető útvonalat?
 7. Mi idézte elő a nagymogulok államának szétesését?
 8. Határozzátok meg az indiai kézművesség és kereskedelem fejlődésének sajátosságait.

2020. május 6.

28.2. § Perzsia

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

 1. Hogyan alakult meg a Szefevidák állama?
 2. Milyen reformokat hajtott végre I. Abbász?
 3. Mivel szerzett hírnevet Nadír sah?
 4. Milyen új építészeti sajátosságok jellemzik a Szefevidák fővárosát, Iszfahánt? 
 5. Miben nyilvánult meg a keleti államok hatása Európára a XVII—XVIII. században? Hogyan történt az európaiak behatolása a keleti országokba?
 6. Jellemezzétek a perzsa miniatúra sajátosságait.

Füzetetekben készítsetek táblázatot „Az indiai és iráni kultúra eredményei a XVI—XVII. században" címmel.

 

Algebra, File-Kovács Erika

Április 27- Május 8

Április 28(1 óra)

Előkészület a dolgozathoz

Ismételd át a következő témaköröket, nézd át a feladatokat.

 1. Négyzetgyököt tartalmazó kifejezések átalakítása
 2. Nevező gyöktelenítése
 3. Nem teljes másodfokú egyenletek megoldása
 4. Másodfokú egyenlet megoldása megoldóképlettel

Főleg az általam megoldott minta példákra figyelj.

 

Április 29(2 óra)

Felmérő önálló munka

 

Május 4 (1 óra)

fgj

Tanuld meg a tételt és a következményt.

20.§. 157-159.old.

Nézd meg! https://zanza.tv/matematika/szamtan-algebra/gyoktenyezos-alak-es-viete-formulak

dfgdfg

Gyakorolj! https://www.geogebra.org/m/fcd6qMC9#material/iAZwqUIT

 

Házi feladat

szabályok, képletek, 685.f.-161.old., 689.f.-161.old.

zfdfdg

700.f.-162.old

789nn

 

Mértan, File-Kovács Erika

Április 27- Május 8

Április 27(1 óra)

Előkészület a felmérő munkához.

Ismételd át a következő témákat és nézd át a feladatokat.

 1. Háromszögek hasonlósága
 2. Derékszögű háromszögek. Magasságtétel és befogótétel
 3. Pitagorasz tétele

 

Április 28(1 óra)

Felmérő önálló munka

 

 

Május 4 (1 óra)

A derékszögű háromszög hegyesszögének trigonometrikus függvényei

Ismétlés

Nézd meg! https://www.youtube.com/watch?v=GSZkaYW7EZs&list=PL0hWfPdqf_3Yp7tn-TS-gxU70pPep54y2&index=15

 

17.§. 122-124.old.      (Készíts jegyzetet!)

Nézd meg! https://zanza.tv/matematika/geometria/hegyesszogek-szogfuggvenyei-i

https://slideplayer.hu/slide/2099327/ (a mintapéldákat írd ki a füzetedbe)

fhfgfgh

Házi feladat

Jegyzetelj!, szabályok, képletek

582.f.-127.old.,

586.f.-127.old.,

591.f.-128.old.

 

 

Május 5(1 óra)

A derékszögű háromszögek megoldása

Ismétlés!

https://www.youtube.com/watch?v=8f9jzgH5HRA

https://www.youtube.com/watch?v=KVetkS959Zc

https://www.youtube.com/watch?v=DllS1d8N4Hc

 

18.§. 129-131.old.      (Készíts jegyzetet!)

Mit jelent megoldani a derékszögű háromszöget?

A derékszögű háromszöget megoldani annyit jelent, hogy kiszámítjuk a hiányzó oldalainak és szögeinek mértékét.

A hiányzó elemeket vagy szögfüggvényekkel vagy pedig a derékszögű háromszög metrikus összefüggéseivel tudjuk meghatározni(magasság tétel, befogó tétel, Pitagorász tétel).

Nézd meg! https://zanza.tv/matematika/geometria/osszefuggesek-szogfuggvenyek-kozott

Gyakorló feladatok megoldással (Írd be a füzetedbe!)

607.f.-132.old.

6655

609.f.-132.old

66

Házi feladat

Jegyzetelj!, szabályok, képletek

608.f.-132.old.,

610.f.-132.old.,

612.f.-132.old.

 

Tanulj meg minden szabályt, nagyon fontos minden éven visszatérünk ezekre a témákra mértanból.

Jó munkát!

 

Informatika, Márkus Gabriella

4.A/ 2. csoport – 2020.04.28.

4.A/ 1. csoport – 2020.04.29.

Szorzatszámítás for ciklussal

Az alábbi dőlt betűs részt és a feladat megoldását a képről másold át a füzetedbe az adott dátummal és témával! Próbáld ki magad is a programot!

A feladat: Készítsünk programot, amely kiszámolja az első 7 darab természetes szám szorzatát, majd kiírja az eredményt.

Magyarázat: Szorzat kiszámolásához mindig be kell vezetni egy változót (a változónk neve legyen most Sz), amelyet a program elején 1-gyel teszünk egyenlővé (vagyis Sz:=1;). A ciklusmagban pedig mindig megszorozzuk ezt a változót a ciklusváltozó értékével (Sz:=Sz*i;), ezáltal sorban összeszorozzuk az 1, 2, 3, 4, ..., 7 számokat.

Megoldás:

dfg

4.A/ 2. csoport – 2020.04.29.

4.A/ 1. csoport – 2020.04.29.

Szorzatszámítás for ciklussal

Készíts programot, amely kiszámolja az első 10 darab páratlan szám szorzatát! (A ciklust vegyük egytől tízig, majd a ciklusmagban vegyük a ciklusváltozó kétszeresét eggyel csökkentve — így megkapjuk a páratlan számokat. Ezeket hasonlóan szorozzuk össze, mint az előző feladatban. Ezen számok szorzatának értéke már meghaladja azt az értéket, amit egy integer típusú változó felvehet, ezért fontos, hogy ennél a feladatnál a szorzatot jelölő változódat már longint típusúnak deklaráld!)

 

A füzetedbe írt e heti jegyzetet (lefotózva) és a feladat megoldását május 1-ig kell elküldeni a gericsgabriella@gmail.com címre.

 

 

3)      4.A/ 2. csoport – 2020.05.05.

4.A/ 1. csoport – 2020.05.06.

Egymásba ágyazott ciklusok

Olvasd el figyelmesen az alábbi weboldalról a 4.1. részt (Egymásba ágyazott ciklusok). Az adott dátummal és témával másold át a füzetbe az oldalon látható Pelda14a és Pelda14b nevű programokat (írd le azt is, mit írnának ki a képernyőre). Ezután próbáld ki magad is ezt a két programot!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=8

 

4)      4.A/ 2. csoport – 2020.05.06.

4.A/ 1. csoport – 2020.05.08.

Egymásba ágyazott ciklusok

Oldd meg az alábbi weboldalról az 1., 2. és 3. feladatot. A feladatok megoldását írd le a füzetedbe az adott dátummal és témával!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=9

A füzetedbe írt e heti jegyzetet (lefotózva) és a feladatok megoldását május 9-ig kell elküldeni a gericsgabriella@gmail.com címre.

A megoldásokat küldhetitek akár képernyőkép formájában (a forráskódot fotózzátok!), akár csatolva a kész programfájlt. Akinek pedig sehogy sem sikerült telepíteni a szükséges szerkesztőprogramot, az fotózza le a füzetéből a megoldásokat és küldjön arról egy képet. Az e-mail szövegébe mindig írjátok bele a teljes neveteket!

Akinek kérdése van, szintén írhat a gericsgabriella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre.

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

53. téma A városok csoportosítása. Urbanizáció (április 27)

 

A városokat többféle szempont szerint is lehet csoportosítani pl: lakosságszám, funkció.

Lakosságszám alapján a városok lehetnek: kisvárosok, középvárosok, nagyvárosok, regionális nagyvárosok, milliós városok. Ukrajna városainak több mint fele kisváros, egyharmada középváros.

Funkcióik alapján a városok lehetnek: közigazgatási-, ipari-, közlekedési-, kulturális-oktatási, kereskedelmi-, pénzügyi-üzleti,  turisztikai, szórakozási, vallási-, bányavárosok. Azonban a legtöbb város többfunkciós.

Urbanizáció – a városi lakosság számának növekedése. Ez részben a saját születésszám következménye, de jelentős a falusi lakosság bevándorlása a városokba.

A világ régiói nem egyformán urbanizáltak. Az urbanizáltság aránya: Ausztrália 90%, Észak- és Latin-Amerika 80%, Nyugat-Európa 75%, Afrika 40%.

Ukrajna lakosságának 68%-a városlakó. Legurbanizáltabb régió a keleti megyék pl: Donyeck, Luhanszk. Legkevésbé urbanizált terület az ország északnyugati része és Kárpátalja.

 

 54. Téma Az urbanizáció hatása a lakosság elhelyezkedésére. (április 30)

A városok fejlődésük során egyre nagyobbak lesznek ennek következtében fokozatosan átkerülnek egyre magasabb kategóriába. 1800-ban Tokió volt az első milliós város. A 21. század elejére a milliós városok számát 350-500 közé teszik és itt él a világ népességének 20%-a.

Szuburbanizáció – a külvárosi övezetek felgyorsult fejlődése. A városközpontokból a lakosság egy része a külvárosokba költözik.

Agglomeráció – a városi települések csoportosulása, amelyek adott területen jönnek létre egy vagy néhány nagyváros környékén a települések közötti intenzív kapcsolatok eredményeként. A városok által elfoglalt városkörnyéki területek következtében alakulnak ki a nagyvárosi agglomerációk. Ezek lehetnek egy vagy többközpontúak. Eggyközpontu pl:London, Párizs, többközpontú pl: Tokió-Yokohamai agglomeráció.

Megapoliszok – a városok legnagyobb településformái. Több városi agglomeráció egyesül egy megapoliszban. Ezek laza szerkezetűek, a belső területek egy része beépítetlen. a világon jelenleg 15 megapoliszt számlálnak. Ebből 6 már kialakult amiből három az USA-ban található.

Világvárosok – olyan városok melyek jelentős pénzügyi és politikai központok. Az ott zajló események az egész világgazdaságra és világpolitikára hatással vannak. Ilyenek pl: New York, Tokió, London, Párizs.

 

55. téma etnikumok és nemzetek. (május 4)

Az etnikum és a nemzet fogalma. Az nemzet -  az etnikum, etnikumok sajátságos állapota, amely kapcsolatos saját államiságuk megalkotásával.. a tudományban két két fő meközelitése alakult ki a nemzet fogalomnak – etnikai és politikai. Etnikai nemzet az a nép, mely tudatában van önálló létezésének képességében: megalkotta saját államiságát vagy törekedik azt megalkotni. A politikai nemzet egy meglévő állam határain belül alakul ki. A politikai nemzetnek lehet egy vagy több etnikuma.

Nyelvcsaládok – az etnikumok eredetének, történelmi kapcsolataik tanulmányozásához a népek nyelvi csopoortositását alkalmazzák. A csoportosítás lehetőséget ad egyesíteni a különböző etnikumokat nagyobb vagy kisebb csoportokba nyelvük hasonlósága alapján. A kutatók a világon 6-7,5 ezer nyelvet tartanak számom.  Ezeket nyelvcsaládokba és nyelvcsoportokba sorolják.

Az országok lehetnek egy- és többetnikumúak.

1 Egyetnikumúak – amelyekben a nemzetet csaknem teljesen egy etnikum alkotja. (Izland, Portugália, Magyarország)

2 Többetnikumúak – amelyekben a számbelileg többségben lévő lakosság részarányában nem kevesebb, mint a lakosság kétharmada, a lakosság többi részét pedig nemzetiségi és etnikai kisebbségek alkotják.

 

56. téma Ukrajna lakosságának etnikai összetétele. (május 7)

Az etnikumok népességszáma közötti összefüggés  adja a népesség etnikai összetételét. Ukrajnában  az ukránok részaránya adja az ország népességének 78%-át. ezen kívül az országban vannak etnikai és nemzeti kisebbségek. Nemzeti kisebbségek: oroszok ,lengyelek, beloruszok, románok, magyarok, zsidók, moldávok. Etnikai kisebbségek: krimi tatárok, karaiták, krimcsakok.

Az ország területén az etnikai összetétel változó. Legmagasabb az ukránok részaránya  nyugati, északi és központi megyékben. legalacsonyabb az ukránok részaránya a kelet és a déli megyékben valamint a Krímen.

( A jegyzetet kérem beírni a füzetbe a zárójelben megadott dátummal.)

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 27 – május 8)

 

 1. Tanulás és emlékezet (50 §)

Jegyzet + berajzolni a 186 ábrát a 234 oldaoln

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/egeszsegneveles/pszichologia/tanulas/a-tanulasi-folyamatok-fajtai

http://egeszsegugy.hupont.hu/115/a-tanulas

https://blog.dontpanicangol.com/milyen-tanulotipus-vagy/ (érdemes végigcsinálni)

https://zanza.tv/testneveles-es-sport/tanulasmodszertan/memoria-fajtai-fejlesztese (!!!)

 

 1. Az emberi személyiség pszichofiziológiai alapjai (51 §)

Jegyzet + berajzolni a 187 ábrát a 236 oldalon

https://www.youtube.com/watch?v=rwtQ1oBxirc

https://www.youtube.com/watch?v=0uG1zd9X1CI

https://www.nn.hu/szemelyiseg-teszt (végezzétek el a tesztet!!!)

 

 1. Az ember bioritmusa. Alvás és ébrenlét (52 §)

Jegyzet + kreatív feladat a 244 oldalon

https://doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=5733

Végezzétek el az önértékelést  244 oldalon!

 

 1. A homeosztázis fogalma és az emberi szervezet életfunkcióinak idegi szabályozása (53 §)

Jegyzet.

A kidolgozott házi feladatokat  május 8ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

Az e-mail cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/8-oszt/Fizika%20(2016,%20V.%20H.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR1gT9JV2xFXVmKBGwF-lRWb207-RF-AeD-AYU_4dc-e21uhI3Ax2a_m-Ek

4. körben:

Ismétlés: 38.§. Dátum: 2020. április 27.

39.§. Dátum: 2020. április 30.

Ismétlés: 39.§. Dátum: 2020. május 4.

40.§. Dátum: 2020. május 7.

 

A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV  ÉS OSZTÁLY  LEÍRÁSA  A  FOTÓHOZ! Cím: istvántar95@gmail.com

 

Nagyon fontos!

drh

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A szervetlen vegyületekre vonatkozó ismeretek összefoglalása.

Lejegyzetelni: 37§. 202, 204 oldal!

Megoldani: 296,298 feladatokat!

Téma: A szervetlen vegyületek osztályozása

Lejegyzetelni: 37§. 205, 206 oldal!

Megoldani: 299, 301 feladatokat!

Határidő: május 3.

Téma: A szervetlen anyagok közötti genetikai kapcsolat.

Lejegyzetelni: 38 §.

Berajzolni: 17, séma!

Válaszolni: 306. kérdésre!

Berajzolni: 18. séma

Megoldani: 310(a,c) feladatokat!

Határidő: május 10

 

Torna

Utánzó formájú gyakorlatok

1165656é

 

 

 

6

 

 

Kedves 4 A osztály. A 2020. március 16-27 közötti házi feladatot a következő linken (http://bermagim.org/hu/archivum) találhatjátok. Itt pedig ha lejjebb tekertek a március 30-április 10. közötti házi feladatot találhatjátok, csak a ti osztályotoknak. Sikeres készülést és jó egészséget nektek!

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Ird be a füzetedbe a dátumot, s dolgozz úgy, mintha együtt lennénk!Használd a tankönyvet!

xdfgh
 1. óra

A fok- és mértékhatározó

A tankönyv alapján dolgozunk. Jegyzet készítése.

Megoldani a füzetbe a 209-211.feladatokat.

Házi feladat

212. feladat

2. óra

Az ok-és célhatározó

A tankönyv alapján dolgozunk. Jegyzet készítése.

Nézd meg ezt az oktatóanyagot! https://www.youtube.com/watch?v=lmj8nVRhmbI

Megoldani a füzetbe a 215-217. és a 219-221.feladatokat.

Házi feladat

218.,222. feladat

3. óra

A tekintethatározó

A tankönyv alapján dolgozunk. Jegyzet készítése.

Megoldani a füzetbe a 213-214. (10 mondat)feladatokat.

Házi feladat

Javítsd ki az alábbi mondatokban a helytelenül használt határozókat!

Számolj el a bank felé! __________________________________________________

 A Kossuth utca vezet a színház felé. _______________________________________ Megmondom a véleményemet a vezetőség felé. ______________________________

 Van egy kérésem az iskolatanács felé. ______________________________________

Hat óra felé hazaérek. ___________________________________________________

Kitartok az álláspontom mellett. ___________________________________________

 Ebédkor találkozunk. ___________________________________________________

Mit értünk szóképzés alatt? ______________________________________________

A bolt leltár miatt zárva._________________________________________________

 A fiam hiányzása végett keresem az osztályfőnököt. __________________________

 Mit értünk szóképzésen? ________________________________________________

 Kitartok a kedvenc csapatomnál. __________________________________________

 

 

 

4. óra

A körülményhatározó

A tankönyv alapján dolgozunk. Jegyzet készítése.

Megoldani a füzetbe a 228-230.feladatokat.

Házi feladat

231. feladat

 

Irodalom

dfg

1.óra

Házi olvasmányok feldolgozása

Jókai Mór Az arany ember

 1. Ismerd meg a regény   tartalmát!

https://www.olvasonaplo.co.hu/jokai-mor-az-aranyember-olvasonaplo/

2.óra

 1. A mű szereplőinek jellemzése
 2. https://olvasonaplopo.eu/az-arany-ember-szereploi-a-z/

Házi feladat

Nézd meg a regényből készült filmet!

https://nonstopmozi.com/online-filmek/11979/az-aranyember-teljes-film/linkek/31529

 

 1. Óra

A realizmus. Realizmus az irodalomban és a festészetben

http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/irodalom/sziladi/realizmus.pdf

+ a tankönyv alapján jegyzet

4.óra

Mikszáth Kálmán élete és munkássága

Jegyzet a tankönyv alapján!

 

Ukrán nyelv, Onoprijenkó Viktüria

vbn

Завдання:   Записати у зошити для підготовки до іспитів тексти за зразками.

 

 Білет 2 (для тих, хто володіє українською мовою)

                Мій вихідний день

Я чекаю вихідних весь тиждень. Їх у мене два: субота та неділя. Протягом робочого тижня я в голові вже планую чим зайнятись на вихідних. Завжди є дуже багато планів і все потрібно встигнути. Домашні завдання я стараюсь зробити ще у п'ятницю, щоб звільнити час на вихідних. В суботу я прокидаюсь пізніше звичайного, близько 10 години. Зазвичай батьки просять мене допомогти з прибиранням дому. Або сходити за покупками. Мама вручає мені список потрібного і я вирушаю, по дорозі прогулявшись.

Я завжди охоче допомагаю батькам. Близько обіду зазвичай я вже вільний, і можу робити те що сам захочу. Я зустрічаюсь з друзями й ми разом вирішуємо чим сьогодні займемось. Зазвичай, ми йдемо спортивний майданчик, де граємо футбол, баскетбол іноді й волейбол. Опісля ми любимо прогулятись парком, спілкуючись на різноманітні, цікаві тільки нам теми. Коли починає смеркатись, ми розходимось додому. Вечір я люблю проводити, заглибившись в цікаву пригодницьку книгу. Деколи я дивлюсь шоу або фільми по телевізору. Також часто допомагаю батькам на кухні, спілкуючись з ними й плануючи як разом проведемо неділю.

Спати я лягаю як звичайно, щоб не порушувати режим дня. Неділя – найцікавіший день в тижні. І дуже насичений цікавими подіями. Добряче виспавшись зранку ми вирушаємо з сім'єю на природу, де відпочиваємо тілом і душею. Там ми смажимо м'ясо, купаємось в річці або просто гуляємо по лісу.Це дає чудовий заряд енергії на наступний тиждень. Ближче до вечора ми повертаємось додому. Я дуже люблю недільні вечори. Ми з батьком граємо в шахи, він чудовий гравець і хороший вчитель. Також я люблю коли ми з сім'єю разом граємо в «Монополію». Це може затягнутись на години.

Деколи наші плани змінюють і ми їздимо в гості до родичів або друзів. Лягаючи в ліжко, я люблю перед сном почитати книгу і прокрутити в голові чудові спогади щасливо проведених вихідних.

                    Мій робочий день

У звичайний будній день я прокидаюсь в сьомій ранку. Прийнявши душ, поснідавши я поспішаю в школу. Навчання розпочинається о 8:30, але зазвичай я приходжу на 15 хвилин раніше. За цей час я встигаю повторити матеріал або ж просто поспілкуватись з друзями. Урок в нас триває, як і в більшості шкіл 45 хвилин.

Вчителі в нашій школі дуже розумні, і головне цікаві люди. Нам ніколи не буває нудно, кожний день проходить з користю, ми завжди повертаємось додому дізнавшись щось нове, корисне, або ж навчившись щось робити чого не вміли раніше. Та все ж моя улюблена річ в школі, як і напевно в кожного школяра - перерви. Вони тривають по різному: від 5 хвилини до 25 хвилин великої перерви.

На перервах я люблю обговорити з друзями результати вчорашніх спортивних подій, оскільки я завзятий вболівальник. Проте часом ми багато балакаємо про фільми, які тільки вийшли в світ, про цікаві книги що прочитали. Серед моїх друзів є і палкі любителі комп'ютерних ігор. Це не моє головне захоплення, але деколи ми все ж багато спілкуємось на цю тему. Велика перерва для нас в першу чергу можливість піти в їдальню і пообідати. Часом на перервах ми граємо в різні рухливі ігри. Уроків у нас, як правило небагато – шість на день, але ми все ж встигаємо стомитись. Навчання закінчується о 14:00. Разом зі шкільними друзями ми повертаємось додому, де нас чекає повноцінний обід. Після нього я люблю трошки полежати, дивлячись телевізор годинку-дві.

Після цього я берусь за домашні завдання, їхнє виконання займає різний час. Якщо я швидко впораюсь, то дзвоню до друзів і ми йдемо гуляти або ж грати у футбол. Повертаючись ввечері я повторюю вивчене на завтра, вечеряю. Пізніше я приймаю душ, і йду відпочивати, читаючи книгу або дивлячись телевізор. Засипаю я о 22-23 годині, тут вже все залежить від цікавості книги. Уві сні я чудово відпочиваю, щоб зранку прокинутись і провести цікавий продуктивний день.

                               Мій вихідний день. (для інших учнів)

    Субота і неділя є вихідними днями для мене. Адже нема навчання у школі.

    У суботу мама порається у домі. Я стараюся допомогти їй. Можу побігти в магазин, підливаю квіти, складаю помиту посуду, замітаю підлогу. Також у цей день я стараюся виконати усе домашнє завдання, яке задали в школі. Тоді у неділю я матиму більше часу для розваг.

    Ось так минає субота.

 

    Мені дуже подобається неділя. Адже це вихідний день для мене.

   Домашнє завдання заздалегідь роблю у суботу. Тому у неділю маю багато вільного часу. Зранку моя сім’я іде до церкви. Потім зустрічаюся з друзями. Ми разом проводимо дозвілля. Ввечері всією сім'єю збираємося перед телевізором, спілкуємося або читаємо. У неділю я, зазвичай, більше часу проводжу за комп'ютером, ніж у будні.

    Так проходить мій вихідний день.

 

Білет 3 (Дебіш Е., Ясінська С., Балог А., Ердеі Д., Романець Р., Ференці Д., Кноблок Р.)

У кожної людини є найпам'ятніші, найдорожчі місця в житті. Для мене — це моя рідна домівка, мій дім, моя вулиця. Коли я була зовсім маленькою, мої батьки одержали квартиру в новому районі на вулиці Дружби Народів. Я вважаю, що ця назва символічна, адже саме дружба між людьми є запорукою найкращих почуттів: дружба перетікає в любов, без дружби немає вірності, з дружби починається людяність.

Наша вулиця пряма і широка. Улітку тут багато зелені, адже на один бік припала лісосмуга, перетворена на затишну алею. З іншого, сонячного боку,— завжди багато квітів, проте і дерева за дванадцять років вже встигли підрости. Край вулиці виходить у поле. Із вікон верхніх поверхів відкривається чудовий краєвид — неосяжні зелені поля, які на початку літа золотяться соняшниковим сяйвом. Інший край вулиці впирається у широку автомобільну магістраль, за якою починаються приватні забудови. Хоча одноповерхові будиночки і претендують на оригінальність архітектури, я люблю багатоповерхівки. Особливо приємно дивитися на дев'ятиповерхівки з візерунками біля дахів — це будинки поліпшеного планування. Вони виділяються своєю оригінальністю. Вулиця дуже довга, а з обох її країв розташувалися "Універсами". їх спроектовано майже однаково, тому вулиця набуває своєрідного обрамлення.

 

Для обслуговування жителів на території нашого мікрорайону заплановано необхідні громадські та державні заклади. Більшою мірою вони розташовуються на перших поверхах багатоповерхових будинків, за винятком хіба що магазинів і кафе. Кафе "Лотта" стало улюбленим місцем відпочинку молоді. А між будинками у затишних дворах розташувалися дитячі садочки та школи. В оточенні житлових будинків моя школа.

Ця триповерхова споруда побудована так, що багато її вікон виходять у внутрішній дворик із клумбою посередині, на якій росте велика ялина. Перед центральним входом полум'яніють на клумбах квіти, а березова алея, яка веде до школи, створює затишок, підносить настрій.

Я люблю свою  Моя вулиця(для інших учнів) вулицю будь-якої кори, але особливо восени. Це час, коли все залите золотом, яке перемежовується з багрянцем.

Із вікна мого будинку добре простежується увесь мікрорайон, а легкий вітерець ранньої осені сповнює кімнату пахощами зів'ялого листя.

Я живу в великому і просторому приватному будинку. У нас є свій власний двір, який ми з татом і мамою обладнали за своїм бажанням. Але, не дивлячись на це, мені завжди цікаво вийти на вулицю і зустрітися зі своїми друзями.

Так історично склалося, що в кожному будинку на нашій вулиці є діти, більшість з них мої однолітки. Тому, коли ми всі разом збираємося гуляти, нас близько 10-15 осіб. Уявляєте, як нам весело. Нам не доводиться нудьгувати.

Наша вулиця довга і не дуже широка і вона може запропонувати нам масу розваг. З одного боку знаходиться недобудований і занедбаний будинок. У ньому є дах і стіни. Ми обладнали цю будівлю під свою штаб-квартиру, огородили його парканом, навели всередині порядки. Кожен з хлопців приніс з дому щось цікаве. Я зміг взяти підзорну трубу. Ми встановили її в зручному місці, і кожен вечір розглядаємо зоряне небо.

Наші батьки допомогли нам спорудити великий дерев’яні стіл, за яким ми часто влаштовуємо чаювання. Занедбаний будинок з усіх боків обріс великими і могутніми деревами, тому вони захищають нас від вітру і сильної спеки.

Ще на нашій вулиці є великий ігровий майданчик. Нещодавно, мер нашого міста приїздив і відкривав її, перерізаючи червону стрічку. Ох, як же всі ми були раді. На новому майданчику є і гірки, і гойдалки, і різноманітні крутилки, на яких ми можемо кататися до запаморочення.

Проходячи трохи далі, по вулиці, ми можемо побачити великий зелений масив. Це сад з фруктовими деревами. Ми з хлопцями вирішили, що будемо доглядати за ним. І він, на знак подяки, приносить нам чудові плоди – солодкі і соковиті груші, яблука і сливи. Є кілька дерев з персиками. Багато в саду чагарників з виноградом. Так що, цей вуличний сад щороку підгодовує нас вітамінами і смачними наїдками.

Як же я люблю свою вулицю, на якій живе так багато хороших людей і моїх вірних друзів.

Білет 4

                                 Моє улюблене свято

1    

Дуже люблю будь-які свята, тому що під час свят не треба йти до школи та робити уроки. Але більш за все мені подобається Новий рік.

На Новий рік ми купуємо ялинку та ставимо її у своїй квартирі в найкращому місці. Потім починаємо її прикрашати. Ми розвішуємо на ній іграшки, свічки, маленькі електричні лампочки різних кольорів, срібний дощ з металевої фольги, цукерки та паперові сніжинки.

Прикрасивши ялинку; ми починаємо готувати святковий стіл. Ми розрізаємо сир, ковбасу, огірки та кладемо на тарілки, вносимо холодець, який уже встиг добре застигнути. Батьки готують салат та печене.

Увечері ми сідаємо за стіл. Приходять гості, дітям приносять подарунки, грає музика, по телевізору Президент України виголошує святкові поздоровлення. Нарешті — 12 година. Ми відкриваємо пляшки із шампанським. Дітям наливають сік та лимонад.

Починаються танці біля ялинки.

Аж ось уже й ранок — ранок нового року. Ми виходимо на двір і починаємо грати в сніжки. Потім йдемо на прогулянку до центру міста. Там стоїть велика ялинка, навкруги безліч дітей.

Так проходить Новий рік — найкраще та найвеселіше з усіх свят.

ghfgh

Свята бувають загальні і особисті. Я люблю загальні свята: Новий рік, Різдво, 8 Березня. Але найулюбленішим для мене є особисте свято — мій день народження. Це дуже веселий для мене день. Чому? Це відомо всім. Тебе всі вітають: і мама з татом, і дідусі з бабусями, і сестри з братами, і друзі. Всі розповідають тобі, як ти народився, який був день чудовий і особливий. Я приймаю подарунки, вислуховую побажання і почуваю себе найголовнішою людиною у домі. День народження у мене влітку. Тепло, світить сонечко, не треба нікуди поспішати, бо настали канікули. У мене є традиція — день народження, якщо я нікуди не поїхав, я святкую надворі. Мама стелить на траві ряднинку, ми з друзями виносимо туди черешні, полуниці, морозиво, торт, цукерки, напої. Виносимо магнітофон і під музику пригощаємось, сміємось, шуткуємо. Потім прибираємо все і йдемо гуляти. Ввечері, коли вже лягаю спати, згадую: я став на рік доросліший. А скільки ще попереду цікавого — ціле життя! І я засинаю щасливим.

Білет 5

                      Мій улюблений вид спорту

gh

Мій улюблений вид спорту - це волейбол. Саме в цьому спорті я надзвичайно гарний і спритний. Волейбол для мене - це не просто захоплення чи хоббі, це - моє життя, без якого мені було б не просто нудно, було б просто нецікаво жити і я б зростав ледачим і не розвиненим фізично. Волейбол - дуже цікавий вид спорту, і там, в принципі як і у всіх іграх, є свої власні правила, яким треба підкорятися. У волейболі потрібно бути не просто швидким, потрібно бути спритним і мати досить добре розвинену реакцію. Реакція важлива, хоча б тим, що якщо не хочеш отримувати по обличчю треба буде ловити м'яч швидко і відразу.

Волейбол - вид спорту дуже цікавий, і він не здається таким важким, якщо вміти в нього грати. Гра проста, правила такі, що саме мінімальне число граючих людей - шестеро. Три знаходяться по одну, а три інших - по іншу сторону волейбольної сітки. Кожен гравець повинен дотримуватися правила гри і знати точне своє місце. Інакше гра не вийде.

Я граю у волейбол найчастіше в школі, але ще раніше я ходив в спеціальну секцію спортивну. Волейбол - це важлива частина мого життя. Я граю в нього досить багато, а тому мені здається, що я надзвичайний професіонал - фахівець цієї справи.

Я обожнюю ігри з м'ячем, а найбільше я люблю футбол. Як кажуть, футбол, футбол і ще раз футбол! Я граю в цю гру з весни до пізньої осені на спортмайдачику та шкільному стадіоні. А взимку я займаюся футболом у критому залі спортивного комплексу. Мене туди запросив наш шкільний вчитель фізичного виховання, який там теж веде заняття.

Футбол — дуже цікава гра. Вона розвиває швидкість, кмітливість, точність реакції, витривалість. Що б не казали, а футбол тренує не тільки ноги, але й тіло в цілому. Футболісти також дуже загартовані люди, бо ганяють м'яча на свіжому повітрі з ранньої весни до пізньої осені. Також футбол є командною грою і розвиває згуртованість та командний дух. А найбільше в цій грі мене вабить її неперевершений азарт

tyutyu

Я стежу за європейськими та світовими чемпіонатами з футболу. І дуже радий, що останній чемпіонат Європи, Євро-2012, проводився саме в Україні та Польші. Ми з татом не пропускали жодного матча по телевізору.

Звичайно, я дуже сподівався, що збірна України вийде хоча б у чвертьфінал. Але, на жаль, цього не сталося. Проте Андрій Шевченко був і залишається моїм улюбленим футболістом, хоч вже завершує свою футбольну кар'єру. Після виходу команди України з чемпіонату я вболівав за англійців, потім переключив свою увагу на іспанців. Хоч більшість моїх друзів підтримували Італію, я виявився правий. Іспанія виграла Євро-2012!

Взагалі, моя улюбена команда — це донецький “Шахтар”, а в Європі - “Манчестер Юнайтед”. Втім, якщо в міжнародному турнірі грає “Динамо”, я завзято вболіваю за цю команду. Адже вона здобуває слави нашій країні.

На жаль, я ще не побував на наших великих стадінах, тобто на “Олімпійському” та на “Донбас-Арені”. Коли я підросту, то побуваю обов'язково. Хочу подивитися на матчі власними очима! А ще візьму з собою на стадіон фанатську дудку та український флаг та щиро вболіватиму за улюблені команди!

 

Angol nyelv, Pavljuk Erika (erikapavljuk@gmail.com)

2020.04.06. (Monday, the 6th of April ) double lesson

Classwork

Revision

Workbook, pg 46.

Vocab boost

Az angol nyelvben több száz vonzatos ige van és ezekből nagyon sok elég gyakori is. Emiatt sokkal könnyebb, ha kisebb csoportokba szedve próbáljuk meg elsajátítani őket.

Alább látható két opció:

 1. Olyan vonzatos igéket tanulj meg, amelyek egy adott témakörhöz tartoznak.

Travel (utazás)

Break down – lerobban (busz, autó stb)

Go back – visszafordulni

Head for – bizonyos irány szerint utazni

Set off – elindulni

Take off (a plane) felszállni

 1. Olyan vonzatos igéket tanulj meg, melyek alap igéje ugyan az.

Look

Look after – vigyázni valakire, valamire

Look around – körülnézni

Look into – betekinteni valamibe mékyebben, megvizsgálni

Look up – utánanézni valaminek, pl egy szónak a szótárban

Homework:

Try to find 4 phrasal verbs that belong to the above mentioned first or second category. Translate them and try to use them in sentences or in situations. 

Keress 4 db vonzatos igét, amelyek vagy az első, vagy a második csoportba sorolhatóak. Tehát vagy egy témához tartozó 4 db vonzatos igét, vagy 4 db olyat, amelyeknek ugyan az az alap igeje. Írd le a fordításukat is és alkoss velük mondatokat, szituációkat.

Tipp: a Google-be írjátok be a „legyakoribb angol vonzatos igék” mondatot.

 

2020.04.07. (Tuesday, the 7th of April )

Gliders in the storm

(Siklóernyősök a viharban)

(SB pg 46)

Reading Strategy (olvasási stratégia)

To help you decide which phrases fit which gaps, think about the grammar of each sentence. For example, is first word in the gap a verb, or is a different kind fo word needed.

 

Ahhoz, hogy eldöntsd melyik bepótolandó kifejezés illik melyik mondat kihagyott részéhez, próbálj a mondat nyelvtani alakjára figyelni. Például, a bepótolandó szó vagy kifejezés egy ige, vagy esetleg egy másik féle szó kell oda?

Olvasd el az „A bumpy ride” (Egy göröngyös út) c. szöveget.

Useful words:

 1. Paraglider – siklóernyős
 2. To prepare – felkészülni
 3. World Championship – Világbajnokság
 4. Competitor – versenyzö
 5. Notice – észrevenni
 6. Approach – közelíteni
 7. After all – végül is
 8. Certainly – bizonnyal
 9. Skilful – szakképzett, gyakorlott
 10. Or so they thought – legalább is így gondolták
 11. Unfortunately – sajnos
 12. Take off – felszállás, felszállni
 13. Terrifying – rémisztő
 14. Dangerous – veszélyes
 15. Enormous –roppant nagy
 16. Shake – remegni
 17. Altitude – magasság
 18. Height – magasság
 19. Unconscious- eszméletlen
 20. Fortunately – szerencsére
 21. In one piece – egyben (nem sérült meg)
 22. Eventually – végül (is)
 23. Head toward – haladni valami felé
 24. To land – földet érni
 25. Safely – biztonságosan
 26. Weak – gyenge
 27. To reach – elérni
 28. Covered – beborítva
 29. Organiser – szervező
 30. Ten times in a row – tizszer egymás után
 31. Reason – ok, indok
 32. Sadly – sajnos
 33.  Frostbite – fagyási sérülés
 34. Treatment – kezelés
 35. Accident – baleset
 36. To spin- forogni, pörögni
 37. Seem – tünni
 38. Trap – csapdába ejt, bezár

 

Ex 4. Pg 46.

Egészítsd ki a szövegben kihagyott részeket az A-Kig felsorolt mondatokkal. Egy mondatra nem lesz szükséged.

Ex 5. Pg. 47.

Párosítsd össze a szövegben kiemelt mozgásra vonatkozó szavakat azok felsorolt definíciójával.

Homework:

Workbook, pg 47.

Ex. 1, 2, 3

Mindkét házi feladatot kérem kép, vagy gépelt formában április 15-ig a pavljukerika@gmail.com e-mailcímre, vagy Facebook messengerre (Erika Pavljuk) elküldeni. Bárkinek van bármilyen kérdése, bátran írjon nekem, nagyon szívesen segítek, elmagyarázom! Üdv mindenkinek!  

 

Angol nyelv, Gorző Kamilla (: gorzovkamilla@gmail.com)

 Sziasztok , kedves diákok. Tovább folytatjuk a távoktatást , ezért egy újabb adag feladatot kaptok. Van új anyag is közötte. Ha esetleg valami nem világos, nem érthető , irjatok bátran az e-mail cimemre vagy messengeren is:

4A ( 30. 03) Monday, the thirtieth of March

4B (30.03) Monday, the thirtieth of March

Topic: Unit 4C  Eyewitness

 1. Study the new vocabulary:

eyewitness -szemtanú

natural disasters - természeti katasztrófák

avalanche – lavina

drought – aszály

earthquake – földrengés

epidemic – járvány

famine – éhínség

flood – árvíz

forest fire – erdőtűz

mudslide – földcsuszamlás

tornado – tornádó, forgószél

tsunami – cunami, szökőár

volcanic eruption – vulkánkitörés

https://youtu.be/_smJ13x90oM  Nézd meg a videót .Gyakorold a szavak kiejtését.

 1. Ex. 3, 4 pg. 43 (SB) Hanganyag:https://elt.oup.com/student/solutions/preint3rdedition/audio?cc=ua&selLanguage=uk

       3)  Ex. 1 pg.44 ( WB)

 

4A ( 02.04) Thursday, the second of April.

Topic: Degrees of Comparison of Adjectives . A melléknevek fokozása

 1. Ex. 2 pg. 44 ( SB) read and translate the text. Pay attention to the highlighted  superlative forms of the adjectives. Study the rule ex. 3pg.44 (SB)
 2. Ex. 1,2,3,4 pg. 130 (SB)
 3. Ex.5,6,7 pg. 130 ( SB)
 4. Ex. 1,2 pg.45 (WB)

 

4A ( 03.04)Friday, the third of April.

Topic: Unit 4D Degrees of Comparison of Adjectives  with too and enough.

A melléknevek fokozása

 1. Watch this video https://youtu.be/8WPXDuqfcFo
 2. Complete the rule in ex.5 pg. 44 ( SB)  with the words after and before

 ( Egészitsd ki a szabályt és másold be a füzetbe dátummal)

1.before, 2. after, 3. before  Study the rule.

      3)   Ex. 3,4 pg. 45 ( WB)

 

4A ( 06.04- 09.04- 10. 04)

Topic: Unit 4E  Phrasal Verbs ( Vonzatos igék)

Az angolban a vonzatos igék olyan igék, melyeket egy (néha kettő) prepozíció vagy határozószó követ és ezek kombinációjából egy teljesen új jelentésű szó vagy kifejezés születik. Vannak olyan vonzatos igék melyek jelentése egyértelmű lehet a két szó kombinációjából, de van nagyon sok amely teljesen új jelentést fog létrehozni. Ezeket meg kell tanulni!

Például:

To carry on – folytatni

To look after – vigyázni valamire

To put it off – elhalasztani valamit

To come up – kitalálni, kigondolni valamit

To give up – feladni, valamit nem használni tovább

 1. Ex. 2. pg. 45 ( SB)  Complete  the fact file with the words above the text. Find 5 phrasal verbs in the text.  Listen and check your answers Hanganyag:https://elt.oup.com/student/solutions/preint3rdedition/audio?cc=ua&selLanguage=uk

          Study the new vocabulary:

Climate- éghajlat

Global-globális

Greenhouse- üvegház

Renewable-megujúló

Surface-felület

Fossil- kövület

Fuel-üzemanyag

Environment-környezet

Coal-szén

Persuade-meggyőzni

Delay- késleltetés

Species- fajok

 1. Ex. 4 pg. 45 ( SB) Read the texts and find nine phrasal verbs. Match five of them with the definitions in ex. 5 pg.45
 2. Ex. 6 pg. 45 (SB)
 3. Unit 4E  Ex. 1, 2, 3 pg. 46 ( WB)

Study the phrasal verbs in the Vocab Boost with their definitions  on pg.46 (WB)

 1. Write 2 more compositions . Send me to my e-mail address in a printed form . ( Irjál 2 fogalmazást és küld el az e-mail cimemre gépelt formában.) + Az előző 2 fogalmazást kérem vasárnapig 29.03-ig, a most feladott 2 fogalmazást kérem jövő hét vasárnapig ( 05.04-ig) A fogalmazás elég ha  100-150 szóbol áll.

Write a film review of a film you saw recently. Include this information:

 • basic facts (name of film, actors, genre, etc.)
 • what the story is about
 • what you thought of one or two aspects (characters, special effects, music, dialogue, etc.)
 • your overall opinion of the film

 

Write a personal profile about yourself. Include:

 • basic information about yourself (name, age, etc.)
 • some information about your personality.
 • what type of people you like and/or don’t like.

information about your hobbies and interests.

 

Német nyelv

Stunde 50

Deutschland- Land und Leute – Németország- ország és emberek

s Bundesland,-länder – szövetségi föld

e Staatsflagge,-n – állami zászló

e Hauptstadt – főváros

r Staat,-en – állam

bestehen, bestand, h. bestanden aus D. – áll vmiből

 

1. Lerne die Vokabeln.

2. Alkoss mondatokat az új szavakkal és küldd el őket e- mail-ben.

3. Üb.4 S. 130. LB

Lies den Text und schreibe deinen eigenen über Deutschland. Írj szöveget Németországról.

Németországról teszt

https://naurok.com.ua/test/deutschland---land-und-leute-57236.html

https://naurok.com.ua/test/testing/0c9e1a2a-7646-4571-bcfd-69c6ad2d667f

Az országnevek ragozása:

Az országnevek lehetnek semleges neműek, nőneműek, hímneműek v. többes számúak.

A legtöbb országnév semleges nemű.

Ha a wo? kérdést tesszük fel a semleges nemű országnevek előtt az in elöljárószót használjuk:

in Deutschland.

Ha a wohin? kérdést tesszük fel a semleges nemű országnevek előtt az nach elöljárószót használjuk:

nach Deutschland.

Nőnemű országnevek: die Schweiz, die Ukraine, die Slowakei, die Türkei, die Mongolei és azok az országnevek, amelyek nevében a Republik szó szerepel.

wo?- in +országnév Dativban: in der Schweiz

wohin? in +országnév Akkusativban: in die Schweiz

Hímnemű országnevek: der Irak, der Iran, der Libanon, der Kongo, der Sudan

wo?- in +országnév Dativban: im Iran

wohin? in +országnév Akkusativban: in den Iran

Tübbes számú országnevek: die Niederlande, die USA

wo?- in +országnév Dativban: in den USA

wohin? in +országnév Akkusativban: in die USA

fsgyh

Ezen az oldalon gyakorolhattok:

https://naurok.com.ua/test/start/55617

https://naurok.com.ua/test/l-ndernamen-55617/flashcard

4. Üb.3 S. 83. AH A feladatot küldd el e-mail-ben.

Beküldési határidő: március 30.

 

Stunde 51.

Märchenstraße- Mesék útján

r Märchenheld,-en- mesehős

r Rattenfänger- patkányfogó

in Erfüllung gehen- teljesül

e Reiseroute,-n- útvonal

r Flötenspieler- furulyás

e Sage,-n- monda

e Gegend,-en- környék

 

1. Lerne die Vokabeln.

2. Alkoss mondatokat az új szavakkal és küldd el őket e- mail-ben.

3. Üb. 3 S. 132. LB

Lies den Text.

4. Üb.2 S. 85. AH – schriftlich. Küldd el a feladatot e-mail-ben.

Beküldési határidő: március 31.

 

Stunde 52.

Mit der Bahn fahren – Vasúton utazni

r Bahnhof,-höfe – pályaudvar

s Verkehrsmittel – közlekedési eszköz

hin und zurück – oda- vissza

r Fahrplan,-pläne – menetrend

e Fahrkarte,-n – menetjegy

bar zahlen – készpénzzel fizet

s Gleis,-e – vágány

e Rückfahrt,-en – visszaút

abfahren, fuhr ab, i. abgefahren – elindul

ankommen, kam an, i. angekommen – megérkezik

 

1. Lerne die Vokabeln.

2. Üb.3. S. 136. LB

Egészítsd ki a kérdéseket és válaszolj rájuk.- schriftlich

3. Üb. 4. S. 136.LB (Egészítsd ki saját elképzelésed szerint)

4. Szerkessz 5 mondatot az új szavakkal.

Az írásbeli feladatok beküldási határideje : április 1.

Stunde 53

Wir besuchen Berlin-Meglátogatjuk Berlint

r Höhepunkt-tetőpont,csúcspont

einen Blick werfen- egy pillantast vetni 

e Sehenswürdigkeit, -en – nevezetesség

e Stadtrundfahrt,-en – városnézés (járművel)

r Dom,-e – székesegyház

e U-Bahn – metró

e Gemäldegalerie,-n – képtár

jemand- valaki

niemand- senki

 

1. Lerne die Vokabeln. 

2. Üb 3. S. 139.

A jemand és a niemand határozatlan névmásoknak csak egyes számuk van. 

fghghj

Setze „niemand, niemandem, niemanden“ richtg ein: 

1. __________ in diesem Raum  war jemals in Amerika. 2. Hast du _____________  beim Einkaufen getroffen? – Nein, ____________. 3. Ich habe bisher _____________ die Wahrheit darüber gesagt. 4. __________ hat Lust, mit mir in den Kinofilm zu gehen. 5. Ich habe __________ beim Sport getroffen.

3. Üb.7. S. 140. LB

4. Üb.2.S.88.AH

(A 2,3,4 feladatok beküldendők e- mailben április 7-ig.)

5. Üb.4.S.139. LB

Lies die Kurztexte und löse die Aufgabe.

6. Üb. 4. S.88.AH

Finde zusӓtzliche Informationen über diese Sehenswürdigkeiten Berlins im Internet und mache die Übung .  

 

Történelem, Turi László

Magyar történelem

Téma: Az ország három részre szakadása.

18. A három részre szakadt ország 

https://www.nkp.hu/api/media/file/e66ac8a63187585db52b0edf5fb7ac68824c38d0

A linkre kattintva elérhető tankönyv 84. oldala

A paragrafus alapján válaszolj az összefoglaló kérdésekre!

 1. Milyen következményekkel járt a mohácsi katasztrófa?
 2. Hogyan történt a kettős királyválasztás?
 3. Mely részekre szakadt az ország?
 4. Hogyan alakult át az élet a hódoltság területén?
 5. Hogyan változtak meg a hódoltsági városok?
 6. Milyen török kori emlékek találhatók hazánkban?

2020. április 8.

19. Hősök a bástyákon

A linkre kattintva elérhető tankönyv 87. oldala

A paragrafus alapján válaszolj az összefoglaló kérdésekre!

 1. Mi volt a török elsődleges célja a háborúk során?
 2. Melyek voltak a várháborúk legfontosabb eseményei?
 3. Miért volt kulcsfontosságú Eger vára?
 4. Mutasd be a vitézi életet!

Ágyúk, mozsarak és tarackok a végvári harcokban (Olvasmány)  |  91

https://www.nkp.hu/api/media/file/e66ac8a63187585db52b0edf5fb7ac68824c38d0

Az olvasmány alapján foglald össze, hogy milyen változásokat hozott a lőpor alkalmazása a csatatereken és a várostromoknál?

A válaszokat legépelve word dokumentumban kérem április 10-ig elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

 

Ukrán történelem

2020. április 3.

Téma: 26/1 §. A Balparti Hetmanátus a XVII. század végén. Ivan Mazepa hetmanságának kezdete

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

1.Milyen volt a Balpart közigazgatási-területi rendszere?

 2. Hogy nézett ki ebben az időben az ukrán társadalom szociális struktúrája? Melyik réteg volt az uralkodó?

3. Milyen tényezők hatottak a Balpart és Szloboda vidéke gazdasági fejlődésére?

4. Milyen körülmények között lett hetman Ivan Mazepa?

5. Jellemezd az 1687-es kolomaki cikkelyeket! Miben különböztek a korábbi szerződésektől?

6. Hogyan jöttek létre a nagybirtokok Ukrajnában? Melyik volt a legelterjedtebb formája?

7. Hasonlítsátok össze táblázat formájában a Balparti Hetmanátus és Szloboda vidékének szociális struktúráját!

2020. április 10.

Téma: 26/2 §. A Balparti Hetmanátus a XVII. század végén. Ivan Mazepa hetmanságának kezdete

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

1. Határozzátok meg a második krími hadjárat okát és eredményét!

2. Milyen eredményei voltak az azovi hadjáratoknak?

3. Kinek az érdekeit szolgálta I. Mazepa belpolitikája?

4. Milyen hatással volt az ukrajnai helyzetre az 1687–1700-as moszkvai–török háború?

5. Foglald össze Mazepa politikájának eredményeit!

A válaszokat legépelve word dokumentumban kérem április 10-ig elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

 

Világtörténelem

2020. április 1.

25/1. Angol gyarmatok Észak-Amerikában. A függetlenségi háború (1775 - 1783). Az USA létrejötte

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

1. Mikor kezdődött Észak-Amerika gyarmatosítása?

 2. Hogyan alakult a helyi lakosok és a gyarmatosítók közötti kapcsolat?

 3. Melyik esemény kapta a „bosztoni teadélután" elnevezést?

4. Milyen különbségek voltak a déli és az északi gyarmatok között? Mivel magyarázhatók az eltérések?

5. Miben különböznek az észak-amerikai gyarmatok a spanyol, portugál, holland és francia gyarmatoktól?

6. Mi élezte ki a gyarmatosítók és az Anglia közti kapcsolatot?

7. Magyarázzátok meg a XVIII. sz. közepén elhangzott gyarmatosítók jelszavát: „Egyetlen adót sem képviselő nélkül!".

2020. április 8.

25/2. § Angol gyarmatok Észak-Amerikában. A függetlenségi háború (1775 - 1783). Az USA létrejötte

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

1. Ki volt az amerikai hadsereg főparancsnoka a függetlenségi háború idején?

2. Milyen határozatokat fogadtak el az első és a második kontinentális kongresszuson?

 3. Mely államok léptek fel az USA szövetségeseként a függetlenségi háborúban? 

 4. Hol volt a függetlenségi háború döntő csatája?

5. Mikor fogadták el az USA Alkotmányát?

6. Milyen gazdasági, politikai és társadalmi következményei voltak az USA függetlenségi háborújának?

7. Nevezzétek meg az USA és Anglia közötti versailles-i béke feltételeit!

8. Jellemezzétek az USA Alkotmányának főbb tételeit!

Ajánlott videó: https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/koztarsasag-szuletese-az-ujvilagban

Gyakorlati munka.

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszolj a hozzátartozó kérdésekre!

Több mint háromhónapos tengeri utazás után a Mayflower nevű hajóval 41 angol puritán köt ki családjával együtt a Cod-foknál az észak-amerikai partokon. A `zarándokatyák` még a hajó fedélzetén az ún. Mayflower-szerződésben (Mayflower Compact) olyan alkotmányt fogalmaznak meg, amely jövendő közös életüket szabályozza. Ennek alapelve a törvény előtti egyenlőség és a közösség szabályainak önkéntes elfogadása. Az önálló alkotmányféle megalkotása azért tűnik szükségesnek a kivándorlók számára, mert kívül állnak az angol törvény keretein. Szerződésükben a puritánok ugyan I. Jakab angol király hűséges alattvalóinak vallják magukat, mégis igénybe veszik a jogot, hogy törvényeket alkossanak, és saját igazgatást hozzanak létre. Az okot a kivándorlásra a vallási összeütközések szolgáltatták. Az angol egyház presbiteriánus hitviszonyai (központi egyházi vezetés) ellentétben álltak a puritánok elképzeléseivel, melyek az egyén és a közösség viszonylagos függetlenségén alapultak. A puritánok többsége harcolni akart elképzeléseinek megvalósításáért az angol egyházban, egyik kis csoportjuk azonban az emigrációt választotta.

 1. Kik voltak a puritánok?
 2. Milyen hatással volt az amerikai gyarmatok fejlődésére, hogy e területeket zömében Angliából, az akkori legfejlettebb országból érkező fehérek népesítették be?
 3. Milyen hatással volt a „Mayflower Compactaz amerikai gondolkodásra?

Tanulmányozd a történelmi atlaszod megfelelő térképét, amelyen megmérheted Európa és Észak-Amerika egymástól való távolságát!

 1. Számítsd ki, mekkora távolság van a két kontinens, illetve Anglia és amerikai gyarmatai között!
 2. Hogyan befolyásolta ez a távolság a függetlenségi törekvéseket?

A válaszokat legépelve word dokumentumban kérem április 10-ig elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com e-mail címre.

 

Algebra, File-Kovács Erika

dfgsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf

 

Mértan, File-Kovács Erika

Legyetek szívesek mindent beírni a füzetbe a megfelelő dátummal!

Április 6.
Téma: Feladatok megoldása háromszögek hasonlóságára

bhkihu

Házi feladat: 438/2.
Ismétlés: 1. Háromszögek hasonlóságának ismertetőjelei.
                  2. Derékszögű háromszögek

 

Április 7.
Téma: Derékszögű háromszögek hasonlósága
Definíció: Két derékészű háromszög hasonló, ha egy egy hegyesszögük egyenlő.

A hasonló derékszögű háromszögek megfelelő oldalai arányosak: az átfogó az átfogóval arányos, a rövidebb befogó a rövidebb befogóval, a hosszabb befogó a hosszabb befogóval arányos.

jhbkm

Házi feladat: Fejezd be a 440. feladatot!

Sok sikert a megoldáshoz! J
Ha valami kérdésetek van, ezen az e-mail címen kérdezhettek!
E-mail cím: filekovachera@gmail.com

 

Informatika,  Márkus Gabriella

1) Megismételni a programozás alapjait (a Pascal program szerkezete, jelkészlete, a write és writeln parancsok, a változók használata, a readln parancs). Lehet ismételni a füzetből vagy az alábbi weboldalról is:

http://prog.ide.sk/pas.php

Aki a weboldalról ismétel, azoknak az 1. (01. A pascal program szerkezete) és 2. (02. Változók használata) témákat kell figyelmesen átolvasni.

Az ismétlés után oldjátok meg az alábbi linken található 7. feladatot!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=5

 

A Free Pascal fejlesztői környezet számítógépre az alábbi oldalról tölthető le:

https://www.freepascal.org/down/x86_64/win64-hungary.html

 

A Play Áruházból le lehet tölteni telefonon használható alkalmazást is. Az egyik ilyen alkalmazás neve: Pascal N-IDE – Editor And Compiler - Programming

 

Megoldási és beküldési határidők:

4.A/ 2. csoport – 2020.04.07.

4.A/ 1. csoport – 2020.04.08.

 

2) Megismételni a for ciklusról tanultakat. Lehet ismételni a füzetből vagy az alábbi weboldalról is:

http://prog.ide.sk/pas.php?s=6

 

Az ismétlés után oldjátok meg a következő feladatot:

Készíts programot, amely a for ciklus segítségével kiírja egymás alatt a kétjegyű természetes számokat!

 

Megoldási és beküldési határidők:

4.A/ 2. csoport – 2020.04.08.

4.A/ 1. csoport – 2020.04.10.

 

A megoldásokat a gericsgabriella@gmail.com címre kell elküldeni akár képernyőkép formájában (a forráskódot fotózzátok!), akár csatolva a kész programfájlt. Akinek pedig sehogy sem sikerült telepíteni a szükséges szerkesztőprogramot, az írja le a feladat megoldását a füzetébe és küldjön arról egy képet. Az e-mail szövegébe mindig írjátok bele a teljes neveteket!

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabariella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre.

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

44. téma A Fekete-tenger 45. Téma Az Azovi-tenger (március 30)

A Fekete-tenger földrajzi fekvése. A Boszporusz- és Dardanellák-szorossal kötődik a Márvány-tengerhez és ezen keresztül a Földközi-tengerhez. A Kercsi-szorossal kapcsolódik az Azovi-tengerhez. A tengerbe benyúló legnagyobb félsziget a Krím-félsziget ami a Perekoppi-földszorossal kapcsolódik a szárazföldhöz. Területe 420 ezer négyzetkilométer. Legnagyobb mélysége 2245m.

Éghajlata.

 a levegő Juliusi középhőmérséklete 24 fok. Januári 1 fok. Csapadékmennyiség 300-800mm évente.

A víztömegek tulajdonságai – a vízhőmérséklet Juliusban 27 fok, januárban 0,5 – 8 fok. Sótartalom 10-18 ezrelék.

Az Azovi-tenger földrajzi fekvése. A Kercsi-szoroson keresztül kapcsolódik a Fekete-tengerhez. Területe 39 ezer négyzetkilométer. Legnagyobb öblei: Taganrogi-, Bergyanszki-, Obiticsna-, Szivas-öböl.

Éghajlat és víztömegek.  Juliusi középhőmérséklet 22 fok, januári -5 0 fok. Nyáron a vízhőmérséklet elérheti a 32 fokot. A vizek sótartalma 13-2 ezrelék között van.

46. téma A természethasználat és a geoökológiai helyzet Ukrajnában. (április 2)

Ukrajna természeti erőforrás potenciáljának szerkezete:

ásványi erőforrás 28,3%, vízi 13,1% termőföldi 44,4% erdei 4,2% biológiai 0,5% természetes rekreációs 9,5%

A környezeti szennyeződésének fő válfajai: Mechanikus (szilárd részecskék és tárgyak), Fizikai (hő, elektromágnesesség, sugárzási, fény, zaj), Vegyi (vegyi anyagokkal, nehézfémekkel, vegyi mérgező anyagokkal, műanyagokkal, szintetikus anyagokkal), Biológiai mikrobiológiai.

(Kérem a megadott jegyzetet a füzetbe beírni a zárójelben lévő dátummal.)

47. téma Az ésszerű természethasználat intézkedései. (április 6)

A környezet monitoringának válfajai: geofizikai, légköri, éghajlati, hidrológiai, talaj, biológiai, bioszférai, geoökológiai.

A terület nagysága szerint a monitoring lehet: helyi, regionális, nemzeti, globális.

Az ésszerű természethasználat fő irányai:

Az első irányvonal: a természeti erőforrások gazdaságos kihasználása. A második irányvonal: a környezetbe kibocsátott anyagok csökkentése és tisztítása, a hulladékok ártalmatlanítása. A harmadik irányvonal: a természeti  viszonyok és az erőforrások  védelme és megújítása.

Fontos feladat a rekultiváció – a megsérült termőföldek helyreállítására irányuló komplex munkálatok.

48. téma Ukrajna természetvédelmi alapja (április 9)

Ukrajna ökológiai hálózata – különböző nagyságú területtel rendelkező természetvédelmi objektumok, amelyek kiterjednek az egész országra.

Ukrajnában a védett területeknek több típusát különböztetjük meg. Az országban található 5 bioszféra rezervátum,  19 természetvédelmi terület,  48 nemzeti park. Ezen kívül van 70 regionális tájvédelmi körzet és 3 ezer rezervátum. egyes különleges természeti képződményeket természeti emlékeknek nyilvánítanak. Ilyenek lehetnek pl.:  barlangok, geológiai kibukkanások, folyók szigetei, különálló fák. Ezekből 3,3 ezer van.  Védett kistájakból 800 található.

A természeti alaphoz tartozik a mesterségesen kialakított objektumok 4 kategóriája. ilyenek a botanikus kertek, dendroparkok, kert-és parképítészeti emlékek, állatkertek.

Az ökológiai hálózat elemeihez tartoznak még a köztes területek vagy ökológiai folyosók valamint a puffer területek.

( Kérem a jegyzetet beírnia füzetbe a zárójelben megadott dátummal.)

 

Biológia, Pető Nikolett

(március 30 - április 10)

1.  Halló szenzorrendszer (44 §)

Jegyzet! Berajzolni a 167 ábrát a 208 oldalon

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/ch10s04.html

https://www.youtube.com/watch?v=9Cv7EjVJLLk

https://www.youtube.com/watch?v=aupad8YtU-E

2. Az egyensúly, a mozgás, a tapintás, a hőérzékelés és a fájdalom szenzorrendszerei (45 §)

Jegyzet!

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-fajdalom-es-tapintas-erzekelese/a-bor-mint-erzekszerv

https://www.youtube.com/watch?v=qq9rKKTyErw

3. A szaglás és az ízlelés szenzorrendszere (46 §)

Jegyzet! + kreatív feladat a 220 oldalon

https://mesdi.hu/a-szaglas-es-az-izleles-kapcsolata/

https://www.youtube.com/watch?v=o-Fj8sH5XVQ

https://www.youtube.com/watch?v=s6T6BV-9CNk

Egy kis érdkesség https://www.youtube.com/watch?v=g0q5YospbAo

4. Önértékelés a 220 oldalon! írásbeli feladat!!!

A kidolgozott házi feladatokat  április 10ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra

 

Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/8-oszt/Fizika%20(2016,%20V.%20H.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR1gT9JV2xFXVmKBGwF-lRWb207-RF-AeD-AYU_4dc-e21uhI3Ax2a_m-Ek

34.§. Dátum: 2020. március 30.

35.§. Dátum: 2020. április 2.

34. gyakorlat 1. feladat. 35. gyakorlat 1 feladat.

Segítség a feladatokhoz:

bnn

t, s (Az idő tehát sec.-ban.)

Továbbá:

gy

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

yg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A sók kémiai tulajdonságai.

Lejegyzetelni a 32§-t!

Megoldani: 255, 256. feladatokat!

 

Téma: Feladatok megoldása

Átismételni a 28§-t. Mintafeladatok.

Megoldani: 229, 230, 231. feladatokat!

Határidő: 2020. április 5.

 

Téma: Reakcióegyenletek alapján végzett számítások.

Megoldani: 232, 243, 252. feladatokat.

 

Téma: Gyakorlati feladatok megoldása.

Tankönyv: 168-169. oldal.

Házi kísérlet: A citromlé, a szódabikarbóna oldata és a szappanoldat hatása a céklalére.

A kísérletet készítsétek el, videózzátok le. A kísérlet eredményeit írjátok le a füzetbe.

Határidő: 2020. április 12.

A leírtakat és a videót küldjétek el nekem messengeren. Sok sikert!

 

Torna

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a rendszeres mozgás minden életkorban kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, és számtalan jótékony hatással bír testünkre és lelkünkre egyaránt. Hatással van egész életünkre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható.
Az egészség megőrzéséhez pedig kellő rendszerességgel és megfelelő mennyiségben, - életvitelszerűen és folyamatosan van rájuk szükség. A rendszeres testmozgás tehát nemcsak életszükséglet, hanem az egészségnek, az egészség megőrzésének is alapvető feltétele. Akármilyen kevés fizikai aktivitás végzése is jót tesz az egészségnek. A jótékony, pozitív hatás a fizikai aktivitás mennyiségével arányos.
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1)    (Ezt a nagyobbak és az edzettebbek figyelmébe ajánlom) https://www.youtube.com/watch?v=gEzAfLIbaPE&fbclid=IwAR3sxEyeVSzjvLxbup22JLwFYyBSy1jVed-uUrh0veTTEt174X6QcifKScQ
2)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
Ezzel folytathatjátok: https://www.youtube.com/watch?v=taicdf4DJhg&t=2s
3)    https://www.youtube.com/watch?v=YO0Ta7gu6gQ&t=1s
4)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw (a futás hanyagolható)
Ezzel folytassátok: https://www.youtube.com/watch?v=IoDmAZSEA-c
Bármilyen mozgásformát választotok, a lényeg azt gondolom, a rendszerességben és a fokozatosságban rejlik. Ezt szemellőtt tartva mindenkit kérek, hogy iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást!
Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
(Ha bárkinek kérdése lenne, az alábbi e-mail címen el tudtok érni: ancsush@gmail.com)

dfh


 

dfg

Az április 13-24.-e közötti házi feladatok

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Ird be a füzetedbe a dátumot, s dolgozz úgy, mintha együtt lennénk!Használd a tankönyvet!

dfg

 

 1. óra

Az eredethatározó

A tankönyv alapján dolgozunk. Jegyzet készítése.

Megoldani a füzetbe a 236-238.feladatokat.

Házi fladat

239. feladat

 

 1. óra

Az eredményhatározó

A tankönyv alapján dolgozunk. Jegyzet készítése.

Megoldani a füzetbe a 240-242.feladatokat.

Házi feladat

243. feladat

3. óra

A részeshatározó

A tankönyv alapján dolgozunk. Jegyzet készítése.

Megoldani a füzetbe a 244-245. feladatokat.

Házi feladat

4. óra

A állandó határozó

A tankönyv alapján dolgozunk. Jegyzet készítése.

Megoldani a füzetbe a 247-248.feladatokat.

Házi feladat

249. feladat

Irodalom

fgh

 

1.óra

Házi feladat! El kell küldened a kocsismaria71@gmail címre!

Készítsd el valamely realista festmény fotóját otthon! A fotón te is szerepelj! Pl.: Munkácsy Mihály : Az ásító inas c. képét akarod megjeleníteni, akkor festményhű öltözékben kell lefotózni magad a festményhez hű pózban! Két képet várok: az eredetit, s az általad készített fotót! ( Határidő: Április 20.)

 1. Óra

Mikszáth novellái. Az a fekete folt

Olvasd el a novellát! https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Mikszath-mikszath-osszes-muve-2A85B/elbeszelesek-2741-kotet-37D19/a-tot-atyafiak-1881-32-kotet-3B151/az-a-fekete-folt-1881-3B2A1/

Ha nincs kedved olvasni, akkor hallgasd meg! https://www.youtube.com/watch?v=Rw5nCIfFALw

 1. óra

 A novella elemzése

"Az a fekete folt" novella elbeszélésmódjára jellemző a drámaiasság, a sok kihagyás miatt a balladákkal rokon. A történet valahol a Felvidéken játszódik, a szabadságharc után körülbelül egy hét alatt zajlanak az események. A hosszúra nyúlt bevezetésből részletesen megismerjük a körülményeket: a helyszín szinte idilli (fehér fal, piros tető, füstölgő kémény, tulipánok…). Olej életében a legfőbb érték a juhai. A mű szerkezete: expozícióval indul, itt megismerjük a helyszínt, a szereplőket és a bacsa élettörténetét.

Olej: a falubeliek az erdők vadállatának hívják, mert nem sírt a felesége temetésén. Mikszáth kívülről láttatja Olejt, E/3-ban ír róla és a lelki vívódásairól. Nincs belső monológ a műben. Olej nem panaszkodik. Az üresség, a kiüresedés jelzi mély fájdalmát. Boris temetése után minden más, üres számára. 16 év után is a felesége hangját hallja a szélben. Ő az egyetlen szereplő, akinek részletesen foglakozik a lelkivilágával. A látszat és valóság közt áthidalhatatlan különbség van, Olej valójában egy érző, szenvedő lény. A legfontosabb érték számára a nyáj, melynek a leírása szinte mesei.

Olej olyan, mint egy uralkodó, mikor szemlét tart, egyenként ismeri mindegyiket, s mi is előbb ismerjük meg a nyájat, mint a lányát, Anikát. Az ő neve is egy bárány kapcsán merül fel először, s így tudjuk meg, hogy Olej felesége halott. Azért ilyen elnyújtott a nyáj, a legfőbb érték bemutatása, ábrázolása, hogy annál nagyobbnak tűnjön a büntetés. Olej három urat ismer el: Istent, a Taláry herceget és a tekintetes vármegyét. A pénz soha nem érdekelte. Még a háborúba sem megy el a nyáj miatt. Amikor a mulandóságról töpreng, nem Anika elvesztését hiányolja, hanem a nyájért.

Anika: mérhetetlenül naiv. „Anikát ugyan nem sokkal szerette jobban, mint kedvenc bárányát.” a vacsoránál nem számít, hogy jut-e valami neki, az asztalhoz sem ült le. Olej sajnálja, hogy nem fiúnak született, mert akkor juhász lehetett volna. Anika sok utalást tesz arra vonatkozólag, hogy a herceg csábítja: mezei virágnak szólítja, könyörög, hogy megcsókolhassa. Olej sokáig nem fogja fel a dolgot, csak a harmadik napon.

A műben a fő ellentét Olej és a herceg között található. A Taláry herceg tiszteletlen Olejjel szemben, nem emel kalapot, be sem mutatkozik, és juhásznak nevezi Olejt. Nyíltan udvarol Anikának, lekezelően bánik mindenkivel, feljebbvalónak érzi magát. Nem ismeri az alapvető tisztességet, rangban Olej felett áll, de erkölcsileg és fizikailag nem. Gyakorlatilag meg akarja venni Anikát.

Olej ezzel szemben megadja a tiszteltet, talpig becsületes, egészen az alkuig. Mint bacsa hűséges szolgája a hercegnek, de apaként nem a becsület tartja vissza az alkutól. Meg is fenyegeti a herceget, mint apa. Eddig a pontig jellembélileg hajlíthatatlan, tiszta volt Olej. A herceg azonban felajánlja a brezinai aklot. Olej lelkében küzdeni kezd az önvád és a kísértés. Végül a tisztesség kerekedik felül, de egy percig meginog, s utal arra, hogy tudtán kívül kellett volna elvinnie Anikát.

A történtek után gyötörni kezdi a bűntudat, hatalmas változás, a lelke nem bírja elviselni a becstelenség tudatát. Sír, ez a mélypont, eddig erős volt, most betegeskedik, félrebeszél. Nem tud szembenézni a tükörképével, vagyis a saját tetteivel, lelkiismeretével.

Még a természet is bűnét olvassa a fejére, ítélő erőnek tűnik. Hallja a felesége számonkérő hangját. A kolompolásban pedig „aklot cserélt becsületért” mondat visszhangzik.

A bonyodalom a herceg látogatásával kezdődik. A csúcspontot az alku jelenti. A befejezésben bontakozik ki a tragédia, látható a balladákra jellemző bűn-bűnhődés motívum, saját lelkiismerete bünteti meg a főhőst. A mardosó, szűnni nem akaró önvádra utal, hogy a főhős cél nélkül elfut. Szégyene örökké kísérni fogja. Az akoltól fosztja meg magát, tehát a legsúlyosabb büntetést vonja magára.

Az epilógusban a következményt láthatjuk. Az akol helyén marad egy fekete folt. Ez a folt egy szégyenfolt Olej lelkén, mely soha el nem tűnik. Önmagára mért súlyos ítéletében annak a morális embernek a kétségbeesése nyilvánul meg, aki nem tud becstelen módon élni. Olej megcáfolja a népítéletet: kívülről ugyanannak látszik ugyan, de valójában érző lélek.

Feladat: Készíts jegyzetet az alábbi prezentáció alapján!

https://prezi.com/cmgiewpcunx_/mikszath-kalman-az-a-fekete-folt/

 

3.óra

Mikszáth Kálmán : A néhai bárány

Irodalomelméleti ismeretek: A novella. Az anekdota

 ( jegyzet a tankönyvből:234.old.)

Olvasd el a novellát!

1. Műfaja: novella ( Rövid történet, kevés szereplő)

 2. Helye Mikszáth művei között: 1881-ben megjelent A jó palócok című kötetben 

 (Ez és A tót atyafiak című novelláskötete hozta a sikert számára )

 Palócok: Észak- Magyarországon, mai Nógrád megye területén élnek

 

3. Téma:

Vihar tör ki Bodokon ,kiöntött a Bágy patak

Eltűnt egy kicsi bárány,

Egy gazdag  gonoszsága lelepleződik.

4. Idézetek a novellából. / Használhatod a fogalmazásodban, ha valahol szükségesnek érzed/

  ” Gerendák, ajtók és mindenféle házi eszközök úsztak a hullámokon, szakajtó, zsúp és ablaktábla. (Egész házakat mosott el a víz valahol!) Azután jött egy petrence, utána pedig valami négyszögletes tuskót gurítottak a habok…

A holdfény éppen oda vágódott. Nem tuskó biz az, de tulipános láda, s nini, egész csuda, milyen szépen ül ott a tetején egy picike bárány.”

Az aláhúzott szavak magyarázata:

  szakajtó: kenyérkelesztésre való, fületlen gyékénykosár ( abba szakajtották bele a kenyértésztát)
 zsúp: szalmafonat, mellyel a háztetőt befödik ( = zsúpfödeles ház)
petrence: szállítórúd, amit gabona aratásánál  használtak ( 2 rúdon szállították a learatott gabonát )

   tulipános láda: tulipánokkal díszített láda, melyben a falusiak a kelengyét (hozományt) tartották

A falusiak, akik menteni igyekeztek, ami menthető:

„Nézték egy darabig, hogy majd csak előbukkan a kanyarodónál, de meg nem láthatták. Elnyelte nyilván a sötétség, vagy hogy talán Sós Pál uram fogta ki útközben a csáklyával… amint az majd kiviláglik reggel.” -- 

 Sós Pál tagadja, hogy ő fogta volna ki a Cuki bárányt, pedig az ő kertjénél tűnt el .

Mi volt vajon a tulipános ládában?

 „Nem volt abban a ládában egy veszett garas sem, hanem (ma már tudjuk) benne volt a szép majornoki Baló Ágnes kelengyéje: három perkál szoknya, négy szélből az egyik, hat olajos kendő, nyakba való kettő, ezüstcsatos mellény, tíz patyolat ingváll s azonfelül a mente, meg egy rámás csizma, újdonatúj, még a patkó se volt ráverve. Szegény Baló Ágnes, benne volt abban a ládában mindene!

Hogy az ár elmosta a csőszházat, elmosta a házasságot is. Gúnya nélkül nem léphet az oltárhoz szégyenszemre. Már mindene megvolt, pedig beh keservesen, mint cseléd szerezte, minden ruhadarabot egyenkint. Szüretre lett volna meg a dolog, legalább úgy mondta az utolsó szombaton maga a vőlegény — de most már vagy lesz valamikor, vagy sem.”


 perkál: nyomott mintás, pamutvászon ruhaanyag

 Ágnes a kelengyét siratta, testvére , a 8 éves Borcsa a kisbárányt.

„…a tarka Cukri bárányka, akivel együtt játszott, együtt hált… Jó, hogy a cudar Bágy elöntötte a rétet is… úgy sincs már, aki selyem füvét megegye, mert a kedves, az édes Cukri bárány odalett…   ( Mikszáth együtt érez a kislánnyal)

Milyen szépen rázogatta a farkát még az utolsó nap, ugrándozott künn a verőfényen, Borcsa picike tenyerét hogy megnyalogatta, jámbor szemével nyájasan bámulta, mintha érezné, hogy utoljára látja!”

 A lányok édesapja elment keresni lánya kincseit, Sós Pál urat is kikutatták, nem találták a ládát sem , Cukrit sem.

 Ágnes is útra kelt, de ő is hiába. A kincseiknek nyoma veszett, Ágnes pedig beteg lett. Érte kellett menni. ( ez volt a furfang, mert nem volt igazán beteg--- mit akart elérni ezzel? )

Borcsát is magával vitte az apja, ( sejtette-e ezt Ágnes? )  

 „egyszer csak szembe jön az egész elöljáróság meg a főemberek, köztük Sós Pál uram is, ünnepiesen felöltözve, újdonatúj ködmönben, mely panyókára fogva lógott a válláról. Igaz biz’a — az új templomot szentelték itt föl a mai napon.

— Nézd, Boriskám! Nézd meg jól azt a hosszú hajú magas embert — súgja kis húgának Ágnes —, az vitte el a Cukrit.”

Borcsa odament Sós Pálhoz:

 „— Bácsi! — szólt csengő, szelíd hangon. — Adja vissza bárányomat!”

 Sós Pál esküdözve tagadott , de a ködmön leesett a válláról .

 „— Cukri! Kis báránykám! — kiáltott fel a leányka fájdalmasan.

Lehajolt. Fejecskéjét odaszorította, ahol a bélésen két barna folt látszott…

Ügyes szűcsmunka és szép tisztára mosott báránybőrből volt az egész bélés, hanem az ismerős közepe mégis a legkülönb.

A kis Baló Borcsa könnyhullatásával még tisztábbra mosta.”

  panyókára fogva : vállra vetve

5. Mit tudunk meg erről a vidékről, ezekről az emberekről?

 Babonásak, hisznek a csodában ___ harangoznak a vihar előtt, a vihar alábbhagy, / de a patak vize emelkedik/

Összefog a falu , hogy gátat szabjanak az áradásnak , még a gazdag Sós Pál is „ csáklyát hozott” – Vajon miért? ( a csáklya arra is jó, hogy kiemeljék vele a vízbe esett tárgyakat/

 6. Milyen a viszonya a falusiaknak Sós Pállal? – hisznek neki, mert gazdag, tekintélye van , nem lázadnak fel ellene, de pletykálnak róla. ( őt gyanúsítják a lopással )

 7. Milyen a sorsa Balogh Ágneséknak?  Anyjuk meghalt, házuk összedőlt, mindent elvitt az ár, bizakodnak, hátha visszahozza valaki a ládát,

Apa erővel, hatalommal próbálja visszaszerezni a tuljadonát, Ágnes furfanggal, -- sikertelenül.

8. Milyen konfliktus található a műben?

 9. Megoldás: A legkisebb lány – mint a mesékben ! – ismeri fel a báránykája bundáját  Sós Pál ködmönében . Az uraság lelepleződik. / apja és nővére ezt nem tudta megoldani

 10. Mikszáth stílusa: romantikus jegyek

( sejtetés, népmesei elemek, csodavárás, )

                            Realista vonások: a falusi emberek életét részletesen, valósághűen mutatja be,

 Mikszáth a sejtetéssel ( amikor elhallgat valamit a cselekményből, vagy nem mond ki fontos tényt,) fokozza a feszültséget .

Népies beszédmód jellemzi Mikszáthot,

 beleéli magát a falusi emberek beszédmódjába , néha javítja is saját mondatait pl. Borcsáról így beszél az apja „ Olyan anyás…. vagy mit is beszélek, hisz rég nincs már anyja a szegénynek”

Úgy írja le , mintha ő is ott lenne a szereplők között. pl, amikor bemutatja , hogy mi minden látható az áradó Bágy vizében

Azonosul a szereplőkkel

Házi feladat

1.feladat (241. oldal) El kell küldened a kocsismaria71@gmail címre! Határidő:április 26.

 

4.óra

Bede Anna tartozása

Olvasd el a novellát, vagy hallgasd meg a következő linken!

Házi feladat

Nézd meg a prezentációt, s készíts jegyzetet! Figyelj a szereplők jellemzésére!

https://www.youtube.com/watch?v=uJiWIY5h-fc

 

Ukrán nyelv, Onoprijenkó Viktória

Завдання:

 1. Складіть за зразком діалог «Розмова з бібліотекарем» використовуючи вставні слова бачу, зверни увагу, мабуть.
 2. Прочитай текст «У бібліотеці», перекажи, запиши у зошити твір- опис шкільної бібліотеки.

 

У бібліотеці. Діалог.

- Доброго дня!

- Доброго дня! За якою книжкою ти до нас завітала? - лагідно запитала мене бібліотекар.

- Я хочу прочитати повість Пауля Маара "Машина для здійснення бажань".

- Дуже добре. Зверни увагу, що книги на стелажах розміщені у алфавітному порядку прізвищ авторів, а тому підійди до стелажів з буквою "М".

- Дякую за допомогу.

- Бачу, що ти знайшла те, що шукала.

- Так.

- Давай я запишу відомості про цю книгу у твій формуляр, - запропонувала мені бібліотекар.

- Будь ласка, - відповіла я. І протягнула їй книгу.

- Цих книг у нас всього 8, а охочих їх прочитати багато. Тому буду рада бачити тебе через два тижні. Маю надію, що цього часу тобі достатньо, щоб прочитати цю пригодницьку повість, - мовила бібліотекар, повертаючи книгу.

- Звичайно, що так. До побачення!

- Бувай. Всього тобі найкращого!

 

                                                  У бібліотеці

 

 

У нашій школі бібліотека — одне з найцікавіших місць. Вчителі й учні часто заходять туди упродовж дня. І не тільки взяти потрібну книжку, а й просто поспілкуватися. Поруч зі стелажами з книгами і газетами стоять столики, за якими ми на перервах і після уроків відпочиваємо, ділимося новинами. Дехто тут просто готується до уроків.

Щодо мене, то я часто відвідую бібліотеку, бо люблю читати. Цим я завдячую нашій бібліотекарці Оксані Іванівні. Це чуйна, дбайлива жінка. Саме вона створила цей затишний куточок. Вона любить нас, постійно розказує цікаві та повчальні історії, розповідає про різноманітні книжки. Оксана Іванівна вчить нас правильно читати і розуміти книжку.

Часто додому я беру почитати якийсь пригодницький роман або історичну повість. Нерідко читаю українську і зарубіжну класику. Читаю і намагаюся зрозуміти глибинну ідею твору, як вчить мене Оксана Іванівна. Ніколи не жалкую за втраченим над бібліотечною книжкою часом.

Як добре, що в нас є бібліотека, і що в ній працює така добра і щира жінка!

 

 

                               

Складіть розповідь про свої обов»язки за зразками:

 

 1  Мої доиашні обов»язки

 

Звичайно, у кожного є свої обов'язки в сім'ї. Наприклад, тато в сім'ї найчастіше заробляє гроші, майже завжди важкою працею. Мами зазвичай пораються по господарству: готують їжу, прибирають у домі. Діти мають простіші обов'язки: помити посуд за собою, витерти пил з меблів.

У мене обов'язків не дуже багато, але я дорослішаю — і їх стає дедалі більше. Вранці я мушу застелити після себе ліжко. Якщо нікого немає вдома, то треба самому приготувати собі поїсти, в основному підігріти щось готове. Прийшовши зі школи додому, я обідаю, потім витираю меблі від пилу, підмітаю та у разі потреби мию підлогу у своїй кімнаті. Потім, якщо необхідно, йду за покупками: хлібом, молоком, яйцями тощо. .

У вихідні дні звичайно справ стає більше. По-перше, у суботу доводиться їздити на ринок та допомагати мамі носити сумки. Цього дня ми купуємо продукти на весь тиждень, а вже упродовж тижня докуповуємо найнеобхідніше: хліб, молоко, сметану тощо. Потім вдома допомагаю мамі після прання розвісити одяг на балконі. Ось такі обов'язки є у мене.

 

 

                                 2    Мої домашні обов'язки

Мої батьки дуже зайняті люди: батько працює інженером-конструктором в науково-дослідному інституті, а мама — коректор у видавництві. Працюють вони весь тиждень з ранку до вечора, а ми з сестрою Оленкою після школи хазяйнуємо вдома.

Були такі часи, коли нічого робити не хотілося, але це було давно. Зараз ми подорослішали і зрозуміли, що можна розділити обов'язки так, щоб ніхто не ображався. Ось, наприклад, приготування їжі. Готувати я люблю, може, навіть після закінчення школи піду вчитися на кухаря. Оленка вміє готувати, але не дуже любить цю справу, от ми й домовилися: я готую, вона миє посуд. Або навпаки, якщо їй захочеться щось приготувати. Ну, а продукти купуємо ми з нею разом, бо досить часто буває потреба порадитися, та й сумки нести вдвох легше й веселіше.

Прибирання квартири — також наш обов'язок. Ми давно розділили "зони відповідальності" — спочатку кожен прибирає свою кімнату, потім разом наводимо порядок та чистоту у вітальні, а після цього Оленка миє кухню та ванну кімнату, а мені дістаються передпокій та туалетна кімната.

Ще одна важлива чоловіча справа — виносити сміття та слідкувати за чистотою відра — це моя робота, і я виконую її без нагадувань, а Оленка має додаткове навантаження — доглядати рослини на кухні. Чомусь ця робота їй не дуже подобається — мабуть, вона боїться передозувати добрива або занадто залити квіти. Нічого, хай звикає до відповідальності, їй уже десять років — майже доросла. Мама купила Оленці червону маленьку лійку та блакитне відерце для відстоювання води, бо не можна ж поливати рослини холодною водопровідною водою. Я допоміг сестричці зробити кілька паличок для рихлення ґрунту у горщиках — гадаю, тепер їй приємніше доглядати наш маленький садок. Татко інколи жартує: "Коли, Олено, пригощатимеш нас бананами?". Жарти жартами, а кімнатні помідори вже потроху квітнуть, отже, надія на урожай є. А пару тижнів тому мама порадила нам з Оленкою посіяти в ящичок насіння петрушки. Зараз воно вже почало сходити — дуже красиво, кучерявий смарагдовий килимок росте у ящичку. Довелося мамі купувати Оленці ще й маленький обприскувач — робити дощик для нашої петрушки. Ми сподіваємося колись скуштувати ароматної зелені, якщо Тася дозволить, звичайно. Тася — це наша блакитна папужка. Тільки-но зелений килимок з'явився, Тася усе зрозуміла — вранці мерщій летить до кухні та дзьобає потихеньку травичку. До речі, прибирати у Тасиній клітці — обов'язок Оленки, це вона робить спритно і з задоволенням. Улаштувала для пташки різні атракціони, поставила маленький басейн для купання, дзеркальце підвісила. Тато і мама нас часто хвалять.

 

завдання з літератури:

Прослухайте і коротко запишіть у зошити.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PObEmt0qeyk

https://www.youtube.com/watch?v=qOYAauiSZQQ

https://www.youtube.com/watch?v=mYrTYuDMr6g

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla

Sziasztok, kedves diákok. Még 2 heti feladatot küldök számotokra. A fogalmazásokat kérem aki még nem küldte el, vegye komolyan, mert jegyet teszek mindegyikért. Elnézést kérek a helyesirási hibákért, de nincs hosszú i betüm a laptop-on.

 

4A  ( 16. 04 ) Thursday, the sixteenth of April.

Class work:

Topic: Unit 4F Survival Story. Gliders in the Storm

Study the new vocabulary:

Paraglider- siklóernyő

To approach-megközeliteni, közeledni

Certainly- természetesen

Enormous- hatalmas

An altitude-magasság

Unconscious-öntudatlan

Hailstones-jégeső

Eventually-végül is

Reason-ok

Spinning- fonás, forgat, sodor

To trap -csapdába fogni

To take off-felszállni, elmenni, levenni

To head-vezet, megy, halad

To land- földet érni, leszállni

Ex. 4 pg. 46 ( SB) Read the text and match the phrases A-K with gaps 1-10 in the text. There is one extra phrase which zou will not need.

Ex. 5 pg. 47 ( SB) Match the highlighted words in the text with the definitions.

Homework: Ex. 1, 2, 3pg. 47 ( WB)

 

4A ( 17. 04) Friday, the seventeenth of April.

Class work:

Topic:  Unit 4G Photo   Comparison

 1. Ex. 1. pg.48.( SB)
 2. Nézd meg a videót, végezd el a feladatokat és ellenőrizd le őket. Tanuld meg a kifejezéseket, amelyeket használunk egy képleirásnál.

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/describe-photo-or-picture

Homework: Ex. 1, 2 pg. 48( WB)

Az első feladatban segitek , hogy helyesen pótoljátok a szavakat:

1.photos, 2.contrast( kontraszt, ellentét), 3.both (mindkettő), 4 . second,

5. obvious (nyilvánvaló), 6. theme (téma), 7. first, 8 unlike( ellentétben), 9. can

Jegyezd meg a kifejezéseket, mert fontosak 2 kép összehasonlitásakor.

 

4A (23 . 04) Thursday, the twenty-third of April.

Class work:

Topic: Unit 4H  An Article

 1. Study the new vocabulary:

Threat -fenyegetés

To face-szembenézni

Issue-probléma

To recycle- újrahasznositani

Available- elérhető

Carbon- széndioxid

Emission- kibocsátás

To cause-okozni

Behaviour-viselkedés

To alter változtatni

Evidence-bizonyiték

To combat-harcolni, küzdeni

 1. Ex. 4 pg. 49 ( SB)
 2. Ex. 3, 4 pg.119 ( SB)

Homework:

Ex. 5 pg. 49 ( SB)  Study the text ex. 2 pg. 49.

 

4A ( 24. 04) Friday, the twenty-fourth of April.

Class work:

Topic: Unit 4H  Zero Conditional

 1. Nézd át a szabályokat. A könyvben lévő szabályokat 4.9 pg .131 ( SB) másold be a füzetbe a példamondatokkal.

A nulla feltételes (zero conditional) mondatokban, a használt igeidő a mondat mindkét részében az egyszerű jelen (simple present).

If clause (feltétel)

Fő mondat (eredmény)

If + egyszerű jelen (simple present)

egyszerű jelen (simple present)

If I eat too much

I feel ill.

Mint minden feltételes mondatban, a mellékmondatok sorrendje itt sincs megszabva. Átrendezheted a névmásokat és megigazíthatod a központozást, amikor megváltoztatod a mellékmondatok sorrendjét, viszont a jelentése ugyanaz marad. A nulla feltételes mondatokban, az "if" szót helyettesítheted a "when" szóval, mivel mindkettő általános igazságokat fejez ki. A jelentés ugyanaz marad.

PÉLDÁK

 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

A nulla feltételes mondatokat arra használjuk, hogy egy cselekménynek az eredményét mutassuk meg.

 1. Ex. 1 pg. 49 ( WB)

Homework: Ex. 11 (Unit 4H) pg.130 ( SB)

 

Angol nyelv, Pavljuk Erika

2020.04.14. (Tuesday, the 14th of April )

Classwork

Photo Comparison. Fénykép összehasonlítás. (Unit 4G, SB pg 48)

 1. Look at the photos. Match them with the events below.

Nézd meg a képeket és párosítsd őket az alábbi eseményekkel és írd őket a füzetedbe.

 

Music festival – zenei fesztivál

Parade – parádé

Street market – utcai vásár

 

 1. Find five of the things in the list below in photo C.

Az alább felsorolt tárgyak közül keress meg 5-öt a C képen és írd be ezeket a füzetedbe.

In the street: az utcán

Bus stop – buszmegálló

Lamp post – villanyoszlop

Pavement – járda

Pedestrian crossing – gyalogos átkelőhely

Road sign – jelzőtábla

Shop sign –

Traffic light – jelzőlámpa

 

Speking Strategy

Amikor képösszehasonlító feladatot végzel kövesd a következő lépéseket:

 1. Minden képet jellemezz általánosságban (pl említsd meg az embereket, hogy hol vannak, gondolkodj el azon mi is történhet éppen, stb)  
 2. Jellemezd a képek közötti egyértelmü különbségeket vagy hasonlőságokat.
 3. Gondolkodj el azon, hogyan érezhetik magukat a képeken szereplő emberek, vaggy pedig azon hogy mire gondolhatnak vagy mit mondhatnak.

 

 

3.Read the speaking strategy then listen to two candidates comparing the photos. Answer the question.

Hallgass meg két képösszehasonlítást az alábbi linkre kattintva (track 2_02) aztán válaszolj a kérdésekre.

https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-pre-intermediate-class-audio-cd-2.html

 1. Melyik két képet írják le a diákok?
 2. Mindketten megfogadják-e a tanácsokat ami szerint képet kell összehasonlítaniuk?

Homework

Vocabulary Builder, SB. pg 119, Unit 4. Ex 1.

Szótár segítségével fordítsd le a szavakat, majd ezeket írd a füzetedbe, szótáradba. Határozd meg, hogy a felsorolt tárgyak közül mindegyik megtalálható-e a képen?

 

 

 

2020.04.21. (Tuesday, the 21st of April )

Classwork

Photo Comparison. Fénykép összehasonlítás. (Unit 4G, SB pg 48)

LEARN THIS!

You can use must be (kell lennie) to talk about things which you can deduce are true

Használhatod a must be alakot amikor olyan dolgokat írsz le vagy jellemzel amelyekről majdnem biztosan tudod, hogy igazak.

They’re wearing T-shirts so the weather must be warm.

Pólóban vannak, tehát melegnek kell lennie. (Szinte biztos (itt használod a must be alakot), hogy meleg van odakinn, hiszen rövid ujjú pólót viselnek).

You can use can’t be which you can deduce are not the case.

Hsználhatod a can’t be (lehetetlen, ki van zárva, nem lehetséges) alakot, amikor olyan dolgokat írsz le vagy jellemzel amelyekről szinte biztosan tudod, hogy nem igazak, vagy nem lehetségesek.

It can’t be a British city because the flags are all American.

Ez nem lehet egy britt város, mert az összes zászló amerikai.

 

4.Read the Learn This box. Then listen again to the first candidate and complete the deductions he makes.

Olvasd el a Learn This box tartalmát, majd hallgasd meg újra az első diák képleírását és egészítsd ki az általa levont következtetéseket.

Link a hanganyaghoz, track 2_02

https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-pre-intermediate-class-audio-cd-2.html

 

5.Key Phrases.

Read the key phrases. Check the meaning of all the phrases.

Olvasd el a kulcs kifejezéseket és azok fordításait.

 

Similarities (hasonlóságok)

The common theme in the photos is – a közös táma a képeken

You can see ... in both photos – Mindkét képen láthatjátok (beilleszted azt, ami közös mindkét képen)

Both photos show – mindkét kép azt mutatja ....

In both photos there are- mindkét képen van/vannak... (beilleszted azokat a dolgokat, amelyek mindkét képen rajta vannak)

 

Differences – különbségek

The first photo shows ..., whereas the second photo shows...  – Míg az első képen látható ...., addig a másik képen valami más dolog látható

In the first photo... but in the second photo – az első képen ... de a második képen ....

One obvious difference is that – egyik nyilvánvaló különbség az,

Unlike the first photo, the second photo shows – míg az első képen nem látható, addig a második képen látható ....

In contrast to the first photo, the second photo – az első képpel ellentétben a második kép

 

6. Listen to the second candidate again. Which phrases from ex 5 did she use?

Hallgasd meg újra a második diák összehasonlítását és mondd meg, melyik kifejezéseket használta az 5. Feladatban felsoroltak közül? Ezeket jelőld ki a könyvedben.

Hanganyag az alábbi linkre kattintva, track 2_03.

https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-pre-intermediate-class-audio-cd-2.html

Homework:

Compare the two pictures below using the words and key phrases mentioned above in this unit along with the points listed in Speaking Strategy and in the Learn this box. Please send me your photo comparisons in Microsoft Word format to erikapavljuk@gmail.com or to my messenger. You will get grades on this task.

 

Készítsetek kép összehasonlítást az alábbi két képről, használva az adott részhez tartozó új szavakat és kifejezéseket amelyek fentebb találhatóak, valamint a Speaking Strategy és a Learn this box-ban található pontokat is. Az összehasonlításodat Word dokumentum formájában kérem elküldeni az erikapavljuk@gmail.com –ra vagy a messengeremre. Erre a feladatra jegyet kaptok.

Ps.: az összehasonlítás nem állhat kevesebb, mint 10 mondatból!

Határidő: 2020. Április 24.

fgh

 

fgh

 

Német nyelv, Iváncsik Irén és Csatári Edit

13-24 April

Stunde 54.

Das ist unser Heimatland – Ez a  hazánk

e Fläche,-n – terület

e Amtsprache-hivatalos nyelv

e Staatsform-államforma

e Halbinsel,-n – félsziget

r Oberste Rat – Legfelsőbb Tanács

r Einwohner –  lakos

rund – kerek

s Gebiet,-e – terület

zugleich – ugyanakkor

kennen lernen A., -te, h . –t – megismer

1. Lerne die neuen Vokabeln

2. Üb. 2. S. 141 LB (Egészítsd ki a mondatokat a táblázatban található szavakkal.)

3. Üb. 4. S. 142 LB (lessen, übersetzen)

4. Üb. 4. S. 89. AH 

Beküldeni :  Üb. 4. S. 89. AH 

Beküldési határidő: április 16. 

 

Stunde 55.

Hier lebe ich – Itt élek

am Bahnhof – a pályaudvaron

auf der Post – a postán

in Wirklichkeit –a valóságban

r Club-klub

s Eiscafé-fagylaltozó

e Innenstadt-belváros

1. Lerne die neuen Vokabeln

2. Üb.2.S. 143 LB - schriftlich

3. Üb.3. S. 90. AH 

Emlékeztető: A „weil“ kötőszó jelentése- mert. Utána KATI szórendet használunk.

Beküldeni :  Üb.2.S. 143 LB

                       Üb.3. S. 90. AH 

Beküldési határidő: április 16. 

 

Stunde 56.

S. 147. LB- Antworte auf die Fragen

A válaszokat beküldeni. Határidő: április 24.

 

Stunde 58.

 In der Schule – Iskolában

e Ausrede,-n – kifogás

kaputt – tönkrement

r Quatsch – hülyeség

ausfallen, fiel aus, i. ausgefallen – elmarad

1. Lerne die neuen Vokabeln

2. Üb. 3. S. 149 LB (lesen)

3. Üb. 3. S. 93.AH – schreiben

4. Antworte auf die Fragen: 

a) Welche Schulfӓcher magst du?

b) Welche Schulfӓcher gefallen dir nicht?

Beküldeni: Üb. 3. S. 93.AH, és a 4. feladat kérdéseire adott válaszokat. Határidő: április 24.

 

Történelem, Turi László

Ukrajna története

2020. április 17.

27.1. § Az északi háború és Ukrajna. Sz. Palij felkelése. Ivan Mazepa hetman lázadása a cári kormány ellen.

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

1. Mikor, és milyen országok között zajlott az északi háború?

2. Milyen szerepet játszottak a kozák csapatok az északi háború első szakaszában?

3. Milyen katonapolitikai intézkedésekkel válaszolt I. Péter Mazepa és XII. Károly szövetségre lépésére?

4. Ki vezette a nemzeti-felszabadító felkelést Jobbparton 1702–1704-ben? Vizsgáld meg a térkép segítségével milyen területeken zajlott a felkelés! Foglald össze röviden az eseményeket!

5. Mikor szüntette meg a Rzeczpospolita szejmje Jobbparti Ukrajnában a kozák ezredeket? Mikor valósult meg ez a határozat? Ž

6. Miért lépett Mazepa a svédekkel szövetségre?

7. Készítsétek el I. Mazepa történelmi portréját! (5 mondatban foglald össze életét)

2020. április 24.

27.2. § A poltavai csata és következményei. P. Orlik és alkotmánya

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

1. Meséljetek a poltavai csatáról!

2. Hogyan alakult Mazepa sorsa a poltavai csata után?

3. Mikor, és milyen körülmények között választották Pilip Orlikot hetmanná?

4. Miben különbözött Pilip Orlik hetmansága az őt megelőző hetmanok „uralkodásától”?

5. Mit szeretett volna elérni Orlik alkotmányával?

6. Miért szenvedtek vereséget Orlik hadjáratai? 

7. Készítsétek el P. Orlik történelmi portréját!

 

Magyar történelem

2020. április 15.

20§. Hitviták Magyarországon (92-94. o.)

https://www.nkp.hu/api/media/file/e66ac8a63187585db52b0edf5fb7ac68824c38d0

A linkre kattintva elérhető tankönyv 84. oldala

Ajánlott videó:

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/reformacio-es-katolikus-megujulas-magyarorszagon

A paragrafus alapján válaszolj a kérdésekre! A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

 1. Idézd fel a reformáció kialakulásának okait! Kinek a vezetésével, mikor és honnan indult el?
 2.  Milyen főbb protestáns felekezeteket ismersz? ƒ
 3.  Hogyan segítette a reformáció a nyelv és a kultúra fejlődését? ƒ
 4.  Milyen válaszokat adott a katolikus egyház a reformációra?
 5. Ki nyomtatott először Bibliát Európában? ƒ
 6.  Mi volt az összefüggés a reformáció terjedése és könyvnyomtatás fellendülése között?
 7. Mi volt a jelentősége annak, hogy a hitviták magyar nyelven folytak?
 8. Sorolj fel két protestáns és két katolikus gimnáziumot!
 9. Miben különbözött a protestánsok helyzete az Erdélyi Fejedelemségben és a Magyar Királyságban?
 10. Miért terjedt gyorsan a protestáns hit Magyarországon? ƒ
 11.  Hogyan viszonyultak a Habsburgok az új hit terjedéséhez? ƒ
 12.  Milyen hatással voltak a hitviták a kultúrára?

2020. április 22.

21. § Fejedelemség a hegyek között (95-97. o.)

https://www.nkp.hu/api/media/file/e66ac8a63187585db52b0edf5fb7ac68824c38d0

A linkre kattintva elérhető tankönyv 84. oldala

Ajánlott videók:

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/az-erdelyi-fejedelemseg

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/az-erdelyi-fejedelemseg-aranykora

A paragrafus alapján válaszolj a kérdésekre! A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

 1. Kik kerültek a magyar trónra a mohácsi csatavesztés után?ƒ
 2.  Milyen körülmények között történt meg az ország három részre szakadása?
 3.  Mennyiben volt Erdély független a törököktől?
 4.  Mely intézkedések járultak hozzá az Erdélyi Fejedelemség megerősödéséhez? ƒ
 5. Mit akartak a magyar nemesek elérni azzal, hogy Habsburg-uralkodót választottak?
 6. Milyen feladatot jelöl ki Bocskay politikai végrendeletében az erdélyi fejedelmek számára?
 7. Miért tekinthető Bethlen Gábor időszaka a fejedelemség aranykorának?
 8. Hogyan alakult ki az Erdélyi Fejedelemség?
 9. ƒ Miért tekinthetők jelentős történelmi személynek Bocskai István és Bethlen Gábor? ƒ
 10. Mennyire folytathatott önálló politikát az Erdélyi Fejedelemség?

 

Világtörténelem

2020. április 15.

27.1. § Kína

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

1.Nevezzétek meg a legjelentősebb keleti civilizációkat.

2. Mely társadalmi rétegek rendelkeztek kiváltságokkal?

3. Milyen kormányzási rendszer működött Kínában a Ming Birodalom korában?

 4 . Milyen esemény következtében váltotta fel Kínában a Ming-dinasztiát a Csing-dinasztia?

5. Mikor történt Kína „bezárása" az európaiak előtt és miért?

6. Milyen szerepet játszott a tulajdonjog a keleti államokban?

7. Milyen szerepe volt az 1628-1645- ös parasztháborúnak Kína fejlődésében?

2020. április 22.

27.2. § Japán

Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj a következő kérdésekre!

A válaszokat legépelve, word dokumentumban kérem emailen elküldeni a kigyosi.laszlo@gmail.com címre!

1. Európa mely társadalmi rétegéhez hasonlóak a szamurájok?

2. Ki volt a sogun? Mikor kezdődött Japánban Tokugava sogunátusa?

3. Miért zárta be országát az európaiak előtt Japán?

4. Mely eszközök által szilárdult meg a sogun hatalma Japánban?

5. Hasonlítsátok össze a Csing-dinasztia császárának és Japán sogunának hatalmát az európai uralkodókéval. Válaszotokat táblázat formájában adjátok meg.

6. Miben nyilvánul meg a keleti államok befolyása a nyugatiakra a XVII—XVIII. században? Hogyan történt az európaiak beáramlása a keleti államokba?

 

Algebra, File-Kovács Erika

Április 14

Téma: példák megoldása nem teljes másodfokú egyenletek megoldására

dfgdfg

Április 21

Téma: másodfokú egyenletek megoldása megoldóképlettel

fgh

Házi feladat: Megtanulni a képleteket, 635. feladat(1-től 6-ig)

 

Április 21:

Téma: másodfokú egyenletek megoldása

fgh

Házi feladat: 634. feladat(3,4,5,9,11,20) és

x2 10x + 25 = 0

 

Mindent jegyzeteljetek illetve oldjatok meg a füzetbe. Sok sikert!

 

Mértan, File-Kovács Erika

Április 14.

Téma: Összefüggések a derékszögű háromszögben

dfg

 

dfg

Április 21

Téma: Pitagorasz tétele

vbn

Házi feladatok: 529-től 535-ig.

Mindent írjatok be a füzetbe a megfelelő dátum alatt. Sok sikert!

 

Informatika, Márkus Gabriella

(április 14 - április 24.)

1)      4.A/ 2. csoport – 2020.04.14.

4.A/ 1. csoport – 2020.04.15.

A for ciklus használata

Az alábbi oldalon találsz négy rövid feladatot (Pelda12a, Pelda12b, Pelda12c, Pelda12d) megoldással együtt a for ciklus használatára. Próbáld ki te magad is ezeket is a programokat, a megoldásokat írd le a füzetedbe az adott dátummal és témával!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=6

 

2)      4.A/ 2. csoport – 2020.04.15.

4.A/ 1. csoport – 2020.04.17.

Összegszámítás for ciklussal

Az alábbi dőlt betűs részt és a feladat megoldását a képről másold át a füzetedbe az adott dátummal és témával! Próbáld ki magad is a programot!

 

A feladat: Készítsünk programot, amely kiszámolja az első 10 darab természetes szám összegét, majd kiírja az eredményt.

Magyarázat: Összeg kiszámolásához mindig be kell vezetni egy változót (a változónk neve legyen most S), amelyet a program elején lenullázunk (vagyis S:=0;). A ciklusmagban pedig mindig hozzáadjuk ehhez a változóhoz a ciklusváltozó értékét (S:=S+i;), ezáltal sorban összeadjuk az 1, 2, 3, 4, ..., 10 számokat.

xcv

3)      4.A/ 2. csoport – 2020.04.21.

4.A/ 1. csoport – 2020.04.22.

Összegszámítás for ciklussal

Olvasd el figyelmesen az alábbi weboldalról a 3.3. részt (A BEGIN ... END; kulcsszavak használata). Az oldal alján látható feladatot megoldással együtt másold át a füzetbe az adott dátummal és témával. Ezután próbáld ki magad is a programot!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=6

 

4)      4.A/ 2. csoport – 2020.04.22.

4.A/ 1. csoport – 2020.04.24.

Összegszámítás for ciklussal

Oldd meg az alábbi weboldalról az 1. és 3. feladatot. A feladatok megoldását írd le a füzetedbe az adott dátummal és témával!

http://prog.ide.sk/pas.php?s=7

 

Az 1. és 3. feladat megoldását április 25-ig el is kell küldeni a gericsgabriella@gmail.com címre.

A megoldásokat küldhetitek akár képernyőkép formájában (a forráskódot fotózzátok!), akár csatolva a kész programfájlt. Akinek pedig sehogy sem sikerült telepíteni a szükséges szerkesztőprogramot, az fotózza le a füzetéből a megoldásokat és küldjön arról egy képet. Az e-mail szövegébe mindig írjátok bele a teljes neveteket!

Akinek kérdése van, szintén írhat a gericsgabariella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre.

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

49. téma A népesség számának változása. (április 13)
A demográfiai átmenetnek négy tipusát különböztetjük meg:
1 Magas születésszám, magas halálozásszám mellett. Alacsony növekedés jellemző.
2 Magas születésszám, csökkenő halálozás mellett. Gyors növekedés jellemző.
3 A születések számának fokozatos csökkenése, stabil halálozásszá mellett. Lassuló
növekedés jellemző.
4 A alacsony születésszám, alacsony halálozásszám mellett. Megáll a népesség növekedése.
demográfiai robbanás – a népességszám gyors növekedése a természetes szaporulat
ugrásszerű növekedése.
Ukrajna jelenleg a demográfiai átmenet negyedik fázisában van. 1993 óta a születések száma
kevesebb mint a halálozások száma. Ennek következtében az országban demográfiai krízis
van. Az ország lakossága fokozatosan csökken.
( A jegyzetet a zárójelben megadott dátummal kérem beírni a füzetbe.)
50. téma A lakosság kor és nem szerinti összetétele. Demográfiai helyzet. (április 16)
A nemek szerinti összetétel – összefüggés a férfiak és a nők száma között, akik adott
területen élnek. az újszülöttek között magasabba fiuk részaránya, de a magasabb
korosztályoknál ez kiegyenlítődik.
A kor szerinti összetétel mutatja a különböző korcsoportokhoz tartozó személyek közötti
összefüggést. A legáltalánosabb csoportok amiket elkülönítenek a népesség kor szerinti
összetételében:
1 a népesség, amely fiatalabb a munkaképes kortól (15 év alattiak)
2 munkaképes népesség (16 és 64 év közötti korosztály)
3 a népesség, amely idősebb a munkaképes kortól. (64 fölöttiek)
A népesség elöregedése – amikor az időskorúak részaránya egyre magasabbá válik az ország
lakosságán belül.
Az átlagos várható élettartam azt mutatja, hogy az adott ország lakosai várhatóan hány éves
kort érhetnek meg. Ukrajnában a várható átlagos életkor 71 év. A nőknél ez az érték 76 év, a
férfiaknál 66 év. Ukrajna egyes területein eltérő a demográfiai helyzet. az ország északi,
középső és keleti területeken a legalacsonyabb a születések száma. Kárpátalján pozitív a
természetes szaporulat.

( A jegyzetet kérem a zárójelben megadott dátummal beírni a füzetbe.)
53. téma A mechanikus népességmozgás. (április 20)
A mechanikus népességmozgás vagy migráció – az emberek áttelepülése egyik vidékről a
másikra lakóhelyek megváltoztatása állandó tartózkodás céljából vagy rövidebb időre.
Megkülönböztetünk belső és külső migrációt.
Emigráció – kivándorlás az adott országból.
Immigráció – bevándorlás az adott országba.
Repatrióció – visszatérés a szülőföldre.
Ideiglenes migráció pl.: az ingázás. Ez nem jár lakhelyváltoztatással, csak tartózkodási
helyváltoztatással.
A migráció okai lehetnek:
1 Szociális-gazdasági – jobb életszínvonal keresése.
2 Családi-életmódi – házasság, családegyesítés.
3 Politikai, etnikai, vallási – üldöztetések a meggyőződések miatt.
4 Háborús –háborús műveletek a tartózkodási területen.
5 Természeti és ökológiai – a kedvezőtlen természeti viszonyok és folyamatok, ökológiai
katasztrófák miatt.
Diaszpóra – egy népnek az etnikai határain kívül való letelepedése önkéntes vagy kényszerű
okok hatására. Az Ukrán népnek kialakult keleti és nyugati diaszpórája. Keleti diaszpóra
Közép-Ázsiában, Oroszországban és Távol-Keleten alakult ki. Nyugati diaszpóra az USA-ban,
Kanadában, Brazíliában, Argentínában, Chilében és Nyugat-Európa országaiban jöttek létre.
( Kérem a jegyzetet a zárójelben megadott dátummal beírni a füzetbe.)
Gyakorlati munka. A világ népességének megoszlása régiónként. ( április 23)
Ázsia 60%
Afrika 16%
Európa 10%
Észak-Amerika 8%
Dél-Amerika 5,5%
Ausztrália és Óceánia 0,5%

( Kördiagramot kell szerkeszteni. 6 cm legyen az átmérő, egy százalék egyenlő 3,6 fok. Pl.:
60%-ot meg kell szorozni 3,6 fokkal. Kettős kockás lapra kellelkésziteni. Ha visszamegyünk
jegyet adok rá.)

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 14 – április 24)

 

 1. A magasabbrendű idegműködés fogalma. Az ember veleszületett viselkedés mechanizmusai (47 §).

Jegyzet + a füzetbe végezzétek el a laboratóriumi kísérletet a 223 oldalon!

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/az-idegi-szabalyozas/a-magasabbrendu-idegi-mukodesek

http://medicalonline.hu/cikk/a_felteteles_reflexelmelet_atyja__ivan_pavlov_160_eve_szuletett

http://www.kislexikon.hu/pavlovi_reflex.html

 

 1. Feltételes reflex. Az ember viselkedési reakcióinak kialakulása (48 §).

Jegyzet + kreatív feladat a 227 oldalon.

Prezentáció! Készíts prezentációt Ivan Petrovics Pavlov életéről és kisérleteiről!

 

 1. A jelzőrendszerek fogalma. A nyelv. A gondolkodás. A tudat (49 §).

Jegyzet + berajzolni a 184 ábrát a 230 oldalon.

http://kidolgozott-erettsegi-tetelek.blogspot.com/2013/01/a-nyelv-mint-jelrendszer.html

 

https://erettsegi.com/tetelek/filozofia/a-gondolkodas-szintjei/

A kidolgozott házi feladatokat  április 23ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/8-oszt/Fizika%20(2016,%20V.%20H.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR1gT9JV2xFXVmKBGwF-lRWb207-RF-AeD-AYU_4dc-e21uhI3Ax2a_m-Ek

3. körben:

36.§. Dátum: 2020. április 7.

37.§. Dátum: 2020. április 10.

 

37. gyakorlat 4. feladat.

Segítség a feladatban:

dfg

t, s. Tehát az idő másodpercben értendő.

Viszont magas, igazán nagy végeredmény esetén adjátok meg a végeredményt órában (h), és percben(min.).

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

 

2020. április 14. Ismétlés: 36.§

2020. április 17. Ismétlés: 37.§ https://www.youtube.com/watch?v=jcJMHG1JZW0

Dátum:  2020. április 21. 38. §.  Demonstrálása:

https://www.youtube.com/watch?v=6EtxSaCwlh8

 https://www.youtube.com/watch?v=BCzw0HEg1xM 

Tudom ez az utolsó nem magyarul van, de amit bemutat azt SAJNOS magyarul nem lehet megtalálni: https://www.youtube.com/watch?v=MJ09Ao2sDDo

 

39.§. Dátum: 2020. április 24. Demonstrálása:

https://www.youtube.com/watch?v=cuevxJyL-eo

https://www.youtube.com/watch?v=nV8hVLyfK1c

 

Nagyon fontos!

dfg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Lejegyzetelni: 33 paragraf

Megoldani: 267, 269

Téma: A bázisok és amfoter hidroxidok előállítási módszerei

Lejegyzetelni: 34 paragraf

Megoldani: 274, 278

Határidő: április 19

Téma: A savak előállítási módszerei

Lejegyzetelni: 35 paragraf

Megoldani: 281, 284

Téma: A sók előállításának módszerei

Lejegyzetelni: 36 paragraf

Megoldani: 289, 293

Határidő: április 26

 

Művészet, Varga Andrea

Téma: Romantika, mint korstílus

A klasszikus kor újjáélesztésének egyik fontos mozgatóereje a múlt iránti romantikus érdeklődés volt. A történelmi kutatás nemcsak a régi Róma s az antik Görögország megismeréséhez vitt közelebb. A XVIII. század embere azzal együtt felfedezte a természetbe ágyazódó romok festőiségét is. A figyelmet kezdte felkelteni minden ami ódonságával a múltról tanúskodott, s kötetlenebb, festői megjelenésével a természetesség élményét keltette.

Egyre nagyobb érdeklődéssel fordultak a középkor, s azon belül is elsősorban a gótika felé. A történelemnek hangulatteremtő varázsa lett, volt benne valami megfejtésre váró, az ismeretlenségével vonzó titokzatosság. Ennek hatására az érdeklődés kezdett kiterjedni arra is, ami nem az időbeli, hanem a térbeli távolsága miatt volt addig ismeretlen.

Európa felfedezte a távol-keleti kultúrák különös világát s általában a Kelet építészetét. Mindebből a romantikus klasszicizmus mellett a romantika két jellegzetes főiránya bontakozott ki: a gótikát felelevenítő és a Keletről ösztönzést merítő romantikus stílus.

A romantika másik éltető forrása a polgári társadalmak születésével együtt kifejlődő nemzeti tudat. A nyelv, a kultúra közösségén alapuló összetartozás igazolása mindenütt felszította a népek saját történelmi múltja iránt az érdeklődést, ami aztán a művészetekben is a nemzeti romantika különféle változatait alakította ki. Szándéka szerint ez a más népekétől különböző, nemzeti sajátosságok érvényesítésére törekedett.

A romantika a vele egy tőről sarjadó klasszicizmus ellenáramlata. Az tör fel benne, amit a klasszikusokhoz kötődő stílus visszafojtott: az általános érvényűvel szemben a különlegesen egyszeri, a sajátos, az egyedien természetes. A festészetben a romantika nagy mesterei a szenvedély hőfokán felizzó érzelem sorsdöntő pillanatait mutatják be. Kitűnő példa rá Delacroix-tól "A Szabadság vezeti a népet" vagy Géricault-tól a hajótörés tragédiáját megjelenítő "Meduza tutaja".

Az építészetben e korszak legnagyobb érdeme az újító merészség. A klasszikus szabályok kötöttségeitől megszabadult, egyéni formálás lehetőséget adott arra, hogy kipróbáljanak olyan anyagokat s olyan szerkezeteket, amelyek a hagyományos építésmódtól idegenek voltak. Az építészetben ilyen új anyag volt a XVIII. század második felétől az öntöttvas.

Az új stílus kialakításában Anglia volt a kezdeményező. Ott épült fel a XIX. század elején a keleties romantika egyik legjellegzetesebb alkotása, a brightoni királyi nyaraló; ott bontakozott ki a romantika egyik főirányát meghatározó gótikus újjászületés (angol megnevezéssel a Gothic Revival), amelynek nagyhatású emléke a londoni Parlament; ott keletkezett az öntöttvas-építészet legjelentősebb műve, a londoni Kristálypalota; s ott született meg már a XVIII. század első felében a szabad természet benyomását keltő, hangulatos ligetekkel, kis patakokkal, festői romokkal kiképzett romantikus tájkert (az ún. angolpark).

A XIX. század második harmadában megváltozik a szobrászat helyzete és szerepe. Az egyházi szobrászat egyre jobban háttérbe szorul, az új tendenciák inkább a síremlékszobrászat terén jelentkeznek. De itt is igen ritka az olyan monumentális síremlék, amely jelentős egyéniségnek többnyire fontos templombelsőben állít szabadon álló vagy fali síremléket. Inkább szaporodik a temetőbeli síremlékek száma. Noha ez utóbbiak általában nem emelkednek olyan magaslatra, mint a megelőző korszak reprezentatív síremlékei, mégis mint a polgári társadalom fokozódó erővel érvényesülő, rangjelző igényének a kifejezői, a szobrászat fontos ágává válnak.
Ezeknek a számban eléggé jelentős síremlékeknek a kapcsán mindenekelőtt egy olyan jelenségre kell felfigyelni, amely összességében egyik megkésett következménye a felvilágosodás diadalának. Azokra a világi panteonokra célzunk, amelyek eszmei programjában a nemzeti dicsőség, a kimagasló egyének jelentősége kerül megörökítésre, noha ilyen együttes már korábban is keletkezett, például a római Pantheonban, vagy a párizsi Panthéon és a londoni Westminster síremléksorozatában (jórészt 1780 és 1820 között). Tipikusan romantikus együttes a németországi Walhalla szobrászata, ahol szinte az egyetemesség igényével fellépő programban kapnak domináló helyet a német történelem és mitológia szereplői. Klenze tárgyalásakor már említettük a másik ilyen jellegzetes emléket, a Kelheim melletti Felszabadulási emlékművet (Befreiungshalle). Ez az elhelyezésében és panteonszerű zárt körformájában amúgy is a múltat idéző alkotás belsejében minden lapos ívvel záródó fülke előtt győzelmi istenségek szobrait szerepelteti. E sorozatot Ludwig Schmanthaler (1802-1848) és műhelye készítette. Schwanthaler szobrászcsaládból származó művész, alapjában a klasszicizmus alaképítését és formáit követi. Szobrainak heroikus tartása és érdes fanyarsága, témáinak a győzelem és a dicsőség eszméjét hirdető volta erősen közelítik a romantika felfogásához, amit szabadon álló kerek szobrai éppúgy bizonyítanak, mint a Walhalla oromcsoportja Herman csatájának ábrázolásával vagy a müncheni Bavaria-szobor (1837-1848), amelynek közeli rokona a jóval későbben fel állított New York-i Szabadságszobor. Mindez jelzi, hogy új szobortípus van kialakulóban, amely - ha olykor régi kifejezési eszközökhöz folyamodik is - a nemzethez és főleg a szabadságeszményhez való kötöttségével már eltávolodott a klasszika személytelen és többnyire időtlen tartalmától.
A heroizálás minden területre kiterjedő igényével és a polgári társadalom különféle eszményeinek dicsőítésével kapcsolatos a köztéren elhelyezett emlékműszobrászat gazdag virágzása. Az eszmei igényen kívül a városrendezési szempontok is megkívánták egy nagyméretű szobornak hangsúlyt adó, léptéket megszabó szerepeltetését. Így válik a köztéri szobrászat az egész XIX. század jellegzetes műfajává.

Tagadhatatlan, hogy a korszak vezető művészete a festészet, nemcsak az alkotások mennyiségét, hanem hatását, újszerűségét, sokszor művészi minőségét tekintve is. Most kezd kialakulni szerkezet és téma terén a XIX. század festészetének néhány ága (akár kedvező, akár kedvezőtlen következményekkel), de ekkor kezdődik a XX. század törekvéseinek is nem egy szála. Ez érteti meg, hogy több, sokáig bizonytalanul értékelt művészt az újabb kutatás egyre inkább előtérbe helyez, és nagyszabású kiállításokkal és ezeket kísérő-követő monográfiákkal az érdeklődés középpontjába állít.
(Szinte minden festői műfaj és áramlat jelentkezik a század második negyedében, itt csak a legfontosabbakkal foglalkozunk!)

Házi feladat!

Csináljatok egy prezentációt „A romantika stílusjegyei különböző országokban” címmel. Ezeket elküldhetitek messengeren Varga Andrea névre vagy az andrea.varga.bene@gmail.com e-mail címre április 25 a határidő!

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Remélem, a sok tanulni való mellett mindenkinek jut ideje a testmozgásra. Szeretném most is hangsúlyozni, hogy bármilyen mozgást választotok, a lényeg a rendszeresség és a fokozatosság! A bemelegítés és a nyújtás minden alakommal kötelező!
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1.    https://www.youtube.com/watch?v=G-wbtsTB3gU
2.    https://www.youtube.com/watch?v=6oA6UfSiJgM
3.    https://www.youtube.com/watch?v=Q-FGCdB7_v8
4.    https://www.youtube.com/watch?v=sjKCqm2EO3I
Továbbá hétfőtől egy új adás indult „Mozogj otthon!” címmel.
Képzett szakemberek (gyógytornászok) tízperces napi adásokban mutatnak be tornagyakorlatokat. A műsor minden korosztálynak szól.
A járványügyi helyzetben egészségünk megőrzése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres mozgás.
A Mozogj otthon! adásai több csatornán is láthatók: a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M5 is sugározza; hétfőtől minden napszakban elérhetők a közmédia tévécsatornáin, és megtekinthetők a Mediaklikk.hu oldalon.
Játszási időpontok az alábbi linken: https://port.hu/adatlap/film/mozi/mozogj-otthon-mozogj-otthon/movie-217896

Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
 

dfg