2 B

Тіло

Május 12 - 22.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az május 12 - 22 közötti házi feladatokat

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Május 12–május 22.

Kedves Másodikosok!

A tanév végéhez közeledünk. Minden feladatot teljesítsetek lelkiismereteden, figyelmesen, HATÁRIDŐRE KÜLDJETEK EL MINDEN BEADANDÓT!

 

Továbbra is osszátok be jól az időtöket és energiátokat, tanuljatok rendszeresen, lelkiismeretesen, de pihenjetek is, mozogjatok sokat, és nagyon vigyázzatok az egészségetekre!

 

Kérdéseitekkel forduljatok hozzám a Facebookon/Messengeren (Riskó Márta néven vagyok fenn) vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com. Ugyanezen elérhetőségek egyikére küldjétek el a beadandó feladatokat is.

 

 

MAGYAR NYELV

A következő témákról a füzetbe másoljátok be a rövid jegyzeteket. Ezeket nem kell beküldeni.

 

2.AB – MÁJUS 12.

A magyar nyelv eredete

A tudomány mai állása szerint a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, s az innen örökölt szavaink alkotják szókészletünk legősibb állományát. A kutatások szerint kb. ezer finnugor és ugor eredetű szó van a magyarban. Az ősi szókészletre fokozatosan rakódtak és rakódnak új szókészleti rétegek.

A nyelvtörténet is négy jelentős réteget különít el:

1. ősi alapszókészlet szavai

2. belső keletkezésű szavak

3. jövevényszók

4. idegen szavak

A finnugor örökség szavai (az alapszókészlet szavai)

Kb. 1000–1200 szó, mégis igen jelentős a szerepük, ugyanis a mindennapi élet legalapvetőbb fogalmai tartoznak ide. Például: rokonságnevek: apa, anya, nő, férfi, férj, feleség, fiú, lány; természeti jelenségek: ég, éj, ősz; állatnevek: fecske, hal, lepke; közhasznú szavak, lakásrészek, alapvető igék, személyes névmások. Ezek olyan szavak, amelyeket 3–4 ezer évvel ezelőtt élt őseink sem nélkülözhettek.

Belső keletkezésű szavak – leggyakrabban képzéssel, összetétellel, jelentésváltozással, nyelvi rétegek közötti mozgással keletkeznek. Pl.: halászat, vadászösztön, házépítés stb.

2.A – MÁJUS 13., 2.B – MÁJUS 14.

A jövevényszók

A magyar nyelvbe kívülről, más nyelvekből bekerült szavak rétege. Ez a kölcsönzés azonban annyira régi, hogy jövevényszavaink idegen eredetét csak az etimológia (a szavak eredetével foglalkozó nyelvészeti tudományág) tartja nyilván. Már annyira beépültek a nyelvünkbe, hogy magyar szavaknak érezzük őket. Főbb csoportjaik:

 a) A szláv nyelvekből átvett szavak az államigazgatással, a kereszténységgel kapcsolatosak: király, megye, kereszt, szent, pap, karácsony; a családi élet, lakberendezés szavai: cseléd, unoka, pince; a földművelés, az állattartás köréből valók: zab, szalma, asztag, málna.

b) Német jövevényszavaink a városias életmód, illetve a hadi élet kifejezései: lant, farsang, kastély, polgár, ostrom, pisztoly.

2.AB – MÁJUS 18.

Idegen szavak

Szintén kölcsönzéssel átvett szavak, amelyek azonban megőrizték idegen „kívülálló” jellegüket. A nyelvhasználók érzékelik ezt, még akkor is, ha nem tudják pontosan, honnan származnak ezek a szavak. Például:  elektrotechnikus – villamos műszerész, dupla – kétszeres, allergia – túlérzékenység, abszurdum – képtelenség, infekció – fertőzés, influenza – meghűlés.

Az olyan idegen szavak helyett, amelyeknek van magyar megfelelőjük, helyesebb ezeket használni. Például: frizsider – hűtőszekrény; políroz – fényesít; patronálás – védnökség.

2.AB – MÁJUS 19.

Archaizmusok és neologizmusok

Archaizmusok – olyan régiesnek ható vagy elavult szavakkal, nyelvi jelenségekkel, amelyek egy korábbi időszak nyelvállapotára utalnak. A szépirodalomban fel-feltűnnek, hiszen alkalmasak egy-egy régebbi kor hangulatának felidézésére. Például: dézsma, bakó, kopja.

Neologizmusok – új keletű szavak. A szókészlet állandóan változik. A gazdasági-társadalmi élet átalakulása következtében olyan új dolgok és fogalmak jönnek létre, amelyeknek új nevet kell adni, ezeket nevezzük neologizmusoknak. Például: műhold, internet, betűreklám, okostelefon.

 

 

2.A – MÁJUS 20., 2.B – MÁJUS 21.

A frazeológiai elemek – állandósult szókapcsolatok

Az állandósult szókapcsolatok (frazeologizmusok) – rögzült formájú, változtatást nem tűrő nyelvi szerkezetek. Lehetnek szószerkezetek vagy mondatok.

Az állandósult szókapcsolatok fajtái:

1. A szólások állandó szókapcsolatok, amelyeket nem eredeti jelentésük szerint, hanem átvitt értelemben használunk. A szólás egy-egy szónak a színesebb, szemléletesebb változata. Például: farkasszemet néz – nem ijed meg a szembenállótól; ágrólszakadt – szegény, szánalmas;  rövidebbet húzza – rosszabbul jár;  cserbenhagy – magára hagyja a bajban.

2. A szóláshasonlatok – hasonlítást fejeznek ki. Például: Reszket, mint a nyárfalevél. Ritka, mint a fehér holló. Bámul, mint borjú az új kapura. Vigyorog, mint a fakutya. Ártatlan, mint a ma született bárány. Úgy bánik vele, mint a hímes tojással.

3. A közmondások népi bölcsességek, régi idők élettapasztalatait, megfigyeléseit közlik tömör, hatásos formában. Például: Ki korán kel, aranyat lel. A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.  Ahány ház, annyi szokás. Addig hajlítsd a fát, míg fiatal.

 

 

IRODALOM, 2.AB

MÁJUS 15.

Toldi – összefoglalás

Ismételjétek át az elbeszélő költemény cselekményét!

Segítségképpen nézzétek meg az összefoglalókat Arany János életéről és a Toldi cselekményéről!

https://slideplayer.hu/slide/11210413/

https://www.youtube.com/watch?v=AEM-ZBs7yhg

Különösen figyeljetek oda a kisvideóban arra, hogyan lehet jellemezni egy-egy szereplőt!

 A jellemzés módjai

Mit lehet jellemezni?

-          külső tulajdonságot

-          belső tulajdonságot

Ki jellemezheti?

-          az író maga mutatja be a hősét

-          más szereplő mutatja be a hőst

-          a hős saját magát mutatja be

Hogyan lehet jellemezni?

-          leírással

-          beszéltetéssel (párbeszéd, monológ)

-          cselekedtetéssel

-          környezetrajzzal

 

MÁJUS 18.

Fogalmazás

Válasszatok egyet az alábbi témák közül, írjatok 1-1,5 oldalas fogalmazást a téma alapján, lefényképezve küldjétek el a címemre! Határidő: május 25.

 1. Toldi Miklós és Toldi György összehasonlító jellemzése
 2. Mit tanultam Toldi Miklós történetéből?

Mindkét fogalmazás bevezetése szóljon röviden az elbeszélő költemény szerzőjéről és a mű keletkezéséről.

A fogalmazás tárgyalásában fogalmazzátok meg a gondolataitokat a témáról, színesítsétek a szöveget 2-3 odaillő idézettel a műből.

A befejezésben 2-3 mondatban foglaljátok össze a mondandótok lényegét, zárjátok le a szöveget.

 

MÁJUS 22.

Házi olvasmány feldolgozása

Terveinkkel ellentétben idén már csak az itt következő olvasmányt dolgozzuk fel.

Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai

Ráhangolódásul olvassátok el az író életrajzát és a regényről szóló ismereteket a tankönyvből (191–193. old)! Lapozzátok fel újra a regényt is, ha tehetitek.

Hallgassatok meg egy részletet a beregszászi színház színésznője, Kacsur Andrea felolvasásában:

https://www.youtube.com/watch?v=l6Pp61Qe18o&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=31

Írjátok be a füzetetekbe a válaszokat az alábbi kérdésekre, és lefényképezve küldjétek el a címemre május 29-ig!

Kérdések, feladatok:

 1. Hol játszódik a regény és körülbelül mikor?
 2. Nevezd meg a legfontosabb szereplőket!
 3. Írd le, hogyan mutatnád be Tomot egy jó barátodnak!
 4. Mutasd be 2-2 mondattal Polly nénit, Huck Finnt és Indán joe-t is!
 5. Közös kalandjuk során a temetőben minek lett tanúja Tom és Huck? Mit fogadtak meg ekkor?
 6. Tom, Huck és Joe Harper tutajon egy közeli szigetre költöznek, kalóznak állnak. Miért teszik ezt? Miért tértek haza mégis egy idő után?
 7. Hogyan került Tom és Becky egy barlangba, mi történt ott, és hogyan végződött ez a kaland?
 8. Mi lett Indián Joe sorsa?
 9. Hogyan sikerült az utolsó kincskereső kaland?
 10. Mit tanultál Tom történetéből?

 

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia és Kuhár Alexandra

dfgh

Német nyelv, Csatári Edit

Dienstag, den zwölften Mai

Stunde 19.

Wettervorhersage und Wetterbericht- Időjárás előrejelzés és időjárásjelentés

 steigen, i. gestiegen-  emelkedni

der Wetterbericht,-e – időjárás jelentés

 die Wettervorhersage,-en – időjárás előrejelzés

 beobachten, h. beobachtet – megfigyelni

Es blitzt. - Villámlik

 im Freien – a szabadban

 heiter - derűs

 wolkenlos  - felhőtlen

der Regenmantel – esőkabát

 

1. Lerne die neuen Vokabeln. Schreibe sie ins Vokabelheft.

2. Wähle die passenden Sätze und beschreibe das Wetter heute.Válaszd ki a megfelelő mondatokat és írd le a mai időjárást.

Es ist kalt/warm/heiß./ Es schneit./ Es blitzt. / Es ist wolkig. / Die Sonne scheint. / Es ist windig. / Es regnet. / Es gibt ein Gewitter. / Am Himmel ist ein Regenbogen. / Die Temperatur ist plus 20 Grad. / Die Blumen blühen. / Es taut.

3. Üb. 3. S. 140. LB

Lies den Text und übersetze ihn. Olvasd el és fordítsd le a szöveget.

4. Üb. 5. S. 96. AH Írd le, mit csinálsz, ha az időjárás jó.

Beküldeni: Üb. 2, Üb. 5. S. 96. AH

Határidő: május 12.

 

Freitag, den fünfzehnten Mai

Stunde 20.

die Luft-levegő

die Landschaft,-en- táj

malerisch - festői

natürlich – természetes(en)

rein - tiszta

 

1. Lerne die neuen Vokabeln. Schreibe sie ins Vokabelheft.

2. Üb. 6. S. 144. LB

Válaszolj a kérdésekre. Használd a megadott kifejezéseket.

 Beküldeni: Üb. 6. S. 144. LB

Határidő: május 15.

 

Montag, den achtzehnten Mai

Stunde 21.

Im Winter- Télen

Ski laufen/fahren- síelni

Schlittschuh laufen/fahren – korcsolyázni

Eishockey spielen – jégkorongozni

die Eisbahn – jégpálya

auf der Eisbahn – a jégpályán

einen Schneemann bauen – hóembert  építeni

eine Schneeballschlacht machen – hógolyózni

rodeln – szánkózni

 

1. Lerne die neuen Vokabeln. Schreibe sie ins Vokabelheft.

2. Ergӓnze das Gedicht mit den Wörtern. Egészítsd ki a verset a megadott szavakkal.

 

Nase, weiβer, Mund, dick, Augen

 

Schneemann,Schneemann, … Mann,

hast ’ne rote … dran,

schwarze …, schwarzen … .

Bist so … und auch so rund.

3. Was machst du im Winter? Bilde 6 Sӓtze mit den neuen Wörtern.

     Mit csinálsz télen? Szerkessz 6 mondatot az új szavakkal.

Beküldeni: az általad szerkesztett mondatokat.

Határidő: május 18.

 

Dienstag, den neunzehnten Mai

Stunde 22.

Lies den Text. Ergänze die Sätze textgemäß. Olvasd el a szöveget és egészítsd ki a mondatokat .

 Der Frühling

Der Frühling ist da. Der Monat März ist der erste Frühlingsmonat. Es liegt noch Schnee. Es ist oft kalt. Aber die Sonne scheint und der Schnee taut.

Der April ist der zweite Frühlingsmonat. Im April blühen im Wald Schneeglöckchen und Veilchen. Wir sagen über April: «April, April, er weiß nicht, was er will (nem tudja, mit akar)».

Der Mai ist der dritte Frühlingsmonat. Es ist schon warm. Die Bäume und die Blumen blühen. Das Gras ist grün. Im Wald und auf den Wiesen blühen Maiglöckchen.

 1) Der Frühling...

2) Der März ist...

3) Im März...

4) Im April...

5) Der Mai...

6) Das Gras...

7) Die Bäume und...

8) Im Wald ….

Beküldeni: a kiegészített mondatokat.

Határidő: május 19.

 

Freitag, den zweiundzwanzigsten Mai

Stunde 23.

Lies den Text und löse die Aufgabe.

Am Wochenende

Alle Kinder haben natürlich das Wochenende sehr gern. Man kann Freunde oder Verwandte besuchen, man kann einen Ausflug machen, wandern oder spielen. Am Montag erzählen die Kinder in der Schule, was sie am Wochenende gemacht haben.

Peter und Kevin sind zusammen ins Schwimmbad gegangen. Sie schwimmen sehr gern. Dort waren sie fast drei Stunden. Und dann haben sie zu Hause einen Fernsehfilm für Kinder gesehen.

Katja hat mit ihren Freunden einen Ausflug gemacht. Sie sind mit ihrem Auto in eine kleine Stadt gefahren. Diese Stadt ist sehr alt und schön. Sie haben viele schöne Häuser gesehen und viele Fotos gemacht. Dort haben sie auch in einer kleinen Gaststätte zu Mittag gegessen.

Inge und Birgit waren mit ihren Eltern in einem Konzert. Das war ein interessantes Konzert für Kinder. Im Konzert haben sie viele Lieder gehört. Das Konzert hat ihnen sehr gut gefallen.

Und Thomas war am Wochenende zu Hause. Er hat sehr lange geschlafen. Dann hat er gegessen und lange ferngesehen. Die Filme waren aber nicht sehr interessant. Der Tag hat so lange gedauert, aber Thomas hat nichts Interessantes gemacht.

Heute ist er aber sehr müde. Er weiß nicht, warum.

55

 

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla ( gorzovkamilla@gmail.com)

2B ( 13.05)- Wednesday, the twelfth of May.

Class work.

Topic: Culture 1  pg. 108 (SB)  The Royal Family

 1. Ex. 2pg. 108 ( SB) Read the text and complete the gaps with suitable words. Olvasd el a szöveget és pótold be a megfelelő szót a,b,c válaszokból.

Hallgasd meg a hanganyagot és ellenőrizd le a válaszaidat. https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-elementary-class-audio-cd-4.html  Keresd p.108 track 4 -13

 

 1. Ex. 3 pg. 108 (SB)  Ird be a családfába a megfelelő nevet a szöveg alapján.
 2. Ex. 4 pg. 108 ( SB) Válaszolj szóban a kérdésekre.

Homework:

Ex. 5 pg. 108 (SB) A feladatban megadott 6 szóhoz találd meg a szövegben lévő kijelölt szavak között az ellentétüket.

 

2B ( 14.05)- Thursday, the thirteenth of May.

Class work.

Topic:  Writing an Invitation  ( Meghivó megirása )

Irjátok be a leggyakrabban használt kifejezéseket a füzetbe:

 Key phrases:

 1. I’m having a party to celebrate my birthday. – Partit rendezek a születésnapom megünneplésére.
 2. I’m planning a sleepover. – Ottalvós bulit tervezek.
 3. Would you like to join us? – Szeretnél csatlakozni hozzánk?
 4. Can you bring some food? – Tudsz hozni egy kis kaját?
 5. Put it in your diary! – Jegyezd fel a naptáradba!
 6. I hope you can come. Let me know! – Remélem, hogy el tudsz jönni. Tudasd velem!
 7. Hope you can make it. – Remélem, hogy sikerül eljönnöd.
 8. RSVP – jelezz vissza

 

 

Homework

Írjatok egy meghívót! Kövessétek az elolvasott meghívók példáit (legyen benne megszólítás, a leírt kifejezéseket is használhatjátok, legyen elköszönés). A meghívó részei:

- írd le, hogy milyen eseményre rendezel ünnepséget/ partit

- írd le, hogy mikor és hol lesz az ünnepség/ parti

- írd le, hogy a meghívottak mit hozzanak magukkal

- emlékeztesd a meghívottat, hogy jelezzen vissza el tud-e menni.

Küld el a meghivót május 18-ig lefotózva messengeren vagy az e-mail cimemre. Köszönöm.

 

2B ( 18.05)    Monday, the eighteenth of May.

Class work.

Topic: Culture 2 pg. 109 ( SB)  The University of Oxford

 1. Study the new vocabulary:

1.A degree ceremony- diplomaosztó ünnepség

2. A college room-főiskolai szoba

3. A dining hall- étkező

4. An undergraduate-egyetemi hallgató

5. A postgraduate- posztgraduális, olyan diák, aki már megszerzett egy diplomát és tovább tanul.

6. Gown-köntös, köpeny

7. Ancient- ókori

8. A lecture-előadás ( egyetemen)

9. An event-esemény

10.A prime minister- miniszterelnök

11. population -népesség

12. government- a kormány ( ami irányit egy országot )

        2)  Ex. 1 pg. 109 (SB)  Párositsd a fotókat a képekkel.

        3)  Ex. 2 pg. 109 ( SB) olvasd el a szöveget és párositsd a kédéseket a bekezdésekhez

        4) Complete the voicemail with some or any. Egészitsd ki az üzenetet a some és any szóval. Ird a feladatot a füzetbe, fotózd le és küld el ellenőrzésre .

Hi Clare, it’s Rachel! I’m phoning about dinner tonight. I’ve got a chicken and 1___________

vegetables but I haven’t got 2___________ onions. I haven’t got 3___________ time to go

shopping. Can you go for me? There are 4___________ some other things that I still need.

I’d like 5___________ tomatoes. Oh, and I need 6___________ carrots too ... is that OK?

Thanks Clare!

 Homework

Ex. 3 pg. 109 (SB) Irjál 1 kijelölt szót a szövegből a meghatározásokhoz.

 

2B ( 20. 05) Wednesday, the twentieth of May.

Class work.

Topic: Culture 3 pg. 110 ( SB)   Teens and their money

1)Ex. 3 pg. 110 ( SB) Read and complete the text. Write 1 word in each gap. Listen to the text and check your answers. Olvasd el a szöveget , egészitsd ki 1 szóval minden kihagyott helyet.Hallgasd meg és ellenőrizd le.

2)Ex. 4 pg. 110 ( SB)Válaszd ki a megfelelő cimet a szöveghez a,b,c

3) Complete the sentences with the adjectives below. Pótold  be a mellékneveket a mondatokba. Ird a mondatokat a füzetbe , fotózd le és küld el nekem ellenőrzésre.

famous     full     interested     keen     kind     worried    

 1. He is _______________________ for playing the guitar.
 2. She’s _______________________ in music.
 3. Are you _______________________ about the noise?
 4. We’re _______________________ on sport.
 5. You’re not very _______________________ to your brother.
 6. The room is _______________________ of students.

Homework:

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1/shopping-for-clothes

Hallgasd meg a párbeszédet, végezd el a 3 feladatot és ellenőrizd le magad.

A preparation ( előkészitő ) feladatban csoportositsd a szavakat 3 csoportba,

Task 1 ( első feladat)- Tedd helyes sorrendbe a mondatokat a párbeszédbe

Task 2 ( második feladat) Egészitsd ki a párbeszédet.

 

2B ( 21.05) Thursday, the twenty-first of May.

Class work.

Topic:  Culture 4 pg. 111 ( SB)      British Food

 1. Ex. 1 pg. 111 ( SB) Párositsd az ételeket megnevezését az A-D képekhez.
 2. Ex. 2 pg. 111 ( SB) Egészitsd ki a mondatokat megfelelő 1 szóval, hallgasd meg a szöveget és ellenőrizd le.

 Keresd p.111 track 4 -19  https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-elementary-class-audio-cd-4.html

Homework:

Ex. 3 pg. 111 ( SB) Válaszolj szóban a kérdésekre a szöveg alapján.

 

2B ( 25. 05) Monday, the twenty-fifth of May.

Class work.

Topic: Revision ( Ismétlés)

A feladatokat a füzetben végezzétek el, fotózzátok le és küldjétek el ellenőrzésre. Akinek könnyebb gépelve úgy is jó lesz . Legkésőbb május 27-ig.

 1. Circle the correct words to complete the sentences.
 1. Could I have two coffee / coffees please?
 2. The service / services in this restaurant is excellent.
 3. I don’t have a knife and tray / fork to eat my food.
 4. Let’s ask the waiter / customer to bring some water.
 5. These olive / olives are delicious.
 6. I’m not very good in / at cooking.
 7. She’s responsible / disappointed with the food.
 8. We would like some beef / beefs for dinner.

 

 1. Read the dialogue and complete each gap with ONE word.

order       would        same       table       have       tip       like       for      course     Would

 

Toby          Good evening. Can we have a 1______________ for two please?

Waiter        Certainly.

 

Waiter        Are you ready to 2______________?

Toby          Yes, we are. We’d both 3______________ the soup to start.

Waiter        And for the main 4______________?

Toby          I 5______________ like the pasta, please.

Waiter        And 6______________ you, madam?

Sophie       The vegetable pie please.

Waiter        Perfect. 7______________ you like anything to drink?

Sophie       Apple juice, please.

Toby          Yes, the 8______________ for me.

Waiter        So that’s two apple juices.

 

Toby          Can we 9______________ the bill now? Oh, and does it include 10______________?

 

Angol nyelv, Gál Vivien

Tuesday, the twelfth of May
Classwork

An invitation (Page 49 SB)
(Meghívás)

Read and translate the invitations (1, 2, 3, 4) – olvassátok el és fordítsátok le a meghívókat!
Words:

 1. to join – csatlakozni
 2. towel – törülköző
 3. bread roll – zsemle
 4. to invite – meghívni
 5. to celebratre – ünnepelni
 6. Rd (road) – út
 7. sleepover- ottalvós buli
 8. exam – vizsga
 9. village hall – községháza
 10. to organise - szervezni

 

Key phrases: (írjátok be őket)

 1. I’m having a party to celebrate my birthday. – Partit rendezek a születésnapom megünneplésére.
 2. I’m planning a sleepover. – Ottalvós bulit tervezek.
 3. Would you like to join us? – Szeretnél csatlakozni hozzánk?
 4. Can you bring some food? – Tudsz hozni egy kis kaját?
 5. Put it in your diary! – Jegyezd fel a naptáradba!
 6. I hope you can come. Let me know! – Remélem, hogy el tudsz jönni. Tudasd velem!
 7. Hope you can make it. – Remélem, hogy sikerül eljönnöd.
 8. RSVP – jelezz vissza

 

 

Homework

Írjatok egy meghívót! Kövessétek az elolvasott meghívók példáit (legyen benne megszólítás, a leírt kifejezéseket is használhatjátok, legyen elköszönés). A meghívó részei:

- írd le, hogy milyen eseményre rendezel ünnepséget/ partit

- írd le, hogy mikor és hol lesz az ünnepség/ parti

- írd le, hogy a meghívottak mit hozzanak magukkal

- emlékeztesd a meghívottat, hogy jelezzen vissza el tud-e menni

A meghívóitokat kérem, küldjétek el május 16-ig a galvivi97@gmail.com –ra !!!

 

 

 

Wednesday, the thirteenth of May

Classwork

A feladatokat a füzetben végezzétek el!

 1. Complete the email with the words below.

chef     customers     menu     trays     waiter

Hi Polly,

How are you? My brother’s got a new job at the pizza restaurant! He’s a 1___________ and he works at the weekend. He has to serve the 2___________ . He also helps the 3___________ to write the 4___________ . They are adding some new pizzas this week! And he says he’s getting good at carrying 5___________ with one hand now!

Write to me soon with your news.

Love,

Esme

 1. Complete the voicemail with some or any.

Hi Clare, it’s Rachel! I’m phoning about dinner tonight. I’ve got a chicken and 1___________

vegetables but I haven’t got 2___________ onions. I haven’t got 3___________ time to go

shopping. Can you go for me? There are 4___________ some other things that I still need.

I’d like 5___________ tomatoes. Oh, and I need 6___________ carrots too ... is that OK?

Thanks Clare!

A feladatok megoldásait küldjétek el a galvivi97@gmai.com email címre május 18-ig!

Thursday, the fourteenth of May
Classwork

A feladatokat a füzetben végezzétek el!

 1. Complete the questions with is there / are there or how much / how many.
 1. __________________ computers are in your classroom?
 2. __________________ any milk?
 3. __________________ coffee would you like?
 4. __________________ any tomatoes in the fridge?
 5. __________________ water is there?
 6. __________________ a shop near your house?

 

 1. Find the mistake in each sentence. Circle the mistake and write the correction. – Találjátok meg a hibát a mondatokba és írjátok le őket helyesen!
 1. I’ve got a little friends on Facebook. __________________________
 2. There aren’t much strawberries for our lunch. __________________________
 3. There’s twenty people in my English class. __________________________
 4. Can I have a few bread, please? __________________________
 5. There are a museum in my city. __________________________
 6. Is there any clubs at your school? __________________________
 7. ‘Are there any crisps?’ ‘No, there isn’t.’ __________________________
 8. She needs a lots of help with maths. __________________________

 

Tuesday, the nineteenth of May

Classwork

A feladatokat a füzetben végezzétek el!

 1. Circle the odd word out.  – Válaszd ki a kakukktojást!
 1. customer           waiter                 menu                  chef
 2. beef                    lamb                   chicken              melon
 3. onions                fish                      carrots                potatoes
 4. apples                strawberries      pineapples        mushrooms
 5. strawberries      carrots                onions                red peppers 
 6. lamb                   lettuce                cucumber          tomatoes
 1. Complete the sentences with the adjectives below.

famous     full     interested     keen     kind     worried    

 1. He is _______________________ for playing the guitar.
 2. She’s _______________________ in music.
 3. Are you _______________________ about the noise?
 4. We’re _______________________ on sport.
 5. You’re not very _______________________ to your brother.
 6. The room is _______________________ of students.

 

 

Wednesday, the twentieth of May

Classwork

A feladatot a füzetben végezzétek el!

 1. Circle the correct words to complete the sentences.
 1. Could I have two coffee / coffees please?
 2. The service / services in this restaurant is excellent.
 3. I don’t have a knife and tray / fork to eat my food.
 4. Let’s ask the waiter / customer to bring some water.
 5. These olive / olives are delicious.
 6. I’m not very good in / at cooking.
 7. She’s responsible / disappointed with the food.
 8. We would like some beef / beefs for dinner.

A feladat megoldásait küldjétek el a galvivi97@gmail.com email címre május 22-ig!

Thursday, the twenty-first of May
Classwork

A feladatot a füzetben végezzétek el!

 1. Read the dialogue and complete each gap with ONE word.

order       would        same       table       have       tip       like       for      course     Would

 

Toby                 Good evening. Can we have a 1______________ for two please?

Waiter             Certainly.

 

Waiter             Are you ready to 2______________?

Toby                 Yes, we are. We’d both 3______________ the soup to start.

Waiter             And for the main 4______________?

Toby                 I 5______________ like the pasta, please.

Waiter             And 6______________ you, madam?

Sophie             The vegetable pie please.

Waiter             Perfect. 7______________ you like anything to drink?

Sophie             Apple juice, please.

Toby                 Yes, the 8______________ for me.

Waiter             So that’s two apple juices.

 

Toby                 Can we 9______________ the bill now? Oh, and does it include 10______________?

A feladat megoldásait küldjétek el a galvivi97@gmail.com email címre május 23-ig!

 

Tuesday, the twenty-sixth of May
Claswork

Exam Skills Trainer (Page 50 SB)

Ex. 1, p. 50 SB – pótoljátok be a megadott szavakat a táblázatba, aszerint, hogy melyek utalnak emberekre, helyekre, ételre, vagy az érzékekre!

Ex. 2, p. 50 SB – pótoljátok be a szöveg kihagyott részeit az A-H mondatokkal! Egyet nem kell felhasználnotok!
Szavak amik segíthetnek:

       1. owner – tulajdonos
       2. peas – borsó
       3. taste – íz, ízlel
       4. sound – hang, hangzik
       5. dish – étel, fogás
       6. meal – étkezés
       7. smell good – jó illata van
       8. seafood – tenger gyümölcsei
       9. prawn – garnélarák
       10. seabird – albatrosz, tengeri madár
       11. run (a restaurant) – irányít, vezet (egy éttermet)
       12. boiled egg – főtt tojás
       13. TV presenter – televíziós műsorvezető
       14. teacup – teáscsésze

 

Wednesday, the twenty-seventh of May

Classwork

Exam Skills Trainer (Page 51 SB)

Ex. 6, p. 51 SB – pótoljátok be a szövegbe a következő szavakat a szövegbe!

in       are       of        away       There      to      for      The     at    don’t

 

Ex. 7, p. 51 SB – párosítsátok a válaszokat (A-E) a kérdésekhez (1-5)!

 

 

Thursday, the twenty-eighth of May

Classwork

Revision

 

Történelem, Szabó Árpád

Házi feladat

§ 53, 174-175 oldal A szlávok és szomszédjaik

§ 54, 176-182

Jegyzeteljétek le a fenti paragrafusokat.

 Továbbá aki még nem küldte el az előző házi feladatokat, mindenképpen tegye meg.

Jó munkát

 

Matematika, Márkus Gabriella

Továbbra is minden feladatot írásban kell megoldani az iskolai füzetben a megadott dátummal és témával.

 

2020. május 12.

Merőleges és párhuzamos egyenesek

Ismétlésként oldd meg a következő online gyakorlatokat:

https://learningapps.org/5906278

https://learningapps.org/1914578

 

Ezután olvasd el a 33.§-t (255-258. oldal)!

Másold át a füzetedbe és tanuld is meg, mikor nevezünk két egyenest merőlegesnek, hogyan jelöljük írásban a merőleges egyeneseket, majd rajzold át a 144. ábrát!

Másold át a füzetedbe és tanuld is meg, mikor nevezünk két egyenest párhuzamosnak, hogyan jelöljük írásban a párhuzamos egyeneseket, majd rajzold át a 150. ábrát!

 

 

2020. május 14.

Merőleges és párhuzamos egyenesek

Oldd meg a következő online gyakorlatokat:

https://learningapps.org/1608220

https://learningapps.org/2093675 (A „Merőlegesség” és „Párhuzamosság” nevű gyakorlatokat kell kiválasztani!)

 

Ezután oldd meg a füzetben a következő két feladatot!

№ 1492 (259. oldal)

№ 1498 (259. oldal)

 

 

2020. május 15.

A koordináta-sík

Olvasd el figyelmesen a 34.§-t (262-265. oldal)! Rajzold át a füzetedbe a 166., 169. és 170. ábrákat!

Oldd meg a következő online gyakorlatokat:

https://learningapps.org/6564919

https://learningapps.org/6280446 (Elég csak 108/4  példát kiválasztani!)

 

 

2020. május 19.

A koordináta-sík

Oldd meg a következő feladatokat a füzetedben!

№ 1532 (267. oldal)

№ 1536 (268. oldal)

 

 

2020. május 21.

ISMÉTLÉS. A számok oszthatósága

Ismételd meg az 1-3.§-ban leírt szabályokat (5-16. oldal)! Majd oldd meg a következő online gyakorlatokat!

https://learningapps.org/2120748

https://learningapps.org/8733914 (Elég csak a 2. és 3. gyakorlatot megoldani.)

https://learningapps.org/2631580

 

2020. május 22.

ISMÉTLÉS. Közönséges törtek és a velük végezhető műveletek

Ismételd meg a közönséges törtek összeadásának, kivonásának, szorzásának és osztásának szabályait (7-10.§) ! Oldd meg a következő gyakorlatokat!

https://learningapps.org/3240985

https://learningapps.org/7782875 (Ezt a gyakorlatot a füzetbe is le kell írni.)

 

2020. május 26.

ISMÉTLÉS. Arányok és aránypárok

Ismételd meg a 12-15.§-ban leírt szabályokat! Oldd meg a következő gyakorlatokat!

https://learningapps.org/6746090

https://learningapps.org/6086701

https://learningapps.org/5465678

2020. május 28.

ISMÉTLÉS. Racionális számokkal végzett műveletek

Oldd meg a következő példát a füzetedben!

№ 1352 (1. példa, 231. oldal)

 

 

2020. május 29.

ISMÉTLÉS. Példák és feladatok megoldása

Oldd meg újra azokat az ismétlésre feladott online gyakorlatokat, amik elsőre nehezen mentek!

Ha van olyan feladat vagy gyakorlat, amit eddig esetleg még nem csináltál meg, akkor pótold!
 

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabriella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre!

 

Informatika, Márkus Gabriella

2.B — 2020.05.12.

ISMÉTLÉS. Az operációs rendszer fogalma, felületei. A windows rendszer objektumai
Ismétlésként olvasd el a régi (2014-es) tankönyvből a 2.1. fejezetet (46-50. oldal)!
Ezután oldd meg az alábbi weboldalakon lévő gyakorlatokat!

https://learningapps.org/7833007

https://learningapps.org/7749274

https://learningapps.org/3922142

 

2.B — 2020.05.15.

ISMÉTLÉS. A fájlrendszer objektumai és azok tulajdonságai.

Ismétlésként olvasd el a régi (2014-es) tankönyvből a 2.2. fejezetet (52-56. oldal)!
Ezután oldd meg az alábbi weboldalakon lévő gyakorlatokat!

https://learningapps.org/2568841

https://learningapps.org/7832408

https://learningapps.org/4808403

 

2.B — 2020.05.19.

ISMÉTLÉS. Fájltípusok, kiterjesztések. Fájlműveletek.

Ismétlésként olvasd el a régi (2014-es) tankönyvből az 56-57. oldalt!
Ezután oldd meg az alábbi weboldalakon lévő gyakorlatokat!

https://learningapps.org/2596407

https://learningapps.org/2707957

https://learningapps.org/8017911

 

2.B — 2020.05.22.

ISMÉTLÉS. A számítógépes grafika alapfogalmai

Ismétlésként olvasd el az új (2019-es) tankönyvből az 1.1. fejezetet (6-13. oldal)!
Válassz ki egyet az 1. feladat képei közül (15. oldal) és rajzold meg a Paint-ben!

 

2.B — 2020.05.26.

ISMÉTLÉS. A prezentációkészítés alapjai

Felelj a füzetedben az alábbi kérdésekre! Ha nem emlékszel valamire, kikeresheted a választ a z új (2019-es) tankönyv 2. fejezetéből vagy az internetről is.

1) Alapértelmezés szerint milyen kiterjesztést kap a PowerPoint 2007-es vagy attól újabb verziójában elmentett bemutató?

2) Milyen kiterjesztései lehetnek még egy bemutatónak?

3) Mi az a diaminta?

4) Mi értünk animáció alatt a PowerPoint-ban? Milyen objektumokra lehet beállítani animációt?

5) Mi értünk áttűnés alatt a PowerPoint-ban?

6) Melyik billentyűvel indíthatjuk el a diavetítés nézetet?

 

2.B — 2020.05.29.

ISMÉTLÉS.

Fejezd be azokat a gyakorlatokat, feladatokat, amiket eddig még nem sikerült megcsinálnod!

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabriella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre!

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

60. téma A világ embertípusai és népei. (május 13)

A Földet külsőre különböző emberek lakják, akiknek eltérő a bőrük, hajuk, szemük színe és arcuk formája. Ezek a különbségek nagyon régen alakultak ki, amikor az egyes embercsoportok távol éltek egymástól. A meghatározott természeti környezethez való évszázados alkalmazkodás  eredményeként különböző külső ismertetőjegyek alakultak ki. A hasonlók külső jegyekkel rendelkező emberek csoportjait típusoknak                 ( rasszoknak) nevezik. A tudósok négy fő rasszt különítenek el: európai, negrid, mongoloid, ausztroloid.

Az európai rassz a legnépesebb. A Föld lakosságának 45%-a tartozik hozzá. Világos bőrűek és hajúak. Főkép Európában és Észak-Ázsiában elterjedtek, de jelen vannak Észak- és Dél-Amerikában és Ausztráliában.

A negroid rassz képviselői fekete bőrűek, göndör a hajuk, széles az orruk, vastagok az ajkaik. Főkép Afrikában a Szaharától délre elterjedtek, de jelen vannak Észak- és Dél-Amikában is.

A mongoloid rassz képviselőinek sárgás a bőre, fekete egyenes a haja, szűkvágású a szeme, kiálló az arccsontja. Ide tartoznak Kelet-Ázsia népei, valamint Észak- és Dél-Amerika őslakói.

Az ausztroloid rassz képviselőinek sötét a bőre és a haja széles és kissé lapított az orruk. Ide Ausztrália őslakói és a Csendes-óceáni szigeteken  élő őslakosság tartozik.

61. téma A világ országai. (május 14)

Minden ember bárhol is éljen és bármilyen néphez is tartozzon, egy bizonyos állam állampolgára. A Földön több mint 200 országot tartanak számon. Mindegyik a saját törvényei szerint él, saját állami szimbólumai vannak. Az államok különböznek egymástól, területük, lakosságszámuk és területi elhelyezkedésük alapján. Vannak több millió négyzetkilométer kiterjedésű államok és kicsi miniállamok is.

Oroszország területe két földrészen Európában és Ázsiában terül el. Három óceánra van kijárata és 14 országgal határos. Lakosság 143 millió fő, soknemzetiségű ország. Domborzata és éghajlata változatos. Hatalmas mennyiségü ásványkincskészletekkel rendelkezik.

Kanada a világ második legnagyobb területű országa. Észak-Amerika északi részén terül el. Szárazföldön csak az USA-val határos. Lakosságát az európai bevándorlók és az idián őslakosság alkotja. Két államnyelve van az angol és a francia. Alacsony a népürüsség. Jelentős ásványkincskészletekkel rendelkezik.

USA az Észak-Amerikai kontinens középső részét foglalja el. A világ harmadik legnépesebb országa. Lakossága 320 millió fő. Soknemzetiségű ország, államnyelv az angol. Változatos a domborzata. éghajlata mérsékeltövi és szubtrópusi. Ásványkincsekkel jól ellátott.

Kína a világ legnépesebb országa. lakossága 1,3 milliárd fő. Egynemzetiségű ország. Kelet-Ázsiában terül el. A világ egyik legrégebbi civilizációja. Ezer éves tapasztalattal rendelkezik a sejemtermelés a porcelán, papír és puskapor előállítás terén. A fejlődő országokhoz tartozik.

Brazília Dél-Amerika legnagyobb területű országa. Domborzata változatos: Amazonasz-medence, Brazil-felföld. Lakossága soknemzetiségű, államnyelve a portugál. A fejlődő országok közé tartozik. Az országban fontos a mezőgazdaság és a bányászat.

Az Ausztrál Államszövetség az Ausztrál kontinensen és a környező szigeteken terül el. Lakossága vegyes. Államnyelve az angol. Gyéren lakott, lakosságszáma 21 millió fő. A forró égövben fekszik. Éghajlata szubekvatoriális, trópusi és szubtrópusi. Domborzata főkép síkvidéki. A fejlett országok közé tartozik.

62. téma Környezetszennyezés és –védelem. (május 20)

Az ember már az ősidők óta beavatkozik a természetbe. Már az ókori civilizációk is megváltoztatták a nagy folyók völgyét, a földművelés terjedésével. Napjainkban már az emberi tevékenység vált a legnagyobb környezet átalakító tevékenységgé. Ma már az ipar és az építkezések teljesen megváltoztatják a fel szint. A mezőgazdaság mesterséges ökoszisztémákat hoz létre.

Az emberi beavatkozás azért veszélyes mert ha a természeti összetevők egyikét megváltoztatják a többi tényező is megváltozik. Például ha kivágják az erdőt eltűnnek az ottani állatok, lemosódik a talaj, megváltozik a mikroklíma. Ezért fontos, hogy mielőtt megváltoztatunk egy összetevőt felmérjük a következményeket.

Nagyon fontos a környezet megvédése mert ez az ember élettere és a gazdasági tevékenységének is az alapja. A környezetvédelem szempontjából fontosak például a megújuló energiák, mint például szél és a napenergia, a geotermikus energia. A társadalom feladata a környezet megóvása. Enélkül az ember sem tud létezni.

(a jegyzetet kérem beírnia füzetbe a zárójelben megadott dátummal).

 

Biológia, Pető Nikolett

(május 12 – május 22)

 

 1. Növénytársulások (46 §)

Jegyzet + végezzétek el a füzetbe a 3.sz.gyakorlati munkát a 209 oldalon!

 

 1. A gombák fogalma és táplálkozásuk sajátosságai (47 §)

Jegyzet + az új szakkifejezéseket és fogalmakat írjátok ki a füzetbe és jelöljétek ki (sejten kivüli emésztés, enzimek, felszívás, gombafonál-szövedék, szaprofiták, szimbiotrofók)! Végezzétek el a feladatot a 218 oldalon։ berajzolni és kiegészíteni a táblázatot.

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-6-osztaly/hazank-tajainak-eletkozossegei/az-elovilag-harmadik-orszaga-a-gombak

https://www.tantaki.hu/biologia/a_gombak_orszaga

 

 1. A gombák felépítésének sajátosságai։ gombafonál-szövedék, termőtest. Szaprodás (48 §)

Jegyzet + az új szakkifejezéseket és fogalmakat írjátok ki a füzetbe és jelöljétek ki (hifák, micélium, kitin, glikogén, termőtest, gallér)!

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-6-osztaly/az-elovilag-harmadik-orszaga-a-gombak/a-kalapos-gombak

https://www.youtube.com/watch?v=1F1imJmmfNo

https://www.youtube.com/watch?v=igoMRZOWpNY&t=6s

 

A kidolgozott házi feladatokat  május 22ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Ének, Varga Andrea

Téma: Versenymű

Klasszikus zenei koncertek plakátjain gyakran látni a „zongoraverseny” vagy a „hegedűverseny” megjelölést. Sokan szó szerint veszik a kifejezést, és úgy képzelik, hogy a színpadon ilyenkor tényleges versenyzés zajlik, zongorák illetve hegedűk között, és ennek során valamelyik hangszer győz a végén. Annyiban indokolt az elképzelés, hogy a versenyművek zenéjében ott van a versengés szelleme is, de ez természetesen nem valóságos verseny. Inkább olyan párbeszéd, amelyben egy szólóhangszer és a mellette lévő zenekar felváltva világítja meg, részletezi, fokozza fel vagy csendesíti le, mutatja be másféle megközelítésben azt az érzelmet-gondolatot, amelyet a zene egy-egy tétele fölvet.

Van másik neve is!
Mivel a versenymű a barokk korban keletkezett, amikor még mindennek latin ill. olasz nevet adtak, eredetileg concerto (ejtsd: koncsertó) volt a műfaj neve. Ebből lett a későbbi koncert elnevezés is, amelyet azóta kétféle értelemben is használunk: a szó versenyművet és hangversenyt egyaránt jelenthet.
A névadás két szálon haladt. A barokk kor előtt a különféle hangolások és megszólaltatási módok még nem tették lehetővé, és így elképzelhetővé sem, hogy az eltérő hangszercsaládok (tehát a billentyűsök, vonósok, fúvósok stb.) valaha is egyfajta közegben tudjanak megszólalni. Ezért ha mégis „összeengedték” a különféle hangszereket, akkor külön ügyelni kellett ezek kapcsolódási lehetőségeire, vagyis arra, hogy egymáshoz illeszthetőek legyenek a hangszerek. Az ennek megfelelő, latin szó az „összeköt, egyetért, megállapodik” jelentésű conserere ige volt, amelynek alapján konszortnak nevezték a többféle hangszert is tartalmazó együtteseket. Így ez a szó vált a későbbi concerto kifejezés egyik alapjává. De ugyanígy az alapjává válhatott a „versengés” jelentésű concertare is, amelyet az egyik, neves barokk zeneszerző, Michael Praetorius egy zeneelméleti összefoglaló írásában a versenyművek névadási kiindulópontjának tartott. És mivel a kettő nem zárja ki egymást, mindkét kifejezést egyformán az elnevezés gyökerének tekinthetjük.

Kik játszanak egy versenyműben?
A versenyműben vagy concertóban egy vagy több szólóhangszer áll szemben a teljes zenekarral, és hol felelget annak, hol teljes mértékben összeolvad vele. Mivel a barokkban az egyik legkedveltebb műfajjá vált, szinte minden jelentősebb hangszerre írtak versenyművet. Így nagy számban maradtak fenn hegedűre, oboára, csembalóra, fuvolára, fagottra és csellóra írt concertók, többek közt Vivalditól, Bachtól és Telemanntól. Később az is gyakori volt, hogy ugyanazt a művet hegedű és zongora átiratban is előadták. Idővel a hangszerek fejlődése és speciális lehetőségei, de magának a műfajnak a formálódása is egyre inkább kizárták ennek lehetőségét. Bach egyedülálló versenyműveit azonban a mai napig játsszák zongorista illetve hegedűs szólistával.
A versenyművek általában háromtételesek, és a gyors-lassú-gyors tempóbeosztást követik. Belső szerkezetük a szonátaformához kapcsolódik.

Hányféle versenymű van?A barokk korban a „szólista kontra zenekar” forma mellett kialakult a „kisebb zenekar kontra nagyobb zenekar” forma is – ezt hívják concerto grossónak. Ebben több szóló hangszer áll szemben a teljes zenekarral. Amikor két vagy három hangszer áll szemben egy nagyzenekarral, akkor kettős- ill. hármasversenyről beszélünk. Ilyenek szintén voltak már a barokkban is, a romantika korában pedig még népszerűbbekké váltak. A zeneirodalom egyik, legszebb kettősversenye Bach szerzeménye (d-moll kettősverseny), amelyben két hegedű játssza a szólót, a zenekar mellett. A mű lassú tétele az egymásba fonódó dallamszövési technikának, és ezen keresztül a meghittség, az intimitás kifejezésének egyedülálló, különleges példája. De ugyanilyen különleges Mozart kettősversenye is, amelyben egy fuvola és egy hárfa „verseng” a zenekarral. A romantikus Brahms a-moll kettősversenye egyszerre izgalmas és bensőséges attól, hogy a zenekar mellett egy világosabb hangú hegedű és egy mélyebb gordonka szól.
Beethoven 1803-ban írt, C-dúr hármasversenyében zongora, hegedű és cselló alkotja a kisebb csoportot, a nagyobb erejű zenekar mellett. A felállás a drámai és lírai hangulatok rendkívüli gazdagságát teszi lehetővé. Az idők során a zongora és a hegedű váltak a legjellemzőbb szólóhangszerré, de ma már szinte minden hangszerre írtak versenyműveket.

Melyek a leghíresebb versenyművek?
A rendszeres zenehallgatók jól ismerik Bach ún. Brandenburgi versenyműveit (ezekben kisebb csoportok a szólisták), de emellett a fenn maradt, kevés számú hegedűversenyeit is. Természetesen az előadón is múlik, hogy milyen élményt jelentenek ezek a hallgatóknak, de ha csak nem favágók módjára, mechanikus módon adják elő, ezek ma is a legmélyebb élményekké válhatnak. Mozart hegedű- és zongoraversenyei még annál is népszerűbbek. Mozart öt hegedűversenyt írt, nagyon rövid időn belül, még fiatal korában. A legnépszerűbb ezek közül a D-dúr és az A-dúr hegedűverseny. A zongoraversenyek száma nála ennél jóval nagyobb: összesen huszonhetet írt, tizenhét éves korától kezdve. Mindegyikre jellemző, hogy külön tematikával ajándékozza meg a szólistákat, és ezzel nagyon nagy változatosságot is nyújt, az egyébként is nagy hangulati gazdagság mellett. Legismertebb a d-moll zongoraverseny, amely, mint általában az ebben a hangnemben írott darabok, elsősorban drámai mélységekben jár.
Az eddigi szerzőkkel szemben Beethoven csak egyetlen hegedűversenyt írt (D-dúr), ám az a zeneirodalom egyik csúcsát jelenti. Ahogyan Brahmsé, Csajkovszkijé és Mendelssohné is kikerülhetetlen a nagy hegedűsök számára. A zongoraversenyek a klasszikus és a romantikus korszakban a leglátványosabb és legtöbb lehetőséget nyújtó darabokká váltak. A múlt század kiemelkedő zongoristái elsősorban Beethoven, Schumann, Brahms, Csajkovszkij, Chopin, Grieg és Bartók zongoraversenyeit adták elő a leggyakrabban. De Ravel bal kézre írott zongoraversenye sem maradt le a népszerűségben.
A versenyművek valószínűleg ugyanolyan örökéletűek lesznek, mint a szimfóniák, hiszen a kettősség eleve mindig képes valamiféle többletet hozzáadni a zenekarok amúgy sem színtelen hangzásvilágához.

https://www.youtube.com/watch?v=f2MlR4HZW10

https://www.youtube.com/watch?v=grWrv3u8SJ0

https://www.youtube.com/watch?v=0L6Cg0cggOA

https://www.youtube.com/watch?v=8xrxoDQ88Ag

Házi feladat!

Jegyzeteljétek le a fenti anyagot. A továbbiakban játékokat hoztam nektek. Jó szórakozást hozzá.

 

 1. Hangok

 Mivel ma már sok gyerek rendelkezik olyan eszközzel, melyek hangok felvételére alkalmas, tágul az iskolában alkalmazható eszközök köre. Használjuk a mobiltelefonokat! A feladat hangok, zajok, ritmusok, dallamok gyűjtésével kezdődik: közvetlen környezetünkben és a tömegkommunikáció segítségével, ismeretlen, távoli vidékekről. Mesterséges és természetes, kedves és kellemetlen hangokat egyaránt (diszkó, autópálya, hegesztő hangja, útfelbontás, taps, kert, vízcsap, tenger, könyvlapozás, fóliacsörgés, iskolai szünet…). Annyira természetes, hogy zajok, neszek vesznek körül, észre sem vesszük mennyire sokfélék. El sem tudjuk képzelni, milyen lenne a teljes némaság körülöttünk. Feladat: Csukott szemmel hallgassuk meg sorban az összegyűjtött hangokat! Válassz egy olyat, ami kellemes, és egy olyat, ami kellemetlen érzéseket vált ki belőled. Valamilyen vizuális eszközzel jelenítsd meg ezeket az érzeteket (lehet konkrét és absztrakt módon is)! Lehet állóképeket, installációkat készíteni és fotózni, festeni, rajzolni…

 1. Taps

Mi a különbség a zaj és zene között? Hallgassunk nagysikerű színházi előadás utáni tapsvihart, figyeljük meg, hogyan változik szabályos ritmussá, majd esik szét a taps! Próbáljuk is ki (esetleg eszközökkel)! Feladat: Ritmizáljuk az előző órára gyűjtött hangokat, gyorsítva, lassítva, egymás alá, mellé helyezve őket. Társítsuk melléjük a képeket, saját mozdulatainkat és készítsünk videó klipet!

 1. Mozgás

Nyílik a virág, repül a méhecske, úszik a hal… a mozgás által a tárgyak, élőlények időbelivé válnak, így kerülnek párhuzamba a zenével. Az „Angyalok városa” c. filmben az angyalok azt is hallják, mikor nőnek a gyerekek. Minden mozgás változást idéz elő környezetében. Feladat: Készíts szél(víz)csengőt, ami jelzi ezt a változást, mozgást a levegőben vagy vízben! Az általad elkészített csengő a levegő milyen finom rezdüléseit jelzi, vajon mi keltheti ezeket a rezdüléseket?

 1. Ellentétek

Keress olyan zenedarabot, melynek karakterét az erőteljes kontrasztok határozzák meg (pl. Concerto Köln és a Sarband, vagy a Nightwish dalai)! Milyen kontrasztok lehetnek a zenében, hangban? Melyek lehetnek ezek képi megfelelői? Feladat: egy erőteljes kontraszto(ko)n alapuló ritmus kialakítása, vagy egyszerűen egy ellentétpár megjelenítése a síkon.

fgh
 1. Zenehallgatás

Feladat: Egy adott zeneszám (megj.: Underworld, G. Bregovic, Michael Nyman bevált) vizualizálása. Keressünk párhuzamokat a zenei és képi kifejezőeszközök között. Például: ritmus-formák/arányok, hangszerek-színek, hangerő-tónusok, hangszínek hőfokkontraszt megfeleltetések

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Igyekeztem minden korosztály számára érdekes gyakorlatokat keresni, remélem sikerült és mozogtok eleget. Az alábbi linkek közül, amelyik szimpatikusabb YouTube-on fel tudtok iratkozni a videó szerkesztőjéhez és úgy látni fogjátok a legfrissebbeket belőlük.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=UV5v0Pnh_E4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=NrVgd-kC2rs
 3. https://www.youtube.com/watch?v=xEYm6ryNWDkNyújtáshttps://www.youtube.com/watch?v=LMwIrrBJVK4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
 5. https://www.youtube.com/channel/UCpJ4Xd1PGkAN2bsdbW9WPMA/videos (A nagyobb lányok figyelmébe ajánlom Rubint Réka YouTube csatornáját, ami heti 3x frissül újabb videókkal).

 

Jó tornázást és mozgást kívánok Mindenkinek!

fgh

 

 

rty

 

 

 

 

Április 27-május 8.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az április 27-május 8 közötti házi feladatokat

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Április 27–május 8.

Hnatik-Riskó Márta

 

Kedves Másodikosok!

Reményeinkkel ellentétben a karantén egyelőre nem ér véget, valószínűleg a tanév végéig meghosszabbítják. De ezt meg kell értenünk, most csak így tudunk védekezni a terjedő járvány ellen. Továbbra is osszátok be jól az időtöket és energiátokat, tanuljatok rendszeresen, lelkiismeretesen, de pihenjetek is, mozogjatok sokat, és nagyon vigyázzatok az egészségetekre!

Kérdéseitekkel forduljatok hozzám a Facebookon/Messengeren (Riskó Márta néven vagyok fenn) vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com. Ugyanezen elérhetőségek egyikére küldjétek el a beadandó feladatokat is.

 

A KORÁBBAN FELADOTTAKBÓL – amelyeket már bizonyára teljesítettetek – EZEKET KELL ELKÜLDENI NEKEM MESSENGEREN VAGY E-MAILBEN ÁPRILIS 30-ig:

 

 1. Összefoglaló táblázat a névmásokból. (Készítsetek egy A4-es lapra összefoglaló táblázatot a névmásokból! Legyen benne minden névmásfajta és csoport, és mindegyikhez írjatok a neve mellé 2-2 példát is! Rajzolhatjátok-írhatjátok kézzel is, számítógéppel is, mindenki úgy dolgozzon, ahogy neki könnyebb. Küldjétek el a címemre!)
 2. Keressétek meg a Hgy.-ben a 12. old. 40. feladatát! Írjátok be a füzetbe Közmondások címmel a minimum 5 összegyűjtött közmondást!  Az egyik közmondás alapján írjatok 10–12 mondatos fogalmazást, adjatok neki címet is, majd írjátok be a füzetbe, ügyelve a helyes és szép írásra! Lefényképezve küldjétek el nekem!

 

 1. Irodalom: Toldi Miklós rövid jellemzése (írjátok be a füzetbe, és fényképként küldjétek el).

 

 

MAGYAR NYELV

2.AB – ÁPRILIS 27.

Az előző lecke a névelőkről szólt. Ezek olyan szavak, amelyek a névszók (főnevek, melléknevek, számnevek, névmások) előtt állnak, pl.: a szeretet, az okosabb, a második, az övé, egy barát stb. MOST a névutókkal fogtok megismerkedni, amelyeket a névszók után használunk, és a 2 szónak mindig csak együtt alakul ki a pontos jelentése, pl.: asztal alatt, magyaróra alatt, ablak mellett, egymás mellett stb.

 Írjátok be a füzetbe a következőket:

A névutó

A névutó nem önálló szófaj, nincs saját pontos jelentése. A névutók valamilyen névszó (főnév, melléknév, számnév, névmás) után állnak és azokkal együtt fejeznek ki valamilyen körülményt.

A névutók által ilyen körülményeket fejezhetünk ki:

hely: alatt, alól, alá, felett/fölött, fölül, fölé, felől, felé, előtt, elől, elé, mögött, mögül, mögé, mellett, mellől, mellé, között, közül, közé, körül, köré, után, iránt, hosszat, belül, kívül, innen, túl, át, keresztül;

idő: előtt, alatt, óta, közben, múlva, kezdve, fogva;

társ: együtt;

eszköz: által, révén, útján;

 ok: miatt;

cél: végett;

mód és állapot: nélkül, gyanánt, szerint, helyett.

 

Néhány névutó személyragozható, pl.: fölöttem, fölötted, fölötte, fölöttünk, fölöttetek, fölöttük

 

+ Tk., 183. old., 220. feladat.

 

2.AB – ÁPRILIS 28.

Írjátok be a füzetbe a következőket:

A névutók helyesírása és helyes használata

 1. A névutókat mindig külön írjuk az előtte álló névszótól.

Néhány kivételes esetben azonban a névutó összetett szó utótagjává vált. Pl.: tegnapelőtt, holnapután, délelőtt, délután, szemközt, toronyiránt, módfelett…

 1. Az -ól, -ől végű névutókban mindig hosszú az -ó, -ő. Pl.: alól, mellől, elől, felől…
 2.  Az -ul, -ül végű névutókban mindig rövid az -u, -ü. Pl.: alul, felül, hátul, kívül, belül, mögül, keresztül, közül, nélkül…
 3. A legtöbb névutóban magánhangzó után hosszú a szó végi -tt. Pl.: alatt, fölött, között, mögött, miatt, végett, helyett, együtt… KIVÉTEL: át, hosszat.
 4. Jegyezzétek meg: az elől névutós szerkezet honnan? kérdésre felel (elment az ablak elől, elfut az ellenség elől), az elöl határozószó hol? kérdésre válaszol (elöl áll a sorban, a csapatkapitány megy elöl).
 5. A miatt névutó okot, a végett célt fejez ki, a kettőt nem szabad összetéveszteni! Pl.: Betegség miatt kerülhetünk kórházba, de gyógyulás végett.

+ Hgy., 18. old., 16. feladat – pótoljátok a névutókba a megfelelő betűket, mindegyikkel írjatok 1-1 mondatot; fénykép formájában küldjétek el nekem május 4-ig!

 

2.A – ÁPRILIS 29., 2.B – ÁPRILIS 30.

Most különleges feladatot kaptok, közeleg ugyanis május első vasárnapja, az anyák napja. Ezért a feladat a következő: írjatok külön rajzlapokra 1-1 szép idézetet vagy verset édesanyátoknak és nagymamáitoknak (kereshettek verseskötetekben, daloskönyvekben vagy az interneten), amelyekről úgy gondoljátok, hogy örülnének azoknak. Rajzzal, festéssel, ragasztással, quillinggel vagy tetszés szerinti technikával díszítsétek a lapot, és vasárnap szeretettel köszöntsétek fel az ünnepelteket! J

 

2.AB – MÁJUS 4.

Külön csatolmányban találtok egy szövegértési feladatlapot. Azt töltsétek le és gépeljétek bele a helyes válaszokat, VAGY nyomtassátok ki és kézírással töltsétek ki. Ezután szöveges dokumentum vagy fénykép formájában küldjétek el nekem május 8-ig!

2.AB – MÁJUS 5.

Írjátok be a füzetbe:

A magyar nyelv szókészlete

Egy nyelv szavainak összessége a szókészlet. A magyar nyelv szókészlete körülbelül 1 060 000 (egymillió-hatvanezer) szót tartalmaz.

A szókincs a szókészletnek az a része, amellyel az egyes emberek rendelkeznek. Egyetlen ember sem ismeri egy nyelv összes szavát.

Ezután keressétek meg a tankönyvben az erről szóló olvasmányt (190. old.), figyelmesen olvassátok el, majd válaszoljatok írásban teljes, kerek mondatokkal az alábbi kérdésekre!

 1. Mi a különbség a szókészlet és a szókincs fogalma között?
 2. Mit nevezünk alapszókészletnek? (+ példák)
 3. Mit nevezünk kiegészítő szókészletnek? (+ példák)
 4. Mitől függ egy ember egyéni szókincse?
 5. Mi az aktív szókincs?
 6. Mi a passzív szókincs?
 7. Kb. hány szót ismer egy átlagos 14 éves gyermek?
 8. Hozzávetőlegesen mennyi szót használt a költeményeiben Arany János és Petőfi Sándor?

 

2.A – MÁJUS 6., 2.B – MÁJUS 7.

Írjatok legalább 15-20 mondatos fogalmazást a következő címmel:

Számomra melyik a 10 legszebb magyar szó, és miért?

Természetesen a saját véleményeteket kell megfogalmazni; gondolkodjatok el, számotokra az anyanyelvetek mely szavai a legszebbek, s ami a legfontosabb: indokoljátok meg mindegyik szó kapcsán, miért éppen arra/azokra esett a választásotok!

Fogalmazásotokat írjátok be a füzetbe, és fénykép formájában küldjétek el nekem május 11-ig!

 

IRODALOM, 2.AB

ÁPRILIS 27.

Toldi, VII. és VIII. ének

Olvassátok el a Toldi VII. és VIII. énekét (tk. 94–100. o.), legelőször átolvasva a hozzájuk tartozó szómagyarázatokat (tk. 96. és 100. o.).

Hallgassátok meg a két éneket ezeken a linkeken:

https://www.youtube.com/watch?v=fPFjZokwXwE&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=9CvyOmWQMds&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=9

Írjátok be a füzetbe a válaszokat az alábbi kérdésekre:

 1. Milyen fontos híreket tudott meg Miklós a Pest közelében levő temetőben a fiait elvesztett asszonytól?
 2. Györgynek és a királynak milyen tulajdonságaira derült fény kettejük beszélgetéséből?

 

MÁJUS 4.

Toldi, IX., X. ének

Olvassátok el a Toldi IX. és X. énekét (tk. 101–111. o.), legelőször átolvasva a hozzájuk tartozó szómagyarázatokat (tk. 105. és 111. o.).

Hallgassátok meg a két éneket ezeken a linkeken:

https://www.youtube.com/watch?v=i-4KVKnXdAk&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=tYtuBMFVhbs&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=11

Tanuljátok meg emlékezetből a IX. ének 8. (Toldi nem futott el…), 9. (Mert alighogy…) és 10. (Dehogy van!…) versszakát (103. o.)!

 

MÁJUS 8.

Toldi, XI., XII. ének

Olvassátok el a Toldi XI. és XII. énekét (tk. 111–120. o.), legelőször átolvasva a hozzájuk tartozó szómagyarázatokat (tk. 115. és 120. o.).

Hallgassátok meg a két éneket ezeken a linkeken:

https://www.youtube.com/watch?v=LlptQA2fhc0&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=04r5BnNmvwc&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=13

 

Tanuljátok meg emlékezetből a XII. ének két utolsó, 19. (Így szerette anyját…) és 20. (Senki sem állhatott ellent…) versszakát (120. o.)!

 

Név: ……………………………………

Osztály: …………..

Összpontszám: 36

 

Szövegértési feladatlap

alkotó feladattal

II. osztály

 

 1. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a tartalmához kapcsolódó kérdésekre!
 2. Teljesítsd az alkotó feladatot! (10.)

 

HÉTKÖZNAPI CSODÁINK

A GOLYÓSTOLL

 

Hogyan készül a golyóstoll hegye?

A golyóstoll „lelke” a nagy pontossággal csiszolt fémgolyó, ez viszi át a gyorsan száradó, olajalapú tintát a papírra.

A golyó általában acélból készül, átmérője kb. l mm, és néhány milliomod centiméternyi pontossággal gömb alakúra csiszolják. Készülhet volfrám és szén ötvözetéből is, amely csaknem gyémántkeménységű.

A golyó felületét érdesítik, hogy jobban tapadjon a felülethez, amelyre írnak.

A kicsi golyókat acél- vagy sárgaréz foglalatba helyezik, amelyben minden irányban szabadon foroghatnak, majd a foglalat csúcsát behajlítják, hogy a golyó ne csúszhasson ki.

A tinta a betétből egy keskeny csövön keresztül jut el a golyó foglalatához. A betét vége szabadon kell maradjon, vagy legalábbis egy kis lyuknak kell lennie rajta, máskülönben a tinta fogyása nyomáscsökkenést idézne elő benne, s ez meggátolná, hogy a tinta a golyóhoz jusson.

A golyó foglalatába vájt parányi barázdák biztosítják, hogy a tinta egyenletesen kerüljön a golyóra, így amikor a tollat végighúzzák a papíron, a golyó simán forog, és folyamatos vonalat húz.

A legnagyobb francia golyóstollgyártó cég tollaiból naponta csaknem 14 millió darabot adnak el a világon. Egy finom hegyű tollal több mint 3,5 km hosszúságú írást lehet papírra vetni, közepes finomságúval 2,5 kilométernyit.

 

A golyóstoll feltalálója

A töltőtoll 1884-es megjelenése előtt mintegy ezer éven át kihegyezett madártollal írtak világszerte. Aztán az 1930-as években Bíró László magyar újságíró feltalálta a golyóstollat. Bíró a második világháború kitörése után elmenekült Magyarországról, s Argentínában telepedett le.

Vegyész bátyja, György segítségével tökéletesítette a tollat, s a háború idején Buenos Airesben megkezdte annak gyártását és árusítását. 1944-ben eladta a találmányt egyik támogatójának, aki Biro-pen néven nagy mennyiséget értékesített belőle. Bíró Lászlót elfelejtették ugyan, de neve mégis fennmaradt, hiszen a világ nagy részén még ma is „biro”-nak nevezik a golyóstollat.

 

 

 

 1. Miről kapta az elnevezését a golyóstoll?                                            2 p./

…………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Mit neveznek a találmány „lelkének”? Magyarázd meg a saját szavaiddal, hogy miért!                                                                                         3 p./

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 1. Hogyan kerül a tinta a golyóra?                                                         2 p./

………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Miért nem esik ki a golyó a tollból?                                                    2 p./

………………………………………………………………………………………………

 

 1. Számozd meg a golyóstoll készítésének lépéseit!                             4 p./

 

……. A kész golyókat foglalatba helyezik.

……. Elkészítik a körülbelül 1 mm átmérőjű fémgolyót.

……. A foglalat csúcsát behajlítják.

……. A golyó felületét érdesítik, hogy ne csússzon meg a papíron.

 

 1. Hogyan kapcsolódik a golyóstoll Magyarországhoz?                       2 p./

………………………………………………………………………………………………

 

 1. Fennmaradt-e a golyóstoll feltalálójának neve? Bizonyítsd a válaszodat a szöveg alapján!                                                                                 3 p./

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 1. Melyik igaz és melyik hamis a következő állítások közül? Írd a mondatok után!

                                                                                                                      4 p./

 • A golyóstoll feltalálója pilóta volt.  ………………………
 • 1884-ben találták fel a golyóstollat. …………………….
 • Egy közepes finomságú tollal 2,5 km hosszan lehet írni. ………………
 • A golyóstollat először Buenos Airesben árusították. ……………………

 

 1. Mit jelentenek ezek a szavak?                                                            4 p./

érdes – …………………………………………………………

barázda – ………………………………………………………

 

 1.  Írd le 5 mondatban: te mit szeretnél feltalálni, és miért?            10 p./

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia és Kuhár Alexandra

dfg

Angol nyelv, Gál Vivien Gréta (galvivi97@gmail.com)

Tuesday, the twenty-eighth of April

Classwork

Kitchen

What is it? - Mi az? A mondat alapján írjátok le, hogy milyen konyhához kapcsolódó dologról van szó. Minden szót az előző két témában tanultunk. Az elsőt megadom példának.Írjátok be a mondatokat a füzetbe!

 1. We fry eggs in it. – frying pan
 2. We cut the meat with it. -
 3. We make tea in it. -
 4. We put the food in it to warm it up. -
 5. We use it to make toast. -
 6. We put dirty dishes in it to clean them. -
 7. We lay it on the table. -
 8. We can eat soup with it. -
 9. We can carry food and drink on it. -
 10. We put our rubbish in it. -
 11. We use it to keep food cold. -

 

A válaszokat május 4-ig kérem a galvivi97@gmail.com email címre!!!

 

Wednesday, the twenty-ninth of April

Classwork

Unusual restaurants (Page 46-47)

(Szokatlan éttermek)

Fordítsuk le az A, B, C, D szövegrészleteket.

Szavak, amik segíthetnek (írjátok be őket a szótárba!):

 1. similarhasonló
 2. attractvonz, csábít
 3. costumervásárló, vevő
 4. servicekiszolgálás
 5. gimmickcsel, trükk
 6. unusualszokatlan
 7. locationelhelyezkedés
 8. chefséf
 9. underwatervízalatti
 10. belowalatt
 11. sharkcápa
 12. turtleteknősbéka
 13. amazingcsodálatos
 14. experienceélmény, tapasztalat
 15. dropelejt
 16. complainpanaszkodik
 17. seat- ülőhely
 18. enoughelég
 19. spacehely
 20. surelybizonyára
 21. maybetalán
 22. insidebelül
 23. waiterpincér
 24. hammockfüggőágy
 25. instead ofvalami helyett
 26. traytálca
 27. orderrendel
 28. menumenü
 29. catchelkap, elfog
 30. choose - kiválaszt

 

Homework

Ex. 6, p. 47 SB – Pótoljátok be a hiányzó szavakat a definíciókba (meghatározásokba)! A szövegben lilával kijelölt szavakat kell felhasználnotok: service, costumers, chef, knife, fork, waiter, tray, menu.

Ex.1, p. 47 WB – Pótoljátok be a megadott szavakat!

 

Thursday, the thirtieth of April

Classwork

In a restaurant (Page 48 SB)

(Étteremben)

Írjatok be mindent:

starters – előételek

main courses – főételek

desserts – desszertek

Would like

Röviden: ’d like

would like jelentése szeretnék, a want (akarok) udvarias alakja.

I’d like a biscuit. - Szeretnék egy kekszet.

Would you like some tea? - Kérsz egy kis teát?

Ordering food and drink – Étel és ital rendelés.

Kifejezések:

 1. Can we have a table for two, please? – Kaphatnánk egy asztalt két főre, kérem?
 2. Can we see the menu, please? – Láthatnánk a menüt, kérem?
 3. Is everything OK for you? – Minden rendben van?
 4. Are you ready to order? – Rendel?
 5. I’d like some water, please. –  Szeretnék egy kis vizet, kérem.
 6. The same for me. – Nekem is ugyanazt.
 7. And for you, madam? – És önnek, asszonyom?
 8. Would you like anything to drink? – Kér inni valamit?
 9. Would you like a coffee or a tea? – Kér egy kávét vagy teát?
 10. Can we have the bill, please? – Megkaphatnánk a számlát, kérem?
 11. Does it include service? – A kiszolgálás díja benne van a számlában?
 12. Let’s leave a tip. – Hagyjunk borravalót!

 

Homework

Ex. 2, p. 48 WB – pótoljátok be a megadott mondatokat és kérdéseket a párbeszédbe!

Ex. 3, p. 48 WB - írjátok át a mondatokat a would like szerkezetet használva, hogy udvariasabbak legyenek a kéréseitek és kérdéseitek!
Pl. 1. Do you want some rice? – Would you like some rice?

 

Tuesday, the fifth of May

Classwork

In a restaurant (Page 48 SB)

(Étteremben)

 

Homework

Készítsetek egy menüt a kedvenc ételeitekből!
Menu

Starters:

Main courses:

Desserts:

Küldjétek el a menüt május 8-ig a galvivi97@gmail.com email címre!!!

 

Wednesday, the sixth of May

Classwork

In a restaurant (Page 48 SB)

(Étteremben)

Nemrég megtanultuk, hogy a különböző folyadékok, mint például tea, milk, water, coffee, soup és így tovább megszámlálhatatlanok (uncountable). Viszont megszámlálhatóak (countable) akkor, ha egy pohár vízről, egy csésze kávéról, egy tál levesről stb beszélünk.

Figyeljétek meg különbséget és írjátok be a példákat!

Example:

I don’t drink coffee – uncountable (megszámlálhatatlan). – Én nem iszok kávét.

Would you like a cup of coffee? – countable (megszámlálható). – Szeretnél egy csésze kávét?

Another example:

I like chicken soup. – uncountable (megszámlálhatatlna) – Szeretem a csirke levest.

I’d like a bowl of soup. – countable (megszámlálható) – Szeretnék egy tál levest.

 

Containers and quantities

(Tárolók és mértékegységek)

Ezek az amúgy megszámlálhatatlan dolgok, ebben a formában megszámlálhatóak. Írjátok be őket:

a glass of water – egy pohár víz

a loaf of bread – egy vekni/egész kenyér

a bowl of soup – egy tál leves

a packet of crisps –  egy csomag chips

a cup of tea – egy csésze tea

a carton of orange juice – egy doboz narancslé

a jar of jam – egy (befőttes)üveg lekvár

a can of lemonade – egy doboz limonádé

a bottle of milk – egy üveg tej

a slice of pizza – egy szelet pizza

a bar of chocolate – egy szelet/tábla csokoládé

a piece of cheese – egy darab sajt

a pot of tea – egy kanna tea

Homework

Tanuljátok meg a beírt kifejezéseket!

Ex. 2, p. 119 SB – pótoljátok be a kifejezéseket a tanult formákkal!

Pl. 1. a bowl of cereal – egy tál müzli

 

 

dfgh

Homework

Helyettesítsétek be a megadott szavakat a kifejezésekbe a képek alapján!

Pl. 1. A bottle of water.

fgh

A helyes megoldásokat május 12-ig várom a galvivi97@gmail.com email címre!!!

 

Német nyelv

Stunde 14

Ukrainische Stӓdte (LB S.129-130)

Ukrainische Städte – Ukrán városok

Der Industriebetrieb,-e – ipari üzem

 die Kirche,- n – templom

 

1. Lerne die neuen Vokabeln.

2. Üb. 4. S. 130. LB

Lies den Text und ergӓnze dann Üb.4.b S 130. Olvasd el a szöveget és egészítsd ki a 4. feladat b pontját.

3. Üb.2 S. 87. AH (A tankönyv 4. feladata alapján.)

4. Üb.3. S. 87. AH Melyik ukrajnai városba szeretnél ellátogatni?

Beküldeni: Üb.2 S. 87. AH és Üb.3. S. 87. AH

Határidő: április 27.

 

Stunde 15.

Die ukrainische Hauptstadt- Az ukrán főváros

das Kloster,-Klöster- kolostor

 das Höhlenkloster - barlangkolostot

 die Hauptstraße,-n – főutca

 

 1. Lerne die neuen Vokabeln.

2. Üb. 3. S. 132. LB Olvasd el és fordítsd le a szöveget.

3. Üb. 5.S. 132. LB Párosítsd a mondatrészeket.

4. Üb.4. S. 89. AH. Válaszolj a kérdésekre.

Beküldeni: Üb.4 S. 89. AH

Határidő: április 28.

Stunde 16.

Das Wetter zu jeder Jahreszeit- Az időjárás a minden évszakban

die Kerze, -n – gyertya

die Süβigkeiten (Pl.)- édességek

der Karneval, -s – farsang

kühl- hűvös

 

1. Lerne die neuen Vokabeln.

2. Üb.4. S. 137. LB Olvasd el a szöveget és fordítsd le.

3. Üb. 4. S. 93. AH Írj a kedvenc hónapodról.

Beküldeni: Üb.4 S. 93. AH

Határidő: május 4.

 

Stunde 17.

Das Wetter zu jeder Jahreszeit- Az időjárás a minden évszakban

1. Írj fogalmazást a kedvenc évszakodról. Segítségképp használhatod a tk. 4. feladatát, 137. oldal.

Beküldeni: a fogalmazást(min. 10 mondat)

Határidő: május 5.

 

Stunde 18.

Die Natur- a természet

der Zauberer, - -varázsló

 

1. Lerne die neuen Vokabeln.

2. Üb.5. S. 139. LB Olvasd el a szöveget és oldd meg az utána álló feladatot.

 Beküldeni:a szöveg után álló feladat megoldását.

Határidő: május 8.

 

Történelem, Szabó Árpád

Kedves Másodikosok!

Töltsétek le ezt a dokumentumot, gépeljétek be a válaszokat az alábbi három kérdéssorozatba, a  szöveges dokumentumot mentsétek el úgy, hogy az elnevezése mindenkinek a SAJÁT neve és osztálya legyen, pl.: Kis Katalin_2A vagy Nagy Norbert_2B.

Ezután küldjétek el a munkátokat május 8-ig az e-mail-címemre  arpad.szabo.f@gmail.com !

Munkátokra három külön jegyet fogtok kapni. Dolgozzatok figyelmesen, megfontoltan! Jó munkát!

 

Témazáró 1.

 1. Milyen természeti viszonyok jellemzik az Appennini-félszigetet?
 2. Mely népek éltek az Appennini-félszigeten?
 3. Hol épült fel Róma, és melyik törzs alapította?
 4. Írd le Róma alapításának legendáját!
 5. Melyik évtől számítják a római történelmet?
 6. Írd le Róma társadalmi berendezkedését!
 7. Kik voltak: a       patríciusok

                                          plebejusok

                                          patrónusok

                                          kliensek?

 1. Kik tartoztak a nobilitáshoz és kik a lovagi rendhez?
 2. Hogyan lett Róma köztársaság?
 3. Sorold fel Róma hatalmi intézményeit!
 4. Milyen jogkörökkel rendelkezett a diktátor?
 5. Milyen jogkörökkel rendelkezett a néptribunus?
 6. Mit tudsz a római család felépítéséről?
 7. Sorold fel a római férfi és női ruhák típusait!
 8. A lakóházak milyen két típusát ismered?
 9. Mik voltak az ókori rómaiak alapvető élelmiszerei?
 10. Sorold fel a római isteneket!
 11. Mi a Szaturnália?
 12. Kik voltak a        pontifexek

                                           augurok

                                           Vesta-szüzek

                                           penatesek

                                           geniusok?

 1. Milyen események köthetők az alábbi évszámokhoz?

Kr. e. 753

Kr. e. 451–499

Kr. e. 509

Kr. e. 494

 

Témazáró 2.

 1. Sorold fel a római hódítások három periódusát!
 2. Mi volt a pun háború kiváltó oka?
 3. Mi volt az I. pun háború következménye?
 4. Mi volt a II. pun háború következménye?
 5. Mi volt a III. pun háború következménye?
 6. Mi volt a lényege Camillus reformjainak?
 7. Mi volt a lényege Caius Marius reformjainak?
 8. Mi volt Pompeius és Caesar reformjainak lényege?
 9. Mik voltak a római jog alapeszméi?
 10. Mi okozta a Római Köztársaság válságát?
 11. Mi volt Gracchus-testvérek reformjainak lényege?
 12. Milyen politikát folytatott Caius Julius Caesar?
 13. Ki mondta a szállóigévé vált mondatot: „Te is, fiam, Brutus?” – és mikor?
 14. Ki volt Octavius Augustus és milyen jogkörökkel rendelkezett?
 15. Mely kultúrák hatottak leginkább a római művészetre?
 16. Nevezd meg az ókori Róma jelentős íróit!
 17. Milyen jelentős építmények épültek a császárság korában?
 18. Magyarázd meg a következő fogalmakat: provincia, légió, legionárius, diktátor, gladiátor.
 19. Milyen események köthetők az alábbi évszámokhoz:

Kr.e. 500-250

Kr.e. 264-146

Kr.e.II. évszázad- Kr.u. II. évszázad

Kr.e. 264-241

Kr.e. 218-201

Kr.e. 149-146

Kr.e. 107

Kr.e. 100-44

Kr.e. 63-14

 

 

Témazáró 3.

 

 1. Kik voltak a szarmaták és hol éltek?
 2. Kikkel harcoltak a szarmaták?
 3. Milyen harci felszereléssel rendelkeztek a szarmaták?
 4. Kik voltak a kelták, hol éltek és hogyan nevezték őket a rómaiak?
 5. Mi volt a kelták foglalkozása?
 6. Kik voltak a druidák?
 7. Milyen okok vezettek a Római Birodalom válságához?
 8. Sorold fel Diocletianus legfontosabb reformjait!
 9. Milyen reform érintette Diocletianust személyesen is és betartotta-e?
 10. Milyen új vallás keletkezett Palesztinában?
 11. Kik az apostolok?
 12. Mi volt a mediolanumi ediktum és niceai hitvallás lényege?
 13. Melyik császár tette államvallássá a kereszténységet?
 14. Melyik császár helyezte át a Római Birodalom fővárosát Bizáncba?
 15. Melyik császár osztotta fel birodalmát két fia közt, és milyen két birodalom keletkezett?
 16. Kik vettek részt a catalaunumi csatában?
 17. Milyen barbár törzsek támadták a Római Birodalmat?
 18. Ki volt a Nyugatrómai Birodalom utolsó császára?
 19. Milyen események köthetőek az alábbi évszámokhoz:

Kr.u. 284-305

Kr.u.313

Kr.u.330

Kr.u.380

Kr.u.395

Kr.u.410

Kr.u.451

Kr.u.455

Kr.u.476

 

Írd a saját nevedet és osztályodat a pontozott vonalra!

……………………………………………………………................  ……………………………

 

Matematika, Márkus Gabriella

Továbbra is minden feladatot írásban kell megoldani az iskolai füzetben a megadott dátummal és témával.

2020. április 28.

Egyenletek megoldása

Ismételd át az eddig tanultakat az egyenletek megoldásáról! Oldd meg a következő egyenleteket

dg

2020. április 30.

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel

Nézd meg figyelmesen az alábbi videót, melyben négy szöveges feladat megoldását mutatják be egyenletek segítségével! A videó alapján írd le a füzetedbe mind a négy feladat szövegét és megoldását! Ne felejts el minden megoldás után feleletet is írni!

https://www.youtube.com/watch?v=ZRmeTkP5aYI

Ezután oldd meg a tankönyvből №1437 (1) feladatot (250. oldal)!

 

 

2020. május 5.

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel

Nézd meg figyelmesen az alábbi videót, melyben szintén szöveges feladatok megoldását mutatják be egyenletek segítségével! A videó alapján írd le a füzetedbe feladatok szövegét és megoldását! Ne felejts el minden megoldás után feleletet is írni!

https://www.youtube.com/watch?v=-j6ph2AqMaE

Ezután oldd meg a tankönyvből №1441 és №1442 feladatokat (250. oldal)!

 

2020. május 7.

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel

Olvasd el a tankönyvből a 32.§-t (248-249. oldal). Másold át figyelmesen a füzetedbe az ott látható feladatot a megoldásával együtt. Ezután írd át a füzetedbe az itt látható 1. feladatot és megoldását, majd oldd meg önállóan a 2. és 3. feladatokat.

1) Az egyik fán ötödannyi bagoly volt, mint a másikon. Miután a második fáról 4 bagoly elrepült, 6 pedig átszállt az első fára, mindkét fán ugyanannyi lett a baglyok száma. Hány bagoly volt a két fán eredetileg külön-külön?

Megoldás:

df

x + 6 = 5x – 4 – 6

x - 5x = -4 – 6 – 6

-4x = -16 / : (-4)

x = 4 (az első fán 4 bagoly volt)

4 • 5 = 20 (a második fán 20 bagoly volt)

Felelet: az első fán 4, a másodikon pedig 20 bagoly volt eredetileg.

 

2) A második ládában négyszer annyi alma volt, mint az elsőben. Miután a másodikból kivettek 5 almát, kettőt pedig átraktak az elsőbe, a két ládában ugyannyi lett az almák száma. Hány alma volt a ládákban eredetileg külön-külön?

3) Az egyik parkolóban negyedannyi az autók száma, mint a másikban. Miután a második parkolóból 6 autó elhajtott, 12 pedig átment az elsőbe, mindkét parkolóban ugyanannyi lett az autók száma. Hány autó volt a két parkolóban eredetileg külön-külön?

 

2020. május 8.

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel

Ismételd át az eddig tanultakat a szöveges feladatok megoldásáról! Oldd meg a következő feladatokat egyenlet segítségével:

1) Két szám különbsége 12,8. Határozd meg ezeket a számokat, ha összegük 87!

2) A 174 cm hosszú szalagot úgy vágták 3 részre, hogy az egyik rész 4-szer rövidebb a másiknál és 30 méterrel hosszabb a harmadiknál. Határozd meg az egyes részek hosszát!

3) A második ládában négyszer annyi alma volt, mint az elsőben. Miután a másodikból kivettek 5 almát, kettőt pedig átraktak az elsőbe, a két ládában ugyannyi lett az almák száma. Hány alma volt a ládákban eredetileg külön-külön?

 

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabriella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre!

 

Informatika, Márkus Gabriella

2020.04.28.

Rajzok készítése a Scratch-ben ismétlések egymásba ágyazásával

1) Készíts egy programot, melyben a macska szereplő a zöld zászlóra kattintáskor megrajzolja az alábbi ábrát!
Használd kétszer is az ismétlés parancsot! Mentsd el a projektet rajz7 néven!

dg

Ha szeretnél erre a feladatra (rajz7 nevű projektre) jegyet kapni, küldd el a megoldást április 30-ig a gericsgabriella@gmail.com címre!

 

2) Készíts egy programot, melyben a macska szereplő a zöld zászlóra kattintáskor megrajzolja az alábbi ábrát!
Használd kétszer is az ismétlés parancsot! Mentsd el a projektet rajz8 néven!

sdf

Ha többszöri próbálkozás után sem sikerült megoldanod a feladatot, akkor ezen az oldalon találsz segítséget:

http://www.burcsi.hu/_inf/Scratch/pld_z/gula_halozata_.png

 

2.B — 2020.05.05.

Rajzok készítése a Scratch-ben

Készíts egy programot, melyben a macska szereplő a zöld zászlóra kattintáskor elkezd különböző méretű és színű pontokat rajzolni a játéktér véletlen részeire egészen addig, amíg le nem állítjuk a projektet!
A megoldás során használnod kellesz a „mindig” és a „véletlen 1 és 10 között” parancsot (ne felejtsd el, hogy az 1 és 10 számok helyett más értéteket is beírhatsz a „véletlen 1 és 10 között” parancsnál)!

Mentsd el a projektet rajz9 néven!

fg

Ha többszöri próbálkozás után sem sikerült megoldanod a feladatot, akkor ezen az oldalon találsz segítséget:

http://www.burcsi.hu/_inf/Scratch/pld_z/szines_pontok_.png

 

2.B — 2020.05.08.

Rajzok készítése a Scratch-ben

Készíts egy programot, melyben a pingvin szereplő az alábbi ábrához hasonlóan különböző méretű fehér jégcsapokat rajzol a játéktérre! A pingvin akkor kezdjen el rajzolni, ha rákattintunk („ezen szereplőre kattintáskor” parancs) és legalább 50 jégcsapot rajzoljon („ismételd 50” parancs). Ne felejtsd el a hátteret világoskékre festeni!

Mentsd el a projektet rajz10 néven!

dfth

Ha többszöri próbálkozás után sem sikerült megoldanod a feladatot, akkor ezen az oldalon találsz segítséget:

http://www.burcsi.hu/_inf/Scratch/pld_z/jegcsapok_.png

 

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabriella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre!

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

57. téma Földrajzi burok. (április 29)

A földrajzi burokban  Földünk valamennyi burka egymásba hatol – litoszféra, hidroszféra, atmoszféra – ez adja a bioszférát. Azt a sávot, amelyen belül egymásba hatolnak és kölcsönhatnak egymással a litoszféra felső, az atmoszféra alsó és az egész hidroszféra rétegek bioszférának vagyis földrajzi buroknak nevezzük.

A földrajzi burok határai a bioszféra határaira emlékeztetnek. Felső határa az atmoszférában a földfelszín fölött 30-50 km magasságban húzódik, alsó határa a litoszférában 5 km mélyen található és bele tartozik az egész hidroszféra.

A földrajzi burokra több törvényszerűség is érvényes. az egységesség a földrajzi burok homogenitását, folytonosságát egységességét jelenti. Az egységesség fenntartását biztosítja az anyagok és az energia körforgalma, amely állandó jelleggel történik a földrajzi burokban.

A fejlődés ritmusossága a földrajzi burokban a jelenségek és folyamatok meghatározott időközökben megvalósuló ismétlődésében nyilvánul meg. Ez a Föld saját tengelye körüli forgásával és a Nap körüli keringésével, valamint a földfelszín egyenetlen melegedésével áll összefüggésben. A ritmusok lehetnek különböző időtartamúak napi és évszakos ritmusok. A napi ritmusok lehetnek a nappalok és éjszakák változásával kapcsolatosak, az éves ritmusok pl.: az évszakok változása.

58. téma Természeti övezetek. (április 30)

A Földfelszín egyenetlen megvilágítottsága miatt természeti övezetek alakultak ki. Ezek az egyenlitőtől a sarkok felé haladva övezetesen váltják egymást.

Sarki jégsivatagok – a sarkkörön túl jött létre, tél -30 -40 fok, nyár 5 fok, csapadék 200mm évente. Növényzet hiányzik, állatvilága jegesmedve, sarkiróka, fókák, rozmárok.

Tundra – Európa, Ázsia és Észak-Amerika északi része, a szubarktikus övben. Tél -25 -40 fok, nyáron 12 fok, csapadékmennyiség évente 400mm. Glejes tundratalaj, növényzete zuzmók, mohák, állatvilága madarak, rénszarvasok.

Tajga – a mérsékelt öv északi része. Tél -24 -30 fok, nyár 10 16 fok, csapadékmennyiség 600mm évente. Talajok szürke erdei talajok, növényzete tűlevelű fák, állatvilága: medve, farkas, jávorszarvas, hiúz.

Vegyeserdők – a tajgától délre találhatók. Tél 5 fok, nyár 17 fok, csapadékmennyiség 800mm évente. Gyepes- podzolos talajok, növényvilága tűlevelű és Lombblevelü fák, állatvilága: vaddisznó, őz, mókus.

Erdőssztyepe – a vegyeserdőktől délre helyezkedik el. Tél -1 -15 fok, nyár 22 fok, csapadékmennyiség 500mm évente. Megjelennek a csernozjom talajok. Növényzete vegyesen lágyszárú és fás növényzet. Állatvilága: erdei ész sztyeppei állatok egyaránt előfordulnak.

Sztyeppe – a mérsékelt öv déli részén alakult ki. Tél -12, nyár 24 fok, csapadékmennyiség évente 300 mm. Talajok csernozjomtalajok. Növényvilága főkép lágyszárú fűfélék. Állatvilága: főkép üregi rágcsálók, madarak.

Félsivatagok és sivatagok – a mérsékelt övben, a szubtrópusi és a trópusi övben is kialakulnak. Tél 15, nyár 25 és 30 fok, csapadékmennyiség 200 mm évente. Talajok sivatagi váztalajok. Növényvilága szárazságtűrő cserjék, füvek. Állatvilága: rágcsálók, rovarok, hüllők.

Szavannák – a szubekvatoriális övben jönnek létre. Tél 25, nyár 25 fok, csapadékmennyiség 1000 mm évente. Talajok sárga ferralittalajok, növényvilága főképp fűfélék, állatvilága: elefánt, orszarvu, víziló zebra, bivaly.

Egyenlitői esőerdők – az egyenlítői övben alakultak ki. Tél 25, nyár 25 fok, csapadékmennyiség 2000 mm évente. Vöröses talajok, növényzete fafélék, liánok orchideák, állatvilága: papagájok, majmok, hüllők és kétéltűek.

(május 6)

Gyakorlati munka: két természeti övezet összehasonlító jellemzése. Trópusi öv, egyenlítői öv.

cvh

( A megadott két természeti övet össze kell hasonlítani táblázat formájában. Ezt kettős kockás lapra kell elkészíteni, értékelni fogom).

59. téma A lakosság száma és elhelyezkedése. (május 7)

Korábbi időszakban a Föld népessége lassan növekedett. A gyors növekedés az elmúlt négyszáz évben indult meg. Jelenleg a Föld lakossága meghaladja a 7 milliárd főt.

Földünk felszínén a népesség egyenetlenül oszlik meg. A lakosság 70%-a a földfelszín 7%-án összpontosul. Sűrűn lakott térségek: a nagy síkságok, folyóvölgyek és tengerpartok. Nincs állandó népesség Az Antarktiszon és Grönlandon. Az éghajlati és domborzati feltételek nagyban befolyásolják a lakosság területi elhelyezkedését.

A népsűrűség azt mutatja hogy adott területen hány ember él. Ezt egy négyzetkilométerre szokták megadni. Az adott területen élő emberek számát elosztják az adott terület nagyságával. Ez átlagban megmutatja az értéket, hogy egy négyzetméter területen hány ember él.

( A megadott jegyzetet a zárójelben lévő dátummal kérem beírni a füzetbe).

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 27 – május 8)

 1. Nyitvatermők (42 §)

Jegyzet + elvégezni a füzetbe a feladatot a 189 oldalon

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/a-nyitvatermok-torzsenek-fobb-jellemzoi/

https://www.youtube.com/watch?v=YV6oZh59Cuw

https://www.youtube.com/watch?v=tcud9yH6mLM

https://www.youtube.com/watch?v=ueHAFYCSiWM

https://www.youtube.com/watch?v=sWl31o8PuLA

https://aranydio.com/termeszet/namib-sivatag-a-velvicsia

 

 1. Zárvatermők. Kétszikű és egyszikű zárvatermők  (42 §)

Jegyzet + kitölteni a füzetbe a táblázatot a 193 oldalon

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-novenyek-orszaga-ii/a-zarvatermok-torzse

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Biologia/451_a_zrvatermk_fbb_rendszertani_csoportjai.html

https://www.youtube.com/watch?v=kNAWuZWyjVU

https://www.youtube.com/watch?v=If0wBIvLnzY

 

 1. A biológiai rendszertan alapelvei és a zárvatermők változatossága (43 §)

Jegyzet + fealadat a 196 oldalon

 

 1. A növények ökológiai csoportjai és külső megjelenési formái (44 §)

Jegyzet

A kidolgozott házi feladatokat  május 8-ig várom e-mailben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Torna

Utánzó formájú gyakorlatok

ghrtyfghfghdfgfhdfgdfb

 

 

 

d

 

Kedves 2 B osztály. A 2020. március 16-27 közötti házi feladatot a következő linken (http://bermagim.org/hu/archivum) találhatjátok. Itt pedig ha lejjebb tekertek a március 30-április 10. közötti házi feladatot találhatjátok, csak a ti osztályotoknak. Sikeres készülést és jó egészséget nektek!

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Kedves Másodikosok!

Továbbra is osszátok be jól az időtöket és energiátokat, tanuljatok rendszeresen, pihenjetek is, és nagyon vigyázzatok az egészségetekre!

Kérdéseitekkel forduljatok hozzám a Facebookon/messengeren (Riskó Márta néven vagyok fenn) vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com.

A házi feladatokat teljesítsétek lelkiismeretesen a füzetben, mindig a megadott dátumok alatt. Egyelőre nem kell elküldenetek, majd átnézem, amikor folytatódik a megszokott munkarend.

 

MAGYAR NYELV

2.AB – ÁPRILIS 6.

Ismételjétek át az előző leckékből, mit jegyzeteltetek be a névmások csoportosításáról.

Írjátok be a füzetbe:

A kérdő névmás

Olvassátok el a magyarázatot a tankönyv 165–166. oldaláról.

Írjátok be a meghatározást (szabályt) és rajzoljátok be a táblázatot a példákkal!

Teljesítsétek a 200. feladatot a 167. oldalról!

 

2.AB – ÁPRILIS 7.

A füzetbe:

A mutató névmás

A szabályok és a táblázatok a tankönyv 168–169. old.

+ A mutató névmások felvehetik a névszók jeleit és ragjait. Pl.: ezek, ugyanazok, olyanokat, annyival, ezt, az+ban=abban, ez+hez=ehhez, olyannak, annyiszor stb.

+ Írjatok be 6 közmondást, amelyikben van mutató névmás.

 

2.A – ÁPRILIS 8.

2.B – ÁPRILIS 9.

A vonatkozó névmás

Írjátok be az összes szabályt és a táblázatot a 171. oldalról. + 205. feladat, 171. o.

IRODALOM

 

ÁPRILIS 6.

Toldi, Első ének

Olvassátok el a szómagyarázatot az I. ének végén (72. o.), majd olvassátok el az egész éneket (69–72. old.).

Írjatok 3-4 pontból álló vázlatot az ének alapján!

Tanuljátok meg emlékezetből az 1., 2., 3. versszakot. (Nem kell majd minden énekből kívülről tanulni, de EZT kötelező tudni.)

 

ÁPRILIS 10.

Toldi, Második ének

Olvassátok el a szómagyarázatot az II. ének végén (76. o.), majd olvassátok el az egész éneket (73–76. old.).

Írjatok 3-4 pontból álló vázlatot a II. ének alapján!

Írjátok le 5-6 mondatban, milyennek képzelitek el Toldi Miklóst!

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia és Kuhár Alexandra

Шосте квітня

Твір - опис приміщення

Мій клас: впр 438 ст 166 письмово.

 

Восьме квітня

Повторення вивченого про числівник

Впр 441 ст 167,  впр 444 ст 168, тести ст 169.

 

Дев’яте квітня

Займенник як частина мови

Правила ст 172. Записати перший абзац, далі усно.

Akinek kérdése van, az írhat Riskó Júlia tanárnőnek Messengeren Юлия Марченкова névre vagy a juliarishkokysa@gmail.com e-mail címre.

 

Angol nyelv, Gál Vivien (galvivi97@gmail.com)

Tuesday, the seventh of April

Classwork

How much/ how many, much/many, a lot of, a little/ a few (Page 44 SB)
How many? – megszámlálható főneveknél használatos. Jelentése: hány darab (mennyi)?

Pl. How many onions have we got? – Hány darab (mennyi) hagymánk van?

How much? – megszámlálhatatlan főneveknél használatos. Jelentése: mennyi?

Pl. How much rice is there? – Mennyi rizs van?

a lot of – használhatjuk megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevekkel is. Jelentése: sok

There’s a lot of water. – Sok víz van.

There are a lot of bananas. – Sok banán van.

much/many (sok)– tagadó mondatokban használjuk.

much – megszmálálhatatlan

many - megszmálálható

Pl.        There isn’t much butter. – Nincs sok vaj

            There aren’t many bananas. – Nincs sok banán.

Ugyanígy a lot of – ot is használhatjuk tagadáskor.

Pl.        There isn’t a lot of butter. (Nincs sok vaj.)

            There aren’t a lot of bananas. (Nincs sok banán van.)

a few – megszámlálható főneveknél használjuk. Jelentése: egy néhány

Pl.        There are a few onions. – Van egy néhány hagyma.

a little – megszámlálhatatlan főneveknél használjuk. Jelentése: egy kevés, egy kicsi

Pl.        There is a little butter. – Van egy kevés/kis vaj.

Nézzétek meg ezt a kis videót! J https://www.youtube.com/watch?v=6_BWPTvuZAE (az any-re és none-ra most nem lesz szükségünk!)

Itt tesztelhetitek kicsit magatokat:  https://www.youtube.com/watch?v=5-UNcURjLuk

ghcfgh

Homework

Ex. 3 p. 44 SB – Pótoljátok be a how many és how much kérdéseket! (füzetbe)

Ex. 5. p. 44 SB – Válasszátok ki a helyes mennyiséghatározót! (a füzetbe már csak a helyes megoldással írjátok be a mondatokat!)

 

Wednesday, the eighth of April

Classwork

How much/ how many, much/many, a lot of, a little/ a few (Page 44 SB)

Írjátok a füzetbe (csak a mondatokat, a magyarázatokat ne!):

Ex. 7 p. 44 SB  a little/a few

1.There’s ___a little________ time before the end of the lesson.  – Egy kevés/Egy kis idő maradt az óra végéig.

Mivel az idő megszámlálhatatlan főnév (ugye a perceket, órákat meg tudjuk számolni, de azt nem mondhatjuk, hogy egy idő, két idő, három idő …és így tovább), ezért a helyes az a little (egy kevés, egy kicsi) lesz.

2. I’ve got _____a few__________posters in my bedroom. - Van egy néhány poszterem a szobámban.

Ha többes számról beszélünk, akkor egyben nyilván megszámlálható dolgokról beszélünk. Látjuk az –s többes számot jelző végződést. Meg tudjuk számolni egy poszter, két poszter, három poszter. Ezért a helyes válasz az a few (néhány) lesz.

3. There are ____a few_____students in the gym. – Van egy néhány tanuló az edzőteremben.

Megint csak látjuk a többes szám jelét. Meg tudjuk számolni: egy tanuló, két tanuló..) A helyes megoldás az a few (egy néhány) lesz.

4. „Would you like some pizza?” „ Just ___a little___,please.” – Szeretnél egy kis pizzát? „Igen, csak egy keveset/kicsit kérek.”

A pizza megszámlálhatatlan főnév (bár a pizza szeleteket meg tudjuk számolni, de most itt arról nincs szó, majd később fogjuk tanulni). Tehát a helyes válasz az a little (egy kevés, egy kicsi)

5. We need ___a few ___prawns for this recipe. – Szükségünk van egy néhány garnélára ehhez a recepthez.

Többes szám = tehát a few

Homework

Ex. 1, 2, 3,5 p. 45 WB

 

Thursday, the ninth of April

Classwork

Adjective + preposition (Page 45 SB)

Melléknév + elöljárószó

Feladat: Olvassátok el és fordítsátok le a Junk Food Advertising (Gyorsétel (egészségtelen étel) reklám) szöveget.

Szavak, amelyek segíthetnek (írjátok be őket a szótárba):

 1. junk food – gyorsétel, egészségtelen étel
 2. advert – hírdetés
 3. obesity – elhízás
 4. average teenager – átlagos tinédzser
 5. food company – élelmiszercég
 6. fat – zsír
 7. fizzy drink – szénsavas ital
 8. industry – ipar
 9. attitude – hozzáállás
 10. increase – növekszik
 11. banned – tiltott

Junk food

tyu

ÍRJÁTOK BE A TÁBLÁZATOT!

sty

Homework

Ex. 1 p. 46 WB – Válasszátok ki a helyes elöljárószót a melléknevekhez!

Ex. 2, p. 46 WB – Pótoljátok be a szövegbe az első feladatban képzett melléknév+elöljárószó kapcsolatokat!

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla (gorzovkamilla@gmail.com)

Sziasztok , kedves diákok. Tovább folytatjuk a távoktatást , ezért egy újabb adag feladatot kaptok. Van új anyag is közötte. Ha esetleg valami nem világos, nem érthető , irjatok bátran az e-mail cimemre vagy messengeren is:

 

2B ( 30. 04) Monday, the thirtieth of March.

Topic: Unit 4B  Food. Countable and Uncountable Nouns.

Végezd el a feladatokat, ellenőrizd le a finish szóra kattintva.

1)   https://www.liveworksheets.com/ze1409dy

       2)   https://www.liveworksheets.com/kx176rx

         3)    Ex.2 pg. 44 (SB) Másold be a szabályt a füzetbe dátummal.

A szabályokat magyarúl is olvasd át , hogy jobban megértsd

Sok: Much és many

Megszámlálható főnevek előtt a many, megszámlálhatatlan főnevek előtt a much áll.

Megszámlálható főnevek: many + főnév többes számban:

many books – sok könyv, számos könyv
many children – sok gyerek, számos gyerek
many cities – sok város, számos város

Megszámlálhatatlan főnevek: much + főnév egyes számban:

much bread – sok kenyér
much water – sok víz
much homework – sok házi feladat
much work – sok munka

 A much és many szavakat az angol leginkább kérdő és tagadó mondatokban használja:

There isn’t much bread in the cupboard – Nincs sok kenyér a szekrényben.
I didn’t see many people in the street last week – Nem láttam sok embert az utcán a múlt héten.
Have you got many books? – Sok könyved van?

Állító mondatokban inkább az a lot of, lots of stb. kifejezéseket használjuk

Mennyi, hány: How much és how many

hány?, mennyi? fogalmát is kétféleképpen fejezi ki az angol:

Megszámlálható főnevek előtt: how many + többes számú főnév:

How many children? – hány gyerek? mennyi gyerek?
How many books? – hány könyv? mennyi könyv?
How many towns? – hány város? mennyi város?

Megszámlálhatatlan főnevek előtt: how much + egyes számú főnév:

How much bread? – mennyi kenyér?
How much milk? – mennyi tej?
How much water? – mennyi víz?                               

 Egy kevés: Little és few

A „kevés” fogalmát is kétféleképpen fejezi ki az angol:

Megszámlálható főnevek előtt: few + többes számú főnév:

few children – kevés gyerek
few books – kevés könyv
few towns – kevés város

Megszámlálhatatlan főnevek előtt: little + egyes számú főnév:

little bread – kevés kenyér
little milk – kevés tej
little water – kevés víz

4) Translate the words in your vocabulary Unit 4 pg.124 (WB) Ird le a szavak magyar jelentését

 

2B ( 01. 04) Wednesday, the first of April.

Topic:   Unit 4D  Food. Countable and Uncountable Nouns.

 1. Ex. 3,5,7 pg. 44 (SB)
 2. Ex. 1,2,3,5 pg.45 (WB)
 3. Study the text on pg.44 ( WB) Wild Foraging

 

2B ( 02. 04) Thursday, the second of April.

Topic:  Unit 4E Junk Food. Adjectives+ Prepositions

 1. Study the new vocabulary: Tanúld meg szótesztre.

Junk food(dzsánk fúd)- egészségtelen étel

Advertising (edvötájzing)-reklámoz

Believe( biliv)-hinni

Responsible for( riszpanszöbl)- felelős valamiért

Obesity( öbesziti)-elhizottság

Worried about(wörid)-aggódik, aggasztó

Average(evöridzs)- átlagos

Fizzy drink (fizi)- szénsavas ital

Keen on(kin)-rajong

Industry(indösztri)-ipar

Disappointed with-csalódott

Attitude(etitjúd)-hozzáállás

Increasing(inkrizing)-emelkedik

Banned(bend)-tiltott

 1. Read the text and do ex.4 pg.45 (SB)  Találd mg a szövegben a megfelelő utánjárót.
 2. Ex. 6 pg.45 ( SB)

 

2B ( 06.04) Monday, the sixth of April.

Topic: Unit 4E Junk Food. Adjectives+ Prepositions

Ex. 1,2,3,4 pg.46 (WB)

Ex.1,2,3, 6,7, 8,9 pg.130 ( SB)

 

Német nyelv, Csatári Edit

4. óra

Test zum Thema „Sport”

Oldd meg a feladatokat és küldd el a csatari.edit@freemail.hu címre. Határidő március 27.

I. Lies den Text und antworte auf die Fragen.

Martin und der Sport           

Martin ist 12 Jahre alt. Er geht in die 6. Klasse. Er ist immer lustig  und hat deshalb viele Freunde. Martin bekommt gewöhnlich gute Noten. Er macht seine Hausaufgaben fast immer. Na ja, manchmal hat er Probleme in Grammatik. Dann hilft ihm sein Freund.

Aber Martin ist nicht nur in der Schule fleißig. Er macht auch Sport gern. Am liebsten spielt er Fußball. Er ist in einer Mannschaft. Sie trainieren dreimal in der Woche. Sie spielen auch gegen die Mannschaften anderer Schulen und gewinnen  ziemlich oft.

Martin schwimmt auch gern. Manchmal geht er mit seinen Freunden ins Schwimmbad. Sie verbringen dort die  Zeit lustig.

Antworte auf die Fragen.

1. Hat Martin viele Freunde?

2. Wie alt ist Martin?

3. Bekommt er immer gute Noten?

4. Wer hilft ihm in Grammatik?

5. Welchen Sport macht er am liebsten?

6. Wohin geht Martin mit seinen Freunden?

II. Welche Sportarten sind das?

1. Für diesen Sport braucht man eine Badehose und Wasser.- ________________

2. Diesen Sport kann man im Winter ausüben. Man braucht dazu Skier und viel Schnee. - __________

3. Dieses Spiel kann man in einer Halle oder draußen spielen. Man braucht ein Netz, einen Ball. Das Spiel spielen zwei Mannschaften. Sie haben je 6 Spieler. - _________________________

4. Die wichtigste Ausrüstung in dieser Sportart sind die Boxhandschuhe. - ______________________

III. Welchen Sport machst du gern, lieber und am liebsten?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. óra

A következőkben a zöld tankönyvet és a hozzá való munkafüzetet használjuk.

Lehrbuch (LB) S. 78.

Die neuen Vokabeln:

Nach der Schule – Tanítás után

die Geige,-n- hegedű

 der Wochentag,-e – a hét napja

Lerne die Vokabeln.

1. Wir wiederholen die Wochentage.

Nenne die Wochentage in der richtigen Reihenfolge. (Nevezd meg a hét napjait helyes sorrendben.)

Üb. 1. S.78.LB

2. Mache Üb 3 S. 52.  AH

3. Lies den Text und löse dann Üb.2 . S. 78. LB. Olvasd el a szöveget és oldd meg a TK 2. feladatát a 78. old.

Susi erzählt:

„Meine Schule finde ich ganz gut. Dort lernen sehr viele Kinder. In den Pausen ist es immer laut. Wir spielen im Hof. Unsere Schule hat einen großen Sportplatz und eine Sporthalle. Dort können wir auch spielen. Wir haben auch einen großen modernen Computerraum. Dort arbeiten oder spielen die Kinder gern.

Fast alle Stunden sind interessant. Die Lehrer sind gut. Besonders nett ist unser Biologielehrer Herr Kleinert. Er erzählt über Tiere und Pflanzen immer sehr interessant. Er zeigt in der Stunde viele schöne Bilder. Sehr oft machen wir Ausflüge mit ihm. Er zeigt uns verschiedene Insekten, Pilze, Blumen und Pflanzen im Wald oder auf der Wiese. Ich möchte auch Biologielehrerin werden.“

4.Üb. 4.S.52.AH

Írd le a feladatot, majd olvasd el a TK 3. feladatát . A példa segítségével mondd el, mit csinálsz tanítás után a hét mindegyik napján.

5. Emlékezzetek vissza, hogyan képezzük az ige Perfekt alakját:

haben v. sein segédigét ragozzuk jelen időben + az ige Partizip II alakja.

6. Üb. 6. S. 79. LB

A megadott példa segítségével írjátok le, mit csináltatok az elmúlt héten a szabadidőtökben.

A 3. és 6. feladat beküldési határideje március 30. e- mail-ben

 

6. óra.

LB S.80-82

Wie spät ist es?- Hány óra van?

aufstehen,i.aufgestanden - felkelni

 frühstücken,h. gefrühstückt - reggelizni

zu  Mittag essen , h.gegessen- ebédelni

 zu Abend essen – vacsorázni

 Morgengymnastik machen – reggeli tornát végezni

Freunde treffen, h. getroffen – barátokkal találkozni

 schlafen gehen, i. gegangen – aludni menni

sportlich- sportos

 brav – derék, jóravaló

der Wecker,- - ébresztőóra

die Zahnbürste,-n - fogkefe

 die Zahnpasta, en - fogpaszta

die Zähne putzen , h. geputzt -  fogat mosni      

Lerne die Vokabeln. 

A idő megnevezése a köznyelvben.                       (emlékeztető: halb-fél, vor- múlva, nach – múlott)

1. Üb 1. S. 80. LB

Lies und übersetze. Olvasd és fordítsd.

2. Üb.3.S. 80. LB

Lies den Text.

3. Üb.4. S. 81 LB

Mit mesél Michael  napirendjéről? Nézd meg a képeket ésírd le a mondatokat a füzetbe.

4.Üb.5. S.53. AH

Felhasználva a megadott szavakat és kifejezéseket  írj a napirendedről.

A 4. feladat beküldési határideje : 03.31.

 

7. óra

LB S. 90.

AH S. 56

Ich helfe den Eltern gern – Szívesen segítek a szülőknek

aufräumen, h. aufgeräumt – takarítani, rendet rakni

Staub wischen, h. gewischt – port törölni

Blumen gießen, h. gegossen – virágot locsolni

s Geschirr abwaschen,  h. abgewaschen – edényt elmosni

einkaufen gehen – vásárolni menni

 bügeln , h. gebügelt – vasalni

A szavak többszöri átolvasása után

1. Üb. 1 S. 56.AH

2. Üb.1.S.90.LB

Egészítsd ki az igék Partizip II alakjait.

3.Üb.2.a)S. 90 . LB

Alkoss mondatokat a képek alatt található kifejezésekkel.

Üb.2.b S. 90 LB- Alakítsd át a mondatokat Perfekt-be.

4. Üb.2.S.56 AH- Tedd a mondatokat Perfekt-be.

5. Írd le, hogyan segítesz a szüleidnek.Használd fel a 3. feladat (90.o) szavait és kifejezéseit segítségképp.

A 4. és 5. feladat beküldési határideje: 04.03.

 

8. óra

LB S. 92- 93

Am Wochenende – Hétvégén

 der Kuchen, - - sütemény

 Kuchen essen – sütit enni

 Tee trinken, h. getrunken – teát inni

1. Lerne die Vokabeln.

2. Üb.1.S.92. LB

Mit csinálnak a gyerekek a hétvégén?

3. Üb.2.S.92. LB

Keresd ki mindegyik ige megfelelő Partizip II alakját.

4. Üb.4. S. 57. AH

Írd le az igék Infinitiv és Partizip II alakjait.

5. Üb.5. S. 58. AH

Alkoss mondatokat a 4. feladat igéivel Perfekt-ben.

6. Üb.6. S.58. AH

Pótold be a zárójelben található igék Partizip II alakját.

7. Üb.7. S.58. AH

Beküldendő  az 5. és 7. feladatok: 04.07.

 

9. óra

LB  S.116-119

Länder in Europa- Országok Európában

Europa - Európa

 der Norden - észak

 der Süden - dél

 der Osten - kelet

der Westen - nyugat

 die Mitte – közép

 Mitteleuropa – Közép -Európa

1. Lerne die Vokabeln.

2. Üb.1. S. 116.(Olvasd el és jegyezd meg.)

3. Üb.2. S. 116.(Tanulmányozd a térképet.)

4. Üb.2. S. 79. AH (Mely országok találhatók itt?)

5. Üb.4. s. 117. LB

Az ország nevek ragozása

A német nyelvben a legtöbb ország név semleges nemű. Őket  legtöbbször névelő nélkül használjuk. Pl.: Deutschland, Österreich, Ungarn, England.

wo? kérdésre ezek előtt az ország nevek elé az in elöljárószót tesszük. Pl.: in Deutschland, in England.

Vannak nőnemű ország nevek is. Pl.: die Ukraine, die Schweiz, die Slowakei, die Türkei.

wo? – in der Schweiz, in der Ukraine.

Többes számú ország nevek: die Niederlande, die USA.

wo?- in den Niederlanden, in den USA.

6. Üb.5. S. 118.LB (Írj ezekről a személyekről a megadott kifejezések segítségével.)

7. Üb.3. S. 79. AH (Írj erről a személyről)

A 7. feladat beküldési határideje : 04.09.

 

Történelem, Szabó Árpád

47. paragrafus, 141–150. oldal

48. paragr., 151–154. old.

49. paragr., 154–160. old.

Ellenőrizd tudásodat! Ezek a kérdések fognak szerepelni majd a témazáró dolgozatban!

 1. Milyen természeti viszonyok jellemzik az Appennini-félszigetet?
 2. Mely népek éltek az Appennini-félszigeten?
 3. Hol épült fel Róma, és melyik törzs alapította?
 4. Írd le Róma alapításának legendáját!
 5. Melyik évtől számítják a római történelmet?
 6. Írd le Róma társadalmi berendezkedését!
 7. Kik voltak: a       patríciusok

plebejusok

patrónusok

kliensek?

 1. Kik tartoztak a nobilitáshoz és kik a lovagi rendhez?
 2. Hogyan lett Róma köztársaság?
 3. Sorold fel Róma hatalmi intézményeit!
 4. Milyen jogkörökkel rendelkezett a diktátor?
 5. Milyen jogkörökkel rendelkezett a néptribunus?
 6. Mit tudsz a római család felépítéséről?
 7. Sorold fel a római férfi és női ruhák típusait!
 8. A lakóházak milyen két típusát ismered?
 9. Mik voltak az ókori rómaiak alapvető élelmiszerei?
 10. Sorold fel a római isteneket!
 11. Mi a Szaturnália?
 12. Kik voltak a        pontifexek

augurok

Vesta-szüzek

penatesek

geniusok?

 1. Milyen események köthetők az alábbi évszámokhoz?

Kr. e. 753

Kr. e. 451–499

Kr. e. 509

Kr. e. 494

 

Matematika, Márkus Gabriella

Minden feladatot írásban kell megoldani az iskolai füzetben. A piros betűkkel kiemelt szabályokat és képleteket szintén be kell írni, és meg is kell tanulni!

 

2020. március 19.

Racionális számok szorzása

№1258 (219. oldal)
A feladat megoldásához a szorzás alábbi szabályait kell használni:

a · 1 = 1 · a = a

a · (-1) = (-1) · a = -a

a · 0 = 0 · a = 0

 

№1266 (220.oldal)
A feladat megoldása előtt olvassátok el a tankönyv 215. oldaláról a 3. feladatot a hozzá tartozó magyarázattal és az alatta lévő két fontos szabályt:

Ha egy szorzatban páros számú szorzótényező van, akkor a szorzat pozitív.
Ha egy szorzatban páratlan számú szorzótényező van, akkor a szorzat negatív.

 

№1270 (220.oldal)
 

2020. március 20.

A szorzás tulajdonságai racionális számok esetén

A szorzás már ismert felcserélhetőségi, csoportosítási és széttagolási tulajdonsága racionális számok esetén is érvényes.

A felcserélhetőségi tulajdonság:     a·b = b·a

A csoportosítási tulajdonság:          (a·b)·c = a·(b·c)

A széttagolási tulajdonság:              a·(b + c) = a·b + a·c

A tankönyv 215. oldalán a 2. feladatban találtok példákat arra, hogy hogyan kell használni ezeket a tulajdonságokat.

 

№1261 (219.oldal)

№1264 (219.oldal)

 

2020. március 24.

A szorzás tulajdonságai racionális számok esetén

№1262 (219.oldal)

№1263 (219.oldal)

№1265 (219.oldal)

 

2020. március 26.

Példák és feladatok megoldása

№1272 (220.oldal)

№1274 (220.oldal)

№1277 (221.oldal)

 

2020. március 27.

Példák megoldása

№1276 (220-221.oldal)

 

2020. március 31.

Racionális számok osztása

Először nézzétek meg az alábbi videókat:

https://www.youtube.com/watch?v=wxFSfUFoPPQ

https://www.youtube.com/watch?v=vS1tqz1XK8s

 

Ezután olvassátok el a 29.§-t (223-225. oldal). Írjátok át a füzetbe és tanuljátok meg a különböző előjelű számok osztásának szabályát és két negatív szám osztásának szabályát. Majd írjátok le az osztás szabályait az alábbi rövidebb alakban is:

(+) : (+) = (+)

(+) : (-) = (-)

(-) : (+) = (-)

(-) : (-) = (+)

 

№1315 (227.oldal)

№1318 (227.oldal)

 

2020. április 2.

Racionális számok osztása

№1322 (228.oldal)

№1324 (228.oldal)

№1338 (230.oldal)

 

2020. április 3.

Racionális számok osztása

№1331 (229.oldal)

№1334 (229.oldal)

№1336 (229.oldal)

 

2020. április 7.

Kifejezések és azok egyszerűsítése

Nézzétek meg ismétlésként az alábbi videót az egynemű tagok összevonásáról:

https://www.youtube.com/watch?v=6ldS2f1rs6Y

Olvassátok el figyelmesen a 30.§-t (235. oldal).

№1378 (237.oldal)

№1380 (237.oldal)

 

2020. április 9.

Kifejezések és azok egyszerűsítése.
Zárójelek felbontása

Olvassátok el figyelmesen a 30.§-t (235-236. oldal). Írjátok át a füzetbe és tanuljátok meg a zárójel felbontásának szabályait. Ismételjétek meg a széttagolási tulajdonságot: a·(b + c) = a·b + a·c

№1384 (238.oldal)

№1389 (238.oldal)

 

2020. április 10.

Kifejezések és azok egyszerűsítése.
Közös tényező kiemelése

 

A széttagolási tulajdonságot használhatjuk a következő alakban is (úgymond visszafelé):

a · b + a ·c = a · (b + c).

(Már tudjátok, hogy a betűket is tartalmazó kifejezésekben a szorzás jelét gyakran elhagyjuk, tehát a széttagolási tulajdonság így is felírható: ab + ac = a(b + c). )

Amikor egy ab + ac alakú kifejezést felírunk a(b + c) alakban, akkor azt mondjuk, hogy a közös tényezőt kiemeltük a zárójel elé.

Például:
Emeld ki a közös tényezőt!

1) 3x+3y = 3 (x+y)

2) 12a +6b = 6 · 2a + 6b = 6 (2a + b)

3) ax-bx = x (a-b)

4) 7a – 7b + 7c = 7 (ab + c)

5) - a - b = (-1) · a + (-1) · b = (-1) ·(a+b) = - (a+b)

6) -5x +10 = - 5 x +(- 5) ·(- 2) = -5 (x +(- 2)) = -5 (x-2)

7) -1,2a – 1,6b = -0,4 (3a+4b)

8) -3k + 0,6l – 1,8m = -3 (k - 0,2l + 0,6m)

 

№1382 (237.oldal)

№1383 (237.oldal)

 

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabariella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre!

 

Informatika, Márkis Gabriella

2020.04.07.
A Scratch toll parancsai

Nyisd meg a Scratch programot és nézd át figyelmesen a toll parancsokat. A toll parancsok és a mozgás parancsok segítségével bármelyik szereplő képes rajzokat készíteni. Próbáld ki a következő parancsokat!

uiotytyuui

Készíts egy programot, amelyben a macska szereplő zászlóra kattintáskor elkészíti a következő rajzot! Mentsd el a projektet rajz1 néven!

hjk

 

2020.04.10.
Szabályos alakzatok rajzolása

 

Írd be a füzetedbe a dátumot és a témát, majd másold át az alábbi dőlt betűkkel írt szövegrészt és a táblázatot!

Az olyan sokszöget, melynek minden oldala és szöge egyenlő szabályos sokszögnek nevezzük.

Szabályos sokszögek rajzolásakor annyiszor kell ismételni a parancsokat, ahány szöge van az alakzatnak. A „fordulj …” parancs értékét pedig úgy számoljuk ki, hogy a 360 fokot elosztjuk a szögek számával.

Például:

fg

Készíts egy programot, amelyben a macska szereplő a következő gombok lenyomásakor megrajzolja az adott alakzatot:

N lenyomásakor — négyzet
O lenyomásakor — szabályos ötszög
H lenyomásakor — szabályos hatszög

T lenyomásakor — szabályos tízszög

Egy kis segítség az elinduláshoz:

ydu

Mentsd el a projektet rajzok2 néven!
 

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabariella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre!

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

49. téma Tavak (április 1)

Eredetük szerint a tavak lehetnek:

Tektonikus – a földkéreg mozgása következtében jött létre. pl. Viktória –tó, Bajnál –tó.

Vulkanikus tavak – kialudt vulkánok kráterében keletkeztek.

Gleccsertavak – a felszín gleccser  által kivájt mélyedésében alakultak ki.

Morotvatavak – folyóvölgyekben keletkeztek. Régi folyóvölgyek maradványai.

Tektonikus-jégtakaró  - A meglévő mélyedést a jég tovább mélyítette. pl. Észak-Amerika nagy tavai.

Tektonikus-maradvány – a földkéreg hajlatában van, de egy régi óceán maradványa. pl. Kaszpi-tenger.

Elgátolt-tó – földcsuszamlás zárta el a vízfolyás útját. pl. Szinvéri-tó.

A tavak lehetnek lefolyásosak, melyből folyó indul ki pl. Bajkál-tó. Azok a tavak melyből nem ered folyó lefolyástalanok.

Azok a tavak melyekben jelentéktelen az oldott sók koncentrációja édesvizű tavak. Ahol magas a sókoncentráció azok sós tavak.

Gyakorlati munka Tavak bejelölése a vázlattérképen. 1 Viktori-tó, 2 Tanganyika-tó, 3 Nyassza-tó, 4 Bajkál-tó, 5 Balhas-tó, 6 Csád-tó, 7 Felső-tó, 8 Michigan-tó, 9 Huron-tó, 10 Eire-tó, 11 Ontario-tó 12 Popo-tó. (Az atlaszban ez a 22. oldalon van фізічна карта півкуль ezt kell a kontúrtérképen is megkeresni. Amint visszamegyünk jegyet adok a munkára.)

 

50. téma Lápok (április 2)

Lápok keletkezhetnek a tavak feltöltődése folyamán. A tó elsekélyesedik majd benövi a növényzet és láp keletkezik.

Típusaik alapján a lápok lehetnek – fellápok és siklások.

Fellápok – magasabb területeken jönnek létre. Vízutánpótlásukat csapadékvíz biztosítja.

Siklások – a vizet főkép alulról kapják, felszín alatti vizekből és folyókból. Folyók ártereiben és tavak helyén keletkeznek. Ukrajnában a Poliszja területén vannak siklások.

 

51. téma Mesterséges vízfolyások és tározók. (április 8)

Öntözőcsatornákat az aszélyoas területeken építenek.

Lecsapoló és víztelenítő csatornákat a vízfelesleggel rendelkező területeken építenek.

Hajócsatornákkal folyókat vagy tengereket kötnek össze. Ilyen pl.: Szuezi-csatorna, Panama-csatorna, Duna- Majna-Rajna csatorna.

A víztározó mesterséges víztároló, amit vízduzzasztás és víztárolás céljából hoznak létre. Ezeket folyókon hozzák létre duzzasztógátak segitségével. Vizüket öntözésre és energiatermelésre használják.

 

52. téma Gleccserek, jégtakarók és örökfagy. (április 9.)

A gleccser és jégtakaró a földfelszínt borító sokévés természetes jégréteg.

Hóhatár – az a vonal a hegyekben ami fölött a hó egész évben megmarad. A hóhatár magassága az egyenlőitől a sarkok felé haladva csökken. A hegyekben hegyvidéki gleccserek alakulnak ki. A gleccser által szállított törmeléket morénának nevezzük.

Jégtakarók a sarkvidékeken képződnek ahol a hóhatár nagyon alacsonyan húzódik. Ezek középen a legvastagabbak és a széleik felé véknyabbak. Ezek a tengerpartot elérve beletöredeznek a tengerbe és ebből úszó jéghegyek keletkeznek.

Örökfagy azon a területen alakul ki ahol az éves középhőmérséklet 0 fok alatti. A megfagyott víz összecementeli a kőzeteket és felszín alatti jeget tartalmaz. Az örökfagy vastagsága néhány métertől 1500-ig terjedhet. Ez a szárazföld 25%-ra kiterjed.

( Kérem a jegyzetet a füzetbe bemásolni. Minden témát a zárójelben megadott dátummal.)

 

Biológia, Pető Nikolett

(március 30 - április 13)

1. A növények mozgásai (37 §)

Jegyzet a könyvből. Összegzés a 167 - 168 oldalon

http://ecolounge.hu/vadon/hogyan-mozognak-a-novenyek

https://prezi.com/8buaeyxu4_ax/a-novenyek-mozgasa-es-kornyezeti-kapcsolata/

2. Project!!!

Válassz 1 témát,amit prezentáció formájában feldolgozol és beküldesz e-mailben április 10ig.

- Levélhullás

- Virágos növények és rovarok

- Ragadozó növények

- A virágos növények változatossága

- Kettős  megtermékenyítés a virágos növényeknél

3. A moszatok változatossága (38 §)

Jegyzet

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch04s03.html

http://drgalikagnes.hu/a_kekeszold_energia_csodalatos_ereje.html

https://www.tantaki.hu/biologia/a_moszatok_torzse

https://www.youtube.com/watch?v=GjJ4uR69GK4

4.  A mohák (39 §)

Jegyzet + berajzolni a 170 ábrát a 175 oldalon

https://www.youtube.com/watch?v=o3NHrfFHA9k

https://www.youtube.com/watch?v=BnQKgIVhB_A

 A kidolgozott házi feladatokat  április 10ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a rendszeres mozgás minden életkorban kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, és számtalan jótékony hatással bír testünkre és lelkünkre egyaránt. Hatással van egész életünkre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható.
Az egészség megőrzéséhez pedig kellő rendszerességgel és megfelelő mennyiségben, életvitelszerűen és folyamatosan van rá szükség. A rendszeres testmozgás tehát nemcsak életszükséglet, hanem az egészségnek, az egészség megőrzésének is alapvető feltétele. Akármilyen kevés fizikai aktivitás végzése is jót tesz az egészségnek. A jótékony, pozitív hatás a fizikai aktivitás mennyiségével arányos.
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1)    (Ezt a nagyobbak és az edzettebbek figyelmébe ajánlom) https://www.youtube.com/watch?v=gEzAfLIbaPE&fbclid=IwAR3sxEyeVSzjvLxbup22JLwFYyBSy1jVed-uUrh0veTTEt174X6QcifKScQ
2)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
Ezzel folytathatjátok: https://www.youtube.com/watch?v=taicdf4DJhg&t=2s
3)    https://www.youtube.com/watch?v=YO0Ta7gu6gQ&t=1s
4)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw (a futás hanyagolható)
Ezzel folytassátok: https://www.youtube.com/watch?v=IoDmAZSEA-c
Bármilyen mozgásformát választotok, a lényeg, azt gondolom, a rendszerességben és a fokozatosságban rejlik. Ezt szem előtt tartva mindenkit kérek, hogy iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást!
Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
(Ha bárkinek kérdése lenne, az alábbi e-mail-címen el tudtok érni: ancsush@gmail.com)

gyuj


 

784

Az április 13-24.-e közötti házi feladatok 

 

Magyar Nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Április 14–24.

Kedves Másodikosok!

Továbbra is osszátok be jól az időtöket és energiátokat, tanuljatok rendszeresen, pihenjetek is, és nagyon vigyázzatok az egészségetekre!

Kérdéseitekkel forduljatok hozzám a Facebookon/Messengeren (Riskó Márta néven vagyok fenn) vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com.

A házi feladatokat teljesítsétek lelkiismeretesen a füzetben, mindig a megadott dátumok alatt. Egyelőre nem kell elküldenetek, majd átnézem, amikor folytatódik a megszokott munkarend.

 

MAGYAR NYELV

2.AB – ÁPRILIS 14.

Ismételjétek át az előző leckékből, mit jegyzeteltetek be a névmások csoportosításáról.

Írjátok be a füzetbe:  Összefoglaló gyakorlatok a névmásokból

Tankönyv (tk.), 177. old., 5. feladat – Írd ki a szövegből (Őszi mese) az összes névmást, zárójelben írd mindegyik mellé a fajtáját!

 Írjátok be a füzetbe Helyesírási gyakorlatok (Hgy.) 12. oldalán található 37., 39. (legalább 5 kérdés) feladatok kidolgozását!

 

2.A – ÁPRILIS 15., 2.B – ÁPRILIS 16.

Keressétek meg a Hgy.-ben a 12. old. 40. feladatát! Írjátok be a füzetbe Közmondások címmel a minimum 5 összegyűjtött közmondást!

Ezután az egyik közmondás alapján írjatok 10–12 mondatos fogalmazást, adjatok neki címet is, majd írjátok be a füzetbe, ügyelve a helyes és szép írásra!

 

2.AB – ÁPRILIS 21.

Készítsetek egy A4-es lapra összefoglaló táblázatot a névmásokból! Legyen benne minden névmásfajta és csoport, és mindegyikhez írjatok a neve mellé 2-2 példát is! Rajzolhatjátok-írhatjátok kézzel is, számítógéppel is, mindenki úgy dolgozzon, ahogy neki könnyebb.

2.A – ÁPRILIS 22., 2.B – ÁPRILIS 23.

Írjátok a füzetbe:

A névelő fogalma, szerepe, fajai

Másoljátok be az első szabályt a tk. 179. oldaláról!

+ Tk. 180. old., 215. feladat – írjátok be a füzetbe a kiegészített mondatokat, húzzátok alá a határozatlan névelőket 1 vonallal, a határozottakat 2-vel!

 

IRODALOM, 2.AB

Ismétlésképpen meghallgathatjátok az Előhangot és az I–II. éneket ITT:

https://www.youtube.com/watch?v=MmBhEbyZvfg&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=gd2nyEsbjLo&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=tMwA-GhDEXo&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=3

 

ÁPRILIS 17.

Toldi, III. és IV. ének

Olvassátok el a Toldi III. és IV. énekét (tk. 77–84. o.), legelőször átolvasva a hozzájuk tartozó szómagyarázatokat (tk. 79. és 84. o.).

Hallgassátok meg a két éneket ezeken a linkeken:

https://www.youtube.com/watch?v=7Y9wYgyjuj8&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=qhuXJw7Ygdo&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=5

Tanuljátok meg emlékezetből a III. ének 6. (Tűrte Miklós, tűrte…) és 7. (Repül a nehéz kő…) versszakát (78. o.)!

 

ÁPRILIS 24.

Toldi, V., VI. ének

Olvassátok el a Toldi V. és VI. énekét (tk. 85–93. o.), legelőször átolvasva a hozzájuk tartozó szómagyarázatokat (tk. 88. és 93. o.).

Hallgassátok meg a két éneket ezeken a linkeken:

https://www.youtube.com/watch?v=zAEDj-iSSds&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=rARK39xUjFg&list=PLxabnVY97eqpuDUiijU2AsV9ARS4--PlD&index=7

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia és Kuhár Alexandra

rt

Angol nyelv, Gorzó Kamilla

Sziasztok, kedves diákok. Még 2 heti anyagot küldök számotokra. Elnézést kérek a helyesirásért, de nincs hosszú i betű a laptop-on.

Tanár: Gorzó Kamilla

 

2B ( 15.04) Wednesday, the fifteenth of April.

Class work:

Topic: Unit 4F Unusual Restaurants. Online Dining ( Szokatlan éttermek. Online vacsorázás.)

 1. Study the new words. Tanúld meg az új szavakat.

New Vovabulary:

Customer ( kásztömö)- vevő, vásárló

To offer ( afö)- felajánlani

Service( szövisz)- szolgálat, szolgáltatás

Gimmick( gimik)- ravasz trükk

Location ( lókésn)- elhelyezkedés

Chef(séf)- séf

Extreme ( iksztrim)- túlzott, szélső

Amazing ( ömézing)- elképesztő

To complain( kömplén)- panaszkodni

Space( szpész)- szabad hely

Hammock( hemök)- függőágy

Tray( tré)- tálca

 1. Ex.3 pg.46 ( SB) Olvasd el a szöveget és forditsd le.
 2. Ex. 4 pg. 46 (SB) Egészitsd ki 1 vagy 2 szóval a mondatokat  a szövegből.
 3. Ex. 6 pg. 47 ( SB) Egészitsd ki a meghatározásokat a szövegben lévő kijelőlt szavakkal.

Homework: Ex.1, 2, 3 pg. 47 ( WB) Study the new words.

                    

2B ( 16.04) Thursday, the sixteenth of April.

Class work:

Topic: Unit 4F  Unusual Restaurants

 1. Végezd mind  a 3 feladatot és ellenőrizd le őket. Gyakorold a szavak helyes kiejtésére.

 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/restaurants

 

     2)Unit 4 Short Test

Csináld meg a teszt feladatokat ha sikerül gépelve és küld el nekem ellenőrzésre  április 20-ig.

Grammar

zdfse

 

2B ( 22.04) Wednesday, the twenty -second of April.

Class work:

Topic: Unit 4G  In a Restaurant.

 1. Study the new vocabulary:

To order – rendelni

Starter- előétel

Main course -Főétel , fő fogás

I would like- I’d like- szerenék

Cheesecake-sajttorta

Mousse- hab

A tip-borravaló

Prawn -garnélarák

 1. Ex. 1, 2, 3 pg.48 (SB)
 2. Copy the rules into your copy-books .
 3. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/ordering-food-cafe Végezd el a feladatokat, ellenőrizd le őket. A preparation feladat is fontos , amely a kép fölött van. A szöveg meghallgatása után csináld meg a többi feladatot

Homework : Ex. 1, 2, 3 pg.48 ( WB)

 

2B ( 23. 04) Thursday, the twenty-third of April.

Class work:

Topic:   Ételek ( Food) .   AZ OSZTÓ SZERKEZET (Partitive Construction)

 1. Olvasd át a szabályt, már sok minden ismerős számodra. Ird be a szabályt a példamondatokkal a füzetbe.

Ha a megszámlálhatatlan főnév egy részét, mennyiségét akarjuk megjelölni, az ún. osztó szerkezettel tehetjük meg.

dtgdfgsdf
 1. https://youtu.be/D6eXc_Zi5DE Nézd meg a videót és gyakorold a szerkezetet.

Homework: Ex. 1, 2 pg. 119 ( SB)

 

Angol nyelv, Gál Vivien (galvivi97@gmail.com)

Tuesday, the fourteenth of April

Classwork

Revision

(Ismétlés)

Megtanultuk a there is (van) és there are (vannak) szerkezeteket. 

Tehát a there is-t használjuk ha egy dologról van szó. Pl. There is an apple on the table.

 A there are-t használjuk ha több dologról beszélünk. Pl. There are six apples on the table.

A some és any használatáról is tanultunk. A some-ot kijelentő mondatokban, míg az any-t kérdő és tagadó mondatokban használjuk.

Végezzétek el a feldatokat a füzetben!

 1.Válaszd ki a megfelelő szavakat és írd be úgy a mondatokat!

 1. There’s / There are fifteen girls in my class.
 2. There’s / There are a new teacher at the school.
 3. There are any / some sandwiches in my bag.
 4. Are there any / some bottles of water on the table?
 5. I haven’t got any / some food.

2.Válaszd ki a megfelelő szavakat a kihagyott helyekre, majd írd be a mondatokat!

 1. Oh no. ___ any carrots for dinner.

a  There isn’t                 b  There aren’t     c  Aren’t there

 1. Let’s cook ___ pasta!

a  a                       b  any                            c  some

 1. Here’s ___ orange for you to take to school.

a  some                b  any                            c  an

 1. There aren’t ___ pieces of tomato in the salad.

a  some                b  a                       c  any

 1. ___ a melon for breakfast.

a  Is there             b  There is            c  Are there

 

A feladatokat kérem lefényképezni és elküldeni a galvivi97@gmail.com e-mail címre április 22-ig.

 

Wednesday, the fifteenth of April

Classwork

Revision

(Ismétlés)

Gyakoroljuk a many, much, how many, how much és a lot of –ról szerzett ismereteinket!

A many és a much jelentése –sok. Különbség abban van hogy a many-t megszámlálható főnevekkel, míg a much-ot megszámlálhattalan főnevekkel használjuk.

Ez ugyanúgy igaz a how many és how much kérdsekre is.

Az a lot of –ot használhatjuk megszámlálható és megszmálhatatlan főnevekkel is. Jelnetése:sok.

 1. Pótoljátok be a mondatokba a megadott szavakat!

a lot of     how many     how much     many     much

 1. __________________ TVs are in your house?
 2. __________________ pasta would you like?
 3. There’s __________________ snow on the roads.
 4. There aren’t __________________ books on this subject.
 5. I don’t drink __________________ coffee.

Gyakoroljuk azokat a melléknév+elöljárószó kapcsolatokat amiket tanultunk

 1. Válasszátok ki a megfelelő elöljárószavakat!
 1. The Italian city Naples is famous ___ pizza.

a  with                           b  for                    c  of

 1. Alex is interested ___ science.

a  in                               b  with                          c  at

 1. I’m good ___ sport.

a  in                               b  of                     c  at

 1. My parents are worried ___ my brother.

a  with                           b  for                    c  about

 1. This restaurant is popular ___ families.

a  in                               b  with                          c  for

A feladatokat kérem lefényképezni és elküldeni a galvivi97@gmail.com e-mail címre április 22-ig.

 

Thursday, the sixteenth of April

Classwork

Tableware

(Teríték)

Tanuljunk meg néhány nagyon hasznos szót! J

 Írjátok be a szavakat a szótárba és tanuljátok meg!

       1. knife - [naɪf] – kés
       2. fork - [fɔːk] – villa
       3. spoon - [spuːn] - kanál
       4. cup - [kʌp] – csésze
       5. glass - [ˈɡlɑːs] – pohár
       6. bowl - [bəʊl] – tál
       7. plate - [pleɪt] – tányér
       8. teaspoon - [ˈtiː.spuːn] – kiskanál, teáskanál
       9. mug -  [mʌɡ] - bögre

Ebeen a videóban meghallgathatjátok, hogy hogyan ejtjük ki ezeket a szavakat, és azt is hogy hogyan képzik a többes számuka. Különösen figyeljtek a knife szó többesszámára! https://www.youtube.com/watch?v=qtzkpsRudq0

sert

Homework

Válaszd ki a megfelelő szavakat a mondatokba és írd le őket a füzetedbe!

 

spoon                                      glass                                        cup                              bowl                                        knife                                       fork                            table-cloth

 

  1. Give me some water in my _____________please.
  2. Use your ______________ to cut the meat.
  3.  Don't eat with your fingers, use your _______.
  4.  For the soup you need a _____________.
  5.  Please Alysson, give me some tea in my _________.
  6.  Lay the ______________on the table.
  7.  Prepare the salad in the ___________this dish is too small.

 

 

Tuesday, the twenty-first of April

Classwork

Kitchen

(Konyha)

Konyhai eszközök és felszerelések: (szintén írjuk be és tanuljuk meg őket!)

 1. fridge - [frɪdʒ]- hűtő
 2. cooker - [frɪdʒ] – sütő
 3. dishwasher - [ˈdɪ.ʃwɒ.ʃə(r)] – mosogatógép
 4. toaster - [ˈtəʊ.stə(r)] – kenyérpirító
 5. washing machine - [ˈwɒʃ.ɪŋ mə.ˈʃiːn] – mosógép
 6. frying pan - [UK: ˈfraɪ.ɪŋ pæn] – serpenyő
 7. freezer - [ˈfriː.zə(r)] – fagyasztó
 8. blender - [ˈblen.də(r)] – turmixgép
 9. microwave - [ˈmaɪk.rə.weɪv] – mikró
 10. tray - [treɪ] – tálca
 11. table-cloth - [ˈteɪb.l̩ klɒθ] – abrosz, asztalterítő
 12. sink - [UK: sɪŋk] – mosogató
 13. teapot - [ˈtiː.pɒt] – teáskanna
 14. bin - [bɪn] - szemetes

Egyéb hasznos kifejezések

To do the dishes/ to do the washing up– elmosogatni

To clear the table – leszedni az asztalt

To set te table/ to lay the table – megteríteni az asztalt

 

Wednesday, the twenty-second of April

Classwork

Kitchen

(Konyha)

Homework

Do the online exercises: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/house/kitchen-1

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/house/kitchen-2

 

 

Thursday, the twenty-third of April

Classwork

Online dining (Page 47 WB)

(Online étkezés)

Ex. 1, p. 47 WB – Pótold be a megadott szavakat az Internet fórumos üzenetekbe!

Homework

Ex. 2, 3 p. 47 WB – Olvasd a TV Dinners című szöveget, majd a harmadik feladatba pótold be a kihagyott szavakat a szöveg alapján!

Szavak, amik segíthetnek a szöveg megértésében:

 1. midnight – éjfél
 2. in front of – előtt
 3. quietly – csendesen
 4. viewers – nézők
 5. appear – megjelenik
 6. earn money – pénzt keres
 7. take part in - részt vesz valamiben
 8. full-time job – főállás
 9. pay – fizet
 10. main – fő
 11. reason – ok
 12. health – egészség
 13. popularity - népszerűség

 

Német nyelv, Csatári Edit

10. Stunde

Deutschland- Land und Leute

Deutschland – Németország

die Hauptstadt,-städte - főváros

 die Staatsfahne,-n – állami zászló

 die Lage - fekvés

das Nachbarland,-länder – szomszédos ország

die Bundesrepublik – szövetségi köztársaság

der Einwohner,-- - lakos

1. Lerne die Vokabeln.

2. Üb.2. S. 80. AH

3. Üb.3. S.120. LB (Egészítsd ki a mondatokat a táblázatban található szavakkal.)

4. Üb.4. S.81. AH (Melyik mondat vonatkozik Németországra. Jelöld be.)

5. Üb.6. S.81. AH (Egészítsd ki a mondatokat.)

Beküldeni a Mf 6. feladatát. Határidő: április 14. d.u 4 óra

 

Stunde 11.

Wo liegen die Städte?

Wo liegen die Städte? –Hol fekszenek a városok?

Norddeutschland – Észak-Németország

Süddeutschland – Dél- Németország

 Westdeutschland – Nyugat- Németország

Ostdeutschland – Kelet-Németország

 Mitteldeutschland – kötép- Németország

die Metropole,-n -  nagyváros

der Seehafen,-häfen – tengeri kikötő

 das Bürohaus, -häuser – irodaház

1. Lerne die Vokabeln.

2. Üb.2. S. 122.LB (Keresd meg a térképen a városokat.)

3. Üb.4. S. 123. LB (Olvasd el a szöveget és egészítsd ki a b. pontban található mondatokat.)

4. Üb 2. S. 82. AH (Egészítsd ki a mondatokat a tankönyvben elolvasott szöveg alapján.)

5. Üb.5. S. 124. LB. (Írj a városodról  (Beregszász) a minta alapján.) Ne felejtsétek el, hogy az „es gibt” kifejezés után Akkusativ használandó!

Beküldeni a Tk 5. feladatát. Határidő: április 17. d.u 4 óra

 

Stunde 12.

Berlin

Berlin – Berlin

das Tor,-e - kapu

 das Denkmal,Denkmäler-  emlékmű

 der Turm,Türme - torony

 der Reichstag – Reichstag ( a német parlament)

 das Parlament,-e - parlament

der Platz, Plätze - tér

 die Sehenswürdigkeit,-en - nevezetesség

1. Lerne die Vokabeln.

2. Üb. 3. S. 125. LB (Nézd meg és olvasd el, hogy hívják Berlin nevezetességeit.)

3. Üb.4 S. 126. LB (Olvasd el a szöveget és fordítsd le.)

4. Üb.5. S. 84. AH (Válaszolj a kérdésekre a Tk. 4. feladata alapján.)

Beküldeni a Mf. 5. feladatát. Határidő: április 21. d.u 4 óra

 

Stunde 13.

Die Ukraine ist mein Heimatland- Ukrajna az én hazám

Mein Heimatland- Hazám

  die Heimat - Haza

 das Heimatland - haza

 das Gebiet,-e - terület

rund – kerek, gömbölyű

 die Bevölkerung,-en   - népesség

1. Lerne die Vokabeln.

2. Üb. 2. S. 129. LB. (Próbálj válaszolni a kérdésekre. Segítságül hívhatod az internetet.)

3. Üb. 3. S. 128. LB (Olvasd el, egészítsd ki és fordítsd le a szöveget)

4. Üb. 5. S. 128. LB. (A 2. és 3. feladat segítségével írj szöveget Ukrajnáról. 10 mondat minimum)

Beküldeni a Tk 5. feladatát. Határidő: április 24. d.u 4 óra

 

Történelem, Szabó Árpád

Házi feladat

§ 50 151-162 oldal Róma szomszéd népei

§ 51 163-165 oldal A Római Birodalom hanyatlása

§ 52 166-168 oldal A Nyugat Római Birodalom bukása

Ellenőrizd tudásodat! Ezek a kérdések fognak szerepelni a témazáró dolgozatban.

 1. Sorold fel a Római hódítások három periódusát!
 2. Mi volt a Pun háború kiváltó oka?
 3. Mi volt az I. Pun háború következménye?
 4. Mi volt a II. Pun háború következménye?
 5. Mi volt a III. Pun háború következménye?
 6. Mi volt a lényege Camillus reformjainak?
 7. Mi volt a lényege Caius Marius reformjainak?
 8. Mi volt Pompeius és Caesar reformjainak lényege?
 9. Mik voltak a római jog alapeszméi?
 10. Mi okozta a Római Köztársaság válságát?
 11. Mi volt Gnachhus-testvérek reformjainak lényege?
 12. Milyen politikát folytatott Caius Julianus Caesar?
 13. Ki mondta a szállóigévé vált mondatot ” Te is fiam, Brutus?” és mikor?
 14. Ki volt Octavius Augustus és milyen jogkörökkel rendelkezett?
 15. Mely kúlturák hatottak leginkább a római művészetre?
 16. Nevezd meg az ókori Róma jelentős íróit!
 17. Milyen jelentős építmények épóltek a császárság korában?
 18. Magyarázd meg a következő fogalmakat: provincia, légió, legionárius, diktátor, gladiátor.
 19. Milyen események köthetők az alábbi évszámokhoz:

Kr.e. 500-250

Kr.e. 264-146

Kr.e.II. évszázad- Kr.u. II. évszázad

Kr.e. 264-241

Kr.e. 218-201

Kr.e. 149-146

Kr.e. 107

Kr.e. 100-44

Kr.e. 63-14

 

Matematika, Márkus Gabriella

Továbbra is minden feladatot írásban kell megoldani az iskolai füzetben a megadott dátummal és témával.

 

2020. április 14.

Ismétlés

Ismételd át a racionális számok összeadásának, kivonásának, szorzásának és osztásának szabályait!

Gyakorold ezeket a műveleteket az alábbi már ismert weboldalon:

https://miksike.net.ua/#pranglimine/training
Ismételd át a kifejezések átalakításáról tanultakat is (az egynemű tagok összevonását, a zárójelek felbontásának szabályait, a közös tényező kiemelését)!

Ha még eddig nem csináltad meg valamelyik házi feladatot, akkor pótold!

 

2020. április 16.

Egyenletek. Mérlegelv

Olvasd el figyelmesen a 31.§-t (241-244. oldal). Másold át a füzetedbe és tanuld is meg a 241., 242. és 243. oldalakon látható szabályokat. Másold át a füzetedbe az 1. és 2. feladatot megoldással együtt.

 

2020. április 17.

Egyszerű egyenletek megoldása

Nézd meg figyelmesen az alábbi videót:

https://www.youtube.com/watch?v=NjPk2zHfm9E

Majd oldd meg a következő egyenleteket:
1416 (245. oldal)

 

2020. április 21.

Zárójeles egyenletek megoldása

Nézd meg figyelmesen az alábbi videót:

https://www.youtube.com/watch?v=vz480DdVMJE

Majd oldd meg a következő egyenleteket:
1422 (246. oldal)

 

2020. április 23.

Egyszerű törtes egyenletek megoldása

Nézd meg figyelmesen az alábbi videókat! Mindkét videóban egy-egy egyenlet megoldása van bemutatva két módszerrel. Másold át a füzetedbe ezeket az egyenleteket a megoldásaikkal együtt (mindkét módszert)!

https://www.youtube.com/watch?v=yT3lKlEdUZ8&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=e2o-zpeZC_I

Ezután oldd meg a tankönyvből a következő két egyenletet! (Itt már elég leírni csak az egyik módszerrel a megoldást. Választhatod azt a módszert, amelyik jobban tetszett.)

1427 (1. egyenlet, 246. oldal)

1428 (1. egyenlet, 246. oldal)

 

2020. április 24.

Egyszerű törtes egyenletek megoldása

Oldd meg a következő egyenleteket!

1418 ( 246. oldal)

1426 (247. oldal)

(Ezeknél az egyenleteknél is célszerű használni az előző napi videókban bemutatott 1. módszert, vagyis beszorozni az egyenletek mindkét oldalát a törtek közös nevezőjével.)

Akinek kérdése van, írhat a gericsgabariella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre!

 

Informatika, Márkus Gabriella

2.B — 2020.04.14.
Ismételjétek meg az eddig tanultakat Scratch-ből!
Aki még nem érkezett megcsinálni valamelyik előző feladatot, az pótolja!


2.B — 2020.04.17.
Rajzok készítése a Scratch-ben ismétlések egymásba ágyazásával

Próbáld ki az alábbi két feladatot, nézd meg figyelmesen mi a közös és mi az eltérő a megoldásokban!

1) Készítsd el az alábbi programot, melyben a ceruza (pencil) szereplő a szóköz lenyomásakor lerajzol egymás mellett 6 négyzetet az ábra szerint! Mentsd el a projektet rajz3 néven!
Figyeld meg, hogyan használható egymásba illesztve kétszer is az ismétlés parancs!

er

2) Készítsd el az alábbi programot, melyben a ceruza (pencil) szereplő a szóköz lenyomásakor lerajzol 8 négyzetet az ábra szerint! Mentsd el a projektet rajz4 néven!
Figyeld meg, hogyan használható egymásba illesztve kétszer is az ismétlés parancs!

fdg

2.B — 2020.04.21.
Rajzok készítése a Scratch-ben ismétlések egymásba ágyazásával

Készíts egy programot, melyben a ceruza (pencil) szereplő a szóköz lenyomásakor lerajzol 5 különböző színű szabályos háromszöget az alábbi ábra szerint. Használd kétszer is az ismétlés parancsot! Mentsd el a projektet rajz5 néven!

dtgh

Ha szeretnél erre a feladatra (rajz5 nevű projektre) jegyet kapni, küldd el a megoldást április 24-ig a gericsgabariella@gmail.com címre!

 

 

2.B — 2020.04.24.
Rajzok készítése a Scratch-ben ismétlések egymásba ágyazásával

Készíts egy programot, melyben a ceruza (pencil) szereplő a szóköz lenyomásakor lerajzol 6 különböző színű szabályos hatszöget az alábbi ábra szerint. Használd kétszer is az ismétlés parancsot! Mentsd el a projektet rajz6 néven!

dfgh

Ha szeretnél erre a feladatra (rajz6 nevű projektre) jegyet kapni, küldd el a megoldást április 28-ig a gericsgabariella@gmail.com címre!

Akinek kérdése van, szintén írhat a gericsgabariella@gmail.com e-mail címre vagy Messengeren Márkus Gabriella névre!

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

53. téma Felszín alatti vizek. ( április 15)

A földkéreg felső rétegeiben található vizeket felszín alatti vizeknek nevezzük.

A víztartó rétegek a bennük lévő pórusoknak köszönhetően  kereszül tudják engedni magukon a vizet. Jó vizáteresző képességű pl.: homok, kavics, murva, hézagos mészkő.

A víztartó kőzetek alig engedik át a vizet. ilyen az agyag, homokkő, gránit. a leszivárgott vizek ezekben a rétegekben megrekednek.

A talajvizek felső vízhordó réteget képeznek. ez a felszíntől számított első vizató réteg.

A rétegközi vizek a két viztartó réteg közötti vízhordózó rétegben összpontosulnak. Ha vízhordózó rétegek csőszerűek és a köztük lévő vízhordózó réteget teljesen kitölti a víz, akkor a rétegközi vízre nyomás nehezedik, ezért nyomás alatti vagy artézi víznek nevezzük.

A felszín alatti vizek is munkát végeznek. Oldják a kőzeteket. A só, mészkő, gipsz rétegekben üregek, barlangok képződnek.

Az oldott sókat és gázokat tartalmazó vizeket ásványvizeknek nevezzük. A 20 foknál melegebb vizeket termálvizeknek nevezzük.

(Ha visszamegyünk a Hidroszféra című témából dolgozatot írunk 41-53 téma.)

( A jegyzetet kérem  a zárójelben lévő dátummal beírni a füzetbe.)

54. téma Bioszféra. (április 16)

A bioszféra a Föld élőlényekkel benépesült burka. A bioszféra felső határa az atmoszférában 20-25 km magasságban húzódik. A hidroszférában az élet minden rétegben megtalálható. A litoszférában az alsó határ 5 km mélyen húzódik. A bioszférában az élőlények biztosítják az energia és az anyagok körforgását.

A növények összességét bolygónkon vagy egy adott területen növényzetnek nevezzük. az állatvilág az állatok társulásai.

Földünk egyes éghajlati öveiben eltérő növény és állattársulások vannak jelen:

Egyenlítői öv – egész évben forró és nedves az éghajlat. Egyenlítői esőerdők vannak. Az állatok nagy része a fákon él.

Szubekvatoriális öv – szavannák alakultak ki. Főkép füves növényzet, valamint nagy füevő állatok és nagyragadozók.

Trópusi öv – magas hőmérséklet és kevés csapadék. Gyér szárazságtűrő növényzet. Állatok főkép rovarok, hüllők, rágcsálók.

Mérsékelt öv – vegyes és lomblevelű erdők vannak. A déli részen szteppek alakultak ki. Erdei ész sztyeppei állatok jellemzőek.

Arktikus öv – egy ész évben hideg van. A növényzet gyér, fűfélék, zuzmók, mohák. Állatvilága szegény. Főkép hidegtűrő állatok.

(Kérem a jegyzetet beírni a füzetbe a zárójelben megadott dátummal).

55. téma Talajok. (április 22)

Talaj – a földkéreg legfelső termékeny rétege. A talajképződés feltételei: hőmérséklet, víz, domborzat, alapkőzet, élő szervezetek. Eltérő földrajzi szélességeken más-más talajtípusok jönnek létre.

Egyenlítői öv – vörös- és sárgaföldek. Egyenlítői esőerdők alatta alakulnak ki. Alacsony a termőképességük.

Trópusi öv – szürke félsivatagi talajok. Száraz körülmények között képződnek. Rendkívül alacsony termőképességű.

Mérsékelt öv – déli részén sztyeppek alatt csernozjomtalajok képződtek. a kevés nedvesség mellett a lágyszárú növényzet bomlása következtében keletkezik. Ennek a legmagasabb a termőképessége.

A mérsékelt öv északi részén a Vegyeserdők alatt podzolos talajok jönnek létre. A sok csapadék átmossa a talajt és az oldható szerves vegyületek kimosódnak belőle. Feldúsulnak az oldhatatlan alumínium és szilícium vegyületek Ez a világosszürke podzolréteg. Alacsony a termőképessége.

A mérsékelt övben a lomblevelű erdők alatt barna erdei talajok jönnek létre. Megfelelő nedvességi viszonyok mellett keletkeznek, jó a termőképessége.

Arktikus éghajlati öv – glejes talajok keletkeznek. Magas talajvízszint, az alsó rétegben örökfagy található. Nagyon rossz a termékenysége.

( Jegyzetet kérem a füzetbe beírni a zárójelben megadott dátummal).

56. téma Természeti komplexumok. (április 23)

A természet egymással szoros kapcsoltban lévő összes összetevője – kőzetek, víz, levegő, talajok, szervezetek – együttesen természeti komplexumot alkot.

A természeti komplexumokat tájnak is nevezik. A földrajzban a táj nem a táj képét jelenti, hanem vidékként, meghatározott területként értelmezik.

A természeti komplexumoknak különböző a kiterjedése. Nagy természeti komplexumok a kontinensek és óceánok, kisebbek a hegyek, síkságok, erdők, sztyeppék, sivatagok, még kisebbek az erdei tisztások, vízmosások, árkok, tavak, lápok. Mindegyikre a természeti komponensek sajátságos egysége jellemző.

Az ember gazdasági tevékenysége során megváltoztatta az eredeti természeti komplexumokat és antropogén természeti komplexumokat hozott létre. Ilyenek pl.: szántóföldek, gyümölcsösök, utak, vasutak, városok.

( A jegyzetet a zárójelben megadott dátummal kérem beírni a füzetbe.)

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 14 – április 24)

 1. A korpafüvek és zsurlók (40 §) Figyelem! A tankönyvben hiba  van a § címében!

Jegyzet + feladat a 181 oldalon (kitölteni a táblázatot)

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch20s15.html

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/harasztok/

 

 1. A páfrányok (41 §)

Jegyzet + berajzolni a 176 ábrát a 183 oldalon. Kitölteni a táblázatot a 183 oldalon!

http://www.szepzold.hu/pafranyok_a_hajdan_volt_uralkodok

https://www.youtube.com/watch?v=84_b1XMa_Q4

https://www.youtube.com/watch?v=jf7rMGSW4B0

A kidolgozott házi feladatokat  április 23ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Ének, Varga Andrea

Téma: Szimfónia kialakulása és története

Szimfónia (gör.: symphonia [szünfoné, szünfonia = együtthangzás, összhang], ol. sinfonia, ném. Symphonie), az ókori görög zenében általában konszonáns hangközt, speciálisan az oktávát jelenti; a rómaiaknál egy hangszernek neve, mellyel oktávákban kisérték az éneket (Schilling: Encyklop. d. gesamten mus. Wissenschaften 1840). Hasonló értelmű a Kr. u. 7. század symphoniaci elnevezése, mellyel a pápai énekkar gyermek-énekeseit jelölték; ezek a fiuk a mélyebben éneklő férfiakat a felső oktávában kisérték. Az ókori asszír-babiloni kultúrában a Sz. név dudaszerű hangszert (görög források szerint symphoneion) jelentett. Hasonlóképpen hangszer-név volt a középkorban is, és pedig hol dudaszerű, hol húros hangszert, forgólantot, vielle-t jelölnek ezzel a névvel (chifonie, symfonia). Hucbaldus (10. század) megkülönbözteti a S.-t (konszonanciát) a diaphonatól (disszonáns hangköz); hasonlóképpen már ő előtte Isidorus sevillai érsek is.

 

A 14-15. századtól kezdve a symphonia elnevezést többszólamú hangszeres darabok jelölésére kezdik használni. Elvétve ekkor is, később is, még vokális művet jelöl (Symphonia Angelica di diversi eccellentissimi musici a 4, 5, 6 voci, nuovamente raccolta da H. Waelrant, Antwerpen 1594; Heinrich Schütz lényegében a velencei concerto-stílus nyomdokain halad, mikor 1629. kiadja kantáta-szerű Symphoniae sacrae-sorozatát, melynek apparátusa 1-2-3-szólamú ének, orgona és néhány obligát hangszer kombinációjából alakul). A 17. század elején egyideig megkülönböztetik a sonata-t a sinfonia-tól; előbbi a polifonikusabb szerkezetű, utóbbi a homofonabb, akkordikus-harmonikus szerkezetű (rendszerint kétszakaszos, reprízes dalformában készült) hangszeres kompozíciót - és pedig többnyire több hangszerre szóló ünnepélyes bevezetőtételt - jelenti (S. Rossi, Marini, Gabrieli, Merula, Buonamente). Ez a megkülönböztetés mindinkább elmosódik ugyan, de a sinfonia lényegében továbbra is a nem annyira kontrapunktikus, mint inkább harmonikus jellegű, zenekari tutti-ból (ripieno, grosso) álló bevezető és közzenéket jelenti (operákban, oratóriumokban, kantátákban); némelykor zenekari intermezzószerűen (intermedium, ritornell) lép fel (az első ilyen Zinfonia [3 fuvolára] Peri Euridice-jében tűnik fel 1600.), néha rövidebb vagy hosszabb bevezető-szakasz (Schütz, Carissimi, Bernhard, Tunder), mialatt a sonata mindinkább a többtételes, önálló hangszeres kompozíció értelmét nyeri.

 

A 17. századi suite- és partita-irodalom a század közepe óta szintén bevezető tétel gyanánt alkalmazza a sinfonia-t (Ahle, Rubert, Rosenmüller). Mikor Lully kialakítja a francia ouverture (l. o.) formatípusát és az a 18. század első felének szvit-irodalmát elhatározó módon befolyásolja, a francia típustól formailag eltérő (olasz) opera-nyitányt kezdik sinfoniá-nak nevezni (A. Scarlatti 15 sinfonia-t ír kiszenekarra és többek között egy háromtételes sinfonia-t - a Prigioniero fortunato c. operájához [1698] -, mely az ouverture-től nem különbözik lényegesen). Nagy általánosságban a sinfonia még a 18. század közepéig az egytételes entrée-t jelenti, míg a többtételes formákra (nyitányok, opera-suite-ek) az ouverture elnevezést alkalmazzák (Londonban még Haydn szimfóniáit is ouverture-öknek nevezték az 1790-es években). 1750 táján azonban a sinfonia formája átalakul s csakhamar mint uralkodó műfaj nyomul előtérbe. Az eddigi ornamentális-figurációs szokvány-stílus, konvencionális akkord- és passage-sorozatok helyébe mindinkább karakterisztikus, hajlékony, újszerű tematika lép, eleinte még nagy, kétrészes dalformában, melyből azután mind határozottabban kialakul a modern (Haydn-féle) kettőstémájú szonáta-forma.

 

Ez a korszakos átalakulás kétségtelenül az olasz (nápolyi) opera-sinfoniából indult ki, de nem magának az operanyitánynak kereteiben, hanem a zenekari ensemble- és kamarazene területén ment végbe. A kezdeményezés dicsőségéért a legkülönbözőbb területek vetélkednek; ezideig úgy látszik, hogy az új fejlődés fókuszai 1. Nápoly és Milano, az újabb olasz koncert-sinfonia irodalma (Pergolesi, Sammartini, J. Chr. Bach), 2. az osztrák népies tradíciókból építő preklasszikus bécsi iskola (Wagenseil, Monn), 3, néhány észak-német mester kezdeményezése (Graun), 4. a mannheimi iskola (Stamitz, Richter) nagyjelentőségű reformjai, 5. francia úttörők munkássága (párisi iskola: Corrette, Leclair, Gossec). Az új szimfónia-stílus úttörői közé tartozik Olaszországban Vivaldi is (főként 9 sinfoniá-ja vonóshangszerekre, két oboára és két fuvolára, valamint nagyszáma concerto-ja említésreméltó). A francia mesterek közül Gossec már kétségtelenül a mannheimi iskola (l. o.) hatása alatt áll. Riemann kissé egyoldalúan hangsúlyozta a mannheimiek történeti jelentőségét, mikor bennük látta az új Sz. egyedüli megteremtőit; kétségtelen azonban, hogy Stamitz stiláris reformjai valóban elhatározó hatással voltak az egész utána következő generációra. Már op. 1-ével (zenekari triók) tudatosan átviszi az újabb szonátaformát - ahogyan azt pl. Pergolesi a triószonátákban kamaraszerűen alkalmazta - a nagy (zenekari) ensemble-ra; az ő és követőinek (Richter, Cannabich) műveiben már vitathatatlanul előttünk áll az első tétel kiforrott szonáta-konstrukciója (2 téma exponálása, tematikus feldolgozás, visszatérés), továbbá a négytételes szerkezet (ebben a sorrendben: Allegro, Andante, Menuetto, Presto).

 

A szimfonikus zenekar klasszikus tagoltsága: a vonósok csoportos, a fúvóshangszerek páros (individualisztikus) alkalmazása (2 oboa, 2 fuvola, 2 kürt, 2 trombita, üstdob) szintén a mannheimi mesterek (olasz buffo-komponistáktól tanult) praxisa nyomán él tovább Haydn és Mozart szimfonikus oeuvrejében. Az ő nyomukban s az ő szellemükben művelik az új zenekari műfajt Boccherini, Gossec, Dittersdorf, Leopold Mozart és mások is; nagyrészben az ő jellegzetes formájuk volt az, mely azután szellemben, formában, eszközökben és tartalomban egyaránt kitágult, elmélyült és halhatatlan virágzásra emelkedett Haydn, Mozart és Beethoven szimfóniáiban.

 

Mozart, aki 49 szimfóniát irt, formailag nem tér el a Haydn-teremtette mintáktól (több mint 100 szimfónia!), bár formai fejlődésében olasz impulzusok is szerepet játszanak. A 18. század vége szimfóniáinak első tételeiben általában még világosan felismerhető az olasz intradasinfoniával, a francia nyitánnyal, a táncszvittel és a kamara-szonátával való formai kapcsolat. A menuette valószínűleg a szerenád- és divertimento-irodalomból jutott a szimfóniáira; az utolsó tétel legtöbbször rondó-szerű (főként a rondó magasrendű, szonátaformával kombinált mozarti típusa jellegzetes), de követheti a szonátaformát is.

 

Beethoven a menuette-et (mely már Haydnnál elveszítette nyugodt táncjellegét), scherzo-vá alakította át, miáltal az utolsó stilizált tánc is kiszorult a szimfóniából s így annak utolsó kapcsolata is megszűnt a suite-tel. A szimfónia kétségkívül itt, Beethoven művészetében érkezett el fejlődésének tetőpontjára.

 

Beethoven megőrzi a szimfonikus forma alapsémáját, de valamennyi tétel kereteit kitágítja, monumentális arányokban épít. Kilenc szimfóniája egymástól lényegesen eltér, azt mondhatnók, mindegyik egy-egy külön világot képvisel. Az első és második még Haydn költészetével rokon, a harmadik (Eroica) hősi hangokat csendit meg, az ötödik (Sors-szimfónia) a tragikus pátosz világába vezet, a hatodik (Pastoral) idillikus színekben ragyog, a hetedik a táncszvit gondolatának leggrandiózusabb szimfonikus felfokozása, a negyedik és nyolcadik inkább lírikus pasztell-színek atmoszférájában lebeg, a kilencedik - méreteiben is leggrandiózusabb - kantáta-szerű kórus-dithyrambussal zárul. Beethoven ezekben a szimfóniákban a zenekart is heroikusan-individuális művészetének szolgálatába állította; zenekara összetételében nem tér el lényegesen Haydnétól, legfeljebb abban, hogy a klarinétnak állandó helyet biztosit s egyes tételekben (5., 9. szimfónia) 3 puzónt is alkalmaz. A 19. század romantikusai szimfonikus zenéjükben közvetlenül Beethoven stílusába kapcsolódnak mind formai szempontból, mind a kifejezés lírai módon szabad, pathetikus nyelvezetében; egyik oldalon a szimfónia klasszikus kereteit őrzik s töltik meg - főként Schubert kezdeményezése óta - romantikus tartalommal (Weber, Schumann, Mendelssohn, Spohr, Brahms, - a század második felében Rubinstein, Csajkovszki, Glazunov, Franck, Bruckner, Mahler, újabban Szymanowski, Milhaud, Alfano, Respighi, Bloch stb.); eléggé sűrűn művelik a szimfonikus apparátusnak kórussal kombinált formáját is, melyre Beethoven mutatott példát a 9. szimfóniában (a franciák ode-symphonie-nak nevezik; Félicien David, Liszt, Mahler).

 

Végül épp ide, Beethoven utolsó szimfóniájának tradíciójába kapcsolódik a szimfonikus költemény (l. o.) új, romantikus formája, a 19. századnak ez a reprezentáns műfaja is, mely azonban lényegében nem tekinthető a Sz. organikus továbbfejlesztésének, minthogy nem abszolut zenei formát követ, hanem valamilyen határozott irodalmi programra támaszkodik és formáját esetről-esetre a cselekmény menetéhez méri (Berlioz - kinek Fantasztikus szimfóniá-ja mintegy összekötő kapcsot jelent szimfónia és szimfonikus költemény között -, Liszt, Franck, Saint Saëns, Strauss, Dvorák).

 

A legújabb zeneirodalomban egyidőre, úgy látszik, a kisebb méretű s főként szűkebb apparátusra szabott szimfonikus formáké a vezetőszerep. A szimfónia-irodalom zenekari apparátusának főbb változásait a 18. század közepe óta az alábbi néhány adat tünteti fel: Haydn és Ph. Em. Bach első szimfóniái (1756); vonós-együttes, 2 oboa, 2 kürt. Haydn utolsó szimfóniája (1794): vonósok, 1 fuvola, 2 oboa, 2 fagott, 2 kürt, 2 trombita, üstdob. (Ezenkívül Haydn gyakrabban alkalmazza a klarinétot is.) Beethoven 9. szimfóniája (1824): vonósok, 2 fuvola, 2 oboa, 2 klarinét, 2 fagott, 1 kontrafagott, 4 kürt, 2 trombita, 3 puzón, üstdob. Brahms első szimfóniájának (1876) ugyanez a zenekari apparátusa. Mahler 6. szimfóniája (1906): vonósok, 4 fuvola, 4 oboa, 4 klarinét, basszusklarinét, 3 fagott, kontrafagott, 8 kürt, 4 trombita, 3 puzón, basszustuba, üstdob, hárfa, celesta, harangjáték, xilofon, ütőhangszerek.

Házi feladatként hallgassátok meg a következő szimfóniákat:

https://www.youtube.com/watch?v=DERt3yF7Zo4

https://www.youtube.com/watch?v=q4VOQ50kMDE

https://www.youtube.com/watch?v=a8jp2FKmDKM

https://www.youtube.com/watch?v=u6_nJ11BgTE

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Remélem, a sok tanulni való mellett mindenkinek jut ideje a testmozgásra. Szeretném most is hangsúlyozni, hogy bármilyen mozgást választotok, a lényeg a rendszeresség és a fokozatosság! A bemelegítés és a nyújtás minden alakommal kötelező!

Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=G-wbtsTB3gU
 2. https://www.youtube.com/watch?v=6oA6UfSiJgM
 3. https://www.youtube.com/watch?v=Q-FGCdB7_v8
 4. https://www.youtube.com/watch?v=sjKCqm2EO3I

Továbbá hétfőtől egy új adás indult „Mozogj otthon!” címmel.

Képzett szakemberek (gyógytornászok) tízperces napi adásokban mutatnak be tornagyakorlatokat. A műsor minden korosztálynak szól.

A járványügyi helyzetben egészségünk megőrzése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres mozgás.

A Mozogj otthon! adásai több csatornán is láthatók: a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M5 is sugározza; hétfőtől minden napszakban elérhetők a közmédia tévécsatornáin, és megtekinthetők a Mediaklikk.hu oldalon.

Játszási időpontok az alábbi linken: https://port.hu/adatlap/film/mozi/mozogj-otthon-mozogj-otthon/movie-217896

Jó tornázást kívánok Mindenkinek!

77