Dokumentumok

Törzs

Mintafeladatok a felvételihez:

 

Додаток №1/2           Felvételi teszt magyar nyelvből

1. változat

 1. Válaszd el a szavakat minden lehetséges helyen!                                   9  pont

lovagol……………………………    fiókát………………………………

ostromol……………………………  asszonyok………………………………

hallotta…………………………….    pedző………………………………

hallgat……………………………..    nagyanyó…………………………..

könnyedén…………………………  

 1. Írd le helyesen az alábbi hibás szavakat!                                                    5 pont

kabzsi   .……………………    köszöncsétek……………………

halgatom   …………………     megbánnya    …………………..

láccik    ……………………

 1. Állapítsd meg az alábbi szavak szófaját!                                                              10 pont

beszélget…………………………   sok  ……………………………szelíd……………………………     ti  ……………………………..        hetven………………………     szakács…………………………

azt ………………………………    vidám…………………………. tavasz……………………………    cammog………………………

4. Írd be a táblázatba az igék idejét, számát, személyét és módját!                       12  pont

gf

5. Nevezd meg a mondatfajtákat, s írj mindegyikre egy-egy példamondatot!       10 pont                                          

zu

6. Pótold a   hiányzó j-t vagy ly-t !                                                                     10 pont

kristá… , pá…ázat,    mé…,    fe…edelem,     …egenye,    fá…,    legú…abb, re…tvény                            seregé…,      …ukacsos

7.  Kapcsold a szavakhoz a megfelelő toldalékokat, majd foglald  mondatba

a toldalékos szavakat!                                                                                                    9 pont

Szavak: tud, könyv, több, terem, hajó, reggel

Toldalékok:  -ben,  -ször,  -nak,  -ből,  -re,  -k

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………                 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Szövegértés

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd teljesítsd a feladatokat!

A tanulságos lecke

   Élt egyszer egy szegény ember, akinek volt három fia. Azok egész nap csak perlekedtek, hiába szólt rájuk az apjuk. Akkor az öreg elhatározta, hogy megleckézteti az engedetlen fiúkat. Mindhárom gyermekétől kért egy-egy farudat, és összekötözte azokat egy zsineggel. Odaadta a legidősebb fiúnak, és azt mondta:

   – Törd el!

   De a fiú akárhogy erőlködött, nem tudta eltörni a rudakat. Az apa a másik két fiútól is ugyanezt kérte, de azok is szakasztott úgy jártak, mint a bátyjuk. Akkor az apa elvágta a madzagot, és a rudakat egyenként a kezükbe adta, hogy törjék el. Persze most mindegyikük könnyedén kettéroppantotta a rudakat.

   – Legyen ez tanulság a számotokra! Jegyezzétek meg: ha összetartotok, senki sem tud legyőzni benneteket, de ha széthúztok, elvesztek!

Feladatok

1) Kik a mese szereplői?  …............................................................................................................................................(2 pont)

2) Magyarázd meg, mit jelentenek a mesében az alábbi szavak!

perlekedtek –  …..................................................

engedetlen –  …....................................................

szakasztott –  …...................................................                                                               (3 pont)

3) Írd ki a szövegből az alábbi kifejezések rokon értelmű szavait!

madzag – …..................................., eltörte – …...............................................                  (2 pont)

4) Húzd alá azokat a tulajdonságokat, amelyek az apára jellemzőek!

veszekedős, durva, bölcs, engedetlen, okos, türelmes, bátor                                               (3 pont)

5) Számozással jelöld a vázlatpontok helyes sorrendjét!

….... A legények nem tudják eltörni az összekötözött rudakat.

….... A testvérek mindig veszekednek.

….... Az apa ötlete.

….... A fiúk megértik, hogy nem szabad perlekedniük egymással.                                     (4 pont)

6) Fogalmazd meg, mi a mese tanulsága!

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(1 pont)

 

 

 

Felvételi teszt magyar nyelvből

2. változat

 1. Válaszd el a szavakat minden lehetséges helyen!                                   9 pont

levegő…………………………..    állvány ……………………………

templom ……………………….    reccsen …………………………….

állomás …………………………   messze ……………………………

fiúkat …………………………..    nagyapó …………………………...

madzag…………………………  

 1. Írd le helyesen az alábbi hibás szavakat!                                                    5 pont

tébdes   .……………………    megáltak ……………………

mulaccság   ………………..    teccik    ……………………..

elrontya    ……………………

 1. Állapítsd meg az alábbi szavak szófaját!                                                              10 pont

mosolyog ……………………..  kevés …………………  jókedvű ……………………

te  ……………………………..  ötven…………………. postás……………………….

ezt …………………………….  édeskés ………………. telefon ……………………..    ballag………………………

4. Írd be a táblázatba az igék idejét, számát és személyét!                          12 pont

gch

5. Nevezd meg a mondatfajtákat, s írj mindegyikre egy-egy példamondatot!       10 pont                                          

jg

6. Pótold a   hiányzó j-t vagy ly-t !                                                                     10 pont

ú…ság,    szabá…,    bú…ik,    …ukaszt,    veszé…es,    …uhász,    elre…ti,   fe…ezet,    mo…,    harká…

7.  Kapcsold a szavakhoz a megfelelő toldalékokat, majd foglald  mondatba

a toldalékos szavakat!                                                                                                    9 pont

Szavak: három, kép, cipő, akar, kerítés, gondolat

Toldalékok:  -nál, -szor, -k, -től, -ban, -en

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………                 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Szövegértés

 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd teljesítsd a feladatokat!

 

A tanulságos lecke

 

   Élt egyszer egy szegény ember, akinek volt három fia. Azok egész nap csak perlekedtek, hiába szólt rájuk az apjuk. Akkor az öreg elhatározta, hogy megleckézteti az engedetlen fiúkat. Mindhárom gyermekétől kért egy-egy farudat, és összekötözte azokat egy zsineggel. Odaadta a legidősebb fiúnak, és azt mondta:

   – Törd el!

   De a fiú akárhogy erőlködött, nem tudta eltörni a rudakat. Az apa a másik két fiútól is ugyanezt kérte, de azok is szakasztott úgy jártak, mint a bátyjuk. Akkor az apa elvágta a madzagot, és a rudakat egyenként a kezükbe adta, hogy törjék el. Persze most mindegyikük könnyedén kettéroppantotta a rudakat.

   – Legyen ez tanulság a számotokra! Jegyezzétek meg: ha összetartotok, senki sem tud legyőzni benneteket, de ha széthúztok, elvesztek!

 

Feladatok

 

1) Kik a mese szereplői?  ….................................................................................................................................................

(2 pont)

2) Magyarázd meg, mit jelentenek a mesében az alábbi szavak!

perlekedtek –  …..................................................

engedetlen –  …....................................................

szakasztott –  …...................................................

(3 pont)

3) Írd ki a szövegből az alábbi kifejezések rokon értelmű szavait!

madzag – …..................................., eltörte – …...............................................

(2 pont)

4) Húzd alá azokat a tulajdonságokat, amelyek az apára jellemzőek!

veszekedős, durva, bölcs, engedetlen, okos, türelmes, bátor

(3 pont)

5) Számozással jelöld a vázlatpontok helyes sorrendjét!

….... A legények nem tudják eltörni az összekötözött rudakat.

….... A testvérek mindig veszekednek.

….... Az apa ötlete.

….... A fiúk megértik, hogy nem szabad perlekedniük egymással.

(4 pont)

6) Fogalmazd meg, mi a mese tanulsága!

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(1 pont)

 

 

Tollbamondás

 

 

A bátor elefánt

 

Egyszer egy indiai ember az elefántjával az erdőbe ment. Kivágott egy vastag fát, hogy hazavigye. Felült az elefánt hátára, az pedig ormányával cipelte a fatörzset. Ám egyszer csak a hatalmas állat megtorpant. Letette a súlyos rönköt. Gazdája bárhogy biztatta, egy lépést sem ment tovább. Az ember nagyon mérges lett. Hirtelen egy tigris ugrott elő a bokrok közül. Az elefánt súlyos ormányával elkapta és a földhöz vágta. A tigris nyomban szörnyethalt. Így mentette meg a hűséges állat a gazdáját.

 

MATEMATIKA

1.változat

 

 1. Számítsd ki!

a) 654 + 438 =

b) 5 302 – 467 =

c) 306 · 204 =

d) 3 108 : 74 =    

e) 7 344 : 36 =              

        

 1. Végezd el a műveleteket!
 1. 120 · ( 400 – 39 500 : 100) – 63 =
 2. 648 + 4 500 : 36 –105 =
 3. 25 km 796 m + 9 km 237 m =
 4. 12 ó 19 p – 3 ó 22 p =

 

 1. A téglalap hosszússága 22 m, szélessége 12 m-rel kevesebb. Számítsd ki a téglalap kerületét és területét!

 

 1. A gyalogos a 15 kilométeres utat 3 óra alatt teszi meg. Mekkora a gyalogos sebessége? Hány óra alatt tesz meg 40 kilométert ugyanilyen sebességgel?

 

 1. Az egyik zsákban 35 kg káposzta van, a másik zsákban ennek A kép eltávolítva.-öd része. A harmadik zsákban 14 kg-mal több volt, mint a második zsákban. Hány kilogramm káposzta van a három zsákban összesen?

 

 1. 8 kg körte ára 48 hrivnya. Mennyibe kerül 13 kg körte?

 

 

MATEMATIKA

2.változat

 

 1. Számítsd ki!

a) 548 + 473 =                       

b) 4 501 – 654 =

c) 205 · 304 =

d) 3 105 : 45 =    

e) 7 956 : 26 =              

        

 1. Végezd el a műveleteket!
 1. 140 · ( 500 – 49 500 : 100) – 74 =
 2. 549 + 6 300 : 36 –105 =
 3. 32  kg 748 g + 9 kg 306 g =
 4. 14 ó 15 p – 5 ó 22 p =

 

 1. A téglalap szélessége 7 m, hosszússága 13 m-rel több. Számítsd ki a téglalap kerületét és területét!

 

 1. A kerékpáros a 24 kilométeres utat 3 óra alatt teszi meg. Mekkora a kerékpáros sebessége? Hány óra alatt tesz meg 56 kilométert ugyanilyen sebességgel?

 

 1. Az egyik ládában 42 kg burgonya van, a másik ládában ennek A kép eltávolítva.-ed része. A harmadik ládában 13 kg-mal kevesebb volt, mint a második ládában. Hány kilogramm burgonya van a három ládában összesen?

 

 1. 7 kg alma ára 49 hrivnya. Mennyibe kerül 12 kg alma?