7 A

Törzs

Május 12 - 22.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok a május 12 - 22 közötti házi feladatokat

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Kedves Diákok! Nagyon valószínű, hogy az idei tanévben már nem fogunk személyes találkozni, vagyis az osztályozásnál a beadandó házi feladatok jegyei is beszámítanak. Éppen ezért kérlek Titeket, hogy mindenki időben küldje vissza a leadandókat! Ellenkező esetben, mivel nincs mit értékelnem, kénytelen leszek 1-es érdemjegyet tenni!

A verseket igyekezzetek elküldeni!A határidő április 26. volt!

A házi feladatok leadása mindenkinek kötelező!

Az érettségizőknek sok sikert!

2020. május15.

A nyelvújítás.A mai nyelvállapot jellemzője

(Tankönyv 201-204.oldal)

Jegyzet

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/kazinczy-ferenc-es-nyelvujitas

 

2020. május 18.,22.

Felkészülés az érettségire (  a tételsort a csoportba fogom feltölteni!)

Leadási határidő: május 22. a kocsismaria71@gmail.com címre!

Irodalom

 Németh László

(jegyzet a tankönyv alapján)

Galilei c. dráma ( jegyzet készítése). Nézd meg a drámát!

https://www.youtube.com/watch?v=DGOoSC_5Ia0

https://www.youtube.com/watch?v=aDSRDy62yL4

Örkény István : Tóték

Élete és munkássága ( jegyzet készítése)

 1. Élete
 • 1912 polgárcsaládban született Pesten
 • érettségijét a budapesti Piarista Gimnáziumban szerezte
 • Műegyetem vegyészmérnöki karára járt és gyógyszerészdiplomát szerzett
 • munkaszolgálatosként a doni frontra kerül, ahol hadifogságba esik és csak 1946 karácsonyán tér haza
 • Déry Tiborral együtt reformkommunista volt
 • 1956. az írószövetségi ellenállás időszaka;
 • 1958-1962 között nem publikálhat a forradalomban való részvétele miatt;
 • 1958-1963 - megélhetési okokból állásba kényszerül: gyógyszerészként
 • 1968 - az Egyperces novellák első megjelenése;
 • Isten hozta, őrnagy úr! címmel Fábry Zoltán rendezésében film készül a Tóték című kisregényéből, drámájából;
 • Párizsban elnyeri a Fekete Humor Nagydíját a Tóték színre kerülése alkalmából;
 • Kossuthdíjat kap;
 • 1979. januárban végrendelkezik; májusban összeroppan a gerinccsigolyája, két nappal később megműtik; júniusban Budapesten meghal

 

 1. Munkássága: Művei forradalmian megváltoztatták a próza- és drámairodalom lehetséges szemléletmódjairól kialakult képet és a színjátszás hagyományait

Fő művei:

 • Tóték
 • Macskajáték
 • Pisti a vérzivatarban
 • a magyar drámairodalom megújítója
 • a groteszk jelenségek ábrázolója:
  • ellentmondásokra, sokféleségekre, ésszerűtlenségre hívja fel a figyelmet
  • a reménytelen helyzetekben is az életerő fontosságát hangsúlyozza
  • mellőzi a részletezést, a történéseknek csak a lényegét ragadja meg
  • a történetet példázattá sűríti
  • az értelmetlennek látszó mozzanatokból is mély igazságok felé mutat

Ábrázolásmódjának kialakításában szerepe volt

 • Kafka írásművészetének
 • a „pesti” fekete humornak

Nyelve az élő köznyelv.

 

https://slideplayer.hu/slide/11830441/

Egyperces novellák

https://www.youtube.com/watch?v=8wtjPJba1lw

 • Groteszk: az olasz grotte (barlang) szóból származik. A komikum egyik formája. Világszemlélet, amely szélsőségesen össze nem illő elemeket társít, nevetséges és borzongató hatást elérve. A groteszk sosem merev, mindig nyitott.
 • Abszurd: a latin absurdus (süket) szóból származik. Különbözik a groteszktől. Itt is szélsőségesen össze nem illő elemek társulnak, de az abszurd a világot tagadja, amit bemutat, az emberi lét kilátástalanságát mutatja. Az ábrázolt jelenséget képtelennek, lehetetlennek érezzük, hatása meghökkentő, meglepő.
 • A műfaj és elnevezése is Örkénytől származik.

Örkény maga is megfogalmazza saját groteszk-felfogását:

 • a groteszk a hétköznapi nézőpont megváltoztatása
 • rejtélyesek, talányosak
 • egyperces jelző a terjedelmükre utal: kevés szóval sokat mondani
 • többféle műfaj: vicc, anekdota, példázat, mese, újsághirdetés
 • nincs sorsfordulat vagy megoldás, csupán leírnak, közölnek
 • csak néhányuk tesz eleget a novella műfaji követelményeinek: cselekmény, feszültség, megoldás
 • matematikai egyenletekhez hasonlította az egyperceseket: az egyik oldalon az írói közlés minimuma, a másikon az olvasói képzelet maximuma => a novellák kétszemélyesek
 • felhívja a figyelmet az abszurd viselkedésre, megpróbálja elviselhetővé tenni a tragikumot.
 • nagy szerepet kap a cím
 • több jelentésréteg épül egymásra, ezáltal nem biztos, hogy az olvasó könnyen vagy egyből megérti a mű mondanivalóját
 • ajánlott újraolvasni a műveket
 • olyan többlettudást adnak, amelynek birtokában már nem tekinthetjük a világot csak jónak vagy csak rossznak
 • intellektuálisabb közlésmód
 • törekvés az összetett, ellentmondásos világ hiteles írói megjelenítésére

Néhány fontosabb Egyperces novella

 

 1. Az írói közlés minimálisra redukálódik, mintha az elbeszélő alak csak tudósító lenne. Az események lecsupaszított vázát kapjuk balladai tömörséggel és elhallgatásokkal, az olvasónak kell kiegészítenie az eseményeket saját fantáziája segítségével. Hagyományos elbeszélésként is értelmezhető történet, amit az író a lényegi vázra csupaszított.

In memoriam dr. K. H. G.

Drámai párbeszédekből épül fel a novella, ami a drámák jellemzője.

Elmarad a táj és az idő bemutatása is. A cselekmény helyszínét utalásokból sejtjük: lódög, ásó, őr.

Magyarázatot sem kapunk a történtekre, csak annyit tudunk meg, hogy dühében lőtt az őr.

A novella témája az emberi aljasság, ennek kerete a munkaszolgálat.

Fő szövegszervező erő az ellentét: a hatalom hierarchiájában az őr áll felül, az intelligencia tekintetében azonban dr. K.H.G. van magasabb szinten, noha fizikailag az őr áll följebb, míg dr. K.H.G. a gödröt ássa a lótetemnek.

Egy fogoly németül kezdeményez beszélgetést a német őrrel a német irodalomról.

Az őr azonban műveletlen és nem hogy válaszolni nem tud, de még a kérdéseket sem érti.

Ez az egyperces utal a két embertípusra: művelt, kulturált és az erőszakos, gyilkos. Dr. K.H.G. nagy tudású, szeretetre méltó ember, de helyzetfelismerő képessége nem tökéletes. Az őr műveletlen, tudatlan, agresszív, egyetlen tudása a gyilkolás.

Az elbeszélés nemcsak két konkrét személy ellentétét fejezi ki, hanem rajtuk keresztül a német kultúra és a német barbárság kettősségét is. Magyarázatot sem kapunk a történtekre, csak annyit tudunk meg, hogy dühében lőtt az őr.

A monogram K. Havas Géza kritikus, újságíró nevét rejti, aki koncentrációs táborban halt meg.

 

 1. Műfaja: példázat. Parabolikus novellák, amelyek a hagyományos módon vannak megírva.

Nászutasok a légypapíron

Átváltozásról szól, ugyanúgy, mint Kafka műveiben. Példázatszerű állatmesét értelmez a szöveg.

Örkény meghagyja a valóság és a fantasztikum világát, vagyis az emberi és az állati szférát, amelyeket egymásba játszat. A mézes hetektől a légypapírig tart az asszociációs sor.

Az elbeszélői közlésből megtudjuk az alaphelyzetet: nászutasok nászút nélkül.

Ezután párbeszédet kapunk; drámaivá válik a szituáció.

A légypapír és a mézeshetek közt egy közös vonást találhatunk: mind a légypapír, mind a méz ragad – szimbolikusan értelmezve mindezt a hétköznapok szürkeségére, unalmasságára gondolhatunk, amelyen a férj nem akar változtatni, beletörődik tehát a groteszk valóságba. A szöveg értelmezési lehetősége: csak akkor működnek az emberi kapcsolatok, ha nem a megszokáson és a rutinon alapulnak.

 

Olvasd el !

 

Használati utasítás

A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk el egy Egyperces Novellát.

Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk őket ülve és állva, szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető!

Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát semmit­mon­dó föliratokat. Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű a kocsi. E novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe.

Ez persze nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Előbb a cím, aztán a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód.

Figyelem!

Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba.

Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!

 

IN MEMORIAM DR. K. H. G.

- Hölderlin ist ihnen unbekannt? - kérdezte dr. K. H. G., miközben a lódögnek a gödröt ásta.

- Ki volt az? - kérdezte a német őr.

- Aki a Hyperion-t írta - magyarázta dr. K. H. G. Nagyon szeretett magyarázni. - A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine?

- Kik ezek? - kérdezte az őr.

- Költők - mondta dr. K. H. G. - Schiller nevét sem ismeri?

- De ismerem - mondta a német őr.

- És Rilkét?

- Őt is - mondta a német őr, és paprikavörös lett, és lelőtte dr. K. H. G.-t.

 

MI MINDENT KELL TUDNI

Érvényes két díjszabási övezet beutazására, egy órán belül, legföljebb négyszeri átszállással, a felszállóhelytől az utazás céljához vezető legrövidebb útvonalon. Átszállni csak keresztezéseknél, elágazásoknál és végállomásokon lehet, de csak olyan kocsira, melynek útvonala az előzően igénybe vett kocsik útvonalától eltér. Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egyszer érinthető.

Kerülő utazás és útmegszakítás tilos!

 

NÁSZUTASOK A LÉGYPAPÍRON

Nem mentek sehová. Minek is? Itt ez a szép Budapest, mondta az ifjú férj, van itt színház, mozi, hangverseny, látnivaló elég.

Otthon maradtak. Szépen, szerelmesen teltek mézesheteik.

Egy délután azonban, úgy fél hét felé, fölakadtak a lámpáról lelógó légypapíron.

- Buta egy véletlen!

*

A FÉRJ: Szeretsz, angyalom?

AZ ASSZONYKA: Nagyon.

A FÉRJ: Hát akkor gyere.

AZ ASSZONYKA: Már megint?

A FÉRJ: Gyeregyere.

AZ ASSZONYKA: Jaj, hogy te milyen vad vagy.

A FÉRJ: Gyeregyeregyere. Gyere!

AZ ASSZONYKA: Mindjárt, csak valamibe bele van ragadva a sarkam.

A FÉRJ: Rúgd le a cipőcskédet, de siess!

AZ ASSZONYKA: Akkor ma megint itthon maradunk. Pedig Csajkovszkij-est van a Zeneakadémián.

A FÉRJ: Fütyülök Csajkovszkijra.

AZ ASSZONYKA: Inkább mennél színházba?

A FÉRJ: Á, ezek a szájbarágós magyar rendezők... Mondd, te nem úgy érzed, mintha lengenénk?

AZ ASSZONYKA: Talán csak bebeszéled magadnak.

A FÉRJ: Egészen határozottan úgy érzem, mintha madzagon lógnék, és a levegőben himbálóznék ide-oda.

AZ ASSZONYKA: Ne törődj vele. Nézd meg, mi megy az Operában.

A FÉRJ: Hol az újság?

AZ ASSZONYKA: A konyhaasztalon.

A FÉRJ: Nem tudok kimenni, mert már nekem is bele van ragadva a lábam valamibe.

AZ ASSZONYKA: Furcsa... Nekem úgy rémlik, hogy az Álarcosbál.

A FÉRJ: Mondd, kérlek, amibe a cipőd beleragadt, az valami fényes és ragadós máz?

AZ ASSZONYKA: Olyasmi.

A FÉRJ: Én már a kezemet se tudom belőle kihúzni.

AZ ASSZONYKA: Hogy te hogy szeretsz panaszkodni! Az lesz a vége, hogy megint itthon ülhetünk.

A FÉRJ: Mi ez a rángatózás?

AZ ASSZONYKA: Megpróbálok kimászni ebből a ragacsból.

A FÉRJ: Ne vacakolj, mert még leszakadunk.

AZ ASSZONYKA: Hát te már mindenbe beletörődsz? Pedig azért szerettem beléd, mert olyan vállalkozó kedvű voltál, mindig megnevettettél, és azt mondtad, imádod a zenét...

A FÉRJ: Hiába imádom a zenét, ha nem tudom a végtagjaimat megmozdítani.

AZ ASSZONYKA: Mintha te volnál az első, aki beleragadt valamibe! Vannak rokkantak, láb nélkül. De ők is élnek, dolgoznak, még szórakoznak is.

A FÉRJ: Most mintha forognánk.

AZ ASSZONYKA: Ez is zavar?

A FÉRJ: Ilyet még nem is hallottam.

AZ ASSZONYKA: Akkor megmagyarázom. Befúj a szél a lépcsőházból, az forgatja ezt a ragadós micsodát. Megnyugodtál?

A FÉRJ: Hogy nyugodnék meg, amikor már hasig vagyok ebben a ragacsban!

AZ ASSZONYKA: Te csak fújod a magadét! Húsz perc múlva hét. Már csak taxival érünk az Operába.

A FÉRJ: Semmibe veszed az élet realitásait?

AZ ASSZONYKA: Azt mondtuk, hogy ez a házasság nem olyan lesz, mint a többi. Mi nem fogunk kifogyni a szóból, elfásulni, veszekedni, elválni. Én még nagyokat akarok nevetni, és három gyereket akarok, és zenei iskolába akarom őket íratni.

A FÉRJ: Már a szájamig ér.

AZ ASSZONYKA: Légy szíves, telefonálj taxiért

 

Tóték

https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/orkeny-istvan-totek-cimu-muve

Nézd meg a filmet!

https://indavideo.hu/video/Isten_hozta_ornagy_ur_1

 

Juhász Ferenc (  jegyzet a tankönyvből)

Szabó Magda élete és munkássága

Szabó Magda 1917. október 5-én született Debrecenben, nemesi, értelmiségi családban. Apja jogász volt, városi tanácsnok, édesanyja Jablonczay Lenke. Tanulmányait szülővárosában végezte a Dóczi leánynevelő intézetben. Már fiatalkorában verseket írt. Érettségi vizsgáját 1935-ben tette le Debrecenben. Az érettségi után nyarait Bécsben töltötte. Diplomáját a Tisza István Tudományegyetemen szerezte meg Debrecenben latin-magyar-történelem szakon. 1940-ben kezdett el tanítani két évig szülővárosában, majd 1942-1945-ig Hódmezővásárhelyen. ’45-től a Vallás- és Közoktatásügyi minisztériumban dolgozott. Pesten bekerült az irodalmi élet sűrűjébe, publikálni kezdett, első versei a Debreceni Magyarok című folyóiratban jelenetek meg. ’47-ben házasságot kötött Szobotka Tiborral. Emlékeit a Megmaradt Szobotkának című könyvében írta meg. A háború után az élet újrakezdésének erkölcskonfliktusait fogalmazta meg. ’58-ig nem publikálhatott, műveit csak később adták ki. Az 1958-as Freskó és az 1959-ben megjelent Az őz című regényei hozták meg számára az ismertséget. Több díjat is elnyert: Baumgarten-díj, József Attila-díj, Kossuth-díj, Fémina-díj, Debrecen és Budapest díszpolgára, Hazám-díj.

Művei közé tartozik még: Régimódi történet, Kiálts, város!, Abigél, Az a szép, fényes nap, Szüret, Für Elise, Az ajtó.

Debrecenben 90. születésnapja alkalmából 2007-ben az Aranybika szállóban lévő könyváruházat nevezték el róla. 2007. november 19-én, 90 éves korában, olvasás közben hunyt el Kerepesi otthonában.

 Regényei

Abigél (tartalma https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/muveszetek/-szabo-magda-abigel)

Nézd meg a filmet is!

Az ajtó

Az ajtó lényegében az első nagy civilizációkkal egyidős, ősrégi szimbólum: egyszerre a ki- és a bezártság, az izgalmat csiholó titok és a biztonságot adó magány, a kifürkészhetetlenség és a megismerés lehetőségének jelképe; éppúgy a világba lépésé, mint a halálé. Nem lehet véletlen, hogy Szabó Magda egyik legnagyobb hatású regénye épp ezt a címet kapta, ahogy az sem, hogy a mű az archetípusokra utaló, visszatérő álommal kezdődik és végződik.

Az ajtó Szeredás Emerenc története, egy asszonyé, aki kenyerét takarítással, főzéssel, gondnokoskodással kereső mindenesként lép be Szabó Magda életébe. Már az első pillanattól egyértelművé válik, hogy a feltételeket nem a gazda, hanem az alkalmazott szabja meg; a munka, mi több, kifejezetten a kétkezi munka Emerenc számára nem annyira pénzkereseti forrás, mint természetes létállapot, ami nélkül az idős, de meglett kora ellenére jó karban lévő nő elképzelhetetlennek tartaná mindennapjait.

Emerenc meggyőződésében megingathatatlan, akaratát mindenkor könyörtelenül keresztülvivő, jószerével zsarnoki jellem, aki éppúgy képes idomítani munkaadóját, mint a hóhaláltól megmentett kan kutyát, Violát. Nem ad a látszatokra, minden cselekedetét a gyakorlatiasság határozza meg és saját, eltökélt céljaihoz igazítja. A környezete mégis szereti és tiszteli, egyrészt fáradhatatlansága, másrészt – és mindenképp ez a fontosabb – hajlíthatatlan jelleme, valódi gerincessége miatt.

Az agg asszony ugyanakkor végtelenül visszahúzódó: magánéletéből semmit nem hajlandó feltárni a külvilág számára; lakásának ajtaja senki előtt nem nyílik meg. Ahogy lelkének ajtaja sem. Emerenc még a háborúban meghasonlott az egyházzal, és látszatra magát a vallást, a hitet is elvetette a templomba járásról való lemondással, ami a mélyen vallásos író-elbeszélő számára nehezen megemészthető magatartás.

Emerencet manapság minden valószínűség szerint antiszociálisnak, vagy akár embergyűlölőnek mondanánk, pedig minden döntése, tette mögött komoly indok rejlik, ami, ha mélyebbre hatolunk életének történetében, fokozatosan felfedezhető. Ámde hogyan hatolhatna mélyebbre bárki is, amikor senkit nem enged közel magához – Szabó Magda kivételével, akit valamiért elfogadott, megszeretett, akire egy idő után már szinte családtagként tekint.

Az elbeszélő az áhítattal teljes szeretet és a forrongó düh, időnként egyenesen az eltaszító gyűlölet között ingadozva mutatja be Emerenc rendkívül lassan kibontakozó élettörténetét, a hátteret, amely meghatározta a gondnok-házvezetőnő érzelmi és erkölcsi viszonyulását az emberekhez és a világhoz. Emerenc az a tükör, melynek révén végül valójában önmagunkat ismerhetjük meg; katalizátor, aki változhatatlanságában a vele való érintkezés révén segít létrehozni magunkban és emberi kapcsolatainkban a magasabb moralitás nehezen megalkotható vegyületét.
 
Ha Szabó Magda nem hangsúlyozná több helyen is (regényben és szövegen kívül egyaránt), hogy Emerenc története önéletrajzi ihletésű, ténylegesen a valóságon alapul, azt hihetnénk, tanmesét olvasunk. Ám a regény még ekként, pusztán a stílusával is ellenállhatatlanul magával ragadó lenne, a vallomásos jelleg, a megéltség azonban még ennél is magasabb dimenzióba helyezi a művet. Nem csoda, hogy oly sok nyelvre lefordították, és hogy sok helyütt kötelező tananyag, hiszen Emerenc történetét ismerni kell. Aki csak teheti tehát, ismerje meg.

És ismerje meg a regény alapján készült filmet is, melyen Szabó István hat esztendőn át dolgozott, és a főszerepeket olyan kiváló művészeknek osztotta ki, mint az Oscar-díjas, királynőhöz illő erejű és tartású Helen Mirren, a németek egyik legismertebb és legelismertebb színésznője, Martina Gedeck, valamint a mindig nagyszerű Eperjes Károly. A képre álmodott verzió talán poétikusabb Szabó Magda néhol egészen kemény, karcos szövegénél, mégis hűen adja vissza a regény esszenciáját, az egyszerre elválasztó és titkokra nyíló ajtó jeletőségét két rendkívüli asszony életében.

https://www.youtube.com/watch?v=imdkPj-4DMs
 

Ukrán nyelv és irodalom, Panykó Éva

Увага!!!!! ЛЮБІ СЕМИКЛАСНИКИ !

     Надішліть, будь ласка,до 25.04.20 на мою пошту виконані всі домашні завдання(фото)!!!

     Настав час підведення підсумків та виставлення оцінок за ІІ семестр !!!!

рanyko.eva1@gmail.com

БАЖАЮ УСПІХІВ!

12.05.20

ТЕМА: ТЕМА:СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНИХ ТЕМ.СИНТАКСИС. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ ( повторення)

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО!!!!!!!!!!!!

РОБОТА З ТЕКСТОМ  

1. Прочитайте текст. Запишіть. Поставте потрібні розділові знаки. Виконайте подані

після тексту завдання. Правильні відповіді (їх може бути кілька) позначте знаком х.

1. Здавна в народі шанують лікувальне зілля полин подорожник звіробій ромашку. 2.Будь-

які застуди лікують калиновими настоями заварюючи цвіт ягоди стебла. 3. Суницю малину ожи-ну цінували за їхні цілющі властивості. 4. Сік чай відвар все використовували з лікувальною метою.                                                     3б.

Однорідні члени є в реченнях:                                                1               2         3         4

Узагальнююче слово є в реченнях:                                       1               2          3         4

Неозначено-особовим є речення:                                           1               2          3         4

2.Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова?        0.5 б.                                                                          

Тут,під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа. А.Відокремлене означення; Б.відокремлена уточнююча обставина;В. відокремлений додаток   

3. Укажіть речення з відокремленим додатком.                         0.5 б.

А Нікого тут нема, крім мене й господині. (М. Рильський)

Б   Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні. (Панас Мирний)

В   Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий. (Нар. творч.)

Г   І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої. (О. Гончар)

4.Установіть відповідність між

реченням і другорядним членом у ньому.                                                                                                2 б.

1    відокремлений уточнюючий член речення

2    відокремлений додаток

3    відокремлене означення

4    відокремлена обставина

А   Спить вітер на колінах у беріз, окутаних у молоко туману.

Б   Лев упав і довго, лежачи, стогнав. (Л. Глібов)

В   Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа. (Д. Луценко)

Г   Здається, вогнем чудесним сяють зорі з дніпровських круч.

Д   Не маю іншого тепла, окрім отчого краю.

5. Поширеним звертанням ускладнене речення:                             0.5 б.

A) Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє (Леся Українка).
Б) Всю кров тобі, Вітчизно, завжди готові ми віддати (В. Сосюра).
B) 
Який ти, світе, теплий і широкий! (А. Малишко)

6.Позначте речення з узагальнювальним словом після однорідних членів речення (розділові знаки пропущено):                         0.5 б.

А Шевченкові були підвладні всі жанри літератури поезія проза драматургія.
Б І пісні і приказки й прислів'я все те вражало надзвичайним багатством поезії жарту гумору.
ВУсе прекрасне народжується зі звичайної буденності життя людська врода неперебутнє слово.
Г У його слові було все злагода спокій усталеність надія.

7. Позначити рядок, у якому зазначено речення зі складеним дієслівним присудком. 1б.

 А Воля пахла настроєм лугових трав і молодого сіна (В. Дрозд).

 Б Я хотів вилізти на самісіньку вершину сосни (Ю. Збанацький).

 В За городом тихою срібною гладінню розлився сад (М. Красуцький).

 Г Блискавки розривали тьму  (В. Рубан).

8. Позначити рядок, у якому між підметом і присудком уживається тире. 0.5 б.

 А Життя це пізнання світу (П. Загребельний).

 Б Серед інших дітей малий Мирон несміливий і непроворний (І. Франко).

 В Конвалія отруйна (М. Приходько).

 Г Рідна пісня наче срібний струмочок (Ю. Мушкетик).

 

9.Укажіть означено-особове речення 0.5б.

А.Як зелено в полі. (І.Нехода.)                     

Б.Від добра добра не шукають.(Н.тв.)

В.Так йдучи, міркую сам собі… (Т.Шевченко.)                

Г.На сході вже світає.(І.Нехода)

10.Укажіть узагальнено-особове речення

 А.Отак пролечу сніжком над долиною.(А.Малишко)

Б.Посій упору,будеш  мати зерна гору. (Н.тв.)

В.Все ближче гриміло і блискало.

Г.В очах починає рябіти    0.5 б.

 

11. Установіть відповідність між словом та його  характеристикою:                2б.

А підмет      Б означення     В обставина      Г присудок

Прохолодним ранком пролітали над полями журавлі.

2 Прохолодним ранком пролітали над полями журавлі.

3 Прохолодним ранком пролітали над полями журавлі.

5 Прохолодним ранком пролітали над полями журавлі.

12. Розділові знаки при передачі чужої мови правильно вжито в реченні 0.5 б.

А Один мудрець вдало підмітив: Чим більше пізнаєш людей, тим більше починаєш любити тварин.

Б Павло Тичина сказав про Сковороду «Великий наш філософ щедру залишив нам спадщину по собі ».

В «Ще б ми стільки прочитали, як ти, – докинула Василина ».

Г Коли садили капусту, господарка хапалася за голову – «Дай , Боже! Щоб моя капусточка приймалась !»

Д «А в нашій учительській роботі треба, щоб минули роки й десятиліття, поки стане людиною той, хто несміливо переступив поріг школи»,-думав учитель.

 

14-18.05.20

ТЕМА: ТЕМА:СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНИХ ТЕМ.СИНТАКСИС. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ .ПРЯМА МОВА( повторення)

 

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО!!!!!!!!!!!!

1.Яке з поданих речень - складне з різними видами зв'язку?
•    А. Про юність золоту, що одцвіла зорею, лишились старості лиш спогади одні (В. Сосюра).
•    Б. Осінній вітру крок, і хмари над землею, і пада жовтий лист в вечірньому огні (В. Сосюра).
•    В. Коли почую твій співучий голос і легкий сміх навколо забринить, мені здається: серед поля колос гойдається і пташка десь дзвенить (П. Филипович).
•    Г. На старості літ Джеря любив довгими зимніми вечорами розказувати дочці й онукам, де він бував, що він бачив, в яких краях ходив, з якимг людьми зустрічався (І. Нечуй-Левицький).

2.Виділіть речення із сурядним і підрядним зв'язком.
•    А. Сонце і повітря лоскочуть щоки, а зелень ялинкових гілок виглядає з-під снігу так свіжо, що здається, надворі стоїть весна, одягнена у білі шати (М. Коцюбинський). 
•    Б. Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрянець торкнувся вересневий, і пахне чебрецем, і листя де-не-де, кружляючи, лягає під дерева (Л. Тендюк). 
•    В. В ті дивні дні, коли мої штани іще тримались на одній підтяжці, я все ніяк допетрати не міг, що крутиться земля, мов куля кругла (Б. Олійник).
•    Г. Варто писати про наші села й міста, про наші вулиці, треба називати їх. справжніми іменами, щоб у людських серцях рідна земля оживала, щоб чоловік, уперше потрапивши на те чи інше місце, безпохибно пізнав -ось він, той край, про-який читав (В. Шевчук).

3.Виділіть речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком.
•    А. Яків повів коней навпростець, і було чутно, як тріщав у них під копитами сушняк (А. Шиян). 
•    Б. Ніна спочатку думала про Якова Македона, що привернув її увагу, та згодом сильніші спогади витіснили його образ, і перед очима постали і люди інші, і події, що їх довіку не забути (А. Шиян).
•    В. То поїзд затримувався на станціях, бо колія була зайнята, то машиніст довго домовлявся із станційними працівниками, що не хотіли відпускаи вугілля, взагалі поїзд чомусь довго стояв перед семафором (А. Хижняк)
•    Г. Майже кожного місяця я приїздила до Києва, але раз у раз траплялося так, що або Ванда Львівна виїхала до Львова, або я через якісь обставини не могла її дочекатися (М. Пригара).

4.У якому реченні поєднано безсполучниковий і підрядний зв'язок?
•    А. Постановник не осипав Ярославу компліментами, він після роботи тільки потиснув їй руку, але цей мовчазний потиск руки був для неї дорожчий за слова (О. Гончар).
•    Б. Пташки замовкли, трави стихли, лише берези сколихнулись, лише вербиці поклонились, та вітер золотим од дерева до дерева почав шпурляти, кружляючи червоне (П. Тичина).
•    В. Тихо розмовляли, наказували, як бути з хлібом, що треба продати, що купити, чим засіяти пари і що сіяти по озимині (С. Скляренко).
•    Г. Дивовижні сцени можна було побачити в ці хвилини в таборі: той сміявся, той плакав, там обнімалися, там підняли на руки і цілували стареньку бабусю, що принесла останню качку (Я. Ваш).

5.У якому реченні поєднано безсполучниковий і сурядний зв'язок?
•    А. Він так розійшовся, що в Євмена не залишилося найменшого сумніву: буде все так, як вирішив Таливон (Я. Стец 
•    Б. Половець став на порозі - досвіток був повитий білими пасмами, під стіною темніла калюжа, проте не дощило (Є. Гуцало). 
•    В. Море дедалі втрачало спокій; чайки знімались з одиноких берегових скель, припадали грудьми до хвилі і плакали над морем (М. Коцюбинський). 
•    Г. Якось химерно запахли абрикоси: запах був ніжний і нагадував чомусь старий Прованс і старомодні кабріолети (М. Хвильовий). 
•    Д. Хто пустив поголоску, звідки вона взялася, ніхто не знав (М. Коцюбинський).

6.У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки?
•    А. Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі, і є живі скарби, що йдуть по землі від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром людську душу (М. Стельмах). 
•    Б. Погортайте сторінки сивих віків, і вам відкриється багато поетичних таємниць, і ви почуєте голоси творців, імена яких так розгубила історія, що вже навряд чи знайдемо багатьох сіячів, чия поетична нива, ставши народною, квітує й сьогодні (М. Стельмах).
•    В. Крізь шибки вікон стежили за рекрутом сиві бабусі і він, вітаючись із сусідами йшов вузенькою вулицею, де поряд з іншими убогими хатами стояла його хата з трьома вікнами і такою давньою покрівлею, що вже замість соломи виднівся суцільний мох з, якого буйно росли окремі стеблини жита (А. Шиян).
•    Г. У гущавину бору долітали з міста передзвони, і, можливо, не один звір, нашорошившись, слухав одноманітне гудіння і мчав потім, сполоханий, в такі хащі, де давно не ступала людська нога (А. Шиян).
•    Д. Почали радитися, як їм вибратися з плавнів, куди йти (М. Коцюбинський).

7. Яке із речень відповідає поданій схемі? [], (...), (...), (...)
•    А Людина йде по рідних вулицях, де пройшло її дитинство, де буяла молодість, де проходили найкращі роки життя (Я. Ваш). 
•    Б Панас той і Микола... народилися в розложистих степах, де вітер та народ була їх перша школа (М. Рильський). 
•    В Вишиває і співає, і ніхто не зна, де узор вона кінчає, де ту пісню почина (М. Рильський). 
•    Г За морем холодним, в далекій чужині, де сонця ніколи не видно з тайги де нетрі, болота лихі та пустинні, та скали кремінні, та вічні сніги (П. Грабовський).
•    Д Герман Гольдкремер був одним із перших спекулянтів, що злетіли на Борислав, мов хижі ворони на падло (І. Фран. Якій зі схем відповідає подане речення?

8.Хіба ж під вечоровими яворами, у головах яких стояли зорі, а в ногах жебони вода, таким ввижалося власне свято? (М. Стельмах).
•    А. [ ], (у яких...), а [ ], [ ]? 
•    Б. [ }, (у яких...), а [ ], [ ]? 
•    В. [, (у яких..., а (...), ...]? 
•    Г. (Хіба...), (у яких...), а [ ], [ ]; 
•    Д. [, (у яких...), а [ ], [ ]?

9. Визначте складні речення з різними видами зв'язку.
•    А. Хоч у житті стрічав тебе я рідко, та все ж мені той спогад серце гріє (І. Франко).
•    Б. Дедалі скульптор все більше переконувався в тому, що мусить негайно виїхати звідси (О. Гончар).
•    В. Почувається, як їм щасливо у парі, як гарно та вільно і беззвучно плисти по озерцю (О. Гончар).
•    Г. В нас тепер іде свята війна за оборону небесної держави, і боротись ми всі за неї мусим до загину, хто чим здолає, -хто вогнистим словом, хто вчинками проречистими (Леся Українка).
•    Д. Висока й міцна, як дубина, стояла по горах кукурудза, вип'явши напоказ грубі качани; виноград по садах жовтів, наливався (М. Коцюбинський).
•    Е. Поговоривши на ту тему, гості почали прощатися, але тут Тетяна Степанівна згадала, чого вона прийшла (М.

•    Є. Море шуміло, і хвилі його скакали далеко на берег, щоб змити низькі береги, покриті травою (М. Коцюбинський).

10. Виберіть речення, яке відповідає схемі: «П», – а. (розділові знаки пропущено).
A) Що ж не дає мені промовить просто Так, доле, ти міцніша, я корюся (Леся Українка).
Б) Ніщо так не красить людину, як натхнення, подумала Ярослана (О. Гончар).
B) А це ти, Максиме зрадів Карно, дивлячись у вікно. Заходь, заходь! (М. Коцюбинський)
Г) Чи впізнаєш мене, Петре промовив до Кавуна Джеря (І. Нечуй-Левицький).

11. Виберіть речення, де правильно розставлено всі знаки при прямій мові.
A) «Щасливий ти в нас, Даньку» – щебетали дівчата, хрумаючи бублики (О. Гончар).
Б) «Де ж він, де?» – гукнув Бертольдо, – «Що ж він криється між вами?» (Леся Українка)
B) «Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі, – думав молодий Джеря (І. Нечуй-Левицький).
Г) Бабуся питає: «А що, дітки? Чого прийшли, мої соколята?» (Марко Вовчок)

 

Завдання мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
12. Установіть відповідність між поняттями та прикладами.
1. Пряма мова;
2. діалог;
3. непряма мова;
4. цитата.

А) Мати через пліт запитала сина, куди він зібрався (М. Стельмах).
Б) М. Рильський говорив, що «слово «вчитель» з давніх-давен користується великою шаною у народі».
В) – Добридень дідусю! – вітається хлопчик.
- Добридень, синку! – радіє дід. – Сідай, я
тебе яблучком почастую з медом (О. Іваненко).
Г) «Та чим же я вам досадив?» – Ягнятко, плачучи, питає (Л. Глібов).

13. Установіть відповідність між схемами та реченнями (окремі розділові знаки в реченнях пропущено)
1.    А: «П!»
2.    »П!» -а.
3.    »П, – а, – п?»
4.    »П, – а. – П!»

A) Щось намалював розпитувала Марійка (Ю. Мушкетик).
Б) І голос сильний нам з гори, як грім, гримить Лупайте цю скалу (І. Франко).
B) Мої друзі – вбогі бідолахи говорить Кармель От мої друзі (Марко Вовчок).
Г) Здоров був, любий жінка говорила, а в голосі її сльоза бриніла (Леся Українка).
Д) За що ж хто-небудь попитає Зозуля Півня вихваляє (Л. Глібов).

14. Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними у них.
1. Кома;
2. двокрапка;
3. лапки;
4. тире.

А) «Прощай, Самсоне! – крикнула зрадлива – Ти думав, що для тебе я забуду родину? (Леся Українка)
Б) «Чого ж тебе понесло в поле? Чого?» допитувалась мати (С. Васильченко).
В) «Я цієї пісні ніколи не чув – сказав студентові Тарас. – Ви її всю знаєте?» (О. Іваненко)
Г) «А де ж Василько» – поспитав батько перегодом (М. Коцюбинський).
Д) Зозуля прилетіла до чорного Дрозда, питає «Що ти робиш?» (Г. Сковорода)

15. Виберіть речення, яке відповідає схемі «П!» – а. (окремі розділові знаки пропущено).
A) Ні, не клич мене, весно, казала я їй, не чаруй і не ваб даремне (Леся Українка).
Б) На шляху, прощаючись, Люба сказала Ти б колись, Михайлику, і до нас заскочив. Ідеш собі з ковзанки, то й заверни в наш двір (М. Стельмах).
B) Важливо не те, як малюю я, а що в тому бачать інші сказав Валерій Я ніколи не стану художником. Я це зрозумів І радий, що зрозумів вчасно (Ю. Мушкетик).
Г) Вмивайся, вмивайся, дитино! квапить мене мати (М. Стельмах).

16. Виберіть речення тест контролю українська мова, у якому розділові знаки при прямій мові поставлено правильно.
A) «З щастя та горя скувалася доля» – каже людська поговірка (Панас Мирний).
Б) «Ну, добре, стримав образу Аркадій Петрович. – Не одрікаюсь од своїх слів» (М. Коцюбинський).
B) Струна бринить лагідною луною: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» (Леся Українка)
Г) «Леоніде, – Адріана відірвала обличчя від долоні – а ви читали «У пошуках утраченого часу» Марселя Пруста?» (Р. Іванчук)

17. Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними у них.
1. Кома;
2. тире;
3. двокрапка;
4. крапка.

А) Що ж не дає мені промовити просто «Так, доле, ти міцніша, я корюся» (Леся Українка)
Б) «Помилуйте! – йому Ягнятко каже – на світі я ще й году не прожив» (Л. Глібов).
В) «Хто ж ти, братцику, будеш – вівчар» – зацікавився Іван (М. Коцюбинський)
Г) «Мамо – питаю, – то льони цвітуть?» (О. Гончар).
Д) «то ти вмієш тільки реготати? – скрипнув Пилипко. Так не боюсь я тебе!» (Панас Мирний)


 

19-20.05.20

ТЕМА: Контрольне читання мовчки публіцистичного тексту

Читання й аналіз тексту

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)

і виконайте завдання .

Ветеран неба

(1–6) АН-2 потрапив до книги рекордів Гіннеса як єдиний у світі літак, виробництво якого триває понад 60 років. А нещодавно легендар­ний «кукурудзник» відсвяткував свій ювілей: йому виповнилося 70!

(7–16) Щодо АН-2 доречні всі сло­ва з префіксом най-, і не лише тому, що він найбільший у світі одномотор­ний біплан. Сімдесят років цей літак був найпопулярнішим у світі серед аероп­ланів такої конструкції, універсальним і надзвичайно потрібним в усіх галузях господарства. Він літав на різних висотах за будь-яких природно-кліматичних і погодних умов, зрошував ліси й обробляв добривами поля (якийсь час це були переважно посіви кукурудзи), доправляв пошту й вантажі, перевозив людей (від парашутистів до селян, бувало, разом зі свійськими тваринами), допомагав діста­тися місця геологам, рятував життя мешканцям віддалених районів.

(17–21) Уперше АН-2 здійнявся в небо 31 серпня 1947 року. Маленький, лег­кий, здатний швидко змінювати напрям руху, він був улюбленцем пілотів і пер­шим захопленням свого творця – Олега Антонова. Однак народження первістка легендарної серії АН не було легким. Щоразу, коли авіаконструктор пропонував розробку, вона йшла врозріз із головною тенденцією в розвитку авіації.

(22–26) На початку 30-х років минулого століття біплани були чи не єдиним типом літака. Тихохідні, але доволі маневрові, вони мали надзвичайно короткі розбіг та зліт і таку ж посадку, здіймалися в повітря з будь-яких аеродромів та на­віть із міських вулиць! У 1940 році Олег Антонов заявив про ідею сконструювати власний літак із такими ж характеристиками.

(27–35) Це була епоха яскравих рекордів і дальніх перельотів. Олег Антонов же прагнув побудувати машину не для досягнення найвищих результатів, а для повсякчасних потреб людини. Він бачив, як мало в країні доріг і як багато насе­лених пунктів, відрізаних від цивілізації, і тому з надією дивився в небо, розумів, що потрібний тихохідний літак, який здійснював би рейси місцевого значення, не потребуючи добре обладнаних аеродромів. Конструктор був упевнений в очевид­ній користі свого задуму, але несподівано проект було відхилено: запропоновану модель сприйняли як анахронізм. Передвоєнний час вимагав високих швидко­стей, притаманних радше винищувачам, ніж транспортним літакам.

(36–43) У воєнні роки попри надзвичайну зайнятість О. Антонов не полишав ідеї створення нешвидкісного біплана й до найменших деталей розробив крес­лення майбутнього літака. Другу спробу реалізувати свій задум авіаконструктор здійснив уже після війни. У 1946 році він звернувся до Олександра Яковлєва – на той час заступника народного комісара авіаційної промисловості. Крок був майже безнадійним: пропозиція О. Антонова знову не потрапляла до авіаційного тренду, адже наставав час реактивної ери. Та несподівано О. Яковлєв, який у країні опіку­вався дослідним літакобудуванням, затвердив проект.

(44–47) Олег Антонов запропонував модель із двигуном, що розвивав би швид­кість до 300 км/год. А ще цей біплан міг брати на борт від 800 до 1500 кілограмів вантажу або ж 12 пасажирів. Поєднання таких характеристик надавало літаку великі переваги порівняно з іншими транспортними тихоходами.

(48–52) Лише рік знадобився для створення першого дослідного зразка: 31 серпня 1947 року літак успішно здійснив тріумфальний політ. Інакше й бути не могло, адже в одній машині О. Антонов поєднав відразу кілька важливих характеристик: простоту, невибагливість і надійність. Невдовзі серійне ви-робництво АН-2 було розпочато на Київському авіаційному заводі.

(53–63) Сьогодні в музеї ДП «АНТОНОВ» експонують численні модифікації АН-2. Одна з них, не «перевзуваючись», здійснює посадку як на ґрунт, так і на воду, а заміна шасі на лижі дає змогу їй приземлятися ще й на сніг. Справжній «усюдиліт»! Також створено нове втілення цього довгожителя – АН-2-100. У ньо­го дещо гостріший ніс, під яким розміщено в півтора раза потужніший двигун українського виробництва. Завдяки цьому в біплана більші вантажопідйомність і висота польотів, зросла й швидкість. Ця модель уже встановила світовий рекорд із підйому найбільшої ваги для машин такого класу: три тонни двісті кілограмів на висоту майже 3 кілометри за 12 секунд. Натомість звичайний АН-2 піднімає удвічі менший вантаж та ще й у два рази довше. Ба більше, новий АН працює на дешевшому авіаційному пальному порівняно з іншими «залізними птахами».

(64–66) Створений Олегом Антоновим літак і через 70 років по-справжньому потрібний. Новий мотор дав йому друге життя, тож можемо бути впевненими: свій столітній ювілей цей унікальний небесний тихохід святкуватиме в повітрі.

За матеріалами Інтернет-джерел

1. За текстом, назву «кукурудзник» літак АН-2 отримав через те, що він

А часто перевозив зібраний селянами врожай кукурудзи

Б легко міг сідати на поля, де вирощували кукурудзу

В розкидав добрива переважно над посівами кукурудзи

Г був розфарбований у яскраві жовто-зелені кольори

2. Основну думку тексту відображено у твердженні

А АН-2 – це справжня легенда не лише вітчизняної, а й світової авіації.

Б Поза сумнівом, свій сторічний ювілей АН-2 святкуватиме в повітрі.

В Олег Антонов досягнув своєї мети, бо врахував нагальні потреби часу.

Г Експонати музею ДП «АНТОНОВ» – свідчення постійної модернізації популярного біплана.

. За логікою автора, причину того, що народження первістка легендарної серії АН не було легким, вказано в усіх реченнях, ОКРІМ

А Перед війною від конструкторів вимагали створення високошвидкісних моделей літаків.

Б Проект, який пропонував О. Антонов, щоразу не відповідав головній на той час тенденції в розвитку авіації.

В У повоєнний час із настанням реактивної ери до тренду потрапляли високошвидкісні літаки.

Г Проекти одномоторного біплана, що їх створював Олег Антонов, випереджали свій час.

4.Як свідчить фото літака АН-2, таку модель називають біпланом, бо на відміну від монопланів вона має

А два додаткові передні колеса

Б дві лижі, якими замінюють шасі

В дві пари крил одна над одною

Г два пропелери в носовій частині

5. Літак АН-2 мав переваги над іншими моделями завдяки всім названим у тексті проектним характеристикам, ОКРІМ

А швидкість до 300 км/год завдяки потужному двигуну

Б зліт із невеликих необладнаних майданчиків і така сама посадка

В вантажопідйомність від 800 до 1500 кілограмів та ще й 12 пасажирів

Г перельоти на різних висотах за різних погодних

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА:УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСЕМАТИЗАЦІЯ  ВИВЧЕНИХ ТЕМ

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО!!!!!

 

Тест1. До одного літературного жанру належать усі твори рядка

А «Вальс меланхолійний» О. Кобилянської, «Камінний хрест» В. Стефаника

Б «Кайдашева сім»я» І. Нечуй- Левицького, «Лісова пісня» Л. Українки

В «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського, «Чого являєшся мені у сні?» І.Франка

Г «Блакитна панна» М.Вороного, «Хіба ревуть воли, як ясла повні? П.Мирного

Д «Intermezzo» М. Коцюбинського, «Чари ночі» О. Олеся.

Тест 2  Блавати, камеї, фрески – ці образи емоційно наснажують поезію:

А) « Соntra spem spero..»;

Б) «Ослово рідне!Орле скутий…»;

В) «Чари ночі»;.

Г) «Блакитна Панна»

Тест 3 У творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» порушено проблему

А «сродної праці»

Б служіння митця народові

В «пропащої сили»

Г взаємин вождя і народу

Д формування національної еліти

Тест 4. Уривок «Діло з грушею скінчилось несподівано. Груша всохла, і дві сім’ї помирились. В обох садибах настала мирнота й тиша» у творі «Кайдашева сім’я» є

А експозицією

Б зав’язкою

В розвитком дії

Г кульмінацією

Д розв’язкою

Тест 5. Тематично спорідненими є твори:

А .«Чари ночі», «Гімн»                

Б. «Блакитна Панна», «Чари ночі»     

В.  «О, слово рідне!Орле скутий»  «Блакитна Панна»        

 Г «Чого являєшся у сні» , «Соntra spem spero»

 Тест 6. Слова «Я маю в серці те, що не вмирає!» належать («Лісова пісня» Лесі Українки)

А Лукашу        В Мавці     Д Тому, хто греблі рве   Б Перелеснику               Г Русалці Польовій

Тест 7. Жанр феєрія можна визначити словами

А музичний, музикальний, ритмічний          В фантастичний, химерний, непересічний

Б чарівний, казковий, міфічний                    Г пригодницький, авантюрний, гострий

       Тест 8. Нарис – повість – роман. Такою була жанрова еволюція твору

А «Чорна рада»                В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Б «Кайдашева сім'я»         Г «Тіні забутих предків»             

Тест 9. У вірші «Contra spem spero!» Леся Українка переосмислила міфологічний образ

А Орфея                          Б Зевса           Д Геракла              Д Аріадни          В Сізіфа

Тест 10. Повісті «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського властиві ознаки

А реалізму і класицизму                             Г неоромантизму й імпресіонізму

Б сентименталізму й бароко                       Д експресіонізму й символізму

В романтизму й неокласицизму

Тест 11. Справжнє прізвище Олександра Олеся
А Рудченко    Б Тобілевич    В Кандиба  Г Косач

Тест 12. В основу роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» лягла історія

А панів Польських       Б закріпачення України             В розбишаки Василя Гнидки

Г народного месника Устима Кармелюка           Д опришка Олекси  Довбуша

Тест 13. «Польовою  царівною» у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»називають

А Уляну   Б Мокрину   В Галю  Г Мотрю   Д Христю

Тест 14.  Рядки:     «Чого звертаєш ти до менеЧудові очі  ті  ясні,Сумні, Немов криниці дно студене?»       належать:

А Л.Українці       Б О. Олесю       В І. Франкові       Г М. Вороному    

Тест 15. Назву вірша «Contra spem  spero!» написано

А латинською мовою Б іспанською мовою В італійською мовоюГ французькою мовою

Тест 16. На початку та у фіналі «Intermezzo» з’являється образ

А мідної  єрихонської труби

Б сталевого мануфактурного верстата

В залізної руки города

Г чавунного паса залізниці

Д свинцевого тягаря  буденності

Тест17. У творі М.Вороного «Блакитна Панна» звучить мотив:

А) краси перших почуттів;

Б) цілісної, багатогранної людини;

В) возвеличення краси природи навесні;

Г) захоплення красою жінки.

 

Тест 18. На прощу до Києва вирушають героїня твору:

А«Кайдашева сім’я»

Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

В  «Мартин Боруля»

Г  «Момент»

Д «Тіні забутих предків»

 

Тест 19«Йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає...»

розмірковує оповідач твору

А Валер’яна Підмогильного

Б Ольги Кобилянської

В Юрія Яновського

Г Михайла Коцюбинського

Д Григора Тютюнника

 

 

Тест 20Увідповідніть справжнє прізвище автора з персонажами його твору.

 

Персонажі твору

А Марися та Степан Борулі

Б Омелько та Маруся Кайдаші

В Марічка та Іванко

Г Наталка та Гриць Сірки

Д Панна та революціонер

 

Справжнє прізвище автора

1 Іван Левицький

2 Михайло Коцюбинський

3 Іван Тобілевич

4 В.Винниченко

ТЕСТ 21 Поєднайте ім’я персонажа твору та місце розгортання подій у ньому

Місце розгортання подій

А Хмарище

Б Піски

В Семигори

Г Полтава

Д Умань

Персонаж твору

1 Чіпка Варениченко

2 Омелько Кайдаш

3 Михайло Черевань

4 Маруся Чурай

ТЕСТ 22 Увідповідніть назву твору з ключовими словами до нього.

Ключові слова

А епос, село, батьки і діти

Б драма, сватання, кохання

В ліро-епос, народ, пустеля

Г лірика, кохання, весна

Д ліро-епос, народ, конфедерати

Назва твору

1 «Кайдашева сім’

2 «Наталка Полтавка»

3 «Гайдамаки»

4 «Чари ночі»

 

Тест 23. Установіть відповідність

    Герой                                                                    Вчинок

1 Азазель                                                А карає пророка за сумнів

2 Єгошуа                                                 Б закликає «До походу! До бою!»

3 Датан                                                    В веде свій народ до зелі обітованої

4 Єгова                                                    Г закликає народ закидати пророка камінням

                                                                 Д намагається підірвати віру Мойсея

 

 

Тест 24. Як композиційний елемент М.Коцюбинський уводить у повість «Тіні забутих предків»

А русальні пісні          Б колядки         В щедрівки           

Г коломийки                   Д веснянки

Тест 25. Композиційну особливість драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки вказано в рядку

А розгортання подій упродовж трьох років, кожен з яких різний за настроєм

Б поділ на три дії, кожна з яких починається пейзажем відповідної пори року

В порушення хронологічної послідовності в розгортанні подій

Г перехід зі світу людей у світ природи через сни дійових осіб

ТЕСТ 26  І схочеш ти вернуть собі,

Як Фауст, дні минулі...

Та знай: над нас – боги скупі,

Над нас – глухі й нечулі…

переконаний ліричний герой твору

А Миколи Вороного

Б Лесі Українки

В Олександра Олеся

Г Павла Тичини

Д Максима Рильського

ТЕСТ 27.Хмари осінні, весна золота, молодії літа, барвисті квітки, зірка провідна – це художні образи поезії

А «Заповіт»

Б «Contra spem spero!»

В «Блакитна Панна»

Г «Чари ночі»

Д «De libertate»

Тест 28 Установіть відповідність між персонажами одного твору

А Баронова-Козино

Б Карпо Ярковий

В Самійло-косар

Г доктор Тагабат

Д Медвин

Персонаж

1 дядько Тарас

2 Фійона

3 поштар Левко

4 прабаба Марусина

Тест 29 У рядках

В корчах і кручах умирають міфи.

Чугайстер щез. Покаялись нявки

згадано персонажів твору

А «Мойсей»

Б «Лісова пісня»

В «Зачарована Десна»

Г «Тіні забутих предків»

ТЕСТ 30 За родовою ознакою драматичним є твір

А «Мартин Боруля»

Б «Земля»

В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Г «Тіні забутих предків»

Д «Маруся»

ТЕСТ 31. Видає себе за Хруща, Хрущова, Притику герой твору «Хіба ревуть воли, як ясла

повні?»

А Василь Порох

Б Чіпка Варениченко

В Максим Ґудзь

Г Іван Вареник

Д Грицько Чупруненко

ТЕСТ 32. Сповідь ліричного героя коханій, яка згордувала його почуттями, – це

провідний мотив твору

А «Задивляюсь у твої зіниці…»

Б «Чого являєшся мені у сні?..»

В «Contra spem spero!»

Г «Блакитна Панна»

Д «Чари ночі»

ТЕСТ 34. Занепад споконвічної важливої ролі батька в українському суспільстві,

руйнування традиційних підвалин життя селянства в пореформену добу

зображено у творі

А «Маруся»

Б «Кайдашева сім’я»

В «Мартин Боруля»

Г «Чорна рада»

Д «Наталка Полтавка»

ТЕСТ 35. Біблійний мотив каїнового гріха відчутний у творі

А «Енеїда»

Б «Мойсей»

В «Земля»

Г «Я (Романтика)»

Д «Маруся»

ТЕСТ 36. У «Лісовій пісні» слова Лукаша про солов’їв, що «вже не щебечуть, не

тьохкають, як завжди, а співають: “Цілуй! Цілуй! Цілуй!”», перегукуються

з рядками вірша

А «Чого являєшся мені у сні?..»

Б «Ви знаєте, як липа шелестить…»

В «Молюсь і вірю. Вітер грає…»

Г «О панно Інно…»

Д «Чари ночі»

ТЕСТ 37 Переліком дійових осіб починається твір, який має присвяту

А Якову де Бальмену

Б любові всевишній

В «Цвітові яблуні»

Г своєму батькові Юліанові Я. Кобилянському

Д кононівським полям

ТЕСТ 38. Послідовність розгортання подій твору «Лісова пісня» дотримано в рядку

А Лукашева сопілка будить Мавку – Килина з Лукашем жнуть жито –

Марище забирає Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею

Б Килина з Лукашем жнуть жито – Марище забирає Мавку – Лукашева

сопілка будить Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею

В Марище забирає Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею – Лукашева

сопілка будить Мавку – Килина з Лукашем жнуть жито

Г Лукашева сопілка будить Мавку – Марище забирає Мавку – Килина

з Лукашем жнуть жито – зустріч Лукаша із загубленою Долею

Д Лукашева сопілка будить Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею –

Килина з Лукашем жнуть жито – Марище забирає Мавку

ТЕСТ 39. У рядках

Кленусь тобі, веселий світе,

Кленусь тобі, моє дитя.

Що буду жити, поки жити

Мені дозволить дух життя!

провідним художнім засобом є

А порівняння

Б антитеза

В анафора

Г гіпербола

Д алегорія

ТЕСТ 40. «Апеляція! Та таку апеляцію напишіть, щоб у Красовського в носі

закрутило, щоб йому свербіло!.. Я грошей не пожалію, аби мені Красовського в острог посадить...» – вигукує персонаж твору, у якому батько

А забороняє доньці виконувати хатню роботу

Б сварить синів за нікчемні балачки у святу п’ятницю

В гостює з сином на хуторі заможного козака

Г намагається відкупити сина від рекрутчини

Д рятує односельців від повені у Великодню суботу

 

 

ТЕСТ 41 З’ясуйте, кому з авторів належить уривок твору.

Уривок твору

А «Усмішка твоя – єдина, / Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні».

Б «Сучасне завжди на дорозі з минулого в

майбутнє».

В «Поезія – це завжди неповторність, / якийсь

безсмертний дотик до душі».

Г «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи».

Д «Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю

те, що не вмирає».

Автор

1 Ліна Костенко

2 Олександр Довженко

3 Іван Багряний

4 Василь Симоненко

ТЕСТ 42Увідповідніть ім’я автора з ключовими словами до його твору.

Ключові слова

А гріх братовбивства, влада землі над людиною

Б чорний трибунал, загірна комуна

В майбутній письменник, багатодітна родина

Г Модри Камінь, закохана пара

Д сонце на велосипеді, хлопчина-соняшник

Автор твору

1 Микола Хвильовий

2 Остап Вишня

3 Олесь Гончар

4 Іван Драч

Тест 43. Увідповідніть ім’я автора з ключовими словами до його твору.

Висловлювання

А «Та що його питати: він по гóроду ґав ловив та

витрішки продавав... Чом ти, йолопе, не кланяєшся

пану возному та не поздоровиш його?..»

Б «Столоначальником буду, а потім, може, й

секретарем, чин дадуть, женюся на багатій…»

В «Не знатимете під моєю булавою жодного козака

або козацької старшини над собою паном: усі

будемо рівні…»

Г «Чого ви лаєтесь? Чого ви сваритесь? Сьогодні

свята п’ятниця, а вони тебе, неначе на злість,

тільки до гріха доводять. Нащо тобі … те

мотовило?..»

Д «Я не жадаю від вас ні крихітки землі! Держіться

вашої землі, а я зроблю, що мені схочеться!..»

Персонаж

1 Омелько

Кайдаш

2 Степан

Боруля

3 Іван Брюховецький

4 виборний Макогоненко

Тест 44   Увідповідніть ім’я митця з висловлюванням про нього.

А «Мабуть, жоден з великих поетів світу не

вистраждав так важко свободи як вищого Божого

дару і не зміг сказати так одчайно за живих, за

мертвих і за ненароджених…»

Б «Багато літ минуло, як те занедбане й закинуте

під сільську стріху українське слово, мов Фенікс

із попелу, воспряло знову в устах батька нашої

нової літератури, голосно залунало по широких

світах…»

В «Кінокласикою стали його соняшники, його

яблука, що, немало вже наплодивши епігонів,

самі в первозданній свіжості обійшли світ у

стрічках “Земля”, “Арсенал”...»

Г «У нього є прекрасна річ – лірична драма “Зів’яле

листя”… з такою широкою гамою почуттів.., що,

читаючи.., не знаєш, кому оддати перевагу: чи

поетові боротьби, чи поетові-лірикові, співцеві

кохання та настроїв...»

Д «У його особі переміг історик-професіонал,

з таким мистецьким хистом відтворює він

пройняту грозовими розрядами атмосферу

наростання кризи – Руїни, поступову втрату

Україною державності...»

Митець

1 Іван

Котляревський

2 Тарас

Шевченко

3 Пантелеймон

Куліш

4 Іван

Франко

 

Angol nyelv, Derceni-Majercsik Etelka

Május 13

Téma: People and society

Situational role-play

Ex. 15 p. 21 OEE – Match the two parts of questions together. (write into your copybook)

Ex. 16 p. 21 OEE – Put the letters of the underlined words into the correct order. (write into your copybook)

Ex. 17 p. 21 OEE – Put the missing words in the sentences to make questions. (write into your copybook)

 

Homework: Learn new vocabulary

 Personal information (Személyes információ) age – életkor citizen – polgár citizenship – állampolgárság  female (formal) – nő gender (formal) – (nyelvtani) nem job – állás  occupation (formal) – foglalkozás male (formal) férfi (formális) man, (pl) men – férfi(ak) nationality – nemzetiség people (pl) – emberek person – személy place of birth – születési hely profession – foglalkozás, hivatás sex (formal) – nem (formális) woman/(pl) women – asszony(ok)

Marital status (Házassági állapot) divorced – elvált marital status – családi állapot married – házas separated – különvált single – egyedülálló  unmarried – nőtlen, hajadon widow – özvegy (asszony)  widower – özvegy (ember)

 

Május 14

Téma: People and society – Picture-based discussion

Ex. 19 p. 22 OEE – Use the words (living, stress, clothes, like, married, from, name, time) to complete these questions. (Write into your copybook).

 

Ex. 21 p. 23 OEE – Correct the mistake in each of these sentences. (Write the correct sentences in word doc. format)

Ex. 22 p. 23 OEE – Look at the two photos. Compare and contrast the two men. (Write the picture description and comparison in word. doc, format) You can use the personality adjectives below to describe the people.

Describing personality (Személyiség leírása) ambitious – becsvágyó, ambiciózus amusing – szórakoztató, mulatságos, broad-minded – felvilágosult/liberális gondolkozású, megértő calm – nyugodt, higgadt candid – nyílt, őszinte, conceited – öntelt, beképzelt cruel – kegyetlen, könyörtelen dependable – megbízható, bizalomgerjesztő determined – határozott, céltudatos, easy-going – alkalmazkodó, nemtörődöm, excitable – ingerlékeny, könnyen indulatba hozható extrovert – extrovertált, kifelé forduló ember  fair – tisztességes, korrekt frank – őszinte, egyenes, becsületes friendly – barátságos, szívélyes, gentle – finom, udvarias, nyájas good-natured - jó természetű, jólelkű gullible – könnyen becsapható  hard-working – szorgalmas, dolgos, judgemental – kritikus just – igazságos, pártatlan kind – jóindulatú, jóságos, kedves, mature – érett, modest – szerény, mértékletes narrow-minded – szűk látókörű, kicsinyes nasty – gonosz, rossz természetű, undok nice – kedves, szeretetreméltó obedient – kötelességtudó, szófogadó, rebellious – ellenszegülő, engedetlen relaxed – laza, mérsékelt  reliable – megbízható, szavahihető reserved – zárkózott, tartózkodó responsible – felelősségteljes, sociable – barátkozó, társaságkedvelő 

Homework: Learn the personality adjectives. Do ex. 21, 22 p. 23 OEE – send these exercises to me via email. Deadline 15th May.

Május 15

Téma: From Rags to Riches

Vocabulary: to litter – szemetelni

                        to end up  - végez

                        temporary – átmeneti

                        to hang around – lóg, cselleng

                         beggar – koldus

                          readership – olvasóközönség

                         to retain – megőriz

                         dignity – méltóság

                         to get trapped – csapdába esni

                        reinvest – újra befektetni

                        permanent – állandó

Ex. 1 p. 24 OEE – Read the text in ex. 2 quickly, and put the following points in order to form a summary of the article.

 

Ex 2 p. 24 OEE – Read the newspaper article about The Big Issue magazine. Five sentences have been removed from the text. Put the correct sentence from A-F below in each space to form a logical, coherent and correct text. There is one extra sentence.

 

Május 18

Ex. 3 p. 25 OEE – Match words 1-8 with words A-H to form collocations. Use each word only once.

general election – országos választás

political views – politikai nézetek

third world – harmadik világ

international relations – nemzetközi kapcsolatok

government official – kormánytisztviselő

human rights – emberi jogok

equal opportunities – esélyegyenlőség

economic development – gazdaságfejlesztés

Write the collocations into your copybook and learn them.

                        

Ex 5 p. 25 OEE – You are going to hear 4 people talking about their political views. Match speakers (A, B, C, D) to the sentences about them. Write the correct letter in each box. Where there are two boxes, you need to choose two speakers.

Listen here: https://elt.oup.com/student/maturitaexcellence/zakladni/audio?cc=ua&selLanguage=uk    - Audio 5

Ex. 6 p. 25 OEE – Read the text in ex. 7. Do not fill in any gaps yet. Answer these questions.

Ex. 7 p. 25 OEE – Read the text and fill in t he gaps with a suitable word. Use only one word in each gap.

warm-hearted – melegszívű

commemoration – megemlékezés

Május 20

Ex 8 p. 26 OEE – Use these verbs (have, be, spend, make, get) to fill the gaps.

Ex 9 p. 26 OEE – Put the letters into the correct order to make nouns that refer to personal characteristics.

Ex 10 p. 26 OEE – Use adjectives based on the nouns you have formed in ex 9 to complete these sentences.

 

Ex. 12 p. 26 OEE – Complete this part of a magazine article by writing one word in each gap.

Do  ex 9, 10, 12 p. 26 in word doc, format and send them to me via email. Deadline 22nd May.

 

Május 21

Téma: People and society : Picture-based discussion

Ex. 14 p. 26 – Look at the 4 girls in the photo on page 27. Which one do you think?

 • does the most sport?
 • loves reading?
 • gets the highest marks at school?
 • wants to be a doctor?
 • has the biggest family?

Answer the questions and give reasons (füzetbe)

 

Ex. 15 p. 26 OEE - Match the following description to one of the girls.

Homework: Ex. 16 p. 26 OEE – Write a similar description of one of the other girls. (Write the description into your copybook) You can use these words to your description:

Describing people (Emberek leírása) appearance – megjelenés attractive – vonzó beautiful – gyönyörű, nagyon szép good-looking – jó kinézésű (férfi) elegant – elegáns handsome – jóképű (férfi)  pretty – csinos scruffy – ápolatlan, rossz külsejű ugly – csúnya age – életkor adolescent – kamasz, fiatal elderly – idős  in (his/her) early twenties – huszas évei elején in (his/her) late forties – negyvenes évei végén in (his/her) mid-thirties – harmincas évei közepén middle short – alacsony build – testalkat, termet athletic – atletikus, sportos chubby – kövérkés, tömzsi, dundi chunky (informal) – robosztus, alacsony és tagbaszakadt fat – kövér fit – jó egészségi állapotban van have a good figure – jó alakja van obese – elhízott, hájas overweight – túlsúlyú (have a) paunch – pocak plump – kövérkés, duci, gömbölyded skinny (informal) – sovány, szikár slim – karcsú, sudár, nyúlánk stocky – zömök, köpcös, tömzsi thin – vékony, sovány well-built – jó alakú/felépítésű hair – haj bald – kopasz, kopár blonde (AmE blond) – szőke nő fair – világos (bőr, hajszín) dark – sötét árnyalatú dyed – festett fine – karcsú, elegáns, kellemes ginger – vörösesszőke hajú ember fringe – homlokba fésült haj, frufru have a hair cut – hajat vágat highlights (pl) – kiemel long – hosszú medium-length – középhosszú natural – természetes parting – elválasztás, választék red – vörös plaits (pl) – varkocs, copf pony-tail – lófarokfrizura short – rövid shoulder-length –vállig érő (haj) spiky – tüskés (haj) straight – egyenes szálú haj thick – dús/sűrű haj thin – ritka, gyér wavy – hullámos white – fehér/ősz hajú ember face – arc beard – szakáll birthmark – anyajegy black /white – fekete, fehér bushy eyebrows – bozontos szemöldök cheekbones – orca, pofa clean-shaven – borotvált képű  (clear /good/healthy) complexion – arcszín, arcbőr dark (skin/complexion) – sötét distinguishing features (formal) – megkülönböztető jegyek facial features – arcvonások  fair (skin/complexion) – világos freckles – szeplős goatee – kecskeszakáll moustache – bajusz pointed/flat/snub) nose – hegyes/lapos/ pisze orr pale (skin/complexion) – sápadt, halvány scar – forradás, sbehely sideburns – oldalszakáll  tanned (skin/complexion) – napbarnított tattoo – tetoválás

 

Május 22

Téma: People and society

Ex 17 p. 27 OEE – Read the text and try to think what words would fit int he gaps. Then choose words from the list underneath the text to complete the text.

 

Ex. 18 p. 27 OEE – Look at the photo of a group of young people. Answer the questions. Write your answers into your copybook.

 

Ex. 19 p. 27 OEE – Look at the statements, then put them into the right groups in the table (make a table in your copybook).

Agree

That’s right! / I couldn’t agree with you more. (meaning: I completely agree with you) / Absolutely! / My point exactly. (Pontosan az én véleményem)

Disagree

I’m not sure that’s true. / Surely you don’t think that… / I don’t see how / why. / Actually, …

Accept that the other person’s right

I see your point. / I can go along with that. / I take your point.

Persuade the other person that you’re right

Have you considered … ? / Don’t you agree?

Learn these expressions.

 

Homework: Ex 20 p. 27 OEE – Read the following statement, and decide if you agree or disagree. Prepare some arguments to support your viewpoint.

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla

( 13.05) Wednesday, the 13th of May.

Class work.

Topic: Shops and Services

1)Ex. 4 pg. 29 Read and complete the statements 1-5 with the best ending a,b,c or d

2) Ex. 1 , 2, 3 pg. 28

Homework:

Ex.5 pg. 29 Listening task.

Ex. 6 pg. 29

Ex. 7 pg. 30

 

( 14.05) Thursday, the 14th of May.

Class work.

Topic: Shops and Services

 1. Ex. 8 pg. 30 Check your answers on pg. 162 and read the text
 2. Ex. 10 pg. 31 Write 2 groups of sentences , divide them into column A and column B

Homework:

Ex. 13 pg. 31 Write it into your copy books.

 

( 15.05) Friday, the 15th of May.

Class work.

Topic: Shops and Services

 1. Ex. 15 pg. 31 Put the words into the correct order to make questions
 2. Ex. 16 pg. 31 Correct a mistake in each sentence and match the questions in ex. 15 with the

               answers in ex. 16

Homework:

Ex. 20 pg. 32 Match the beginning of sentences 1-5 with the conclusions a-e

Ex. 22 pg. 32 Complete the sentences.

 

( 18. 05) Monday, the 18th of May.

 Class work.

Topic: Shops and Services

 1. Ex. 2 pg. 34 Read the text and decide which sentences 1-8 are T-true or F-false
 2. Ex. 5 pg. 35

 

Homework:

Ex. 6, 7 pg. 35

Ex. 8 pg. 36

( 20. 05) Wednesday, the 20th of May.

Class work.

Topic: A Letter of Complaint

 1. Ex. 9, 10 pg. 36 Write the exercises into your copy-books

 

Homework:

Ex. 11 pg. 36 Write a letter of complaint and send it for checking till May 25th

 

 

( 21.05 ) Thursday, the 21st of May.

Class work.

Topic: Shopping

 1. Ex. 12, 13, 14 pg. 36 Write the exercises into your copy-books.

Homework:

Ex. 15 pg. 37 Describe the photos

 

( 22. 05) Friday, the 22nd of May.

Class work.

Topic: Revision .

Revise the words in the dictionary on pg. 145-147.

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem

Van óránk 05,14., 05,18-án és 05,21-én

Beírni a füzetbe lejegyzetelni és megtanulni a 21 és 22. leckéket.

Nézzétek meg a „Brexit - háborúban mindent szabad” című filmet. Azért írom így, mert én nem tudtam linket találni hozzá, de hátha nektek sikerül. Online meg lehet talán nézni.

Miután megnéztétek, írjatok róla egy 15-20 mondatos véleményt.

Ukrajna története

Vannak óráink: 05.12-én kettő, 05.13-án kettő

A gyakorló tesztekkel kellene foglalkoznunk

A 13. teszt témaközei a következőek:

13. téma: Nyugat ukrán földek a XVII. század végén és a XIX. század elején

1. Adminisztratív-területi felosztás

2. Mária Terézia és II. József reformjai az ukrán földeken

3. A nemzeti újjászületés első hulláma

4. Az „Orosz Hármas”

5. Az Ukrán Főtanács tevékenysége.

14. Téma: Ukrajna kultúrája a XVIII. század végén és a XIX. század első felében

1. Oktatás

2. Tudomány

3. Irodalom

4. Építészet

5. Képzőművészet.

6. T. Sevcsenkó, a festő.

Amint észrevettétek két témát vázoltam fel, a gyakorló teszt ezt a két témát tartalmazza egyben. vagyis 13-14-es gyakorló teszt.

05.19 és 05.20-án is van két-két óránk ezekhez a következő gyakorló teszt témakörei kellenek

A  15. téma: Dnyeper menti Ukrajna a XIX. század második felében

1.A Krími háború és a gazdasági-szociális helyzet kiéleződése

2. Jobbágy- és egyéb reformok Ukrajnában.

3.Az orosz cárizmus gazdaságpolitikája Ukrajnában

4.A társadalmi mozgalmak kezdete

5. Régi Kijevi Hromada

6. Mihajlo Drahomanov

7. A Jemsi rendelet

8. A Taraszisták Társasága

9. A Narodnyik  orosz társadalmi-politikai mozgalom.

Ezek a 15. gyakorló teszt témaközei.

Magyar nép története

Feldolgozni a Magyarország beolvasztása (1849-1867) és a kiegyezés témákat.

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-kiegyezeshez-vezeto-ut-es-dualizmus-kora-magyarorszagon/kiegyezeshez-vezeto-ut

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-kiegyezeshez-vezeto-ut-es-dualizmus-kora-magyarorszagon/dualista-allam-politikai

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-kiegyezeshez-vezeto-ut-es-dualizmus-kora-magyarorszagon/dualista-magyarorszag

 

Művészettörténet:

Készítsetek egy rövid beszámolót (1 A4 oldal) kedvenc képzőművészeti alkotásotokról. Miért ez a kedvenc, mi az ami magával ragadott.

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

14.05. redmenta Önálló

21.05 redmenta Témazáró dolgozat

Mértan

14.05 redmenta Önálló

21.05 redmenta Témazáró dolgozat

Előtte még tartunk egy-egy órát discordon, felkészítés az önállóhoz és dolgozathoz.

Messengeren kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

Jó munkát 

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

Ukrajna nemzetközi gazdasági kapcsolatai (május 11)

A világgazdaság mint független államok és nem államképződmények (TNK-k, regionális integrációs rendszerek, nemzetközi gazdasági szervezetek, világvárosok) gazdaságának kialakulása a fejlett kereskedelem és a tőkemozgás és a nemzetközi munkamegosztás és a munka kooperációja, a globális infrastruktúra kialakult rendszereinek viszonyai között történik.

A posztindusztriális gazdaság meghatározó jellemzője – a rendelkezés a tudás, amely már régóta fontos volt a társadalom fejlődésében. a létrejött globális gazdasághoz a következő összetevők tartoznak:

1 a nemzetközi technológiai szféra,

2 a nemzetközi termelés rendszere, amelyben az országok gazdasága és a TNK-k gazdasági rendszeri egyesülnek,

3 a nemzetközi pénzügyi rendszer,

4 a világpiac és a globális gazdasági viszonyok.

A termelés és a szolgáltatások globális rendszere. Jelenleg a TNK-k a világgazdaság magjai. Termelő létesítményeik és az értékesítési hálózataik világszerte szét vannak szórva vagy nemzetközi jellegük van. ez alakítja ki a globalizáció gazdasági alapjait és a világgazdaság egységes rendszerét.

A globalizáció akkor kezdődött mikor a világ összes kontinensét felfedezték. Az egységes világpiac kialakulása után formálódni kezdett a világgazdaság, a XX. század második felében pedig megint rendszerként kezdett működni. A jelenlegi információs-technológiai forradalom új minőséget nyújt ennek a rendszernek.

Nemzetközi pénzügyi rendszer. Ez a tevékenységi szféra hasonlít a vér körforgására ugyanakkor a világgazdaság idegrendszere is. Működését a nemzetközi pénzügyi központok biztosítják, amelyek pénzerőforrásokkal ténykednek világméretekben, továbbá a világ kommunikációs hálójával,mely egy egészbe egyesül. Jelenleg mikor kialakulta világ pénzügyi rendszere mint a valuták, értékpapírok,kölcsönök,biztositások közössége, az államok erőtelenek egyenként tevékenykedni a globális környezetben. Európa, Kelet-Ázsiai és Észak-Amerika országaiban néhány vezető nemzeti pénzügyi TNK egyidejűleg a világ legnagyobb banki hálózata is, amely a világ pénzügyi alapját alkotja. Ukrajna számára életbevágóan fontos a csatlakozás lehetősége a világ pénzügyi-banki rendszeréhez és a külföldi tőke bevonása a nemzeti gazdaság fejlődésébe.

Ukrajna a termékek és a szolgáltatások világpiacán. A világ áru- és szolgáltatások világpiacain Ukrajna egyenlőre szerény mértékben vesz részt. A világ exportjának 0,4%-a, importjának 0,5%-a esik az országra.

Jelenleg az exportált áruk többsége mezőgazdasági termék, fémek és fémtermékek. Az importban vezető helyet foglal el a gépek, berendezések, közlekedési eszközök, kőolaj, földgáz és kőolajtermékek, vegyipari termékek behozatala.

Jelentős változás történt a kereskedelem földrajzában is. A 90-es években a legfontosabb gazdasági partnerek a FÁK országok voltak. Ma már a kereskedelem kiterjed Európa, Ázsia, Afrika és Ausztrália országaira.

(A jegyzetet kérem beírni a füzetbe a zárójelben megadott dátummal).

 

Biológia, Pető Nikolett

(május 12 – május 22)

 

 1. Az ökológiaː kutatásának tárgya, feladata és módszerei. (25 §)

Jegyzet! Berajzolni a 25.2 ábrát a 92 oldalon

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Okologia/ch01s02.html

http://www.vmi.info.hu/tananyagok/tananyag/okologia_alapjai/01_okol_targya_skalazas.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=AK-Xph6WFQY

 

 1.  Az ökológiai vizsgálatok főbb módszerei.  (26 §)

Jegyzet! Válaszolni az ellenőrző kérdésekre a 94 oldalon.

A kidolgozott házi feladatokat  május 22ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

Mivel a „https://kmksz.com.ua/tankonyvtar/” oldalon nem érhető el a fizika tankönyv, ezért témákra bontva a következőket javaslom:

Dátum: 2020. május 12. Téma: Kvarkok.

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/mi-a-turo-az-a-kvark

 • Dátum: 2020. május 19. Téma: Kozmikus sugarak.
 • https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/neutrinok-es-kozmikus-sugarak-nyomaban
 •  
 • A diákok témánként készítsenek a füzetükbe jegyzetet és tanulják meg a leírtakat., mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LE      A cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

Nagyon fontos!

xdf

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A kémia és a környezetvédelem.

Készítsetek beszámolót vagy prezentációt a következő témák egyikéből:

 1. A természeti források ésszerű felhasználása
 2. Az ipari és háztartási hulladékok hatékony feldolgozása.

Határidő: május 17.

Téma: A „zöld” kémia.

Készítsetek beszámolót vagy prezentációt a következő témák egyikéből:

 1. A zöld kémia főbb feladatai.
 2. Leggyakrabban használt szerves oldószerek és azok hatása az emberi szervezetre.

Határidő: május 24.

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Igyekeztem minden korosztály számára érdekes gyakorlatokat keresni, remélem sikerült és mozogtok eleget. Az alábbi linkek közül, amelyik szimpatikusabb YouTube-on fel tudtok iratkozni a videó szerkesztőjéhez és úgy látni fogjátok a legfrissebbeket belőlük.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=UV5v0Pnh_E4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=NrVgd-kC2rs
 3. https://www.youtube.com/watch?v=xEYm6ryNWDkNyújtáshttps://www.youtube.com/watch?v=LMwIrrBJVK4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
 5. https://www.youtube.com/channel/UCpJ4Xd1PGkAN2bsdbW9WPMA/videos (A nagyobb lányok figyelmébe ajánlom Rubint Réka YouTube csatornáját, ami heti 3x frissül újabb videókkal).

 

Jó tornázást és mozgást kívánok Mindenkinek!

ll

 

 

fgh

 

 

  

Április 27-május 8.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az április 27-május 8 közötti házi feladatokat

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Kedves Diákok! Nagyon valószínű, hogy az idei tanévben már nem fogunk személyes találkozni, vagyis az osztályozásnál a beadandó házi feladatok jegyei is beszámítanak. Éppen ezért kérlek Titeket, hogy mindenki időben küldje vissza a leadandókat! Ellenkező esetben, mivel nincs mit értékelnem, kénytelen leszek 1-es érdemjegyet tenni!

Mert jó szívem van, még május 1-ig elfogadom a pótolt házi feladatokat!

 

A házi feladatok leadása mindenkinek kötelező!

Az érettségizőknek sok sikert!

Magyar nyelv

2020. április 27.

A magyar nyelv történetének főbb korszakai. Nyelvemlékek

( Tankönyv 177-188. oldal)

Segítség jegyzetkészítéshez!

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvtortenet/magyar-nyelvtortenet-korszakai-es-nyelvemlekek

1. Az előmagyar kor (Kr.e. 5. évezred – Kr. e. 1. évezredig)

Még együtt élünk a nyelvrokonokkal

2. Az ősmagyar kor

Elválás a nyelvrokonoktól

Befejeződése: a honfoglalás (895-96)

Ez is nyelvemléktelen korszak, a nyelv akkori állapotára későbbi dokumentumokból, a rokon nyelvek történetéből lehet következtetni
• az alapnyelvi és a belső keletkezésű szavakon kívül nagy számban gyarapodott a nyelvünk jövevényszókkal (iráni és török, szláv)
• a hangrendszerünkben ekkor alakulnak ki a vegyes hangrendű szavak (eddig csak magas és mély hangrendűek voltak)
• megjelennek az igei személyragok és módjelek, a birtokos személyjel, a középfok jele, t tárgyrag és több viszonyrag
• a mondatok szerkezete bonyolultabbá vált, kialakultak a mellékmondatok főbb típusai

3. Az ómagyar kor (a mohácsi vészig, 1526-ig) nyelvemlékes kor

• letelepedés a Kárpát-medencében, jelentős változás népünk társadalmi, gazdasági életében
• a kereszténység felvétele, megjelenik a latin betűs írásmód
• lendületesen gyarapodik a szókincs szláv, latin és német jövevényszavakkal
• az ómagyar kor második fele a kódexek kora (Jókai-kódex, az első magyar nyelvű kódex)
• előbb egyházi, majd világi szövegek
• területi változatokban él a nyelv
• a társalgás során a beszélők az általános tegezést használják

4. A középmagyar kor (1526-1772, a felvilágosodás kezdetéig)

• a nyelv fejlődését a reformáció és a könyvnyomtatás segítette. Az első részleges bibliafordításokat az 1590-ben megszületett első teljes bibliafordítás követi (Károli Gáspár vezetésével)
• terjedt a magyar nyelvű írásbeliség, terjedelmes emlékiratok, naplók, úti feljegyzések
• még mindig a latint használják a hivatalokban, és a férfiak társalgási nyelve is az.
• elkezdődik a magyar nyelv egységesülése
• megjelennek az első hazai nyelvtanok és szótárak.
• jelentős mű: Sajnovics János Demonstratio c. munkája (a finnugor rokonság!)

5. Az újmagyar kor (1772-a trianoni békediktátumig, 1920-ig)

• felvilágosodás, nyelvújítás, reformkor
• megújult a szókincs
• nyelvművelő mozgalmak, Kazinczy vezette nyelvújítási harc
• megteremtődött a magyar nyelvi egység, kialakult a magyar irodalmi nyelv
• elkezdődött a magyar nyelv tudományos kutatása, létrejött a nyelvtudomány
• a helyesírás normarendszere kialakult (első magyar helyesírási szabályzat)
• 1844. hivatalos nyelv a magyar

6. A legújabb kor (1920-napjainkig)

• legjellemzőbb a szétszakítottság
• ekkor alakulnak a kisebbségi magyar nyelvterületek.
• erőszakosan visszaszorítják az anyanyelv használatát, a politika nyelvi eszközökkel való folytatása a nyelvpolitika
• napjainkban erős angolszász hatás érezhető.

 

Házi feladat

203. feladat ( min. 20 szó gyűjtése és magyar jelentése!)

 

2020. május 4.

Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek

Jegyzet készítése a tankönyv alapján.(tankönyv 188-196. oldal)

 

2020.május 8.

Az összehasonlító nelvtudomány. Módszerei

Jegyzet készítése a tankönyv alapján.(tankönyv 197-200. oldal)


 

Irodalom

 2020.április 29., május 6, május 8.

A XX. századi széppróza

Márai Sándor élete és munkássága

Egy polgár vallomásai

Halotti beszéd

Füveskönyv

https://www.youtube.com/watch?v=ZajagjXLFA4

Használd a tankönyvet, s a múlt héten elküldött vers- és prózarészleteket a beregszászi színművészek előadásában!

 

Tanuld meg a Halotti beszéd  c. vers valamely részletét ( min. 16 sor), s küldd el a szavalatodat videón! (Határidő : május 10.)

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia

dg

 

Ukrán nyelv,Panykó Éva

Увага!!!!!

Надішліть, будь ласка, на мою пошту виконані всі домашні завдання (фото)!!!

рanyko.eva1@gmail.com

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЛЮБІ СЕМИКЛАСНИКИ !

      ЗАПИСУЙТЕ ДО ЗОШИТА ТЕМУ, ОПРАЦЬОВУЙТЕ  ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА УСНО, А ДАЛІ ПИСЬМОВО ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ !. ВАШІ РОБОТИ В ЗОШИТІ БУДУ ОЦІНЮВИТИ ВІДПОВІДНИМИ БАЛАМИ ЗА КОЖЕН ТИЖДЕНЬ! ТОБТО ВИ ОДЕРЖИТЕ 2 ВІДПОВІДНІ ОЦІНКИ!

БАЖАЮ УСПІХІВ!

 

27.04.20             ТЕМА :Контрольне аудіювання публіцистичного тексту

Прослухайте (за допомогою когось із дорослих) текст, а потім дайте відповіді на запропоновані питання після тексту !!!

 

Вишивка

Вигаптуй на небо райдугу-доріжку,

Простели до сонця вишивку-маніжку,

Щоб по тій доріжці з лебедями-снами

Плавати до щастя білими човнами.

В. Симоненко

Вишивка — один з давніх і найбільш розповсюджених видів народного декоративно-прикладного мистецтва. Вона виникла дуже давно і передавалася від покоління до покоління. Археологічні знахідки доби палеоліту засвідчують наявність вишивки на теренах України. У похованнях перших століть нашої ери знайдено залишки вовняного одягу, оздобленого різнокольоровою вишивкою. Про масове побутування вишиваних виробів в Україні свідчать численні історичні, літературні, фольклорні та речові пам'ятки.

З давніх часів паралельно з традиційним домашнім виготовленням вишивок побутувало виробництво вишиваних виробів у спеціалізованих цехах, майстернях. Відомо, що у XI ст. княгиня Анна, сестра Володимира Мономаха, започаткувала навчання вишивки в монастирських школах. Тут вчили дівчат вишивати, гаптувати золотими і срібними нитками. Шиття золотом виникло на основі народного вишивання і було поширене переважно в середовищі великоможних міщанок, жінок княжого роду. Значного розповсюдження набуло гаптування в XVI—XVII ст. у Києві, Чернігові, Корці та інших містах. Перший вишивальний цех створено 1658 р. у Львові. Для опанування ремеслом і отримання звання майстра учень після п'ятирічного навчання повинен був два роки мандрувати і виконувати іспитову роботу.

У XVII ст. багато ремісників гаптування мешкало в Києві та інших великих містах. Крім найрізноманітніших виробів побутового призначення тут вишивали унікальні твори мистецтва — фелони, плащаниці, інші культові атрибути. У них орнамент органічно поєднувався зі сюжетним зображенням.

На рубежі  XVIII—XIX ст. вишиванням, у тому числі й гаптуванням, активно займалися в поміщицьких та монастирських майстернях. Серед значної кількості вишиваних виробів виділяються скатертини, рушники, простирадла з вишуканими в художньому відношенні орнаментальними та сюжетними композиціями. У XIX ст. вишивка перетворюється на ремесло. Це стосується й розповсюджених у той час тамбурної та бісерної вишивок.

З середини XIX — на початку XX ст. сільські та міські промисли потрапляють під значний вплив замовників, які великою мірою диктували майстрам свої смаки. Це негативно позначилося на художньому рівні виробів. У цей час унаслідок зародження капіталістичних відносин на місцевих ринках з'являється дешева фабрична продукція, яка поступово стала витісняти вироби ручної роботи. Це зумовило скорочення виробництва і призвело до занепаду вишивального промислу. Заходів щодо відродження народного мистецтва, в тому числі й вишивки, вживали Київське, Полтавське, Чернігівське, Подільське земства. Однак і вони не змогли оберегти народну вишивку від антихудожніх міщанських впливів.

На початку XX ст. у традиційних осередках художнього промислу Полтавщини, Вінниччини, у Львові, Косові на базі колишніх земських майстерень почали працювати художньо-промислові артілі. У післявоєнні роки вони об'єднувалися: в кооперативи, а з 1960 р. реорганізовані у фабрики художніх виробів та виробничо-художні об'єднання.

Нині вишивкою займаються на всій території України. Найбільше вишиваних виробів виготовляють у домашніх умовах. Цей вид народного мистецтва поширений і на підприємствах художніх промислів.

Основна функція вишивки — оздоблення одягу і тканин для обладнання житла. Упродовж віків у кожному регіоні України вироблялися своєрідні прийоми художнього вирішення: одягових та інтер'єрних тканин. Навіть у межах сусідніх сіл існують місцеві варіанти. Є відмінності у місці розташування орнаменту, його величині, характерних особливостях мотивів, їх укладанні на площині композиції, колориті тощо. Вишивання вбрання — давня східнослов'янська традиція. Наші предки оздоблювали жіночі головні убори — перемітки, очіпки, хустки, стрічки, чоловічі шапки; плечовий одяг – жіночі та чоловічі сорочки; верхній одяг — кожухи, безрукавки, свити, юпки та ін. Серед компонентів одягу найбільше  уваги приділялося оздобленню чоловічих і, головним чином, жіночих сорочок. Основна частина декору припадала на рукав. Допоміжну роль відігравали узорні стрічки, що обрамляли горловину, пазуху, манжети тощо. В інших компонентах одягу — безрукавках, гуглях, мантах — вишивку розташовували переважно у місцях з'єднання двох полотнищ, чим до певної міри акцентували крій та підкреслювали силует.

Серед інтер’єрних тканин найбільше уваги приділялося вишиванню рушників, скатертин, наволочок та ін.

Матеріалом-основою для вишивання здавна служила домоткана вовняна, лляна, конопляна тканина. Згодом її замінили фабричного виготовлення лляні, бавовняні та вовняні матеріали, шкіра.

Викристалізовані у процесі історичного та культурного розвитку мотиви орнаменту, композиції та колорит, характерні для кожного регіону України, наслідуються в наш час. Значна частина сучасних вишивок виробляється на підприємствах народних промислів. У багатьох осередках України працює чимало талановитих вишивальниць, творчість яких відзначається смаком і оригінальністю. При створенні своїх композицій вони спираються на багаті традиції української вишивки, збагачують їх новими надбаннями. Народні майстри репрезентують сучасну українську вишивку на численних виставках як в нашій країні, так і далеко за її межами, демонструючи повсюдно високий художній рівень своїх творів.

 

 

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

 

Запитання до тексту

1. Найдавніші археологічні знахідки, що свідчать про наявність вишивки на теренах України, відносяться до періоду:

а) мезоліту;

б) бронзи;

в) палеоліту;

г) неоліту.

2. Найдавніші зразки вишивки – це:

а) залишки вовняного одягу, оздобленого різнокольоровою вишивкою;

б) залишки чоловічих сорочок з вишивкою на рукавах;

в) залишки вишитих рушників;

г) залишки гаптування на взутті.

3. Хто започаткував навчання вишивці в монастирських школах?

а) княгиня Ольга, дружина князя Олега;

б) княгиня Анна, сестра Володимира Мономаха;

в) князь Ярослав Мудрий, син Володимира Мономаха;

г) княгиня Анна Ярославна, дружина князя Ігоря.

4. Чому навчали дівчат у таких школах?

а) вишивати рушники;

б) вишивати фелони, плащаниці;

в) вишивати, гаптувати золотими і срібними нитками;

г) вишивати чоловічі і жіночі сорочки.

5. В якому місті в 1658 р. Було створено перший вишивальний цех?

а) у Києві;

б) у Львові;

в) у Чернігові;

г) у Корці.

6. Скільки треба було часу, щоб опанувати ремеслом вишивки і гаптування та отримати звання майстра?

а) 3 роки;

б) 5 років;

в) 7 років;

г) 2 роки.

7. Які чинники негативно вплинули на художній рівень вишиваних виробів?

8. Які об’єднання по виготовленню вишиваних виробів виникли після ІІ світової війни?

а) цехи;

б) фабрики;

в) кооперативи;

г) промислові артілі.

9. Основна функція вишивки –

а) оздоблення виробів для церкви;

б) оздоблення одягу і тканин для обладнання житла;

в) оздоблення костюмів для театру;

г) оздоблення весільних суконь.

10. Що з одягу наші предки оздоблювали вишивкою?

11. Що здавна служило матеріалом-основою для вишивання?

а) лляні, бавовняні та вовняні матеріали, шкіра;

б) шовкові та оксамитові матеріали;

в) вовна та шкіра;

г) лляні, шовкові та шерстяні матеріали.

12. Як розвивається мистецтво вишивки в наш час? (перекажіть останній абзац тексту, доповніть роздумами на тему “Вишивка в моєму житті”)

28-30.05.20

Тема : Написання слів з найуживанішими орфограмами

( Підготовка до ЗНО)

 

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

                

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

 

1) брукв…яний, валер…янка, мад…яр, обв…язати, торф…яний, велетен…с…кий, порт…єра, Севаст…ян, суб…єкт, кан…йон, Дансм…юр;

2) (з,с)топтати, (з,с)охнути, о(д,т)почити, бе(з,с)честя, ві(д,т)чисти - ти, пр(е,и)святний, пр(е,и)святий;

3) Запиши іменники в орудному відмінку:  марш, форель, значення;

4) сив…на, сив…нь, вікон…чко, півн…чок, порадн…чка, пал…во, мар…во; кро…ний, засуш…ний; Юл…на кімната;

5) огнен…ий, доставлен…ий, бов…ан, знан…ь, повін…ю, жовч…ю, осін…ій, конт…реформація, бравіс…имо, мул…а, Філіп…іни, філіп…інський;

6) пес…ливий, журналі…кий, ус…ний, бага…тво, коза…тво, пісок – пі(сч,щ)аний, Балхаш – балха…кий, Кембридж – кембри…кий;

7) радіо/реле, прес/служба, рута/м’ята, спорт/обладнання, пів/оберта, тонно/миля, Ведмідь/гора, народно/поетичний, порівняльно/історичний, ясно/блакитний, ясно/крилий, професійно/виконаний, професійно/технічний, електронно/ обчислювальний, електро/ і/ газо/зварювальний;

8) (к)інотеатр ім. О. Довженка, (ш)експірівські (с)онети, (ш)експірівські (ч)итання, (м)асниця, (к)иєво - (п)ечерський (з)аповідник, фільм (т)іні забутих предків, (с)хіднокитайське (м)оре, шампанське (а)брау - (д)юрсо, (л)іга (ч)емпіонів УЄФА, (х)арківський аеропорт;

9) кол…бр…, катол…ц…зм, К…пл…нг, єп…т…лія, Баграт…он, Т…бет, Т…бо, В…рг…нія, с…нд…кат, д…амант, Ваш…нгтон, ш…мі, параболо…д;

10) не/до/вподоби, з/давніх/давен, тим/часом, на/прикінці, по/всяк/час, на/ніщо, над/вечір, над/силу, на/показ, не/досить, ні/звідки, у/п’яте, по/п’яте, у/п’ятьох, в/основному, (з,с)/по/за/давна;

11) бр…ніти, арс…нал, в…люр, висл…зати, к…шечник, л…д…ніти, п…л…на, м…ц…нат, с…кр…тар; лопот…те, підбер…те, смаж…ш, уздр…те, зареч…мося.

 

04.05-05.05.-07.05.20

Тема: Частинимови.Тестові завдання

( Підготовка до ЗНО)

 

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

І варант

1. Усі іменники у формі кличного відмінка однини мають закінчення  в рядку

А) Назар, генерал, героїня, вовк;

Б) Кравець, Наталя, пісня, вітер;

В) Земля, душа, Київ, кобзар;

Г) Народ, сестриця, Ганнуся, тесляр;

2. Усі іменники у формі кличного відмінка однини мають закінчення –ю в рядку

А) Галя, школяр, Сергій, матуся;

Б) Коваль, мудрець, учень, доня;

В) Олексій, місяць, біль, хлопець;

Г) Валерій, обрій, тополя, дідусь;

3. Обидва слова можуть мати форму кличного відмінка однини в усіх рядках , КРІМ

А) Катерина Василівна;         Б) Пан полковник;

В) Іван Юхимович;                 Г) Добродій  Василенко;

4. НЕПРАВИЛЬНО утворено чоловіче ім’я по батькові у варіанті

А)Віктор Анатолієвич;                                           Б)Зиновій Петрович;

В) Остап Феодосійович;                                          Г) Юрій Сергійович;

5. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса –ев-(-єв-) у рядку

А) Взірець, куля, корабель, матч;

Б) Калач, липень, вуглець, плащ;

В) Корінець, значення, криця, замша;

Г) Мить, баржа, карамель, кварц;

6. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса –ов-  у рядку

А) Дощ, суть, парча, кварц;

Б) Малина, слива, клей, гроза;

В) Плюш, шовк, ситець,спориш;

Г) Клен, алюміній, радій, сніг;

7. Порушено норму при відмінюванні числівника в рядку

А) Восьмисот семидесяти  трьох;

Б) Восьмистам сімдесятьом трьом;

В) Вісьмомастами сімдесятьома трьома;

Г) На восьмистах сімдесяти трьох;

8. Числівник один має значення займенника якийсь у реченні

А) І один у полі воїн;

Б)За одного вченого дають десять невчених;

В)В одній долині під горою високих явір зеленів;

Г)Один розум добре, а два краще;

9. Займенник що або його форми виступають підметом у реченні

А) Хто що вміє, то і діє;

Б) Коли є до чого жагота, то кипить у руках робота;

В) Хто що знає, тим і хліб заробляє;

Г) Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує;

10. Через дефіс треба писати всі займенники в рядку

А) Ким/ небудь, аби/яку, будь/який;

Б) Що/небудь, хтозна/до/кого,будь/чому;

В) Хтозна/скільки/, будь/ким, кому/небудь;

Г) Чого/небудь, де/чому,ким/небудь;

11. Разом треба писати всі займенники в рядку

А) Де/який, чого/сь, який/небудь;

Б) Де/чим, де/з/ким, де/кому;

В) Аби/кому, де/кому,кому/сь;

Г) Де/якими, аби/якого, аби/до/кого;

12. Окремо треба писати всі займенники в рядку

А) Хтозна/з/яким, казна/перед/чим, ні/під/що;

Б) Будь/до/кого, аби/яку,ні/за/кого;

В) Казна/до/чого, перед/чим/небудь, ні/за/якого;

Г) Хтозна/в/що, бозна/до/кого, якому/небудь ;

13. До однієї дієвідміни належать усі дієслова в рядку

А) Кричати, колоти, злізти;

Б) Крикнути, стояти, кинути;

В) Катати, дзюркотіти,любити;

Г) Творити,сидіти, висіти;

14. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку

А) Колишемо, хочуть;        Б) Бачать, бажаєш;

В) Біжимо, бродиш;           Г) Колять, спізнишся;

15. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку

А) Клеїмо, стоїмо;                Б) Збіжать, перенесуть;

В) Віднесете,везуть;            Г) Оформив, відрізняїшся;

16. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку

А) Увімкнемо, плачете;       Б) Стоїте,охоплюєш;

В) Відчиняєте, біжать;         Г) Освітиш, відобраземо.

17. Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні

А   Квартет утворюють чотири виконавці.

Б  до редакції надійшло два сценарія.

В  Концерт тривав майже півтора години.

Г  Для вистави слід використати чотирьох прожекторів.

Д  Батальні сцени фільму знімали два з половиною місяців.

18. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

А багатший, більш вірогідний , щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований

Б  менш відомий, пре сильніший, найохайніший, найменш визначний

В  дешевший, сліпі ший, найнижчий, найбільш самостійний

Г  повніший, більш прозорий, самий тонкий, найменш потужний

Д кращий, менш цікавий, якнайшвидший, більш видатніший.

19. Правильно утворені всі імена по батькові в рядку

А  Юрійович, Петрівна, Валерієвич

Б  В*ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

В  Святославич, Матвійович, Ігоревна

Г  Іванівна, Іллінічна, Геннадійович

Д  Арсенівна, Яківович, Романівна

20. Не відмінюються всі слова рядка

А  бюро, журі, вікно

Б  кенгуру, турне, ательє

В тире, вапно, жалюзі

Г  графіті, інтерв*ю, колесо.

21. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А  мовно/літературний, суспільно/корисний, суспільно/політичний

Б  навчально/виховний, Військово/морський, південно/східний

В  східно/слов*янський, фізико/математичний,жовто/зелений

Г віцеє/прем*єр, сімдесяти/річчя, генерал/полковник

Д  військово/зобов*язаний, п*яти/денний, воєнно/стратегічний

22. Помилку допущено в рядку

А  сама вигідна угода

Б  більший за нього

В  згідно з інструкцією

Г  піклуватися про матір

Д  засіб для відбілювання

 

І варант

 

1. Вкажіть ряд, у якому треба писати велику літеру в усіх випадках:

   а) (п)резидент (У)країни, (м)асляна, (д)ень (п)еремоги, (п)лоща (п)еремоги;

б) (л)ісовий горіх, (у)країнський народ, (с)офійський собор, (к)иївська      вулиця;

в) (л)ауреат Шевченківської премії, (д)епутат, (з)аслужений артист України, (а)хіллесова пята;

г) (є)вангеліє, (н)аціональний медичний університет, (п)олтавщина, (д)онбас.

 

2. Вкажіть ряд, у якому всі іменники мають у родовому відмінку однини закінчення –а(-я):

      а) вік, сантиметр, синтаксис, вітер, ніс, понеділок;

      б) центр, листопад, папір, камінь, вальс;

      в) пісок, рій, гай, автобус, гайок, гопак;

      г) Париж, трамвай, малюнок, відмінок, горбок, екран.

 

3. Визначте ряд іменників, які мають у родовому відмінку однини закінчення –у(-ю):

      а) вік, Лондон, стіл, тиждень, учень, інститут;

      б) гараж, жаль, камінь, Ужгород, рік;

      в) мед, університет, вітер, розум, сміх, синтаксис;

      г) Дунай, сантиметр, кілограм, Донецьк, Донбас, коридор.

 

4. Вкажіть ряд правильно утворених імен по батькові:

     а) Геннадій Юрійович, Олена Віталіївна, Олександр Володимирович;

     б) Людмила Олексіївна, Володимир Ілліч, Жанна Миколаєвна;

    в) Валентина Олександрівна, Світлана Анатоліївна, Андрій Савелієвич;

     г) Антоніна Яківна, Ніна Іллівна, Ольга Савівна, Ніна Миніївна.

 

5. Усі іменники у формі кличного відмінка однини мають закінчення –ю в рядку:

    а) Галя, школяр, Сергій, матуся;

    б) коваль, мудрець, учень, доня;

    в) Олексій, місяць, біль, хлопець;

    г) Валерій, обрій, тополя, дідусь.

 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

 

6. Вкажіть ряди, де усі іменники написані правильно:

     а) стежинка, стежичка, півогірка, паливо, неприємність;

     б) суддя, попаддя, пів-Азії, ненависттю, Чернігівщина;

     в) печиво, статтею пів’яблука, піввіку, діжечка;

     г) пів-Європи, марево, негода, вічність, картоплиння;

     ґ) каміння, кошичок, священик, багаття, безсмертя;

     д) любов’ю, вуал’ю, радістю, подорожжю.

7. Усі прикметники є якісними в рядку:

     а) рожевий альбом, кислий аґрус, вишневий джем;

     б) суворий погляд, дубовий гай, справжній друг;

     в) веселий карнавал, щасливий день, смачний обід;

     г) стрункий хлопець, блідий вигляд, особовий склад.

 

8. Усі прикметники є відносними в рядку

     а) паперовий літачок, молочна каша, медовий голос;

     б) людське співчуття, нічний сон, холодна війна;

     в) вступний іспит, шкільний дзвінок, холодний погляд;

     г) польові квіти, батьківське ставлення, цементний завод.

 

9. Усі прикметники є присвійними в рядку:

     а) Лукашева сопілка, братова допомога, батькова порада;

     б) лебедина вірність, зозулин голос, рибна юшка;

     в) материна настанова, голубина вдача, учнівські відповіді;

     г) солов'їні переливи, дніпрові береги, сусідів паркан.

 

10. Правильно утворено ступені порівняння всіх прикметників у рядку:

    а) більш гуманний, премудрий;

    б) лагідніший, найвідоміший;

    в) якнайширший, самий близький;

    г) менш завзятіший, щонайдобріший.

 

11. Правильно утворено ступені порівняння всіх прикметників у рядку:

    а) ліпший, найменш прийнятніший;

    б) найбільш цікавіший, солодший;

    в) ближчий, самий милий;

    г) конкретніший, якнайщедріший.

 

12. Вкажіть ряд прикметників у формі найвищого ступеня порівняння:

    а) найрозумніший, найбільш вдалий, надзвичайно хоробрий;

    б) найменш корисний, якнайважчий, найглибший;

    в) найпотрібніший, найбільш високий, надміру темний;

   г) дуже смачний, ледве помітний, найсмачніший, якнайпомітніший.

 

13. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса   -ев- (-єв-) у рядку:

    а) вишня, сіль, журавель, куниця;

    б) кахля, кущ, джміль, кефаль;

    в) зубець, марш, біржа, біль;

    г) кумач, кисень, вогонь, корабель.

14. Укажіть ряд географічних назв, від яких можна утворити прикметники, що закінчуються на –ськ(ий):

     а) Когарлик (район), Вана (берег), Бахмач (школа);

     б) Рига (вокзал), Прага (газета), Збараж (гімназія);

     в) Київ (райони), Париж (вежа), Онега (береги);

     г) Карпати (ліс), Чернігів (область), Одеса (вулиця).

 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

15. Вкажіть ряди, де форми ступенів порівняння утворені правильно:

    а) простіший, найменш простіший, більш простий, щонайпростіший;

    б) простіший, найменш простий, більш простий, щонайпростіший;

    в) важчий, більш важчий, найважчий, найменш важчий;

    г) розумніший, менш розумний, якнайрозумніший, найбільш                  розумний;

    д) розумніший, менш розумний, якнайрозумніший, самий розумний;

    е) важчий, більш важчий, надзвичайно важчий, найважчий.

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

28-29.04.20

Тема : Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва  90-х років, його риси.  Сучасні часописи та альманахи

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ   ст. 239-240.

АНАЛІЗ  матеріалу підручника  1-2!

fdh

 

dfg

 

dfg

 

fgh

04-05-08.05.20

Тема :Узагальнення та систематизація вивченого

( Підготовка до ЗНО)

 

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

Варіант І

1. Рядки

Така її доля… О Боже мій милий!

За що ж ти караєш її, молоду?

За те, що так щиро вона полюбила

Козацькії очі?..

суголосні з життєвими обставинами ліричного героя твору

А «Дума про Марусю Богуславку»

Б «Блакитна Панна»

В «Віють вітри, віють буйні»

Г «Contra spem spero!»

Д «Чого являєшся мені...»

2. Уривок «Зробили вони городок [і] на честь брата їх найстаршого

назвали його Києвом. І був довкола гóрода ліс і бір великий, і ловили вони

[тут] звірину. Були ж вони мужами мудрими й тямущими і називалися

полянами…» узято з твору

А «Тигролови»

Б «Повість минулих літ»

В «Слово про похід Ігорів»

Г «Тіні забутих предків»

Д «Україна в огні»

3. Рядки

В тім гóроді жила Дідона,

А гóрод звався Карфаген.

Розумна пані і моторна…

є у творі

А Івана Котляревського

Б Івана Франка

В Тараса Шевченка

Г Нестора Літописця

Д Григорія Сковороди

4. Уривок «I варивши обiд, i подававши на стiл, Маруся заливалася

слiзоньками, вiдгадувавши, певно, що востаннє бачить свого Василечка»

містить пестливу лексику, має співчутливий тон розповіді, що характерно

для

А символізму

Б реалізму

В експресіонізму

Г сентименталізму

Д неоромантизму

Частина 2

5. У рядках

Вибачайте, люде добрі,

Що козацьку славу

Так навмання розказую,

Без книжної справи.

Так дід колись розказував,

Нехай здоров буде!..

автор розповідає історію написання твору

А «Енеїда»

Б «Кавказ»

В «Мойсей»

Г «Чорна рада»

Д «Гайдамаки»

6. «Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і

характерника», – сказано про

А Василя Кравчину

Б Гриця Бобренка

В Григорія Многогрішного

Г Кирила Тура

Д Наума Дрота

7. «Безокою економшею» односельці називали героїню твору, у якому

А син одружується з дівчиною з іншого села

Б мати мріє віддати заміж за гетьмана свою дочку

В батько стає старостою села під час нацистської окупації

Г родина дає притулок в’язню-втікачу

Д дівчина постає перед судом за те, що отруїла козака

8. «Двужон», «Дитячі літа», «Хазяїн», «Січовик», «Пани Польські» – це

розділи твору, що

А змальовує Гуцульщину

Б має двох авторів

В має присвяту батькові автора

Г змальовує події Коліївщини

Д описує боротьбу за гетьманську булаву

9. Послідовність розгортання подій твору «Мартин Боруля» дотримано в рядку

А Мартин Боруля подає апеляцію до суду – Степана виряджають на службу

в місто – утеча Націєвського – Мартин Боруля спалює документи

Б Степана виряджають на службу в місто – Мартин Боруля подає апеляцію до

суду – утеча Націєвського – Мартин Боруля спалює документи

В Мартин Боруля подає апеляцію до суду – Степана виряджають на службу

в місто – Мартин Боруля спалює документи – утеча Націєвського

Г Мартин Боруля спалює документи – Степана виряджають на службу в

місто – Мартин Боруля подає апеляцію до суду – утеча Націєвського

Д Степана виряджають на службу в місто – Мартин Боруля подає апеляцію до

суду – Мартин Боруля спалює документи – утеча Націєвського

10. На малюнку зображено персонажа твору

00

А «Гайдамаки»

Б «Енеїда»

В «Чорна рада»

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Д «Мойсей»

11. У рядках

В корчах і кручах умирають міфи.

Чугайстер щез. Покаялись нявки

згадано персонажів твору

А «Мойсей»

Б «Лісова пісня»

В «Зачарована Десна»

Г «Тіні забутих предків»

Д «Дитинство»

12. Уривок «Данилко ніс повні руки трав, і корінців, і квітів; дажкорінь пах

солодким хлібом, “ось тобі, Данилку, і степовий турецький сльоз”, – сказав

прадід і нахилився до квітки, і раптом підломився в ногах, і розкинув руки,

мов обіймаючи землю...» узято з

А усмішки

Б новели

В кіноповісті

Г повісті

Д драми

13. «Світ урятує краса, утілена в гармонії людини й природи, у світлому

почутті кохання, у жертовній любові та здатності прощати» – це провідна

думка твору

А «Маруся»

Б «Тигролови»

В «Лісова пісня»

Г «Місто»

Д «Земля»

14. «Я візьму той рушник, простелю, наче долю...» – стверджує ліричний герой

поезії, у якій є рядок

А «І дитинство, й розлука, і вірна любов»

Б «Ось місяць, зорі, солов’ї»

В «Чи забуття, чи зрада»

Г «Свій біль, свій жаль, свої пісні»

Д «Людей мільярди і мільярди слів»

14. Думка про те, що «малорос – це тип національно-дефективний, скалічений

психічно, духовно, а – у наслідках, часом – і расово», є доречною для

характеристики

А Грицька Бобренка

Б Чіпки Варениченка

В Григорія Многогрішного

Г Сави Федорчука

Д Мини Мазайла

15У рядках

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання…

провідним художнім засобом є

А алегорія

Б анафора

В гіпербола

Г порівняння

Д паралелізм

16. «Трагічні терези», «дивний ліс», «гіпнотичні кобри», «веселий галас бою»

художні образи з поезії

А Олександра Олеся

Б Максима Рильського

В Миколи Зерова

Г Євгена Маланюка

Д Василя Симоненка

17. Називає Україну матір’ю, пишається цим, заради неї творить і мислить

ліричний герой поезії

А «Молюсь і вірю. Вітер грає…»

Б «О земле втрачена, явися!..»

В «О слово рідне! Орле скутий!..»

Г «Українське альфреско»

Д «Задивляюсь у твої зіниці…»

18. Про чистоту кохання, що робить людину сильною, відповідальною за долю

інших, про загрозу гонитви озброєнь пише у своєму творі

А Остап Вишня

Б Григір Тютюнник

В Олесь Гончар

Г Микола Куліш

Д Михайло Коцюбинський

19.Ознакою постмодернізму є

А захоплення національною історією

Б химерне переплетення різних стилів

В типізація характерів персонажів залежно від умов життя

Г домінування морально-етичних цінностей

Д прагнення персонажа до ідеалу

20. З’ясуйте, кому з героїнь належать слова.

Слова

А «Горенько моє! Це ж, видно, й мені не

краща доля судилася: розбишацька дочка –

розбишацька й жінка!..»

Б «Ми тяжко працювали, заки доробилися

сеї землі. Твій тато небагато взяв за мною,

решту ми самі доробилися. Зрання до вечора

тягли, мов у плузі…»

В «Три роки вже, як ми по убожеству свойому

продали дворик свій на Мазурівці, покинули

Полтаву і перейшли сюди жити…»

Г «Здається мені, що з’їхав з глузду: не велиш ні

мені, ні дочці робить, сам не робиш, понаймав

наймитів, наймичок, хазяйство псується...»

Д «Та бач, дочко, ти не ходиш до панів, а мене

пани й попи просять варити обід, кличуть до

себе в покої вечерять, ще й у покоях кладуть

спати…»

Героїня твору

1 Маруся Кайдашиха

2 Галя Ґудзь

3 ПалажкаБоруля

4 Горпина Терпилиха

21. Місце розгортання подій

А Хмарище

Б Піски

В Семигори

Г Полтава

Д Умань

Персонаж твору

1 Чіпка Варениченко

2 Омелько Кайдаш

3 Михайло Черевань

4 Іван Гонта

 

 

Варіант ІІ

 

 

 

1. До фольклорних належать обидва твори в рядку

А «Ой Морозе, Морозенку» та «Бджола та Шершень»

Б «Віють вітри» та «Ой летіла стріла»

В «Дума про Марусю Богуславку» та «Маруся Чурай»

Г «Чи не той то хміль…» та «Повість минулих літ»

Д «Засвіт встали козаченьки» та «Слово про похід Ігорів»

2. Порівнює свободу із золотом ліричний герой вірша

А «De libertate»

Б «Всякому місту – звичай і права»

В «Contra spem spero!»

Г «Стилет чи стилос?»

Д «О слово рідне! Орле скутий!..»

3. Чудесну зброю для Енея, яку «і куля не бере», викував

А Меркурій

Б Еол

В Плутон

Г Вулкан

Д Бахус

4. «Його вчинки відчайдушні й непередбачувані, неймовірні, суперечливі: то

він, шибайголова й паливода, викрадає наречену Сомка, то йде на смерть

заради визволення гетьмана з темниці…» – сказано про

А Івана Брюховецького

Б Кирила Тура

В Петра Шраменка

Г Матвія Гвинтовку

Д Михайла Череваня

5. Звістка про загибель Якова де Бальмена, друга автора, стала поштовхом до

написання твору

А «Чорна рада»

Б «Кавказ»

В «Гайдамаки»

Г «Мойсей»

Д «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

6. За родовою ознакою драматичним є твір

А «Мартин Боруля»

Б «Земля»

В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Г «Тіні забутих предків»

Д «Маруся»

7. Видає себе за Хруща, Хрущова, Притику герой твору «Хіба ревуть воли, як ясла

повні?»

А Василь Порох

Б Чіпка Варениченко

В Максим Ґудзь

Г Іван Вареник

Д Грицько Чупруненко

8. Сповідь ліричного героя коханій, яка згордувала його почуттями, – це

провідний мотив твору

А «Задивляюсь у твої зіниці…»

Б «Чого являєшся мені у сні?..»

В «Contra spem spero!»

Г «Блакитна Панна»

Д «Чари ночі»

9. Занепад споконвічної важливої ролі батька в українському суспільстві,

руйнування традиційних підвалин життя селянства в пореформену добу

зображено у творі

А «Маруся»

Б «Кайдашева сім’я»

В «Мартин Боруля»

Г «Чорна рада»

Д «Наталка Полтавка»

10. Біблійний мотив відчутний у творі

А «Енеїда»

Б «Мойсей»

В «Майстер корабля»

Г «Я (Романтика)»

Д «Маруся»

11. Cонетом є твір

А «У теплі дні збирання винограду»

Б «De libertate»

В «Contra spem spero!»

Г «Стилет чи стилос?»

Д «Страшні слова, коли вони мовчать»

12. У «Лісовій пісні» слова Лукаша про солов’їв, що «вже не щебечуть, не

тьохкають, як завжди, а співають: “Цілуй! Цілуй! Цілуй!”», перегукуються

з рядками вірша

А «Чого являєшся мені у сні?..»

Б «Ви знаєте, як липа шелестить…»

В «Молюсь і вірю. Вітер грає…»

Г «О панно Інно…»

Д «Чари ночі»

13. На рисунку схематично зображено проблему морального вибору

11

А комунара Андрюші

Б дегенерата

В доктора Тагабата

Г главковерха чорного трибуналу

Д теософа

14. «Але картиною над картинами була картина страшного Божого суду, що

її мати купила за курку на ярмарку на страх лютим своїм ворогам – бабі,

дідові і батькові. Вона була така страшенна й разом з тим повчальна, що

на неї боявсь дивитися навіть Пірат…» – згадує оповідач твору

А «Тіні забутих предків»

Б «Кайдашева сім’я»

В «Зачарована Десна»

Г «Дитинство»

Д «Земля»

15. У рядку

Любові усміх квітне раз – ще й тлінно

основним художнім засобом є

А метафора

Б порівняння

В тавтологія

Г паралелізм

Д гіпербола

16. «Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках Зінківських

бандуристочка сліпий, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи

перелетять вони Сибір несходиму, а чи впадуть од морозу…» – пише додому

герой твору

А Олеся Гончара

Б Валер’яна Підмогильного

В Олександра Довженка

Г Григора Тютюнника

Д Юрія Яновського

17. Різдвяну містерію, де давні волхви перетворюються на сусідських дядьків-

лемків, які принесли до хати традиційну святкову хлібину, змалював

А Олександр Олесь

Б Микола Вороний

В Павло Тичина

Г Максим Рильський

Д Богдан-Ігор Антонич

18. Там дивний ліс зітхає ароматом

І весь дзвенить од гімнів п’яних птиць,

Співа трава, ніким ще не зім’ята,

І вабить сном солодких таємниць –

таким уявляє ідеальний світ мистецтва ліричний герой вірша

А «Молюсь і вірю. Вітер грає…»

Б «О земле втрачена, явися!..»

В «Стилет чи стилос?»

Г «Задивляюсь у твої зіниці…»

Д «Страшні слова, коли вони мовчать»

19. Рядки Івана Андрусяка

лузає сім’я плодить бацили

ходить по колу лається ямбом

я не приніс тобі славу і силу

тільки маленьку жовту троянду

передають хаос світовідчуття, емоційний стан сучасної людини, які характерні для літератури

А сентименталізму

Б імпресіонізму

В неоромантизму

Г неокласицизму

Д постмодернізму

20. Поєднайте епізоди одного твору.

Епізод твору

А пани Польські покріпачують

Піски

Б вибори гетьмана в Ніжині

В гостювання героя в царя

Латина

Г зустріч дівчини з офіцером-

кривдником

Д невістка йде на прощу до

Києва

Епізод твору

1 Еол улаштовує шторм на морі

2 доньку-покритку виганяють з дому

3 лицарський поєдинок за Лесю

Череванівну

4 брати обговорюють дівчат на

виданні

21. Співвіднесіть рядки, що належать одному авторові.

Поетичні рядки

А «Остання в світі казка сидить під

образами.

Навшпиньки виглядають жоржини

через тин…»

Б «Сьогодні усе для тебе –

Озера, гаї, степи...»

В «В житті мене ти й знать не знаєш,

Ідеш по вулиці – минаєш…»

Г «На кого завзявся Каїн?

Боже, покарай!..»

Д «Співочий грім батьків моїх,

Дітьми безпам’ятно забутий…»

Поетичні рядки

1 «Маю я святе синівське право

З матір’ю побуть на самоті…»

2 «Зимовий вечір. Тиша. Ми.

Я Вам чужий – я знаю…»

3 «Людей мільярди і мільярди

слів, а ти їх маєш вимовити

вперше!..»

4 «Чому ж стоїш без руху ти,

Коли ввесь світ співає?..»

22. Установіть відповідність між уривком із твору та справжнім прізвищем його

автора.

Справжнє прізвище автора

А ІванТобілевич

Б ІванЛевицький

В МиколаФітільов

Г ПавлоГубенко

Д ПанасРудченко

 

Уривокіз твору

 

1 «У 1921 роцi почав працювати в газетi “Вiстi”

перекладачем. Перекладав я, перекладав,

а потiм думаю собi: “Чого я перекладаю,

коли ж можу фейлетони писати! А потiм –

письменником можна бути. Он скiльки

письменникiв рiзних є, а я ще не письменник”...»

2 «Поминув свою землю, навіть не глянув на

неї... Далі та далі... Уже смеркло, як дійшов

він до Пісок... З неба блищали ясні зорі; по селу

то там, то там світилося в невеличкі віконця

світло; а в Гальчинім шинку топилось у печі...»

3 «Там ішла моя мати з похиленою головою. Я

відчував: пахне м’ятою. Я гладив її милу голову

з нальотом сріблястої сивини. Але раптом

переді мною виростала загірна даль. Тоді мені

знову до болю хотілося впасти на коліна й

молитовне дивитися на волохатий силует

чорного трибуналу комуни…»

4 «Губернський секретар, ще й регістратор?!..

Якраз для нашої Марисі жених, а за придане

нехай не турбується. Скажи, щоб приїздив.

Коли хоче, то нехай на наших же конях і

приїде, я його і звідціля одвезу в город на своїх.

Побалакай з ним...»

56. Установіть відповідність між уривком із твору та справжнім прізвищем його

автора.

23. Визначте, про якого митця йдеться у висловлюванні

Висловлювання

А «Чим він був для України, для розвою її громад-

ського та духового життя, се відчуває кожний,

хто чи то бачив на сцені цього батька українського

театру, чи хоч би лише читав його твори…»

Б «Зараз уявляю собі Вас, як, сидячи за столом,

плетете сітку – мотузяну на рибу й словесно –

на людські душі. Коли б та сітка плелася довше,

може, ми мали б не одну ще таку гарну річ, як

“Мойсей”…»

В «Пізніше, коли тільки доводилося читати його

нові поезії, де він оспівував матір, чи слухати “Піс-

ню про рушник”, щоразу поставав мені перед очи-

ма образ цієї славної обухівської жінки у святковій

вишиваній сорочці...»

Г «У його творчості поєдналися дві тенденції

розвитку українського реалізму: соціальна й

психологічна; саме це дало змогу письменнику

розширити дослідницький аспект сутності

людини в умовах національної та соціальної

неволі…»

Д «Сюжет “Міста“ дуже простий, як, власне, і

годиться бути сюжетові, – історія кар’єри

молодика в нових для нього обставинах,

формування людини в життьових і любовних

пригодах…»

Письменник

1 Панас

Мирний

2 Андрій

Малишко

3 Валер’ян

Підмогильний

4 Іван

Карпенко-Карий

 

Angol nyelv, Derceni-Májercsik Etelka

Április 27

Reading

 1. Read the extracts from articles written by travel writers. Match the extracts with each sentence.
  There is one extract that matches two sentences.

1 __

Elizabeth seemed like an ordinary person − just another old lady sitting on the deck of a cruise ship. I wouldn’t have started talking to her if I hadn’t noticed that everyone on the ship knew her name: from the captain to the cleaners. Elizabeth told me that she’d moved into a cabin on the cruise ship nine years earlier, and had never left. Elizabeth pays £4,000 a month to stay on the ship − about the same as a hotel room on land. But the ship has great food and entertainment, and Elizabeth sees the world!

2 ___

It was 3 a.m., and I just wanted to sleep. But the people cleaning the departure lounge had other ideas.

‘You can’t stay here. You have to move!’

I wanted to say, ‘Look, if a hurricane hadn’t hit Cuba, they wouldn’t have cancelled my flight − and I wouldn’t be trying to sleep on your floor. Does it look like I’m having fun?’

But, of course, I just picked up my things, walking back to the all-night airport café. It was my third cup of coffee that night, and I wasn’t feeling very good. ‘If anyone else tells me to move,’ I thought, ‘I’ll scream!’

3 ___

I was sitting on a flight to São Paulo, enjoying a film, when someone cried, ‘Look! The engine’s caught fire!’ Moments later, the captain made an announcement.

‘Ladies and gentlemen, both our engines have stopped. We’re trying to start them, so please stay calm.’

Calm − we were falling out of the sky! People began to scream. The cabin crew rushed around. I cried! Then suddenly, the left engine came back to life.

‘Ladies and gentlemen,’ the captain announced, sounding happier this time, ‘we’re going to land in Senegal, West Africa. I hear it’s nice at this time of year.’

4 ___

On our first day in New York, we went for a walk through Central Park, sitting on a bench to eat hotdogs. Then we left the park, planning to go to the Empire State Building. We were walking down Fifth Avenue, enjoying the sunny weather, when my Mum suddenly cried, ‘Oh no. I’ve left our bag in the park.’

‘My camera is in that bag!’ Megan said. ‘It wouldn’t have happened if you’d been more careful,’ Dad said. But I just said, ‘Let’s stop blaming Mum and go back to the park.’ And luckily someone had found our bag and hidden it behind the bench, thinking we might come back for it.

In this article, the writer

 1. is told to do something that they don’t want to do.
 2. nearly loses something important on the first day of a holiday.
 3. is very frightened by something that he/she hears.
 4. meets a person who has an unusual life.
 5. suggests doing something about a problem.
 1. Read the text. Are the statements true (T) or false (F)?

 

The Dakar Rally

You’ve probably heard of the off-road motor vehicle rally called the Dakar Rally, but do you know where is finishes? Before you say Dakar, the capital of Senegal, think again! The last time the rally finished in Dakar itself was in 2007. In 2008, because of concerns about security, the rally was cancelled and a shorter, less challenging race called the Central Europe Rally was held in its place. And since 2009, the Dakar Rally has been held in South America due to the increasing risk of terrorism in Senegal.

The first Dakar Rally was held in 1978. During a race in 1977, a French competitor, Thierry Sabine, had got lost on his motorcycle in the Libyan desert. Having been rescued, he returned to France convinced that the desert landscape would provide a fantastic challenge for an international competition. The Dakar Rally began the next year, and for the next fifteen years, hundreds of drivers and motorcyclists competed in the annual long-distance race. Competitors would drive from Paris to the Mediterranean, then across the north-western corner of Africa to the Senegalese capital, trying to avoid getting lost in the desert sandstorms. Then things became complicated: the region became more and more politically unstable, and officials have had to change the starting point, rally route and finishing line of the race nearly every year since 1994.

The Dakar Rally has always been highly competitive. Each year, more than 350 car and truck drivers and motorcycle riders enter the rally, about 80 per cent of whom are amateurs. Unsurprisingly, the majority of winners have been professionals. The most successful Dakar competitor is Stephane Peterhansel, who won the rally six times riding a motorbike, before switching to a car and winning a further four titles between 2004 and 2012.

The rally has been subject to a lot of criticism. Many people have protested against it because of the impact it has on the environment. Others are upset by the fact that the race passes through countries where many people make less money in their whole lives than a wealthy competitor spends during a single rally. Nevertheless, the famous race remains as popular as ever. Among rally drivers and car companies, as well as fans who enjoy the thrill of following the progress of their favourite competitors, the Dakar Rally is still one of the most important off-road racing competitions in the world.

 

1             Although some people think differently, the Dakar Rally has never finished in Dakar.      ____

2             Thierry Sabine had to be helped home from the desert.                                                               ____

3             The route has often changed because it is too easy to get lost in the desert.                       ____

4             The rally has only been won by professionals.                                                                                  ____

5             The rally is in danger of being cancelled as more and more people protest against it.      ____

Do the tasks and send them back to me via email or messenger till 30th April.

Április 29

Téma: Family life (Oxford Exam Excellence p. 16)

Ex. 11 p. 16 OEE – Read these sentences and fill in the gaps with a suitable word from the list below. Use each word only once. There are two gaps in each sentence. (write the sentences into your copybook)

Picture-based discussion.

Ex. 13 p. 16 OEE – Answer the questions. Answer each question in no more than three sentences. (write the answers into your copybook).

Homework: Ex 14 p. 16 OEE – Read these sentences. Think about their meaning and what may be missing in the gaps. Then choose the correct phrase from the list underneath to complete the sentences. (write the sentences into your copybook)

 

Április 30

Téma: Family life

Ex. 16 p. 17 OEE – Match words to their synonyms. Write tem into your copybook and learn them.

leave out – figyelmen kívül hagy

look at – megszemlél

primarily – elsősorban, eredetileg

in contrast – valamivel szemben, ellentétben

connected – kapcsolatos, összeffüggő

unrelated – nem rokon, vonatkozással nem rendelkező

first of all – először is

moreover – emellett

 

Ex. 17 p. 17 OEE – Use words from ex. 16 to complete the following sentences. (write the sentences into your copybook.)

to reach conclusion – következtetést von le

income – jövedelem

career development – karrierfejlesztés

single-parent family – csonka család

appeal – vonz

Homework: ex. 15 p. 16 OEE – The two photos show different turning points in life. Which image do you think represents a more important turning point? Compare and contrast the pictures. (Write the picture description  into your copybook.)

Május 4

Téma: People and society SB Oxfor Exam Excellence p. 18

Vocabulary: employee – munkavállaló

                       casual clothes – hétköznapi viselet

                     widespread – elterjedt

                      resemble – hasonlít

                      poll – szavazás

                     to oppose – ellenez

                      policy – szabályzat

                     sloppy work – hanyag munka

                    to lead to – vezet

                     increased productivity – megnövekedett termelőképesség

                     inappropriate – nem megfelelő

                 

Ex. 2 p. 18 OEE – Read the statements 1 and 2 below. Which of the other sentences: a, b or c has the same meaning as 1 and 2?

Ex 3 p. 18 OEE – Read the following extracts 1 and 2 from the article.  Choose the option: a, b or c, that best summarises the main idea in the extract. Did you choose the same answer a sin ex. 2? Mark True. Did you choose something different? Mark False.

 

Május 6

Téma: People and society

Vocabulary: suspect- gyanúsított

                       baggy – bő

                       overweight – túlsúlyos

Ex. 5 p. 19 Read the descriptions of two people in exercise 6. Fill in the following table with the information. (Write into your copybook)

Ex 6 p. 19 – First read the descriptions below. Then listen to a radio announcement, and cross out the mistakes int he descriptions. Listen again and write down the correct information on the lines below the text. There are eight differences between the recording and the text below. (Write into the copybook)

Listen here: https://elt.oup.com/student/maturitaexcellence/zakladni/audio?cc=ua&selLanguage=uk – Audio 04

 

Homework: Use of English Ex. 7 p. 20 OEE – Choose the correct option to complete the sentences. (write into your copybook and learn the words below)

possible – lehetséges

possibility – lehetőség

correspond – megfelel, levelez

corresondence – megfelelés, levelezés

practical – gyakorlati

practcally – gyakorlatilag

accompany – kísér

clarity – világosság, tisztaság

clarify – kitisztázni

characterise – jellemez

depend – függ

dependent – függő

 

Május 7/8

Ex 8 p. 20 OEE – Look at the eight words in brackets in the text in ex. 9. How many different words can you form with each one? What part of speech (szófaj) is each word you have formed? What part of speech is the original word? (Write them into your copybook)

Ex. 9 p. 20 OEE – Fill in the gaps with a suitable word formed from the prompt sin the brackets.

Vocabulary: exposed – védtelen, kitett

                       a  range of  -  egy sor

                        recognise – felismer, elismer

                       

Ex. 10 p. 21 OEE – Put the words in each sentence into the correct order. (Write the sentence into your copybook).

Ex. 11 p. 21 OEE – Read these incomplete sentences. Try to think of words to fill the gaps. Use only one word in each gap.

EX. 12 p. 21 OEE – Each of the sentences contains a mistake. Can you find the mistakes and correct them?

Ex. 13 p. 21 OEE – Match the start of a sentence with its conclusion.

Write ex. 11, 12, 13 p. 21 in word doc. format and send these exercises to me till 11th May.

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla ( gorzovkamilla@gmail.com)

(27.04 double lesson) -Monday, the twenty-seventh of April .

Class work:

Topic: People and Society.

 1. Ex. 4 pg. 18 Read the article and do the exercise.
 2. Ex. 5 , 6 pg. 19 Read the descriptions, fill in the table and listen to a radio announcement.
 3. Ex. 7,8 pg. 20

Homework: Ex. 9 pg. 20 You can check your answers on pg.162

Repeat the words from the dictionary ( Personal Information) on pg.142

 

( 29. 04)  Wednesday, the twenty-ninth of April.

Class work:

Topic: People and Society. Writing an Informal Letter.

 1. Ex. 10,11,12,13 pg. 21 Write these exercises to your copy-books.
 2. Rules of writing an informal letter on  pg.132

Homework: Ex. 14 pg. 21 Write an informal  letter and send it to me for checking till the 10th of May please.

 

( 30.04) Thursday, the thirtieth of April.

Class work:

Topic: People and Society. Picture Description.

Ex. 15, 16,17, 18, 21 pg. 21,23 Write these exercises to your copy-books.

Homework: Describe the two photos on pg. 22-23 according to the questions in ex. 22 pg.23

 

( 04. 05 double lesson) Monday, the fourth of May.

Class work:

Topic: People and Society. Collocations .

Ex. 2 pg. 24 Read the newspaper article and put the correct sentence from A-F in each space.

Ex. 1 pg. 24 Put the points in order to form a summary of the article in ex. 2

Ex. 3 pg. 25 Match words to form collocations ( egybeépités, csoportositás)

Homework:  Ex. 5 pg. 25 . Repeat the words from the dictionary on pg. 142 ( Marital Status -családi állapot) and ( Describing People)

( 06.05) Wednesday, the sixth of May.

( 07.05) Thursday, the seventh of May.

Class work:

Topic: People and Society. The Irish National Holiday.

 1. Ex. 7 pg. 25 Fill in gaps with suitable words.
 2. Ex. 6 pg. 25 Answer the questions . Write the answers to your copy-books.
 3. Watch the video about Northern Ireland.

Homework:  Ex. 8, 9,10,12 pg. 26

( 08. 05 double lesson) Friday, the eighth of May.

Class work:

Topic: People and Society.

 1. Translate the words in your dictionary on pg.143-145 from this unit and remember them.

Homework: Ex.17 , 19 pg. 27

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem

04.27 és 04.30 óráinkra

Lejegyzetelni és megtanulni a 20. leckét.

05,04 és 05.07 óráinkhoz a következő feladatot kell megcsinálni. Nézzétek meg a filmet, és minimum 20 mondatban írjatok róla véleményt. Milyen viszonyokat mutat be? Szerintetek mi volt az alkotók célja a film elkészítésével?

https://videa.hu/videok/film-animacio/sziriana-thriller-.www.erlanet.gportal.hu-angyal-erlanet-teljes-film-wf9dwPXFdZHCeJ3P

Ukrajna története

04,28 és a 05,05-i óráinkra

A Maha féle könyvből a 25-26-os leckéket megtanulni.

Töltsétek ki a következő táblázatot, és küldjétek el nekem 05,08-ig

zdf

Magyar nép története

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc című témát megtanulni.

Megnézni a „Kőszívű ember fiai” és a „Kincsem” című filmeket

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-koszivu-ember-fiai-1965-jokai-mor-38qZXLZhu7JT1Xx0

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-koszivu-ember-fiai-1965-jokai-mor-OVe4ezvriMhzexpB

https://videa.hu/videok/film-animacio/kincsem-drama-magyar-2g2UQAwdRtnwMxxH

 

Művészettörténet

04,30 – 05,07 órákhoz.

Készítsetek ppt-t a „Modern építészet és képzőművészet formái és alkotásai” témára

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

30.04. Módusz, medián, átlag (125-149) Elolvasni a jegyzetet

Oldjátok meg a feladatokat!

fgjhdfgsder

30.04 A hasáb és henger térfogata (https://www.youtube.com/watch?v=ylg5sRE_hiE)

(https://tudomanyplaza.hu/terfogatszamitas/)

6. fejezet (35 §) Henger és hasáb térfogata (268-270) Elolvasni

Oldjátok meg a feladatokat!

1. Egy kocka éleit 4 cm-rel megnöveljük, akkor felszíne 480 cm2-rel nő

Mekkora az eredeti kocka térfogata?

2. Egy téglatest éleinek aránya 3: 4: 5. Térfogata 300 cm3A kép eltávolítva.. Milyen hosszúak az élek?

3. Egy négyoldalú szabályos gúla alapéle 10,4 cm, oldaléle 17,6 cm. Határozzuk meg a gúla térfogatát és felszínét!

 

 

07.05 A gúla, kúp és gömb térfogata (https://www.youtube.com/watch?v=ylg5sRE_hiE)

(https://www.youtube.com/watch?v=of8qy5CxXTU), (https://www.youtube.com/watch?v=wI50ZrsjWhI)

(https://www.youtube.com/watch?v=E8zIKzdE4HE)

Oldjátok meg a feladatokat!

1. Egy egyenes körhenger alapkörének átmérője és a magassága egyenlő, térfogata 865 cm3. Számítsa ki a felszínét!

2. Kiöntött homok 310-os természetes lejtéssel állapodik meg. Milyen magas

és széles az a homokkúp, amelynek térfogata 12 m3?

Messengeren kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

 

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

A földrajzi fekvés sajátosságai (április 27)

A geopolitika a 19 század végén 20. század elején a politikai földrajzban sajátos irányvonal alakult ki, geopolitika, melynek célja megmagyarázni az államok politikai fejlődését a földrajzi fekvésükkel és a területükkel a legszorosabb kapcsolatban. A mai geopolitika tanulmányozza a földrajzi, történelmi, politikai, gazdasági, kulturális, információs, katonai és más tényezők kombinációit, amelyek hatással vannak az ország helyére a világban és fejlődésére. A geopolitika felhalmoz különböző megközelítéseket és elveket, amelyek megalapozhatják az állam vezetőinek külpolitikai tevékenységét. mindegyik országnak, saját geopolitikai érdekekkel rendelkezve tudnia kell a szomszédok a nagyhatalmak ilyen érdekeiről.

Ma Ukrajna fejlődése szoros kapcsolatban van a világ nagyhatalmainak (USA, Nyugat-Európa országai, Oroszország) politikájával. Az USA-nak mint a világ legerősebb államának geopolitikai érdekei előrevetítik dominanciáját a világ színpadán. Oroszország geopolitikájának alapját a neonirodalmi érdekek alkotják az Eurázsiai térben.

A politikai-földrajzi fekvés - egy ország politikai-földrajzi fekvése más országokhoz való viszonyát jelenti. Elsősorban a szomszédos országokhoz, azok külpolitikai érdekeihez, a katonai-politikai tömbökhöz, szervezetekhez, szövetségekhez, a nemzetközi feszültség és a háborús tevékenységek gócaihoz.

A közelmúltig Ukrajna politikai-földrajzi fekvését kedvezőnek tartották. Mindegyik szomszédos országgal kétoldalú szerződéskben rögzített barátságos viszonyt tartott fenn. Ukrajnának, két nagy katonai-politikai szervezet – a NATO ( Észak-atlanti Szerződés Szervezete) és a ODKB (Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete) között helyezkedve el, semleges státusza volt. Ukrajna szomszédos országai közül NATO tagállamok Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia. ODKB tagállamok: Oroszország és Beloruszia. Ugyanakkor Ukrajna politikai-földrajzi fekvésének vannak negatív oldalai is. Több száz kilométer közös határvonala van az önjelölt országgal (Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság)

relatív közelség a Kaukázusi és Közel-Keleti régióhoz,ahol katonai konfrontáció van. Helyenként rendezetlen határok a volt Szovjetunió országaival. Ezek negatívan érintik az ország geopolitikai helyzetét.

(A jegyzetet kérem a füzetbe beírni a zárójelben megadott dátummal).

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 27 – május 8)

 

1. Az ember nem fertőző fertőző és invazív megbetegedései.  (24 §)

Jegyzet! Végezzétek el a füzetbe a 2.számú gyakorlati munkát a 90 oldalon!

https://www.youtube.com/watch?v=vcDux0BYRGg

https://www.youtube.com/watch?v=tXzGyVQwiLk

 

Fizika, Tar István

Mivel a „https://kmksz.com.ua/tankonyvtar/” oldalon nem elérhető a fizika tankönyv, ezért témákra bontva a következőket javaslom:

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_f3498c96-96ef-4452-8ffe-419da3b58d40_95a24132-9b8e-43b7-8a94-33de2efecbae_b44c0552-e698-4556-8d58-ff8f9f8f91c7_c851b4be-ae67-4d77-8aca-72ae986d784e

A diákok témánként készítsenek a füzetükbe jegyzetet, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! A cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

Nagyon fontos!

sdg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A kémia és a civilizáció fejlődése.

Készítsetek prezentációt vagy rövid beszámolót a következő témák valamelyikéből:

 1. A kémia szerepe az új anyagok létrehozásában
 2. A kémia szerepe az ország nyersanyag és energetikai problémáinak megoldásában

Határidő: május 3.

Téma: A kémia és a környezet

Készítsetek rövid beszámolót a következő témák egyikéből:

 1. A légkör, a víz és a talaj vegyi szennyezésének fő forrásai.
 2.  A kémia szerepe a környezetbe kerülő szennyező anyagok mennyiségének csökkentésében

Határidő: május 10

 

Torna

Utánzó formájú gyakorlatok

dfzffghfghfghrtyrtydf

 

 

 

555

 

 

 

Kedves 7 A osztály. A 2020. március 16-27 közötti házi feladatot a következő linken (http://bermagim.org/hu/archivum) találhatjátok. Itt pedig ha lejjebb tekertek a március 30-április 10. közötti házi feladatot találhatjátok, csak a ti osztályotoknak. Sikeres készülést és jó egészséget nektek!

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

2020. március 30.
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata
Gyakori nyelvhelyességi hibák
 ( Használd a tankönyvet is! Készíts jegyzetet! 133-141. oldal)
A mai magyar nyelművelés néhány alapkérdése 
Bevezető:
A nyelvművelés célja és tartalma nem örök és változatlan, feladatait mindig az adott társadalom szükségletei határozzák meg. A magyar nyelvművelés szerepe és feladatai változtak az idők során. A múlt század első felében a nyelvújítás, a nyelvbővítés volt a legfőbb feladat, hogy nyelvünk korszerű gazdagodásával bekapcsolódhassunk az európai kultúra és tudomány fejlődésébe. A század második felében a nyelvművelés elsősorban a nyelvújítás túlzásait nyesegette, egyszersmind igyekezett visszavezetni a mesterkéltté váló nyelvhasználatot a természetességhez, ill. a népnyelvhez. A századforduló utáni évtizedekben az idegenszerűségek elleni küzdelem volt a nyelvművelés vállalt és időszerű feladata. Napjainkban a nyelvművelés legfőképpen arra irányul, hogy a nyelv minél alkalmasabb legyen a világos, árnyalt nyelvi közlésre, a kommunikációra, a beszélő (író) ember pedig minél jobban ismerje a nyelv törvényszerűségeit, használati szabályait.

A nyelvművelés feladata, célja
•    Újítás és őrzés
•    Ápolni a nyelvet: az idegen szó helyett magyar szót használjunk, ha lehet!
•    Kiejtés
•    Mondatalkotás
•    Grammatika

Nyelvhelyességi hibák
•    A feltételes mód E/1 „–nék” helyett „–nák”-ot használnak. (például: Olvasnák egy könyvet.) Ezt nevezzük „nákolásnak”.
•    A felszólító mód kijelentő módra való alkalmazása. (Például: Szeressük ezt a fagyit.) Ezt nevezzük „suksükölésnek”.
•    Az „szt” végű igéket használják helytelenül. (Például: Kiossza a könyveket.) Ezt nevezzük „szukszükölésnek”.
•    Névutóállomány bővülése: Például: Könyvleadás tekintetében. (a tekintetében helytelen, s nem kell!)
•    Terpeszkedő kifejezések: Például: 11 óra magasságában, módosítást eszközöl, elintézést nyert, vizsgálat tárgyává tesz stb.
•    Befejezett melléknévi igenév, határozói igenév gyakori használata: Például: ez a feladat megoldott, a macska fel van mászva.
•    A vonatkozó névmások helytelen használata: aki, ami, amely. Például: (az alábbi mondatokban helyesen van alkalmazva): Megérkeztek a könyvek, amelyeket a múlt héten rendeltél. A gyerekek gyakran tesznek olyat, amit maguk is megbánnak. Voltak lapok, amelyek, lehet, hogy jók voltak.
•    Idegen szavak használata: feeling, happy stb.
•    Szómagyarosítás: spray: permet; grapefruit: citrancs; hot-dog: pornóka; body bilding: testépítés; solarium: fényfürdő; jet-ski: vizi-robi; surf: szélvitorlás; snack bar: gyors harapó.
•    Pongyola stílus: Ennek két fajtája van: pleonazmus (szófelesleg) például: menettérti returtn: azért ismétli, mert nem tudja, hogy mit jelent. És a tantológia (felesleges szóismétlés): Például: nem kielégítő és nem elégséges.
•    Trágárság
•    Túlszabályozott: (hiperkorrekt) A szótagok kihangsúlyozása. Például: Lát-ja. Valamint az ellensuksükölés: Például hallgatjuk csak!
•    Névelők helytelen használata: Kell névelő az országrészek, tájegységek, címek, intézmények és a több szóból álló államnevek elé.
•    Igekötők helytelen használata: kiolvasta (helyesen: olvasta), kihangsúlyoz (helyesen: hangsúlyoz), bepótolni (helyesen: pótolni), leellenőriz (helyesen: ellenőriz.).

Feladatok megoldása
159.,160.,161. feladat
Házi feladat
165. feladat

2020. április 3.

A nyelvváltozatok rendszere
A nemzeti nyelv tagolódása
A nyelv társadalmi tagolódása. A nyelvváltozatok. A csoportnyelvek
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelv-es-tarsadalom/tarsadalmi-nyelvvaltozatok
Feladatok
1.Készíts jegyzetet! Tankönyv 142-144. oldal.
2. Oldd meg az alábbi feladatokat!
171-173. , 175.,188.feladat
Házi feladat
185.,189. feladat

2020. április 6.
A nyelv területi tagolódása. A nyelvjárások ( Tankönyv159-161. oldal)
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelv-es-tarsadalom/teruleti-nyelvvaltozatok
https://www.youtube.com/watch?v=FcVPoGsjEKA
http://www.bihalbocs.hu/dialektologia_demo/nyelvjaraster.html  -  Az egyes régiókra kattintva rövid hangrészlet és a térkép alatt megjelenő ismeretető segítségével ismerkedhetsz a myagyar nyelvjárásokkak.
2020. április 10.
Begyakorló óra
Oldd meg az alábbi feladatokat a füzetbe!
http://maximkiado.hu/pub/item_attach/940/590.pdf
Jó munkát! ( Le fogom ellenőrizni!)


Irodalom
 2020.április 1.

Radnóti Miklós
Nézd meg!
https://www.youtube.com/watch?v=-Zai2SZUAjE
https://www.youtube.com/watch?v=XXdY7spXBJQ
https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/radnoti-miklos-liraja
https://www.youtube.com/watch?v=koe30YNzRwM
Olvasd el, s készíts rövid jegyzetet! 
A halál és a halálraítéltség költészetének maghatározója, alapeleme. 1933-ban, a Minta a bika c. költeményében fogalmazta meg először, de már korábban is magában hordozta sejtelemként.
Születésekor meghalt ikertestvére és édesanyja, s tizenkét évesen elvesztette édesapját is. Az egyéni tragédia azonban csak egyetlen réteg a halálraítéltség előidézésében. A fasizmus előretörésével a halál nagyon is konkrét formákat öltött a zsidó származású, baloldali költő számára.
Radnóti 1909. május 5-én született Budapesten, apja tisztviselő, rokonai, a Glatter család tagjai között állatorvos, tanár és két festőművész is található.
Amikor meghal apja, a még csak tizenkét éves Radnótiról nagybátyja, egy textilkereskedő gondoskodik, aki kereskedelmi pályára szánja. Ő azonban már ekkor jobban vonzódik a költészethez. A kereskedelmi érettségi után egy csehországi textilipari főiskolán tanul, majd üzletben dolgozik, s közben verseket is ír. Ady, Juhász Gyula, Tóth Árpád hangjait próbálgatja. 1928-ban Kassák Lajos hatására megismerkedik az avantgárd mozgalmakkal, s szakít a kötött formákkal.
1930-ban megjelenik első kötete is; Pogány köszöntő címmel (e kötetben verseire még a pezsgő életkedv a jellemző; a költeményekben a római pásztorköltészet, bukolika jellegzetességeit követi: a szerelem, a természet tisztelete, idillikus életforma).
Második kötetében, az Újmódi pásztorok éneke (1931), már a klasszicizáló verstípusokat az avantgárd jellemzőkkel ötvözi.
A Lábadozó szél c. harmadik kötete újító törekvésű, lázadó költeményeket tartalmaz.
S az 1935-ben megjelent Újhold c. negyedik kötete már a következő nemzedék(ek) hivatkozási alapja lesz. Az újhold az állandó változás jelképévé válik.
1936-ban jelenik meg a Járkálj csak, halálraítélt c. kötete.
Közvetlenül a munkaszolgálati behívók előtt lát napvilágot, 1938-ban, a Meredek út c. hatodik kötete.
A negyvenes évek verseit tartalmazza a Bori notesz, mely hetedik kötetének is tekinthető.
Posztumusz kötet – Tajtékos év címmel – 1946-ban jelent meg.
Beíratkozik a szegedi egyetem magyar-francia szakára, ahol barátokra talál – otthon érzi magát; 1931-ben és 1933-ban újabb köteteit jelenteti meg. Sík Sándor, a katolikus paptanár körében életre szóló barátságokat köt. 1935-ben veszi el feleségül Gyarmati Fannit, akihez szerelmes verseit is írta. Ezeknek a verseknek az egyik alaprétege a boldogság.
Radnóti első három kötetében még hangját próbálgatja, kijárja a versírás “iskoláját”; élményeket szerez, melyek befolyásolják kialakuló világképét. Költészete politikai és művészi értelemben is lázadó, kapcsolatba kerül a szocialista tanokkal. Második kötetéért pedig nyolc napi börtönbüntetésre ítélik, melyet csak fellebbezés után engednek el.
Első három kötetében már vannak maradandó értékű versek, s felfedezhető művészetének néhány alapvető jellegzetessége is: A szelíd nyomorúság, a gyengéd pátosz, a derű és a szomorúság; ezek még a mozgalmi verseiben is jelen vannak; a természet szeretete s a részletek iránti érzékenysége. A harmadik kötetében a lázadó, harcos hangnem azonban 1935-re megváltozik; ekkor jelenik meg negyedik kötete, az Újhold. Ennek első verse a Mint a bika c. már a halálraítéltséget fogalmazza meg.
Mint a bika
“Úgy éltem mostanáig, mint fiatal bika” – így indítja a verset. Ezt a hasonlatot bontja ki a rímtelen szabadvers három szakaszában: múlt, jelen és jövő időben.
A múlt gondtalan játék, csupa mozgás. A jelen viszont már a veszély érzékelésének pillanata, a mozdulatlanná dermedés, a tűnődés. A jövőt ennek a tűnődésnek az eredményeként rajzolja meg, nem jóslat ez, inkább következtetés.
A vers első két-két hosszú mondatában az enjambement érvényesül: a mondat és a sor közötti összhang megbomlik. Radnóti szándékosan töri szét a nyelvtani szerkezetet, hogy a gondolat gáttalan áradását vagy éppen megállását súlyosabbá tegye. A “mint a bika” hasonlatot az érzékletes képek, az alliteráló összhangzatok mintegy részeire bontják (“repedő levegővel”; “fű s föld fröccsen”).
A hasonlatot a visszatekintés, a szembenézés és a következtetés fokozatain és a bika, őz farkas együttes szerepeltetésével bontja ki a költő. A vers allegorikusan fogalmazza meg a gyilkos erőszak, a menekülés és a mártíromság együttesét. A “farkascsorda” jelentése teljesen konkrét: az előretörő fasizmus. Az “őzek” jelentése általánosabb, a “bika” bukással terhes küzdelme a menekülésre vagy a megadásra utal.
Járkálj csak, halálraítélt
A vers az azonos című kötetben jelent meg 1936-ban. A cím biztató-keserű felszólítás. Radnóti egész költészetének jelmondata is lehetne. A versben követendő magatartás megfogalmazása egyszerű mondatokban, a közmondások szintjén érvényesül. A költemény az érzékletes képekben él, a félelem és a tisztaság is csak kijelentés. Amikor a rémülettől “púpos lett az út” és a bűntelenség úgy jelenik meg, mint “pöttömnyi gyermek Jézusok”, akkor a fogalom egyéni lesz, élő és mélyreható.
A mártírsors érzése és vállalása Radnóti költészetében összefonódik az élet derűs élvezetének vágyával és annak megvalósításával. A szerelem, az otthon, a barátok, a kultúra gyönyörűségeit naplószerűen szólaltatta meg.
A Pozsonyi úti lakásuk (Radnóti és Gyarmati Fanni lakása), a nyaranta bérelt istenhegyi ház kertje, a kirándulások és Párizs is megjelenik verseiben. Költeményeinek meghatározó kettőssége lett: öröm és fájdalom, vágy és félelem. 1939 nyarán voltak utoljára Párizsban – a második világháború kitörése miatt. Onnan hazatérve írta az Ikrek hava c. verset, melynek alcíme: Napló a gyerekkorról. Radnóti itt a gyerekkori emlékeknek igen nagy jelentőséget tulajdonít, az időnek a titkait fürkészi. Proust, Az eltűnt idő nyomában c. regénye nagy hatást tett Radnótira. E versében nem a kutatás, hanem a búcsú az elsődleges. Még egyszer szeretné összegyűjteni mindazt, ami számára kedves. A világ nyomására saját árvaságában is indokolva látja a közeledő pusztulást.
Tétova óda (1943)
Radnóti szerelmes verseinek egyik alaprétege a boldogság. A költő a szerelemben biztonságot talált a világ támadásaival szemben. A boldogság és a biztonság köznapi jelentéktelenségek segítségével ölt alakot: a rendkívüli a nagyon is megszokottban jelenik meg. Ez magyarázza versének címét is. A “tétova” szokatlan és ellentétes jelző az óda mellett. A tétovaság bevallása a vers mások alaprétege.
A modern költő gyakori “fogása”, hogy a versírást is beleírja a versbe. Elpanaszolja, hogy nem tud verset írni. A XX. századi költészetben a kifejezéssel való birkózás általánosabbá válik. A szavak elértéktelenedése az emberi kapcsolatok válságát is jelzi.
Ragaszkodni a szavak eredeti jelentéséhez az erkölcsi helytállás mércéje is lett; Radnóti számára különösen. Ezért zárul a vers egy költői hitvallással – mely ebben a környezetben kicsit szokatlan:
“mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem és néhány hajcsomó”
A vers első része kozmikus éjszakai térben, a második már a lakás terében játszódik. S itt – a második részben – lelkesült tárgyak dicsérik szeretettelé a nőt.
Hasonló értelemben ír az Együgyű dal a feleségről c. (1940) versében is: “Az ajtó kaccan egyet, hogy belép, / topogni kezd a sok virágcserép.”
A részletek megfigyelése jellemzi is ezt a szerelmet, megidézi a két ember meghitt együttlétének légkörét. A keresztrímek egyenletesen szövik a nyugodtan lüktető sorokat. A képekben a hullámzó mozgások (igék), a lágyan zenélő “l” mássalhangzók és a vonalak (kibomlott haj, hosszú pilla-árny, stb.) uralkodnak.
Eklógák
Az idill elnevezés a görög eidüllion (magyar jelentése? képecske) szóból származik. Theokritosz (i.e. III. században élt görög költő) pásztorokról szóló drámai életképeit nevezte így, majd Vergilius írt az idillek mintájára hexameteres költeményeket, melyek az Eclogae címmel váltak ismertté. Idővel az idill és az ekloga (a görög eclogae magyar jelentése: szemelvény) összemosódott és általánosabb értelemben a természetben ártatlanul és boldogan élő ember eszményített ábrázolását jelentette. Az idill vagy idillikus a kellemesen harmonikus állapotokat jelöli, s a feszültséget oldó ábrázolással azonos. De kifejezhet az idill boldogságkeresést is.
Radnóti verseiben nem önmagában jelentkezik az idill. Újmódi énekeit expresszionista lendület járta át, tartalmazott mozgalmi és népies motívumokat is. Kassák Lajos és Füst Milán versei hatottak rá elsősorban. A kötött szabad vers sorai “klasszikus mértékhez, antik sorfajtához , pontosabban ezeknek a tudatban lappangó emlékeihez igazodnak.” /Pomogáts Béla/
A szabad vers kötetlen, bár ez ellentmond önmagának, a vers ugyanis nem kötetlen, hiszen ez különbözteti meg attól, ami nem vers. A szabad vers sem a ritmus, sem a rím, sem az egyes sorfajták alkalmazásában nem követ semmiféle szabályt, képletet.
Eredete évezredes múltba nyúlik vissza. Már La Fontaine, Goethe vagy Petőfi művei között is találunk olyanokat, amelyeknek csak egy-egy szakasza igazodik valamilyen állandó képlethez. A XX. században a szabad vers még szabadabb lesz, és változatai az egész világon elterjednek. Legjelentősebb alkalmazója: Walt Withman (XIX. századi amerikai költő).
A szabad vers olyan költemény, mely nem vagy nem csak a vers eszközeinek segítségével teremt tömör szöveget. A művek egyik végletükben a vershez, a másikban a prózához “simulnak”.
Radnóti eklogái 1938 és 1944 között születtek,az első spanyolországi köztársaság bukása után, az utolsó szerbiai láger poklában. A versek Theokritosz és Vergilius képleteihez csak lazán kapcsolódnak. Alkalmanként a hexameteres verseléstől is lerugaszkodik, hogy naplószerűen a béke és a háború idejét, az ellenállás és a szenvedést. Az eklogákban egy teljesen érett költő szólal meg, aki a szörnyű években találja meg biztonságosan saját hangját az idill és a tragédia összeolvadásában, a félelem és a fájdalom klasszikus megfegyelmezésében.
Az antikvitás, a kultúra idézése és védelme ebben a korban egyik lehetősége volt az ellenállásnak.
(1937-ben Bálint György kérdezi egyik cikkében (Jegyzet a jegyzetekről), hogy érdemes-e lejegyezni, ami az eszünkbe jut; s azt válaszolja: “igen, igen, ezerszer és százezerszer igen!”. A komor jóslatok sorra teljesülnek: Bálint Györgyöt büntetőszázaddal hurcolják Ukrajnába, ott hal meg 1943 januárjában; Szerb Antalt 1945 januárjában verik agyon a munkatábor katonái. Radnóti döbbenettel írta ekkori verseit, melyek közt igen sok a búcsúvers. Verseb siratta el Babitsot (Csak csont és bőr és fájdalom), akitől az emberi tartást, az erkölcs és a humantiás értékét és mértékét tanulta (“ki lesz az élő Mérték most nekünk?”)
Az 1938-ban megjelent Meredek út c. kötetében közli Radnóti az első eklogáját egy Vergiliustól származó mottóval (a Pásztor és a Költő párbeszédében – melyből a költemény áll – Garcia Lorca és József Attila halála is szóba kerül). 1942-ben írt Száll a tavasz… c. versének alcímében már ezt olvashatjuk: Előhang az Eclogákhoz. Radnóti ekkor gondolt arra, hogy sorozatot ír. Támogathatták terveit a fasisztaellenes tüntetések, a fegyveres ellenállás és a Szabad Nép, mint illegális lap.
Száll a tavasz… (1942)
A Száll a tavasz… c. vers hármas tagolású. A szakasz képileg és zeneileg különböznek, de értelmi-logikai síkon összetartoznak.
Az első kilencsoros szakasz a világot megújító tavasz érkezését írja le. Idill ez a javából, a daktilusok és a spondeusok is ezt hangsúlyozzák. Széthúzott alliterációk élénkítik a sürgést-forgást. A természet kis- és nagyméretű elemei kerülnek egymás mellé a versben. Majd Radnóti a tekintetet az olvadó jegű folyóról a “kék lánggal” lobbanó égre emeli, ez a 8-9. sor rímében meg is csendül.
A második szakasz nagyot fordít a képen: a tavasz száll, de a szabadság angyala nem száll már vele – alszik. Komoran zengenek az alliterációk, a hexameterek, monoton gyászzene üli meg vers hangulatát; s dobok puffanásaként hangzik fel a sok “nem”. A természeti világ tavaszi szabadságával szemben az emberi világ, a rabság sötétedik.
A harmadik szakaszban (ez négysoros) fölharsan a lázító ébresztő, dübörögnek a daktilus, villognak a felkiáltójelek, minden megmozdul, minden nem emberi követeli az emberi világ szabadságát. Az első szakasz rajongó himnusz, a második gyászzene, a harmadik harcos indulóként is értékelhető.
Első ecloga
Vergilius és Theokritosz hagyományait eleveníti fel. A Költő és a Pásztor párbeszédére épül.
Második ecloga
Általában hexameterekben írt költemény, mely a Pilóta (repülő) és a Költő dialógusára épül. A katonák lelki veszteségét és fájdalmát jeleníti meg.
Harmadik Ecloga
A költő monológja a Múzsához.
Negyedik ecloga
1943. március 15-én írta. Ekkor még van remény arra, hogy Magyarország elkerülje a háborút. A vers a Hang (optimista) és a Költő (pesszimista) párbeszédére épül. Mivel a Költő mondatai túlsúlyban vannak így a pesszimizmus lesz a vers fő hangvétele, hangulata. A haláltudat és az életösztön viaskodik a költeményben. A meghatározó erő a béke- és a szabadságvágy. Jellegzetes motívumai: a szárnyas lélek, a zuhanás, a repülés.
Ötödik ecloga
1943 novemberében Bálint György költő emlékére írja. A természeti kép az emberi érzést, a baráti gyöngédséget eleveníti meg.
Hatodik ecloga
Töredék.
Hetedik ecloga (1944 nyara)
1943-ban Orpheus nyomában címmel jelentet meg Radnóti válogatott műfordításait, s azután új verseinek kiadására készül 1944 tavaszán. A német megszállás ezt lehetetlenné tette, és májusban ismét behívták munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor közelébe, a Heidenau táborba kerül, a rézbányában és az útépítésen dolgozik – és ír. Eklogákat ír – levélben, a hitveshez, a kedveshez, Gyarmati Fannihoz.
A Hetedik ecloga is ilyen levél. Hexameteri hét-, hat- és ötsoros szakaszokban festik a tábor képeit és a költő vágyait. Visszatérő fordulata a “látod-e” megszólítás; bizalmas, csöndes hang, a csak egy emberhez szóló beszéd, amely a szerelmi vallomás szavaival zárul. Minden szakasz önálló egység: elindít, kibont és lezár egy-egy képet, de a zárás egyben következő kép nyitását is előkészíti. A vers egésze a közeledő éj, a megszólítás és a vallomás között ível. A lüktetés érzékelhető a hexameterek hullámzásába, a szóismétlésekben és a párhuzamos szókapcsolatokban. A vibráló mozgás tárgyiasan konkrét és álomszerűen oldott.
Már az első két sorban együtt van a vers minden jellegzetes eleme. A megszólítást konkrét környezetrajz követi, az idő és a hely pontos megjelölése. Az időpont – “esteledik” – lehetőséget ad az egyéni kiszínezésre, és a látomásosság előkészítésére is: a tölgykerítés “vad” és nem is szögesdróttal borított, hanem “beszegett”, mintha nem is kerítés lenne; amely aztán a barakkal együtt “oly lebegő”, hogy szinte természetesnek érezzük a következő képet: “felszívja az este”.
A köznapi dolgok felszívódása szomorú, álomszerű hangulatot teremt. Elválik egymástól az álom és a képzelet, s bár mindez tudatos, az álom a testet is feloldja, s a szakasz végén a lebegő kép ismét természetesen illeszkedik az előzőkhez: “a fogolytábor hazaindul ilyenkor”. A kép látomásos, álom és vágy táplálja, s megpendít egy kérdést: a tábor ugyanis nem a kapukon keresztül kigyalogolva indul haza. De akkor hogyan? Erre válaszol egy – a második szakasz első sorában lévő Chagallra és Garcia Lorcára emlékeztető – kép: “Rongyosa és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok.”
Ezek a művészek rokoníthatók Radnótival világnézetük szerint is. Garcia Lorca is a fasizmus ellen harcolt – akárcsak Radnóti – s őt is a fasizmus pusztította el.
A Hetedik ecloga zenéhez és képzőművészethez kapcsolódó rétegei az otthont idéző második szakaszban sűrűsödnek egy Radnóti helytállására jellemző gondolatban: “Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?” A hexameter az emberiséget jelentette Radnótinak, a költői szót, a megformáltságot, mely erkölcsi támaszt adott számára. Az értelmes alkotás, a művesség meghatározó eszményei közé tartozott.
A harmadik szakasz egy ismerős fordulattal a versírást fogalmazza versbe. Az első három sor tömör képpel rajzolja meg a lágerben élő költőt:
“Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,
úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek,
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron.”
A szakasz fojtottan zárul és ezt viszi tovább a negyedik szakasz zsolozsmája, melyben fontos szerep jut az alliterációk Zsongásának. A “szép asszonyi szó” visszautal a szabadító álomra, a szakasz végén a “csodák” szinte a valóságban kísértenek.
Az ötödik szakasz “lenn” kezdődik, s a hexameterek tudója “férgek közt fogoly állat”. A szakasz záróképében visszatér a verskezdő szögesdrót: a képzelet elröptet, de az ész visszaránt. A szakasz közepén egy másfél soros mondatban megszólítja a hitvest, de fogalmi szinten olvasójának értelmére hat elsősorban egy keserűen ironikus megállapítással:
“Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság
és egy nappal az élet is.”
Az utolsó szakasz még megismétel néhány korábbi motívumot, továbbfuttatja a képeket és a zenét – aztán már egyenesen tart az utolsó sor összefoglaló vallomásáig, mely a kétségbeesés és számvetés is, a vágyakozás és a kétségbeesés együttes megfogalmazása:
“nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.”
Nyolcadik ecloga
A költő és a Próféta párbeszéde, mely a bibliai világra alapozódik.
À la recherche… (1944 nyara)
A vers dokumentumjellege – akárcsak a Hetedik eclogáé – megkerülhetetlen. Eleven kiáltások, melyek elsősorban azzal döbbentenek meg, hogy tudni és kérdezni kényszerítenek: hogyan történhetett meg az a szörnyűség?
A Hetedik ecloga, a Levél a hitveshez (1944 nyara) és az Ŕ la recherche… voltaképpen elégiák. A versek motívumai átkígyóznak egymásba. Valamennyi jelzésük azonos körben, persze végtelen átmérőjű körben mozog. Közös bennük a fájdalmas vágyakozás az eltűnt idők idilljei, a szerelem, a társak, barátok után; a jelen valóságának naplószerű megfestése, a konkrét tárgyiasság és az lomszerű lebegés.
Az À la recherche… is elégikus hangulatú, számvető és búcsúzó, sőt sirató vers. Hexameterei a Hetedik eclogára emlékeztetnek. A francia cím Marcel Proust À la recherche du temps perdu (Az eltűnt idő nyomában) című regényére utal.
A vers szerkezete a kérdések és a válaszok összefonódásából adódik. Az első sor nosztalgikus sóhajtása az eltűnt időt még nem határozza meg semmilyen értelemben. A következő négy sor (két kérdés) már mutatja a sóhajtás tárgyát, az ifjúkort. És megfogalmazza a távolodás, a visszahozhatatlanság érzését.
A második szakasz részletezi a “tündöklő asztal” képét, de a harmadik sorban – amely felidézi a Hetedik ecloga egyik nevezetes sorát (“Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok.”) – már a múlt idő határozottá válik. Ez a múltidézés a szakasz zárómondatában szorongató lesz, mert furcsán vegyül a jövő és a jelen: “verseket írtak a rég elesettek, szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje.” Ezt a képet 1944 augusztusából visszatekintve a tények, a bekövetkezett tragédiák ismeretében fogalmazza meg Radnóti. Ami akkor csak sejtelem volt, időközben valóság lett. A félmúlt akkor még csak ígérte a tragikus, azóta jelenné öregedő jövőt.
A harmadik szakasz felsorolásba kezd, a “mocskos éj fedezéke” ismét a Hetedik eclogára emlékeztet. A zárómondat pedig “kapaszkodóját” fogalmazza meg: a szobájukat, mely sziget és barlang volt számukra. A negyedik szakasz folytatja a felsoroló emlékezést, a besorozott katonák, az aknaszedő munkások, majd a spanyol polgárháború önkénteseinek alakját idézve. Emléküknek áldoz a komor gyászzenével – hasonlóan a Száll a tavasz második részéhez: “s most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben.”
Az ötödik szakasz továbblendül, majd hirtelen megcsuklik, s csak legyinteni tud: mindegy. Marad a kérdezés a verskezdő “tündöklő asztal”-ra: “Hová tüntek a bölcs borozások?” Az ifjúság szép mozzanatát, a baráti társaságot idézi.
Minden műben, még a legegyenletesebben is vannak kiemelkedő képek. Az Ŕ la recherche… ötödik szakaszának három sora is ilyen:
“és szaporodtak a ráncok a szépmosolyú fiatal nők
ajka körül s szeme alján; elnehezedtek a tündér-
léptü leányok a háboru hallgatag évei közben.”
Az emlékezet a halottak után az élőket idézi, az otthon maradottakat, a nőket, a gyerekeket. A “szépmosolyú” és a “tündérléptű” a görög eposzok állandó jelzőire utal. Az emlékezés szomorúságát ünnepélyes felhangokkal kíséri.
A hatodik szakasz tovább kérdez, de nem tud szabadulni a kezdőképtől, a hársak alatti nagy asztaltól – és itt Szerbia már úgy hangzik, mint a második szakaszban Ukrajna, Hispánia, Flandria. Ez is érzékelteti, hogy Radnóti is egy a társaságból, rá is hasonló sors vár.
A hetedik szakaszban újra felhangzó kérdésre aztán megszületik a végleges válasz: nem tér vissza a régi éj soha többé. A második sorban indokolja ezt, melyet egész költészetének jellemzésére, de önmagában is érvényes megfogalmazásként jegyezhetünk meg:
“mert ami volt, annak más távlatot ád a halál már”
A vers befejezésében hallani lehet Apollinaire dallamait, mikor Radnóti megidézi-elbúcsúztatja a múlt időt, halott barátait, az áldozatokat:
“Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában
és beleisznak majd poharukba, kik eltemetetlen,
távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak.”
Erőltetett menet
1944 augusztusának végén a németek felszámolták a szerbiai lágereket, a Heidenau foglyait elindították a Borban lévő központi lágerbe. Radnóti itt találkozott néhány ismerősével, s átadta verseinek másolatát Szalai Sándor szociológusnak, aki 1944 novemberében meg is jelentette azok a temesvári Szabad Szó c. lapban.
Az Erőltetett menet Radnóti nagy búcsúverseinek különös darabja, s tartalmazza az utolsó versek valamennyi jellegzetességét. Külső formájában Walter von der Vogelwiede páros rímű elmetszett nibelungi sorait (7 + 6 szerkezetű, 13-as jambikus sor), közelebbről azonban az általa fordított Ó jaj, hogy eltűnt minden formáját követi; a középkori német költő versének hangulata, és motívumkincse hatott rá. Az ősi és német versforma alkalmazása az emberihez, a kulturált ember alapértékeihez való ragaszkodását fejezi ki. A vers szerkezete egy belső vita alakulását követi, mely tárgyilagos tényekre és vágyakra épül. Ezt érzékelteti az egyes szám harmadik és első személyű fogalmazás, a kételkedés és a bizakodás egymásba csúszása. A kétségbeeséstől a lázas reménykedésig ível, a keserűen gúnyos dünnyögés hangos kiáltozásba vált. A beletörődés, a valóság képit a belső lelkesültség, a boldogság látomása váltja föl – még tart a menet, még van erő a folytatáshoz.
A bori központi láger felé menetelve írta Radnóti az első Razglednicát, a másik hármat pedig, utolsó verseit, a német határra tartó erőltetett menet egy-egy állomásán.
RAZGLEDNICÁK
A szó magyarul képeslapot jelent, s versek Radnóti naplóversei közé sorolhatók. Dokumentumjellegük elsődleges: egy halálba tántorgó ember, egy kivételes érzékenységű és erkölcsű költő feljegyzései.
1. razglednica
Pontos, külső helyrajzot ad a háborús világról: “út nyerítve hőköl és sörényes ég szalad”. Amilyen zűrzavaros a külső világ, olyan nagy a költő belső rendje, a hitves alakja köré kristályosodó nyugalom képe is: a természet minden részletének megfigyelése, az angyal szerepeltetése korábbi verseit idézi.
2. razglednica
Az “erőltetett menet” egyik állomását rögzíti, és Radnóti idilli hangján szól. A második mondat a pásztorlánykával és a birkanyájjal olyan “felhőtlen” képet fest, amely a háborútól érintetlen, szinte időtlen derűt sugároz. De ilyen az első mondat is, amely ugyan égő házakról és kazlakról ad hírt, de mintha ez csak háttér lenne: ezt a riadt pórok nem értik.
3. és 4. razglednica
A 3. és még inkább a 4. razglednicában már nem tűnik fel a szép halál képe. A harmónia végleg megbomlik, az esetlenség, a rímhiány, a megbicsaklás elemei uralkodnak. “Itt Radnótinak sikerült a valóságot, utolsó napjainak kegyetlen, valószínűtlenül embertelen valóságát minden irodalmiságon túl közvetlen közelünkbe hozni.” /Tornai József költő/
A 3. razglednica első két sora nem rímel, és az alliterációk is félelmetesek – egyik sem hangzik “szépen”, a förtelmes jelző melletti halál nem hívogató, szó hangalakja is elveszti dallamosságát.
Az utolsó, negyedik razglednica aszimmetrikus: a vers talán nyolcsoros nagystrófának indul. Az első négy sor után a megkezdett A B A B képlet háromsoros C C C szerkezetre változik a szakasz második felében. Csonka marad a strófa, de nemcsak hiányzik a nyolcadik sor – az utolsó mondat is tompa, esetlen, s már az első rím is döccen: teste; te is. A gondolatjelek meg-megtördelik, darabossá teszik a verset, a német idegensége végleg kirepít a “varázslatos” költészet bűvköréből.
A 4. razglednicában szereplő német mondathoz történet kapcsolódik. Radnótival együtt menetelt Lorsi Miklós hegedűművész, akit október 6-án ölt meg az egyik SS katona, miután elvette hegedűjét. Az első lövés nem ölte meg a művészt, ekkor hangzott fel a “Der sprigt noch auf” (Ez még felkel), s dördült el a második lövés. Lorsi hegedűjének elpattant húrját idézi a razglednica második sora.
Radnóti testileg leromlott állapotban menetel, lába csupa seb. 1944. november 8-án szekérre ülhet, de a győri kórházak nem veszik át a sebesülteket, nincs hely sehol. Abda község határában két osztrák SS katona segítségével gödröt ásatnak és agyonlövik a foglyokat: Radnóti Miklóst és 21 társát. A tömegsír feltárása után, 1946. augusztus 14-én temetik el a költőt a Kerepesi temetőben. 1946-ban jelent meg a háborús évek termése Tajtékos ég címmel, 1948-ban pedig napvilágot látott Radnóti gyűjteményes kötete.
Házi feladat
Radnóti költészete
Megtanulni  az Erőltetett menet c.verset és a Razglednicák-at!

2020. április 8.
Illyés Gyula
Készíts jegyzetet a tankönyv alapján!
https://www.youtube.com/watch?v=pb0t9v2dbVc
Illyés Koszorú versének elemzése
A vers központi témája az anyanyelvünk. A költő az anyanyelvünknek a kommunikációban való szerepét hangsúlyozza. Amikor a nyelvet felhasználjuk beszédet kapunk. A beszéd a nyelvből születik. Közös nyelv nélkül nem tudnánk egymással kommunikálni, nem értenénk meg egymást. A nyelv és a beszéd szorosan összetartozó fogalom.
A költő szerint az anyanyelv szabad használata az emberi kapcsolatok biztosítéka: családjához, osztályához, nemzetéhez és az emberiséghez köti. A költő szerint az anyanyelv szabad használata a szabadsággal függ össze.
Nyelvünk megalázása teszi szükségessé, hogy a költő erről a témáról írjon. Az anyanyelv története és sorsa egyúttal a magyarság története és sorsa is. Az anyanyelvet illeti a koszorú, amely nem a dicséret babérleveleiből fonódik, hanem a magyarul beszélők történelmének, elesett társadalmi rétegeinek, szétszórt népcsoportjainak szenvedéseiből, a szenvedések ellenére megőrzött hűségéből. Ez a hűség az egyetlen érték, ami megőrizte a magyarságot.
A költő negatív, pesszimista hangvételben sorolja fel a társadalmi élethelyzeteket. A költő szinte egyetlen lélegzetvétellel, egyetlen mondatban akar mindent elmondani anyanyelvéről.

A vers első sorai veszélyhelyzetet ragad meg, amit a koszorú illet, lefojtva, megalázottan, a talaj szintjén, a fű közt a gazban él. Újra úgy, miként szinte mindig.
Ez a kép a Bibliával hozható kapcsolatba. Szinte úgy fonódnak eggyé a sorok, mint a koszorút alkotó ágak. A koszorú az összetartozást jelképezi, a koszorú egy összetartó erő.

Körképszerűen sorolja fel azokat a rétegeket és képviselőiket, akik csak ismerik és használják a nyelvet legelemibb életfunkciójukban, a társadalom legmélyebb bugyraiba szorultan is, akik egy nyelvet beszélnek, és akiket a társadalom másik fele, a valamilyen hatalmon lévő nem ért meg, bárha ő is magyarul szólal meg.
Majd újabb metaforikus képekkel fejezi ki a nyelv „megalázott” állapotát. A „föl nem adott hit tolvaj-nyelve”, a „remény laissez-passer-ja”, a „tanár-kigúnyolta diák”, a „szerzsán-legyalázta baka” képekkel.
A történelem egy hasonlatsorban idéződik fel. A hangsúlyos a konokul ismétlődő most helyzete lesz. A történelem és a jelen a hajszálgyökér motívumában egyesül.
A költemény következő részében a mű címe új értelmezést kap. A koszorú másik jelentése a tisztelet. Az anyanyelv elé teszi le koszorúját, ezzel kifejezve az anyanyelv iránt érzett tiszteletét.

A költemény ritmusát a különböző hosszúságú sorok adják. Az áthajlásokkal nemcsak a koszorút szemlélteti a költő, hanem a vers folytonosságát is.
A vers időmértékes verselésű. A mű mindvégig a daktilus ereszkedő ritmusában szól.
Bartók v. vers elemzése
https://www.youtube.com/watch?v=ySzglogzaGk
A mű egy indulatos felkiáltással kezdődik. A költő itt önmagával vitatkozik. Ez az egész vers vitázó alaphangját adja meg. Illyés védelmébe veszi a disszonáns hangzásokban bővelkedő Bartók-zenét, hiszen a világban is ez uralkodik.
A bartóki hangzásokat zajokkal, zörejekkel hozza párhuzamba. Ilyenek a „Földre hullt pohár fölcsattanó szitok-szava” és a „fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége”. Ezeknek a közös jellemzője a kellemetlen hangzás, a hangzavar. A költő azért kívánja ezt a zenét, mert a széttartó többszólamúságból épül föl a rend.

Ezek a metaforikus kifejezések a zeneterem helyszínét juttatják eszünkbe. A költő a zörejeket és az emberi indulatokat a hegedű és éneklő gége megszemélyesítésével olvasztja egybe.

Illyés Gyula azért teszi idézőjelbe a „nép” szót, mivel nem csak a nép, hanem az emberek nevében is szól. Mozart zenei világával helyezkedik szembe, mert Mozart zenéje, Bartók zenéjével ellentétben, kellemes hangzású.
A költő egy kétszer megismételt szóba sűríti bele azt a célt, amelyhez a bartóki „hangzavar” megértése révén eljuthatunk. Ez a szó a harmónia. Az új harmonikus világ megteremtődésének feltétele az, hogy a nép vegye át a hatalmat és ne az uralkodó osztály.

Az indulatos bevezetés után a költő emelkedett hangon szólítja meg a zeneszerzőt. Illyés Bartókot „szikár, szigorú” jelzőkkel illeti. Ezeknek a jelzőknek kakofonikus, kellemetlen hangzásuk van. Az előbbiektől eltér a „hírhedett” jelző. Ez a jelző egy reformkori költeményt idéz emlékezetünkbe. Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című ódájának kezdő sorára - „Hírhedett zenésze a világnak” -utal.

A reformkori költészetben az akkori költők az anyával a hazát azonosították. Ebben az értelmezésben használja Illyés Gyula is „Anyának a halott” mondatát. Arra utal ezzel a mondattal, hogy a nemzet nagy bajban van. A beszélőt a nemzet, az emberiség gondja-baja, a társadalom lehetséges jövőjének kérdései foglalkoztatják.
A költő a harmadik és negyedik versszakban az „én”, a „magyarság” és az „emberiség” sorsának összefonódását a bartóki zenében látja. Bartók művészetében ott van az egyetemleges, a mindent átfogó és az én, haza, emberiség sorsának találkozása.

A negyedik versszak gazdagon kibontott metaforájában a költő kozmikus méretűvé tágítja Bartók zenéjének érvényességét. Erre a kozmikus művészetre utalnak a következő sorok:
„Van-e remény még emberi fajunkban? –
ha ez a gond s némán küzd már az ész,
te szólalj,
szigorú, szilaj, „agressziv” nagy zenész,
hogy – mégis! – okunk van
remélni s élni!”
Az ötödik, hatodik és hetedik versszakban Illyés mintegy megindokolja (a "mert" kötőszó is ezt fejezi ki) a bartóki diszharmónia erényeit és létjogosultságát:
„Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett,
a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt .”
„Beh más beszéd ez!
Emberi, nem hamis!”
Ezekben a versszakokban megfogalmazódik a magyar nép állapota, közérzete is:
„Mert növeli, ki elfödi a bajt,
Lehetett, de már nem lehet,
hogy befogott füllel és eltakart
szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg
s majd szidjanak: nem segitettetek!”
„Olyanokat éltünk meg, amire
ma sincs ige.”
A nyolcadik versszakban megköszöni Bartóknak, hogy erőt ad a felemelkedéshez, vigaszt nyújt és kiutat mutat:
„Köszönet érte,
az erőért a győzelem-vevéshez
a poklon is.”
„Ím a példa, hogy ki szépen kimondja
a rettenet, azzal föl is oldja.”

Ebben a versszakban párhuzamot von Picasso és Bartók művészete között. Mindkét művészre nagy hatással volt a háború, mindketten átélték a háború borzalmait. Mindkettejük egyetemes művészete előbbre vitte az emberiséget, alkotásaikkal harcoltak az embertelenség ellen. Bartók a zenéjével, Picasso a képeivel mutatta meg az igazságot. Nélkülük mi is kevésbé érthetnénk meg ezt a kort, „amit nem érthet, aki nem érte meg”. Ez a párhuzam gazdagítja a vers vitáját, erősíti, sokszorozza a hatást, hiszen szinte halljuk a zenét, látjuk Picasso képeit.

A kilencedik versszakban a hangsúly a zenére helyeződik. A zene ellentétbe kerül a „nép jövő dalával”. A zenének meg kell mutatnia a kor arculatát, a bajok felismerését, meghatározását, mert csak így ígérhet jövőt. A „szép jövő dala” viszont csak az általános harmónia megteremtését jelenti, s ez nem oldhatja meg a problémákat. Ebben az értelemben nyomatékos súlyú a zene szó ismétlődése. Ez a ritmusosság erőteljes hangvételt eredményez:

„csak zene, zene, zene, …
zene csak, zene csak, zene”.
S végül a versszak utolsó sora is ezzel a szóval fejeződik be, ami már a megoldást is megfogalmazza:
„egy jobb világba emelő zene”.

Az érzelmi feszültséget nemcsak a szóismétléssel növeli a költő, hanem a sorvégi rímekkel (például: zene-tele, álmodó-ápoló, áldozó-hozó, eleve-zene) és keresztrímekkel (például: börtön – romboló – földön – imádkozó). Ezek után az utolsó versszak hangvétele lelkesítő.
A vers egészének hangvétele nem ünnepi, hiszen Illyést a nemzet, az emberiség gondja-baja, a társadalom jövőjének kérdései foglalkoztatják.

Az egész költemény zenei fogantatásúnak nevezhető, mivel a különböző hosszúságú sorokkal egyfajta ritmust ad a műnek, és az enjambement-ok (soráthajlás) a folyamatosság hatását keltik.
 
Puszták népe
Olvasd el a mű részleteit a tankönyvbőL! (258-259. oldal.)
Készíts jegyzetet! ( 260-262.old)
Világirodalom
Gabriel Garcia Marquez élete és munkássága
Nézd meg a filmet!
https://videa.hu/videok/film-animacio/szerelem-kolera-idejen-garcia-marquez-x80OW1TPZEQS471U
Kavabata Jaszunari ( Jegyzet készítése a tankönyv alapján!)
 

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia

6.04 Стилістика використання багатозначних слів і паронімів.

Вид роботи: пошукова робота( опрацювання правил за інтернет джерелами) тестування

7.04 Використання синонімів, антонімів, паронімів.

Вид роботи: робота з підручником:

параграф 17, ст 70 впр 142 ст 73

 09.04 Стилістичні особливості використання слів іншомовного походження.

Вид роботи: робота з підручником : параграф 18 впр 144

Готуємося до ЗНО: комплект 5 збірника тестових завдань

 

Ukrán nyelv, Panykó Éva

ЛЮБІ УЧНІ !

      ЗАПИСУЙТЕ В ЗОШИТ ТЕМУ, ОПРАЦЬОВУЙТЕ  ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА УСНО, А ДАЛІ ПИСЬМОВО ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ !. ВАШІ РОБОТИ В ЗОШИТІ БУДУ ОЦІНЮВИТИ ВІДПОВІДНИМИ БАЛАМИ ЗА КОЖЕН ТИЖДЕНЬ! ТОБТО ВИ ОДЕРЖИТЕ 2 ВІДПОВІДНІ ОЦІНКИ!

БАЖАЮ УСПІХІВ!

І-ІІ ТИЖДЕНЬ!

30.03.20             ТЕМА: Стилістика мовлення.Текст.Засоби

зв ’язку в тексті.Робота з текстами різних стилів мовлення (1урок)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &41       ст.  208-213.    

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Опрацювати  таблицю ст.209.

 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ЙОГО ОПРАЦЮВАННЯ,

Речення, об’єднані основною думкою, зв’язані за змістом та розташовані в певній послідовності, називаються ТЕКСТОМ. Текст може складатися з одного речення, але найчастіше він складається з багатьох речень, об’єднаних між собою різними видами зв’язку. Розрізняють два основні типи зв’язності тексту: 1) окремі частини тексту зв’язані не безпосередньо одна з одною, але з темою усього тексту; 2) окремі частини тексту зв’язані безпосередньо одна з одною , залежать одна від одної, доповнюють одна одну. Другий тип зв’язку, у свою чергу, поділяється на послідовний і паралельний. Для того, щоб якнайкраще зрозуміти текст, всі його тонкощі та задуми автора, треба навчитися робити його мовний аналіз.

2.Повний мовний аналіз передбачає:

а) виразне читання тексту;

б) визначення його теми й основної думки;

в) осмислення завдань мовлення та сфери спілкування;

г) дослідження стилістичних, лексичних, морфологічних та синтаксичних особливостей тексту;

г) пояснення прийомів використання в тексті мовних засобів;

д) визначення стилю тексту.

                                                           

Практична робота.

 Прочитати текст. Визначити його головну думку та тему. Відредагувати та записати текст. Пояснити, чим викликані недоліки в його змісті.

                                   Мандрівка в гори

          Минулого літа я і двоє моїх друзів відпочивали у мальовничому селі Кваси, що на Рахівщині в Закарпатті. По обидва боки села, що простягалося уздовж гірської річки Біла Тиса і залізниці, піднімаються вгору гори. Ми залюбки після сніданку вирушали в гори і блукали по них до вечора. Найвищі вершини цієї  місцевості – Менчул, Близнюки і Східниця, яка більш висока і сягає двох кілометрів. Я з друзями побували на найвищих вершинах. Внизу гори порослі лісом, а їх вершини безлісні. Хіба що трапляються зарослі можжевельника. Із здивуванням ми виявили, що в червні і навіть в липні тут можна натрапити на снігові шапки, які не встигли розтанути. З вершини Менчула гостра вершина Говерли видається зовсім поряд. На прямовисній стіні цієї гори ростуть едельвейси.

 

31.03-02.04.20

ТЕМА: Стилі мовлення. Практична робота з текстами різних стилів                          (2)

Міні-дослідження

• Прочитайте текст. Визначте його стиль, тип і жанр, тему й основну думку . Відчуйте його естетичну цінність.Проаналізуйте художні засоби, що увиразнюють основну ідею твору.

Куди ти ділась, річенько? Воскресни!

У берегів потріскались вуста.

Барвистих лук не знають твої весни,

І світить спека ребрами моста.

Голос криниці, чого ти замовк?

Руки шовковиць, чого ж ви заклякли?

Вікна забиті, і висить замок —

Ржава сережка над кігтиком клямки.

(З творів Л. Костенко)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ     ст.  209-211, вправа245 (І).    

 

06.04-07.04.20

ТЕМА:ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ (Підготовка до ЗНО)                               (2)

Виконати тестові завдання !!!

Залікові  тести з теми «Синтаксис. Пунктуація»

Запишіть у зошит тільки правильні відповіді!!!

1 . З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

1 підмет

2 присудок

3 означення

4 обставина

Речення

А Жити — добро творити.

Б Серед неба горить білолиций.

В Соняшники заплутались своїми жовтими головами в гіллі.

Г Я не міг зігрітися, хоч згинався в три погибелі.

Д Освітлений вогнями, підходить пароплав «Тарас Шевченко».

 

2. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

1 підмет

2 присудок

3 означення

4 обставина

А Вітер вив і сипав холодним дощем.

Б Увійшла жінка років тридцяти.

В Жнива закінчились.

Г Зорі тихо тремтять угорі.

Д Пригнічена такими думками, ходила Олена

як побита.

 

3. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

1 підмет

2 присудок

3 означення

4 додаток

А Старий Кайдаш загадав звечора Кайдашисі та Мелашці гребти сіно.

Б Бути людиною — дертись по вертикальній стіні.

В Черешні тут високі й розкішні.

Г Останніми днями у нас погана погода.

Д Шевченко як поет відомий в усьому світі.

4. Установіть відповідність

Просте речення

1 з відокремленим означенням

2 з відокремленою обставиною

3 зі вставними словами

4 зі звертанням

Приклад

А Усі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на шкіпера.

Б Тобі, земле моя рідна і велика, матінко велична, мої всі поривання.

В На кладці, обнявшись, стояли дві дівчини.

Г На превеликий жаль, у мене нема знайомих в Кишиневі.

Д Налита сонцем і вітрами, хлюпоче веслами весна.

 

5. Установіть відповідність

1 з відокремленим означенням

2 з відокремленою обставиною

3 зі вставними словами

4 з відокремленим додатком

А Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але камінь має!

Б В мерзлих галузках дерев шелестів сніг, схожий на крупу.

В Всі, крім поранених, підвелись і присунулись до нього.

Г Пісня ця, безумовно, великий успіх авторів.

Д Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче.

 

6. Установіть відповідність

Просте речення

1 з відокремленим означенням

2 з відокремленою обставиною

3 зі вставними словами

4 із звертанням

Приклад

А Зоре моя вечірняя, зійди над горою.

Б Небо, ясне і бірюзове, рідко бачили мандрівники.

В Далеко-далеко (те знають хіба що лелеки) розкидала доля кептарики і сіряки.

Г Вершники, здавалось, зрослися з кіньми.

Д Старий підводиться, і, не прощаючись, іде, зникає десь внизу за курганом

 

7. Установіть відповідність

Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

Приклад

А Тим часом розвиднялося, світало.

Б Назриваю в гаю запашного зілля, запашного зілля, вибуялих трав.

В На ланах співають ще не часто...

Г Зима. Холоднеча. Засніжений ліс.

Д Що посієш, те й пожнеш.

 

8. Установіть відповідність

Вид односкладного речення

1 означено-особове

Приклад

А Курява, собачий ґвалт, ревіння верблюдів, скрипіння гарб.

Б Немає мудріших, ніж народ, учителів

В Ночвами моря не перепливеш.

Г В далекій дорозі найду або долю, або Дніпром ляжу головою.

Д На полянах поміж дубами викосили траву.

 

9. Установіть відповідність

Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

А У лузі пахне вогкою травою.

Б Уморився, поки хліба наївся.

В Давнішу траву згорнули в копички.

Г Дай же руку мені, і ходімо у даль.

Д Пітьма. Дощ. Приглушений гамір табору.

 

10. Установіть відповідність

Складне речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв'язку

Приклад

А Дитинству все казковим видається —не збіднюйте ж душі його красу!

Б Клекіт млина термосить пітьму, а вона чіпляє тендітні зірки, що зриваються і стрімко линуть десь на заставську соснину.

В Вода хлюпотіла, розливалася через верх кількома живими цівками.

Г Пам'ятай, що легко нам усім буває сплутать щирість і підступність.

Д Підбилися в зеніт Волосожари, і каже казку зірка до зорі.

 

11. Установіть відповідність

Складне речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв'язку

Приклад

А До правди тяжко ми доходим, неправда прийметься за мить.

Б Привчав мене батько трудитись до поту, а мати — любити пісні.

В Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі.

Г Іди туди, де люди творять світло і ставлять хрест на темне і старе.

Д Зліва співали струмки, що збігали з гір,і кожен з них мав свій голос.

 

12. Установіть відповідність

Складне речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв'язку

Приклад

А Людині треба, щоб її робота залишалася після неї жити.

Б Спустився вечір, і одразу похолоднішало, хоч удень була нестерпна спека.

В Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече.

Г Переконатися пора: зробиш зло — не жди добра!

Д Ми -— квіти життя!

 

13. Установіть відповідність

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв'язку

Приклад

А Коли почалася гроза, гра припинилась і діти кинулись бігти додому.

Б Лиш той творити може, хто любить свій народ.

В Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.

Г На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли.

Д Мені бачиться школа в селі.

14. Установіть відповідність

Вид підрядного

1 означальне

2 з’ясувальне

3 обставинне допусту

4обставинне умови

Приклад складнопідрядного речення

 А Кажуть, начебто араби перші вміли робити дзиґарі.

Б Багато в світі доріг, що ведуть до незнаних обріїв.

В Коли я тривожуся долями вашими, для мене світлішим стає виднокруг.

Г Хоч було холодно, проте хуторяни, жаліючи чоботи, прийшли босі.

Д Як тільки літо, так я й в дорогу!

 

15. Установіть відповідність

Вид підрядного

1 означальне

2 з'ясувальне

3 обставинне допустове

4 обставинне умови

А Нехай гримлять кайдани, але встають бійці уже нові, ідуть на штурм.

Б Коли вона прокинулась, на столі вже горіла свічка.

В Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує.

Г Я її навчу, як поважати брата.

Д Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали.

 

16. Установіть відповідність

1 означальне

2 обставинне мети

3 обставинне часу

4 обставинне наслідкове

Приклад складнопідрядного речення

А Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити.

Б Навіть тоді, як людина згорить, совість людини продовжує жить.

В Під голубими свіжими грудочками землі чорніло старе химерне письмо, яким тепер не пишуть до людей.

Г Після дощу розморена земля лежить і слухає, що робиться у світі.

Д Край неба на сході помітно блідне, так що в нього вже можна розпізнати сіру пелену розірваних вітром хмар.

 

09.04.20

ТЕМА: Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфографії( повторення)

Виконати тестові завдання !!!

Запишіть у зошит тільки правильні відповіді!!!

1. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку

а) лимонно/жовтий, історико/культурний, теоретико/пізнавальний;

б) оздоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений;

в) сліпучо/білий, середньо/віччя, північно/східний;

г) міжнародно/правовий, організаційно/технічний, лимонно/кислий;

д) дослідно/виробничий, пів/аркуш, лірико/драматичний.

 

2. Літеру и треба писати в усіх словах рядка

а) бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця;

б) вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь;

в) п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця;

г) зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина;

д) нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися.

 

3. Літеру ґ треба писати в усіх словах рядка

а) джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний;

б) (г, ґ)рунтець, (г, ґ)нотик, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда;

в) (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава;

г) джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул;

д) , ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли.

 

4. Синонімічними є фразеологічні звороти

а) на живу нитку – білими нитками шитий;

б) і води не замутить – хоч у вухо бгай;

в) попасти на слизьке – накрити мокрим рядном;

г) бентежити кров – не чути землі під собою;

д) закрутити веремію – укрутити хвоста.

 

5. Усі слова написані правильно в рядку

а) викладацький, молотьба, вохкість;

б) карпатський, дорожчати, робітництво;

в) криворізький, об’їжджати, французський;

г) інтелігентський, сонячний, надхнення;

д) тюркський, свідотство, соняшник.

 

6.  М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

а) кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я;

б) власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо;

в) павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба;

г) їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин.

 

7. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

а) зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

б) довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

в) страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

г) стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я.

 

8. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

а) пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий;

б) пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення;

в) пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий;

г) пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний.

 

9. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

а) пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток;

б) пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний;

в) пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти;

г) пр..мирний, пр..міський, пр..чинити;

д) пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати.

 

10. Прикметники з суфіксом -зьк- утворюються від усіх іменників рядка

а) Золотоноша, молодець, студент, Буг;

б) Волга, товариш, турист, черкес;

в) Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог;

г) француз, ремісник, турок, брат.

 

11.  Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

а) випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище;

б) книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити;

в) ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада;

г) випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати;

д) сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти.

 

12. Частка НЕ пишеться РАЗОМ з усіма словами рядка

а) не/довгочасні стосунки; не/спростований факт; не/високе дерево;

б) не/начебто знаю; не/ясний, а похмурий; не/сказанне диво;

в) не/виконавши проект; не/званий гість; не/розроблені питання;

г) не/активний учень; ще не/розв'язані проблеми; не/гайні вказівки.

 

13. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

а) волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний;

б) цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний;

в) тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний;

г) очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський.

14.  У якому рядку в усіх словах дзвінкий [г] вимовляємо, як парний йому глухий [х]?

А. Берег, вогенько, кігті.

 Б. Полегкість, дорогий, зігнутий

В. Нігті, легко, дьогтю.

 Г. Ріг, могти, гриб.

 

15.У якому рядку в усіх словах відбу­вається спрощення в групах приголосних?

А. Проїз..ний, улес..ливий,  доблес..ний.

Б. Совіс..ний, пристрас..ний,  кіс..лявий.

 В. Тиж..невий,  щас..ливий,  пес..ливий.

 Г. Хворос..няк, зап'яс..ний, надкіс..ниця.

 

16.У якому рядку в усіх словах пропущено літеру а?

 А. Ск..кати, л..мить, ух..ппв.

 Б. К..тити, г..ниться, дог..няє.

 В. Допом..гти, кл..нятися, покл..нитися.

 Г.  Л..мати, заг..няти, х..пати.

 

17. Установіть відповідність між префіксами та словами, у яких вони вживаються.

 А.  с-           1)…брати,…рвати,…скочити;

 Б.   з-           2) …творювати, …керувати, …тягувати;

В.   зі-         3) …добрий, …гарний, …мудрий;

 Г.   прі-       4) …звисько, …звище, …рва;

 5) …садити, …шиток, …цідити.

 

18. У якому рядку в усіх випадках на місці пропуску потрібно писати у?

 А. Небо .. зорях; запитала .. Андрія; повернувся ..чора.

Б. .. моєї мами; гарний ..рожай; оселився .. Жи­томирі.

 В. Записала .. зошит; живемо .. Одесі; гарний ..читель.

Г. .. своїй оселі; прийшов ..досвіта; була .. Львові.

ОЦІНКА                         1- 12 балів!!!

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

30.03.20 ТЕМА: Григір Тютюнник. Коротко про письменника.

“Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу («Три зозулі з поклоном»)                           

Робота з підручником !

Опрацювати та проаналізувати теоретичний матеріал ст.203-205.

Законспектувати в зошит біографію письменника.

Прочитати та аналізувати уривок з новели «Три зозулі з поклоном»!!!

Ст.206-208.

 

02-03.04.20

ТЕМА: Зміщення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї
2
уроки

ОПРАЦЮВАТИ ЛІТЕРАТУРНИЙ МАТЕРІАЛ.

Записати в зошит паспорт твору!!!!

Жанр твору:

новела

Присвята твору:

“Присвячено любові всевишній” (незвична присвята – не людині, а високому почуттю, звеличеному в новелі).

Тема новели:

зображення складності людських стосунків через історію нещасливого кохання (любовний трикутник Михайло – Софія – Марфа).

Ідея новели:

Возвеличення любові як високої християнської цінності. Любов у героїв – божий дар, почуття, яке вивищує людину над буденністю, очищує її.

Сюжет новели:

Заміжня Марфа Яркова сильно кохає репресованого Михайла, у якого є дружина Софія і син. Софія розповідає синові історію цього кохання. Михайло засланий у Сибір і більше звідти не повернеться.

Раз на місяць Софії приходить лист від чоловіка. Марфа вмовляє поштаря дати їй потримати листа. Соня знає про кохання Марфи, але не звинувачує її.

Пояснення назви новели “Три зозулі з поклоном”

 

Назва новели символізує любовний трикутник – три долі головних героїв.

«Три зозулі з поклоном» – це поширене серед українців привітання, з яким зверталися, щоб позбавити мук закохану людину, якій не могли відповісти взаємністю. Таке привітання означало: забудь, покинь, залиш мене, відпусти. Як відомо, зозуля гнізда не мостить, тож людина повинна була зрозуміти, що її кохання приречене, не матиме відповіді.

Написано під впливом почутої пісні «Летіла зозуля через мою хату» у виконанні сліпого бандуриста.

Сюжет є значною мірою автобіографічним: в образі Михайла автор показав  свого репресованого у 1937 р. батька, оповідач нагадує самого автора в юності.

Композиційні особливості:

 • наявність обрамлення (розпитування матері сином) і трьох частин;
 • переплетіння голосів Соні, Михайла та їхнього сина;
 • зміщення часових площин (хронологічну послідовність подій порушено);
 • кожний фрагмент має свого головного героя, але в центрі – образ Марфи.

 Характеристика персонажів новели

Персонажі: 

 • студент (оповідач),
 • його мати Софія,
 • чоловік Софії – Михайло,
 • поштар дядько Левко,
 • Марфа Яркова (дівчина, що кохала Михайла),
 • чоловік Марфи – Карпо.

Оповідач

Оповідач – студент, який приїздить у рідне село. Про нього ми не дізнаємося нічого, проте через нього дізнаємося про трагічну історію його родини.

Михайло

Михайло – батько оповідача.

“Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть, чорнющі. Гляне, було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне” (так про Михайла розповідає його дружина Софія).

Михайло гарний не лише зовні, а й духовно: благородний, співчутливий, мудрий. Він знає про пристрасне почуття юної Марфи до нього, дуже переживає через це, більше того, має до Марфи почуття, відчуває глибокий духовний зв’язок (навіть у засланні нібито відчуває, що її душа прилітає до нього), проте для нього все ж важливіше щастя власної родини: дружини й сина.

Михайло репресований, засланий у Сибір (звідти й пише листи до дружини) і більше звідти не повернеться.

Софія

Софія (мати оповідача) – її зовнішність у творі не описано, проте дізнаємося про її вдачу: впевнена, тактовна, співчутлива. Вона не засуджує Марфу, яка кохає її чоловіка, а навпаки, з розумінням ставиться до її почуттів (навіть радить чоловікові, щоб той глянув на Марфу, яка дуже мучиться).

Почуття всередині любовного трикутника складні: Софія й Марфа не ворогують, а співчувають одна одній.

Марфа Яркова

Марфа Яркова – дівчина, що закохалася в Михайла (батька оповідача), чекає листів від нього (хоча ці листи адресовано й не їй, а Софії):

«Прийде до пошти, сяде на порiжку  тонесенька, тендiтна, в благенькiй вишиванiй сорочинi й ряснiй спiдничинi над босими ногами  i сидить, сяє жовтими кучерями з-пiд чорної хустки: втекла вiд молотарки або вiд косаря… Сидить на порiжку i обриває пелюстки на ромашцi, шепочучи: “Є  нема, є  нема, є…”»

В іншому фрагменті описано Марфу в більш пізньому віці, коли вона зустрічає студента-оповідача:

«Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса  колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собi, волосся умирає ранiше, нiж людина…»

Марфа – дуже пристрасна, співчутлива дівчина. Її кохання незвичайне: вона відчуває глибокий духовний зв’язок із Михайлом. Виявляється це навіть у тому, що вона передчуває, коли від нього на пошту приходить лист до родини. У шлюбі зі своїм чоловіком Карпом дівчина почуває себе нещасною.

Карпо

Карпо – чоловік Марфи.

«Товстопикий був, товстоногий. I рудий – матiнко ти моя… Як стара солома. Марфа проти нього – перепiлочка».

Карпо має дуже негарну зовнішність, у творі про нього сказано лише, що він «сопе над галушками». Марфа з чоловіком, проживши два роки, «нажилася на сто».

Дядько Левко

Дядько Левко – поштар.

«Височенний, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро пiдняте вгору плече».

Цей персонаж відіграє другорядну роль, але саме він приносить листи від Михайла до родини, які відіграють у творі важливу роль.

Сам Левко – гарна, співчутлива людина. Він дає нещасній Марфі потримати листа від Михайла, що дуже тішить дівчину. Він робить це, незважаючи на те, що це є порушенням, за яке його можуть вигнати з роботи.

 Скорочений переказ новели

Новела починається тим, що герой-оповідач (студент) виходить з-поза клубу в новенькому дешевому костюмі (три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками, то й купив) і з чемоданчиком у руці. І перше, що бачить, — хату Карпа Яркового. Перед нею рівними рядочками на жовтому піску молоденькі сосни.

На ґанку стоїть Марфа Яркова й проводжає юнака очима:

«Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса  колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собi, волосся умирає ранiше, нiж людина…»

Хлопець (оповідач) підходить ближче й чемно вітається з тіткою. Марфа ворушить губами й проводжає його поглядом далі, поки не ввійшов у великі сосни — ті, що його тато садив.

Дома хлопець цілує свою матір, Софію, розповідає куці студентські новини й питає, чому це тітка Марфа так на нього дивиться. Мати зітхає й говорить, що тітка Марфа любила його тата Михайла, а він на нього дуже схожий.

Марфа (тоді її за маленький зріст звали “маленькою Марфою”) серцем відчувала, коли від тата надходив лист (тато оповідача перебував у засланні в Сибіру, звідти писав родині листи). Вона ніби відчувала його здалеку, прямувала до пошти, чекала, втікши з поля від косаря.

Коли виходив однорукий поштар – дядько Левко («височенний, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро пiдняте вгору плече»), Марфа підхоплювалася і тихо питала, зазираючи у вічі, чи є від Мишка«писемце». Поштар говорив, що немає, а вона не вірила. Тоді дядько Левко здавався й відповідав, що є, але не їй, а Софії. Марфа просила дати їй листа хоч у руках потримати. Поштар відмовлявся, бо це заборонено, потім усе ж віддавав та наказував, щоб нікому не казала, бо його з роботи виженуть.

Дівчина хапає листа, притискає до грудей, цілує і довго з ним мліє. Потім віддає, дістає дядькові Левку карбованця, щоб випив за здоров’я Мишка, й птахою мчить на роботу, а вітер ніяк не висушить сльози в її очах.

Хлопець питає в матері, хто їй про це розповів — чи не дядько Левко? Мати відповіла, що сама це бачила й чула, бо тікала з роботи слідом за Марфою, яка вгадувала, коли буде лист від тата. Син запитав:

“— І ви на неї сердилися? 

— У горі, синку, ні на кого серця нема. Саме горе”.

Михайлові було тридцять три роки, а Марфі — дев’ятнадцять. Два роки прожила вона зі своїм чоловіком Карпом і«нажилася за сто».

Тато ж героя-оповідача якось і не старів:

“Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть, чорнющі. Гляне, було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне” (Софія про Михайла).

Востаннє, як мама бачила тата (ходила аж у Ромни, заарештованих туди повезли), то його очі вже «не пекли, а тільки сумно голубили».

Карпо і Марфа ходили до них на посиденьки. Розмовляли, співали втрьох. А Карпо (чоловік Марфи) в цей час то у вуса дмухав, то галушки наминав, тільки сопів:

«Товстопикий був, товстоногий. I рудий – матiнко ти моя… Як стара солома. Марфа проти нього – перепiлочка».

Гляне, бувало, як її чоловік над галушками сопе — і сльози в очах. Гляне на тата, а той затулить долонею надбрів’я і співає. Софія говорить йому, щоб хоч раз на Марфу глянув, бо вона так до нього й світиться. А Михайло відповідав:

“Навіщо людину мучити, як вона і так мучиться”.

Останній лист від тата

Батько писав, що глянув якось на себе в уламок дзеркальця — увесь сивий. Думав, що іній. Часто сниться йому робота — наче робить вікна, двері, столи. І тепер вирізає хлопцям на дозвіллі ложки. А цю ніч снилася йому його сосна, «річки синє крило».

Далі просить, щоб дружина не судила його гірко, бо відчуває, що десь витає біля нього «нещасна Марфина душа». Тож хай Соня піде й скаже Марфі, що послав він їй «три зозулі з поклоном», як казав сліпий бандурист на Зіньківському ярмарку. От тільки не знає, чи перелетять вони Сибір несходиму, а чи впадуть од морозу.

“Сибір несходиму” було нерішуче закреслено густим чорнилом, а потім написано знову. І хай Соня попросить Марфу, щоб покликала та свою душу назад, і тоді хоч на хвильку прийде забуття. Закінчувався лист таким:

“Обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму…”

Давно все це минуло, а герой-оповідач і досі думає, як же вони відчували одне одного — Марфа і тато. А ще міркує — чому не одружилися, коли отак одне одного чули? У відповідь шумить велика “татова сосна”:

“Тоді б не було тебе…”

zdf

Прослухати матеріал ЮТЮБІ!!!

 

06.04.20        ТЕМА: Систематизація та узагальнення літератури ІІ половини ХХ ст.

Робота в зошиті!!!!

 Вказати правильний варіант відповіді.

1.З якої поезії наведено ці рядки?

...Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води,

в годину щасливу і в радості мить,

любіть Україну у годину негоди!..

а) „Любіть Україну” В. Сосюри;

б) „Мова” М. Рильського;

в) „Пісня про рушник” А. Малишка.

г) П. Тичина «Гаї шумлять»

 

2. З якого вірша наведено ці рядки?

...Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

а) „Лебеді материнства” В. Симоненка;

б) „Пісня про рушник” А. Малишка;

в) „Мова” М. Рильського.

г) „Любіть Україну” В. Сосюри;

 

3.Автором цих поетичних рядків є:

Ти знаєш, що ти – людина.

Ти знаєш про це чи ні?..

а) М. Рильський;

б) В. Симоненко;

в) П. Скунць.

г) В. Сосюра.

4. У новелі М. Хвильового «Я (Романтика)» центральною є проблема

а) революційного фанатизму;

б) романтичного кохання;

в) зради комуністичним ідеалам;

г) зайвої людини;

д) ролі митця в суспільстві.

 

5. Усмішку як різновид гуморески активно розробляв:

а) Олександр Довженко.

б) Андрій Малишко.

в) Григорій Сковорода.

г) Остап Вишня.

д) Микола Куліш.

 

6. Установіть відповідність між письменником і назвою його твору.

1. Василь Стус

2. Юрій Яновський

3. Дмитро Павличко

4. Іван Драч

а) «Жовтий князь»

б) «Два кольори»

в) Майстер корабля»

г) «Сто років, як сконала Січ»

д) «Балада про соняшник»

 

7. Установіть відповідність між віршованими рядками та їх авторами.

1.  Можна вибрать друга і по духу брата, / Та не можна рідну матір вибирати

2.  Мене водило в безвісті життя, / Та я вертався на свої пороги, / Переплелись, як мамине шиття, / Мої сумні і радісні дороги

3.  Ви знаєте, як сплять старі гаї? / Вони все бачать крізь тумани. / Ось місяць, зорі, солов’ї… / «Я твій» – десь чують дідугани, / А солов’ї!.. / Та ви вже знаєте, як сплять гаї!

4.  Я візьму той рушник, простелю, наче долю, / В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров. / І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю: / І дитинство, й розлука, і вірна любов

а) Дмитро Павличко

б) Василь Симоненко

в) Ліна Костенко

г) Павло Тичина

д) Андрій Малишко

8. У якому із творів Остап Вишня згадує, що його «…батьки були нічого собі люди. Підходящі»?
    А «Отак і пишу»;
    Б «Думи мої, думи мої…»;
    В «Як ми колись учились»;
    Г «Моя автобіографія»;
   Д «У ніч під Новий рік».

9. До якого літературного угруповання належав М. Хвильовий?
     А «Плуг»;
     Б «Гарт»;
     В ВАПЛІТЕ;
     Г «Молодняк»;
    Д «МАРС».

10.Про кого з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» йдеться: «…Низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс… Він нагадує каторжника, і… не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки»?
    А про «я»;
    Б про доктора Тагабата;
    В про дегенерата;
    Г про виконавця смертних вироків;
    Д про Андрюшу.

11. Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» «Чекіст мимоволі», людина із нормальною психікою і чутливим серцем, який серед звірів сам фактично став звіром»?
     А Андрюша;
     Б «я»;
    В доктор Тагабат;
    Г дегенерат;

    Д вартовий.

 

12. Вкажіть жанр твору Івана Багряного «Тигролови»:
     А автобіографічний роман;
     Б автобіографічна повість;
     В роман у віршах;
     Г пригодницький роман;
     Д роман-хроніка.

 

13. Де відбуваються події роману Івана Багряного «Тигролови»?
     А в Україні;
     Б на Півночі;
     В на Далекому Сході;
     Г на Близькому Сході;
    Д у Західній Європі.

 

14. Хто був ворогом Григорія Многогрішного (за романом Івана Багряного «Тигролови»)?
    А Грицько;
    Б Наталка;
    В сусід Сірків;
    Г Медвин;
    Д Сірко.

 

15. Яким елементом сюжету п’єси М. Куліша «Мина Мазайло» є сцена опублікування в газеті оголошення про зміну прізвища та звільнення з посади Мини Мазайла?
    А епілогом;
    Б зав’язкою;
    В розв’язкою;
    Г кульмінацією;
    Д експозицією.

 

16. Хто  каже такі слова: «їхня українізація — це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було… Попереджаю!..»? (за п’єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло»)
    А Мина Мазайло;
    Б Мокій Мазайло;
    В дядько Тарас;
    Г тьотя Мотя;
    Д Рина Мазайло.

 

09-10. 04.20

Тема: Підготовка до ЗНО. ТЕСТИ НА ПОВТОРЕННЯ

1 .Автором першого твору нової української літератури є:

А. Іван Вишенський      Б. Іван Котляревський         В.Іван Нечуй-Левицький          Г.Квітка-Основ’яненко

2. Автором байки «Бджола та Шершень» є:

А  Леся Українка  Б. Павло Тичина   В.  Григорій Сковорода     Г. Тарас Шевченко

3.Про київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») йдеться у рядку:

А «Великому Хорсові путь перебігав»

Б «Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила»

В «Підпер гори угорськії своїми залізними полками»

Г «Ізронив золоте слово, з сльозами змішане»

Д «Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця»

 4 .Заклик «і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь» є у творі;

 «І мертвим, і живим...» «Катерина»   «Гайдамаки»  «До Основ’яненка»   «Ісая. Глава 35»

5. Автором твору «Всякому місту – звичай і права» є:

А Тарас Шевченко   Б Панас Мирний  В Євген Маланюк   Г Григорій Сковорода

6. Образ нескореного титана Прометея є у творі:

А  «Мойсей» Івана Франка        Б «Contra spem spero» Лесі Українки

 В «Енеїда» Івана Котляревськог  Г «Кавказ» Тараса Шевченка      Д  «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого

7.  До одного літературного роду належать усі твори рядка:

А  «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Наталка Полтавка» Івана Котляревського

Б  «Камінний хрест» Василя Стефаника, «Лісова пісня» Лесі Українки

В  «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, «Чого являєшся мені у сні» Івана Франка

Г  «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Д  «Intermezzo» Михайла Коцюбинського, «Заповіт» Тараса Шевченка

8. Кому присвячена поема Т.Шевченка «Кавказ»?

 Г.Квітці-Основ’яненку;  Г.Сковороді; Я.Де Бальмену;  Твір не має присвяти

9. Хто це з героїв «Енеїди»?

Ти знаєш, він який суціга, паливода і горлоріз;

По світу як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз.

А) Турн;    Б) Еней;    В) Еол;    Г) Меркурій.

10.Елементи імпресіонізму наявні у творі

А  «Камінних хрест» Василя Стефаника      Б  «Інститутка» Марка Вовчка

В  «Intermezzo» Михайла Коцюбинського   Г «Наталка Полтавка» Івана Котляревського

 Д «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого»

11.  У творі «Маруся Чурай» Ліни Костенко характеристика персонажа

 Був молодий і гарний був на вроду

 І жив, і вмер, як личить козаку.

 За те, що він боровся за свободу,

 Його спалили в мідному бику

 стосується:

А  Григорія Бобренка  Б  Івана Іскри     В Гордія Чурая      Г  Мартина Пушкаря  

12 .  В Україні під назвою «Пропаща сила» було опубліковано твір:

 А «Хазяїн»  Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»  В  «Людина»  Г «Камінний хрест»    Д «Тіні забутих предків»

13. Рядки  Являйся, зіронько, мені! Хоч в сні! наявні у творі:

 А Ліни Костенко      Б  Івана Котляревського     В Михайла Коцюбинського     Г Лесі Українки   Д Івана Франка

14.  До інтимної лірики належить вірш:

 А «Любіть Україну»     Б «Балада про соняшник »     В «Ви знаєте, як липа шелестить....»   Г

 «Життя іде, і все без коректур...»

15 . В основу твору Ліни Костенко «Маруся Чурай» покладено події:

 А Північної війни 1700 – 1721 років      Б Наполеонівської навали 1812 року

 В  російсько-турецької війни      Г  Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького      Д «Коліївщини»

16.  Датан, Авірон, Азазель є персонажами твору:

А  «Кавказ»     Б «Intermezzo»   В  «Мойсей»    Г  «Гайдамаки»    Д   «Лісова пісня»

17. Тематично близьким до вірша «Два кольори» є твір:

А  «Пісня про рушник»    Б «Балада про соняшник»     В «Ти знаєш, що ти – людина? »

 Г «О панно Інно!»    Д  «Лебеді материнства»

18.  Риторичне запитання «Ви знаєте, як липа шелестить?» поставив:

А  Володимир Сосюра     Б Андрій Малишко    В Дмитро Павличко      Г  Павло Тичина     Д Василь Симоненко

19.Письменник Павло Губенко відомий читачам під псевдонімом :

А  Микола Куліш    Б Микола Хвильовий    В. Улас Самчук    Г Остап Вишня    Д  Григір Тютюнник

20. Мотив трагічної внутрішньої роздвоєності центрального персонажа наявний у творі:

А  «Маруся Чурай » Б  «Марія»  В «Лісова пісня»  Г «Маруся»  Д «Я (Романтика)»

21. Заклик «Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з нею!» належить:

А Павлові Тичині  Б  Дмитрові Павличку    В Василеві Симоненку     Г  В. Сосюрі    Д  Ліні Костенко

                                                                 

22. Період культу особи Сталіна є історичним тлом твору:

 А «Я (Романтика)»   Б  «Зачарована Десна»  В  «Вершники»   Г «Тигролови»    Д «Тіні забутих предків»

23.  Схожа проблема – «нерівня душ – це гірше, ніж майна» - наявна у творах рядка:

А  «Лісова пісня» і «Тіні забутих предків» 

Б  «Людина» і «Інститутка»

В  «Маруся Чурай» і «Кайдашева сім’я»   

Г «Лісова пісня» і «Маруся Чурай»

Д «Тигролови» і «Маруся Чурай»

24.Життєвий принцип «ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи» сповідує персонаж твору Івана Багряного:

А  Медвин  Б  Наталка Сірківна   В  Григорій Многогрішний    Г Григорій Сірко   Д старий Сірко

25.  Автором «Балади про соняшник»є:

А  Микола Куліш  Б  Василь Стус    В Андрій Малишко  Г Іван Драч    Д  Ліна Костенко

26.  Літературне угрупування ВАПЛІТЕ очолював:

А  Павло Тичина   Б Юрій Яновський    В Іван Багряний   Г Микола Хвильовий   Д Євген Маланюк

27  .  У рядках

 Він народився під такою зіркою,

 Що щось в душі двоїлося йому.

 Від того кидавсь берега до того.

 Любив достаток і любив пісні

 схарактеризовано героя твору:

 А Тараса Шевченка (Гонта)

 Б Ліни Костенко (Гриць Бобренко)

В  Івана Франка (Євген Рафалович)

 Г Лесі Українки (Лукаш)

 Д Івана Котляревського (Петро)

ОЦІНКА                         1- 12 балів!!!

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla (gorzovkamilla@gmail.com)

Sziasztok , kedves diákok. Tovább folytatjuk a távoktatást , ezért egy
újabb adag feladatot kaptok. Van új anyag is közötte. Ha esetleg valami
nem világos, nem érthető , irjatok bátran az e-mail cimemre vagy
messengeren is:

30. 03 ( double lessons) Monday, the thirtieth of March
Topic: Unit 9A Travelling . Passive Voice.
Unit 9A Repeat the words in Ex. 5 pg.97 (SB) Study the words.

dfg

a) sea travel: cabin, deck, harbor, port
b) air travel: airport, arrivals hall, check-in desk, departure gate, lost property
office
c)road travel: bus stop, car park, coach bay, coach station, filling station, lost
property office, level crossing, service station, taxi rank
d) rail travel: buffet car, lost property office, level crossing, platform, sleeper,
ticket barrier, ticket office, train station,waiting room
Study the words.
2) Check your knowledge of the passive voice . Do the exercises and check them
by clicking Finish at the end.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/
PASSIVE_VOICE_TEST_mp7772td

1. 04 . Wednesday, the first of April
Topic: Unit 9B, The Third Conditional.
A feltételes mód, Conditional
A feltételes módnál 3 szintet különböztetünk meg:
1) Ha eljössz a buliba, táncolni fogunk.
If you come to the party, we’ll dance.
Ezt az alakot Conditional I.- nak is hívjuk
Képzése: If + jelen idő, jövő idő
A cselekvés, vagyis a tánc megvalósulására, jó esély van. Ez a standard feltételes
mód, ha úgy tetszik. Egyéb példák:
o Ha esni fog az eső otthon maradunk. - If it rains, we will stay at home.
o Ha megnyeri a versenyt gratulálni fogok neki. - If she wins the race, I will congratulate her.
o Peti venni fog egy új autót, ha fizetésemelést kap. - Peter will buy a new car, if he gets his
raise.
Ha azonban olyan eseményről, történésről beszélünk, amely általános érvényű és mindig igaz,
mindkét tagmondatban jelen idejű igét használunk. ( If + jelen idő, jelen idő)
Ha melegíted a jeget, vízzé válik.
If you heat ice, it turns to water.
2) Ha eljönnél a buliba, most táncolnánk.
If you came to the party, we would dance.
Ezt úgy hívjuk Conditional II.
Képzése: If + múlt idő, would + ige
Ez az alak mindig a jelenre vonatkozik. "A cselekvés megtörténne, ha a jelen szitu más lenne".
Itt nem gondoljuk, hogy megvalósul a cselekvés, mert nincs rá sok esély.
Csak álmodozunk, hogy "mi történne, ha..." - "what would happen if ..."
"Imaginary situations.."
o Ha lenne autóm, azzal mennék munkába. De sajna nincs kocsim. - If I owned a car, I would
drive to work. But I don't own a car.
o He nem lenne túl rossz idő, most elmennénk a parkba. - If the weather wasn't so bad, we
would go to the park
o Ha sok pénzem lenne, kifizetném az államadósságot. - If I had a lot of money, I would pay
off the public debt.
3) Ha eljöttél volna, táncoltunk volna.
If you had come to the party, we would have danced.

Ezt úgy is hívják, hogy Conditional III.
Képzése: if + past perfect, would have + ige 3. alak
Ezt az alakot akkor használjuk amikor már csak a múltról beszélünk.
Ebben az esetben sajna már nincs lehetőség a cselekvés megvalósulására, hiszen az egész
történet a múltban játszódik. A kikosarazott beszélő sajnálkozással beszél…
Szintén gyakoriak az olyan típusú mondatok mint:
A te helyedben megírnám a leckét.
If I were you, I’d write the homework.
Ha én angyal lennék. - If I were an angel.
Ha én lennék az elnök, akkor csökkenteném az adókat. - If I were the President, I would
lower taxes.
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/third-conditional
1) Watch the video and do the exercises. Check yourself.
2) Ex. 1, 2, 3 pg. 97 ( WB)
2. 04. Thursday, the second ofApril
Topic: Unit 9C Travel Solutions . Participle Clause.
Study the new collocations:
Check in your bag/ your luggage-becsekkolni a táskát/ bőröndöt
Book a room/ a flight/a holiday- lefoglalni szobát/ repülő járatot/
szabadságot
Reach your destination-elérni a célállomást
Check into a hotel –bejelentkezni a szállodába
Hail a taxi- taxit fogadni
Board a train/ a ship/ a flight –felszállni a vonatra/hajóra/ repülőre
Hire a car-autót bérelni
Miss your flight/ your train- lekésni repülőt/ vonatot

Participle clauses
Melléknévi igeneves mellékmondatok
Bár a név alapján bonyolultnak tűnhet, de a használatuk mégsem az!
 
A participle (melléknévi igenév):
Present participle: verb + ing form (E.g: seeing, taking) – folyamatos melléknévi igenév
Past participle: 3rd form of the verb (E.g: seen, taken) – befejezett melléknévi igenév

 
A melléknévi igeneves mellékmondatokat használhatjuk:
 
1)  ha a stílusunkat, mondatainkat szeretnénk változatosabbá tenni vagy ha több
információt szeretnénk rövidebben egy mondaton belül kifejezni.
A present participle (-ing-es alak) aktív jelentéssel bír, míg a past participle (befejezett
alak) passzív jelentéssel.
 
E.g.:
Seeing Liz at the table, John went to say hello to her. = When John saw Liz at the table,
he went to say hello to her.
A present participle-t használva lerövidítettük a mondatot. A present participle-t
használjuk, mivel egy cselekvésről van szó (meglátta). Az egyszerű és a folyamatos
cselekvésenél is ezt az alakot használhatjuk.
 
The film, directed by Smith, won an award. = The film, which was directed by Smith,
won an award.
A past participle-t használjuk, mivel egy szenvedő szerkezetet váltottunk ki.
 
2) Mint az előző példából is láthattunk, használhatjuk a szerkezetet egy relative
clause (vonatkozó mellékmondat) kiváltására is. Ilyenkor elhagyjuk a vonatkozó
névmást és a segédigéket is.
 
E.g.:
The children caught in the rain came home soaked. = The children who were caught in
the rain…
Do you know that man standing in the corner? = ….. that man who is standing in the
corner.
Anyone taking a photograph will be arrested. = Anyone who takes a photograph…
 
3) Használhatjuk, ha hosszabb, összetettebb mondatokat szeretnénk alkotni,
főként írásban, ha két cselekvés egy időben történik és az alany azonos.
 
E.g.:
He sat at the lakeside, surrounded by trees, writing a letter. = …he was surrounded
by trees and he was writing a letter.
 
 
Ex. 1 pg. 99 ( WB)
Complete the participle clauses. Translate the sentences.
1.belonging
2. powered
3.travelling
4. decorating
5.known
6.taking
7.written
8. given

03.04 ( double lesson) Friday, the third of April.
Topic: Unit 9F Miscalculations
Read the text on pg.103 (SB) and do the exercises.
1) Ex. 2 pg. 102 ( SB)
2) Ex. 5 pg.102 ( SB)
3) Study the units of measurement ( mértékegység):
cm-centimetre
mm-millimetres
m- metres
km-kilometres
in-inches (hüvelyk) = 2. 54 cm
ft-feet(láb)=12inches ( about 30 cm)
4) Ex. 1,2, 3 pg. 101 ( WB)
06. 04 ( double lesson) Monday, the sixth of April.
Topic: Unit 9G Guided conversation
1) Ex. 1, 2 pg.143 (SB) Unit 9.3
2) Ex. 1,2 pg.143 ( SB) Unit 9.4
3) Ex. 7 pg.102 ( WB) do this exercise in a printed form and
send it to my e-mail address till next Sunday ( 5 th of April).
08. 04 Wednesday, the eighth of April.
Topic: Unit 9H Formal Letters
Ex. 1, 2 pg. 103 (WB)
Ex. 4 pg. 105 (SB) Write a letter to a hotel where you are going to stay in
summer in York. Send it to me in a printed form till next Sunday ( 5 th of
April)
09. 04 Thursday, the ninth of April
Review Unit 9
Ex. 1, 2, 3,4, 5 pg.104 (WB)
Ex. 6,7,8 pg. 105 ( WB)
10. 04.( double lesson) Friday, the tenth of April.
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing/intermediate-b1/an-email-to-explain-an-
accommodation-problem Do all the exercises and check them at the end.

 

Angol nyelv, Derceni-Majercsik Etuka

dzfgdfg

Április 8

Téma: Royal Palaces SB p. 115

Vocabulary: official residence – hivatalos lakhely

                     to own – birtokol

                      chapel – kápolna

                      staff – személyzet

                     doctor’s surgery – orvosi rendelő

                      tunnel – alagút

                      species – faj

                      rare – ritka

                    indeed – valóban

                     loincloth – ágyékkötő

                    

Ex. 2 p. 115 – Read the text and choose the correct answer.

 

Ex. 4 p 115 – Listen to a radio programme. Complete the information about the Queen’s residences.

You can listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-4.html

Ex. 5. p. 1155 / Listen again and complete each sentence with up to three words.

Homework: Learn the text: Buckingham Palace

 

Április 9

Téma: Family life (reading comprehension) (Oxford Exam Excellence) p. 8

Vocabulary: nuclear family – kiscsalád (szülők és gyerek(ek)

                     society – társadalom

                     context – szövegkörnyezet, kontextus

                     to manage the house – vezeti a háztartást

                     look after – gondoz

                    shrinking – csökkenő

                   something is being  weakened – valami  gyengül

                   to obey – engedelmeskedni

Ex. 1 p. 8 – Read the article in ex 3. Then put the following headings that summarise each paragraph int he correct order. (füzetbe írni)

Ex., 2 p. 8 – Read the article in ex 3 and answer the questions. (füzetbe írni)

Ex. 3. p. 8 – Read this short article about British and American families. Choose the best phrases to fill int he gaps. There is one phrase that you will not need to use. ( a válaszokat beírni a füzetbe)

 

Homework: Learn the vocabulary:

Stages in life (Életszakaszok) adolescence – serdülőkor, adoleszcencia adolescent – serdülő ifjú, kamasz adult – felnőtt adulthood – felnőttkor, felnőttség age group – korcsoport at the age of (eighteen) – …-kor(á)ban baby – baba, csecsemő be born – születik birth – születés child – gyerek kid (informal) – srác childhood – gyermekkor death – halál die – meghal elderly (person) – idős (személy)  generation – generáció  grow up – felnőni grown-up (informal) – felnőtt marriage – házasság middle age – középkorú  middle-aged (person) – középkorú OAP (BrE) (Old Age Pensioner) – időskori nyugdíjas old age – időskor pensioner – nyugdíjas teenager – tinédzser, kamasz, 13-19 toddler – totyogó/tipegő v. járni tanuló kisgyerek youth – fiatal

Április 10

Téma: Family life

to ensure – biztosit

to face – szembesülni

to keep an eye on – szemmel tart

keep something out of the reach – távol tartani

Ex. 4 p. 8 Answer the questions. (füzetbe írni)

Ex. 5 p. 8 – Read the statements in ex 6 and decide which of the possible titles below might best summarise the text you are going to hear.

Ex 6 p. 9 Listen and decide which five out of the ten pieces of advice are given int he recording. (beírni a füzetbe)

You can listen here: https://elt.oup.com/student/maturitaexcellence/zakladni/audio?cc=ua&selLanguage=uk – Audio 1

Ex. 7 p. 9 – Put the correct form of the verb clean in each gap. (beírni a füzetbe)

                    ( Use present perfect, past continuous, present simple and future passive and add –ing ending to the verb where possible)

We can use different endings to make nouns of verbs. – Learn them!!!

sdf

Ex. 8 p. 9 – Put the correct noun form of the underlined verb in the gap to complete the definitions. (Use the nouns from the table above) – beirni a füzetbe.

Homework: Ex. 9 p. 9 OEE

Learn vocabulary:

foster child(ren) – fogadott gyermek foster parents – nevelőszülők girlfriend – barátnő grandchildren (pl) – unokák granddad (informal) – nagypapa grandfather – nagyapa grandma (informal) – nagyi grandmother – nagymama grandpa (informal) – nagypapi grandparents (pl) – nagyszülők  granny (informal) – nagyi  halfbrother – féltestvér (férfi) half sister – féltestvér (nő) husband – férj  husband-to-be – jövendőbeli férj in-laws (pl) – a házastárs/férj/feleség családja/hozzátartozói mother – édesanya mother -in-law – anyós mum (AmE mom) (informal) – mama, mami  mummy (informal) – mamika nephew – unokaöccs, unokafivér  niece – unokahúg nuclear family – kiscsalád (szülők és gyerek(ek) an only child – egyszem gyerek, egyke parents (pl) – szülők  partner – partner, társ relative – rokon, atyafi  sister – nővér sister -in-law – sógornő son – vknek a fia son-in-law – vknek a veje spouse (formal) – házastárs, hitves stepdaughter – mostohaleánya vknek stepfather – mostohaapa stepmother – mostohaanya stepson – mostohafia vknek triplets – hármasikrek twins – ikrek uncle – nagybácsi wife-to-be – jövendőbeli feleség

 

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem

03,30 és a 04.02-i órák

Megtanulni a 17. leckét, lejegyzetelni, valamint a kisfilm is hasznos

https://zanza.tv/tortenelem/hideghaborus-konfliktusok-es-ketpolusu-vilag-kiepulese/gyarmati-rendszer-felbomlasa

Válaszolj írásban a következő kérdésekre és küld el e-mailban Word dokumentumban csatolva 04.06.

20.00-ig

1. Hogyan ment végbe Afrika dekolonizálása?

2. Milyen problémákba ütköztek a fiatal afrikai államok?

3. Mutassátok be az afrikai országok politikai életének sajátosságait

4. Soroljátok fel, az afrikai országok közötti hosszadalmas és súlyos konfliktusok okait.

5. Írjatok rövid esszét az egyik konfliktusról (min. 10-15 mondat)

04.06.és a 04.09-i órákra

Megtanulni a 18. leckét, lejegyzetelni

Elkészíteni a 170 oldalon lévő 9. feladatot. Ki kell tölteni a táblázatot és csatolt dokumentumban elküldeni 04,16-ig

Ukrajna történelme

03,31-én van két óránk

file:///C:/Users/admin/Desktop/Copy/ZNO-s%20dolgok/ZNO-felkészítő-Ukrajna-történetéből-Maha-László-2017.pdf

A 116-os oldaltól a124-oldalon a táblázat végéig megtanulni

04.04-két óránk – gyakorló óra

A 11. nagytémát feldolgozni teljesen

04,07 két óránk van

A Maha féle 11. könyv 6. fejezet  22. lecke megtanulni, lejegyzetelni és válaszolni a lecke végén lévő kérdésekre. A válaszokat elküldeni csatolt dokumentumban 04.10-ig

04.08

Gyakorló teszttel való munka

 

Magyar nép története

03.31

Abszolutizmus és megyei ellenállás témát megtanulni

A feudalizmus bomlásának jelei a gazdasági életben és a tárdadalomban

04,07

A reformeszmék kialakulása. Széchenyi programja.

Megnézni a „Hídember” című filmet

Művészettörténet

04.02 és 04,09 van óránk

Készítsetek ppt- a következő témára:

A képzőművészet fejlődése Ukrajnában a kezdetektől napjainkig

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

Algebra

02.04 Begyakorlás integrál (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

3. § (18-19) Az integrál alkalmazása (173-178) Elolvasni

517; 518

09.04

519; 521

Mértan

02.04 Begyakorlás forgástestek (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

6. fejezet (31. -32 §) Henger és kúp (236-247) Elolvasni

1012

09.04

1040

Az elkészített anyagot küldd el az e-mail címemre:suny67@freemail.hu

Ugyanitt kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

Beküldési határidő: 2020.április 10. 20:00

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát

 

Biológia, Pető Nikolett

(március 30 - április 10)

1. Válassz egy témát a megadottak közül és készíts prezentációt!

- HPV (Human Papilloma Virus)

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/drog_cigi_alkohol/4265/drog-kovetkezmenyek

https://www.youtube.com/watch?v=UrmozRkAcD4

https://www.youtube.com/watch?v=Knox1srGNgU

https://www.youtube.com/watch?v=khgWBjT9Eu0

 

A kidolgozott házi feladatokat  április 10ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra

- HIV fertőzés

- Trichomoniasis

- Szifilisz

- Hepatitis B, C

https://www.youtube.com/watch?v=bSqKAGilWGk

 

2. Az alkohol, a dohányzás és a drogok egészségre gyakorolt negatív hatása. (20 §)

Jegyzet! Berajzolni a 20.1 ábrát a 73 oldalon

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/prevencio/7716/alkohol-es-hatasa

 

Kémia, Mihovics Magdolna

1. Téma: A szilikátok. A szilikátipar termékei.

Lejegyzetelni: 29§!

Megoldani: 234,235. feladatokat!

Készítsetek prezentációt a fajanszról és a porcelánról, valamint alkalmazási területükről!

 

2. Téma: A műtrágyák.  A talaj savassága.

Lejegyzetelni: 30§!

Készíteni prezentációt!

1.        Nitrátok az élelmiszerekben, azok káros hatása.

2.        Műtrágyák alkalmazása a mezőgazdaságban.

3.        A műtrágyák használata a szobanövények nevelésében.

Határidő: 2020. március 28.

Munkáitokat legyetek szívesek átküldeni messengeren!

 

Fizika, Tar István

Mivel a „https://kmksz.com.ua/tankonyvtar/” oldalon nem elérhető a fizika tankönyv, ezért témákra bontva a következőket javaslom:

 • Dátum: 2020. március 31. Téma: Az atom története:

https://www.youtube.com/watch?v=VgyGjBO0Jmc

https://www.youtube.com/watch?v=OSE9bWexbp4

Dátum: 2020. április 7. Téma: Tömeg spektroszkópia:

https://www.youtube.com/watch?v=JanPvC0J-gw

A diákok témánként készítsenek a füzetükbe jegyzetet, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

dfg

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

A közlekedés mint a gazdasági tevékenység válfaja

Attól függően, hogy a közlekedés mit szállít beszélhetünk személy és teherszállításról.

A szállítási közeg alapján lehet szárazföldi (vasúti, közúti, csővezetékes), Vizi (tengeri, folyami), légi (légi közlekedés, űrközlekedés).

A különböző közlekedési válfajok munkájának sajátosságai.

Közúti közlekedés – kis és közepes távolságra szállít. Kicsi a teherbírása, drága, viszont előnye a háztól-házig szállítás.

Vasúti közlekedés – nagy távolságokra szállít, viszonylag olcsó,  viszont alacsony a lehetőség a végfelhasználókhoz szállításban.

Tengeri közlekedés – legnagyobb a hatótávolsága, ez a legolcsóbb, viszont kötődik a kikötői infrastukturához.

Folyami közlekedés – olcsó, de kötött szállítási lehetőségek, függ a folyók vízjárásától.

Légi közlekedés – leggyorsabb, nagy hatótávolságú, drága és kicsi a teherbírása.

Csővezetékes szállítás – olcsó, kicsi az élőerő igénye, de csak kevés árutípust tud szállítani pl. földgáz, kőolaj, vegyipari termékek.

Regionális közlekedési rendszerek

 Az európai közlekedési rendszer sajátossága a jól fejlett és sürü közúti és vasúti rendszer. A folyami közlekedés magas részaránya a teherszállításban. A vasutak többsége villamosit ott.

Az Észak-Amerikai közlekedési rendszer fejlett vasúti és közútrendszerrel rendelkezik. Fontosak azészak-dél és kelt-nyugati irányú vasúti és közúti folyosók. Személyszálitásban fontos a légi közlekedés.

A Kelet-ázsiai Regionális Közlekedési rendszer. Ide Japán, a Koreai Köztársaság, és Tajvan tartozik. Itt jól fejlett a közlekedési rendszer minden ágazata. Belföldön jellemző a vasúti közlekedés előnye. Távolsági áruszállításban a tengeri közlekedés, míg személyszállításban a légi közlekedés dominál.

A Dél-Ázsiai közlekedési rendszerben fejletlen a közúti közlekedés. Legfontosabb a vasút szerepe. Sok helyen a folyami közlekedés kizárólagos.

A Dél-Amerikai közlekedési rendszer térbeli elhelyezkedése sajátságos legyező- vagy fa alakú. Főkép a partvidéken fejlett. A belső területek elmaradottak.

Afrika közlekedése a legelmaradottabb. Itt jellemző, hogy a belső nyersanyag kitermelő területeket egyes vasút vagy közútvonalak kötnek össze a nagy kikötőkkel. A közlekedési rendszer elmaradott és nem összefüggő.

(Kérem a megadott jegyzetet a füzetbe beírni március 16.-ai dátummal).

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a rendszeres mozgás minden életkorban kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, és számtalan jótékony hatással bír testünkre és lelkünkre egyaránt. Hatással van egész életünkre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható.
Az egészség megőrzéséhez pedig kellő rendszerességgel és megfelelő mennyiségben, - életvitelszerűen és folyamatosan van rájuk szükség. A rendszeres testmozgás tehát nemcsak életszükséglet, hanem az egészségnek, az egészség megőrzésének is alapvető feltétele. Akármilyen kevés fizikai aktivitás végzése is jót tesz az egészségnek. A jótékony, pozitív hatás a fizikai aktivitás mennyiségével arányos.
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1)    (Ezt a nagyobbak és az edzettebbek figyelmébe ajánlom) https://www.youtube.com/watch?v=gEzAfLIbaPE&fbclid=IwAR3sxEyeVSzjvLxbup22JLwFYyBSy1jVed-uUrh0veTTEt174X6QcifKScQ
2)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
Ezzel folytathatjátok: https://www.youtube.com/watch?v=taicdf4DJhg&t=2s
3)    https://www.youtube.com/watch?v=YO0Ta7gu6gQ&t=1s
4)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw (a futás hanyagolható)
Ezzel folytassátok: https://www.youtube.com/watch?v=IoDmAZSEA-c
Bármilyen mozgásformát választotok, a lényeg azt gondolom, a rendszerességben és a fokozatosságban rejlik. Ezt szemellőtt tartva mindenkit kérek, hogy iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást!
Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
(Ha bárkinek kérdése lenne, az alábbi e-mail címen el tudtok érni: ancsush@gmail.com)

fgjh


 

dfg

Az április 13-24.-e közötti házi feladatok

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Magyar nyelv

2020. április 17.

Nyelvtörténet. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok.A magyar nyelv jellemzői

( Tankönyv 173-174. oldal)

A nyelvek száma

A világon 3000-6000 nyelvet tartanak számon. A szám azért ilyen bizonytalan, mert sok esetben nehéz megállapítani, hogy hol vannak a nyelvek határai, mikor beszélünk két önálló nyelvről. A spanyolnak a latin amerikai országokban pl. sokféle kiejtési változata létezik (sok esetben külön szókincse is), mégis egy nyelvként tartjuk számon.  A kínait is, holott a kínai különböző változatait beszélők nem is mindig értik egymást. A cseh és a szlovák nyelvet beszélők megértik egymást, de nyelvüket külön nyelvnek tekintjük.

A nyelvek sorsa

A nyelvek száma radikálisan csökken. A globalizáció ebbe az irányba hat, különösen a volt gyarmatokon szorulnak egyre inkább háttérbe, majd halnak ki a nyelvek (pl. indián nyelvek). Nyelvészi előrejelzések szerint a nyelvek száma 100 éven belül megfeleződik.

A főbb nyelvcsaládok:

Indoeurópai: az európai nyelvek nagy többsége ide tartozik. Négy nagyobb ága van:

 • latin nyelvek (portugál, spanyol, olasz, román, stb.)
 • görög
 • szláv nyelvek (szlovák, cseh, orosz, szlovén stb.)
 • germán nyelvek (német, angol, norvég, stb.)

Finnugor: a magyar nyelv és nyelvrokonaink (finn, észt, hanti, manysi, stb.)

Sémi-hámi (afroázsiai): arab, héber, arámi, amhara

sino-tibeti: kínai, tibeti, burmai

Ural-altáji: török, mongol

Ezen kívül számos egyéb, indián vagy afrikai nyelvet tömörítő nyelvcsalád van még (összesen kb. 150 nyelvcsaládot különböztetnek meg a kutatók).

A nyelvek csoportosítása

élő

olasz, finn, szuahéli…

holt

etruszk, ógörög, szanszkrit, óhéber…

 

természetes

arab, kínai, török

mesterséges

volapük, eszperantó

 

Szerkezet (típus) szerint

Izoláló (elkülönítő)

A nyelvtani viszonyokat külön nyelvtani egységekkel fejezi ki. Pl. kínai, vietnámi, indonéz nyelvek.

Az angolban is jellemző ez a jelenség, bár az angol nem tisztán izoláló nyelv. Pl. Have you ever been in Africa?  (ezt magyarul  sokkal kevesebb szóval ki tudjuk fejezni).

agglutináló (ragasztó)

A szóelemeket egymáshoz kapcsoljuk (ragasztjuk), így  szóképzés, a szóösszetétel és a toldalékok gazdagsága jellemzi ezeket a nyelveket.  A magyar nyelv ide sorolható.

flektáló (hajlító)

A nyelvtani viszonyokat a szótő belsejének változásával fejezi ki.  Nem különíthetők el a szóelemek, mint pl. a múlt idő jele. Az angol és a német ide sorolható. Flektáló jelenség pl. az igék három alakja:

speak, spoke, spoken.

inkorporáló (bekebelező)

Egy szóval fejez ki egy egész mondatnyi egységet.

Például a Mexikóban beszélt nawatl nyelv nimitztlamaka szavának jelentése ’én adok neked valamit’.

A magyarban is van ilyen jelenség: a „látlak” kifejezi az alanyt, a tárgyat és az állítmányt egyaránt.

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvtortenet/nyelvtipusok-avagy-magyar-vilag-legnehezebb-nyelve

 

Házi feladat

203. feladat ( min. 20 szó gyűjtése és magyar jelentése!)

 

2020. április 24.

A magyar nyelv eredete

1. A nyelvrokonság, a nyelvek eredete

Nyelvrokonság: Nyelveknek közös eredeten alapuló kapcsolata.

Nyelvcsalád: Egy közös nyelvből kifejlődött rokon nyelvek csoportja.

nyelvek közös származás alapján nyelvcsaládokra oszthatók. Egy-egy nyelvcsalád valamikor közös nyelvet beszélt, ezt nevezzük alapnyelvnek. A nyelvrokonság azt jelenti, hogy egy „nyelvcsaládba” tartozó nyelvek közös ős- vagy alapnyelvből származnak. Ebből az alapnyelvből az idők folyamán – a történelmi és társadalmi változások, a térbeli eltávolodás eredményeként – önálló nyelvek fejlődtek ki, ám ősi vonatkozásokat is megőriztek. A világ nyelveinek rokonságrendszerét az összehasonlító nyelvtudomány ma már megállapította, s a nyelveket genetikus (származási) alapon felosztotta nyelvcsaládokra. A legfontosabb nyelvcsaládok: indoeurópai, sémi-hámi, kaukázusi, uráli, altáji, régi kis-ázsiai és mediterrán, paleoszibériai, dravida, sino-tibeti, munda, mon-khmer, maláj-polinéz, amerikai indián, afrikai.

A magyar nyelv a finnugor eredetű, s mint ilyen az uráli nyelvcsalád finnugor nyelvcsoportjának ugor ágához tartozik. A finnugor őshaza hollétére vonatkozóan különféle elméletek születtek. Az ősi együttélés helyét valahova az Ural-hegység délnyugati lejtőjére teszik, a többi ággal (pl. a szamojédekkel) való még ősibb együttélését Nyugat-Szibériába. Az ősi uráli alap- nyelvből fejlődtek a nyelvcsalád tagjai. A magyar nyelv finnugor eredetét az összehasonlító nyelvtudomány vizsgálatai igazolták. Összehasonlító nyelvészet segédtudományai: történelemtudomány, néprajz, régészet, ezeknek köszönhetően tudjuk, hogy az ugor nyelvcsalád az i.e. I. évezred közepéig élt együtt, majd a magyarság az Urál déli részére költözött, számos más néppel találkozik, innen kezdődik a magyar nyelv külön fejlődése.

 

2. A magyar nyelv eredete

xfg

Az uráli nyelvek családfája Gáspár Róbert humángenetika

 

3. Finnugor rokonaink élete ma:

Vogulok: Ural, Ob mentén kb. 6 ezer fő

Osztjákok: Obdorszk – Ob alsó lefolyásáig; 19 e fő Votjákok: 650 ezer fő

Cseremiszek: Volga balpartja (népdalaik sok rokon vonást őriznek mieinkkel)

Mordvinok: 1,5 millió fő Oroszo. (földművelés, állattenyésztés)

Finnek: 5 millió fő – “az ezer tó országa”. Tagolt nyelvjárás. Kalevala: nemzeti eposz

Észtek: 1 mill. fő. Gazdag dalkultúra

Lappok: Norvégia, Finnország, Svédország – nem államalkotó nép. 31 ezer fő. Sámánizmusra emlékeztető ősi hitvilág.

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvtortenet/magyar-nyelv-eredete-es-rokonsaga

 

 

 

Irodalom

 2020.április 15,17.

Weöres Sándor élete és munkássága

Weöres Sándor (1913–1989) életrajzi vázlata

 • 1913. június 22-én született Szombathelyen, gyermekéveit Pápán és Csöngén töltötte. Gimnáziumi tanulmányait Szombathelyen, Győrben és Sopronban végezte. Első novelláját a szombathelyi Hír című újság közölte, a Pesti Hírlapban 1929-ben jelentek meg versei.
   
 • 1932-ben már a Nyugatban is publikált, Babits és Kosztolányi személyes ismerőse volt.
   
 • 1933 és 1938 között, többszöri megszakítással, Pécsett volt egyetemi hallgató.
   
 • 1934 és 1938 között három kötetet adott ki. Két alkalommal a Baumgarten alapítvány jutalmazottja volt.
   
 • 1939-ben doktorált Halasy Nagy Józsefnél. Disszertációjának címe: A vers születése.
   
 • 1942-ben gyakornok volt az Egyetemi Könyvtárban és a Széchényi Könyvtárban, 1944-ben pedig a pécsi Városi Könyvtárban dolgozott.
   
 • 1944 végén és 1945 elején Csöngén, a szüleivel vészelte át a háborús eseményeket.
   
 • 1946 és 1947 között az Elysium, valamint a Fogak tornáca című köteteivel a kritika kereszttűzébe került.
   
 • 1947-ben feleségül vette Károlyi Amy költőnőt. Állami ösztöndíjjal Rómában töltöttek egy évet.
   
 • 1948 és 1951 között a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában dolgozott.
   
 • 1951-től fordításokból élt, saját műveit nem publikálhatta.
   
 • 1956-ban A hallgatás tornya című kötetével tért vissza az irodalmi életbe.
   
 • 1964-ben előbb Párizsban, majd itthon is kiadták a Tűzkút sok vitát kiváltó kötetét.
   
 • 1968-ban megjelent a Merülő Saturnus című kötete.
   
 • 1970-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Ez évben jelent meg az életművet összegző Egybegyűjtött írások a költő szerkesztésében, és nagysikerű verses regénye, a Psyché.
   
 • 1977-ben készült el Három veréb hat szemmel című szöveggyűjteménye, amelyben a magyar költészet elfeledett értékeit tárta fel. Életében megjelent utolsó kötetei a Posta messziről és a Kútbanéző.
   
 • 1989. január 22-én hunyt el hosszú betegség után.

 

https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/weores-sandor-kolteszete

https://www.youtube.com/watch?v=CamhRJsY5gY

A feldolgozandó versek hang-és videóanyagát e-mailben küldöm a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház színészei előadásában, akik csak nektek készítették ezeket a felvételeket!

2020.április 22,24.

Nagy László költészete

Készíts el a költő életrajzi vázlatát a tankönyv alapján!

https://www.youtube.com/watch?v=U14Lavd4ZOs&t=817s

 

Költészetének gondolati-formai sajátosságai

 1. Nagy László pályája a Nyugat megszűnése idején indult, de kevésbé kötődik a Nyugathoz. Paraszti származása határozta meg korai költészetét: a falusi idill, a pogány kori elemeket is őrző népköltészet, a népi élményvilág és József Attila hatása érezhető korai verseiben. Szemléletét a kétkezi munka becsülete, a természet, a közösségi szokások és törvények tisztelete határozza meg. Az idill mellett az illúzióvesztésnek (a falusi közegből való kiszakadásnak) is nagy szerepe van pl. Adjon az Isten című versében.
 1. Az 50-es évektől erősen megváltozott a kultúrpolitikai légkör. A költőket-írókat próbálják megnyerni a politikai eszmék népszerűsítésére. Akik nem állnak be ebbe a sorba, azok közül sokat hallgatásra ítélnek. Nagy László mint paraszti származású tehetséges fiatal, (népi kollégista, külföldi ösztöndíjas) „a rendszer” támogatottja lehetett volna. (Nem lett.)

Idegzetem megrendült, baljós gondolataim kerekedtek. Kezdetben naivan hittem, hogy bennem a hiba, s kiderült, hogy kint, a valóságban. Kezdetben mégis, nem a felső vezetést hibáztattam, nem hihettem, hogy elárulva a forradalom, ami éltetett ifjúságomban. Jártam szülőhelyemre, vártak panasszal, észbontóan tragikomikus helyzetet láttam, meggyalázott embereket s néptől idegen erőket. Az 56-os nemzeti tragédia ekkor kezdődött. Az 52-es év mutatja már küszködésemet s nemcsak magammal. (Interjú 1965)

 

Innentől kezdve költészetében egyre gyakrabban jelenik meg a drámaiság: a humánus értékek veszélyeztetettsége: ekkor foglal állást verseiben a lehetetlenért küzdő rendíthetetlen  erkölcsiség mellett.

 • költői szerepfelfogása hagyományos: a megváltó-próféta-vátesz-hérosz típusát fogalmazza újjá
 • az ő korában ez már kevésbé divatos magatartásforma
 • a fő szerepet a morál, a tisztesség, a humánum, az emberhez méltó lét játssza az erkölcsi romlással szemben:

A szó meggyalázása nem új lelemény, de látványosabb és fájóbb, mint valaha. Tanúi vagyunk, hogyan használják a nyelvet maszlagolásra, hazugságra. (…)  Előttem kényelmes állapot a csönd, holtak nyugalma. Kényelmes a szájhősködés is, de ez erkölcstelen. A szó igazi hőse akarok lenni. Ha reménytelen a Lehetetlen, elbukásunk is ünnepély. (Interjú 1965)

 1. Kései költészete sok esetben a kortárs és korábbi költők-művészek megszólítása-evokációja (József Attila, Berzsenyi, Vörösmarty, Ady, Latinovits, Kondor Béla, Huszárik Zoltán, Berek Kati stb.)

 

Adjon az Isten

 A költemény Nagy László korai verse. A vershelyzet a népi élet olyan szituációját ragadja meg, ami a jókívánságok felsorolására épül (pl. regölés, kántálás, köszöntő). Formájában, ritmikájában, egyszerű rímelésében is a folklórműfajokhoz kötődik, emellett szókincse (véka, gabona, kemence) a népi élet tárgyaihoz kapcsolódik, valamint értékrendje is (parola – az adott szó hitele)

Nagy László népiességének fontos vonása, hogy nem „mű-népiesség”, nem a XIX. századi irodalmi népiességhez köthető, hiszen paraszti származása révén ő valóban a folklór közegében nőtt fel. A vers bizonyos részei azonban utalnak a zárt falusi világból kiszakadt értelmiségi ambivalens vallásosságára is (nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem”, „hogy hitem széjjel ne dűljön”).

A költemény a pozitív értékek felé mutat (fények, temető helyett élet, hit, szerelem), bár látja a világ tökéletlenségét (üres véka, árva kezem), de hisz az emberi jóságban és az isteni gondviselésben.

Ki viszi át a Szerelmet?

 A költemény kezdő sora „Létem ha végleg lemerült” és záró sora „ki viszi át (…) a túlsó partra” a költő értékmentő szerepét hangsúlyozza. A „szerelem”, csupa nagybetűvel nem a köznapi értelemben vett jelentésre utal, hanem mindent összefoglal, ami a világban értékes, szép és jó.

Nagy László ars poetikus verse a költői szerepet (tücsökhegedű) messiási küldetésként éli meg (ki feszül föl a szivárványra), magát a közösség védelmezőjeként (ki rettenti a keselyűt), az ég és föld közötti kapocsként (kicsoda állít káromkodásból katedrálist), a felborult világrend helyrehozójaként, életet és szeretetet teremtő „megváltóként”  értelmezi (lágy hantú mezővé a sziklacsípőket ki öleli sírva, ki becéz falban megeredt hajakat, verőereket).

Költői szerepét a sámánéhoz hasonlíthatjuk (erre egyik interjújában is utal): A költő hiszi, hogy hatalma van. Ez eredendő vonás. Történelmünk elején a varázsló költő is volt. Hatalma volt a közösségen, sőt, hitte, erőt vesz a természeten. (Interjú 1965)

Ezt a sámán/táltos szerepet vezeti be az „imád” szó (eredeti jelentésében „varázsol”), ezt a hangsúlyozza számos metaforája: a deres ágra lángot lehelni, lágy hantú mezővé változtatni a sziklát, és a „túlsó partra” átmenteni mindazt, ami a világ értelmét adja. Reális értelemben csupa „lehetetlen”, ez adja Nagy László heroikus szerepértelmezésének alapját.

Költői képei egy kivétellel (katedrális) mind természeti jelenségek és létezők, néhány igét kivéve (rettenti, feszül föl) védelmező, szeretetteljes, vigasztaló  gesztussal fordul a (sérült) világhoz (imád, lángot lehel, öleli, becéz, viszi a fogában tartva).

Házi feladat

Megtanulni a Négy korál  c. vers I.részét, a Ki viszi át a szerelmet c. verset, s küldd el a szavalatodat videón! (Határidő : április 26.)

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia

88

 

Ukrán nyelv, Panykó Éva

ЛЮБІ СЕМИКЛАСНИКИ !

      ЗАПИСУЙТЕ ДО ЗОШИТА ТЕМУ, ОПРАЦЬОВУЙТЕ  ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА УСНО, А ДАЛІ ПИСЬМОВО ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ !. ВАШІ РОБОТИ В ЗОШИТІ БУДУ ОЦІНЮВИТИ ВІДПОВІДНИМИ БАЛАМИ ЗА КОЖЕН ТИЖДЕНЬ! ТОБТО ВИ ОДЕРЖИТЕ 2 ВІДПОВІДНІ ОЦІНКИ!

БАЖАЮ УСПІХІВ!

І-ІІ ТИЖДЕНЬ!

14-16.04.20             ТЕМА: Узагальнення й систематизаціянайважливішихвідомостей з української мови Лексикологія і фразеологія.

ПОВТОРЕННЯ.ПІДГОТОВКА ДО ЗНО

(2 уроки)

Виконати тестові завдання !!!

Запишіть у зошит  тільки правильні відповіді!!!

 «Лексикологія. Фразеологія»

1 . Укажіть рядок синонімів до слова дискусія.

А Говоріння, балакання, балачка, погроза;

Б сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення;

В багатослів’я, незгода, дорікання, докір;

Г базікання, звинувачення, колотнеча, спір.

Завдання 1-4 мають два правильні варіанти.

2.  Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.

А Дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися;

Б любо, мило, весело, приємно;

В горизонт, обрій, небосхил, височина;

Г рясний, густий, буйний, розкішний;

Д слабкий, нечутний, добрий, сумирний.

3. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти.

А Дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку;

Б п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати;

В дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза;

Г розводити боби, збігло за водою, розводити теревені;

Д дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом.

4. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми.

А Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду (М. Пригара).

Б Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара).

В Тридцять весел зліта вгору одним помахом, падає, не хлюпнувши (М. Пригара).

Г Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато

Д Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара).

5. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями.

1  Гарний          2  Відстати         3  Далеко              4  Даремно

А У чорта на болоті;  Б ні за цапову душу;   В ні в казці сказати, ні пером описати;

Г класти зуби на полицю;       Д пасти задніх.

6. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення.

Росинки в роті не мати; не по кишені; міряти поглядом; стріляна птиця.

7. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами.

А Сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов;

Б п’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки;

В ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав;

Г стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає.

8. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.

А Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. З  його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало (А. Давидов).

Б. Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, революційне крило якого очолив Т. Г. Шевченко (3 журналу).

9. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хутровина, влітку прийде тепла днина (П. Воронько).

А Синонімами;    Б омонімами;       В паронімами;     Г антонімами.

10. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?

А Піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди;

Бматеринська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал.

 11. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?

А Кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру;

Б горло драти, криком кричати, милити шию;

       12.  У якому рядку фразеологізми мають значення молодий?

А Немає гаразду в голові, жуки в голові;

Б молоко на губах, курча жовтороте;

 

«Лексикологія. Фразеологія»

1. Якими лексичними одиницями є виділені слова; з’їзд письменників — кінний заїзд?

А Антонімами;     Б синонімами;       В омонімами;      Г паронімами.

2. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне?

А Городити теревені, смаленого дуба плести, химині кури розводити;

Б ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати';

В різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки;

Г точити балачки, на весь голос, не своїм голосом.

3. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія.

А Багатослів’я, незгода, дорікання, докір;

Б базікання, звинувачення, колотнеча, спір;

В говоріння, балакання, балачка, погроза;

Г сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення.

Завдання 4-6  мають два правильні варіанти.

4. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.

А Горизонт, обрій, небосхил, височина;  Б слабкий, нечутний, добрий, сумирний;

В дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися; Г рясний, густий, буйний, розкішний;       Д любо, мило, весело, приємно.

5. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти.

А Розводити боби, збігло за водою, розводити теревені;

Б дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом;

В дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку;

Г п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати;

Д Дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза.

6. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми.

А Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара).

Б Тридцять весел з літа вгору одним помахом, надає, не хлюпнувши (М. Пригара).

В Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато

Г Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара).

Д Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду (М. Пригара).

7. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями.

1  Відстати.      2  Даремно.      3  Гарний.        4  Далеко.       

А  У чорта на болоті;    Б  ні за цапову душу;

В  ні в казці сказати, ні   пером описати; Г   класти зуби на полицю;Д  пасти задніх.

8. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення.

Стріляний вовк; діймати до серця; виводити з терцю; сам не свій;

9. Позначте речення, в якому неправильно вжито слово приймати.

А Їв би очима та душа не приймає (Народна творчість).

Б Василь приймає участь у змаганнях з футболу (3 розмови).

В Юнаки приймають присягу на вірність Україні (З газети).

Г Прошу прийняти рішення якнайшвидше (Із заявок).

10. Позначте рядок стилістично забарвлених слів.

А Книга, йти, добрий;     Б сигнал, високий, переслідували;

В шкандибати, малесенький, плестися;    Г дорогий, одинокий, коріння.

11. Позначте рядок стилістично нейтральних слів.

А Добренький, лементувати, зодчий;      Б стіл, книга, прапор;

В реготати, заливатися, стяг;     Г синенький, малесенький, дубище.

12. Позначте речення, в якому вжито просторічне слово.

А Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед зеленого листя (Б. Грінченко).

Б Усяка волоцюга тут тягається — так і дивись! Ну, народ! (Б. Грінченко).

В Місяць був ясний, блискучий, як золотий турецький ятаган (Г. Тютюнник).

Г Шлях — дорога в небокрай веде (М. Руденко).

 

 

 

21-23.04.20

ТЕМА: Написання слів з найуживанішими орфограмами.Тренувальні вправи . Підготовка до ЗНО

 1. уроки)

1.Вставте потрібні букви.

          С…ло, допом…гати, пал…ць, гр…міти, ап…льсин, б…нзин, бл…зенько, стріч…чка, пташ…ня, мар…во, мереж…во, з…зуля.

 

2.Утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ--.

          Буг, чуваш, чех, медицина, казах, ткач, Гаага, козак, Волга, юнак, німець, Карабах, Одеса, Запоріжжя, Париж, студент, турист, Черкаси.

 

3.Підберіть однокореневі слова, щоб відбувалося чергування приголосних.

          Яблуко, пасіка, луг, писати, аптека, капелюшок, кріпак, викладач, берег.   

4.Подані іменники поставте в орудному відмінку однини.

          Ніч, піч, сіль, даль, печаль, деталь, міць, тінь, радість, гордість,  совість, вічність, юність, кров, любов, мати, мідь, сталь, зелень, папороть.

 

5.Від поданих слів утворіть прикметники.

          Туман, осінь, стіна, орган, день, без імені, не сказати, не злічити, страшно, кінь, ранок, весна, овес, без закону, спина, пісня, вогонь, без зміни, не здолати, не вблагати.

 

6.Вставте пропущені букви.

          Р…ктор, д…ректор, студ…нт, ауд…торія, мат…матика, конф…ренція, д…ректорія, р…ф…рат, консультац…я, каб…нет, к…зак, с…м…нар, автор…тет, ст…п…ндія, кр…хмаль, еф…ективний, д…плом, д…кан, сл…в’яни, кр…пива, х…зяїн, к…жан, к…лач, ч…р…вики, п…дагог, д…дактика, р…ж…сер, бар…када, р…єстрац…я, д…серт, п…р…ферія, абр…віатура, д…сц…пліна.

7.Вставте, де потрібно, приголосні.

          Тон…а, ван…а, брут…о, нет…о, пан…а, пен…і, біл…ь, віл…а, мір…а, ман…а, ір…аціональний, ім…грація, контр…еволюція, Марок…о, Гол…андія, Калькут…а, марок…анець, барок…о, шас…і, лібрет…о, ан…отація, ем…іграція.

 1. Вставте голосні е, и чи і.

          С…стра, кр…шити, б…р…за, в…рба, гр…чаний, пр…швартуватися, пр…шити, пр…клеїти, пр…мудрий, пр…хороший, пр…зирство, пр…зидент, пр…рва, пр…звище.

9.Запишіть слова, вставляючи, де треба, м’який знак.

          Гір…кий, Гор…кий, астраханс…кий, селянс…кий, різ…бяр, камін…чик, мен…ший, погон…щик, прапор…щик, нян…чити, міл…йон, читал…ня, у борот…бі, велетен…с…кий, брин…чати.

          Натал…ці, таріл…ці, гал…ці, внучен…ці, снігурон…ці, стеблин…ці, сопіл…ці, нен…ці, свин…ці, авос…ці, жмен…ці, очеретян…ці, гіл…ці, колис…ці.

 

 

10.Запишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.

          З…їхати, у сім…ї, п…єса, верф…ю, в…яз, пір…їна, бур…я, бур…ян, зор…я, без…іменний, з…економити, Лук…янівський, духм…яний, рутв…яний, медв…яний, св…то, Св…ятослав, бур…як, кров…ю, трав…янистий, пів…яблука, пів…огірка, три…поверховий, трьох…ярусний, пів…юрти, торф…яний, без…язикий, пів…дюйма, пів…ями, здоров…я, лл…ються, з…ухвалість, черв…як, верб…я, р…ясно, ім…я, кр…юк, мавп…ячий, з…одягати.

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

                      14-17.04.20

ТЕМА:        СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова дегенерація”, “Пропала грамота”, “ЛуГоСад” та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука.

(2уроки)

ОПРАЦЮВАТИ ЛІТЕРАТУРНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА СТ. 239-240.

Теорія літератури . Постмодернізм!!!

Записати до  зошита визначення. Вивчити його.

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Опрацювати  таблицю  ( записати до зошита) !!!!!

 

Сучасні літературні організації, угруповання, товариства, школи (відгалудження української літератури)

fgjh

21-24.04.20

ТЕМА : Узагальнення та систематизація вивченого. Підготовка до ЗНО

(2 уроки)

 Виконати тестові завдання !!!

Запишіть у зошит  тільки правильні відповіді!!!

 

1 .Автором першого твору нової української літератури є:

А. Іван Вишенський      Б. Іван Котляревський         В.Іван Нечуй-Левицький          Г.Квітка-Основ’яненко

2. Автором байки «Бджола та Шершень» є:

А  Леся Українка  Б. Павло Тичина   В.  Григорій Сковорода     Г. Тарас Шевченко

3.Про київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») йдеться у рядку:

А «Великому Хорсові путь перебігав»

Б «Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила»

В «Підпер гори угорськії своїми залізними полками»

Г «Ізронив золоте слово, з сльозами змішане»

Д «Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця»

 4 .Заклик «і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь» є у творі;

 «І мертвим, і живим...» «Катерина»   «Гайдамаки»  «До Основ’яненка»   «Ісая. Глава 35»

5. Автором твору «Всякому місту – звичай і права» є:

А Тарас Шевченко   Б Панас Мирний  В Євген Маланюк   Г Григорій Сковорода

6. Образ нескореного титана Прометея є у творі:

А  «Мойсей» Івана Франка        Б «Contra spem spero» Лесі Українки

 В «Енеїда» Івана Котляревськог  Г «Кавказ» Тараса Шевченка      Д  «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого

7.  До одного літературного роду належать усі твори рядка:

А  «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Наталка Полтавка» Івана Котляревського

Б  «Камінний хрест» Василя Стефаника, «Лісова пісня» Лесі Українки

В  «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, «Чого являєшся мені у сні» Івана Франка

Г  «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Д  «Intermezzo» Михайла Коцюбинського, «Заповіт» Тараса Шевченка

8. Кому присвячена поема Т.Шевченка «Кавказ»?

 Г.Квітці-Основ’яненку;  Г.Сковороді; Я.Де Бальмену;  Твір не має присвяти

9. Хто це з героїв «Енеїди»?

Ти знаєш, він який суціга, паливода і горлоріз;

По світу як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз.

А) Турн;    Б) Еней;    В) Еол;    Г) Меркурій.

10.Елементи імпресіонізму наявні у творі

А  «Камінних хрест» Василя Стефаника      Б  «Інститутка» Марка Вовчка

В  «Intermezzo» Михайла Коцюбинського   Г «Наталка Полтавка» Івана Котляревського

 Д «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого»

11.  У творі «Маруся Чурай» Ліни Костенко характеристика персонажа

 Був молодий і гарний був на вроду

 І жив, і вмер, як личить козаку.

 За те, що він боровся за свободу,

 Його спалили в мідному бику

 стосується:

А  Григорія Бобренка  Б  Івана Іскри     В Гордія Чурая      Г  Мартина Пушкаря  

12 .  В Україні під назвою «Пропаща сила» було опубліковано твір:

 А «Хазяїн»  Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»  В  «Людина»  Г «Камінний хрест»    Д «Тіні забутих предків»

13. Рядки  Являйся, зіронько, мені! Хоч в сні! наявні у творі:

 А Ліни Костенко      Б  Івана Котляревського     В Михайла Коцюбинського     Г Лесі Українки   Д Івана Франка

14.  До інтимної лірики належить вірш:

 А «Любіть Україну»     Б «Балада про соняшник »     В «Ви знаєте, як липа шелестить....»   Г

 «Життя іде, і все без коректур...»

15 . В основу твору Ліни Костенко «Маруся Чурай» покладено події:

 А Північної війни 1700 – 1721 років      Б Наполеонівської навали 1812 року

 В  російсько-турецької війни      Г  Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького      Д «Коліївщини»

16.  Датан, Авірон, Азазель є персонажами твору:

А  «Кавказ»     Б «Intermezzo»   В  «Мойсей»    Г  «Гайдамаки»    Д   «Лісова пісня»

17. Тематично близьким до вірша «Два кольори» є твір:

А  «Пісня про рушник»    Б «Балада про соняшник»     В «Ти знаєш, що ти – людина? »

 Г «О панно Інно!»    Д  «Лебеді материнства»

18.  Риторичне запитання «Ви знаєте, як липа шелестить?» поставив:

А  Володимир Сосюра     Б Андрій Малишко    В Дмитро Павличко      Г  Павло Тичина     Д Василь Симоненко

19.Письменник Павло Губенко відомий читачам під псевдонімом :

А  Микола Куліш    Б Микола Хвильовий    В. Улас Самчук    Г Остап Вишня    Д  Григір Тютюнник

20. Мотив трагічної внутрішньої роздвоєності центрального персонажа наявний у творі:

А  «Маруся Чурай » Б  «Марія»  В «Лісова пісня»  Г «Маруся»  Д «Я (Романтика)»

21. Заклик «Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з нею!» належить:

А Павлові Тичині  Б  Дмитрові Павличку    В Василеві Симоненку     Г  В. Сосюрі    Д  Ліні Костенко

                                                                 

22. Період культу особи Сталіна є історичним тлом твору:

 А «Я (Романтика)»   Б  «Зачарована Десна»  В  «Вершники»   Г «Тигролови»    Д «Тіні забутих предків»

23.  Схожа проблема – «нерівня душ – це гірше, ніж майна» - наявна у творах рядка:

А  «Лісова пісня» і «Тіні забутих предків» 

Б  «Людина» і «Інститутка»

В  «Маруся Чурай» і «Кайдашева сім’я»   

Г «Лісова пісня» і «Маруся Чурай»

Д «Тигролови» і «Маруся Чурай»

24.Життєвий принцип «ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи» сповідує персонаж твору Івана Багряного:

А  Медвин  Б  Наталка Сірківна   В  Григорій Многогрішний    Г Григорій Сірко   Д старий Сірко

25.  Автором «Балади про соняшник»є:

А  Микола Куліш  Б  Василь Стус    В Андрій Малишко  Г Іван Драч    Д  Ліна Костенко

26.  Літературне угрупування ВАПЛІТЕ очолював:

А  Павло Тичина   Б Юрій Яновський    В Іван Багряний   Г Микола Хвильовий   Д Євген Маланюк

27  .  У рядках

 Він народився під такою зіркою,

 Що щось в душі двоїлося йому.

 Від того кидавсь берега до того.

 Любив достаток і любив пісні

 схарактеризовано героя твору:

 А Тараса Шевченка (Гонта)

 Б Ліни Костенко (Гриць Бобренко)

В  Івана Франка (Євген Рафалович)

 Г Лесі Українки (Лукаш)

 Д Івана Котляревського (Петро)

 

Angol nyelv, Derceni-Májercsik Etelka

Április 15

Téma: Family life

Ex 10 p. 10 OEE – Housework and history

Complete the text by putting the correct form of the word in brackets into each gap. (You can use here present perfect, past simple, the passive and noun form of the words in brackets) – write into your copybook

Writing an email

Ex 11 p. 10 – Read the task and the advertisement in ex. 13 carefully. Then read the message below, and decide if the writer has included all the requested information. Write the information into your  copybook and put a tick next to the information included in the email.

to sleep like a log – alszik mint a bunda

Homework: Rewrite David’s message, adding the information he’s missed out. (Write it into your copybook)

Learn the vocabulary: Daily routine – Napirend babysit – kisgyermekre felügyel/vigyáz bring up (children) – felnevel (gyereket) brush (one’s) teeth – fogat tisztít (domestic/household) chores – házimunka clean – kitisztít clear up – kitisztít, rendbe hoz commute – ingázni (munkába/iskolába)  do housework – házimunkát végezni do … (csinálni) do the cooking – főzni  the dusting – port törölni the ironing – vasalni  the shopping – bevásárolni the washing – mosni the washing-up – mosogatni get dressed – felöltözni get undressed – levetkőzni get ready (for bed/school) – készülni ágyba / iskolába get up – felkelni go … (menni…) go to bed (early/late) – ágyba (korán/későn)  to school – iskolába to the office – irodába to work – dolgozni go out – kimegy have … (segédige cselekvésekhez….) have a meal – étkezni breakfast – reggelizni  lunch – ebédelni tea – teázni dinner – vacsorázni  supper – vacsorázni  have (AmE take) a bath – fürödni have (AmE take) a shower – zuhanyozni have a rest – pihenni lie down – lefeküdni lie in – befeküdni, look after (children) – gondoskodni agyerekekről, (törődni)

 

Április 16

Téma: Informal letter

Structure and rules: (Learn !!!)

 1. Divide your letter into at least three paragraphs: 1. The introduction 2. The body 3. The conclusion
 2. How to start a letter INTRODUCTION
 3. • GREETING Begin Dear Jane, Hello. Use a comma (,) NOT a colon(:).
 4. Opening Expressions • How are you? • How have you been? • How’s everything going? • I was glad to hear from you
 5. Reason one is writing • I am writing because … • The reason I am writing is because … • I wanted to … • I would like to …
 6. Opening Expressions when we answer an email / letter • Thanks for you email / letter • It was great to hear from you • It was so nice to hear from you • Sorry for not writing earlier
 7. Responding to news • Sorry to hear about… • Glad to hear that you’re all well • Good luck with … • Hope you feel better soon
 8. Talk about the main subject and expand with details about the reason of writing the email BODY
 9. Asking for something • Can you please…? • Is it ok if you …? • I want to … • Would you mind …? • I was wondering if…
 10. Final paragraph Show that you are going to end the letter by using a finishing sentence. CONCLUSION
 11. Closing expressions • Anyway, / Well that’s all for now • Hope to hear from you soon / Looking forward to hearing from you soon • Send my regards (love) to… • Take care • Stay in touch / Keep in touch
 12. CLOSING At the very end, just before the SIGNATURE, put: – Best wishes – Regards • If it’s a close friend: – Love – (Lots of) love from…
 13. If you have forgotten something, add it at the end with PS. PS Please send me the photos of our last trip
 14. Remember! 1. Greeting 2. Introduction 3. Body4. Final paragraph5. Closing 6. Signature
 15. Use informal language (usually writing to family and friends) • Contractions • Colloquial Expressions • Abbreviations • Simple, short sentences • Simple linkers, e.g. then, later • Slang • Exclamation marks (!)

 

 

Ex. 15 p. 11 OEE (Oxford Exam Excellence) – Read this extract from a letter. It contains eight grammar mistakes. Can you find them and correct them?- Write this extract into your copybook

wide circle of friends – széles baráti kör

either … or – vagy … vagy

 

Homework: Ex. 16 p. 11  - You can see part of a letter you receive from your penfriend abroad. Write your reply (based ont he rules and structure of an informal letter written above) in 100-120 words. Send the letter to me in word doc. format. Deadline: 25th April.

 

Április 17

Téma: Situational role-play – szituációs szerepjáték

Ex. 17 p. 11 – Listen and read the dialogue below and answer these questions. You can listen here: https://elt.oup.com/student/maturitaexcellence/zakladni/audio?cc=ua&selLanguage=uk    - Audio 2

return the favour [ rɪ.ˈtɜːn ðə ˈfeɪ.və(r)] viszonozza a szivességet

Write your answers into your copybook.

Ex. 19 p. 11 – Add more housework to the list. How many more can you add? Write them into your copybook.

Picture-based discussion

Ex. 21 p. 12 OEE – Each sentence contains a mistake. Find the mistake and write the senntences correctly into your copybook.

Ex. 22 p. 12 OEE – Choose from the words to complete the expressions used for giving opinions. Write the sentences into your copybook.

In my experience – tapasztalatom szerint

according to – vmi szerint

as far as I’m concerned – ami engem illet

it depends on – attól függ, hogy

 

Homework: ex. 23 p. 12 OEE – Photo comparison – Write into the copybook

Contrast and compare the two photos of families. Use these expressions:

Both photos show …

Unlike the second/first photo, in photo one/two you can see …

Whereas photo two shows …., the first photo …

 

Use these phrses too:

In my experience – tapasztalatom szerint

according to – vmi szerint

as far as I’m concerned – ami engem illet

it depends on – attól függ, hogy

 

 

Április 22

Ex. 1 p. 13 OEE – Listening task

Read the pairs of sentences and the corresponding (megfelelő) statements in ex 3. In each case, which one of the two sentences here means the same as the statement in ex. 3?

Write the correct sentence into your copybook.

Ex. 3 p. 13 – Do the listening task. Decide and write if the statements  are true or false. Write into your copybook. Listen here https://elt.oup.com/student/maturitaexcellence/zakladni/audio?cc=ua&selLanguage=uk    - Audio 3

Use of English tasks

Ex. 4  p. 13 OEE – Complete the sentences with the given words. There is one word which can be used twice. Write the sentences into your copybook.

 

Homework: Ex. 5 p. 13 OEE

Complete the sentences by writing one word in each gap.  Choose from these words:

because x2,  due,  that,  so,  why

Write the sentences into your copybook, take a photo of them and send them to me for checking.

Április 23 / 24

Ex 6 p. 14 OEE – Choose from the verbs listed after the sentences to complete the gaps. Think about the form of the verb. Write the sentences into the copybook.

carry out – complete

bring out - release

check out - leave a hotel

set out – start / leave

find out - discover

pull out – withdraw

Learn these phrasal verbs

Ex. 7 p. 14 Complete the text by choosing the correct option. Write the answers into the copybook.

genealogy dʒiː.nɪ.ˈæ.lə.dʒi leszármazás

genealogist – leszármazáskutató, genealógus

like-minded – azonos gondolkodású

Ex 8 p. 14 OEE -  Read the title of the article in ex. 9 on page 15. Which of the following topics does the title of the article suggest?

Homework: Ex 9 p. 15 OEE – Do the reading comprehension task. Write the answers into your copybook.

extensive survey – átfogó felmérés

disciplinarian dɪ.sə.plɪ.ˈneə.rɪən fegyelmező, nevelő személy

to set clear limits – egyértelmű határokat állit

commitment – kötelezettség

to set an example – példát mutat

run the home – vezeti a háztartást

share the chores (with sb) – megosztani a házimunkát

take care (of children) – gondoskodni a gyerekekről, (törődni)

take turns (to do housework) – felváltva végezni (a házimunkát)

vacuum – porszívó(zni)

 

Angol nyelv, Gorzó Kamilla

e-mail: gorzovkamilla@gmail.com

7A   (15.04) -Wednesday, the fifteenth of April.

Textbook: Exam Excellence

Class work:

Topic: Family Life . Stages in Life

 1. Ex. 3 pg.8  Read the article and choose the best phrases A-K to fill in gaps 1-10 to complete the text. You can check your answers on pg. 158  
 2. Ex. 1, 2 pg.8

Nuclear family- a family unit that consist of a husband, wife and children.

 1. Ex. 4, 5 , 6 pg.8 -9
 2. Ex. 7, 8, 9 pg.9

Homework:

Translate the words   Stages in Life in the vocabulary on pg.141. Study the words.

Study the text of Ex. 3 pg. 8

7A ( 16. 04) Thursday, the sixteenth of April.

Class work:

Topic: Family Life. People in your Life

 1. Ex. 10 pg. 10 Send me the exercise for correction
 2. Ex. 11, 12, 13, 14   pg. 10

              Homework: Ex. 13 pg. 10 write a response in an e-mail 40-50 words , send it to me. Look through the rules of writing e-mails and informal letters on pg. 131-132 Study the more useful phrases used for ending the letters. Translate   the words   People in your Life in the vocabulary on pg.141  and study them .

 

7A ( 17.04) double lessons. Friday, the seventeenth of April.

Class work:

Topic: Family Life. Relationships

 1. Translate the words Relationships in the vocabulary on pg. 141 and study them.

Generation Gap- the lack of understanding or the differences between older people and younger people.

 1. Ex. 15 pg. 11
 2. Ex. 17., 18, 19 pg.11
 3. Ex. 21, 22 pg.12
 4. Ex. 1,2,3, 4,5 pg. 13

Homework: Ex. 16 pg. 11 Write a letter 100-120 words and send it to me.

 

 

7A ( 22. 04) Wednesday, the twenty-second  of April.

Class work:

Topic: Family Life .

 1. Ex. 6,7,8 pg.14
 2. Ex. 9 pg. 15

Homework:

Translate the words Family History in the vocabulary and study them .

 

7A ( 23. 04) Thursday, the twenty-third of April.

Class work:

Topic: Family Life.

Ex. 11, 14 pg. 16

Ex. 16, 17 pg.17

Homework: Write an essay of 200-250 words and send it to me.

 

7A ( 24. 04 ) double lesson Friday, the fourteenth of April.

Class work:

Topic: Family Life. Daily Routine. Special Days

Translate the words Daily Routine. Special Days in the vocabulary on pg. 141-142

 1. Ex. 15 pg. 16
 2. Ex. 18 pg. 17
 3. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/important-people

Do the exercises and check them.

Homework: Repeat the words from the vocabulary.

 

Történelem, Nedbál Klára

Kedves fiatalok!

Még mindig sajátosan tudunk foglalkozni, ebben a leírásban küldöm az elvégzendő feladatokat.

Világtörténelem

04.16-i és a 04.23-i órák

Megtanulni a 19. leckét. Lejegyzetelni a füzetbe a főbb eseményeket.

Ez a film, ami az alábbi link alatt található. még az előző fejezet témakörének eseményeit segíti

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-nap-konnyei-teljes-film-9TM973c6NXrewmUF

A következő film pedig a vietnámi háborúhoz kötődik érdekes szemlélettel

https://videa.hu/videok/film-animacio/hair-1979-UypIJlTBUtoyeIiW

Mindkét filmről kérek szépen írásos véleményt kb. 10-15 mondatban. A véleményeket írjátok meg nekem és küldjétek el 04,24-ig

Ukrajna története

04,04-én van két óránk

A Maha féle 11. könyv 6. fejezet  23-24. lecke megtanulni, lejegyzetelni és válaszolni a lecke végén lévő kérdésekre. A válaszokat elküldeni csatolt dokumentumban 04.17-ig

04.21-én van két óránk

file:///C:/Users/admin/Desktop/Copy/ZNO-s%20dolgok/ZNO-felkészítő-Ukrajna-történetéből-Maha-László-2017.pdf

A 124-os oldaltól a129-oldalon a táblázat végéig megtanulni

a 04.15 és 22-i gyakorló órákra a 12. téma, következő vázlatait kidolgozni.

12. téma: Az ukrán földek az orosz Birodalom kötelékében a XVII. század végén és a XIX. század elején

1. Az ukrán földek, adminisztratív territoriális felosztása.

2. Az 1806-1812-es orosz-török háború.

3. Az ukránok részvétele az 1812-1813-as francia-orosz háborúban

4. Az Azovi Kozák Sereg

5. Ipari forradalom és a piacgazdálkodás kezdetei.

6. Társadalmi küzdelmek.

7. Az orosz és a lengyel társadalmi mozgalmak kibontakozása és terjedése

8. A nemzeti újjászületés kezdetei.

9. Harkiv, a nemzeti újjászületés bölcsője.

10. A Cirill-Metód Társaság.

11. Tarasz Sevcsenkó.

A KMKSZ oldalán az elektronikus tankönyvek között a 8. és a 9. osztálynál, megtalálhatóak az új Hiszem és Martinyuk szerzőpáros által készített tankönyvek. Töltsétek le és lehet belőle hatékonyan készülni. Meg vannak benne a feljebb felsorolt témák.

Magyar nép története

04.14 és 04.21-én vannak óráink

 A reformeszmék hódító útja és Kossuth programja, valamint a Magyarország a forradalom előcsarnokában témákat feldolgozni.

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformmozgalom-kibontakozasa

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/nemzetisegek-magyarorszagon

Művészettörténet

04.16 és 04.23

A témakör, amivel foglalkozunk, most a magyar kultúrával és művelődéssel van kapcsolatban.

A XIX. század magyar festői közül egyénileg mindenki válasszon ki egy alkotót, akinek az életét és munkásságát bemutatja ppt formában. Ezt a feladatot 04.24-ig kell nekem elküldeni.

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

16.04 4. fejezet 18-20. § Variáció, permutáció, kombináció. Módusz,  medián, átlag (125-149) Elolvasni, jegyzetelni

605; 682

23.04 Véletlen események. Az esemény valószínűsége (https://zanza.tv/matematika/valoszinuseg-statisztika/muveletek-esemenyekkel)

(https://zanza.tv/matematika/valoszinuseg-statisztika/valoszinuseg-szamitas)

(https://zanza.tv/matematika/valoszinuseg-statisztika/valoszinuseg-szamitas-gyakorlatban)

4. fejezet 20. § Az esemény valószínűsége (165-169) Elolvasni, jegyzetelni

sdrtdfgdfhdjh

Mértan

16.04 A hasáb és henger térfogata (https://www.youtube.com/watch?v=ylg5sRE_hiE)

(https://tudomanyplaza.hu/terfogatszamitas/)

6. fejezet (35 §) Henger és hasáb térfogata (268-270) Elolvasni

1141

23.04 A gúla, kúp és gömb térfogata (https://www.youtube.com/watch?v=ylg5sRE_hiE)

(https://www.youtube.com/watch?v=of8qy5CxXTU), (https://www.youtube.com/watch?v=wI50ZrsjWhI)

(https://www.youtube.com/watch?v=E8zIKzdE4HE)

6. fejezet (36 §) A gúla, kúp és gömb térfogata (262-264) Elolvasni

 

Házi feladat: 1175, 1178

Az elkészített anyagot küldd el az e-mail címemre:suny67@freemail.hu

Ugyanitt kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

Beküldési határidő: 2020.április 24. 20:00

 

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

Földrajzi fekvés, Ukrajna államformája (április 13)

Az ország  Európa keleti részén helyezkedik el. A mérsékelt övben fekszik. Területének nagyobb része síksági. Hegységek csak az ország nyugati és déli részén találhatók. Az országnak délen kijárata van a Fekete- és az Azovi-tengerre. A partvonal tagolt, sok kikötőnek adnak helyet. Félszigete egy van délen a Krím-félsziget. Sziget kevés van ezek is igen kis méretűek.

Ukrajna gazdaságföldrajzi fekvésének sajátosságaihoz tartozik, hogy olyan országok határolják, amelyek valamikor a Szovjetunió részét képezték, valamint Közép-Európa volt  szocialista országai. Hét országgal van szárazföldi határa. Ebből négy Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia az EU tagja valamint NATO tag.

Közlekedés földrajzi fekvése kedvező. Területén keresztül haladnak át fontos vasutak, közutak, kőolaj- és földgáz-vezetékek, légi útvonalak, magasfeszültségű vezetékek. Kijárata van két tengeri medencére, valamint a Boszporuszon, Dardanellákon és a Gibraltári-szoroson keresztül a világóceánra.

A politikai-földrajzi fekvésnél meghatározóak azok a nemzetközi szervezetek amik határosak az országgal. Így nyugatról a NAT O-val határos ( Észak-atlanti, Szerződés Szervezete), keletről pedig az ODKB-val határos (Kolllektiv Biztonsági Szerződés Szervezete). Ennek tagjai Beloruszia és Oroszország. A politikai-földrajzi fekvés negatívumai, hogy több száz kilométer hosszú határa van a Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársasággal, valamint Oroszországgal sem mindenütt vannak pontosan kijelölt határai.

Ukrajna államformája alapján parlamentáris-elnöki köztársaság. Az államhatalmat az országban a törvényhozási, végrehajtó és a bírói hatalomra osztják. A legfelső szervek a Legfelső Tanács (parlament), a kormány és a Legfelső Bíróság, amelyeket az alkotmány alapján választanak és alakítanak meg. Az állam feje az államelnök, akit az ország lakosai választanak meg, általános, szabad és közvetlen választójog szerint, titkos szavazás útján. öt éves időszakra. Ugyanilyen elvek alapján ötévenként választanak képviselőket Ukrajna Legfelsőbb Tanácsába és a helyi tanácsok mindegyik szintjére – a megyeitől a községiig, amelyek helyi önkormányzati szervek egy adott területen. Majd ezek alakítják ki az államhatalom és az önkormányzat végrehajtó szerveit: a kormányt a megyei és a járási állami közigazgatást, a városi, nagyközségi és községi tanácsok végrehajtó bizottságait.

A közigazgatási rendszer szerkezete alapján Ukrajna – Unitáris állam amely 27 régióból tevődik össze: 24 megyéből, egy autonóm köztársaságból (Krimi AK)  és két speciálisstátuszú városból (Kijev és Szevasztopol). ily módon Ukrajna  tulajdonképpen feltételesen unitáris állam.

( A jegyzetet kérem a zárójelben megadott dátummal beírni a füzetbe).

Gyakorlati munka: A világ turisztikai régiói. ( április 20)

Európai Régió – 608 millió fő

Ázsiai-Csendes-óceáni Régió 279 millió fő

Amerikai Régió – 193 millió fő

Afrikai Régió – 53 millió fő

Közel-keleti  Régió – 53 millió fő

10 millió fő egyenlő egy milliméter. Pl.: a 608 milliót el kell osztani a tíz millióval így hat cm 0,8 milliméter lesz. Oszlopdiagramot kell készíteni. Az oszlopok alá fel kell írni az adott régió nevét. Ezt kettős kockás lapra kérem. Ha visszamegyünk jegyet adok rá.

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 14 – április 24)

 

 1. Az ember immunrendszere, működésének sajátosságai (21 §)

Jegyzet + berajzolni a 21.1 ábrát a 77 oldalon.

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/az-immunrendszer/

https://www.youtube.com/watch?v=0gl0YcG4ovk

 

 1. Az immunkorrekció és az immunterápia (22 §).

Jegyzet + berajzolni a 22.2 táblázatot a 82 oldalon.

http://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2017/02/1617_II_AOKgy_02_vedooltasok-1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=a489VYOITRA&t=570s

A kidolgozott házi feladatokat  április 23ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra

 

Fizika, Tar István

Mivel a „https://kmksz.com.ua/tankonyvtar/” oldalon nem elérhető a fizika tankönyv, ezért témákra bontva a következőket javaslom:

 • Dátum: 2020. április 14. Téma: A nukleonok. A magerő. A kötési energia.

Nukleonok:

http://www.puskas.hu/ttk/Atom/28.html

A magerő téma az első oldalon található

A kötési energia a 3. oldalon:

http://atomfizika.elte.hu/kvml/docs/reu_alap.pdf 

 

 • Dátum: 2020. április 21. Téma: Láncreakció.

https://www.youtube.com/watch?v=JC_rQNnGZeU

http://atomfizika.elte.hu/kvml/docs/reu_alap.pdf      9. Oldal.

 

A diákok témánként készítsenek a füzetükbe jegyzetet, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

dsfg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A kémiai elemek biológiai jelentősége

Lejegyzetelni: 32 paragraf.

Válaszolni: 255, 256 kérdések

Készítsetek rövid beszámolót vagy prezentációt a következő témákból:

 1. A talaj nitrogénhiányának hatása  a zöldségfélék fejlődésére
 2. Mikroelemek a tenger gyümölcseiből készült ételekben.

Határidő: április 19

Téma: A szervetlen vegyületek közötti származás kapcsolat.

Lejegyzetelni: 33 paragraf, 10-11 vázlatot.

Megoldani: 267 a,b. 263 feladatok

Határidő: április 26

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Remélem, a sok tanulni való mellett mindenkinek jut ideje a testmozgásra. Szeretném most is hangsúlyozni, hogy bármilyen mozgást választotok, a lényeg a rendszeresség és a fokozatosság! A bemelegítés és a nyújtás minden alakommal kötelező!
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1.    https://www.youtube.com/watch?v=G-wbtsTB3gU
2.    https://www.youtube.com/watch?v=6oA6UfSiJgM
3.    https://www.youtube.com/watch?v=Q-FGCdB7_v8
4.    https://www.youtube.com/watch?v=sjKCqm2EO3I
Továbbá hétfőtől egy új adás indult „Mozogj otthon!” címmel.
Képzett szakemberek (gyógytornászok) tízperces napi adásokban mutatnak be tornagyakorlatokat. A műsor minden korosztálynak szól.
A járványügyi helyzetben egészségünk megőrzése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres mozgás.
A Mozogj otthon! adásai több csatornán is láthatók: a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M5 is sugározza; hétfőtől minden napszakban elérhetők a közmédia tévécsatornáin, és megtekinthetők a Mediaklikk.hu oldalon.
Játszási időpontok az alábbi linken: https://port.hu/adatlap/film/mozi/mozogj-otthon-mozogj-otthon/movie-217896

Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
 

gh