A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium adott otthont március 17-én az iskolai vezetők – igazgatók, igazgatóhelyettesek és szervezőpedagógusok – továbbképzésének keretében megvalósult Az iskolai nevelés alapjai – Az iskolai nevelés problémái a szülők és tanárok szemszögéből c. szemináriumnak, amelyet a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata szervezett. A rendezvény Magyarország Beregszászi Konzulátusának köszönhetően az 1956-os forradalomnak emléket állító kiállítás megnyitójával kezdődött, amely után a résztvevők megtekintették a gimnazisták március 15-ei zenés-irodalmi műsorát.

A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője, Gabóda Béla szervezésében zajló továbbképzés résztvevőit elsőként Szabó Árpád, a Bethlen-gimnázium igazgatója köszöntötte, majd Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul szólt a jelenlevőkhöz, megnyitva az 1956 – A szabadságért és a függetlenségért című roll-up kiállítást. A főkonzul előadásában elhangzott, hogy a beregszászi konzulátus tervei szerint minden kárpátaljai magyar iskolába eljuttatják a kiállítás anyagát, ahol erre igény mutatkozik, s ugyancsak támogatják a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház '56-os tematikájú darabjának bemutatását a magyar iskolák tanulóinak.
A továbbiakban Szabó Árpád igazgató ismertette a jelenlevőkkel a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium újraindításának történetét, működését, az itt folyó tehetséggondozó munka mibenlétét. A Bethlen-gimnázium Kárpátalja legeredményesebb magyar tannyelvű tanintézménye, megyénk iskoláinak összesített eredménylistáján pedig az 5. helyen áll. Ezenkívül több éve Akkreditált Tehetségpontként és Európai Tehetségpontként működik a tanintézmény, amely munka koordinátora Marton Anikó igazgatóhelyettes. A gimnázium nevelési koncepciójáról és tevékenységéről, a rendezvények nevelő-identitásformáló hatásáról Kázmér-Bálint Zsuzsanna szervezőpedagógus tartott előadást. 
A szeminárium résztvevői az elhangzottak „szemléltetéseképpen” megtekintették a gimnazisták 1848–49-es szabadságharcnak szentelt ünnepi műsorát, amelyet a tanintézmény hagyományaihoz híven a IV. évfolyam diákjai készítettek Kocsis Marianna magyartanár, Károly Katalin igazgatóhelyettes és Kázmér-Bálint Zsuzsanna irányításával. Napjainkban ugyancsak fontos üzenetet közvetített a műsor: nem feledjük márciusi ifjainkat, akiknek a példája minket, mai magyarokat is a szülőföldünk, nemzetünk iránti hűségre, cselekvő hazaszeretetre ösztönöz!

Iskolai vezetők szemináriuma a Bethlen-gimnáziumban szabadságharcaink jegyében