Huszonöt éves a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium. Ez egy ember életében ifjúkor, egy gimnázium életében talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy csak a bevezető szakasz, az élet kezdete, de mégis történelem.

Az évfor­du­lók min­dig külön­le­ges, kitün­te­tett helyet fog­lal­nak el az ünne­pek között. A nagy ese­mé­nyek, melyek velünk tör­tén­nek, nagyon fon­to­sak szá­munkra. Ami­kor évfor­du­ló­kat ünnep­lünk, ezekre a meg­ha­tá­rozó pil­la­na­tokra gon­do­lunk. Miért is fon­tos az évfor­du­lók ünneplése? Az ünne­pek, a jeles napok meg­mé­rik az idő szün­te­len folyá­sát. Pihenő­he­lye­ket jelöl­nek ki szá­munkra, ahol végig­gon­dol­hat­juk az út foly­ta­tá­sát.

Az alig „nagykorú" gimnáziumunk egy egészen különös utat tört magának közoktatásunk intézményrendszerében. Igen rövid idő alatt eljutott Kárpátalja legrangosabb intézményei közé. Az itt folyó oktató-nevelőmunka, az ezzel szervesen összefüggő eredményesség elismerésre méltó, modell értékű.

Így 2016. szeptember 30-án a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium fennállásának 25. évfordulóját méltathattuk a Beregszászi Művelődési Házban.

Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével:

Buhajla Józsefe, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja;

Gara Katalin,  Magyarország Beregszászi Főkonzulátusának konzulasszonya;

Mikulin Viktor, Kárpátalja kormányzójának helyettese;

Tóth Miklós, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője;

Sterr Attila, a Megyei Oktatási és Tudományos Főosztály vezetőjének helyettese;

Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke;

Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, a KMKSZ Beregszászi Járási Szervezetének vezetője;

Babják Zoltán, Beregszász megyei alárendeltségű város polgármestere;

Horváth László, a Beregszászi Járási Tanács elnökhelyettese;

Simon Gyöngyi, a Beregszászi Járási Oktatási és Sportosztály vezetője;

Babják Edit, a Beregszászi Oktatási Osztály vezetője;

Dr.Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának dékánhelyettese;

Zán-Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke;

Taraczközi Ference, a Beregszászi Református Egyház vezető lelkésze;

Dr.Somlyai István, a DuPont regisztrációs igazgatója, aki magánemberként évek hosszú során támogatta gimnáziumunk idegen nyelv oktatását;

Udvari István, a Beregszászi Magyar Gimnázium nyugalmazott igazgatója;

Tóth Győző, a Beregszászi Járási Oktatási és Sportosztály főmunkatársa;

Bacskó Tivadar, a Közoktatási Dolgozók Beregszászi Járási Szervezetének elnöke;

Pappné Fülöp Ildikó, a hajdunánási Csiha Győző Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója;

Hapák István, a Beregszászi Járási Oktatási Osztály nyugalmazott vezetője;

Medvigy István, a Beregszászi Járási Oktatási Osztály egykori vezetője;

Kenéz Volodimir, az ukrán gimnázium igazgatója;

Barna György, a Beregszászi Református Egyház Tanügyi Bizottságának elnöke;

Makuk János, a Máltai Szeretetszolgálat Beregszászi Járási Szervezetének elnöke;

Bárdos Péter,  a Kárpátaljáért Területi Jótékonysági Alapítvány elnöke.

Köreinkben köszönthettük még a Kultúrák Közötti Kommunikáció a Kárpát-medencében című program résztvevőit: a Füleki Gimnázium, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, a hajdunánási Csiha Győző Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Szabadkai Középiskola, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola és a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium képviselőit.

Huszonöt év nem nagy idő, de elég ahhoz, hogy az elvégzett munka gyümölcsét már beérni láthassuk. Európa szerte híres végzősökkel is büszkélkedhetünk, sokan már doktori címet szereztek, közülük számosan főiskolai tanárok, tizenhatan pedig pedagógusként tértek vissza egykori alma materükbe. S ha mindenkit nem is, de néhány egykori végzősünket, akik kiemelkedő sikereket tudnak felmutatni köreinkben köszönthettük.  Így Kiss Juliannát, aki a Beregszászi Művészeti Iskola tanára, Tóth Győzőt, a Beregszászi Járási Oktatási és Sportosztály főmunkatársát, Kovács Klára is beszámolt pályafutásáról, aki a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának adjunktusa, végül pedig, de nem utolsó sorban Laskoti Zoltán tiszteletes úr szólt az ünneplő közönséghez Isten igéjével. Köszöntőjükben beszéltek tanulmányaikról, sikereikről és arról, hogy a gimnáziumban eltöltött évek mennyire meghatározták életük további alakulását.

A média jóvoltából sokak számára ismerős lehet két egykori diákunknak, Kovács Dánielnek és Holozsai Eszternek a neve.

Holozsai Eszter, aki a Duna Televízió Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató műsorának korcsoportnyertese lett akadályoztatása miatt nem tudott eljönni. Ellenben körünkben köszönthettük a tavaly még 5.-es gimnazista Kovács Dánielt, aki az MTVA és a Hagyományok Háza közös népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorának, a Fölszállott a páva gyermek kiadásának különdíjasa, és a Borzsa-Vári zenekart, melynek vezetője Kovács Sándor, Dániel édesapja.

Örömünkre szolgált hallani, milyen meghatározó állomása volt egykori diákjainknak a gimnazista lét. De azt gondoljuk, azok értékelik legmagasabbra a tőlünk kapott útravalót, akik a számukra legnagyobb értéket, gyermeküket ránk bízzák. Több olyan diákunk van jelenleg, akinek édesanyja gimnáziumunk diákja volt. Ezen szülők nevében Lechner Ilona szólt az egybegyűltekhez.

Tanintézményünket okos és tehetséges diákok, kiváló pedagógusok segítik nap mint nap abban, hogy megállja a helyét az egyre élesebbé váló versenyben a középiskolák között. Jubileumi ünnepségünk befejezéseképpen a gimnázium diákjainak műsorát tekinthettük meg, amelyben magyarságukról, hazaszeretetükről, kitartásukról tettek tanúbizonyságot.

Köszönet illeti az iskola volt és jelenlegi pedagógusait, vezetőit, diákjait, a szülőket és a támogatókat azért az elszánt alkotó munkáért, amellyel felépítették, megteremtették a most 25 éves Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumot.

 

 

 

Megosztás

25 éves a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium