6 B

Тіло

Május 12 - 22.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az május 12 - 22 közötti házi feladatokat

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com!

Magyar nyelv

Május 15.

Szövegértési feladat

Külön csatolom a feladatlapot, csak a feladatsort küldjétek el kitöltve a címemre szöveges dokumentum formájában. Ennek elmentéskor olyan nevet adjatok, amely tartalmazza mindenkinek a saját nevét és osztályát. Határidő: május 18.

Május 22.

Hibás szöveg javítása

Másoljátok ki külön szöveges dokumentumba az alábbi hibás szöveget, kijavítva küldjétek el a címemre május 25-ig.

Egy emberibb világot

Számunkra a kissebségi lét jutot osztályrészűl. Minden kinjával és keservével, embert próbáló könyörtelenségével. Számunkra minden jelkép minden e nyelven ki mondot szó – mástis jelent. Itt még sirnak a himnusz halatán.

Itt sulyosan dobanak a szivek ha elhangzik: magyar. Itt, ha kimondom: ama szent istván népe vagyunk – rándul a kéz, vilann a tekíntet, csend lessz, olyan templomi, istenközeli varázsos csend.

Így élünk itt a kárpátok lábaihoz kuporodva, nem győzőn, s nem legyőzöten. Így élünk eben az imáron sorsunká avatot szigetlétben, letörtág-létben, acsarkodó éjlétben, ahol már az álmodás is kegy a remény maga a meg váltás. Szorit, görcsökbe rándulva parancsol magához egy agonizáló, világra hazudot rend. Haláltusájátt szenvedjük mi is – ártatlanok, mindig áldozatok. A kín közös, a világ idegen. (…)

Ama álam alapittó szent istván népe vagyunk. Itt ebben a szigetlétben is. Mert van még szavunk az Ő dícséretére. Van hitűnk és reményűnk. Tudjuk: nem hatalmasodhat el a gonosz rajtunk mindadig mig válajjuk a szót, valjuk igazát, hiszük meg maradását.

Egy emberib világért könyörög pöröl itt minden. Meg szenvettünk hogy részeseji lehesünk.

Horváth Sándor nyomán

Magyar irodalom

 

Május 15.

Kölcsey Ferenc élete és munkássága

Készítsetek referátumot Kölcsey Ferenc élete és munkássága címmel!

Forrásként használjátok a tankönyv erre vonatkozó fejezetét (171–189. old.), az internetes anyagokat, a mellékelt kisvideók információit. A formai követelmények ugyanolyanok, mint a Puskin-referátum esetén. Határidő: május 20.

Nézzétek meg a kisvideókat és a ppt-t!

https://zanza.tv/irodalom/romantika/kolcsey-ferenc-koltoi-vilaga

https://zanza.tv/irodalom/romantika/kolcsey-ferenc-ertekezo-prozaja

https://slideplayer.hu/slide/2012519/

Emlékezetből tudnotok kell Kölcsey Himnusz, Huszt és Munkács c. költeményeit (kettőt korábban már megtanultatok).

Hallgassátok meg Kölcsey Ferenc műveit a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (korábbi neve: Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház) művészeinek előadásában, akik a távoktatást segítendő több mint 60 mű(részlet) felolvasásával ajándékozták meg a kárpátaljai magyar iskolákat. Ezeket megtalálhatjátok a KMPSZ honlapján: http://kmpsz.uz.ua/hirek/a-beregszaszi-szineszek-is-segitik-a-tavoktatast.html,

valamint a KMPSZ YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%A1rp%C3%A1taljai+magyar+pedag%C3%B3gussz%C3%B6vets%C3%A9g.

Himnusz https://www.youtube.com/watch?v=L2PHh4a48_c&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=35

Huszt https://www.youtube.com/watch?v=R2xcK7TnaZ0&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=34

Munkács https://www.youtube.com/watch?v=HEAf2b-hlPc&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=33

Vanitatum vanitas (= Hiábavalóságok hiábavalósága) https://www.youtube.com/watch?v=f57GHGm4vRM&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=32

 

 

Május 22.

Vörösmarty Mihály

Olvassátok el alaposan a Vörösmarty Mihály életéről és műveiről szóló teljes fejezetet a tankönyvből (190–211.old.), a műveket és a róluk szóló tudnivalókat is!

Nézzétek meg a kisvideókat és a prezit!

https://zanza.tv/irodalom/romantika/vorosmarty-mihaly-eletmuve

https://zanza.tv/irodalom/romantika/vorosmarty-mihaly-csongor-es-tunde

https://prezi.com/kk8ahsmylelj/vorosmarty-mihaly-elete/

Hallgassátok meg a Vörösmarty-költeményeket a beregszászi színház művészeinek előadásában!

A Guttenberg-albumba https://www.youtube.com/watch?v=mcvfpqE1DGo&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=11

Gondolatok a könyvtárban https://www.youtube.com/watch?v=UeKP-_M96go&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=1

A merengőhöz https://www.youtube.com/watch?v=VLFiVdI6IAU&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=10

A vén cigány https://www.youtube.com/watch?v=opm0hPRe-6g&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=9

Szózat (a TV21 Ungvár felvétele) https://www.youtube.com/watch?v=TGfO_RBcnH4&t=7s

Mindezek után szöveges dokumentumban küldjetek a címemre egy minimum 1 A4-es oldal terjedelmű (12-es betű, 1,5-es sorköz) fogalmazást ezzel a címmel:

Legkedvesebb Vörösmarty-versem.

Választhattok a fentieken kívül más Vörösmarty-költeményt is, a lényeg: értelmezzétek a művet, indokoljátok meg a választásotokat, fogalmazzátok meg, számotokra milyen tanulságot, üzenetet hordoz a választott mű. SAJÁT gondolataitokat küldjétek el nekem! (Ne feledjétek: amit ti megtaláltok a neten, azt én is megtalálom, annál is inkább, hogy ellenőrizni fogom szövegetek eredetiségét.) Határidő: május 27.

 

 

 

 

Világirodalom

 

Május 13.

A XIX. század regénye. A regény mint irodalmi műfaj. Kialakulása és jellemző jegyei

Készítsetek a fenti címmel rövid, tömör, lényegre törő jegyzetet a füzetbe a tk. 68–72. old. anyagai alapján, fénykép formájában küldjétek el a címemre május 19-ig.

 

Május 20.

A regény fejlődése a XIX. században

Készítsetek a fenti címmel rövid, tömör, lényegre törő jegyzetet a füzetbe a tk. 73–77. old. anyagai alapján, fénykép formájában küldjétek el a címemre május 26-ig.

 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT

Csak a feladatsort küldd el kitöltve a címemre szöveges dokumentum formájában, a kérdések után begépelt válaszokkal. Ennek elmentéskor olyan nevet adj, amely tartalmazza a saját nevedet és osztályodat.

Határidő:

A osztály: május 16., B osztály: május 18.

 

Olvasd el a következő szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

 

Az ősmagyarok konyhája

Egy nép ételkultúrája éppúgy hozzá tartozik, mint néprajza, zenevilága, hitvilága, nyelve vagy testalkata. Kövi Pál, a világgasztronómia egyik ünnepelt szereplője írja: „A népi muzsikához és a népdalkultúrához hasonló érték és páratlan művelődési kincs rejlik a gasztronómiában. Ezt a kincsesbányát fel kell tárnunk, alá kell szállnunk a mélyére, mert minél mélyebbre hatolunk benne, annál magasabbra jutunk a tudás és a szellem dolgában.” A magyar nyelvű szakácskönyv-irodalom legerősebb érzelmi töltetű műve Kövi Pál Erdélyi lakoma (1980) című lírai esszégyűjteménye. „Erdélyi lakoma című könyve okkal tette híressé: tisztesség, tartás, sőt hazaszeretet összefüggései a főzéssel, a konyhaművészet történetével vagy az édesanyja kovászával: ennek természetességéről ad hírt ez a könyv…” – írta róla Eszterházy Péter.

A magyar konyháról sok korabeli és későbbi adattal rendelkezünk. Ennek oka, hogy ételeink egészen más jellegűek voltak – és ma is azok –, mint Európa más népeié. A másik ok ősi étkezési szokásainkban gyökerezik, amelyek a mai napig megmaradtak. Már Anonymus Gesta  Hungarorumában is arról tudósít, hogy őseink minden győzelmüket napokig tartó evés-ivással ünnepeltek meg, sőt a lakomára az is elég ok volt, hogy megpillantsák óhajtott otthonukat, a Kárpát-medencét.

Az ősi magyar ételkultúra gyökere a világfa szimbólumrendszerében gyökerezik. Belső-Ázsiában ősidők óta öt alapelemet különböztették meg: a tüzet, a vizet, a földet, a fát és a fémet, szemben a nyugati négy alapelemmel: a tűzzel, a vízzel, a földdel és a levegővel. Már a hunok is ősi ételeik elkészítésében az öt alapelem elvét követték: 1. az áldozati étel bronzból vagy vasból készített üstben főtt (fém); 2. az üst alatt a tüzet a táltos által kiválasztott fa biztosította; 3. az üst a földön állt; 4. az áldozati ételek elkészítéséhez vizet használtak.

Az áldozati étel alapanyagait a táltos úgy válogatta össze, hogy azok kifejezzék a világfa hármas szintű jelképrendszerét: 1. az égi világot a fán termett gyümölcsökkel, levelekkel, virágokkal és a fán összeszedett mézzel; 2. a földi világot a föláldozott állattal és a földön összegyűjtött növényekkel, fűszerfüvekkel; 3. a föld alatti világot a földben megtermett gyökerekkel, gumókkal és hagymákkal.

Az ősmagyarok konyháját a „pentaton” (ötrendbeli) ízek harmóniájával szokták jellemezni; az édes, a savanyú, a sós és a keserű mellé ötödiknek az erőset (csípőset) is külön íznek fogták fel, és ezen öt íznek a harmóniájára törekedtek. A pörkölt első leírását Szemacsien közölte a Kr. előtti II. században, amikor leírta a hunok áldozati ételét: a „keng”-et. Leírása szabad fordításban így hangzik: „Végy tüzesre hevített öntöttvas vagy bronz üstöt, és amikor az olyan forró, hogy a belecsepegtetett olaj azonnal gőzzé válik, dobd bele a zsírjával együtt fölaprított disznóhúst vagy a faggyújával együtt apróra vágott birkahúst apróra vágott hagymával. Amikor ezt beledobjuk a forró üstbe, a nagy hő hatására hirtelen kiolvadó zsír vagy faggyú megpörköli a hagymát és a húst.” A „vegyes kenget” eleinte gabonával, zöldséggel főzték, és ízesítőül bazsarózsaszirmokat, liliomfa virágbimbóit, szójaszószt és sózott babot tettek, később ezt a pörkölt-alapot mindenféle zöldséggel (hagymával, borsóval, sárgarépával, salátafélékkel) és fűszerekkel (borssal, gyömbérrel stb.) ízesítették, a későbbi időkben tésztát is főztek hozzá. Ezen ételnek a megnevezése a későbbiekben a „sűrű húsleves húsdarabokkal és zöldséggel” nevet viselte. A „ta-keng” (gulyás) ehhez hasonló, de sok lével feleresztett áldozati étel volt. A ta-kenget eleinte nem fűszerezték, hogy megbecsüljék tiszta egyszerűségét. A későbbiekben azonban marhából, szarvasból, szopós malacból, vadkacsából, fácánból, baromfiból is készítették, és erős fűszereket adtak hozzá. Ismerték és sok ételhez használták a különböző gombákat. Mindkét ételnek – a kengnek és a ta-kengnek – elkészítési edénye az áldozati üst volt, amelyet eleinte bronzból, öntöttvasból, később rézből és kerámiából állítottak elő. Az üst egyesítette az öt alapelemet, és az üstben készített étel jelképezte az újjászületést és az átváltozást; az üstben csak főzni lehetett.

A belső-ázsiai konyha egyik felfedezése a „laska”, vagyis a kézzel nyújtott és metélt tészta, amelyet a kínaiak előbb „ping”-nek (süteménynek), majd később „mien”-nek neveztek. A tésztának sokféle fajtáját ismerték: a laskát, a gőzölt cipót és a szezámos tésztát.

Az egykori költemények és leírások kétféle borról számolnak be a Han-kori Belső-Ázsiából. A kínai leírások szerint a „li” az édes és fehér, a „csiu” a sötét és áttetsző vörösbort jelentette. Mindkettőt külön korsókban szolgálták fel. A csiu erősebbnek és jobb bornak számított, mint a li. A bor ősi hun szó, a Bor Tengri jelentése – szürkésfehér Isten – éppúgy vonatkozik a forrásban levő bor habjára, az alkonyat színváltozására, mint az eget a földdel összekötő világfa törzsének a színére. A Bor Tengri az újjászületést, a hajnali és az alkonyati átváltozást, vagyis a harmónia megvalósulását szimbolizálta.

A húsok konzerválási módja Európában a füstölés, Ázsiában és őseinknél az aromás füvekkel (kakukkfűvel, rozmaringgal, tárkonnyal) való pácolás volt. A szárított hús készítése pásztorembereinknél ma is fellelhető. Giovanni Villani XIV. századi olasz történetíró így számolt be a Magyarországon látottakról: „Ha levágják a marhát, húsát nagy üstökben megfőzik. Ha már jól meg van főzve és besózva, leválasztják a csontról és kemencében megszárítják, majd finom porrá zúzzák. A hadjáratoknál üstöket visznek magukkal és mindenki visz egy ilyen zacskó húsport. Ezt vízbe dobják, az megdagad, egy-két maréktól megtelik az edény. Nagy a tápláló ereje, és így kevés kenyérrel vagy anélkül is erőt ad az embereknek. Nem csoda tehát, hogy nagy sokaságban járnak olyan hosszú ideig, mert porrá tört hússal táplálkoznak.”

Őseink elsődleges itala természetesen a tiszta víz volt, kedvelt italaik közé tartozott a bor, amely elkészítési módjának technológiáját még Belső-Ázsiából hozták magukkal. A zsírosabb ételekhez 1-2%-os alkoholtartalmú erjesztett birka- vagy lótejet (kumiszt) ittak, kedvelt italuk volt a kölesből – esetleg a búzából – készült sör, a „boza”. Ez utóbbi ősi ismeretéről többek között a „komló” és a „sör” ősi szavunk is tanúskodik.

A magyar konyha még a XX. század elején Európában elsőnek, a világon a kínai és a thai konyha után harmadiknak számított; ma már az első tíz között sincs. Ennek oka az, hogy egyre nagyobb mértékben vesszük át a nyugat-európai és amerikai ételeket, amelyek ősi ételkultúránk lealacsonyítását okozza, és ősi, még nemrég élő hagyományainkat veszik el.

(Részlet Kiszely István A magyar nép őstörténete c. tanulmányából)

 

NÉV: ___________________________________________

Osztály: ________________________

 

FELADATSOR

Az ősmagyarok konyhája

című szöveghez

 

1. Az ősmagyarok konyháját a „pentaton” ízek harmóniájával jellemzik. Keresd ki a szövegből és nevezd meg ezeket az ízeket! (5 pont)

…..

2. Nevezd meg az öt alapelemet, s írd le, hogy miként használták azokat az ősi magyar ételkultúrában!  (10 pont)

…..

3. Hogyan jelenik meg a szöveg alapján az ételkultúrában a világfa szimbólumrendszere? (6 pont)

…..

4. Válaszolj az alábbi kérdésekre a szöveg alapján! (4 pont)

a) Mi a laska? …..

b) Mi a li és a csiu? …..

c) Mi a ping és a mien? …..

d) Mit jelképez a Bor Tengri? …..

 

7. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írd a megfelelő (I vagy H) betűjelet a megállapítások mellé! (4 pont)

 a) Őseink kedvelt itala a boza. _______

b) A húsok konzerválási módja őseinknél a füstölés volt. ________

c) A bor elkészítési módjának technológiáját Belső-Ázsiából vettük át. _________

d) A kumisz az ősmagyarok egyik kedvelt borfajtája volt. ________

 

8.Válaszolj egy szóval az alábbi kérdésekre! (3 pont)

a) Mi a „ta-keng”? …..

b)Hogy nevezik a keng és a ta-keng elkészítési edényét? …..

c) Mit jelképezett az áldozati üstben készült étel? …..

9. Válaszolj az alábbi kérdésekre igennel vagy nemmel, majd indokold válaszodat röviden! (4 pont)

a) Az ősmagyarok szárított hússal táplálkoztak?

…..

b) A magyar konyha benne van-e az első tízben a világon?

…..

10. Milyen információk tartoznak a szövegben az alábbi nevekhez?  (4 pont)

a) Anonymus …..

b) Giovanni Villani …..

c) Szemacsien …..

d) Kövi Pál …..

 

11. Az alábbi állítások tévesek. Magyarázd meg, hogy miért! (4 pont)

a) A magyar konyha jelenleg is vezető szerepet tölt be a világ gasztronómiájában.

Téves, mert …

b) Az áldozati étel alapanyagait a táltos úgy válogatta össze, hogy azok kifejezzék a mítoszok jelképrendszerét.

Téves, mivel …

 

12. A következő kérdések Kövi Pálhoz és művéhez kapcsolódnak. Válaszolj a kérdésekre! (4 pont)

a) Mi az általa írt szakácskönyv címe? …..

b) Milyen három fontos emberi értéket említ a művel kapcsolatban egy híres méltatója?

…..

 

Megszerezhető pontszám: 48

Szerzett pontszám:

Érdemjegy:

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia

hv

 

Angol nyelv, Gál Vivien

Tuesday, the twelfth of May

Classwork

Clever machines (Page 58-59 SB)

Read and translate Testing intelligence.

Words:

 1. conversation – beszélgetés
 2. annual – éves, évi
 3. competition – verseny
 4. pass – átmegy (pl. vizsgán)
 5. measure – mér, felmér
 6. artificial intelligence – mesterséges intelligencia
 7. invented by – vlk által feltalált, kitalált
 8. come up with – kitalál, előjön valamivel
 9. exchange – csere, váltás
 10. judge - bíró
 11. predict – jövendől, előre megmond
 12. identification – azonosítás
 13. fascinated – elbűvölt
 14. offer – ajánl
 15. convince – meggyőz
 16. merely – csupán, csak
 17. imitate – utánoz
 18. impressive - lenyűgöző
 19. rocket – rakéta
 20. achievement – eredmény, teljesítmény
 21. recent – nem régi, friss
 22. conscious - öntudatos

Homework

Ex. 4, 6 p. 59 SB

Válaszaitokat küldjétek vissza a galvivi97@gmail.com email címre május 15-ig!

 

Wednesday, the thirteenth of May

Classwork

Intelligent footballers (Page 57 WB)

Read and translate RoboCup.

Words:

 1. take place – lezajlik, megtörténik
 2. aim – cél
 3. field – pálya
 4. kick – rúg
 5. fitted – beillesztett
 6. not allowed – nem engedélyezett, tilos
 7. via – keresztül, révén
 8. wireless – vezetéknélküli
 9. defend – védekezik
 10. opponent – ellenfél
 11. tournament – versenysorozat
 12. rescue – mentés
 13. trapped – csapdába esett
 14. earthquake – földrengés
 15. at least – legalább
 16. demand – követel
 17. enormous – hatalmas
 18. salary – fizetés

Homework

Ex. 1, 2, 3, p. 57 WB

 

Thursday, the fourteenth of May

Classwork

Photo Comparison (Page 60 SB)

(Fotók összehasonlítása)

Írjátok be a szavakat és kifejezéseket!

School subjects (iskolai tantárgyak):

 1. art – művészet, rajz
 2. design and technology – technológia, munka
 3. drama – színjátszás
 4. English – angol
 5. geography – földrajz
 6. history – történelem
 7. I.C.T. (computing) – informatika
 8. maths – matek
 9. music – zene, ének
 10. P.E. (physical education) – torna
 11. R.E. (religious education) – hittan
 12. science – természettudományok (chemistry, biology, physics)

 

Speaculating (spekuláls, töprengés):

 1. It looks to me/ doesn’t look to me as if they … Nekem úgy tűnik/ Nekem nem tűnik úgy, mintha ők…
 2. They seem quite … - Elég … -nak/-nek tűnnek.
 3. They don’t look very … - Nem tűnnek nagyon …. –nak/-nek.

Speaking strategy

Amikor két fotót hasonlítotok össze próbáljatok keresni két olyan dolgot, ami közös a képeken, és legalább két olyan dolgot, ami különbözik. Tanuljunk meg néhány fontos kifejezést, amikkel ezeket a hasonlóságokat és különbségeket ki tudjátok fejezni! J

Comparing photos (fotók összehasonlítása):

 1. The common theme in the photos is … - A fotók közös témája a(z) …
 2. Both photos show a … of some kind. - Mindkét fotó valami féle …-t mutat.
 3. In the first photo …. whereas in the second photo… - Az első fotón …, amíg a második fotón…
 4. Unlike the second photo, the first photo … - A második fotóval ellentétben az első fotó…

Introducing opinions (vélemény bemutatása):

 1. It seems to me that… - Nekem úgy tűnik, hogy …
 2. In my opinion… - Az én véleményem szerint …
 3. Personally I think/ I don’t think … - Személy szerint én úgy gondolom/ Személy szerint én nem gondolom, hogy…
 4. I beleive that .. – Én úgy hiszem, hogy..
 5. The way I see it … - Ahogy én látom…
 6. For me the important thing is that … - Számomra az a fontos, hogy…

 

Homework

Ex. 1, 3, 4, p. 58 WB – a 4. feladatban meghallgatjátok a hanganyagot és kipipáljátok azokat a kifejezéseket, amiket hallotok a 3. feladatban!

Hanganyag: https://elt.oup.com/student/solutions/int3rdedition/audio?cc=ua&selLanguage=uk
 track 1-25

 

Friday, the fifteenth of May

Classwork

An Internet forum post (Page 61 SB)

(Internetes fórumbejegyzés)

Concession clauses

Írjátok be a határozószavak jelentéseit és a példamondatokat!

 • Although – bár, habár

Although it’s quite small, the computer is quite powerful. – Bár elég kicsi, a számítógép meglehetősen erős.

 • Even though  - akkor is ha, még ha …is

The computer is quite powerful even though it’s quite small. – A számítógép egészen erős, még ha elég kicsi is.
 

 • In spite of / despiteannak ellenére

Ezt a szerkezetet egy főnév vagy ing-es alak követi nem pedig egy mondatrész, mint ahogy az although-t és az even though-t. Pl.

In spite of/despite its size, it’s still quite powerful. – A mérete ellenére meglehetősen erős.

 

Homework

Ex. 1 (5.3), p. 136 SB

Ex. 1, p. 59 WB

Figyeljetek oda a feladatoknál arra, hogy melyik határozószót milyen alak követhet!

 

Monday, the eighteenth of May

Classwork

An Internet forum post (Page 61 SB)

(Internetes fórumbejegyzés)

Read and translate the two forum posts in page 61.

Words:

 1. access – hozzáfér
 2. submit – benyújt
 3. desktop – asztali
 4. storage – tárhely
 5. lightning-quick – villámgyors
 6. screen – képernyő
 7. face-to-face – személyesen, szemtől szemben
 8. widescreen display – szélessávú kijelző
 9. second-hand – használt
 10. keyboard – billentyűzet
 11. wireless mouse – vezeték nélküli egér

Homework

Ex. 2, p. 123 SB – párosítsátok a szavakat (a-f az 1-6-al, g-l a 7-12-vel)

Ex. 3, p. 123 SB – a második feladatban összepárosított összetett főneveket pótoljátok be a mondatokba!

 

Tuesday, the nineteenth of May

Classwork

Fill in the gaps with although, even though, in spite of/despite.

 1. _______________ my warnings, he went to Colombia.
 2. _______________ she didn't want to see The Lord of the Rings, she enjoyed it in the end.
 3. _______________ of being bad at pool, she beat him three times in a row.
 4. They visited Madrid, _______________ , they didn't have time to visit El Prado.
 5. _______________ it was raining, we decided to go anyway.
 6. She decided to go abroad for a year _______________ loving her boyfriend very much.
 7. He went on holiday to Thailand _______________ of the expensive airfare.
 8. _______________ it was only the first time they met, they made friends immediately.
 9. The English actor Oliver Reed was often rude to people _______________ he was always kind to animals.
 10. Socrates never had a lot of money, _______________ , he was very famous in his own day.
 11. I phone my brother in Thailand using Skype nearly every day _______________ the time difference.
 12. The best things in life are free, _______________ love is often very expensive.
 13. She's a great person _______________ of getting jealous over stupid things sometimes.
 14. Cars are a big waste of money _______________ you do need one if you live in the country.
 15. Valencia is a fantastic place _______________ of being too hot in July and August.

 

A feladat megoldásait küldjétek el a galvivi97@gmail.com email címre május 21-ig!

 

 

 

Wednesday, the twentieth of May

Classwork

 1. Complete the sentences with the adjectives and verbs below, adding prepositions to each one.

familiar     harmful     keen     log     scroll     set     unhappy

 1. Something’s wrong. I can’t ________________ to my computer.
 2. How do I ________________ a new Facebook account?
 3. Kerri bought a new laptop because she was very ________________ her old one.
 4. I’m going to ________________ to the top of the article and read it again.
 5. I’m ________________ this program because I’ve used it before.
 6. Old batteries pollute the environment, and they are very ________________ animals.
 7. I’m not very ________________ high-tech fantasy films like Iron Man, but many people love them.
 1. Match the words to make collocations.
 1. memory                   £     A radio
 2. shop                          £     B account
 3. use social                £     C stick
 4. have                          £     D broadband
 5. listen to digital         £     E online
 6. create an                  £     F blog
 7. write a                       £     G networking sites
 1. Match the quotes with the words below.

design and technology     history     P.E.     satnav     science     tablet

 1. Now, I want you to run across the playing field, then run back again.                         ________________
 2. We’re going to visit a car factory on our school trip next week.                                              ________________
 3. Enter the place we’re going, and the app will take us there.                                       ________________
 4. The Channel Tunnel opened on this day. It is now possible to travel from
  London to Paris by train.                                                                                         ________________
 5. I like it because it’s easier to carry around than a laptop.                                          ________________
 6. All birds have very light bones. And this helps them to fly.                                        ________________

 

A feladatok megoldásait küldjétek el a galvivi97@gmail.com email címre május 22-ig!

Thursday, the twenty-first of May

Classwork

Review Unit 5 (Page 60 WB)

 Homework

Ex. 1,2,3,4 p. 60 WB

 

Friday, the twenty-second of May

Classwork

Review Unit 5 (Page 60-61 WB)

Homework

Ex. 5,8, 9 p. 60-61 WB

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem

A 05.11-i két óránk elmarad, mivel 05.09 ünnep és ez van áttéve 05.11-re tehát az szabadnap

05.18-án van két óránk

A IV. fejezet 29 és 30 leckéjével kell foglalkozni. Beírni a füzetbe a témát, a vázlatot lejegyzetelni és megtanulni.

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/ii-vilaghaboru-tortenete-i

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/ii-vilaghaboru-tortenete-ii

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/ii-vilaghaboru-tortenete-iii

Most két filmet tettem nektek házi feladatnak, mivel ez a téma nagyon gazdag filmanyaggal rendelkezik, sőt valószínű, hogy az egyiket már láttátok is. Erről a két filmről kellene véleményt írni a szokásos módon és terjedelemben 05,21-re.

https://videa.hu/videok/film-animacio/pearl-harbor-egi-haboru-2001-1VPju9WktrmfAWLF

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-zongorista-teljes-film-tel-FblJGpyJo46I894a

Ukrajna története

05.14-én van óránk

Beírni a füzetbe a dátumhoz a 26-os leckét.

 05.21 van óránk

Beírni a füzetbe a megfelelő dátumhoz a 27 leckét.

Készítsétek el a 160 oldalon a13. kérdést táblázatban és küldjétek el 05.22-ig

Magyar nép története

Van óránk 05.14-én és 05.21-én

A 33. és 34. leckéket kell beírni a füzetbe és megtanulni.

https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/magyarorszag-tortenete-1918-1920

A videó segíthet a téma megértésében

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

13. 05 redmenta Dolgozat Derivált és függvénydiszkusszió

15.05 A második derivált és a függvény domborúságának fogalma, metszéspontok

34. § A függvénydiszkusszió lépései. Grafikonok szerkesztése (314-317 old.) Jegyzetet készíteni (magyarázat discordon)

 Teljes függvényvizsgálat lépései:

1. Értelmezési tartomány:

a. értelmezési tartomány megadása

b. szakadási helyek meghatározása

2. Páros/páratlanság illetve periodicitás vizsgálata

3. Függvény határértékének vizsgálata:

a. az értelmezési tartomány szélén (vagy ± ∞-ben)

b. a szakadási helyeken (-> szakadási helyek osztályozása)

c. nem egyértelműen folytonos függvény esetén a lehetséges szakadási helyeknél (intervallumokon összeillesztett függvény esetében az illesztési ponton)

4. Első derivált alapján: (valójában az első a pontban nem nulla páratlanodik derivált alapján)

a. monotonitás (nő, csökken) vizsgálata az első derivált előjele alapján

b. lehetséges szélsőérték helyek keresése és vizsgálata az első derivált alapján

5. Második derivált alapján: (valójában az első a pontban nem nulla párosadik derivált alapján)

a. konvexitás (konvex/konkáv) vizsgálata a második derivált előjele alapján

b. lehetséges inflexiós pontok keresése és vizsgálata az első derivált alapján

6. Függvényérték kiszámolása a „nevezetes pontokban”:

a. tengelymetszetek kiszámolása (zérushelyek, y tengely metszet)

b. szélsőértékek (minimum/maximum kiszámolása)

c. inflexiós pont koordinátáinak kiszámítása

7. Függvény grafikonjának vázolása

8. Értékkészlet megadása

 Házi feladat: 1720

18.05 A teljes függvénydiszkusszió alkalmazása. Grafikonok szerkesztése

34. § A teljes függvénydiszkusszió lépései. Grafikonok szerkesztése (314-317 old.) Jegyzetet készíteni (magyarázat discordon)

Házi feladat: 1725

20.05 A függvénydiszkusszió alkalmazása feladatokon (magyarázat discordon)

Házi feladat: 1727

 

22.05 A függvénydiszkusszió alkalmazása feladatokon. Felkészítés a dolgozathoz. (magyarázat discordon) Függvénydiszkusszió feladatokon

Házi feladat: Teszt 327 oldal

Mértan

fdh

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

43. téma Dél-Afrikai Köztársaság (május 11)

Területe 1, 221 millió km2, lakossága 56 millió fő, fővárosa Pretoria. Államformája parlamentáris köztársaság, unitáris állam, területén 9 tartomány van, az országban 11 hivatalos államnyelv van.

A kontinens egyetlen fejlett országa, viszont a társadalomban jelentős életszínvonalbeli különbségek vannak.

Éghajlata trópusi és szubtrópusi. Domborzata főkép síkvidéki, keleten húzódik a Sárkány-hegység. A legfontosabb ásványkincsei: szén, vasérc, színesfémércek, arany, gyémánt, foszforit.

Népesség. Az ország népessége stabilan növekszik. Magas a természetes születésszám. A lakosság 65%-a városlakó. A lakosság etnikai összetétele rendkívül változatos, 80%-ot az eredeti népesség teszi ki, 10% az európai bevándorlók aránya, 8% Ázsiából érkezett, 2%-ot az Indiai bevándorlók tesznek ki. Ezért van az országban 11 hivatalos államnyelv. Nagyon változatos a vallási összetétel vannak keresztények, hinduk és törzsi vallások követői.

Gazdaság. Az ország ipari-agrár ország. A GDP nagyobb részét a tercier szektor teszi ki. Itt a legfontosabb a közlekedés és a turizmus. Emellett az országnak fejlett pénzügyi szektora van ami fontos pénzügyi központtá teszi Afrikán belül.

A szekunder szektorban fontos ágazat a vaskohászat és a szinesfémkohászat. Fontos még a nehézgépgyártás és az autógyártás. A vegyiparban fontos a kőolajfeldolgozás, műtrágyagyártás, műanyagok, műgyanták és a gyógyszergyártás. A könnyűiparban fontos a gyapot, a gyapju és a műszálas szövetek előállítása.

A primer szektor. Itta legfontosabb a bányaipar. Az ország jól el van látva különböző ásványkincsekkel. Ezeket és az ezekből készült alapanyagokat exportálják. Fontos még a mezőgazdaság. Az országban egyaránt jelen vannak a fejlett nagyütemi farmok és a hagyományos mezőgazdasági módszerek. Legfőbb termékek a búza, kukorica, burgonya, gyapot, szubtrópusi gyümölcsök és szőlő. Az állattenyésztésben a legfontosabb a szarvasmarha, bárány és baromfi tenyésztése.

44. téma Ukrajna helye a világ jelenlegi geopolitikai térképén. (május 18)

A geopolitika – az állam képessége megvédeni vagy megvalósítani saját nemzeti érdekeit. Az állam geopolitikai erőinek néhány válfaját különböztetjük meg: gazdasági, katonai, politikai.

Ma az államokkal egyidejűleg akti van tevékenykednek újabb „ szereplők” is: TNK-k, bankok, nemzetközi gazdasági, pénzügyi, maffia szervezetek, a kényszeritő cselekmények pedig nagyrészt nem katonai erőkkel valósulnak meg. A világ geopolitikai szerkezete bonyolódik, a politikai színpadon újabb erőközpontok jelennek meg és változott a geopolitikai régiók „mérlegének” aránya.

A XXI. században különböző geopolitikai régiók képződtek. Az erő régiói, amelyekben államok összpontosulnak – a világ „erőcentrumai”. A régió vezető országainak és a régió egészének gazdasági és politikai súlya meghatározza a hatalom egyensúlyát és a világrendszer fejlődésének irányát. Közöttük vannak az erő változatlan szubrégiói: Nyugat-Európa, Angol-Amerika, Ausztrália, Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia.

Ütközési geopolitikai régiók.  Ezek olyan területek, amelyek a nagy civilizációk és a nagy birodalmak hatalmas erőközpontjainak ütközési vonalán helyezkednek el, többnyire a világ főbb kereskedelmi útvonalainak kereszteződésében: Balti-Fekete-tengeri szubrégió, Közép-Kelet, Földközi-tengeri szubrégió, Közép-Amerika és a Karibi-medence.

Periféria geopolitikai régiók: a Szaharától délre fekvő Afrika, Délkelet-Ázsia, Közép-Ázsia, Dél-Amerika.

Ukrajna helye a világ geopolitikai térképén. A jelenlegi geopolitikai térképen Ukrajna Közép-Európa ütközési geopolitikai régiójának vezető állama.  A terület geopolitikai fekvésének sajátossága, hogy Eurázsia geopolitikai tengelyeinek érintkezésénél terül el. Elhelyezkedése Európa középső részén az ország és népei számára úgy pozitív mint negativ következményekkel járt és jár attól függően, milyen folyamatok dominálnak a régióban – együttműködős vagy konfrontáció.

A világgazdaság kialakulásával Európa középső részének, különösen Ukrajnának a területe többször került nagy államok és blokkok érdekeinek ütközési övezetébe. Az újkor és a legújabbkor  történelme folyamán Ukrajnát politikai háromszögbe szorították: Oroszország, Európa országai és a muzulmán világ. A XX. XXI. század határán pedig: Oroszország, az EU és a muzulmán világ országai közé. az 1991-ben függetlenné vált országnak ebben az erőtérben kell megtalálni a helyét és érvényesíteni saját nemzeti érdekeit.

(A jegyzetet kérem beírni a füzetbe a zárójelben megadott dátummal).

 

Biológia, Pető Nikolett

(május 12 – május 22)

 

 1. Az ember multifaktoriális bályegeinek öröklődése (37 §)

Jegyzet

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0079_szalai_genetika_hu/ch09.html

https://www.videoklinika.hu/video/multifaktorialis_oroklodes

 

 

 1. Az ember populációgenetikája. Orvosgenetika. Az ember örökletes betegségei (38-39 §)

Jegyzet

https://www.youtube.com/watch?v=_0Tvk-zUtqQ

https://www.youtube.com/watch?v=bqaq_nhgcu0

https://www.youtube.com/watch?v=hnz7CpIBAgo

A kidolgozott házi feladatokat  május 22ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A természetes és mesterséges szálak

Lejegyzetelni: 34§, berajzolni a 7. vázlatot!

Válaszolni: 250. kérdésre!

Téma: Származási kapcsolatok a szerves anyagok között.

Lejegyzetelni: 35§!

Megoldani: 256. feladatot!

Határidő: május 17.

Téma: Biológiailag aktív anyagok.

Lejegyzetelni: 36§!

Válaszolni: 261, 262, 265 kérdésekre!

Téma: A szerves kémia szerepe az új anyagok létrehozásában.

Lejegyzetelni: 37§!

Készítsetek beszámolót vagy prezentációt az alábbi témák egyikéből:

 1. A kémia szerepe az új anyagok létrehozásában.
 2. A szerves kémia és az élelmiszerprobléma.
 3. A szerves kémia és az ember egészsége.
 4. A szerves kémia a boitechnológiában.

Határidő: május 24.

 

Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Fizika-2018-V.-H.-Barjahtar.pdf

 • Ismétlés: 39.§.  Dátum: 2020. május 12.
 • 40.§.  Dátum: 2020. május 15.
 • 41.§. 41. gyakorlati munka, az első és a 2. feladat. Dátum: 2020. május 19.

Segítség a feladatokhoz: Képlet a következő E=FqЗображення видалено.

 • 42. §.  Dátum: 2020. május 22.

 

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! A cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

Nagyon fontos!

dfgh

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Igyekeztem minden korosztály számára érdekes gyakorlatokat keresni, remélem sikerült és mozogtok eleget. Az alábbi linkek közül, amelyik szimpatikusabb YouTube-on fel tudtok iratkozni a videó szerkesztőjéhez és úgy látni fogjátok a legfrissebbeket belőlük.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=UV5v0Pnh_E4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=NrVgd-kC2rs
 3. https://www.youtube.com/watch?v=xEYm6ryNWDkNyújtáshttps://www.youtube.com/watch?v=LMwIrrBJVK4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
 5. https://www.youtube.com/channel/UCpJ4Xd1PGkAN2bsdbW9WPMA/videos (A nagyobb lányok figyelmébe ajánlom Rubint Réka YouTube csatornáját, ami heti 3x frissül újabb videókkal).

 

Jó tornázást és mozgást kívánok Mindenkinek!

dfh

 

 

erty

 

 

Április 27-május 8.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az április 27-május 8 közötti házi feladatokat

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com!

Magyar nyelv

Május 8.

Gyakorlati foglalkozás

Töltsétek ki a feladatlapot külön szöveges dokumentumként VAGY kinyomtatva kézírással, és doc-ként vagy fénykép formátumban továbbítsátok a címemre május 11-ig!

 1. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú magánhangzót vagy mássalhangzót!

b __ slakodik                                                            er __ lködik                        a __ ergia                           

s __ ba __ ancs                                                        ut __ lér                               a __ iteráció

d __ lőre jut                                                              bölcs __ de                         e __ éle

c __ vis                                                                        hadiá __ apot                    a __elé

j __ dáspénz                                                             a __ likál                              diagra _

2. Tedd felszólító módúvá az igéket és írd be a mondatba! (Pl. Megnézem a képet. – Hadd nézzem meg!

A fiú játszik. Hadd _____________________ !

A csapból folyik a víz. Hadd __________________ !

Éva elhiszi a mesét. Hadd _____________________ !

Kinyitjuk az ablakot. Hadd ____________________ ! 

3. Az alábbi szavakban [j] vagy  [jj] hang hallatszik. Jelöld őket a megfelelő betűkkel, ahol szükséges!

muszá __ , in __ ekció, seké __ , felbo __ dul , bo __ hos, bo __ ong, fele __ t, megse __ t, almamo __, A __a Szófi __ a, la __ bi, la __ ikus

4. Válaszd el a szavakat minden lehetséges helyen!

absztrakt ___________________                           lexikon ______________________________

anarchista __________________                            Báthory ______________________________

anatómia ____________________                        Moliére ______________________________

dodzsem ____________________                         Fidzsi  _______________________________

viasszerű ____________________                         madáchi ______________________________

 

5. Írd le betűrendben a szavakat!

fösvény, folklór, folklorista, földesúr, főbenjáró, föderáció, föveny, Fönícia

__________________________________________________________________________

 

Magyar irodalom

Május 8.

Kazinczy Ferenc élete és munkássága

Jegyzet a tankönyv alapján (117 – 123. old.)

+ Érdekes: https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/kazinczy-ferenc-es-nyelvujitas

Aktuális: https://magyarnemzet.hu/kultura/kazinczy-ferenc-elete-a-remekmu-7689815/

Kazinczy öröksége ez is: http://nyelvmuzeum.net/

 

 

Világirodalom

Április 29.

 

A.Sz. Puskin élete és munkássága.

 

Május 6.

                 Puskin: Anyegin

 

A téma nincs a tankönyvben, viszont a világirodalom egyik legismertebb orosz képviselője, az Anyegin pedig máig művészi adaptációk tárgya.

Ezért az alábbiak vagy más internetes források felhasználásával készítsetek minimum 4 A4-es oldalas referátumot Puskin életműve címmel (12-es betűméret, 1,5-es sorköz), amelyet szöveges dokumentumként küldjetek el nekem május 11-ig.

 

(Az órák anyagát gyakornok készítette elő)

1799. június 6-án, a Julián-naptár szerint: május 26-án született Moszkvában. Ereiben anyai dédapja, Abram Petrovics Hannibal, Nagy Péter cár abesszin tisztje révén (aki tábornoki rangig jutott) afrikai vér is csörgedezett. Erről szól Puskin Nagy Péter szerecsene című elbeszélése. 1811-től a Pétervár közelében fekvő Carszkoje Szeló-i líceum növendékeként mutatta meg először tehetségét. 1817-ben elvégezte a jó hírű gimnáziumot. Még ugyanebben az évben belépett a Zöld lámpa nevű irodalmi társaság tagjainak sorába, mely kapcsolatot tartott a dekabristákkal. Kitiltották az egyetemről, de ekkor már megalapozott költői hírneve volt. Mivel egymásutánban születtek lázító hangú költeményei, a cár 1820-ban száműzte.

Először Kisinyovba került, majd Odesszába és a Krím-félszigetre. A száműzetés ideje alatt bejárta a félszigetet és a Kaukázust. Úti élményei megjelennek a Kaukázusi fogoly és a Bahcsiszeráji szökőkút című műveiben.

1824-ben visszatérhetett a száműzetésből, de anyja Pszkov környékén fekvő mihajlovszkojei birtokát nem hagyhatta el.

Moszkvába, illetve Szentpétervárra csak 1826-ban juthatott vissza, amikor az újonnan trónra lépett cár, I. Miklós udvarába rendelte. Visszatérte után műveit – megjelenésük előtt – személyesen az uralkodó cenzúrázta.

1830-ban bolgyínói birtokukon tartózkodott és rendkívül termékeny alkotói esztendőt hagyhatott maga után. Még ugyanebben az évben feleségül vette Moszkva kiemelkedő szépségét, a 18 esztendős Natalja Nyikolajevna Goncsarovát, s Péterváron telepedtek le. Négy gyermekük született, két fiú s két leány (Marija Alekszandrovna, Alekszandr Alekszandrovics, Grigorij Alekszandrovics és Natalja Alekszandrovna). A költőt állami szolgálatra kötelezték.

1831-ben megismerkedett Gogollal, akivel haláláig jó kapcsolatot tartott fenn.

1833-34-ben ismét a bolgyínói birtokon élt. 1834-ben, hogy becsvágyó feleségének igényeit ki tudja elégíteni, udvari állást vállalt, de csak a legalacsonyabb udvari címet (kamarás-apród) kapta meg.

1837-ben, egy affért követően, felesége jó hírének megvédése céljából párbajozott az őt provokáló emigráns Georges Charles d'Anthès francia kalandorral. A párbajban súlyosan megsebesült, amibe harmadnapra, február 10-én (a Julián naptár szerint január 29-én) Szentpétervárott belehalt.

Lermontov A költő halála című versében örökítette meg Puskin emlékét:

Meghalt a költő! Tisztasága

rabját gonosz szó fente be

bosszús szívét golyó találta,

aláhorgadt nemes feje!…

S mert alantas sértés, gyalázat

nagy lelkén nem száradhatott,

mint annyiszor már, maga lázadt

a világ ellen – s most halott!… (részlet, ford. Lator László)

Puskin szabadkőművességét ugyan egyesek megkérdőjelezik, de azt egyértelműen igazolja egy naplóbejegyzése és egy levele: Puskin 1821-es naplójában ez szerepel: „Május 4-én felvettek a szabadkőművességbe.” Zsukovszkijnak 1826-ban írt levelében található a következő mondat: „Szabadkőműves voltam a kisinyovi páholyban, pont abban, amely miatt az összes oroszországi páholyt betiltották.” Ez az ironikus véleménye feltehetőleg abból származott, hogy I. Sándor cár nem sokkal belépése után, 1822-ben betiltotta országában a szabadkőművességet.

Egyik állami tisztségéhez 1832-ben olyan nyilatkozatot kellett aláírnia, amelyben kijelenti, hogy nem volt sem szabadkőműves, sem más titkos társaság tagja. Ezt Puskin megtette, de soha senki nem rótta fel neki – pedig a titkosrendőrség révén az illetékesek nyilvánvalóan tudtak mind szabadkőműves, mind más társaságokban játszott szerepéről.

Munkássága:

Pályakezdése (1811–1820)

A költészet a szabadságot jelenti számára, a Carszkoje Szeló-i líceumban (1811) ismerkedik meg a szabadgondolkodás szellemével, a líceumban főleg a klasszicizmus kultusza uralkodik. A diákok verseket, költeményeket, antológiákat, folyóiratokat írnak. Legfőbb eszméik közé tartoznak a hedonista életelvek, a nemzeti szabadság és felvilágosodás szabad gondolatai.

Indulása, eszmélése: 14 évesen a Vesztnyik Jevropi közli első költeményét, majd 15 évesen a 18. század népszerű orosz költőfejedelme, Gyerzsavin[4] a líceumban költővé avatja, s Puskint, mint „a második Gyerzsavint” említi. Ifjúkori lírájában a dekabristák eszmeköre jelenik meg. Liberális irodalmi társaságok ülésein vesz részt, szatirikus dalokat és epigrammákat illetve politikai verseket ír a rabság és rabszolgaság ellen (pl: Óda a szabadsághozCsaadajevhezA falu). Költeményeinek közös jellemzője a politikai szabadság követelése, a blaszfémikus és a társadalmi ízlés elleni lázadó hang. Ars poeticája ekkor: a művészet a tiltott dolgok színtere. Megírja első nagyszabású elbeszélő költeményét: a Ruszlán és Ludmíla 1820-ban születik meg.

Romantikus korszaka (1820–1830)

Száműzetésében írja az ún. déli elbeszélő költeményeket, A kaukázusi fogoly (1821), A bahcsiszeráji szökőkút (1824) és a Cigányok (1824) című alkotásait. Romantikus poémáiban már ekkor felbukkannak a realista jegyek.

1825–26-ban hazatér Mihajlovszkojéba, anyja birtokára, ahol egyetlen társa a dajka, Arina Rogyionovna. Költeményeiben balsejtelmek és tűnődések, merengő hang, az elmúlás gondolatai jelennek meg.

Történeti tárgyú munkákba kezd, s megszületik a Borisz Godunov (1825), amellyel megváltoztatja az orosz drámát. Később is ír történelmet feldolgozó munkákat, de utóbbiakban már nem maga az orosz történelem, hanem a művészet és az emberi szenvedélyek felé fordul érdeklődése, mint Mozart és Salieri (1830) illetve A kővendég (1830) című műveiben.

Romantikus életsorsokat és történeteket prózában is feldolgoz, erről árulkodnak Néhai Petrovics Belkin elbeszélései (benne A lövésA postamesterA parasztruhás kisasszonyA hóvihar), és A pikk dáma. Célja az egyszerű és tömör fogalmazás.

Puskin a dekabrista mozgalom bukása után ismét a nemzeti történeti poéma és regény felé fordul: barátai emlékére írja az Üzenet Szibériába című versét. Költészetében folytatódik a szabadság gondolatának növekedése, s magát a váteszköltő szerepében látja, amiről árulkodik például A próféta (költemény). Nagy Péter korát a nemzeti szerveződés idejének érzi, s úgy reméli, hogy létrejöhet I. Miklós alatt is egy hasonló Oroszország. E gondolat több művében is megjelenik (Nagy Péter szerecseneCsaládfámPoltavaA bronzlovas). A történelmi ábrázolás csúcspontját A kapitány lánya (1836) című regénye jelenti.

Puskin népköltészet iránti vonzódása szorosan összefügg a történelmi érdeklődés gondolatkörével. Régi dalok, mondák motívumai elevenednek meg műveiben, majd az 1830-as évek elején meséket ír, a híresebbek közé tartoznak a Mese Szaltán cárról vagy a Mese a halászról meg a kis halról. Ekkor keletkezik befejezetlen verses drámája, A sellő is. Művészetében egyesül a folklór hagyománya és a fennkölt irodalom.

Romantikus korszakának és életművének csúcspontját világhírű verses regénye, az Anyegin megírása jelenti. Egy 19. századi ifjú nemes ábrázolásával a felesleges ember életérzésének rajzát adja, s mindeközben körképet nyújt az orosz életről, társadalomról. Világos és egyszerű stílusban, ám kiforrott zeneiséggel, az anyegini-strófa eszközével. Már ajánlásában is az olvasót célozza meg:

Nem a hideg, kevély világnak,

Neked szántam regényemet.

Bár adhatnék a hű barátnak

Ennél méltóbb hűségjelet,

Méltót hozzád, szép tiszta lélek,

Te szárnyaló és egyszerű,

Kiben költői álmok élnek,

S álmában élet van, s derű.

Vedd elfogult kezedbe, kérlek,

Pár tarka fejezet csupán,

Van köztük bús is, van vidám is,

Van népies és ideális;

Kissé gyarló gyümölcs talán:

Sok zsenge s hervadt színű évem,

Mulatság, ihlet s egy sereg

Álmatlan éj, borús kedélyem

S hűvös látás termette meg. (ford. Áprily Lajos)

A romantika klasszicizálása, út a realizmus felé (1830–1837)

1830-ban a költő a Lityeraturnaja Gazetában ír, mely a dekabristák finomabb hangján szól. Az időszak azonban nemzetközi viszonylatban is forrongó eseményekkel szolgál, egymást követik a koleralázadás, a lengyel forradalom és a párizsi felkelés. A lengyel ügy „családi pöranyag” volt Puskin szemében, s hatására alkotja az Oroszország rágalmazóihoz és A borogyinói évforduló című munkáit. Az irodalmi életben 1836-tól a Szovremennyik (jelentése: Kortárs) című folyóirat révén irodalomszervezőként is szerepet játszik. Folyóiratát Szentpéterváron 30 éven át adták ki.

Művei:

Költeményei:

Óda a szabadsághoz

Csaadajevhez: a nemesek szabadságtörekvéseiről szól.

1818

A nap tüzét

A tőr

A fogoly

Madárka

A magvető

A könyvárus beszélgetése a költővel

A tengerhez, xxx-hoz (1825)

Téli este

A próféta: a műben magára veszi a látnokköltő szerepét.

Téli utazás

Üzenet Szibériába: a dekabrista felkelés üldözöttjeinek üzen, buzdítva őket, hogy nemsokára eljön a szabadság.

A költő és a tömeg

Téli reggel: szerelmi költemény.

Szerettem önt

Az emlékmű

Prózai és verses epikai művei:

Ruszlán és Ludmíla (Руслан и Людмила) (1820) verses mese, első nagyszabású elbeszélő költeménye

A kaukázusi fogoly (Кавказский пленник) (1822) poéma

A bahcsiszeráji szökőkút (Бахчисарайский фонтан) (1824) poéma

Nagy Péter szerecsene (1826) elbeszélés, első prózában írt epikus munkája. I. Péter kora felé fordul, s onnan merít történelmi példát.

Cigányok (Цыганы) (1827) poéma, drámai költemény, melynek alaptétele, hogy az emberi szabadság a természetességben keresendő. Ám ezt megcáfolja Epilógusában, amelyben arról olvashatunk, hogy a világból a szabadság teljesen kiveszett.

Poltava (Полтава) (1829) témája Nagy Péter cár győzelme XII. Károly svéd király felett a poltavai ütközetben, 1709-ben.

Néhai Ivan Petrovics Belkin elbeszélései (Повести покойного Ивана Петровича Белкина) (1831) elbeszélésciklus, az orosz novella megújítása öt történettel, melyekben az egyszerű kisemberek sorsa felé fordul.

A lövés (Выстрел)

A hóvihar (Метель)

A postamester (Станционный смотритель)

A koporsókészítő (Гробовщик)

A parasztruhás kisasszony (Барышня-крестьянка)

Dubrovszkij (Дубровский) (1832–33, megj. 1841) regény, amely valódi történet alapján született.

A bronzlovas (Медный всадник) (1833) poéma, témája Péter cár hősiessége.

A pikk dáma (Пиковая дама) (1833) elbeszélés

Anyegin (Евгений Онегин) (1833) verses regény, Puskin legismertebb műve, életének főműve, "az orosz élet enciklopédiája" (Belinszkij).

A kapitány lánya (Капитанская дочка) (1836) regény, a Pugacsov-felkelés feldolgozása, a romantika és realizmus elemei keverednek a műben.

Meséi:

Mese a pópáról meg Baldáról, a szolgájáról (Сказка о попе и о работнике его Балде) (1830)

Mese Szaltán cárról meg a fiáról, a dicső és hatalmas Gvidon hercegről, meg Lebegyről, a gyönyörű cárlányról (Сказка о Царе Салтане) (1831)

Mese a halott cárkisasszonyról és a hét vitézről (Сказка о мертвой царевне и семи богатырях) (1833)

Mese a halászról meg a kis halról (Сказка о рыбаке и рыбке) (1835)

Mese az aranykakasról (Сказка о золотом петушке)

Drámai művei:

Borisz Godunov (Борис Годунов) (1830) történelmi dráma, színmű, a shakespeare-i dráma felelevenítése és az orosz dráma megújítása, a tömeg történelemalakító szerepéről szól.

Mozart és Salieri (Моцарт и Сальери) (1832) dráma

Lakoma pestis idején (Пир во время чумы) (1833) dráma

A fukar lovag (Скупой рыцарь)(1836) dráma

A kővendég (Каменный гость) (1839 megj.) dráma

A sellő (Русалка) verses dráma, befejezetlen

Egyiptomi éjszakák

Tanulmányok, értekezések:

A Pugacsov felkelés története (История Пугачева) (1833–36), értekezés

 

Május 6.

Puskin: Anyegin  (Folytatás)

Az Anyegin vagy Jevgenyij Anyegin (oroszul: Евгений Онегин) Alekszandr Szergejevics Puskin romantikus verses regénye, az orosz irodalom egyik klasszikusa. Belinszkij az orosz élet enciklopédiájának nevezte, mert a szöveg a 19. századi viszonyokat több síkon, szociográfiailag is ábrázolja, így az olvasó elé tárulnak többek között az irodalom, az orosz irodalmi élet problémái, az orosz nyelv használatának problémája, az oktatás helyzete, a város és a falu ellentéte. A világirodalom egyik klasszikus alkotása, máig készülnek alapján adaptációk (opera, film).

A mű címszereplője Jevgenyij Anyegin, az ifjú örökös, dandy, akinek útkereséséről szól a regény. Sok mindenben kipróbálja magát, művész akar lenni, majd tudós, belekóstol a földesúri szerepbe, de azt is elunja. Erőt vesz rajta az életuntság, a világfájdalom, Anyegin alakjával Puskin továbbfejlesztette az orosz irodalomban később oly meghatározóvá váló „felesleges embert”.  Anyegin megismerkedik Tatjana Larinával, aki azonnal beleszeret a fiatalemberbe, ám Anyegin visszautasítja a lányt. Anyegin barátja Vlagyimir Lenszkij, akit Anyegin féltékennyé tesz azzal, hogy Tatjana húgának, Olgának udvarol. A műben fontos szerep jut a narrátornak, akinek jelenléte – a romantikára jellemző módon – a valóság illúzióját hivatott erősíteni, mintha megtörtént eseményt tárna az olvasók elé. Az elbeszélő különféleképpen viszonyul az egyes szereplőkhöz, Tatjanát kedveli, Lenszkijt bár nagyra becsüli, halála után rámutat eszméinek életképtelenségére is. Anyeginhez bonyolult viszony fűzi, gyakran puskini életrajzi elemek is feltűnnek (például a száműzetés), egyszerre szereti és bírálja a főszereplőt. Anyegin útkeresése egyben Puskin saját útkeresése is.

Keletkezése

Puskin hosszú ideig, pontosan hét évig, négy hónapig és 17 napig dolgozott az Anyegin szövegén. 1823. május 9-én kezdett hozzá Kisinyovban (ma: Chișinău), ahová I. Sándor cár küldte politikai nézetei és életmódja miatt. Részenként jelentette meg, saját feljegyzései szerint 1830. szeptember 25-én fejezte be Bolgyinóban, bár Anyegin levele Tatjanához 1831. október 5-én született. Az első fejezet 1825 februárjában látott napvilágot, a második fejezet 1826 októberében, a harmadik 1827 októberében. 1828 elején egyszerre két fejezet is megjelent, a negyedik és az ötödik, márciusban pedig a hatodik. Két év szünet után, 1830 márciusában került az olvasók elé a hetedik fejezet, 1832 januárjában pedig a nyolcadik. 1830. október 19-én Puskin elégette a tizedik fejezetet (Anyegin utazása lett volna eredetileg a nyolcadik, a végső kiadásban megjelent nyolcadik fejezet pedig eredetileg kilencedik fejezet lett volna; összesen pedig 25 fejezetet tervezett, végül azonban nem írt többet). Egységes kiadásként 1833 márciusában jelent meg. Jurij Lotman szerint ez a hosszú alkotóidő az oka annak, hogy a műben több helyen is ellentmond önmagának az író. Így például a harmadik fejezet 31. strófájában a narrátor elmondja, hogy nála van Tatjana levele, „Szentségként őrizem, becézem, / S betelni nem tudok vele”, a nyolcadik fejezetben azonban Anyegin őrzi azt: „A lány, ki írott vallomásban / - Az írást még őrizgeti - / Feltárta hű szívét neki”. A mű néhol töredékes, ami egyrészt a korabeli cenzúrának köszönhető, másrészt azonban a romantika töredékkultuszával is magyarázható: egyes sorokat elhagy a költő, mert nem elégedett vele, míg más sorok a romantika elérhetetlen tökéletesség-eszménye miatt „megírhatatlanok”.

Műfaj, témaköre, szerkezete

Az Anyegin a romantika korszakában született, de legalább ennyire magán viseli a realizmus jegyeit is. Utóbbi leginkább az orosz élet szociográfiájának hiteles lefestésében rejlik, ami miatt Belinszkij az „orosz élet enciklopédiájának” nevezte. Műfaja verses regény, melyet George Byrontól kölcsönzött, főként a Childe Harold zarándokútja című műve volt Puskinra nagy hatással. Ez egy kevert műfaj, a cselekményesség miatt az epika műnemébe tartozik, ugyanakkor lírai jellegű is, az író a hősökkel kapcsolatos érzéseit, a történésekkel kapcsolatos gondolatait is megosztja az olvasóval. Anyegin az epikus, az író (narrátor) pedig a lírai főhős. A mű jambikus ritmusú, úgynevezett Anyegin-strófában íródott: υ – | υ – | υ – | υ – | (υ), rímképlete AbAbCCddEffEgg.

Szerkezetét tekintve az Anyegin szimmetrikus, átgondolt mű, nyolc fejezetből áll. Az első fejezet a pétervári aranyifjak életét mutatja be, a második az ezzel teljesen ellentétes vidéki, földesúri világot, a harmadik és negyedik fejezetben bontakozik ki Tatjana és Anyegin története, az ötödik fejezet amolyan középpontként szolgál, falusi babonák közepette Tatjana megálmodja szerelmük tragikus végét, a hatodik fejezet a csúcspont, Lenszkij halála a párbajban; a fejezet végén Anyegin elutazik, Tatjana pedig Moszkvába kerül. A nyolcadik fejezet zárja le a szimmetriát, ezúttal Anyegin esik szerelembe, és Tatjana az, aki elutasít. A cselekményt átszövi Puskin személyes története is, mindezek ellenére azonban a történet rendkívül egyszerű, ami inkább a realista irányvonalat erősíti, a romantika egyik jellegzetessége ugyanis a szövevényes, több szálon futó cselekmény. A pétervári nemesség élete tárul az olvasó elé, miközben szemtanúja lehet Jevgenyij és Tatjana be nem teljesülő szerelmének. A mű fő témája az orosz nemesek tartalmatlan, céltalan élete, a spleen vagy világfájdalom, ami miatt Anyegin is unja az életét és nem találja a helyét. Puskin rokonszenvezik főhősével, de ugyanakkor kritikusan is szemléli őt. Anyeginben megvan a képesség a változásra, az értelmes életre, hiszen író akar lenni, frissen örökölt gazdaságában reformokkal kísérletezne, ám hiányzik belőle a kitartás és az akaraterő, felületesnek bizonyul emberi kapcsolataiban is, pillanatnyi érzelmei alapján dönt. Puskin kritikusan szemléli Lenszkij romantikus, idealista eszméit is, melyek a fiatalember értelmetlen halálával együtt pusztulnak el, rámutatva életképtelenségükre. Anyeginben teljesedik ki tehát az orosz irodalomra oly jellemző „felesleges ember” típusa. Puskin finom ecsetvonásokkal ábrázolja az orosz irodalom egyik legemlékezetesebb nőalakját, Tatjanát is. Tiszta és nemes, kötődik az orosz földhöz, a hagyományokhoz, bár Anyeginhez írt levelét franciául fogalmazza, ami utal a korabeli nemesi származású lányok neveltetésére. Fiatalkorában Tatjana felülemelkedik a társadalmi szokásokon, hiszen a korabeli orosz társadalomban illetlenség volt egy nőnek kezdeményeznie és feltárnia szívét egy férfi előtt. Később, amikor már férjezett, és Anyegin ír hozzá szerelmes levelet, Tatjana mégis tiszteletben tartja a társadalmi elvárásokat, és egy erkölcsös, férjezett asszonyhoz méltóan visszautasítja Anyegint, a férfival ellentétben meggondoltan, a következményekre is gondolva dönt, ezzel erkölcsileg felülemelkedik Jevgenyijen.

Történet

Jevgenyij Anyegin egy orosz aranyifjú, aki unja az életét. Vidéki házat örököl elhunyt nagybátyjától, és oda költözik. Megismerkedik a fiatal, idealista Vlagyimir Lenszkijjel, akivel barátságot köt. Lenszkij Olga Larinának udvarol, és egy nap magával viszi Anyegint vacsorázni a lány otthonába. Olga testvére, Tatjana, beleszeret Anyeginbe, és még aznap este szerelmeslevelet ír neki, ahogy azt kedvenc francia regényeinek főhősnői tennék, ám a korabeli orosz társadalomban illetlen egy nőnek ilyet cselekednie. Anyegin nem válaszol rá, később, egy személyes találkozó alkalmával azonban finoman visszautasítja a lány közeledését.

Később Lenszkij meghívja a férfit Tatjana névnapi ünnepségére, ígérve, hogy csupán szűk családi összejövetel lesz. Ehelyett Anyegin egy hatalmas, mozgalmas bálba csöppen, amely pontosan arra az életre emlékezteti őt, amibe annyira beleunt korábban. Bosszúból, hogy bosszantsa az őt félrevezető Lenszkijt, flörtölni kezd Olgával, és felkéri táncolni. Lenszkij dühösen elvonul, másnap reggel pedig párbajra hívja egykori barátját. Anyegin a párbajban megöli Lenszkijt, majd elutazik. Tatjana elmegy Anyeginhez, de a házat üresen találja. Beleolvas a férfi könyveibe, a lapszéli jegyzeteibe, „és egyre jobban / Meglátja azt, kiért epedt”, rájön, hogy Anyegin személyisége csupán irodalmi hősök keveredése, és nincs is „valódi” Anyegin.

Tatjana Moszkvába költözik, ahol férjhez megy. Olyannyira felnő, hogy amikor legközelebb Szentpéterváron találkoznak, Anyegin alig ismeri meg. A férfi most már udvarolna neki, ám a nő visszautasítja a közeledését. Leveleket ír a nőnek, választ azonban nem kap. Később ismét találkoznak, ahol Tatjana bevallja Anyeginnek, hogy szereti, de nem fogja elhagyni miatta a férjét. Tatjana utolsó monológja Anyegin korábbi monológját idézi, melyben ő utasította vissza a lányt.

Szereplők:

Anyegin: byroni jellem – orosz környezetben; Puskinhoz hasonló; könnyelmű, felszínes műveltségű ember (csak hogy legyen mit fitogtatnia); nagy csábító, piperkőc divatfi; nem tudja magát lekötni, mindent megun, csak rövid ideig lelkes: élete tartalmatlan; magára erőltette a spleent, ami akkor divat volt (Puskin emiatt kedveli meg), eldobja a nagy lehetőséget: Tatjána szerelmét, párbajban megöli legjobb barátját, Lenszkijt, ezzel elhibázva életét; csalódott, az élettől megcsömörlött, világfájdalommal teli ember (életmódja sokban hasonlít Puskinéra), Magára erőlteti a byroni világfájdalmat, mélabút, a spleent (közönyt), és a sorstól rámért boldogtalanság pózában tetszeleg, ezért utasítja el élete megváltásának nagy lehetőségét, Tatjána szerelmét. Közönye és cinizmusa viszi gyilkosságba Bolyong a világban, és miután leveti a magára erőltetett maszkot, rádöbben, Tatjana szerelme lehetett volna élete értelme, amely azonban már visszahozhatatlan: Tatjana férjnél van, és bár szereti Anyegint, nem lesz hűtlen a férjéhez. Anyegin jobb sorsra érdemes, de cselekvésre képtelen, kiábrándult és kallódó ember, nem találja a helyét az életben. Anyeginnel az egyéniség, az önkeresés (igaz, kudarcot valló) igénye jelenik meg az orosz irodalomban.

a főhős sorsa nem egyedüli sors a XIX. századi orosz társadalomban: a nemesség jelentős része (a „felesleges emberek”) szemben állt I. Miklós cár korának bürokrata világával, és egyéni útjait kereste, de nem talált határozott életcélt

Puskin a XIX. századi orosz nemesség üres, céltalan életét mutatja be Anyegin sorsán keresztül: „a XIX. századi orosz élet enciklopédiája” ez a mű

az orosz nemes tipikus alakja Anyegin, a „felesleges ember”, akinek az élete értelmetlen, kiúttalan

Puskin végigvezeti hősét korának jellegzetes orosz nemesi életútján: Anyegin kezdetben a városi gazdag aranyifjak életét éli (társasági élet, bálok, színház, mulatozás, udvarlás), de megcsömörlik mindettől, majd nagybátyja halála után vidékre utazik, és lelkesen reformgazdálkodásba kezd → a vidéki nemesi életforma is unalmas számára

Lenszkij: azonos származás, életkor; romantikus költő, lelkes, Anyegin ellentéte; jóhiszeműen rajong az eszmékért (Németországból tért haza, nagy hatással volt rá); Anyeginnel jó barátok lesznek, de a köztük lévő ellentét okozza végzetét (legyőzi a realitás); a szépség mámorában élő költő sem jut el az értelmes léthez: tragikus halála az álmodozás, a fantázialét életképtelenségét bizonyítja; az ilyen romantikus típus nem képes az életben maradásra

Olga: egyszerű, jellemtelen lélek; szép, de üresfejű; felszínes, könnyelmű, csak férjhez akar menni; Lenszkij menyasszonya, majd halála után egy ulánushoz megy (kilép a regényből)

Tatjana: Olga nénje, kulcsfigura; nagyon érzékeny, befelé forduló, érzelmes, kifinomult; nem szokványos nő, rengeteget olvas; őszinte, nyílt, kötődik az orosz tájhoz; Anyegint határozott, eszményi jellemnek látja, beleszeret és megírja elhíresült levelét (ő kezdeményez); Anyegin visszautasítja, és ezek után már egyikük sem lehet boldog, a XIX. század eszményi nőalakja, tiszta lelkű, mély érzésű, ártatlan, nyíltszívű, erősen kötődik a természethez, hisz ideáljaiban, és erkölcsi nemessége a szerepet játszó Anyegin fölé emeli.

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia

d

 

Angol nyelv Gál Vivien Gréta (galvivi97@gmail.com)

Monday, the twenty-seventh of April

Classwork

Quantifiers – revision

Enikő, Oli, Viktor, Ákos, Ádám, Levi – ti csináljátok meg a következő négy feladatot és küldjétek el az email címemre április 30-ig !!!

 1. Read the text and choose the correct words.

Mobile phone of the month: the Sassnug Scroll S20

There are 1many / much new phones in the shops this month, but our favourite is definitely the new Scroll S20, by Sassnug. 2No / All smartphones these days come with 3some / any free apps, but the Scroll S20 has 4a little / a few really good ones, like an app for finding Wi-Fi when you’re in town. The Scroll S20 is a bit more expensive than other smartphones, but 5each / any phone comes with a leather case.

 1. Choose the option which cannot be used to complete the sentence.
 1. Do you send ___ text messages?

   A a lot of                      B many                       C much

 1. I’ve got ___ money in my pocket, but not enough to buy lunch.

   A a little            B any              C some

 1. ___ of my gadgets cost a lot of money.

   A Both              B None                       C Either

 1. ___ student in my class wanted to go to the concert.

A All                 B Every                      C No

 1. Can I have ___ milk, please?

   A every             B a little                      C some

 1. Complete the mini-dialogues with the correct words.

Max            Can you 1p _ _ _ t this email for me at home?

Jenny         Of course. Just 2f _ _ w _ _ _ the email to me, and I’ll do it tonight.

 

Rachel        Do you 3f _ _ _ o _ a lot of people on Twitter?

Ben             No, not many. I use other social networking sites like Facebook.

 

Sam            At my dad’s company, they write software and 4p _ _ _ _ _ m robots.

Tom           Really? My dad can’t even 5u _ l _ _ _ his photos onto the internet without my help!

 

 1. Complete the sentences with the words below. There is one extra word.

copy and paste     double click     empty     enter     follow     scroll down

 1. Your recycling bin is full of documents. You should ________________ it every week.
 2. There’s a lot of information on this page, so ________________ to the bottom and see what it says there.
 3. Can you send me the link to the website? Just ________________ it into an email.
 4. If you want to open that link, you should ________________ on it.
 5. You won’t get onto your Facebook page if you ________________ the wrong password.

 

Niki, Beni, Laca, Réka, Balázs - ti csináljátok meg a következő négy feladatot és küldjétek el az email címemre április 30-ig !!!

 1. Read the text and choose the correct words.

TeenTech gadget review: the Taewou T100 Smartphone

Taewou have just produced two new phones. TeenTech Magazine looked at 1all / both of them, but we think the T100 is the better model. It doesn’t take 2much / most time to get used to using the phone, and it’s got 3any / some great gadgets. The camera on the phone recognises your face, so criminals can’t use your phone. It also means that you don’t have to use a password 4every / all time you switch the phone on. It’s a great phone at a great price, but it doesn’t come with 5many / much good apps.

2 Choose the option which cannot be used to complete the sentence.

 1. I can’t help you to set up your website because I haven’t got ___ time today.

   A much             B little             C any

 1. Matt logged onto Facebook and read ___ messages.

   A much             B a few                       C some

 1. ___ of my friends liked my selfie.

   A All                 B None                       C Either

 1. Dad gave ___ of us £10 to spend.

   A each               B both             C any

 1. They make ___ of these phones in Taiwan.

   A most              B all                C every

 1. Complete the mini-dialogues with the correct words.

Luke          You can 1d _ _ n _ _ _ _ music and videos from this website. It’s really cool.

Hannah      Really? Do you have to pay any money to 2s _ b _ _ _ i _ _ to the site?

 

Susie           Did you 3c _ _ _ e _ _ on Danny’s video after he posted it?

Rob            Yes, but I didn’t 4r _ t _ it very highly. I didn’t think it was very good.

 

Jared          Was it easy to 5i _ _ t _ _ _ the anti-virus program on your computer?

Keira          Yes, it was. And I can update automatically every few days.

 

 1. Complete the sentences with the words below. There is one extra word.

create     empty     enter     follow     save     uncheck

 1. Before you log onto this website for the first time, you have to ________________ an account.
 2. I’m going to ________________ this box because it says, ‘I want to receive emails from your company’ and I don’t want that.
 3. The website doesn’t remember your name. Did you ________________ the wrong password?
 4. Before you switch off your computer, don’t forget to ________________ that file.
 5. If you want to find out more information about our company, ________________ this link.

 

 

Tuesday, the twenty-eighth of April

Classwork

Navigatiton nightmare (Page 55 SB)

(Navigációs rémálom)

 

Listening strategy

You may have to distinguish fact from opinion in a listening task. Listen for clues to help you decide. An opinion might begin with a verb connected to thinking, like think, believe, expect, reckon or a phrase for introducing opinion, like in my view, as I see it, etc.

 

Van, hogy egy hallgatási feladatban meg kell tudnotok különböztetni a tényeket a véleményektől. Ilyenkor figyeljetek arra, hogy egy vélemény kezdődhet egy gondolkodáshoz köthető igével, mint például a think – gondol, believe – hisz, expect – számít valamire, reckon – vél vagy egy véleményt felvezető kifejezéssel, pl. in my viewmegítélésem szerint, as I see itahogy én látom, stb.

 

Gadgets – Készülékek (írjátok be és tanuljátok meg őket!):

       1. bluetooth headset- bluetooth fejhallgató
       2. bluetooth speaker – bluetooth hangszóró
       3. camcorder - videókamera
       4. digital radio – digitális rádió
       5. games console – játék konzol
       6. memory stick - memórikártya
       7. MP3 player – MP3 lejátszó
       8. satnav – műholdas navigáció
       9. smartphone – okostelefon

10. smartwach – okosóra

11. tablet – táblagép

 

Homework

Ex. 5, p. 55 SB – Hallgassatok meg 5 párbeszédet. A beírt készülékek közül melyiket említik mind az öt párbeszédben?

Ex. 6, p. 55 SB – Hallgassátok meg újra a párbeszédeket és válasszátok ki a helyes választ!

HANGANYAG: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.html?fbclid=IwAR0ztkrULymAY8gB8VXEFwdJxjT9G7Tai3VCLPwWTrX2Y12o7X82BKYgauk Keresd: Track_2.17

Wednesday, the twenty-ninth of April

Classwork

Navigatiton nightmare (Page 54 WB)

(Navigációs rémálom)

 

Homework

Ex. 1, p. 54 – pótoljátok be a mondatokba a készülékek neveit!

Ex. 2, p. 54 – hallgassátok meg a négy párbeszédet! Melyik mondat fejez ki egy tényt (F) és melyik véleményt (O)?

Ex. 3, p. 54 – hallgassátok meg újra a hanganyagot és egészítsétek ki a kifejezéseket, amiket véleménynyilvánításra használunk!

HANGANYAG: https://elt.oup.com/student/solutions/int3rdedition/audio?cc=ua&selLanguage=uk

Keresd: Track 1-23, Track 1-24

 

Thursday, the thirtieth of April

Classwork

Modals in the past (Page 56 SB)

(Modális segédigék a múltban)

 

Modal verbs: cancouldmaymightmustshould és would

Tekintsük át először, hogy hogyan kell képezni a fent felsorolt segédigék múltbeli alakját! Sajnos ez egy kicsit körülményes lesz, de nem lehetetlen sok gyakorlás után magabiztosan használni ezeket sem. A segédigék múlt idejű használatának képlete:

(Írjátok be a képletet és a használatukat a példa mondatokkal együtt!)

MODÁLIS SEGÉDIGE + „HAVE” + AZ IGE HARMADIK ALAKJA
(MODAL VERB + HAVE + 3rd FORM OF THE VERB

We use:

 1. may/ might/ could + have+ V3 – for speculation about events (feltevésekre)

E.g. : She may/ might/ could have gone home hours ago. – Lehet, hogy órákkal ezelőtt hazament.

 1. may/ might not + have + V3 (but not could not have!) - as the negative (feltevés negatívban)

E.g. : She didn’t phone. She may/ might not have known my number. (=it’s possible she didn’t know it) – Nem hívott. Lehet, hogy nem tudta telefonszámomat.

 1. must and can’t/couldn’t +have+ V3 – to make logical deductions about the past (logikai következtetések levonására a múltból)

E.g. :You can’t/couldn’t have seen Louis in town. He lives abroad now. (=it’s not possible that you saw him) – Nem láthattad Louis-t a városban. Ő külföldön él most.

E.g. :You must have seen somebody who looks like him. (=that is the only possible explanation) – Valaki olyat láthattál, aki úgy néz ki mint ő.

 1. should/shouldn’t + have + V3 – to criticise past actions (múltbeli cselekvések kifogásolására)

E.g. :You should have phoned her before you went out. – Fel kellett volna hívnod mielőtt kimentél.

Homework

Ex. 1, p. 55 WB – válasszátok ki a megfelelő modális igéket a mondatokban!

Ex. 2, p. 55 WB – egészítsétek ki a mondatokat a must have és a can’t have –el és a zárójelben megadott igék harmadik alakjával!

 

Monday, the fourth of May

Classwork

Modals in the past (Page 56 SB)

(Modális segédigék a múltban)

 

Homework

Ex. 3, p. 55 WB – Írjatok megfelelő válaszokat az 1-6 mondatokra! A válaszok meg vannak adva (a-e) nektek fel kell használni a should have és shouldn’t have szerkezetetket és a zárójelben megadott ige harmadik alakját.

Pl. 1. My camcorder screen is damaged. – You shouldn’t have dropped it on the pavement.

A kamerám képernyője betört. – Nem kellett volna leejtened a járdára.

 

Tuesday, the fifth of May

Classwork

Modals in the past - test

Niki, Beni, Levi, Laca, Balázs – a következő két feladatot készítsétek el és küldjétek el az email címemre május 8-ig!!!

 

 1. Choose the correct modal verbs to complete the dialogue. (Válasszátok ki a helyes modális igét!)

Jess             You 1might not have / shouldn’t have shouted at Gary, Claire. Why did you do that?

Claire         Because I saw him in town yesterday afternoon with another girl.

Jess             Why didn’t you ask him about it? She 2might have / should have been his cousin.

Claire         No, the girl 3must have / can’t have been his cousin. Gary’s got three cousins, but they’re all boys.

Jess             OK, but how do you know she wasn’t a friend?

Claire         She 4may have / must have been a very good friend, Jess. They were sitting in a restaurant and
holding hands.

Jess             OK, but there 5should have / could have been a good reason for that.

Claire         Well I can’t think of one. Can you?

 1. Complete the sentences with the correct affirmative or negative form of the clues in the box. (Pótoljátok be a mondatokba a megadott modális ige/ige párokat! Ha kell használjatok tagadó alakot és ne feledkezzetek el az ige harmadik alakját használni!)

can / see     could / do     might / read     must / take     should / tell

 1. Mandy hasn’t answered my email. But she _______________________ it yet.
 2. Thanks for helping me with my project, Tessa. I _______________________ it without you.
 3. You _______________________ Renata in town this morning. She’s in Germany at the moment.
 4. The first computers were as big as a room and they had thousands of parts. It _______________________ people ages to build them!
 5. I’m really sorry, Matthew. I _______________________ you a lie.

 

 

Oli, Viktor, Enikő, Réka, Ákos, Ádám - a következő két feladatot készítsétek el és küldjétek el az email címemre május 8-ig!!!

       1. Choose the correct modal verbs to complete the dialogue. (Válasszátok ki a helyes modális igét!)

Max            Something 1must have / should have happened to my computer. I can’t find some of my icons.

Ellie            Hmm. I wonder if you’ve got a virus.

Max            Yes, maybe. But how? It 2can’t have / must have come in an email because I haven’t checked my
emails today.

Ellie            Well, you 3should have / may have downloaded something from the internet.

Max            Hmm. I downloaded a film from a website earlier. Maybe I 4shouldn’t have / might have done that.

Ellie            Yes, you 5should have / could have got a virus from there. But switch off your computer and see if the problem goes away. Maybe it isn’t a virus after all.

Max            Good idea. Why didn’t I think of that?

       1. Complete the sentences with the correct affirmative or negative form of the cues in the box. (Pótoljátok be a mondatokba a megadott modális ige/ige párokat! Ha kell használjatok tagadó alakot és ne feledkezzetek el az ige harmadik alakját használni!)

can / win     may / hit     might / miss     must / be     should / bring

 1. It’s freezing cold. We _______________________ warmer coats.
 2. Our basketball team _______________________ the match yesterday − they’re terrible!
 3. Zara’s not here yet. She _______________________ the bus.
 4. We don’t know why the boat sank, but it _______________________ a rock under the water.
 5. That film _______________________ very scary. When everyone came out of the cinema, their faces were white!

 

Wednesday, the sixth of May

Classwork

Adjective + preposition (Page 57 SB)

(Melléknév + elöljárószó)

Many adjectives are followed by certain prepositions: in, at, of, with, etc. You need to learn these adjective+preposition combinations as they do not follow any rules.

Sok melléknevet bizony elöljárószó követ, mint az in, at, of, with. Ezeket a melléknév+elöljárószó kapcsolatokat meg kell tanulnotok, mivel nincs rájuk szabály.

Írjátok be és tanuljátok meg a következő szerkezeteket:

to be obsessed withmegszállotja lenni valaminek/valakinek

to be successful insikeresnek (eredményesnek) lenni valamiben

to be annoyed at/withmérgesnek lenni valakire/valamire

to be unhappy with  – elégedetlennek lenni valakivel/ valamivel

to be dissatisfied withelégedetlennek lenni valamivel/valakivel

to be responsible for felelősnek lenni valamiért/ valakiért

to be pleased withelégedettnek lenni valamivel/valakivel

to be excited aboutizgatottnak lenni valami miatt

to be curious aboutkíváncsinak lenni valamire

to be good atjónak lenni valamiben

to be angry aboutdühös lenni valami matt

to be keen onrajongani valamiért/alakiért

to be addicted to – rabja valaminek (függő)

to be aware of – tudatában lenni valaminek

 

Homework

Ex. 6, p. 57 SB – egészítsétek ki a szöveget a megfelelő elöljárószavakkal!

 

Thursday, the seventh of May

Classwork

Adjective + preposition (Page 57 SB)

(Melléknév + elöljárószó)

 

Homework

Ex. 1, 2 p. 56 WB

 

Friday, the eighth of May

Classwork

Adjective + preposition (Page 57 SB)

(Melléknév + elöljárószó)

 

Homework

Egészítsétek ki a párbeszédeket a megfelelő elöljárószavakkal!

Sean           Paul is addicted 1_______ video games!

Helen          I know − he’s obsessed 2_______ them. His parents are really worried 3_______ it.

 

Jean           How did the exam go?

Mandy       Well, I passed it. But I’m not very pleased 4_______ my mark. I’m better 5_______ maths than that.

 

Melanie      Guess what! I won second prize in the art competition. I’m really pleased 1_______ myself.

Stewart      Well done! I know you’re very keen 2_______ drawing.

 

Max            The man next door is really angry 3_______ me. That boy from number 16 broke his window, and he thinks I’m responsible 4_______ it because I always play football in the street outside his house.

Claire         Are your parents aware 5_______ who really broke the window?

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem

04,27-én két óránk van. A feladat a következő:

A VI. Fejezet  A második világháború előzményei

Megtanulni a 25.- 26. leckéket, lejegyzetelni a füzetbe.

A 25. lecke címe:A második világháború központjainak kialakulása. A Berlin-Róma-Tokió tengely létrejötte.

A 26. lecke: Az agresszorok megbékélés politikája és annak kudarca.

A 121. oldalon lévő 9. kérdésre válaszoljatok írásban és küldjétek el nekem 05,04-ig.

Ezek a videók segítenek a téma jobb megértésében

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/diktatorok-i

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/diktatorok-ii

https://www.youtube.com/watch?v=cDPEo7QpBvI&list=PLlbYOLujkZEs_asc1eC_vFU0Ux67cQoVZ&index=15&t=0s

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/diktatorok-iii

05,04-én is van két óránk

Ezeken a 27. és a 28. leckével kell, hogy foglalkozzunk.

A 27. lecke: Az SZSZKSZ a nemzetközi kapcsolatok rendszerében a második világháború előestéjén.

A 28. lecke már a következő VII.  A Második világháború című fejezetben van.

A 28. lecke: A második világháború kezdete.

Mindkét leckét jegyzeteljétek le a füzetbe.

Ez a videó a 27. leckéhez kapcsolódik

https://www.youtube.com/watch?v=Ndwg-Tb5byg&list=PLlbYOLujkZEs_asc1eC_vFU0Ux67cQoVZ&index=11

Ez a videó a 28. lecke megértését segíti elő.

https://www.youtube.com/watch?v=kXHmsBBHHRI&list=PLlbYOLujkZEs_asc1eC_vFU0Ux67cQoVZ&index=15

Nézzétek meg a következő filmet, és írjatok róla egy 20 mondatos véleményt. Szerintetek mi volt az alkotók célja a filmmel?

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-legsotetebb-ora-2018-hang-UBcmKElpeCMcGknz

Ukrajna története

04,30-án és 05.07

Lejegyzetelni és megtanulni a 24-25-ös leckéket

Válaszoljatok írásban a 146. oldal 16. és 17. kérdéseire, válaszaitokat 05.08-ig küldjétek el nekem e-mailban.

Magyar nép története

04,30-i órára

Megtanulni a Magyarországi Tanácsköztársaság című témát

05,07- órára

Megtanulni a párizsi békekonferencia és Magyarország című témát

https://www.youtube.com/watch?v=yaTQuOYNS7Q

 

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

27. 04 A függvény állandóságának (monotonitásának) ismertetőjele, növekedésének és csökkenésének elengedhetetlen feltétele. Szélsőértékhelyek

32-34. §  A függvény állandóságának ismertetőjele, növekedésének és csökkenésének elengedhetetlen feltétele. Szélsőértékhelyek (294-309 old.)

Függvények monotonitása

xdfghdfghfhxfgvb

 

                                       Monoton növekvő: az intervallumok megadása.

                                       Monoton csökkenő: az intervallumok megadása.

5.  Szélsőértékek meghatározása:

                                       Maximumhely, maximum.

                                       Minimumhely, minimum.

 

№ 1645

08.05 A függvénydiszkusszió alkalmazása feladatokon

 

 Teljes függvényvizsgálat lépései:

1. Értelmezési tartomány:

a. értelmezési tartomány megadása

b. szakadási helyek meghatározása

2. Páros/páratlanság illetve periodicitás vizsgálata

3. Függvény határértékének vizsgálata:

a. az értelmezési tartomány szélén (vagy ± ∞-ben)

b. a szakadási helyeken (-> szakadási helyek osztályozása)

c. nem egyértelműen folytonos függvény esetén a lehetséges szakadási helyeknél (intervallumokon összeillesztett függvény esetében az illesztési ponton)

4. Első derivált alapján: (valójában az első a pontban nem nulla páratlanodik derivált alapján)

a. monotonitás (nő, csökken) vizsgálata az első derivált előjele alapján

b. lehetséges szélsőérték helyek keresése és vizsgálata az első derivált alapján

5. Második derivált alapján: (valójában az első a pontban nem nulla párosadik derivált alapján)

a. konvexitás (konvex/konkáv) vizsgálata a második derivált előjele alapján

b. lehetséges inflexiós pontok keresése és vizsgálata az első derivált alapján

6. Függvényérték kiszámolása a „nevezetes pontokban”:

a. tengelymetszetek kiszámolása (zérushelyek, y tengely metszet)

b. szélsőértékek (minimum/maximum kiszámolása)

c. inflexiós pont koordinátáinak kiszámítása

7. Függvény grafikonjának vázolása

8. Értékkészlet megadása

sddsgdfg

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

39. téma Afrika szubrégiói és politikai-földrajzi sajátosságaik. (április 27)

Afrikának egyetlen szárazulati kapcsolata van Ázsiával a Sínai-félszigetnél. Európától a Gibraltári-szoros és a Földközi-tenger válassza el. Csaknem a felénél metszi az egyenlítő ami meghatározza természeti viszonyainak alakulását.

 A közös történelmi, szociális-gazdasági, kulturális és természeti jellegzetességek alapján Afrikában több szubrégiót különböztetünk meg. Afrika szubrégiói: Észak-Afrika, Nyugat-Afrika, Kelet-Afrika, Közép-Afrika, Dél-Afrika.

Afrika területén az első állam az Ókori Egyiptom és az Etióp Királyság volt. A múltban a kontinensen tízezer államképződményt és autonóm törzset számláltak saját nyelvvel, szokásokkal és kultúrával.

Afrika területét a 18-19. század során az európai országok gyarmatosították. A legtöbb állam a második világháború után nyerte el függetlenségét. Jelenleg 54 független ország van a kontinensen.

Az országok jelentős része köztársaság, csak néhány  monarchia van pl:  Marokkó, Lesotho és Szváziföld. Az országok többsége unitáris szövetségi felépítésű.  A gazdasági fejlettség szintje alapján az országok többsége a fejlődő országok közé tartozik, csak a Dél-Afrikai Köztársaság kivétel, ez fejlett ország.

A kontinens gazdag ásványkincsekben. A kontinensre esik a világ ismert ásványkincskészleteinek közel 70%-a.

42. téma Egyiptom (május 4)

Egyiptom területe 1 millió km2,lakossága 97 millió fő, fővárosa Kairó.

Az ország területének nagyrésze síksági. A területek 95%-át sivatagok borítják. Éghajlata az északi részen szubtrópusi délen trópusi.

Az ország népességének 99%-a, a terület 4%-án a Nílus-völgyében összpontosul. A lakosság 43%-a városlakó, a többiek még mindig falvakban élnek. Egynemzetiségű ország. A lakosság 93%-a arab egyiptomi, 90%-a muszlim, 10%-a kopt keresztény.

Ásványkincsekkel jól ellátott. Található az országban: kőolaj, földgáz, vas és ólom-cink érc, mangán és foszforit. Előfordul még urán és nemérces ásványkincsek.

Az ország agráripari ország. A tercier szektor adja a GDP 50%-át, a szekunder a 30%-át, a primer 20%-át. A tercier szektorban legfontosabb a turizmus.

Az ipari ágazatok közül fejlett a vas- és szinesfémkohászat. Fontos még a gépgyártás. A vegyiparon belül fontos a kőolajfeldolgozás és a szervetlen vegyipar. fontos a cementgyártás. A könnyűiparban a textil, a ruha és a lábbeligyártás fontos. A textilipar alapanyaga a gyapot.

A mezőgazdaság az ország területének 4%-ára korlátozódik. Legfontossabb termesztett növények: rizs, búza, cirok, köles, kukorica. Fontos még a zöldségtermesztés, olajbogyó és citrusfélék termesztése. Legfontosabb ipari növények a gyapot és a cukornád. Az állattenyésztés kevésbé fejlett. A sivatagi legelőkön tevét, kecskét, juhot, lovat, szarvasmarhát tenyésztenek. az ország mezőgazdasági termékekkel csak 40%-ban tudja ellátni magát.

( A jegyzetet kérem a füzetbe beírni a zárójelben megadott dátummal.)

( Mivel a témakör végére értünk ezért a 35-38-as témákból dolgozat következik. Ebből fogjuk majd megírni).

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 27 – május 8)

 

 

 1. Az emberi genom szerveződése (35 §)

Jegyzet

https://mek.oszk.hu/00500/00545/html/genhu10.htm

https://www.youtube.com/watch?v=HRJUPnfS5HQ

 

 1. Az emberi öröklődés típusai (36 §).

Jegyzet + berajzolni a 36.1 ábrát a 133 oldalon!

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/7/kuruczrozsa-csalad/3_genealgiai_tblk.html

Feladat:készíts őstáblát a felmnenőidről (min. 3 nemzedék)! Szerkesztésekor vedd figyelembe a jelzéseket!!!

A kidolgozott házi feladatokat  május 8ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Fizika-2018-V.-H.-Barjahtar.pdf

 • 37.§.  Dátum: 2020. április 28.
 • Ismétlés: 37.§.  Dátum: 2020. május 5.
 • 39.§.  Dátum: 2020. május 8.

 

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! A cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

Nagyon fontos!

xdfg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A szintetikus óriásmolekulájú vegyületek

Lejegyzetelni: 30§!

Válaszolni: 223, 226, 227 kérdésekre!

Téma: Óriásmolekulájú vegyületek előállítása.

Lejegyzetelni: 31§

Válaszolni: 229 kérdésre!

Határidő: május 3.

Téma: Műanyagok.

Lejegyzetelni: 32§!

Válaszolni: 234, 235, 236 kérdésekre!

Téma: A kaucsuk és gumi

Lejegyzetelni: 33§!

Válaszolni 242, 245 kérdésekre!

Határidő: május 10.

 

Torna

Utánzó formájú gyakorlatok

fhdfgdfgsdfffgdfgdfg

 

 

 

dfg

 

 

Kedves 6 B osztály. A 2020. március 16-27 közötti házi feladatot a következő linken (http://bermagim.org/hu/archivum) találhatjátok. Itt pedig ha lejjebb tekertek a március 30-április 10. közötti házi feladatot találhatjátok, csak a ti osztályotoknak. Sikeres készülést és jó egészséget nektek!

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com!

Magyar nyelv

Április 10.

Összefoglaló a szöveg szerkezetéról, a szövegalkotásról: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_10/lecke_01_009

Válasszatok a két téma közül és írjatok fogalmazást (min. 20 mondat):

 1. Mit jelent számomra a feltámadás ünnepe?
 2. Milyen szerepet játszik az életemben a magyar költészet?

Fogalmazásotokat gépelve Word-dokumentumban küldjétek el a fenti elérhetőségeim valamelyikére április 17-ig!

 

Magyar irodalom

Április 10.

A FELVILÁGOSODÁS

Háttérinformáció érdekesen:

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/klasszicizmus-szentimentalizmus-es (Ha ismeretlen fogalommal találkoztok, nézzetek utána lexikonban, enciklopédiában vagy a neten.)

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/daniel-defoe-es-jonathan-swift

Készítsetek alapos, részletes jegyzetet a tankönyv alapján (95–98. oldal), mert ez különösen fontos és érdekes korszaka az irodalomnak!

Világirodalom

Április 8.

https://zanza.tv/irodalom/romantika/romantika-jellemzoi

https://www.youtube.com/watch?v=QyyxwfoLVXY

Jegyzet:

A ROMANTIKA ÉS REALIZMUS KORSZAKHATÁRÁNAK SAJÁTOSSÁGAI

A NÉMET ROMANTIKA (tk. 46–48. old.)

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia

Тема: будова слова.

 Правила ст 45, впр 80, 82 правила ст 46 , правила ст 47 , впр 87 ст 47

 

Angol nyelv, Gál Vivien (galvivi97@gmail.com)

Monday, the sixth of March

Classwork

do, make and take (Page 47 SB)

Hogyan használjuk a do, make és take gyakori angol igéket. (beírni!)

 1. do (csinál,tesz) = to perform an action or activity (egy művelet vagy tevékenység végrehajtása)
 2. make (készít) = to create or cause something (valamit létrehozni vagy okozni)
 3. take (tesz) = to move something from one place to another (elmozdítani valamit egyik helyről a másikra)

New words (tanuljátok meg!):

 1. cliff – sziklaszirt
 2. glass – üveg
 3. metal – fém
 4. rock – szikla, kő
 5. spacious – tágas
 6. spectacular – látványos
 7. view – látvány
 8. unique – egyedi

 

A few expressions with do, make and take (egy néhány kifejezés a do, make és take igékkel):

Írjátok be és tanuljátok meg őket!

cfg

Homework

Tanuljátok meg a kifejezéseket! Ex. 2, 5, 6 p. 44 WB

Tuesday, the seventh of April

Classwork

do, make and take

Tanuljunk meg még néhány nagyon hasznos kifejezést a do, make és take igékkel, amik nincsenek a könyvben. Írjátok be és tanuljátok meg őket!

dfg

Ezt megnézhetitek, hátha segít: https://www.youtube.com/watch?v=c96KLpRuzSk
Homework
Do the exercises: https://english.lingolia.com/en/vocabulary/confusing-words/make-do-take/exercise

 

Wednesday, the eighth of April

Classwork

Alternative living (Page 48-49 SB)

Feladat: olvassátok el a 49. oldalon lévő szövegeket és fordítsátok le azokat!

Szavak, amik segíthetnek a fordításban:

 1. sculptor – szobrász
 2. sculpture – szobor
 3. shelter – menedék
 4. rough – dúrva
 5. useful – hasznos
 6. wheels – kerekek
 7. cheaply – olcsón
 8. interested in – érdeklődik valami iránt
 9. founder – alapító
 10. to organise – szervezni
 11. available – elérhető
 12. instructional video – oktató videó
 13. own – saját
 14. architect – építész
 15. lorry – teherautó, kamion
 16. interior – belseje valaminek
 17. folding table – összecsukható vagy lehajtható asztal
 18. energy-efficient – energiatakarékos
 19. roof – tető
 20. named after – valaki után elnevezett
 21. reject – elutasít
 22. in the middle – középen
 23. shared – megosztott
 24. desirable – kívánatos
 25. stairs – lépcsők
 26. pick up - felvenni

Compound nouns (Összetett főnevek)

Írjátok be és tanuljátok meg!

 1. rubbish dump - szeméttelep
 2. sofa bed - rekamié
 3. front door – bejárati ajtó
 4. skyscraper - felhőkarcoló
 5. dining table – étkező asztal
 6. solar panels - napelemek
 7. rainwater - esővíz
 8. shipping containers – szállító konténerek
 9. housing estate - lakótelep
 10. studio flat - garzonlakás

Homework

Tanuljátok meg az összetett főneveket és az idegen szavakat a szövegből!
Ex. 1, 2 p. 45 WB – az első feladatból pótoljátok be az összetett főneveket a második feladatban lévő mondatokba!

 

Thursday, the ninth of April

Classwork

A description of my room

(A szobám leírása)

Here is a sample. Read and translate. (Itt van egy példa. Olvassátok el és fordítsátok le.)

My room is on the second floor. It’s between my parents’ and my little brother’s rooms. My bedroom is bigger than my brother’s room, but my parents’ is the biggest. It’s quiet spacious and there is a lot of furniture in it. The walls in my room are yellow, because yellow is my favourite colour. As you enter the room there is a big window opposite the door. There are white curtains on the window. There is a writing desk in front of the window with my books and laptop on it. There is a large round grey rug in the middle of the room. On the right, there is my bed with a lot of grey and yellow cushions on it. Next to my bed there is bedside table. I usually keep a vase of flowers and a lamp on it. There is a wardrobe for my clothes opposite the bed. There are also a few bookshelves on the wall. There are photos of my family and a few tiny souvenirs on it.  There are some pictures above my bed that I brought from the countries I have visited so far. Next to the door there is a mirror.

Homework

Írjatok egy leírást a saját szobátokról. Feladat:

 • használjatok legalább egy összehasonlítást (közép és felsőfokú melléknevek)
 • használjátok a there is (van) és there are (vannak) szerkezeteket
 • használjátok a következő helyhatározókat: opposite (szemben), next to (mellett), in front of (előtt), between (között), above (felett), under (alatt), in the middle (középen)

Április 15-ig kérem elküldeni erre az e-mail címre: galvivi97@gmail.com

 

Friday, the ninth of April

Classwork

Photo description and discussion (Page 50 SB)

Words:

 1. bedside table – éjjeliszekrény
 2. bookcase – könyvesszekrény
 3. bunk bed – emeletes ágy
 4. curtains – függöny
 5. cushion – díszpárna
 6. double bed – franciaágy
 7. duvet – paplan
 8. fridge – hűtő
 9. hook – fogas
 10. kitchen cupboard – konyhaszekrény
 11. lamp – lámpa
 12. microwave – mikró
 13. pillow - párna
 14. shelf – polc
 15. sofa – kanapé

Ex. 4 p. 50  - Végezzétek el a feladatot, aztán hallgassátok meg a hanganyagot, hogy leellenőrizzétek magatokat! https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.html?fbclid=IwAR0q2DI0ED02KJvCRWcy8HTeZplkV2CJueL8qwps-TmWDGbU3YMx7oKGqGI Keressétek: Track 2-12

unless – hacsak

whereas – habár, minthogy

but – de

when – amikor

while – amíg

however – azonban

although – bár

despite – annak ellenére

Phrases for gaining time (kifejezések, amikkel időt nyerhetsz beszéd közben):

 1. Let me see. – Lássuk csak..
 2. Actually, now I come to think about it, … – Valójában most arra gondolok, hogy …
 3. Thinkink about it, .. – Erre gondolva, …
 4. All things considered, … - Mindent egybevetve, …
 5. I suppose the thing is, … - Azt hiszem a helyzet az, hogy …
 6. What else? Well, … -  Mi más? Nos …
 7. That’s a good point. – Ez egy jó érv.

Homework

Ex. 1, 2, 3 p, 46 WB

https://elt.oup.com/student/solutions/int3rdedition/audio?cc=ua&selLanguage=uk
Keressétek: Track 1-20. Az elsőben hallgassátok meg, ahogy egy tanuló összeveti az A és B képeket. Melyik házat válassza végül? A hanganyag alapján készítsétek el a hármas feladatot. Írj megjegyzéseket a C és D házakra, végül válassz egyet!

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem

03.30 két óránk van

V. fejezet 21 lecke Japán. Lejegyzetelni a füzetbe és megtanulni. Írásban Word dokumentumba megválaszolni a 101 oldalon a 11. kérdést. Küldjétek el nekem 04.06-ig

22. lecke Kína lejegyzetelni, megtanulni, a 105. oldalon a 13. kérdést megválaszolni és elküldeni nekem 04.06-ig

04.06 két óránk van

23. lecke India lejegyzetelni, megtanulni. Válaszolni a 108 oldalon az 5. és a 8. kérdést írásban felszedve és elküldeni e-mailban

24. lecke Közép- és Közel-Kelet államai. Latin-Amerika államai jegyzetelni megtanulni.  Megválaszolni a 114 oldalon a 14 és 15-ös kérdéseket, és elküldeni nekem 04.11-ig

Gyakorló ismétlésnek:

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/eletmod-es-tarsadalom-ket-vilaghaboru

Ukrajna történelme

04.02

IV. Fejezet 20 leckéjét lejegyzetelni és megtanulni

Megválaszolni írásban a 113. oldalon a 13. és 14. kérdést és küldjétek el nekem csatolt dokumentumkén e-mailban 04.07-ig

04.09 óránk van

A 21. leckét lejegyzetelni és megtanulni.

Megnézni a „Doktor Zsivagó”című filmet

https://www.youtube.com/watch?v=aSy8M2BEvBo

Írjatok egy 15-20 mondatból álló véleményt a filmről és azt is küldjétek el nekem csatolt dokumentumban 04.10-ig

Magyar nép története

Megtanulni az őszirózsás forradalom című témát

https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/magyarorszag-tortenete-1918-1920

 

Algebra, Rubec Zsuzsa

30.03 Begyakorlás a trigonometrikus egyenletek (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot) Néhány feladat megoldása Geogebra programmal.

1. feladat

fzgdfg

2. feladat

chjrtyrtyfghru

3. feladat

fgh

01.04 Begyakorlás a trigonometrikus egyenletek

№1244, 1248,1257

03.04

1277, 1278

06.04 Begyakorlás a trigonometrikus egyenlőtlenségek

Értelmezzétek a megoldott egyenlőtlenségek megoldását!

ghjghjfgh

08.04

1292, 1293

10.04 Begyakorlás a trigonometrikus egyenlőtlenségek

1294, 1295

Az elkészített anyagot küldd el az e-mail címemre:suny67@freemail.hu

Ugyanitt kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

Beküldési határidő: 2020.április 10. 20:00

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát 

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

32. téma Amerika szubrégiói és azok politikai- földrajzi sajátosságai (március 30)

Észak-Amerika. Ide tartozik: Kanada, USA. Jelentős mennyiségü erőforrással rendelkezik. Itt található a világ szántóföldjeinek 17%, az erdőkészletek 30%-a. Itt található a világ szénkészleteinek 30%-a, kőolaj és földgázkészletek 25-25%-a.

Közép-Amerika. Ide tartozik a Mexikótól Dél-Amerikáig terjedő térség. Mexikó területén jelentős kőolaj és földgázkészletek vannak. Ezen kívül még nagy rézérc-, ólomérc-, cinkérc, arany, ezüst és terméskén készletek vannak.

Karibi-medence.  Ide a Karib-tenger térségében lévő szigetek és korallzátonyok tartoznak. Pl. Bahama-szigetek, Kuba, Puerto-Riko, Haiti. Kevés ásványkincskészlettel rendelkeznek. Jamaicán bauxit, Kubában nikkel, A Dominikai Köztársaságban arany, Kubában kőolaj és fölgázkészletek vannak.

Dél-Amerika. Ide tartozik valamennyi Dél-Amerikai ország és függő terület. Itt található a világ erdőkészleteinek 30%-a. Nagyon jelentős rézérc-, cink, ólom, ezüst, arany és vasérckészletek vannak. Venezuelában kőolaj készletek találhatók. Chilében van a világ salétromkészleteinek 98%-a.

Legfontosabb nemzetközi szervezetek:

NAFTA – Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény. Tagok: USA, Kanada, Mexikó. Ez a világ egyik legnagyobb regionális szabadkereskedelmi szervezete.

MERCOSUR – Dél-Amerika országainak kereskedelmi szövetsége. Tagok: Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay. szövetség célja a szabadkereskedelem, az áruféleségek, a valuta és az emberek mozgásának elősegítése.

NATO – Észak-atlanti Szerződés Szervezete. Katonai szövetség. Jelenleg 29 tagja van.

(Kérem a jegyzetet március 30.-i dátummal beírni a füzetbe.)

35. téma USA (április 6)

Területe 9,8 millió négyzetkilométer. Lakossága 327 millió fő. Fővárosa Washington.

Az ország államformája államfői köztársaság. Területi szerkezete szövetségi állam.

50 tagállamból áll. 48 tagállam az ország törzsterületén van. Hozzá tartozik még Alaszka és Hawaii. Népessége alapján a harmadik a világon. Többnemzetiségű ország. A lakosság 81%-a városlakó. Legnagyobb városok: New York, Los Angeles, Cichago. Legsűrűbben lakott a keleti part, a nyugati part és a Nagy- tavak-környéke. A legnagyobb agglomerációk: a Tómelléki (Chipitts Cichago-Pittsburg), az Atlanti-óceánmelléki (BosWash Boston-Washington), Kaliforniai (SanSan San Diego-San Francisco). Az ország etnikailag összetett. 70%-át  európai gyökerekkel rendelkezők adják, 13%-ot az Afrikából behozottak utódai adják. 16%-ot az Ázsiából bevándoroltak adják.

Jelentős ásványkincskészletekkel rendelkezik. Kőszén található az Appalache-medencében, itt található a világ ezüstkészletének 30%-a, az ólom 20%-a, a vasérc 10%-a. Nagyon jelentős kőolaj és földgázkészletek találhatók Alaszkában és a Mexikói-öbölben.

Gazdasági szerkezetében a tercier szektor vezet. Ez adja a GDP 79,55-át. A szekunder szektor adja a 19%-át, a primer szektor mindössze 1,5%-t tesz ki.

( Kérem a jegyzetet a zárójelben megadott dátummal beírni a füzetbe.)

 

Biológia, Pető Nikolett

(március 30 - április 10)

1. Az örökletes változékonyságː kombinatív és mutációs  (31 §)

Jegyzet! válaszolni az ellenőrző kérdésekre a 119 oldalon

https://prezi.com/hjkwhm36xmuz/oroklodes-es-valtozekonysag

https://hu.atomiyme.com/kombinativ-valtozekonysaga-es-evolucios-jelentosege/

https://sylwom.com/hu/pages/1512543

Egy kis érdekesség https://www.youtube.com/watch?v=cMeMV80OhyQ

 

2. Válassz egy témát a felsoroltak közül és készíts prezentációt!

- Down-szindróma

- Turner-szindróma

- Angelman-szindróma

- Polidaktilia

-Autizus

 

3. Kromoszóma- és genomális mutációk. A mutációk biológiai jelentősége (32 §)

Jegyzet!

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/erdeszeti/ch05s03.html

https://medicoverkorhaz.hu/blog/kromoszoma-rendellenessegek/

 

A kidolgozott házi feladatokat  április 10ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Szénhidrátok.

Lejegyzetelni: 23-25§!

Megoldani: 171, 172, 173, 181. feladatokat!

Készítsetek prezentációt a következő témák valamelyikéből:

1.        A glükóz szerepe az emberi szervezetben.

2.        A cukorbetegség okai, kezelése.

3.        A cukorbetegség megelőzése.

4.        A szénhidrátok szerepe az ember táplálkozásában.

Határidő: 2020. április 28.

 

Fizika, Tar István

2020. március 31. Kristályos és amorf anyagok:

https://www.youtube.com/watch?v=fVXjNcslj6U

2020. április 3. 34. §:

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Fizika-2018-V.-H.-Barjahtar.pdf

2020. április 7. Polimerek és felhasználási területei:

https://www.youtube.com/watch?v=QwvyRluAuJc

 2020. április 10. A test belső energiája és megváltoztatásának módja:

https://www.youtube.com/watch?v=a1d1VRq0tOg

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

sdf

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a rendszeres mozgás minden életkorban kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, és számtalan jótékony hatással bír testünkre és lelkünkre egyaránt. Hatással van egész életünkre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható.
Az egészség megőrzéséhez pedig kellő rendszerességgel és megfelelő mennyiségben, - életvitelszerűen és folyamatosan van rájuk szükség. A rendszeres testmozgás tehát nemcsak életszükséglet, hanem az egészségnek, az egészség megőrzésének is alapvető feltétele. Akármilyen kevés fizikai aktivitás végzése is jót tesz az egészségnek. A jótékony, pozitív hatás a fizikai aktivitás mennyiségével arányos.
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1)    (Ezt a nagyobbak és az edzettebbek figyelmébe ajánlom) https://www.youtube.com/watch?v=gEzAfLIbaPE&fbclid=IwAR3sxEyeVSzjvLxbup22JLwFYyBSy1jVed-uUrh0veTTEt174X6QcifKScQ
2)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
Ezzel folytathatjátok: https://www.youtube.com/watch?v=taicdf4DJhg&t=2s
3)    https://www.youtube.com/watch?v=YO0Ta7gu6gQ&t=1s
4)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw (a futás hanyagolható)
Ezzel folytassátok: https://www.youtube.com/watch?v=IoDmAZSEA-c
Bármilyen mozgásformát választotok, a lényeg azt gondolom, a rendszerességben és a fokozatosságban rejlik. Ezt szemellőtt tartva mindenkit kérek, hogy iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást!
Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
(Ha bárkinek kérdése lenne, az alábbi e-mail címen el tudtok érni: ancsush@gmail.com)

cvb


 

dr

Az április 13-24.-e közötti házi feladatok

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com!

Magyar nyelv

Április 17.

A kis és a nagy kezdőbetűk

Olvassátok el a tudnivalók összefoglalását a tk. 199 – 200. oldalán.

+ A következő feladatot Word-dokumentumban küldjétek el a címemre április 21-ig!

Írjátok át az alábbi szóhalmazt mondatokra bontva, ügyelve a kis és nagy kezdőbetűk helyesírására, valamint a megfelelő írásjelhasználatra.

A legkülönlegesebb magyar

1827-ben még ezt kellett írnia a naplójába annak a férfinak, aki a legnagyobb magyarként vonult be nemzetünk történelmébe az országgal az emberekkel meg kell ismerkedni

Széchenyi istvánról ma is a legtöbbünknek tiszteletteljes adatok ugranak be idézzük fel a lánchíd építésének a magyar tudományos akadémia alapításának történetét és kiváltképpen a hitel című művében írt gondolatait a dúsgazdag gróf különleges szokásai évekig lázban tartották a korabeli budai és pesti lapok cikkíróit is ugyanez az ember az élete végén európa egyik legerősebb hatalmát a bécsi udvart támadó röplapokat írt egy elmegyógyintézetből azt mondhatnánk hogy filmbe illő ennek az embernek az élete de hát filmre is vitték az élettörténetét hídember címmel

Milyennek látnánk korunkban ha ma születne újjá a gróf valószínűleg mindent megismerni  megérteni és megváltoztatni akaró megszállott technikai érdeklődést tanúsító embernek mindezt az összetettséget mutatta be és tette átélhetővé a magyar nemzeti múzeum a széchenyi világai című nagysikerű időszaki kiállítással feltétlenül tekintsétek meg ha budapesten jártok

 

Április 24.

Az idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása

Olvassátok el a tudnivalók összefoglalását a tk. 202. oldalán.

Írjátok ki/gépeljétek fel egy A4-es lapra azokat az idegen eredetű szavakat, amelyek helyesírása megváltozott az új, 12. kiadású helyesírási szabályzat (AkH12) szerint! Itt a forrás (a végén található szójegyzékben keressétek): https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/A_magyar_helyesiras_szabalyai_Valtozasok.pdf

+ Word-dokumentumban küldjetek ápr. 24-én a címemre 10 mondatot, amelyekben szerepel idegen eredetű, de a mai nyelvhasználatba már szervesen beépült szó!

 

Magyar irodalom

Április 17.

Nézzétek meg a kisfilmet:

Batsányi és kortársai: https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/magyar-felvilagosodas-kiemelkedo

BESSENYEI GYÖRGY élete és munkássága

Olvassátok el a fejezetet és készítsetek alapos, részletes jegyzetet a tankönyv alapján (98–103. oldal). (Ha ismeretlen fogalommal találkoztok, nézzetek utána lexikonban, enciklopédiában vagy a neten.)

Magyarság c. röpirata tartalmazza Bessenyei művelődési programját, azt különösen gondosan jegyzeteljétek (102–103. old., pontokba szedve).

Tanuljátok meg emlékezetből:

„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.”

„Olybá venném, ha mondanád egy nagy hegynek, mely aranykővel tele volna, hogy semmit nem ér, mivel nincsen bánya s bányász benne.” A magyar nyelv sem tehet arról, „…ha fiai őtet sem ékesíteni, sem nagyítani, sem felemelni nem akarják”. (Ez az ún. aranyhegy-hasonlat, amely a magyar nyelv kiaknázatlan gazdagságát érzékeltette.)

 

Április 24.

Készítsetek vázlatot Batsányi János életútjáról és munkásságáról, olvassátok el A franciaországi változásokra és A látó c. verseit, illetve a hozzájuk fűzött magyarázatokat. (112–117. o.)

https://www.youtube.com/watch?v=LCtowajYjxA&list=PLxabnVY97eqprv2AUTlLdsL-iHhO8-TXb&index=2&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=svVjTZn9loQ&list=PLxabnVY97eqprv2AUTlLdsL-iHhO8-TXb&index=2

Az alábbi idézetek szállóigévé váltak, ezért tanuljátok meg azokat emlékezetből!

A franciaországi változásokra

„Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

 

A látó

„Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág.”

„Álljon fel az erkölcs imádandó széki! Nemzetek, országok, hódoljatok néki!

Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság, Törvény s egyenlőség, s te, áldott szabadság!”

 

Világirodalom

Április 15.

Olvassátok el az Ernst Theodor Amadeus Hoffmann életművét bemutató anyagot a tankönyvből és nagyon alaposan A kis Zaches, akit Zinnobernek neveztek c. kisregényét bemutató elemzést (49–54. o.). (Magyarul A kis Zaches, más néven Cinóber és A kis Zakar címen jelentek meg fordításai, az eredeti cím: Klein Zaches, genannt Zinnober.)

E. T. A. Hoffmann megelőzte a korát fantasztikus, meseszerű, szimbólumai révén meghökkentően tanulságos írásaival (fantasy…).

Hoffmannról és leghíresebb művéről, Az arany virágcserépről: https://zanza.tv/irodalom/romantika/e-t-hoffmann

A füzetben 10-12 mondattal válaszoljatok a következő kérdésre: Mit tanulhat a ma embere Zaches történetéből?

                               

Április 22.

A romantika irodalma Oroszországban címmel készítsetek jegyzetet a tk. 55–56. oldalán található anyagok alapján.

Olvassátok el ezt is (Puskint külön fogjuk tanulni, úgyhogy róla majd akkor): https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/az-orosz-romantika/az-orosz-romantika-puskin

 

Ukrán nyelv és irodalom, Riskó Júlia

55

 

Angol nyelv, Gál Vivien (galvivi97@gmail.com)

Tuesday, the fourteenth of April

Classwork

Vocabulary Revision (Page 48 SB)

(Ismétlés)

 

Homework

Ex. 1, 2, 3, 4, 5, p. 48 SB


Wednesday, the fifteenth of April

Classwork

Grammar Revision (Page 49 SB)

Ismétlés

 

Homework

Ex. 6, 7, 8, 9, p. 48-49 WB

 

Thursday, the sixteenth of April

Classwork

An email (Page 51 SB)

Read and translate the e-mail in exercise 2. – Olvassátok el és fordítsátok le az e-mailt a második feladatban.

Would rather, had better (írjátok be)

Angolban azt fejezzük ki a „would rather” –rel, hogy valaki inkább csinálna valami mást, jobban szeretne valami mást csinálni. Magyarul: „inkább” , „jobban szeretni”

 I'd rather go out for dinner. I'm hungry! – Inkább elmennék valahová vacsorázni. Éhes vagyok.

A „had better”-t annak kifejezésére használjuk, hogy egy másik embernek egy adott helyzetben mit lenne jobb, mit kellene csinálnia. Magyarul: jobb lenne, ha

It’s five o’clock. I’d better go now before the traffic gets too bad. – Öt óra van. Jobb lenne, ha mennék, még mielőtt besűrűsödik a forgalom.

 

Useful phrases for starting and ending a letter or email

(Hasznos kifejezések amikkel elkezdhetünk és befejezhetünk egy levelet vagy egy emailt.)

Starting an email:

I hope you’re well. – Remélem, jól vagy.

I hope all is well. – Remélem, minden rendben van.

How is everything going? – Hogy mennek a dolgok?

How are you? – Hogy vagy?

Ending an email:

That’s all from me. – Ez minden rólam.

Keep in touch. – Tartsuk a kapcsolatot!

Please write soon. – Kérlek, írj hamarosan.

Say hi to (Ben) for me. – Köszönj (Ben)-nek a nevemben.

Give (Zoe) my love.  – Add át üdvözletemet (Zoe)-nak.

 

Homework

Nemrégiben költöztél vidékre. Írj egy levelet a barátodnak! Foglald bele a következőket:

 • mondd el milyen előnyei vannak a vidéki életnek
 • említs meg valami olyat, amit megváltoztatnál (használjátok a would rather, had better szerkezeteket)
 • említs meg valami olyat, ami rosszul sült el a költözés során
 • kérdezd meg hogy maradhatsz-e nála egy estét

 

Küldjétek el az emailt a galvivi97@gmail.com –ra április 24-ig!!!

 

 

Friday, the seventeenth of April

Classwork

Computing (Page 52 SB)

(Számítástechnika)

Computing verbs (számítástechnikához kapcsolódó igék):

 1. comment – kommentál
 2. forward – továbbít
 3. install – telepít
 4. log on – bejelentkezik
 5. print – nyomtat
 6. program – programoz
 7. rate – értékel
 8. search – keres
 9. set up – létrehoz
 10. subscribe – feliratkozik, előfizet
 11. update – frissít
 12. upload – feltölt

 

Homework

Ex. 3, p. 52 SB– Pótoljátok be a kvíz kérdésekbe a megadott igéket, majd töltsétek ki a kvízt, hogy megtudjátok mennyire is vagytok tech zsenik (tech-savvy). Az elért pontok alapján a 4. feladatban láthatjátok a jellemzést.

 

Tuesday, the twenty-first of April

Classwork

Computing (Page 53 SB)

Useful collocations (Hasznos szókapcsolatok) – írjátok be őket és tanuljátok meg:

 1. open a new window – nyitni egy új ablakot
 2. close a window – bezárni egy ablakot
 3. save a document/file/photo/your work – elmenteni egy dokumentumot/ fájlt/ képet/ a munkádat
 4. enter your password/ username/ your name/ your address – beütni a jelszót/ felhasználónevet/ nevet/ címet
 5. scroll up – felgörgetni
 6. scroll down – legörgetni
 7. empty the trash – kiüríteni a lomtárat
 8. create an account – létrehozni egy fiókot
 9. create a folder – létrehozni egy mappát
 10. click/ double click on a button – kattintás/ dupla kattintás egy gombra
 11. copy and paste text/ photo/ document– másolni és beilleszteni szöveget/ képet/ dokumentumot

 

Homework

 

Ex. 1, p. 52 WB – Töltsétek ki a keresztrejtvényt! Azokat az igéket kell bepótolni, amiket az előző órai anyagban lefordítottunk.

Ex. 2, p. 52 WB

Ex. 5, p. 52 WB – Írjatok utasításokat felhasználva a tanult szókapcsolatokat ahhoz, hogy:

 • hogyan kell zenét letölteni,
 • feliratkozni egy Youtube csatornára,
 • vagy frissíteni a státuszodat egy közösségi oldalon.

A három közül válasszatok egyet, írjátok le és küldjétek el a galvivi97@gmail.com –ra április 24-ig !!!

 

Wednesday, the twenty-second of April

Classwork

Quantifiers Page 54 SB

(Mennyiséghatározók)

ert

https://english-online.blog.hu/2015/02/18/mennyi_az_annyi_mennyisegek_az_angolban - ezen az oldalon megtalálhatjátok a legtöbbet példa mondatokkal és magyarázattal együtt. Nézzétek át!

few/little és az a few/a little között leginkább példákkal tudom elmagyarázni a különbséget.

(A) FEW: többes számban lévő megszámlálható főnevekkel használjuk

ert

I have a few eggs. I have enough eggs to bake a cake. 

not too many, but ENOUGH

Van egy néhány tojásom. Elég tojásom van, hogy süssek egy süteményt.

nem túl sok, de ELÉG

ert

I have few eggs. I don’t have enough eggs to bake a cake. 

not many and NOT ENOUGH

Csak néhány tojásom van. Nincs elég tojásom ahhoz, hogy süssek egy süteményt.

nem túl sok és nem is elég

(A) LITTLE: nem megszámlálható főnevekkel használjuk
(Ugye nem felejtetted el, hogy a nem megszámlálható főneveknek nincs többes számú alakja?)

ert

I have a little time to watch the news. 

Oh my God! It’s 4pm. 
I have little time! 
I can’t finish the dishes! 

not too much, but ENOUGH

not much and NOT ENOUGH

Van egy kis időm, hogy megnézzem a híreket.

Úristen! Már négy óra van!
Kevés az időm!
Nem tudom befejezni a mosogatást!

nem túl sok, de elég

nem túl sok és nem is elég

 

Homework

Ex. 2, p. 54 SB – Olvassátok el és fordítsátok le a szöveget! Keressétek meg benne és húzzatok alá minden mennyiséghatározókat, a főnevekkel együtt, amik utánuk állnak.

 

 Thursday, the twenty-third of April

Classwork

Quantifiers

A megszámlálhatatlan főnevek három csoportja:

1) ANYAGOK:

-légneműek: air, smoke, oxygen stb.

-folyékonyak: water, tea, coffee, Coke, rain stb.

-szilárdak: sugar, rice, flour, glass, stone, iron, wood, stb.

2) ELVONT FOGALMAK:

-érzelmek és társaik: love, patience, luck, violence, anger, sadness, misery, happiness stb.

3) MEGLEPŐEK:

-melyeket "magyar aggyal" megszámolhatónak vélnek és rosszul használnak: information, furniture, advice, time, money stb.

Watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=LfHuXPSWJK4&t=2s

 

Homework

Ex. 1, 2, 3, p. 53 WB

 

Friday, the twenty-fourth of April

Classwork

Quantifiers

Watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=6_BWPTvuZAE

 

Homework

Ex. 4, 5, p. 53 WB

 

Történelem, Nedbál Klára

Ukrajna történelme

04.16

IV. Fejezet 22 leckéjét lejegyzetelni és megtanulni

04.23 óránk van

A 23. leckét lejegyzetelni és megtanulni.

Nézzétek meg a Sztálin című filmet

https://videa.hu/videok/film-animacio/sztalin-B2tfrQYgh2TeXHOW

Írjatok egy 15-20 mondatból álló véleményt a filmről és azt is küldjétek el nekem csatolt dokumentumban 04.24-ig

Magyar nép története

Megtanulni A köztársaságtól a proletárdiktatúráig című témát

 

Javaslok még egy filmet, amely a két világháború közti Angliában játszódik, és igen érdekes lehet. A két hét leforgása alatt ezt is nézzétek meg és írjatok róla véleményt, a már említett módon és terjedelemben. 04.23-ig küldjétek el ezt is.

https://vimeo.com/347886536?fbclid=IwAR18whYpgvdl3PI-D_unurV5oibarvzV-0z2KefL9yrbMAg0mjgVKErvIJU

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

fghwer

 

dsfgfdghfghfghdfgdfgdfgdfgdsfgdfgdfgfghdfg

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

37. téma Kanada (április 13)

Területe 10 millió négyzetkilométer. Lakossága 33,5 millió fő, fővárosa Ottawa.

Államforma – parlamentáris demokrácia a Nemzetközösség összetételében. Szövetségi állam, ( 10tartomány, 3 terület).

Az ország domborzata főkép síkvidéki. Nyugaton húzódik a Kordillerák, Keleten a domborzat hátsági. Éghajlata délen mérsékeltövi, északon szubarktikus és arktikus.

Ásványkincskészletek – vas-,és színesfémek ércei, kőolaj, földgáz, fakészletek, Vizi energia készletek.

Az ország népessége vegyes. Megtalálhatók az europid-, negrid-, és mongoloid rassz képviselői. Az országban két hivatalos nyelv van az angol és a francia.

A gazdaságon belül a tercier szektor a legfejlettebb. ez adja a GDP 79%-át és ez foglalkoztatja a lakosság 70%-át. Legnagyobb összetevői a kiskereskedelem és az üzleti szolgáltatások, köztük is a pénzügyek.

A szekunder szektorban fontos a bányaipar és az energetika. A bányászat nagyon sokféle ásványkincset termel ki aminek nagy részét az ország feldolgozza és exportálja. A villamos energia termelés alapját a vizierőmvek adják 63%-ot, a hőerőművek a 19%-ot, atomerőművek 17%-ot. fontos a gépgyártás, kohászat, celulóz és papíripar.

A mezőgazdaság adja az ország GDP-jének 1,8%-át, és az foglalkoztatja a lakosság 2%-át.A legfontosabb a szemestermények exportja valamint a szarvasmarha tenyésztés és a húsexport. Dél- Keleten jellemző a zöldség és gyümölcstermesztés. Az Atlanti partvidéken a halászat.

Az országnak fejlett közúti és vasúthálózata van. A távolsági áruszállításban a legfontosabb a tengeri kereskedelem, a távolsági utasforgalomban a légi közlekedés.

( A jegyzetet kérem a füzetbe beírni a zárójelben megadott dátummal).

38. téma Brazília (április 20)

Területe 8,6 millió négyzetkilométer, lakossága 208 millió fő, fővárosa Brazilia város.

Államformája – államfői köztársaság, szövetségi állam.

Az ország domborzata főkép síkvidéki. Keleten hátsági. több éghajlati öv van az országban: északon egyenlítői, délebbre szubekvatoriális, trópusi majd szubtrópusi öv található.

Ásványkincsekkel jól ellátott – megtalálhatók vas, ón-, alumínium-, nikkel és más színesfémércek. Jelentős fakészletekkel és vizienergiakészletekkel rendelkezik.

A lakosság vegyes összetételű: megtalálhatók az europid-, negrid és europid embertípus képviselői, valamint nagyon magas a kevert népesség arány 42%. A lakosság 84%-a városlakó, a nagyvárosok a keleti parton jöttek létre.

A tercier szektorhoz a pénzügyi szféra tartozik, a tudományos-kutatási tevékenység, közlekedés, turizmus. Ez a szektor adja a GDP 73%-át.

A szekunder szektorba fontos szerepe van a bányaiparnak, cellulóz és papíriparnak. Fontos a gépgyártás, vegyipar, mezőgazdasági termékek feldolgozása. Ez a szektor adja a GDP 21%-át.

A tercier szektor az ország GDP-jének 6%-át adja. Fontos a növénytermesztés. Itta legfontosabbak a szemestermények, kávé, kakaó, cukornád, szója, gyümölcstermesztés. Az állattenyésztésben a legjelentősebb a szarvasmarha tenyésztés. Fontos a húsexport. A keleti partvidéken fontos szerepe van a halászatnak.

A közlekedési hálózata gyengén fejlett. A közutak és vasutak hálózata főkép a partmenti régióban sűrű. A távolsági áruszállításban a legfontosabb a tengeri kereskedelem. A távolsági utasszállitásban a legfontosabb a légiközlekedés. A belső területeken fontos a folyami közlekedés.

(A jegyzetet a zárójelben megadott dátummal kérem beírni a füzetbe).      

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 14 – április 24)

 1. Modifikációs változékonyság (33 §)

Jegyzet + berajzolni a 33.1 táblázatot a 126 oldalon!

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/erdeszeti/ch06s05.html

 

 1. Az emberi zulajdonságok mint genetikai kutatások tárgya. A humángenetika kutatási módszerei (34 §).

Jegyzet

https://prezi.com/cexre5ajhppi/a-humangenetika/

https://www.youtube.com/watch?v=fGRqn_cUA8A

 

Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Fizika-2018-V.-H.-Barjahtar.pdf

 • 36.§. 36. gyakorlat 1 feladat. Dátum: 2020. április 14.

Segítség a feladathoz:

Képlet: ΔU=f2 mMR ΔTЗображення видалено. Ez a képlet megtalálható a könyvetek 218. oldalán, az első feladatban.

f- szabadsági fok (egyatomos gázoknál, pld. Ar. esetében ez= 3.)

Tehát f=3

U- belső energia, ΔU- belső energiaváltozás.

m- tömeg (a feladatban adjátok meg grammokban, hogy kijöjjön a meghatározott végeredmény).

M- móltömeg, (Ar esetében 40 g/mol)

R- az egyetemes gázállandó (8,31 J/K)

ΔT- hőmérséklet változás.

 • Ismétlés: 36. §. Dátum: 2020. április 17.
 • 2020. április 21. Feladat a következő: írjatok egy referátumhoz hasonló kutató munkát a termodinamikáról. Amiben különböznie kell egy szokásos referátumtól, az az, hogy ide a saját véleménynyilvánításodat is bele kell szőnöd.

Hogyan tedd? Szerepeljenek a következő szavak a munkádban: Meglátásom szerint, észrevettem, rájöttem, a véleményem az, mindenképpen úgy vélem… (ezek a szavak nem kötelezőek)

Természetesen a tetejére nem írhatod azt, hogy referátum. Írd azt: Iskolai projekt fizikából.

Alá pedig a témát: Téma: XY

Legalább 1 oldal.

 • 2020. április 24. Feladat a következő: írj referátumot a termodinamikában tanult kedvenc részedről, pld: hőerőgépek, entrópia… Legalább 1 oldal.

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

dfg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Az aminosavak. Összetételük, megnevezésük.

Lejegyzetelni: 28 paragraf

Megoldani: 209, 210 feladatok

Téma: Aminosavak. Fizikai és kémiai tulajdonságuk.

Lejegyzetelni: 28 paragraf

Megoldani: 213,214 feladatok

Határidő: április 19

Téma: A fehérjék. Összetétel, molekulaszerkezet

Lejegyzetelni: 28 paragraf

Válaszolni: 216, 217 kérdések

Téma: A fehérjék tulajdonságai

Lejegyzetelni: 172-175 oldal

Válaszolni: 218, 219 kérdések.

Nevezzétek meg a videót a fehérjék kimutatásáról és írjátok le a füzetbe

Határidő: április 26

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Remélem, a sok tanulni való mellett mindenkinek jut ideje a testmozgásra. Szeretném most is hangsúlyozni, hogy bármilyen mozgást választotok, a lényeg a rendszeresség és a fokozatosság! A bemelegítés és a nyújtás minden alakommal kötelező!
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1.    https://www.youtube.com/watch?v=G-wbtsTB3gU
2.    https://www.youtube.com/watch?v=6oA6UfSiJgM
3.    https://www.youtube.com/watch?v=Q-FGCdB7_v8
4.    https://www.youtube.com/watch?v=sjKCqm2EO3I
Továbbá hétfőtől egy új adás indult „Mozogj otthon!” címmel.
Képzett szakemberek (gyógytornászok) tízperces napi adásokban mutatnak be tornagyakorlatokat. A műsor minden korosztálynak szól.
A járványügyi helyzetben egészségünk megőrzése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres mozgás.
A Mozogj otthon! adásai több csatornán is láthatók: a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M5 is sugározza; hétfőtől minden napszakban elérhetők a közmédia tévécsatornáin, és megtekinthetők a Mediaklikk.hu oldalon.
Játszási időpontok az alábbi linken: https://port.hu/adatlap/film/mozi/mozogj-otthon-mozogj-otthon/movie-217896

Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
 

srt