3 B

Törzs

Május 12 - 22.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok a május 12 - 22 közötti házi feladatokat

 

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Kedves Diákok! Nagyon valószínű, hogy az idei tanévben már nem fogunk személyes találkozni, vagyis az osztályozásnál a beadandó házi feladatok jegyei is beszámítanak. Éppen ezért kérlek Titeket, hogy mindenki időben küldje vissza a leadandókat! Ellenkező esetben, mivel nincs mit értékelnem, kénytelen leszek 1-es érdemjegyet tenni!

Magyar nyelv

2020. május 12.

A magyar helyesírás alapelvei. A hagyományos írásmód. Az egyszerűsítési írásmód

Készíts jegyzetet!

https://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai

Megoldani a 172. és 174. feladatot

Házi feladat

Toldalékold a szavakat!

ghn

2020. május 13.

Begyakorló óra

1. Bontsd szóelemekre a következő szavakat: varázsol, beszédesek,fényességben,bokrosabb,jaratlanul.

Pl.: kert(szótő)+(e)m( birtokos személyjel)

2. Alkoss szavakat a megadott képletek szerint! (Mindegyik képlethez 5 szó kerüljön!)

1+2+4

1+3+4

1+4

1+2+3+4

 

3. Az alább felsorolt egytagú szótövek í, ú, ű hangja hosszú, s azt minden alakban megőrzi. Alkoss szócsaládot (toldalékolással) a sor eleji szótőbõl a minta szerint!

Szótõ

csík:    csíkot, csíkos, csíkkal, csíkra             húg:        _________________________

díj:      _________________________         hús:        _________________________

dísz:    _________________________         gyújt:      _________________________

íz:        _________________________         súly:       ________________________

 

4.A régi családnevek egy részében ma használatos mellékneveket, közneveket ismerhetünk fel. Most te alkoss régi írásmódú családneveket az alábbi szavakból!

szakáll     ________________________      kis (= kicsi)     ________________________

ötvös        ________________________      barát                ________________________

pap          ________________________      karát                ________________________

boldog     ________________________      tolvaj               ________________________

szőke       ________________________      vörös                ________________________

 

 

Házi feladat

Oldd meg a feladatokat!

 

1.Kik voltak ők?

Ő üzente: „Elfogyott a regimentje”: ____________________________________________________

A legnagyobb magyar:                       ____________________________________________________

Petőfi Sándor felesége:                      ____________________________________________________

Rodostóba száműzték:                        ____________________________________________________

 

 

2.Pótold a szavak végén a j hangot jelölõ megfelelõ betűt!

apá___, aszá___, ba___, biva___, bo___, bago___, borbé___, duha___, dagá___, esté___, fogo___,ga___, gere___, kara___, kehe___, kristá___, roba___, rejté___, pikke__, sóha___, segé___, tala___,zsiva___, tekinté___ .

173.174. feladat (201.oldal a tankönyvben)

 

2020. május 19.

Begyakorló óra

 

1.Gyakran  a  szavakban  toldalékoláskor  kell  kettőznünk  a  szó  utolsó  többjegyű  betűjét.  Válaszolj  a megadott szóval a kérdésre!

Kodály             Kivel?                         ______________________   

Takács             Kivel?                         ________________________

Arany              Kivel?                          ______________________   

Borbély           Kivel?                             ________________________

Bridzs              Mivel?                         ______________________  

 Lány               Kivel?                             ________________________

Nagy               Mekkorával?               __________________ 

  Rács              Mivel?                           ________________________

Õsz                  Mikor?                        ______________________  

 Asszony          Kivel?                           ________________________

Egy                  Hánnyal?                     ______________________ 

  Arany            Mivel?              ________________________

 

2.

Gyűjts te is hasonló toldalékos szavakat!

______________________________________________________________________________

 

3. Alkoss az alábbi szavakból összetett szót, s válaszolj a kérdésre! Szabad-e az összetétel határán alkalmazni az egyszerűsítés elvét?

kulcs, fény, jegy, nagy, rongy, dísz

nyaláb, csont, század, gyűrű, gyűlés, gyűjtés

 

4. Toldalékold  a  szótöveket  a  megadott  toldalékkal  és  írd  le!

vádlott+ -tól         ____________________________________________________________

orr + -ra              ____________________________________________________________

finn + -nek  ________________________________________________________

matt + -tól            ____________________________________________________________

toll + -val            ____________________________________________________________

meggy + -vel       ____________________________________________________________

 

5.Ird le az alábbi nevek toldalékos alakját!

 Kinél?            Mariann                     ___________________________

Kitől?              Bernadett                  ____________________________

Kivel?              Ivett                          ____________________________

Kivel?              Adrienn                    ____________________________

Kivel?               Széll                          ____________________________

Kire?                Tarr                          ____________________________

Kinél?               Hermann                  ___________________________

 

 

2020.május 20.

Ellenőrző dolgozat

Küldd el a kocsismaria71@gmail.com címre!

A lányok az első változatot, a fiúk a második változatot készítik el!

 Leadási határidő: 2020. május22.

1. változat

 

 

1. Írd le hibátlanul az alábbi szöveget!                                               20 pont

A magyar eredet monda szerint hunor és magor az ősei a Hunoknak és a Magyaroknak. Ők Enéh és Ménrót Kiráj  fiai. Mivel hunor és magor elsőszülötek voltak, attyuktól elkülönűlten laktak sátraikban. Történt egy nap, hogy vadászatra mentek meotisz mocsarai közzé. A pusztán egy arany szarvas bukkantfel előtük; aszt követték, míg egyszere el tűnt a szemük elől. Sokkáig keresték, de nem találták. Mivel meg teccet nekik a vidék, visza tértek apjukhoz, és elnyerték engedéjét, hogy minden vagyonukal a meotisz vidékére költözhesenek.  Hatalmas nemzeteké keztek nőni, így a föld sem be fogadni, sem táplálni nem tutta őket. Felderitőket kültek tehát onan Szkítiába, és oda vonúltak megtelepedni.

 

2. Végezd el az alábbi mondat szófaji és mondattani elemzését!

 

A legszorgalmasabb gimnazisták oklevelet kaptak az évzárón.

 

 1. A szófaji elemzésnél részletesen elemezd az igét!                  7 pont
 2. Mondattani elemzés: aláhúzással és ágrajzzal.                        7 pont

 

 

 1. Képezz igeneveket a megadott igéből, és mindegyiket foglald mondatba!

Ige: keres                                                                                        8 pont

 

 1. Bontsd szerkezeti elemeire a következő szavakat!               4 pont

 

            tanulságosakról                    szaladgáltak

 

2. változat

 

 

1. Írd le hibátlanul az alábbi  szöveget!                                             20 pont

 

Álmos, emese fia délceg termetü ifjúvá serdűlt. Amikor pedig az éret kort  elérte, hatalmasab és bölcseb volt Szkítia minden vezérénél. Álmos egy

nemes lányát vete feleségűl. Tölle születet árpád nevű fia. A vidék anyira meg telt az ott születet nép sokaságával, hogy már sem táplálni, sem befogadni nembírta őkett. Ezért a hét Magyar törzs vezérei el határoszták, hogy visza térnek pannónia fölgyére, mert aszt halották, hogy az Attila Hun Kirájé volt, akitől álmos, árpád attya származot. Ekkor a hét fejedelmi szeméj szabad akaratból, közös elhatározásal vérszerződést kötöt, s megválasztoták vezérül maguknak, sőt fiaiknak is az utolsó nemzedékig álmost és azokat, akik az ő nemzeccségéből származnak.

 

2. Végezd el az alábbi mondat  szófaji és mondattani elemzését!

 

Az olimpián a legkiválóbb sportolók kapják az aranyérmet.

 

a) A szófaji elemzésnél részletesen elemezd az igét!                   7pont

     b) Mondattani elemzés: aláhúzással és ágrajzzal.                          7 pont

 

 

 1. Képezz igeneveket a megadott igéből, és mindegyiket foglald mondatba!

Ige: követ                                                                                         8 pont

 

 

4. Bontsd szerkezeti elemeire a következő szavakat!                4 pont

 

         tanítgatták                             emberségesebbet

 

Irodalom

2020.május 12.

Gulliver jellemzése ( Tankönyv 231-232.oldal)

 

2020. május 13.

Ellenőrző dolgozat

Feladatlap      

Ellenőrző dolgozat

Küldd el a kocsismaria71@gmail.com címre!

Leadási határidő: 2020. május 15.                                                               

1.Melyik mű szereplője írhatta a következő üzeneteket? Nevezd meg a szereplőt, a mú szerzőjét és címét!

                                                                                                                                                             12 pont

a) A tervem nem sikerült. Az öcsém Budán lakik, én pedig Nagyfaluban gazdálkodom. Most egy életre megfizetek a gonoszságaimért.

b) A kevés oroszlán hősiesen harcolt. A pogányok csúfosan elvonultak. Nem könnyű az élete a várkapitányoknak!

c)Különleges országokba jártam, de a legérdekesebb az volt,amikor én voltam a legnagyobb.

 d) Ellopták a pénzes ládámat! El kell adnom a házaimat is. Úgy tervezem, pénzért fogom árusítani a levegőt.

2. Cáfold az alábbi állításokat 2-3 mondattal!                                                                                 12 pont

1. Robinson nem jól osztotta be az idejét.

2. Roninson apja fiat utazásokra buzdította

3.Robinzon nem törődött embertársaibal.

4.Gulliver matróz volt.

5.Gulliver utazásai után jól érzi magát az emberek között.

6. Gullivert barátságosan fogadták a lilliputiak.

3. Töltsd ki a táblázatot!

gfhj
 1. Jellemezd legkedvesebb lírai alkotásodat!                           12 pont

 

 

2020. május 19.

Rendszerező ismétlés

Irodalelméleti ismeretek

Átismételni a tankönyvből!

2020. május 20.

Rendszerező ismétlés

 

Ukrán nyelv

sdfg

 

Angol nyelv, Fábián Márta

Dátum: 12. 05. Unit 10 Time to travel – Ideje utazni!

Transport – Közlekedés, szállítás

ex. 1. bike – bicikli, boat –csónak, coach – távolsági busz (vagy lovaskocsi – a magyar ’kocsi’ szóból ered), lorry – teherautó, plane – repülőgép, scooter – robogó, ship – hajó, train – vonat, tram – villamos, underground train – metró, földalatti metrószerelvény, van – furgon, kisteherautó, kisbusz.

A többi szó jelentését ki tudjátok következtetni a képekből.

ex. 2. Hallgasd meg a szavak kiejtését és gyakorold: Track / hangbarázda: 28

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-elementary-2nd-class-audio-cd3.html

ex.3. Csoportosítsd az első gyakorlatból a szavakat három oszlopba: Land (föld), Air (levegő), Sea (tenger).

ex. 4. Párosítsd az alábbi járművekkel kapcsolatos mellékneveket. Az ellentétes értelmű melléknevek képezzenek egy szópárt.  (Biztonsági megjegyzés: a melléknevek a „milyen” kérdésre felelnek, van közép és felső fokuk.)

Cheap –olcsó, comfortable –kényelmes, convenient – kényelmes, alkalmas, dangerous – veszélyes, expensive – drága, fast – gyors, inconvenient – kényelmetlen, safe – biztonságos, slow – lassú, uncomfortable – kényelmetlen.

FIGYELD MEG! LÉGY ÓVATOS!

Az alábbi szavak és kifejezések használatára oda kell figyelni és meg kell őket jegyezni.

A by szót használjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valamilyen járművel (járműben / járművön) utazunk. Pl. go by bike – biciklivel, go by train – vonattal, stb. KIVÉTEL: go on foot – gyalog (a lábaDON mész és nem a lábadDAL). Mondhatjuk még úgy is, hogy: cycle – biciklizni, drive – kocsival menni (vezetni). A take a bus/train stb. ugyanazt jelenti: (buszra/vonatra szállni) vagy a catch a bus/train stb. – buszra szállni, elcsípni egy buszt/vonatot. A give somebody a lift és a drive somebody to… kifejezések jelentése: elvinni kocsival. (somebody – valaki. Ezt a szót behelyettesítjük annak a személynek a nevével, akit elviszünk. Pl. I give Ann a lift to school every morning. – Minden nap elviszem Annát kocsival a suliba. I give my friend a lift to town. – Elviszem a barátomat a városba. I gave her a lift home yesterday. – Tegnap hazavittem (őt). I drive my mum to work. – Elviszem édesanyámat kocsival munkába. My mum drives me to school. – Édesanyám kocsival visz engem iskolába.)

ex. 6. Hallgasd meg, hogyan megy a hangfelvételen beszélő öt személy az iskolába és onnan haza. Minden beszélőt (1-5) párosítsd az alábbi mondatokkal (A-F). Van EGY fölösleges mondat. Track 29.

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-elementary-2nd-class-audio-cd3.html

ex. 7. Válaszold meg írásban a kérdéseket.

get to school – eljutni valahová

A 140 oldalon gyakorolhatod a tanult szavakat.

Házi feladat (J): Munkafüzet, 10 A.

ex.1. Írd le a járműveket jelölő szavakat. Párosítsd őket a képekkel.

ex. 2. Fogalmazd át az alábbi mondatokat, Használd a zárójelben lévő szavakat.

ex. 3. Egészítsd ki a mellékneveket a megadott magánhangzókkal: a,e,i,o,u, majd párosítsd az első oszlopban lévő szavakat (1-5) a második oszlopban lévő ellentétes jelentésű szóval (a-e).

ex.4. A 140. oldalon az 5. gyakorlatban találod meg azokat a kifejezéseket, amelyeket itt kell használni: break down – lerobbant, get back – visszakapni, get in – beszállni, get off – leszállni, get on – felszállni (valamilyen járműre, pl. villamosra), get out of –kiszállni, slow down – lelassítani, take off – felszáll (repülőgép)

A karantén idején nagy divat lett a kihívás. Próbálj megírni hat mondatot az alábbi szavakkal:  departure lounge – reptéri váróterem, motorway – passanger –utas, platform –peron, vágány. port – kikötő, timetable – menetrend.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dátum: 15. 05. 10 B  Present Perfect - Befejezett jelen idő

Eddig négy igeidőt tanultunk:

1. Folyamatos jelen idő – a cselekvés épp most történik (I am writing. You are reading. She is smiling.)

2. Egyszerű jelen idő – a cselekvés rendszeresen történik.  I play with my friend every day. I don’t go to school.

3. Múlt idő – A cselekvés valamikor a múltban történt.  I stayed at home yesterday. I didn’t go out last weekend.

4. Jövő idő – A cselekvés meg fog történni. We will go to school in September.

5. BEFEJEZETT JELEN IDŐ

Figyeld meg az alábbi mondatokat. Mi közöset látsz bennük?

I have finished my breakfast.

I have cleaned my teeth.

We have invited my friends for my birthday.

Mi változik meg a következő mondatokban?

My mother has cleaned the house. She has cooked a nice meal. She has baked a nice apple pie.

My sister/brother has opened the window.

Honnan jutnak eszedbe a lenti mondatokban aláhúzott szavak? Honnan ismered őket?

My mother has made the dinner.  My brother/sister has bought some sweets. I have cut the cake into pieces. We have met a nice girl.

Keresd meg abban a táblázatban (ami remélem eszedbe jutott) a következő mondatokban aláhúzott szavakat.

I have broken my pen. I have drunk apple juice.  I have forgotten a lot of English words. (J)

Hol találtad meg őket?

Most, hogy ügyesen megválaszoltad a kérdéseket, jöhetnek a gyakorlatok a könyvből!

ex. 1. p. 99. A kép alapján ki kell egészíteni a mondatokat a kép fölött felsorolt 4 szóval.

(to) crash (into) – ütközni, nekiütközni, across – keresztül, fall (fallen) off – leesni.

ex. 2. Hallgasd meg, jól egészítetted-e ki a mondatokat. Track 31

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-elementary-2nd-class-audio-cd3.html

Ha ez sikerült, gondolkodj el azon, hogy mikor történtek a képen látható és a mondatokban leírt események. Átfutott már valaki/valami az úton? Mi lett ennek a futásnak az eredmény? Sikerült a járműveknek megállni? Történ-e baleset? Befejeződött cselekvésekről van szó? Mindez mennyi idővel azelőtt történt, hogy lefényképezték/lerajzolták az esetet? Kihatással volt-e a macskakergetés és az utcán átfutás valamire? Mi lett az eredménye?

Ebben a videóban meglátod, hogy helyesen tippeltél-e. Egyelőre csak az elejét nézd meg, kb. 6.47-ig!

https://www.youtube.com/watch?v=7uwgG-DHYKQ

ex. 3. TANULD MEG! LEARN THIS box.

A befejezett jelen időt olyan cselekvésekre használjuk, amelyek nemrég történtek (esetleg épp csak most fejeződtek be) és kihatással vannak a jelenre (valamit eredményeztek). Példamondatok: épp elállt az eső, már kimehetünk. Baleste volt, ennek az lett az eredménye, hogy most kórházban van.

Valójában, egy múltban történt eseményt, ami nem is olyan rég volt és befejeződött (már tovább nem tart) összeköt a jelennel.

Képzése:

HAVE + IGE +ed végződés   ! RENDHAGYÓ IGÉKNÉL A TÁBLÁZAT 3. OSZOPA. (Aki  mind a három oszlopot tanulta most szerencsés, aki nem hajrá, el kell kezdeni.)

He, She és it után (egyesz szám 3. személy) HAS + IGE+ed vagy 3. oszlop

Tehát, a befejezett jelen idő a have vagy a has segédigével és a szükséges ige 3. alakjával képződik (ami  kaphat +ed végződést vagy a táblázatból (később az emlékezetedből) kell kikeresni)

Egészítsd ki az igék alakjait a táblázatból (141 oldal)        

ex.4.  Egészítsd ki az igék alakjait a táblázatból (141 oldal)        

ex. 5. Egészítsd ki a mondatokat. Használd a have/has segédigéket és a 4. gyakorlatban lévő igék 3. oszlopban található alakját

Tovább gyakorolhatsz : 128. old., 1-3 gyakorlat

LEARN THIS! Nagyon gyakran használjuk a JUST szót az épp most megtörtént eseményekre/cselekvésekre.  A JUST szót a have/has és az ige közzé tesszük.                                                    

ex. 6. Egészítsd ki a mondatokat a JUST szóval befejezett jelen időben.

ex. 7. Hallgasd meg a párbeszédeket  (Track.32) és számozd meg a beszédhelyzeteket (szituációkat) az elhangzás sorrendjében. A mondatok a 6. gyakorlatban vannak.

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-elementary-2nd-class-audio-cd3.html

ex. 8. Egészítsd ki a válaszokat (a-e ) és párosítsd őket a kérdésekkel (1-5).

ex. 9. Írj saját válaszokat a 8. gyakorlatban található kérdésekre.

Házi feladat: Munkafüzet 10 B (a feladatok leírását később küldöm)

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Dátum: 19. 05. 10 C Gateway to the New World.

Gateway – Bejárat,

Ellis Island

ex. 1. Írj néhány mondatot arról, mit látsz a képeken. Kik vannak a fényképen hol vannak, mit csinálnak.

ex. 2. Olvasd el a szöveget és válaszold meg a kérdéseket. (MOST MÉG NE HASZNÁLJ SZÓTÁRT, PRÓBÁLJ KÖVETKEZTETNI)

Hallgasd meg a szöveget: Track 33

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-elementary-2nd-class-audio-cd3.html

ex.3. Egészítsd ki a hiányzó szövegrészeket (1-5) a mondatokkal (A-F). Egy mondat fölösleges.

ex. 4. Párosítsd a szövegben és a 3. gyakorlatban lévő sárgával kiemelt szavakat a meghatározásokkal.

ex. 5. Mi a jelentőségük a számoknak? Keresd a szövegben.

ex. 6. Öt személy beszél magáról és a családjáról. Párosítsd a beszélőket és a mondatokat: Egy mondat fölösleges.

ex. 7. Válaszolj írásban a kérdésekre.

H.F. 10 C, munkafüzet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dátum: 22. 05 Unit 10D. Befejezett jelen idő: tagadás és kérdés

ex. 1. Írd le mit látsz a képen.

ex.2 Mick és Karen New Yorkba készül.Olvasd el a párbeszédet és hallgasd meg (Track 35). Döntsd el, hogy a számítások igazak-e vagy hamisak.

 https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-elementary-2nd-class-audio-cd3.html

ex. 3.Egészítsd ki a párbeszédben elhangzott példák segítségével a táblázatot a HAVE megfelelő alakhával.

Utána nézd meg újra a videót, különösen figyelj a végére.

https://www.youtube.com/watch?v=7uwgG-DHYKQ

ex.4. Nézd meg a listát arról, mit kell Micknek és Karennek tenni. Írj kijelentő (V) és tagadó (X) mondatokat befejezett jelen időben.

ex.5. Írj kérdéseket a lista alapján Mick-ékről.

ex. 6. Az ALREADY és a YET használata.

 1. Az ALREADY szó jelentése: már.  Befejezett jelen időben lévő kijelentő mondatokban használjuk. A HAVE/HAS és az IGE között áll. Gyakran azt jelenti, hogy valami hamarább megtörtént, mint azt vártuk.
 2. A YET szó jelentése: még, már. A YET szót tagadó és kérdő mondatokban használjuk. Tagadó mondatban azt jelenti, hogy valami, amit vártunk még nem történt meg és úgy fordítjuk: még. Kérdő mondatban az után érdeklődünk, megtörtént-e már valami, itt úgy fordítjuk: már. Mindig a mondat végére kerül-

ex. 7. A 4. gyakorlatban leírt mondatokat egészítsd ki az already és a yet szavakkal.

ex.8. Mi az, amit ma már megcsináltál? Egészítsd ki a táblázat 1.oszlopát.

ex. 9. Kérdezz meg egy családtagodat arról, mit csinált már ma meg a táblázatban felsoroltakból, jelöld be. Írd le a kérdéseket.

ex. 10. Írd le, mi az, amit a megkérdezett családtagod már megcsinált ma.

H.F. WB, 10 D.

 

Angol nyelv, Pavljuk Erika (erikapavljuk@gmail.com)

Tuesday, the twelfth of May

Classwork

Present Perfect negative and interrogative (Page 101 SB)

(Befejezett jelen idő: tagadás és kérdés)

Írjtáok be a füzetbe (kivéve a zárójeles részeket!):

Negative: subject (alany) + haven’t/ hasn’t + V3

e.g. I haven’t packed the suitcases. – Nem csomagoltam be a bőröndöket.

(Tehát annyi a különbésg a kijelentő és a tagadó mondat között, hogy a tagadóban a have/has segéigékhez hozzá csatoljuk a not szócskát.)

Interrogative: have/ has + subject + V3?

e.g. Has she packed the suitcases? – Ő  becsomagolta a bőröndöket?

Short answers (rövid válaszok):

- Yes, she has. No, she hasn’t. – Igen, ő becsomagolta. Nem, ő nem csomagolta be.

(Kérdésekkor a have és has segédigék előre kerülnek.)

 

Homework

Ex.  5, p. 128 SB (füzetbe) – tegyétek helyes sorrendbe a szavakat, hogy helyes tagadó mondatokat kapjatok.

Ex. 6, p. 128 SB (füzetbe) – tegyetek fel kérdéseket és adjatok rájuk rövid választ. Kövessétek a megadott példát!

 

Friday, the fifteenth of May

Classwork

Present Perfect negative and interrogative (Page 101 SB)

(Befejezett jelen idő: tagadás és kérdés)

Already and yet (már és még)

Írjátok be az already és yet jelentését, valamint a példamondatokat!

Az already jelentése – már. A kijelentő befejezett jelenidejű mondatokban használjuk, annak kifejezésére, hogy valami már befejeződött (gyakran akkor ha a dolog hamarabb befejeződött, mint arra számítottunk). Ezt a szavunkat a have/has és az ige közzé illesztjük.

e.g. „Do your homework!” „I’ve already done it!” – Csinál meg a házi feladatodat! Már megcsináltam!

A yet jelentése – még. A tagadó és kérdő befejezett jelenidejű mondatokban használjuk, annak kifejezésére, hogy valami várható még nem történt meg, vagy hogy rákérdezzünk hogy az a bizonyos dolog megtörtént-e. Ezt a szavunkat a mondat végére illesztjük.

e.g. It’s 9 p.m. but dad hasn’t come home yet. – Kilenc óra van, de apa még nem ért haza.

e.g. Have you found the passports yet? – Megtaláltad már az útleveleket? (ez a mondat azért fura, mivel a magyarban épphogy a már-t használjuk ilyenkor és nem a még-et)

 

Homework

Ex. 1, p. 93 WB (Unit 10 D) – írd át a kijelentő mondatokat tagadóvá!

Ex. 2, p. 93 WB (Unit 10 D)– válaszolj a kérdésekre használva az already (már) szócskát. Tehát mondd el, hogy amit kérdeznek, azt már megtetted.

Ex. 5, p. 93 WB (Unit 10 D)– írj kijelentő, tagadó és kérdő mondatokat a megadott szavakkal, felhasználva a zárójelben megadott already vagy yet –et. Figyelj arra, hogy melyiket milyen mondatokban használjuk és hová kerülnek a mondaton belül!

Mindhárom feladat megoldásait várom az erikapavljuk@gmail.com email címre, vagy messengerre május 19-ig!

 

Tuesday, the  nineteenth of May

Classwork

Alone in the canyon (Page 102-103 SB)

(Egyedül a kanyonban)

Read and translate the text.

Words:

 1. accident – baleset
 2. arm – kar
 3. fall – esik, zuhan
 4. large rock – nagy szikla
 5. narrow canyon – keskeny kanyon
 6. rope – kötél
 7. trapped – csapdábaesett
 8. hike – kirándul
 9. although – bár
 10. on his own – egyedül
 11. experienced – tapasztalt
 12. gap – szakadék, rés
 13. pull – húz
 14. realise – rájön
 15. trouble – baj
 16. meanwhile – eközben
 17. decision – döntés
 18. tie – köt
 19. rescue- megment
 20. artificial –

 

Time expressions:

 1. suddenly – hirtelen
 2. first of all – előszöris
 3. then – aztán
 4. afterwards – azután, később
 5. finally – végre
 6. eventually – végül
 7. nowadays – manapság
 8. recently- nemrégiben

 

Homework

Ex. 3, p. 103 SB – tegyétek helyes sorrendbe a történéseket. Írjátok be a füzetbe!

Ex. 5, p. 103 SB – válaszátok ki a megfelelő időhatározót a mondatokban! Írjátok a füzetbe!

 

 

Friday, the twenty-second of May

Classwork

Adventure in Australia ( Unit 10E WB)

(Kaland Ausztráliában)

Read and translate the text – In the Outback (A vadonban)

Words:

 1. roadhouse – útmenti fogadó
 2. emergency – vészhelyzet
 3. sleeping bag – hálózsák
 4. windy – szeles
 5. lift – felemelkedik
 6. calm – nyugodt
 7. flooded – elárasztott
 8. thirsty – szomjas

 

 

Homework

Ex. 1, p. 94 WB (Unit 10 E) – válasszátok ki a megfelelő időhatározókat a modnatokban, van ahol több helyes válasz is lehetséges.

Ex. 2, p. 94 WB (Unit 10 E) – pótoljátok be a szöveg hiányzó szavait!

Ex. 3, p. 94 WB ( Unit 10 E) – rakjátok időrendi sorrendbe az olvasott sztori történéseit.

Mindhárom feladat megoldásait várom az erikapavljuk@gmail.com e-mail címre, vagy a messengerre május 22-ig!

 

Német nyelv, Iváncsik Irén és Ködöböcz Györgyi

             irenke0412@gmail.com      -Iváncsik Irén

             gyorgyikodobocz@gmail.com- Ködöböcz Györgyi

 

Deutschland und die Ukraine

1.Die Reise planen - Stunde 65

(I.cs-május 14,II.cs- május 15 dátummal)

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch   Üb 1 S.168 schreiben

der Wald — der Schwarzwald

 der See — der Bodensee

die See — die Ostsee, die Nordsee

 die Fahrt — die Klassenfahrt

das Zimmer — das Zwei-Bett-Zimmer, das Vier-Bett-Zimmer

Üb 2 S.168

Bildet zu zweit möglichst viele Wörter aus Teilen.

land/ tasche/ bahn/ traum/ abenteuer/ ziel/ bus/ gruppe/ urlaub(s)

 Reise-… oder ...-reise?

Üb 3b S.169 beirni a füzetbe és megtanulni ↓↓

Geografische Eigennamen

Földrajzi Tulajdonnevek

                     Wohin? (Akk.)  hová?                                             Wo? (Dat.) hol?

in                in den Schwarzwald                                               im Schwarzwald 

                   in die Alpen                                                              in den Alpen  

an               an den Bodensee                                                    am Bodensee

                    an den Rhein                                                           am Rhein

                   an die Nordsee                                                        an der Nordsee

auf             auf die Insel                                                             auf der Insel

2.In einer Jugendherberge -Stunde 66

(I.cs-május 18 ,II.cs-május 18 dátummal)

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch   Üb 1 S.170 schreiben

Was kann man auf der Reise tun?

Auf der Reise kann man…..........

Üb 3 S 171-172 lesen ,überstzen. Finde unten die dazu passenden Sätze!(Ovasni fordÍtani ,megtalálni ,hogy a 4 mondat  melyik A,B ,C vagy D szöveghez felel meg )

Arbeitsheft: Üb 1,2 S 83 (Ezt a munkafüzeti feladatot visszaküldeni)

 

3.Deutsche Städte-Stunde 67

(I.cs-május 21 ,II.cs-május 22 dátummal)

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch   Üb 3 S.174 mündlich

                    Üb 4 S.175 -schriftlich (írásban)

a)Mit welchem Suffix bildet man Adjektive von Städtenamen? Milyen képzővel képezünk főnévből melléknevet? Figyeljétek meg!!!!

Köln — Kölner                                                    München — Münchner (München-müncheni)

Dresden — Dresdner                                        Bremen — Bremer

 Berlin — Berliner                                              Hamburg — Hamburger

b) Bilde Adjektive von den Städtenamen.

Stuttgart  …                                                  Magdeburg  …  

Mainz  …                                                       Leipzig  …

Schwerin  …                                                 Bonn  …

Erfurt  …                                                       Rostock  …

Arbeitsheft   Üb 1,2 (a,b),3 S.84 (EZT visszaküldeni)

 

Irásbeli feladatok beküldési határideje :május 22 ,emailen vagy messengeren is küldhetitek.Ha kérdéstek van, vagy vmi nem érthető irjatok !

 

Történelem, Nedbál Klára

Történelem feladatok 05.12-05.22

Világtörténelem

05.18-án kell, hogy óránk legyen

Olvassátok el a 22. leckét. Most ebből nem kérek írásbeli gyakorlati munkát, de lelkiismeretesen olvassátok el.

Írjátok be a füzetbe a 23. lecke témáját, vázlatpontjait és jegyzeteljétek le. Válaszoljatok írásban a 162. oldalon lévő 1.2.3.4.5.6 kérdésekre, és a válaszokat a szokott módon küldjétek el nekem 05.21-ig

Ukrajna története

05.13-án van óránk

Írjátok be a füzetbe a 24. lecke címét és a vázlatokat. Készítsetek jegyzetet és tanuljátok meg.

Válaszoljatok a 176. oldalon lévő 2. és 5. kérdésekre írásban és küldjétek el nekem 05.20-ig.

05.20-án van óránk

Írjátok be a 25. lecke címét és vázlatait a füzetbe, jegyzeteljétek le és tanuljátok meg

Válaszoljatok írásban a 184. oldalon lévő 4. kérdésre, és a válaszokat küldjétek el 05,25-ig nekem

Magyar nép története

05.13-án van óránk

Írjátok be a füzetbe a 17. lecke címét, tanuljátok meg. Készíts életrajzot Hunyadi Jánosról és küldd el nekem 05,20-ig e-mailban

05.20 van óránk

Írjátok be a füzetbe a 18. lecke témáját, tanuljátok meg.

Válaszold meg a következő kérdéseket:

 1. Véleményed szerint a kapuadóból, vagy a füstadóból származott az államnak nagyobb bevétele. Véleményedet indokod is meg.
 2. Mik az előnyei a zsoldos hadseregnek?
 3. Írd le a kedvenc Mátyás meséd címét, és a szereplők neveit.

A válaszokat küldd el nekem 05.25-ig. e-mailban.

Nézd meg a kisfilmeket:

https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/hunyadiak-kora

https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/reneszansz-europaban-es-magyarorszagon

 

Algebra, Jakab Enikő

1155555555

Mértan, Jakab Enikő

2288k

Informatika, Jakab Enikő

nh

Informatika, Rubec Zsuzsa

Informatika

3.A-2.csoport                                        2020.május 14. (Csütörtök)

3.B-1.csoport                                           2020.május 15. (Péntek)

Ismétlés

Fájlkezelés

Állomány (fájl) fogalma, fájlnevek

A számítógép a háttértárolóin lévő információ tárolási egysége az állomány vagy fájl (file). Egy fájl tartalma a gép szempontjából vagy adat, vagy program, amely a processzor által végrehajtható utasításokat tartalmaz: A fájlban tárolt adat tetszőleges, lehet szöveg, grafikus kép, hang stb. Az adatok formájára nézve nincs előírás, a gyakorlatban nagyon sokféle formátum létezik. A fájlt minden operációs rendszer használja, konkrét megjelenése azonban már az operációs rendszertől függ.

 

A fájl: Valamelyik háttértároló egységen tárolt, névvel és kiterjesztéssel azonosított adategyüttes.

 

A fájlrendszer az az általános struktúra, amely alapján az operációs rendszer elnevezi, tárolja és rendszerezi a fájlokat.

 

Fájljellemzők

 

A Microsoft operációs rendszerekben a fájl a következő jellemzőkkel rendelkezik:

 

Fájlnév:                                DOS: legalább 1, maximum 8 betű szóköz nélkül

Windows 95...2000: legalább 1, max. 255 betű, szóköz és ékezet megengedett

 

Fájlkiterjesztés:                  nem kötelező megadni; DOS-ban maximum 3 betű.

a végrehajtható fájlokat .COM, .EXE és .BAT kiterjesztés jelöli;

szövegfájlok: .TXT, .DOC, .WRI, stb.

adatfájlok: .DAT, .LST, .DBF, .MDB, .XLS, stb.

képfájlok: .BMP, .GIF, .PNG, .JPG, .WMF, .PCX, .TIF, .WI, .AI, stb.

tömörített fájlok: .ZIP, .RAR, .ARJ, .LHA, .ACE, .TGZ, stb.

hangfájlok: .WAV, .AU, .AIFF, .OGG, .MP3, stb.

videó fájlok: .AVI, .MPG, .MOV, stb.

Fájlméret:                                       a fájl mérete bájtban (vagy kB-ban)

Dátum:                          A fájl létrehozásának vagy utolsó módosításának dátuma.

Idő:                                  A fájl létrehozásának vagy utolsó módosításának ideje.

Fájl attribútumok: A fájl használatára vonatkozó jelzések, amelyek a következők lehetnek:

 

Fájlattribútumok:                                                  Jelölés

archív fájl                                                            A (archive)

csak olvasható fájl                                             R (read only)

rejtett fájl                                                             H (hidden)

az operációs rendszerhez tartozó fájl                  S (system)

 

Állomány (fájl) fogalma, fájlnevek

 

A számítógépen a háttértárolókon lévő információ tárolási egysége az állomány vagy fájl (file). Egy fájl tartalma a gép szempontjából vagy adat vagy program, amely a processzor által végrehajtható utasításokat tartalmaz: A fájlban tárolt adat tetszőleges, lehet szöveg, grafikus kép, hang stb. Az adatok formájára nézve nincs előírás, a gyakorlatban nagyon sokféle formátum létezik. A fájlt minden operációs rendszer használja, konkrét megjelenése azonban már az operációs rendszertől függ.

 

A fájl: Valamelyik háttértároló egységen tárolt, névvel és kiterjesztéssel azonosított adategyüttes.

 

Fájl futtatása, megnyitása

 

Nyissa meg a Dokumentumok mappát.

Ha a megnyitni kívánt fájlt vagy mappát nem tartalmazza a Dokumentumok mappa vagy ennek almappája, akkor azt a Keresés gombbal keresheti meg.

Kattintson duplán a megnyitni kívánt fájlra vagy mappára.

A Dokumentumok mappa megnyitásához kattintson a Start gombra, majd a Dokumentumok parancsra.

Ha a megnyitni kívánt fájlhoz nincs program társítva, akkor válasszon hozzá egyet. Az egér jobb gombjával kattintson a fájlra, kattintson a Társítás parancsra, majd válassza ki a program nevét.

Fájl keresése

 

 

Fájl áthelyezése, mozgatása

 

Kattintson az áthelyezni kívánt fájlra vagy mappára.

A Fájl- és mappaműveletek területen kattintson A fájl áthelyezése vagy A mappa áthelyezése elemre.

Az Elemek áthelyezése párbeszédpanelen kattintson a fájl vagy a mappa új helyére, majd kattintson az Áthelyezés gombra.

Megjegyzés

Egymást követő fájlok kijelöléséhez kattintson az első fájlra, nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd kattintson az utolsó fájlra. Nem egymást követő fájlok vagy mappák kijelöléséhez nyomja le, és tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes elemekre.

A fájlokat és a mappákat úgy is áthelyezheti, hogy a kívánt helyre húzza azokat. Ha további információra van szüksége, kattintson a Kapcsolódó témakörök hivatkozásra.

 

Fájl másolása

 

Kattintson a másolni kívánt fájlra vagy mappára.

A Fájl- és mappaműveletek területen kattintson A fájl másolása vagy A mappa másolása elemre.

Az Elemek másolása mezőben válassza ki azt a meghajtót vagy mappát, amelyikbe másolni szeretne, majd kattintson a Másolás gombra.

Megjegyzés

Egyszerre egynél több fájlt vagy mappát is másolhat.

Egymást követő mappák vagy fájlok kijelöléséhez kattintson az első elemre, nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd kattintson az utolsó elemre. Nem egymást követő fájlok vagy mappák kijelöléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes elemekre.

 

Fájlsorozatok másolása, átnevezése

 

Jelölje ki az átnevezni kívánt fájlokat – használja a a helyettesítő karaktereket (*.? – pl.: *.doc).

A Fájl menüben kattintson az Másolás / Átnevezés parancsra.

Írja be az új nevet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

A rendszer valamennyi fájlt a beírt új névből képzett sorozat alapján nevez el. Ha például a Születésnap fájlnevet adta meg, akkor a sorozatba tartozó fájlok a Születésnap (1), Születésnap (2) stb. neveket kapják.

Megjegyzés

Ha a sorozathoz kezdőértéket szeretne megadni, akkor az új fájlnév végén zárójelek között írja be a kezdőszámot is. A rendszer a sorozatba tartozó fájlokat a beírt kezdőszámtól kezdve fogja elnevezni. Ha például a Születésnap (10) fájlnevet adta meg, akkor a sorozatba tartozó fájlok a Születésnap (11), Születésnap (12) stb. neveket kapják.

 

Fájl nevének módosítása

 

Kattintson az átnevezni kívánt fájlra vagy mappára.

A Fájl- és mappaműveletek területen kattintson A fájl átnevezése vagy A mappa átnevezése elemre.

Írja be az új nevet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

A fájl vagy mappa átnevezhető másképp is: kattintson a jobb oldali egérgombbal a fájlra vagy mappára, majd kattintson az Átnevezés parancsra.

Fájl törlése

 

Kattintson a törölni kívánt fájlra vagy mappára.

A Fájl- és mappaműveletek területen kattintson A fájl törlése vagy A mappa törlése elemre.

Megjegyzés

A fájlok és mappák másképp is törölhetők: kattintson a jobb oldali egérgombbal a fájlra vagy mappára, majd kattintson a Törlés parancsra.

Ha a fájlt véglegesen szeretné törölni, akkor nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és húzza a fájlt a Lomtárba. A véglegesen törölt elemek a Lomtárból nem állíthatók vissza.

 

A Lomtárban tárolt fájlok törlése vagy visszaállítása

 

Kattintson duplán az asztalon lévő Lomtár ikonra.

Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

Az elem visszaállításához a jobb oldali egérgombbal kattintson az elemre, majd kattintson a Visszaállítás parancsra.

Az összes elem visszaállításhoz kattintson a Szerkesztés menü Az összes kijelölése, majd a Fájl menü Visszaállítás parancsára.

Az elem törléséhez a jobb oldali egérgombbal kattintson az elemre, majd kattintson a Törlés parancsra.

Az összes elem végleges törléséhez kattintson a Fájl menü Lomtár ürítése parancsára.

Jellemzők (attribútumok) beállítása: fájl vagy mappa írásvédetté tétele vagy elrejtése

 

Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy a mappára, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

Az Általános lapon jelölje be az Írásvédett illetve a Rejtett jelölőnégyzetet.

Megjegyzés

A rejtett fájlok megjelenítéséhez bármelyik mappaablak Eszközök menüjében kattintson a Mappa beállításai parancsra. A Nézet lapon a Speciális beállítások területen jelölje be a Rejtett fájlok és mappák megjelenítése választógombot.

 

Fájl mentése

 

Kattintson a program Fájl menüjének Mentés parancsára.

Ha a fájlt korábban még nem mentette, akkor a Fájlnév mezőben adja meg a fájl nevét.

Ha a fájlt más néven vagy más helyre akarja menteni, akkor kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára. A Hely nyílra kattintva keresse meg azt a meghajtót vagy mappát, ahová a fájlt menteni szeretné, majd írja be az új nevet a Fájlnév mezőbe.

Fájl mentése más néven vagy más formátumban

 

Kattintson a program Fájl menüjének Mentés másként parancsára.

Adja meg a menteni kívánt fájl új nevét vagy formátumát.

Megjegyzés

Ha a fájlt a korábban más néven vagy más formátumban már mentette, akkor az a fájl változatlanul megmarad.

 

Fájlműveletek összefoglaló

 

Fileművelet                                                      Windows intéző

Megnyitás, futtatás              Fájl ikonján duplakattintás az egér bal gombjával

Keresés                     Start/keresés vagy aktuális ablak Keresés gomb az eszköztárban

Mozgatás   Egér balgombbal áthúzás a célhelyre vagy Jobb gomb/Kivágás és a célhelyen Jobb gomb/Beillesztés

Másolás Fájl/Küldés vagy Ctrl gomb+egér balgombbal áthúzás a célhelyre vagy Jobb gomb/Másolás és a célhelyen Jobb gomb/Beillesztés

Átnevezés Fájl/Átnevezés vagy Jobb gomb/Átnevezés vagy Két lassú kattintás a néven/új név beírása

Törlés               Fájl/Törlés vagy Egér jobb gomb/Törlés vagy Delete gomb a billentyűzeten

Visszaállítás                    Szerkesztés/Visszavonás vagy Lomtár/Fájl vissza állítása

Jellemző (attribútum) beállítása Fájl/Tulajdonságok vagy Jobb gomb/ Tulajdonságok

Szöveges állomány létrehozása           Fájl/Új/Szöveges dokumentum

Nyomtatás                             Fájl/Nyomtatás vagy Egér jobb gomb/Nyomtatás

Mentés                                    Fájl/Mentés az aktuális dokumentum ablakban

 

A füzetedbe készíts jegyzetet ( a lényeges dolgokat írd be röviden) a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát!

Jó munkát J

 

Informatika

3.A-2.csoport                                        2020.május 21. (Csütörtök)

3.B-1csoport                                            2020.május 22. (Péntek)

Ismétlés: Operációs rendszerek feladatait és fajtáit!

A számítógép önmagában még használhatatlan lenne, ha nem lehetne rajta hasznos programokat futtatni. A programok futtatásához ma már elengedhetetlen egy egységes felületet biztosító alapprogram, az operációs rendszer. Ha operációs rendszer nélkül kellene programot írni, az a programozónak jelentõs többletfeladatot jelentene, hiszen a memóriát, a háttértárakat, valamint az összes többi hardver-eszközt nem egy egységes felületen keresztül, hanem külön-külön bonyolult módszerekkel kellene elérnie. Az operációs rendszer tehát egyrészt a programozóknak jelent nagy segítséget, másrészt a felhasználóknak is könnyebb eligazodást nyújt a programok között, valamint egyszerűbbé teszi a számítógép használatát.

Az operációs rendszerek feladatai

 • Processzorütemezés: processzor kezelés (processzor idő szétosztása a rendszer és a felhasználói feladatok között)
 • Megszakításkezelés: hardver, szoftver megszakítás kezelése, állapot mentés, megszakítási rutin meghívása
 • Folyamatvezérlés: programok indítása
 • Programok közötti kapcsolattartás
 • Tárkezelés
 • Működés nyilvántartás: naplózás (mi okozott milyen hibát)
 • Kapcsolattartás a felhasználóval (operator interface)
 • Szinkronizálás: erőforrás igények sorba állítása
 • Memóriakezelés
 • Perifériakezelés

Az operációs rendszerek csoportosítása

 1. Felhasználók száma szerint:
  • egy felhasználós pl.: DOS, Win 9x
  • több felhasználós pl. Linux, Win NT
 2. Hardver mérete szerint:
  • kisgépes (UNIX)
  • nagygépes (Main Frame, Cray - szuper számítógép)
  • mikrogépes (DOS, WIN 9X, UNIX)
 3. Processzorkezelés szerint:
  • egy feladatos (DOS)
  • több feladatos (WIN 9X, WIN NT, UNIX)
 4. Cél szerint:
  • általános (DOS, WIN 9X, WIN NT, UNIX)
  • speciális (folyamatvezérlő operációs rendszerek)
 5. Operációs rendszer felépítése szerint:
  • monolitikus (DOS, WIN 9X)
  • réteges szerkezetű (WIN NT, UNIX)
  • kliens szerver felépítésű
  • vegyes
  • virtuális gépek
 6. A felhasználói felület szerint:
  • szöveges (DOS, UNIX)
  • grafikus (WINDOWS)

A Windows operációs rendszer felhasználói felülete és kezelése

A számítógép indítása, a Windows betöltődése

A számítógép bekapcsolása után a Windows automatikusan betöltődik. Ha az indítás kezdetén az F8 billentyűt leütjük, akkor egy indítómenü jelenik meg a képernyőn, melyből különböző indítási módokat választhatunk:

 • Szokásos
  A Windows a szokásos módon a grafikus felhasználói felülettel indul úgy, hogy a különböző eszközök vezérlőprogramjait is betölti.
 • Naplózott
  Abban különbözik az előzőtől, hogy az indítási folyamatról feljegyzést készít a \BOOTLOG.TXT fájlba.
 • Csökkentett mód
  Grafikus felhasználói felülettel indul a Windows, a különböző eszközök vezérlőprogramjait azonban nem tölti be. Általában hibajavításnál használjuk.
 • Csökkentett mód hálózattal
  Annyiban különbözik az előzőtől, hogy a hálózat eléréséhez szükséges modulokat betölti.
 • Csak parancssor
  A számítógép DOS módban indul, mintha nem is lene rajta Windows. Ilyenkor csak a DOS parancsokat használhatjuk.
 • Csak parancssor csökkentett módban
  A számítógép DOS módban indul alapbeállításokkal.
 • Megerősítés lépésről lépésre
  Az indítási folyamat során minden lépés végrehajtása előtt jóváhagyást kér.

A Windows képernyő felépítése

 • Asztal - ikonok találhatók rajta
 • Tálca - a tálcán a következő elemeket találjuk:
  • Start gomb
  • Futó programok gombjai
  • Beállító ikonok (pl. billentyűzet)
  • Idő

A számítógép kikapcsolása, újraindítása

A Start menü Kikapcsolás menüpontjának kiválasztása vagy az Alt+F4 billentyűk leütése után egy ablak jelenik meg a képernyőn, melyből kiválaszthatjuk, hogy leálljon a számítógép, vagy újrainduljon.

Az ablakok típusai

Programablak: Ilyen ablakokban futnak a programok.

Az ablakok elemei:

 • rendszermenü ikon
 • címsor
 • kis méret gomb
 • teljes/előző méret gomb
 • bezárás gomb
 • menüsor
 • eszköztár
 • munkaterület
 • görgetősáv
 • állapotsor
 • keretvonal

Dokumentumablak: A dokumentumablakok a programablakokon belül találhatók és ilyenekben nyílnak meg a dokumentumok. Felépítésük hasonlít a programablakhoz, csak nincs bennük:

 • menüsor
 • eszköztár
 • állapotsor

Párbeszédablak: A Windows párbeszédablakokon keresztül tartja a kapcsolatot a felhasználóval. A párbeszédablakok elemei:

 • lapfül
 • lista
 • nyomógomb
 • címke
 • rádiógomb
 • választó doboz
 • csúszka
 • legördülő lista
 • beviteli mező

A párbeszédablakok egyes elemei között a Tab billentyűvel lépkedhetünk. Minden ablakban található egy OK és egy Mégse gomb. Az OK gombbal jóváhagyhatjuk a végrehajtott módosításokat és bezárhatjuk az ablakot, a Mégse gombbal pedig a módosítások elvetése mellett léphetünk ki az ablakból. Néhány ablakban találunk egy Alkalmaz nevű gombot is, ezzel az ablak bezárása nélkül érvényesíthetjük a megváltoztatott beállításokat.

Az ablakok kezelése

A program és dokumentumablakokkal végezhető műveletek:

 • Letétel a tálcára
  Rákattintunk az ablak kis méret gombjára, vagy a rendszermenüből a Kis méret menüpontot választjuk.
 • Asztalméretűre nagyítás
  Rákattintunk az ablak teljes méret gombjára, vagy duplán kattintunk az ablak címsorára, vagy a rendszermenüből a Teljes méret menüpontot választjuk.
 • Előző méret visszaállítása
  Rákattintunk az ablak előző méret gombjára, vagy duplán kattintunk az ablak címsorára, vagy a rendszermenüből az Előző méret menüpontot választjuk, illetve ha az ablak le van téve a tálcára, akkor rákattintunk a gombjára.
 • Áthelyezés
  Az ablak címsorára kattintunk és az egérgomb folyamatos nyomva tartása közben áthúzzuk a kívánt helyre, vagy a rendszermenüből az Áthelyezés menüpontot választjuk és a kurzormozgató nyilakkal áthelyezzük, majd leütjük az Enter billentyűt.
 • Méretezés
  Rákattintunk az ablaknak arra a keretvonalára, amelyik oldalon módosítani akarjuk az ablak méretét, majd az egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett elhúzzuk a kívánt helyre, vagy a rendszermenüből a Méretezés menüpontot választjuk és a kurzormozgató billentyűkkel módosítjuk a keretvonal helyét, majd leütjük az Enter billentyűt.
 • Bezárás
  Az ablak bezárás gombjára kattintunk vagy a rendszermenüből a Bezárás menüpontot választjuk, vagy duplán kattintunk a rendszermenü ikonra, vagy leütjük az Alt+F4 billentyűket.

Az áthelyezés és a méretezés csak akkor hajtható végre ha az ablak az asztalon van és nem maximális méretű.

A párbeszédablakokkal végezhető műveletek

 • Áthelyezés
 • Bezárás

Több programablak kezelése

Ha több programablak is meg van nyitva, akkor is mindig csak egy lehet aktív. Az ablakok közötti kapcsolgatásra (az ablak aktívvá tételére) a következő lehetőségek vannak:

 • rákattintunk az ablakra (ha látható)
 • rákattintunk az ablak gombjára a tálcán
 • az Alt+Tab billentyűk segítségével

Programok indítása

A programok elindítására a következő lehetőségek vannak:

 • a programra vagy a programra hivatkozó parancsikonra történő dupla kattintás
 • a Start menüben a program menüpontjának kiválasztása
 • egy megnyitandó dokumentumra történő dupla kattintás (a Windows a program - kiterjesztés összerendelés alapján elindítja a fájl megnyitásához szükséges programot és meg is nyitja benne a dokumentumot)
 • a Start menü Futtatás menüpontjával (a megjelenő ablakba be kell írni a fájlra történő hivatkozást)

A Vezérlőpult

A Vezérlőpulton a Windows megjelenésével és működésével kapcsolatos beállítások végezhetők el.

Az ikonokra segítségével megnyitott ablakokban általában három nyomógombot találunk:

 • OK: jóváhagyjuk a módosításokat és bezárjuk az ablakot
 • Mégse: a módosítások elvetésével zárjuk be az ablakot (ugyanaz marad minden mint a megnyitáskor)
 • Alkalmaz: jóváhagyjuk a módosításokat az ablak azonban nyitva marad

A Vezérlőpulton a következő fontosabb beállításokat végezhetjük el:

Billentyűzet

Itt a billentyűzettel kapcsolatos beállításokat végezhetjük el

 • ismétlések közötti kivárás
 • ismétlési sebesség
 • kurzorvillogás sebessége
 • billentyűzetkiosztás

Dátum és idő

A dátumot és az időt állíthatjuk itt be.

Képernyő

Az Asztal jellemzőit adhatjuk meg itt.

 • mintázat
 • tapéta
 • képernyőkímélő
 • felbontás
 • színek száma
 • az ablakok elemeinek színe

Egér

Ebben az ablakban az egér működését szabályozhatjuk.

 • jobbkezes/balkezes
 • duplakattintás sebessége
 • a mutató alakja az egyes műveleteknél
 • a mutató sebessége
 • a mutató útja

Nyomtatók

Itt telepíthetjük fel és távolíthatjuk el a számítógéphez csatlakoztatott nyomtatók vezérlőprogram­jait, valamint kezelhetjük a nyomtatásra váró dokumentumokat.

Programok hozzáadása, eltávolítása

Itt telepíthetünk új programokat a számítógépre, illetve távolíthatjuk el róla a korábban feltelepített programokat, úgy hogy semmi ne maradjon belőlük a gépen. A Windows összetevőinek telepítése és eltávolítása is itt történik. Az ablakon belül indítólemez készítésére is van lehetőség, mellyel DOS módban indíthatjuk el a számítógépet.

Rendszer

A számítógép felépítéséről, az operációs rendszer tulajdonosáról és a számítógép láthatunk itt in­for­má­ciókat. Itt tudjuk a különböző hardvereszközök vezérlőprogramjait feltelepíteni és eltávolítani.

Területi beállítások

A számok a dátum az idő és a pénznem adott országra jellemző formáját állíthatjuk itt be.

A füzetedbe készíts jegyzetet ( a lényeges dolgokat írd be röviden) a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát!

Jó munkát

 

 

Technológia, Jakab Enikő

djh

Technológia, Rubec Zsuzsa

Technológia

3.A-2.csoport                                           2020.május 15. (Péntek)

3.B-2.csoport                                           2020.április 18. (Hétfő)

Ismétlés: Internet

Az internet egy az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet megtervezésénél nagyon fontos volt, hogy megbízhatóan működjön, ezért nincs központi számítógép. Ha valamelyik számítógép kiesik, az adatok másik úton

A web

Az Internet egyik leggyakrabban használt szolgáltatása a World Wide Web (www), a világméretű hálózat. Röviden: web, vagy világháló…

A web működése.

A számítógépen belül az adatok mappaszerkezetben helyezkednek el. Ezt a mappaszerkezetet a webszerver program kezeli, és teszi elérhetővé az interneten…

Böngészők

A böngésző egy olyan program, amellyel a világhálón (Interneten) található oldalakat (webhelyeket, webszervereket) megnézegethetjük vagy letölthetjük saját számítógépünkre…

Böngészők használata

Az egyes böngészők felépítése, működése nagyon hasonló. Weboldal megnyitásához a keresett webhely címét a címsorba (címmezőbe) kell begépelni…

Védett weboldalak

Az Interneten vásárolhatunk, kezelhetjük a bankszámlánkat, az Ügyfélkapun intézhetjük a hivatalos ügyeinket. Ehhez meg kell adni személyes adatainkat, a bankkártyánk adatait, a bankszámlánk hozzáféréséhez szükséges kódokat…

Mozilla Firefox

A Mozilla Firefox vagy röviden Firefox, egy ingyenes, több operációs rendszeren is használható (Windows, Linux és Mac OS X) grafikus, nyílt forráskódú, több nyelven elérhető web-böngésző…

Keresés az interneten

Képet, szöveget, zenét, stb. sokféle módon kereshetünk az Interneten. A legcélszerűbb, ha a keresésre kialakított webhelyek (Keresők) segítségével keresünk. A keresők alapvetően kétféle módon működnek: vannak tematikus keresők és k

Weboldalak mentése

A weboldalakat a Fájl menü/Mentés másként (Internet Explorer) vagy a Fájl menü/Oldal mentése (Mozilla Firefox) parancsával elmenthetjük számítógépünkre…

Elektronikus levelezés

Az e-mail (elektronikus levél) számítógépes hálózatokon keresztül továbbított levél, üzenet. Tartalma lehet szöveg, kép, hang, mozgókép…

Csevegés és azonnali üzenetküldés

A csevegésben résztvevő számítógépek között folyamatos adatforgalom van, amelyet egy szervergép vezérel. Az üzenetek valamennyi résztvevőhöz azonnal eljutnak…

 

3.A-2.csoport                                           2020.május 22. (Péntek)

3.B-2.csoport                                           2020.április 18. (Hétfő)

Ismétlés: Böngészők E-mail. Netiket

A füzetedbe készíts jegyzetet ( a lényeges dolgokat írd be röviden) a feltüntetett dátum alatt, tüntesd fel a témát!

Jó munkát

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

57. téma A Csendes-óceán (május 13)

Az óceánt nyugatról Eurázsia és Ausztrália, keleten Észak- és Dél-Amerika, délen az Antarktisz határolja. Bolygónk legnagyobb méretű óceánja. A kontinensek mentén sok perem és beltenger tartozik hozzá. Az óceánban nagyon sok sziget található. Az óceánfenék domborzata változatos. A földrészek víz alatti széleit a Csendes-óceánban keskeny selfek és a meredek kontinentális lejtők alkotják. Az átmeneti övben a peremtengerek medencéi, szigetivek és mély árkok helyezkednek el. A szigetiveket víz alatti ívszerű hegygerincek alkotják, amelynek egyes csúcsai a víz fölé emelkednek.

Éghajlata. Mindegyik éghajlati övre kiterjed, az arktikust kivéve. A nagyrésze az egyenlítői és a trópusi övben helyezkedik el, ezért a víz rengeteg hőt raktáriz.

Víztömegei. Középső részen a víztömegek hőmérséklete 28 0C ez északon és délen-1 0C-ra csökken. a felszíni vizek sótartalma a középső részeken 35%0 míg északon és délen ez az érték 32%0.

Áramlatok. Az északi féltekén az északkeleti passzát létrehozza az Észak- csendes-óceáni-áramlatot. Átszelve az óceánt két ágra oszlik. Az egyik részáramlata észak felé fordul és létrehozza a Kuro-shio áramlatot. Az északi medencében a vizek az óramutató járásával megegyező irányban mozognak, míg a déli medencében ellenkező irányú  a vizek körforgása.

Erőforrások. Az óceán hatalmas mennyiségü biológiai erőforrással rendelkezik. Évente több millió tonna halat, puhatestűt, rákot és egyéb élőlényt halásznak ki az óceánból. A selfen kőolajat, földgázt, kőszenet, aranyat, ónt és más ásványkincset termelnek ki. A dagályok és hullámok energiáját az ember még nagyon kis mértékben hasznosítja.

59. téma Az Atlanti-óceán. (május 14)

Az óceánt keletről Európa és Afrika, nyugatról Észak- és Dél-Amerika, délről az Antarktisz határolja. Hosszan elnyúló az alakja észak déli irányban. A második legnagyobb területű óceán. A partok mentén sok perem és beltenger tartozik hozzá. Az óceánfenék domborzata változatos. A közepén húzódik végig a Közép- Atlanti hátság ami 17 ezer kilométer hosszú. Ez a távolodó litoszféra táblák határán jött létre.

Éghajlata. Az óceán középső részén az egyenlítői és a trópusi övekben a hőmérséklet eléri a 30 0C –t, az északi és déli részeken a levegő hőmérséklete 0 0C alá csökken. Az óceán valamennyi éghajlati övre kiterjed. A vizek sótartalma a központi részeken 37,5 %0 ez az érték északi és déli irányban csökken.

Áramlatok. Az atlanti óceánban a vizek körforgása két nagy vízkörzést hoz lézer. Az északi medencében az óramutató járásával megegyező míg délen ezzel ellentétes irányú a víz mozgása.

Erőforrások. Az óceán erőforrásai jelentősek, de nem érik el a azt a mennyiséget ami a Csendes-óceánban van. Jelentős mennyiségü biológiai erőforrással rendelkezik. A leggazdagabb az élővilág a trópusi vizek partmenti területein. Ásványkincsek közül a selfen kőolajat és földgázt termelnek ki. Pl: az Északi-tengeren, a Mexikói- és a Guineai-öbölben. A szén víz alatti kitermelésével Kanada és Nagy-Britannia foglalkozik.

60. téma Az Indiai-óceán (május 20)

Északon az óceán partvonalát a Bengáli-, és a Perzsa-öböl, az Arab-, és a Vörös –tenger tagolják, amelyek mélyen bevágódnak a szárazulatba. Szigete kevés van. Madagaszkár és Sri Lanka kontinentális eredetű. Vannak vulkanikus és korall szigetek is. Az Északi- Jeges-óceánnal nincs közvetlen kapcsolata. A fenékdomborzata változatos. Három litoszfératábla az afrikai, az ausztrál-indiai és az antarktiszi határain belül fekszik. A táblák határain belül jöttek létre a középóceáni hátságok: az Arab-Indiai, a Nyugat-Indiai, az Ausztrál-Antarktiszi. Egy központból ágaznak három részre. A víz alatti hátságok között az aljzaton medencék terülnek el.

Éghajlata. Az óceán északi része a szubekvatoriális, az egyenlítői és a trópusi övekben fekszik, így itt a vizek hőmérséklete magas. Eléri a 350C-t. Dél felé haladva a víz hőmérséklete csökken -1,50C. A víztömegek sótartalma az egyenlítőnél 34%0, a trópusi övben ez az érték 37%0.

Áramlatok. Az áramlatok az északi medencében a monszunok hatása alatt állnak. Télen a Monszun-áramlat keletről nyugat felé viszi a felszíni vizeket, míg nyáron a Szomáli-áramlat felerősödik és nyugatról kelet felé mozognak a vizek. Az óceán déli medencéjében a vizek az óramutató járásával ellentétes irányú mozgást végeznek.

Erőforrások. Az Indiai-óceán viszonylag sokféle élőlénynek az élőhelye. Sokféle halat, puhatestűt és rákot halásznak az óceán vizeiből. Különösen gazdag a különféle ásványkincskészlet ami főkép a partmenti selfeken található. Legjelentősebbek a Perzsa-öböl térségében található kőolaj és földgázkészletek. A partmenti vizekben ónércet és foszforitokat is bányásznak.

61. téma Az Északi- Jeges-óceán (május 21)

Az Északi- Jeges-óceán a legkisebb területű óceán,a világóceán területének 4%-át foglalja el.  Csaknem minden oldalról Eurázsia és Észak-Amerika veszi körül. Az Atlanti-óceánnal széles összeköttetése van, a Csendes-óceánnal a szúk Bernig-szoros köti össze. Tengereinek nagyrésze peremtenger, legnagyobb öble a Hudson-öböl. Az óceánban a self olyan széles, hogy csaknem az óceánfenék felét elfoglalja. Az óceánfenék közepén csaknem párhuzamosan húzódnak az óceáni hátságok: Gakkel-középóceáni hátság, Mengyelejev-hátság, Lomonoszov-hátság.

Éghajlata. Éghajlatát alapvetően meghatározza az északi fekvése. A levegő középhőmérséklete télen eléri a -400C-t, nyáron a 00C-ot. Az éves csapadékmennyiség 200mm.  A vizek hőmérséklete egész évben -1,50C. A vizek sótartalma 32%0.

Áramlatok. A vizek nagy része az Atlanti-óceánból érkezik bele és ezek a hő 70%-át átadják az Észki-Jeges-óceánnak. Így az Atlanti-óceánnal szomszédos területeken a vizek télen sem fagynak be. A felszíni szelek főkép télen a vastag jégréteg miatt nem tudnak jelentős hatást kifejteni a vizek mozgatására.

Erőforrások. A zord éghajlat miatt az óceán élővilága szegényes. A központi területeken főkép algák terjedtek el amelyek képesek szaporodni a hideg vizekben. Az Atlanti-óceánnal szomszédos területeken különféle halfajok találhatók. Emellett élnek még itt fókák, rozmárok, jegesmedvék. Az ásványkincsek kutatása és kitermelése a zord körülmények miatt nehéz.  Kanada és Európa partjainál tártak fel kőolaj és földgázlelőhelyeket, a Spicbergák szigetcsoporton kőszenet bányásznak.

(Kérem a jegyzetet beírni a füzetbe a zárójelben megadott dátummal.)

 

Biológia, Pető Nikolett

(május 12 – május 22)

 

 1. Az állatok viselkedése a természetben. Viselkedésük tanulmányozásának módszerei (42 §) elovasni!

Az állatok veleszületett és szerzett magatartása (43 §) Jegyzet!

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/az-allatok-viselkedese/

https://www.youtube.com/watch?v=jhWySv_aszA

 

 1. Az állatok tájékozódási módjai (44 §)

Jegyzet

http://varazsbetu.hu/mesetar/echolokacio

 

 1. Az állatok viselkedési formái (45 §)

Jegyzet

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42477/ch02s06.html

 

 1. Az állatok reproduktív viselkedése (46 §)

Jegyzet

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42477/ch05s02.html

A kidolgozott házi feladatokat  május 22ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

Az e-mail cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Fizika%20(2015,%20V.%20G.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR2RgnAHXBh-WJf3O56FOFiIUXGauGvcOc0WKscvChm54rdMF2u0U_TAFkI

5. körben:

Ismétlés: 29.§ Dátum: 2020. május 15.

Ismétlés: 30.§ Dátum: 2020. május 18.

Ismétlés: 31.§ Dátum: 2020. május 22.

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A tiszta víz problémája

Lejegyzetelni: 31§!

Megoldani: 221 feladat!

Határidő: május 17.

Téma: A tiszta víz problémája

Végezzétek el az otthoni kísérletet! Leírás a tankönyv 182. oldalán!  A munkáról készült videót küldjétek át messengeren! Készítsetek rövid beszámolót az elvégzett kísérletről!

Határidő: május 24

 

Ének, Varga Andrea

Kedves harmadikosok. Ebben a tanévben ez lenne az utolsó nagy témánk, az elektronikus zene. Ebben az időszakban nehéz kikapcsolódni, ezért hallgassatok zenét, pihenjetek a tanulnivaló tantárgyak között és ami a legfontosab, vigyázzatok magatokra és kitartás, már nincs sok hátra.

Téma: Az elektronikus zene kialakulása és fejlődése.

Házi feladat. Jegyzeteiteket a füzetbe végezétek.

Hihetetlen, de igaz: már az ókori görögök is kísérleteztek mesterséges hangok előállításával. Amit ma sokan egy play gomb lenyomásával azonosítanak, az valójában ugyanolyan komplex művészet, mint klasszikus zenét játszani.

Egészen az időszámításunk előtti harmadik századig kell mennünk a gyökerekig. A görögök az úgynevezett víziorgonát (hidraulisz) találták fel ekkor. A víziorgona inkább tekinthető mechanikus gépnek, semmint elektromosnak – hiszen hol vagyunk még az elektromosság feltalálásától –: sípsorait mechanikus fújtatóval létrehozott, a víz hidrosztatikus nyomásával állandósított szélnyomás szólaltatta meg.

https://youtu.be/zZey_H8qmQA

Ugorjunk egy nagyot, és érkezzünk meg a XX. századba, ahol már van elektromosság, van avantgarde meg futurizmus és sok más izmus, ami elutasítja az akadémiai művészetet és annak ellenpontjaként határozza meg magát. Ennek következtében vetik el a klasszikus zenét, a klasszikus formákat és keresnek valami radikálisan újat és szokatlant.

 

A telharmóniumtól a Hammond orgonáig

 

Az első, valóban elektromossággal működő hangszer minden bizonnyal a XIX. század utolsó éveiben feltalált telharmónium volt. Működési elve alapján a szerkezetben óriási, fogaskerekekhez hasonlító rotorok forogtak közös tengelyeken, amelyek a kromatikus hangsor frekvenciáinak megfelelő elektromos rezgéseket generáltak.

 

Az egyes hangok harmonikus felhangjaihoz is külön hangkerekeket rendelt, így az alaphangok és a felharmonikusok variációiból addig soha nem hallott hangszínek szólaltak meg.

 

Amilyen villámgyors és nagy sikere volt a hangszernek, olyan gyorsan tönkre is ment tíz év év alatt a feltaláló Thaddeus Cahill.

 

Az első elektromos gitár megjelenési éve 1936, gyártója pedig az azóta is prosperáló Gibson cég volt. A 30-as évek közepén találták föl a Hammond orgonát, azt a hangszert, amit mindenki ismer, aki hallgatott rockzenét, mondjuk Deep Purple-t. Vagy hallgassátok őt:

https://youtu.be/Kt8_u_i-anQ

1957 az az év, amelyet a nagy elektronikus zenerajongók fejből tudnak: Tom Dissevelt és Kid Baltan megalkotják az eindhoveni Philips laboratóriumban a „Song of the Second Moon” című számot. Talán ez az első dallamos elektronikus zenei kompozíció, mindenki onnan ismeri, hogy a Magyar Televízió által sugárzott tudományos műsornak, a Deltának ez volt a főcímdala. És félelmetes!

https://youtu.be/2KAchV-e4Y0

A szintipop aranykora

 

Ám a legfontosabb és mindenképpen legeredetibb együttes a német Kraftwerk volt, akik 1970-es megalakulásuk óta az elektronikus zene atyjainak és alapjainak tekintendők. Ők voltak azok először, akik kizárólag elektronikus hangszereken alkottak és játszottak. Őket nem akarom bemutatni hosszan, hiszen minden olvasó fejből dúdolja: „Wir sind die Roboter.”

 

Az 1970-es évek a szintipop igazi aranykora és erre az évtizedre is tehető az is, amikor az elektronikus zene beszivárog a rádiókba

 

és hétköznapokba. Erről leginkább az olasz Giorgio Moroder tehet, aki Donna Summerrel felénekeltette az „I Feel Love” című korszakos gigamega slágert 1977-ben. Nevezhetjük ezt a számot a diszkó születésének origójának is, vagy ezernyi másnak akár, de ami kétségtelen: ez az egyik olyan szám, ami az utána következő évtizedek legmeghatározóbb dala lett, milliónyi feldolgozással, remixszel és ráutalással.

 

Sőt, 2011-ben az USA-beli Kongresszusi Könyvtár gyűjteményébe is fölvették mint a kulturális világörökség részét. Ja, Giorgio Moroder 2019 tavaszán Budapesten zenél, a részvétel erősen ajánlott, hiszen közeledik a 80-adik életéve felé a művész. Íme, egy 10 perces remix a gigaslágerből:

https://youtu.be/OvQDqUa6_mQ

Ahogy a II. világháború óta a kulturális hangsúly is az USA-ba helyeződött át, így nem meglepő, hogy onnan indult el a klasszikus elektromos zene is (ha élhetek ezzel a képzavarral) az 1980-as évek lepattant ipartelepeiről és leginkább Detroitból. Megszületik a house, a techno, kialakult a 80-as években az a forma, a reptatív hangok, a négynegyedek világa, amit ma is ismerhetünk elektronikus zeneként.

 

Az 1990-es évek zenéje az acid és a house lett, jellemzően az Egyesült Királyság DJ-i és producerei vitték a prímet ezekben a műfajokban. Érdemes hallgatni az Orbital vagy a Trainspotting filmzenéit, külön figyelemmel az Underworld számára.

 

A kétezres években a hollandok aztán nekiálltak szétbarmolni az elektromos zenét

 

a dutch-house-zal és az EDM-nek elkeresztelt szörnnyel, ahol már nem a technikai tudás és a zenetörténet ismerete számít, hanem a nagybetűs SHOW, tortadobálással, sok kiállással és általában alpári káromkodásokkal a szett közben. A „siker” receptje: végy egy alapszintű bassline-t, pakold tele 2-3 hangra épülő szintifutamokkal, egy kicsi/közepes plusz egy megakiállással, adj még hozzá némi zöld lézert és dőlj hátra a pultban. Erre több szót nem is vesztegetek.

 

A 2010-es évektől kezdve aztán Berlin vált a techno-house és bármiféle elektronikus zene fővárosává, így az ott játszó vagy onnan érkező arcokat érdemes ma is figyelni és követni.

 

De hogyan készül ma el egy szám vagy egy mix, remix?

 

Nos, számítógépen, laptopon és leggyakrabban az Ableton Live-on. A program 2001 óta létezik és azóta elsöprően népszerű a DJ-k, producerek körében, mert a Live-ot mind élő fellépésekhez használható hangszernek, mind zeneszerzésre és hangszerelésre alkalmas eszköznek tervezték. A Live pont annyi, amennyit kiveszel belőle. Ennek a programnak megismeréséhez órák, napok kellenek, mutatunk egy videót arról, hogy hogyan lehet ezzel zenét komponálni és mennyire nem egyszerű:

https://youtu.be/aKBcu5HMfMM

https://www.youtube.com/watch?v=Xbfmr-FgBuI

Házi feladat!

Jegyzeteljétek le a fenti anyagot. A továbbiakban játékokat hoztam nektek. Jó szórakozást hozzá.

 

 1. Hangok

 Mivel ma már sok gyerek rendelkezik olyan eszközzel, melyek hangok felvételére alkalmas, tágul az iskolában alkalmazható eszközök köre. Használjuk a mobiltelefonokat! A feladat hangok, zajok, ritmusok, dallamok gyűjtésével kezdődik: közvetlen környezetünkben és a tömegkommunikáció segítségével, ismeretlen, távoli vidékekről. Mesterséges és természetes, kedves és kellemetlen hangokat egyaránt (diszkó, autópálya, hegesztő hangja, útfelbontás, taps, kert, vízcsap, tenger, könyvlapozás, fóliacsörgés, iskolai szünet…). Annyira természetes, hogy zajok, neszek vesznek körül, észre sem vesszük mennyire sokfélék. El sem tudjuk képzelni, milyen lenne a teljes némaság körülöttünk. Feladat: Csukott szemmel hallgassuk meg sorban az összegyűjtött hangokat! Válassz egy olyat, ami kellemes, és egy olyat, ami kellemetlen érzéseket vált ki belőled. Valamilyen vizuális eszközzel jelenítsd meg ezeket az érzeteket (lehet konkrét és absztrakt módon is)! Lehet állóképeket, installációkat készíteni és fotózni, festeni, rajzolni…

 1. Taps

Mi a különbség a zaj és zene között? Hallgassunk nagysikerű színházi előadás utáni tapsvihart, figyeljük meg, hogyan változik szabályos ritmussá, majd esik szét a taps! Próbáljuk is ki (esetleg eszközökkel)! Feladat: Ritmizáljuk az előző órára gyűjtött hangokat, gyorsítva, lassítva, egymás alá, mellé helyezve őket. Társítsuk melléjük a képeket, saját mozdulatainkat és készítsünk videó klipet!

 1. Mozgás

Nyílik a virág, repül a méhecske, úszik a hal… a mozgás által a tárgyak, élőlények időbelivé válnak, így kerülnek párhuzamba a zenével. Az „Angyalok városa” c. filmben az angyalok azt is hallják, mikor nőnek a gyerekek. Minden mozgás változást idéz elő környezetében. Feladat: Készíts szél(víz)csengőt, ami jelzi ezt a változást, mozgást a levegőben vagy vízben! Az általad elkészített csengő a levegő milyen finom rezdüléseit jelzi, vajon mi keltheti ezeket a rezdüléseket?

 1. Ellentétek

Keress olyan zenedarabot, melynek karakterét az erőteljes kontrasztok határozzák meg (pl. Concerto Köln és a Sarband, vagy a Nightwish dalai)! Milyen kontrasztok lehetnek a zenében, hangban? Melyek lehetnek ezek képi megfelelői? Feladat: egy erőteljes kontraszto(ko)n alapuló ritmus kialakítása, vagy egyszerűen egy ellentétpár megjelenítése a síkon.

fgh
 1. Zenehallgatás

Feladat: Egy adott zeneszám (megj.: Underworld, G. Bregovic, Michael Nyman bevált) vizualizálása. Keressünk párhuzamokat a zenei és képi kifejezőeszközök között. Például: ritmus-formák/arányok, hangszerek-színek, hangerő-tónusok, hangszínek hőfokkontraszt megfeleltetések

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Igyekeztem minden korosztály számára érdekes gyakorlatokat keresni, remélem sikerült és mozogtok eleget. Az alábbi linkek közül, amelyik szimpatikusabb YouTube-on fel tudtok iratkozni a videó szerkesztőjéhez és úgy látni fogjátok a legfrissebbeket belőlük.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=UV5v0Pnh_E4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=NrVgd-kC2rs
 3. https://www.youtube.com/watch?v=xEYm6ryNWDkNyújtáshttps://www.youtube.com/watch?v=LMwIrrBJVK4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
 5. https://www.youtube.com/channel/UCpJ4Xd1PGkAN2bsdbW9WPMA/videos (A nagyobb lányok figyelmébe ajánlom Rubint Réka YouTube csatornáját, ami heti 3x frissül újabb videókkal).

 

Jó tornázást és mozgást kívánok Mindenkinek!

fgh

 

 

mm

 

 

 

Április 27-május 8.

Kedves gyerekek. Hogy könnyebben elérhető legyen a legfrissebb házi feladat, itt fogjátok megtalálni. A régebbiek mind maradtak a helyén, csak a legfrissebb került legfölülre. Szóval itt találhatjátok az április 27-május 8 közötti házi feladatokat.

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Kedves Diákok! Nagyon valószínű, hogy az idei tanévben már nem fogunk személyes találkozni, vagyis az osztályozásnál a beadandó házi feladatok jegyei is beszámítanak. Éppen ezért kérlek Titeket, hogy mindenki időben küldje vissza a leadandókat! Ellenkező esetben, mivel nincs mit értékelnem, kénytelen leszek 1-es érdemjegyet tenni!

Mert jó szívem van, még május 1-ig elfogadom a pótolt házi feladatokat!

Magyar nyelv

2020.április 28.

Helyesírási gyakorlatok munkafüzetből :

3.,4.,5. feladatn(43-44.oldal)

 

Házi feladat

Munkafüzetből: 6.,8. feladat (44.oldal)

2020. április 29.

Ellenőrző dolgozat

Oldd meg az alábbi feladatokat, küldd el a kocsismaria71@gmail.com címre április 29-én 12.00 óráig!

1.    Végezzük el a tagolást! Közmondásokat kapunk a helyes tagolást követően.

 

szántatlanföldöngazteremtöbbetésszelminterővelkidolgozninemszeretnemérdemelkenyeretsokatakaraszarkadenembírjaafarkaamilyenamunkaolyanajutalmaaddighajlítsdafátamígfiatalkikoránkelaranyatleladdigüsdavasatmígmelegamitmamegtehetsznehalaszdholnapranemhosszúanapkineksokadolga

 

2.    Javítsuk ki a hibásan írt szerkezeteket! Szerkesszünk egy-egy mondatot az alább hibátlanul írottakkal!

3.    Szőjük a bele való, talpra esett, egyet értünk, földön futó, enni való, hozzá tartozó, tűzről pattant szószerkezetek helyes alakját olyan mondatokba, ahol szóösszetételek lesznek belőlük!

vendég fogadó, friss víz, világ látott, munka kedv, számot ad, szén raktár, tovább képző, eszébe jut, sorba áll, születése napja, jövő idő

Köszönöm!

 

2020. május 5.

A magyar helyesírás alapelvei. A kiejtés szerinti írásmód

Készíts jegyzetet!

https://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai

Nézd meg a videót, majd játssz egy kicsit!

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=980

Házi feladat

171. feladat

 

2020. május 6.

A szóelemző írásmód

1. Bontsd szóelemekre a következő szavakat: kertem, fiúkat, kérjenek, beszélgetnének,vadászatok,hálás, szépülget,kertészetben.

Pl.: kert(szótő)+(e)m( birtokos személyjel)

2. Alkoss szavakat a megadott képletek szerint! (Mindegyik képlethez 5 szó kerüljön!)

1+2+4 Pl.: kert+ész+nek

1+3+4

1+4

1+2+3+4

Házi feladat

173.174. feladat (201.oldal a tankönyvben)

 

Irodalom

2020. április 28.

Jonathan Swift élete és munkássága

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/daniel-defoe-es-jonathan-swift

Nézd meg a videót ( csak a Swiftre vonatkozó második felét!), majd készíts jegyzetet rövid jegyzetet a tankönyv alapján!

 

2020. április 29.

Gulliver utazásai

A mű fogantatási ideje 1713–14-re tehető. Swift londoni tartózkodása alatt Pope, John Gay és Thomas Parnell társaságában közösen írta meg a Scriblerus Club emlékiratait. Ez a fiktív elbeszélés az egyik alapja a Gulliver utazásainak. De hatott Swiftre a kor divatos hajós- és kalandtörténeteinek sokasága is.

Gulliver utazásaiösszetett műfajú alkotás. Elsősorban regény: valóságos kalandtörténet, illetve utaztató regény. Tartalma mellett azonban meghatározó a szellemisége is, ami miatt politikai szatírának is nevezhetjük, vagy államregénynek, hiszen Swift aprólékosan jellemzi a Gulliver által meglátogatott „országok” államformáját, politikai rendszerét, és szinte mindig összehasonlítja azt saját hazájával. A szerteágazó történet együttese pedig filozófiai, illetve eszmeregényre emlékeztet, hiszen az élet, a társadalmi és politikai rendszerek bemutatása enciklopédikus összefoglalása Swift kiábrándult filozófiájának.

Stílusa alapján Swift műve a klasszicista próza jeles darabja, de a fiktív történet állandó hitelesítése és a részletes, pontos környezetrajz a realista próza eszköztárát is felvonultatja.

pesszimista világszemléletmint „mély olvasat” a történet felszíne alá kényszeríti az igazi mondanivalót: milyen esendő és bűnös az ember, mennyire nevetségesnek hat kisszerűsége, ha egy kívülálló veszi szemügyre. Swift szatírája nemcsak a rendszer, a mindig működő társadalmi gépezet, hanem magának az emberi létnek a kritikája is. Görbe tükröt tart a világ elé, hogy annak torzsága mindenki számára megfigyelhető legyen. A szerzőt már a kortársak és az irodalomtörténet is embergyűlölőnek nevezte. Szerb Antal a maró gúny és pesszimista ábrázolás miatt a következőket mondja róla: a Gulliver „a világirodalom legnagyobb szatírája – legnagyobb nemcsak művészi értékénél fogva, hanem hogy úgy mondjuk, átmérőjénél fogva is. Más szatíra egy-egy emberi gyengeséget, divatot vagy visszaélést ostoroz, Gulliver egész emberi voltunk rettentő kicsúfolása. Swift kiemeli magát az emberfajta közösségéből, hogy megmutassa az egész fajta eredendő és javíthatatlan gyengeségét, gonoszságát és ostobaságát. Iróniája elől nincs menekvés, sima és éles mondatai behatolnak a legvastagabb önbizalom páncélja mögé is.”

Swift nem szórakoztatni akar. Célja, hogy minél kegyetlenebb és indulatosabb kritikájával támadja mindazt, ami emberi, következésképpen az embert magát. Különösen három tulajdonságot tart elviselhetetlenül lehangolónak: a nagyképűséget, a fontoskodást és az arányérzék hiányát. A regény szövege előtt álló Gulliver kapitány levele unokabátyjához, Sympsonhoz(aki a regény szerint a kiadóval egyezik meg) című részben az utazásairól hazatért hajós visszavonult életéről olvashatunk. Ebben azt állítja, hogy saját lovainak (nyihahák) társaságában jobban érezte magát, mint a jehuk (emberek) világában, ide értve még a családját is. Már ebből a nyitó fejezetből is kitetszik, hogy a fenti három tulajdonság hogyan mérgezi meg az emberi életet – összehasonlítva a negyedik rész világával –, s milyen kicsinyes körülményeket teremt az emberi élet számára.

Utaztató regény: a kalandregény egyik altípusa, cselekmény középpontjában a főhős úti élményei állnak, az utazások közben szerzett tapasztalatok bemutatása pedig a szerző világszemléletét tükrözi. A regény szerkezete epizodikus, a Cselekmény ábrázolása háttérbe szorítja a jellemábrázolást. Gyakran együtt jelenik meg az államregénnyel, az utópiával vagy a tézisregénnyel. Legkorábbi példái az antik görög irodalomba nyúlnak vissza, pl. Héliodórosz: Sorsüldözött szerelmesek, Apuleius: Az aranyszamár. Virágkorát a XVII-XVIII. században élte, pl. Swift: Gulliver, Voltaire: Candide; a magyar alkotások közül az első Bessenyei György Tariménes utazása című regénye, a XX. században kiemelkedő példái Karinthy Frigyes Gulliver-parafrázisai (Faremido, Capillária), ill. Karinthy Ferenc Epepe és Déry Tibor G. A. úr X-ben című utópikus regénye.

Államregény: a XVII-XVIII. században kedvelt regénytípus, az ideális államberendezkedést leíró mű. Korai előképnek tekinthető Platón Állam és Xenophón Kürosz neveltetése című műve, a reneszánsz korában Morus Utópia, Campanella Napállam vagy Machiavelli A fejedelem című regénye példaértékű.

 

2020. május 5.

Utazás Lilliputba .Utazás Brobdingnagba

https://www.youtube.com/watch?v=w8cafJUIb9g

Házi feladat

Cselekményvázlat készítése mindkét részből

 

2020.május 5.

Gulliver további utazásai

Tankönyv 239-241.oldal ( vázlat készítése)

 

Ukrán nyelv

xfgb

 

Angol nyelvPavljuk Erika (erikapavljuk@gmail.com)

Tuesday, the twenty-eighth of April

Classwork

Present Perfect (Page 99 SB)

(Befejezett jelen idő)

Az előző órán tanultunk arról, hogy a befejezett jelen időt, arra használjuk, hogy olyan történésekről beszéljünk, amik nemrégiben befejeződtek és hatással vannak a jelenre.

Képzése: S + have/has + V3 (Tehát alany + have/has + ige harmadik alakja)

Gyakoroljuk ezt a szerkezetet:

Írjátok le a következő igék második és harmadik alakját! Ne feledjétek, hogy a befejezett jelen időben az ige harmadik alakjára van szükségünk. A szabályos igékhez ilyenkor –ed végződést adunk, a rendhagyóakat pedig megkeressük és megtanuljuk a könyv hátuljáról!:

 1. break ________  ___________
 2. grow ________  ___________
 3. see _________  ____________
 4. spend _______  ____________
 5. leave ________ ____________
 6. win _________  ____________

Ha megvagytok ezzel a feladattal, akkor pótoljuk be a megfelelő ige harmadik alakját ezekbe a mondatokba! Ne feledjétek előttük használni a have/has segédigéket! Az elsőt megadom példának:

1. Oh no! I ___have left _____my schoolbag on the bus.

2. They ______________ that film twice.

3. Dave can’t play football. He ________________ his leg.

4. You ______________ a lot in the last year! You’re really tall now.

5. I can’t buy that CD. I ________________ all my money.

6. Hurray! He _________________ the tennis match!

Homework

Ex. 1, p. 128 SB – pótoljátok be a megadott igék befejezett jelen idejű alakját (ne feledkezzetek meg a have/has-ről!). Minden ige szabályos, tehát –ed végződést kap, csak a helyesírásukra figyeljetek oda!

 

Tuesday, the fifth of May

Classwork

Present Perfect (Page 91 WB)

(Befejezett jelen idő)

1:35 – ig nézzétek meg ezt a videót a befejezett jelen idejű kijelentő mondatok képzéséről J https://www.youtube.com/watch?v=O72HBnvQys8&t=124s

 

Homework

Ex. 1, p. 91 WB – pótoljátok be a táblázatba a megadott igék második és harmadik alakját!

Ex. 2, p. 91 WB – szerkesszetek befejezett jelen idejű mondatokat!

Pl. 1. Charles/ move/ to London – Charles has moved to London.

Ex. 3, p. 91 WB – Ben és Libby Írországba utaznak. Fejezzétek be a történetet felhasználva a zárójelben lévő igét! Használjátok a befejezett jelen időt!

Ex. 4, p. 91 WB – Egészítsétek ki a mondatokat! Használjátok a zárójelben megadott ige befejezett jelen idejű alakját a just szócskával.

Pl. 1. I have just heard a funny story.

Challenge!!! – Fejezzétek be a mondatokat saját ötleteitekkel. Használjátok a befejezett jelen időt!

A negyedik feladat és a Challenge megoldásait várom május 8-ig az erikapavljuk@gmail.com email címre, vagy a Messengerre!

 

 

Friday, the eighth of May

Classwork

Gateway to the New World (Page 100 SB)

(Kapu az Új Világba)

Fordítsuk le az Ellis Island című szöveget.

A bepótolandó részletek a harmadik feladatból: 1-B, 2-D, 3-A, 4-E, 5-C

Szavak és kifejezések, amik segíthetnek:

 1. crowded – zsúfolt
 2. most – a legtöbb
 3. own – saját
 4. journey – utazás
 5. tiring – fárasztó
 6. enormous – hatalmas
 7. Statue of Liberty - Szabadságszobor
 8. for themselves – maguknak
 9. get off – kiszáll, leszáll
 10. tiny – apró, pici
 11. queue - sor
 12. bay – öböl
 13. officials – tisztviselők
 14. health - egészség
 15. criminal – bűnöző
 16. return home – hazatérni
 17. race – faj
 18. Irish district – ír kerület
 19. Jewish district – zsidó kerület
 20. Chinatown – kínai negyed
 21. Little Italy – kis Olaszország
 22. slave – szolga
 23. successful – sikeres
 24. one third of the population – a népesség egyharmada
 25. descendants – leszármazottak

 

Homework

Ex. 4, p. 100 SB – A szövegben sárgával kijelölt szavakat párosítsátok a meghatározásokkal.

Ex. 1, p. 92 WB – Pótoljátok be a megadott szavakat a mondatokba!

 

Angol nyelv, Fábián Márta

Kedves gyerekek! Örülök neki, hogy rendszeresen külditek a feladatokat. Akik kicsit (vagy nem is olyan kicsit) lemaradtak, azok munkáit türelemmel várom.

28.04 Grammar Builder, 126. old. ex. 1-6, 127 oldal – elolvasni, Workbook, Listening tasks: 9D, ex. 4

04.05. Grammar builder, 126. old. ex. 7-9, Workbook, Listening tasks:  9F. ex. 2,3

08. 05. Get ready for your exam, 97.old. ex. 8-13, Workbook, Culture extra, 89 old. ex. 1-3     

 

Német nyelv, Ködöböcz Györgyi és Iváncsik Irén

              irenke0412@gmail.com      -Iváncsik Irén

             gyorgyikodobocz@gmail.com- Ködöböcz Györgyi

3 B Klasse

1.Mein Lieblingstier - Stunde 60

(I.cs-április 27,II.cs- április 27 dátummal)

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch                                       Kontrolle des Leseverstehens(Olvasásértés ellenőrzése)

Tina und Micki

Tina ist ein kleines Mädchen und Mucki ist ein Pony. Mucki gehört Tina. In ihren Augen ist Mucki das schönste Pony auf der ganzen Welt. Ihr Fell glänzt schwarz, ihre Nüstern sind sehr weich. Sie hat auch einen langen Schweif. Tina versorgt Mucki selbst. Sie gibt ihr Futter und Wasser, putzt sie und reitet manchmal auf ihr. Eines Tages hat Tina erfahren, dass in der Nähe bald ein Schönheitswettbewerb für Ponys ist. Sie will dort Mucki zeigen. Am Tag des Wettbewerbs putzt sie Mucki besonders sorgfältig und fährt zum Platz, wo schon viele andere Ponys warten. Man zeigt jedes Tier, wie es steht, trabt und galoppiert. Mucki will nicht ruhig stehen bleiben. Viele Leute auf dem Platz machen sie nervös. Tina hat es nicht leicht mit Mucki. Die Jury hat alle Ponys gesehen und geht zur Beratung. Und dann hören alle die Resultate: «Achtung! Den dritten Platz erhält das Pony Silvia.» Viele Leute applaudieren. «Den zweiten Platz hat das Pony Rasso.» Tina wartet mit Ungeduld. Sie meint, ihre Mucki ist das beste Pony und erhält den ersten Preis. «Und die Siegerin ist Trabby!» Tina ist sehr traurig, sie will weinen. Doch dann hat sie nachgedacht und flüstert ihrem Pony ins Ohr: «Es ist mir gleich, ob die anderen dich schön finden oder nicht. Für mich bist du das schönste Pony auf der Welt.» Mucki schüttelt ihren Kopf, als wollte sie sagen: «Mir ist es auch gleich. Eine saftige Möhre ist mir viel lieber als ein Preis.»

I.Was passt zusammen? Verbinde richtig.

1) Für Tina ist Mucki                                                       A)  putzt sie und reitet manchmal auf ihr.

2) Mucki hat weiche Nüstern und                                B) und sie ist traurig.

3) Tina gibt ihr Futter und Wasser,                               C) das schönste Pony auf der Welt.

4)  Am Tag des Wettbewerbs putzt Tina                      D) viel lieber als ein Preis.

5)  Tina hört, ihr Pony bekommt keinen Preis,            E) ihr Pony besonders sorgfältig.

6) Eine saftige Möhre ist Mucki                                      F) einen langen Schweif.

II. In welcher Reihenfolge kommen die Sätze im Text vor? Nummeriere.

 __Man zeigt jedes Tier, wie es steht, trabt und galoppiert.

__Die Jury hat alle Ponys gesehen und geht zur Beratung.

_1_ Mucki gehört Tina.

__Tina versorgt Mucki selbst.

__Tina flüstert ihrem Pony ins Ohr: «Es ist mir gleich, ob die anderen dich schön finden oder    nicht. Für mich bist du das schönste Pony auf der Welt.»

__Tina meint, ihre Mucki erhält den ersten Preis.

__Eines Tages hat Tina erfahren, dass in der Nähe bald ein Schönheitswettbewerb für Ponys ist.(Ovasásértést kérem visszaküldeni)

2.Landschaften- Stunde 61

(I.cs-II.cs április 30 dátummal)

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch     Üb 3 S.158 schreiben

Nyelvtani rész magyarázattal:

Steigerungstufe der Adjektive( Melléknevek fokozása)

A mellékneveknek a németben 4 fokuk van:
alapfok
középfok /Komparatív/
felsőfok /Superlatív/
túlzófok
1. Alapfok:

• a szótári alak
• állhat főnév előtt, ilyenkor ragozzuk:
z.B.: a szép ház → das schöne Haus
• lehet az állítmány része, ilyenkor nem ragozzuk:
z.B.: A ház szép. → Das Haus ist schön.

2. Középfok:
Bildung (képzése):
• szabályos: alapfok + er       z.B.: schön + er = schöner(szebb)

• egyszótagú, mélyhangrendű melléknevek:
alapfok + er + Umlaut a melléknévben
• 3 Umlaut-ot ismerünk:
a → ä, o → ö, u → ü


• leggyakoribb idetartozó melléknevek:
alt(öreg) → älter(öregebb)
jung → jünger
kalt → kälter
warm → wärmer
lang → länger
kurz → kürzer
schwach → schwächer
stark → stärker
groß → größer


• rendhagyó melléknevek,ugymond kívételek:
gut → besser → am besten(jó-jobb-legjobb)
gern → lieber → am liebsten
viel → mehr → am meisten
hoch → höher → am höchsten
nah → näher → am nächsten


3. Felsőfok:

Bildung:
der
\die\ das -ste végződés pl: der größte  See, der höchste Berg(a legmagasabb hegy)

A 2. pontban említett Umlautok felsőfokban is megmaradnak!

 

4. Túlzófok:

Bildung:
zu + alapfok
z.B.: zu schön(túl szép)

Fontos!

Hasonlítás:
• Ha egyformát hasonlítunk, a hasonlító szó a “wie”.
z.B.: Péter ugyanolyan magas, mint én. → Peter ist (eben) so groß, wie ich.

• Ha különbözőt hasonlítunk, a hasonlító szó az “als”. Ha a különbséget is megjelöljük, Akkusatívval kerül a mondatba.
z.B.: Péter 10 cm-rel magasabb, mint én.
→ Peter ist 10 cm größer, als ich.

 

 Arbeitsheft:Üb 4 S.77 (Ebből a témából csak ezt kell visszaküldeni)

 

3.Wie wird das Wetter?-Stunde 62

(I.cs- II.cs május 4  dátummal)

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch  Üb 1,2 S 161 schreiben

Üb 3 S 161 Wie ist das Wetter? (Milyen az idő?)Irjátok be és jegyezzétek meg !

es + das Verb                                                                          Es ist + Adjektiv mit -ig

der Schnee Es schneit. (Havazik)                                      der Nebel →Es ist neblig.

der Donner  → Es donnert.                                                    die Wolke→  Es ist wolkig.                                                                 der Blitz      →Es blitzt.                                                            die Sonne→   Es ist sonnig.

der Regen →Es regnet.

Üb 4 S 162

Wie ist das Wetter in verschiedenen Jahreszeiten? Ordne die Beschreibungen den Jahreszeiten zu.(Milyen az idő különböző évszakokban ,milyen szöveg illik az évszakokhoz ? )

 1. der Winter               2. der Frühling                     3. der Sommer                  4. der Herbst

A.  Die Tage sind lang. Am Tag und in der Nacht ist es warm. Die Temperaturen können bis auf 30 Grad Celsius am Tag und 25 Grad in der Nacht steigen. Die Luft ist manchmal sehr heiß und trocken. Die Sonne scheint fast den ganzen Tag, manchmal kann es regnen, aber dann wird es wieder schnell warm.

B.  Es ist die kälteste Jahreszeit. Es schneit oft, das Wasser in Flüssen, Seen und Teichen wird zu Eis. Die Temperatur sinkt bis auf minus 10 Grad. Die Tage sind kurz, die Nächte sind lang.

 C.  Viele mögen diese Jahreszeit. Der Schnee taut. Es wird wärmer, draußen wird es grün. Bäume bekommen neue Blätter. Auf den Wiesen erscheint grünes Gras. Die Tage werden länger und die Nächte kürzer.

 D.  Es weht schon kalter Wind, es regnet oft, die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Aber diese Jahreszeit hat auch schöne Seiten. In den Gärten gibt es Äpfel und Birnen, in Gemüsegärten — frisches Gemüse. Die Blätter werden bunt und fallen dann auf die Erde.

Arbeitsheft:Üb 1,2 ,3,5 S .78 (Az 5.feladatban irj egy rövid időjárásjelentést ) Itt csak a munkafüzeti feladatokat kérem visszaküldeni

4.Wir und die Natur(Mi és a természet)-Stunde 63

(I.cs-május 7,II.cs-május 8 dátummal)

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch  Üb 4 b S 165  A,B,C szöveg (lesen,übersetzen)

Üb 5 S.165 -Was bedeutet für dich die Natur? ( Mit jelent számodra a természt?Irj fogalmazást ,használd fel a 4.gyakorlat szövegét  és az 5.gyakorlat kérdéseit)EZT kérem visszaküldeni

 

Irásbeli feladatok beküldési határideje :május 8 ,emailen vagy messengeren is küldhetitek.

Ha kérdéstek van, vagy vmi nem érthető irjatok bátran !

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem

04,27-én van óránk

IV. Fejezet Az európai középkor anyagi és szellemi világa

20. lecke: Tudományos és műszaki vívmányok. A könyvnyomtatás

Írd be a füzetbe a dátumot, a témát és a vázlatokat

Lejegyzetelni és megtanulni a leckét

Válaszolj írásban a következő kérdésekre és a válaszaidat küld el nekem  05,04-ig Word dokumentumban e-mailban

 1. Mivel gazdagította R. Bacon és J. Gutenberg a tudományt és az oktatást világviszonylatban?
 2. Bizonyítsátok, hogy a könyvnyomtatás az egyik legjelentősebb felfedezés az emberiség történetében
 3. Fogalmazd meg, mely középkori felfedezések voltak hatással:
 • a hadászatra
 • a kézműipar fejlődésére
 • a mezőgazdaság fejlődésére
 • a mindennapi életre
 • a tengerhajózásra

05,04-i órára

21. lecke: Az egyház befolyása a középkori társadalomra (Beírni a füzetbe a dátumot, a témát és a vázlatot) Lejegyzetelni, megtanulni

Válaszolj írásban a következő kérdésre és a válaszodat küldd el nekem e-mailban Word dokumentumban 05,08-ig

Kérdés: Bizonyítsd példákon, hogy a vallás elősegítette az írásbeliség, a könyvnyomtatás, a festészet, a zene és az építészet fejlődését.

Ukrajna története

A 04,29-i órára

5. Fejezet 22. lecke

Az ukrán földek a Litván Nagyfejedelemség és a Lengyel Királyság uralma alatt

Témát és vázlatot beírnia füzetbe, lejegyzetelni és megtanulni.

Válaszold meg a 163. oldalon a 2., 3.,4. és 5. kérdésekre. Válaszaidat küld el nekem  05,06-ig Word dokumentumban e-mailban

 

05,06-i órára

23. lecke A Krím és a fekete-tenger északi (ukrán) partvidéke. Az ukrán földek Magyarország, Moldva és a Moszkvai Állam kötelékében

Beírni a füzetbe a témát, vázlatot. Lejegyzetelni és megtanulni.

Válaszold meg írásban a 170 oldal 6. kérdését írásban és a választ küldd el nekem 05,11-ig e-mailban Word dokumentumban

Magyar nép története

04,29-i órára

15. lecke: A sárkányos uralkodó Megtanulni

Válaszolj a következő kérdésekre:

 1. Miért nem fogadták el a női uralkodót a magyar nemesek?
 2. Milyen szerepe van az országgyűlésnek a politikában?

A válaszokat 05,06-ig küldd el e-mailban Word dokumentumba felszedve.

05,06-i órára

16. lecke: A városok és lakóik Megtanulni

Készíts el a következő feladatot:

 1. Nézz utána, mikor és kitől kapták vidékünk városai (Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős, Huszt. Técső) privilégiumaikat (Word dokumentumban felszedve küldd el e-mailban)
 2. Készítsd el családod címerét, amelyen a családban szereplő szakmák és hivatások ábrázolása is kapjon helyet (A4 rajzlapra készítsd,majd fotózd be és úgy küldd el e-,mailban )

A feladat elkészítésének határideje 05,11 este 20,00

https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/luxemburgi-zsigmond-uralkodasa-1387-1437

 

Algebra, Jakab Enikő

sdfgsdfxcvxcvdfgsfsdf

Mértan, Jakab Enikő

xcvxcvdfgsdfsdfghjghjdfgsdfsdfsssss

Informatika, Jakab Enikő

dfgjhkl

Technológia, Jakab Enikő

dsdfzxct

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

53 – 54 téma Kelet- és Közép-Európa országai. Oroszország. (április 29)

 Ukrajna Európa keleti részén helyezkedik el. Területe 603,7 ezer km2. Lakossága 45 millió fő, fővárosa Kijev.

Éghajlata mérsékeltövi. Területének nagyobb részét síkságok foglalják el. Hegységek az ország nyugati és déli részén találhatók. Kijárata van az Azovi- és a Fekete-tengerre.

Ásványkincsekkel jól ellátott. Jelentős készletek vannak: vas és mangánércből, kálisó, kősó, terméskénből.

Népesség többségét az ukrán nemzetiségűek adják. Emellett vannak: oroszok, zsidók, beloruszok, lengyelek, magyarok, moldávok. A lakosság 68%-a városokban él.

Az iparban fontos ágazatok a: kohászat, vegyipar, gépgyártás, bányaipar.

A mezőgazdaságban a legfontosabb növények: szemestermények, kukorica, napraforgó, cukorrépa, burgonya, len. Az állattenyésztés fő ágai: szarvasmarha, sertés és baromfitenyésztés.

Lengyelország – Közép-Európában helyezkedik el. Területe 313 ezer km2. Lakossága 38 millió fő, fővárosa Varsó.

Éghajlata mérsékeltövi. Területének nagyobb részét síkságok foglalják el. Délen emelkednek hegységek: a Szudéták és a Kárpátok. Kijárata van a Balti-tengerre.

Ásványkincsek közül jelentősebb készletek vannak: kőszénből, terméskénből, színesfémércekből. Bányásznak még földgázt és vasércet is.

A lakosság egynemzetiségű, 99%-át lengyelek teszik ki. A lakosság nagyobb része városokban él.

Az iparban fontos a gépgyártás, kohászat, könnyűipar.

A mezőgazdaságban fontos a szemestermények, burgonya, cukorrépa termesztése. Az állattenyésztésben a legfontosabb ágazatok a szarvasmarha és sertéstenyésztés.

Belorusz – Európa keleti részén helyezkedik el. Területe 208 ezer km2. Lakossága 9,5 millió fő, fővárosa Minszk.

Éghajlata mérsékelten kontinentális. Az ország területének nagy részét síkságok foglalják el. Nincs tengeri kijárata.

Az ország ásványkincsekkel gyengén ellátott. Kevés tőzeg és földgáz található.

A lakosság nagyrésze belorusz. Emellett vannak az országban oroszok, ukránok, lengyelek.

A lakosság nagyobb része városlakó.

Az ipar vezetőágazata a gépgyártás, főkép traktorok és teherautók gyártása jelentős. Fejlett még a vegyipar és az élelmiszer feldolgozás.

A mezőgazdaságban fontos a szemesterménytermesztés, len, cukorrépa termesztés. Az állattenyésztésben a legfontosabb ágazat a tej-hús irányú szarvasmarha-tenyésztés.

Oroszország – Európa és Ázsia területén helyezkedik el. Területe 17,1 millió km2 . lakossága 143 millió fő, fővárosa Moszkva.

Az ország domborzata változatos. Az európai részen főleg síksági, keleten hegységek találhatók. Az éghajlat a nagy kiterjedés miatt változatos. Északon az arktikustól délen a mérsékelt öv déli részéig több éghajlati öv megtalálható. A belső területeken kontinentális, keleten monszun éghajlat jellemző.

Ásványkincsekkel rendkivül jól ellátott. Jelentős kőolaj, földgáz, kőszén, vas és szinesfémérckészletek, nemérces ásványkincsek találhatók az országban.

Lakossága soknemzetiségű. 80%-át oroszok alkotják, emellett viszont 200nemzetiség él az ország területén. A lakosság nagyobb része városokban él.

Az iparban a legfontosabb ágazatok a bányászat, vas és szinesfémkohászata, gépgyártás, vegyipar.

A mezőgazdaságban a mérsékeltövi területeken legfontosabb a szemestermények termesztése, cukorrépa, burgonya, zöldségtermesztés. Az állattenyésztésben a mérsékeltövi területeken fontos a szarvasmarha, sertés és baromfitenyésztés. Északon rénszarvastenyésztés, a sivatagos területeken ló, teve juhtenyésztés.

55. téma Dél-Ázsia országai. India (április 30)

India Ázsia déli részén helyezkedik el. Területe 3,3 millió km 2, lakossága 1,2 milliárd fő, fővárosa Újdelhi.

Az ország jelentős részét az Indus- Gangesz-alföld és a Dekán-fensik foglalja el. Északon a Himalája hegyei húzódnak. Az ország a trópusi és szubekvatoriális övben fekszik, monszun éghajlat van.

Ásványkincsekkel jól ellátott. Jelentős vasérc, mangánérc, kőszén készletekkel rendelkezik.

Lakossága többnemzetiségű. Hivatalos nyelvek a hindi és az angol. Több mint száz nemzetiség van az országban. A lakosság többsége falvakban él.

Az iparban fejlett a gépgyártás a könnyűipar, élelmiszeripar és a bányaipar.

A mezőgazdaságban fontos a növénytermesztés. Legfontosabb termesztet növények: búza, rizs, cukornád, gyapot, juta, fűszerek, tea, gyümölcsök. Az állattenyésztésnek kisebb a jelentősége. Itta legnagyobb a szarvasmarha állomány a világon, de ezt csak tejtermelésre használják.  Tenyésztenek még sertést, juhot, kecskét, baromfit.

56. téma Kelet-Ázsia országai (május 6)

Kína – területe 9,5 millió km2, lakossága 1,3 milliárd fő, fővárosa Peking.

Az ország középső részén és keleten síkságok vannak, nyugaton hegységek találhatók. Az országban mérsékelt, szubtrópusi és trópusi öv található, keleten monszun éghajlat van.

Az ország ásványkincsekkel jól ellátott. Jelentős kőszén, színesfémérc készletek, vasérc, kőolaj és földgázkészletek vannak.

Lakossága egynemzetiségű. 93%-át, hann kínaiak alkotják. A lakosság nagyobb része még mindig falvakban él.

Az ipar fejlett. Legfontosabb a gépgyártás, elektronika, számítástechnika. Fejlett a könnyűipar és az élelmiszeripar. Fontos a selyemkészítés és feldolgozás.

A mezőgazdaságban a növénytermesztés van túlsúlyban. Legfontosabb növények: búza, rizs, cukorrépa, gyapot, tea. Az állattenyésztésben a legfontosabb a sertés és szarvasmarha tenyésztés. Jelentős a halászat.

Japán – Ázsia keleti részén helyezkedik el. Területe 378 ezer km2, lakossága 127 millió fő, fővárosa Tokió.

Az ország területének háromnegyed része hegyvidéki. Mérsékeltövi és szubtrópusi éghajlat van. Monszun éghajlat jellemző.

Az ország ásványkincsekkel nagyon gyengén ellátott. Saját ásványkincskészletei szinte nincsenek.

Lakossága egynemzetiségű ország. 99%-át japánok teszik ki. Döntő többségük városlakó.

Az ipar nagyon fejlett. Legfontosabb ágak: gépgyártás, elektronika, robottechnika, számítástechnika.

A mezőgazdaság fejlett, de nem tudja ellátni az országot teljes mértékben. Az állattenyésztés fejlettebb: szarvasmarha tenyésztés, sertés és baromfitenyésztés, valamint nagyon fontos a halászat. A növénytermesztésnél legfontosabb a rizs, búza, burgonya, cukorrépa, cukornád, zöldség és gyümölcstermesztés.

(Kérem a jegyzetet a zárójelben megadott dátummal beírni a füzetbe.)

 

A témakör végén dolgozatot kell írni. Ez a 43-56. témából lesz. Ha visszamegyünk ebből a témákból fogjuk a dolgozatot megírni. (május 7).

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 27 – május 8)

 

 1. Az állatok érzékszervei (37 §)

Jegyzet

http://bio-urok.blogspot.com/2016/02/33-ingerlekenyseg-az-allatok.html

https://bubo.blog.hu/2018/02/20/allatok_erzekszervei

 

 1. Az állati szervezet életmüködési folyamatainak szabályozása (38 §)

Jegyzet

 

 1. A szaporodás és annak jelentősége. Az állatok szaporodásmódjai (39 §)

Jegyzet

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/az-ivaros-szaporodas-tipusai-az-allatvilagban/

http://bio-urok.blogspot.com/2016/03/35-az-allatok-az-ivarsejtek-es.html A LINKRE KATTINTVA VÉGEZZÉTEK EL AZ OLDAL ALJÁN TALÁLHATÓ FELADATOT!!!(pirossal van kijelölve!)

 

 1. Az állatok fejlődése (40 §)

Jegyzet

https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/hirek/zsebibabak-az-erszenyben

https://www.youtube.com/watch?v=B5HVSnifBnc

https://www.youtube.com/watch?v=iCUkl_YycKg

https://www.youtube.com/watch?v=wPplrWtgP8A

A kidolgozott házi feladatokat  május 8ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

Az e-mail cím megváltozott! Cím: istvantar95@gmail.com

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Fizika%20(2015,%20V.%20G.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR2RgnAHXBh-WJf3O56FOFiIUXGauGvcOc0WKscvChm54rdMF2u0U_TAFkI

4. körben:

Ismétlés: 27.§ Dátum: 2020. április 27.

Ismétlés: 28.§ Dátum: 2020. május 4.

10. számú laboratóriumi munka. 185. oldal.

Ezt a labor munkát 2 tanórán keresztül vegyétek.

Osszátok be 2 napra.

A lehetséges dátumok a következők:

2020. május 8.

2020. május 11.

Az eszközökben említett kémcső lehet orvosságos üveg is. A mérleg lehet konyhai (sütéshez, főzéshez  használatos) mérleg is.

A mérőhenger lehet ugyancsak konyhai (sütéshez, főzéshez  használatos) mérőpohár.

A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV  ÉS OSZTÁLY  LEÍRÁSA  A  FOTÓHOZ! Cím: istvántar95@gmail.com

Nagyon fontos!

sdfg

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Lúgok és savak kimutatása oldatokban indikátorok segítségével

Lejegyzetelni: 29§, 167-168 oldal!

Megoldani: 211, 212 feladatokat!

Végezzétek el az otthoni kísérletet! Leírás a tankönyv 170. oldalán! A munkáról készült videót küldjétek el messengeren! Készítsetek rövid beszámolót a kísérletekről!

Határidő: május 3.

Téma: A víz és a vizes oldatok jelentősége. Savas esők.

Lejegyzetelni: 30§, 171-175 oldal

Válaszoljatok: 215, 216, 218 kérdésekre!

Határidő: május 10.

 

Egészségtan, Durda Eszter ( durdaeszter0526@gmail.com )

Dátum: 2020.április 30. –május 7.

Szeretnélek medícsérni benneteket, hogy ilyen szorgalamasan készítitek a házi feladatokat. Ebben a két heti témában a 26-29 –es paragrafusokat fogjuk átvenni, a házi feladatot pedig szintén várom majd . Vigyázzatok magatokra )))

Bemásolni a füzetbe ↓

 Téma: A kábítószer-fogyasztás okai és következményei.A kábítószer és a HIV.

A dohány, az alkohol, egyes gyógyszerek, toxikus anyagok, Kábítószerek...

Mindezek kisseb-nagyobb mértékben hatnak az ember agyára és pszichikájára, józan gondolkodására és felelősségteljes cselekedeteire.

A kábítószerek zöme közvetlen életveszélyt jelent az emberre: halálos mérgezést okozhat, leállíthatják a légzést, vagy szívrohamot vállthatnak ki

A fizikai függőséget a hozzászokás a kábítószerekhez, az absztinencia szindróma( megvonási tünet) jellemzi a következő adag kábítószer hiánya miatt.

Kényszerít a visszatérésre a káros szenvedélyhez, mivel a pszichológiai függőség az érzések és a tudatalatti viselkedési formák szintjén keletkezik.

Nézzük meg a videóthttps://www.youtube.com/watch?v=xc5zy_fx8xc&t=29s

A HIV/AIDS és az emberi jogok.

Ezzel a témával kapcsolatosan van egy nagyon tartalmas és jól áttekinthető videó,hallgassátok meg és a lényeges dolgokat jegyzeteljétek be a füzetbe https://www.youtube.com/watch?v=XDlL1cb8MIA&t=764s

A könyvben megtaláljátok 29-30as paragrafusoknál 179-188 oldal.

Házi feladat: Válaszoljuk meg  a kérdéseket, írjuk le a válaszokat:

1.Milyen mindennapi szituációkban kell óvatosnak lennünk, hogy elkerüljük a kontaktust a fertőzésektől?

2.Léteznek e gyógyszerek a HIV fertőzöttek számára?

3.Mit nevezünk diszkriminációnak?(megtallod a 185.oldalon)

4.Miért diszkriminálnak egyes emberek másokat?

 

 

Torna

Utánzó formájú gyakorlatok

zdfgfghdfgsdfgsdfgdfgdfgsdf

 

 

 

dzfg

 

Kedves 3 B osztály. A 2020. március 16-27 közötti házi feladatot a következő linken (http://bermagim.org/hu/archivum) találhatjátok. Itt pedig ha lejjebb tekertek a március 30-április 10. közötti házi feladatot találhatjátok, csak a ti osztályotoknak. Sikeres készülést és jó egészséget nektek!

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Magyar nyelv

2020.március 31.

Ismételd át!
 

A magyar nyelv szófaji rendszere I. | zanza.tv

zanza.tv › magyar-nyelv › nyelvi-szintek

 

Az óra témája: A kötőszó fogalma, fajai. Helyesírásuk

Tankönyv 177-179. oldal.

Készíts jegyzetet!

https://www.magyarora.com/bariton/bariton_kotoszok_uj.pdf - ezeket a feladatokat végezd el, majd ellenőrizd!

Házi feladat

 1. Feladat (181. oldal)

2020. április 1.

A mondatszók. A módosítószók

Tankönyv 182. oldal.

Készíts jegyzetet!

Segédanyag: https://slideplayer.hu/slide/2114446/

Készítsd el a tankönyv alapján a 157.,158.,159. feladatot

Házi feladat

1.,2. feladat(183-184. oldal)

2020.április 7.

Az indulatszók

Tankönyv 184. oldal.

Készíts jegyzetet!

162. feladat

Házi feladat

Témazáró kérdések és feladatok

1-4. feladat (187. oldal) Csak a 3. feladatot kell írásban elkészíteni!

Játssz egy kicsit! https://szofaj.hu/gyakorlas.php

https://wordwall.net/hu/resource/442934/nyelvtan/hat%C3%A1roz%C3%B3sz%C3%B3k-gyakorl%C3%A1sa

 

2020. április 8.

Szövegértési feladatok

Az alábbi feladatot számítógépen töltsd ki, s küldd vissza a kocsismaria71@gmail.com címre április 10-ig!

Kosztolányi Dezső:A kövér bíró

 Fényes délben a napszúrás úgy reszket a levegőben, mint valami hegyes, gonosz aranytó.

 A kisváros alszik. Házai fehérlenek, ablakai villognak a fény önkívületében, hasonlóan valamely iszákos vagy őrölt szeméhez, aki csak bámul a porba, s nem lát.

 Távolabb a huszárok lovardája, melynek eresze már ad valamicske árnyékot, a gyep melyen pitypangok nőnek, méhek, darazsak zümmögnek.

 Lélegzetünk ki-kihagy. Akár forró fürdőből jönnénk, testünk izzik, kezünk reszket. Néhányan-tíz-tizenkét éves gyerekek-tornaingben, gumicipőben, harcra készen várjuk a kövér bírót. Betegek vagyunk a kánikula örömétől. A világ: egy sárga szédület.

 A lovarda eresze alatt összedugjuk fejünket, lüktető halántékkal hallgatunk. Mikor elharangozzák a delet a törvényszék hűvös kapualjából-mindig pontosan- kiduzzad a kövér bíró hordószerű potroha.

 Egyikünk elordítja magát: 

  -  Jön a kövér bíró.

 Odalapulunk a lovarda kapujához. A csendben csak szívünk kalimpálása hallik. Nemsokára összerezdül az aszfalt, ami azt jelenti, hogy mindjárt előttünk a kövér bíró. Egy pillant, s már itt van. Porszín nyári ruhát visel, domború hasán vastag aranylánc, ujján zöld pecsétgyűrű, kezében nádbot.

 Homlokáról keskeny patakokban ömlik a verejték. Vakondok-szeme hájpárnák mögül pislog ránk. Mindnyájunkban forr a harag, de félünk és gégénk összeszorul, hogy nem bírunk kiáltani.

 Csak akkor kiáltunk, mikor már tíz-húsz lépésre fujtat tőlünk, mint egy gőzmozdony.

 Valaki fölragad egy göröngyöt.

 - Vágd utána- bátorítják az illetőt. - Üsd agyon.

 A göröngy magas ívben röppen feléje, széttöredezve fröccsen szét a porban. A szeplős Torday, akit az iskolában „pulykatojás”- nak csúfolunk fölajzza parittyáját, s utána küld még egy színes kavicsot.

 A kövér bíró hátrafordul.

 Hunyorog a napfényben, aztán továbbgurul. Mi kuncogva, dühös álpátosszal fogatkozunk:

- Ha legközelebb erre jön, nem viszi el szárazon. Ezzel verem be a fejét.

A napfényben egy kézipisztoly vasagya villant meg.

Mindnyájan elhűlünk, de boldogok vagyunk, erősnek érezzük magunkat.

A részlet elolvasása után válaszolj a következő kérdésekre!

 1. Mikor és hol játszódik a történt, mi a témája? /4p. 

   2. Kik a történet szereplői? /2p.

   3. Ki a „pulykatojás”, miért? /2p

   4. Milyen kifejezésekből tudjuk, hogy nagyon meleg van? /4p.

  5.  Bizonyítsd be kifejezések, szavak  gyűjtésével, hogy a gyerekek egyre izgatottabbak! /6p.

  6. Milyen fegyverek vannak a gyerekeknél? /3p.

  7. Milyen kifejezések teszik ellenszenvessé a bírót? /5p.

   8.  Keress példát a szemléletesség eszközeire! /2p.

   hasonlat : 

   megszemélyesítés:  

9. Készítsd el a cselekmény vázlatát! /10p.

 10. Mit jelentenek a következő kifejezések? /5p.

   „…csak bámul a porba, nem lát.”

     „ Nemsokára összerezdül az aszfalt,”

    „… Fölajzza a parittyáját,”

   „….legközelebb…nem viszi el szárazon.”

   „Mindnyájan elhűlünk,…”

  11. Miért utálták a gyerekek a bírót? Mi a véleményed a viselkedésükről? /5p.

 

Irodalom

2020. március 31.

Csokonai Vitéy Mihály Az estve c. verse

Hallgasd meg a verset, majd a hozzá tartozó elemzést!

https://www.youtube.com/watch?v=8VmOnrxd02Y

 https://www.youtube.com/watch?v=bF9Iw5mw-Z4

Készíts jegyzetet rövid jegyzetet a tankönyv alapján!

Házi feladat

1-8. kérdésre válaszolni ( 194. oldal)

 

2020. április 1.

A reményhez

Hallgasd meg a verset!

https://www.youtube.com/watch?v=v0yr0rbhIXo

Megzenésítve is!

https://www.youtube.com/watch?v=qv2eGU8TAuk

A vers műfaja elégia.

Az elégia szomorkás hangvételű vers. Csokonai ezt a verset akkor írta, amikor megtudta, hogy szerelmét máshoz adják feleségül. Ebben a korban a házasságot a szülők szervezték, főleg vagyoni alapon. Egy szegény, jövedelem nélküli költőhöz nem adták hozzá a lányukat, hiszen a nők ekkor nem dolgoztak, így a férfinak kellett őt és a gyerekeket eltartania.

 

A vers stílusa: klasszicizmus.

Az ókori görög-római kultúra a példaképe. Jellemzői a versben:

1)      Szereplőválasztás: a megszemélyesített Remény, aki egy ókori istennő képében lép elénk, aki könnyedén és kegyetlenül játszik az emberekkel (pl.: földiekkel játszó égi tűnemény)

Ezt a hatást költői képekkel éri el:

-          Megszemélyesítéssel:

● emberi cselekvéseket kifejező szavak (pl.: csalfa, nevetsz, kecsegtetsz)

● megszólítások (pl.: Csalfa, vak Remény! Hagyj el, óh Reménység!)

● névadás: (pl.: a címben nagybetűvel írja a Remény szót)

-           Allegóriával (elvont fogalom vagy tulajdonság megszemélyesítése)

 

2)      Szigorú szerkezet

A versszakok felépítése: A  B+  B-  Av

Az 1. és a 4. versszak alkotja a vers keretét.

-    Témája: csalódott szemrehányás a Reménynek, lemondás az élet örömeiről.

-    Mindkét versszak megszólítással kezdődik (pl.: Csalfa, vak Remény! Hagyj el, óh Reménység!)

-    Mindkét versszakban elutasítja a Remény kegyetlen játékát (pl.: Csak maradj magadnak! Ez a keménység úgyis eltemet!)

-    A 4. versszakban a költő zaklatott lelkiállapotát fokozással fejezi ki

(pl.:

 erőm elhágy - erőtlenné válik a teste,

● Testem földbe vágy - meg  akar halni

● A mező kisült -elpusztul a föld

● A nap éjre dűlt - elpusztul a világ

-    A zaklatottságot még a megszólítások, felkiáltások, apró képek sokasága, a rövid mondatok is kifejezik

A 2. és a 3. versszak egymással ellentétpárhuzamot alkot.

A 2. versszakban az elégia visszaemlékezése jelenik meg. A képek frissek, élet és öröm sugárzik belőlük: ezek a tavasz képei. A tavasz a boldogság, a szerelem az újjászületés szimbóluma.

A 3. versszakban minden elpusztul, ezek az ősz, a tél képei. Az ősz a pusztulás, a halál szimbóluma.

2. versszak                                                     3. versszak

csörgő patakok                                         kiszáradt forrás

zöld fák                                                     elszáradt fák

friss rózsák                                                hervadt rózsák

tavasz                                                       téli bú

égi boldogság                                            gyászos ének

 

3)      Harmónia, derű, nyugalom

Bár a vers témája a szomorúság, a csalódottság, a klasszicizmus szabálya,hogy a világ harmonikus és derűs, az érzelmeket egyensúlyban kell tartani a műalkotásokban. Éppen ezért a súlyos témát játékos formák teszik elviselhetőbbé. Ilyen eszközök: a vidám, játékos hangzású szavak

-         Jelentése vidám (nevetsz, kecsegtetsz, csepegtetsz, fürge, friss…)

-         Hangzása játékos a magas magánhangzóktól (nevetsz, kecsegtetsz, csepegtetsz, fürge, friss…)

Az 1. versszak 42 szavából 23 magas hangrendű, 4 vegyes hangrendű és csak 5 mély.

-         Játékos hangzású mássalhangzók: cs, c, sz (nevetsz, kecsegtetsz, csepegtetsz, nárcisz, csörgő)

Ez a vers a Lilla-ciklus utolsó darabja. Csokonai a boldogságot, a szerelmet búcsúztatja. Ezután soha többé nem volt másba szerelmes.

Feladatok:

 1. Készíts jegyzetet!
 2. Tanuld meg a verset emlékezetből!

 

2020. április 7.

Berzsenyi Dániel élete és munkássága. A közelítő tél c. versének elemzése

Feladatok:

Készíts jegyzetet a költő éltéről és munkásságáról a tankönyv alapján! (Ez a prezentáció is segíthet! https://slideplayer.hu/slide/2012509/)

Hallgasd meg a verset!

 https://www.youtube.com/watch?v=EBTF0Xh88l4

A vers elemzése

Berzsenyi Dániel a magyar felvilágosodás egyik jelentős alakja. A magyar felvilágosodást az elmaradottság, megkésettség jellemzi a nyugathoz képest. Berzsenyit nem elégítette ki a gazdálkodás, ezért éjszakánként gyakran írt verseket. Magányos volt, mivel nem volt szellemi társa, nem volt, aki elismerje, és ezért kilátástalannak találta az életet, ezek az okai annak, hogy több elégiát is írt. Az Osztályrészem, Búcsúzás Kemenes-Aljától mellett legfontosabb elégiája A közelítő tél.

A közelítő tél máig a legismertebb műve. Berzsenyi ezt a művét 1804 és 1808 között, az ifjúkora végén Niklán írta. A mű címe eredetileg Az ősz volt, de ez Kazinczy javaslatára megváltoztatta, mert így már a vers címében is benne van a tél, így a statikus képet felváltotta egy dinamikus, mozgalmas kép, átvitt értelemben az ifjúkor elmúlásának fenyegetése.

A vers szerkezete logikus felépítésű, először azt írja le, ami elmúlt. Ez a vers a ma emberének is könnyen érthető, mert az ábrázolt helyzet bárki által átélhető. Az első részben csak általánosságban ír az őszről, a tájról itt kétszer is megjelenik a “nincs” szóval való tagadás, ezzel fejezi ki az ellentétet az ősz, az elmúlás és az ifjúság örömei, a természet szépsége között. Mindig a negatívumokról ír, de mögötte mindig ott vannak a pozitívumok, amiket hiányol:

“Hervad már ligetünk, s díszei hullanak
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög
Nincs már labyrinth, s a balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr.”

               A mű rendkívül zenei. Ennek el¬¬érésér¬e a költő hangulatfestő szavakat használ. Negatív festéssel – sok tagadó jellegű szóval – kifejezve ezzel az ősz komorságát.
Mint sok más költő az irodalomban a tájat Berzsenyi is csak háttérnek használja, az igazi mondanivaló előkészítéséhez. A második részben rátér önmagára itt már nem általánosságban ír az őszről. Kifejti az ifjúsága végét, ősz komor hangulatát Leírja, hogy a természetben a tavasz meghozza a megújulást, de az ő életében már nincs “tavasz”. A vers második felének első szakaszában elég filozófikusan fogalmaz az idő múlásáról és az elmúlásról:

“Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
S minden míve tünő szárnya körül lebeg”

Igen sok metaforát használ az alkotó. A hirtelen szóval a fiatalság pillanatnyi voltát hangsúlyozza. A következő versszakokban még jobban kiemeli az ifjúsága elmúlását, majd megemlíti, hogy alig kapott valamit az életben, reménytelennek ítéli meg az életet, valószínűleg, azért mert nem volt, akivel tudna beszéli arról, ami őt igazán érdekli: a költészetről, mivel nincs szellemi társa:

“Lassanként koszorúm bimbaja elvirit,
Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli
Nektárját ajkam, még alig illetem
Egy két zsenge virágait”

E versszak első sorát egyébként a magyar irodalomtörténet egyik legszebb soraként tartják számon.
Az utolsó szakaszban az elmúlásáról, a halálról, a halál végtelenségéről ír:

“Itt hágy s vissza se tér majd gyönyörű korom
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha”

A műben többször megjelenik a hervad, hull, zörög, borong, ezekkel a szavakkal a természet negatív folyamait emeli ki, de ugyanakkor azt is érzékelteti, hogy mi volt, mit hiányol. Ezeket a “nincs” szavakkal fejezi ki.

Ezt a művet magányosságában elkeseredettségében írta. Berzsenyihez hasonlóan hasonló érzések között született Janus Pannonius Egy dunántúli mandulafáról című alkotása, ő is akkor írta azt a művét mikor hazajött Itáliából, és igen-igen kilátástalannak találta az itthoni helyzetet.
A vers stílusát tekintve klasszicista, erre utal az is, a több variáció és a mitológiai utalások.

            Az elégiákat tekinthetjük Berzsenyi költészete csúcspontjának. Ezekben nincs benne a tanító célzat, csak a tájleírás mögött az élet elmúlásának érzésvilága. A közelítő tél Berzsenyi egyik legismertebb és legelismertebb elégiája, talán az élethelyzet átélhetősége és az ősz elragadó ábrázolása miatt.

Házi feladat

1-2. kérdés (204.oldal)

 

2020. április 8.

Irodalomelméleti tudnivalók.

Témazáró kérdések és feladatok

Tankönyv 197-198. oldal. Készíts jegyzetet!

Ismételd át a tananyagot a jegyzeteid és a tankönyv alapján! (181-204. oldal)

Ebből a tananyagból témazárót fogunk írni!

 

Ukrán nyelv, Riskó Júlia

Завдання на 30.03 - 10.04

Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі;

 За планом ст 112 Твір- роздум на тему : " Прекрасний відпочинок- спілкування з природою" - впр 271ст 146

 

Angol nyelv, Pavlyuk Erika

Tuesday, the seventh of April

Classwork

Revision
(Ismétlés)

Watch the video on jobs and occupations: https://www.youtube.com/watch?v=x8tF2aQoukY J

Watch the video on going to vs will : https://www.youtube.com/watch?v=HTiT63K0KMo J

Do the exercises: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-1

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-2

Will or going to: https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-going-to-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-going-to-2

 

Friday, the tenth of April

Classwork

An application letter (Page 95 SB)

(Motivációs (jelentkezési) levél)

We write an application letter in order to apply for a job. – Motivációs vagy jelentkezési levelet írunk, amikor szeretnénk jelentkezni egy állásra, munkára.

Feladat: Olvassátok és fordítsátok le az Ex 1 p. 95 feladat szövegét.

Szavak, amik segíthetnek:

 1. to apply – jelentkezni
 2. usher – jegyszedő
 3. vacancy – megüresedés, állás
 4. deal with – kezel, bán
 5. public – nyilvánosság, közönség
 6. keen on – rajong valamiért
 7. necessary – szükséges
 8. qualities – adottságok
 9. hard-working – szorgalmas
 10. enclose – mellékel, csatol
 11. CV (curricullum vitae) – önéletrajz
 12. include – belevesz, tartalmaz
 13. detail – részlet

referees – ajánlók

the sender’s adress – a küldő címe

the date - dátum

the address the letter is going to – a cím, ahová a levelet küldöd

the sender’s signature – a küldö aláírása

the sender’s name – a küldő neve

fdg

Have a look at the writing strategy:

When you write a formal letter (amikor hivatalos levelet írsz):

 1. Start with Dear (Mr Jones) if you know the name of the person or Dear Sir or Madam if you don’t.

(Kezd a leveled a Kedves (Tisztelt) (Mr Jones) megszólítással, ha ismered a személyt, vagy a Tisztelt uram vagy hölgyem megszólítással, ha nem ismered.

 1. DO NOT USE colloquial language (e.g. mates, OK) or short forms (I’m, there’s, etc).

Ne használj köznyelvet és összevont alakokat, mint az I’m, there’s és így tovább.

 1. Finish with Yours sincerely if you used the person’s name at the start or Yours faithfully if you don’t.

A leveledet fejezd a Yours sincerely (Szívélyes üdvözlettel) kifejezéssel, ha a nevén szólítottad meg azt, akinek írtál vagy a Yours faithfully (Tisztelettel) kifejezéssel, ha nem tudtad a nevét.

 

Homework

Write an application letter

(Írj egy motivációs levelet)

Follow the plan (kövesd a vázlatot):

 1. bekezdés
 • mi a munka
 • hol láttad a hirdetést
 1. bekezdés
 • jelenleg mivel foglalkozol
 • milyen tapasztalatokra és készségekre tettél szert
 1. bekezdés
 • miért szeretnéd az állást
 • miért te vagy a megfelelő személy az állásra
 1. bekezdés
 • mikor tudod kezdeni a munkát
 • mit csatolsz a leveled mellé

Ne feledd a címeket, dátumot, megszólítást, elköszönést, aláírást és neveket sem!

A levelet dokumentum vagy kép formájában kérem erre az e-mail címre április 15-ig: erikapavljuk@gmail.com

 

Angol nyelv, Fábián Márta

Tananyag angol nyelvből, 3 B osztály: Solutions Elementary, 9. fejezet

Unit 9, Parts C, D / 9 fejezet

Kedves gyerekek, először angolul olvassátok el a feladatokat és próbáljatok meg minél többet megérteni az utasításokból. Ha ez nem sikerült tökéletesen vagy nem vagytok elég biztosak magatokban, olvassák el a magyarul is. Sok munkát és időt igényel a feldolgozás, rendszeresen érdemes foglalkozni vele. Ne hagyjátok az utolsó napokra a munkát!

Határidők: C rész – március 31, D rész – április 3, E rész – 04. 07., G rész – 04.10 (ez a fogalmazás, le kell ellenőrizni, tehát előrehozzuk), F rész – 04. 14.

9C., tankönyv, 90 oldal

 1. feladat: Válaszolj az alábbi kérdésekre a képek alapján.(Kézzel/géppel legyen leírva) Hol vannak az emberek? Mit csinálnak? 2. Melyik munka tűnik a leg érdekesebbnek. Miért?
 2. Olvasd el a szöveget. Találd meg benne a gyerekek életkorát és az ország nevét, ahonnan származnak.
 3. Olvasd el ismét a szöveget. Egészítsd ki a mondatokat a gyerekek nevével.
 4. Párosítsd a szövegben kiemelt szavakat az alábbi meghatározásokkal.
 5. Hallgasd meg, amint 3 személy tinédzserek részmunkaidőben végzett munkájáról beszélget. Melyik beszélő érvel a részmunkaidő mellet (pipáld ki) és melyik ellene (tégy egy x-et).
 6. Hallgasd meg ismét a szöveget. Párosítsd a három beszélőt 2-2 véleménnyel (a-h). Van két fölösleges vélemény!
 7. Pármunka. (Telefonon, fb-n megoldható, kivételesen le is lehet írni. Akinek nincs párja, engem is hívhat J.)
  1. Mi a véleményed a részmunkaidőről?

A diák: Fejezd ki a véleményedet a témával kapcsolatban.

B diák: Mond meg, hogy egyetértesz-e vagy nem.

Használd a kifejezéseket: I agree. – Egyetértek. I agree with that/you. – Ezzel egyetértek./ Egytértek veled. I don’t agree. –Nem értek egyet. That’s a good point. – Ez jó érv. That’s true. – Ez igaz. I don’t think that’s true. – Szerintem ez nem igaz.

 

Kezdőmondat: A részmunkaidő segíthet a tizenéveseknek dönteni a pályaválasztásban.

Munkafüzet, 9C

 1. feladat. Ismersz-e olyan tizenévest, aki részmunkaidőben dolgozik? Melyik munkát szeretnéd részmunkaidőben végezni: gyerekfelügyelet, gyári munkás, bolti/bevásárlóközponti kisegítő, pincér.
 2. Írd le, mit látsz a képen. Hol vannak az emberek? Mit viselnek? Mit csinálnak? (30-40 szó)
 3. Olvasd el a szöveget. Párosítsd a képet (2. gyak.) a három részmunkaidő közül az egyikkel.
 4. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő nevekkel.

KIHIVÁS /Challenge!: Írd le a véleményedet a munkáról. Mit szeretnél csinálni/Hol szeretnél dolgozni a jövőben?

Wordlist 2 /2 sz.Szólista, 9 fejezet

Topic              Phonetics

Job adjectives

available                 /əˈveɪləbl/    elérhető

 

formal                    /ˈfɔːml/       hivatalos

full-time                 /ˌfʊl ˈtaɪm/   teljes munkaidőben

 hard-working           /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/ szorgalmas

 in charge of             /ɪn ˈtʃɑːdʒ əv/ - meg van bízva valaminek az irányításásval

part-time                /ˌpɑːt ˈtaɪm/ részmunkaidő

polite                     /pəˈlaɪt/ udvarias

recent                    /ˈriːsnt/ újabb keletű, nem régi

relevant                 /ˈreləvənt/ lényeges, tárgyhoz tartozó

reliable                  /rɪˈlaɪəbl/ megbízható

responsible            /rɪˈspɒnsəbl/ felelős

typical                    /ˈtɪpɪkl/ tipikus

useful                     /ˈjuːsfl/ hasznos

voluntary                /ˈvɒləntri/ önkéntes

Job nouns

ability                     /əˈbɪləti/  képesség

aim                         /eɪm/       cél

ambition                /æmˈbɪʃn/ kitűzott cél, érvényesülési törekvés

application             /ˌæplɪˈkeɪʃn/ kérelem, kérvény, pályázat

boss                        /bɒs/ főnök

career                    /kəˈrɪə(r)/ karrier

company                /ˈkʌmpəni/ társaság

gap year                 /ˈgæp jɪə(r)/ évhalsztás, évkihagyás

industry                  /ˈɪndəstri/ ipar

lead                        /liːd/ vezetni

project                   /ˈprɒdʒekt/ terv, projekt

 qualification          /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ szakképesítés

quality                    /ˈkwɒləti/ minőség

reference               /ˈrefərəns/ ajánlás, véleményadás (alkalmazottról)

skill                        /skɪl/ készség

success                   /səkˈses/ siker

tip                          /tɪp/ borravaló

vacancy                  /ˈveɪkənsi/ megüresedés, betöltendő állás

volunteer               /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ önkéntes

 

9 D. Nyelvtani téma: jövő idő

Milyen szót látsz az alábbi mondatok mindegyikében?

I will play in the afternoon. My brother and I will watch a film in the evening. We will study at home for two weeks. I will help my mum in the kitchen. They will plant a tree in the garden. ___________

 

 

 

A jövő idejű cselevést a will szó segítségével fejezzük ki. Pl. I study English today. I will study German tomorrow. - Ma angolt tanulok. Holnap németet fogok tanulni.

Figyeld meg hol helyezkedik el a will a mondatban! (Az alany – I – és az állítmány – study – között. / Ki?  +will + Mit csinál?)

Kérdő mondatok: Figyeld meg, hogyan változik meg a szórend:

1. A: They will buy a new table. B: Will they buy new chairs?

2. A: He will be a farmer. B: Will he grow vegetables or fruits in his garden?

Tankönyv, 9. old.1. feladat

Olvasd el a szöveg címét. Gondolkodj el azon, mi a te véleményed a témával kapcsolatban: Minden tanár robot lesz a jövőben? Milyen választ ad erre a kérdésre a szöveg?

Ismeretlen szó: prediction – jóslás, jóslat, előrejelzés

2. feladat. Olvasd el a „Learn this!” dobozt, majd nézd végig az egész táblázatot. Húzz alá az 1 gyakorlat szövegében egy kijelentő, egy tagadó és egy kérdő mondatot.

Hogyan képződik a tagadó mondat? Hol helyezkedik el a mondaton belül a not szócska? Hogyan olvad egybe a will szóval?

3. feladat. Olvasd el újra a szöveget az 1 gyakorlatban. Egészítsd ki az előrejelzéseket a will szó kijelentő vagy tagadó alakjával és a zárójelben lévő szóval.

! FIGYELEM! Az I, you, he, she, it, they szavak/névmások és a there szó után a will rövidített alakját szoktuk használni. Nevek, főnevek után és rövid válaszban nem használunk rövidítést, mindig kiírjuk a will szót teljesen. (Példák a LOOK OUT! dobozban)

 1. gyakorlat. Egészítsd ki a mondatokat a will szóval és a megadott igékkel (sárga színnel szedett szavak).
 2. Gondolkodj el a jövődről és készíts jegyzeteket a táblázatba.
 3. Tégy fel kérdéseket valamelyik osztálytársadnak az ő bejegyzései alapján.

 

!NÉZD MEG a 126. oldalon lévő magyarázatokat és csináld végig a gyakorlatokat. !!!!

9D, munkafüzet

 1. gyakorlat. Alkoss a megadott szavakból mondatokat, a szavakat rakd a megfelelő sorrendbe.

Helyes szórend: Alany (Ki/Mi?) + Állítmány (Mit csinál, Mit állítunk róla?) +Tárgy (Kit/Mit?) + Helyhatározó (Hol?) + Időhatározó (Mikor?)

 1. Írj mondatokat, előrejelzéseket a saját jövődről. Használd a will kijelentő és tagadó alakját és a megadott kifejezéseket.

KIHIVÁS! Írj még 3 előrejelzést a jövőddel kapcsolatban a megadott 5 témakörben.antage

 1. Írj kérdéseket will- lel. Válaszold meg őket, adj valós válaszokat.
 2. Egészítsd ki a párbeszédet. Használd a will kijelentő, tagadó és kérdő alakját.

9 E, tankönyv, 92 o., Szövegértés

Ismeretlen szó: gap – kiesés, rés, hézag, űr, gap year – évhalasztás, évkihagyás: iskola elvégzése után kivett egy éves szabadság, általában a további tanulmányok folytatása előtt munkavégzés céljából

advantage – előny, disadvantage – hátrány

Mikor először olvasod a szöveget, NE nézd meg az ismeretlen szavak jelentését, csak húzd őket alá.  Próbáld meg így megérteni a szöveget, kikövetkeztetni a szavak jelentését.

2. feladat Válaszold meg a kérdéseket anélkül, hogy megnézte d volna a szavak jelentését a szótárba.

Mikor másodszor olvasod a szöveget, akkor nézd meg az ismeretlen szavak jelentését szótárban vagy a szólistádon. (Szólista külön van csatolva, ha vannak olyan szavak, amelyeket nem értesz, de benne vannak a szövegbe, nézd meg a jelentésüket szótárba.)

3. feladat. Olvasd el újra a szöveget és döntsd el, hogy az állítások igazak vagy hamisak.

4. f. Párosítsd össze a két oszlop szavait, majd használd az összetett szavakat a mondatokban. (a szöveg segítségével tudod őket párosítani).

5. fel. Egészíts ki az oszlopban lévő szavakat felsorolt igékkel.

6. fel. Gondolkodj el a szövegben olvasott szakmákról és válaszold meg a kérdéseket.

Munkafüzet, 9E, 86.old.

 1. Párosítsd az a A és B oszlopokban a szavakat. Egészítsd ki a mondatokat a párosított szavakkal (összetett főnevekkel).
 2. Egészítsd ki a „Gap year adventures” c. szöveget a gyakorlatban felsorolt szavakkal.
 3. Párosítsd a képeket a három szöveg közül kettővel és írd odaetnél a megfelelő nevet (pl. Lily)
 4. KIHVÁS Képzeld el, hogy halasztottál egy évet és iskola után egy évig dolgozni szeretnél. Írj rövid szöveget a terveidről. Döntsd el: hol és mit fogsz dolgozni, miért szeretnéd épp azt a munkát végezni.

9F, tankönyv, 9.old. Telefonbeszélgetés

 1. Hallgasd meg és olvasd el a párbeszédet. (Mindig az a jó, ha előbb meghallgatod, utána olvasod el. Most van rá elég időd és alkalmad, hogy így csináld, használd ki). Ez egy hivatalos vagy baráti beszélgetés?

Ismeretlen kulcsszó: available - elérhető

 1. Olvasd el a „Learn this – Ezt tanuld meg” dobozt. Keresd meg és húzd alá a párbeszédbe (előző feladat) az I’ll … lel kezdőd mondatot.

offer – ajánlat, to make an offer – valakinek felajánl valamit

 Az I’ll … + az ige ragozatlan alakjával fel tudunk másiknak valamit ajánlani. pl. I’ll help you. – Segítek neked.  I’ll call you back. – Visszahívlak. I’ll give you … - Adok neked.

Figyeld meg, hogy annak a szónak (igének), amivel kifejezed az ajánlatod, nem változik meg az alakja, vagyis nem teszünk utána semmilyen végződést és nem áll előtte semmi. Tehát, ha valakinek fel akarsz valamit ajánlani, ezt az I’ll … és az alapigével teheted meg.

! A 126. oldalon olvasd el a részletes magyarázatot és csináld meg a gyakorlatokat.

 1. Egészítsd ki az ajánlatokat az I’ll … -lel és a megadott igék egyikével. Az igét a mondat értelme szerint válaszd ki.
 2. Hallgasd meg a két telefonbeszélgetést. Azokkal a személyekkel beszélnek-e a telefonálók, akikkel szeretnének?
 3. Hallgasd meg még egyszer és jelöld ki azokat a kifejezéseket, amelyeket hallod.

tick – kipipálni,

Yes, speakig. – Igen, ővele beszél. (Válasz arra a kérdésre: Can I speak to Ann, please? / I’d like to speak to Ann.)

leave a message – üzenetet hagyni

take a message – üzenetet átvenni, továbbítani

 

Telefonszámokat az angolban egyesével mondunk, minden egyes számot külön. (!nincs 65 – hatvanöt, csak 6 – hat, 5-öt). A 0-t – oh – nak ejti, a két egyforma számot a double – dupla szóval jelöli (66 – double 6), a három egyforma szám előtt a treble szót használja (666 - treble 6)

 

 1. Hallgasd meg a telefonszámokat, majd ismételd meg őket.
 2. Próbáljátok meg elvégezi a 7, 8 gyakorlatban leírt pármunkát.

9 F, munkafüzet, 87 old.

 1. Nézd meg a képeket és egészítsd ki a mondatokat az „I’ll”-lel és a megfelelő igével. (pl. I’ll give)
 2. Hallgasd meg az 50. sz. felvételt, és javítsd ki a hibákat a leírt telefonszámokban.
 3. Hallgasd meg az 51. sz. felvételt és válaszd ki azt a vastag betűvel szedett szót, a kettő közül, amelyiket hallod.
 4. Egészítsd ki a párbeszédet a megadott kifejezések segítségével.
 5. Írj a 4.-gyakorlatban található párbeszédhez hasonló párbeszédet.

9 G, tankönyv, 95 o. - Levélírás

Apply – pályázik , apply for – pályázik, folyamodik valamiért, application – kérvény, kérelem, pályázat, apply for a job – állást pályázik meg.

 1. Olvasd el a levelet. Ki küldte? Miért írták meg a levelet?
 2. Olvasd el újra a levelet. Számozd meg a levél részit abban a sorrendben, amilyenben megjelennek az állásért folyamodó levélben.

Szavak: sender – a levél küldője, address – cím, signature – aláírás, usher – jegyszedő (moziban, színházban), vacancy – betöltendő állás, (meg)üresedés, experience – tapasztalat, public – közönség, nagyközönség, nyilvánosság, keen – lelkes, buzgó, keen on – lelkesedik, rajong valamiért, necessary – szükséges, quality – képesség, polite – udvarias, hard-working – dolgos, enclose -  mellékel, csatol, CV (Curriculum Vitae) – önéletrajz, include – tartalmaz, belevesz, contact – kapcsolat, kapcsolatba /érintkezésbe lép valakivel, details – részletesen felsorolt, referee – referenciát adó személy. I include contact details for two referees. – Belefoglaltam (az önéletrajzba) két referenciát adószemély kapcsolattartáshoz szükséges adatait. (Ez általában név, telefonszám szokott lenni).

I look forward to hearing from you soon. – Előre örülök annak, hogy hamarosan hallok felőled.  Ez egy tipikus levélzáró mondat, mint nálunk, például a „Sürgős választ várok./ Várom válaszodat.” Érdemes megjegyezni az egészet, de lagalább az „I look forward to …. „ részét. folyamodó levél vázlatát.

 1. Nézd át figyelmesen az alábbi állásért folyamodó levél tervét. Találj meg egy olyan pontot a tervben, amelyet Joel nem foglalt bele a saját levelébe (1. gyakorlat).

advertisement – hírdetés, recent experience – legutóbbi / nem régi tapasztalataid, skill – készség, képesség, the right person – a megfelelő személy

 1. Húzd alá azokat a kifejezéseket Joel levelében, amelyek ugyanazt vagy majdnem ugyanazt jelentik, mint az alábbi, a gyakorlatban felsorolt  kifejezések.

Fogalmazásírási stratégiák. Amikor hivatalos levelet írsz,

 • a megszólítás Dear Mr +vezetéknév legyen, ha tudod a címzett vezetéknevét vagy Dear Sir or Madam – Kedves uram vagy hölgyem – ha nem tudod
 • ne használj sem bizalmas nyelvhasználati szavakat, mint pl. OK, haver, stb. sem rövidítéseket (I’m)
 • a Yours sincerely (Üdvözlettel) kifejezéssel fejezd be a levelet abban az esetben, ha használtad a megszólított személy vezetéknevét, ha viszont nem a nevén szólítottad meg a Yours faithfully (Tisztelettel) kifejezést használd.
 1. Olvasd el még egyszer a levelet Miért a Yours sincerely kifejezéssel fejezte be Joel a levelét?

A 6. és 7. gyakorlatot csak azután kezd el csinálni, miután végig megcsináltad a munkafüzetből a 9G részt.

 1. Olvasd el a hirdetést. Gondolj ki egy olyan okot, amiért megfelelnél erre az állásra.

tematikus szórakoztatópark

 1. Írj egy 90-120 szót tartalmazó levelet, amelyikben megpályázod a tematikus szórakoztatóparkba a meghirdetett állást (6. gyakorlat). Használd a a 4. gyakorlatban található kifejezéseket és a 6. gyakorlathoz készített jegyzeteidet. A 3. gyakorlatban található terv szerint haladj. Ahol szükséges, találj ki információt.

 

Végül ellenőrizd le: belefoglaltál-e minden szükséges információt, követted-e a tervet, a javasolt írási stratégiákat és kifejezéseket, a helyesírást és a nyelvtani helyességet.

9G, munkafüzet

 1. Egészítsd ki a levelet. Válassz az a-d lehetőségek közül.
 2. Melyek azok a mondatok, amelyek túlságosan kötetlenek egy hivatalos levélhez? Írd át őket hivatalos stílusban. Pipáld ki a már hivatalos stílusban megírtakat.
 3. Olvasd el az álláshirdetést. Húzz alá minden információt, amelyikre csak szükséged van ahhoz, hogy megírj egy levelet, amelyikben megpályázod az állást.
 4. Írj le egy 90-110 szót tartalmazó levelet, amelyikben a 3 gyakorlatban meghirdetett állást pályázod meg.  Foglald bele az alábbi információt:
  1. milyen állásra pályázol és hol láttad a hírdetést
  2. az életkorodat és néhány fontos információt magadról
  3. miért akarod megpályázni ezt az állást és az ide vonatkozó előző tapasztalataidat és képesítéseidet
  4. mit csatolsz a levélhez és mikor tudsz kezdeni

Useful language

Talking about your plans for the future –Hogyan beszélj jövőbeli terveidről? Hasznos kifejezések.

What are you going to do this summer? Mit szándékszol csinálni nyáron?

 I’m going to work at my uncle’s shop. – A nagybátyám boltjában fogok dolgozni.

Is he going to pay you? – Fog neked fizetni?

You aren’t going to save very much then! –Akkor nem fogsz túl sokat megtakarítani.

Are you going to save the money? – Készülsz megtakatítani valamennyi pénzt?

Tom is going to read and listen to music. – Tom olvasni fog és zenét fog hallgatni.

Talking on the phone

Good morning. Can I help you? Is that Mrs Ash? – Segíthetek? Mrs. Ash-al beszélek?

Yes, speaking. –Igen, Mrs Ash-el beszél.

This is Harry Jackson.

I’d like to speak to George Simpson. – G. Simpsonnal szeretnék beszélni. Can I speak to Theo, please? – Beszélhetek Theo-val?

Yes, of course. I’ll just get him. – Természetesen, mindjárt adom.

I’m afraid Mr Simpson isn’t available at the moment. – Attól félek/tartok Mr Simpso most nem elérhető

Can I take a message? – Átadhatok valamilyen üzenetet?

Yes, could you ask him to call me back, please?- Igen, megkérné, hogy hívjon vissza?

 Yes, of course. Has he got your number? – Igen. Megvan az Ön telefonszáma?

No, he hasn’t. It’s … - Nincs. A telefonszámom …..

Writing an application letter  - a fordítás egy részét lásd a magyarárazokban

Dear Mr Jones

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for a part-time job as an usher at the Multiview Cinema.

I read about the vacancy on your website.

Last summer, I worked at a campsite for three weeks, so I have experience of dealing with the public. – Tavaly egy táborban dolgoztam, igy van munkatapasztalatom abban, hogyan kell bánni a nagyközönséggel.

I am very keen to do this job because I want to get some more work experience before I leave school. – Nagyon szeretném ezt az állást, mert szeretnék több munkatapasztalatot szerezni mielőtt befejezem az iskolát.

I believe I have all the necessary qualities: I am polite, friendly and hard-working. – Hiszem, hogy minden szükséges képességem megvan.

I am enclosing my CV with this letter. I can send references on request. Mellékelem a levélhez az önéletrajzomat. Kérés esetén tudok ajánlásokat/ajánjóleveleket küldeni.

I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely,

Yours faithfully,

 

A 9B fejezethez: Kiegészítésként és pihenésként megnézhetitek, hogyan használják a "goint to" kifejezést az élő nyelvben egy épp aktuális témában. Ugorjátok át a reklámot, rákattintva a "Skip ad"-re, ha megjelenik ilyen. Jó szórakozást!

https://www.youtube.com/watch?v=4FB--BOyTiU&feature=emb_share&fbclid=IwAR1gmiwLgHVRBoZmm5sGdYC6GG4TrAqLmg9D7I4EujzHjh-JzriQVfXUUZw

 

Német nyelv

: irenke0412@gmail.com      -Iváncsik Irén

             gyorgyikodobocz@gmail.com- Ködöböcz Györgyi

             csatari.edit@freemail.hu -Csatári Edit

 

3 B Klasse

IV.Wie komme ich zum Bahnhof? - Stunde 54

(I.cs-április 2,II.cs-április 3 dátummal)

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni

Lehrbuch-  Üb 2 S.42-lesen (közben fel is szedtem hogy mit kell olvasni↓↓↓)

Ich gehe aus dem Haus geradeaus. An der Fahrbahn bleib’ ich stehen. Ich sehe nach links und nach rechts. Alles ist frei. Ich kann gehen. Wir gehen nach links. Wir gehen nach rechts. Wir gehen bis zum Kino. Wir gehen bis zur Post. Wir gehen dann nach rechts in die Goethestraße.

Üb 2 S.142.-elolvasni,szóban tudni fordítani ↓

1) —  Entschuldigung, ich bin fremd hier. Können Sie mir bitte sagen: Wie komme ich zum Rathaus?

 —  Gehen Sie hier geradeaus. An der Post gehen Sie dann nach rechts in die Parkstraße. Und dann gehen Sie durch den Park. So kommen Sie zum Rathaus.

 — Danke schön.

 — Bitte sehr.

2) —  Entschuldigung, ich bin fremd hier. Kannst du mir bitte sagen: Wie komme ich zur Bibliothek?

—  Du kannst die Hauptstraße entlang bis zum Café «Athen» gehen. Dann nach links in die Siemens-Straße. Du musst noch weiter die Siemens-Straße entlang gehen und links siehst du dann die Bibliothek neben der Bank.

 — Danke schön.

 — Bitte.

Üb 3 S.143 -szerkesszetek útleirást a térkép segítségével 1-3 szituációhoz(a terkep a 144  oldalon van )

— Entschuldigung, wie komme ich zur.../zum...?

—  Sie müssen hier ... gehen, dann ... bis zur ...-straße/bis zum ...-platz, ...

 — Danke schön.

 — Bitte sehr.

 1) Du bist am Schloss und musst zum Rathaus kommen.

2) Du bist an der Kirche und suchst das Richard-Wagner-Museum.

3) Du bist am Schloss und suchst das Opernhaus.

Arbeitsheft-Üb 1,2,3,4 S.70

(Ebbol a témából csak a munkafüzeti feladatokat kérem visszaküldeni)

V. Wegbeschreibung-Stunde 55(I.cs-április 6,II.cs-április 6)

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni

Lehrbuch-Üb 1 S.145 (Hasonlítsátok össze az A és B képet a példa szerint)

Zum Beispiel(Példa ):

Auf dem Stadtplan A liegt die Schule dem Stadion gegenüber. Und auf dem Stadtplan B liegt sie dem Schwimmbad gegenüber.

Ne feledjétek hogy a” gegenübernél” mindig Dativot használunk

Egy kis emlékeztető(Dativval ,Akkusativval és középen mikor mindkettővel lehet  hol vagy hová kérdésnek megfelelően )Üb 2 S.145 

fghdfg

 

Üb 2 S.145

Beschreibt den Weg auf dem Stadtplan A in Übung 1.

 Wie kommt man am schnellsten...

...vom Bahnhof zur Apotheke?

 ...von der Schule zum Supermarkt?

Man muss zuerst.......... gehen,dann..........

 (Ezt a feladatot kérem visszaküldeni)

Arbeitsheft-Üb 2,4 S.71, Üb 5 S.71(Ird le mi található a városodban vagy a faludban ) (Ezt a feladatot is kérem visszaküldeni)

Verkehr-Közlekedés /Stunde 56

 

(I cs. -április 9,II.cs-április 10)

halten-megállni

direkt-közvetlen,egyenes

s Motorrad,-er-motorkerékpár

e U-Bahn,-en-földalatti, metró

e Straßenbahn,-en-villamos

s Taxi,-s-taxi

r Trolleybus,-se-trollibusz

r Verkehr,-közlekedés

s Verkehrsmittel,-közlekedési eszköz

e Linie-vonal, járat

1. Tanuld meg a szavakat.

2. Üb. 2 S. 147. LB

Keresd ki a táblázatból a közlekedési eszközöket.

3. Üb.3 S 147.LB

Rangsorold a 2. feladat közlekedési eszközeit gyorsaságuk szerint. Kezdd a leglassúbbal.

Emlékezz vissza, hogyan fokozzuk a mellékneveket:

középfok: alapfok+er

felsőfok: am szótő+sten

schnell                               schneller                                    am schnellsten

4. Üb. 3 S. 72. AH

5. Üb. 5. S. 147. LB

6. Üb.4. S. 72. AH Melyik busz jár erre?

7. Üb.5. S. 72. AH Milyen közlekedési eszközökkel utazol? Hová?

 (Ebbol a témából csak a munkafüzeti feladatokat kérem visszaküldeni)

Irásbeli feladatok beküldési határideje :április 10,emailen vagy messengeren is küldhetitek

 

Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem

03.30 van óránk

19. lecke A földközi-tengeri államok a középkorban. Beírni a füzetbe a témát, a vázlatot lejegyzetelni.

Válaszolni és Word dokumentumba csatolva küldd el a 137 oldalon a 4,5,6 kérdésekre a válaszaidat 04.06-ig nekem e-mailban

04.06

Átismételni az egész fejezetet dolgozatra készülve nézd meg a kisfilmet

https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/europa-letrejotte

Ukrajna története

04.01 óra

18. lecke Tatárjárás az ukrán földeken

Beírni a füzetbe a vázlatot és a jegyzetet. Megtanulni.

Válaszoljatok a 133 oldalon lévő 4. kérdéssorra, írásban Word dokumentumban felszedve és a válaszitokat küldjétek el nekem 04.08-ig

04.08. óra

19. lecke Gyakorlati munka – Olvasd el a forrásrészleteket, amelyeket a gyakorlati foglalkozás leckéje ad, és az alattuk lévő kérdéseket válaszold meg írásban. Szedd fel Word dokumentumban a kérdéseket is és a válaszokat is és küldd el nekem e-mailban ( 3 forrásrészlet van) Az elküldés határideje 04.11.

Magyar nép története

04.01 és 04.08-án van óra

11-12. leckék a könyvből, megtanulni.

https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/allamalapito-szent-istvantol-allamgyarapito

https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/az-aranybulla-es-tatarjaras

https://www.youtube.com/watch?v=1zs1f4wjmSI

 

Algebra, Jakab Enikő

xdfgfxghdfgdfg

 

erttryfgh

Mértan, Jakab Enikő

cvhhhhxfg

Technológia, Jakab Enikő

fjdfgdfgdfgsdfsdf

 

Informatika, Rubec Zsuzsa

dtytydfg

 

fxgytyukrtyutyjhjghxfghtyu

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

43. téma Eurázsia földrajzi fekvése. A kontinens megismerése.

44. téma Tektonikai felépítése és domborzata. (április 1)

A földrész kutatásával több utazó foglalkozott:

Hérodotosz – i. e. 5. században élt. Főkép Európa déli részét és a mediterrán térséget írta le munkáiban.

Szemjon Gyezsnyov – elérte Ázsia legkeletibb fokát amit róla neveztek el.

Vitusz Bering – vezetésével feltérképezték a kontinens északi partvidékét.

Marko Polo -  a 13. században Közép-, és Dél-Ázsiát járta be.

Pjotr Szemjon-Tiensanszkij – beutazta a Tien-San vidékét és elkészítette a domborzat és a magassági öveződés sémáját.

Nyikolaj Przsevalszki -  a 19 században beutazta Közép-Ázsiát. Tanulmányozta a Tibeti felföldet és a Jangce és Huangho forrását is bejelölte.

A domborzat változatos.

A síkságok az ősmasszívumokon helyezkednek el. A legnagyobbak: Kelet-európa-sikság, Nyugat-szibériai-sikság, Közép-szibériai-fennsik, Kínai-alföld, Dekán-fensik, Indus- Gangeszi-alföld, Mezopotámiai-alföld.

A hegységek a gyűrődéses területekhez kapcsolódnak. A legjelentősebbek: Pireneusok, Alpok, Kárpátok, Kaukázus, Himalája. Néhány hegység korábbi földtörténeti korokban keletkezett. Ezek mára erősen lepusztultak mint pl. Skandináv-hegység, Urál-hegység.

45. téma Eurázsia éghajlata. (április2)

Eurázsia éghajlati övei és éghajlattípusai:

Arktikus éghajlati öv – az északi partvidéken található. Az évi átlaghőmérséklet 0 fok alatti, csapadék 250mm évente.

Szubarktikus öv – nyáron a hőmérséklet 0-10 fok közötti. Csapadék évente 250 mm.

Mérsékelt öv – Nyugatról kelet felé több altípusa van. Nyugaton tengeri altípus – télen 0, nyáron 10-18 fok, csapadék évente 1000mm.  Az Urál-hegységig húzódik a mérsékelten kontinentális altípus. Hideg tél, forró nyár 600mmm körüli csapadékmennyiség. Közép és Belső-Ázsiában a kontinentális altípus alakult ki. Nagy évi és napi hőingás 200-300mm éves csapadék. Az öv keleti részén a monszun altípus alakult ki. itt az éves csapadékmennyiség elérheti az 1000mm-t évente.

Szubtrópusi öv – Dél Európában alakult ki. Itta mediterrán altípusjellemző. Tél enyhe, Nyár forró, 400mm körüli csapadék évente. Törökország és Irán területén A kontinentális altípus alakult ki. Hideg tél, forró nyár, kevés csapadék.

Trópusi éghajlati öv – Dél-Ázsia nyugati részén terjedt el. Nagyon magas hőmérséklet, 100mm alatti éves csapadékmennyiség.

Szubekvatoriális öv – Dél-Ázsiában terjedt el. Magas évi átlaghőmérséklet, változó csapadékmennyiség.

Egyenlítői öv – Maláj-félszigeten jellemző. 24-28 fok évente 2000-3000mm éves csapadékmennyiség.

(Kérem a megadott jegyzetet a zárójelben lévő dátummal a füzetbe beírni.)

46. téma A szárazulat vizei (április 8)

Az Atlanti-óceán vizgyüjtőjőhez tartoznak: a Duna, a Rajna, a Dnyeper. Vegyes táplálású folyók. Árvizek főleg tavasszal a hóolvadáskor és a tavaszi esők idején alakulnak ki rajtuk.

Az Északi- Jeges-óceán vízgyűjtőjének legnagyobb folyói: Ob, Jenyiszej, Léna. Ezeket főkép olvadékvíz táplálja. Mivel a forrásvidékükön hamarabb indul az olvadás mint a torkolatnál, ezért tavasszal jelentős árvizek alakulnak ki rajtuk.

A Csendes-óceán-vízgyűjtőjének legjelentősebb folyói: Amur, Huang He, Jangce, Mekong. Főkép csapadékvíz táplálásúak. A nyári monszun idején alakulnak ki rajtuk jelentős árhullámok.

Az Indiai-óceán-vízgyűjtőjének legjelentősebb folyói: Indus, Gangesz. Ezek főkép esőviz táplálásúak. Valamint a Himalájából indulva olvadékvíz táplálja őket. Ezért az árvizek tavasszal és nyáron alakulnak ki rajtuk. A Tigris és az Eufráteszt főkép olvadékvíz táplálja. Ezért a magas vízállás nyáron tapasztalható.

A belső lefolyású területek legjelentősebb folyója a Volga. A Valdaj hátságon ered és a Kaszpi-tengerbe torkollik. Főkép olvadó hólé táplálja. Árvíz tavasszal figyelhető meg rajta.

Tavak. A kontinens területén egyenlőtlenül oszlanak el. Északon tektonikus gleccsertavak vannak pl.: Ladoga-tó. Gleccsertavak pl.: Genfi-tó. A belső területeken maradványtavak vannak mint pl.: Kaszpi-tenger, Aral-tenger. Valamint  tektonikus tavak vannak mint pl.: Bajkál-tó.

47. téma Természeti övezetei (április 9)

Arktikus sivatagok. Az Északi- Jeges-óceán szigetein és a part mentén jött létre az arktikus éghajlati övben. Talajok nem képződnek. Növények – zuzmók, mohák. Állatok – Jegesmedve, sarkiróka, rozmár, fókák.

Tundra – A szubarktikus övben alakult ki. Talaja – glejes tundrai talaj, terméketlen. Növényvilága – zuzmó, moha, sás. Állatvilága – rénszarvas, sarki farkas, lemming.

Erdős övezetek a mérsékelt övben.

Tajga – a mérsékelt öv északi részén található. Talaja – podzolos talajok. Növényvilága – luc-, erdei-, vörös-fenyő. Állatok – farkas, medve, jávorszarvas, hiúz.

Vegyeserdők – a mérsékelt öv nyugati részén találhatók. Talajok – podzolos gyeptalajok. Növényvilága –erdeifenyő, lucfenyő, nyír, nyár. Állatvilága – erdei állatfajok.

Lombblevelü erdők – Európa nyugati részén alakultak ki. Talajok – barna erdei talajok. Növényvilága – bükk, tölgy, juhar, gyertyán. Állatvilága – erdei állatok.

Sztyeppék – a mérsékelt öv keleti részén alakultak ki. Talajok – gesztenyebarna és csernozjom talajok. Nagyon termékenyek. Növényvilága – perjefélék (fűfélék). Állatvilága –főleg rágcsálók pusztai sasok.

Félsivatagi és sivatagi öv – a mérsékelt övben és a szubtrópusi övben jöttek létre. Talajok – rozsdabarna és szürke-rozsdabarna. Növényvilága – ürömfélék, szárazságtűrő cserjék. Állatvilága – hüllők, rovarok, tevék.

(Kérek a megadott jegyzetet a zárójelben megadott dátummal a füzetbe beírni)

 

Biológia, Pető Nikolett

(március 30 - április 13)

1. Az állatok kiválasztó rendszere ( 32 §)

Jegyzet!

http://bio-urok.blogspot.com/2016/01/az-allatok-kivalaszto-szervei.html

https://prezi.com/bklqfxpn38mn/az-allatok-kivalaszto-rendszere/

2. Támasztás ás mozgás szervrendszer. A csontváz típusai. A támasztás és mozgás szervrendszer jelentősége (33 §)

Jegyzet!

http://bio-urok.blogspot.com/2016/02/31-tamasztas-es-mozgas-testszimmetria.html végezzétek el a füzetbe a linkben található 5.sz. gyakorlati munkát!

3. A test szimmetriája mint az életmódhoz való alkalmazkodás. Az állatok helyzetváltoztatása  (34 §)

Jegyzet!

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_bevezetes_allattanba/ch01.htm

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/a-hely-es-helyzetvaltoztato-mozgas/helyvaltoztatas

4. Az állatok testtakarója. (35 §)

Jegyzet!

http://bio-urok.blogspot.com/2016/02/32-az-allatok-testtakaroja-kultakaro.html

A kidolgozott házi feladatokat  április 10ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra

 

Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Fizika%20(2015,%20V.%20G.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR2RgnAHXBh-WJf3O56FOFiIUXGauGvcOc0WKscvChm54rdMF2u0U_TAFkI

2. körben:

25.§ és a 26.§. Dátum: 2020. március 31.

25. gyakorlat 5. 6. 7. feladat.

Útmutató a feladathoz:

fghfgh

27.§ Dátum: 2020. április 2.

27. gyakorlati munka: 3. és 6. feladat

fgh

A petróleum sűrűsége a 249. oldalon található (a diákok által már nagyon jól ismert táblázati részben).

A test által kiszorított 1cm3A kép eltávolítva. víz tömege 1 gramm. A test ebben az esetben 1 grammal könnyebb a vízben.

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre)

A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV  ÉS OSZTÁLY  LEÍRÁSA  A  FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

fgh

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Az oldott anyag tömegrészaránya.

Lejegyzetelni a 27§-t az új könyvből!

Megoldani: 197, 198. feladatokat!

Határidő: 2020. április 5.

A leírtakat küldjétek el nekem messengeren.

 

Gyakorlati munka

Téma: Konyhasó vizes oldatának készítése.

Végezzétek el az otthoni kísérletet a tankönyv 161. oldalán.

A számításokat írjátok a házi füzetbe. A kísérletet tetszés szerint levideózhatjátok, amire plusz pontot kaptok.

Határidő: 2020. április 12.

A leírtakat és a videót küldjétek el nekem messengeren. Sok sikert!

 

Egészségtan, Durda Eszter

Dátum: 2020.március 26.

Téma: Az egészség pszichikai és szellemi fejlődése

Dátumot, témát ugy mint, ahogy az óráink lennének vezetnetek kell. Igyekszem majd minel több képes, videós anyagot keresni.

92. oldal ↓Ezt beirni a füzetbe↓

A szükségletek fejlődése

Az emberek alapvető szükségleteinek három csoportja van:

fiziológiai- táplálkozás, öltözet, lakás, biztonság

szociális- kommunikálás, barátság, szerelem, elismerések, figyelem

szellemi- a megismerés, az esztétikai és az önmegvalósítási szükségletek.

A serdülőkor – a szellemi fejlődés fontos szakasza.

Az értékek – mindaz, ami a legfontosabb az ember számára , ami által egybevet és felbecsül mindent az életben, ami által kijelölheti a legfontosabb éljait.

Feladat:

Jegyezzétek fel a 10 legfontosabb értéket. (segítség a 94.oldalon)

Téma: A csodálatos agy

Lejegyzetelni a 97-102 oldalig a tananyagot, berajzolni az ábrát

fgh

Házi feladat: 38 ábrát végezd el, tapasztalataidat írd le.

Dátum: 2020.április 9.

Téma: Az intellektuális készségek fejlesztése

Bemásolni a füzetbe.↓

Az intellektus- az a képessége , hogy információkat kapva a környezetéből, feldolgoyya azokat, hogy megfelelő módon tudjon reagálni mindarra, ami történik.

Környezetünkből 5 éryékszerv- a hallás, látás, tapintás, ízlelés segítségével kapunk információt. Túlnyomórészt látással, hallssal és tapintással fogjuk fel az információkat.

Az érzékelsi típusok megoszlása egy tipusosztályban:

37%- kinesztetikus típus (saját cselekedetein keresztül jutnak inform.)

34%- hallás tipusú

29%- vizuális tipusú

A kreativitás egyike a legfontosabb intellektuális készségeknek.

Berajzolni a 41.ábrát

Házi feladat: A 109. Oldalon való kérdésekre választ adni.

Téma: Az érzelmek kultúrája

Az érzetek, amelyek az érzékszerveknek (bőr, szem, fül, orr, nyelv, egyensúlyi szerv) köszönhetően jönnek létre.

 Az érzelmek – az ember környező világgal kapcsolatos lelki élményei.

Az érzések – az érzelmeknél stabilabb élmények.

A félelem nem más, mint a fenyegető vagy ismeretlen veszélyhelyzettel kapcsolatos erős riadalom, nyugtalanság, izgalom. A félelem az embernél stresszt, nyugtalanságot okoz, olykor megbénítja a cselekvőképességet. A legfontosabb az, hogy a félelem ne béníthassa meg a cselekvőképességet.

 A harag – felháborodás, erős negatív érzelmi állapot, amely a félelemre adott válaszreakcióként jön létre. A harag érzése veszélyhelyzetben természetes jelenség.

 A szenvedély – erős, stabil érzés, amely a többi érzés fölött dominál, amely a szenvedély tárgyára összpontosítja az ember összes erőfeszítését és törekvését. A szenvedély nagy dolgok, hőstettek, felfedezések elindítója lehet, de sajnos negatív cselekményekben is kifejeződhet.

 Az indulat – erős, de rövid ideig tartó felindultság. Az ilyen érzelmi állapotot az ember számára fontos élethelyzetek megváltozása váltja ki.

A hangulat – viszonylag tartós érzelmi állapot. Lehet vidám és szomorú, élénk hatású és nyomasztó. A hangulattól függően az ember pozitívan vagy negatívan viszonyul a környezetéhez.

Téma: A pszichológiai egyensúly és az egészség.A stressz fogalma.

Átolvasni" Az önbecsülésed"címü fejezetet 118.oldalon.

Beírni a füzetbe↓

Stressz (ang. stress – nyomás, feszültség) – a szervezet általános reakciója a szervezet belső vagy külső közegének bármilyen változására, amellyel mozgósítja a védekezés erőit.

A stressz eustresszel vagy distresszel végződhet:

 1. Eustressz – hasznos stressz, amely ösztönzi a szervezet védekező mechanizmusait. Az ember alkalmazkodik, vagyis adaptálódik a természeti környezethez, a társadalomhoz

2. Distressz – káros stressz, amely kimeríti a szervezet védekező erőtartalékait, rombolja védőmechanizmusait. Az ember elveszti a nehézségek legyőzésének, a veszélyek elhárításának képességét.

A stressz tünetei:

• hamar bekövetkező fáradtság; • nehéz a figyelem összpontosítása, romlik a tananyag elsajátításának sebessége és minősége; • elégedetlenség az elvégzett munkával; • ok nélküli ingerültség, agresszió, nyomottság; • rossz hangulat; • álmosság, de nehéz elalvás; • gyakori fejfájás.

 A tressz a következő módszerekkel hatékonyan leküzdhető:

• az érzelmek ellenőrzésével, pozitív gondolkodással; • relaxációval, autogén tréninggel; • tornagyakorlatokkal, mozgással (futás, úszás, gyaloglás, friss levegőn való, mozgással párosuló játékok, tánc); • testedzéssel. Ezzel nem csak a test, hanem az érzelmek is fejleszthetők.

 Nézzétek meg: https://www.youtube.com/watch?v=EjlAq_GwvV4

Házi feladat : . Gondold át, és jegyezd le a füzetedben, hogy naponta milyen feszültségekkel kell megbirkóznod!

 

Torna

Kedves Gimnazisták!
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a rendszeres mozgás minden életkorban kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, és számtalan jótékony hatással bír testünkre és lelkünkre egyaránt. Hatással van egész életünkre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható.
Az egészség megőrzéséhez pedig kellő rendszerességgel és megfelelő mennyiségben, - életvitelszerűen és folyamatosan van rájuk szükség. A rendszeres testmozgás tehát nemcsak életszükséglet, hanem az egészségnek, az egészség megőrzésének is alapvető feltétele. Akármilyen kevés fizikai aktivitás végzése is jót tesz az egészségnek. A jótékony, pozitív hatás a fizikai aktivitás mennyiségével arányos.
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:
1)    (Ezt a nagyobbak és az edzettebbek figyelmébe ajánlom) https://www.youtube.com/watch?v=gEzAfLIbaPE&fbclid=IwAR3sxEyeVSzjvLxbup22JLwFYyBSy1jVed-uUrh0veTTEt174X6QcifKScQ
2)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
Ezzel folytathatjátok: https://www.youtube.com/watch?v=taicdf4DJhg&t=2s
3)    https://www.youtube.com/watch?v=YO0Ta7gu6gQ&t=1s
4)    Bemelegítés: https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw (a futás hanyagolható)
Ezzel folytassátok: https://www.youtube.com/watch?v=IoDmAZSEA-c
Bármilyen mozgásformát választotok, a lényeg azt gondolom, a rendszerességben és a fokozatosságban rejlik. Ezt szemellőtt tartva mindenkit kérek, hogy iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást!
Jó tornázást kívánok Mindenkinek! 
(Ha bárkinek kérdése lenne, az alábbi e-mail címen el tudtok érni: ancsush@gmail.com)

rty


 

 

dfg

Az április 13-24.-e közötti házi feladatok

 

Magyar nyelv és irodalom, Kocsis Mária

Magyar nyelv

2020.április 14.

 

Az óra témája: A szóalkotás módjai. A szóképzés

Tankönyv 188-191. oldal

Készíts rövid a tankönyv és a videó alapján! Jegyzeteld le a szóképzés részből a leggyakoribb képzőket!

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/magyar-szokeszlet-es-szoalkotas-modjai-lehetosegei

Oldd meg a 163. és 164. feladatot!

Házi feladat

 1. feladat (191. oldal)

2020. április 15.

A szóösszetétel

Tankönyv 191-192.  oldal.

Készíts jegyzetet!

Segédanyag: http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/digtan/szoosszetetel.pdf . A ppt-ben a feladatokat is oldd meg!

Házi feladat

165-167. feladat(193. oldal)

2020.április 21.

A ritkább szóalkotási módok. Szóelvonás,szórövidülés,szóvegyülés, szóösszerántás

Tankönyv 194. oldal.

Oldd meg az alábbi feladatokat!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_011

Ird le az általad helyesnek vélt válaszokat a füzetbe, majd ellenőrizd! Remélem, mindenki becsületese végzi el a feladatot. Mindegyik feladathoz írd oda, hány helyes válaszod volt!

 

2020. április 22.

A ritkább szóalkotási módok. Mozaikszó-alkotás,a tulajdonnevek köznevesülése

https://prezi.com/7-ss84meizli/mozaikszo/

Oldd meg a 168-169. feladatokat

Házi feladat

170. feladat

 

Irodalom

2020. április 14.

Az utazási regény. Daniel Defoe életútja

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/daniel-defoe-es-jonathan-swift

Nézd meg a videót ( csak a Defoe-ra vonatkozó első felét!), majd készíts jegyzetet rövid jegyzetet a tankönyv alapján! (204-206. oldal)

 

2020. április 15.

Robinson Csusoe

A regényről: https://www.youtube.com/watch?v=Wot6l-RHEe0

Nézd meg a  regény alapján készült filmet! https://www.youtube.com/watch?v=Wot6l-RHEe0

 

2020. április 21.

A regény cselekménye

Készíts el a tankönyv alapján a regény rövid cselekményvázlatát!

2020.április 22.

A főszereplő jellemzése

Irj rövid jellemzést! ( Szövegszerkesztővel, min. 200 karakter)

Küld el a kocsismaria71@gmail.com címre! ( Határidő: április 26.)

 

Ukrán nyelv

dxfg

 

Angol nyelv, Pavljuk Erika

Tuesday, the fourteenth of April

Classwork

Transport Page 98 SB

(Közlekedés)

Words (írjátok be és tanuljátok meg őket!):

1.      transport - [træns.ˈpɔːt] - közlekedés

2.      bike – [baɪk] - bicikli

3.      boat – [bəʊt] - csónak

4.      bus - [bʌs] - busz

5.      car - [kɑː(r)] - autó

6.      coach - [kəʊtʃ] – távolsági busz

7.      helicopter - [ˈhe.lɪk.ɒp.tə(r)] - helikopter

8.      lorry - [ˈlɒ.ri] – teherautó, kamion

9.      motorbike - [ˈməʊ.tə.baɪk] - motorkerékpár

10.  plane - [pleɪn] - repülő

11.  scooter - [ˈskuː.tə(r)] - robogó

12.  ship - [ʃɪp] - hajó

13.  taxi - [ˈtæk.si] - taxi

14.  train- [treɪn] - vonat

15.  tram - [treɪn] - villamos

16.  underground train - [ˈʌn.də.ɡraʊnd] - metró

17.  van - [væn] – furgon

Ex. 1, p. 98 SB – Párosítsátok a közlekedési eszközöket a képekkel!

Do the online exercise: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/transport/means-1

 

Homework

Ex. 2, p. 98 SB – Rajzoljatok egy táblázatot és csoportosítsátok a közlekedési járműveket aszerint, hogy melyik közlekedik a szárazföldön (land), melyik a levegőben (air) és melyik a tengeren (sea).

 

Friday, the seventeenth of April

Classwork

Transport Page 98 SB

Watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=d0ySC2tzlZI J

Adjectives to describe transport (melléknevek, amikkel jellemezhetjük a közlekedést! A legtöbbet már ismeritek:

1.      cheap – olcsó

2.      comfortable – kényelmes

3.      convenient – alkalmas, megfelelő, kényelmes

Míg a comfortable valamilyen olyan fizikai dologra utal, ami kényelmet ad, mint például egy kényelmes ágy, vagy szék, addig convenient arra utal, hogy valami alkalmas, megfelel például az igényeidnek. Nézzünk meg egy példát:

a comfortable dress – egy kényelmes ruha, tehát olyan, ami nem gátolja a mozgásodat, jól érzed magad benne

a convenient dress -  egy olyan ruha, amit több alkalomra fel tudsz venni, vagy például könnyen mosható

4.      dangerous – veszélyes

5.      expensive – drága

6.      fast – gyors

7.      inconvenient – alkalmatlan, nem megfelelő, kényelmetlen

8.      safe – biztonságos

9.      slow – lassú

10.  uncomfortable – kényelmetlen

 

 

Azt hogy valami által utazunk, megyünk a „by” szócskánkkal fejezzük ki.

ÍRJÁTOK BE:

go by bike – biciklivel menni, vagy egy igével kifejezve -> cycle – biciklizni

go by car – autóval menni, vagy egy igével kifejezve -> drive – vezetni

go by bas/ train/ taxi/ plane…

go on foot – gyalog menni, vagy egy igével kifejezve -> walk - sétálni

to take/catch a taxi – taxit fogni

give somebody a lift – elvinni valakit kocsival

 

Homework

Ex. 1, p. 90 WB Unit 10A – Az első feladatban tegyétek helyes sorrendbe a betűket, hogy megkapjátok a közlekedési eszközöket, aztán párosítástok őket a képekhez!

Ex. 2, p. 90 WB Unit 10 A – Írjátok át a mondatok felhasználva a zárójelben lévő szavakat. Olyan átalakításokat kellesz végeznetek, hogy a mondat például ne úgy legyen, hogy biciklizni (cycle) hanem biciklivel menni (go by bike).

Pl. Do you cycle to school? – Do you go to school by bike?

Ex. 3, p. 90 WB Unit 10A – Pótoljátok be a hiányzó betűket!

 

Tuesday, the twenty-first of April

Classwork

Present Perfect: affirmative Page 99 SB

(Befejezett jelen idő: kijelentő)

Olyan nemrégiben befejeződött történések leírására használják a Present Perfect -et, amelyeknek a jelenben következményei vannak.

Fontos hogy a Past Simple (egyszerű múlt idő) – vel ellentétben, itt nem tudjuk, hogy a cselekvés pontosan mikor történt.

Egy befejezett jelen idejű mondat összeállításárhoz szükségünk van a have/has segédigére és az ige harmadik alakjára (ami szabályos igéknél az ige+ed végződés, rendhagyóaknál (irregular verbs) a táblázat harmadik oszlopa.

EZEKET ÍRJÁTOK BE:

S+have/has + V3

 S = subject (alany)

dfg

Mikor have és mikor has:

I, you, we, they – have

he, she, it - has

Példamondatok:

The rain has stopped. We can go out now. – Elállt az eső. Most már kimehetünk. (tehát a jelenbeli következménye annak, hogy elállt az eső, az az, hogy most már kimehetünk)

has + stop harmadik alakja = has + stopped

She has had an accident. Now she’s in hospital. – Balesete volt. Most kórházban van. (tehát a jelenbeli következménye annak, hogy balesete volt, az az, hogy most a kórházban van)

has + have harmadik alakja = has + had

Homework

Rajzoljátok be a táblázatot és írjátok le az igék második és harmadik alakját! A szabályosakhoz tegyétek hozzá az –ed végződést, a rendhagyóakat pedig keressétek ki a könyv 141. oldaláról. Tanuljátok meg őket! Kettőt megadok példának:

fdg

Friday, the twenty-fourth of April

Classwork

Present Perfect: affirmative Page 99 SB

A Present Perfect (befejezett jelen idő) – nél gyakran használjuk a „just” (éppen most) időhatározót olyan eseményekhez, amik éppen csak most fejeződtek be.

Pl. I have just finished my homework. – Éppen most fejeztem be a házi feladatomat.

Ezt a szócskát a have/has és az igénk közzé illesztjük!

 

Homework

Ex. 6, p.99 SB – Írjátok le a mondatokat! Használjátok a have/has-t és a zárójelben megadott ige harmadik alakját és tegyétek közzé a just (éppen most) időhatározót! Kövessétek a megadott példamondatot!

 

Angol nyelv, Fábián Márta

17.04. Tankönyv, 96 old. Get ready for your exam – Hallott szöveg értése. Forrás: https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-elementary-2nd-class-audio-cd3.html, Tracks 25, 26. Use of English (Neylvhasználat): Egészítsd ki a szöveget a zárójelben lévő szavak megfelelő alakjával.
21.04. – Tankönyv, 67 old. – Reading (Olvasott szöveg értése), Speaking (Beszéd): https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-elementary-2nd-class-audio-cd3.html, Track 27,
24. 04. – 139.oldal, Vocabulary exercices

 

Német nyelv

               irenke0412@gmail.com      -Iváncsik Irén

             gyorgyikodobocz@gmail.com- Ködöböcz Györgyi

 

Natur und Umwelt(Természet és környezet)

Unsere Tiere(Állataink) - Stunde 58

(I.cs-április 2,II.cs-április 3 dátummal)

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch Üb 2 S.150  ird a napocska köré milyen állatokat ismersz (az 1 feladatban van segitség )

Üb 3 S 150

Zu welchen Gruppen gehören die Tiere? Teile die Wörter aus Übung 2 in drei Gruppen.

Wildtiere: der Wolf, …

Haustiere:

Vögel:

Üb 4 S.151-Válasszátok ki melyik cím illik a szöveghez!

A. Maria spielt mit Leopold

B. Der Teppichlöwe Leopold

C. Eine Fahrt nach Afrika

D. Marias Geschwister

 Maria hat keine Geschwister. Deshalb ist es manchmal langweilig für sie. Dann denkt sie: «Ach wäre das schön, wenn ich einen Bruder oder eine Schwester hätte. Dann könnte ich immer mit jemandem spielen.» Das hört der Teppichlöwe Leopold. Der kann die Gedanken von Maria hören. Und er sagt: «Komm, Maria! Wir machen eine Reise. Wir fliegen nach Afrika, dort wurde ich geboren.» Da schaut Maria gar nicht mehr so traurig und springt auf Leopolds Rücken. Aus dem Teppichlöwen ist ein fliegender Teppich geworden. «Halt dich fest!», ruft Leopold noch und da geht die Reise los. Sie fliegen aus dem Fenster hinaus nach oben, über die Dächer der Häuser hinweg. Alles da unten sieht so klein aus. Maria hat aber gar keine Angst. Denn sie sitzt ja fest auf Leopolds Rücken. Sie fliegen weiter und weiter, über das Meer und über große Berge. Dann endlich kommen sie in Afrika an. In Afrika ist es sehr warm. Alles ist ein bisschen anders. Leopold zeigt Maria, was sie sehen möchte. Es gibt dichte Urwälder und heiße Wüsten, aber am besten gefallen Maria die vielen Tiere. Sie sehen Giraffen, Tiger, Zebras, Affen, Schlangen, Elefanten und auch ein paar Verwandte von Leopold. Maria merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. «Jetzt müssen wir aber wieder nach Hause», meint Leopold und Maria ist ein wenig traurig. Sie steigt auf den Rücken des Teppichlöwen und so schnell, wie sie hingeflogen sind, waren sie auch wieder zu Hause. «Das war toll», ruft Maria zu Hause. «So etwas müssen wir bald einmal wieder machen.» Maria fällt sehr müde in ihr Bett und schläft sofort ein.

Arbeitsheft:Üb 2 S.74,Üb 4 S 74(a tankönyvi szöveg 151.old. alapján javítsd ki a szöveget)

CSAK A MUNKAFÜZETI FELADATOKAT KÉREM VISSZAKÜLDENI EBBŐL A TÉMÁBÓL

 

Körperteile der Tiere-Stunde 59

I.cs április 23,II.cs április 24

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch-Üb 4 S.153 lesen ,übersetzen

Wie viele Stacheln hat der Igel?

Ein erwachsener Igel hat 7 000 bis 8 000 Stacheln. Wenn kleine Igel auf die Welt kommen, sind sie nackt. Ihre Haut ist mit viel Wasser gefüllt. In dieser Haut sind mehrere hundert weiße «Erstlingsstacheln». Wenige Stunden nach der Geburt trocknet dieses Wasser aus. Erst dann kommen die kleinen Stacheln hervor. Sie sind nur sechs bis acht Millimeter lang, weich und biegsam. Nach sechs Wochen verlieren die kleinen Igel ihre Erstlingsstacheln. Nun bekommen sie 7 000 bis 8 000 lange Erwachsenenstacheln.

Arbeitsheft-Üb 3 S.75 ( tankönyvi szöveg alapján „Wie viele Stacheln hat der Igel?” megcsinálni) és EZT VISSZAKÜLDENI

Üb 4 S.75(Milyen állatról van szó?)

Irásbeli feladatok beküldési határideje :április 24,emailen vagy messengeren is küldhetitek

 

Történelem, Nedbál Klára

Kedves Mindenki!

Ezen a két héten Ukrajna és magyar nép története témák lesznek a házi feladatok, mivel két, hétfőn semmiképp nincs munkanap.

Ukrajna története

04.15-i óra

Megtanulni a 20. leckét. A Halics-Volinyi Állam Daniló Romanovics és utódai idején. A megfelelő dátummal, beírni a füzetbe a témát és a vázlatokat. Tanulás közben jegyzetelj a füzetbe.

A lecke végén a 142. oldalon található az ellenőrizd a tudásodat  feladatsor. Válaszold meg külön Word dokumentumba az 1,2,3,4 kérdésekre. Legyetek szívesek a kérdéseket is leírni. Küldjétek el nekem 04.22-ig

04,22-i óra

Megtanulni a 21. leckét. Az oktatás, krónikaírás, építészet és képzőművészet fejlődése a Halics-Volinyi Államban. Írd be a témát a füzetbe és a vázlatokat is. Készíts jegyzetet.

A 149. oldal. Ellenőrizd tudásodat kérdései közül válaszold meg az 1,2,3 kérdéseket írásban, Word dokumentumban. Itt is le kell írni a kérdéseket. A Válaszokat 04,25-ig kell elküldeni nekem.

Magyar nép története

Remélem tetszett az István a király rockopera. Csak 5 mondatot írj rója, hogy tetszett-e? Ha igen miért? Ha nem miért nem? Melyik volt a kedvenc részed? Ki írta a zenét? Ezt küldd el nekem Word dokumentumba 04,22-ig

04,15-i óra

Megtanulni a 13. leckét. Az Anjou kor kezdete Magyarországon. Válaszolj írásban a következő kérdésekre:

 1. Miért kellett Károly Róbertet háromszor megkoronázni?
 2. Milyen madár van jelen a Drugeth család címerében.
 3. A tankönyvben lévő térkép segítségével, keresd meg, melyik kiskirály uralta a mai lakóhelyedet vagy közeli várat?

04,22-i óra

Megtanulni a 14- leckét. A lovagkor királya a címe, és válaszolj a kérdésekre:

 1. Kik voltak a lovagok és hogyan éltek?
 2. Miért hívják Nagy Lajost lovagkirálynak?
 3. Miért fontos vidékünk történetében az 1318-as utáni időszak?

https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/az-anjouk-birodalma

https://www.youtube.com/watch?v=hWMIulphUvU

 

Algebra, Jakab Enikő

dfgfddfg

 

Mértan, Jakab Enikő

sdfsdfsdsdfsdf

 

Informatika, Rubec Zsuzsa

ertdrgsdfdzfgsdfsdfsdfsdfsdf

 

Informatika, Jakab Enikő

ertertertfgh

Földrajz, Bereczky Lóránt

48. téma A természeti övezetek. ( április 15)

 Örökzöld keménylombú és cserjések és erdők– Európa déli részén alakultak ki a szubtrópusi mediterrán éghajlat mellett. Barna erdei talajok jellemzők. Növényzete keménylombú cserjék és tövises bozót. Állatvilága gyíkok, kígyók,madarak.

Változó nedvességű (monszun) erdők – Eurázsia délkeleti partvidékén alakult ki a monszunok hatása alatt. Mérsékelt, szubtrópusi és szubekvatoriális  éghajlati övekben jött létre. Talajok sárga és vörösföldek. Erdeifenyők, tölgy bükk és tulipánfa, pálmák alkotják a növényzetét. Állatvilága: tigris, leopárd, nyestkutya, papagájok.

Dzsungelek a Hindusztáni-félszigeten és az Indokinai-félszigeten a szubekvatoriális éghajlati övben jöttek létre. Talajai főkép vöröses talajok. Növényvilága:keményfák, pálmafélék, liánok. Állatvilága: vaddisznók, szarvasok, tigrisek, leopárdok.

Szavannák és ritkáserdők – Ázsia szavannáin a vöröses-rozsdabarna talajok jellemzőek. Növényzete: perjefélék, akáciak, pálmafélék. Állatvilága: leopárd, gepárd, csikóshiéna, sakál.

Egyenlítői esőerdők öve – a Maláj-félszigeten és az Indonéz-szigetvilágban az egyenlítői éghajlati övben jöttek létre. Talajai főkép vörösessárga ferralittalajok. Növényzetére jellemző a többszintű esőerdők. Állatvilága: majmok, papagájok, rovarok.

( Kérem a jegyzetet a zárójelben megadott dátummal beírni a füzetbe).

49. téma az Eurázsiai magassági öveződés. (április 16)

Az Alpok magassági öveződése:

8000-1000m-es magasságig a lomblevelű erdők öve húzódik.

1200m fölött a tűlevelü erdők öve található.

2000m fölött alpesi rétek helyezkednek el.

3000m fölött állandó hóhatár húzódik.

A Himalája déli lejtőjén jött létre a legtöbb magassági öv.

1200m-ig a szubekvatoriális örökzöld mocsaras dzsungelek öve húzódik.

1200m fölött az örökzöld trópusi erdők öve helyezkedik el. Ez fokozatosan átmegy a szubtrópusi erdők övébe.

2000m fölött a mérsékeltövi Lombblevelü erdők öve húzódik. Ez fokozatosan átmegy  a tűlevelű erdők övébe.

3500m fölött a szubalpesi öv húzódik. Fölötte az alpesi rétek öve húzódik.

5500-6000m fölött az örök  hó és gleccserek öve található.

( Kérem a jegyzetet a füzetbe beírni a zárójelben megadott dátummal.)

50. téma Népesség és politikai térkép. (április 22)

Eurázsia területén több rassz képviselői is élnek. Európában és Ázsia északi részén az europid embertípus képviselői élnek. Kelet-Ázsia területén a mongoloid típus képviselői élnek. Ázsia déli részén a negrid embertípus képviselői jellemzők.

A lakosság nemzetiségi összetétele változatos. Több nyelvcsalád van jelen. Ezen belül külön nyelvcsoportokat különítenek el. Az indoeurópai nyelvcsaládon belül megkülönböztetjük: a szláv nyelvcsoportot (pl: oroszok, ukránok, beloruszok), germán nyelvcsoportot (németek, angolok, svédek), román nyelvcsoportot (franciák, olaszok, spanyolok), indoiráni nyelvcsoportot (perzsák, afgánok). A  sinto-tibeti nyelvcsaládon belül elkülönítik a türk nyelvcsoportot (török, türkmén, tatár), sémi nyelvcsoport (zsidók, arabok).

A legfontosabb vallások a: kereszténység, iszlám, budhizmus, hinduizmus,sintoizmus, konfucianizmus, judaizmus.

A népesség megoszlása az európai részen viszonylag egyenletes, míg az ázsiai részen nagyon egyenlőtlen.

( A jegyzetet kérem beírni a füzetbe a zárójelben megadott dátummal).

51. téma Nyugat-Európa országai. 52.téma Dél-Európa országai. (április 23).

Németország –  területe 357 ezer négyzetkilométer, lakossága 81 millió fő, fővárosa Berlin.

Éghajlata mérsékeltövi. Legfontosabb ásványkincsek:szén és kálisó.

Ipara magasan fejlett. Legfontosabb a gépgyártás és a vegyipar.

Mezőgazdaságában az állattenyésztés túlsúlyban van a növénytermesztéssel szemben. Fontos a szarvasmarha és sertéstenyésztés. Legfontosabb a szemestermények a cukorrépa és a burgonya.

A közlekedési rendszer minden ága fejlett. Sűrű és jó minőségű közút és vasúthálózattal rendelkezik.

Franciaország – területe 544 ezer négyzetkilométer, lakossága 66 millió fő, fővárosa Párizs.

Éghajlata mérsékeltövi, délen mediterrán. Legfontosabb ásványkincsek: kőszén, vasérc,

kálisó.

Ipara magasan fejlett. Legfontosabb a gépgyártás, könnyű és élelmiszeripar.

 

Mezőgazdaságban az állattenyésztés van túlsúlyban. Legfontosabb a szarvasmarha tenyésztés. A növénytermesztésben fontos a szemestermények termesztése, gyümölcs és szőlőtermesztés.

A közlekedés minden ága fejlett. Sűrű és jó minőségű vasút és közúthálózat. Kijárata van a Földközi-tengerre és az Atlanti-óceánra.

Nagy-Britannia – területe 242 ezer négyzetkilométer, lakossága 66 millió fő, fővárosa London.

Éghajlata mérsékeltövi, tengeri altípus. Legfontosabb ásványkincsei: kőszén, kőolaj, földgáz (az Északi-tengeren).

Ipara magasan fejlett. Fontos a közlekedési gépgyártás, elektronika, könnyűipar.

A mezőgazdaságban az állattenyésztés van túlsúlyban. Legfontosabb a szarvasmarha és a juhtenyésztés. A növénytermesztésben a szemestermények termesztése, a cukorrépa, burgonya és zöldségtermesztés fontos.

Közlekedési rendszere fejlett és jó minőségű. A teherszállításban a legfontosabb a tengeri közlekedés, a távolsági személyszállításban a légi közlekedés.

Olaszország – területe 301 ezer négyzetkilométer, lakossága 61 millió fő, fővárosa Róma.

Éghajlata szubtrópusi mediterrán. Legfontosabb ásványkincsei: színesfémércek, márvány.

Ipara fejlett. Legfontosabb a közlekedési gépgyártás, elektrotechnika, könnyűipar és élelmiszeripar.

A mezőgazdaságban első helyen a növénytermesztés áll. Fontos a szemesterménytermesztés, gyümölcs és szőlőtermesztés. Az állattenyésztésben a legfontosabb a szarvasmarha, juh, sertés és baromfitenyésztés.

Közlekedési rendszere fejlett. Sűrű és jó minőségű közút és vasúthálózat. Fejlett a a tengeri hajózás és a légiközlekedés.

( A jegyzetet kérem beírni a füzetbe a zárójelben megadott dátummal).

 

Biológia, Pető Nikolett

(április 14 – április 24)

 1. Ingerlékenység. Az érzékszervek jelentősége (35 §)

Jegyzet.

http://www.nhmus.hu/hu/content/ízek-és-ízlések-az-állatvilágban

http://www.nhmus.hu/hu/tudd/feny_eve

https://www.youtube.com/watch?v=4YIkKCinMek

 

 1. Az idegrendszer felépítése és jelentősége. (36 §)

Jegyzet.

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Allattan/ch04s08.html

https://erettsegi.com/tetelek/biologia/az-idegrendszer-fejlodese-a-gerinctelen-es-gerinces-szervezeteknel/

https://www.youtube.com/watch?v=O9_umxor32Y

A kidolgozott házi feladatokat  április 23ig várom e-maiben a lettike0326@gmail.com postafiókra.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

 

Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/tankonyvek/7-oszt/Fizika%20(2015,%20V.%20G.%20Barjahtar).pdf?fbclid=IwAR2RgnAHXBh-WJf3O56FOFiIUXGauGvcOc0WKscvChm54rdMF2u0U_TAFkI

3. körben:

28.§ Dátum: 2020. április 7.

28. gyakorlat 3. feladat. Feladat megoldással igazoljátok a választ!

 

29.§ Dátum: 2020. április 9.

29. gyakorlati munka: 3. feladat. Rövid magyarázattal igazoljátok a választ!

 

30.§ Dátum: 2020. április 14.

30. gyakorlat 9. feladat. Feladat megoldással igazoljátok a választ!

Segítség a feladathoz:

Tudnunk kell azt, hogy a kő milyen nehéz a víz alatt. Tömege adott, és a sűrűsége is. Innen tehát vesszük a térfogatát: p=m/V tehát: V=m/p.

Vagyis: V=15/3000= 5*10-3A kép eltávolítva. m3A kép eltávolítva.

m3A kép eltávolítva. víz tömege 1000 kg.

5*10-3A kép eltávolítva. m3A kép eltávolítva. kiszorított víz tömege pedig: mennyi kg lesz?

Majd amikor kiszámoltad tudni fogod mennyivel könnyebb a kő a víz alatt. Ez azért fontos, mert tudnod kell mekkora nehézségi erő hat rá a víz alatt, és ebből kiindulva mekkora erővel kell őt felfele húzni (e két erő természetesen egyenlő egymással).

A továbbiakban ezt az erőt már csak szorzod 2 m-rel és kész vagy.

31.§ Dátum: 2020. április 16.

31. gyakorlati munka: 2. feladat. Feladat megoldással igazoljátok a választ!

32.§ Dátum: 2020. április .21

32. gyakorlati munka: 5. feladat. Feladat megoldással igazoljátok a választ!

A mozgási energiánál a sebességet m/s-ban értsétek.

33.§ Dátum: 2020. április .23

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre).

A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV  ÉS OSZTÁLY  LEÍRÁSA  A  FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

Nagyon fontos!

rty

 

Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: A víz reakciója oxidokkal

Lejegyzetelni: 28 paragraf, 161-163 oldal

Megoldani: 208 209 feladatok

Határidő: április 19

Téma: a víz reakciója oxidokkal

Lejegyzetelni: 28 paragraf, 164-165 oldal

Megoldani: 206, 207 feladatok

Határidő: április 26

A jegyzetet és a feladatokat legyetek szívesek átküldeni messengeren!

 

Egészségvédelem, Durda Eszter ( durdaeszter0526@gmail.com)

Dátum: 2020.április 16-23.
Most a 20.21.22.23  fejezeteket vesszük át. Amit elküldök másoljátok be a füzetbe és a házi feladatok elkészítése után fotozzátok le és küldjétek el nekem emailben vagy messengeren, mert az évvégi osztolyozásban csak ezt fogom tudni felhasználni. Nagyon vigyázzatok magatokra és ha bármi kérdésetek lenne írjatok nyugodtan ))
Téma: Extrém helyzetekben.A konfliktus fogalma.Az egészség szociális tényezői.
Beírni a füzetbe ↓ hallgassátok meg és rajzoljátok be a videóban látott piramist https://www.youtube.com/watch?v=3fEHv5aY6gA&t=29s
Az extrém helyzetekben az embert sok stresszor: félelem, fájdalom, túlfáradás, éhség, hőség, hideg, szomjúság, magány, kiábrándulás érheti.
A félelem az első érzés, amely a veszélyre figyelmeztet.Az első és legfontosabb feltétele a rendkívüli helyzetek túlélésének a tettrekészség.
A negatív ( pesszimista ) gondolatok fokozzák a stresszt és annak önfenntarását. Két típust különböztetünk meg :
1.ijedtség és félelem váltja ki
2.megkérdőjelezi a stresszor fotosságát: pl. „Lesz ahogy lesz”
A pozitív (optimista) gondolkodás csökkenti az érzelmi feszültséget, segít megtalálni a hatékony megoldásokat és a körülményeknek megfelelően cselekedni. 
A latin conflictus szó fordítása összeütközést jelent.
Tolerancia - a más ember iránti megértés és tisztelet.

sety


Téma: Az egészség szociális tényezői.
Az ember társadalmi jelenség. A szociális környzet lényegesen hat az ember egészségére és jólétére. ( beírni az 52-es ábrát a füzetbe 150.oldal)
A média negatív hatásai. https://www.youtube.com/watch?v=kEcobh7mU2I&t=28s , 
Házi feladat: Írd fel tíz személy nevét a közvtlen környezetedből. Értékeld a velük való kapcsolataidat az 5 pontos skála alapján: 5-kiválóak, 4-többé-kevésbé jók, 3-semlegesek, 2-hidegek, 1-rosszak, 0-nagyon rosszak.
Átolvasni a 157-158. Oldalon található „A család” „Barátok” bekezdéseket.
Pár mondatba, írd le mi történhet a kamasszal, ha rossz társaságba keveredik
 

 

Ének, Varga Andrea

A zene és az animációs film

Az Osamu Tezuka által írt 1962-es Story of a Certain Street Corner (Egy bizonyos utcasarok története) című animációs filmnek van egy rendkívül megindító képsora: a házfalakon sorakozó plakátok – pontosabban a rajtuk látható figurák – váratlan látogatójuk, egy kisegér érkezésének apropóján egyfajta koncertet adnak. Instrumentális zenét prezentálnak (különös tekintettel az ütős hangszerekre), és szerencsére nem a Disney-féle animációs musical szellemében nyilvánulnak meg. A plakátok perceken át a zenén keresztül ünneplik az életet.

 

Mint ez a példa is mutatja, akárcsak a zörejek, a zene is a hangsáv fölértékelődött rétegét jelentheti az animációs filmben, s a hangeffektekhez hasonlóan a lehetőségek itt is lényegében kimeríthetetlenek. A skála alighanem a „Mickey Mousing”-nak nevezett jelenségtől Norman McLaren absztrakt műveiig tart. Az előbbi azt a jelenséget takarja, amikor a zene – és/vagy a hangeffektusok – mintegy hozzásimul a karakterek mozgásához, azt akusztikus módon valamiképpen kontúrozzák, megismétlik – sokszor komikus céllal. (Az elnevezés azokból a karizmatikus figurákat – többek között Mickey Mouse-t – szerepeltető rajzfilmekből ered, ahol a zene ilyesfajta illusztratív funkciót tölt be.) McLaren kísérletei pedig a hanghullámok mintáit fölhasználva, magára a filmszalagra készített rajzokkal teremtenek egyedülálló egymásba fonódást kép és zene között (lásd a Carpriccio színekre lenyűgőző szekvenciáit). A Mickey Mousing vizuálisan motivált, imitatív zenei réteget eredményez, a McLaren-féle „teremtésesztétika” pedig mind a zene, mind a kép új dimenzióit tárja fel.

 

Szintén zene és animáció felfedezésszerű összekapcsolására vállalkozik például Disney vitatott Fantáziája (s ennek ezredfordulós verziója, a Fantázia 2000) ezen a linken megtekinthető https://spindlemovies.com/hungary.php?movie=49948#magelo-player, ahol a Disney-világ szereplői a klasszikus zenéhez rendelt figurák, de szerencsésebb talán Alexander Alexeieff és Claire Parker legendás eljárására utalni, melyben tűhegyek mozgatásával és megvilágításával különleges vizuális világot dolgoztak ki például Muszorgszkij Egy éj a kopár hegyen című művének „megfilmesítésekor”.

Természetesen az élőszereplős filmben alkalmazott zenehasználat hagyományainak (vagy kliséinek) ekvivalensei is megtalálhatók az animációs filmben, kezdve a musical világának adaptálásától (lásd a Disney-filmek többségét) az élőszereplős film és rajzfilm zenéje közötti „összeköttetésig” – például Danny Elfman a Beetlejuice-hoz és a Batman 1-2-höz írt zenéje az általuk inspirált rajzfilmsorozatok zenei főtémáivá váltak, vagy talán a leghíresebb és legszerencsésebb képviselőjét emlegetve ennek az esetnek: a Rózsaszín Párduc rajzfilmsorozata, Henry Mancini laza és fülbemászó jazz-zenéjével.

Mivel a témának egyes aspektusai is önálló tanulmányokat érdemelnének, e helyütt csak a legfontosabb viszonyítási pontok fölvázolására törekedtem, néhány – ha nem is feltétlenül a legismertebb, de – igen jellemző példával.

 

Torna

Kedves Gimnazisták!

Remélem, a sok tanulni való mellett mindenkinek jut ideje a testmozgásra. Szeretném most is hangsúlyozni, hogy bármilyen mozgást választotok, a lényeg a rendszeresség és a fokozatosság! A bemelegítés és a nyújtás minden alakommal kötelező!

Ajánlom figyelmetekbe az alábbi linkeken található néhány videót, amiben minden érthetően el van magyarázva és meg van mutatva:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=G-wbtsTB3gU
 2. https://www.youtube.com/watch?v=6oA6UfSiJgM
 3. https://www.youtube.com/watch?v=Q-FGCdB7_v8
 4. https://www.youtube.com/watch?v=sjKCqm2EO3I

Továbbá hétfőtől egy új adás indult „Mozogj otthon!” címmel.

Képzett szakemberek (gyógytornászok) tízperces napi adásokban mutatnak be tornagyakorlatokat. A műsor minden korosztálynak szól.

A járványügyi helyzetben egészségünk megőrzése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres mozgás.

A Mozogj otthon! adásai több csatornán is láthatók: a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M5 is sugározza; hétfőtől minden napszakban elérhetők a közmédia tévécsatornáin, és megtekinthetők a Mediaklikk.hu oldalon.

Játszási időpontok az alábbi linken: https://port.hu/adatlap/film/mozi/mozogj-otthon-mozogj-otthon/movie-217896

 

A kép eltávolítva.
Jó tornázást kívánok Mindenkinek!