6 A

Törzs

Május 12 - 22.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az május 12 - 22 közötti házi feladatokat

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/Messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com!

Ide küldjétek el a beadandó feladatokat is! Ha valaki nem kap visszajelzést írásban a beküldött munkájára, írjon nekem a Messengeren!

Magyar nyelv

Május 13. (Helyesírás)

Összefoglaló kérdések helyesírásból

Írjátok be a füzetbe a válaszokat a tk. 204. oldalán található 1. feladat kérdéseire (nem kell beküldeni).

Május 14. (2 óra)

Szövegértési feladat

Külön csatolom a feladatlapot, csak a feladatsort küldjétek el kitöltve a címemre szöveges dokumentum formájában. Ennek elmentéskor olyan nevet adjatok, amely tartalmazza mindenkinek a saját nevét és osztályát. Határidő: május 16.

 

Május 20. (Helyesírás)

Hibás szöveg javítása

Másoljátok ki külön szöveges dokumentumba az alábbi hibás szöveget,

kijavítva küldjétek el a címemre május 22-ig.

 

Egy emberibb világot

Számunkra a kissebségi lét jutot osztályrészűl. Minden kinjával és keservével, embert próbáló könyörtelenségével. Számunkra minden jelkép minden e nyelven ki mondot szó – mástis jelent. Itt még sirnak a himnusz halatán.

Itt sulyosan dobanak a szivek ha elhangzik: magyar. Itt, ha kimondom: ama szent istván népe vagyunk – rándul a kéz, vilann a tekíntet, csend lessz, olyan templomi, istenközeli varázsos csend.

Így élünk itt a kárpátok lábaihoz kuporodva, nem győzőn, s nem legyőzöten. Így élünk eben az imáron sorsunká avatot szigetlétben, letörtág-létben, acsarkodó éjlétben, ahol már az álmodás is kegy a remény maga a meg váltás. Szorit, görcsökbe rándulva parancsol magához egy agonizáló, világra hazudot rend. Haláltusájátt szenvedjük mi is – ártatlanok, mindig áldozatok. A kín közös, a világ idegen. (…)

Ama álam alapittó szent istván népe vagyunk. Itt ebben a szigetlétben is. Mert van még szavunk az Ő dícséretére. Van hitűnk és reményűnk. Tudjuk: nem hatalmasodhat el a gonosz rajtunk mindadig mig válajjuk a szót, valjuk igazát, hiszük meg maradását.

Egy emberib világért könyörög pöröl itt minden. Meg szenvettünk hogy részeseji lehesünk.

Horváth Sándor nyomán

 

Május 13. (2 óra)

Összefoglaló táblázat

Szerkesszetek a füzetetekbe összefoglaló táblázatot a magyar helyesírás 4 alapelvéről, mindegyik csoportba írjatok 10-10 példát! (Nem kell elküldeni.)

 

 

Magyar irodalom

 

Május 15. (2 óra)

Kölcsey Ferenc élete és munkássága

Készítsetek referátumot Kölcsey Ferenc élete és munkássága címmel!

Forrásként használjátok a tankönyv erre vonatkozó fejezetét (171–189. old.), az internetes anyagokat, a mellékelt kisvideók információit. A formai követelmények ugyanolyanok, mint a Puskin-referátum esetén. Határidő: május 18.

Nézzétek meg a kisvideókat és a ppt-t!

https://zanza.tv/irodalom/romantika/kolcsey-ferenc-koltoi-vilaga

https://zanza.tv/irodalom/romantika/kolcsey-ferenc-ertekezo-prozaja

https://slideplayer.hu/slide/2012519/

Emlékezetből tudnotok kell Kölcsey Himnusz, Huszt és Munkács c. költeményeit (kettőt korábban már megtanultatok).

Hallgassátok meg Kölcsey Ferenc műveit a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (korábbi neve: Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház) művészeinek előadásában, akik a távoktatást segítendő több mint 60 mű(részlet) felolvasásával ajándékozták meg a kárpátaljai magyar iskolákat. Ezeket megtalálhatjátok a KMPSZ honlapján: http://kmpsz.uz.ua/hirek/a-beregszaszi-szineszek-is-segitik-a-tavoktatast.html,

valamint a KMPSZ YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%A1rp%C3%A1taljai+magyar+pedag%C3%B3gussz%C3%B6vets%C3%A9g.

Himnusz https://www.youtube.com/watch?v=L2PHh4a48_c&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=35

Huszt https://www.youtube.com/watch?v=R2xcK7TnaZ0&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=34

Munkács https://www.youtube.com/watch?v=HEAf2b-hlPc&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=33

Vanitatum vanitas (= Hiábavalóságok hiábavalósága) https://www.youtube.com/watch?v=f57GHGm4vRM&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=32

 

Május 22. (2 óra)

Vörösmarty Mihály

Olvassátok el alaposan a Vörösmarty Mihály életéről és műveiről szóló teljes fejezetet a tankönyvből (190–211.old.), a műveket és a róluk szóló tudnivalókat is!

Nézzétek meg a kisvideókat és a prezit!

https://zanza.tv/irodalom/romantika/vorosmarty-mihaly-eletmuve

https://zanza.tv/irodalom/romantika/vorosmarty-mihaly-csongor-es-tunde

https://prezi.com/kk8ahsmylelj/vorosmarty-mihaly-elete/

Hallgassátok meg a Vörösmarty-költeményeket a beregszászi színház művészeinek előadásában!

A Guttenberg-albumba https://www.youtube.com/watch?v=mcvfpqE1DGo&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=11

Gondolatok a könyvtárban https://www.youtube.com/watch?v=UeKP-_M96go&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=1

A merengőhöz https://www.youtube.com/watch?v=VLFiVdI6IAU&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=10

A vén cigány https://www.youtube.com/watch?v=opm0hPRe-6g&list=PLisUgx_3eCEa9D5uVMgadQ85ur2RKSH2s&index=9

Szózat (a TV21 Ungvár felvétele) https://www.youtube.com/watch?v=TGfO_RBcnH4&t=7s

Mindezek után szöveges dokumentumban küldjetek a címemre egy minimum 1 A4-es oldal terjedelmű (12-es betű, 1,5-es sorköz) fogalmazást ezzel a címmel:

Legkedvesebb Vörösmarty-versem.

Választhattok a fentieken kívül más Vörösmarty-költeményt is, a lényeg: értelmezzétek a művet, indokoljátok meg a választásotokat, fogalmazzátok meg, számotokra milyen tanulságot, üzenetet hordoz a választott mű. SAJÁT gondolataitokat küldjétek el nekem! (Ne feledjétek: amit ti megtaláltok a neten, azt én is megtalálom, annál is inkább, hogy ellenőrizni fogom szövegetek eredetiségét.) Határidő: május 25.

 

Világirodalom

Május 13. (2 óra)

A XIX. század regénye. A regény mint irodalmi műfaj. Kialakulása és jellemző jegyei

Készítsetek a fenti címmel rövid, tömör, lényegre törő jegyzetet a füzetbe a tk. 68–72. old. anyagai alapján, fénykép formájában küldjétek el a címemre május 19-ig.

 

Május 20. (2 óra)

A regény fejlődése a XIX. században

Készítsetek a fenti címmel rövid, tömör, lényegre törő jegyzetet a füzetbe a tk. 73–77. old. anyagai alapján, fénykép formájában küldjétek el a címemre május 26-ig.

 

 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT

Csak a feladatsort küldd el kitöltve a címemre szöveges dokumentum formájában, a kérdések után begépelt válaszokkal. Ennek elmentéskor olyan nevet adj, amely tartalmazza a saját nevedet és osztályodat.

Határidő:

6 A osztály: május 16.,

Olvasd el a következő szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

 

Az ősmagyarok konyhája

Egy nép ételkultúrája éppúgy hozzá tartozik, mint néprajza, zenevilága, hitvilága, nyelve vagy testalkata. Kövi Pál, a világgasztronómia egyik ünnepelt szereplője írja: „A népi muzsikához és a népdalkultúrához hasonló érték és páratlan művelődési kincs rejlik a gasztronómiában. Ezt a kincsesbányát fel kell tárnunk, alá kell szállnunk a mélyére, mert minél mélyebbre hatolunk benne, annál magasabbra jutunk a tudás és a szellem dolgában.” A magyar nyelvű szakácskönyv-irodalom legerősebb érzelmi töltetű műve Kövi Pál Erdélyi lakoma (1980) című lírai esszégyűjteménye. „Erdélyi lakoma című könyve okkal tette híressé: tisztesség, tartás, sőt hazaszeretet összefüggései a főzéssel, a konyhaművészet történetével vagy az édesanyja kovászával: ennek természetességéről ad hírt ez a könyv…” – írta róla Eszterházy Péter.

A magyar konyháról sok korabeli és későbbi adattal rendelkezünk. Ennek oka, hogy ételeink egészen más jellegűek voltak – és ma is azok –, mint Európa más népeié. A másik ok ősi étkezési szokásainkban gyökerezik, amelyek a mai napig megmaradtak. Már Anonymus Gesta  Hungarorumában is arról tudósít, hogy őseink minden győzelmüket napokig tartó evés-ivással ünnepeltek meg, sőt a lakomára az is elég ok volt, hogy megpillantsák óhajtott otthonukat, a Kárpát-medencét.

Az ősi magyar ételkultúra gyökere a világfa szimbólumrendszerében gyökerezik. Belső-Ázsiában ősidők óta öt alapelemet különböztették meg: a tüzet, a vizet, a földet, a fát és a fémet, szemben a nyugati négy alapelemmel: a tűzzel, a vízzel, a földdel és a levegővel. Már a hunok is ősi ételeik elkészítésében az öt alapelem elvét követték: 1. az áldozati étel bronzból vagy vasból készített üstben főtt (fém); 2. az üst alatt a tüzet a táltos által kiválasztott fa biztosította; 3. az üst a földön állt; 4. az áldozati ételek elkészítéséhez vizet használtak.

Az áldozati étel alapanyagait a táltos úgy válogatta össze, hogy azok kifejezzék a világfa hármas szintű jelképrendszerét: 1. az égi világot a fán termett gyümölcsökkel, levelekkel, virágokkal és a fán összeszedett mézzel; 2. a földi világot a föláldozott állattal és a földön összegyűjtött növényekkel, fűszerfüvekkel; 3. a föld alatti világot a földben megtermett gyökerekkel, gumókkal és hagymákkal.

Az ősmagyarok konyháját a „pentaton” (ötrendbeli) ízek harmóniájával szokták jellemezni; az édes, a savanyú, a sós és a keserű mellé ötödiknek az erőset (csípőset) is külön íznek fogták fel, és ezen öt íznek a harmóniájára törekedtek. A pörkölt első leírását Szemacsien közölte a Kr. előtti II. században, amikor leírta a hunok áldozati ételét: a „keng”-et. Leírása szabad fordításban így hangzik: „Végy tüzesre hevített öntöttvas vagy bronz üstöt, és amikor az olyan forró, hogy a belecsepegtetett olaj azonnal gőzzé válik, dobd bele a zsírjával együtt fölaprított disznóhúst vagy a faggyújával együtt apróra vágott birkahúst apróra vágott hagymával. Amikor ezt beledobjuk a forró üstbe, a nagy hő hatására hirtelen kiolvadó zsír vagy faggyú megpörköli a hagymát és a húst.” A „vegyes kenget” eleinte gabonával, zöldséggel főzték, és ízesítőül bazsarózsaszirmokat, liliomfa virágbimbóit, szójaszószt és sózott babot tettek, később ezt a pörkölt-alapot mindenféle zöldséggel (hagymával, borsóval, sárgarépával, salátafélékkel) és fűszerekkel (borssal, gyömbérrel stb.) ízesítették, a későbbi időkben tésztát is főztek hozzá. Ezen ételnek a megnevezése a későbbiekben a „sűrű húsleves húsdarabokkal és zöldséggel” nevet viselte. A „ta-keng” (gulyás) ehhez hasonló, de sok lével feleresztett áldozati étel volt. A ta-kenget eleinte nem fűszerezték, hogy megbecsüljék tiszta egyszerűségét. A későbbiekben azonban marhából, szarvasból, szopós malacból, vadkacsából, fácánból, baromfiból is készítették, és erős fűszereket adtak hozzá. Ismerték és sok ételhez használták a különböző gombákat. Mindkét ételnek – a kengnek és a ta-kengnek – elkészítési edénye az áldozati üst volt, amelyet eleinte bronzból, öntöttvasból, később rézből és kerámiából állítottak elő. Az üst egyesítette az öt alapelemet, és az üstben készített étel jelképezte az újjászületést és az átváltozást; az üstben csak főzni lehetett.

A belső-ázsiai konyha egyik felfedezése a „laska”, vagyis a kézzel nyújtott és metélt tészta, amelyet a kínaiak előbb „ping”-nek (süteménynek), majd később „mien”-nek neveztek. A tésztának sokféle fajtáját ismerték: a laskát, a gőzölt cipót és a szezámos tésztát.

Az egykori költemények és leírások kétféle borról számolnak be a Han-kori Belső-Ázsiából. A kínai leírások szerint a „li” az édes és fehér, a „csiu” a sötét és áttetsző vörösbort jelentette. Mindkettőt külön korsókban szolgálták fel. A csiu erősebbnek és jobb bornak számított, mint a li. A bor ősi hun szó, a Bor Tengri jelentése – szürkésfehér Isten – éppúgy vonatkozik a forrásban levő bor habjára, az alkonyat színváltozására, mint az eget a földdel összekötő világfa törzsének a színére. A Bor Tengri az újjászületést, a hajnali és az alkonyati átváltozást, vagyis a harmónia megvalósulását szimbolizálta.

A húsok konzerválási módja Európában a füstölés, Ázsiában és őseinknél az aromás füvekkel (kakukkfűvel, rozmaringgal, tárkonnyal) való pácolás volt. A szárított hús készítése pásztorembereinknél ma is fellelhető. Giovanni Villani XIV. századi olasz történetíró így számolt be a Magyarországon látottakról: „Ha levágják a marhát, húsát nagy üstökben megfőzik. Ha már jól meg van főzve és besózva, leválasztják a csontról és kemencében megszárítják, majd finom porrá zúzzák. A hadjáratoknál üstöket visznek magukkal és mindenki visz egy ilyen zacskó húsport. Ezt vízbe dobják, az megdagad, egy-két maréktól megtelik az edény. Nagy a tápláló ereje, és így kevés kenyérrel vagy anélkül is erőt ad az embereknek. Nem csoda tehát, hogy nagy sokaságban járnak olyan hosszú ideig, mert porrá tört hússal táplálkoznak.”

Őseink elsődleges itala természetesen a tiszta víz volt, kedvelt italaik közé tartozott a bor, amely elkészítési módjának technológiáját még Belső-Ázsiából hozták magukkal. A zsírosabb ételekhez 1-2%-os alkoholtartalmú erjesztett birka- vagy lótejet (kumiszt) ittak, kedvelt italuk volt a kölesből – esetleg a búzából – készült sör, a „boza”. Ez utóbbi ősi ismeretéről többek között a „komló” és a „sör” ősi szavunk is tanúskodik.

A magyar konyha még a XX. század elején Európában elsőnek, a világon a kínai és a thai konyha után harmadiknak számított; ma már az első tíz között sincs. Ennek oka az, hogy egyre nagyobb mértékben vesszük át a nyugat-európai és amerikai ételeket, amelyek ősi ételkultúránk lealacsonyítását okozza, és ősi, még nemrég élő hagyományainkat veszik el.

(Részlet Kiszely István A magyar nép őstörténete c. tanulmányából)

 

NÉV: ___________________________________________

Osztály: ________________________

 

FELADATSOR

Az ősmagyarok konyhája

című szöveghez

 

1. Az ősmagyarok konyháját a „pentaton” ízek harmóniájával jellemzik. Keresd ki a szövegből és nevezd meg ezeket az ízeket! (5 pont)

…..

2. Nevezd meg az öt alapelemet, s írd le, hogy miként használták azokat az ősi magyar ételkultúrában!  (10 pont)

…..

3. Hogyan jelenik meg a szöveg alapján az ételkultúrában a világfa szimbólumrendszere? (6 pont)

…..

4. Válaszolj az alábbi kérdésekre a szöveg alapján! (4 pont)

a) Mi a laska? …..

b) Mi a li és a csiu? …..

c) Mi a ping és a mien? …..

d) Mit jelképez a Bor Tengri? …..

 

7. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írd a megfelelő (I vagy H) betűjelet a megállapítások mellé! (4 pont)

 a) Őseink kedvelt itala a boza. _______

b) A húsok konzerválási módja őseinknél a füstölés volt. ________

c) A bor elkészítési módjának technológiáját Belső-Ázsiából vettük át. _________

d) A kumisz az ősmagyarok egyik kedvelt borfajtája volt. ________

 

8.Válaszolj egy szóval az alábbi kérdésekre! (3 pont)

a) Mi a „ta-keng”? …..

b)Hogy nevezik a keng és a ta-keng elkészítési edényét? …..

c) Mit jelképezett az áldozati üstben készült étel? …..

9. Válaszolj az alábbi kérdésekre igennel vagy nemmel, majd indokold válaszodat röviden! (4 pont)

a) Az ősmagyarok szárított hússal táplálkoztak?

…..

b) A magyar konyha benne van-e az első tízben a világon?

…..

10. Milyen információk tartoznak a szövegben az alábbi nevekhez?  (4 pont)

a) Anonymus …..

b) Giovanni Villani …..

c) Szemacsien …..

d) Kövi Pál …..

 

11. Az alábbi állítások tévesek. Magyarázd meg, hogy miért! (4 pont)

a) A magyar konyha jelenleg is vezető szerepet tölt be a világ gasztronómiájában.

Téves, mert …

b) Az áldozati étel alapanyagait a táltos úgy válogatta össze, hogy azok kifejezzék a mítoszok jelképrendszerét.

Téves, mivel …

 

12. A következő kérdések Kövi Pálhoz és művéhez kapcsolódnak. Válaszolj a kérdésekre! (4 pont)

a) Mi az általa írt szakácskönyv címe? …..

b) Milyen három fontos emberi értéket említ a művel kapcsolatban egy híres méltatója?

…..

 

Megszerezhető pontszám: 48

Szerzett pontszám:

Érdemjegy:

 

Ukrán nyelv és irodalom, Panykó Éva

Увага!!!!! ЛЮБІ ШЕСТИКЛАСНИКИ !

     Надішліть, будь ласка,до 25.04.20 на мою пошту виконані всі домашні завдання(фото)!!!

     Настав час підведення підсумків та виставлення оцінок за ІІ семестр !!!!

рanyko.eva1@gmail.com

БАЖАЮ УСПІХІВ!

12.05.20

ТЕМА: ТЕМА:СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНИХ ТЕМ.Орфографія( повторення)

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

ВАРІАНТ № 2

1) п…ял…ця, моркв…яний, торф…янистий, пан…європейс…кий, бур…ян, Лук…ян, дос…є, міл……нер, нян…читися, у намистин…ці;

2) (з,с)почити, (з,с)шерхнути, о(д,т)кашлятися, ро(з,с)трушувати, ві(д,т)чалювати, пр(е,и)мудрий, пр(е,и)думаний;

3) глибоч…на, глибоч…нь, розумн…чка, воз…чок, діж…чка, плет…во, ма…во, побо…ще; звільн…ний, скле…ний; матер…на порада;

4) невблаган…ий, нездійснен…ий, Іл…я, розкіш…ю, радіст…ю, барок…о, ан…али, Марок…о, марок…анець, е…міграція, і…реальний, священ…ик;

5) проїз…ний, зап’яс…ний, альпініс…кий, ву(щ,жч)ий, каза(хськ,ськ)ий, францу(зськ,зьк)ий, кременчу(кськ,цьк)ий, дама(скськ,ськ)ий;

6) скло/гіпс, супер/арбітраж, іван/чай, людино/зміна, звіро/лов, шіст/десяти/п’яти/річчя,міні/процесор,середньо/верхньо/німе- цький, слов’яно/греко/латинський, серединно/океанічний, словесно/образний, світло/волосий, світло/ брунатний, прямо/пропорційний, прямо/висний;

7) (п)івденно - (з)ахідна (з)алізниця, (п)івнічний (л)ьодовитий (о)кеан, на (п)івночі, (у)країни, (б)улонський (л)іс, (а)кт (п)роголошення (н)езалежності (у)країни, (д)емократична (р)еспубліка (с)удан, (м)ис (д)оброї (н)адії, (к)иївські музеї, (п)ушкінські твори, (т)ургенєвський вечір;

8) Алж…р, Кр…т, К…пр, Л…сабон, Д…дро, к…бернет…ка, д…сц…пл…на, д…аспора, сю…та, Корс…ка, С…мферополь, бургом…стр;

9) кел…х, байд…кувати, кр…котати, р…м…сло, ч…мало, п…л…рина; ми…мо, кроп…те, залиш…мо, підмін…ш, кол…ш.

14.05.20

 

ТЕМА: ТЕМА:СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНИХ ТЕМ.Морфологія( повторення)

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

 

 Тест

1. У якому з поданих речень правильно вжито числівники?

А Ми привітали його з п’ятидесятирічним ювілеєм і вручили вітальний адрес.

Б Двісті п’ятдесят трьом працівникам видано премії.

В Наша організація здала в експлуатацію три нові будинки.

2. У якому рядку всі словосполучення правильні?

А Грошовий перевод, порушити питання.

Б У значній мірі, прийти за адресою.

В Порушити питання, грошовий переказ.

3. Виберіть рядок, у якому правильно записано слова іншомовного походження:

А Фойє, кредит, коллектив, бухгалтер.

Б Кипарис, інженер, ком’ютер, рижисер.

В Брутто, сертифікат, альтернатива, симфонія.

4. Укажіть рядок, у якому подано правильний варіант родового відмінка числівника 1392:

А Одної тисячи триста дев’яноста двух.

Б Однієї тисячі триста дев’яноста двух.

В Однієї тисячі трьохсот дев’яноста двох.

5. Визначте, у якому рядку правильно оформлено звертання:

А Шановна Дар’я Сергіївна!

Б Шановна Дар’є Сергіївно!

В Шановна Дарьє Сергівно!

6. Визначте рядок, у якому в усіх словах треба писати закінчення -у (-ю) в родовому відмінку однини:

А Банк, Донбас, регрес, документ.

Б Університет, вівторок, сантиметр, долар. .

В Вальс, Пакистан, туман, поверх.

7. У якому рядку в усіх словах правильно виділено наголошені склади?

А Навчання, легкий, фаховий.

Б Документ, спина, заробіток.

В Кажу, книжки, ринковий.

8. У якому рядку всі іменники правильно записано у формі орудного відмінка однини?

А Суттю, цілісністю, зустріччу.

Б Миттю, більшісттю, роллю.

В Жовчю, вістю, спеціальністю.

9. Виберіть рядок, у якому правильно утворено всі прикметникові форми.

А Самий розумний викладач, найбільш вдалий експеримент.

Б Більш відверті висловлювання, більш відповідальніший працівник.

В Найпозитивніші результати пошуку, найперспективніший студент.

10. Зазначте, у якому рядку правильно узгоджено іменник кілометр із числівником 4,5:

А Чотири з половиною кілометра.

Б Чотири з половиною кілометрів.

В Чотири з половиною кілометри.

11. У якому рядку є помилка у відмінюванні числівників?

А Р.в. п’ятисот двадцяти п’яти.

Б Д.в. трьомстам вісімдесятьом п’ятьом.

В О.в. семистами шістдесятьма двома.

12. У якому рядку всі слова написано правильно?

А Прерогатива, каньйон, аннали.

Б Діалектика, кіпарис, Тибет.

В Голландський, інжинер, комбінезон.

13. У якому рядку в усіх запозичених словах потрібно писати м’який знак?

А Суб…єкт, об…єм, бул…йон.

Б Н…ютон, сен…йор, міл…ярд.

В Кур…йоз, ател…є, кон…юнктура.

14. У якому рядку правильно відредаговано словосполучення прийняти участь у міроприємстві?

А Узяти участь у міроприємстві.

Б Прийняти участь у заході.

В Узяти участь у заході.

15. У якому рядку кількісний складений числівник 473 написано правильно?

А Проект узгоджено з чотирьохстами семидесятьма трьома депутатами.

Б Проект узгоджено з чотирмастами сімдесятьома трьома депутатами.

В Проект узгоджено з чотиристами сімдесятьма трьома депутатами. 

16. У якому рядку подано правильне значення іншомовного слова апелювати?

А Звертатися.

Б Зустрічатися.

В Посилатися.

17. У якому рядку правильно вжито форми кличного відмінка?

А Високоповажний Василь Михайлович!

Б Високоповажний Василіє Михайловичу!

В Високоповажний Василю Михайловичу!

 

15-18-19-21.05.20

 !!!!!!!!!!ОБОВЯЗКОВО ДЛЯ ВСІХ!!!!!!!!!!!

Тема:Виконання тестових завдань.

Підсумковий тест за рік з української мови

ПРІЗВИЩЕ УЧНЯ(ці)___________________________________100б.

Тест  (українська мова)

1. Зазначте назву посади, у якій кожне слово слід писати з великої літери:

а) (Р)ектор (У)ніверситету;     

б) (П)резидент (У)країни;

в) (Д)екан (Ф)акультету;                                                                                         

г) (С)пікер (В)ерховної (Р)ади.

2. На перший склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ

А причіп     Б косий    В жалюзі     Г випадок

3.Антонімами є слова в рядку

А постійний – сталий

Б приємний – милий

В різниця – тотожність

Г провісник – предтеча

4.Дотримано норми узгодження прикметника з іменником у рядку

А рожеве фламінго

Б прудке кенгуру

В учена ступінь

Г високий насип

5. Знак м’якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А мистец..кий, учител..ство, камін..чик

Б малесен..кий, одягаєт..ся, мен..ший

В жмен..ці, винос..те, виріз..блений

Г він..чати, запоріз..кий, жен..шень

6. Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

А погляд, кладка, передзвін

Б сьорбати, весняний, всюди

В захист, розвиватися, пізній

Г нитці, баскетбол, молитва

Д край, вокзал, закріплення

7. Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у рядку

А побував … Полтаві, заголовок … журналі, пташенята … гнізді

Б бузок … цвітінні, літак … хмарах, повідомили … новинах

В впадати … вічі, записано … статуті, місця … автобусі

Г квітка … вазоні, світло … кімнаті, розчиняється … молоці

Д костюм … шафі, подивитися … вічко, постукав … двері

8. Подвоєні літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка

А передгроз..я, суверен..ий, числен..ий

Б шален..ий, військ..омат, в..ічливість

В спорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий

Г роз..броїти, осерд..я, від..зеркалення

Д студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю

9. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму наказового способу дієслова в рядку

А читаймо, їжмо

Б живімо, стіймо

В бережімо, печімо

Г сядемо, повірмо

Д дихаймо, граймо

10. Разом треба писати всі складні слова в рядку

А фото/журналіст, високо/ефективний, екс/чемпіон

Б супер/обкладинка, західно/європейський, мікро/схема

В кисло/молочний, суспільно/політичний, пів/кілометра

Г мега/маркет, яскраво/жовтий, кілька/мільйонний

Д перекоти/поле, відео/конференція, міні/готель

11. Прочитайте речення.

Медичний безпілотник набирає швидкість близько … кілометрів за годину

й підвищує шанси на виживання під час серцевого нападу … відсотків.

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

А сто, від восьми до вісімдесяти

Б ста, від вісьми до восьмидесяти

В ста, від восьми до восьмидесятьох

Г сто, від вісьми до вісімдесяти

Д ста, від восьми до вісімдесяти

12. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку

а) лимонно/жовтий, історико/культурний, теоретико/пізнавальний;

б) оздоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений;

в) сліпучо/білий, середньо/віччя, північно/східний;

г) міжнародно/правовий, організаційно/технічний, лимонно/кислий;

д) дослідно/виробничий, пів/аркуш, лірико/драматичний.

13. Літеру и треба писати в усіх словах рядка

а) бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця;

б) вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь;

в) п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця;

г) зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина;

д) нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися.

14. Усі слова написані правильно в рядку

а) викладацький, молотьба, вохкість;

б) карпатський, дорожчати, робітництво;

в) криворізький, об’їжджати, французський;

г) інтелігентський, сонячний, надхнення;

д) тюркський, свідотство, соняшник.

 15. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

а) зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

б) довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

в) страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

г) стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я.

16. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

а) пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий;

б) пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення;

в) пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий;

г) пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний.

17. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

а) пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток;

б) пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний;

в) пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти;

г) пр..мирний, пр..міський, пр..чинити;

д) пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати.

18. Прикметники з суфіксом -зьк- утворюються від усіх іменників рядка

а) Золотоноша, молодець, студент, Буг;

б) Волга, товариш, турист, черкес;

в) Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог;

г) француз, ремісник, турок, брат.

19.  У якому рядку в усіх словах префікс вжито правильно:

а) стерти, сплющити, зсунути;              

б) змити, зняти, зписати;    

в) зсипати, зчищати, зпалити;

г) зкопати, збагнути, зв’язати?

20. У якому словосполученні замість крапок слід написати префікс з-:

а) …сунув кашкета;                   в)…тер пилюку;

б) …кинув чоботи;                     г) глянув …підлоба?

21. У якому словосполученні при відмінюванні не відбувається спрощення приголосного у виділеному слові:

а) гіган…ський корабель;

б) піс…ний борщ;              

в) популярний тиж…невик;

г) голосно пи..щати.

22. Зазначте рядок, у якому в кожному слові літери я, ю, є, ї позначають два звуки:

а) яблуко, зїсти, явір;             

б) лисиця, клятва, злякати;

в) життя, пляма, повітря;

г) глянути, свято, стяг.

23. Зазначте групу слів, у кожному з яких буквосполучення дж- і дз- позначають один звук:

а) підземний, віджити, дзвонар;  

б) підзолистий, дзвеніти, дзбан;           

в) джміль, джерело, дзьоб;

г) джаз, кукурудза, відзвучати.

24. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

А багатший, більш вірогідний, щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований

Б менш відомий, пресильніший, найохайніший, найменш визначний

В дешевший, сліпіший, найнижчий, найбільш самостійний

Г повніший, більш прозорий, самий тонкий, найменш потужний

Д кращий, менш цікавий, якнайшвидший, більш видатніший

25.  Виберіть варіант закінчення, з яким слід написати слово художник у  родовому відмінку

а) –у;             б) –ів;          в) –а;       г) –ом.

26.  Продовжіть речення: „Іменники клуб, майдан у родовому відмінку однини мають закінчення...”:

а) -а(-я);           б) -е(-є);        в) -у(-ю);               г) -і(-ї).

27. У якому рядку допущена орфографічна помилка:

а) Мар’яна, дев’ять, Стеф’юк;        

б) рум’яний, свято, цвях;    

в) п’явка, надвечір’я, міжбрів’я;

г) різдв’яний, торф’яний, міжгір’я?

28.  У якому рядку кожне слово пишеться з м’яким знаком:

а) черешен…ці, гіл…ці, кул…ці;  

б) нен…ці, дон…ці, різ…бяр;        

в) брех…ня, брен…кати, блис…тіти;

г) бан…ці, склян…ці, баб…ці?

29.  Позначте рядок , у якому в кожному слові однакова кількість звуків і букв:

а) боєць, вищість, зраджений, відсіювання

б) євробачення, воїнський, італієць, розжувати

в) подвоєння, лояльний, надзвуковий, вимріяний

г)гущавінь, озброєння, лоджія, осяяння.

30. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом:

а)  верхів-я, п-єдестал, п-юре;            

б) Б-єлгород, Монтеск-є, Руж-є;  

в) т-мяний, з-ясувати, роз-яснити;      

г) бур-ян, довір-я, дит-ясла?

31.  У якому рядку через дефіс слід написати обидва складних слова:

а) всюди/хід, вічно/зелений;            

б) ново/будова, біло/сніжний;

в) північно/східний, темно/зелений;          

г) залізо/бетон, перекоти/поле?

32.  У якому рядку разом слід написати обидва складних слова:

а) мало/знайомий, червоно/грудий;      

б) північно/український, темно/сірий;        

в) світло/волосий, людино/день;

г) ніжно/білий, західно/український?

33. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

А.Юрійович, Петрівна, Валерієвич

Б.В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

В.Святославович, Матвійович, Ігоревна

  Г.Іванівна, Іллінічна, Геннадійович

34.Закінчення у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку

а) Галя, школяр, Сергій, матуся;

б) коваль, мудрець, учень, доня;

в) хлопець, Олексій, місяць, біль;

г) Валерій, обрій, тополя, дідусь;

д) Катруся, вівчар, доля, герой.

35 Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням.

Фразеологізм

Значення

1до сьомого поту                               А заможно

2 на всю губу                                      Б суворо

3 з притиском                                     В рясно

4 на чистоту                                        Г відверто

                                                              Д  тяжко

36. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає

наступне слово).                                                                                        

Дослідження (1)вчених доводять, що людину, яка не привчила (2)себе працювати напружено, )долаючи звичку (4)зайвий раз відпочити, чекає обмеженість мислення, відмова від усього творчого.

А    іменник

Б    прикметник

В    займенник

Г    дієприкметник (форма дієслова)

Д    дієприслівник (форма дієслова)

1........2.......3.......4.......

37. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами

Фразеологізм                                                                   

1 як на долоні

2 як камінь під гору котити

3 як бджіл у вулику

4 як дві краплі води

Антонім

А як свиня на коня

Б як у тумані

В як на пожежу

Г як у кота сліз

Д як Сірку муху з’їсти

1........2........3........4.......

38. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Я все глибше поринав у світ поезії Павла Тичини, вражаючись (1)його (2)надзвичайно чутливим вслуховуванням у мелодику строф, ритму, звуків і (3)намагаючись відчути дивовижну музикальність світосприйняття поета в його спогадах, оповіданнях, (4)почутих під час спільних поїздок по Україні.

А іменник

Б прикметник

В займенник

Г дієприслівник (як форма дієслова)

Д дієприкметник (як форма дієслова)

Е прислівник

1......2......3.....4......

 

22.05.20

Тема: Контрольне читання мовчки публіцистичного тексту

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)

і виконайте завдання 15.

 

Чорні літери на білому тлі

(1–6) Регулярно виникають дискусії щодо переваг і недоліків електронних

«читалок» порівняно з традиційними книжками. Однак і прихильники нового

формату визнають, що, як живопису не вбило кіно, а його не знищило телебачен-

ня, так і цифровий варіант не замінить паперового повністю, бо нічого кращого

дотепер не вигадано. «Книжка нагадує колесо, а цей винахід неможливо вдо-

сконалити», – пише Умберто Еко.

(7–12) Журналісти «The New York Times» Девід Поуґ і Девід Карр у відеоблозі

порівнюють характеристики різних ґаджетів: один працює повільно, другий має

незручні кнопки, у третього – слабкий контраст, сірі літери й такий самий від-

тінок екрана. «Хм!» – крутять носом блогери. «А ось у мене старіша модель. Тут

ідеальна роздільна здатність, акуратні чорні літери на білому тлі. Я хочу її при-

дбати!» – і Поуґ захоплено демонструє традиційну книжку.

27. Приєднайте до фрагмента «Візьміть за правило щодня читати кілька

сторінок книжки…» запропоновані варіанти його продовження та з’ясуйте

тип кожного з утворених речень.

Тип речення

А просте речення з відокремленим означенням

Б просте речення з відокремленим додатком

В просте речення з відокремленою обставиною

Г складносурядне речення

Д складнопідрядне речення

Фрагмент речення

1 і ви помітно збільшите

свій словниковий запас.

2 щоб отримати справжню

насолоду від занурення у

світ образів.

3 обираючи її з-поміж за-

пропонованих для поза-

класного читання.

4 зокрема твори сучасної лі-

тератури.

8

(13–20) Я постійно користуюся саме електронною. Як зручно «взяти» в по-

тяг кілька книг на вибір і не згинатися від важкого багажу! Умощуюся в крісло,

проводжу пальцями по екрану, «гортаю» сторінки, а прочитані примірники «роз-

кладаю» на уявній полиці. «Перевага віртуальної бібліотеки в тому, що з неї не

треба стирати пил,– пише критикиня від мистецтва Дорота Ярецька. – Хоча, коли

торкаюся паперових томів, це повертає мене в минуле. Тож, на мою думку, допоки

не створять емоційного еквіваленту друкованого видання, воно не зникне з нашо-

го життя».

(21–26) Книжка – це особливий предмет. Читачі називають безліч чуттєвих

переживань, пов’язаних з виробами поліграфії: дотик до палітурки, шурхіт сто-

рінок, запах. Натомість до електронної версії важко сформувати емоційне став-

лення. Окрім того, ґаджет швидко старіє, з’являється нова модель. Погодьтеся,

людина, яка знає латину й спроможна прочитати надруковане п’ятсот років тому,

не потребує ніяких пристроїв.

(27–30) Для когось книжки – частина їх самих. «З яким задоволенням можна

буде через тридцять років розгорнути «Куховаримо з радістю» на 581 сторінці й

побачити пляму від жовтка, що поставила моя донька, чаклуючи над своїми пер-

шими тістечками з ягодами»,– пише Енн Фейдімен.

(31–43) Багато хто хоче бути власником книгодруків, тому їх купують як по-

дарунки, роблять дарчі написи. Електронна версія ніколи не належить нам, тож

маємо право лише на її читання. Нині щоразу більше речей переносять нас зі світу

справжнього в уявний, і, можливо, незабаром усі пристрої стануть віртуальни-

ми. Замість предметів навколо будуть «симулякри» – підробки, що «залюднять»

вигаданий світ і створять враження реальності. Однак, якщо не буде поліграфії,

зникне зв’язок між людьми, адже саме такі видання можна не лише дати почита-

ти, а й залишити в спадок – вони єднають з минулим. Я беру свої дитячі книжечки

й читаю їх доньці – цього задоволення не замінить жоден електронний пристрій.

Хоча, звісна річ, і в ґаджетів є свої можливості. У версії «Аліси в Дивокраї», на-

приклад, оригінальні ілюстрації змонтовано так, що в головної героїні видовжу-

ється шия, а в Гусені з люльки підіймається дим. Але чи потрібна ця візуалізація?

Адже література мусить розвивати уяву.

(44–48) «Книжка – це річ, наділена надприродною, чудодійною силою. Якби

це було не так, то гори друкованих сторінок, спалених у травні 1933 року, не ста-

ли б подією, від якої моторошно й дотепер. Значення книгодруку як матеріаль-

ного об’єкта досі не слабне попри появу величезного ринку пристроїв для

читання», – пише Дорота Ярецька.

(49–57) Тепер погляньмо на все прагматично: не володіючи друкованою про-

дукцією як власністю, ми стаємо потенційним об’єктом для маніпуляцій, бо за-

лежимо від чужих серверів, а ще нам може загрожувати цензура. Одного разу

трапився казус: із інтернет-платформи для читання через тимчасові проблеми

з авторськими правами на якийсь час зникли куплені версії «Колгоспу тварин»

і «1984» Джорджа Орвелла. А якщо колись якомусь монополістові закортить

контролювати всю систему чи змінити дані? Ця моторошна ідея – неначе з того

ж Орвелла. Тож про всяк випадок добре мати традиційну книгу – чорні літери на

білому тлі.

 За Ю. Соболевською

 1. Цей текст можна використати в соціальних мережах під час обговорення всіх

питань, ОКРІМ

А Яку книжку вибере сучасний читач – електронну чи паперову?

Б Як правильно формувати віртуальну (електронну) бібліотеку?

В Навіщо людям потрібні традиційні (паперові) книжки?

Г Які переваги має цифрова книжка над паперовою?

2. Для швидкого пошуку в Інтернеті використовують хештег – ключове слово або

фразу, написану без пробілів, з позначкою #, наприклад, #миуспішнілюди.

Для цього тексту тематичними хештегами доречно вибрати всі, ОКРІМ

А #паперовакнижканазавжди

Б #традиційнакнижкадосконала

В #електроннакнижкавподарунок

Г #цінністьтрадиціякнижка

3. У тексті НЕ ЙДЕТЬСЯ про те, що

А традиційні бібліотеки залишаться в минулому

Б паперова книжка – це засіб зв’язку між поколіннями

В книжка – один з найдосконаліших винаходів людства

Г друкована книжка ще довго не зникне з нашого життя

4. Автор наводить приклад про версію «Аліси в Дивокраї» (рядки 40–43), щоб

А показати високотехнологічні досягнення в поліграфії

Б продемонструвати, що візуалізація допомагає краще зрозуміти зміст

прочитаного

В довести, що незвичні ілюстрації сприяють розвитку уяви

Г підкреслити, що саме розвиток уяви – це важливе завдання літератури

5. Автор поділяє всі думки, ОКРІМ

А Електронні книжки зручні, бо не займають багато місця й не накопичують

пилу.

Б З паперовою книжкою в людини пов’язано значно більше емоцій, ніж із

цифровою.

В Сучасні електронні книжки з часом витіснять традиційні паперові видання.

Г Друкована книжка завжди буде актуальною, бо є досконалим винаходом

людства.

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

12.05.20

ТЕМА: Контрольна робота  з теми «Українська література 10-х років ХХ ст.» . Творчість О. Олеся, М. Вороного, В. Винниченка» І варіант

І рівень

 1. Вкажіть, хто з письменників був «ідеологом» модернізації української літератури, першим представником символізму:          (1 б)

 А Л. Українка; Б М. Вороний; В О.Олесь; Г В. Винниченко.

 1. Встановіть відповідність між уривком і назвою твору : (2 б)

А В΄ються хмелем арабески, Миготять камеї, фрески, Гомонять-бринять пісні    Голосні І сплітаються в гротески

Б О слово! Будь мечем моїм! Ні! Сонцем стань! Вгорі спинися,.

В Сміються, плачуть солов΄ї І б΄ють п’ясним у груди:

Цілуй, цілуй, цілуй її – Знов молодість не буде!

 

1. «О слово рідне! Орле  скутий!»

2. «Чари ночі»

3.«Блакитна Панна»

4. «Інфанта»

ІІ рівень

 Дайте розгорнуту відповідь.

 

 1. Дайте визначення поняття «символізм», наведіть приклад такого твору і його автора. (2б)

2. Визначте тему новели В. Винниченка «Момент».

 (2 б)

3. Визначте, які художні засоби використано в поданому уривку поезії «Має крилами весна/ запашна,/ Лине вся в прозорих шатах,/ У серпанках і блаватах…/ Сяє усміхом примар/ з-поза хмар,/ попелястих, пелехатих». (2 б)

 

 ІІІ рівень

Охарактеризуйте образ Панни з новели

 В. Винниченка «Момент».(3б)  

 

14-15-19-21-25.05.20

ТЕМА: Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу

!!!!!!!!!!ОБОВЯЗКОВО ДЛЯ ВСІХ!!!!!!!!!!!

Підсумковий тест за рік з української літератури

ПРІЗВИЩЕ УЧНЯ(ці)___________________________________80б.

Тест  (української літератури)

Тест1. До одного літературного жанру належать усі твори рядка

А «Вальс меланхолійний» О. Кобилянської, «Камінний хрест» В. Стефаника

Б «Кайдашева сім»я» І. Нечуй- Левицького, «Лісова пісня» Л. Українки

В «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського, «Чого являєшся мені у сні?» І.Франка

Г «Блакитна панна» М.Вороного, «Хіба ревуть воли, як ясла повні? П.Мирного

Д «Intermezzo» М. Коцюбинського, «Чари ночі» О. Олеся.

Тест 2  Блавати, камеї, фрески – ці образи емоційно наснажують поезію:

А) « Соntra spem spero..»;

Б) «Ослово рідне!Орле скутий…»;

В) «Чари ночі»;.

Г) «Блакитна Панна»

Тест 3 У творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» порушено проблему

А «сродної праці»

Б служіння митця народові

В «пропащої сили»

Г взаємин вождя і народу

Д формування національної еліти

Тест 4. Уривок «Діло з грушею скінчилось несподівано. Груша всохла, і дві сім’ї помирились. В обох садибах настала мирнота й тиша» у творі «Кайдашева сім’я» є

А експозицією

Б зав’язкою

В розвитком дії

Г кульмінацією

Д розв’язкою

Тест 5. Тематично спорідненими є твори:

А .«Чари ночі», «Гімн»                 

Б. «Блакитна Панна», «Чари ночі»     

В.  «О, слово рідне!Орле скутий»  «Блакитна Панна»        

 Г «Чого являєшся у сні» , «Соntra spem spero»

 Тест 6. Слова «Я маю в серці те, що не вмирає!» належать («Лісова пісня» Лесі Українки)

А Лукашу        В Мавці     Д Тому, хто греблі рве   Б Перелеснику               Г Русалці Польовій

Тест 7. Жанр феєрія можна визначити словами

А музичний, музикальний, ритмічний          В фантастичний, химерний, непересічний

Б чарівний, казковий, міфічний                    Г пригодницький, авантюрний, гострий

       Тест 8. Нарис – повість – роман. Такою була жанрова еволюція твору

А «Чорна рада»                В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Б «Кайдашева сім'я»         Г «Тіні забутих предків»             

Тест 9. У вірші «Contra spem spero!» Леся Українка переосмислила міфологічний образ

А Орфея                          Б Зевса           Д Геракла              Д Аріадни          В Сізіфа

Тест 10. Повісті «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського властиві ознаки

А реалізму і класицизму                             Г неоромантизму й імпресіонізму

Б сентименталізму й бароко                       Д експресіонізму й символізму

В романтизму й неокласицизму

Тест 11. Справжнє прізвище Олександра Олеся
А Рудченко    Б Тобілевич    В Кандиба  Г Косач

Тест 12. В основу роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» лягла історія

А панів Польських       Б закріпачення України             В розбишаки Василя Гнидки

Г народного месника Устима Кармелюка           Д опришка Олекси  Довбуша

Тест 13. «Польовою  царівною» у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»називають

А Уляну   Б Мокрину   В Галю  Г Мотрю   Д Христю

Тест 14.  Рядки:     «Чого звертаєш ти до менеЧудові очі  ті  ясні,Сумні, Немов криниці дно студене?»       належать:

А Л.Українці       Б О. Олесю       В І. Франкові       Г М. Вороному    

Тест 15. Назву вірша «Contra spem  spero!» написано

А латинською мовою Б іспанською мовою В італійською мовоюГ французькою мовою

Тест 16. На початку та у фіналі «Intermezzo» з’являється образ

А мідної  єрихонської труби

Б сталевого мануфактурного верстата

В залізної руки города

Г чавунного паса залізниці

Д свинцевого тягаря  буденності

Тест17. У творі М.Вороного «Блакитна Панна» звучить мотив:

А) краси перших почуттів;

Б) цілісної, багатогранної людини;

В) возвеличення краси природи навесні;

Г) захоплення красою жінки.

Тест 18. На прощу до Києва вирушають героїня твору:

А«Кайдашева сім’я»

Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

В  «Мартин Боруля»

Г  «Момент»

Д «Тіні забутих предків»

Тест 19«Йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає...»

розмірковує оповідач твору

А Валер’яна Підмогильного

Б Ольги Кобилянської

В Юрія Яновського

Г Михайла Коцюбинського

Д Григора Тютюнника

 

Тест 20Увідповідніть справжнє прізвище автора з персонажами його твору.

Персонажі твору

А Марися та Степан Борулі

Б Омелько та Маруся Кайдаші

В Марічка та Іванко

Г Наталка та Гриць Сірки

Д Панна та революціонер

 

Справжнє прізвище автора

1 Іван Левицький

2 Михайло Коцюбинський

3 Іван Тобілевич

4 В.Винниченко

ТЕСТ 21. Правильно утворено пару «персонаж – назва твору» у рядку

А Лушня – «Наталка Полтавка»

Б Націєвський – «Мартин Боруля»

В Макогоненко – «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Г Юнона – «Мойсей»

Д Черевань – «Кайдашева сім’я»

 

ТЕСТ 22.В  уривку

Чого являєшся мені

У сні?

Чого звертаєш ти до мене

Чудові очі ті ясні,

Сумні,

Немов криниці дно студене?

провідним художнім засобом є

А паралелізм

 

Б персоніфікація

В антитеза

Г епітет

Д алегорія


 

Тест 23. Установіть відповідність

    Герой                                                                    Вчинок

1 Азазель                                                А карає пророка за сумнів

2 Єгошуа                                                 Б закликає «До походу! До бою!»

3 Датан                                                    В веде свій народ до зелі обітованої

4 Єгова                                                    Г закликає народ закидати пророка камінням

                                                                 Д намагається підірвати віру Мойсея

 

 

Тест 24. Як композиційний елемент М.Коцюбинський уводить у повість «Тіні забутих предків»

А русальні пісні          Б колядки         В щедрівки           

Г коломийки                   Д веснянки

Тест 25. Композиційну особливість драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки вказано в рядку

А розгортання подій упродовж трьох років, кожен з яких різний за настроєм

Б поділ на три дії, кожна з яких починається пейзажем відповідної пори року

В порушення хронологічної послідовності в розгортанні подій

Г перехід зі світу людей у світ природи через сни дійових осіб

ТЕСТ 26  І схочеш ти вернуть собі,

Як Фауст, дні минулі...

Та знай: над нас – боги скупі,

Над нас – глухі й нечулі…

переконаний ліричний герой твору

А Миколи Вороного

Б Лесі Українки

В Олександра Олеся

Г Павла Тичини

Д Максима Рильського

ТЕСТ 27.Хмари осінні, весна золота, молодії літа, барвисті квітки, зірка провідна – це художні образи поезії

А «Заповіт»

Б «Contra spem spero!»

В «Блакитна Панна»

Г «Чари ночі»

Д «De libertate»

ТЕСТ 28  На малюнку зображено персонажа твору

А «Гайдамаки»

Б «Енеїда»

В «Чорна рада»

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Д «Мойсей»

jj

Тест 29 У рядках

В корчах і кручах умирають міфи.

Чугайстер щез. Покаялись нявки

згадано персонажів твору

А «Мойсей»

Б «Лісова пісня»

В «Зачарована Десна»

Г «Тіні забутих предків»

ТЕСТ 30 За родовою ознакою драматичним є твір

А «Мартин Боруля»

Б «Земля»

В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Г «Тіні забутих предків»

Д «Маруся»

ТЕСТ 31. Видає себе за Хруща, Хрущова, Притику герой твору «Хіба ревуть воли, як ясла

повні?»

А Василь Порох

Б Чіпка Варениченко

В Максим Ґудзь

Г Іван Вареник

Д Грицько Чупруненко

ТЕСТ 32. Сповідь ліричного героя коханій, яка згордувала його почуттями, – це

провідний мотив твору

А «Задивляюсь у твої зіниці…»

Б «Чого являєшся мені у сні?..»

В «Contra spem spero!»

Г «Блакитна Панна»

Д «Чари ночі»

ТЕСТ 34. Занепад споконвічної важливої ролі батька в українському суспільстві,

руйнування традиційних підвалин життя селянства в пореформену добу

зображено у творі

А «Маруся»

Б «Кайдашева сім’я»

В «Мартин Боруля»

Г «Чорна рада»

Д «Наталка Полтавка»

ТЕСТ 35. Біблійний мотив каїнового гріха відчутний у творі

А «Енеїда»

Б «Мойсей»

В «Земля»

Г «Я (Романтика)»

Д «Маруся»

ТЕСТ 36. У «Лісовій пісні» слова Лукаша про солов’їв, що «вже не щебечуть, не

тьохкають, як завжди, а співають: “Цілуй! Цілуй! Цілуй!”», перегукуються

з рядками вірша

А «Чого являєшся мені у сні?..»

Б «Ви знаєте, як липа шелестить…»

В «Молюсь і вірю. Вітер грає…»

Г «О панно Інно…»

Д «Чари ночі»

ТЕСТ 37 Переліком дійових осіб починається твір, який має присвяту

А Якову де Бальмену

Б любові всевишній

В «Цвітові яблуні»

Г своєму батькові Юліанові Я. Кобилянському

Д кононівським полям

ТЕСТ 38. Послідовність розгортання подій твору «Лісова пісня» дотримано в рядку

А Лукашева сопілка будить Мавку – Килина з Лукашем жнуть жито –

Марище забирає Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею

Б Килина з Лукашем жнуть жито – Марище забирає Мавку – Лукашева

сопілка будить Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею

В Марище забирає Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею – Лукашева

сопілка будить Мавку – Килина з Лукашем жнуть жито

Г Лукашева сопілка будить Мавку – Марище забирає Мавку – Килина

з Лукашем жнуть жито – зустріч Лукаша із загубленою Долею

Д Лукашева сопілка будить Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею –

Килина з Лукашем жнуть жито – Марище забирає Мавку

ТЕСТ 39. У рядках

Кленусь тобі, веселий світе,

Кленусь тобі, моє дитя.

Що буду жити, поки жити

Мені дозволить дух життя!

провідним художнім засобом є

А порівняння

Б антитеза

В анафора

Г гіпербола

Д алегорія

ТЕСТ 40. «Апеляція! Та таку апеляцію напишіть, щоб у Красовського в носі

закрутило, щоб йому свербіло!.. Я грошей не пожалію, аби мені Красовського в острог посадить...» – вигукує персонаж твору, у якому батько

А забороняє доньці виконувати хатню роботу

Б сварить синів за нікчемні балачки у святу п’ятницю

В гостює з сином на хуторі заможного козака

Г намагається відкупити сина від рекрутчини

Д рятує односельців від повені у Великодню суботу

 

Angol nyelv, Derceni-Majercsik Etelka

Május 12

Téma: Nellie Bly

Vocabulary: creative – kreatív

                        ambitious – ambiciózus

                        determined – határozott

                        intelligent – intelligens

                        patient – türelmes

                        self-confident – magabiztos

                        stubborn – makacs

                        impressed – lenyűgözött

                        to accuse – vádol

                        insane – elmebeteg

                        investigative journalist – oknyomozó újságíró

 

Ex 2 p. 67 SB – Complete the article with suitable words( for, as, about,of, who, in, that, as) .

Listen and check your answers to ex. 2: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.html - track 2.26

 

Ex. 4 p. 67 SB – Read the listening strategy. Add one more phrase from the list below to each group.

for instance – például

for that reason – annálfogva

however – azonban

indeed – valóban

 

Ex. 5p. 67 – Listen to 6 sentences and the linking words which follow. Circle the endings (a or b) that make sense. https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.html - track 2.27

 

Ex. 6 p. 67 SB – Listen and check your answers to ex. 6. https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.html - track 2.28

Homework: Ex. 7, 8 p. 67 SB. Listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.html - track 2.29

Május 13 / 14

Téma: Non-defining relative clauses

NON-DEFINING (bővítő értelmű jelzői mellékmondat) (beírni a füzetbe)

-nem definiáló, hanem "bővítő"

-lényegtelen, nem létfontosságú frázissal/mellékmondattal bővíted az amúgy is értelmes kerek mondatot

-a "lényegtelen", extra info-t két vessző közé, vagy vessző és a mondatvégi pont közé ékeled be

-NEM HELYETTESÍTHETI a THAT egyik vonatkozó névmást sem

-NEM TÖRÖLHETŐ a beékelt bővítő félmondat vonatkozó névmása

A MELLÉKMONDAT HELYE

Az értelmező jelzői mellékmondat is mindig közvetlenül a jelzett főnév után áll.

                              

főmondat

               

The THAMES, which is London’s river, is big.

                                

mellékmondat

Néhány példa:

London-- melynek metróját "tube-nak" hívják-- az egyik legdrágább európai város.London, WHOSE underground is called the "tube", is one of the most expensive cities in Europe.

Az apai nagymamám-- aki épp most töltötte be a 85-öt-- még mindig imádja a rock zenét. My grandmother on my father's side, WHO has just turned 85, still loves rock music.

Brad Pitt, aki valójában Angelina Jolie férje, Mrs. Smith férjének szerepét játszotta a Mr. és Mrs. Smith című filmben. Brad Pitt, WHO is Angelina Jolie's husband, played the role of Mrs. Smith's husband in the movie 'Mr. and Mrs. Smith'.

Ex. 1 p. 137 SB – Complete the text with the clauses below (a-f). Add the correct relative pronoun to the start of each clause.

Ex 2 p. 138 SB – Combine each pair of sentences to make a single sentence with a non-defining relative clause. (Beírni a füzetbe)

Május 15

Téma: Non-defining relative clauses

Ex. 4 p. 68 SB – Complete sentences 1-5 with phrases a-e. You need to add the correct relative pronoun (who, which, where or whose) at the start of each phrase.

 

Ex 5 p. 68 SB – Complete the second sentence in each pair so that it means the same as the first. (Úgy egészitsd ki a második mondatot, hogy a jelentése megegyezzen az első mondattal. Használd a megfelelő vonatkozó névmást:who, which, where, whose).

Ex 6 p. 68 SB – Rewrite each pair of sentences as a single sentence with a non-defining relative clause. (Alkoss a mondatpárokból összetett  mondatokat vonatkozó névmások segítségével – írd be a mondatokat a füzetbe)

Homework: Ex 1, 2, 3, 4 p. 65 WB. (Send these exercises to me via email. Deadline: 18th May)

 

Május 18

Téma: Phrasal verbs SB p. 69

Ex 1 p. 69 SB – Read the article. What is the problem Boyan Slat is trying to solve? What is his solution? (Write your answers into your copybook.

 

Learn this! box: Separable and inseparable phrasal verbs (elválasztható és elválaszthatatlan vonzatos igék)

 1. Two-part phrasal verbs can be separable or inseparable. If the phrasal verb separable (elválasztható), the object (tárgy) can come before or after the particle (viszonyszó) (for, up, with etc.)

e.g We must work out (phrasal verb)  the answer(object). (a tárgy a vonzatos ige után áll, nem választja el)

or We must work the answer out. ( a tárgy elválasztja a vonzatos igét)

work out – kidoloz, megold

 1. When the object (tárgy) is a pronoun (névmás) (her, it, him, us, etc.) it can only come before the particle (csak a viszonyszó előtt állhat).

e.g. We must work it out. (it – object pronoun)

c) With inseparable phrasal verbs (elválaszthatatlan vonzatos ige) the object always comes after the particle, even when it is a pronoun. (Ha a vonzatos ige elválaszthatatlan, a tárgy mindg a viszonyszó után áll, még akkor is ha névmás).

e.g She looks after his dad (tárgy). or She looks after him (tárgy).

look after – gondoskodik

 1. Three-part phrasal verbs (3 részből álló vonzatos igék: 1 ige + 2 viszonyszó) are always inseparable (elválaszthatatlan).

e.g We won’t run out of money (tárgy) or We won’t run out of it (tárgy).

run out of – elfogy, kifogy

 

Ex 3 p. 69 – Find these phrasal verbs in the article in ex 1:

break up – szakit, felbomlik, darabokra tör

work out

clean up – megtisztít, takarít

throw away – eldob

come up with -  előhozakodik vmivel

end up – végez

call for – felszólít

run out of

Are they separable or inseparable? You know it by the position of the object.

Put these phrasal verbs in two groups: (Write into your copybook and learn them)

Separable phrasal verb                                                        Inseparable phrasal verb

 

Ex. 4 p. p. 69 SB

look after sb/sth/yourself – gondoskodni valakiről/valamiről/magadról

look down on sb/sth – lenézni valakit/valamit

look sth up – utánanéz valaminek

look up to sb – felnéz valakire

Answer the questions. You know whether the verbs are separable or inseparable because of the position of the object (sb/sth).

 

Ex 5 p. 69 – Match the phrasal verbs below with definitions. Is each phrasal verb separable or inseparable?

ask sb out – elhívni vkit vhová

bring sth up – felhoz, felvet

call sth off – visszavon, lefúj valamit

come across sth  - ráakad, rábukkan valamire

count on sb – számit valakire

give sth up – abbahagy valamit

hold sb up – feltart valakit

take after sb – hasonlít valakire

turn into sth – átalakul valamivé

Learn these phrasal verbs.

Homework: Ex 6 p. 69 SB + Learn the phrasal verbs.

 

Május 19

Téma: Phrasal verbs WB p. 66

Ex 1 p. 66 WB – Complete the text with the correct form of the phrasal verbs.  (Figyeljetek oda, hogy a mondat milyen igeidőben van, és olyan formában pótold be a vonzatos igéket)

Ex 2 p. 66 WB – Complete the sentences with one verb and one or two particles below. You can use the words more than once.

Ex. 3 p.66 WB – Rewrite the sentences replacing the underlined words with a suitable pronoun (it, him, her, them). Remember, pronouns go before the particle if the phrasal verb is separable.

 

Homework: Ex. 4, 5 p. 66

A munkafüzet 66. old lévő feladatokat oldjátok meg és küldjétek el nekem emailen május 20-ig.

 

Május 20/21

Test

 1. Complete the email with who, which, where, or whose.

Hi Kelly,

Thanks for the email 1___________ you sent me yesterday. You asked about my weekend job. I’m working in a shop 2___________ you can buy eco-friendly clothes − those are clothes 3___________ are made from recycled materials. Alina is working in the shop too. She’s a friend from school I’ve known since I was ten years old, so it’s great to be together at work. The other people 4___________ work in the shop are really nice too − especially the boy 5___________ job it was to show me around last week. I really like him!

Do you do a weekend job, Kelly? Write and tell me about it.

Samantha

 1. Match sentences 1−6 with adjectives and nouns A−E. Then circle the correct word to complete the sentence.
 1. You supported me when everybody was against me. Thank you for your ___________ .     £
 2. You’re very ___________ , but unfortunately we don’t live in a perfect world.                         £
 3. Einstein is one of the most ___________ people who has ever lived.                                       £
 4. It won’t be easy, but I’m ___________ to work hard and succeed.                                            £
 5. Gary is always telling people how good he is. He needs a little ___________ .                      £

 

 1. modest / modesty
 2. determined / determination
 3. loyal / loyalty
 4. idealistic / idealism
 5. intelligent / intelligence
 1. Complete the text with the words below and suitable relative pronouns (who, which, whose, where).

called Weissman Electrical     come from all over the world     everybody hates     Mum works     
name is Mr Hauptmann    

My mum’s company, 1 _______________________ , makes computer parts. Their factory employs three hundred people, 2_______________________ . The New Products Department, 3 _______________________ , is the busiest place in the factory. But my mum likes her job. And her German boss, 4 _______________________ , is really nice. My mum’s favourite thing about the job is the canteen. And the worst thing about the job? People at the factory have to wear a blue and green uniform, 5 _______________________ !

 1. Tick (P) the correct sentences. For some questions, both sentences A and B are correct.
 1. A    I want to ask out Sarah because I really like her. £

B    I want to ask Sarah out because I really like her. £

 1. A    Joshua really takes his mum after − they’re both really creative people. £

      B          Joshua really takes after his mum − they’re both really creative people. £

 1. A    Dad’s decided to give smoking up. £

      B          Dad’s decided to give up smoking. £

 1. A    The car won’t go any further because we’ve run out of petrol. £

      B          The car won’t go any further because we’ve run petrol out of. £

 1. A    They’ve called off the football match because of the bad weather. £

      B          They’ve called the football match off because of the bad weather. £

Do the test and send it to me via email. Deadline: 21st May

 

Május 22

Téma: Girlboss

Vocabulary: fashion-conscious – divatrajongó

                   retailer – kiskereskedő

                   entrepreneur – vállalkozó

                   to suspend - felfüggeszt

Ex 2 p. 70 Sb – Read the article and answer the questions. (Write the answers into the copybook)

Ex3 p. 71 Sb – Match sentences A-H with gaps 1-6 in the text. There are 2 extra sentences.

Ex 4 p. 71 Sb – Read the text again. Are the sentences true or false? Write T or F

 Homework: Ex 5 p. 71 – Complete the verb+preposition combinations with the words below. Check your answers in the text and in the sentences in exercise 3.

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem 

A 05.11-i két óránk elmarad, mivel 05.09 ünnep és ez van áttéve 05.11-re tehát az szabadnap

05.18-án van két óránk

A IV. fejezet 29 és 30 leckéjével kell foglalkozni. Beírni a füzetbe a témát, a vázlatot lejegyzetelni és megtanulni.

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/ii-vilaghaboru-tortenete-i

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/ii-vilaghaboru-tortenete-ii

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/ii-vilaghaboru-tortenete-iii

Most két filmet tettem nektek házi feladatnak, mivel ez a téma nagyon gazdag filmanyaggal rendelkezik, sőt valószínű, hogy az egyiket már láttátok is. Erről a két filmről kellene véleményt írni a szokásos módon és terjedelemben 05,21-re.

https://videa.hu/videok/film-animacio/pearl-harbor-egi-haboru-2001-1VPju9WktrmfAWLF

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-zongorista-teljes-film-tel-FblJGpyJo46I894a

Ukrajna története 

05.12-én van két óránk

Az V. Fejezet 31. és 32. leckéjét feldolgozni, a szokásos módon. A 188. oldalon készítsétek el a 11. kérdést és küldjétek el e-mailban 05.19-ig

05.13 gyakorló óra szintén Ukrajna XX. századi történetével foglalkozunk, a VI. fejezet 33-34 leckéi legyenek beírva és megtanulva.

05.19-én van két óránk a 35-36 leckék és a 05.20-i gyakorló óra a 37 lecke. Így leszünk nagyjából összhangban a világtörténelemmel.

https://videa.hu/videok/film-animacio/ellenseg-a-kapuknal-drama-tortenelmi-haborus-tAg5dpA5dlUOrnGV

Nézzétek meg a filmet és írjatok róla egy 15-20 mondatos véleményt

Magyar nép története 

Van óránk 05.14-én és 05.21-én

A 41. és 42. leckéket kell beírni a füzetbe és megtanulni.

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/magyarorszag-ii-vilaghaboruban

a videó segíti a téma elsajátítását

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

dfdfgh

A deriválás szabályai és képletei

Függvények deriváltjainak összefoglaló táblázata:

tykfh

Mértan

12.05--- Vektorok (Ismételjétek az előző hetekre küldött elméleti és gyakorlati anyagot)

redmenta Dolgozat

19.05 Ismétlés. Párhuzamosság, merőlegesség, koordináták és vektorok. Feladatok megoldása (gyakorlás discord)

Messengeren kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát

 

Földrajz, Berczky Lóránt

43. téma Dél-Afrikai Köztársaság (május 11)

Területe 1, 221 millió km2, lakossága 56 millió fő, fővárosa Pretoria. Államformája parlamentáris köztársaság, unitáris állam, területén 9 tartomány van, az országban 11 hivatalos államnyelv van.

A kontinens egyetlen fejlett országa, viszont a társadalomban jelentős életszínvonalbeli különbségek vannak.

Éghajlata trópusi és szubtrópusi. Domborzata főkép síkvidéki, keleten húzódik a Sárkány-hegység. A legfontosabb ásványkincsei: szén, vasérc, színesfémércek, arany, gyémánt, foszforit.

Népesség. Az ország népessége stabilan növekszik. Magas a természetes születésszám. A lakosság 65%-a városlakó. A lakosság etnikai összetétele rendkívül változatos, 80%-ot az eredeti népesség teszi ki, 10% az európai bevándorlók aránya, 8% Ázsiából érkezett, 2%-ot az Indiai bevándorlók tesznek ki. Ezért van az országban 11 hivatalos államnyelv. Nagyon változatos a vallási összetétel vannak keresztények, hinduk és törzsi vallások követői.

Gazdaság. Az ország ipari-agrár ország. A GDP nagyobb részét a tercier szektor teszi ki. Itt a legfontosabb a közlekedés és a turizmus. Emellett az országnak fejlett pénzügyi szektora van ami fontos pénzügyi központtá teszi Afrikán belül.

A szekunder szektorban fontos ágazat a vaskohászat és a szinesfémkohászat. Fontos még a nehézgépgyártás és az autógyártás. A vegyiparban fontos a kőolajfeldolgozás, műtrágyagyártás, műanyagok, műgyanták és a gyógyszergyártás. A könnyűiparban fontos a gyapot, a gyapju és a műszálas szövetek előállítása.

A primer szektor. Itta legfontosabb a bányaipar. Az ország jól el van látva különböző ásványkincsekkel. Ezeket és az ezekből készült alapanyagokat exportálják. Fontos még a mezőgazdaság. Az országban egyaránt jelen vannak a fejlett nagyütemi farmok és a hagyományos mezőgazdasági módszerek. Legfőbb termékek a búza, kukorica, burgonya, gyapot, szubtrópusi gyümölcsök és szőlő. Az állattenyésztésben a legfontosabb a szarvasmarha, bárány és baromfi tenyésztése.

44. téma Ukrajna helye a világ jelenlegi geopolitikai térképén. (május 18)

A geopolitika – az állam képessége megvédeni vagy megvalósítani saját nemzeti érdekeit. Az állam geopolitikai erőinek néhány válfaját különböztetjük meg: gazdasági, katonai, politikai.

Ma az államokkal egyidejűleg akti van tevékenykednek újabb „ szereplők” is: TNK-k, bankok, nemzetközi gazdasági, pénzügyi, maffia szervezetek, a kényszeritő cselekmények pedig nagyrészt nem katonai erőkkel valósulnak meg. A világ geopolitikai szerkezete bonyolódik, a politikai színpadon újabb erőközpontok jelennek meg és változott a geopolitikai régiók „mérlegének” aránya.

A XXI. században különböző geopolitikai régiók képződtek. Az erő régiói, amelyekben államok összpontosulnak – a világ „erőcentrumai”. A régió vezető országainak és a régió egészének gazdasági és politikai súlya meghatározza a hatalom egyensúlyát és a világrendszer fejlődésének irányát. Közöttük vannak az erő változatlan szubrégiói: Nyugat-Európa, Angol-Amerika, Ausztrália, Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia.

Ütközési geopolitikai régiók.  Ezek olyan területek, amelyek a nagy civilizációk és a nagy birodalmak hatalmas erőközpontjainak ütközési vonalán helyezkednek el, többnyire a világ főbb kereskedelmi útvonalainak kereszteződésében: Balti-Fekete-tengeri szubrégió, Közép-Kelet, Földközi-tengeri szubrégió, Közép-Amerika és a Karibi-medence.

Periféria geopolitikai régiók: a Szaharától délre fekvő Afrika, Délkelet-Ázsia, Közép-Ázsia, Dél-Amerika.

Ukrajna helye a világ geopolitikai térképén. A jelenlegi geopolitikai térképen Ukrajna Közép-Európa ütközési geopolitikai régiójának vezető állama.  A terület geopolitikai fekvésének sajátossága, hogy Eurázsia geopolitikai tengelyeinek érintkezésénél terül el. Elhelyezkedése Európa középső részén az ország és népei számára úgy pozitív mint negativ következményekkel járt és jár attól függően, milyen folyamatok dominálnak a régióban – együttműködős vagy konfrontáció.

A világgazdaság kialakulásával Európa középső részének, különösen Ukrajnának a területe többször került nagy államok és blokkok érdekeinek ütközési övezetébe. Az újkor és a legújabbkor  történelme folyamán Ukrajnát politikai háromszögbe szorították: Oroszország, Európa országai és a muzulmán világ. A XX. XXI. század határán pedig: Oroszország, az EU és a muzulmán világ országai közé. az 1991-ben függetlenné vált országnak ebben az erőtérben kell megtalálni a helyét és érvényesíteni saját nemzeti érdekeit.

(A jegyzetet kérem beírni a füzetbe a zárójelben megadott dátummal).

 

Biológia, Pető Nikolett

(május 12- május 22)

 

 1. Az emberi öröklődés típusai (36 §)

Jegyzet + berajzolni a 36.1 ábrát a 133 oldalon!

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/7/kuruczrozsa-csalad/3_genealgiai_tblk.html

Feladat:készíts őstáblát a felmnenőidről (min. 3 nemzedék)! Szerkesztésekor vedd figyelembe a jelzéseket!!!

 

 1. Az ember multifaktoriális bályegeinek öröklődése (37 §)

Jegyzet

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0079_szalai_genetika_hu/ch09.html

https://www.videoklinika.hu/video/multifaktorialis_oroklodes

A kidolgozott házi feladatokat  május 22ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A természetes és mesterséges szálak

Lejegyzetelni: 34§, berajzolni a 7. vázlatot!

Válaszolni: 250. kérdésre!

Téma: Származási kapcsolatok a szerves anyagok között.

Lejegyzetelni: 35§!

Megoldani: 256. feladatot!

Határidő: május 17.

Téma: Biológiailag aktív anyagok.

Lejegyzetelni: 36§!

Válaszolni: 261, 262, 265 kérdésekre!

Téma: A szerves kémia szerepe az új anyagok létrehozásában.

Lejegyzetelni: 37§!

Készítsetek beszámolót vagy prezentációt az alábbi témák egyikéből:

 1. A kémia szerepe az új anyagok létrehozásában.
 2. A szerves kémia és az élelmiszerprobléma.
 3. A szerves kémia és az ember egészsége.
 4. A szerves kémia a boitechnológiában.

Határidő: május 24.

 

Fizika, Tar István

Tankönyv:

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Fizika-2018-V.-H.-Barjahtar.pdf

Házi feladat:

39. §. Dátum: 2020. április 11.

40. §. Dátum: 2020. május 18.

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, tanuljátok is meg, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! A cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

Nagyon fontos!

cghj

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Igyekeztem minden korosztály számára érdekes gyakorlatokat keresni, remélem sikerült és mozogtok eleget. Az alábbi linkek közül, amelyik szimpatikusabb YouTube-on fel tudtok iratkozni a videó szerkesztőjéhez és úgy látni fogjátok a legfrissebbeket belőlük.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=UV5v0Pnh_E4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=NrVgd-kC2rs
 3. https://www.youtube.com/watch?v=xEYm6ryNWDkNyújtáshttps://www.youtube.com/watch?v=LMwIrrBJVK4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
 5. https://www.youtube.com/channel/UCpJ4Xd1PGkAN2bsdbW9WPMA/videos (A nagyobb lányok figyelmébe ajánlom Rubint Réka YouTube csatornáját, ami heti 3x frissül újabb videókkal).

 

Jó tornázást és mozgást kívánok Mindenkinek!

fdg

 

 

hbh

 

 

Április 27-május 8.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az április 27-május 8 közötti házi feladatokat

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/Messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com!

Ide küldjétek el a beadandó feladatokat is! A korábbi beadandókat legkésőbb április 30-ig küldjék el az adósok. Ha valaki nem kapott visszajelzést írásban a beküldött munkájára, írjon nekem a Messengeren!

Magyar nyelv

Április 27. Stílushatás a szószerkezetek szintjén

Olvassátok el a tk. jegyzetét a témáról a 138–139. oldalon.

A füzetbe írjátok be a 176., 178. feladatokat.

 

Április 29. Helyesírás

Helyesírási szótárak, elektronikus-helyesírás ellenőrző programok használata

(Az óra anyagát gyakornok készítette elő.)

Olvassátok el az alábbi összefoglalót!

A magyar helyesírás a magyar nyelv írásának szabályozott módja. Az aktuális szabályrendszert A magyar helyesírás szabályai 2015-ös, 12. kiadása tartalmazza. A helyesírási szabályok közmegállapodáson alapulnak, vagyis elősegítik a helyesírási egységet. A szabályok ugyanakkor rugalmasak is, azaz igazodnak a nyelvi változásokhoz. Ezért bizonyos kommunikációs helyzetekben (például: chatszövegben, baráti levélben, szépirodalmi alkotásban) lehetnek helyesírási szabályoktól eltérő alakok. A normakövető íráshoz azonban ismerni kell a helyesírás szabályait.

Mire jó a helyesírás?

Az írás szabályozásának célja az egységesség megteremtése, ezáltal az írás-olvasás folyamatának minél gyorsabbá és könnyebbé tétele. Ha megtanuljuk és gyakorlással rögzítjük a szabályokat – és a kivételeket –, nem kell sokáig gondolkodnunk azon, mit hogyan írjunk. A pontos írásjelhasználat gesztus az olvasó felé: segítjük őt abban, hogy könnyebben megértse az általunk írottakat. A helyesírás fontos szerepet kap: a munka világában, hivatalos ügyeink intézése során, a közéletben, a médiában. Az iskolából kikerülve tehát hasznát fogod venni a helyesírásra vonatkozó ismereteidnek.

A magyar írás és helyesírás jellemzői

Írásunk betűíró, latin betűs, hangjelölő, helyesírásunk értelemtükröző.
A magyar helyesírást hangjelölőnek szokták nevezni, bár az általad tanult fogalmak pontos használatával fonémajelölőnek kellene hívnunk. A fonémajelölő írások többnyire egy-egy fonémát – hangtípust – feleltetnek meg egy-egy betűnek.

A helyesírás alapelvei

A négy alapelv:

a kiejtés szerinti írásmód (pl. szekrény, lányok),

a szóelemző írásmód (pl. mondja, kulcscsomó),

a hagyományos írásmód (pl. lyuk, Batthyány),

valamint az egyszerűsítő írásmód (pl. könnyen, tollal).

Magyar helyesírási szótár az Akadémiai Kiadó helyesírási szótára. A legutóbbi kiadása 2017-es, amely már a magyar helyesírási szabályzat 12. kiadását tükrözi. Hivatalos rövidítése az MHSz.

2017-es kiadás. Teljes mértékben igazodik a 2015-ös új helyesírási szabályzathoz. Anyaga az előző helyesírási szótáréhoz képest mintegy 30 000 új elemmel bővült, az azóta elavulttá vált elemek pedig kimaradtak belőle: így összesen 160 000 szót és szókapcsolatot tartalmaz.

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet hivatalos szótára oldalán:

elolvashatjuk az aktuális magyar helyesírási szabályzatot,

online keresőjébe beírhatjuk a keresendő szót, s rögtön megnézhetjük a hozzá tartozó szabályt is,

külön-külön keresőeszköz van a külön vagy egybeírásra, a helyességre, a nevekre, számokra, dátumokra és az elválasztásra,

illetve ábécésorrendbe rendezhetjük a beírt listánkat,

egy beágyazható alkalmazást (online szótárat) is találunk.

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet hivatalos szótára oldala: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest

Az új helyesírási szabályzatban levő változások: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/A_magyar_helyesiras_szabalyai_Valtozasok.pdf

Feladatok:

Olvassátok el a jegyzetet, illetve a könyvben (203. old.) az erre vonatkozó részt, majd e kettő alapján készítsetek jegyzetet a füzetetekbe.

Válaszoljatok az alábbi kérdésekre:

Mennyire tartod fontosnak a mindennapi életben, hogy alkalmazd a helyesírási szabályokat?

Elítélendő vagy elfogadható, ha valaki sok helyesírási hibával ír?

 

Április 30. (2 óra)

Stílushatás a mondatok szintjén

Olvassátok el a magyarázatot: tk., 140–141. old.

Feladat: írjatok a füzetbe 3 olyan részletet bármely szépirodalmi mű(vek)ből, amelyek egyikében túlnyomórészt kijelentő, a másikban többségében felkiáltó és/vagy felszólító mondatok vannak, a harmadikban pedig az átlagnál jóval több a kérdő mondat. 5-6 mondatban hasonlítsátok össze a 3 szöveg hangulatát, stílushatását.!

 

Május 4.

A stílushatás költői eszközei. A szóképek

NYOMTASSÁTOK KI külön lapra és ragasszátok be a füzetbe a szóképek alábbi összefoglalóját!

A szépirodalmi stílus: írott stílusréteg, a legesztétikusabb, legválasztékosabb nyelvváltozat. Sajátosságai:  - sűrített kifejezésmódú, újításra törekvő;  - képszerűség, eredetiség, megformáltság jellemzi; többféle értelmezési lehetőségű; a poétikai funkció is jellemző rá.

A képszerűség eszközei: a szóképek vagy trópusok, illetve az alakzatok.

A szóképek:

I. Hasonlóságon alapuló szóképek:

 – metafora: hasonlóságon alapuló névátvitel, az azonosító és az azonosított közös jegyei alapján.Fajtái: a) teljes alakú: az azonosító és az azonosított megléte jellemzi. Pl.: „Kikelet a lyány, virág a szerelem"; „…börtönéből szabadult sas lelkem…”(Petőfi). b) egytagú vagy egyszerű: az azonosított hiányzik. Pl.: „Amott ül egy túzok magában" (=Toldi)

 – megszemélyesítés: elvont dolgog, élettelen tárgy vagy természeti jelenség felruházása emberi tulajdonságokkal, érzésekkel, cselekedetekkel. Pl.: „Énhozzám is benézett a karácson", rámosolyog a szerencse…

 – allegória: kettős értelmű kép, 2 formája lehet: 1. elvont fogalomnak, erkölcsi eszmének érzékelhető képben vagy képsorban való ábrázolása, vagy megszemélyesítése. Pl. Igazság, Béke; Csokonai: A Reményhez

2. folyamatosan kifejtett metafora egy egész művön keresztül. Pl.: Tompa Mihály: A madár, fiaihoz

II. Hasonlóságon és érintkezésen alapuló szóképek:

 – szinesztézia: a különböző érzékterületekhez tartozó képzetek összekapcsolása egy képbe. Pl.: „Lila dalra kelt egy nyakkendő”, szúrós tekintet.

 – szimbólum (jelkép): gondolati tartalom kifejtése képben, melynek lényege a sejtetés, nem a megértés. Pl.: Ady Endre: A magyar Ugaron, vagy a „Tűz” szimbóluma; „A lelkem – fekete zongora”

III. Érintkezésen alapuló szóképek:

 – metonímia (névcsere): két fogalom egymásra vonatkoztatása tér-idő-anyagbeli,   ok-okozati érintkezés alapján. Pl.: asztalt bont, istenharagja

 – szinekdoché (együttérzés, veleérzés): a metonímia azon fajtája, amely a rész-egész, nem-faj felcserélődéséből adódik

      Pl.: a hegy leve, 2000 lelkes falu, 11 fős csapat

 

Nem szóképek, de ezekhez kapcsolódó stiláris eszközök:

-     hasonlat: egy hasonlított dolog és egy hasonló párhuzamba állítása a közös jegy alapján a mint kötőszóval („Ritka, mint a fehér holló”)

 • körülírás: más néven nevezés („Midőn ezt írtam tiszta volt az ég

                                                           zöld ág virított a föld ormain")- Tavasz volt.

 • eufemizmus: enyhébb kifejezésekkel a durvaságot elkerülő körülírás („élete   gyertyáját soknak eloltátok" ; „eltávozott az élők sorából")

 

Feladat: Írjatok a füzetbe szépirodalmi művekből 2-2 példát az I. csoportban meghatározott szóképekre!

(Folytatjuk a témát egy következő stilisztikaórán!)

 

Május 6. Helyesírás

Gyakorlati foglalkozás

Írjátok be a füzetbe a gyakorlatokat! Fénykép formátumban továbbítsátok a címemre május 11-ig!

 1. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú magánhangzót vagy mássalhangzót!

b __ slakodik                                                            er __ lködik                        a __ ergia                           

s __ ba __ ancs                                                        ut __ lér                               a __ iteráció

d __ lőre jut                                                              bölcs __ de                         e __ éle

c __ vis                                                                        hadiá __ apot                    a __elé

j __ dáspénz                                                             a __ likál                              diagra _

2. Tedd felszólító módúvá az igéket és írd be a mondatba! (Pl. Megnézem a képet. – Hadd nézzem meg!

A fiú játszik. Hadd _____________________ !

A csapból folyik a víz. Hadd __________________ !

Éva elhiszi a mesét. Hadd _____________________ !

Kinyitjuk az ablakot. Hadd ____________________ ! 

3. Az alábbi szavakban [j] vagy  [jj] hang hallatszik. Jelöld őket a megfelelő betűkkel, ahol szükséges!

muszá __ , in __ ekció, seké __ , felbo __ dul , bo __ hos, bo __ ong, fele __ t, megse __ t, almamo__ , A __a Szófi __ a, la __ bi, la __ ikus

4. Válaszd el a szavakat minden lehetséges helyen!

absztrakt ___________________                           lexikon ______________________________

anarchista __________________                            Báthory ______________________________

anatómia ____________________                        Moliére ______________________________

dodzsem ____________________                         Fidzsi  _______________________________

viasszerű ____________________                         madáchi ______________________________

5. Írd le betűrendben a szavakat!

fösvény, folklór, folklorista, földesúr, főbenjáró, föderáció, föveny, Fönícia

__________________________________________________________________________

 

Május 7. (2 óra)

A szóképek (a téma folytatása az előző stilisztikaóráról)

Írjatok ki 2-2 példát szépirodalmi művekből a szóképek II. és III. csoportjának minden fajtájára, valamint a hozzájuk kapcsolódó ún. stiláris eszközökre!

 

Magyar irodalom

 

Május 8. (2 óra)

Készítsetek részletes jegyzetet Kazinczy Ferenc munkásságáról és a nyelvújítási harcról (119– 122. o.).

Érdekes: https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/kazinczy-ferenc-es-nyelvujitas

 

Világirodalom

Április 29. (2 óra)

A.Sz. Puskin élete és munkássága. Az Anyegin

 

A téma nincs a tankönyvben, viszont Puskin a világirodalom egyik legismertebb orosz képviselője, az Anyegin pedig máig művészi adaptációk tárgya.

Ezért az alábbiak vagy más internetes források felhasználásával készítsetek minimum 5 A4-es oldal terjedelmű referátumot a fenti címmel (12-es betűméret, 1,5-es sorköz), amelyet szöveges dokumentumként küldjetek el nekem május 11-ig.

 

(Az órák anyagát gyakornok készítette)

1799. június 6-án, a Julián-naptár szerint: május 26-án született Moszkvában. Ereiben anyai dédapja, Abram Petrovics Hannibal, Nagy Péter cár abesszin tisztje révén (aki tábornoki rangig jutott) afrikai vér is csörgedezett. Erről szól Puskin Nagy Péter szerecsene című elbeszélése. 1811-től a Pétervár közelében fekvő Carszkoje Szeló-i líceum növendékeként mutatta meg először tehetségét. 1817-ben elvégezte a jó hírű gimnáziumot. Még ugyanebben az évben belépett a Zöld lámpa nevű irodalmi társaság tagjainak sorába, mely kapcsolatot tartott a dekabristákkal. Kitiltották az egyetemről, de ekkor már megalapozott költői hírneve volt. Mivel egymásutánban születtek lázító hangú költeményei, a cár 1820-ban száműzte.

Először Kisinyovba került, majd Odesszába és a Krím-félszigetre. A száműzetés ideje alatt bejárta a félszigetet és a Kaukázust. Úti élményei megjelennek a Kaukázusi fogoly és a Bahcsiszeráji szökőkút című műveiben.

1824-ben visszatérhetett a száműzetésből, de anyja Pszkov környékén fekvő mihajlovszkojei birtokát nem hagyhatta el.

Moszkvába, illetve Szentpétervárra csak 1826-ban juthatott vissza, amikor az újonnan trónra lépett cár, I. Miklós udvarába rendelte. Visszatérte után műveit – megjelenésük előtt – személyesen az uralkodó cenzúrázta.

1830-ban bolgyínói birtokukon tartózkodott és rendkívül termékeny alkotói esztendőt hagyhatott maga után. Még ugyanebben az évben feleségül vette Moszkva kiemelkedő szépségét, a 18 esztendős Natalja Nyikolajevna Goncsarovát, s Péterváron telepedtek le. Négy gyermekük született, két fiú s két leány (Marija Alekszandrovna, Alekszandr Alekszandrovics, Grigorij Alekszandrovics és Natalja Alekszandrovna). A költőt állami szolgálatra kötelezték.

1831-ben megismerkedett Gogollal, akivel haláláig jó kapcsolatot tartott fenn.

1833-34-ben ismét a bolgyínói birtokon élt. 1834-ben, hogy becsvágyó feleségének igényeit ki tudja elégíteni, udvari állást vállalt, de csak a legalacsonyabb udvari címet (kamarás-apród) kapta meg.

1837-ben, egy affért követően, felesége jó hírének megvédése céljából párbajozott az őt provokáló emigráns Georges Charles d'Anthès francia kalandorral. A párbajban súlyosan megsebesült, amibe harmadnapra, február 10-én (a Julián naptár szerint január 29-én) Szentpétervárott belehalt.

Lermontov A költő halála című versében örökítette meg Puskin emlékét:

Meghalt a költő! Tisztasága

rabját gonosz szó fente be

bosszús szívét golyó találta,

aláhorgadt nemes feje!…

S mert alantas sértés, gyalázat

nagy lelkén nem száradhatott,

mint annyiszor már, maga lázadt

a világ ellen – s most halott!… (részlet, ford. Lator László)

Puskin szabadkőművességét ugyan egyesek megkérdőjelezik, de azt egyértelműen igazolja egy naplóbejegyzése és egy levele: Puskin 1821-es naplójában ez szerepel: „Május 4-én felvettek a szabadkőművességbe.” Zsukovszkijnak 1826-ban írt levelében található a következő mondat: „Szabadkőműves voltam a kisinyovi páholyban, pont abban, amely miatt az összes oroszországi páholyt betiltották.” Ez az ironikus véleménye feltehetőleg abból származott, hogy I. Sándor cár nem sokkal belépése után, 1822-ben betiltotta országában a szabadkőművességet.

Egyik állami tisztségéhez 1832-ben olyan nyilatkozatot kellett aláírnia, amelyben kijelenti, hogy nem volt sem szabadkőműves, sem más titkos társaság tagja. Ezt Puskin megtette, de soha senki nem rótta fel neki – pedig a titkosrendőrség révén az illetékesek nyilvánvalóan tudtak mind szabadkőműves, mind más társaságokban játszott szerepéről.

Munkássága:

Pályakezdése (1811–1820)

A költészet a szabadságot jelenti számára, a Carszkoje Szeló-i líceumban (1811) ismerkedik meg a szabadgondolkodás szellemével, a líceumban főleg a klasszicizmus kultusza uralkodik. A diákok verseket, költeményeket, antológiákat, folyóiratokat írnak. Legfőbb eszméik közé tartoznak a hedonista életelvek, a nemzeti szabadság és felvilágosodás szabad gondolatai.

Indulása, eszmélése: 14 évesen a Vesztnyik Jevropi közli első költeményét, majd 15 évesen a 18. század népszerű orosz költőfejedelme, Gyerzsavin[4] a líceumban költővé avatja, s Puskint, mint „a második Gyerzsavint” említi. Ifjúkori lírájában a dekabristák eszmeköre jelenik meg. Liberális irodalmi társaságok ülésein vesz részt, szatirikus dalokat és epigrammákat illetve politikai verseket ír a rabság és rabszolgaság ellen (pl: Óda a szabadsághozCsaadajevhezA falu). Költeményeinek közös jellemzője a politikai szabadság követelése, a blaszfémikus és a társadalmi ízlés elleni lázadó hang. Ars poeticája ekkor: a művészet a tiltott dolgok színtere. Megírja első nagyszabású elbeszélő költeményét: a Ruszlán és Ludmíla 1820-ban születik meg.

Romantikus korszaka (1820–1830)

Száműzetésében írja az ún. déli elbeszélő költeményeket, A kaukázusi fogoly (1821), A bahcsiszeráji szökőkút (1824) és a Cigányok (1824) című alkotásait. Romantikus poémáiban már ekkor felbukkannak a realista jegyek.

1825–26-ban hazatér Mihajlovszkojéba, anyja birtokára, ahol egyetlen társa a dajka, Arina Rogyionovna. Költeményeiben balsejtelmek és tűnődések, merengő hang, az elmúlás gondolatai jelennek meg.

Történeti tárgyú munkákba kezd, s megszületik a Borisz Godunov (1825), amellyel megváltoztatja az orosz drámát. Később is ír történelmet feldolgozó munkákat, de utóbbiakban már nem maga az orosz történelem, hanem a művészet és az emberi szenvedélyek felé fordul érdeklődése, mint Mozart és Salieri (1830) illetve A kővendég (1830) című műveiben.

Romantikus életsorsokat és történeteket prózában is feldolgoz, erről árulkodnak Néhai Petrovics Belkin elbeszélései (benne A lövésA postamesterA parasztruhás kisasszonyA hóvihar), és A pikk dáma. Célja az egyszerű és tömör fogalmazás.

Puskin a dekabrista mozgalom bukása után ismét a nemzeti történeti poéma és regény felé fordul: barátai emlékére írja az Üzenet Szibériába című versét. Költészetében folytatódik a szabadság gondolatának növekedése, s magát a váteszköltő szerepében látja, amiről árulkodik például A próféta (költemény). Nagy Péter korát a nemzeti szerveződés idejének érzi, s úgy reméli, hogy létrejöhet I. Miklós alatt is egy hasonló Oroszország. E gondolat több művében is megjelenik (Nagy Péter szerecseneCsaládfámPoltavaA bronzlovas). A történelmi ábrázolás csúcspontját A kapitány lánya (1836) című regénye jelenti.

Puskin népköltészet iránti vonzódása szorosan összefügg a történelmi érdeklődés gondolatkörével. Régi dalok, mondák motívumai elevenednek meg műveiben, majd az 1830-as évek elején meséket ír, a híresebbek közé tartoznak a Mese Szaltán cárról vagy a Mese a halászról meg a kis halról. Ekkor keletkezik befejezetlen verses drámája, A sellő is. Művészetében egyesül a folklór hagyománya és a fennkölt irodalom.

Romantikus korszakának és életművének csúcspontját világhírű verses regénye, az Anyegin megírása jelenti. Egy 19. századi ifjú nemes ábrázolásával a felesleges ember életérzésének rajzát adja, s mindeközben körképet nyújt az orosz életről, társadalomról. Világos és egyszerű stílusban, ám kiforrott zeneiséggel, az anyegini-strófa eszközével. Már ajánlásában is az olvasót célozza meg:

Nem a hideg, kevély világnak,

Neked szántam regényemet.

Bár adhatnék a hű barátnak

Ennél méltóbb hűségjelet,

Méltót hozzád, szép tiszta lélek,

Te szárnyaló és egyszerű,

Kiben költői álmok élnek,

S álmában élet van, s derű.

Vedd elfogult kezedbe, kérlek,

Pár tarka fejezet csupán,

Van köztük bús is, van vidám is,

Van népies és ideális;

Kissé gyarló gyümölcs talán:

Sok zsenge s hervadt színű évem,

Mulatság, ihlet s egy sereg

Álmatlan éj, borús kedélyem

S hűvös látás termette meg. (ford. Áprily Lajos)

A romantika klasszicizálása, út a realizmus felé (1830–1837)

1830-ban a költő a Lityeraturnaja Gazetában ír, mely a dekabristák finomabb hangján szól. Az időszak azonban nemzetközi viszonylatban is forrongó eseményekkel szolgál, egymást követik a koleralázadás, a lengyel forradalom és a párizsi felkelés. A lengyel ügy „családi pöranyag” volt Puskin szemében, s hatására alkotja az Oroszország rágalmazóihoz és A borogyinói évforduló című munkáit. Az irodalmi életben 1836-tól a Szovremennyik (jelentése: Kortárs) című folyóirat révén irodalomszervezőként is szerepet játszik. Folyóiratát Szentpéterváron 30 éven át adták ki.

Művei:

Költeményei:

Óda a szabadsághoz

Csaadajevhez: a nemesek szabadságtörekvéseiről szól.

1818

A nap tüzét

A tőr

A fogoly

Madárka

A magvető

A könyvárus beszélgetése a költővel

A tengerhez, xxx-hoz (1825)

Téli este

A próféta: a műben magára veszi a látnokköltő szerepét.

Téli utazás

Üzenet Szibériába: a dekabrista felkelés üldözöttjeinek üzen, buzdítva őket, hogy nemsokára eljön a szabadság.

A költő és a tömeg

Téli reggel: szerelmi költemény.

Szerettem önt

Az emlékmű

Prózai és verses epikai művei:

Ruszlán és Ludmíla (Руслан и Людмила) (1820) verses mese, első nagyszabású elbeszélő költeménye

A kaukázusi fogoly (Кавказский пленник) (1822) poéma

A bahcsiszeráji szökőkút (Бахчисарайский фонтан) (1824) poéma

Nagy Péter szerecsene (1826) elbeszélés, első prózában írt epikus munkája. I. Péter kora felé fordul, s onnan merít történelmi példát.

Cigányok (Цыганы) (1827) poéma, drámai költemény, melynek alaptétele, hogy az emberi szabadság a természetességben keresendő. Ám ezt megcáfolja Epilógusában, amelyben arról olvashatunk, hogy a világból a szabadság teljesen kiveszett.

Poltava (Полтава) (1829) témája Nagy Péter cár győzelme XII. Károly svéd király felett a poltavai ütközetben, 1709-ben.

Néhai Ivan Petrovics Belkin elbeszélései (Повести покойного Ивана Петровича Белкина) (1831) elbeszélésciklus, az orosz novella megújítása öt történettel, melyekben az egyszerű kisemberek sorsa felé fordul.

A lövés (Выстрел)

A hóvihar (Метель)

A postamester (Станционный смотритель)

A koporsókészítő (Гробовщик)

A parasztruhás kisasszony (Барышня-крестьянка)

Dubrovszkij (Дубровский) (1832–33, megj. 1841) regény, amely valódi történet alapján született.

A bronzlovas (Медный всадник) (1833) poéma, témája Péter cár hősiessége.

A pikk dáma (Пиковая дама) (1833) elbeszélés

Anyegin (Евгений Онегин) (1833) verses regény, Puskin legismertebb műve, életének főműve, "az orosz élet enciklopédiája" (Belinszkij).

A kapitány lánya (Капитанская дочка) (1836) regény, a Pugacsov-felkelés feldolgozása, a romantika és realizmus elemei keverednek a műben.

Meséi:

Mese a pópáról meg Baldáról, a szolgájáról (Сказка о попе и о работнике его Балде) (1830)

Mese Szaltán cárról meg a fiáról, a dicső és hatalmas Gvidon hercegről, meg Lebegyről, a gyönyörű cárlányról (Сказка о Царе Салтане) (1831)

Mese a halott cárkisasszonyról és a hét vitézről (Сказка о мертвой царевне и семи богатырях) (1833)

Mese a halászról meg a kis halról (Сказка о рыбаке и рыбке) (1835)

Mese az aranykakasról (Сказка о золотом петушке)

Drámai művei:

Borisz Godunov (Борис Годунов) (1830) történelmi dráma, színmű, a shakespeare-i dráma felelevenítése és az orosz dráma megújítása, a tömeg történelemalakító szerepéről szól.

Mozart és Salieri (Моцарт и Сальери) (1832) dráma

Lakoma pestis idején (Пир во время чумы) (1833) dráma

A fukar lovag (Скупой рыцарь)(1836) dráma

A kővendég (Каменный гость) (1839 megj.) dráma

A sellő (Русалка) verses dráma, befejezetlen

Egyiptomi éjszakák

Tanulmányok, értekezések:

A Pugacsov felkelés története (История Пугачева) (1833–36), értekezés

 

 

Május 6. (2 óra)

Puskin: Anyegin

(Folytatás)

Az Anyegin vagy Jevgenyij Anyegin (oroszul: Евгений Онегин) Alekszandr Szergejevics Puskin romantikus verses regénye, az orosz irodalom egyik klasszikusa. Belinszkij az orosz élet enciklopédiájának nevezte, mert a szöveg a 19. századi viszonyokat több síkon, szociográfiailag is ábrázolja, így az olvasó elé tárulnak többek között az irodalom, az orosz irodalmi élet problémái, az orosz nyelv használatának problémája, az oktatás helyzete, a város és a falu ellentéte. A világirodalom egyik klasszikus alkotása, máig készülnek alapján adaptációk (opera, film).

A mű címszereplője Jevgenyij Anyegin, az ifjú örökös, dandy, akinek útkereséséről szól a regény. Sok mindenben kipróbálja magát, művész akar lenni, majd tudós, belekóstol a földesúri szerepbe, de azt is elunja. Erőt vesz rajta az életuntság, a világfájdalom, Anyegin alakjával Puskin továbbfejlesztette az orosz irodalomban később oly meghatározóvá váló „felesleges embert”.  Anyegin megismerkedik Tatjana Larinával, aki azonnal beleszeret a fiatalemberbe, ám Anyegin visszautasítja a lányt. Anyegin barátja Vlagyimir Lenszkij, akit Anyegin féltékennyé tesz azzal, hogy Tatjana húgának, Olgának udvarol. A műben fontos szerep jut a narrátornak, akinek jelenléte – a romantikára jellemző módon – a valóság illúzióját hivatott erősíteni, mintha megtörtént eseményt tárna az olvasók elé. Az elbeszélő különféleképpen viszonyul az egyes szereplőkhöz, Tatjanát kedveli, Lenszkijt bár nagyra becsüli, halála után rámutat eszméinek életképtelenségére is. Anyeginhez bonyolult viszony fűzi, gyakran puskini életrajzi elemek is feltűnnek (például a száműzetés), egyszerre szereti és bírálja a főszereplőt. Anyegin útkeresése egyben Puskin saját útkeresése is.

Keletkezése

Puskin hosszú ideig, pontosan hét évig, négy hónapig és 17 napig dolgozott az Anyegin szövegén. 1823. május 9-én kezdett hozzá Kisinyovban (ma: Chișinău), ahová I. Sándor cár küldte politikai nézetei és életmódja miatt. Részenként jelentette meg, saját feljegyzései szerint 1830. szeptember 25-én fejezte be Bolgyinóban, bár Anyegin levele Tatjanához 1831. október 5-én született. Az első fejezet 1825 februárjában látott napvilágot, a második fejezet 1826 októberében, a harmadik 1827 októberében. 1828 elején egyszerre két fejezet is megjelent, a negyedik és az ötödik, márciusban pedig a hatodik. Két év szünet után, 1830 márciusában került az olvasók elé a hetedik fejezet, 1832 januárjában pedig a nyolcadik. 1830. október 19-én Puskin elégette a tizedik fejezetet (Anyegin utazása lett volna eredetileg a nyolcadik, a végső kiadásban megjelent nyolcadik fejezet pedig eredetileg kilencedik fejezet lett volna; összesen pedig 25 fejezetet tervezett, végül azonban nem írt többet). Egységes kiadásként 1833 márciusában jelent meg. Jurij Lotman szerint ez a hosszú alkotóidő az oka annak, hogy a műben több helyen is ellentmond önmagának az író. Így például a harmadik fejezet 31. strófájában a narrátor elmondja, hogy nála van Tatjana levele, „Szentségként őrizem, becézem, / S betelni nem tudok vele”, a nyolcadik fejezetben azonban Anyegin őrzi azt: „A lány, ki írott vallomásban / - Az írást még őrizgeti - / Feltárta hű szívét neki”. A mű néhol töredékes, ami egyrészt a korabeli cenzúrának köszönhető, másrészt azonban a romantika töredékkultuszával is magyarázható: egyes sorokat elhagy a költő, mert nem elégedett vele, míg más sorok a romantika elérhetetlen tökéletesség-eszménye miatt „megírhatatlanok”.

Műfaj, témaköre, szerkezete

Az Anyegin a romantika korszakában született, de legalább ennyire magán viseli a realizmus jegyeit is. Utóbbi leginkább az orosz élet szociográfiájának hiteles lefestésében rejlik, ami miatt Belinszkij az „orosz élet enciklopédiájának” nevezte. Műfaja verses regény, melyet George Byrontól kölcsönzött, főként a Childe Harold zarándokútja című műve volt Puskinra nagy hatással. Ez egy kevert műfaj, a cselekményesség miatt az epika műnemébe tartozik, ugyanakkor lírai jellegű is, az író a hősökkel kapcsolatos érzéseit, a történésekkel kapcsolatos gondolatait is megosztja az olvasóval. Anyegin az epikus, az író (narrátor) pedig a lírai főhős. A mű jambikus ritmusú, úgynevezett Anyegin-strófában íródott: υ – | υ – | υ – | υ – | (υ), rímképlete AbAbCCddEffEgg.

Szerkezetét tekintve az Anyegin szimmetrikus, átgondolt mű, nyolc fejezetből áll. Az első fejezet a pétervári aranyifjak életét mutatja be, a második az ezzel teljesen ellentétes vidéki, földesúri világot, a harmadik és negyedik fejezetben bontakozik ki Tatjana és Anyegin története, az ötödik fejezet amolyan középpontként szolgál, falusi babonák közepette Tatjana megálmodja szerelmük tragikus végét, a hatodik fejezet a csúcspont, Lenszkij halála a párbajban; a fejezet végén Anyegin elutazik, Tatjana pedig Moszkvába kerül. A nyolcadik fejezet zárja le a szimmetriát, ezúttal Anyegin esik szerelembe, és Tatjana az, aki elutasít. A cselekményt átszövi Puskin személyes története is, mindezek ellenére azonban a történet rendkívül egyszerű, ami inkább a realista irányvonalat erősíti, a romantika egyik jellegzetessége ugyanis a szövevényes, több szálon futó cselekmény. A pétervári nemesség élete tárul az olvasó elé, miközben szemtanúja lehet Jevgenyij és Tatjana be nem teljesülő szerelmének. A mű fő témája az orosz nemesek tartalmatlan, céltalan élete, a spleen vagy világfájdalom, ami miatt Anyegin is unja az életét és nem találja a helyét. Puskin rokonszenvezik főhősével, de ugyanakkor kritikusan is szemléli őt. Anyeginben megvan a képesség a változásra, az értelmes életre, hiszen író akar lenni, frissen örökölt gazdaságában reformokkal kísérletezne, ám hiányzik belőle a kitartás és az akaraterő, felületesnek bizonyul emberi kapcsolataiban is, pillanatnyi érzelmei alapján dönt. Puskin kritikusan szemléli Lenszkij romantikus, idealista eszméit is, melyek a fiatalember értelmetlen halálával együtt pusztulnak el, rámutatva életképtelenségükre. Anyeginben teljesedik ki tehát az orosz irodalomra oly jellemző „felesleges ember” típusa. Puskin finom ecsetvonásokkal ábrázolja az orosz irodalom egyik legemlékezetesebb nőalakját, Tatjanát is. Tiszta és nemes, kötődik az orosz földhöz, a hagyományokhoz, bár Anyeginhez írt levelét franciául fogalmazza, ami utal a korabeli nemesi származású lányok neveltetésére. Fiatalkorában Tatjana felülemelkedik a társadalmi szokásokon, hiszen a korabeli orosz társadalomban illetlenség volt egy nőnek kezdeményeznie és feltárnia szívét egy férfi előtt. Később, amikor már férjezett, és Anyegin ír hozzá szerelmes levelet, Tatjana mégis tiszteletben tartja a társadalmi elvárásokat, és egy erkölcsös, férjezett asszonyhoz méltóan visszautasítja Anyegint, a férfival ellentétben meggondoltan, a következményekre is gondolva dönt, ezzel erkölcsileg felülemelkedik Jevgenyijen.

Történet

Jevgenyij Anyegin egy orosz aranyifjú, aki unja az életét. Vidéki házat örököl elhunyt nagybátyjától, és oda költözik. Megismerkedik a fiatal, idealista Vlagyimir Lenszkijjel, akivel barátságot köt. Lenszkij Olga Larinának udvarol, és egy nap magával viszi Anyegint vacsorázni a lány otthonába. Olga testvére, Tatjana, beleszeret Anyeginbe, és még aznap este szerelmeslevelet ír neki, ahogy azt kedvenc francia regényeinek főhősnői tennék, ám a korabeli orosz társadalomban illetlen egy nőnek ilyet cselekednie. Anyegin nem válaszol rá, később, egy személyes találkozó alkalmával azonban finoman visszautasítja a lány közeledését.

Később Lenszkij meghívja a férfit Tatjana névnapi ünnepségére, ígérve, hogy csupán szűk családi összejövetel lesz. Ehelyett Anyegin egy hatalmas, mozgalmas bálba csöppen, amely pontosan arra az életre emlékezteti őt, amibe annyira beleunt korábban. Bosszúból, hogy bosszantsa az őt félrevezető Lenszkijt, flörtölni kezd Olgával, és felkéri táncolni. Lenszkij dühösen elvonul, másnap reggel pedig párbajra hívja egykori barátját. Anyegin a párbajban megöli Lenszkijt, majd elutazik. Tatjana elmegy Anyeginhez, de a házat üresen találja. Beleolvas a férfi könyveibe, a lapszéli jegyzeteibe, „és egyre jobban / Meglátja azt, kiért epedt”, rájön, hogy Anyegin személyisége csupán irodalmi hősök keveredése, és nincs is „valódi” Anyegin.

Tatjana Moszkvába költözik, ahol férjhez megy. Olyannyira felnő, hogy amikor legközelebb Szentpéterváron találkoznak, Anyegin alig ismeri meg. A férfi most már udvarolna neki, ám a nő visszautasítja a közeledését. Leveleket ír a nőnek, választ azonban nem kap. Később ismét találkoznak, ahol Tatjana bevallja Anyeginnek, hogy szereti, de nem fogja elhagyni miatta a férjét. Tatjana utolsó monológja Anyegin korábbi monológját idézi, melyben ő utasította vissza a lányt.

Szereplők:

Anyegin: byroni jellem – orosz környezetben; Puskinhoz hasonló; könnyelmű, felszínes műveltségű ember (csak hogy legyen mit fitogtatnia); nagy csábító, piperkőc divatfi; nem tudja magát lekötni, mindent megun, csak rövid ideig lelkes: élete tartalmatlan; magára erőltette a spleent, ami akkor divat volt (Puskin emiatt kedveli meg), eldobja a nagy lehetőséget: Tatjána szerelmét, párbajban megöli legjobb barátját, Lenszkijt, ezzel elhibázva életét; csalódott, az élettől megcsömörlött, világfájdalommal teli ember (életmódja sokban hasonlít Puskinéra), Magára erőlteti a byroni világfájdalmat, mélabút, a spleent (közönyt), és a sorstól rámért boldogtalanság pózában tetszeleg, ezért utasítja el élete megváltásának nagy lehetőségét, Tatjána szerelmét. Közönye és cinizmusa viszi gyilkosságba Bolyong a világban, és miután leveti a magára erőltetett maszkot, rádöbben, Tatjana szerelme lehetett volna élete értelme, amely azonban már visszahozhatatlan: Tatjana férjnél van, és bár szereti Anyegint, nem lesz hűtlen a férjéhez. Anyegin jobb sorsra érdemes, de cselekvésre képtelen, kiábrándult és kallódó ember, nem találja a helyét az életben. Anyeginnel az egyéniség, az önkeresés (igaz, kudarcot valló) igénye jelenik meg az orosz irodalomban.

a főhős sorsa nem egyedüli sors a XIX. századi orosz társadalomban: a nemesség jelentős része (a „felesleges emberek”) szemben állt I. Miklós cár korának bürokrata világával, és egyéni útjait kereste, de nem talált határozott életcélt

Puskin a XIX. századi orosz nemesség üres, céltalan életét mutatja be Anyegin sorsán keresztül: „a XIX. századi orosz élet enciklopédiája” ez a mű

az orosz nemes tipikus alakja Anyegin, a „felesleges ember”, akinek az élete értelmetlen, kiúttalan

Puskin végigvezeti hősét korának jellegzetes orosz nemesi életútján: Anyegin kezdetben a városi gazdag aranyifjak életét éli (társasági élet, bálok, színház, mulatozás, udvarlás), de megcsömörlik mindettől, majd nagybátyja halála után vidékre utazik, és lelkesen reformgazdálkodásba kezd → a vidéki nemesi életforma is unalmas számára

Lenszkij: azonos származás, életkor; romantikus költő, lelkes, Anyegin ellentéte; jóhiszeműen rajong az eszmékért (Németországból tért haza, nagy hatással volt rá); Anyeginnel jó barátok lesznek, de a köztük lévő ellentét okozza végzetét (legyőzi a realitás); a szépség mámorában élő költő sem jut el az értelmes léthez: tragikus halála az álmodozás, a fantázialét életképtelenségét bizonyítja; az ilyen romantikus típus nem képes az életben maradásra

Olga: egyszerű, jellemtelen lélek; szép, de üresfejű; felszínes, könnyelmű, csak férjhez akar menni; Lenszkij menyasszonya, majd halála után egy ulánushoz megy (kilép a regényből)

Tatjana: Olga nénje, kulcsfigura; nagyon érzékeny, befelé forduló, érzelmes, kifinomult; nem szokványos nő, rengeteget olvas; őszinte, nyílt, kötődik az orosz tájhoz; Anyegint határozott, eszményi jellemnek látja, beleszeret és megírja elhíresült levelét (ő kezdeményez); Anyegin visszautasítja, és ezek után már egyikük sem lehet boldog, a XIX. század eszményi nőalakja, tiszta lelkű, mély érzésű, ártatlan, nyíltszívű, erősen kötődik a természethez, hisz ideáljaiban, és erkölcsi nemessége a szerepet játszó Anyegin fölé emeli

Jellemzők

Az író a művet a kiadó Pletnyovnak ajánlja; nem akar széles közönséget, csak pár irodalomhoz értő figurának írja; tele van utalással:

a klasszikusokra

a kortársakra

az orosz irodalom és egyéb művészetek képviselőire (sokszor nagyon aktuális)

több száz célzás; kommentárok: a nyelvhez való hozzáállásáról (nem tisztán orosz, idegen szavakat használ, gyakran direkt ellentmondásos; ironikus, bíráló)

az egész mű töredezett, be nem fejezett (direkt)

 

Ukrán nyelv és irodalom, Panykó Éva

Увага!!!!!

Надішліть( хто ще не вислав!!!), будь ласка, на мою пошту виконані всі домашні завдання!!!

рanyko.eva1@gmail.com

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЛЮБІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!

 ЗАПИСУЙТЕ ДЗОШИТА ТЕМУ , ОПРАЦЬОВУЙТЕ  ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА УСНО , А ДАЛІ ПИСЬМОВО ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ !. ВАШІ РОБОТИ В ЗОШИТІ БУДУ ОЦІНЮВИТИ ВІДПОВІДНИМИ БАЛАМИ ЗА КОЖЕН ТИЖДЕНЬ .

БАЖАЮ УСПІХІВ!

27.04.20

ТЕМА: Звязне мовлення.Контрольне аудіювання .

Прослухайте (за допомогою когось із дорослих) текст, а потім дайте відповіді на запропоновані питання після тексту !!!

ПІСЛЯ ГОЛОДНОЇ ЗИМИ

 

                Коли завесніє, то людині од того велика вигода. По-перше, не треба вже про взуття думати. По-друге, одягу не треба – накинеш щось на себе, аби тіло прикрити, - оце й увесь захисток од негоди. А по-третє, з весною бур’янів стільки попре із землі! Звісно, з кропиви не розтовстієш, а все ж веселіше в тарілку дивитися, коли в борщі не сама картопля плаває.

                Цю трудну голодну зиму пережила-таки Ганна Волох зі своїми дітьми. Як тільки позлазив сніг, ходили діти босі й роздягнені. Від того мали обличчя такі ж сині, як і ноги. Але позвикали. Любили вони гратися і гралися, як у кожної матері, а привчила їх Ганна до того, що ніколи не поверталися з порожніми руками додому. Чи тріску приносили, чи гілляку притягували. Коли ж ішли до ставу, не тільки купалися, а й риби приносили.

                Діти Ганнині не байдикували. Хоч і не було корови, яку треба було пасти, а вставали вдосвіта. Не раз відпасали чергу за кого-небудь у череді, а біля ставу доглядали чужих гусей. Брала Ганна свою дітлашню і в ліс по паливо.

                Картоплі, щоб засадити город, після голодної зими не було. Ганна бідкалася, ходила по позичках, десь їй дали півпелени картоплі, а десь не дали. Виручив Іван. Припер уночі майже повнісінький мішок. Од напруги повиступали на лобі жили, а що вже радий!

                - Буде, мамо, засадити, буде й на їжу.

                Допитувалася, де дістав. Іван криво всміхався:

                - Заробив!

                - У кого ж ти заробив?

                - А хіба що? Заробив – та й годі!

                Ганна наче вперше його побачила. Стояв гінкий, довгорукий, і хоч обличчя ще дитяче, вже почало грубіти. Вона й не встерегла, коли це він подорослішав. Перевела погляд на Толика, потім на Саню. Й вони попідростали. І чомусь здавалися їй маленькими дорослими людьми. Очі в усіх серйозні, з попільцем утоми, і в тих поглядах уловила життєвий досвід і щось значно більше і глибше за досвід.

                Повставали вдосвіта, щоб упоратися з тією латкою, поки земля вогка. Чимало корчів посадили, коли мимо проходив сусід. Привітався і, минаючи їхній город, крикнув:

                - Чула? В Гордія Пилявця цієї ночі хтось картоплю із погреба вкрав!

                Крикнув і пішов. Ганна навіть недопетрала зразу, про що він. А потім враз випросталась, одмінилася з лиця. Вона все хотіла заглянути в Іванові очі, а той ховав їх, удаючи, що нічого не чув.

                - Іване… - проказала.

                Толик підійшов і штурхнув брата в плече, той все ховав очі.

               

                - Діти, - сказала мати, - дивіться, де корчі, діставайте з них посаджену картоплю.

                Викопувати взялись з охотою. Толик побіг по другий заступ, а Саня просто руками вигрібала. Толик, позираючи скоса на матір, підійшов до Івана й шепнув: «Тікай!»

                Іван знову стусонув його ліктем, але вже легше. І знову зігнувся, порпаючись у землі. Проте посадженої картоплі не вибирав, ні.

                Коли повигрібали все, що посадили, то зсипала Ганна докупи картоплю й сказала Іванові:

                - Неси туди, звідки приніс.

                Син пробував завдати собі мішок, але скільки не тупцявся – бракувало сили. Одірвати од землі відірве, а далі – не може.

                Скільки Іван не кріпився, скільки не храбрував, аж сльози виступили. Ганна йому тоді завдала, бо стало шкода і дитини, й самої себе, і ще чогось шкода, про що вона й словами не могла сказати.

                Отак вони йшли – Іван попереду, аж вгинався під мішком, за ним ступала мати, ззаду – решта. Всі повтуплювали зір під ноги, всі були однаково похмурі та лихі. До Гордієвої хати було неблизько, і мати дивувалась, як це Іван міг стільки доперти. Але вмів украсти, хай вміє і віддати. Хіба вона вчила його брати в людей? Хіба вона сама коли-небудь потягнула чуже? Не було такого й не буде, хай навіть як важко не доводиться.

                Гордій Пилявець саме з двору виходив. Мішечок з інструментами тримав під пахвою – мабуть, на роботу поспішав. Були в нього білі, наче притрушені сніжком, вуса. Під самісіньким оком білий рубець: колись тріска одскочила, то глибоко пробатувала.

                - Здрастуйте, - сказала Ганна. – Приймайте злодіїв!

                Наче пожартувала. Гордій глянув на хлопця з мішком, усе зрозумів та:

                - А хіба ви злодії? Ви добрі люди.

                - Були добрі, та лихими стали, -  сказала мати. – Подивіться на цього харцизяку!

                - Еге ж, славний, - незлобиво мовив Гордій. – Тільки ж він не сам, либонь, а ще з кимось, бо чимало забрали картоплі. Та що я вам скажу? В мене картоплі вистачить,  а коли вам потрібна, то не віддавайте.

                - Гордію… - почала Ганна й не скінчила.

                - А що – Гордію? – звів на неї очі. – Коли взяв хлопець, то, мабуть, про сім’ю піклувався, хотів помогти, не побіг же пропивати, не поніс на базар.

                - Вибачте… - почала й знову не скінчила.

                - І нащо було хлопця так шпетити? На ньому лиця немає.

                В Івана руки так затерпли, що він і незчувся, як той важкий мішок висковзнув і впав долі. Гичка розв’язалась, і картопля розкотилася по траві. Хлопець зігнувся, став збирати. Саня з Толиком кинулись на поміч.

                - Не візьмемо у вас нічого, - сказала  мати. – Даруйте,  що так склалося.

Тільки  я не хочу, щоб із них крадії росли, щоб на чуже скоса поглядали. Хай уміють самі на себе постаратись.

                - Ганно, в мене руки є, ремесло маю. А ви… Візьміть цю картоплю, а восени віддасте.

                - Спасибі, Гордію, але ж брати – це ще раз себе зганьбити.

                Засіяла ту латку маком. А що маку трохи не стачило, то квіток на городі посадила, бо нащо сила землі має марно вигулювати.

                Іван увечері щез з дому. Спершу думала, в товариша заночував. Та не прийшов і вдосвіта. Ганна злякалась: а що, коли дитина руки наклала на себе? Бігла шукати, розпитувала. Сказав хтось, що бачили його в Новій Греблі. Мабуть, до родичів забився в сусіднє село. «Нічого, - думала з полегшенням, - сором не носити щодня за плечима, переживе. Зате ніколи більше на таке не наважиться. А якщо я не доведу їх до пуття, то хто доведе?»

                Додому Іван повернувся через тиждень. Змарнілий, вовкуватий, уникав дивитися матері в очі. В селі ніхто нічим не докоряв йому – і хлопчина потроху ожив, став привітнішим. Та все ж коли йшов по вулиці, голову втягував у плечі. Школу майже не відвідував – у колгоспі пропадав. Усе крутився біля дорослих. Аж поки не сказав одного разу матері:

                - Дають мені биків, то робитиму…

                Не сварилася з ним. Хіба він один такий? Багато їх покидало школу, біля худоби ходять. А Толик та Саня вчитимуться, віддячать колись. Іван же… простить їй.

(1000 слів)                                                                                                                                            (За Є. Гуцалом)

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

◊             На кожне запитання вибрати правильну відповідь.

 

                1. Навесні Ганнині діти мали сині обличчя, тому що:

                    а) від природи мали бліду шкіру;

                    б) усю зиму просиділи в нетопленій та темній хаті;

                    в) як тільки зійшов сніг, ходили роздягнені й босі;    V

                    г) від недоїдання захворіли на туберкульоз.

               

                2. Ганна привчила дітей до того, щоб:

                    а) ніколи не приводили чужих людей до хати;

                    б) ніколи самі не розпалювали піч;

                    в) ніколи самі не ходили до ставка чи річки;

                    г) ніколи не поверталися з порожніми руками додому.  V

 

                3. Ганнині діти виконували таку роботу:

                    а) орали та сапали чужі городи;

    б) відпасали чергу за кого-небудь у череді, доглядали чужих гусей,  

        ходили у ліс по паливо;   V

    в) ловили раки та рибу в ставку або в річці;

    г) стерегли сусідські погреби та клуні.

 

 

                4. Картоплі, щоб засадити город, не було, тому що:

                    а) Ганна не потурбувалася про насіння;

                    б) усе було з’їдено протягом голодної зими;    V

                    в) картопля на насіння погнила в погребі;

                    г) призначена для насіння картопля була вкрадена.

 

                5. Іван був Ганниним:

                    а) молодшим братом;

                    б) старшим сином;    V

                    в) молодшим сином;

                    г) племінником.

 

                6. Мішок картоплі Іван приніс, щоб:

                    а) довести самому собі, що в нього стане фізичної сили;

                    б) похизуватися перед сім’єю, що він спроможний заробити;

                    в) допомогти сім’ї – для харчування і щоб засадити город;    V

                    г) похизуватися перед однолітками, що він здатний на крадіжку.

 

                7. Ганні її діти здавались:

                    а) малими неслухняними дітлахами;

                    б) маленькими дорослими людьми;   V

                    в) постарілими від нестатків дітьми;

                    г) чужими незрозумілими людьми.

 

8. Звістку про те, що вночі в Гордія Пилявця вкрадено картоплю,

    приніс:

а) Ганнин сусід;   V

б) Ганнин брат;

в) Ганнин кум;

г) сам Гордій Пилявець.

                9. Ганна змусила Івана повернути вкрадене, тому що:

                    а) боялася, що Івана викриють та покарають;

                    б) боялася, що Івана покарає обікрадений Гордій;

                    в) не хотіла, щоб із дітей виросли крадії;   V

                    г) боялася презирства та гніву села.

                10. Те, що Іван сам не міг завдати на плечі краденого мішка,

                засвідчило:

                      а) що він ніколи не виконував подібної праці;

                      б) намагався викликати в матері співчуття й жалість;

                      в) був розгублений, стривожений і зляканий;    V

                      г) був ще дитиною, неспроможною до тяжкої праці.

 

                11. Гордій Пилявець був:

                      а) кравцем;

                      б) шевцем;

                      в) слюсарем;

                      г) столяром (теслею).   V

                12. Дізнавшись, хто злодій, Гордій:

                      а) почав вимагати, щоб йому повернули вкрадене;

                      б) почав  вимагати, щоб йому заплатили збитки;

                      в) запропонував Ганні не повертати вкрадену картоплю, бо їй вона потрібніша;  V

                      г) запропонував не повертати крадене, але крадія покарати

якнайжорстокіше.

 

                13. У поведінці Гордія Пилявця виявилась:

                      а) його любов та поблажливість до дітей;

                      б) його неповага до результатів власної праці;

                      в) його людяність, мудрість, розуміння чужої біди;    V

                      г) його небажання вступати з кимось у конфлікт.

 

                14. Запропонованої Гордієм картоплі Ганна не взяла, тому що:

                      а) насправді не хотіла засаджувати город;

                      б) мала намір перейти з села до міста;

                      в) боялася, що з неї кепкуватиме все село;

                      г) щоб ще раз не зганьбити родини і не призвичаїти дітей брати чуже.     V

 

                15. З тим, що Іван залишив школу, Ганна змирилася, тому що:

                а) не переймалася його майбутнім;

                б) вважала це справедливим покаранням за крадіжку;

                в) не мала іншого виходу: хтось мав утримати менших дітей;  V

                  г) сподівалася, що Іван довчиться у майбутньому.

 

                16. Головна думка опрацьованого тексту:

                      а) засудження Ганни за надто жорстоке покарання Івана;

                      б) засудження Ганни та Гордія за те, що для гідного покарання

                    крадія не звернулися до державних органів;

                      в) засудження Ганни за те, що вона не зуміла зрозуміти і поцінувати  відданість Івана їй та меншим дітям.

                      г) схвалення безкомпромісності Ганни заради виховання дітей

                    людьми високої моралі.    V

28.04.20

ТЕМА: Контрольний диктант

          РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

     Т…раси піднімалися вище й вище. Темно/зелені кількарічні сосонки, що ними вони були обса(ж,дж)ені, здавалися ак…уратно ро…клад…ними кимось вінками, що не блякли ні восени, ні взимку, тим/паче цієї весняної пори. Слідом за д…р…вцями – на проміжних, не/займаних смугах, - плутаючись у пониклій торі…ній траві, пнулися бліденькі, ніби/то щойно (с,з)/під снігу, крокуси, голубі проліски, зовсім безлисті – малюсінький кетяг на тоненькім ст…блі – скрипочки, т…ндітні фіалки… Що вище на/гору, де було прохолодніше і без/угаву шугали вітри, рослин…ості мен…шало, земля ще тільки бралася густою бузковою прор…ст…ю.

Олешко неспіхом, оглядаюч… сосонки, зійшов на самісіньку гору. Він любив цю міс(т,ц)ину чомусь найбільше, хоч інші були такі ж, можливо, навіть кращі. Не/раз пр…нагідно пробував розібратися в цих дивних своїх почуван…ях, і завше на/згадку неодмінно пр…ходив день, коли він у/перше піднявся сюди і поглянув на майбутні володіння. Панорама відкрилася разюча : один/за/одним, наче/б/то хто нарочито їх понасипав, тягнулися голі пагорби. Він змовчав, нікому не виказав тоді своїх почут…ів, але найпершим порухом душі було – кинути все це к бісовій матері і посісти нехай меншу, не/помітнішу, зате куди ле…шу, обжиту посаду. Тим більше, що керівник д…плом(а,у) доконче радив поступити до аспірантури, принаймні залишитися в (М,м)іністерстві, де також була для нього в…кансія, щоб згодом усе/ж/таки зайнятися науковою роботою.

203 сл. М.Олійник

 

30.05.20

Тема:     ЗМ.Читання вголос публіцистичних текстів

 

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &50       ст.  218-221.

Вправа 347 (І).

 

04-05.05.20

ТЕМА: Звязне мовлення.Українські та угорські народні звичаї.

Літній цикл  (2уроки)

Опрацювання запропонованого матеріалу!!!

     Літній цикл свят, як і весняний, був заповнений хліборобськими турботами, доглядом за посівами, але не мав чітко окреслених меж. За народними прикметами, його початок визначали останніми днями квітня. За іншими спостереженнями, початок літа пов’язували з періодом, коли на дубах з’являлося листя. Якщо до дня Теодора (29 травня) дуби добре зазеленіли, то й літо мало бути врожайним.
В основі літнього обрядового циклу лежить культ рослинності та магія заклинання майбутнього врожаю, культ сонця та культ померлих. Він включає такі основні свята: Зелені свята (Трійцю), Купайла (Івана Купала), Петрів День (Петра та Павла) та призабуті нині свята Лади, Ярила, Громові свята.
З-поміж урочистостей літнього обрядового циклу найважливішими були Зелені свята, які не мають точно визначеної дати, а випадають через сім тижнів після Великодня.
Закінчувався літній цикл днем святої Мокрини, у народі ще кажуть: "Свята Мокрина осінь приносить". У рештках обрядових дійств, розпорошених по «громових святах», годі дійти первісної суті давніх святкувань наших предків, і лише в Зелених святах і купальському торжестві збережено ядро прадавньої обрядовості літнього циклу.

 

6 травня - День святого Юрія

22 травня - День святого Миколи Чудотворця

 28 травня 2020 року відзначаємо Вознесіння Господнє.

Трійця (Зелені свята, П'ятидесятниця) (у 2020 році - 7 червня)

7 липня - Івана Купала

12 липня - Петра і Павла 

 

ПРОЧИТАЙ ТА ЗАПАМ»ТАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cvb

 

cvb

 

c

 

cvb

08.05.20

ТЕМА:СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНИХ ТЕМ( повторення)

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

                

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

ВАРІАНТ № 1

1) рутв…яний, сап…ян…ці, різ…б…яр, бар…єрний, Пхен…ян, без…ядерний, рязан…с…кий, брин…чати, цвірін…чати, ковз…ко;

2) (з,с)плигнути, (з,с)цементувати, о(д,т)тіняти, бе(з,с)конфліктний, ві(д,т)дзеркалювати, пр(е,и)тихлий, пр(е,и)тихий;

3)Запиши слова в орудному відмінку:

 вишня, казка, мить;

4) височ…на, височ…нь, вул…чка, смуж…чка, він…чок, пряд…во, мар…во; принес…ний, ско…ний; зозул…не кування;

5) здоровен…ий, стриман…ий, л…єш, Поліс…я, Поволж…я, мит…ю, програм…а, мадон…а, Пікас…о, гол…андський, воз…’єднати, розріс…я;

6) капус…няк, шіс…надцять, студен…ський, ду(щ,жч)ий, Магдебург – магдебур…кий, Цюрих – цюри…кий, Запоріжжя – запорі…кий, запоро(жц,зц)і;

7) край/небо, пів/зошита, рок/група, розмай/ зілля, жень/шень, сімсот/п’ятдесяти/річчя, супер/обкладинка, віце/ прем’єр; народно/обрядовий, народно/ визвольний, темно/русий, словниковo/граматичний, темнo/жовтий, соціально/епічний, соціально/зумовлений;

8) (с)уецький (к)анал, (с)ан - (ф)ранциско, (п)отебнянські (ч)итання, (ш)евченківська поезія, (л)ьодове (п)обоїще, (м)асниця, (х)арківські (п)арки, (с)хідний (с)ибір, (в)улиця (а)кадеміка (б)улаховського;

9) С…дней, С…р…я, Ч…лі, Верг…л…й, ауд…єнц…я, агност…ц…зм, …нду…зм, д…в…з…я, р..тор…ка, ант…б…от…к, шас…, бурм…стер, тр…в…альний;

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

28.04.20

Тема : Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політичнадіяльність. Прозові і драматичнітвори

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ   ст. 179-184.

АНАЛІЗ  матеріалу підручника  1-2!

30.04.-07.05.20

Тема : Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина». Популярність Винниченка-драматурга на світовій сцені.

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ   ст. 190-191.

АНАЛІЗ  МАТЕРІАЛУ!

 

08.05.20

Тема : Новела «Момент»

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ   ст. 191.  Завдання 4.

 

Angol nyelv, Derceni-Májercsik Etelka

Április 27

Téma: An internet forum.

EX. 2,3 p. 61 – Read the task in ex 2. Did both writers cover all four points in the way described int he task?

 

Concession clauses (berni a füzetbe és megtanulni)

concession clause is a clause which begins with "although"(bár) or "even though" (annak ellenére, még akkor is) and which expresses an idea that suggests the opposite of the main part of the sentence.

The sentence "Although he's quiet, he's not shy" begins with a concessive clause- "Although he's quiet " which has an opposite meaning of - "he's not shy" which is the main part of the sentence.

The concession clause with although or even though can come before or after the main clause:

Although
Even though

he had enough money,

he refused to buy a new car

OR

He refused to buy a new car

although
even though

he had enough money.

Structure:

"Although", and "even though" introduce concessive clauses.

Although /even though

subject

verb

Examples:

Although it was raining, he walked to the station. (Bár esett az eső, ő gyalog ment az állomásra)
Even though she is very old, she runs fast.      (Annak ellenére, hogy nagyon öreg, gyorsan fut.

 

NOTE: In spite of"(annak ellenére) , " despite" (annak ellenére) have similar meaning to "although" or "even though". BUT they don't introduce clauses. They have different syntax (mondattan). They are followed by nouns or gerunds (verb+ing.) They don't introduce a clause (subject + verb.)

Despite / in spite of:

Despite and in spite of do not introduce a concessive clause. They are rather followed by a noun or a verb+ing form.

Despite
In spite of

all his money,

he refused to buy a new car.

having enough money,

OR

He refused to buy a new car

despite
in spite of

all his money.

having enough money.

Structure

Despite / in spite of

+ a noun,

verb + ing.

Examples:

Despite /in spite of the rain, he walked to the station. (Az eső ellenére, ő gyalog ment az állomásra)
Despite /in spite of being tired, he walked to the station. (A fáradtság ellenére gyalog ment az állomásra)

Underline 4 examples of concession clauses in the forum posts p. 61

Homework: EX 1 p. 136 SB (Complete the sentences with despite / in spite of or although / even though.

Április 28

Téma: Describing computer equipment

Ex 2 p. 123 SB (beírni és megtanulni a szavakat)

operating system – operációs rendszer

all-in-one desktop – asztali számtógép

wireless mouse – vezeték nélküli egér

widescreen display – szélessávú képernyő

battery life – akkumulátor élettartam

hard drive – merevlemez

flash drive – flash, cserélhető eszköz

graphics card – videokártya

anti-virus protection – vírus védelem /elhárítás

spam filter – levélszemét szűrés

Trojan horse – Trójai faló (vírus)

search engine – keresőrendszer

 

Ex. 3 p. 123 SB – Complete the sentences with the compounds from ex. 2.

Homework. EX. 1, 2, 3 p. 59 WB (send these exercises  to me via email or messenger till 30th of April)

 

Április 29 (1. csoport április 30)

Test

 1. Choose the correct modal verbs to complete the dialogue.

Jess          You 1might not have / shouldn’t have shouted at Gary, Claire. Why did you do that?

Claire        Because I saw him in town yesterday afternoon with another girl.

Jess          Why didn’t you ask him about it? She 2might have / should have been his cousin.

Claire        No, the girl 3must have / can’t have been his cousin. Gary’s got three cousins, but they’re all boys.

Jess          OK, but how do you know she wasn’t a friend?

Claire        She 4may have / must have been a very good friend, Jess. They were sitting in a restaurant and
holding hands.

Jess          OK, but there 5should have / could have been a good reason for that.

Claire        Well I can’t think of one. Can you?

 

 

 1. Read the text and choose the correct words.

Mobile phone of the month: the Sassnug Scroll S20

There are 1many / much new phones in the shops this month, but our favourite is definitely the new Scroll S20, by Sassnug. 2No / All smartphones these days come with 3some / any free apps, but the Scroll S20 has 4a little / a few really good ones, like an app for finding Wi-Fi when you’re in town. The Scroll S20 is a bit more expensive than other smartphones, but 5each / any phone comes with a leather case.

Use of English

 1. Complete the text with the words below.

as     first     look     see     seems     show     though     unlike     view     whereas

Both photos 1____________ people using smartwatches. In the 2____________ photo, there is a woman on a train who is looking at her watch, 3____________ in the second photo there are two men jogging and wearing smartwatches. The woman looks as 4____________ she is on her way to work and checking her emails. It 5____________ to me that she’s just had a notification of a new message and is looking to see who the sender is. She is holding a book, but her attention is directed at the small screen on her wrist. 6____________ the first photo, the second photo does not show the men looking at their watches. It doesn’t look to me 7____________ if they are interested in anything apart from running. In my 8____________, athletes wear smartwatches to check their performance, such as counting their steps or their heart rates, and not to stay connected with work. They don’t 9____________ stressed or like they need to be checking their phones every two minutes. The way I 10____________ it, we should all have periods of time when we are unconnected from our studies or work, and just use technology for leisure.

Reading

 1. Read the text and answer the questions.

In the past, technology and progress was very slow. People ‘invented’ farming 12,000 years ago, but it took 8,000 years for the idea to go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called ‘potters’ used round wheels to turn and make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, ‘if we join two wheels together and make them bigger, we can use them to move things’.

In the last few centuries, things have begun to move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first aeroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, and the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting to watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, and only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster and faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, and soon we will use it to do lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to charge your phone or download a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars and furniture in factories − we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media like Twitter and Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, to help them see, hear and communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones to use social media or search the internet because the internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, and a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying to develop a space solar power station. After all, the sun always shines above the clouds!

 1         The writer says that in the past

 1. people didn’t invent many things.
 2. most inventions were to do with farming.
 3. people didn’t want to use wheels.
 4. it took time for new ideas to change things.

2 Why does the writer use the example of the aeroplane?

 1. To explain how space travel started.
 2. Because he thinks it’s the most important invention in history.
 3. To show how an invention developed quickly.
 4. To explain why transport changed in the 20th century.

3 What does the writer say about the future of communication?

 1. We won’t need devices like smartphones.
 2. We can’t know what the most popular social media will be.
 3. We won’t use the internet as much.
 4. Microchips will become faster.

4 In the future, people will use space for

 1. making things in space factories.
 2. getting between places on Earth faster.
 3. living and visiting on holiday.
 4. producing energy and visiting.
 1. The best title for the article would be:
 1. More and more inventions
 2. Progress now and then
 3. Man in space
 4. Will computers rule the world?

 Do the test and send it to me via email or messenger till 4th of May

Május 4

Téma: Describing character SB p. 64-65 (Beirni a füzetbe és megtanulni a főnevet és mellékneveket)

Nouns: ambition – ambció                                   Adjectives: ambitious - ambiciózus

            cheerfulness – vidámság, jókedv                               cheerful - vidám

            creativity – kreativitás                                               creative - kreatív

            enthusiasm – lelkesedés                                            enthusiastic - lelkes

            flexibility – rugalmasság                                            flexible - rugalmas

            generosity – nagylelkűség                                         generous - nagylelkű

            honesty – őszinteség                                                 honest - őszinte

            idealism – idealizmus                                                idealistic - idealista

            intelligence – inteligencia                                         intelligent - inteligens

            loyalty – hűség                                                           loyal - hű

            maturity – érettség                                                    mature - érett

            modesty – szerénység                                               modest - szerény

            optimism – optimizmus                                             optimistic - optimista

            patience – türelem                                                    patient - türelmes

            pessimism – pesszimizmus                                        pessimistic - pesszimista

            punctuality – pontosság                                            punctual - pontos

            realism –valószerűség                                               realistic – realisztikus, valószerű

            self- confidence – önbizalom                                     self-confident - magabiztos

            seriousness – komolyság, súlyosság                          serious – komoly, súlyos

            shyness – félénkség                                                   shy - félénk

            sociability – közvetlenség, társaságkedvelés            sociable – társaságkedvelő,

            stubbornness – makacsság                                       stubborn - makacs

            sympathy – együttérzés                                            sympathetic - együttérző

            thoughtfulness – megfontoltság                               thoughtful - megfontolt

           

Phrases expressing personal qualities: (beírni és megtanulni)

have a good sense of humour – jó humorérzéke van

show lots of initiative – kezdeményező, elüzékenységet mutat

have physical courage – fizikai bátorsággal rendelkezik

have lots of / no common sense – józan ésszel rendelkezik / nem rendelkezik józan ésszel

be good at communicating – jól kommunikál

have lots of energy – energikus

have good organisational skills – jó szervezőkészsége van

lack self-confidence – önbizalomhiány

Ex 4 p. 65 Szóban végezd el ezt a feladatot: What personal qualities do you need for the jobs int he photos in ex.1, in your opinion?

Homework: Ex 1,2 p. 62 wb.

 

 

Május 5

Téma: Describing character

Ex. 5 p. 65 SB – Listen to 3 people discussing the qualities needed for particular jobs. Which jobs are they talking about? Choose from the ones below. There are 3 extra jobs.

Listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.html - track 2.25

 

Recycle box – Read and revise the comparative form of adjectives.

 

Ex 6 p. 65 Complete the sentences with the correct form of the adjectives in brackets. Then listen again: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.html - track 2.25 and check.

Homework: EX 3 p. 62 WB , ex. 6 p. 62 WB

                        Ex. 4,5 p. 62. Listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-workbook-audio-cd-1.html - track 1.26

 

Május 6 (1. csoport május 7)

Téma: Defining relative clauses (Megszorító értelmű vonatkozói mellékmondatok) – beírni a füzetbe

A megszorító értelmű vonatkozói mellékmondatok mindig kijelölik, definiálják, meghatározzák az előttük álló főnevet. Ezek a mellékondatok szükségesek a főnév megértéséhez.

 

The man who is standing at the door is my uncle. Az a férfi, aki az ajtónál áll, a magybátyám.

Az aláhúzott rész a megszorító vonatkozói mellékmondat. Ha kihagynánk, nem lenne egyértelmű, hogy milyen férfiről van szó. Fontos megjegyezni, hogy a beékelődő tagmondatot nem választjuk el vesszőkkel a főmondattól.

A megszoritó értelmű vonatkozói mellékmondatok állhatnak az összetett mondat végén és közepén is.

The nurse who looked after my dad is in her fifties.

She’s the nurse who looked after my dad.

Relative pronouns (vonatkozó névmások)

who (that – in informal English) – aki ( emberekre utal)

where – ahol, ahová (helyekre utal)

which (that) – ami (tárgyakra vagy állatokra  utal)

whose – akié, akinek (birtokra, tulajdonra utal)

A vonatkozó névmások a főnév után állnak.

A who és which helyettesitheti az alanyt(subject) és a tárgyat (object) is.

That’s the boy who helped me. (subject) – Ő az a fiú, aki segített nekem.

That’ s the girl who I met at Jack’s party. (object) – Ő az a lány, akivel találkoztam Jack buliján.

Ha a tárgyat helyettesíti a who és which, akkor ki is hagyható a mondatból.

That’s the girl I met at Jack’s party.

Hivatalos angol nyelvben használhatjuk a who helyett a whom (akit) névmást amennyiben a névmás a mondat tárgya.

He was the leader whom many people admired.

Ő volt az a vezető, akit  sok ember csodált.

A prepoziciók a vonatkozói mellékmondat végén állnak, vagy nagyon hivatalos stílusban a mondat elején is állhatnak.

He didn’t get the job which he applied for.

He wasn’t appointed to the post for which he applied.

 

Ex. 1 p. 137 SB – Choose the correct answer. Sometimes more than one answer is possible.

Ex. 2 p. 137 SB – Join the two sentences together with a relative clause. Use the pronouns who, which, where, whose. (Write the sentences into the copybook)

Homework: EX 1, 2 p. 66 SB

 

Május 7/8 (2 csoport), Május 8 1. csoport

Téma: Defining relative clauses SB p. 66

Ex, 4 p. 66 – Complete the text with who, which, where, whose.

Ex. 7 p. 66 SB – In which sentence can we omit (kihagyni) the relative pronouns? Cross them where possible.

Ex 8 p. 66 SB – Choose the correct options to complete the sentences. Sometimes more than one option is correct.

Homework: ex. 1,2,3,4,5 p. 63 WB (send these tasks to me via email or messenger until 11th May)

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem (Nedbál Klára)

04,27-én két óránk van. A feladat a következő:

A VI. Fejezet  A második világháború előzményei

Megtanulni a 25.- 26. leckéket, lejegyzetelni a füzetbe.

A 25. lecke címe:A második világháború központjainak kialakulása. A Berlin-Róma-Tokió tengely létrejötte.

A 26. lecke: Az agresszorok megbékélés politikája és annak kudarca.

A 121. oldalon lévő 6. és 7. kérdésre válaszoljatok írásban és küldjétek el nekem 05,04-ig.

Ezek a videók segítenek a téma jobb megértésében

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/diktatorok-i

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/diktatorok-ii

https://www.youtube.com/watch?v=cDPEo7QpBvI&list=PLlbYOLujkZEs_asc1eC_vFU0Ux67cQoVZ&index=15&t=0s

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/diktatorok-iii

05,04-én is van két óránk

Ezeken a 27. és a 28. leckével kell, hogy foglalkozzunk.

A 27. lecke: Az SZSZKSZ a nemzetközi kapcsolatok rendszerében a második világháború előestéjén.

A 28. lecke már a következő VII. fejezet. A Második világháború című fejezetben van.

A 28. lecke: A második világháború kezdete.

Mindkét leckét jegyzeteljétek le a füzetbe.

Ez a videó a 27. leckéhez kapcsolódik

https://www.youtube.com/watch?v=Ndwg-Tb5byg&list=PLlbYOLujkZEs_asc1eC_vFU0Ux67cQoVZ&index=11

Ez a videó a 28. lecke megértését segíti elő.

https://www.youtube.com/watch?v=kXHmsBBHHRI&list=PLlbYOLujkZEs_asc1eC_vFU0Ux67cQoVZ&index=15

Nézzétek meg a következő filmet, és írjatok róla egy 20 mondatos véleményt. Szerintetek mi volt az alkotók célja a filmmel?

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-legsotetebb-ora-2018-hang-UBcmKElpeCMcGknz

Ukrajna története

04,28-án van 2 óránk

Lejegyzetelni és megtanulni a 27 leckét.

Töltsétek ki a következő táblázatot:

fg

A kitöltött táblázatot 05.05-ig küldjétek el nekem, a már megszokott módon.

05,05-én is van két óránk

Az V. fejezet következik: A Nyugat-ukrán földek a két világháború között

28. Leckét: Ukrán földek a második Rzeczposzpolita kötelékében

és a

29-30. leckét: Ukrán földek Románia kötelékében címmel, lejegyzetelni és megtanulni

Megválaszolni a 173 oldalon a 12. kérdést. A válaszokat küldjétek el nekem 05,08-ig

04,29 és 05,06 a két gyakorló óránk Ukrajna történetéből.

Kidolgozni a következő témakört:

5. Téma: Az ukrán földek a Litván Nagyfejedelemség és más államok fennhatósága alatt. (A XIV. század második fele és a XVI. század első fele)

1. Lengyelország, Magyarország és Litvánia harca a halics-volinyi örökségért.

2. Az ukrán földek a Litván Fejedelemség kötelékében

3. A kijevi részfejedelemség

4. A krevói unió

5.Az önálló ukrán részfejedelemségek felszámolása Vitovt fejedelem által.

6. A litván-rusz előkelők fellépése Szvidrigajlo Olgerdovics fejedelem vezetésével.

7.A kijevi és volinyi részfejedelemségek megújítása és végleges eltörlése

8. A Krími kánság megalakulása

9. A krími kánok vazallusi függése Törökországtól

10. Az ukrán kozákság kialakulása

11. Kárpátalja ( eleve hibás a megfogalmazás, mert ez a régió az általunk tárgyalt időszakban így nem létezett, de a téma így adja, azért írom le nektek) Magyarország, Bukovina a Moldvai Fejedelemség kötelékében.

12. Moszkvai-litván háborúk (livóniai)

13.Oktatás.

14. Városépítés és építészet

15. Képzőművészet

Magyar nép története

04,30-i órára

Magyarország a náci birodalom árnyékában

05,07- órára

Gazdaság, társadalom, tudomány, művészet.

Lejegyzetelni és megtanulni mindkét témát. A „Gazdaság, társadalom, tudomány , művészet” témakör felhasználásával készítsetek egy PPT- összefoglalót erről a leckéről. Szerepeljenek benne a tudomány és a művészetek jeles képviselői és egy-két alkotásuk is. A ppt-t 05,11-ig küldjétek el nekem.

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

27.04---Trigonometrikus egyenletek és egyenlőtlenségek

redmenta Önálló

04.05 Trigonometria

redmenta Dolgozat

Mértan

28.04---Vektorok (Ismételjétek az előző hetekre küldött elméleti és gyakorlati anyagot)

redmenta Önálló

05.05 Vektorok

redmenta Dolgozat

Messengeren kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

39. téma Afrika szubrégiói és politikai-földrajzi sajátosságaik. (április 27)

Afrikának egyetlen szárazulati kapcsolata van Ázsiával a Sínai-félszigetnél. Európától a Gibraltári-szoros és a Földközi-tenger válassza el. Csaknem a felénél metszi az egyenlítő ami meghatározza természeti viszonyainak alakulását.

 A közös történelmi, szociális-gazdasági, kulturális és természeti jellegzetességek alapján Afrikában több szubrégiót különböztetünk meg. Afrika szubrégiói: Észak-Afrika, Nyugat-Afrika, Kelet-Afrika, Közép-Afrika, Dél-Afrika.

Afrika területén az első állam az Ókori Egyiptom és az Etióp Királyság volt. A múltban a kontinensen tízezer államképződményt és autonóm törzset számláltak saját nyelvvel, szokásokkal és kultúrával.

Afrika területét a 18-19. század során az európai országok gyarmatosították. A legtöbb állam a második világháború után nyerte el függetlenségét. Jelenleg 54 független ország van a kontinensen.

Az országok jelentős része köztársaság, csak néhány  monarchia van pl:  Marokkó, Lesotho és Szváziföld. Az országok többsége unitáris szövetségi felépítésű.  A gazdasági fejlettség szintje alapján az országok többsége a fejlődő országok közé tartozik, csak a Dél-Afrikai Köztársaság kivétel, ez fejlett ország.

A kontinens gazdag ásványkincsekben. A kontinensre esik a világ ismert ásványkincskészleteinek közel 70%-a.

42. téma Egyiptom (május 4)

Egyiptom területe 1 millió km2,lakossága 97 millió fő, fővárosa Kairó.

Az ország területének nagyrésze síksági. A területek 95%-át sivatagok borítják. Éghajlata az északi részen szubtrópusi délen trópusi.

Az ország népességének 99%-a, a terület 4%-án a Nílus-völgyében összpontosul. A lakosság 43%-a városlakó, a többiek még mindig falvakban élnek. Egynemzetiségű ország. A lakosság 93%-a arab egyiptomi, 90%-a muszlim, 10%-a kopt keresztény.

Ásványkincsekkel jól ellátott. Található az országban: kőolaj, földgáz, vas és ólom-cink érc, mangán és foszforit. Előfordul még urán és nemérces ásványkincsek.

Az ország agráripari ország. A tercier szektor adja a GDP 50%-át, a szekunder a 30%-át, a primer 20%-át. A tercier szektorban legfontosabb a turizmus.

Az ipari ágazatok közül fejlett a vas- és szinesfémkohászat. Fontos még a gépgyártás. A vegyiparon belül fontos a kőolajfeldolgozás és a szervetlen vegyipar. fontos a cementgyártás. A könnyűiparban a textil, a ruha és a lábbeligyártás fontos. A textilipar alapanyaga a gyapot.

A mezőgazdaság az ország területének 4%-ára korlátozódik. Legfontossabb termesztett növények: rizs, búza, cirok, köles, kukorica. Fontos még a zöldségtermesztés, olajbogyó és citrusfélék termesztése. Legfontosabb ipari növények a gyapot és a cukornád. Az állattenyésztés kevésbé fejlett. A sivatagi legelőkön tevét, kecskét, juhot, lovat, szarvasmarhát tenyésztenek. az ország mezőgazdasági termékekkel csak 40%-ban tudja ellátni magát.

( A jegyzetet kérem a füzetbe beírni a zárójelben megadott dátummal.)

( Mivel a témakör végére értünk ezért a 35-38-as témákból dolgozat következik. Ebből fogjuk majd megírni).

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 27 – május 8)

 

 1. Az emberi tulajdonságok mint a genetikai kutatások tárgya. A humángenetika kutatási módszerei (34 §)

Jegyzet

 

 1. Az emberi genom szerveződése (35 §)

Jegyzet

https://mek.oszk.hu/00500/00545/html/genhu10.htm

https://www.youtube.com/watch?v=HRJUPnfS5HQ

A kidolgozott házi feladatokat  május 8ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

Tankönyv:

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Fizika-2018-V.-H.-Barjahtar.pdf

Házi feladat:

36. §. Dátum: 2020. április 27.

37. §. Dátum: 2020. május 4.

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! A cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

Nagyon fontos!

yuio

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A szintetikus óriásmolekulájú vegyületek

Lejegyzetelni: 30§!

Válaszolni: 223, 226, 227 kérdésekre!

Téma: Óriásmolekulájú vegyületek előállítása.

Lejegyzetelni: 31§

Válaszolni: 229 kérdésre!

Határidő: május 3.

Téma: Műanyagok.

Lejegyzetelni: 32§!

Válaszolni: 234, 235, 236 kérdésekre!

Téma: A kaucsuk és gumi

Lejegyzetelni: 33§!

Válaszolni 242, 245 kérdésekre!

Határidő: május 10.

 

Torna

Utánzó formájú gyakorlatok

yyjhk,fghfgbdfgdfgdfgdfg

 

 

 

dfg

 

 

 

Kedves 6 A osztály. A 2020. március 16-27 közötti házi feladatot a következő linken (http://bermagim.org/hu/archivum) találhatjátok. Itt pedig ha lejjebb tekertek a március 30-április 10. közötti házi feladatot találhatjátok, csak a ti osztályotoknak. Sikeres készülést és jó egészséget nektek!

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com!

Magyar nyelv

Április 6.

Téma: A szövegalkotás céljai

Jegyzet a tk. 227. oldaláról (szabályok + táblázat)

Nézzétek meg a kisvideót:

https://zanza.tv/magyar-nyelv/kommunikacio/kommunikacio-tenyezoi-es-funkcioi

 

Április 8. Helyesírás

Az egybeírás és a különírás (elolvasni a tk. 198. oldaláról)

 

Feladatok

(beírni a füzetbe)

1. Alkossatok az alábbi 2 szócsoportból értelemszerűen különírandó szókapcsolatokat, illetve egybeírandó szóössztételeket!

fgh

2. Javítsátok ki a hibásan írt szerkezeteket, majd az összes példát írjátok be a füzetbe!

 

 1. vendég fogadó, friss víz, tegnap előtt, világ látott, munka kedv, számot ad;
 2. szén raktár, tovább képző, eszébe jut, sorban áll, születése napja, jövő idő

 

3. Alkossatok szóösszetételeket az A) és a B) jelű szógyűjteménnyel, majd foglaljátok őket egy-egy mondatba! Az A) csoport szavai többször is előfordulhatnak.

fgh

4. Szőjétek ezeket a szerkezeteket olyan mondatokba, ahol szóösszetételek lesznek belőlük!

bele való, talpra esett, egyet értünk, földön futó, enni való, hozzá tartozó, tűzről pattant, tudni illik

5. Írjátok le helyesen a szó- és tőismétléseket!

dfgh

Április 9. (2 óra)

Összefoglaló a szöveg szerkezetéról, a szövegalkotásról: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_10/lecke_01_009

Válasszatok a két téma közül és írjatok fogalmazást (min. 20 mondat):

 1. Mit jelent számomra a feltámadás ünnepe?
 2. Milyen szerepet játszik az életemben a magyar költészet?

Fogalmazásotokat gépelve Word-dokumentumban küldjétek el a fenti elérhetőségeim valamelyikére április 16-ig!

 

 

Magyar irodalom

Április 10. (2 óra)

Jegyzet: Kármán József életútja és munkássága (tk. 103–105. old.)

Olvassátok el A nemzet csinosodása c. tanulmány és a Fanni hagyományai c. regény részleteit, ill. amit a művekről tudni kell (105–112. old.)

https://www.youtube.com/watch?v=D9fcq_y0Kss

https://www.televizio.sk/2019/03/karman-jozsef-1769-1795/

 

Világirodalom

Április 8. (2 óra)

https://zanza.tv/irodalom/romantika/romantika-jellemzoi

https://www.youtube.com/watch?v=QyyxwfoLVXY

Jegyzet:

A ROMANTIKA ÉS REALIZMUS KORSZAKHATÁRÁNAK SAJÁTOSSÁGAI

A NÉMET ROMANTIKA (tk. 46–48. old.)

 

Ukrán nyelv, Panykó Éva

ЛЮБІ УЧНІ !

 ЗАПИСУЙТЕ В ЗОШИТ ТЕМУ , ОПРАЦЬОВУЙТЕ  ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА УСНО , А ДАЛІ ПИСЬМОВО ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ !. ВАШІ РОБОТИ В ЗОШИТІ БУДУ ОЦІНЮВИТИ ВІДПОВІДНИМИ БАЛАМИ ЗА КОЖЕН ТИЖДЕНЬ .

БАЖАЮ УСПІХІВ!

І ТИЖДЕНЬ!

ТЕМА:Частини мови. Тренувальні вправи. Підготовка до екзамену                                     (2уроки)

Тренувальне тестування. Частини мови.

 

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

(Запишіть тільки правильні відповіді)

1. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)  Ще (1)недавнодихало в(2) мої думки студеним пахом (3)зів’ялого листя, а вже сьогодні (4)лагідне шовковисте повітря весни купає мої очі. 

А прикметник 

Б займенник 

В дієприкметник 

Г прислівник 

Д дієприслівник

 

2. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

Вечірній туманець благеньким (1 )напиналом напнувся над (2)усеньким лугом, а (3)отам, коло лісу, начебто завис (4)потемнілий морок.

А прикметник Б займенник В іменник Г прислівник Д дієприкметник

 

3. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

(1)Вдивляючись поміж (2)кількох кущів, поміж осоки – (3)нідене бачу (4)нікого , тільки сумують вечірні сутінки

А числівник 

Б займенник 

В дієприкметник 

Г прислівник

Д дієприслівник

 

 4. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

(1)Ти дихаєш і наче оновлюєшся,(2) вдруге на (3)світ(4)народжуючись.

А іменник Б займенник В дієприкметник Г прислівник Д дієприслівник

 

5.З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово) А де лелеки, (1)що прилетіли на (2)зустріч з (3) вечірньою, (4)нерозказаною казкою?

А прикметник 

Б займенник 

В дієприкметник

 Г прислівник 

Д іменник

 

6.З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

А луг пахне дедалі (1)сильніше, і груди не(2)можуть умістити, увібрати (3)всю його (4)терпку свіжість, бо замалі

А прикметник 

Б займенник 

В дієприкметник 

Г прислівник 

Д дієслово

 

7. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

(1)Кожен (2)другий хлопець(3) зазвичай, намагається показати себе перед коханою дівчиною з (4)найкращої сторони

А прикметник 

Б займенник 

В дієприкметник 

Г прислівник 

Д числівник

 

8 З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

В (1)багатомільйонному місті надзвичайно (2)гостро постає проблема (3)забруднення (4)навколишнього середовища.

А прикметник 

Б іменник 

В дієприкметник 

Г прислівник

 Д числівник

9.З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Лайка – (1)екологічно (2)шкідливе явище, (3)насичене (4)негативом.

А іменник

Б прикметник

В прислівник

Г форма дієслова (дієприкметник)

Д форма дієслова (дієприслівник)

 

ТЕМА: Звязне мовлення.  Відгук про книжку.

Відгук на художню книгу пишеться за таким приблизним планом:

- Назва та автор книги, про яку ти будеш писати відгук.

- Про що говориться у книзі?

- Хто головні герої?

- Чи сподобалися тобі їхні характери, вчинки. Чому?

- Які питання виникли у тебе під час читання?

- Чи сподобалася тобі ця книга? Чому?

- Чи радиш ти прочитати цю книгу іншим читачам?

- Які враження викликала у тебе книга?

НАПРИКЛАД!!!

Відгук на прочитану книгу Льюїса Керрола

«Аліса в країні чудес»

Мені дуже подобається книга Л. Керрола «Аліса в країні чудес». Вона дуже цікава й красива, з яскравими кольоровими картинками. Більш за все мені в цій книзі подобається те, що вона надзвичайно фантастична. Мабуть, автор цієї книги дуже любив фантастику, йому подобалося описувати фантастичні історії та події.

Коли я читала цю книгу, я уявляла себе на місці тієї дівчинки, і всі події відбувалися зі мною, а не з нею.

Я вважаю, що ця книга - найфантастичніша, найцікавіша, і, взагалі, просто найкраща. Я вже давно прочитала цю книгу, але у мене ще й досі залишилось дуже багато вражень і хороших спогадів. До сьогодні я пам'ятаю цю красиву рудоволосу дівчину, зайця, що завжди кудись поспішає і дивиться на годинник. Мене ще дуже вразило те, що така дивна подія виявилась всього лише сном. Я б теж хотіла, щоб мені наснився цей цікавий, смішний, фантастичний випадок. Я раджу всім прочитати цей твір, і якщо ви не вірите моєму слову, я сподіваюсь, що колись все ж таки ви зрозумієте світ фантазій і пригод.

Мені здається, якщо б не було цієї книги, мій словниковий запас і моє мовлення ніколи б не збагатились. Зараз я пишу відгук і знову згадую мишу Соню, яку так прозвали тому, що вона завжди засинала. Алісу і всіх її друзів.

Мені дуже сильно сподобалась ця книга!

ЗАВДАННЯ.

Опрацювавши теоретичний матеріап, напишіть відгук про свою улюблену книгу.

 

Тема: ЗМ.Відгук про твір мистецтва (спектакль,кінофільм)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &26      ст.  104-108.

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Опрацювати і вивчити теоретичний матеріал.Вправа 185.

Виконати вправу 186 (І,ІІ).

Скористайтеся планом:

1.Назва,режисер,актори.

2.Кіностудія.

3.Рік випуску кінострічки.

4.Тема та ідея,їх актуальність.

5.Стислий виклад змісту(з елементами аналізу)

6.Зіставлення з художнім твором(у разі екранізації)

7. Враження від гри акторів і роботи режисера,музичного оформлення,колористики.

8.Загальне враження й оцінка.

9. Висновки й побажання

 

ІІ ТИЖДЕНЬ!

ТЕМА: Звязне мовлення.Написання есе на морально- етичну тему   (2уроки)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &16.

Опрацювати теоретичний матеріал.  ВПРАВА   128.

СТРУКТУРА ЕСЕ

 1. ВСТУП – це суть і обґрунтування вибору даної теми. Вступ складається із групи компонентів, пов’язаних логічно і стилістично.

На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати питання, на які ви збираєтесь знайти відповіді у своєму пошуку.

 

При роботі над вступом можуть допомогти відповіді на такі питання:

 • Чому тема, яку я висвітлюю, є важливою на даний момент?
 • Які поняття будуть вміщені у мої роздуми над темою?
 • Чи можу я поділити тему на декілька підтем?
 • Чи треба давати визначення термінам, вжитим у темі есе?

 

 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА – це теоретичні основи обраної теми та викладення основного питання. Ця частина передбачає розвиток аргументації, аналіз, а також їх обґрунтування, виходячи з конкретних даних, інших аргументів і позицій з цього питання. У цьому полягає основний зміст есе і це найскладніший етап. Тому важливе значення мають підтеми (підзаголовки), на основі яких здійснюється вживання аргументів.

Залежно від поставленого питання, аналіз здійснюється на основі таких категорій:

 • Причина – наслідок
 • Загальне – особливе
 • Форма – зміст
 • Частина – ціле
 • Постійна ознака – змінна ознака

У процесі побудови есе важливо пам’ятати, що один абзац має містити одне твердження і відповідне доведення, підкріплене ілюстративним або науковим матеріалом.

Велике значення для написання есе має вміння спостерігати. Об’єктом ваших спостережень та описів можуть бути різноманітні речі, живі істоти, процеси, дії і навіть почуття. У художньому описі (есе) кожен змальовує предмет по-своєму, таким, яким бачить його саме він. Ви можете не називати всіх ознак предмета. Ваше завдання – дати яскраве уявлення про предмет, передати своє враження про нього, свою оцінку.

 1. ЗАВЕРШУЮЧА ЧАСТИНА – це узагальнення й аргументовані висновки з теми із вказівкою сфери застосування. Підсумок есе – це і додаткові пояснення, уточнення, підкріплення викладеного в основній частині. Для цього рекомендують вживати повторення, ілюстрації, цитати, вражаючі твердження.

Хоча творча робота здебільшого має трьохчастинну структуру, твір повинен бути цілісним, а не «склеєним» зі вступу, основної частини та висновку. Важливу роль тут відіграють «місточки» - переходи від однієї частини до іншої.

 

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

ВПРАВА   130.

ТЕМА:  Виконання тестових завдань (підготовка до екзамену)                    (2 уроки)

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

ЗАПИСАТИ ТІЛЬКИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ!!!

ВАРІАНТ І

1. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку

а) лимонно/жовтий, історико/культурний, теоретико/пізнавальний;

б) оздоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений;

в) сліпучо/білий, середньо/віччя, північно/східний;

г) міжнародно/правовий, організаційно/технічний, лимонно/кислий;

д) дослідно/виробничий, пів/аркуш, лірико/драматичний.

 

2. Літеру и треба писати в усіх словах рядка

а) бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця;

б) вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь;

в) п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця;

г) зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина;

д) нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися.

 

3. Літеру ґ треба писати в усіх словах рядка

а) джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний;

б) (г, ґ)рунтець, (г, ґ)нотик, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда;

в) (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава;

г) джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул;

д) , ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли.

 

4. Усі слова написані правильно в рядку

а) викладацький, молотьба, вохкість;

б) карпатський, дорожчати, робітництво;

в) криворізький, об’їжджати, французський;

г) інтелігентський, сонячний, надхнення;

д) тюркський, свідотство, соняшник.

 

5.  М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

а) кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я;

б) власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо;

в) павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба;

г) їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин.

 

6. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

а) зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

б) довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

в) страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

г) стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я.

 

7. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

а) пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий;

б) пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення;

в) пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий;

г) пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний.

 

8. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

а) пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток;

б) пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний;

в) пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти;

г) пр..мирний, пр..міський, пр..чинити;

д) пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати.

 

9. Прикметники з суфіксом -зьк- утворюються від усіх іменників рядка

а) Золотоноша, молодець, студент, Буг;

б) Волга, товариш, турист, черкес;

в) Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог;

г) француз, ремісник, турок, брат.

 

10.  Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

а) випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище;

б) книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити;

в) ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада;

г) випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати;

д) сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти.

 

11. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

а) волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний;

б) цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний;

в) тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний;

г) очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський.

 

12.  Закінчення у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

а) Крим, Львів, Миргород;

б) десяток, нарцис, маневр;

в) Харків, вольт, язик;

г) фонтан, кір, займенник;

д) квартал, табун, хліб.

17. Закінчення у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку

а) брат, Євген, товариш, професор;

б) суддя, голуб, Олекса, доля;

в) зоря, Оля, Богдан, директор;

г) актор, Павло, друг, Петро;

д) сторож, Роман, офіцер, Наталя.

 

18. Закінчення у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку

а) Галя, школяр, Сергій, матуся;

б) коваль, мудрець, учень, доня;

в) хлопець, Олексій, місяць, біль;

г) Валерій, обрій, тополя, дідусь;

д) Катруся, вівчар, доля, герой.

 

19. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

А Юрійович, Петрівна, Валерієвич

Б В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

В Святославович, Матвійович, Ігоревна

Г Іванівна, Іллінічна, Геннадійович

Д Арсенівна, Яківович, Романівна

ВАРІАНТ ІІ

І Виконання тестових завдань закритої форми

1.Усі займенникові форми написано правильно в рядку:

А. У декого, будь-до кого, бозна-що, ні з ким;

Б. де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий;

В. аби-яка, якась, казна з ким, будь-що;

Г. з будь-чим, будь з чим, ніякий, казна-чий.

 

2.Визначте рядок, у якому допущено орфографічні помилки:

А  День Перемоги, Золоті ворота, полуниця «Вікторія»;

Б  свято Івана Купала, село Золота Балка, Національний банк України;

В  Сузіря Великий Віз, Декларація прав людини, газета «Літературна Україна»;

Г  Великий Піст, День Народження, волинська область.

 

3.Визначте рядок, у якму є неправильно утворена форма прикметників віщого і найвищого ступенів порівняння:

А менш надійний, найдобріший, якнайдальший;

Б найбільш привітний, вужчий, найбільш відоміший;

В найстаріший, щонайдовший, якнайзручніший;

Г легший, дорожчий, гірший.

 

4.Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вставити в

А …Астрахані, помітна …очах, працювала  …бухгалтерії;

Б  одягнена …хвою, загублені …хвилях, розгубитися …складній ситуації;

В  моя подруга …читель початкових класів, … сім, десь …гаю;

Г  …полі, ходити … валянках, побачила … оголошенні.

 

5.Укажіть рядок, у якому всі слова числівники:

А. обидва, півтора,  декілька;

Б двійка, троє, подвоїти;

В десятка, одна друга, кільканадцять;

Г четверо, двоповерховий, кілька.

 

 

6.Знайдіть слово, що пишеться разом ( а не через дефіс):

А синьо/зелений;

Б науково/прикладний;

В ніжно/рожевий;

Д червоно/гарячий.

Завдання 13–16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні варіанти  Потрібно вибрати два правильних варіанти відповіді.

7.Укажіть ряди слів, у яких пишеться –нн- у всіх словах:

А безгомі..ий, неодмі..ий, безбереж..ий, бездога..ий;

Б бало..ий, парад…ий, бензи..ий, чека..ий;

В касет..ий, люмінісцент.. ий, моното..ий, безіме..ий;

Г безці..ий, невпізна..ий, нездола..ий,  незамі..ий;

Д незліче..ий, відмі..ий, карава..ий, магази..ий;

Е доверше..ий, витонче..ий, пі..ий, нарече..ий.

 

8.Позначте рядки, у яких всі складні прикметники пишуться разом:

А сліпучо/білий, жовто/горячий, ніжно/рожевий;

Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий;

В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український;

Г південно/західний, фізико/математичний, всесвітньо/історичний;

Д східно/український, кисло/молочний, біло/сніжний;

Е первісно/общинний, вічно/юний, воле/любний.

Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного  рядка,  позначеного  цифрою,  потрібно  дібрати  відповідник,  позначений  буквою.

Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать

.

1.чоловічий.                                   А папороть, СНБУ, дівчина,  путь.

2.жіночий.                                      Б математик, вельможа, Сибір, тигр.

3.середній.                                      В токар, поетеса, плетиво, нікчема.

4.спільний                                            Г жіноцтво, листя, теля, дівча.

                                                              Д злюка, бідолаха, хитрюга, недоучка.

ОЦІНКА                         1- 12 балів .

 

Спекти, везти, терти, зчистити, сидіти, нести, встати, стесати, стишити, записати, бачити, стояти, нюхати, стерегти, фарбувати, тьопати.

ОЦІНКА                         1- 12 балів за другий тиждень.

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (Panykó Éva)

31.03.20          ТЕМА :Значення творчості  Лесі Українки     (1 урок)

ЗАВДАННЯ:  опрацювати запропонований матеріал

(у зошит записати тези прочитаної статті).

 

Творчість Лесі Українки — видатне явище світової культури

Опрацювати запропонований матеріал

Творчість Лесі Українки — видатне явище світової культури.

Геній Лесі Українки розкрився перед світом насамперед у високохудожньому звучанні національної ідеї, гарячій любові до рідіюго краю, яка полягала в обороні прав народу до незалежною національного і державного життя. Свої думки і свої ідеї вона зуміла ввести у високу мистецьку форму, шо чарує багатством поетичних образів і музикою поетичного слова. Поетеса вийшла за межі традиційних тем. ЇЇ творчість охоплювала широке поле світових мотивів, тому стала вагомим художнім здобутком світової культури.

Леся Українка зростала під впливом казкової волинської природи, рідного слова, пісні, народної традиції, любов до якої була прищеплена насамперед матір'ю Оленою Пчілкою. Духовне збагачення поетеси відбувалося під впливом висококультурних родин Старицьких, Лисенків, дядька по матері М. Драгома-нова. Її талант розвивався завдяки природній спостережливості та глибокому потягу до знань. Усі ці чинники допомогли їй сягнути мистецьких вершин, стати письменницею європейського і світового масштабу. Дух поетеси гартувала хвороба. Вона спонукала до аналізу конкретних життєвих ситуацій та осмислення суті буття людини. Звідси власне нескореність, прометеїзм Лесі Українки, до якого вона, фізично квола, потягнулася ще на початку своєї творчості: "Я вийду сама проти бурі І стану — поміряєм силу"

Поезія Лесі Українки носить переважно патріотичний характер. Це твори громадянського і політичного характеру. Навіть особистий біль, туга, тривога у її віршах переплітаються Із проблемами всієї України. Щиро і зворушливо звучить її поетичне зізнання.

Приклад сильної волі, бажання боротьби знаходимо у відомих поезіях "Слово, чому ти не твердая криця..." та "Contra Sрem Sрero". Мужні, енергійні акорди громадянської лірики Лесі Українки високо оцінив І. Франко "Від часу Шевченкового "Поховайте та вставайте" Україна не чула такого сильного, гаря-чого поетичного слова, як із уст цієї слабосильної, хворої дівчини...". Поезія Лесі Українки, тавруючи рабську покору відсутність національної гідності, дух вірно підданості, засвідчувала перед світом, що в літературі поневоленого народу на стику двох століть з'явився талант, здатний протистояти всій ницості життя, Талант, що мріє допомогти нащадкам Прометея визволитися від сну і запалити вогонь справедливості. Добре ознайомлена з літературами народів світу, письмен-ниця нерідко шукала в історії й літературі інших народів, "у номерках віків і далеких підсоннях" розв'язки проблем сучасного їй українського громадянського й національного життя. Біль і тривога за рідний край неодноразово переплітаються її всенародним горем ("Напис в руїні", "Дим").

Своїми творами "Слово, чому ти не твердая криця..." та "Давня казка" поетеса порушила проблему, що хвилювала митців усіх народів роль поета у житті суспільства. Справжніми шедеврами світового мистецтва можна вважати інтимну та пейзажну лірику поетеси. Природа Волині, Поділля, морські хвилі під місячним світлом справляють незабутнє враження. Велику мистецьку цінність у творах Лесі Українки становить уміле використання фольклорних мотивів та образів, творення символів ("зірка провідна", "темна ніч", "гора крута, крем'яна, "досвітні огні", "весела весна").

З особливою силою проявився талант Лесі Українки у творах останніх років життя — поемах, драмах. Поеми "Русалка", "Самсон", "Місячна легенда". "Роберт Брюс, король шотландський", "Ізольда Білорука" та інші твори, засвідчують обізнаність авторки зі світовою класичною літературою, історією, зокрема творчістю Байрона, Вальтера Скотта.

Висока духовна культура письменниці засвідчена у драматичних творах "Блакитна троянда", "У пущі", "Одержима", "Бояриня", "Кассандра".

Написати реферат  на тему «Вітчизняне і світове значення творчості  Лесі Українки»!

02.04.20

ТЕМА:  Микола Вороний.Життя і творчість, багатогранна діяльність.

М.Вороний – «ідеолог» модернізації української літератури.   (1урок)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ   ст. 229-233.

РОБОТА В  ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

Опрацювати теоретичний матеріал 1,2,3. Законспектувати біографію М.Вороного в зошит 2.

03.04.20

ТЕМА: Єдність краси природи і мистецтва («Блакитна Панна»).  ТЛ: символізм.

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ   ст. 234-237.

Теорія літератури. Символізм

Опрацювати в зошит ст.234 завдання 4.

 

 ПАСПОРТ ТВОРУ

uhyguy

АНАЛІЗ  ТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ПОЕЗІї!

Вивчити напамять вірш «Блакитна Панна»!!!

 

ІІ Тиждень           07.04.20-09.04.20

ТЕМА:   Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась...»). Прагнення гармонії людини і природи («Чари ночі»)                2 ур.

Матеріал підручника  ! Ст 240-242. 1-2.

РОБОТА В  ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

Опрацювати теоретичний матеріал 1,2. Законспектувати біографію О.Олеся в зошит 2.

Інтимна лірика поета ст 243-244.

     Олександр Олесь "Чари ночі"

Літературний рід: лірика.

Жанр: романс (він став популярною народною піснею).

 Вид лірики: інтимна (любовна).

Провідний мотив: захоплення красою життя й красою кохання. Віршовий розмір: ямб.

Літературознавці про твір. Вірш належить до збірки «З журбою радість обнялась». Автор закликає читача улити «струмінь власної душі» у «шумляче море» краси весняної природи, до дна випити чашу щастя від молодості й кохання, тим паче, що щастя — надто швидкоплинне. Отже, краса життя, краса кохання — над усе. Продовжуючи народнопісенну тра­дицію, О. Олесь будує вірш на наскрізному паралелізмі «людина — природа»: Сміються, плачуть солов’ї І б’ють піснями в груди: «Цілуй, цілуй, цілуй її — Знов молодість не буде! Численні персоніфікації (напиклад, у п’ятій строфі) підкреслюють злитість природи й людини в прагненні жити, кохати й бути щасливими. Проступає у вірші і традиційний для поета контраст («Гори! — життя єдина мить, Для смерті ж — вічність ціла»). Він особливо підсилює, за­гострює спалах радості, кохання (В. Пахаренко).

 ЗАВДАННЯ: УМІТИ ЧИТАТИ ТА АНАЛІЗУВАТИ ВІРШ « ЧАРИ НОЧІ».

Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, —
Знов молодість не буде!

Ти не дивись, що буде там,
Чи забуття, чи зрада:
Весна іде назустріч вам,
Весна в сей час вам рада.

На мент єдиний залиши
Свій сум, думки і горе —
І струмінь власної душі
Улий в шумляче море.

Лови летючу мить життя!
Чаруйсь, хмелій, впивайся
І серед мрій і забуття
В розкошах закохайся.

Поглянь, уся земля тремтить
В палких обіймах ночі,
Лист квітці рвійно шелестить,
Траві струмок воркоче.

Відбились зорі у воді,
Летять до хмар тумани...
Тут ллються пахощі густі,
Там гнуться верби п'яні.

Як іскра ще в тобі горить
І згаснути не вспіла, —
Гори! Життя — єдина мить,
Для смерті ж — вічність ціла.

Чому ж стоїш без руху ти,
Коли ввесь світ співає?
Налагодь струни золоті:
Бенкет весна справляє.

І сміло йди під дзвін чарок
З вогнем, з піснями в гості
На свято радісне квіток,
Кохання, снів і млості.

Загине все без вороття:
Що візьме час, що люди,
Погасне в серці багаття,
І захолонуть груди.

І схочеш ти вернуть собі,
Як Фауст, дні минулі...
Та знай: над нас — боги скупі,
Над нас — глухі й нечулі..."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її —
Знов молодість не буде!"

10.04.20

ТЕМА:  Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»)

Опрацювати матеріал підручника  ! С. 244

У зошит занотувати!!!

jhu

Вивчити напамять!!!

ОЦІНКА                         1- 12 балів .

 

Angol, Derceni-Majercsik Etuka

sdfgdfgdfg

Take the dog for a walk! - Vidd le a kutyát sétálni!/
Drink some water! - Igyál egy kis vizet!
Bring back my socks! - to a dog : ) - Hozd vissza a zoknim!

Always és never az ige előtt áll a felszólító mondatokban.

Never click on this link. – Soha ne kattints erre a linkre.

Ha tiltani akarsz, tehát megkérsz valakit, hogy NE csináljon valamit, akkor azt a következő szerkezettel teheted: DON’T’ + ige első alakja

Például (az első példákkal élve):

Don’t learn English! - Ne tanulj angolul!
Don’t go home! - Ne menj haza!
Don’t take the dog for a walk! - Ne vidd le a kutyát sétálni!
Don’t drink water! - Ne igyál vizet!
Don’t bring back my socks! - Ne hozd vissza a zoknim!

 

Ex. 6 p. 53 – Listen to three helpline (segélyvonal) dialogues. Circle the correct answers.

payment details – fizetési részletek

discount code – árengedmány kód

to keep getting emails – folyamatosan emaileket kapni

phishing – adathasználat

inbox – postaláda

reset – visszaállítani

maiden name – leánykori név

Learn the words!!!

 You can listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.html

Ex. 7 p. 53 – Read the recycle box (Imperatives). Then listen again and complete the sentences with the affirmative or negative imperative of the verbs.

Ex. 8 p. 53 (beírni a füzetbe)

Give instructions on how to do four of these things. Use words from ex. 3, 5, 7 to help you, and use the imperative.

Homework: Ex. 3,4 p. 52 WB

                               You can listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-workbook-audio-cd-1.html

 

Április 8 (1. csoport április 9)

Téma: Quantifiers – mennyiségjelzők SB p. 54 – Write the rules and examples into your copybook + learn them!!!

Each (mindegyik), every (mind) (We use each to refer to individual things in a group or a list of two or more things. It is often similar in meaning to every, but we use every to refer to a group or list of three or more things.), either (vagy) + singular countable nouns

Most, little, some, much, a little, all, any, no + uncountable nouns

No, few, all, most, a few, any, both, many, some + plural nouns

In many situations, we can choose to use 'a little' or 'little' (when using an uncountable noun) or 'a few' or 'few' (when using a plural countable noun). They have slightly different meanings. 

When we say 'a little' or 'a few', we mean a small amount, but it's enough:

 • John: Let's go out tonight.
 • Lucy: Okay. I have a little money, enough for the cinema at least.

 

On the other hand, 'little' or 'few' usually give us a different impression. These also mean a small amount, but this time the amount is almost nothing. Using 'little' or 'few' means that we don't have enough:

 • John: Let's go out tonight.
 • Lucy: Sorry, I have little money. I really can't afford (nem engedhetem meg magamnak) to go out.

See the examples in ex. 5 p. 54 SB

We can use most quantifiers with  of before a determiner (determináns, amely lehet névelő, muatószó vagy névmás: the, his, these) and a noun.

 • All of my friends have got phones.

We cannot use of with every or no. Instead, we use every one of and none of with plural ver bor with a singular verb (in formal style).

None of my friends have/has got a tablet.

Ex. 1 p. 135 Write into the copybook! Learn!!!

        Countable: document, gadget (szerkezet), habit, website

                    Uncountable: health, homework, information, money, music, software

Ex. 2 p. 135 – Choose the correct words to complete the sentences.

Ex. 3. p. 136 – Answer the questions with complete sentences. Use the words in brackets. – Beírni a füzetbe a válaszokat.

Ex. 6 p. 54 SB – Complete the sentences with the quantifiers.

Ex. 7 p. 54 SB – Rewrite the sentences so they have a similar meaning. Use the words in brackets. (füzetbe)

Homework: Ex 8. p. 54 SB (füzetbe)

Április 10 (2. csoport Április 9-10)

Téma: Quantifiers

Ex. 1 p . 53 WB – Complete the rules with the headings below.

Ex. 2 p. 53 WB – Circle the correct answers to complete the senteces.

Ex. 3 p. 53 WB – Some of the sentences are incorrect. Rewrite them correctly. Tick the correct sentences.

Ex. 4 p. 53 WB – Complete thesentences with few, a few, little or a little.

Homework  Ex 5 p. 53 WB – Look at the bar chart. Write a sentence for each activity with the words. Use the present perfect.

A munkafüzet 53. old. lévő gyakorlatok megoldását kérem küldjétek át messengeren vagy az email címemre: detuka85@gmail.com. Határidő április 13.

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem

03.30 két óránk van

V. fejezet 21 lecke Japán. Lejegyzetelni a füzetbe és megtanulni. Írásban Word dokumentumba megválaszolni a 101 oldalon a 11. kérdést. Küldjétek el nekem 04.06-ig

22. lecke Kína lejegyzetelni, megtanulni, a 105. oldalon a 13. kérdést megválaszolni és elküldeni nekem 04.06-ig

04.06 két óránk van

23. lecke India lejegyzetelni, megtanulni. Válaszolni a 108 oldalon az 5. és a 8. kérdést írásban felszedve és elküldeni e-mailban

24. lecke Közép- és Közel-Kelet államai. Latin-Amerika államai jegyzetelni megtanulni.  Megválaszolni a 114 oldalon a 14 és 15-ös kérdéseket, és elküldeni nekem 04.11-ig

Gyakorló ismétlésnek:

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/eletmod-es-tarsadalom-ket-vilaghaboru

Ukrajna történelme

03.31 két óránk van

IV. Fejezet 20 és 21 leckéjét lejegyzetelni és megtanulni

Megválaszolni írásban a 113. oldalon a 13. és 14. kérdést, és a 120.oldalon a 6, 7,8, és 13 kérdéseket és küldjétek el nekem csatolt dokumentumkén e-mailban 04.07-ig

04.07 két óránk van

A 22 és 23 leckét lejegyzetelni és megtanulni.

Megnézni a „Doktor Zsivagó”című filmet

https://www.youtube.com/watch?v=aSy8M2BEvBo

Írjatok egy 15-20 mondatból álló véleményt a filmről és azt is küldjétek el nekem csatolt dokumentumban 04.10-ig

Magyar nép története

04.02

Bethlen István miniszterelnöksége

04.09

Magyarország az 1920-as és 30-as évek fordulóján

Ezek a kis összefoglalók tudnak segíteni remélem.

https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/magyarorszag-tortenete-1918-1920

https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/trianon

https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/bethleni-konszolidacio

 

Algebra és mértan, Rubec Zsuzsa

30.03---Begyakorlás trigonometrikus egyenletek (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

2. § (15-16) Trigonometrikus egyenletek (85-94) Elolvasni

xcgh

15.4; 16.4;  16.6

06.04

16.7; 16.10

Mértan

31.03---Begyakorlás vektorok (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

6. § (39) Műveletek a vektorokkal (215-217) Elolvasni

cb

A kép eltávolítva.
1. Adott: A kép eltávolítva. A kép eltávolítva.

39.7, 39.8

 

A kép eltávolítva.


2. Adott: A kép eltávolítva. A kép eltávolítva.

 

07.04 Begyakorlás vektorok (Alkalmazzátok az előző héten küldött elméleti anyagot)

6. § (40-41) Műveletek a vektorokkal (219-217) Elolvasni

40.6; 41.5; 41.12

Az elkészített anyagot küldd el az e-mail címemre:suny67@freemail.hu

Ugyanitt kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

Beküldési határidő: 2020.április 10. 20:00

zdfg

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

32. téma Amerika szubrégiói és azok politikai- földrajzi sajátosságai (március 30)

Észak-Amerika. Ide tartozik: Kanada, USA. Jelentős mennyiségü erőforrással rendelkezik. Itt található a világ szántóföldjeinek 17%, az erdőkészletek 30%-a. Itt található a világ szénkészleteinek 30%-a, kőolaj és földgázkészletek 25-25%-a.

Közép-Amerika. Ide tartozik a Mexikótól Dél-Amerikáig terjedő térség. Mexikó területén jelentős kőolaj és földgázkészletek vannak. Ezen kívül még nagy rézérc-, ólomérc-, cinkérc, arany, ezüst és terméskén készletek vannak.

Karibi-medence.  Ide a Karib-tenger térségében lévő szigetek és korallzátonyok tartoznak. Pl. Bahama-szigetek, Kuba, Puerto-Riko, Haiti. Kevés ásványkincskészlettel rendelkeznek. Jamaicán bauxit, Kubában nikkel, A Dominikai Köztársaságban arany, Kubában kőolaj és fölgázkészletek vannak.

Dél-Amerika. Ide tartozik valamennyi Dél-Amerikai ország és függő terület. Itt található a világ erdőkészleteinek 30%-a. Nagyon jelentős rézérc-, cink, ólom, ezüst, arany és vasérckészletek vannak. Venezuelában kőolaj készletek találhatók. Chilében van a világ salétromkészleteinek 98%-a.

Legfontosabb nemzetközi szervezetek:

NAFTA – Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény. Tagok: USA, Kanada, Mexikó. Ez a világ egyik legnagyobb regionális szabadkereskedelmi szervezete.

MERCOSUR – Dél-Amerika országainak kereskedelmi szövetsége. Tagok: Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay. szövetség célja a szabadkereskedelem, az áruféleségek, a valuta és az emberek mozgásának elősegítése.

NATO – Észak-atlanti Szerződés Szervezete. Katonai szövetség. Jelenleg 29 tagja van.

(Kérem a jegyzetet március 30.-i dátummal beírni a füzetbe.)

35. téma USA (április 6)

Területe 9,8 millió négyzetkilométer. Lakossága 327 millió fő. Fővárosa Washington.

Az ország államformája államfői köztársaság. Területi szerkezete szövetségi állam.

50 tagállamból áll. 48 tagállam az ország törzsterületén van. Hozzá tartozik még Alaszka és Hawaii. Népessége alapján a harmadik a világon. Többnemzetiségű ország. A lakosság 81%-a városlakó. Legnagyobb városok: New York, Los Angeles, Cichago. Legsűrűbben lakott a keleti part, a nyugati part és a Nagy- tavak-környéke. A legnagyobb agglomerációk: a Tómelléki (Chipitts Cichago-Pittsburg), az Atlanti-óceánmelléki (BosWash Boston-Washington), Kaliforniai (SanSan San Diego-San Francisco). Az ország etnikailag összetett. 70%-át  európai gyökerekkel rendelkezők adják, 13%-ot az Afrikából behozottak utódai adják. 16%-ot az Ázsiából bevándoroltak adják.

Jelentős ásványkincskészletekkel rendelkezik. Kőszén található az Appalache-medencében, itt található a világ ezüstkészletének 30%-a, az ólom 20%-a, a vasérc 10%-a. Nagyon jelentős kőolaj és földgázkészletek találhatók Alaszkában és a Mexikói-öbölben.

Gazdasági szerkezetében a tercier szektor vezet. Ez adja a GDP 79,55-át. A szekunder szektor adja a 19%-át, a primer szektor mindössze 1,5%-t tesz ki.

( Kérem a jegyzetet a zárójelben megadott dátummal beírni a füzetbe.)

 

Fizika, Tar István

Tankönyv:

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Fizika-2018-V.-H.-Barjahtar.pdf

Házi feladat:

33. §. 2020. március 30.

34. §. 2020. április 6.

33. gyakorlati munka, 2. feladat.

Segítő képletek a feladathoz méterekben megadva.

cvb

Egyszerűbb megközelítés módban   mm- ben megadva.

cvb

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

dfg

 

Biológia, Pető Nikolett

 (március 30 - április 10)

1. Az örökítőanyag állandóságát védő folyamatok. (30 §)

Jegyzet! Berajzolni a 30.3 ábrát a 115 oldalon.

https://www.youtube.com/watch?v=jCfVgdZNrmQ

https://www.youtube.com/watch?v=jC7UNgFHuBo

2. Az örökletes változékonyságː kombinatív és mutációs  (31 §)

Jegyzet! válaszolni az ellenőrző kérdésekre a 119 oldalon

https://prezi.com/hjkwhm36xmuz/oroklodes-es-valtozekonysag

https://hu.atomiyme.com/kombinativ-valtozekonysaga-es-evolucios-jelentosege/

https://sylwom.com/hu/pages/1512543

Egy kis érdekesség https://www.youtube.com/watch?v=cMeMV80OhyQ

A kidolgozott házi feladatokat  április 10ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Szénhidrátok.

Lejegyzetelni: 23-25§!

Megoldani: 171, 172, 173, 181. feladatokat!

Készítsetek prezentációt a következő témák valamelyikéből:

1.        A glükóz szerepe az emberi szervezetben.

2.        A cukorbetegség okai, kezelése.

3.        A cukorbetegség megelőzése.

4.        A szénhidrátok szerepe az ember táplálkozásában.

Határidő: 2020. április 28

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a rendszeres mozgás minden életkorban kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, és számtalan jótékony hatással bír testünkre és lelkünkre egyaránt. Hatással van egész életünkre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható.

Az egészség megőrzéséhez pedig kellő rendszerességgel és megfelelő mennyiségben, - életvitelszerűen és folyamatosan van rájuk szükség. A rendszeres testmozgás tehát nemcsak életszükséglet, hanem az egészségnek, az egészség megőrzésének is alapvető feltétele. Akármilyen kevés fizikai aktivitás végzése is jót tesz az egészségnek. A jótékony, pozitív hatás a fizikai aktivitás mennyiségével arányos.

Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:

 1. (Ezt a nagyobbak és az edzettebbek figyelmébe ajánlom) https://www.youtube.com/watch?v=gEzAfLIbaPE&fbclid=IwAR3sxEyeVSzjvLxbup22JLwFYyBSy1jVed-uUrh0veTTEt174X6QcifKScQ
 2. Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y

Ezzel folytathatjátok: https://www.youtube.com/watch?v=taicdf4DJhg&t=2s

 1. https://www.youtube.com/watch?v=YO0Ta7gu6gQ&t=1s
 2. Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw (a futás hanyagolható)

Ezzel folytassátok: https://www.youtube.com/watch?v=IoDmAZSEA-c

Bármilyen mozgásformát választotok, a lényeg azt gondolom, a rendszerességben és a fokozatosságban rejlik. Ezt szemellőtt tartva mindenkit kérek, hogy iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást!

Jó tornázást kívánok Mindenkinek!

(Ha bárkinek kérdése lenne, az alábbi e-mail címen el tudtok érni: ancsush@gmail.com)

zdfg

 

 

ty

Az április 13-24.-e közötti házi feladatok

 

Magyar nyelv és irodalom, Hnatik-Riskó Márta

 

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/Messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com!

Magyar nyelv

Április 15. Helyesírás

A kis és a nagy kezdőbetűk

Olvassátok el a tudnivalók összefoglalását a tk. 199 – 200. oldalán.

Írjátok be a füzetbe a 250. feladatból a földrajzi neveket és -i képzős származékukat!

+ A következő feladatot Word-dokumentumban küldjétek el a címemre április 17-ig!

Írjátok át az alábbi szóhalmazt mondatokra bontva, ügyelve a kis és nagy kezdőbetűk helyesírására, valamint a megfelelő írásjelhasználatra.

A legkülönlegesebb magyar

1827-ben még ezt kellett írnia a naplójába annak a férfinak, aki a legnagyobb magyarként vonult be nemzetünk történelmébe az országgal az emberekkel meg kell ismerkedni

Széchenyi istvánról ma is a legtöbbünknek tiszteletteljes adatok ugranak be idézzük fel a lánchíd építésének a magyar tudományos akadémia alapításának történetét és kiváltképpen a hitel című művében írt gondolatait a dúsgazdag gróf különleges szokásai évekig lázban tartották a korabeli budai és pesti lapok cikkíróit is ugyanez az ember az élete végén európa egyik legerősebb hatalmát a bécsi udvart támadó röplapokat írt egy elmegyógyintézetből azt mondhatnánk hogy filmbe illő ennek az embernek az élete de hát filmre is vitték az élettörténetét hídember címmel

Milyennek látnánk korunkban ha ma születne újjá a gróf valószínűleg mindent megismerni  megérteni és megváltoztatni akaró megszállott technikai érdeklődést tanúsító embernek mindezt az összetettséget mutatta be és tette átélhetővé a magyar nemzeti múzeum a széchenyi világai című nagysikerű időszaki kiállítással feltétlenül tekintsétek meg ha budapesten jártok

 

Április 16. (2 óra)

Stilisztika. A nyelvi szintek stílusalakító tulajdonságai. A hangszimbolika

Tk., 128–131. old. Készítsetek rövid jegyzetet a magyarázat és a táblázatok alapján.

+ Tk. 170., 172. feladat.

+ Keressetek 1-1 szépirodalmi példát vidám, komor, lágy és kemény hangszimbolikájú szöveg(részlet)ekre!

 

Április 22. Helyesírás

Az idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása

Olvassátok el a tudnivalók összefoglalását a tk. 202. oldalán.

Írjátok be a füzetbe azokat az idegen eredetű szavakat, amelyek helyesírása megváltozott az új, 12. kiadású helyesírási szabályzat (AkH12) szerint! Itt a forrás (a végén található szójegyzékben keressétek): https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/A_magyar_helyesiras_szabalyai_Valtozasok.pdf

+ Word-dokumentumban küldjetek ápr. 23-ig a címemre 10 mondatot, amelyekben szerepel idegen eredetű, de a mai nyelvhasználatba már szervesen beépült szó!

 

Április 23. (2 óra)

A szavak stilisztikája. A szófajok szerepe a stílushatásban

Tk. 132–134., 136–137. old. Készítsetek rövid jegyzetet a magyarázatok és a táblázatok alapján.

+ 173. feladat – írjátok le a közmondások jelentését 1-2 mondatban.

 

                                                                           

Magyar irodalom

Április 17. (2 óra)

Készítsetek vázlatot Batsányi János életútjáról és munkásságáról, olvassátok el A franciaországi változásokra és A látó c. verseit, illetve a hozzájuk fűzött magyarázatokat. (112–117. o.)

Batsányi és kortársai: https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/magyar-felvilagosodas-kiemelkedo

https://www.youtube.com/watch?v=LCtowajYjxA&list=PLxabnVY97eqprv2AUTlLdsL-iHhO8-TXb&index=2&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=svVjTZn9loQ&list=PLxabnVY97eqprv2AUTlLdsL-iHhO8-TXb&index=2

+ https://www.youtube.com/watch?v=gjCQpQfXMDE

Az alábbi idézetek szállóigévé váltak, ezért tanuljátok meg azokat emlékezetből!

A franciaországi változásokra

„Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

 

A látó

„Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág.”

„Álljon fel az erkölcs imádandó széki! Nemzetek, országok, hódoljatok néki!

Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság, Törvény s egyenlőség, s te, áldott szabadság!”

 

Április 24. (2 óra)

Készítsetek részletes jegyzetet Kazinczy Ferenc életútjáról (117 – 119. o.). Tanuljátok meg alaposan, mert Kazinczy jelentősége máig ható!

Érdekes: https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/kazinczy-ferenc-es-nyelvujitas

Aktuális: https://magyarnemzet.hu/kultura/kazinczy-ferenc-elete-a-remekmu-7689815/

Kazinczy öröksége ez is: http://nyelvmuzeum.net/

 

 

Világirodalom

Április 15. (2 óra)

Olvassátok el az Ernst Theodor Amadeus Hoffmann életművét bemutató anyagot a tankönyvből és nagyon alaposan A kis Zaches, akit Zinnobernek neveztek c. kisregényét bemutató elemzést (49–54. o.). (Magyarul A kis Zaches, más néven Cinóber és A kis Zakar címen jelentek meg fordításai, az eredeti cím: Klein Zaches, genannt Zinnober.)

E. T. A. Hoffmann megelőzte a korát fantasztikus, meseszerű, szimbólumai révén meghökkentően tanulságos írásaival (fantasy…).

Hoffmannról és leghíresebb művéről, Az arany virágcserépről: https://zanza.tv/irodalom/romantika/e-t-hoffmann

A füzetben 10-12 mondattal válaszoljatok a következő kérdésre: Mit tanulhat a ma embere Zaches történetéből?

 

Április 22. (2 óra)

A romantika irodalma Oroszországban címmel készítsetek jegyzetet a tk. 55–56. oldalán található anyagok alapján.

Olvassátok el ezt is (Puskint külön fogjuk tanulni, úgyhogy róla majd akkor): https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/az-orosz-romantika/az-orosz-romantika-puskin

 

Ukrán nyelv, Panykó Éva

ЛЮБІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!

 ЗАПИСУЙТЕ ДО ЗОШИТА ТЕМУ , ОПРАЦЬОВУЙТЕ  ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА УСНО , А ДАЛІ ПИСЬМОВО ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ !. ВАШІ РОБОТИ В ЗОШИТІ БУДУ ОЦІНЮВИТИ ВІДПОВІДНИМИ БАЛАМИ ЗА КОЖЕН ТИЖДЕНЬ .

БАЖАЮ УСПІХІВ!

14-16.04.20

ТЕМА: Звязне мовлення.Українські та угорські народні звичаї.ВЕЛИКДЕНЬ    (2уроки)

Опрацювання запропонованого матеріалу!!!

dfg

 

dfg

 

fgh

 

cvb

 

xcv

ВИКОНАТИ ВПРАВУ 311(І) ст. 201.

17-21.04.20

ТЕМА:  Виконання тестових завдань (повторення)                    (2 уроки)

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

ЗАПИСАТИ ТІЛЬКИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ!!!

 

1. М’який знак на місці пропуску НЕ треба писати в усіх словах рядка

А лял..чин, кін..чик, щас..тя

Б совіс..тю, близ..ко, американ..ський

В ковз..кий, камін..чик, сер..йозний

Г познач..мо, кин..мо, ріж..мо

Д л..лється, секретар.., пол..ський

 

2. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

А радіст..ю, нездолaн..ий, зіл..я

Б зван..я, жовч..ю, розрізан..ий

В завдан..я, велич..ю, старан..о

Г зроблен..ий, забут..я, с..авець

Д піч..ю, стоптан..ий, священ..е

 

3. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

А Юрійович, Петрівна, Валерієвич

Б В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

В Святославович, Матвійович, Ігоревна

Г Іванівна, Іллінічна, Геннадійович

 Д Арсенівна, Яківович, Романівна

 

4. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка

А кругленький, смачний, щирий

Б красивий, яскравий, лисий

В широкий, гнідий, бадьорий

Г скромний, малий, солодкий

Д здоровенний, вигідний, злий

 

5. На перший склад падає наголос у слові

А жалюзі

Б чіткий

В перепис

Г деякий

 

6. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А пр..буток, пр..крашений, пр..своїти

Б пр..бічник, пр..славний, пр..леглий

В пр..ховати, пр..звище, пр..гріти

Г пр..подобний, пр..бій, пр..ваба

 

7. Спільнокореневим до слова «сонний» є

А унісон

Б спросонку

В соняшник

Г підсоння

 

8. Помилково вжито слово в рядку

А відхилити пропозицію

Б давно знати друг друга

В передплатити дві газети

Г довгостроковий проект

9.НЕПРАВИЛЬНО утворено слово

А харчовий

Б критичний

В роздрібний

         Г бабусін

10. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А пр..буток, пр..крашений, пр..своїти

Б пр..бічник, пр..славний, пр..леглий

В пр..ховати, пр..звище, пр..гріти

Г пр..подобний, пр..бій, пр..ваба

 

11. Спільнокореневим до слова «сонний» є

А унісон

Б спросонку

В соняшник

Г підсоння

 

12. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А заїжджати, щирість, їстоньки

Б дзвонити, п’ятниць, український

В йодистий, з’єднування, сьогодення

Г сприйнятий, щебечуть, джміль

Д висаджують, зозулястий, перемивають

 

13. Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в слові

А дочка

Б завдання

В новий                                         

Г роблю

14. М’який знак на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

А долон..ці, піклуєт..ся, промінец..

Б передден.., міс..кий, дивуєш..ся

В близ..кість, чотир..ох, матін..чин

 Г т..охкати, людс..кість, радіст..ю

15. Звук [й] є в кожному слові рядка

А ємність, підйом, бюро

Б йогурт, браконьєр, бязь

В цвях, бойовий, круїз

Г веселий, гравюра, віньєтка

       Д серйозно, привілеї, яблуко

 

16. Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А бе..перечно, ..хопити, не..простовний

Б нав..коси, ро..чулення, ..тримувати

В ..просоння, чере..сідельник, ..чистити

Г до..хочу, не..тримно, ..фокусувати

Д ..шити, ..краплений, ро..повідати

17. Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А мар..во, міл..на, кл..котати, м..тушня

Б л..вада, зв..личений, ск..лястий, зач..пити

В мисл..ння, утвор..ний, прав..ло, гр..чаний

Г ш..ршавий, заскр..готав, бер..зень, заст..лати

Д крап..лька, віт..рець, пов..рнутися, зд..рати

18. Однакове закінчення в орудному відмінку однини матимуть усі слова в рядку

А посуха, душа, повага, миша

Б книжка, неділя, круча, м’ята

В проща, сотня, вишня, Олена

Г Франція, новина, оселя, мрія

       Д тополя, легеня, пуща, стаття

 19. Прочитайте уривок.

І не знало міщанське кодло,

коли я захлиналась лихом,

що душа між люди виходила,

(1)забинтова(н/н)а білим сміхом.

І в житті, як на полі (2)мі(н/нн)ому,

я просила в цьому (3)сторі(ч/чч)і

хоч би той (4)магази(н/нн)ий мінімум:

– Люди, будьте взаємно (5)(в/вв)ічливі!

Подвоєні літери потрібно писати в усіх словах, ОКРІМ позначеного цифрою

А 1

Б 2

В 3

Г 4

        Д 5

 

20.Синоніми наведено в рядку

 

А зустрічати гостя – проводжати гостя

Б жвавий хлопчина – прудкий хлопчина

В привозити подарунки – привезені подарунки

Г будівельний кран – водопровідний кран

 

 

21.Фразеологічний зворот ужито в рядку

 

А А мелодія лине, як дніпрова вода.

Б Людська заздрість – гірша, як слабість.

В Ішов би робити, а не байдики бити!

Г За Борисполем житом виспілим хоч які замилуються очі.

22.Усі слова написані правильно в рядку

 

А викладацький, молотьба, вохкість

Б карпатський, дорожчати, робітництво

В криворізький, об’їжджати, французський

Г інтелігентський, сонячний, надхнення

Д тюркський, свідотство, соняшник

 

23. Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку

А досвідчений різьб..яр, високий бур..ян

Б велике сузір..я, роз..ятрена рана

В очікувана прем..єра, духм..яна страва

Г гарне ім..я, швидкий пор..ятунок

 

24. Немає лексичної помилки в рядку

А погляди співпадають

Б багаточисельні дзвінки

В рішити завдання

Г наступного разу

25. Спільнокореневим до слова радити є

А радість

Б радіо

В порада

Г радист

26. Перший склад наголошений у слові

А дочка

Б дрова

В жалюзі

Г жаркий

27. Звук [д] є в кожному слові рядка

А дитина, боротьба, день

Б кладка, футболіст, город

В ведмідь, десять, джерело

Г баскетбол, душа, дзвінок

Д податок, дятел, звідтителігентський, сонячний, надхнення поля, легеня, пуща, стаття ре

 

28. Літеру о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А свіж..сті, ш..сти, ж..натий

Б ч..рнетка, щ..тина, ч..тири

В ч..рнило, веч..рові, пш..но

Г щ..ка, менш..сті, пш..ниця

Д пекуч..сті, увеч..рі, ч..рний

 

29. Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у рядку

А гуляв ... лісі, улюблений ..читель, блиск ... очах

Б було ... Києві, лежала ... шухляді, плавала ... воді

В знімки ... фотографа, ліси ... хвої, читати ..голос

Г перерва ... навчанні, їхати ... вагоні, десь ... річці

Д бути ... формі, осінь ... Каневі, допоможе ..війти

 

30. Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх іменників

рядка

А путь, річ, шампунь

Б міць, стать, продаж

В сталь, дріб, суміш

Г поміч, сіль, доповідь

Д вісь, мить, ступінь

 

31. Правильно написано всі слова в рядку

А тріснути, тиждневик, контрастний

Б рідкісний, ненависний, захистний

В форпостний, пісний, кількісний

Г шістсот, кістлявий, студенський

Д улесливий, цілістний, шелеснути

 

32. Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку

А коротший, щонайкращий

Б ближчий, більш гарячіший

В добріший, найменш удалий

Г цікавіший, якнайдорожчий

Д вужчий, найменш потрібний

 

33. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А пр..важкий, пр..дбати

Б пр..бережний, пр..вілля

В пр..буття, пр..довгий

Г пр..здоровий, пр..морозити

 

34. На перший склад падає наголос у слові

А цінник

Б течія

В русло

Г випадок

35. Лексичну помилку допущено в рядку

А являється прикладом

Б скасувати конференцію

В непридатний до вжитку

Г зважати на правила

36. Синонімом до слова збагнути є

А зібгати

Б розбагатіти

В зрозуміти

Г розгубитися

37. Спільнокореневими до слова роса є всі слова, ОКРІМ

А росинка

Б зрошення

В рослий

Г росяний

 

38. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А вар..во, вул..чка, вовч..ня, схов..ще

Б кот..чок, печ..во, виховат..ль, вогн..ще

В водич..нька, добр..во, страхов..сько, пал..во

Г русалч..н, кринич..нька, парканч..к, згар..ще

Д плет..во, порадн..ця, посміхов..сько, доньч..н

 

39. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А слов’янський, маслюк, джазист

Б осяяння, юнацький, беззастережний

В блищить, каяття, європейський

Г колючий, в’юнище, їжджений

Д йодований, дзюркотіти, травиця

40. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ

А розм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я

Б рум..янець, кон..юнктивіт, інтерв..ю, В..єтнам

В відв..язати, дит..ясла, бар..єрний, Аліґ..єрі

Г солов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний

Д подвір..я, об..єднання, пів..юрти, пів..Європи

 

41. Помилку в написанні слова іншомовного походження допущено в рядку

А Апенніни, каса, касета

Б Діккенс, манна, комісія

В Канни, колектив, брутто

Г Брюссель, буддист, хоббі

Д Міссурі, іммігрант, тонна

42. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

А сер..цевий, проїз..ний, аген..ський

Б артис..ці, захис..ний, безчес..ний

В пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

Г тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

Д радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний

43. Прочитайте діалог (цифри позначають номери реплік).

– (1) Вітаю, Миколо! Сто років тебе не бачив. Як справи, молодий чоловіче?

– (2) Доброго ранку, Валеріє Семеновичу, дякую, нівроку, а Ви як почуваєтеся?

– (3) Непогано, друже, непогано, братику, ось тільки спину щось знову

прихопило!

– (4) Поберегли б Ви себе, пане професоре, ще стільки справ попереду, не

хворійте!

– (5) Гаразд. А тобі, добродію Гринчишин, зичу успішного захисту дипломної!

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в репліці

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

45. Помилку у творенні ступеня порівняння прикметника допущено в реченні

А Нарешті настали найзаповітніші для кожного випускника дні, сповнені

найприємніших вражень.

Б До свята діти вирішили купити квіти: для мами взяли троянди, найніжніші

з-поміж усіх, які були, а для бабусі вибрали найяскравіші хризантеми.

В Студенти знають психологічну драму «Блакитна троянда» Лесі Українки

як  найекстраординарніший і найпрекрасніший твір поетеси.

Г Що більш відповідальна людина, то більш складне її життя, адже вона все

хоче зробити бездоганно й для цього докладає неабияких зусиль.

Д Найважливіші відкриття людства, як не дивно, є найменш очікуваними:хто б міг собі уявити, що грибок стане джерелом пеніциліну.

22-24.04.20

ТЕМА : Звязне мовлення.КИМ І ЯКИМ Я ХОЧУ БУТИ?     (2уроки)

Робота з епіграфом (подумайте над  змістом)

«Той, хто з дитинства знає, що праця є закон життя, хто змолоду

зрозумів, що хліб добувається тільки в поті чола, той здатний до подвигу,

тому що в потрібний день і годину в нього знайдеться воля його виконати й чинності для цього»

Жуль Верн

  1. Вступне слово вчителя :

У світі існує більше 50 тисяч професій. Як знайти серед них свою? Скільки з них ми собі більш-менш уявляємо? На що орієнтуватися? На запитання: «Ким ти хочеш стати після школи?» - не кожен може відповісти. А тим часом проблема вибору професії дуже серйозна. Особливо сьогодні, коли наше суспільство вступило в ринкові відносини. Від людини все більшою мірою потрібні високий професіоналізм, готовність швидко пристосовуватися до нових явищ суспільного й економічного життя. Різко зростає інтенсивність праці, що вимагає підвищеної витривалості. Що ж потрібно для того, щоб зробити свій професійний вибір? Щоб вибрати свою справу розумно, потрібно для початку розібратися у собі. Зараз я розповім про основні типи професійної діяльності людини.

ІІІ. Обговорення майбутньої професії з учнями :

У багатьох країнах намагалися й намагаються створити класифікацію професій. У нашій країні прийнято користуватися класифікацією професора Е.А. Клімова. Його класифікація поділяє всі професії на 5 основних типів:

1. Людина-Природа. Цей тип поєднує професії, представники яких мають справу з об'єктами, явищами й процесами живої й неживої природи (ветеринар, агроном, гідролог, вівчар, механізатор, тракторист). Для них характерний загальний предмет праці - тварини й рослини, ґрунт і повітряне середовище - природа.

2. Людина-Техніка. Це можуть бути пілоти, водії, матроси, електромонтери, слюсарі й т.д., що використовують технічні устрої.

3. Людина - Людина. Ось тут для фахівця предметом праці є інша людина, а характерною рисою діяльності - необхідність впливу на інших людей. До такого типу професій ставляться вчитель, лікар, журналіст і продавець.

4. Людина-Знакова система. Люди, що вибрали цей тип професійної діяльності, повинні вміти оперувати абстрактними поняттями, мати широкий кругозір. Це бухгалтери, учені, оператори ЕОМ, люди, що працюють у лабораторіях, наукових центрах.

5. Людина-Художній образ. Людей цього типу відрізняє наявність живого образного мислення, художня фантазія, талант ( художники, дизайнери, актори, режисери, поети тощо).

От вам приблизні вимоги до людини, що обрали певний тип діяльності. Але крім здатностей необхідно враховувати й свої інтереси. Ідеальний збіг здатностей і інтересів - це і є покликання (elhivatottság). Але ж скільки людей все життя займаються не тією справою: хтось заради грошей, хтось по звичці, хтось просто тому, що колись не дуже серйозно поставився до власного вибору. Сьогодні спробуємо чесно оцінити свої здатності, бажання й можливості при виборі майбутньої професії. Насамперед треба зважати на фізичні здатності. За даними соціологів, одиниці співвідносять своє здоров'я з вибором професії. Інші просто не приймають його до уваги й роблять першу велику помилку.

При виборі професії часто має місце фактор престижності. Але надання переваги престижності - не найбільш вірний принцип вибору, оскільки престижність те саме що пошесть моді. А це явище, як відомо, не постійне. Вірніше було б, орієнтуючись у світі професій, вирішити для себе, що для вас найважливіше в майбутньому, що ви вважаєте необхідним для себе: розміряну, спокійну роботу або постійні відрядження, експедиції, незалежність і самостійність, творчість або виконання чітко певних обов'язків. Але не потрібно розуміти так, що творчість - гарно, а ретельність - погано. У кожній професії є свої особливості. Важливо визначитися в головному, тобто зрозуміти, які з якісних сторін професій для вас важливі, а якими можна й зневажити.

Проаналізуйте професію, що, можливо, ви вже обрали або тільки плануєте до вибору. Відповідайте на 9 запитань чесно й серйозно. Напишіть свої аргументи на користь обраної професії, а потім подивитеся на них зі сторони, начебто вас переконує хтось інший. Поставтеся до тексту критично, чи дійсно вибір обґрунтований. Чи помітні в ньому знання професії, оцінка своїх можливостей? Якщо ви відповісте серйозно на питання, я думаю, це допоможе вам у професійному виборі.

ДАЙ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ!!!!

1. Якою професією ти хочеш оволодіти в майбутньому?

2. Чи припускає дана професія інтенсивне спілкування з людьми?

3. Якими особистими якостями повинен володіти представник цієї професії?

4. Де можна її одержати?

Тест“Мій тип професії”:

Отже, з вибором ми прояснили ситуацію. Тепер давайте проведемо тестування й довідаємося, до якого типу професії ви схильні, а який вид діяльності вам протипоказаний. Відповідайте на наступні запитання:

1. Новорічна ніч для тебе кращий час, щоб:

а) виспатися;

б) подивитися телевізор разом з родиною;

в) провести час у дружньому колі.

2. Із трьох подарунків ти обрав би:

а) вудку, набір для вишивання;

б) ковзани або лижі;

в) туристичну путівку або квиток на цікаву виставу.

3. Відправлятися в подорож найкраще:

а) поодинці;

б) з родиною або друзями;

в) з незнайомою групою, щоб була можливість знайти нових друзів.

4. Якби ти залишився на самоті на острові або в лісі, то:

а) відчув би повну волю;

б) зайнявся б пошуком виходу або якою-небудь справою;

в) відчув би тугу, неприкаяність, страх.

5. У свій вільний час ти любиш:

а) читати, відвідувати бібліотеку, шахову секцію, зоопарк, ліс, ловити рибу, мріяти;

б) малювати, читати, займатися спортом, музикою, шиттям або в'язанням, ходити в походи, розмовляти по телефону, дивитися телевізор;

в) займатися спортом, танцями, грати в ансамблі, співати в хорі, приймати участь у спектаклях і концертах, подорожувати із друзями, ходити з компанією в кіно...

Ключ. Підрахуйте кількість набраних балів, з огляду на, що відповіді на питання з буквою «а» оцінюються 1 балом, «б» - 2, «в» - 3 балами.

Якщо ви набрали від 5 до 8 балів - необхідно поміркувати про професію, де вам не доведеться спілкуватися з великою кількістю людей (продавець, учитель, журналіст і психолог у цьому випадку не дуже підходять). Зате дослідницька діяльність або робота з господарством, в лісництві, або на власній фермі, спеціальність програміста, слюсаря або токаря, професія бухгалтера, оператора ЕОМ цілком будуть прийнятні для вас, оскільки ваші відповіді показують, що ви цінуєте тишу, не любите гучних, незнайомих компаній. Ви мало-помало сором’язливі й замкнуті, зустрічі з незнайомими людьми завдають вам клопоту.

Якщо ви частіше ставили хрестики біля букви «б» і набрали від 8 до 12 балів, то вважайте, що вам пощастило. Ви належите до групи людей, яким не страшна самотність і які прекрасно почувають себе в будь-якій компанії. Ви не боїтеся нових знайомств і спокійно обходитесь без спілкування тривалий час. Вибір професії тут практично не обмежений!

Ну а якщо у вашому активі від 12 до 15 балів, знову поміркуйте над вибором: чи варто вам, людині товариській, що легко вступає в контакт, відмовлятися від можливості мати цікаву професію менеджера, агента по рекламі, комерційного директора, продавця, дилера, учителя, брокера або тренера? У вас величезний потенціал, якого вистачить для роботи з великою аудиторією й колективом колег. Вам буде тісно в маленькій лабораторії, мисливському господарстві або майстерні.

 Підсумок :

 • Від своєї професії я очікую…
 • Чим корисна моя професія суспільству?

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тема : Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу       4 уроки

ВИКОНАЙ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ( ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ЗАПИШИ У ЗОШИТ)!!!!

Тест 1. Який твір написав М.Коцюбинський внаслідок глибокого захоплення Гуцульщиною?

1  «Fata morgana»

2   «Дорогою ціною»

3   «Тіні забутих предків»

4.  «Intermezzo»

 

Тест 2. Потерчата, Водяник, Русалка, Перелісник – це дійові особи з…

 1. «Енеїди» І.Котляревського
 2. «Катерини» Т.Шевченка
 3.  «Лісової пісні» Лесі Українки
 4. «Тіні забутих предків» М.Коцюбинський

 

 

Тест 3. Події в повісті «Кайдашева сім´я» І.Нечуй-Левицького розгортаються в такій послідовності

А одруження Лавріна – одруження Карпа – смерть Кайдаша – всихання груші

Б смерть Кайдаша - одруження Карпа - одруження Лавріна - всихання груші

В одруження Карпа - одруження Лавріна - смерть Кайдаша – всихання груші

Г одруження Карпа - одруження Лавріна- всихання груші- смерть Кайдаша

Д всихання груші - одруження Карпа- смерть Кайдаша- одруження Лавріна

 

Тест 4.  Новий український театр започатковано виставою

А «Наталка Полтавка» Івана Котляревського

Б «Назар Стодоля» Тараса Шевченка

В «Талан» Михайла Сторицького

Г «Глитай, або ж Павук» Миколи Кропівницького

Д «Хазяїн» Івана Карпенко-Карого

 

 Тест 5. Події в поемі «Мойсей» І. Франка розгортаються в такій послідовності

 А  заклик Єгошуа до бою – притча про дерева – вигнання Мойсея з табору – спокуса Азазеля

Б  вигнання Мойсея з табору - притча про дерева - спокуса Азазеля - заклик Єгошуа до бою

В  притча про дерева - спокуса Азазеля - вигнання Мойсея з табору - заклик Єгошуа до бою

Г  спокуса Азазеля - притча про дерева- вигнання Мойсея з табору- заклик Єгошуа до бою

Д  притча про дерева- вигнання Мойсея з табору- спокуса Азазеля- заклик Єгошуа до бою

 

Тест 6 Прочитайте рядки з новели «Intermezzo» М. Коцюбинського

    Нарешті стаю. Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа й гуде на всі струни. Стою і слухаю.

Наявність зорових, нюхових і слухових образів в уривку – яскрава ознака

А реалізму

Б романтизму

В імпресіонізму

Г експресіонізму

Д сентименталізму

 

Тест 7.  Прочитайте уривок із новели «Intermezzo» М. Коцюбинського

       Прощайте. Йду поміж людьми. Душа готова, струни тігу, наладжені, вона вже грає…

Цей епізод твору є:

А  експозицією

Б   зав´язкою

В  розвитком дії

Г   кульмінацією

Д   розв´язкою

 

Тест 8.  На початку новели «Intermezzo» М. Коцюбинського і в її фіналі наявний такий образ

А Моя утома

Б Жайворонки

В Зозуля

Г Три білих вівчарки

Д Залізна рука города

 

Тест 9.  Повість «Тіні забутих предків» закінчується реченням

А  Другої днини знайшли пастухи ледве живого Івана.

Б  Так Палагна стала любаскою Юри.

В  Під вікнами сумно ридали трембіти.

Г Для праці – будні, для ворожіння – свято.

Д  Тяжкі часи настали в родині Івана по сиерті ґазди.

 

Тест 10.  До драматичних належать твори

А «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, «Мойсей» І.Франка

Б «Лісова пісня» Л. Українки, «Хазяїн» І.Карпенко-Карого

В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П.Мирного, «Людина» О. Кобилянської

Г «Камінний хрест» В. Стефаника, «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д  «Кайдашева сім´я» І.Нечуй-Левицького, «Гімн» І. Франка

Тест 11.     Установіть відповідність

Назва твору                                                      Літературний напрям (течія)

1 «Intermezzo» М. Коцюбинського                А реалізм

2 «Лісова пісня» Лесі Українки                      Б класицизм

3 «Камінний хрест» Василя Стефаника          В імпресіонізм

4 «Кайдашева сім´я» І. Нечуй-Левицького   Г експресіонізм                                                                          

                                                                             Д неоромантизм 

Тест 12. Незламність духу, несхитна воля в перемогу поневолених мас – провідний мотив твору

А «Людина» О. Кобилянської

Б  «Камінний хрест» В.Стефаника

В  «Contra spem spero!» Л.Ураїнки

Г «Гімн» І. Франка

Д  «Intermezzo» М. Коцюбинського

ТЕСТ 13 Темою повісті «Кайдашева сімя» І. Нечуй-Левицького є зображення

А життя нетипової для України селянської родини

Б життя українського села в пореформену добу

В родинних перепитій в українському селі в доьу кріпацтва

Г селянського побуту до закріпачення українських земель

Д життя селянської родини як зразка сім´ї з патріархальним устроєм

ТЕСТ 14До композиційних особливостей повісті «Кайдашева сім´я» І. Нечуй-Левицького не належить

А поділ твору на девять частин               Б нагнітання сцен сварок, колізій

В розкриття характерів через діалоги              Г розгортання подій переважно в одному селі

Д детальний опис весілля Карпа і Лавріна

ТЕСТ 15 Прочитайте рядки (»Хіба ревуть воли, як ясла повні?») Панаса Мирного

Таких парубків часто й густо можна зустріти по нашших хуторах та селах. Одно тільки в нього неабияке  - дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духовна міць, разом з якоюсь хижою тугою…        У цьому уривку описано

А Грицька Чупруненка Б Чіпку Варениченка В Івана Вареника  Г максима Гудзя   Д Мирона Гудзя

ТЕСТ 16 Установіть відповідність

Герой                                                                         Вчинок

1 Максим Гудзь       А убиває панського сторожа

2  Галя                      Б отримує за службу орден Георгія

3 Чіпка              В відмовляється за гроші від одруження з Галею

4 Чижик            Г вішається х горя

                          Д може «поправити діло» за хабаря 50 рублів

ТЕСТ 17 Представником чиновництва в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного є

А Порох Бгрицько Гудзь В Максим Гудзь Г Кряжов Д Остап Хрущ

ТЕСТ 18 Вірш «Чого являєшься мені у сні?..» І.Франка написаний уформі

А монологу Б діалогу В сну Г молитви  Д сповіді

ТЕСТ 19Прочитайте рядки з поеми «Мойсей» І.Франка

 …Се дідусь слабосилий,

Що без роду, без стад і жінок

 Сам стоїть край могили.

Все, що мав у житті, він віддав

Для одної ідеї…  У цьому уривку йдеться про

А Датана Б Єгошуа В Авірона Г Азазеля   Д Мойсея

ТЕСТ 20 Прочитайте рядки із поеми «Мойсей» І. Франка

Ті слова про обіцяний край

Для їх слуху  - се сказка;

М'ясо стад їх, і масло, і сир –

Се найвищая ласка.           У цьому уривку йдеться про покоління:

А  єгиптян  Б старе покоління євреїв В нове покоління єврейського народй

Г дерева, які обирали собі короля  Д майбутні покоління

ТЕСТ 21 Установіть відповідність

Герой                                  Вчинок

1 Азазель         А карає пророка за сумнів

2 Єгошуа          Б закликає «До походу! До бою!»

3 Датан             В веде свій народ до землі обітованої

4 Єгова             Г закликає народ закидати пророка камінням

                          Д намагається підірвати віру Мойсея

ТЕСТ 22 В українській літературі М.Коцюбинський відомий передусім як

А романтик Б реаліст В символіст Г імпресіонист Д експресіоніст

ТЕСТ 23 Ознакою драматичного твору в новелі М.Коцюбинського «Intermezzo» є

А розповідь селянина про пять голодних діток        Б розгортання дії переважно в одному місці

В образ «тисячі чорних ротів»         Г перелік лійових осіб на початку твору

Д переживання ліричного героя

ТЕСТ 24 Як композиційний елемнт М. Коцюбинський уводить у повість «Тіні забутих предків»

А рксальні пісні Б колядки В щедрівки Г коломийки Д веснянки

ТЕСТ 25 Повісті  «Тіні забутих предків» М. Коцюбинськго властиві ознаки

А реалізму і класицизму Б сентименталізму і бароко

В романтизму й неокласицизму   Г неоромантизму й імпресіонізму

Д експресіонізму й символізму

ТЕСТ 26 У повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинськго порушені всі названі проблеми, крім

А язичництва і християнства     Б людини і природи  В кохання і ненависті

Г митця і суспільства      Д життя і смерті

ТЕСТ 27  Установіть відповідність

Герой                                                            Дія

1 Іван                            А видобуває у старий спосіб вогонь

2 Марічка                    Б постійно ворожить, зраджує близькій людині

3 Палагна                    В потопає в Черемоші

4 ватаг                            Г покидає рідне село й повертається через шість років

                                    Д вважає свою дитину підкинутим бісеням

ТЕСТ 28 Повість «Тіні забутих предків» М. Коцюбинськго екранізував

А Юрій Іллеєнко   Б Олександр Довженко В Дмитро Павличко Г Сергій Параджанов        Д Іван Миколайчук

ТЕСТ 29  Вірш «Contra spem spero!» Лесі Українки побудований на

А порівняннях  Б паралелізмі  В риторичних питаннях Г оксиморонахД антитезах

Тест 30 Назва вірша «Contra spem spero!» в перекладі з латини означає

А без надії сподіваюсь Б  мовчати –кричати  В надія помирає останньою Г боротися до кінця   Д думки проти течії

ТЕСТ 31 Перетворення людини на рослину (мавки на вербу, Лукаша на вовкулвку) властиве фольклорному жанру :              А думі  Б баладі  В билині Г колядці  Д коломийці

ТЕСТ 32 Композиційну особливість драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки вказано  в рядку

А розгортання подій упродовж трьох років, кожен з яких різний за настроєм

Б поділ на три дії, кожна з яких починається пейзажем відповідної пори року

В порушення хронологічноїпослідовності в розгортанні подій

Г перехід із світу людей у світ природи через сни дійових осіб

Д пісенний початок кожної дії сумний, а кінець – оптимістичний

ТЕСТ 34  У драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки порушено всі названі проблеми, крім

А краси людських взаємин   Б сутності щастя

В історичної правди      Г людини й мистецтва       Д великого кохання

ТЕСТ 35 Установіть відповідність

Образ                                          Символічне значення

1 Лукаш              А воля, молодсть, чин

2 Перелісник           Б старість, поміркованість

3 Водяник                В людина як така

4 дядько Лев           Г єдність людини і природи

                                Д бездушність, порожнеча

ТЕСТ 36         Драма-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки – зразок

А сентименталізму Б бароко В класицизму Г реалізму Д неоромантизму

ТЕСТ 37         Установіть відповідність

Вчинок                                                   Дійова особа

1 дядько Лев       А ріже свого польця, щоб урятувати красу русалки Польової

2 Перелісник      Б перетворює Лукаша на вовкулаку

3 Лісовик            В забирає Мавку під землю

4 « Той, що у скалі сидить»   Г рятує Мавку, огортаючи вогнем вербу, на яку                                          

                                              вона перетворилася

                                             Д захищає дуб від охочих його зрубати

 

38. З якого вірша Лесі Українки ці вірші:

Так! Я буду крізь сльози сміятись,

  Серед лиха співати пісні,

  Без надії таки сподіватись,

  Буду жити! Геть думи сумні!”?

а) “Гімн І. Франкаб) “ Блакитна панна” М. Вороногов) “Contra spem spero!”.Л.Українкиг) “ О слово рідне” О .Олеся

 

39 .Елементи експресіонізму наявні у творі

а) «Камінних хрест» Василя Стефаника       б) «Інститутка» Марка Вовчка

 в)«Intermezzo» Михайла Коцюбинського  г)«Наталка Полтавка» Івана Котляревського

 д)«Хазяїн» Івана Карпенка-Карого»

40 .  В Україні під назвою «Пропаща сила» було опубліковано твір:

 а)«Хазяїн»     б) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»   в)  «Камінний хрест»       г)«Тіні забутих предків»

13. Рядки  Являйся, зіронько, мені! Хоч в сні! наявні у творі:

А) Ліни Костенко     Б)  Івана Котляревського   В) Михайла Коцюбинського       Г) Лесі Українки        Д) Івана Франка

  експресіоністичний

41. Історія села Піски є однією із сюжетних ліній твору

А «Кайдашева сім’я»Б «Земля»В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»Г «Тіні забутих предків»Д «Камінний хрест»

42. «Чую, як мені легше робиться, наче нова душа сюди ввійшла, а стара,

дворянська, попелом стала», – зізнається

А Борис ТетерваковськийБ Михайло ЧереваньВ Омелько КайдашГ Мартин БоруляД Максим Ґудзь

43. «Недалеко від ріки Серету на Буковині» відбуваються події твору

А «Камінний хрест»Б «Земля»В «Тіні забутих предків»Г «Максим Гримач»Д «Момент»

44. Карпатськими Ромео й Джульєттою називають героїв твору

А Олеся ГончараБ Ольги КобилянськоїВ Марка ВовчкаГ Григора ТютюнникаД Михайла Коцюбинського

45. В житті мене ти й знать не знаєш,

Ідеш по вулиці – минаєш,

Вклонюся – навіть не зирнеш

І головою не кивнеш, –

дорікає коханій ліричний герой твору

А Івана ФранкаБ Миколи ВороногоВ Олександра ОлесяГ Павла ТичиниД Максима Рильсько

46. Образ селянина, який у пошуках правди став злочинцем, змальовано у творі

А «Чорна рада»Б «Тигролови»В «Я (Романтика)»Г «Тіні забутих предків»

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

47. Казку про те, як дерева обирали собі короля, розповідає

А БоянБ МойсейВ ЧугайстирГ ЕнейД Лісовик

48. Ну, як-таки щоб воля – та пропала?

Се так колись і вітер пропаде!

дивується персонаж «Лісової пісні»

А ЛісовикБ МавкаВ дядько ЛевГ ПерелесникД Лукаш

 

Angol nyelv, Derceni-Májercsik Etelka

Április 14

Téma: Navigation nightmare (navigációs rémálom)

satnav – műholdas navigáció

GPS failure – GPS meghibásodás

to lead – vezet, irányit

Ex. 2 p. 55 SB – Listen to two people discussing a news item. Which of the headlines in ex 1 are they talking about? Listen here https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.html - track 2.16 (write into the copybook)

to set off – elindulni

ridiculous rɪ.ˈdɪ.kjʊ.ləs nevetséges, képtelen

Listening strategy: Expressing opinion with the verbs think, believe, expect, reckon (vélni)

                        Expressing opinion with phrases: In my view, As I see it, etc.

Ex. 3 p. 55 – Listen again track 2.16 and decide whether each sentence below is a fact (tény) or an opinion? Which words introduce the opinion? Write opinion or fact next to the sentences.

Ex 4 p- 55 Vocabulary

Gadgets ɡæ.dʒɪt eszköz, készülék

Bluetooth headset – Bluetooth fejhallgató

Bluetooth speaker – Bluetooth hangszóró

camcorder – videókamera

digital radio – digitális rádió

games console – játékkonzol

memory stick – memóriakártya

MP3 player – MP3 lejátszó

satnav - műholdas navigáció

smartphone – okostelefon

smartwatch – okosóra

tablet – tablet

Learn them !!!

Ex 5 p. 55 Listen to 5 dialogues. Which gadgets from exercise 4 are mentioned in each one? Write into  the copybook. Listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.htm  track 2.17

 

Ex 6 p. 55 Listen again track 2.17. Choose the correct answers.

 

Expressing opinions: I believe that … - úgyhiszem, hogy

                                  I think that …. – azt gondolom, hogy

                                  In my opinion, … – véleményem szerint

                                   In my view,  … - megítélésem szerint

As I see it, …  - ahogy én látom

It seems to me that … - nekem úgy tűnik

I’d say that … - azt mondanám

Learn these phrases !!!

 

Homework: ex. 1 p. 54 wb

 

Április 15 (1. csoport április 16)

Téma: Modals in the past ( modális segédigék a múltban) (beirni a füzetbe a szabályokat és példamondatokat, valamint megtanulni a szabályokat)

May/might/could have + V3 – speculate about past events (elmélkedés mútlbeli eseményekről)

might have done = lehet, hogy megtette

may have done = lehet, hogy megtette

could have done = lehet, hogy megtette

She may /might/could have gone home hours ago. – Lehet, hogy órákkal ezelőtt hazament

Negative: May/might not have+V3

She did not phone. She may/might not have known my number. – Nem hivott. Lehet nem tudta a számom.

Must have/can’t have/couldn’t have + V3 – make logical deduction about the past (logikus következtetésekre jutni a múlttal kapcsolatban)

must have done = biztosan megtette

can’t /couldn’t have done = biztosan nem tette meg / nem tehette meg  (lehetetlenség)

You couldn’t / can’t have seen Louis in town. He lives abroad. – Nem láthattad Louist a városban. Külföldön lakik.

They must have done that to make their parents happy. - Biztos azért csinálták, hogy boldoggá tegyék a szüleiket.

Should / shouldn’t have + V3 – criticise past action (kritizálni egy múltbeli cselekvést)

 

should have done = meg kellett volna tenni

shouldn’t have done = nem kellett volna megtenni

should have done that yesterday. -  (Ezt már) tegnap meg kellett volna csinálnom.

You shouldn’have trusted him. – Nem kellett volna megbíznod benne.

Ex. 5 p. 56 For each mini-dialogue, write the option that makes the most sense in the gap.

Ex 6 p. 56 Complete the second sentence so that it means the same as  the first. Include the word in brackets.

 

Homework: Ex. 1,2 p. 55 WB (send them to me via email or messenger till 20th of April)

 

Április 17 1. csoport (2. csoport április 16/17)

Téma: Modals in the past.

Ex. 1, 2 p. 136 SB

Translate these sentences into English. Write them into the copybook

 

 1. Szerintem meg kellett volna vennünk azt a házat.
 2. Lehet, hogy mondtam neki, de (már) nem emlékszem.
 3. Volt idejük, szóval bevásárolhattak volna.
 4. Biztos sokba került ez az út.
 5. Tudnom kellett volna, hogy ez a város éjszaka elég veszélyes.

Homework: ex. 3,4,5 p. 55 WB (send them to me via email or messenger till 20th of April)

Április 21

Téma: Adjectives + preposition

Learn these adjectives with the prepositions.

addicted to – függő

angry with  (somebody)- dühös (valakire)

aware of – tudatában van. tájékozott

curious about – érdeklődő valamivel kapcsolatban

familiar with – járatos valamiben

good at – jó valamiben

harmful to- ártalmas

shocked at smth.- felháborodik vmi miatt

unhappy with – elégedetlen

worried about – aggódó

obsessed with – megszállott

Ex 3 p. 57 – Underline these adjectives int he text in ex. 3.

Ex 5 p. 57 – Circle the correct prepositions to go with these adjectives. Learn these adjectives with prepositions.

dissatisfied with - elégedetlen

responsible for - felelős

obsessed with - megszállott

sensitive to - érzékeny

pleased with – elégedett

successful in – sikeres

 

Ex. 6 p. 57 Complete the text with the correct prepositions. All of the adjectives are in ex. 2-5

Homework: Learn the adjectives with prepositions. Ex. 1-4 p. 56 WB

 

Április 22 (1. csoport Április 23)

Téma: Clever machines

Vocabulary: artificial intelligence – mesterséges inteligencia

                    to measure – mérni

                   chatbot – beszélgető robot

                   identification – azonosítás

                     to convince – meggyőzni

                   merely – csupán

                   conscious ˈkɒn.ʃəs öntudatos

Ex. 4 p. 59 SB – Read the text and choose the correct answers.

Ex. 6 p. 59 Complete the verb+noun collocations with the nouns below. They are all int he text.

come up with – előhozakodik valamivel

 

Homework: Ex. 1, 2, 3 p. 57 WB

 

Április 24 1. csoport (Április 23/24 2. csoport)

Téma: Photo comparison (képösszehasonlitás)

Ex 1 p. 60  - Look at photo A. Speculate about the questions below.

Use these phrases to answer the question:

1 It may/might/could be…

2 Their teacher may/might/could have asked them to …

3 They may/might/could be + Ving

Write your answers into your copybook.

 

Ex 2 p. 60 – Listen to a student describing the photo. Does she agree with your ideas from ex. 1?

Listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.htm  track 2.20

 

Ex. 3 p. 60 – Key phrases. Which of the phrases does the candidate use for speculating.

Speculating (elmélkedni):

It looks tome /doesn’t looks to me as if they … Nekem úgy tűnik / nem úgy tűnik, mintha ők …

They look /don’t look (to me) as if / as though they are … Úgy tűnik, mintha ők …

They look / don’t look like they’re (v+ing) – Ők úgy néznek ki, mintha valamit tennének (az ige –ing végződést kap)

They seem quite (+adjective) – Ők tűnnek / látszanak + melléknév

e.g They seem quite excited.  – Ők izgatottnak tűnnek.

They don’t  look / don’t seem very (+ adj.) – Ők nem látszanak / tűnnek …

Comparing photos (key phrases)

The common theme in the photos is … - a közös / megegyező téma a képeken …

Both photos show … - mindkét kép mutat …

In the first photo …. ,whereas in the second photo … - Az első képen …. míg a második képen

Unlike the second photo, the first photo does not show … - Nem úgy mint a második fotón, az első fotó nem mutatja …

In the second photo, …. rather than.. – A második képen, …. inkább mint ….

Ex. 6 p. 60 – Listen to a student. What is the missing word in each of the phrases below. Complete them. Listen here: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.htm  track 2.21

Key phrases: Introducing opinions:

It seems to me that… - Nekem úgy tűnik

In my opinion / view, … Véleményem szerint

Personally, I think / don’t think that … - Személyesen én gondolom / nem gondolom

I believe that – Én azt hiszem

The way I see it, … - Ahogy én látom

For me, the important thing is (that) – Számomra az a fontos, hogy …

 

Ex. 7, 9 – Listen to a student answering the questions from ex. 7. Which of the phrases below does the student use to introduce his opinions? Put a tick next to the phrase.

https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-3rd-edition-intermediate-class-audio-cd-2.htm  track 2.22

Homework: Learn the new phrases: speculating, comparing photos and introducing opinions.

Ex 1 p. 144 Unit 5. Describe and compare these  photos (A and B). Use the key phrases. Then answer the questions. Write the description in word doc and send that to me till 27th April.

 

Történelem, Nedbál Klára

Ukrajna története

04.14 két óránk van

IV. Fejezet 24-25 leckéjét lejegyzetelni és megtanulni

Megválaszolni írásban a 145. oldalon a 9,10,14,16,17 kérdéseket, és a válaszokat küldjétek el  e-mailban 04.21-ig

04.21-én két óránk van

A 26 leckét lejegyzetelni és megtanulni.

Nézzétek meg a Sztálin című filmet

https://videa.hu/videok/film-animacio/sztalin-B2tfrQYgh2TeXHOW

Írjatok egy 15-20 mondatos véleményt a filmről, 04.24-ig küldjétek el nekem e-mailban

04.15-04.22 – gyakorló óráink vannak

A 4. témát dolgozzátok ki

4. Téma: A kijevi Rusz-Rusz Ukrajna és a Halics-Volonyi Állam gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődése a IX. XIV. században

1. Politikai felépítés, fejedelmek

2. Társadalmi felépítés

3. A földtulajdonlás formái. Kötelezettségek.

4. Gazdasági élet

5.Az írásbeliség legrégebbi emlékei

6. Könyvemlékek

7. Oktatás

8. Népköltészet

9. Irodalom

10. A kijevi Rusz-Rusz Ukrajna építészete

11. A Halics-volinyi földek építészeti jellegzetességei

12. Képzőművészet

13. A Kijevi Rusz és a Halics-Volinyi állam jelentősége

Ehhez a témához a KMKSZ honlapján az elektronikus könyvek a 7. osztályos Ukrajna története nagyon nagy segítség. Le lehet tölteni. Képek, információk nagyon jól ott vannak.

 

Magyar nép története 

04.16

Gömbös és kísérlete

04.23

Ellenzéki pártok és mozgalmak

Mind a két témakört kijegyzetelni és megtanulni

Ezek a kis összefoglalók tudnak segíteni, remélem.

https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/az-1930-evek-magyar-belpolitikaja

Ajánlok még egy filmet, amely a két világháború közti Angliában játszódik, és igen érdekes lehet. A két hét leforgása alatt ezt is nézzétek meg és írjatok róla véleményt, a már említett módon és terjedelemben. 04.23-ig küldjétek el ezt is.

https://vimeo.com/347886536?fbclid=IwAR18whYpgvdl3PI-D_unurV5oibarvzV-0z2KefL9yrbMAg0mjgVKErvIJU

 

Mértan, Rubec Zsuzsa

Mértan (Rubec Zsuzsa)

14.04---A vektorok összeadása és kivonása https://www.youtube.com/watch?v=JekJYqUlb0M

(https://zanza.tv/matematika/geometria/muveletek-vektorkoordinatakkal)

6. § (39) Műveletek a vektorokkal (215-217) Elolvasni, jegyzetelni

40.7, 40.8

21.04 A vektorok számmal való szorzása és skaláris szorzata ()

6. § (40-41) Műveletek a vektorokkal (219-217) Elolvasni, jegyzetelni

et

Házi feladat: 41.4; 41.9

Az elkészített anyagot küldd el az e-mail címemre:suny67@freemail.hu

Ugyanitt kereshetsz, ha segítségre van szükséged!

Beküldési határidő: 2020.április 24. 20:00

 

A füzetedbe jegyzetelj a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát majd a házi feladatot!

Jó munkát 

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

37. téma Kanada (április 13)

Területe 10 millió négyzetkilométer. Lakossága 33,5 millió fő, fővárosa Ottawa.

Államforma – parlamentáris demokrácia a Nemzetközösség összetételében. Szövetségi állam, ( 10tartomány, 3 terület).

Az ország domborzata főkép síkvidéki. Nyugaton húzódik a Kordillerák, Keleten a domborzat hátsági. Éghajlata délen mérsékeltövi, északon szubarktikus és arktikus.

Ásványkincskészletek – vas-,és színesfémek ércei, kőolaj, földgáz, fakészletek, Vizi energia készletek.

Az ország népessége vegyes. Megtalálhatók az europid-, negrid-, és mongoloid rassz képviselői. Az országban két hivatalos nyelv van az angol és a francia.

A gazdaságon belül a tercier szektor a legfejlettebb. ez adja a GDP 79%-át és ez foglalkoztatja a lakosság 70%-át. Legnagyobb összetevői a kiskereskedelem és az üzleti szolgáltatások, köztük is a pénzügyek.

A szekunder szektorban fontos a bányaipar és az energetika. A bányászat nagyon sokféle ásványkincset termel ki aminek nagy részét az ország feldolgozza és exportálja. A villamos energia termelés alapját a vizierőmvek adják 63%-ot, a hőerőművek a 19%-ot, atomerőművek 17%-ot. fontos a gépgyártás, kohászat, celulóz és papíripar.

A mezőgazdaság adja az ország GDP-jének 1,8%-át, és az foglalkoztatja a lakosság 2%-át.A legfontosabb a szemestermények exportja valamint a szarvasmarha tenyésztés és a húsexport. Dél- Keleten jellemző a zöldség és gyümölcstermesztés. Az Atlanti partvidéken a halászat.

Az országnak fejlett közúti és vasúthálózata van. A távolsági áruszállításban a legfontosabb a tengeri kereskedelem, a távolsági utasforgalomban a légi közlekedés.

( A jegyzetet kérem a füzetbe beírni a zárójelben megadott dátummal).

38. téma Brazília (április 20)

Területe 8,6 millió négyzetkilométer, lakossága 208 millió fő, fővárosa Brazilia város.

Államformája – államfői köztársaság, szövetségi állam.

Az ország domborzata főkép síkvidéki. Keleten hátsági. több éghajlati öv van az országban: északon egyenlítői, délebbre szubekvatoriális, trópusi majd szubtrópusi öv található.

Ásványkincsekkel jól ellátott – megtalálhatók vas, ón-, alumínium-, nikkel és más színesfémércek. Jelentős fakészletekkel és vizienergiakészletekkel rendelkezik.

A lakosság vegyes összetételű: megtalálhatók az europid-, negrid és europid embertípus képviselői, valamint nagyon magas a kevert népesség arány 42%. A lakosság 84%-a városlakó, a nagyvárosok a keleti parton jöttek létre.

A tercier szektorhoz a pénzügyi szféra tartozik, a tudományos-kutatási tevékenység, közlekedés, turizmus. Ez a szektor adja a GDP 73%-át.

A szekunder szektorba fontos szerepe van a bányaiparnak, cellulóz és papíriparnak. Fontos a gépgyártás, vegyipar, mezőgazdasági termékek feldolgozása. Ez a szektor adja a GDP 21%-át.

A tercier szektor az ország GDP-jének 6%-át adja. Fontos a növénytermesztés. Itta legfontosabbak a szemestermények, kávé, kakaó, cukornád, szója, gyümölcstermesztés. Az állattenyésztésben a legjelentősebb a szarvasmarha tenyésztés. Fontos a húsexport. A keleti partvidéken fontos szerepe van a halászatnak.

A közlekedési hálózata gyengén fejlett. A közutak és vasutak hálózata főkép a partmenti régióban sűrű. A távolsági áruszállításban a legfontosabb a tengeri kereskedelem. A távolsági utasszállitásban a legfontosabb a légiközlekedés. A belső területeken fontos a folyami közlekedés.

(A jegyzetet a zárójelben megadott dátummal kérem beírni a füzetbe).

 

Biológia, Pető Nikolett

 1. A kromoszóma- és genomális mutációk. A mutációk biológiai jelentősége (32 §)

Jegyzet + rajzoljátok be a füzetbe a 32.1 ábrát a 120 oldalon!

https://gendiagnosztika.hu/cimke/kromoszoma-rendellenessegek/https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/erdeszeti/ch05s03.htmlhttps://medicoverkorhaz.hu/blog/kromoszoma-rendellenessegek/

 

 1. Modifikációs változékonyság (33 §)

Jegyzet + berajzolni a 33.1 táblázatot a 126 oldalon

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/erdeszeti/ch06s05.html

 

 1. Készíts prezentációt!

Az alábbi témák közül válassz egyet és készíts prezentációt!

 • Down-szindróma
 • Turner-szindróma
 • Autizmus
 • Cukorbetegség
 • Tripla X szindróma
 • Dipla Y szindróma

A kidolgozott házi feladatokat  április 23ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Az aminosavak. Összetételük, megnevezésük.

Lejegyzetelni: 28 paragraf

Megoldani: 209, 210 feladatok

Téma: Aminosavak. Fizikai és kémiai tulajdonságuk.

Lejegyzetelni: 28 paragraf

Megoldani: 213,214 feladatok

Határidő: április 19

Téma: A fehérjék. Összetétel, molekulaszerkezet

Lejegyzetelni: 28 paragrafust

 

Válaszolni: 216, 217 kérdések

Téma: A fehérjék tulajdonságai

Lejegyzetelni: 172-175 oldal

Válaszolni: 218, 219 kérdések.

Nevezzétek meg a videót a fehérjék kimutatásáról és írjátok le a füzetbe

Határidő: április 26

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Remélem, a sok tanulni való mellett mindenkinek jut ideje a testmozgásra. Szeretném most is hangsúlyozni, hogy bármilyen mozgást választotok, a lényeg a rendszeresség és a fokozatosság! A bemelegítés és a nyújtás minden alakommal kötelező!

Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=G-wbtsTB3gU
 2. https://www.youtube.com/watch?v=6oA6UfSiJgM
 3. https://www.youtube.com/watch?v=Q-FGCdB7_v8
 4. https://www.youtube.com/watch?v=sjKCqm2EO3I

Továbbá hétfőtől egy új adás indult „Mozogj otthon!” címmel.

Képzett szakemberek (gyógytornászok) tízperces napi adásokban mutatnak be tornagyakorlatokat. A műsor minden korosztálynak szól.

A járványügyi helyzetben egészségünk megőrzése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres mozgás.

A Mozogj otthon! adásai több csatornán is láthatók: a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M5 is sugározza; hétfőtől minden napszakban elérhetők a közmédia tévécsatornáin, és megtekinthetők a Mediaklikk.hu oldalon.

Játszási időpontok az alábbi linken: https://port.hu/adatlap/film/mozi/mozogj-otthon-mozogj-otthon/movie-217896
Jó tornázást kívánok Mindenkinek!

ert