Idén a 60. évfordulóját ünnepeljük a magyar történelem világrengető forradalmának, az '56-os magyar szabadságharcnak, amelyet vérbe fojtott ugyan a kegyetlen szovjet zsarnokság, de a Szovjetunió rendíthetetlennek hitt ereje megtört, s ha évtizedek múltán is, de az akkor keletkezett repedések nyomán összeomlott a birodalom.

A gimnázium diákjai és tanárai számára idén egy különleges előadás megtekintése tette felejthetetlenné az '56 „izzó őszére”, az október 23-tól november 4-ig tartó napokra való emlékezést. Tetemrehívás című műsorukkal Európa-szerte ismert előadóművészek léptek fel tanintézményünkben: Debreczeni Tibor és Cserna Csaba.

Debreczeni Tibor a drámapedagógia módszerének magyarországi meghonosítója, a Magyar Drámapedagógiai Társaság alapító elnöke, dramaturgiai könyvek szerzője. Csokonai-díjas előadóművész, öt önálló est alkotója. 1956-ban a debreceni tanítónőképző tanára és az iskolai forradalmi bizottmány elnöke volt. 1957-ben fegyelmit kapott és áthelyezték egy másik iskolába. Mellette tíz éven át a debreceni József Attila Irodalmi Színpad rendezője és művészeti vezetője volt. Irodalmi műsorait ezer bérletes fiatal látogatta. Budapesten, a Műszaki Egyetem országos elismertségre emelkedett Vári Színpadának rendezője volt. A Népművelési Intézetnek 22 éven át metodikusa. Nyugdíjba vonulása után a Károli Egyetem Tanítóképző Főiskolájának tanára, a főiskola színpadának rendezője lett, mint ilyen, két nevezetes dokumentumjáték alkotója, melyekkel bejárták a Kárpát-medence és Nyugat-Európa magyarlakta településeit. Az idők során húsz kötete jelent meg, köztük színjátékainak gyűjteménye. A köztársasági elnök 2015-ben a Magyar Érdemkereszt Lovagkeresztjével jutalmazta.

Cserna Csaba  – aki visszatérő vendégként, régi jó ismerősként érkezett a gimnáziumba – 1972-ben szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán. Diplomatervével első díjat szerzett a Híradástechnikai Tudományos Egyesület diplomaterv-pályázatán. Tagja volt a Műegyetem Vári Színpadának. Debreczeni Tibor tanítványa. Négy évig színészként dolgozott a Kaposvári Csiky Gergely Színházban. Három önálló estje van. Jelenleg Németországban dolgozik fejlesztő mérnökként. A frankfurti magyar közösség aktív tagja, a magyar szellemi élet ápolója. A Magyar Kultúra Lovagja kitüntetését 2014-ben vette át a magyar kultúra külföldi népszerűsítéséért.

A Tetemrehívás című dokumentumműsor I. része a Titkos jelentések 1956. október 23–november 4. című kötet anyagára épült, elsősorban a budapesti brit és USA-követségek titkos jelentéseire, fax-üzeneteire, táviratszövegeire s telefonbeszélgetéseire. A szövegek között Vas István, Tamási Lajos, Sinka István, Füst Milán, Buda Ferenc, Kibédi Varga Áron versei hangzottak el. A II. rész, a Kedves, jó Kádár elvtárs! – válogatás Kádár János levelezéseiből, 1954–1989. című kötet dokumentumait, valamint Kádár János beszédrészleteit használta fel. A tényanyagok között irodalmi művek szerepeltek Illyés Gyulától, Obersovszky Gyulától, Kassák Lajostól, Krassó Györgytől, Faludy Györgytől, Zalán Tibortól, továbbá prózai szövegek Albert Camus-tól, Borisz Paszternaktól, valamint Wittner Máriától.

A két előadóművész döbbenetes erejű előadása a jelen levő tanárok, a forradalom eseményeit a történelemórákról már ismerő végzősök és a fiatalabb gimnazisták számára egyaránt megrázó és egyben felemelő élmény volt. Erről tanúskodtak Szabó Árpád igazgató meghatott szavai, amikor köszönetet mondott a felejthetetlen előadásért, és ezt bizonyították a gimnazisták kérdései, az előadás nyomán megfogalmazott gondolatai, amelyek az előadás utáni közvetlen beszélgetés során hangzottak el. Az előadóművészeken kívül ezen a beszélgetésen részt vett Cserna Csaba felesége, Láng Judit is. A 88 éves Debreczeni Tibor szenvedélyes, szuggesztív előadásmódjával, az '56-os események résztvevőjeként felidézve személyes élményeit kitörölhetetlen hatást gyakorolt a gimnazistákra, csakúgy, mint Cserna Csaba, aki szintén elmondta, hogyan élte meg azokat a történelmi jelentőségű időket, és Láng Judit, aki arról osztotta meg gondolatait, hogy nemcsak a kivételes időkben, hanem a hétköznapokban is, mindennap mindenki számára kihívást jelent a becsületes helytállás.

Köszönjük mindnyájuknak a felejthetetlen élményeket, és reméljük, hogy a jövőben is lesz alkalmunk vendégül látni őket gimnáziumunkban. 

„Tetemrehívás” az 1956-os forradalom ünnepén