3 A

Тіло

Május 12 - 22.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az május 12 - 22 közötti házi feladatokat

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/Messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com.

Ide küldjétek el a beadandókat is a megadott határidőre!

Csak a kijelölt feladatokat kell beküldeni!

 

 

Magyar nyelv

Május 12.

Másoljátok be a füzetbe és tanuljátok meg az alábbiakat:

Az egyszerűsítő írásmód

(az egyszerűsítés alapelve)

Az egyszerűsítő írásmódot a következő esetekben alkalmazzuk:

 1. A többjegyű betűk kettőzött alakjában csak az első jegyet kettőzzük meg a szótövekben, illetve szótő és toldalék találkozásánál. Elválasztáskor azonban teljesen ki kell írni minden betűjegyet. Pl.: reccsen (de: recs-csen), királlyal (de: király-lyal), eddzétek (de: edz-dzétek), briddzsel (a szó mivel? kérdésre felelő alakja; de: bridzs-dzsel) stb.

KIVÉTEL: Nem szabad alkalmazni az egyszerűsítés elvét az összetett szavak tagjainak határán találkozó többjegyű betűknél, ilyenkor teljesen ki kell írni az összetételi tagok teljes alakját. Pl.: kulcscsomó, nagygyűlés, véleménynyilvánítás, észszerű; sőt: rossz-szívű, meggy-gyűjtés stb. Ezekben a kivételes szavakban a szóelemző írásmód érvényesül.

 1. Három azonos mássalhangzót akkor sem írunk egymás mellé, ha a szóelemzés ezt megkívánná. Pl.: váll + val/lal = vállal; balett + től = balettől; orr + ra = orra; jobb + ból = jobból stb.

KIVÉTELEK:

 1. Az összetételek határa – ilyenkor kötőjelet teszünk a 3. azonos msh előtt: váll-lap, balett-táncos, sakk-kör, össz-szövetségi stb. Ezekben a szavakban a szóelemző írásmód érvényesül.
 2. A tulajdonnevek toldalékolása – szintén kötőjelet teszünk a 3. azonos msh előtt: Kamill-lal, Papp-pal, Mariann-nál, Scott-tól, Tallinn-nál stb. Ezekben a szavakban is a szóelemzés alapelve érvényesül.

 

Május 13.

Összefoglaló ismétlés a helyesírás alapelveiből

Írjátok be a fenti címet a füzetbe, majd rajzoljatok egy táblázatot a 4 helyesírási alapelv összefoglalására, és mindegyikhez írjatok a táblázatba 10-10 példát!

 

Május 14.

Helyesírási gyakorlatok

Írjátok be a füzetbe az alábbi feladatokat:

Hgy., 45. old. 10., 11., 13. feladat;

 

Május 19.

Hibás szöveg javítása

Másoljátok be a füzetbe az alábbi szöveget hibátlanul! Ügyeljetek a szép, olvasható kézírásra!

Lefényképezve küldjétek el a címemre május 22-ig!

A jó szó: orvosság

Mind anyian másmijenek vagyunk. Máshogy fejezük ki az érzelmeinket, máshogy éjjük meg a mindenapi gondokat.

Vanak, akik magukba roskadva rágódnak egyegy gondon, s vanak ojanok is, akiknek kikell beszélniük magukból aszt, ami a szivüket nyomja. Egy dologban azomban mind anyian etyformák vagyunk, mégpedig aban, hogy szükségünk van egyegy kedves, bátoritó szóra.

Aki azt álítja, hogy neki még soha nemeset jól, amikor valamijért megdícsérték, vagy csak barátságosan szóltak is hozá, az vagy nem mond igazat, vagy kőből van a szive. Hiszen ojan sziv melengető az, ha példáúl, mielőt órán felelsz, valaki sokszerencsét kíván, vagy meg szorittya a kezedet. Szinte azt érzed utánna, hogy a tanár már nem tud ojat kérdezni, amire nem vagy képpes azonall válaszolni. Sőtt nemis fontos szavakba öntenünk a bizalmunkat, elég egy mosoj vagy egy ölelés.

Legyünk mindig kedvesek az emberekel, és gondojjunk bele, hogy elenkező esetben mijen jólesne nekünk is egyegy jó szó!

 

Május 20.

Ismétlő helyesírási gyakorlatok

Írjátok be a füzetbe az alábbi gyakorlatokat!

1.   Végezzétek el a pótlásokat, majd írjatok a kettőzött kétjegyű mássalhangzókkal kiegészített szavak közül 10-zel egy-egy mondatot!

tü___ent (sz), du___an (r), csi___agos (l), fo___ad (ny), bru___og (m), u___ong (j), sü___ed (ly), ko___an (p), zsi___ad (b), kuru___ol (ty), dö___en (r), nye___en (k), re___en (cs), na___al (p), la___an (s)

 

 

2.    Egészítsétek ki a j hang szükséges jelével ezeket a szavakat!

 

___egesmedve, sirá___, la___hár, ___uh, seregé___, bago___, var___ú, kese___ű, ö___v, hé___a, ma___om, cobo___, bor___ú, pu___ka, fogo___, gó___a, papagá___, für___, karva___, ___aguár, harká___, se___empincsi

 

Május 21.

Ismétlő gyakorlatok az igék helyesírásából

Hgy., 31. old., 29., 31. feladatok.

 

Irodalom

Május 13.

Házi olvasmány feldolgozása

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Az ismétléshez: tankönyv, 108–144. old.

Kisvideók:

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/magyar-kiralysag-es-hodoltsag-berendezkedese

https://www.youtube.com/watch?v=2gsB07qLEyg

A regény alapján készült film: https://vimeo.com/309911567

A regény, a tankönyv erről szóló anyagai és a kiegészítő anyagok alapján teljesítsétek az alábbi feladatokat, írjatok mindent a füzetetekbe szép, gondos, jól olvasható írással, és lefényképezve küldjétek el a címemre május 25-ig!

 1. Írjátok be a füzetbe a válaszokat az alábbi kérdésekre!
 1. Hogyan kell értelmezni a regény címét? Mit jelent a címben a csillagok szó?
 2. Melyik korábban élt író mely műve volt Gárdonyi regényének legfontosabb forrásmunkája?
 3. Mikor, hol jelent meg a regény először, és mikor adták ki először könyv formájában?
 4. Mi a regény témája?
 5. Mikor kezdődik és melyik évben fejeződik be a regény cselekménye?
 6. Ki a regény 5 legfontosabb szereplője?
 7. Írd le sorrendben a regény 5 fejezetének címét, és foglald össze mindegyik fejezet tartalmát 5-6 mondatban!
 8. Értelmezd Dobó István következő mondatait: „…a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében.” „Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl.”
 9. Jellemezd személyenként 5-6 mondattal Bornemissza Gergelyt, Cecey Évát, Dobó Istvánt és Jumurdzsákot!
 10.  Fogalmazd meg, mit tanulhat egy mai ember az Egri csillagok című regény eseményeiből, a szereplők cselekedeteiből!

 

 1. Elképzelés alapján írj minimum 1 oldalas fogalmazást ezzel a címmel: Én is részt vettem Eger várának védelmében.

 

Május 18.

Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram

Olvassátok el a tankönyvből a verset és a hozzá fűzött magyarázatot! (187–189. old.)

Írjátok be a füzetbe a válaszokat a 189. oldalon található 3. és 6. kérdésekre!

Május 20.

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

Olvassátok el a tankönyvből a verset és a hozzá fűzött magyarázatot! (194–197. old.)

Tanuljátok meg emlékezetből a költemény 1. és 4. versszakát! Mivel a tankönyvben zavaró tördelési hiba van, itt olvasható a két megtanulandó versszak:

ui

Ukrán nyelv

fgjh

Angol nyelv, Gál Vivien

Tuesday, the twelfth of May

Classwork

Present Perfect negative and interrogative (Page 101 SB)

(Befejezett jelen idő: tagadás és kérdés)

Írjtáok be a füzetbe (kivéve a zárójeles részeket!):

Negative: subject (alany) + haven’t/ hasn’t + V3

e.g. I haven’t packed the suitcases. – Nem csomagoltam be a bőröndöket.

(Tehát annyi a különbésg a kijelentő és a tagadó mondat között, hogy a tagadóban a have/has segéigékhez hozzá castoljuk a not szócskát.)

Interrogative: have/ has + subject + V3?

e.g. Has she packed the suitcases? – Ő  becsomagolta a bőröndöket?

Short answers (rövid válaszok):

- Yes, she has. No, she hasn’t. – Igen, ő becsomagolta. Nem, ő nem csomagolta be.

(Kérdésekkor a have és has segédigék előre kerülnek.)

 

Homework

Ex.  5, p. 128 SB (füzetbe) – tegyétek helyes sorrendbe a szavakat, hogy helyes tagadó mondatokat kapjatok.

Ex. 6, p. 128 SB (füzetbe) – tegyetek fel kérdéseket és adjatok rájuk rövid választ. Kövessétek a megadott példát!

 

Friday, the fifteenth of May

Classwork

Present Perfect negative and interrogative (Page 101 SB)

(Befejezett jelen idő: tagadás és kérdés)

Already and yet (már és még)

Írjátok be az already és yet jelentését, valamint a példamondatokat!

Az already jelentése – már. A kijelentő befejezett jelenidejű mondatokban használjuk, annak kifejezésére, hogy valami már befejeződött (gyakran akkor ha a dolog hamarabb befejeződött, mint arra számítottunk). Ezt a szavunkat a have/has és az ige közzé illesztjük.

e.g. „Do your homework!” „I’ve already done it!” – Csinál meg a házi feladatodat! Már megcsináltam!

A yet jelentése – még. A tagadó és kérdő befejezett jelenidejű mondatokban használjuk, annak kifejezésére, hogy valami várható még nem történt meg, vagy hogy rákérdezzünk hogy az a bizonyos dolog megtörtént-e. Ezt a szavunkat a mondat végére illesztjük.

e.g. It’s 9 p.m. but dad hasn’t come home yet. – Kilenc óra van, de apa még nem ért haza.

e.g. Have you found the passports yet? – Megtaláltad már az útleveleket? (ez a mondat azért fura, mivel a magyarban épphogy a már-t használjuk ilyenkor és nem a még-et)

 

Homework

Ex. 1, p. 93 WB (Unit 10 D) – írd át a kijelentő mondatokat tagadóvá!

Ex. 2, p. 93 WB (Unit 10 D)– válaszolj a kérdésekre használva az alrady (már) szócskát. Tehát mond el, hogy amit kérdeznek, azt már megtetted.

Ex. 5, p. 93 WB (Unit 10 D)– írj kijelentő, tagadó és kérdő mondatokat a megadott szavakkal, felhasználva a zárójelben megadott already vagy yet –et. Figyelj arra, hogy melyiket milyen mondatokban használjuk és hová kerülnek a mondaton belül!

Mindhárom feladat megoldásait várom a galvivi97@gmail.com email címre május 19-ig!

 

 

Tuesday, the  nineteenth of May

Classwork

Alone in the canyon (Page 102-103 SB)

(Egyedül a kanyonban)

Read and translate the text.

Words:

 1. accident – baleset
 2. arm – kar
 3. fall – esik, zuhan
 4. large rock – nagy szikla
 5. narrow canyon – keskeny kanyon
 6. rope – kötél
 7. trapped – csapdábaesett
 8. hike – kirándul
 9. although – bár
 10. on his own – egyedül
 11. experienced – tapasztalt
 12. gap – szakadék, rés
 13. pull – húz
 14. realise – rájön
 15. trouble – baj
 16. meanwhile – eközben
 17. decision – döntés
 18. tie – köt
 19. rescue- megment
 20. artificial –

 

Time expressions:

 1. suddenly – hirtelen
 2. first of all – előszöris
 3. then – aztán
 4. afterwards – azután, később
 5. finally – végre
 6. eventually – végül
 7. nowadays – manapság
 8. recently- nemrégiben

 

Homework

Ex. 3, p. 103 SB – tegyétek helyes sorrendbe a történéseket. Írjátok be a füzetbe!

Ex. 5, p. 103 SB – válaszátok ki a megfelelő időhatározót a mondatokban! Írjátok a füzetbe!

 

Friday, the twenty-second of May

Classwork

Adventure in Australia ( Unit 10E WB)

(Kaland Ausztráliában)

Read and translate the text – In the Outback (A vadonban)

Words:

 1. roadhouse – útmenti fogadó
 2. emergency – vészhelyzet
 3. sleeping bag – hálózsák
 4. windy – szeles
 5. lift – felemelkedik
 6. calm – nyugodt
 7. flooded – elárasztott
 8. thirsty – szomjas

 

 

Homework

Ex. 1, p. 94 WB (Unit 10 E) – válasszátok ki a megfelelő időhatározókat a mondatokban, van ahol több helyes válasz is lehetséges.

Ex. 2, p. 94 WB (Unit 10 E) – pótoljátok be a szöveg hiányzó szavait!

Ex. 3, p. 94 WB ( Unit 10 E) – rakjátok időrendi sorrendbe az olvasott sztori történéseit!

Mindhárom feladat megoldásait várom a galvivi97@gmail.com email címre május 22-ig!

 

 

 

Tuesday, the twenty-sixth of May

Classwork

TRAVEL BLOG

Monday 5th

Here we are in Japan. We've been here for five days now. Tokyo has been amazing: I've never seen such a big city, or so many people! Have you seen those pictures of men with white gloves pushing people into the trains? 1_____________. A lot of people have cars, of course, but it's faster and easier to get around by train. But they are usually very busy!

And the food! 2______________. So we eat a lot of noodles, or set menus. How do we communicate? We point at the pictures and smile like tourists!  3_____________. They're always going somewhere or doing something. The only places that are a little quieter are the parks, temples and museums. 4______________.  

Tomorrow we're going to Kyoto on a very fast train – a bullet train. Did you know they can travel about 320 km an hour? We'll see Mount Fuji on the way, and the big cities on the coast.

Tuesday 6th

Hey, we've just arrived at the ryokan in Kyoto. That's a kind of small family hotel. It's completely different from Tokyo. 5______________. I've already asked her to show me how to use the chopsticks for eating too! We haven't seen much of the city yet, but we're really excited to be here.

Match the sentences A–E with the gaps 1–5 in the text.

A  People in the street look really busy.                                                ___

B  But that's fine too, because that's exactly what we have visited.     ___

C  You have to leave your shoes at the entrance,

and the lady explains how to use the bathroom.                              ___

D  We both love sushi, but it's just so expensive.                                             ___

E  Well, I can tell you they are real.                                                      ___

 

Firday, the twenty-ninth of May

Classwork

Revision

 

Angol nyelv, Pavljuk Erika (erikapavljuk@gmail.com)

Tuesday, the twelfth of May

Classwork

Present Perfect negative and interrogative (Page 101 SB)

(Befejezett jelen idő: tagadás és kérdés)

Írjtáok be a füzetbe (kivéve a zárójeles részeket!):

Negative: subject (alany) + haven’t/ hasn’t + V3

e.g. I haven’t packed the suitcases. – Nem csomagoltam be a bőröndöket.

(Tehát annyi a különbésg a kijelentő és a tagadó mondat között, hogy a tagadóban a have/has segéigékhez hozzá csatoljuk a not szócskát.)

Interrogative: have/ has + subject + V3?

e.g. Has she packed the suitcases? – Ő  becsomagolta a bőröndöket?

Short answers (rövid válaszok):

- Yes, she has. No, she hasn’t. – Igen, ő becsomagolta. Nem, ő nem csomagolta be.

(Kérdésekkor a have és has segédigék előre kerülnek.)

 

Homework

Ex.  5, p. 128 SB (füzetbe) – tegyétek helyes sorrendbe a szavakat, hogy helyes tagadó mondatokat kapjatok.

Ex. 6, p. 128 SB (füzetbe) – tegyetek fel kérdéseket és adjatok rájuk rövid választ. Kövessétek a megadott példát!

 

Friday, the fifteenth of May

Classwork

Present Perfect negative and interrogative (Page 101 SB)

(Befejezett jelen idő: tagadás és kérdés)

Already and yet (már és még)

Írjátok be az already és yet jelentését, valamint a példamondatokat!

Az already jelentése – már. A kijelentő befejezett jelenidejű mondatokban használjuk, annak kifejezésére, hogy valami már befejeződött (gyakran akkor ha a dolog hamarabb befejeződött, mint arra számítottunk). Ezt a szavunkat a have/has és az ige közzé illesztjük.

e.g. „Do your homework!” „I’ve already done it!” – Csinál meg a házi feladatodat! Már megcsináltam!

A yet jelentése – még. A tagadó és kérdő befejezett jelenidejű mondatokban használjuk, annak kifejezésére, hogy valami várható még nem történt meg, vagy hogy rákérdezzünk hogy az a bizonyos dolog megtörtént-e. Ezt a szavunkat a mondat végére illesztjük.

e.g. It’s 9 p.m. but dad hasn’t come home yet. – Kilenc óra van, de apa még nem ért haza.

e.g. Have you found the passports yet? – Megtaláltad már az útleveleket? (ez a mondat azért fura, mivel a magyarban épphogy a már-t használjuk ilyenkor és nem a még-et)

 

Homework

Ex. 1, p. 93 WB (Unit 10 D) – írd át a kijelentő mondatokat tagadóvá!

Ex. 2, p. 93 WB (Unit 10 D)– válaszolj a kérdésekre használva az already (már) szócskát. Tehát mondd el, hogy amit kérdeznek, azt már megtetted.

Ex. 5, p. 93 WB (Unit 10 D)– írj kijelentő, tagadó és kérdő mondatokat a megadott szavakkal, felhasználva a zárójelben megadott already vagy yet –et. Figyelj arra, hogy melyiket milyen mondatokban használjuk és hová kerülnek a mondaton belül!

Mindhárom feladat megoldásait várom az erikapavljuk@gmail.com email címre, vagy messengerre május 19-ig!

 

Tuesday, the  nineteenth of May

Classwork

Alone in the canyon (Page 102-103 SB)

(Egyedül a kanyonban)

Read and translate the text.

Words:

 1. accident – baleset
 2. arm – kar
 3. fall – esik, zuhan
 4. large rock – nagy szikla
 5. narrow canyon – keskeny kanyon
 6. rope – kötél
 7. trapped – csapdábaesett
 8. hike – kirándul
 9. although – bár
 10. on his own – egyedül
 11. experienced – tapasztalt
 12. gap – szakadék, rés
 13. pull – húz
 14. realise – rájön
 15. trouble – baj
 16. meanwhile – eközben
 17. decision – döntés
 18. tie – köt
 19. rescue- megment
 20. artificial –

 

Time expressions:

 1. suddenly – hirtelen
 2. first of all – előszöris
 3. then – aztán
 4. afterwards – azután, később
 5. finally – végre
 6. eventually – végül
 7. nowadays – manapság
 8. recently- nemrégiben

 

Homework

Ex. 3, p. 103 SB – tegyétek helyes sorrendbe a történéseket. Írjátok be a füzetbe!

Ex. 5, p. 103 SB – válaszátok ki a megfelelő időhatározót a mondatokban! Írjátok a füzetbe!

 

 

Friday, the twenty-second of May

Classwork

Adventure in Australia ( Unit 10E WB)

(Kaland Ausztráliában)

Read and translate the text – In the Outback (A vadonban)

Words:

 1. roadhouse – útmenti fogadó
 2. emergency – vészhelyzet
 3. sleeping bag – hálózsák
 4. windy – szeles
 5. lift – felemelkedik
 6. calm – nyugodt
 7. flooded – elárasztott
 8. thirsty – szomjas

 

 

Homework

Ex. 1, p. 94 WB (Unit 10 E) – válasszátok ki a megfelelő időhatározókat a modnatokban, van ahol több helyes válasz is lehetséges.

Ex. 2, p. 94 WB (Unit 10 E) – pótoljátok be a szöveg hiányzó szavait!

Ex. 3, p. 94 WB ( Unit 10 E) – rakjátok időrendi sorrendbe az olvasott sztori történéseit.

Mindhárom feladat megoldásait várom az erikapavljuk@gmail.com e-mail címre, vagy a messengerre május 22-ig!

 

 

Német nyelv, Csatári Edit (csatari.edit@freemail.hu)

Deutschland und die Ukraine

1.Die Reise planen - Stunde 65

.Die Reise planen-Utazást tervezni

s Reiseziel,-e-uticél

e Klassenfahrt,-en-osztálykirándulás

e Jugendherberge,-n-ifjusági szálló

reservieren-foglalni

vorschlagen-ajánlani,javasolni

 

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch   Üb 1 S.168 schreiben

der Wald — der Schwarzwald

 der See — der Bodensee

die See — die Ostsee, die Nordsee

 die Fahrt — die Klassenfahrt

das Zimmer — das Zwei-Bett-Zimmer, das Vier-Bett-Zimmer

Üb 2 S.168

Bildet  möglichst viele Wörter aus Teilen.

land/ tasche/ bahn/ traum/ abenteuer/ ziel/ bus/ gruppe/ urlaub(s)

 Reise-… oder ...-reise?

Üb 3b S.169 beírni a füzetbe és megtanulni ↓↓

 

Geografische Eigennamen

Földrajzi Tulajdonnevek

                     Wohin? (Akk.)  hová?                                             Wo? (Dat.) hol?

in                in den Schwarzwald                                               im Schwarzwald 

                   in die Alpen                                                              in den Alpen 

an               an den Bodensee                                                    am Bodensee

                    an den Rhein                                                           am Rhein

                   an die Nordsee                                                        an der Nordsee

auf             auf die Insel                                                             auf der Insel

 

2.In einer Jugendherberge -Stunde 66

In einer Jugendherberge-Ifjusági szállóban

e Gegend,-en-vidék,táj

e Stadtmitte,-n-város közepe

r Blick,-e-kilátás

r Diskoraum,-e-disco

e Lage,-fekvés ,helyzet

besichtigen-meglátogatni

 

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch   Üb 1 S.170 schreiben

Was kann man auf der Reise tun?

Auf der Reise kann man…..........

Üb 3 S 171-172 lesen ,überstzen. Finde unten die dazu passenden Sätze!(Ovasni fordÍtani ,megtalálni ,hogy a 4 mondat  melyik A,B ,C vagy D szöveghez felel meg )

Arbeitsheft: Üb 1,2 S 83 (Ezt a munkafüzeti feladatot visszaküldeni)

 

3.Deutsche Städte-Stunde 67

Deutsche Städte-Német városok

r Dom,-e- székesegyház

r Stadtrundgang,-er-városnézés

e Stadtrundfahrt,-en-városnéző körút

e Gemäldegalerie,-n-képgaléria, képtár

 

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch   Üb 3 S.174 mündlich

                    Üb 4 S.175 -schriftlich (írásban)

 

a)Mit welchem Suffix bildet man Adjektive von Städtenamen? Milyen képzővel képezünk főnévből melléknevet? Figyeljétek meg!!!!

Köln — Kölner                                                    München — Münchner (München-müncheni)

Dresden — Dresdner                                        Bremen — Bremer

 Berlin — Berliner                                              Hamburg — Hamburger

b) Bilde Adjektive von den Städtenamen.

Stuttgart  …                                                  Magdeburg  …  

Mainz  …                                                       Leipzig  …

Schwerin  …                                                 Bonn ®

Erfurt  …                                                       Rostock  …

Arbeitsheft   Üb 1,2 (a,b),3 S.84 (EZT visszaküldeni)

 

Irásbeli feladatok beküldési határideje :május 22 ,emailen vagy messengeren is küldhetitek.

 

Történelem, Szabó Árpád

Ukrajna története

Kedves 3 A osztály!

Töltsétek le ezt a dokumentumot, gépeljétek be a válaszokat az alábbi kérdéssorozatba, a  szöveges dokumentumot mentsétek el úgy, hogy az elnevezése mindenkinek a SAJÁT neve és osztálya legyen, pl.: Kis Katalin_3A vagy Nagy Norbert_3A.

Ezután küldjétek el a munkátokat május 18-ig az e-mail-címemre  arpad.szabo.f@gmail.com !

Munkátokra két külön jegyet fogtok kapni. Dolgozzatok figyelmesen, megfontoltan! Jó munkát!

§25, 170-177 oldal Oktatás, építészet és képzőművészet fejlődése

§ 26, 177-184 oldal Az Ukrajnai lakosság mindennapi élete a XIV-XVI. század elején

Témazáró 1.

 1. Milyen ukrán területek kerültek Lengyelország fennhatósága alá a XV. században?
 2. Milyen ukrán területek kerültek Litvánia fennhatósága alá a XIV. században?
 3. Melyik csatában és hol győztek az egyesített Litván-Ukrán csapatok a tatárok ellen?
 4. Milyen elvet követtek a litvánok belpolitikájukban az ukrán földeket illetően?
 5. Milyen politikát alkalmazott Algirdas fia, Volodimir Kijevi fejedelemként?
 6. Mi a lényege a Krevói Uniónak?
 7. Mi a lényege az Osztrovi egyezménynek?
 8. Miért taszították le a Litván Nagyfejedelemség trónjáról Svitrigailát és milyen következményekkel járt az ukrán földekre tekintve?
 9. Ki alapította a Krimi Kánságot és melyik dinasztiának lett az első uralkodója?
 10. hogyan épült fel a Krimi Kánság hatalmi rendszere?
 11. Milyen körülmények között vált a Krimi Kánság az Oszmán Birodalom vazallusává?
 12. Mikor kezdődtek a krimi tatárok ruszin földek elleni rabló hadjáratai?
 13. Milyen sorsa volt a tatár fogságba esett ruszin lakosságnak?
 14. Mit tudsz a Krím-Félsziget genovai gyarmatairól?
 15. Mit tudsz Theodoro fejedelemségről?
 16. Milyen szerepet játszott Korjatovics Tódor a Munkácsi vár uraként a Munkácsi domínium életében és melyik államhoz tartozott ekkor Munkács?
 17. Melyik fejedelemség kötelékébe tartozik Bukovina és Besszarábia?
 18. Milyen események köthetőek az alábbi évszámokhoz:

1362

1363-1394

1385

1387

1470

1441

1475

1478

 

Témazáró 2.

 1. Sorold fel az ukrán társadalom kiváltságos rendjeit!
 2. Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a fejedelmek?
 3. Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a pánok?
 4. Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a slahta tagjai?
 5. Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a zemjanok?
 6. Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a právoszláv papság tagjai a XV.-i századig?
 7. Mi a horodlói unió lényege?
 8. Mi a dvorcsina és a parasztporta?
 9. Mi a majorság (folvark)?
 10. Mi a mágnásbirtok?
 11. Milyen változások mentek végbe a parasztság életében a XV. században?
 12. Melyik ukrán városok kapták meg a magdeburgi jogot?
 13. Mi a magdeburgi jog lényege?
 14. A városi magisztrátus milyen alegységekből állt és mi volt a feladatuk?
 15. Mi a céh?
 16. Mit tudsz Konstantin Ostrogskij fejedelemről?
 17. Milyen események köthetők az alábbi évszámokhoz.

1413

1456

1435

1458

1460-1530

 

Írd a saját nevedet és osztályodat a pontozott vonalra!

……………………………………………………………................  ……………………………

 

 

Világtörténelem

Kedves 3 A osztály!

Töltsétek le ezt a dokumentumot, gépeljétek be a válaszokat az alábbi kérdéssorozatba, a  szöveges dokumentumot mentsétek el úgy, hogy az elnevezése mindenkinek a SAJÁT neve és osztálya legyen, pl.: Kis Katalin_3A vagy Nagy Norbert_3A.

Ezután küldjétek el a munkátokat május 18-ig az e-mail-címemre  arpad.szabo.f@gmail.com !

Munkátokra két külön jegyet fogtok kapni. Dolgozzatok figyelmesen, megfontoltan! Jó munkát!

§28, 199-208 oldal Az Oszmán Birodalom létrejötte. II. Mohamed uralkodása

§ 29, 208-2013 oldal A Mennyei Birodalom élete

§ 30, 213-217 oldal India Középkori társadalma

Témazáró 1.

 1. Milyen ukrán területek kerültek Lengyelország fennhatósága alá a XV. században?
 2. Milyen ukrán területek kerültek Litvánia fennhatósága alá a XIV. században?
 3. Melyik csatában és hol győztek az egyesített Litván-Ukrán csapatok a tatárok ellen?
 4. Milyen elvet követtek a litvánok belpolitikájukban az ukrán földeket illetően?
 5. Milyen politikát alkalmazott Algirdas fia, Volodimir Kijevi fejedelemként?
 6. Mi a lényege a Krevói Uniónak?
 7. Mi a lényege az Osztrovi egyezménynek?
 8. Miért taszították le a Litván Nagyfejedelemség trónjáról Svitrigailát és milyen következményekkel járt az ukrán földekre tekintve?
 9. Ki alapította a Krimi Kánságot és melyik dinasztiának lett az első uralkodója?
 10. hogyan épült fel a Krimi Kánság hatalmi rendszere?
 11. Milyen körülmények között vált a Krimi Kánság az Oszmán Birodalom vazallusává?
 12. Mikor kezdődtek a krimi tatárok ruszin földek elleni rabló hadjáratai?
 13. Milyen sorsa volt a tatár fogságba esett ruszin lakosságnak?
 14. Mit tudsz a Krím-Félsziget genovai gyarmatairól?
 15. Mit tudsz Theodoro fejedelemségről?
 16. Milyen szerepet játszott Korjatovics Tódor a Munkácsi vár uraként a Munkácsi domínium életében és melyik államhoz tartozott ekkor Munkács?
 17. Melyik fejedelemség kötelékébe tartozik Bukovina és Besszarábia?
 18. Milyen események köthetőek az alábbi évszámokhoz:

1362

1363-1394

1385

1387

1470

1441

1475

1478

 

Témazáró 2.

 1. Milyen külpolitikát folytatott III. Kázmér szomszédaival szemben?
 2. Milyen mai ukrán területek lettek Lengyelországhoz csatolva III. Kázmér uralkodása idején?
 3. Mik voltak III. Kázmér belpolitikájának főbb irányulatai?
 4. Hogyan egyesült Lengyelország és Litvánia?
 5. Mik voltak a Grünwaldi csata következményei?
 6. Hogy hívják a Magyar Királyság alapítóját?
 7. Kinek az uralkodása idején élte virágkorát Magyarország a XV. század második felében?
 8. A XVI. század elején kik igázták le Magyarország jelentős részét?
 9. Milyen következményei voltak Husz Jánosnak a katolikus egyházzal szemben?
 10. Hova idézték meg Husz Jánost a klérus képviselői és mi lett a sorsa?
 11. Miért törtek ki a Huszita háborúk?
 12. Mit akartak elérni a huszita mozgalmon belül a taloriták és mit a kelyhesek?
 13. Ki állt a talorita hadsereg élén?
 14. Hogyan sikerült Zsigmond császárnak legyőzni a taloritákat?
 15. Sorold fel Közép-Európában alapított egyetemeket a XIV. században!
 16. Sorold fel Közép-Európa gótikus stílusú építményeit!
 17. Kivel Állt kereskedelmi kapcsolatban a Novgorodi Fejedelemség?
 18. Milyen társadalmi berendezkedése volt a Novgorodi fejedelemségnek?
 19. Mi a vecse?
 20. Kiket győzött le Alekszandr Jaroszlavovics?
 21. Kik a mongolok és hol csaptak össze először a Rusz fejedelmeivel?
 22. Mi a jarlik?
 23. Ki alapította Moszkvát?
 24. Melyik fejedelem győzte le először a mongolokat?
 25. Ki volt a fejedelem, amikor a Rusz megszabadult a mongol-tatár iga alól?
 26. Mi a Bojárduma?
 27. Mi a Szugyebnyik?
 28. Sorold fel a Rusz híres építményeit!
 29. Sorold fel a középkor híres ikonfestőit!
 30. Milyen okból kért segítséget Rosztiszláv morvai fejedelem a bizánci császártól?
 31. Mi volt Cirill és Metód érdeme a szláv kúltúra fejlesztésében?
 32. Milyen események köthetőek az alábbi évszámokhoz:

1333-1370

1385

1410

1000-1038

1369-1415

1419

1240

1242

1223

1147

1359-1389

1380

1462-1505

1480

 

Írd a saját nevedet és osztályodat a pontozott vonalra!

……………………………………………………………................  ……………………………

 

Algebra, Jakab Enikő

fghdfgfdghfdhgdfgh

Mértan, Jakab Enikő

dfgdfgfgh

Informatika, Jakab Enikő

sdfgsdfg

Technológia, Jakab Enikő

sdfg

Informatika, Rubec Zsuzsa

Informatika

3.A-2.csoport                                        2020.május 14. (Csütörtök)

3.B-1.csoport                                           2020.május 15. (Péntek)

Ismétlés

Fájlkezelés

Állomány (fájl) fogalma, fájlnevek

A számítógép a háttértárolóin lévő információ tárolási egysége az állomány vagy fájl (file). Egy fájl tartalma a gép szempontjából vagy adat, vagy program, amely a processzor által végrehajtható utasításokat tartalmaz: A fájlban tárolt adat tetszőleges, lehet szöveg, grafikus kép, hang stb. Az adatok formájára nézve nincs előírás, a gyakorlatban nagyon sokféle formátum létezik. A fájlt minden operációs rendszer használja, konkrét megjelenése azonban már az operációs rendszertől függ.

 

A fájl: Valamelyik háttértároló egységen tárolt, névvel és kiterjesztéssel azonosított adategyüttes.

 

A fájlrendszer az az általános struktúra, amely alapján az operációs rendszer elnevezi, tárolja és rendszerezi a fájlokat.

 

Fájljellemzők

 

A Microsoft operációs rendszerekben a fájl a következő jellemzőkkel rendelkezik:

 

Fájlnév:                                DOS: legalább 1, maximum 8 betű szóköz nélkül

Windows 95...2000: legalább 1, max. 255 betű, szóköz és ékezet megengedett

 

Fájlkiterjesztés:                  nem kötelező megadni; DOS-ban maximum 3 betű.

a végrehajtható fájlokat .COM, .EXE és .BAT kiterjesztés jelöli;

szövegfájlok: .TXT, .DOC, .WRI, stb.

adatfájlok: .DAT, .LST, .DBF, .MDB, .XLS, stb.

képfájlok: .BMP, .GIF, .PNG, .JPG, .WMF, .PCX, .TIF, .WI, .AI, stb.

tömörített fájlok: .ZIP, .RAR, .ARJ, .LHA, .ACE, .TGZ, stb.

hangfájlok: .WAV, .AU, .AIFF, .OGG, .MP3, stb.

videó fájlok: .AVI, .MPG, .MOV, stb.

Fájlméret:                                       a fájl mérete bájtban (vagy kB-ban)

Dátum:                          A fájl létrehozásának vagy utolsó módosításának dátuma.

Idő:                                  A fájl létrehozásának vagy utolsó módosításának ideje.

Fájl attribútumok: A fájl használatára vonatkozó jelzések, amelyek a következők lehetnek:

 

Fájlattribútumok:                                                  Jelölés

archív fájl                                                            A (archive)

csak olvasható fájl                                             R (read only)

rejtett fájl                                                             H (hidden)

az operációs rendszerhez tartozó fájl                  S (system)

 

Állomány (fájl) fogalma, fájlnevek

 

A számítógépen a háttértárolókon lévő információ tárolási egysége az állomány vagy fájl (file). Egy fájl tartalma a gép szempontjából vagy adat vagy program, amely a processzor által végrehajtható utasításokat tartalmaz: A fájlban tárolt adat tetszőleges, lehet szöveg, grafikus kép, hang stb. Az adatok formájára nézve nincs előírás, a gyakorlatban nagyon sokféle formátum létezik. A fájlt minden operációs rendszer használja, konkrét megjelenése azonban már az operációs rendszertől függ.

 

A fájl: Valamelyik háttértároló egységen tárolt, névvel és kiterjesztéssel azonosított adategyüttes.

 

Fájl futtatása, megnyitása

 

Nyissa meg a Dokumentumok mappát.

Ha a megnyitni kívánt fájlt vagy mappát nem tartalmazza a Dokumentumok mappa vagy ennek almappája, akkor azt a Keresés gombbal keresheti meg.

Kattintson duplán a megnyitni kívánt fájlra vagy mappára.

A Dokumentumok mappa megnyitásához kattintson a Start gombra, majd a Dokumentumok parancsra.

Ha a megnyitni kívánt fájlhoz nincs program társítva, akkor válasszon hozzá egyet. Az egér jobb gombjával kattintson a fájlra, kattintson a Társítás parancsra, majd válassza ki a program nevét.

Fájl keresése

 

 

Fájl áthelyezése, mozgatása

 

Kattintson az áthelyezni kívánt fájlra vagy mappára.

A Fájl- és mappaműveletek területen kattintson A fájl áthelyezése vagy A mappa áthelyezése elemre.

Az Elemek áthelyezése párbeszédpanelen kattintson a fájl vagy a mappa új helyére, majd kattintson az Áthelyezés gombra.

Megjegyzés

Egymást követő fájlok kijelöléséhez kattintson az első fájlra, nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd kattintson az utolsó fájlra. Nem egymást követő fájlok vagy mappák kijelöléséhez nyomja le, és tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes elemekre.

A fájlokat és a mappákat úgy is áthelyezheti, hogy a kívánt helyre húzza azokat. Ha további információra van szüksége, kattintson a Kapcsolódó témakörök hivatkozásra.

 

Fájl másolása

 

Kattintson a másolni kívánt fájlra vagy mappára.

A Fájl- és mappaműveletek területen kattintson A fájl másolása vagy A mappa másolása elemre.

Az Elemek másolása mezőben válassza ki azt a meghajtót vagy mappát, amelyikbe másolni szeretne, majd kattintson a Másolás gombra.

Megjegyzés

Egyszerre egynél több fájlt vagy mappát is másolhat.

Egymást követő mappák vagy fájlok kijelöléséhez kattintson az első elemre, nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd kattintson az utolsó elemre. Nem egymást követő fájlok vagy mappák kijelöléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes elemekre.

 

Fájlsorozatok másolása, átnevezése

 

Jelölje ki az átnevezni kívánt fájlokat – használja a a helyettesítő karaktereket (*.? – pl.: *.doc).

A Fájl menüben kattintson az Másolás / Átnevezés parancsra.

Írja be az új nevet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

A rendszer valamennyi fájlt a beírt új névből képzett sorozat alapján nevez el. Ha például a Születésnap fájlnevet adta meg, akkor a sorozatba tartozó fájlok a Születésnap (1), Születésnap (2) stb. neveket kapják.

Megjegyzés

Ha a sorozathoz kezdőértéket szeretne megadni, akkor az új fájlnév végén zárójelek között írja be a kezdőszámot is. A rendszer a sorozatba tartozó fájlokat a beírt kezdőszámtól kezdve fogja elnevezni. Ha például a Születésnap (10) fájlnevet adta meg, akkor a sorozatba tartozó fájlok a Születésnap (11), Születésnap (12) stb. neveket kapják.

 

Fájl nevének módosítása

 

Kattintson az átnevezni kívánt fájlra vagy mappára.

A Fájl- és mappaműveletek területen kattintson A fájl átnevezése vagy A mappa átnevezése elemre.

Írja be az új nevet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

A fájl vagy mappa átnevezhető másképp is: kattintson a jobb oldali egérgombbal a fájlra vagy mappára, majd kattintson az Átnevezés parancsra.

Fájl törlése

 

Kattintson a törölni kívánt fájlra vagy mappára.

A Fájl- és mappaműveletek területen kattintson A fájl törlése vagy A mappa törlése elemre.

Megjegyzés

A fájlok és mappák másképp is törölhetők: kattintson a jobb oldali egérgombbal a fájlra vagy mappára, majd kattintson a Törlés parancsra.

Ha a fájlt véglegesen szeretné törölni, akkor nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és húzza a fájlt a Lomtárba. A véglegesen törölt elemek a Lomtárból nem állíthatók vissza.

 

A Lomtárban tárolt fájlok törlése vagy visszaállítása

 

Kattintson duplán az asztalon lévő Lomtár ikonra.

Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

Az elem visszaállításához a jobb oldali egérgombbal kattintson az elemre, majd kattintson a Visszaállítás parancsra.

Az összes elem visszaállításhoz kattintson a Szerkesztés menü Az összes kijelölése, majd a Fájl menü Visszaállítás parancsára.

Az elem törléséhez a jobb oldali egérgombbal kattintson az elemre, majd kattintson a Törlés parancsra.

Az összes elem végleges törléséhez kattintson a Fájl menü Lomtár ürítése parancsára.

Jellemzők (attribútumok) beállítása: fájl vagy mappa írásvédetté tétele vagy elrejtése

 

Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy a mappára, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

Az Általános lapon jelölje be az Írásvédett illetve a Rejtett jelölőnégyzetet.

Megjegyzés

A rejtett fájlok megjelenítéséhez bármelyik mappaablak Eszközök menüjében kattintson a Mappa beállításai parancsra. A Nézet lapon a Speciális beállítások területen jelölje be a Rejtett fájlok és mappák megjelenítése választógombot.

 

Fájl mentése

 

Kattintson a program Fájl menüjének Mentés parancsára.

Ha a fájlt korábban még nem mentette, akkor a Fájlnév mezőben adja meg a fájl nevét.

Ha a fájlt más néven vagy más helyre akarja menteni, akkor kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára. A Hely nyílra kattintva keresse meg azt a meghajtót vagy mappát, ahová a fájlt menteni szeretné, majd írja be az új nevet a Fájlnév mezőbe.

Fájl mentése más néven vagy más formátumban

 

Kattintson a program Fájl menüjének Mentés másként parancsára.

Adja meg a menteni kívánt fájl új nevét vagy formátumát.

Megjegyzés

Ha a fájlt a korábban más néven vagy más formátumban már mentette, akkor az a fájl változatlanul megmarad.

 

Fájlműveletek összefoglaló

 

Fileművelet                                                      Windows intéző

Megnyitás, futtatás              Fájl ikonján duplakattintás az egér bal gombjával

Keresés                     Start/keresés vagy aktuális ablak Keresés gomb az eszköztárban

Mozgatás   Egér balgombbal áthúzás a célhelyre vagy Jobb gomb/Kivágás és a célhelyen Jobb gomb/Beillesztés

Másolás Fájl/Küldés vagy Ctrl gomb+egér balgombbal áthúzás a célhelyre vagy Jobb gomb/Másolás és a célhelyen Jobb gomb/Beillesztés

Átnevezés Fájl/Átnevezés vagy Jobb gomb/Átnevezés vagy Két lassú kattintás a néven/új név beírása

Törlés               Fájl/Törlés vagy Egér jobb gomb/Törlés vagy Delete gomb a billentyűzeten

Visszaállítás                    Szerkesztés/Visszavonás vagy Lomtár/Fájl vissza állítása

Jellemző (attribútum) beállítása Fájl/Tulajdonságok vagy Jobb gomb/ Tulajdonságok

Szöveges állomány létrehozása           Fájl/Új/Szöveges dokumentum

Nyomtatás                             Fájl/Nyomtatás vagy Egér jobb gomb/Nyomtatás

Mentés                                    Fájl/Mentés az aktuális dokumentum ablakban

 

A füzetedbe készíts jegyzetet ( a lényeges dolgokat írd be röviden) a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát!

Jó munkát J

 

Informatika

3.A-2.csoport                                        2020.május 21. (Csütörtök)

3.B-1csoport                                            2020.május 22. (Péntek)

Ismétlés: Operációs rendszerek feladatait és fajtáit!

A számítógép önmagában még használhatatlan lenne, ha nem lehetne rajta hasznos programokat futtatni. A programok futtatásához ma már elengedhetetlen egy egységes felületet biztosító alapprogram, az operációs rendszer. Ha operációs rendszer nélkül kellene programot írni, az a programozónak jelentõs többletfeladatot jelentene, hiszen a memóriát, a háttértárakat, valamint az összes többi hardver-eszközt nem egy egységes felületen keresztül, hanem külön-külön bonyolult módszerekkel kellene elérnie. Az operációs rendszer tehát egyrészt a programozóknak jelent nagy segítséget, másrészt a felhasználóknak is könnyebb eligazodást nyújt a programok között, valamint egyszerűbbé teszi a számítógép használatát.

Az operációs rendszerek feladatai

 • Processzorütemezés: processzor kezelés (processzor idő szétosztása a rendszer és a felhasználói feladatok között)
 • Megszakításkezelés: hardver, szoftver megszakítás kezelése, állapot mentés, megszakítási rutin meghívása
 • Folyamatvezérlés: programok indítása
 • Programok közötti kapcsolattartás
 • Tárkezelés
 • Működés nyilvántartás: naplózás (mi okozott milyen hibát)
 • Kapcsolattartás a felhasználóval (operator interface)
 • Szinkronizálás: erőforrás igények sorba állítása
 • Memóriakezelés
 • Perifériakezelés

Az operációs rendszerek csoportosítása

 1. Felhasználók száma szerint:
  • egy felhasználós pl.: DOS, Win 9x
  • több felhasználós pl. Linux, Win NT
 2. Hardver mérete szerint:
  • kisgépes (UNIX)
  • nagygépes (Main Frame, Cray - szuper számítógép)
  • mikrogépes (DOS, WIN 9X, UNIX)
 3. Processzorkezelés szerint:
  • egy feladatos (DOS)
  • több feladatos (WIN 9X, WIN NT, UNIX)
 4. Cél szerint:
  • általános (DOS, WIN 9X, WIN NT, UNIX)
  • speciális (folyamatvezérlő operációs rendszerek)
 5. Operációs rendszer felépítése szerint:
  • monolitikus (DOS, WIN 9X)
  • réteges szerkezetű (WIN NT, UNIX)
  • kliens szerver felépítésű
  • vegyes
  • virtuális gépek
 6. A felhasználói felület szerint:
  • szöveges (DOS, UNIX)
  • grafikus (WINDOWS)

A Windows operációs rendszer felhasználói felülete és kezelése

A számítógép indítása, a Windows betöltődése

A számítógép bekapcsolása után a Windows automatikusan betöltődik. Ha az indítás kezdetén az F8 billentyűt leütjük, akkor egy indítómenü jelenik meg a képernyőn, melyből különböző indítási módokat választhatunk:

 • Szokásos
  A Windows a szokásos módon a grafikus felhasználói felülettel indul úgy, hogy a különböző eszközök vezérlőprogramjait is betölti.
 • Naplózott
  Abban különbözik az előzőtől, hogy az indítási folyamatról feljegyzést készít a \BOOTLOG.TXT fájlba.
 • Csökkentett mód
  Grafikus felhasználói felülettel indul a Windows, a különböző eszközök vezérlőprogramjait azonban nem tölti be. Általában hibajavításnál használjuk.
 • Csökkentett mód hálózattal
  Annyiban különbözik az előzőtől, hogy a hálózat eléréséhez szükséges modulokat betölti.
 • Csak parancssor
  A számítógép DOS módban indul, mintha nem is lene rajta Windows. Ilyenkor csak a DOS parancsokat használhatjuk.
 • Csak parancssor csökkentett módban
  A számítógép DOS módban indul alapbeállításokkal.
 • Megerősítés lépésről lépésre
  Az indítási folyamat során minden lépés végrehajtása előtt jóváhagyást kér.

A Windows képernyő felépítése

 • Asztal - ikonok találhatók rajta
 • Tálca - a tálcán a következő elemeket találjuk:
  • Start gomb
  • Futó programok gombjai
  • Beállító ikonok (pl. billentyűzet)
  • Idő

A számítógép kikapcsolása, újraindítása

A Start menü Kikapcsolás menüpontjának kiválasztása vagy az Alt+F4 billentyűk leütése után egy ablak jelenik meg a képernyőn, melyből kiválaszthatjuk, hogy leálljon a számítógép, vagy újrainduljon.

Az ablakok típusai

Programablak: Ilyen ablakokban futnak a programok.

Az ablakok elemei:

 • rendszermenü ikon
 • címsor
 • kis méret gomb
 • teljes/előző méret gomb
 • bezárás gomb
 • menüsor
 • eszköztár
 • munkaterület
 • görgetősáv
 • állapotsor
 • keretvonal

Dokumentumablak: A dokumentumablakok a programablakokon belül találhatók és ilyenekben nyílnak meg a dokumentumok. Felépítésük hasonlít a programablakhoz, csak nincs bennük:

 • menüsor
 • eszköztár
 • állapotsor

Párbeszédablak: A Windows párbeszédablakokon keresztül tartja a kapcsolatot a felhasználóval. A párbeszédablakok elemei:

 • lapfül
 • lista
 • nyomógomb
 • címke
 • rádiógomb
 • választó doboz
 • csúszka
 • legördülő lista
 • beviteli mező

A párbeszédablakok egyes elemei között a Tab billentyűvel lépkedhetünk. Minden ablakban található egy OK és egy Mégse gomb. Az OK gombbal jóváhagyhatjuk a végrehajtott módosításokat és bezárhatjuk az ablakot, a Mégse gombbal pedig a módosítások elvetése mellett léphetünk ki az ablakból. Néhány ablakban találunk egy Alkalmaz nevű gombot is, ezzel az ablak bezárása nélkül érvényesíthetjük a megváltoztatott beállításokat.

Az ablakok kezelése

A program és dokumentumablakokkal végezhető műveletek:

 • Letétel a tálcára
  Rákattintunk az ablak kis méret gombjára, vagy a rendszermenüből a Kis méret menüpontot választjuk.
 • Asztalméretűre nagyítás
  Rákattintunk az ablak teljes méret gombjára, vagy duplán kattintunk az ablak címsorára, vagy a rendszermenüből a Teljes méret menüpontot választjuk.
 • Előző méret visszaállítása
  Rákattintunk az ablak előző méret gombjára, vagy duplán kattintunk az ablak címsorára, vagy a rendszermenüből az Előző méret menüpontot választjuk, illetve ha az ablak le van téve a tálcára, akkor rákattintunk a gombjára.
 • Áthelyezés
  Az ablak címsorára kattintunk és az egérgomb folyamatos nyomva tartása közben áthúzzuk a kívánt helyre, vagy a rendszermenüből az Áthelyezés menüpontot választjuk és a kurzormozgató nyilakkal áthelyezzük, majd leütjük az Enter billentyűt.
 • Méretezés
  Rákattintunk az ablaknak arra a keretvonalára, amelyik oldalon módosítani akarjuk az ablak méretét, majd az egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett elhúzzuk a kívánt helyre, vagy a rendszermenüből a Méretezés menüpontot választjuk és a kurzormozgató billentyűkkel módosítjuk a keretvonal helyét, majd leütjük az Enter billentyűt.
 • Bezárás
  Az ablak bezárás gombjára kattintunk vagy a rendszermenüből a Bezárás menüpontot választjuk, vagy duplán kattintunk a rendszermenü ikonra, vagy leütjük az Alt+F4 billentyűket.

Az áthelyezés és a méretezés csak akkor hajtható végre ha az ablak az asztalon van és nem maximális méretű.

A párbeszédablakokkal végezhető műveletek

 • Áthelyezés
 • Bezárás

Több programablak kezelése

Ha több programablak is meg van nyitva, akkor is mindig csak egy lehet aktív. Az ablakok közötti kapcsolgatásra (az ablak aktívvá tételére) a következő lehetőségek vannak:

 • rákattintunk az ablakra (ha látható)
 • rákattintunk az ablak gombjára a tálcán
 • az Alt+Tab billentyűk segítségével

Programok indítása

A programok elindítására a következő lehetőségek vannak:

 • a programra vagy a programra hivatkozó parancsikonra történő dupla kattintás
 • a Start menüben a program menüpontjának kiválasztása
 • egy megnyitandó dokumentumra történő dupla kattintás (a Windows a program - kiterjesztés összerendelés alapján elindítja a fájl megnyitásához szükséges programot és meg is nyitja benne a dokumentumot)
 • a Start menü Futtatás menüpontjával (a megjelenő ablakba be kell írni a fájlra történő hivatkozást)

A Vezérlőpult

A Vezérlőpulton a Windows megjelenésével és működésével kapcsolatos beállítások végezhetők el.

Az ikonokra segítségével megnyitott ablakokban általában három nyomógombot találunk:

 • OK: jóváhagyjuk a módosításokat és bezárjuk az ablakot
 • Mégse: a módosítások elvetésével zárjuk be az ablakot (ugyanaz marad minden mint a megnyitáskor)
 • Alkalmaz: jóváhagyjuk a módosításokat az ablak azonban nyitva marad

A Vezérlőpulton a következő fontosabb beállításokat végezhetjük el:

Billentyűzet

Itt a billentyűzettel kapcsolatos beállításokat végezhetjük el

 • ismétlések közötti kivárás
 • ismétlési sebesség
 • kurzorvillogás sebessége
 • billentyűzetkiosztás

Dátum és idő

A dátumot és az időt állíthatjuk itt be.

Képernyő

Az Asztal jellemzőit adhatjuk meg itt.

 • mintázat
 • tapéta
 • képernyőkímélő
 • felbontás
 • színek száma
 • az ablakok elemeinek színe

Egér

Ebben az ablakban az egér működését szabályozhatjuk.

 • jobbkezes/balkezes
 • duplakattintás sebessége
 • a mutató alakja az egyes műveleteknél
 • a mutató sebessége
 • a mutató útja

Nyomtatók

Itt telepíthetjük fel és távolíthatjuk el a számítógéphez csatlakoztatott nyomtatók vezérlőprogram­jait, valamint kezelhetjük a nyomtatásra váró dokumentumokat.

Programok hozzáadása, eltávolítása

Itt telepíthetünk új programokat a számítógépre, illetve távolíthatjuk el róla a korábban feltelepített programokat, úgy hogy semmi ne maradjon belőlük a gépen. A Windows összetevőinek telepítése és eltávolítása is itt történik. Az ablakon belül indítólemez készítésére is van lehetőség, mellyel DOS módban indíthatjuk el a számítógépet.

Rendszer

A számítógép felépítéséről, az operációs rendszer tulajdonosáról és a számítógép láthatunk itt in­for­má­ciókat. Itt tudjuk a különböző hardvereszközök vezérlőprogramjait feltelepíteni és eltávolítani.

Területi beállítások

A számok a dátum az idő és a pénznem adott országra jellemző formáját állíthatjuk itt be.

 

 A füzetedbe készíts jegyzetet ( a lényeges dolgokat írd be röviden) a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát!

Jó munkát

 

Technológia, Rubec Zsuzsa

Technológia

3.A-2.csoport                                           2020.május 15. (Péntek)

3.B-2.csoport                                           2020.április 18. (Hétfő)

Ismétlés: Internet

Az internet egy az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet megtervezésénél nagyon fontos volt, hogy megbízhatóan működjön, ezért nincs központi számítógép. Ha valamelyik számítógép kiesik, az adatok másik úton

A web

Az Internet egyik leggyakrabban használt szolgáltatása a World Wide Web (www), a világméretű hálózat. Röviden: web, vagy világháló…

A web működése.

A számítógépen belül az adatok mappaszerkezetben helyezkednek el. Ezt a mappaszerkezetet a webszerver program kezeli, és teszi elérhetővé az interneten…

Böngészők

A böngésző egy olyan program, amellyel a világhálón (Interneten) található oldalakat (webhelyeket, webszervereket) megnézegethetjük vagy letölthetjük saját számítógépünkre…

Böngészők használata

Az egyes böngészők felépítése, működése nagyon hasonló. Weboldal megnyitásához a keresett webhely címét a címsorba (címmezőbe) kell begépelni…

Védett weboldalak

Az Interneten vásárolhatunk, kezelhetjük a bankszámlánkat, az Ügyfélkapun intézhetjük a hivatalos ügyeinket. Ehhez meg kell adni személyes adatainkat, a bankkártyánk adatait, a bankszámlánk hozzáféréséhez szükséges kódokat…

Mozilla Firefox

A Mozilla Firefox vagy röviden Firefox, egy ingyenes, több operációs rendszeren is használható (Windows, Linux és Mac OS X) grafikus, nyílt forráskódú, több nyelven elérhető web-böngésző…

Keresés az interneten

Képet, szöveget, zenét, stb. sokféle módon kereshetünk az Interneten. A legcélszerűbb, ha a keresésre kialakított webhelyek (Keresők) segítségével keresünk. A keresők alapvetően kétféle módon működnek: vannak tematikus keresők és k

Weboldalak mentése

A weboldalakat a Fájl menü/Mentés másként (Internet Explorer) vagy a Fájl menü/Oldal mentése (Mozilla Firefox) parancsával elmenthetjük számítógépünkre…

Elektronikus levelezés

Az e-mail (elektronikus levél) számítógépes hálózatokon keresztül továbbított levél, üzenet. Tartalma lehet szöveg, kép, hang, mozgókép…

Csevegés és azonnali üzenetküldés

A csevegésben résztvevő számítógépek között folyamatos adatforgalom van, amelyet egy szervergép vezérel. Az üzenetek valamennyi résztvevőhöz azonnal eljutnak…

 

3.A-2.csoport                                           2020.május 22. (Péntek)

3.B-2.csoport                                           2020.április 18. (Hétfő)

Ismétlés: Böngészők E-mail. Netikett

A füzetedbe készíts jegyzetet ( a lényeges dolgokat írd be röviden) a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát!

Jó munkát

 

Földrajz, Fodor Georgina

Készítsetek prezentációt az általatok kiválasztott témából. El kell küldeni a fodgeo83@gmail.com emailcímre május 23-ig!

A kontinensek és az óceánok természeti erőforrásai. Az erőforrások felhasználásának következményei.(14.05)

Az emberiség számára az egyik legfontosabb természeti erőforrást jelentik az ásványkincsek Az ásványkincsek egy része közvetlenül a magma anyagaiból származik, másik részük üledékes eredetű. Egyes ásványkincsekből energiát nyerhetünk. Ezeket energiahordozó ásványkincseknek nevezzük.
Mivel a népességnövekedéssel és gazdasági fejlődéssel párhuzamosan nagyon megugrott az energiahordozók felhasználása, ezek a készletek erősen kimerülőben vannak. Föld erőforrásai végesek, ezért belátható, hogy az állandó fogyasztás végül „felemészti” a Föld lehetőségeit. Abban az esetben más lenne a helyzet, ha a termékek és az erőforrások, mind megújulók lennének, ettől azonban még nagyon messze van az emberiség.

Az emberiség egyik legégetőbb problémája jelenleg az „energiaéhség”, vagyis az energiahordozók megszerzésének vágya, abból a célból, hogy több energiát termelhessenek, amely anyagi értelemben a magasabb életszínvonal egyik alapfeltétele.A meg nem újuló erőforrások, fosszilis energiahordozók az évmilliók során növényi és állati maradványokból keletkeztek levegőtől elzárt bomlás során. Jelentős mennyiségű energiát nyerhetünk belőlük, szilárd (szén, lignit), folyékony (kőolaj), vagy gáznemű (földgáz) halmazállapotúak.

Környezetszennyezés. A szennyezés típusai.(19.05)

A környezetszennyezés az élőlények környezetének kedvezőtlen irányú megváltoztatása, a környezeti elemek, levegővíztalaj előnytelen összetétel-változásával és minőségromlásával járó tevékenység, illetve jelenség vagy maga az előnytelen összetétel-változást és minőségromlást okozó anyag. A szennyezés típusai:

 A nagy gyárak és a szénhasználat emelkedése óhatatlanul magával hozta az emelkedő levegőszennyezést, emellett az ipar által használt vegyi anyagokból származó szemét mennyisége is növekedésnek indult. 

Nemzetközi együttműködés környezetvédelmi kérdésekben. (21.05) Nemzetközi természetvédelmi szervezetek:

 • BirdLife International - amely a madaraknak és élőhelyüknek természetvédelmével foglalkozik
 •  Éghajlat-változási Kormányközi Testület
 • Forest Stewardship Council - támogatást élveznek az esőerdők vagy az északi erdők, amelyek különös mértékben veszélyeztetettek.
 • Globális Környezeti Alap - a globális környezetvédelemért hozták létre. Foglalkozik a biodiverzitásklímaváltozásózonréteg és a környezetszennyezés problémájával.
 • Természetvédelmi Világszövetség - a természeti értékek megőrzésére létrehozott nemzetközi szervezet. Fő feladata, hogy a bátorítsa és segítse a biodiverzitás megőrzését és a természet erőforrásainak mértékletes használatát, az ökológiai rendszerek fenntartását.

 

Biológia, Pető Nikolett

(május 12 – május 22)

 

 1. Az állatok viselkedése a természetben. Viselkedésük tanulmányozásának módszerei (42 §) elovasni!

Az állatok veleszületett és szerzett magatartása (43 §) Jegyzet!

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/az-allatok-viselkedese/

https://www.youtube.com/watch?v=jhWySv_aszA

 

 1. Az állatok tájékozódási módjai (44 §)

Jegyzet

http://varazsbetu.hu/mesetar/echolokacio

 

 1. Az állatok viselkedési formái (45 §)

Jegyzet

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42477/ch02s06.html

 

 1. Az állatok reproduktív viselkedése (46 §)

Jegyzet

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42477/ch05s02.html

A kidolgozott házi feladatokat  május 22ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

Az e-mail cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Fizika%20(2015,%20V.%20G.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR2RgnAHXBh-WJf3O56FOFiIUXGauGvcOc0WKscvChm54rdMF2u0U_TAFkI

5. körben:

Ismétlés: 29.§ Dátum: 2020. május 12.

Ismétlés: 30.§ Dátum: 2020. május 14.

Ismétlés: 31.§ Dátum: 2020. május 19.

Ismétlés: 32.§ Dátum: 2020. május 21.

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A tiszta víz problémája

Lejegyzetelni: 31§!

Megoldani: 221 feladat!

Határidő: május 17.

Téma: A tiszta víz problémája

Végezzétek el az otthoni kísérletet! Leírás a tankönyv 182. oldalán!  A munkáról készült videót küldjétek át messengeren! Készítsetek rövid beszámolót az elvégzett kísérletről!

Határidő: május 24.

 

Ének, Varga Andrea

Kedves harmadikosok. Ebben a tanévben ez lenne az utolsó nagy témánk, az elektronikus zene. Ebben az időszakban nehéz kikapcsolódni, ezért hallgassatok zenét, pihenjetek a tanulnivaló tantárgyak között és ami a legfontosab, vigyázzatok magatokra és kitartás, már nincs sok hátra.

Téma: Az elektronikus zene kialakulása és fejlődése.

Házi feladat. Jegyzeteiteket a füzetbe végezétek.

Hihetetlen, de igaz: már az ókori görögök is kísérleteztek mesterséges hangok előállításával. Amit ma sokan egy play gomb lenyomásával azonosítanak, az valójában ugyanolyan komplex művészet, mint klasszikus zenét játszani.

Egészen az időszámításunk előtti harmadik századig kell mennünk a gyökerekig. A görögök az úgynevezett víziorgonát (hidraulisz) találták fel ekkor. A víziorgona inkább tekinthető mechanikus gépnek, semmint elektromosnak – hiszen hol vagyunk még az elektromosság feltalálásától –: sípsorait mechanikus fújtatóval létrehozott, a víz hidrosztatikus nyomásával állandósított szélnyomás szólaltatta meg.

https://youtu.be/zZey_H8qmQA

Ugorjunk egy nagyot, és érkezzünk meg a XX. századba, ahol már van elektromosság, van avantgarde meg futurizmus és sok más izmus, ami elutasítja az akadémiai művészetet és annak ellenpontjaként határozza meg magát. Ennek következtében vetik el a klasszikus zenét, a klasszikus formákat és keresnek valami radikálisan újat és szokatlant.

 

A telharmóniumtól a Hammond orgonáig

 

Az első, valóban elektromossággal működő hangszer minden bizonnyal a XIX. század utolsó éveiben feltalált telharmónium volt. Működési elve alapján a szerkezetben óriási, fogaskerekekhez hasonlító rotorok forogtak közös tengelyeken, amelyek a kromatikus hangsor frekvenciáinak megfelelő elektromos rezgéseket generáltak.

 

Az egyes hangok harmonikus felhangjaihoz is külön hangkerekeket rendelt, így az alaphangok és a felharmonikusok variációiból addig soha nem hallott hangszínek szólaltak meg.

 

Amilyen villámgyors és nagy sikere volt a hangszernek, olyan gyorsan tönkre is ment tíz év év alatt a feltaláló Thaddeus Cahill.

 

Az első elektromos gitár megjelenési éve 1936, gyártója pedig az azóta is prosperáló Gibson cég volt. A 30-as évek közepén találták föl a Hammond orgonát, azt a hangszert, amit mindenki ismer, aki hallgatott rockzenét, mondjuk Deep Purple-t. Vagy hallgassátok őt:

https://youtu.be/Kt8_u_i-anQ

1957 az az év, amelyet a nagy elektronikus zenerajongók fejből tudnak: Tom Dissevelt és Kid Baltan megalkotják az eindhoveni Philips laboratóriumban a „Song of the Second Moon” című számot. Talán ez az első dallamos elektronikus zenei kompozíció, mindenki onnan ismeri, hogy a Magyar Televízió által sugárzott tudományos műsornak, a Deltának ez volt a főcímdala. És félelmetes!

https://youtu.be/2KAchV-e4Y0

A szintipop aranykora

 

Ám a legfontosabb és mindenképpen legeredetibb együttes a német Kraftwerk volt, akik 1970-es megalakulásuk óta az elektronikus zene atyjainak és alapjainak tekintendők. Ők voltak azok először, akik kizárólag elektronikus hangszereken alkottak és játszottak. Őket nem akarom bemutatni hosszan, hiszen minden olvasó fejből dúdolja: „Wir sind die Roboter.”

 

Az 1970-es évek a szintipop igazi aranykora és erre az évtizedre is tehető az is, amikor az elektronikus zene beszivárog a rádiókba

 

és hétköznapokba. Erről leginkább az olasz Giorgio Moroder tehet, aki Donna Summerrel felénekeltette az „I Feel Love” című korszakos gigamega slágert 1977-ben. Nevezhetjük ezt a számot a diszkó születésének origójának is, vagy ezernyi másnak akár, de ami kétségtelen: ez az egyik olyan szám, ami az utána következő évtizedek legmeghatározóbb dala lett, milliónyi feldolgozással, remixszel és ráutalással.

 

Sőt, 2011-ben az USA-beli Kongresszusi Könyvtár gyűjteményébe is fölvették mint a kulturális világörökség részét. Ja, Giorgio Moroder 2019 tavaszán Budapesten zenél, a részvétel erősen ajánlott, hiszen közeledik a 80-adik életéve felé a művész. Íme, egy 10 perces remix a gigaslágerből:

https://youtu.be/OvQDqUa6_mQ

Ahogy a II. világháború óta a kulturális hangsúly is az USA-ba helyeződött át, így nem meglepő, hogy onnan indult el a klasszikus elektromos zene is (ha élhetek ezzel a képzavarral) az 1980-as évek lepattant ipartelepeiről és leginkább Detroitból. Megszületik a house, a techno, kialakult a 80-as években az a forma, a reptatív hangok, a négynegyedek világa, amit ma is ismerhetünk elektronikus zeneként.

 

Az 1990-es évek zenéje az acid és a house lett, jellemzően az Egyesült Királyság DJ-i és producerei vitték a prímet ezekben a műfajokban. Érdemes hallgatni az Orbital vagy a Trainspotting filmzenéit, külön figyelemmel az Underworld számára.

 

A kétezres években a hollandok aztán nekiálltak szétbarmolni az elektromos zenét

 

a dutch-house-zal és az EDM-nek elkeresztelt szörnnyel, ahol már nem a technikai tudás és a zenetörténet ismerete számít, hanem a nagybetűs SHOW, tortadobálással, sok kiállással és általában alpári káromkodásokkal a szett közben. A „siker” receptje: végy egy alapszintű bassline-t, pakold tele 2-3 hangra épülő szintifutamokkal, egy kicsi/közepes plusz egy megakiállással, adj még hozzá némi zöld lézert és dőlj hátra a pultban. Erre több szót nem is vesztegetek.

 

A 2010-es évektől kezdve aztán Berlin vált a techno-house és bármiféle elektronikus zene fővárosává, így az ott játszó vagy onnan érkező arcokat érdemes ma is figyelni és követni.

 

De hogyan készül ma el egy szám vagy egy mix, remix?

 

Nos, számítógépen, laptopon és leggyakrabban az Ableton Live-on. A program 2001 óta létezik és azóta elsöprően népszerű a DJ-k, producerek körében, mert a Live-ot mind élő fellépésekhez használható hangszernek, mind zeneszerzésre és hangszerelésre alkalmas eszköznek tervezték. A Live pont annyi, amennyit kiveszel belőle. Ennek a programnak megismeréséhez órák, napok kellenek, mutatunk egy videót arról, hogy hogyan lehet ezzel zenét komponálni és mennyire nem egyszerű:

https://youtu.be/aKBcu5HMfMM

https://www.youtube.com/watch?v=Xbfmr-FgBuI

Házi feladat!

Jegyzeteljétek le a fenti anyagot. A továbbiakban játékokat hoztam nektek. Jó szórakozást hozzá.

 

 1. Hangok

 Mivel ma már sok gyerek rendelkezik olyan eszközzel, melyek hangok felvételére alkalmas, tágul az iskolában alkalmazható eszközök köre. Használjuk a mobiltelefonokat! A feladat hangok, zajok, ritmusok, dallamok gyűjtésével kezdődik: közvetlen környezetünkben és a tömegkommunikáció segítségével, ismeretlen, távoli vidékekről. Mesterséges és természetes, kedves és kellemetlen hangokat egyaránt (diszkó, autópálya, hegesztő hangja, útfelbontás, taps, kert, vízcsap, tenger, könyvlapozás, fóliacsörgés, iskolai szünet…). Annyira természetes, hogy zajok, neszek vesznek körül, észre sem vesszük mennyire sokfélék. El sem tudjuk képzelni, milyen lenne a teljes némaság körülöttünk. Feladat: Csukott szemmel hallgassuk meg sorban az összegyűjtött hangokat! Válassz egy olyat, ami kellemes, és egy olyat, ami kellemetlen érzéseket vált ki belőled. Valamilyen vizuális eszközzel jelenítsd meg ezeket az érzeteket (lehet konkrét és absztrakt módon is)! Lehet állóképeket, installációkat készíteni és fotózni, festeni, rajzolni…

 1. Taps

Mi a különbség a zaj és zene között? Hallgassunk nagysikerű színházi előadás utáni tapsvihart, figyeljük meg, hogyan változik szabályos ritmussá, majd esik szét a taps! Próbáljuk is ki (esetleg eszközökkel)! Feladat: Ritmizáljuk az előző órára gyűjtött hangokat, gyorsítva, lassítva, egymás alá, mellé helyezve őket. Társítsuk melléjük a képeket, saját mozdulatainkat és készítsünk videó klipet!

 1. Mozgás

Nyílik a virág, repül a méhecske, úszik a hal… a mozgás által a tárgyak, élőlények időbelivé válnak, így kerülnek párhuzamba a zenével. Az „Angyalok városa” c. filmben az angyalok azt is hallják, mikor nőnek a gyerekek. Minden mozgás változást idéz elő környezetében. Feladat: Készíts szél(víz)csengőt, ami jelzi ezt a változást, mozgást a levegőben vagy vízben! Az általad elkészített csengő a levegő milyen finom rezdüléseit jelzi, vajon mi keltheti ezeket a rezdüléseket?

 1. Ellentétek

Keress olyan zenedarabot, melynek karakterét az erőteljes kontrasztok határozzák meg (pl. Concerto Köln és a Sarband, vagy a Nightwish dalai)! Milyen kontrasztok lehetnek a zenében, hangban? Melyek lehetnek ezek képi megfelelői? Feladat: egy erőteljes kontraszto(ko)n alapuló ritmus kialakítása, vagy egyszerűen egy ellentétpár megjelenítése a síkon.

dfg
 1. Zenehallgatás

Feladat: Egy adott zeneszám (megj.: Underworld, G. Bregovic, Michael Nyman bevált) vizualizálása. Keressünk párhuzamokat a zenei és képi kifejezőeszközök között. Például: ritmus-formák/arányok, hangszerek-színek, hangerő-tónusok, hangszínek hőfokkontraszt megfeleltetések

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Igyekeztem minden korosztály számára érdekes gyakorlatokat keresni, remélem sikerült és mozogtok eleget. Az alábbi linkek közül, amelyik szimpatikusabb YouTube-on fel tudtok iratkozni a videó szerkesztőjéhez és úgy látni fogjátok a legfrissebbeket belőlük.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=UV5v0Pnh_E4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=NrVgd-kC2rs
 3. https://www.youtube.com/watch?v=xEYm6ryNWDkNyújtáshttps://www.youtube.com/watch?v=LMwIrrBJVK4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
 5. https://www.youtube.com/channel/UCpJ4Xd1PGkAN2bsdbW9WPMA/videos (A nagyobb lányok figyelmébe ajánlom Rubint Réka YouTube csatornáját, ami heti 3x frissül újabb videókkal).

 

Jó tornázást és mozgást kívánok Mindenkinek!

trhj

 

 

tyh

 

 

 

 

Április 27-május 8.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az április 27-május 8 közötti házi feladatokat.

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/Messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com.

Ide küldjétek el a beadandókat is a megadott határidőre!

Aki tartozik még korábbi beadandóval (fogalmazás a képek alapján, szövegértési feladatlap) legkésőbb április 30-ig küldje el!

 

Magyar nyelv

Április 28.

A szóalkotás ritkább módjai

Összefoglaló ismétlésként a szókészletről és a szóalkotás módjairól nézzétek meg a kisvideót:

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/magyar-szokeszlet-es-szoalkotas-modjai-lehetosegei

Olvassátok végig a magyarázatot a tankönyvből (194–185. o.). Az olvasottak alapján jegyzeteljétek be a füzetetekbe az alábbi szóalkotások meghatározását példákkal együtt:

szóelvonás, szórövidülés, szóvegyülés, szóösszerántás, szóhasadás.

A felsorolt példákból tetszés szerinti 10-zel alkossatok 1-1 mondatot!

 

Április 29.

Írjátok be a füzetbe és tanuljátok meg:

A mozaikszók

A mozaikszók köznévi szókapcsolatok, szóösszetételek vagy több szóból álló tulajdonnevek elemeiből („darabkáiból”) összerakott betűsorok, amelyeket az eredeti kifejezés rövidebb alakjaként használunk. Két fajtájuk van:

 1. betűszók – a szavak/összetételi tagok kezdőbetűiből alakulnak ki:

 

 1. tulajdonnevekből kialakult betűszók – csupa nagybetűvel írjuk:

ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem

BBGMG = Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium

KMPSZ = Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

 

 1. köznévi betűszók – csupa kisbetűvel írjuk:

áfa = áruforgalmi a

tv = televízió (kiejtés szerint is írható: tévé)

Van néhány kivétel:

DNS = dezoxiribonukleinsav, EKG = elektrokardiogram – nem tulajdonnevek, mégis nagybetűsek

 1. szóösszevonások – nemcsak kezdőbetűkból, hanem szórészletekből tevődnek össze; ezeknek csak a kezdőbetűjük nagy:

Mahart = Magyar Hajózási Részvénytársaság

Közért = Községi Élelmiszer-kereskedelmi Részvénytársasá

Külön csoportot képeznek a rövidítések.

 

Feladat: Írjátok be a füzetbe az alábbi mozaikszók és rövidítések eredeti alakját A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának alapján (Akadémiai Kiadó, 2015, AkH12) vagy ennek internetes változatából https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12 . Mind a két forrásban a 276–289. számú szabályok példaanyagában találhatók meg.

 1. OTP, FTC, Bp., km, Kr. e., Ft, BÚÉK, ÉK, kft., MTA, gyes, URH

Fényképként küldjétek el nekem április 30-ra!

 

Április 30.

A tulajdonnevek köznevesülése

Jegyzeteljétek be a füzetbe:

Tk. 197. oldal

+ Hgy. 47. o. 20. feladat – írjátok be a füzetbe, ellenőrizzétek magatokat helyesírási szótár (vagy internetes forrás) alapján!! Csak a 2015 utáni, 12. kiadású források érvényesek!!!

Lefényképezve küldjétek el nekem május 5-ig!

 

Május 5.

A magyar helyesírás alapelvei

Rajzoljátok be a füzetbe az ábrát a tk. 199. oldaláról!

+ Jegyzeteljétek be a Kiejtés szerinti írásmód tudnivalóit a 199–200. oldalról.

+ Írjátok be a füzetbe a gyakorlatokat:

 1. Pótolátok a hiányzó i – í, ü – ű, u – ú magánhangzókat!

Nagy s___llyal nehezedett sz___vére az ___nségesek szomor___ helyzete.

Egy ___gen cs___nya betegség támadta meg az ___nyét, és ezzel b___zony soká___g k___nlódott.

A k___sebb cs___nyeket ___s nagy b___ntetéssel s___jtották.

C___mmel és d___szes ranggal nem törődött, de sz___vesen vállalta a d___s jövedelemmel járó megb___zatást.

Az ___j állomás felavatását a vas___ti s___nek mellett t___relmetlen___l t___lekedő hallgatóság lelkes ___jjongással fogadta.

 1. Egészítsétek ki a hiányos szavakat a meghatározások alapján!

hamis: á___, seben: va___, testrész: vá___, vízben élő állat: ha___, az arc része: á___, gyümölcs: me___, ébred: ke___, füllel fog fel: ha___, égbolt: me___, halad: me___, szükséges: ke___, ruhát készít: va___, a fiú felesége: me___, repül: szá___, íróeszköz: to___

 

Május 6.

A szóelemző írásmód

Jegyzeteljétek be a tk. 200. oldaláról ennek az írásmódnak a tudnivalóit!

Írjátok be a füzetbe ezeket a feladatokat: tk., 201. o. 173., 174. fel.

 

Május 7.

A hagyományos írásmód

Jegyzeteljétek be a tk. 200. oldaláról ennek az írásmódnak a tudnivalóit!

+ Írjátok be a feladatokat:

 1. tk., 201. old. 172. feladat;
 2. Pótoljátok a j vagy ly betűket!

A csodaszarvas nyomában

Ötven-ötven ___ó vitézzel üldözte Hunor és Magyar a csodaszarvast. A gyönyörű állat hol eltűnt, hol feltűnt a cser___és zöld ga___ai között, fo___ók part___án, mé___ völgyekben. A vitézek két ra___a nem ___utott o___an közel a vadhoz, hogy rálőhettek volna í___ukból, noha versenyt repültek szép pe___ lovaik a tollas nyílvesszőkkel.

Így értek a Meotisi-tenger te___el-mézzel fo___ó föld___ére. A vitézeknek megtetszett a szép tá___, a se___mes fű, me___en ma___d kövér nyá___akat nevelhetnek. Mivel amúgy is ba___ban voltak, hogy merre is keressék a szarvast, letelepedtek ezen a he___en.

Egy é___el bá___os dalt hallottak. Dúl kirá___ leányai táncoltak az erdei tisztáson. He___, de megfá___dult a vitézek szíve a se___telmes énekszótól! Hiába bú___t előlük a megbo___gatott leánycsapat az erdőbe, a vitézek elrabolták őket.

 

Irodalom

EMLÉKEZTETŐ: olvassátok el Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényét!

Két hét múlva ellenőrző tesztet és fogalmazást kell írnotok a REGÉNY alapján. A tankönyvben is találtok hozzá anyagot (108–144. old.).

A kisvideókban érdekes háttérismeretek, rövid összefoglalók:

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/magyar-kiralysag-es-hodoltsag-berendezkedese

https://www.youtube.com/watch?v=2gsB07qLEyg

Nézzétek meg a regény alapján készült csodálatos filmet ITT: https://vimeo.com/309911567

A film megtekintése nem pótolja a regény elolvasását, mert a két alkotás cselekménye nem mindenben egyforma!

 

Április 27.

Zrínyi Miklós életútja. A Szigeti veszedelem c. eposz

Nézzétek meg a kisvideót Zrínyi koráról:

A tankönyvből olvassátok el Zrínyi Miklós életútját (94–97. old.) és Amit a műről tudni kell (103–106. old.), majd készítsetek ezekből rövid, tömör jegyzetet a füzetbe!

Lefényképezve küldjétek el nekem május 4-ig!

 

Április 29.

Mikes Kelemen életútja. A Törökországi levelek

Mike Kelemen II. Rákóczi Ferenc leghűségesebb bizalmasa volt. Nézzétek meg a kisvideót a történelmi korról, a Rákóczi-szabadságharcról:

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/rakoczi-szabadsagharc

Olvassátok el és jegyzeteljétek le a tankönyvből a Mikes Kelemenről (154–155. old.) és művéről szóló fejezeteket (159–161. old.), és készítsetek rövid jegyzetet.

Hallgassátok meg a részlet a Törökországi levelekből:

https://www.youtube.com/watch?v=cc1chVzhgjI

 

Május 4.

A magyar felvilágosodás

Írjátok be a füzetbe a legfontosabb információkat a magyar felvilágosodás koráról (tk. 181–182. old.)

Érdekes ismeretek a korszakról:

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/magyar-felvilagosodas-kiemelkedo

 

Május 6.

Csokonai Vitéz Mihály életútja

A magyar felvilágosodás legkiemelkedőbb, tragikusan fiatalon elhunyt költőjének életéről itt hallhattok:

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/csokonai-vitez-mihaly-i

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/csokonai-vitez-mihaly-ii

A tankönyv alapján (182 – 189. old), a videóban hallottakkal kiegészítve készítsetek jegyzetet Csokonai életéről és munkásságáról.

Lefényképezve küldjétek el a címemre május 11-ig.

 

Ukrán nyelv

fgh

 

Angol nyelvGál Vivien Gréta (galvivi97@gmail.com)

Tuesday, the twenty-eighth of April

Classwork

Present Perfect (Page 99 SB)

(Befejezett jelen idő)

Az előző órán tanultunk arról, hogy a befejezett jelen időt, arra használjuk, hogy olyan történésekről beszéljünk, amik nemrégiben befejeződtek és hatással vannak a jelenre.

Képzése: S + have/has + V3 (Tehát alany + have/has + ige harmadik alakja)

Gyakoroljuk ezt a szerkezetet:

Írjátok le a következő igék második és harmadik alakját! Ne feledjétek, hogy a befejezett jelen időben az ige harmadik alakjára van szükségünk. A szabályos igékhez ilyenkor –ed végződést adunk, a rendhagyóakat pedig megkeressük és megtanuljuk a könyv hátuljáról!:

 1. break ________  ___________
 2. grow ________  ___________
 3. see _________  ____________
 4. spend _______  ____________
 5. leave ________ ____________
 6. win _________  ____________

Ha megvagytok ezzel a feladattal, akkor pótoljuk be a megfelelő ige harmadik alakját ezekbe a mondatokba! Ne feledjétek előttük használni a have/has segédigéket! Az elsőt megadom példának:

1. Oh no! I ___have left _____my schoolbag on the bus.

2. They ______________ that film twice.

3. Dave can’t play football. He ________________ his leg.

4. You ______________ a lot in the last year! You’re really tall now.

5. I can’t buy that CD. I ________________ all my money.

6. Hurray! He _________________ the tennis match!

Homework

Ex. 1, p. 128 SB – pótoljátok be a megadott igék befejezett jelen idejű alakját (ne feledkezzetek meg a have/has-ről!). Minden ige szabályos, tehát –ed végződést kap, csak a helyesírásukra figyeljetek oda!

 

Tuesday, the fifth of May

Classwork

Present Perfect (Page 91 WB)

(Befejezett jelen idő)

1:35 – ig nézzétek meg ezt a videót a befejezett jelen idejű kijelentő mondatok képzéséről J https://www.youtube.com/watch?v=O72HBnvQys8&t=124s

 

Homework

Ex. 1, p. 91 WB – pótoljátok be a táblázatba a megadott igék második és harmadik alakját!

Ex. 2, p. 91 WB – szerkesszetek befejezett jelen idejű mondatokat!

Pl. 1. Charles/ move/ to London – Charles has moved to London.

Ex. 3, p. 91 WB – Ben és Libby Írországba utaznak. Fejezzétek be a történetet felhasználva a zárójelben lévő igét! Használjátok a befejezett jelen időt!

Ex. 4, p. 91 WB – Egészítsétek ki a mondatokat! Használjátok a zárójelben megadott ige befejezett jelen idejű alakját a just szócskával.

Pl. 1. I have just heard a funny story.

Challenge!!! – Fejezzétek be a mondatokat saját ötleteitekkel. Használjátok a befejezett jelen időt!

A negyedik feladat és a Challenge megoldásait várom május 8-ig a galvivi97@gmail.com email címre!

 

Friday, the eighth of May

Classwork

Gateway to the New World (Page 100 SB)

(Kapu az Új Világba)

Fordítsuk le az Ellis Island című szöveget.

A bepótolandó részletek a harmadik feladatból: 1-B, 2-D, 3-A, 4-E, 5-C

Szavak és kifejezések, amik segíthetnek:

 1. crowded – zsúfolt
 2. most – legtöbb
 3. own – saját
 4. journey – utazás
 5. tiring – fárasztó
 6. enormous – hatalmas
 7. Statue of Liberty - Szabadságszobor
 8. for themselves – maguknak
 9. get off – kiszáll, leszáll
 10. tiny – apró, pici
 11. queue - sor
 12. bay – öböl
 13. officials – tisztviselők
 14. health - egészség
 15. criminal – bűnöző
 16. return home – hazatérni
 17. race – faj
 18. Irish district – ír kerület
 19. Jewish district – zsidó kerület
 20. Chinatown – kínai negyed
 21. Little Italy – kis Olaszország
 22. slave – szolga
 23. successful – sikeres
 24. one third of the population – a népesség egyharmada
 25. descendants – leszármazottak

 

Homework

Ex. 4, p. 100 SB – A szövegben sárgával kijelölt szavakat párosítsátok a meghatározásokkal!

Ex. 1, p. 92 WB – Pótoljátok be a megadott szavakat a mondatokba!

 

Angol nyelv, Pavljuk Erika (erikapavljuk@gmail.com)

Tuesday, the twenty-eighth of April

Classwork

Present Perfect (Page 99 SB)

(Befejezett jelen idő)

Az előző órán tanultunk arról, hogy a befejezett jelen időt, arra használjuk, hogy olyan történésekről beszéljünk, amik nemrégiben befejeződtek és hatással vannak a jelenre.

Képzése: S + have/has + V3 (Tehát alany + have/has + ige harmadik alakja)

Gyakoroljuk ezt a szerkezetet:

Írjátok le a következő igék második és harmadik alakját! Ne feledjétek, hogy a befejezett jelen időben az ige harmadik alakjára van szükségünk. A szabályos igékhez ilyenkor –ed végződést adunk, a rendhagyóakat pedig megkeressük és megtanuljuk a könyv hátuljáról!:

 1. break ________  ___________
 2. grow ________  ___________
 3. see _________  ____________
 4. spend _______  ____________
 5. leave ________ ____________
 6. win _________  ____________

Ha megvagytok ezzel a feladattal, akkor pótoljuk be a megfelelő ige harmadik alakját ezekbe a mondatokba! Ne feledjétek előttük használni a have/has segédigéket! Az elsőt megadom példának:

1. Oh no! I ___have left _____my schoolbag on the bus.

2. They ______________ that film twice.

3. Dave can’t play football. He ________________ his leg.

4. You ______________ a lot in the last year! You’re really tall now.

5. I can’t buy that CD. I ________________ all my money.

6. Hurray! He _________________ the tennis match!

Homework

Ex. 1, p. 128 SB – pótoljátok be a megadott igék befejezett jelen idejű alakját (ne feledkezzetek meg a have/has-ről!). Minden ige szabályos, tehát –ed végződést kap, csak a helyesírásukra figyeljetek oda!

 

Tuesday, the fifth of May

Classwork

Present Perfect (Page 91 WB)

(Befejezett jelen idő)

1:35 – ig nézzétek meg ezt a videót a befejezett jelen idejű kijelentő mondatok képzéséről J https://www.youtube.com/watch?v=O72HBnvQys8&t=124s

 

Homework

Ex. 1, p. 91 WB – pótoljátok be a táblázatba a megadott igék második és harmadik alakját!

Ex. 2, p. 91 WB – szerkesszetek befejezett jelen idejű mondatokat!

Pl. 1. Charles/ move/ to London – Charles has moved to London.

Ex. 3, p. 91 WB – Ben és Libby Írországba utaznak. Fejezzétek be a történetet felhasználva a zárójelben lévő igét! Használjátok a befejezett jelen időt!

Ex. 4, p. 91 WB – Egészítsétek ki a mondatokat! Használjátok a zárójelben megadott ige befejezett jelen idejű alakját a just szócskával.

Pl. 1. I have just heard a funny story.

Challenge!!! – Fejezzétek be a mondatokat saját ötleteitekkel. Használjátok a befejezett jelen időt!

A negyedik feladat és a Challenge megoldásait várom május 8-ig az erikapavljuk@gmail.com email címre, vagy a Messengerre!

 

Friday, the eighth of May

Classwork

Gateway to the New World (Page 100 SB)

(Kapu az Új Világba)

Fordítsuk le az Ellis Island című szöveget.

A bepótolandó részletek a harmadik feladatból: 1-B, 2-D, 3-A, 4-E, 5-C

Szavak és kifejezések, amik segíthetnek:

 1. crowded – zsúfolt
 2. most – a legtöbb
 3. own – saját
 4. journey – utazás
 5. tiring – fárasztó
 6. enormous – hatalmas
 7. Statue of Liberty - Szabadságszobor
 8. for themselves – maguknak
 9. get off – kiszáll, leszáll
 10. tiny – apró, pici
 11. queue - sor
 12. bay – öböl
 13. officials – tisztviselők
 14. health - egészség
 15. criminal – bűnöző
 16. return home – hazatérni
 17. race – faj
 18. Irish district – ír kerület
 19. Jewish district – zsidó kerület
 20. Chinatown – kínai negyed
 21. Little Italy – kis Olaszország
 22. slave – szolga
 23. successful – sikeres
 24. one third of the population – a népesség egyharmada
 25. descendants – leszármazottak

 

Homework

Ex. 4, p. 100 SB – A szövegben sárgával kijelölt szavakat párosítsátok a meghatározásokkal.

Ex. 1, p. 92 WB – Pótoljátok be a megadott szavakat a mondatokba!

 

Német nyelv, Csatári Edit( csatari.edit@freemail.hu) 

1.Mein Lieblingstier - Stunde 60

.Mein Lieblingstier-Kedvenc állatom

s Pony,-s-póni

s Futter,-takarmány

sorgfältig-gondos

reiten-lovagol

traben-üget

galoppieren-vágtat

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch                                       Kontrolle des Leseverstehens(Olvasásértés ellenőrzése)

Tina und Micki

Tina ist ein kleines Mädchen und Mucki ist ein Pony. Mucki gehört Tina. In ihren Augen ist Mucki das schönste Pony auf der ganzen Welt. Ihr Fell glänzt schwarz, ihre Nüstern sind sehr weich. Sie hat auch einen langen Schweif. Tina versorgt Mucki selbst. Sie gibt ihr Futter und Wasser, putzt sie und reitet manchmal auf ihr. Eines Tages hat Tina erfahren, dass in der Nähe bald ein Schönheitswettbewerb für Ponys ist. Sie will dort Mucki zeigen. Am Tag des Wettbewerbs putzt sie Mucki besonders sorgfältig und fährt zum Platz, wo schon viele andere Ponys warten. Man zeigt jedes Tier, wie es steht, trabt und galoppiert. Mucki will nicht ruhig stehen bleiben. Viele Leute auf dem Platz machen sie nervös. Tina hat es nicht leicht mit Mucki. Die Jury hat alle Ponys gesehen und geht zur Beratung. Und dann hören alle die Resultate: «Achtung! Den dritten Platz erhält das Pony Silvia.» Viele Leute applaudieren. «Den zweiten Platz hat das Pony Rasso.» Tina wartet mit Ungeduld. Sie meint, ihre Mucki ist das beste Pony und erhält den ersten Preis. «Und die Siegerin ist Trabby!» Tina ist sehr traurig, sie will weinen. Doch dann hat sie nachgedacht und flüstert ihrem Pony ins Ohr: «Es ist mir gleich, ob die anderen dich schön finden oder nicht. Für mich bist du das schönste Pony auf der Welt.» Mucki schüttelt ihren Kopf, als wollte sie sagen: «Mir ist es auch gleich. Eine saftige Möhre ist mir viel lieber als ein Preis.»

I.Was passt zusammen? Verbinde richtig.

1) Für Tina ist Mucki                                                       A)  putzt sie und reitet manchmal auf ihr.

2) Mucki hat weiche Nüstern und                                B) und sie ist traurig.

3) Tina gibt ihr Futter und Wasser,                               C) das schönste Pony auf der Welt.

4)  Am Tag des Wettbewerbs putzt Tina                      D) viel lieber als ein Preis.

5)  Tina hört, ihr Pony bekommt keinen Preis,            E) ihr Pony besonders sorgfältig.

6) Eine saftige Möhre ist Mucki                                      F) einen langen Schweif.

II. In welcher Reihenfolge kommen die Sätze im Text vor? Nummeriere.

 __Man zeigt jedes Tier, wie es steht, trabt und galoppiert.

__Die Jury hat alle Ponys gesehen und geht zur Beratung.

_1_ Mucki gehört Tina.

__Tina versorgt Mucki selbst.

__Tina flüstert ihrem Pony ins Ohr: «Es ist mir gleich, ob die anderen dich schön finden oder    nicht. Für mich bist du das schönste Pony auf der Welt.»

__Tina meint, ihre Mucki erhält den ersten Preis.

__Eines Tages hat Tina erfahren, dass in der Nähe bald ein Schönheitswettbewerb für Ponys ist.(Ovasásértést kérem visszaküldeni)

2.Landschaften- Stunde 61

Landschaften-Tájak

s Gebirge,-hegy

r See,-n-tó

s Tal,Tӓler-völgy

r Bach,Bӓche-patak

e Insel,-n-sziget

r Hügel,-domb

vielfältig-változatos,sokféle

niedrig-alacsony

sich befinden-található

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch     Üb 3 S.158 schreiben

Nyelvtani rész magyarázattal:

Steigerungstufe der Adjektive( Melléknevek fokozása)

A mellékneveknek a németben 4 fokuk van:
alapfok
középfok /Komparatív/
felsőfok /Superlatív/
túlzófok
1. Alapfok:

• a szótári alak
• állhat főnév előtt, ilyenkor ragozzuk:
z.B.: a szép ház → das schöne Haus
• lehet az állítmány része, ilyenkor nem ragozzuk:
z.B.: A ház szép. → Das Haus ist schön.

2. Középfok:
Bildung (képzése):
• szabályos: alapfok + er       z.B.: schön + er = schöner(szebb)

• egyszótagú, mélyhangrendű melléknevek:
alapfok + er + Umlaut a melléknévben
• 3 Umlaut-ot ismerünk:
a → ä, o → ö, u → ü


• leggyakoribb idetartozó melléknevek:
alt(öreg) → älter(öregebb)
jung → jünger
kalt → kälter
warm → wärmer
lang → länger
kurz → kürzer
schwach → schwächer
stark → stärker
groß → größer


• rendhagyó melléknevek,ugymond kívételek:
gut → besser → am besten(jó-jobb-legjobb)
gern → lieber → am liebsten
viel → mehr → am meisten
hoch → höher → am höchsten
nah → näher → am nächsten


3. Felsőfok:

Bildung:
der
\die\ das -ste végződés pl: der größte  See, der höchste Berg(a legmagasabb hegy)

A 2. pontban említett Umlautok felsőfokban is megmaradnak!

 

4. Túlzófok:

Bildung:
zu + alapfok
z.B.: zu schön(túl szép)

Fontos!

Hasonlítás:
• Ha egyformát hasonlítunk, a hasonlító szó a “wie”.
z.B.: Péter ugyanolyan magas, mint én. → Peter ist (eben) so groß, wie ich.

• Ha különbözőt hasonlítunk, a hasonlító szó az “als”. Ha a különbséget is megjelöljük, Akkusatívval kerül a mondatba.
z.B.: Péter 10 cm-rel magasabb, mint én. → Peter ist 10 cm größer, als ich.

 

 Arbeitsheft:Üb 4 S.77 (Ebből a témából csak ezt kell visszaküldeni)

 

3.Wie wird das Wetter?-Stunde 62

Wie wird das Wetter?-Milyen lesz az idő?

s Gewitter,-zivatar

wolkig-felhős

neblig-ködös

sonnig-napos

r Blitz,-e-villám

r Donner,-mennydörgés

donnern-dörög

r Nebel,-köd

wehen-fúj

steigen-felszáll

fallen-esik

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch  Üb 1,2 S 161 schreiben

Üb 3 S 161 Wie ist das Wetter? (Milyen az idő?)Irjátok be és jegyezzétek meg !

es + das Verb                                                                          Es ist + Adjektiv mit -ig

der Schnee Es schneit. (Havazik)                                      der Nebel →Es ist neblig.

der Donner  → Es donnert.                                                    die Wolke→  Es ist wolkig.                                                                 der Blitz      →Es blitzt.                                                            die Sonne→   Es ist sonnig.

der Regen →Es regnet.

Üb 4 S 162

Wie ist das Wetter in verschiedenen Jahreszeiten? Ordne die Beschreibungen den Jahreszeiten zu.(Milyen az idő különböző évszakokban ,milyen szöveg illik az évszakokhoz ? )

 1. der Winter               2. der Frühling                     3. der Sommer                  4. der Herbst

A.  Die Tage sind lang. Am Tag und in der Nacht ist es warm. Die Temperaturen können bis auf 30 Grad Celsius am Tag und 25 Grad in der Nacht steigen. Die Luft ist manchmal sehr heiß und trocken. Die Sonne scheint fast den ganzen Tag, manchmal kann es regnen, aber dann wird es wieder schnell warm.

B.  Es ist die kälteste Jahreszeit. Es schneit oft, das Wasser in Flüssen, Seen und Teichen wird zu Eis. Die Temperatur sinkt bis auf minus 10 Grad. Die Tage sind kurz, die Nächte sind lang.

 C.  Viele mögen diese Jahreszeit. Der Schnee taut. Es wird wärmer, draußen wird es grün. Bäume bekommen neue Blätter. Auf den Wiesen erscheint grünes Gras. Die Tage werden länger und die Nächte kürzer.

 D.  Es weht schon kalter Wind, es regnet oft, die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Aber diese Jahreszeit hat auch schöne Seiten. In den Gärten gibt es Äpfel und Birnen, in Gemüsegärten — frisches Gemüse. Die Blätter werden bunt und fallen dann auf die Erde.

Arbeitsheft:Üb 1,2 ,3,5 S .78 (Az 5.feladatban irj egy rövid időjárásjelentést ) Itt csak a munkafüzeti feladatokat kérem visszaküldeni

4.Wir und die Natur(Mi és a természet)-Stunde 63

Wir und die Natur-Mi és a természet

r Strauch,Strӓcher-cserje

riechen-szagol

s Nest,-er-fészek

s Schneeglöckchen,-hóvirág

s Maiglöckchen,-gyöngyvirág

s Reh,-e-szarvas

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch  Üb 4 b S 165  A,B,C szöveg (lesen,übersetzen)

Üb 5 S.165 -Was bedeutet für dich die Natur? ( Mit jelent számodra a természt?Irj fogalmazást ,használd fel a 4.gyakorlat szövegét  és az 5.gyakorlat kérdéseit)EZT kérem visszaküldeni

 

Irásbeli feladatok beküldési határideje :május 8 ,emailen vagy messengeren is küldhetitek.

Ha kérdéstek van, vagy vmi nem érthető irjatok bátran !

 

Történelem, Szabó Árpád

Házi feladat

25 § 177-184 oldal

Oldd meg a kontúrtérkép összes feladatait!

Ellenőrző kérdések, amelyek benne lesznek a témazáró dolgozatban!

 

 1. Sorold fel az ukrán társadalom kiváltságos rendjeit!
 2. Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a fejedelmek?
 3. Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a pánok?
 4. Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a slahta tagjai?
 5. Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a zemjanok?
 6. Milyen kiváltságokkal rendelkeztek a právoszláv papság tagjai a XV.-i századig?
 7. Mi a horodlói unió lényege?
 8. Mi a dvorcsina és a parasztporta?
 9. Mi a majorság (folvark)?
 10. Mi a mágnásbirtok?
 11. Milyen változások mentek végbe a parasztság életében a XV. században?
 12. Melyik ukrán városok kapták meg a magdeburgi jogot?
 13. Mi a magdeburgi jog lényege?
 14. A városi magisztrátus milyen alegységekből állt és mi volt a feladatuk?
 15. Mi a céh?
 16. Mit tudsz Konstantin Ostrogskij fejedelemről?
 17. Milyen események köthetők az alábbi évszámokhoz.

1413

1456

1435

1458

1460-1530

 

Világtörténelem

Házi feladat

28 § 199-207 oldal

Az Oszmán Birodalom létrejötte

Oldd meg a kontúrtérkép összes feladatait!

II. Mohamed uralkodása

29 § 208-211 oldal India középkori társadalma

Ellenőrizd tudásodat! Ezek a kérdések benne lesznek a témazáró dolgozatban

 

 

 1. Milyen külpolitikát folytatott III. Kázmér szomszédaival szemben?
 2. Milyen mai ukrán területek lettek Lengyelországhoz csatolva III. Kázmér uralkodása idején?
 3. Mik voltak III. Kázmér belpolitikájának főbb irányulatai?
 4. Hogyan egyesült Lengyelország és Litvánia?
 5. Mik voltak a Grünwaldi csata következményei?
 6. Hogy hívják a Magyar Királyság alapítóját?
 7. Kinek az uralkodása idején élte virágkorát Magyarország a XV. század második felében?
 8. A XVI. század elején kik igázták le Magyarország jelentős részét?
 9. Milyen következményei voltak Husz Jánosnak a katolikus egyházzal szemben?
 10. Hova idézték meg Husz Jánost a klérus képviselői és mi lett a sorsa?
 11. Miért törtek ki a Huszita háborúk?
 12. Mit akartak elérni a huszita mozgalmon belül a taloriták és mit a kelyhesek?
 13. Ki állt a talorita hadsereg élén?
 14. Hogyan sikerült Zsigmond császárnak legyőzni a taloritákat?
 15. Sorold fel Közép-Európában alapított egyetemeket a XIV. században!
 16. Sorold fel Közép-Európa gótikus stílusú építményeit!
 17. Kivel Állt kereskedelmi kapcsolatban a Novgorodi Fejedelemség?
 18. Milyen társadalmi berendezkedése volt a Novgorodi fejedelemségnek?
 19. Mi a vecse?
 20. Kiket győzött le Alekszandr Jaroszlavovics?
 21. Kik a mongolok és hol csaptak össze először a Rusz fejedelmeivel?
 22. Mi a jarlik?
 23. Ki alapította Moszkvát?
 24. Melyik fejedelem győzte le először a mongolokat?
 25. Ki volt a fejedelem, amikor a Rusz megszabadult a mongol-tatár iga alól?
 26. Mi a Bojárduma?
 27. Mi a Szugyebnyik?
 28. Sorold fel a Rusz híres építményeit!
 29. Sorold fel a középkor híres ikonfestőit!
 30. Milyen okból kért segítséget Rosztiszláv morvai fejedelem a bizánci császártól?
 31. Mi volt Cirill és Metód érdeme a szláv kúltúra fejlesztésében?
 32. Milyen események köthetőek az alábbi évszámokhoz:

1333-1370

1385

1410

1000-1038

1369-1415

1419

1240

1242

1223

1147

1359-1389

1380

1462-1505

1480

 

Algebra, Jakab Enikő

dffgrttdyfgrtrt

Mértan, Jakab Enikő

dfgdrgffgfgfgsfgfgdfgsdfgsdfgsdfgdfg

Informatika, Jakab Enikő

sdfgert

Technológia, Jakab Enikő

sdfgsdfsertsdf

 

Biológia,  Pető Nikolett

(április 27 – május 8)

 

 1. Az állatok érzékszervei (37 §)

Jegyzet

http://bio-urok.blogspot.com/2016/02/33-ingerlekenyseg-az-allatok.html

https://bubo.blog.hu/2018/02/20/allatok_erzekszervei

 

 1. Az állati szervezet életmüködési folyamatainak szabályozása (38 §)

Jegyzet

 

 1. A szaporodás és annak jelentősége. Az állatok szaporodásmódjai (39 §)

Jegyzet

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/az-ivaros-szaporodas-tipusai-az-allatvilagban/

http://bio-urok.blogspot.com/2016/03/35-az-allatok-az-ivarsejtek-es.html A LINKRE KATTINTVA VÉGEZZÉTEK EL AZ OLDAL ALJÁN TALÁLHATÓ FELADATOT!!!(pirossal van kijelölve!)

 

 1. Az állatok fejlődése (40 §)

Jegyzet

https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/hirek/zsebibabak-az-erszenyben

https://www.youtube.com/watch?v=B5HVSnifBnc

https://www.youtube.com/watch?v=iCUkl_YycKg

https://www.youtube.com/watch?v=wPplrWtgP8A

A kidolgozott házi feladatokat  május 8ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

Az e-mail cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Fizika%20(2015,%20V.%20G.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR2RgnAHXBh-WJf3O56FOFiIUXGauGvcOc0WKscvChm54rdMF2u0U_TAFkI

4. körben:

Ismétlés: 27.§ Dátum: 2020. április 28.

Ismétlés: 28.§ Dátum: 2020. április 30

10. számú laboratóriumi munka. 185. oldal.

Ezt a labor munkát 2 tanórán keresztül vegyétek.

Osszátok be 2 napra.

A lehetséges dátumok a következők:

2020. május 5.

2020. május 7.

Az eszközökben említett kémcső lehet orvosságos üveg is. A mérleg lehet konyhai (sütéshez, főzéshez  használatos) mérleg is.

A mérőhenger lehet ugyancsak konyhai (sütéshez, főzéshez  használatos) mérőpohár.

A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV  ÉS OSZTÁLY  LEÍRÁSA  A  FOTÓHOZ! Cím: istvántar95@gmail.com

Nagyon fontos!

xdf

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Lúgok és savak kimutatása oldatokban indikátorok segítségével

Lejegyzetelni: 29§, 167-168 oldal!

Megoldani: 211, 212 feladatokat!

Végezzétek el az otthoni kísérletet! Leírás a tankönyv 170. oldalán! A munkáról készült videót küldjétek el messengeren! Készítsetek rövid beszámolót a kísérletekről!

Határidő: május 3.

Téma: A víz és a vizes oldatok jelentősége. Savas esők.

Lejegyzetelni: 30§, 171-175 oldal

Válaszoljatok: 215, 216, 218 kérdésekre!

Határidő: május 10.

 

Egészségtan, Durda Eszter ( durdaeszter0526@gmail.com )

Dátum: 2020.április 28. –május 5.

Szeretnélek medícsérni benneteket, hogy ilyen szorgalamasan készítitek a házi feladatokat. Ebben a két heti témában a 26-29 –es paragrafusokat fogjuk átvenni, a házi feladatot pedig szintén várom majd . Vigyázzatok magatokra )))

Bemásolni a füzetbe ↓

 Téma: A kábítószer-fogyasztás okai és következményei.A kábítószer és a HIV.

A dohány, az alkohol, egyes gyógyszerek, toxikus anyagok, Kábítószerek...

Mindezek kisseb-nagyobb mértékben hatnak az ember agyára és pszichikájára, józan gondolkodására és felelősségteljes cselekedeteire.

A kábítószerek zöme közvetlen életveszélyt jelent az emberre: halálos mérgezést okozhat, leállíthatják a légzést, vagy szívrohamot vállthatnak ki

A fizikai függőséget a hozzászokás a kábítószerekhez, az absztinencia szindróma( megvonási tünet) jellemzi a következő adag kábítószer hiánya miatt.

Kényszerít a visszatérésre a káros szenvedélyhez, mivel a pszichológiai függőség az érzések és a tudatalatti viselkedési formák szintjén keletkezik.

Nézzük meg a videóthttps://www.youtube.com/watch?v=xc5zy_fx8xc&t=29s

A HIV/AIDS és az emberi jogok.

Ezzel a témával kapcsolatosan van egy nagyon tartalmas és jól áttekinthető videó,hallgassátok meg és a lényeges dolgokat jegyzeteljétek be a füzetbe https://www.youtube.com/watch?v=XDlL1cb8MIA&t=764s

A könyvben megtaláljátok 29-30as paragrafusoknál 179-188 oldal.

Házi feladat: Válaszoljuk meg  a kérdéseket, írjuk le a válaszokat:

1.Milyen mindennapi szituációkban kell óvatosnak lennünk, hogy elkerüljük a kontaktust a fertőzésektől?

2.Léteznek e gyógyszerek a HIV fertőzöttek számára?

3.Mit nevezünk diszkriminációnak?(megtallod a 185.oldalon)

4.Miért diszkriminálnak egyes emberek másokat?

 

Torna

Utánzó formájú gyakorlatok

tuidsfgfghcvbndfgfghdfgdfg

 

 

cxvb

 

 

Kedves 3 A osztály. A 2020. március 16-27 közötti házi feladatot a következő linken (http://bermagim.org/hu/archivum) találhatjátok. Itt pedig ha lejjebb tekertek a március 30-április 10. közötti házi feladatot találhatjátok, csak a ti osztályotoknak. Sikeres készülést és jó egészséget nektek!

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com.

Magyar nyelv

Emlékeztető: a fogalmazást küldhetitek begépelve, Word-dokumentumban vagy írhatjátok kézzel a füzetbe és lefényképezhetitek. A fenti elérhetőségek valamelyikére küldjétek el április 7-ig.

Elbeszélő fogalmazás

Az alábbi képek alapján írj minimum 15 mondatos elbeszélő fogalmazást egy elképzelt kirándulásról!

Címet is adj neki! Használj a fogalmazásodban minél több igenevet, mind a 3 fajtából!

dghghcghjgyj

Április 7.

ISMÉTLÉSKÉNT és az ÚJ ISMERETEK magyarázataként nézzétek meg a kisvideót:

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/magyar-nyelv-szofaji-rendszere-i

Írjátok be a füzetbe A kötőszók c. témából:

 1. a kötőszók meghatározását (2 szabály a tankönyv 177. pldalán)
 2. a kötőszók osztályozását (tk., 177 – 179. old., mind az 5 csoportot, az összes példával együtt).

 

Április 8.

Írjátok be a füzetbe és tanuljátok meg:

A kötőszók helyesírása

4 szabály a tk. 179. oldalán.

Feladat:

 Pótold értelemszerűen a  kötőszókat, majd írd be a füzetbe a mondatokat! Ahol kell, tedd ki a vesszőt is!

Szívesen megmutatom neked a bélyegeimet ___ a jelvényeimet ___.

Korcsolyázni ___ síelni szeretsz jobban?

Kis állat a hangya ___ nagy a szorgalma.

Tévét nézzünk ___ moziba menjünk inkább?

A munkácsi várba is felmegyünk ___ nem fog esni az eső.

Elhallgatott ___ mást nem tehetett.

Úgy ment el ___ nem ismerne!

___ végre itt vagytok ti is!

Egyéb dolgod sincs ___ tanuljál!

Nem hallod? ___ zörgetne valaki.

 

Április 9.

Írjátok be a füzetbe:

Begyakorló feladatok

 1. Tk., 181. old., 1. feladat.
 2. Kapcsold a megfelelő kötőszóval összetett mondatokká ezeket az egyszerű mondatokat!

Sokat beszél. Keveset mond.

Nem jut eszembe a neve. Régóta ismerem.

Nem tudtam bemenni. Nem nyitott ajtót.

Olvasni-írni nagyon tudtam. Számolni nemigen.

 1. Másold be a füzetbe a szöveget hibátlanul!

 

Néhány fontos adat Magyar országról

 

Magyar ország közép európában, a kárpát medencében fekszik. Több mint tíz esztendelye, 2004.ben lett az európai unió tagja. Terűlete körűlbelűl 93 ezer km2.

Az országott az északról dél felé fojó duna két nagyrészre osztya. A dunától nyugatra levő terűlet neve dunántúl, a dunától keletre pedig az Alföld fekszik. Az Alföldön fojik keresztűl az ország második leg nagyob fojója, a tisza. Az Alföldtől északra találhatóak az ország nagyob hegyeji, de a leg magasab pont, a mátrában emelkedő Kékes is csak 1015 méter magas.

Bár Magyar országnak nincs tengere és nincsenek magas hegyeji, az idelátogató túristák sok szép tájatt, kelemes helyett találhatnak.

Irodalom

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com, vagy telefonon: +380506715921

EMLÉKEZTETŐ: olvassátok el Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényét!

 

Április 6.

Nézzétek meg a kisvideót:

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/reformacio-es-katolikus-megujulas-magyarorszagon

Készítsetek jegyzetet a füzetbe:

A reformáció kora

Heltai Gáspár (tk., 72–74. old.)

Olvassátok el A FARKASRÓL ÉS A BÁRÁNYRÓL c. fabulát (állatmesét) a 75. oldalon.

Nézzétek meg a rajzfilmet: https://www.youtube.com/watch?v=A83Nn0MyWKw

 

Április 8.

Jegyzet a füzetbe:

Bornemisza Péter

(tk., 76–78. old.)

Olvassátok el a SIRALMAS ÉNNÉKÖM c. verset, alatta a szómagyarázatot és amit a műről tudni kell.

Hallgassátok meg a vers megzenésített változatát: https://www.youtube.com/watch?v=R0D7qM0IVrc

Tanuljátok meg emlékezetből a vers első és utolsó versszakát!

 

Ukrán nyelv,

 

Angol nyelv, Pavlyuk Erika

Tuesday, the seventh of April

Classwork

Revision
(Ismétlés)

Watch the video on jobs and occupations: https://www.youtube.com/watch?v=x8tF2aQoukY J

Watch the video on going to vs will : https://www.youtube.com/watch?v=HTiT63K0KMo J

Do the exercises: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-1

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-2

Will or going to: https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-going-to-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-going-to-2

 

 

 

Friday, the tenth of April

Classwork

An application letter (Page 95 SB)

(Motivációs (jelentkezési) levél)

We write an application letter in order to apply for a job. – Motivációs vagy jelentkezési levelet írunk, amikor szeretnénk jelentkezni egy állásra, munkára.

Feladat: Olvassátok és fordítsátok le az Ex 1 p. 95 feladat szövegét.

Szavak, amik segíthetnek:

 1. to apply – jelentkezni
 2. usher – jegyszedő
 3. vacancy – megüresedés, állás
 4. deal with – kezel, bán
 5. public – nyilvánosság, közönség
 6. keen on – rajong valamiért
 7. necessary – szükséges
 8. qualities – adottságok
 9. hard-working – szorgalmas
 10. enclose – mellékel, csatol
 11. CV (curricullum vitae) – önéletrajz
 12. include – belevesz, tartalmaz
 13. detail – részlet
 14. referees – ajánlók

 

the sender’s adress – a küldő címe

the date - dátum

the address the letter is going to – a cím, ahová a levelet küldöd

the sender’s signature – a küldö aláírása

the sender’s name – a küldő neve

fgh

Have a look at the writing strategy:

When you write a formal letter (amikor hivatalos levelet írsz):

 1. Start with Dear (Mr Jones) if you know the name of the person or Dear Sir or Madam if you don’t.

(Kezd a leveled a Kedves (Tisztelt) (Mr Jones) megszólítással, ha ismered a személyt, vagy a Tisztelt uram vagy hölgyem megszólítással, ha nem ismered.

 

 1. DO NOT USE colloquial language (e.g. mates, OK) or short forms (I’m, there’s, etc).

Ne használj köznyelvet és összevont alakokat, mint az I’m, there’s és így tovább.

 

 1. Finish with Yours sincerely if you used the person’s name at the start or Yours faithfully if you don’t.

A leveledet fejezd a Yours sincerely (Szívélyes üdvözlettel) kifejezéssel, ha a nevén szólítottad meg azt, akinek írtál vagy a Yours faithfully (Tisztelettel) kifejezéssel, ha nem tudtad a nevét.

Homework

 

Write an application letter

(Írj egy motivációs levelet)

Follow the plan (kövesd a vázlatot):

 1. bekezdés
 • mi a munka
 • hol láttad a hirdetést
 1. bekezdés
 • jelenleg mivel foglalkozol
 • milyen tapasztalatokra és készségekre tettél szert
 1. bekezdés
 • miért szeretnéd az állást
 • miért te vagy a megfelelő személy az állásra
 1. bekezdés
 • mikor tudod kezdeni a munkát
 • mit csatolsz a leveled mellé

Ne feledd a címeket, dátumot, megszólítást, elköszönést, aláírást és neveket sem!

A levelet dokumentum vagy kép formájában kérem erre az e-mail címre április 15-ig: erikapavljuk@gmail.com

 

Angol nyelv, Gál Vivien

Tuesday, the seventh of April

Classwork

Revision
(Ismétlés)

Watch the video on jobs and occupations: https://www.youtube.com/watch?v=x8tF2aQoukY J

Watch the video on going to vs will : https://www.youtube.com/watch?v=HTiT63K0KMo J

Do the exercises: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-1

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-2

Will or going to: https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-going-to-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-going-to-2

 

Friday, the tenth of April

Classwork

An application letter (Page 95 SB)

(Motivációs (jelentkezési) levél)

We write an application letter in order to apply for a job. – Motivációs vagy jelentkezési levelet írunk, amikor szeretnénk jelentkezni egy állásra, munkára.

Feladat: Olvassátok és fordítsátok le az Ex 1 p. 95 feladat szövegét.

Szavak, amik segíthetnek:

 1. to apply – jelentkezni
 2. usher – jegyszedő
 3. vacancy – megüresedés, állás
 4. deal with – kezel, bán
 5. public – nyilvánosság, közönség
 6. keen on – rajong valamiért
 7. necessary – szükséges
 8. qualities – adottságok
 9. hard-working – szorgalmas
 10. enclose – mellékel, csatol
 11. CV (curricullum vitae) – önéletrajz
 12. include – belevesz, tartalmaz
 13. detail – részlet
 14. referees – ajánlók

 

the sender’s adress – a küldő címe

the date - dátum

the address the letter is going to – a cím, ahová a levelet küldöd

the sender’s signature – a küldö aláírása

the sender’s name – a küldő neve

 

fgj

Have a look at the writing strategy:

When you write a formal letter (amikor hivatalos levelet írsz):

 1. Start with Dear (Mr Jones) if you know the name of the person or Dear Sir or Madam if you don’t.

(Kezd a leveled a Kedves (Tisztelt) (Mr Jones) megszólítással, ha ismered a személyt, vagy a Tisztelt uram vagy hölgyem megszólítással, ha nem ismered.

 

 1. DO NOT USE colloquial language (e.g. mates, OK) or short forms (I’m, there’s, etc).

Ne használj köznyelvet és összevont alakokat, mint az I’m, there’s és így tovább.

 

 1. Finish with Yours sincerely if you used the person’s name at the start or Yours faithfully if you don’t.

A leveledet fejezd a Yours sincerely (Szívélyes üdvözlettel) kifejezéssel, ha a nevén szólítottad meg azt, akinek írtál vagy a Yours faithfully (Tisztelettel) kifejezéssel, ha nem tudtad a nevét.

 

 

Homework

Write an application letter

(Írj egy motivációs levelet)

Follow the plan (kövesd a vázlatot):

 1. bekezdés
 • mi a munka
 • hol láttad a hirdetést
 1. bekezdés
 • jelenleg mivel foglalkozol
 • milyen tapasztalatokra és készségekre tettél szert
 1. bekezdés
 • miért szeretnéd az állást
 • miért te vagy a megfelelő személy az állásra
 1. bekezdés
 • mikor tudod kezdeni a munkát
 • mit csatolsz a leveled mellé

Ne feledd a címeket, dátumot, megszólítást, elköszönést, aláírást és neveket sem!

A levelet dokumentum vagy kép formájában kérem erre az e-mail címre április 15-ig: galvivi97@gmail.com

 

Német nyelv, Csatári Edit ( csatari.edit@freemail.hu)

IV.Wie komme ich zum Bahnhof? - Stunde 54

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni

Lehrbuch-  Üb 2 S.42-lesen (közben fel is szedtem hogy mit kell olvasni↓↓↓)

Ich gehe aus dem Haus geradeaus. An der Fahrbahn bleib’ ich stehen. Ich sehe nach links und nach rechts. Alles ist frei. Ich kann gehen. Wir gehen nach links. Wir gehen nach rechts. Wir gehen bis zum Kino. Wir gehen bis zur Post. Wir gehen dann nach rechts in die Goethestraße.

Üb 2 S.142.-elolvasni,szóban tudni fordítani ↓

1) —  Entschuldigung, ich bin fremd hier. Können Sie mir bitte sagen: Wie komme ich zum Rathaus?

 —  Gehen Sie hier geradeaus. An der Post gehen Sie dann nach rechts in die Parkstraße. Und dann gehen Sie durch den Park. So kommen Sie zum Rathaus.

 — Danke schön.

 — Bitte sehr.

2) —  Entschuldigung, ich bin fremd hier. Kannst du mir bitte sagen: Wie komme ich zur Bibliothek?

—  Du kannst die Hauptstraße entlang bis zum Café «Athen» gehen. Dann nach links in die Siemens-Straße. Du musst noch weiter die Siemens-Straße entlang gehen und links siehst du dann die Bibliothek neben der Bank.

 — Danke schön.

 — Bitte.

Üb 3 S.143 -szerkesszetek útleirást a térkép segítségével 1-3 szituációhoz(a terkep a 144  oldalon van )

— Entschuldigung, wie komme ich zur.../zum...?

—  Sie müssen hier ... gehen, dann ... bis zur ...-straße/bis zum ...-platz, ...

 — Danke schön.

 — Bitte sehr.

 1) Du bist am Schloss und musst zum Rathaus kommen.

2) Du bist an der Kirche und suchst das Richard-Wagner-Museum.

3) Du bist am Schloss und suchst das Opernhaus.

Arbeitsheft-Üb 1,2,3,4 S.70

(Ebbol a témából csak a munkafüzeti feladatokat kérem visszaküldeni)

V. Wegbeschreibung-Stunde 55

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni

Lehrbuch-Üb 1 S.145 (Hasonlítsátok össze az A és B képet a példa szerint)

Zum Beispiel(Példa ):

Auf dem Stadtplan A liegt die Schule dem Stadion gegenüber. Und auf dem Stadtplan B liegt sie dem Schwimmbad gegenüber.

Ne feledjétek hogy a” gegenübernél” mindig Dativot használunk

Egy kis emlékeztető(Dativval ,Akkusativval és középen mikor mindkettővel lehet  hol vagy hová kérdésnek megfelelően )Üb 2 S.145

cghfgh

Üb 2 S.145

Beschreibt den Weg auf dem Stadtplan A in Übung 1.

 Wie kommt man am schnellsten...

...vom Bahnhof zur Apotheke?

 ...von der Schule zum Supermarkt?

Man muss zuerst.......... gehen,dann..........

 (Ezt a feladatot kérem visszaküldeni)

Arbeitsheft-Üb 2,4 S.71, Üb 5 S.71(Ird le mi található a városodban vagy a faludban ) (Ezt a feladatot is kérem visszaküldeni)

Verkehr-Közlekedés /Stunde 56

halten-megállni

direkt-közvetlen,egyenes

s Motorrad,-er-motorkerékpár

e U-Bahn,-en-földalatti, metró

e Straßenbahn,-en-villamos

s Taxi,-s-taxi

r Trolleybus,-se-trollibusz

r Verkehr,-közlekedés

s Verkehrsmittel,-közlekedési eszköz

e Linie-vonal, járat

1. Tanuld meg a szavakat.

2. Üb. 2 S. 147. LB

Keresd ki a táblázatból a közlekedési eszközöket.

3. Üb.3 S 147.LB

Rangsorold a 2. feladat közlekedési eszközeit gyorsaságuk szerint. Kezdd a leglassúbbal.

Emlékezz vissza, hogyan fokozzuk a mellékneveket:

középfok: alapfok+er

felsőfok: am szótő+sten

schnell                               schneller                                    am schnellsten

4. Üb. 3 S. 72. AH

5. Üb. 5. S. 147. LB

6. Üb.4. S. 72. AH Melyik busz jár erre?

7. Üb.5. S. 72. AH Milyen közlekedési eszközökkel utazol? Hová?

 (Ebbol a témából csak a munkafüzeti feladatokat kérem visszaküldeni)

Irásbeli feladatok beküldési határideje :április 10,emailen vagy messengeren is küldhetitek

 

Történelem, Szabó Árpád

Kontúrtérképek feladatainak megoldása

 

Algebra, Jakab Enikő

cghjghghjghjfgyfghfgh

Mértan, Jakab Enikő

dfgfhfghfgh

Technológia, Jakab Enikő

xfghcghfghfghfghfgh

Informatika. Rubec Zsuzsa

xfghfyhcvbertertertertdfgdfgertert

 

Földrajz, Fodor Georgina

Kedves 3.A osztály. Néhány órán keresztül Eurázsiát fogjuk megismerni. Figyelmesen jegyzeteljétek az európai földrészt. Ázsiához kaptok egy kis segítséget. Pl. Domborzata  és ásványkincsei

fgh

Fiatal, magas, gyakran jégmezőkkel borított hegységek övezik a földrészt: Kaukázus, Zagros, Hindukus, Pamír, Himalája (Mount Everest) Északi területén alföldek és fennsíkok szabdalják. Ázsia déli részén két nagy földnyelv, az Arab-félsziget és a Hindusztáni-félsziget (Dekkán-félsziget) terül el. A kontinens keleti oldalát hegyfödte szigetek füzére szegélyezi, ezeken erőteljes a vulkáni tevékenység és gyakori a földrengés. A fiatal hegységrendszer kiemelkedésével megélénkült a folyók pusztító, eróziós tevékenysége, hordalékukat a kontinens peremére szállították. Sekély tengeröblök egész sorát töltötték fel a folyók, így alakult ki Mezopotámia és a fekete kőszénben gazdag Kínai-alföld. Az Indus és a Gangesz folyók hordalékából létrejött alföld a Dekkánt a kontinenshez csatolta. Földünk egyik legnagyobb alföldje, az Urál-hegységtől keletre elterülő Nyugat-szibériai-alföld is ebben az időszakban alakult ki. Milyen lemezmozgások eredményezték a Himalája kiemelkedését? Keresd meg a térképen a következő olajállamokat: Arab Emírségek, Kuvait, Dubai, Katar!

Eurázsia éghajlata. Ázsia éghajlata területi nagysága és a változatos természeti viszonyai miatt igen változó. Ázsia északi részén poláris éghajlat uralkodik, ennek sajátossága az, hogy főként a zord telek következtében nagyok a hőmérsékleti különbségek és kevés a csapadék. Legészakabbon a tundra, a tundranövényzet a jellemző, azaz sovány, mohás-zuzmós sztyepp. Délebbre a tajga övezet húzódik, illetve ahol túl kevés a csapadék a fákhoz ott füves puszták találhatók. Nyugat-Ázsia és Közép-Ázsia éghajlata tengerszint  feletti magasság (Arab-félsziget), illetve a tengertől távoli fekvés és a domborzati elrendezés (Tibet, Góbi sivatag) miatt száraz, helyenként hideg, máshol meleg, a csapadék kevés és rendszertelen, s a növénytakaró sem összefüggő. Csak Nyugat-Ázsia partszegélyén van igen enyhe mediterrán éghajlat. Az éghajlat Dél-Ázsia és Kelet-Ázsia vidékein teljes mértékben a monszun által van meghatározva. A tél száraz és hűvös, a nyár meleg és esős, mert a déli passzátszél behatol az északi félgömbre. Ez a nedvességet hozó szél a nyári monszun. Az eső, különösen a magaslatokon, rendkívül bőséges. Dél felé fokozatosan az egyenlítői éghajlat válik uralkodóvá (Borneó). A monszun vidéket olyan erdő borítja, ahol mérsékelt égövi és trópusi növényzet keveredik. Csendes-óceán tűzövezetéhez tartoznak

Eurázsia szárazföldi vizei. (O2.O4)

4) Ázsia vízrajzi hálózatát nagy mértékben befolyásolja az éghajlat és a domborzat, mondhatni ezeknek a függvénye. Szibéria vizét észak felé olyan nagy folyók, mint az Ob, a Jenyiszej és a Léna vezetik le, melyek télen a nagy hideg miatt befagynak, ezzel hatalmas árvizeket okozva a tavaszi olvadáskor. Nyugat-Ázsia és Közép-Ázsia vidékein a lefolyástalan területek a jellemzőek. A vizekben bővelkedő hegységekben a leereszkedő kevés folyó – a Tigris és az Eufrátesz kivételével – vagy a sivatagok homokjában tűnnek el, vagy beltengerekbe ömlenek. Ázsia monszun vidékein a bőséges esők duzzasztják a folyókat, melyek nyáron jelentősen megáradnak. Fontosabb ilyen folyók: Gangesz, Mekong, Jangce és a Huangho. A kontinensnek kevés tava van, azok is főként a lefolyástalan területeken találhatók (Kaszpi-tenger, Aral-tó, Balkas-tó, Lop nor-tó, Iszik-köl stb.). Európa és Ázsia határán terül el a világ legnagyobb tava, a Kaszpi-tenger, melynek vize sós. A múltban a világóceán része volt. A Bajkál-tó a világ legmélyebb tava, legmélyebb pontján 1642 m mély.

Eurázsia természeti övezetei és magassági öveződése (O7.O4)

fgh

Eurázsia népessége (O9.O4) Az európai részhez egy kis segítség, Ázsiát jegyzeteljétek le a füzetbe. Sokáig Európa népsűrűsége volt a legnagyobb a Földön, de Ázsia már megelőzte. A lakosság egyenlőtlenül oszlik el. Nyugat-Európa sűrűbben lakott. A városok, városkörnyékek összeolvadásával itt is létrejöttek várostömörülések (agglomerációk). Ilyen pl. a németországi Ruhr-vidék. Alacsony viszont a népsűrűsége Észak- és Kelet-Európában.

Európa országai (14.O4) Európa hat földrajzi régiója és államaik: Mindegyik országot tüntessétek fel a kontúrtérkép adott oldalán (lehet számokkal is)!

 1. Dél-Európa :Málta, Olaszország, San Marino, Vatikán (együtt: az Appennini-félsziget államai)Spanyolország, Portugália, Andorra (együtt: az Ibériai-félsziget államai)
 2. Észak-Európa :Izland, Finnország (a skandináv országokkal együtt: északi államok). Norvégia, Svédország, Dánia (együtt: Skandináv országok)
 3. Délkelet-Európa :(a Balkán-félsziget államai) Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Koszovó, Albánia, Macedónia, Görögország, Bulgária, Törökország (európai rész)
 4. Kelet-Európa :(Európai FÁK-államok) Fehéroroszország, Ukrajna, Moldova, Grúzia, Oroszország (európai rész), Kazahsztán (európai rész), Azerbajdzsán (európai rész),Észtország, Lettország, Litvánia (együtt: Balti-államok)
 5. Közép-Európa : Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország (visegrádi országok), Németország, Románia, Svájc, Liechtenstein, Ausztria, Szlovénia (alpesi országok)
 6. Nyugat-Európa : Belgium, Hollandia, Luxemburg (együtt: Benelux államok), Egyesült Királyság, Írország (együtt: a Brit-szigetek államai), Franciaország, Monaco

Ázsia országai (16.O4) A természeti környezet jellege és a gazdasági viszonyok alapján az ázsiai világrészt négy nagy térségre osztjuk. Ezek: 1) a délnyugati, 2) a déli és a délkeleti, 3) a keleti és középső, 4) az északi. Az északi térségben Oroszország ázsiai része terül el. Készíthettek érdekes prezentációt az általatok kiválasztott  térség országairól. Mindegyik országot tüntessétek fel a kontúrtérkép adott oldalán (lehet számokkal is)!

 

Biológia, Pető Nikolett

(március 30 - április 13)

1. Az állatok kiválasztó rendszere ( 32 §)

Jegyzet!

http://bio-urok.blogspot.com/2016/01/az-allatok-kivalaszto-szervei.html

https://prezi.com/bklqfxpn38mn/az-allatok-kivalaszto-rendszere/

2. Támasztás ás mozgás szervrendszer. A csontváz típusai. A támasztás és mozgás szervrendszer jelentősége (33 §)

Jegyzet!

http://bio-urok.blogspot.com/2016/02/31-tamasztas-es-mozgas-testszimmetria.html végezzétek el a füzetbe a linkben található 5.sz. gyakorlati munkát!

3. A test szimmetriája mint az életmódhoz való alkalmazkodás. Az állatok helyzetváltoztatása  (34 §)

Jegyzet!

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_bevezetes_allattanba/ch01.htm

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-hely-es-helyzetvaltoztato-mozgas/helyvaltoztatas

4. Az állatok testtakarója. (35 §)

Jegyzet!

http://bio-urok.blogspot.com/2016/02/32-az-allatok-testtakaroja-kultakaro.html

A kidolgozott házi feladatokat  április 10ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra

 

Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Fizika%20(2015,%20V.%20G.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR2RgnAHXBh-WJf3O56FOFiIUXGauGvcOc0WKscvChm54rdMF2u0U_TAFkI

2. körben:

25.§ és a 26.§. Dátum: 2020. március 31.

25. gyakorlat 5. 6. 7. feladat.

Útmutató a feladathoz:

dfgdfg

27.§ Dátum: 2020. április 2.

27. gyakorlati munka: 3. és 6. feladat

dfg

A petróleum sűrűsége a 249. oldalon található (a diákok által már nagyon jól ismert táblázati részben).

A test által kiszorított 1cm3Зображення видалено. víz tömege 1 gramm. A test ebben az esetben 1 grammal könnyebb a vízben.

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre)

A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV  ÉS OSZTÁLY  LEÍRÁSA  A  FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

dfg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Az oldott anyag tömegrészaránya.

Lejegyzetelni a 27§-t az új könyvből!

Megoldani: 197, 198. feladatokat!

Határidő: 2020. április 5.

A leírtakat küldjétek el nekem messengeren.

 

Gyakorlati munka

Téma: Konyhasó vizes oldatának készítése.

Végezzétek el az otthoni kísérletet a tankönyv 161. oldalán.

A számításokat írjátok a házi füzetbe. A kísérletet tetszés szerint levideózhatjátok, amire plusz pontot kaptok.

Határidő: 2020. április 12.

A leírtakat és a videót küldjétek el nekem messengeren. Sok sikert!

 

Egészségtan, Durda Eszter

Dátum: 2020.március 24.
Téma: Az egészség pszichikai és szellemi fejlődése
Dátumot, témát ugy mint, ahogy az óráink lennének vezetnetek kell. Igyekszem majd minel több képes, videós anyagot keresni.
92. oldal ↓Ezt beirni a füzetbe↓
A szükségletek fejlődése
Az emberek alapvető szükségleteinek három csoportja van:
• fiziológiai- táplálkozás, öltözet, lakás, biztonság
• szociális- kommunikálás, barátság, szerelem, elismerések, figyelem
• szellemi- a megismerés, az esztétikai és az önmegvalósítási szükségletek.
A serdülőkor – a szellemi fejlődés fontos szakasza. 
Az értékek – mindaz, ami a legfontosabb az ember számára , ami által egybevet és felbecsül mindent az életben, ami által kijelölheti a legfontosabb éljait.
Feladat: 
Jegyezzétek fel a 10 legfontosabb értéket. (segítség a 94.oldalon)
Téma: A csodálatos agy
Lejegyzetelni a 97-102 oldalig a tananyagot, berajzolni az ábrát

zdxfg

Házi feladat: 38 ábrát végezd el, tapasztalataidat írd le.

Dátum: 2020.április 7.

Téma: Az intellektuális készségek fejlesztése

Bemásolni a füzetbe.↓

Az intellektus- az a képessége , hogy információkat kapva a környezetéből, feldolgoyya azokat, hogy megfelelő módon tudjon reagálni mindarra, ami történik.

Környezetünkből 5 éryékszerv- a hallás, látás, tapintás, ízlelés segítségével kapunk információt. Túlnyomórészt látással, hallssal és tapintással fogjuk fel az információkat.

Az érzékelsi típusok megoszlása egy tipusosztályban:

37%- kinesztetikus típus (saját cselekedetein keresztül jutnak inform.)

34%- hallás tipusú

29%- vizuális tipusú

A kreativitás egyike a legfontosabb intellektuális készségeknek.

Berajzolni a 41.ábrát

Házi feladat: A 109. Oldalon való kérdésekre választ adni.

Téma: Az érzelmek kultúrája

Az érzetek, amelyek az érzékszerveknek (bőr, szem, fül, orr, nyelv, egyensúlyi szerv) köszönhetően jönnek létre.

 Az érzelmek – az ember környező világgal kapcsolatos lelki élményei.

Az érzések – az érzelmeknél stabilabb élmények.

A félelem nem más, mint a fenyegető vagy ismeretlen veszélyhelyzettel kapcsolatos erős riadalom, nyugtalanság, izgalom. A félelem az embernél stresszt, nyugtalanságot okoz, olykor megbénítja a cselekvőképességet. A legfontosabb az, hogy a félelem ne béníthassa meg a cselekvőképességet.

 A harag – felháborodás, erős negatív érzelmi állapot, amely a félelemre adott válaszreakcióként jön létre. A harag érzése veszélyhelyzetben természetes jelenség.

 A szenvedély – erős, stabil érzés, amely a többi érzés fölött dominál, amely a szenvedély tárgyára összpontosítja az ember összes erőfeszítését és törekvését. A szenvedély nagy dolgok, hőstettek, felfedezések elindítója lehet, de sajnos negatív cselekményekben is kifejeződhet.

 Az indulat – erős, de rövid ideig tartó felindultság. Az ilyen érzelmi állapotot az ember számára fontos élethelyzetek megváltozása váltja ki.

A hangulat – viszonylag tartós érzelmi állapot. Lehet vidám és szomorú, élénk hatású és nyomasztó. A hangulattól függően az ember pozitívan vagy negatívan viszonyul a környezetéhez.

Téma: A pszichológiai egyensúly és az egészség.A stressz fogalma.

Átolvasni" Az önbecsülésed"címü fejezetet 118.oldalon.

Beírni a füzetbe↓

Stressz (ang. stress – nyomás, feszültség) – a szervezet általános reakciója a szervezet belső vagy külső közegének bármilyen változására, amellyel mozgósítja a védekezés erőit.

A stressz eustresszel vagy distresszel végződhet:

 1. Eustressz – hasznos stressz, amely ösztönzi a szervezet védekező mechanizmusait. Az ember alkalmazkodik, vagyis adaptálódik a természeti környezethez, a társadalomhoz

2. Distressz – káros stressz, amely kimeríti a szervezet védekező erőtartalékait, rombolja védőmechanizmusait. Az ember elveszti a nehézségek legyőzésének, a veszélyek elhárításának képességét.

A stressz tünetei:

• hamar bekövetkező fáradtság; • nehéz a figyelem összpontosítása, romlik a tananyag elsajátításának sebessége és minősége; • elégedetlenség az elvégzett munkával; • ok nélküli ingerültség, agresszió, nyomottság; • rossz hangulat; • álmosság, de nehéz elalvás; • gyakori fejfájás.

 A tressz a következő módszerekkel hatékonyan leküzdhető:

• az érzelmek ellenőrzésével, pozitív gondolkodással; • relaxációval, autogén tréninggel; • tornagyakorlatokkal, mozgással (futás, úszás, gyaloglás, friss levegőn való, mozgással párosuló játékok, tánc); • testedzéssel. Ezzel nem csak a test, hanem az érzelmek is fejleszthetők.

 Nézzétek meg: https://www.youtube.com/watch?v=EjlAq_GwvV4

Házi feladat : . Gondold át, és jegyezd le a füzetedben, hogy naponta milyen feszültségekkel kell megbirkóznod!

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a rendszeres mozgás minden életkorban kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, és számtalan jótékony hatással bír testünkre és lelkünkre egyaránt. Hatással van egész életünkre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható.
Az egészség megőrzéséhez pedig kellő rendszerességgel és megfelelő mennyiségben, - életvitelszerűen és folyamatosan van rájuk szükség. A rendszeres testmozgás tehát nemcsak életszükséglet, hanem az egészségnek, az egészség megőrzésének is alapvető feltétele. Akármilyen kevés fizikai aktivitás végzése is jót tesz az egészségnek. A jótékony, pozitív hatás a fizikai aktivitás mennyiségével arányos.
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1)    (Ezt a nagyobbak és az edzettebbek figyelmébe ajánlom) https://www.youtube.com/watch?v=gEzAfLIbaPE&fbclid=IwAR3sxEyeVSzjvLxbup22JLwFYyBSy1jVed-uUrh0veTTEt174X6QcifKScQ
2)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
Ezzel folytathatjátok: https://www.youtube.com/watch?v=taicdf4DJhg&t=2s
3)    https://www.youtube.com/watch?v=YO0Ta7gu6gQ&t=1s
4)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw (a futás hanyagolható)
Ezzel folytassátok: https://www.youtube.com/watch?v=IoDmAZSEA-c
Bármilyen mozgásformát választotok, a lényeg azt gondolom, a rendszerességben és a fokozatosságban rejlik. Ezt szemellőtt tartva mindenkit kérek, hogy iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást!
Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
(Ha bárkinek kérdése lenne, az alábbi e-mail címen el tudtok érni: ancsush@gmail.com)
 

sdfg

 

 

kj

Az április 13-24.-e közötti házi feladatok

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/Messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com.

Ide küldjétek el a kitöltött SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAPot április 23-ig!

Magyar nyelv

Április 14.

A módosítószók

Olvassátok végig a magyarázatot a tankönyvből (182–183. o.)

Írjátok be a módosítószók meghatározását! (Tk. 182. old.)

+ Tk. 184. o. 2. feladat.

 

Április 15.

Írjátok be a füzetbe és tanuljátok meg:

Az indulatszók

Az indulatszók meghatározása és fajai, + szabály a vessző és más írásjel használatáról (184–185. o., jegyzeteljétek be a füzetbe).

+ Helyesírási gyakorlatok (Hgy.) 14. old. 37. feladat (az alkotott mondatokat írjátok be a füzetbe).

 

 

Április 16.

 

Írjátok be a füzetbe:

Összefoglaló helyesírási feladatok

Tk. 183. o. 158., 159. feladat

Hgy. 13. o. 35., 36. feladat

 

Április 21.

Szövegértési feladatlap

Külön csatolok az anyaghoz egy feladatlapot. Figyelmesen olvassátok el, és kitöltve küldjétek vissza április 23-ig!

 

Április 22.

A szóalkotás módjai. A szóképzés

Rajzoljátok be a szóalkotás módjait szemléltető ábrát a tk. 188. oldaláról.

Olvassátok el a magyarázatot a szóképzésről, tanuljátok meg a képzőket a táblázatokból! (Tk. 188–190. old.)

Írjátok be a füzetbe ezeket a feladatokat: tk. 191. o. 163., 164. f.

 

Április 23.

A szóösszetétel

Olvassátok el az egész magyarázatot a tk. 191 – 193. oldalán!

Rajzoljátok be a füzetbe a SZÓÖSSZETÉTELEK TÍPUSAI táblázatot!

+ Hgy., 43. old. 1. feladat (írjátok be a füzetbe). 

 

Irodalom

EMLÉKEZTETŐ: olvassátok el Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényét!

Nézzétek meg a regény alapján készült csodálatos filmet ITT: https://vimeo.com/309911567

 

Április 17.

Balassi Bálint

Olvassátok el a tankönyvből Balassi Bálint életrajzát és a munkásságát összefoglaló olvasmányt! (81–84. old.) Nézzétek meg a kisvideót, majd ezek alapján készítsetek jegyzetet a füzetbe!

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja

 

Április 24.

Balassi Bálint: Búcsúja hazájától

Olvassátok el a verset és a hozzá tartozó magyarázatot a tk.-ből (84–86. old.)

Hallgassátok meg a verset ITT: https://www.youtube.com/watch?v=e4w4sT0hBiA

Tanuljátok meg emlékezetből a vers 1., 2. és 10. (utolsó) versszakát!

 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP

Küldjétek el a kitöltött SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAPot április 23-ig a Facebookon/Messengeren (Riskó Márta néven keressetek) vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com.

Olvassátok el a szöveget, majd töltsétek ki a feladatlapot és küldjétek el nekem!

Számítógépen az aláhúzáshoz ki kell jelölni a megfelelő részt és rákattintani a kezdőlap megfelelő ikonjára (A). Aki ezt nem tudja megoldani, nyomtassa ki a lapot, töltse ki kézzel, és lefényképezve küldje el.

Mátyás napja

Ez a kis tréfás eset is a nagy király körül termett. Bizony, az ideig nem volt még olyan fejedelme a magyaroknak, akit a nép úgy szeretett volna, mint Mátyás királyt. Mert Mátyást a nép úgy szerette, mint galamb a tiszta búzát. Ez az édes szeretet irányozta annak a derék budai vargának a lépéseit is, aki egy reggel elindult a királyi palotába, s egyenesen fel akart menni a királyhoz.

 • Mit akarnál, jóember a királytól? – kérdi a katona, aki őrt állott a kapuban.
 • Mátyás napja vagyon, vitéz uram – azt mondja a varga –, csak azért jöttem, hogy megköszöntsem őfelségét, mint atyámfiát, mivelhogy magamat is Király Mátyásnak hívnak.

Elnevette magát a katona:

 • Vagyon ám valamennyi különbség Király Mátyás meg Mátyás király közt, éppen annyi, amennyi egy varga meg egy király közt vagyon.

Vissza kellett ballagni a palota kapujából a vargának, de mikor Mátyás királynak fülébe jutott a dolog, mindjárt rendeltetett Király Mátyásnál egy pár sárga csizmát.

 

 1. Mi volt a teljes neve a vargának? Húzd alá a mesében!

2. Honnan való volt a varga? Húzd alá a helyes választ!

a) pesti, b) budai, c) nem derült ki a meséből

 

3. Milyen tulajdonságát ismertük meg a vargának a meséből? Húzd alá a helyes választ!

a) igazságos, b) jókedvű, c) derék, d) kedves

 

4. Miért kereste fel a varga Mátyás királyt? Húzd alá a helyes választ!

a) Mert szerette volna már látni egyszer.

b) Mert születésnapja volt a királynak.

c) Mert névnapja volt a királynak is.

d) Mert pénzt szeretett volna kérni a királytól.

 

5. Igazak vagy hamisak az állítások? A megfelelő szót írd a mondatok után!

A vargát azért nem engedték be Mátyás királyhoz, mert sok dolga volt a királynak. ____________

A vargához a király személyesen ment el és rendelt egy csizmát a mese végén. ____________

Király Mátyás volt az uralkodó. ___________

 

6. Mit jelent az a kifejezés, hogy „fülébe jutott a dolog”? Húzd alá a helyes választ!

a) a fülébe súgták, b) tudomást szerzett róla, c) elmagyarázták neki

 

7. Hogyan hálálta meg Mátyás király a varga névnapi látogatását? Fogalmazd meg a saját szavaiddal!

................................................................................................................................ ................................................................................................................................

 

8. Szerinted mitől volt tréfás a történet? Húzd alá a helyes választ!

a) Az őr jót mulatott.

b) A varga tréfás ember hírében állt.

c) A varga nevében is szerepelt a király és a Mátyás szó is.

d) A király rendeltetett egy pár csizmát.

 

Ukrán nyelv

ll

Angol nyelv

Tuesday, the fourteenth of April

Classwork

Transport  (Page 98 SB)

(Közlekedés)

Words (írjátok be és tanuljátok meg őket!):

 1. transport - [træns.ˈpɔːt] - közlekedés
 2. bike – [baɪk] - bicikli
 3. boat – [bəʊt] - csónak
 4. bus - [bʌs] - busz
 5. car - [kɑː(r)] - autó
 6. coach - [kəʊtʃ] – távolsági busz
 7. helicopter - [ˈhe.lɪk.ɒp.tə(r)] - helikopter
 8. lorry - [ˈlɒ.ri] – teherautó, kamion
 9. motorbike - [ˈməʊ.tə.baɪk] - motorkerékpár
 10. plane - [pleɪn] - repülő
 11. scooter - [ˈskuː.tə(r)] - robogó
 12. ship - [ʃɪp] - hajó
 13. taxi - [ˈtæk.si] - taxi
 14. train- [treɪn] - vonat
 15. tram - [treɪn] - villamos
 16. underground train - [ˈʌn.də.ɡraʊnd] - metró
 17. van - [væn] – furgon

Ex. 1, p. 98 SB – Párosítsátok a közlekedési eszközöket a képekkel!

Do the online exercise: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/transport/means-1

Homework

Ex. 2, p. 98 SB – Rajzoljatok egy táblázatot és csoportosítsátok a közlekedési eszközöket aszerint, hogy melyik közlekedik a szárazföldön (land), melyik a levegőben (air) és melyik a tengeren (sea).

 

Friday, the seventeenth of April

Classwork

Transport (Page 98 SB)

Watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=d0ySC2tzlZI J

Adjectives to describe transport (melléknevek, amikkel jellemezhetjük a közlekedést! A legtöbbet már ismeritek:

 1. cheap – olcsó
 2. comfortable – kényelmes
 3. convenient – alkalmas, megfelelő, kényelmes

Míg a comfortable valamilyen olyan fizikai dologra utal, ami kényelmet ad, mint például egy kényelmes ágy, vagy szék, addig convenient arra utal, hogy valami alkalmas, megfelel például az igényeidnek. Nézzünk meg egy példát:

a comfortable dress – egy kényelmes ruha, tehát olyan, ami nem gátolja a mozgásodat, jól érzed magad benne

a convenient dress -  egy olyan ruha, amit több alkalomra fel tudsz venni, vagy például könnyen mosható

 1. dangerous – veszélyes
 2. expensive – drága
 3. fast – gyors
 4. inconvenient – alkalmatlan, nem megfelelő, kényelmetlen
 5. safe – biztonságos
 6. slow – lassú
 7. uncomfortable – kényelmetlen

 

Azt hogy valami által utazunk, megyünk a „by” szócskánkkal fejezzük ki.

ÍRJÁTOK BE:

go by bike – biciklivel menni, vagy egy igével kifejezve -> cycle – biciklizni

go by car – autóval menni, vagy egy igével kifejezve -> drive – vezetni

go by bas/ train/ taxi/ plane…

go on foot – gyalog menni, vagy egy igével kifejezve -> walk - sétálni

to take/catch a taxi – taxit fogni

give somebody a lift – elvinni valakit kocsival

Homework

Ex. 1, p. 90 WB Unit 10A – Az első feladatban tegyétek helyes sorrendbe a betűket, hogy megkapjátok a közlekedési eszközöket, aztán párosítástok őket a képekkel!

Ex. 2, p. 90 WB Unit 10 A – Írjátok át a mondatok felhasználva a zárójelben lévő szavakat. Olyan átalakításokat kellesz végeznetek, hogy a mondat például ne úgy legyen, hogy biciklizni (cycle) hanem biciklivel menni (go by bike).

Pl. Do you cycle to school? – Do you go to school by bike?

Ex. 3, p. 90 WB Unit 10A – Pótoljátok be a hiányzó betűket!

 

Tuesday, the twenty-first of April

Classwork

Present Perfect: affirmative (Page 99 SB)

(Befejezett jelen idő: kijelentő)

Olyan nemrégiben befejeződött történések leírására használják a Present Perfect -et, amelyeknek a jelenben következményei vannak.

Fontos hogy a Past Simple (egyszerű múlt idő) – el ellentétben, itt nem tudjuk, hogy a cselekvés pontosan mikor történt.

Egy befejezett jelen idejű mondat összeállításárhoz szükségünk van a have/has segédigére és az ige harmadik alakjára (ami szabályos igéknél az ige+ed végződés, rendhagyóaknál (irregular verbs) a táblázat harmadik oszlopa.

EZEKET ÍRJÁTOK BE:

EZEKET ÍRJÁTOK BE:

S+have/has + V3

 S = subject (alany)

jj

Mikor have és mikor has:

I, you, we, they – have

he, she, it - has

Példamondatok:

The rain has stopped. We can go out now. – Elállt az eső. Most már kimehetünk. (tehát a jelenbeli következménye annak, hogy elállt az eső, az az, hogy most már kimehetünk)

has + stop harmadik alakja = has + stopped

She has had an accident. Now she’s in hospital. – Balesete volt. Most kórházban van. (tehát a jelenbeli következménye annak, hogy balesete volt, az az, hogy most kórházban van)

has + have harmadik alakja = has + had

Homework

Rajzoljátok be a táblázatot és írjátok le az igék második és harmadik alakját! A szabályosakhoz tegyétek hozzá az –ed végződést, a rendhagyóakat pedig keressétek ki a könyv 141. oldaláról. Tanuljátok meg őket! Kettőt megadok példának:

jj

Friday, the twenty-fourth of April

Classwork

Present Perfect: affirmative (Page 99 SB)

A Present Perfect (befejezett jelen idő) – nél gyakran használjuk a „just” (éppen most) időhatározót olyan eseményekhez, amik éppen csak most fejeződtek be.

Pl. I have just finished my homework. – Éppen most fejeztem be a házi feladatomat.

Ezt a szócskát a have/has és az igénk közzé illesztjük!

 

Homework

Ex. 6, p.99 SB – Írjátok le a mondatokat! Használjátok a have/has-t és a zárójelben megadott ige harmadik alakját és tegyétek közzé a just (éppen most) időhatározót! Kövessétek a megadott példamondatot!

 

Angol nyelv, Pavljuk Erika

Tuesday, the fourteenth of April

Classwork

Transport Page 98 SB

(Közlekedés)

Words (írjátok be és tanuljátok meg őket!):

 1. transport - [træns.ˈpɔːt] - közlekedés
 2. bike – [baɪk] - bicikli
 3. boat – [bəʊt] - csónak
 4. bus - [bʌs] - busz
 5. car - [kɑː(r)] - autó
 6. coach - [kəʊtʃ] – távolsági busz
 7. helicopter - [ˈhe.lɪk.ɒp.tə(r)] - helikopter
 8. lorry - [ˈlɒ.ri] – teherautó, kamion
 9. motorbike - [ˈməʊ.tə.baɪk] - motorkerékpár
 10. plane - [pleɪn] - repülő
 11. scooter - [ˈskuː.tə(r)] - robogó
 12. ship - [ʃɪp] - hajó
 13. taxi - [ˈtæk.si] - taxi
 14. train- [treɪn] - vonat
 15. tram - [treɪn] - villamos
 16. underground train - [ˈʌn.də.ɡraʊnd] - metró
 17. van - [væn] – furgon

Ex. 1, p. 98 SB – Párosítsátok a közlekedési eszközöket a képekkel!

Do the online exercise: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/transport/means-1

 

Homework

Ex. 2, p. 98 SB – Rajzoljatok egy táblázatot és csoportosítsátok a közlekedési járműveket aszerint, hogy melyik közlekedik a szárazföldön (land), melyik a levegőben (air) és melyik a tengeren (sea).

 

Friday, the seventeenth of April

Classwork

Transport Page 98 SB

Watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=d0ySC2tzlZI J

Adjectives to describe transport (melléknevek, amikkel jellemezhetjük a közlekedést! A legtöbbet már ismeritek:

 1. cheap – olcsó
 2. comfortable – kényelmes
 3. convenient – alkalmas, megfelelő, kényelmes

Míg a comfortable valamilyen olyan fizikai dologra utal, ami kényelmet ad, mint például egy kényelmes ágy, vagy szék, addig convenient arra utal, hogy valami alkalmas, megfelel például az igényeidnek. Nézzünk meg egy példát:

a comfortable dress – egy kényelmes ruha, tehát olyan, ami nem gátolja a mozgásodat, jól érzed magad benne

a convenient dress -  egy olyan ruha, amit több alkalomra fel tudsz venni, vagy például könnyen mosható

 1. dangerous – veszélyes
 2. expensive – drága
 3. fast – gyors
 4. inconvenient – alkalmatlan, nem megfelelő, kényelmetlen
 5. safe – biztonságos
 6. slow – lassú
 7. uncomfortable – kényelmetlen

 

 

Azt hogy valami által utazunk, megyünk a „by” szócskánkkal fejezzük ki.

ÍRJÁTOK BE:

go by bike – biciklivel menni, vagy egy igével kifejezve -> cycle – biciklizni

go by car – autóval menni, vagy egy igével kifejezve -> drive – vezetni

go by bas/ train/ taxi/ plane…

go on foot – gyalog menni, vagy egy igével kifejezve -> walk - sétálni

to take/catch a taxi – taxit fogni

give somebody a lift – elvinni valakit kocsival

 

Homework

Ex. 1, p. 90 WB Unit 10A – Az első feladatban tegyétek helyes sorrendbe a betűket, hogy megkapjátok a közlekedési eszközöket, aztán párosítástok őket a képekhez!

Ex. 2, p. 90 WB Unit 10 A – Írjátok át a mondatok felhasználva a zárójelben lévő szavakat. Olyan átalakításokat kellesz végeznetek, hogy a mondat például ne úgy legyen, hogy biciklizni (cycle) hanem biciklivel menni (go by bike).

Pl. Do you cycle to school? – Do you go to school by bike?

Ex. 3, p. 90 WB Unit 10A – Pótoljátok be a hiányzó betűket!

 

Tuesday, the twenty-first of April

Classwork

Present Perfect: affirmative Page 99 SB

(Befejezett jelen idő: kijelentő)

Olyan nemrégiben befejeződött történések leírására használják a Present Perfect -et, amelyeknek a jelenben következményei vannak.

Fontos hogy a Past Simple (egyszerű múlt idő) – vel ellentétben, itt nem tudjuk, hogy a cselekvés pontosan mikor történt.

Egy befejezett jelen idejű mondat összeállításárhoz szükségünk van a have/has segédigére és az ige harmadik alakjára (ami szabályos igéknél az ige+ed végződés, rendhagyóaknál (irregular verbs) a táblázat harmadik oszlopa.

EZEKET ÍRJÁTOK BE:

S+have/has + V3

 S = subject (alany)

k

Mikor have és mikor has:

I, you, we, they – have

he, she, it - has

Példamondatok:

The rain has stopped. We can go out now. – Elállt az eső. Most már kimehetünk. (tehát a jelenbeli következménye annak, hogy elállt az eső, az az, hogy most már kimehetünk)

has + stop harmadik alakja = has + stopped

She has had an accident. Now she’s in hospital. – Balesete volt. Most kórházban van. (tehát a jelenbeli következménye annak, hogy balesete volt, az az, hogy most a kórházban van)

has + have harmadik alakja = has + had

Homework

Rajzoljátok be a táblázatot és írjátok le az igék második és harmadik alakját! A szabályosakhoz tegyétek hozzá az –ed végződést, a rendhagyóakat pedig keressétek ki a könyv 141. oldaláról. Tanuljátok meg őket! Kettőt megadok példának:

fgh

Friday, the twenty-fourth of April

Classwork

Present Perfect: affirmative Page 99 SB

A Present Perfect (befejezett jelen idő) – nél gyakran használjuk a „just” (éppen most) időhatározót olyan eseményekhez, amik éppen csak most fejeződtek be.

Pl. I have just finished my homework. – Éppen most fejeztem be a házi feladatomat.

Ezt a szócskát a have/has és az igénk közzé illesztjük!

 

Homework

Ex. 6, p.99 SB – Írjátok le a mondatokat! Használjátok a have/has-t és a zárójelben megadott ige harmadik alakját és tegyétek közzé a just (éppen most) időhatározót! Kövessétek a megadott példamondatot!

 

Német nyelv, Csatári Edit (csatari.edit@freemail.hu)

Natur und Umwelt(Természet és környezet)

Unsere Tiere(Állataink) - Stunde 58

Unsere Tiere-Állataink

Angst haben-félni

r Urwald,-er-őserdő

e Schlange,-n-kígyó

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch Üb 2 S.150  ird a napocska köré milyen állatokat ismersz (az 1 feladatban van segitség )

Üb 3 S 150

Zu welchen Gruppen gehören die Tiere? Teile die Wörter aus Übung 2 in drei Gruppen.

Wildtiere: der Wolf, …

Haustiere:

Vögel:

Üb 4 S.151-Válasszátok ki melyik cím illik a szöveghez!

A. Maria spielt mit Leopold

B. Der Teppichlöwe Leopold

C. Eine Fahrt nach Afrika

D. Marias Geschwister

 Maria hat keine Geschwister. Deshalb ist es manchmal langweilig für sie. Dann denkt sie: «Ach wäre das schön, wenn ich einen Bruder oder eine Schwester hätte. Dann könnte ich immer mit jemandem spielen.» Das hört der Teppichlöwe Leopold. Der kann die Gedanken von Maria hören. Und er sagt: «Komm, Maria! Wir machen eine Reise. Wir fliegen nach Afrika, dort wurde ich geboren.» Da schaut Maria gar nicht mehr so traurig und springt auf Leopolds Rücken. Aus dem Teppichlöwen ist ein fliegender Teppich geworden. «Halt dich fest!», ruft Leopold noch und da geht die Reise los. Sie fliegen aus dem Fenster hinaus nach oben, über die Dächer der Häuser hinweg. Alles da unten sieht so klein aus. Maria hat aber gar keine Angst. Denn sie sitzt ja fest auf Leopolds Rücken. Sie fliegen weiter und weiter, über das Meer und über große Berge. Dann endlich kommen sie in Afrika an. In Afrika ist es sehr warm. Alles ist ein bisschen anders. Leopold zeigt Maria, was sie sehen möchte. Es gibt dichte Urwälder und heiße Wüsten, aber am besten gefallen Maria die vielen Tiere. Sie sehen Giraffen, Tiger, Zebras, Affen, Schlangen, Elefanten und auch ein paar Verwandte von Leopold. Maria merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. «Jetzt müssen wir aber wieder nach Hause», meint Leopold und Maria ist ein wenig traurig. Sie steigt auf den Rücken des Teppichlöwen und so schnell, wie sie hingeflogen sind, waren sie auch wieder zu Hause. «Das war toll», ruft Maria zu Hause. «So etwas müssen wir bald einmal wieder machen.» Maria fällt sehr müde in ihr Bett und schläft sofort ein.

Arbeitsheft:Üb 2 S.74,Üb 4 S 74(a tankönyvi szöveg 151.old. alapján javítsd ki a szöveget)

CSAK A MUNKAFÜZETI FELADATOKAT KÉREM VISSZAKÜLDENI EBBŐL A TÉMÁBÓL

Beküldési határidő : április 17.  d.u.4 óra

Körperteile der Tiere-Stunde 59

Körperteile der Tiere-Az állatok testrészei

e Schnauze,-n-pofa, orr-száj tájék

r Schwanz, Schwänze-farok

r Schnabel,-csőr

r Flügel,-szárny

e Kralle,-n-karom

e Flosse,-n-uszony

e Pfote,-n-mancs

s Horn, Hörner-szarv

r Rüssel,-s -ormány

s Fell,-szőrme,prém,bunda,irha

e Feder,-n-toll

r Stachel,-n-tüske

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch-Üb 4 S.153 lesen ,übersetzen

Wie viele Stacheln hat der Igel?

Ein erwachsener Igel hat 7 000 bis 8 000 Stacheln. Wenn kleine Igel auf die Welt kommen, sind sie nackt. Ihre Haut ist mit viel Wasser gefüllt. In dieser Haut sind mehrere hundert weiße «Erstlingsstacheln». Wenige Stunden nach der Geburt trocknet dieses Wasser aus. Erst dann kommen die kleinen Stacheln hervor. Sie sind nur sechs bis acht Millimeter lang, weich und biegsam. Nach sechs Wochen verlieren die kleinen Igel ihre Erstlingsstacheln. Nun bekommen sie 7 000 bis 8 000 lange Erwachsenenstacheln.

Arbeitsheft-Üb 3 S.75 ( tankönyvi szöveg alapján „Wie viele Stacheln hat der Igel?” megcsinálni) és EZT VISSZAKÜLDENI

Üb 4 S.75(Milyen állatról van szó?)

Irásbeli feladatok beküldési határideje :április 24,emailen vagy messengeren is küldhetitek (d.u. 4 óra)

A beküldési határidőket pontosan tartsátok be!

 

Történelem, Szabó Árpád

Házi feladat

Ukrajna története

§ 24 170-177 oldal, Társadalmi és gazdasági élet

Világtörténelem

§ 25 173-182 oldal, Közép-és Kelet Európa államai a X.-XV. században

§ 26 183-190 oldal, Északkelet Rusz területe a XI.-XV. században

§ 27 191-195 oldal, A Szláv írásbeliség létrejötte. Ciril és Metód

Ellenőrizd tudásod! Ezek a kérdések benne lesznek a témazáró dolgozatban.

 1. Milyen ukrán területek kerültek Lengyelország fennhatósága alá a XV. században?
 2. Milyen ukrán területek kerültek Litvánia fennhatósága alá a XIV. században?
 3. Melyik csatában és hol győztek az egyesített Litván-Ukrán csapatok a tatárok ellen?
 4. Milyen elvet követtek a litvánok belpolitikájukban az ukrán földeket illetően?
 5. Milyen politikát alkalmazott Algirdas fia, Volodimir Kijevi fejedelemként?
 6. Mi a lényege a Krevói Uniónak?
 7. Mi a lényege az Osztrovi egyezménynek?
 8. Miért taszították le a Litván Nagyfejedelemség trónjáról Svitrigailát és milyen következményekkel járt az ukrán földekre tekintve?
 9. Ki alapította a Krimi Kánságot és melyik dinasztiának lett az első uralkodója?
 10. hogyan épült fel a Krimi Kánság hatalmi rendszere?
 11. Milyen körülmények között vált a Krimi Kánság az Oszmán Birodalom vazallusává?
 12. Mikor kezdődtek a krimi tatárok ruszin földek elleni rabló hadjáratai?
 13. Milyen sorsa volt a tatár fogságba esett ruszin lakosságnak?
 14. Mit tudsz a Krím-Félsziget genovai gyarmatairól?
 15. Mit tudsz Theodoro fejedelemségről?
 16. Milyen szerepet játszott Korjatovics Tódor a Munkácsi vár uraként a Munkácsi domínium életében és melyik államhoz tartozott ekkor Munkács?
 17. Melyik fejedelemség kötelékébe tartozik Bukovina és Besszarábia?
 18. Milyen események köthetőek az alábbi évszámokhoz:

1362

1363-1394

1385

1387

1470

1441

1475

1478

 

Algebra, Jakab Enikő

dfgdfdzxv

 

Mértan, Jakab Enikő

sdfsdfsdfsdfsdf

Informatika, Jakab Enikő

9996655

Informatika, Rubec Zsuzsa

 

dfgxdfgdfgdfrtydfgdrtsdfsdf

 

Földrajz, Fodor Georgina

Európa országai (14.O4) Európa hat földrajzi régiója és államaik: Mindegyik országot tüntessétek fel a kontúrtérkép adott oldalán (lehet számokkal is)!

 1. Dél-Európa :Málta, Olaszország, San Marino, Vatikán (együtt: az Appennini-félsziget államai)Spanyolország, Portugália, Andorra (együtt: az Ibériai-félsziget államai)
 2. Észak-Európa :Izland, Finnország (a skandináv országokkal együtt: északi államok). Norvégia, Svédország, Dánia (együtt: Skandináv országok)
 3. Délkelet-Európa :(a Balkán-félsziget államai) Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Koszovó, Albánia, Macedónia, Görögország, Bulgária, Törökország (európai rész)
 4. Kelet-Európa :(Európai FÁK-államok) Fehéroroszország, Ukrajna, Moldova, Grúzia, Oroszország (európai rész),Észtország, Lettország, Litvánia (együtt: Balti-államok)
 5. Közép-Európa : Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország (visegrádi országok), Németország, Románia, Svájc, Liechtenstein, Ausztria, Szlovénia (alpesi országok)
 6. Nyugat-Európa : Belgium, Hollandia, Luxemburg (együtt: Benelux államok), Egyesült Királyság, Írország (együtt: a Brit-szigetek államai), Franciaország, Monaco

Ázsia országai (16.O4) A természeti környezet jellege és a gazdasági viszonyok alapján az ázsiai világrészt négy nagy térségre osztjuk. Ezek: 1) a délnyugati, 2) a déli és a délkeleti, 3) a keleti és középső, 4) az északi. Az északi térségben Oroszország ázsiai része terül el. Készítsetek érdekes prezentációt az általatok kiválasztott  térség országairól. Mindegyik országot tüntessétek fel a kontúrtérkép adott oldalán (lehet számokkal is)!

10-11. Gyakorlati munka (21.04) Az adott gyakorlati munkafüzet 21.oldalán töltsétek ki a táblázatot is!

A Csendes-óceán (23.04) tüntessétek fel a kontúrtérkép adott oldalán a Csendes-óceán földrajzi objektumait! 10 mondatban írjátok le a  földrajzi elhelyezkedését, eredetét és természeti adottságait. Jellemezzétek a Csendes-óceán éghajlatát. Készítsétek el a 12. gyakorlati munkát: A Csendes-óceán földrajzi jellemzőinek és áramlatainak jelölése a kontúrtérképen.

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 14 – április 24)

 1. Ingerlékenység. Az érzékszervek jelentősége (35 §)

Jegyzet.

http://www.nhmus.hu/hu/content/ízek-és-ízlések-az-állatvilágban

http://www.nhmus.hu/hu/tudd/feny_eve

https://www.youtube.com/watch?v=4YIkKCinMek

 

 1. Az idegrendszer felépítése és jelentősége. (36 §)

Jegyzet.

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Allattan/ch04s08.html

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/az-idegrendszer-fejlodese-a-gerinctelen-es-gerinces-szervezeteknel/

https://www.youtube.com/watch?v=O9_umxor32Y

A kidolgozott házi feladatokat  április 23ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Egészségvédelem, Durda Eszter

 

Dátum: 2020.április 16-23.

Most a 20.21.22.23  fejezeteket vesszük át. Amit elküldök másoljátok be a füzetbe és a házi feladatok elkészítése után fotozzátok le és küldjétek el nekem emailben vagy messengeren, mert az évvégi osztolyozásban csak ezt fogom tudni felhasználni. Nagyon vigyázzatok magatokra és ha bármi kérdésetek lenne írjatok nyugodtan ))

Téma: Extrém helyzetekben.A konfliktus fogalma.Az egészség szociális tényezői.

Beírni a füzetbe ↓ hallgassátok meg és rajzoljátok be a videóban látott piramist https://www.youtube.com/watch?v=3fEHv5aY6gA&t=29s

Az extrém helyzetekben az embert sok stresszor: félelem, fájdalom, túlfáradás, éhség, hőség, hideg, szomjúság, magány, kiábrándulás érheti.

A félelem az első érzés, amely a veszélyre figyelmeztet.Az első és legfontosabb feltétele a rendkívüli helyzetek túlélésének a tettrekészség.

A negatív ( pesszimista ) gondolatok fokozzák a stresszt és annak önfenntarását. Két típust különböztetünk meg :

1.ijedtség és félelem váltja ki

Зображення видалено.

 

2.megkérdőjelezi a stresszor fotosságát: pl. „Lesz ahogy lesz”

A pozitív (optimista) gondolkodás csökkenti az érzelmi feszültséget, segít megtalálni a hatékony megoldásokat és a körülményeknek megfelelően cselekedni.

A latin conflictus szó fordítása összeütközést jelent.

Tolerancia - a más ember iránti megértés és tisztelet.

Téma: Az egészség szociális tényezői.

Az ember társadalmi jelenség. A szociális környzet lényegesen hat az ember egészségére és jólétére. ( beírni az 52-es ábrát a füzetbe 150.oldal)

A média negatív hatásai. https://www.youtube.com/watch?v=kEcobh7mU2I&t=28s ,

Házi feladat: Írd fel tíz személy nevét a közvtlen környezetedből. Értékeld a velük való kapcsolataidat az 5 pontos skála alapján: 5-kiválóak, 4-többé-kevésbé jók, 3-semlegesek, 2-hidegek, 1-rosszak, 0-nagyon rosszak.

Átolvasni a 157-158. Oldalon található „A család” „Barátok” bekezdéseket.

Pár mondatba, írd le mi történhet a kamasszal, ha rossz társaságba keveredik.

 

Fizika Tar István

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Fizika%20(2015,%20V.%20G.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR2RgnAHXBh-WJf3O56FOFiIUXGauGvcOc0WKscvChm54rdMF2u0U_TAFkI

3. körben:

28.§ Dátum: 2020. április 7.

28. gyakorlat 3. feladat. Feladat megoldással igazoljátok a választ!

 

29.§ Dátum: 2020. április 9.

29. gyakorlati munka: 3. feladat. Rövid magyarázattal igazoljátok a választ!

 

30.§ Dátum: 2020. április 14.

30. gyakorlat 9. feladat. Feladat megoldással igazoljátok a választ!

Segítség a feladathoz:

Tudnunk kell azt, hogy a kő milyen nehéz a víz alatt. Tömege adott, és a sűrűsége is. Innen tehát vesszük a térfogatát: p=m/V tehát: V=m/p.

Vagyis: V=15/3000= 5*10-3Зображення видалено. m3Зображення видалено.

1 m3Зображення видалено. víz tömege 1000 kg.

5*10-3Зображення видалено. m3Зображення видалено. kiszorított víz tömege pedig: mennyi kg lesz?

Majd amikor kiszámoltad tudni fogod mennyivel könnyebb a kő a víz alatt. Ez azért fontos, mert tudnod kell mekkora nehézségi erő hat rá a víz alatt, és ebből kiindulva mekkora erővel kell őt felfele húzni (e két erő természetesen egyenlő egymással).

A továbbiakban ezt az erőt már csak szorzod 2 m-rel és kész vagy.

31.§ Dátum: 2020. április 16.

31. gyakorlati munka: 2. feladat. Feladat megoldással igazoljátok a választ!

32.§ Dátum: 2020. április .21

32. gyakorlati munka: 5. feladat. Feladat megoldással igazoljátok a választ!

A mozgási energiánál a sebességet m/s-ban értsétek.

33.§ Dátum: 2020. április .23

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre).

A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV  ÉS OSZTÁLY  LEÍRÁSA  A  FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

ll

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A víz reakciója oxidokkal

Lejegyzetelni: 28 paragraf, 161-163 oldal

Megoldani: 208 209 feladatok

Határidő: április 19

Téma: a víz reakciója oxidokkal

Lejegyzetelni: 28 paragraf, 164-165 oldal

Megoldani: 206, 207 feladatok

Határidő: április 26

A jegyzetet és a feladatokat legyetek szívesek átküldeni messengeren!

 

Ének, Varga Andrea

A zene és az animációs film

Az Osamu Tezuka által írt 1962-es Story of a Certain Street Corner (Egy bizonyos utcasarok története) című animációs filmnek van egy rendkívül megindító képsora: a házfalakon sorakozó plakátok – pontosabban a rajtuk látható figurák – váratlan látogatójuk, egy kisegér érkezésének apropóján egyfajta koncertet adnak. Instrumentális zenét prezentálnak (különös tekintettel az ütős hangszerekre), és szerencsére nem a Disney-féle animációs musical szellemében nyilvánulnak meg. A plakátok perceken át a zenén keresztül ünneplik az életet.

 

Mint ez a példa is mutatja, akárcsak a zörejek, a zene is a hangsáv fölértékelődött rétegét jelentheti az animációs filmben, s a hangeffektekhez hasonlóan a lehetőségek itt is lényegében kimeríthetetlenek. A skála alighanem a „Mickey Mousing”-nak nevezett jelenségtől Norman McLaren absztrakt műveiig tart. Az előbbi azt a jelenséget takarja, amikor a zene – és/vagy a hangeffektusok – mintegy hozzásimul a karakterek mozgásához, azt akusztikus módon valamiképpen kontúrozzák, megismétlik – sokszor komikus céllal. (Az elnevezés azokból a karizmatikus figurákat – többek között Mickey Mouse-t – szerepeltető rajzfilmekből ered, ahol a zene ilyesfajta illusztratív funkciót tölt be.) McLaren kísérletei pedig a hanghullámok mintáit fölhasználva, magára a filmszalagra készített rajzokkal teremtenek egyedülálló egymásba fonódást kép és zene között (lásd a Carpriccio színekre lenyűgőző szekvenciáit). A Mickey Mousing vizuálisan motivált, imitatív zenei réteget eredményez, a McLaren-féle „teremtésesztétika” pedig mind a zene, mind a kép új dimenzióit tárja fel.

 

Szintén zene és animáció felfedezésszerű összekapcsolására vállalkozik például Disney vitatott Fantáziája (s ennek ezredfordulós verziója, a Fantázia 2000) ezen a linken megtekinthető https://spindlemovies.com/hungary.php?movie=49948#magelo-player, ahol a Disney-világ szereplői a klasszikus zenéhez rendelt figurák, de szerencsésebb talán Alexander Alexeieff és Claire Parker legendás eljárására utalni, melyben tűhegyek mozgatásával és megvilágításával különleges vizuális világot dolgoztak ki például Muszorgszkij Egy éj a kopár hegyen című művének „megfilmesítésekor”.

Természetesen az élőszereplős filmben alkalmazott zenehasználat hagyományainak (vagy kliséinek) ekvivalensei is megtalálhatók az animációs filmben, kezdve a musical világának adaptálásától (lásd a Disney-filmek többségét) az élőszereplős film és rajzfilm zenéje közötti „összeköttetésig” – például Danny Elfman a Beetlejuice-hoz és a Batman 1-2-höz írt zenéje az általuk inspirált rajzfilmsorozatok zenei főtémáivá váltak, vagy talán a leghíresebb és legszerencsésebb képviselőjét emlegetve ennek az esetnek: a Rózsaszín Párduc rajzfilmsorozata, Henry Mancini laza és fülbemászó jazz-zenéjével.

Mivel a témának egyes aspektusai is önálló tanulmányokat érdemelnének, e helyütt csak a legfontosabb viszonyítási pontok fölvázolására törekedtem, néhány – ha nem is feltétlenül a legismertebb, de – igen jellemző példával.

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Remélem, a sok tanulni való mellett mindenkinek jut ideje a testmozgásra. Szeretném most is hangsúlyozni, hogy bármilyen mozgást választotok, a lényeg a rendszeresség és a fokozatosság! A bemelegítés és a nyújtás minden alakommal kötelező!

Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=G-wbtsTB3gU
 2. https://www.youtube.com/watch?v=6oA6UfSiJgM
 3. https://www.youtube.com/watch?v=Q-FGCdB7_v8
 4. https://www.youtube.com/watch?v=sjKCqm2EO3I

Továbbá hétfőtől egy új adás indult „Mozogj otthon!” címmel.

Képzett szakemberek (gyógytornászok) tízperces napi adásokban mutatnak be tornagyakorlatokat. A műsor minden korosztálynak szól.

A járványügyi helyzetben egészségünk megőrzése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres mozgás.

A Mozogj otthon! adásai több csatornán is láthatók: a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M5 is sugározza; hétfőtől minden napszakban elérhetők a közmédia tévécsatornáin, és megtekinthetők a Mediaklikk.hu oldalon.

Játszási időpontok az alábbi linken: https://port.hu/adatlap/film/mozi/mozogj-otthon-mozogj-otthon/movie-217896

Jó tornázást kívánok Mindenkinek!

nnn