HÁZI FELADAT

Törzs

 

 

Kedves Gimnazisták!

A házi feladatok osztályonként (párhuzamosan együtt) egymás után vannak elhelyezve a honlapon, mindig figyeljétek a tanár nevét, amely  a tantárgy mellett van. Sikeres készülést kívánunk!

1 AB osztály

Ukrán nyelv és irodalom, Panykó Éva

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЛЮБІ УЧНІ !

 ЗАПИСУЙТЕ В ЗОШИТ ТЕМУ , ОПРАЦЬОВУЙТЕ  ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА УСНО , А ДАЛІ ПИСЬМОВО ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ !. ВАШІ РОБОТИ У ЗОШИТІ БУДУ ОЦІНЮВИТИ ВІДПОВІДНИМИ БАЛАМИ ЗА КОЖЕН ТИЖДЕНЬ! ТОБТО ВИ ОДЕРЖИТЕ 2 ВІДПОВІДНІ ОЦІНКИ!

БАЖАЮ УСПІХІВ!

І ТИЖДЕНЬ!

ТЕМА:ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА                                       (2уроки)

ПІДРУЧНИК  &49 ст.  195-196      ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Вивчити правила!

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

ВПРАВИ   405, 407,411, 412.

ТЕМА:ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ ПРИГОЛОСНИХ                      (2уроки)

ПІДРУЧНИК  &51 ст.  203     ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Вивчити правила!

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

ВПРАВИ   425,426, 427.                                               

ОЦІНКА                         1- 12 балів за перший тиждень.

ІІ ТИЖДЕНЬ!

ТЕМА: УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ВИВЧЕНОГО З ТЕМ

« УЖИВАННЯ МЯКОГО ЗНАКА ТА АПОСТРОФА»    (1 урок)

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО! ЗАПИСАТИ ТІЛЬКИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ!

ВИКОНАТИ ТЕСТ.

В якому рядку всі слова пишуться з апострофом :

1.

 а)  медв..яний,  з..явитися,   олов..яний;

б)  дев..ятсот,  надвечір..я,  р..ясно;

в)  трав..янистий,  сер..йозно,  бур..ян,  м.ясо;

г)  п..єса,  люб..язно,  рум..яний,  

2.

   а)  бр..язкіт,  п..ятнадцять,   з..ясовано;

б)  духм..яний,  під..їхати,  в..язати;

в)    роз..юшити,  м..якшити,  черв..як;

г)  подвір..я,  пор..ядок,  мор..я.

3. 

а) з..явитися,  сер..йозний, матір..ю;

б) п..ятий, повітр..я, над..їхати;

в)  підрум..янений, м..яч,  р..ясно;

г)  п..є, трав..яний,  м.який.

4.

 а) Св..ятослав,  об..єктивний,  в..язкий;

б) інтерв..ю,  Лук..янівна,  над..їхати;

в) парф..уми,  бур..ячиння, в..язати;

г)  об..єднання,  прислів..я,  пр.ямий.

5.

 а) б.ють,  тьм..яно, в. язати;

б)  розв..язано, з..їзд,  в..язка;

в)   без..язикий,  земл.я,  пуп..янок;

г) валер..янка,  грав..юра,  бур..ян,

 6.

  а)  рум..яний,  під..язичний,  св..ятковий;

б)  р..юкзак,  роз..яснення,  з.їсти;

в) прислів..я,  реп..ях, р..юмсати;

г)  верб..я,  м..ятий,  комп..ютер.

       Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком:

7.    

а) нян..чин,  дон..чин,  мен..ше ;

 б) дз..об,  війс..ко,    піс.ня,

в) хвац..ко,  запоріз..кий,  батал..йон,;

 г) україн..с..кий,  сопіл..ці,  тес..ля.

 8.

а) віл..но,  стіл..ці,  товарис..кий.,  смієт..ся  ;

 б) щас...тя,  кін..чик,   молот..ба;

 в) селян..с..кий,    л..отчик,  с..яде.мо;

 г) т..охкати,  квіт..ці,  кізон..ці,  повнісін..кий.

 9.

а) ател..є,  купают..ся,  л..ох;

 б) київс..кі,  галуз..ці,  кол..ори,

в) матусен..ка, хочет..ся, павіл..йон,  рибал..ці;

 г) навчал..ник,  с..огодні,  мід...

10.

а) утр..ох,  майорс..кий,  л..он;

б) Гір..кий,  покин..те,  пол..с..кий.;

 в) по-україн..с..ки, жмен..ці, комар..;

г)  прал..ня, бул..йон,  чес..но, 

11.

а)  сіл.лю,  радіс..тю, сил..но,

 б) вос..мий,  мен..ший,  снігурон..ці,  ган..ба;

в)  с..мієш..ся,  буд...те,  промін..чик,  різ..бяр;

 г)  ковал..с..кий, чотир..ома,  місячен..ко.

12.

 а) бо...овик, повір..те, колодяз.., пал..ма,

 б) зіл..ля,  Оксан..чин, воротар.., 

в)  тон..ший, близ..кий, власниц..кий, Хар.  ків,

 г) берізон..ка, емал..ований, кіл..це.

ТЕМА:НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ (2 уроки)

ПІДРУЧНИК  &52 ст.  206-208     ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Вивчити правила!

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

ВПРАВИ   433,436, 439,441.                                               

ТЕМА:Звязне мовлення. . ОПИС ТВАРИНИ.Усний переказ тексту, що містить опис тварини   (1 урок)

ПІДРУЧНИК  &54      вправа 446 (усно).

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

На основі вправи 448 написати твір-опис своєї улюбленої тварини.

Уміти розповідати про свого домашнього  чотирилапого улюбленця!

ОЦІНКА                         1- 12 балів за другий тиждень.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА: ТАРАС ШЕВЧЕНКО. Поезії         (2 уроки)

ПІДРУЧНИК   ст. 195-197. Прочитати.

ВИВЧИТИ НАПАМЯТЬ  вірш «САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ».

Намалювати ілюстрацію до поезії( можна у зошит).

ТЕМА: СТЕПАН ВАСИЛЬЧЕНКО  « В бурянах»            (2 уроки)

ПІДРУЧНИК   ст. 187-194  ( дочитати).

Уміти виразно читати, переказувати уривки.

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

ЗАВДАННЯ 1,2,3,11       СТ. 194-195.

ОЦІНКА                         1- 12 балів за 2 тижні.

 

Magyar nyelv és irodalom, Bárdos Nóra

Tantárgy: Magyar nyelv

Osztály: 1-A., 1-B

Tanár: Bárdos Nóra

Dátum.2020. március 17.

Téma: A mássalhangzó törvények begyakorlása

Átrajzolni a táblázatot a 124.oldalról a füzetbe. Megcsinálni a 235.,a 237, a 238 és a 239. gyakorlatokat.

 

Tantárgy: Irodalom

Osztály: 1-A., 1-B

Tanár: Bárdos Nóra

Dátum.2020. március 17.

Téma: Petőfi Sándor: János vitéz II. és III.fejezetek

Elolvasni a tanklönyvből és a füzetbe elkészíteni a fejezetek vázlatát ( röviden)

A 151. oildalról bemásolni a füzetbe a Költői jelző meghatározását!

 

Tantárgy: Magyar nyelv

Osztály: 1-A., 1-B

Tanár: Bárdos Nóra

Dátum.2020. március 18.

Téma: A magyar helyesírás alapelvei 

A 123. oldalról átrajzolni az ábrát és röviden leírni minden alapelvet!

 

Tantárgy: Irodalom

Osztály: 1-A., 1-B

Tanár: Bárdos Nóra

Dátum.2020. március 18.

Téma: Petőfi: János vitéz IV. fejezet 

Elolvasni a fejezetet!

Füzetbe beírni A megszemélyesítés (155.old) A hasonlat (157.old)

Elkészíteni a Tudáspróbát írásbelileg a füzetbe,minden kérdésre válaszolni! (158.o.)

 

Történelem, Szabó Árpád

Lejegyzetelni a füzetbe

§ 17 A független Ukrajna 96-101 oldal

§ 18 A méltóság forradalma 2013-2014 102-106 oldal

 

Angol nyelv, Gorzov Kamilla (e-mail : gorzovkamilla@gmail.com)

 1. Ex.1pg.59 (SB) Do the questionnaire . Write your answers to the copy book and write down Mehmet”s answers to these questions too. Study the text about Mehmet pg. 59(SB)

2)Ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pg. 60 (SB) write down into your copy books

     3)Ex. 1, 2, 3 pg. 47 (WB)

     4)Ex. 5, 6, 7, 8 pg. 49 (WB)

       Study the rule about capital letters .

Nagybetűk használata

Természetesen nagybetűvel kezdi az angol a mondatok első szavát, mint a magyar is. Ezen felül vannak azért különbségek.

1. Personal pronoun: I - személyes névmás: én

Az 'I' személyes névmást mondaton belül is, mindig nagybetűvel írjuk.

Például: When I was a kid, I slept a lot.

2. Days of the week - a hét napjai

A hét napjait mondaton belül is, mindig nagybetűvel írjuk.

Például: Yesterday was Friday.

3. Months and holidays - hónapok és ünnepek

A hónapokat és ünnepeket mondaton belül is, mindig nagybetűvel írjuk.

Például: Was the last month June?

What did you do during Thanksgiving?

4. Countries and nationalities - országok és nemzetségek

Az országok és nemzetségek neveit mondaton belül is, mindig nagybetűvel írjuk.

Például: My father is English.

5. Places and monuments - helyek és emlékművek

Például: Do you know where the Baker Street is?

Például: Trafalgar Square is not far from here.

6. Titles of books, poems, songs, plays - Könyvek, versek, dalok, darabok címei

Például: Do you like Game of Thrones?

My favourite poem is: O Captain! My Captain!

hh

 

Angol nyelv, Gál Vivien

1A – 2019.03.12. (Thursday, the twelfth of March)

1B – 2019.03.13. (Friday, the thirteenth of March)

Present Simple: Question forms (ismétlés) Page 57 SB

Egyszerű jelen igeidőben a kérdésekhez a ‘DO’ és ’DOES’ segédigéket használjuk. Egyszerűen az alany elé tesszük, a szórend utána marad ugyanaz.

I, You, We, They – Do

He, She, It – Does  (az igére már nem kell az ‘s’ rag !!!)

Ha valamire rákérdezünk, azaz van kérdőszó is, azt a mondat legelejére, a ‘do’ vagy ‘does’ elé tesszük.

Pl.: What do you work? (mit dolgozol?)

Where does he sleep? (hol alszik?)

 

Wh question words: (megtanulni őket!!!) :

what? – mi?

who? – ki?

when? – mikor?

where? – hol?

which? – melyik?

what time? – hánykor?

how? – hogy? hogyan?

how many? – hány? hány darab?

HOMEWORK  - Ex. 4, p. 45 WB (munkafüzet)

 

1A – 2019.03.17. (Tuesday, the seventeenth of March)

1B – 2019.03.16. (Monday, the sixteenth of March)

Topic: Asking questions in class Page 58 SB

can – tudni

We use ’can’ for requests and ability. – A ’can’-el kifejezhetünk kérést vagy képességet. Pl. :

Can you speak German?  - Tudsz németül beszélni? (Beszélsz németül?) – ability (képesség)

Can you make a cake for me, please? – Készítenél nekem egy tortát, kérlek? – request (kérés)

Short answers (rövid válaszok):

Yes, I can. / No, I can’t.  (Igen, tudok. / Nem, nem tudok.)

Yes, of course (Igen, természetesen.)

No, sorry, I can’t. (Nem, sajnálom, nem tudok.)

can’t = cannot

 

Key phrases (kulcs kifejezések):

Can you speak English? – Beszélsz angolul?

How do you say ’read’ in German? – Hogy mondjuk németül azt, hogy ’olvas’? vagy, Hogy lesz németül ’olvas’?

Sorry, can you say that again? – Sajnálom, megismételnéd még egyszer?

How do you pronounce it? – Hogyan ejted ezt ki?

Can you spell that for me, please? – Le tudnád ezt betűzni nekem, kérlek?

to pronounce - [prə.ˈnaʊns] – kiejteni

to spell - [spel] – betűzni

HOMEWORK: Ex. 6, p. 68 SB tankönyv

Füzetben válaszolni a kérdésekre!

 

1B – 2019.03.17. (Tuesday, the seventeenth of March)

1A – 2019.03.18. (Wednesday, the eighteenth of March)

Topic: A school on a boat (Iskola egy csónakon) Page 46 WB munkafüzet

HOMEWORK:

 • Read and translate the text in Ex. 1 p. 46 WB. (Elolvasni és lefordítani az első feladatban lévő szöveget)
 • Use a dictionary and write down the words that are unfamiliar for you. ( Használj szótárat és írd ki a számodra ismeretlen szavak jelentését)
 • Learn those words (tanuld meg azokat a szavakat)

 

 

1B – 2019. 03. 18. (Wednesday, the eighteenth of March)

1A – 2018. 03.18. (Wednesday, the eighteenth of March)

Topic: A school on a boat (Iskola egy csónakon)

HOMEWORK: Ex. 2, 3, 4, 5 p. 46 WB munkafüzet (elkészíteni a szöveghez tartozó feladatokat)

 

1A – 2019.03.19. (Thursday, the nineteenth of March)

1B – 2019.03.20. (Friday, the twentieth of March)

Topic: A report (Beszámoló) Page 59 SB tankönyv

Key phrases (kulcs kifejezések):

His/ Her native language is Turkish. – Az ő anyanyelve a török.

He/ She does two hours of homework. – Két órát végzi a házi feladatát.

He/ She thinks that his/ her English is OK. – Ő úgy gondolja, hogy jó az angolja.

He/She wants to improve his/her listening. – Ő javítani szeretné a halláskészségét.

Words to learn (megtanulni!!!):

language – nyelv

sentence – mondat

names – nevek

lists – listák

pauses – szünetek

speaking – beszéd

listening – hallgatás

writing – írás

reading – olvasás

pronunciation - kiejtés

HOMEWORK: Ex. 1 p. 59 SB Language Report: Mehmet Sadik  (elolvasni és lefordítani Mehmet Sadik beszámolóját)

 

1B – 2019.03.30. (Monday, the thirtieth of March)

1A – 2019.03.31. (Tuesday, the thirty-first of March)

Topic: A report (Beszámoló) Page 59 SB tankönyv

Punctuation (központozás) – Írásjelek használata (pont, vessző, nagybetű)

We use capital letters (nagybetűk) at the beginning of a sentence, with languages, countries, nationalities and names.  (Nagybetűt használunk a mondat elején, nyelveknél, országok és nemzetiségek nevénél és tulajdon neveknél.)

E.g. : I am John. I live in England and I speak English.

We use commas (vesszők) in lists. ( Vesszőket használunk a listáknál, felsorololásoknál).

We use a full stop (pont) at the end of a sentence. (Pontot teszünk a mondat végére.)

E.g. She likes listening to music, watching DVDs, playing football and tennis.

HOMEWORK:

Ex. 1 p. 47 WB munkafüzet (írd át a mondatokat és használj nagybetűt ahol szükséges)

Ex. 2. p 47 WB munkafüzet (írd át a mondatokat és használj vesszőt, pontot és nagybetűt ahol szükséges)

 

1B – 2019.03.31. (Tuesday, the thirty-first of March)

1A – 2019.04.01. (Wednesday, the first of April)

Topic: An article about a famous person (Cikk egy híres személyről) Page 47 WB munkafüzet

HOMEWORK: Ex.3 p. 47 WB (a JK Rowling – ról szóló jegyzetek alapján helyettesítsétek be a róla megadott infókat az alatta lévő szövegbe (Famous Speakers of different languages))

 

1B – 2019. 04.01. (Wednesday, the first of April)

1A – 2019. 04.01. (Wednesday, the first of April)

Progress Review – Unit 5

HOMEWORK: Ex. 1,2,3 p. 60 SB tankönyv (füzetben dolgozni!)

 

1A – 2019.04.02. (Thursday, the second of April)

1B – 2019.04.03. (Friday, the third of April)

Progress Review – Unit 5

HOMEWORK: Ex. 4,5,6 p. 60 SB tankönyv (füzetben dolgozni)

 

 

1AB Informatika, Jakab Enikő

1AB-Informatika 
Figyelmesen olvassátok át a fájlok teljes tatalmát és a feltüntetett dátum alatt jegyezzék be a füzetükbe a kiemelt parancsokat és a hozzáfűzött magyarázatokat! Oldd meg a feladatot az utasítások alapján.

Scratch online: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted

Scratch offline változatának elérhetősége: https://scratch.mit.edu/download/scratch2

 Az önálló feladatot küldjétek el az e-mail címemre: jebmg2015@gmail.com

llllll

1AB Természetrajz, Varga Andrea

Kedveskéim. Sajnos úgy alakult, hogy mindenkinek otthol kell maradni, de ez titeket ne törjön le. Az A osztállyal már átvettük  ezeket a témákat, de mint tudjátok az ismétlés a tudás anyja, a B osztály pedig részletesen jegyzetelje le a 29, 30, 31, 32 paragrafusokat, a sárgával keretezett fontosabb tudnivalókat bejegyzetelni, valamint a magyarázat végén található házi feladatot mindkét osztálynak kötelező megcsinálni. A házikat vagy lefényképezve (olvasható írásra ügyeljetek) vagy akár gépelt formában várom facebookon a Varga Andrea névre, vagy a andrea.varga.bene@gmail.com e-mail címre. Akinek a füzetéből hiányoznak a következő témák pótolják. A dátumokat ugyanúgy írjuk, mintha együtt lennénk az órán. Ha bármi kérdésetek van akár a tananyaggal vagy hozzá kapcsolóan, ugyanerre az elérhetőségre nyugodtan megírhatjátok nekem. Sikeres tanulást, jó egészséget kívánok nektek

 

2020. február 21.

Téma: A levegő- gázok keveréke. A levegő tulajdonságai

A földet 100-120 km vastag levegőréteg veszi körül.

Miből áll a levegő?

A levegő a légkört alkotó gázkeverék.

Legnagyobb mennyiségben,  78%-ban nitrogént tartalmaz. 

21 %-a oxigént és csak  1 %-ban tartalmaz  más anyagokat. 

Ebben az egy százalékban találjuk meg a széndioxidot, vízpárát, nemesgázokat, de a gáz- és porszennyezéseket is.

g

   Levegő a hegyek tiszta, jó illatú levegője, és a városok benzingőztől terhes levegője is. Fő alkotórészeik azonosak, de a szennyezések miatt eltérések is találhatók bennük.

 

A napsugarak áthatolnak a levegőn és nem melegítik fel, hanem a földfelszín elnyeli a napsugarakat és az bocsájtja ki magából a hőt és így melegszik a földfelszín. A meleg levegő mindig magasabban helyezkedik el, mint a hideg. (tankönyv 128. oldal 90. ábra)

A szél kialakulása is ezen alapszik, hogy a víz felszíne lassabban melegszik, mint a szárazfölddé, így hőmérsékletkülönbség alakul ki, ami miatt a meleg levegő fölfelé kezd emelkedni, aminek a helyére hideg levegő áramlik és elindul a légmozgás. Ez a folyamat játszódik le minden nap a tengerpartokon. (tankönyv 128. oldal 91. ábra).

Levegő tulajdonságai:

Színtelen, szagtalan, gáz,

Vízben kismértékben oldódik Miért fontos?

 

Szén-dioxid

A levegő 1%-ban található 

Természetes módon keletkezik:

-Kilégzés során

-Gyümölcsök erjedése során. Pl. : must erjedése -vulkáni tevékenység során

Emberi tevékenység során:

A  szén, vagy széntartalmú anyagok égése során.

/fűtés, főzés, közlekedési eszközök, hőerőművek,

Oxigén/ szén-dioxid egyensúly

Zöld növények biztosítják a fotoszintézis során.

Szén-dioxid+víz+fény =szőlőcukor + oxigén

Üvegházhatás

A tüzelőanyagok és az üzemanyag égése során  feldúsul a  szén-dioxid  a levegőben +  erdő területek  csökkenése

ff

Házi feladat

Felírni a füzetbe a fenti dátumot és a témát.

Tankönyv 29 és 30 -as § , lejegyzetelni a sárgával keretezett szabályokat a füzetbe.

Tudásellenőrzés    126. oldal 1,  2, 3, 4, 5, 6 és a 129. oldalon az 1, 2, 3, 4, 5 feladatok írásban a füzetben.

Egy 10-12 mondatos fogalmazásban természettudományi szemszögből magyarázd el mi látható a képen.

bb

 

2020. március 6.

Téma: Víz a Földön. A víz tulajdonságai

Mint már olvashattad a víz Földünk leggyakoribb vegyülete, amely mindhárom halmazállapotában előfordul.

Gáz halmazállapotban vízgőzként a légkörben. A folyadék a felszíni vízkészlet jól ismert, összesen kb. 1.384.000.000 km3 víztömeget jelent. A földi vízkészlet megoszlását a táblázat szemlélteti.

97,4     % óceánok és tengerek

2          % magashegységi és sarkvidéki jég

0,58     % felszín alatti szabad vizek

0,02     % folyók, tavak, légkör, élőlények

Látható, hogy a földi vízkészlet döntő többsége a világtengerekben hullámzik. A Föld édesvízkészletének 90%-a hó- és jégtakarókban van. Ezek alapján elmondható, hogy Földünk felszínének kb. 71%-át óceánok és tengerek borítják.

Térképmunka: keressétek meg az atlaszotokban a következő tájegységeket és ceruzával jelöljétek be a kontúrtérképbe is.

Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán, Földközi-tenger, Fekete-tenger, Grönland, Antarktisz, Északi-Jeges-tenger, Nílus-folyó, Ob-folyó, Duna, Dnyepper, Amazonas.

 

A Földön a víz igen nagy mennyiségben van jelen. Ha egyenletesen volna elosztva, a Föld felszínén mintegy 2700 méter vastag burkot lehetne belőle képezni. Ebből úgy tűnhet, hogy a vízkészletek kimeríthetetlenek, holott valójában a Föld ivóvíz -készletei végesek. A Föld vízkészletének jelentős része, mintegy 97%-a a tengerekben és óceánokban van jelen, amely magas sótartalma miatt közvetlenül nem alkalmas ivóvíz felhasználásra, még mezőgazdasági célokra sem. A fennmaradó 2-3% ugyan édesvíz, azonban nagy része jég formájában található meg.

dd

Házi feladat.

Felírni a füzetbe a fenti dátumot és a témát.

Tankönyv 31 és 32 -es § , lejegyzetelni, a sárgával keretezett szabályokat a füzetbe.

Tudásellenőrzés    132. oldal 1, 2, 3, 4, 5 és a 137. oldalon az 1, 2, 3, 4, 5 feladatok írásban a füzetben.

Berajzolni a füzetbe a víz körforgását!

 

2020. március 20.

A Föld bolygó, mint az élő szervezetek élettere

Elérkeztünk egy új témakörhöz.  33, 34, 35 paragrafusok tartoznak a következő két órai új anyagokhoz. Olvassátok el a tankönyvben is a paragrafusokat, valamint az itteni magyarázatot is. A füzetben ugyanúgy írjuk a dátumokat és a fontos részeket kijegyzeteljük. Bármi kérdésed van a fenti elérhetőségen megírhatod és válaszolok rá.

 

Szervezetek tulajdonságai, sejtes felépítés

maga a szervezet egy biológiai rendszer, amely lélegzik, növekszik és reagál a külső ingerekre. A körülöttünk lévő növények, állatok és mi magunk is szervezetek vagyunk. Mivel rengeteg sokféle szervezet van a Földünkön, ezért megalkottak egy rendszert, amely fajokba sorolja az azonos külalakkal és belső felépítéssel rendelkező egyedeket.

Tulajdonságai a következőek:

 • szaporodás, képes egy szervezet magához hasonló szervezetet létrehozni
 • növekedés, változik az adott szervezet mérete és tömege
 • fejlődés külső felépítése változik meg
 • táplálkozás és légzés, szükségesek a számára a tápanyagfelvétel
 • ingerelhetőség, reagálnak a környezet külső hatásaira (erős fénynél eltakarjuk a szemünk)

Megkülönböztetünk egysejtű és többsejtű szervezeteket. Az egysejtűeket másnéven mikroorganizmusoknak is hívják. Méretük kicsi, csak mikroszkóp alatt láthatóak és egy sejttel rendelkeznek. 3 fajtája van: vírusok, baktériumok és gombák. A vírusok általában csak betegségeket okoznak. A baktériumok és a gombák között vannak amelyek hasznosak (bélbaktériumok hasznosak, élesztőgomba).A többsejtű szervezetek benne van a nevében, kapcsolatban állnak a többi sejttel és ők önállóan nem tudnak élni. A többsejtóű szervezeteknek a teste szervekből állnak.

 

Növények

növények az élőlények egyik nagy, több százezer fajt felölelő országa. A növények összessége a flóra. A növényekre általában jellemző a fotoszintézis.

Többféle csoportosítás rengetek faj.

vvv

Evolúciós ábra

 

Állatok

Ők a szervezetek között a legnépesebb csoport. Köztük is vannak egysejtű és többsejtű.

ddd

Gombák, baktériumok

 

 

Házi feladat írásban a füzetbe

146 oldal tudásellenőrzés 1, 2, 3, 4, 5, 6 feladat

151 oldal 1, 2, 3, 4, 5 feladat

156. oldal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feladat.

Berajzolni a fentebb található evolúciós ábrát.

2020. 04. 03.

Gyakorlati munka

Téma: A hőmérséklet, fény és nedvesség hatásának vizsgálása a mag csírázása

a 151-es oldalon található gyakorlati munkát kell otthon elvégeznetek. A leírtak alapján helyezzétek el a magokat a megadott helyekre. A leírtakat vezessétek be a füzetbe dátumozva. Kezdete legyen az a dátum amikor elkezdtétek a munkát és jegyezzétek fel a csírázás dátumait. A könnyebb kezelhetőség szempontjából számozzátok meg a poharakat az elhelyezéstől függően.

A táblázatot kitöltve küldjétek el a fenti elérhetőségekre fényképekkel együtt.

Az alábbi linkeken filmek találhatóak, amelyek a témához kapcsolódnak

https://www.youtube.com/watch?v=7fE3MZxXnLo

https://www.youtube.com/watch?v=HkZ8RoaLKyw

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI

https://www.youtube.com/watch?v=OT1jEkpocBA&list=PLKrTy25J3CexP-iWrP1ge3WsH19rgmIBD

https://www.youtube.com/watch?v=EHbTqMbHxwk

https://www.youtube.com/watch?v=_vkw7xeCEyM

https://www.youtube.com/watch?v=ix4wPx4wWQ4

https://www.youtube.com/watch?v=Xgsik9_LaAo&t=2197s

 

1 AB File-Kovács Erika

Kérem beírni a füzetbe a megfelelő dátummal a feladott anyagot és házi feladatot!

 

 Március 12.

Téma: Tizedes törtek összeadása, kivonása.                                                                                                 

33. pont 205-211. oldal.

Megtanulni: tizedes törteket úgy adunk össze vagy vonunk ki, mint természetes számokat. Úgy írjuk egymás alá a tizedes törteket, hogy vessző vessző alá kerüljön.

vcb

Elvégezzük az összeadást vagy kivonást és az eredményben is ugyanarra a helyre tesszük ki a tizedes vesszőt. A tizedes törtekre is érvényes a felcserélhetőségi és csoportosítási törvény, hogy tudjunk célszerűen számolni.

fgh

Március 16.
 Átismételni a szabályokat, elolvasni 33. pontot 205-211. oldal.
 Házi feladat: 892, 895 feladat.

 

 Március 17, 18.
Oldd meg az egyenleteket!

tyu

Számítsd ki!

fghfg

 Házi feladat: 882, 884, 893, 875.

Március 19.
 Téma: Törtek összehasonlítása
 31. pont 196-199 oldalig.
 Átírni a vastag betűs szabályokat és megtanulni!
 Szabály: Tizedes törteket úgy hasonlítunk össze, hogy összehasonlítjuk egyazon helyi értéken levő számjegyeket: egyeseket egyesekkel, tizedeket tizedekkel, századokat századokkal stb.

cgh

Házi feladat: 831, 833, 839.

 

Március 23.
Példák megoldása
: 810, 815, 817, 818.

 

 Március 24.
Példák megoldása:
829, 832, 838.

 

 Március 25.
Példák megoldása: 896, 897.

 

 Március 26.
Példák megoldása: 900, 887.

 

Március 30.- április 3.
Téma: Tizedes törtek kerekítése
Elolvasni: 32. pont 200 oldalon.
 Átírni a vastag betűs szabályokat, megoldani 851, 855, 853, 857!

 

Torna

A rendsze­resen végzett, közepes intenzitású testmozgás, jelentős részben az immun­rendszer kedvező mennyiségi és minőségi változásai miatt, egészségvédő hatással bír.

Az immunrendszer feladata

A kiegyensúlyozottan működő immunrendszer segítségével a szervezet képes felismerni egyes külső fertőzéseket és saját beteg sejtjeit is. Ezenkívül az immunrendszer számos, különböző funkciójú sejtje segítségével irányítja a gyulladásos és védekező funkciókat is. Ezt a bonyolult rendszert erősíti a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás is.

Testmozgás rendszeressége

 •  A napi fél óra mozgás sokkal hatásosabb, mint heti két-három alkalommal végzett edzőtermi torna vagy edzés.
 • Továbbá a kímélő torna, mozgás is hatásosabb hosszútávon, mint a heves, erőteljes edzés. Tulajdonképpen a rendszeresség a legfontosabb, nem az edzésmód hevessége.
 • Számotokra napi egy óra aktív mozgás ajánlott. (az egy óra lehet 2x30 perc)
 • Felnőttek számára az ajánlott testmozgás hetente 5 x 30 perc (a félóra lehet 2 x15 perc is). Ennek legalább fele legyen pulzusszámot emelő fizikai aktivitás.

Fontos figyelembe venni, hogy reggel soha ne végezzünk bemelegítés nélkül nehéz gyakorlatokat, hiszen a merev, alvásban megpihent izmoknak nem tesz jót a hirtelen igénybevétel.

Lehet, hogy nevetségesnek fog tűnni, de már az ágyban fekve elkezdhetjük az izmaink bemelegítését. Ehhez:

 • feküdjünk hanyatt. Először végezzünk néhány óvatos bokakörzést mindkét irányba, majd következzenek a térdek. Üljünk fel, majd csináljunk néhány óvatos fej-, váll- és karkörzést. Így már egy kissé bemelegített izmokkal kelhetünk ki az ágyból. Ezeket a gyakorlatokat minden reggel elvégezhetjük.

 Az ízületeink meg fogják hálálni a gondoskodást!

Bemelegítés

1.      Álljunk terpeszállásba, tegyük csípőre a kezünket! A fejünket óvatosan fordítsuk előbb jobbra-balra, majd előre-hátra! Minden irányban végezzük el a gyakorlatot 5-ször!

2.       Következhet a fejkörzés. Lassan, mindkét irányban végezzük el 2-szer!

3.       Tegyük a kezeinket a vállainkra, majd óvatosan körözzünk előre és hátra, 5-ször!

4.      Magas tartás, karkörzés előre és hátra 5-ször!

5.      Csípőretartás, törzshajlítás jobbra-balra, majd előre-hátra! Mindkét irányba 5-ször!

6.       Törzskörzés, mindkét irányban 4-szer végezzük!

7.      Törzshajlítás előbb a jobb lábunkhoz, aztán középre, majd a bal lábunkhoz, végül egyenesedjünk fel! Végezzük el mindkét irányban 4-szer a gyakorlatot!

8.       Terpeszállás, csípőretartás. Emeljük magasra előbb a jobb, aztán a bal térdünket! Mindkét lábbal 10-szer végezzük el!

9.       Kisterpesz állásban lassan guggoljunk le, majd egyenesedjünk ki! 10-et végezzünk belőle! A karjainkat tartsuk egyenesen a testünk előtt!

10.     Bokakörzés, csípőretartással! Mindkét lábbal 5-ször!

 A cél, hogy a testet felkészítsük a mindennapos mozgásra, amiből aztán néhány hét múlva átléphetünk egy haladóbb szintű gyakorlatsorra.

Ha minden nap ugyanakkor kelünk, ugyanúgy megcsináljuk a gyakorlatokat, nagyobb esély van arra, hogy beépül a szokásaink közé és egy idő után már hiányozna, ha nem így kezdődne a reggelünk.

Gyakorlatok

Karizom erősítése

Attól függően, hogy milyen edzettségi szinten vagyunk, elvégezhetjük a gyakorlatokat súllyal vagy anélkül. Ha nincs otthon súlyzókészletünk, akkor egy-egy félliteres, teleengedett vizespalack is megteszi.

A gyakorlatok nemcsak a karizmokat, de a mell- és hátizmokat is fejlesztik.

1.       Álljunk terpeszállásba, karjainkat kinyújtva szorosan zárjuk a testünk mellé. Hajlítsuk be a karjainkat és emeljük fel kezünket a vállunkig. Arra kell figyelni közben, hogy a felkarunkat mindig tartsuk a testünk mellett, hiszen ha a könyökünk elmozdul, akkor a gyakorlat nem éri el a célját!

Végezzünk 12-t belőle!

2.       Kiindulás: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket oldalsó középtartásba, majd vissza. Fontos, hogy végig vízszintesen maradjon a karunk, ne lógassuk le!

Végezzünk 12-t belőle!

3.      Kiinduló helyzet: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket magastartásba, majd vissza. Fontos, hogy tartsuk meg a kezünk között lévő távolságot, ne lógassuk a karunkat!

Végezzünk 12-t belőle!

Csináljunk: 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                  3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                  4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)                

Hasizom

1.       Kiindulás: terpeszállás, karok a test mellett szorosan. Nagyon lassan csúsztassuk végig a kezünket a lábukon, érintsük meg a térdünk külső oldalát, majd vissza a kiindulási helyzetbe. Fontos, hogy a testünk ne dőljön előre vagy hátra, tartsuk meg az egyenes helyzetben!

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

2.      Kiindulás: terpeszállás, kezek a jobb combon, összekulcsolva. Lassan emeljük a karjainkat a jobb combunkról a bal vállunk fölé, kicsit oldalra dőlve. Ha jól csináljuk, érezzük, ahogy az oldalsó hasizmunk megfeszül. Fontos, hogy lassan, odafigyelve csináljuk a gyakorlatot.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

3.       Kiindulás: terpeszállás, kezek összekulcsolva mellső középtartásban. Lassan csúsztassuk az összekulcsolt karjainkat jobb oldalsó tartásba, majd lassan vissza középre. Mindkét irányba ismételjük meg a gyakorlatot. Itt is a lassúságon és az egyenes tartáson van a hangsúly, figyeljünk rá oda.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

        3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

1.       Álljunk egy fal, polc, szekrény, stb. mellé. Támaszkodjunk rá a karjainkkal. A jobb lábunkat emeljük hátra egy nagyon picit fel a földről, ez lesz a kiindulási helyzet. Lassan lendítsük hátra a lábunkat, majd eresszük vissza a kiinduló helyzetbe. Akkor csináltuk jól, ha érezzük, hogy a nagy farizom megfeszül közben.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.      A kiindulási helyzet annyiban változik, hogy a lábunkat most jobb oldalra emeljük el a földtől egy picit. Innen lendítsük jobbra a lábainkat, majd eresszük vissza kiinduló helyzetbe.

Végezzünk el 12-t belőle!

Ha ezt a két gyakorlatot megcsináltuk, csak utána váltsunk át a bal lábunkra, ott is végezzük el ugyanebben az ismétlésszámban!

Láberősítés

 1.      Kiinduló helyzet: széles terpeszállás, kifelé néző lábfejekkel. Karok mellső középtartásban. Lassan guggoljunk le úgy, hogy a térdünk ne menjen a lábfejünk elé! Ezzel a gyakorlattal a combizmainkat erősítjük.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.       Kiinduló helyzet: terpeszállás, egyik kar csípőn, a másikkal kapaszkodhatunk a falba. Emelkedjünk lassan lábujjhegyre, majd ereszkedjünk vissza. Nagyon jó vádlierősítő gyakorlat!

Végezzünk el 12-t belőle!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                 3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

Nyújtás

A nyújtást sokan kötelező rossznak gondolják, pedig elengedhetetlen a sérülések és az izomhúzódások elkerülése érdekében. Soha ne hagyjuk ki! Inkább valamelyik gyakorlatot ne végezzük el, de a nyújtásra mindig hagyjunk elegendő időt!

Figyeljünk oda, hogy lassan végezzük ezeket a gyakorlatokat, ezzel is jelezve a testünknek, hogy végeztünk a tornával.

Mivel az egész testet átmozgattuk, ezért az egész testet meg is kell nyújtanunk utána.

1.       Kiinduló helyzet: terpeszállás. Fogjuk át a bal kezünkkel a jobb könyökünket és húzzuk óvatosan balra a jobb karunkat. Legyen teljesen kinyújtva, érezzük, hogy feszülnek, nyúlnak az izmaink. Végezzük mindkét irányba 3-szor.

2.       Óvatosan hajolgassunk előre, hátra és oldalirányba is, érezzük, hogy a hátizmaink dolgoznak. Csináljunk belőle 5-öt minden irányba.

3.        Emeljük hátra a jobb lábunkat úgy, hogy a lábfejünk érjen a fenekünkhöz. Figyeljünk arra, hogy közben a két térdünk és a combunk összeérjen, csak akkor hatásos a gyakorlat. Ismételjük meg a másik lábunkon is.

4.      Emeljük a jobb lábunkat szorosan a mellkasunkhoz, öleljük át a karunkkal. Érezzük, hogy megfeszülnek a comb és a fenék izmai.

5.      Álljunk széles terpeszállásba. Óvatosan ereszkedjünk guggolóhelyzetbe, a kezeinkkel támaszkodjunk meg a térdeinken. Tartsuk meg néhány másodpercig, majd lassan emelkedjünk fel állásba.

6.      Vegyünk néhány mély levegőt, próbáljuk közben az egész tüdőnk felületét használni!

 

Hiszek abban, hogy az ember számára a legfontosabb egészségének megőrzése. Éppen ezért a fent leírt gyakorlatokat irányadónak szántam. A legfontosabb azonban, hogy a mozgás rendszeres részét képezze életeteknek. 

1 AB Német nyelv, Ködöböcz Györgyi (  gyorgyikodobocz@gmail.com-)

I. Landschaften- Stunde 47

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat a szavaslapról beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch(tankönyv) Üb. 1 S.106 -füzetbe beirni

                                     Üb 4 S.107 leforditani szóban és megtanulni a szöveget “Die Natur “

                                     Üb 5 S.108 -beirni a füzetbe a főnevek egyes számát

Arbeitsheft(munkafüzet) Üb.1,3,5,6 S.73-74

II.Waldtiere-Stunde 48

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakata szavaslapról beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch(tankönyv) Üb 1 S.109  beirni a füzetbe az állatok egyes és többes számát

                                      Üb 3 S.110

Arbeitsheft(munkafüzet) Üb 1,2,3 S.75

                                               Üb 5 S.76

III.Wildtiere-Stunde 49

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat a szavaslapról beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch(tankönyv) Üb 1 S.111-szóban

                                     Üb 2 S.111- írásban a Muster(példa) szerint

                                     Üb 3 S.112- írásban a példa szerint

Arbeitsheft(munkafüzet) Üb 1,2,3 S.77

 

1B Ukrán nyelv, Kuhár Alexandra

Старий (коричневий) підручник: повторити розділ фонетика, це параграфи 35-42. Щодо нових тем - хай опрацюють параграфи 45 - ВПРАВА 307 письмово, вставити потрібну букву; параграф 46, ВПРАВА 310, сторінка 152 (вставити букви); параграф 50, ВПРАВА 330, сторінка 160 (поставити букву "у" чи "в" в залежності від чергування). Тепер за НОВИМ підручником (білий, з прапорами) параграф номер 37, ВПРАВА 339 (виконати пункт перший і пункт другий, тобто правильно написати слова, вставляючи букви, та записати ці слова транскрипцією), сторінка 169;

 

1 B Ukrán nyelv, Szabó Vitalina

Новий підручник сторінка 146 правило про склад переписати у зошит(146 oldal új könyv szabályt ami kijelölve van átírni a füzetbe)вправа 289письмово переписати у зошит(átírni a füzetbe)вправа 292письмово)стор150-переписати слова у словник.

 

2 AB osztály

Magyar nyelv, Hnatik-Riskó Márta

Kedves Gyerekek!

Két hét alatt 6 óránknak kell lenni összesen. Mindig az órarend szerinti dátumra írjátok be az alábbi 6 témát, március 23-val kezdve!

MNY_1

Írjátok be a füzetbe az alábbiakat:

A névmások

A névmás helyettesítő szófaj.

Azokat a szavakat, amelyekkel főnevet, melléknevet, számnevet helyettesítünk, névmásoknak nevezzük.

A névmásokat következőképpen csoportosítjuk:

I. Csak főneveket helyettesítő névmások:

1. személyes névmás: én, te, ő, mi, ti, ők

2. birtokos névmás: enyém, tied, övé, enyéim, tieid, övéi stb.

3. visszaható névmás: magam, magad, maga stb.

4. kölcsönös névmás: egymás

 

II. Főnevet, melléknevet és számnevet helyettesítő névmások:

1. mutató névmás: ez, az, ugyanez, ugyanaz, emez, amaz ilyen, olyan, ugyanilyen, amolyan, ennyi, annyi, ugyanannyi stb.

2. kérdő névmás: ki, mi, milyen, miféle, melyik, mekkora, hány, mennyi stb.

3. vonatkozó névmás: aki, ami, amely, amilyen, ahány stb.

4. határozatlan névmás: valaki, valami, valamilyen, néhány stb.

5. általános névmás: mindenki, senki, akárki, bármilyen, semennyi stb.

+ 186. feladat, 151. oldal – beírni a füzetbe.

Hogy érdekesebb legyen, itt egy kép is erről:

fff

 

Ezen a linken van egy kisfilm a névmásokról: https://www.youtube.com/watch?v=6jtytJ91Pt4

Itt pedig egy hangulatos prezi: https://prezi.com/uxrlcuxoxgpw/nevmasok/

Ezeket csak meg kell nézni kedvcsinálónak. J

 

MNY_2

Írjátok be a füzetbe az alábbiakat:

A személyes névmások

A személyes névmás olyan névmás, amely a három nyelvtani személy valamelyikén keresztül embereket, állatokat vagy dolgokat jelöl. Csak a szövegkörnyezetből derül ki, hogy melyik személy helyett állnak.

A személyes névmások: én, te, ő, mi, ti, ők.

Beszélgetés során, ha a beszédtársunkkal nem tegeződünk, akkor a 2. személyű (te, ti) névmás helyett az ön, önök, maga, maguk 3. személyű udvariassági névmásokat használjuk.

Olvassátok el a tk. 152. oldalán kezdődő A MAGÁZÁS, ÖNÖZÉS, TEGEZÉS c. olvasmányt.

+ Írjátok be a füzetbe a 190. feladatot a 156. oldalról.

 

MNY_3

Írjátok be a füzetbe az alábbiakat:

A személyes névmások kapcsolata a ragokkal és névutókkal

A személyes névmások nem maguk veszik fel a ragokat és nem utánuk állnak a névutók, hanem a ragokat és a névutókat személyragozzuk.

Ezután rajzoljátok be a füzetbe az alábbi táblázatot és értelemszerűen töltsétek ki!

 

dd

 

MNY_4

Olvassátok el az összes magyarázatot a birtokos névmásról a tankönyvből! (157–160. oldal)

Írjátok be a füzetbe az alábbiakat:

A birtokos névmás

Birtokos = valaki/valami akinek/aminek van valamilyen tulajdona, tartozéka, hozzátartozója.

Birtok = tulajdon, tartozék, hozzátartozó.

Pl.: a Miklós barátja, a könyv lapjai – birtokos: Miklós, könyv; birtok – barát, lapok

A birtokos névmás a birtokos neve helyett áll. Kifejezi a birtokos személyét, számát és utal a birtok számára. A mondatban raggal (enyémben) vagy anélkül (övék) fordul elő.

Ezután keressétek meg és rajzoljátok be a füzetbe a 3 táblázatot a 159–160. oldalról!

 

MNY_5

Olvassátok el az összes magyarázatot a visszaható névmásról a tankönyvből! (162–163. oldal)

Írjátok be a füzetbe az alábbiakat:

A visszaható névmás

A visszaható névmást akkor használjuk, ha valakinek vagy valaminek a cselekvése önmagára hat, vagy ha a cselekvőt hangsúlyozni kívánjuk.

A visszaható névmás alapalakjai: magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk.

A visszaható névmásokat kétféleképpen lehet nyomatékosítani:

 1. én magam, te magad, ő maga, mi magunk, ti magatok, ők maguk;
 2. önmagam, önmagad, önmaga, önmagunk, önmagatok, önmaguk.

Minden alakjukat lehet ragozni: magamat, magaddal, magának, őt magát, önmagunkról stb.

Gyakorlati feladat:

Gyűjtsetek 12 közmondást vagy irodalmi művekből vett idézetet, amelyekben van visszaható névmás (akár ragozott alakban is lehet)! Írjátok be őket a füzetbe, húzzátok alá a visszaható névmásokat!

 

MNY_6

Olvassátok el a magyarázatot a kölcsönös névmásról a tankönyvből! (164–165. oldal)

Írjátok be a füzetbe az alábbiakat:

A kölcsönös névmás

A kölcsönös névmás két személy egymásra irányuló cselekvését vagy egymással való kapcsolatát fejezi ki. A kölcsönös névmásnak csak egy alakja van: egymás.

Ehhez sokféle rag és névutó kapcsolódhat, például: egymást, egymásért, egymáshoz, egymásnak, egymással, egymás után, egymás mellett, egymás nélkül stb.

A kölcsönös névmás olykor tárgyakhoz, fogalmakhoz is kapcsolódhat. Pl.: Épületek sorakoznak egymás mellett.

Gyakorlati feladat:

Írjatok egy-egy mondatot a vastag betűvel kiemelt példákkal!

 

Magyar irodalom, Hnatik-Riskó Márta

Sajnos most egyedül, otthon kell feldolgoznotok néhány témát, de kérem, mind legyetek öntudatosak, és teljesítsétek lelkiismeretesen a feladatokat!

Feltöltöm a tankönyv elektronikus változatát, használjátok, az oldalszámok mindig arra vonatkoznak.

 Az órarend szerinti dátumok köré csoportosítom a tennivalókat.

Osszátok be úgy az időtöket, hogy mindenre érkezzetek! Közben persze pihenjetek is, és nagyon vigyázzon mindenki az egészségére!

Március 23.

Beírni a füzetbe: Arany János élete és munkássága

Olvassátok el a tankönyv 63–64. oldalán található anyagot! Nézzétek meg a ppt-t ezen a linken: https://www.slideserve.com/kedem/arany-j-nos-1817-1882

A neten is kereshettek más érdekességeket, ha beütitek a keresőbe az Arany János élete szavakat, sok anyagot találhattok. Némelyikben vannak hibák, ezért főleg a tankönyv anyagát vegyétek alapul.

ÍRJATOK rövid jegyzetet a füzetbe Arany életrajzából és munkásságából! Lehet vázlat formájában is. Tanuljátok meg a jegyzet lényegét!

Március 27.

Beírni a füzetbe: A Toldi megírásának története

A tankönyv (tk.) 65. oldaláról a következő alpontokat jegyzeteljétek be:

A Toldi megírásának körülményei, Forrásai, Műfaja, A történelmi kor.

Tanuljátok meg a jegyzetet!

Március 30.

Beírni a füzetbe: Az ének, a mottó, az előhang

Másoljátok be a meghatározásokat a tk. 68–69. oldaláról.

Ezután olvassátok el a tk. 68. oldalán az Előhang alatt található szómagyarázatot! Utána olvassátok el az Előhangot. Ha vannak olyan szavak, amelyeket nem érttek és nincsenek a szómagyarázatban, a Google vagy értelmező szótár segítségével keressétek meg, vagy kérjetek segítséget tőlem (írjatok Fb-on, messengeren, e-mailen (mrisko65@gmail.com) vagy hívjatok fel +380506715921).

Tanuljátok meg emlékezetből az Előhangot!

Április 3.

Beírni a füzetbe: A Toldi szerkezete és főszereplői

A tankönyv 65–66. oldalán keressétek meg a Szerkezete és a Szereplők alpontokat és azokat jegyzeteljétek be, tanuljátok meg!

Ezután már remélhetőleg találkozunk. Ha meghosszabbítanák esetleg a karantént, küldöm a további feladatokat.

A fentieken kívül ismételjétek át többször is a versrészleteket a Petőfi- és az Arany-versből, amiket korábban megtanultatok, nehogy elfelejtsétek. Ezenkívül olvassátok el a Tom Sawyer kalandjait!

 

Ukrán nyelv, Onoprijenkó Viktória

Прочитати і перекласти тексти. Дати відповіді на запитання.

Мої батьки

Головою нашої сім’ї є тато. Він повної статури, середнього зросту. Його звуть Олексій. У нього зелені очі й коротке темно-каштанове волосся. Батькові сорок п’ять років. Він працює програмістом в міжнародній компанії. Я теж хочу стати програмістом у майбутньому. Щоб наблизити мене до цієї мети, тато допомагає мені освоїти ази написання коду. Крім того, він вільно володіє англійською і завжди допомагає мені виконувати домашню роботу з англійської мови. Мій батько — найрозумніший в нашій родині. Я хочу бути на нього схожим.

Моя мама красива й струнка. Її звуть Ліна. У неї довге каштанове волосся та сірі очі. За професією вона є економістом, але зараз домогосподарка. Вона захоплюється фітнесом і читанням. Крім того, чудово грає на фортепіано. Мамі тридцять сім років, вона на вісім років молодша за тата. Моя мама — дуже добра й терпляча. Вона завжди цікавиться моїми справами в школі, ходить на батьківські збори. Мама стежить за моєю успішністю у навчанні, перевіряє уроки й пояснює не зрозумілий мені шкільний матеріал.

Мої дідусь і бабуся

Мій дідусь високого зросту. Його звуть Іван. У нього довге волосся, чорна борода з сивиною, сірі вуса та великий ніс. Дідусеві сімдесят років. Він поет та є членом Спілки письменників нашої країни. Крім того, займається бізнесом. Дідусь — дуже шанована людина в нашому місті. Його вірші ми навіть проходили в школі, коли вивчали поетів рідного краю. Дідусь любить їздити на дачу. Там він працює в саду та на городі. Влітку й восени у нас завжди багато овочів і фруктів.

Найстаршою в нашій родині є бабуся. Її звуть Емілія. Їй сімдесят два роки, але виглядає вона набагато молодше. Моя бабуся готує їжу в нашій родині та допомагає мамі вести домашнє господарство. Наприклад, вона робить на зиму заготовлення овочів і фруктів, які вирощує на дачі дідусь. Моя бабуся дуже турботлива й мудра. Батьки завжди прислухаються до її порад. У бабусі є хобі — рукоділля. Вона вишиває хрестиком картини й в’яже спицями теплі речі. Ще бабуся любить дивитися телевізор і завжди цікавиться політичними новинами.

 

Мій брат

В мене також є братик. Він дуже схожий на мене. Його звуть Назар. У нас з братом коротке каштанове волосся й зелені очі. Але Назарчик молодший за мене, йому шість років. У Назара дуже довгі, густі й темні вії. Він дуже веселий і спритний. Я проводжу більшу частину свого вільного від школи часу з ним. Попри чотирирічну різницю у віці, Назар — мій найкращий друг. Нам подобається разом дивитися по телевізору мультфільми, грати в комп’ютерні ігри. Ще я навчив брата грати в шахи. Назар вже ходить в школу. Він вчиться в першому класі, а я — в п’ятому. Ми з братом вчимося на відмінно. Назар дуже кмітливий та допитливий для свого віку.

Я дуже люблю свою сім’ю. Мені подобається, коли ми всі разом збираємося за загальним столом. Так буває у вихідні та свята.

Я впевнений, що моя сім’я — найкраща в світі.

 1. Скільки чоловік у вашій родині?
 2. Як звати батька і маму?
 3. Скільки їм років?
 4. Де і ким вони працюють?
 5. Коротко опишіть їх.
 6. Де живуть твої бабуся і дідусь?
 7. Як ти їм допомагаєш?
 8. Чи є у тебе брат або сестра? Як їх звати?
 9. Якого кодьору очі у брата чи сестри?
 10. Скільки йому чи їй років?
 11. Чим ви займаєтеся у вільний час?
 12. На кого з членів родини ти більше схожий (схожа)?
 13. Намалюйте «родинне дерево».

 

ff

 

jj

 

       Наш клас

Я навчаюся в 2-А класі. Він знаходиться на першому поверсі школи. Там вчаться    ......учні .
Наш клас розташований
у кінці коридору. Він дуже просторий. Там уміщується тринадцять парт і стільців та учительський стіл зі стільцем. За партами висока шафа та вашалка. На поличках можна побачити наочний матеріал. Учителька завжди прагне, щоб ми зрозуміли тему уроку. А ще два великі вікна й люстри на стелі роблять його  завжди світлим.  На стіні газета розповідає про наші досягнення, виступи, концерти. Ми не тільки вчимося, а й активно пізнаємо довкілля.

Також на стінах цікаві стенди про видатних земляків, національні символи та традиції. Мені подобається наш клас.

 1. Якого кольору стіни у вашому класі?
 2. Де розташований стіл учителя?
 3. Скільки парт і стільців є у класі?
 4. Чи є квіти у класі? Де вони знаходяться.
 5. Скільки вікон у класі?
 6. Як звати вашого класного керівника?

 

ff

 

Моя кімната (опис)

Моя кімната невелика, але дуже затишна. Мені дуже приємно і зручно тут, бо є все, що мені необхідно. Кімната квадратної форми, дуже світла, тому що велике вікно виходить на південь.

Перед вікном стоїть тасьмовий стіл з настільною лампою, поряд з нею — підставка для ручок і олівців. У шухлядах столу я зберігаю зошити та інші шкільні речі. Біля столу — стілець, на якому я сиджу, коли роблю домашнє завдання.

Коло правої стіни поряд зі столом — книжкові полиці з моїми улюбленими книжками і шкільними підручниками. Далі — шафа для одягу.

З іншого боку вікна розташований мій спортивний куточок — шведська стінка, поперечина, на якій можна підтягуватися, щоб тренувати руки, а також шкіряна боксерська "груша". Тут я роблю ранкову зарядку.

Біля цієї ж стіни стоїть моє ліжко, точніше, розкладений диван. Коли до мене приходять друзі, його можна скласти, щоб зручно було сидіти. На стіні над диваном висить невеличкий килим. Постільна білизна зберігається в комоді, що стоїть у кутку. На комоді сидять мої пухнасті м'які друзі: ведмедик, заєць та собака з одним вухом. На стіні над комодом — кілька моїх малюнків.

На підлозі лежить килим сіро-зеленого кольору. Шпалери на стінах кімнати світло-зелені, меблі зі світлого дерева. Ось такий у мене в кімнаті інтер'єр.

 1. Якого кольору стіни у твоїй кімнаті?
 2. Де знаходиться письмовий стіл?
 3. Скільки вікон є у кімнаті, куди вони дивляться?
 4. Які меблі є у твоїй кімнаті?
 5. Скільки часу ти проводиш у кімнаті?
 6. Чим саме ти займаєшся у своїй кімнаті?

 

dd

 

gg

 

 

Német nyelv, Csatári Edit (A munkafüzeti feladatok a nyomtatott lapokról vannak.)

1. óra

Tanuld meg a szavakat!

Welche Sportart gefällt dir? – Melyik sportág tetszik neked?

e Sportart, -en - sportág

r Weitsprung - távolugrás

 s Laufen - futás

 s Werfen – dobás, hajítás

 s Boxen – ökölvívás

Was machen wir am liebsten? – Mit csinálunk legszívesebben?

s Skateboard, -s - gördeszka

r Drachen - sárkány

 einen Drachen steigen lassen – sárkány eregetni

s Modellflugzeug,-e - repülőgépmodell

segeln,i/h gesegelt - vitorlázni

surfen,i/h gesurft – szörfözni

1. Welches Verb — «spielen», «machen» oder keins — passt zu den Wörtern? Teile die Wörter in drei Gruppen. (Melyik ige illik a szavakhoz? Van olyan szó is, amelyikhez egyik sem illik.)Írd le a füzetbe.

Volleyball, Tennis, Turnen, Gymnastik, Eishockey, Laufen, Radfahren, Schwimmen, Fußball, Tischtennis, Segeln, Handball, Karate, Basketball, Wandern

spielen: Volleyball, …..

machen: …..

-------: ………

2. Tanuld meg a „gern” határozószó fokozását:

gern (szívesen)         lieber (szívesebben)             am liebsten (legszívesebben)

Oldd meg a munkafüzet 5. oldalán található 1. feladatot a példa alapján.

3. Munkafüzet 2. feladat , 6. old.

4. Wie kann man seine Freizeit im Sommer und im Winter verbringen? Ordne die Wörter aus dem Kasten richtig zu.(Hogyan lehet eltölteni a szabadidőt télen és nyáron. oldd meg a példa alapján . Írd le a füzetbe.)

 Skateboard fahren, ans Meer fahren, Ski fahren, Schlittschuh fahren, in einem Fluss baden, einen Drachen steigen lassen, Schlitten fahren, segeln, surfen, in einem See schwimmen, wandern, Modellflugzeuge steigen lassen, Basketball spielen

 Im Sommer kann man…

Im Winter kann man…

5. Üb. 1. S.6 AH

6.Üb.2. S.7 AH

7.  Lies den Brief von Sophie .

 Liebe Katja,

ich danke dir für deinen Brief. Du bittest mich über Interessen meiner Mitschüler zu erzählen. Das mache ich gern. Viele in meiner Klasse treiben Sport. Du weißt, München liegt nicht weit von den Alpen. Das ist ein großes Gebirge. Viele Menschen fahren in den Urlaub in die Alpen. Im Winter fahren einige in den Bergen Ski. Im Eisstadion laufen einige Kinder Schlittschuh. Und im Sommer fahren viele ans Wasser. Die Kinder in der Stadt gehen ins Schwimmbad, auf dem Land baden sie in einem See, Teich oder Fluss. Manche fahren mit den Eltern ans Meer, sie schwimmen dort, surfen und segeln. In der Freizeit fahren viele Kinder Rad oder wandern mit den Eltern. Manche lassen ihre Drachen steigen. Andere fahren Skateboard, spielen Tischtennis, Volleyball oder Basketball. Welchen Sport machen deine Mitschüler gern?

Schreibe mir bald.

 Viele Grüße

Deine Sophie

8. Üb.4. S.7. AH

 

2. óra

Tanuld meg a szavakat!

Sportarten und Ausrüstung – Sportágak és felszerelés

e Ausrüstung,-en - felszerelés

 rudern, h. gerudert - evezni

s Ruder - evező

e Inlineskates (Pl .) – egysoros görkorcsolya

e Badehose,-n - fürdőnadrág

 s Netz, -e - háló

r Eisschnelllauf – gyorskorcsolya

Sportwettkämpfe – Sportversenyek

r Wettkampf,Wettkämpfe - verseny

 r Kampfsport - küzdősport

 r Ballsport - labdasport

 s Snowboarden - hódeszkázás

 e Mannschaft,-en - csapat

 r Sportverein,-e - sportegyesület

 ausüben, h. ausgeübt – űz, gyakorol (sportrot)

1. Lies die Wörter.

die Badehose                        das Ruder                                      das Pferd

das Boot                                das Netz                                        das Surfbrett

die Skier                                die Schlittschuhe                         die Inlineskates

der Schläger                         der Schlitten                                 die Boxhandschuhe

2. Welche Ausrüstung braucht man zu diesen Sportarten.(Milyen felszerelésre van szükség a következő sportágakhoz? Írd le a füzetbe.)

Für Eisschnelllauf braucht man Schlittschuhe.

Zum Skaten braucht man…

Zum Schwimmen braucht man…

Zum Rudern braucht man…  

Zum Boxen braucht man…

Zum Surfen braucht man…

Zum Rodeln braucht man…

 Zum Reiten braucht man…

Zum Skifahren braucht man…

3. Über welche Sportarten erzählen diese Kurztexte? Lies  und schreib ins Heft.

1) Dieses Spiel kann man in einer Halle oder draußen spielen. Man braucht ein Feld, ein Netz, einen Ball. Auf dem Feld sind zwei oder vier Spieler. Jeder Spieler hat einen Schläger.

2) Diesen Sport kann man nur im Winter treiben. Man braucht Schnee und Schlitten.

3) In dieser Sportart ist nicht nur der Mensch wichtig, sondern auch ein Tier, denn sie arbeiten zusammen. Der Mensch sitzt auf dem Tier. Das Tier muss schnell sein.

4. Üb. 1,2. S. 7. AH

5. Wo übt man diese Sportarten aus? Ordne die Aktivitäten richtig zu. (Hol űzik ezeket a sportágakat? Írd le a füzetbe.)

auf dem Boden/auf der Erde, zu Wasser, in der Luft, in den Bergen Schlitten fahren, schwimmen, laufen, segeln, boxen, joggen, fliegen, reiten, surfen, Schlittschuh laufen, rodeln, Ski springen, Rad fahren, rudern, skaten, hochspringen, snowboarden, Ballon fahren

 Auf dem Boden/auf der Erde fährt man Schlitten, …

6. Lies den Text.

Liebe Katja,

ich danke dir für deine Antwort. Ich sehe, deine Klasse treibt in der Freizeit gern Sport. Unsere Klasse ist auch sportlich. Viele gehen in verschiedene Sportvereine und -clubs.

Die meisten Jungen in unserer Klasse spielen Fußball. Das ist vielleicht in der ganzen Welt so. Aber auch andere Ballsportarten sind beliebt wie Basketball, Volleyball, Tennis. Unsere Mädchen sind natürlich dabei. Sie machen auch ganz gern Aerobic oder Step-Aero bic, das ist den Jungen fremd. Schwimmen gehört auch zu den beliebtesten Sportarten bei uns.

 Das ganze Jahr führt man bei uns in der Schule verschiedene Sportwettkämpfe durch. Fast die ganze Schule kommt dann ins Stadion, auf den Sportplatz oder in die Sporthalle. Jede Mannschaft hat ihre Fans, sie unterstützen die Sportler.

 Finden in deiner Schule auch Sportwettbewerbe statt? Machst du mit?

 Ich warte auf deine Antwort.

Viele liebe Grüße

 Deine Sophie

7. Üb. 2,3 S. 8. AH(Sportwettkӓmpfe)

 

3. óra

Beliebte Sportarten – Kedvelt sportágak

s Ergebnis,-se -  eredmény

 auf dem  Platz - helyen

 an der Stelle - helyen

r Kraftsport - teljesítménysport

beliebt – kedvelt

Tanuld meg a szavakat!

1. Was meinst du: Welche Sportarten sind in Deutschland beliebt?( Mit gondolsz: milyen sportágak népszerűek Németországban?) Írd le a füzetbe.

 Ich glaube, in Deutschland ist/sind … beliebt.

2. Lies die Statistik und vergleiche mit deiner Meinung.

a) Beliebteste Sportarten in Deutschland

Radfahren 39%

 Fitness/Gymnastik 32%

 Wandern 25%

 Schwimmen 25%

 Laufen 22%

Tennis, Tischtennis, Badminton 7%

Fußball 7%

 Kraftsport 6%

 Andere Ballsportarten 4%

Tanzen 3%

b) Ergӓnze die Sӓtze .Schreibe si in dein Heft.(Egészítsd ki a mondatokat. Írd le őket a füzetedbe.)

Die beliebteste Sportart in Deutschland ist…

An der zweiten Stelle ist … mit … Prozent.

Den dritten Platz hat … mit … Prozent.

Auf dem vierten Platz steht…

Diese Sportart mögen … Prozent der Menschen.

 Die fünfte Position hat … mit … Prozent.

3. Lies die E-Mail von Sophie .(Olvasd el Sophie levelét .)

Hallo Katja,

ich danke dir für deine Mail. Du fragst, welche Sportarten ich mag. Ich schwimme und spiele gern Volleyball. Zweimal in der Woche gehe ich zum Volleyballtraining und am Wochenende gehe ich mit meinen Eltern ins Schwimmbad. In der Klasse haben wir vor Kurzem eine Umfrage gemacht. Die beliebteste Sportart ist bei uns Schwimmen. Den zweiten Platz hat Fußball, den dritten Radfahren. Auf der vierten Position steht Gymnastik. An der fünften Stelle ist Laufen.

Und welchen Sport magst du? Welche Sportarten sind in deiner Klasse beliebt?

Liebe Grüße

Sophie

4. Schreib Sophie einen Antwortbrief. (Válaszolj Sophie levelére.)

Üb.2 S. 9. AH.

 

Angol nyelv, Gorzov Kamilla (gorzovkamilla@gmail.com)

2020.03.12-2020.04.02

Topic: Are you hungry? Page 40-41 SB tankönyv

Countable and Uncountable nouns (Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek)

 • Countable nouns can be singular or plural. (a megszámlálható főnevek lehetnek egyes számban és többes számban). A megszámlálható főneveket meg tudjuk darabra számolni és eléjük tehetjük az a/an határozatlan névelőket, amelyek jelentése egy.

E.g.                 a strawberry – singular (egy szem eper)

                        strawberries – plural (eprek)

 • Uncountable nouns only have singular form. (a megszámlálhatatlan főneveknek csak egyes számú alakjuk van). A megszámlálhatatlan főneveket nem tudjuk megszámolni darabra és nem használhatjuk előttük az a/an határozatlan névelőket.

E.g.                 pasta (tészta)

                        cheese (sajt)

                        bread (kenyér)

ff

We use a/an with singular countable nouns. (Az a/an-t használjuk az egyes számú megszámlálható főnevekkel.)

e.g.      I have got an apple.

There is a pineapple on the table.

We use some with plural nouns. ( A többes számú főneveknél some-ot használunk, aminek jelentése néhány)

e.g.      There are some sandwiches in the fridge. (Van néhány szendvics a hűtőben.)

We use the with singular and plural nouns. ( A the-t használhatjuk egyes számú és többes számú főnevekkel is.)

We often use the indefinite article when we mention something for the first time and the definite article when we mention it again. (Gyakran használjuk a határozatlan a/an névelőket mikor először említünk valamit, és a határozott the névelőt, amikor újra utalunk rá.)

e.g.                  We’ve got some olives and a melon. The melon is on the table, the olives are in the fridge.

(Van egy néhány olibavogyónk és egy citromunk. A citrom az asztalon van, az olivák pedig a hűtőben.)

 

HOMEWORK: Ex 9. p. 41 SB tankönyv (pótoljátok be a párbeszédbe az a/an, the és some névelőket)

E. 1,2, p. 42 WB munkafüzet

 

Topic: There is/ there are Page 42 SB tankönyv

There is – (ott) van

There are  - (ott) vannak

Egyes szám esetén a there is, többes szám esetén a there are szerkezetet használjuk, ha szeretnénk kifejezni, hogy valami van valahol, azaz valami létezik.

e.g.      There is a glass on the table. - Van egy pohár az asztalon.

There are some tomatoes on the table. – Van egy néhány paradicsom az asztalon

ss

HOMEWORK:
EX. 4 p. 42 SB
tankönyv (az első feladatban lévő kép alapján egészítsd ki a mondatokat there’s, there are, vagy there isn’t , there aren’t –tel, az alapján hogy mit látsz a képen és mit nem.)

Ex. 1 p. 43 WB munkafüzet

 

Topic: Some and any Page 42 SB tankönyv

We use some and any with plural countable nouns and uncountable (singular) nouns.

A some-ot használhatjuk többes számú főnevekkel, amikor a jelentése néhány lesz, és használhatjuk nem megszámlálható (egyes számú) főnevekkel, amikor a some jelentése valamennyi.

!A some-ot kijelentő mondatokban használjuk!

We’ve got some tomatoes and some bread. (Van egy néhány paradicsomunk és valamennyi kenyerünk.)

tomatoes – countable (megszámlálható)

bread – uncountable (megszámlálhatatlan)

!Az any –t tagadó és kérdő mondatokban használjuk!

!Nézzünk egy példát!

Affirmative: There is some milk in the fridge. - Van (valamennyi) tej a hűtőben.

Negative: There isn’t any milk in the fridge.  - Nincs tej a hűtőben.

Interrogative: Is there any milk in the fridge? – Van tej a hűtőben?

HOMEWORK: Ex. 6 p. 42 SB tankönyv (pótold be a mondatokba a some-ot és az any-t)

Ex. 7 p. 42 SB tankönyv (pótold be a szövegbe a megadott szavakat)

 

Topic: There is/ there are; some and any Page 42 SB tankönyv

HOMEWORK: Ex. 2, 3, 4, 5 p. 43 WB munkafüzet

 

Topic: What a waste! (Micsoda pazarlás!) Page 43 SB tankönyv

HOMEWORK: Read, translate and complete the text in ex. 2 p. 43 SB. (Olvasd el, fordítsd le és egészítsd ki a második feladatban lévő rövid szöveget!)

 

Topic: What a waste! (Micsoda pazarlás!) Page 43 SB tankönyv

Unstressed words (hangsúlytalan szavak)

We usually stress the important content words in sentences ( e.g. nouns, names, main verbs, adjectives, question words).

Általában a fontos, tartalmas szavakat hangsúlyozzuk a mondatokban, mint például főneveket, tulajdon neveket, fő igéket, mellékneveket, kérdő szavakat.

Tom is in the kitchen.

Where is the knife?

Less important functional words are often unstressed (e.g. prepositions, modal verbs, articles, conjunctions, the verb be, pronouns, possessive adjectives.)

A kevésbé fontos szavak hangsúlytalanok maradnak, mint például az elöljárószavak, modális igék, névelők, kötőszavak, a ’be’ létige, névmások, birtokos melléknevek).

HOMEWORK: Ex. 1,2,3,4,5 p. 44 WB

Hanganyag a 2,3,4 –es feladatokhoz itt található meg: https://elt.oup.com/student/solutions/elementary3rdedition/audio?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle        Keressétek: Track 1-24, Track 1-25, Track 1-26

 

Angol nyelv, Gál Vivien

2A – 2019. 03.12. (Thursday, the twelfth of March)

2B – 2019.03.12. (Thursday, the twelfth of March)

Topic: Are you hungry? Page 40-41 SB tankönyv

Countable and Uncountable nouns (Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek)

 • Countable nouns can be singular or plural. (a megszámlálható főnevek lehetnek egyes számban és többes számban). A megszámlálható főneveket meg tudjuk darabra számolni és eléjük tehetjük az a/an határozatlan névelőket, amelyek jelentése egy.

E.g.                 a strawberry – singular (egy szem eper)

                        strawberries – plural (eprek)

 • Uncountable nouns only have singular form. (a megszámlálhatatlan főneveknek csak egyes számú alakjuk van). A megszámlálhatatlan főneveket nem tudjuk megszámolni darabra és nem használhatjuk előttük az a/an határozatlan névelőket.

E.g.                 pasta (tészta)

                        cheese (sajt)

                        bread (kenyér)

ff

HOMEWORK: Learn the words, memorize which of them are countable and are uncountable in Ex. 2 p. 40. (tanuljátok meg a második feladatban lévő szavakat, jegyezzétek meg melyik főnevek megszámlálhatóak  és melyikek megszámlálhatatlanok (már mindet lefordítottuk a wordlistben!))

 

2A – 2019.03.16. (Monday, the sixteenth of March)

2B – 2019.03.17. (Tuesday, the seventeenth of March)

Topic: Articles (névelők) Page 41 SB tankönyv

Indefinite article (határozatlan névelő): a/an (jelentése: egy)

Definite article (határozott névelő): the (jelentése: a/az)

We use a/an with singular countable nouns. (Az a/an-t használjuk az egyes számú megszámlálható főnevekkel.)

e.g.      I have got an apple.

There is a pineapple on the table.

We use some with plural nouns. ( A többes számú főneveknél some-ot használunk, aminek jelentése néhány)

e.g.      There are some sandwiches in the fridge. (Van néhány szendvics a hűtőben.)

We use the with singular and plural nouns. ( A the-t használhatjuk egyes számú és többes számú főnevekkel is.)

We often use the indefinite article when we mention something for the first time and the definite article when we mention it again. (Gyakran használjuk a határozatlan a/an névelőket mikor először említünk valamit, és a határozott the névelőt, amikor újra utalunk rá.)

e.g.                  We’ve got some olives and a melon. The melon is on the table, the olives are in the fridge.

(Van egy néhány olibavogyónk és egy citromunk. A citrom az asztalon van, az olivák pedig a hűtőben.)

HOMEWORK: Ex 9. p. 41 SB tankönyv (pótoljátok be a párbeszédbe az a/an, the és some névelőket)

E. 1,2, p. 42 WB munkafüzet

 

2A – 2019.03.18. (Wednesday, the eighteenth of March)

2B – 2019.03.18. (Wednesday, the eighteenth of March)

Topic: There is/ there are Page 42 SB tankönyv

There is – (ott) van

There are  - (ott) vannak

Egyes szám esetén a there is, többes szám esetén a there are szerkezetet használjuk, ha szeretnénk kifejezni, hogy valami van valahol, azaz valami létezik.

e.g.      There is a glass on the table. - Van egy pohár az asztalon.

There are some tomatoes on the table. – Van egy néhány paradicsom az asztalon

ff

HOMEWORK:
EX. 4 p. 42 SB
tankönyv (az első feladatban lévő kép alapján egészítsd ki a mondatokat there’s, there are, vagy there isn’t , there aren’t –tel, az alapján hogy mit látsz a képen és mit nem.)

Ex. 1 p. 43 WB munkafüzet

 

2A – 2019.03.19. (Thursday, the nineteenth of March)

2B – 2019.03.19. (Thursday, the nineteenth of March)

Topic: Some and any Page 42 SB tankönyv

We use some and any with plural countable nouns and uncountable (singular) nouns.

A some-ot használhatjuk többes számú főnevekkel, amikor a jelentése néhány lesz, és használhatjuk nem megszámlálható (egyes számú) főnevekkel, amikor a some jelentése valamennyi.

!A some-ot kijelentő mondatokban használjuk!

We’ve got some tomatoes and some bread. (Van egy néhány paradicsomunk és valamennyi kenyerünk.)

tomatoes – countable (megszámlálható)

bread – uncountable (megszámlálhatatlan)

!Az any –t tagadó és kérdő mondatokban használjuk!

!Nézzünk egy példát!

Affirmative: There is some milk in the fridge. - Van (valamennyi) tej a hűtőben.

Negative: There isn’t any milk in the fridge.  - Nincs tej a hűtőben.

Interrogative: Is there any milk in the fridge? – Van tej a hűtőben?

HOMEWORK: Ex. 6 p. 42 SB tankönyv (pótold be a mondatokba a some-ot és az any-t)

Ex. 7 p. 42 SB tankönyv (pótold be a szövegbe a megadott szavakat)

 

2A – 2019.03.30. (Monday, the thirtieth of March)

2B – 2019. 03.31. (Tuesday, the thirty-first of March)

Topic: There is/ there are; some and any Page 42 SB tankönyv

HOMEWORK: Ex. 2, 3, 4, 5 p. 43 WB munkafüzet

 

2A – 2019.04.01. (Wednesday, the first of April)

2B – 2019. 04.01. (Wednesday, the first of April)

Topic: What a waste! (Micsoda pazarlás!) Page 43 SB tankönyv

HOMEWORK: Read, translate and complete the text in ex. 2 p. 43 SB. (Olvasd el, fordítsd le és egészítsd ki a második feladatban lévő rövid szöveget!)

 

2A -2019.04.02. (Thursday, the second of April)

2B – 2019.04.02. (Thursday, the second of April)

Topic: What a waste! (Micsoda pazarlás!) Page 43 SB tankönyv

Unstressed words (hangsúlytalan szavak)

We usually stress the important content words in sentences ( e.g. nouns, names, main verbs, adjectives, question words).

Általában a fontos, tartalmas szavakat hangsúlyozzuk a mondatokban, mint például főneveket, tulajdon neveket, fő igéket, mellékneveket, kérdő szavakat.

Tom is in the kitchen.

Where is the knife?

Less important functional words are often unstressed (e.g. prepositions, modal verbs, articles, conjunctions, the verb be, pronouns, possessive adjectives.)

A kevésbé fontos szavak hangsúlytalanok maradnak, mint például az elöljárószavak, modális igék, névelők, kötőszavak, a ’be’ létige, névmások, birtokos melléknevek).

HOMEWORK: Ex. 1,2,3,4,5 p. 44 WB

Hanganyag a 2,3,4 –es feladatokhoz itt található meg: https://elt.oup.com/student/solutions/elementary3rdedition/audio?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle        Keressétek: Track 1-24, Track 1-25, Track 1-26

 

Biológia, Pető Nikolett

 1. A virág – 32.paragrafus

Jegyzet + berajzolni a 135. ábrát a 144.oldalon + táblázat a 147. oldalon

 1.  A virágos növények megporzása és megtermékenyítése – 33. paragr.

Jegyzet + táblázat a 152. oldalon

 1.  Virágzatok – 34. paragrafus.

Jegyzet + táblázat a 156.oldalon

 1.  A mag – 35. paragr. Jegyzet + berajzolni a 15 ábrát a 157.oldalon.
 2. A termés – 36 paragr. Jegyzet + berajzolni a 157. ábrát a 159.oldalon.

 

Torna

A rendsze­resen végzett, közepes intenzitású testmozgás, jelentős részben az immun­rendszer kedvező mennyiségi és minőségi változásai miatt, egészségvédő hatással bír.

Az immunrendszer feladata

A kiegyensúlyozottan működő immunrendszer segítségével a szervezet képes felismerni egyes külső fertőzéseket és saját beteg sejtjeit is. Ezenkívül az immunrendszer számos, különböző funkciójú sejtje segítségével irányítja a gyulladásos és védekező funkciókat is. Ezt a bonyolult rendszert erősíti a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás is.

Testmozgás rendszeressége

 •  A napi fél óra mozgás sokkal hatásosabb, mint heti két-három alkalommal végzett edzőtermi torna vagy edzés.
 • Továbbá a kímélő torna, mozgás is hatásosabb hosszútávon, mint a heves, erőteljes edzés. Tulajdonképpen a rendszeresség a legfontosabb, nem az edzésmód hevessége.
 • Számotokra napi egy óra aktív mozgás ajánlott. (az egy óra lehet 2x30 perc)
 • Felnőttek számára az ajánlott testmozgás hetente 5 x 30 perc (a félóra lehet 2 x15 perc is). Ennek legalább fele legyen pulzusszámot emelő fizikai aktivitás.

Fontos figyelembe venni, hogy reggel soha ne végezzünk bemelegítés nélkül nehéz gyakorlatokat, hiszen a merev, alvásban megpihent izmoknak nem tesz jót a hirtelen igénybevétel.

Lehet, hogy nevetségesnek fog tűnni, de már az ágyban fekve elkezdhetjük az izmaink bemelegítését. Ehhez:

 • feküdjünk hanyatt. Először végezzünk néhány óvatos bokakörzést mindkét irányba, majd következzenek a térdek. Üljünk fel, majd csináljunk néhány óvatos fej-, váll- és karkörzést. Így már egy kissé bemelegített izmokkal kelhetünk ki az ágyból. Ezeket a gyakorlatokat minden reggel elvégezhetjük.

 Az ízületeink meg fogják hálálni a gondoskodást!

Bemelegítés

1.      Álljunk terpeszállásba, tegyük csípőre a kezünket! A fejünket óvatosan fordítsuk előbb jobbra-balra, majd előre-hátra! Minden irányban végezzük el a gyakorlatot 5-ször!

2.       Következhet a fejkörzés. Lassan, mindkét irányban végezzük el 2-szer!

3.       Tegyük a kezeinket a vállainkra, majd óvatosan körözzünk előre és hátra, 5-ször!

4.      Magas tartás, karkörzés előre és hátra 5-ször!

5.      Csípőretartás, törzshajlítás jobbra-balra, majd előre-hátra! Mindkét irányba 5-ször!

6.       Törzskörzés, mindkét irányban 4-szer végezzük!

7.      Törzshajlítás előbb a jobb lábunkhoz, aztán középre, majd a bal lábunkhoz, végül egyenesedjünk fel! Végezzük el mindkét irányban 4-szer a gyakorlatot!

8.       Terpeszállás, csípőretartás. Emeljük magasra előbb a jobb, aztán a bal térdünket! Mindkét lábbal 10-szer végezzük el!

9.       Kisterpesz állásban lassan guggoljunk le, majd egyenesedjünk ki! 10-et végezzünk belőle! A karjainkat tartsuk egyenesen a testünk előtt!

10.     Bokakörzés, csípőretartással! Mindkét lábbal 5-ször!

 A cél, hogy a testet felkészítsük a mindennapos mozgásra, amiből aztán néhány hét múlva átléphetünk egy haladóbb szintű gyakorlatsorra.

Ha minden nap ugyanakkor kelünk, ugyanúgy megcsináljuk a gyakorlatokat, nagyobb esély van arra, hogy beépül a szokásaink közé és egy idő után már hiányozna, ha nem így kezdődne a reggelünk.

Gyakorlatok

Karizom erősítése

Attól függően, hogy milyen edzettségi szinten vagyunk, elvégezhetjük a gyakorlatokat súllyal vagy anélkül. Ha nincs otthon súlyzókészletünk, akkor egy-egy félliteres, teleengedett vizespalack is megteszi.

A gyakorlatok nemcsak a karizmokat, de a mell- és hátizmokat is fejlesztik.

1.       Álljunk terpeszállásba, karjainkat kinyújtva szorosan zárjuk a testünk mellé. Hajlítsuk be a karjainkat és emeljük fel kezünket a vállunkig. Arra kell figyelni közben, hogy a felkarunkat mindig tartsuk a testünk mellett, hiszen ha a könyökünk elmozdul, akkor a gyakorlat nem éri el a célját!

Végezzünk 12-t belőle!

2.       Kiindulás: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket oldalsó középtartásba, majd vissza. Fontos, hogy végig vízszintesen maradjon a karunk, ne lógassuk le!

Végezzünk 12-t belőle!

3.      Kiinduló helyzet: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket magastartásba, majd vissza. Fontos, hogy tartsuk meg a kezünk között lévő távolságot, ne lógassuk a karunkat!

Végezzünk 12-t belőle!

Csináljunk: 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                  3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                  4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)                

Hasizom

1.       Kiindulás: terpeszállás, karok a test mellett szorosan. Nagyon lassan csúsztassuk végig a kezünket a lábukon, érintsük meg a térdünk külső oldalát, majd vissza a kiindulási helyzetbe. Fontos, hogy a testünk ne dőljön előre vagy hátra, tartsuk meg az egyenes helyzetben!

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

2.      Kiindulás: terpeszállás, kezek a jobb combon, összekulcsolva. Lassan emeljük a karjainkat a jobb combunkról a bal vállunk fölé, kicsit oldalra dőlve. Ha jól csináljuk, érezzük, ahogy az oldalsó hasizmunk megfeszül. Fontos, hogy lassan, odafigyelve csináljuk a gyakorlatot.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

3.       Kiindulás: terpeszállás, kezek összekulcsolva mellső középtartásban. Lassan csúsztassuk az összekulcsolt karjainkat jobb oldalsó tartásba, majd lassan vissza középre. Mindkét irányba ismételjük meg a gyakorlatot. Itt is a lassúságon és az egyenes tartáson van a hangsúly, figyeljünk rá oda.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

        3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

1.       Álljunk egy fal, polc, szekrény, stb. mellé. Támaszkodjunk rá a karjainkkal. A jobb lábunkat emeljük hátra egy nagyon picit fel a földről, ez lesz a kiindulási helyzet. Lassan lendítsük hátra a lábunkat, majd eresszük vissza a kiinduló helyzetbe. Akkor csináltuk jól, ha érezzük, hogy a nagy farizom megfeszül közben.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.      A kiindulási helyzet annyiban változik, hogy a lábunkat most jobb oldalra emeljük el a földtől egy picit. Innen lendítsük jobbra a lábainkat, majd eresszük vissza kiinduló helyzetbe.

Végezzünk el 12-t belőle!

Ha ezt a két gyakorlatot megcsináltuk, csak utána váltsunk át a bal lábunkra, ott is végezzük el ugyanebben az ismétlésszámban!

Láberősítés

 1.      Kiinduló helyzet: széles terpeszállás, kifelé néző lábfejekkel. Karok mellső középtartásban. Lassan guggoljunk le úgy, hogy a térdünk ne menjen a lábfejünk elé! Ezzel a gyakorlattal a combizmainkat erősítjük.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.       Kiinduló helyzet: terpeszállás, egyik kar csípőn, a másikkal kapaszkodhatunk a falba. Emelkedjünk lassan lábujjhegyre, majd ereszkedjünk vissza. Nagyon jó vádlierősítő gyakorlat!

Végezzünk el 12-t belőle!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                 3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

Nyújtás

A nyújtást sokan kötelező rossznak gondolják, pedig elengedhetetlen a sérülések és az izomhúzódások elkerülése érdekében. Soha ne hagyjuk ki! Inkább valamelyik gyakorlatot ne végezzük el, de a nyújtásra mindig hagyjunk elegendő időt!

Figyeljünk oda, hogy lassan végezzük ezeket a gyakorlatokat, ezzel is jelezve a testünknek, hogy végeztünk a tornával.

Mivel az egész testet átmozgattuk, ezért az egész testet meg is kell nyújtanunk utána.

1.       Kiinduló helyzet: terpeszállás. Fogjuk át a bal kezünkkel a jobb könyökünket és húzzuk óvatosan balra a jobb karunkat. Legyen teljesen kinyújtva, érezzük, hogy feszülnek, nyúlnak az izmaink. Végezzük mindkét irányba 3-szor.

2.       Óvatosan hajolgassunk előre, hátra és oldalirányba is, érezzük, hogy a hátizmaink dolgoznak. Csináljunk belőle 5-öt minden irányba.

3.        Emeljük hátra a jobb lábunkat úgy, hogy a lábfejünk érjen a fenekünkhöz. Figyeljünk arra, hogy közben a két térdünk és a combunk összeérjen, csak akkor hatásos a gyakorlat. Ismételjük meg a másik lábunkon is.

4.      Emeljük a jobb lábunkat szorosan a mellkasunkhoz, öleljük át a karunkkal. Érezzük, hogy megfeszülnek a comb és a fenék izmai.

5.      Álljunk széles terpeszállásba. Óvatosan ereszkedjünk guggolóhelyzetbe, a kezeinkkel támaszkodjunk meg a térdeinken. Tartsuk meg néhány másodpercig, majd lassan emelkedjünk fel állásba.

6.      Vegyünk néhány mély levegőt, próbáljuk közben az egész tüdőnk felületét használni!

 

Hiszek abban, hogy az ember számára a legfontosabb egészségének megőrzése. Éppen ezért a fent leírt gyakorlatokat irányadónak szántam. A legfontosabb azonban, hogy a mozgás rendszeres részét képezze életeteknek. 

 

Informatika, Márkus Gabriella

Feladatok megoldása a Scratch környezetben

KÉRDEZNI LEHET A FACEBOOKON Márkus Gabriella néven ÉS EZEN AZ E-MAIL-CÍMEN: gericsgabriella@gmail.com

A Scratch program online, ingyenesen, regisztráció nélkül használható a scratch.mit.edu weboldalon. A program elindításához az „Alkoss” menüpontra kell kattintani.

dd

Az alábbi linkre kattintva akár le is lehet tölteni a programot (a letöltés szintén ingyenes, nem igényel regisztrációt): https://scratch.mit.edu/download/scratch2

Feladatok:

1. Készíts mozgó képeslapot!

A háttér: woods and bench

Szereplők: cat (a macska), parrot (papagáj)

Oldd meg, hogy kattintásra a papagáj folyamatosan repüljön (ehhez a „mindig” parancsot kellesz használni), a macska pedig sétáljon el néhányszor oda-vissza a játéktéren (ehhez pedig az „ismételd” parancsot).

Figyelj arra, hogy a szereplők csak jobbra és balra nézhetnek, nem léphetnek ki a játéktérből, és mozgás közben jelmezt kell váltaniuk!

Mentsd a projektet képeslap néven!

 

2. Készíts játékot, melyben a búvárnak (Diver2 szereplő) egy víz alatti barlangban kell megtalálnia az elrejtett "kincset" (Starfish szereplő)! A hátteret önállóan kell megrajzolni, hasonlóan ahhoz, ahogy a képen látható. A búvár irányítását a nyilak (← ↑ →) segítségével kell megoldani. A játék lényege, hogy a búvár nem érhet a barlang falához (nem érintheti a sárga színt). Ha mégis hozzáér, akkor vissza kell ugornia a kiinduló pontjába. Figyelj arra, hogy a játék indításakor is (vagyis a zöld zászlóra való kattintáskor) a búvár a kiinduló pontban helyezkedjen el (úgy, ahogy a képen is látható)!

Starfish szereplő feladata: zöld zászlóra való kattintástól kezdve ismételgesse az „Itt vagyok!” mondatot, egészen addig, amíg nem ér el hozzá a búvár. Amikor érinti a búvárt, mondja azt „Végre megtaláltál!”.

Mentsd a projektet búvár néven!

ss

3. Készíts játékot, melyben az a cél, hogy egy fiú szereplő fél perc alatt minél több labdát gyűjtsön össze. Amikor a fiú „elkap” egy labdát, a pontszáma növekszik 1-gyel. Így a játékot majd az nyeri, aki fél perc alatt több pontot tud összegyűjteni. A játék elkészítéséhez:

A szereplők közül válaszd ki a fiút (Jamie vagy Jamie walking) és két tetszőleges labdát!

A háttér szabadon választható.

A fiú feladatai: legyen irányítható üzenetekkel vagy a nyilak (← ↑ ↓ →) segítségével!

A labdák feladatai: a labdák mindig a játéktér tetszőleges pontján véletlenszerűen jelennek meg. Amikor a fiú hozzáér egy labdához, annak el kell tűnnie, majd 1 másodperc múlva ismét meg kell jelennie a játéktér véletlenszerűen kiválasztott részén! Amikor a fiú elkap egy labdát, a pontszáma növekszik 1-gyel!

Oldd meg, hogy fél perc után megjelenjen a „Lejárt az idő” felirat és a játék leálljon!

Figyelj arra, hogy a játék elkezdésekor (Kattintáskor) a pontszámnak és az időmérőnek is 0-ról kell indulnia!

* Válasz ki még egy tetszés szerinti labdát (vagy akár más odaillő szereplőt), ami a játéktérben véletlenszerűen mozog, és amikor érinti a fiút, levon 1-et a pontjából, majd megy tovább, nem tűnik el.

Mentsd el a játékot labdák néven!

 

4. Szorgalmi feladat (nem kötelező, viszont könnyen lehet vele jó jegyet szerezni): egy tetszőleges játék elkészítése. A játék elkészíthető teljesen saját ötlet alapján vagy lehet ötleteket felhasználni akár a scratch.mit.edu oldalról, akár más oldalakról is. Aki szeretne a szorgalmi feladatért jegyet kapni, küldje el azt a gericsgabriella@gmail.com címre.

Akinek valamilyen kérdése van, a gericsgabriella@gmail.com címre írhat.

 

Történelem, Szabó Árpád

Lejegyzetelni a füzetbe

§44. A Római köztársaság 139-140 oldal

§45. Mindennapi élet a római városokban 141-143 oldal

§46. Vallás és szokások 144-146 oldal

§47. Róma katonai hódításai. Pun háborúk 147-150 oldal

 

Matematika, Rubec Zsuzsanna

Kedves gyerekek! Ezeken a linkeken (http://interaktivmatematika.hu/matematika-6-osztaly/egesz-szamok-6-osztalyban/?fbclid=IwAR2gDunvKtQlTbNn5hjjUdRPepgGbD5KVtU7cEk_AsVjtOGAJANFIVsYl18) lehet gyakorolni és átnézni az anyagot. A füzetetekbe írjátok be 19-e és 26-a dátum között azokra a napokra, amikor van óránk, írjatok be a példákat, az új anyagot is és a megoldott feladatokat. Majd csinálhattok fényképet is a megoldásokról és elküldhetitek nekem a suny67@freemail.hu

e-mail-címre vagy a messengerre. Bármely kérdés merül fel, ugyanitt kérdezhettek.

dd

 

ss

 

xx

 

dd

 Matematika, Rubec Zsuzsanna (új anyag)

vv

 

ff

 

ff

 

hh

 

gg

 

ff

 

ff

 

hh

 

hh

 

fgg

 

gg

 

gg

 

Földrajz, Fodor Georgina

A hidroszféra

Feladatok a következő 2 hétre

Készítsetek 10-10 mondatos jegyzetet a füzetbe a tankönyv alapján ezekből a témákból:

 1. A világóceán, s vizeinek tulajdonságai.
 2. Hullámok. Áramlatok.
 3. Élet a tengerekben és óceánokban.
 4. Az óceán és az ember.

+ 6. gyakorlati munka (az Általános földrajz gyakorlati munkafüzetben).

A Vízburok (ezen belül bejelölni a kontúrtérképen a 18. oldalon felsorolt földrajzi objektumokat).

+ Készítsetek plakátot a Hidroszféra témában, tetszőleges formában.

 

Földrajz, Bereczky Lóránt

45. téma Élet a tengerben és az óceánokban. (március 12)

47. téma A szárazföldi vizek. Folyók. (március 18)

48 A folyók munkája és folyásuk jellege. (március 19)

Mindegyik témából a füzetbe egy rövid jegyzetet kérek. A zárójelben megadott dátummal. A jegyzetben a témában fekete betűvel kiemelt fogalmakat kell beírni a hozzá tartozó meghatározással.

 

3 AB OSZTÁLY

3A Ukrán nyelv

Тести ст 119, потім тести з файла,що пришлю окремо.

Ст 121 правила,

ст 122 написати правило ст 134 табличка-написати приклади по- угорський і по-українськи ст 126 правила; впр 246 ст 127, впр 249 ст 128, впр 250 ст 128 впр 252 ст 129, тести ст 136

Ст 139 правила, таблиця ст 141 ; впр 263 ст 139, впр 267 ст 142 , впр 268 ст 142 впр 269 ст 143

 

Magyar nyelv, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com, vagy telefonon: +380506715921

Magyar nyelv

Ismétlésnek és magyarázatként az új ismeretekhez először nézzétek meg a kisfilmet ezen a linken: https://www.youtube.com/watch?v=6YYHpdlIqI8

A 2 hét alatt 6 óránknak kell lenni. Írjátok be a füzetbe az alábbi 6 témát az órarendnek megfelelő dátumokkal, március 24-vel kezdve.

MNY_1

Olvassátok el a magyarázatot a következő linken: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_041. Itt interaktív gyakorló feladatok is vannak, próbáljátok ki!

Olvassátok el a magyarázatot a melléknévi igenévről a tankönyv 148–149. oldalán!

A füzetbe ezt írjátok be:

A melléknévi igenév

A melléknévi igenév igéből származik. Valakinek vagy valaminek a tulajdonságát úgy fejezi ki, mint a vele kapcsolatos cselekvést, történést, létezést, miközben utal az időre is: elfelejtett történet, maradandó seb, maró anyag stb. Kérdése: milyen? melyik?
A melléknévi igenévnek három fajtája van, mindhármat más-más képzőkkel képezzük.

 • folyamatos melléknévi igenév képzője az -ó/-ő. A neve is mutatja, hogy az igei jelentést folyamatosan fennálló tulajdonságként fejezi ki: a mosolygó arc éppen mosolyog, a csörgő telefon éppen csörög, az elhúzódó betegség jelenleg is tart stb.
 • befejezett melléknévi igenév képzője a -t/-tt. Ahogy a neve is mutatja, az ige által jelölt, befejezett cselekvés, történés befejezettségét úgy fejezi ki, mint valakinek vagy valaminek a tulajdonságát. Például: a becsomagolt ajándékot becsomagolták, azelvégzett feladatot elvégezték, az elolvasott könyvet elolvasták.
 • A legritkábban használt, beálló melléknévi igenév képzője az -andó/-endő. Egy még nem lezárult (vagy el sem kezdődött) cselekvést, történést nevez meg tulajdonságként: az elolvasandó könyvet még el kell olvasni, a megnézendő színdarabot majd meg kell nézni, a leírandó betűt majd le kell írni. A neve arra utal, hogy a cselekvés, történés csak később fog „beállni”. A beálló melléknévi igenév egyben kötelezettséget, szükségességet is jelöl: az elolvasandó könyvet el kell(ene) olvasni stb.

Mára ennyi J

 

MNY_2

Írjátok be a füzetbe:

A melléknévi igenév és a főnév

A folyamatos és befejezett melléknévi igenév könnyen összekeverhető más szófajokkal. Az olvasó szó például nemcsak folyamatos melléknévi igenév lehet (olvasó néni stb.), hanem főnév is (pl. Kedves olvasóim! ). Hasonlóképpen: a képet nagyító eszköz – ez egy nagyító, az akkumulátort hűtő ventilátor – elromlott a hűtő stb. Ennek az az oka, hogy több melléknévi igenév az idők folyamán főnévvé lett, pl. író, tanító, háló(szoba), vasaló. Ahhoz, hogy eldöntsük, igenév vagy főnév a kérdéses szó, meg kell figyelni a szövegkörnyezetet: a melléknévi igenév után – mintha csak melléknév lenne – főnév áll (olvasó néni, nagyító eszköz, hűtő ventilátor stb.), míg a főnév után nem. Segít a toldalékolás is: a melléknévi igenevet nem lehet toldalékolni, míg a főnevet igen: Kedves olvasóim! Kérem a nagyítót. Tedd a maradékot a hűtőbe!

Feladat:

Írj a füzetedbe 1-1 mondatot az alábbi szavakkal a minta alapján úgy, hogy az egyik mondatban főnévként, a másikban pedig melléknévi igenévként szerepeljenek!

Minta: Fn. – A leghíresebb magyar költő Petófi Sándor.

             Mn. in. – A túl sok pénzt költő ember hamar eladósodhat.

A szavak: író, tanuló, csörgő, futó, menő, rendelő

 

MNY_3

Írjátok be a füzetbe:

A melléknévi igenév és a múlt idejű ige

befejezett melléknévi igenevek és a múlt idejű igék „ránézésre” egyformák: 

megsült kacsa (milyen kacsa? – melléknévi igenév) – megsült a kacsa (mi történt? – ige), 

feltett (milyen?) kérdés  – feltett (mit csinált?) egy kérdést, 

lerobbant busz – lerobbant a busz.

Ezeket úgy kell megkülönböztetni, hogy figyelni kell a szó mondatbeli helyzetére és a toldalékolhatóságra. A befejezett melléknévi igenév után is főnévnek kell állnia, mégpedig névelő nélkül: megsült kacsa, feltett kérdés, lerobbant busz. A melléknévi igenév nem toldalékolható: hiába sütöttünk több kacsát, a megsült igenév nem tehető többes számba – és más toldalékot sem kaphat.

Feladatok:

1)      130. feladat, 150. oldal – beírni a füzetbe.

2)      Írj a füzetedbe 1-1 mondatot az alábbi szavakkal a minta alapján úgy, hogy az egyik mondatban igeként, a másikban pedig melléknévi igenévként szerepeljenek!

Minta: Ige – A barátom sokat olvasott a honfoglalásról, mert érdekli a téma.

             Mn. in. – Az olvasott emberrel jó beszélgetni, mert a legtöbb témához hozzá tud szólni.

              A szavak: elesett, kötött, megoldott, megtanult, emelkedett

 

MNY_4

Írjátok be a füzetbe:

Begyakorló feladatok

(A tankönyvből)

131. feladat, 150. oldal.

132. feladat, 150. oldal (az 1., 2. alpontot is!!)

152. oldal, 1., 2. feladat.

 

MNY_5

Olvassátok el a magyarázatot a határozói igenévről ezen a linken: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_042

Olvassátok el a magyarázatot a tankönyv 154–155. oldalán!

Írjátok be a füzetbe:

A határozói igenév

A határozói igenév az ige és a határozószó közötti átmeneti szófaj. Igéből képezzük a      -va/-ve vagy ‑ván/-vén képzőkkel, pl. nyitva, égve, olvasván, menvén stb.

Kérdése: hogyan? (ritkábban: mikor?)

-ván/-vén toldalékos alakok régiesebb hangzásúak, ma már nemigen használjuk őket.

A határozói igenevek nem toldalékolhatók. A mondatban a határozószókhoz hasonlóan viselkednek: időre, állapotra és módra utaló körülményt fejeznek ki. Például: Hazaérve (amikor hazaért) evett pár falatot. Mosolyogva tette elém kedvenc süteményemet. Az ablak nyitva volt.

Feladat: a tankönyvből a 135. feladat a 156. oldalról + az igékből alkotott határozói igenevekkel írj 1-1 mondatot!

 

MNY_6

Elbeszélő fogalmazás

Az alábbi képek alapján írj minimum 15 mondatos elbeszélő fogalmazást egy elképzelt kirándulásról!

Címet is adj neki! Használj a fogalmazásodban minél több igenevet, mind a 3 fajtából!

gg

 

yy

 

gg

 

ff

 

Magyar irodalom, Hnatik-Riskó Márta

A 2 hét alatt 4 óránknak kell lenni. Írjátok be a füzetbe az alábbi 4 témát az órarendnek megfelelő dátumokkal, március 23-val kezdve.

IROD_1

Írjatok jegyzetet a füzetbe:

Janus Pannonius élete és munkássága

(A tankönyv 62–64. oldalán található anyag alapján.)

Nézzétek meg a rövidfilmet a linken: https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/janus-pannonius

 

IROD_2

Írjátok be a füzetbe:

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

Olvassátok el a verset, amit a műről tudni kell (64. oldal), készítsetek ebből rövid jegyzetet, írjátok be az epigramma meghatározását (65. old.).

Hallgassátok meg linken a vers megzenésített változatát – nagyon szép! https://www.youtube.com/watch?v=tAwFodnIuzk

Tanuljátok meg a verset emlékezetből!

 

IROD_3

Írjatok jegyzetet a füzetbe Tinódi Lantos Sebestyén életéről és munkásságáról (tankönyv, 66–68. old.)

Hallgassátok meg – valahogy így énekelhetett Tinódi Lantos Sebestyén is: https://www.youtube.com/watch?v=6h-2QBOjHC8

 

IROD_4

Olvassátok el a tk. 68–71. oldalán található anyagot a Cronicáról, valamint a részletet Budai Ali basa históriájából!

Itt meg is hallgathatjátok a históriás éneket: https://www.youtube.com/watch?v=WvsrEmZiOx4

 

Írjátok be a füzetbe:

Budai Ali basa históriája

A Cronica Tinódi 29 históriáját tartalmazza 23 dallammal. IV. része a Budai Ali basa históriája. Ebben az énekben a vitéz és bölcs jelzőkkel felruházott basa nem nyolc magyar várat vesz be hadjárata során, Drégel az egyik ezek közül. Az énekmondó reális képet fest a kis végvár és a túlerőben lévő, harci eszközökkel jól felszerelt törökök egyenlőtlen küzdelméről. Ali basa emberfölénnyel, ágyúkkal, tarackokkal rontja, töri a drégelyi vár falait. A tárgyilagos csataleírásokon is átizzik a krónikás csodálata az önfeláldozó katonák és Szondi György várkapitány vitézsége jellemzésében. A vár ugyan elesik, Szondi hősi halált hal az ostromban, de ott sok török is elesik. Ez együtt sugallja az egész ország számára a török elleni harc szükségességét, a példaadás erkölcsi erejét. Tinódi belefoglalja a történetbe két énekes apród dolgát is. Az apródokat Szondi György, a vár parancsnoka azzal a kéréssel küldi Alihoz, hogy a török vezér tanítsa őket vitézségre. A sikeres ostrom után Ali basa Szondit szépen, rangjához illően eltemetteti.

 

Német nyelv

              irenke0412@gmail.com      -Iváncsik Irén

             gyorgyikodobocz@gmail.com- Ködöböcz Györgyi

             csatari.edit@freemail.hu -Csatári Edit

I. Mein Wohnort - Stunde 51

Vokabeln lernen(Minden témánál a szavakat beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch(tankönyv) Üb. 2 S.134 -füzetbe beirni és lefordítani

Arbeitsheft(munkafüzet) Üb.2,3 S.67

II.In der Stadt- Stunde 52

Vokabeln lernen

Lehrbuch        Üb 4,5.S.137 beirni a füzetbe

                         Üb 6 S.138 – lesen ,übersetzen

Arbeitsheft    Üb.2,3,4 S.68

III.Der Stadtplan- Stunde 53

Vokabeln lernen

Lehrbuch      Üb.1 S.139-lefordítani a füzetbe

                       Üb 2 b S.140- válaszolni a kérdésre a füzet

 

3B Angol nyelv, Fábián Márta

Tananyag angol nyelvből: Solutions Elementary, 9. fejezet

Kedves gyerekek!

A következő, 9-ik fejezet első részéhez csatolva találjátok a magyarázatot, az ismeretlen szavak listáját és a hanganyagot.A tankönyv hanganyagát a https://sachtienganhhn.net/audio-stream/solutions-elementary-2nd-class-audio-cd3.html oldalon tudod online meghallgatni: Tracks 13-19. Külön csatolom a munkafüzet feladataihoz a hanganyagot. Remélem, meg tudjátok hallgatni és ki tudjátok tölteni a munkafüzetben a „listening” feladatokat is. Minden feladatot, ami a tankönyvben (Student’s book) van, legyetek szívesek KÉZZEL leírni, lehetőség esetén lefényképezni és elküldeni. A munkafüzetet szokás szerint töltitek ki (KIVÉTEL NÉLKÜL MINDENKI!). Ezt is lefényképezhetitek és elküldhetitek. Ha van rá módotok, az lenne a legjobb, ha begépelnétek, és úgy küldenétek el. MINDENKÉPPEN LE FOGOM ELLENŐRIZNI AZ ELKÉSZJTETT FELADATOKAT!  Ha valamit nem értettek, nyugodtan megkérdezhetitek akár e-mailben, fb-csoportban vagy telefonon is.

Kedves kis örökmozgóim! Tudom, hogy nagy öröm és megkönnyebbülés nektek, hogy nem kell fegyelmezetten ülni az órán, de a tudást meg kell szereznetek, és higgyétek el, Ti fogjátok egyszer hasznát venni annak, amit most megtanultok. És fordítva is igaz: amit most elhanyagoltok, nem biztos, hogy valaha is be tudjátok pótolni, vagy ha mégis az áldozatok, erőfeszítés nélkül nem fog menni. Annyi érdekesebbnél érdekesebb anyag vált elérhetővé, hogy néha még én is megnyitom a matekot, magyart vagy mást, ami érdekel. Szinte sajnálom, hogy nem most vagyok diák és nem tanulhatok abból a rengeteg csodaszépen szemléltetett anyagból, elsősorban időhiány miatt. Használjátok ki jól a felszabadult időtöket és a lehetőségeket! Közben, azért játszatok, szórakozzatok és pihenjetek is. Hasznos időtöltést és eredményes, élvezetes angolozást kívánok mindenkinek!

Unit 9

 1. Szavak: mellékelve fordítással, kiejtéssel (Unit 9A)
 2. Nyelvtan: jövő idő, nyelvtani szerkezet: to be going to

Unit 9 B

Olyan cselekvéseket, amelyeket elterveztünk, hogy el fogunk végezni a jövőben kifejezhetjük a „going to” segítségével. Akkor használjuk ezt a kifejezést, mikor olyan tervekről és szándékokról beszélünk, amelyek tényekre alapulnak. Ne felejtsd el odatenni elé az am, is vagy az are szavakat!

 I am going to

You are going to

He/She is going to

We are going to

They are going to

Pl. We are going to study online. – Online fogunk tanulni.

 You are (You’re) going to do the exercices 3 and 4 this weekend. – A 3. és a 4. gyakorlatot fogjátok megcsinálni ezen a hétvégén.

 I’m going to check your homework. –Le fogom ellenőrizni a házi feladataitokat.

They are going to write a test. – Doldozatot fognak írni.

Keddre kérem beküldeni a 9A, péntekre a 9B-ben található feladatokat (a könyvből és a munkafüzetből).

ddddd

 

Angol nyelv, Gál Vivien

3A – 2019.03.13. (Friday, the thirteenth of March) double lesson

Topic: Will (future simple) (ismétlés) Page 91 SB (Unit 9D)

going to vs will

Going to:        

Eldöntötted, elhatároztad, hogy mit fogsz csinálni, a szóban forgó cselekvés tehát egy terv, egy szándék, de még nincs leszervezve, tehát nem biztos, hogy a terv meg is valósul majd. Egy szóval: csak planned (eltervezett)

Will

will pedig olyan cselekvésekre, eseményekre vonatkozik, amiket nem terveztünk el előre, ebből kifolyólag le se szerveztük. A beszéd pillanatában találjuk ki, döntjük el, hogy mit fogunk csinálni, mi lesz.

Going to:

I’m going to play tennis next Friday. (Annyira nem biztos: bár eldöntötted, és tervbe van véve, még nem szervezted meg.)

Future Simple:

I will play tennis next Friday! (ebben az esetben tervbe se volt véve - magától értetődően leszervezve se -, hirtelen kitaláltad, mert mondjuk épp teniszmérkőzést néztél a TV-ben, és kedvet kaptál te is!)

ff

HOMEWORK: Ex. 3, 4 p. 91 SB tankönyv (füzetbe)

 

3A – 2019. 03.17. (Tuesday, the seventeenth of March)

Topic: Will  Page 91 SB tankönyv

HOMEWORK: Ex. 7,8 p. 126 SB tankönyv (füzetbe)

Ex. 3 p. 85 WB munkafüzet

 

3A – 2019.03.20. (Friday, the twentieth of March) double lesson

Topic: A year out (Egy év kihagyás) Page 92-93 SB tankönyv

 • Read and translate Emma’s, Phoebe’s and Rob’s plans for the future in text GAP YEARS
 • (Olvassátok és fordítsátok le a GAP YEARS című szöveget!)
 • Words and phrases that might help you (szavak és kifejezések, amik segíthetnek):
 1. take a year off – kivenni egy évet
 2. gap year – résév (az év, amelyet a fiatalok gyakran kihagynak az iskola befejezése után és az egyetem elkezdése előtt)
 3. useful experience – hasznos tapasztalat
 4. voluntary work – önkéntes munka
 5. to earn money – pénzt keresni
 6. charity – jótékonyság
 7. provide – nyújt
 8. part-time job – részidős állás
 9. industry – ipar
 10. to lead a team – csapatot vezetni
 11. shell – kagyló, páncél
 12. nest – háló
 13. turtle – teknős
 14. conservation – természetvédelem
 15. ski instructor – síoktató
 16. qualification – képesítés
 17. to save money – pénzt spórolni
 18. tip – borravaló

HOMEWORK: Ex. 3, 4, 5 p. 93 SB tankönyv (készítsétek el a szöveghez tartozó feladatokat)

Learn the new words and phrases (tanuljátok meg az új szavakat és kifejezéseket)

 

3A – 2019.03.31. (Tuesday, the thirty-first of March)

Topic: A Year Out Page 84 WB Unit 9E

HOMEWORK: Ex. 1,2,3,4,5 p. 86 WB Unit 9E

3A – 2019.04.03. (Friday, the third of April) double lesson

Topic: On the phone Page 94 SB tankönyv

Useful phrases (hasznos kifejezések):

Can I help you? –Segíthetek?

Can I speak to…? – Beszélhetnék.. (-val, -vel)?

I’d like to speak to … - Szeretnék beszélni … (-val, -vel).

I’m afraid … isn’t here. – Attól tartok, hogy …. nincs itt.

I’m afriad …. is on the phone. – Attól tartok, hogy … épp telefonál.

Can I leave a message? – Hagyhatok egy üzenetet?

Can I take a message? – Átadhatok egy üzenetet?

And the name is..? – És a neve.. ?

Can he/she call me back, please? …. Vissza tudna hívni, kérem?

Offers (ajánlatok)

We use I’ll and the base form of the verb to make an offer.

Az I’ll és az ige alap formáját használjuk hogy ajánlatokat tegyünk.

e.g.      I’ll tell you the answer. – Megmondom neked a választ.

            I’ll call you back. – Visszahívlak.

Saying phone numbers (Hogyan mondjuk a telefonszámokat)

In English we say each individual number. (Az Angolban minden számot külön mondunk).

o = oh             66 = double six (dupla hat)                111 = treble one (tripla egy)

e.g. 07754   550111 = oh double seven five four,  double five oh treble one

HOMEWORK: Ex. 3 p. 94 SB tankönyv (füzetbe)

Ex. 1, 4 p. 87 WB munkafüzet (Unit 9F)

Ex. 2, p. 87 WB munkafüzet (Unit 9F) – leírni a telefon számokat mint a fenti példában!

 

Angol nyelv, Pavlyuk Erika

3A – 2019.03.13. (Friday, the thirteenth of March) double lesson

Topic: Will (future simple) (ismétlés) Page 91 SB (Unit 9D)

going to vs will

Going to:        

Eldöntötted, elhatároztad, hogy mit fogsz csinálni, a szóban forgó cselekvés tehát egy terv, egy szándék, de még nincs leszervezve, tehát nem biztos, hogy a terv meg is valósul majd. Egy szóval: csak planned (eltervezett)

Will

will pedig olyan cselekvésekre, eseményekre vonatkozik, amiket nem terveztünk el előre, ebből kifolyólag le se szerveztük. A beszéd pillanatában találjuk ki, döntjük el, hogy mit fogunk csinálni, mi lesz.

Going to:

I’m going to play tennis next Friday. (Annyira nem biztos: bár eldöntötted, és tervbe van véve, még nem szervezted meg.)

Future Simple:

I will play tennis next Friday! (ebben az esetben tervbe se volt véve - magától értetődően leszervezve se -, hirtelen kitaláltad, mert mondjuk épp teniszmérkőzést néztél a TV-ben, és kedvet kaptál te is!)

fdf

HOMEWORK: Ex. 3, 4 p. 91 SB tankönyv (füzetbe)

 

3A – 2019. 03.17. (Tuesday, the seventeenth of March)

Topic: Will  Page 91 SB tankönyv

HOMEWORK: Ex. 7,8 p. 126 SB tankönyv (füzetbe)

Ex. 3 p. 85 WB munkafüzet

 

3A – 2019.03.20. (Friday, the twentieth of March) double lesson

Topic: A year out (Egy év kihagyás) Page 92-93 SB tankönyv

 • Read and translate Emma’s, Phoebe’s and Rob’s plans for the future in text GAP YEARS
 • (Olvassátok és fordítsátok le a GAP YEARS című szöveget!)
 • Words and phrases that might help you (szavak és kifejezések, amik segíthetnek):
 1. take a year off – kivenni egy évet
 2. gap year – résév (az év, amelyet a fiatalok gyakran kihagynak az iskola befejezése után és az egyetem elkezdése előtt)
 3. useful experience – hasznos tapasztalat
 4. voluntary work – önkéntes munka
 5. to earn money – pénzt keresni
 6. charity – jótékonyság
 7. provide – nyújt
 8. part-time job – részidős állás
 9. industry – ipar
 10. to lead a team – csapatot vezetni
 11. shell – kagyló, páncél
 12. nest – háló
 13. turtle – teknős
 14. conservation – természetvédelem
 15. ski instructor – síoktató
 16. qualification – képesítés
 17. to save money – pénzt spórolni
 18. tip – borravaló

HOMEWORK: Ex. 3, 4, 5 p. 93 SB tankönyv (készítsétek el a szöveghez tartozó feladatokat)

Learn the new words and phrases (tanuljátok meg az új szavakat és kifejezéseket)

 

3A – 2019.03.31. (Tuesday, the thirty-first of March)

Topic: A Year Out Page 84 WB Unit 9E

HOMEWORK: Ex. 1,2,3,4,5 p. 86 WB Unit 9E

3A – 2019.04.03. (Friday, the third of April) double lesson

Topic: On the phone Page 94 SB tankönyv

Useful phrases (hasznos kifejezések):

Can I help you? –Segíthetek?

Can I speak to…? – Beszélhetnék.. (-val, -vel)?

I’d like to speak to … - Szeretnék beszélni … (-val, -vel).

I’m afraid … isn’t here. – Attól tartok, hogy …. nincs itt.

I’m afriad …. is on the phone. – Attól tartok, hogy … épp telefonál.

Can I leave a message? – Hagyhatok egy üzenetet?

Can I take a message? – Átadhatok egy üzenetet?

And the name is..? – És a neve.. ?

Can he/she call me back, please? …. Vissza tudna hívni, kérem?

Offers (ajánlatok)

We use I’ll and the base form of the verb to make an offer.

Az I’ll és az ige alap formáját használjuk hogy ajánlatokat tegyünk.

e.g.      I’ll tell you the answer. – Megmondom neked a választ.

            I’ll call you back. – Visszahívlak.

Saying phone numbers (Hogyan mondjuk a telefonszámokat)

In English we say each individual number. (Az Angolban minden számot külön mondunk).

o = oh             66 = double six (dupla hat)                111 = treble one (tripla egy)

e.g. 07754   550111 = oh double seven five four,  double five oh treble one

HOMEWORK: Ex. 3 p. 94 SB tankönyv (füzetbe)

Ex. 1, 4 p. 87 WB munkafüzet (Unit 9F)

Ex. 2, p. 87 WB munkafüzet (Unit 9F) – leírni a telefonszámokat mint a fenti példában!

 

Biológia, Pető Nikolett

1. Az emlősökről tanultak összefoglalása 23-27 paragrafus

 2. Anyagcsere a heterotróf szervezerekben.Táplálkozàs és emèsztès. Az emèsztőrendszerek sokfèlesège. 28 paragrafus. Jegyzet.

3. Emèsztès 29 paragrafus. Jegyzet

4. Gàzcsere 30 paragrafus. Jegyzet

5. Keringèsi rendszer 31 paragrafus. Jegyzet.

!!!!! MINDEN PARAGRAFUS UTÀN VÁLASZOLNI AZ ELLENŐRZŐ KÉRDÈSEKRE!!!!!

 

Történelem, Szabó Árpád

Ukrajna története

Lejegyzetelni a füzetbe

§22. Az ukrán földek a Litván nagyfejedelemség és a Lengyel Királyság uralma alatt 155-163 oldal

§23. Krím és a Fekete-tenger északi partvidéke. Az ukrán földek Magyarország, Moldva és a Moszkvai állam kötelékében 163-176 oldal

Világtörténelem

Lejegyzetelni a füzetbe

§23. A korai reneszánsz és a humanizmus 157-166 oldal

§24. Az építészet és a művészet 163-171 oldal

 

Torna

A rendsze­resen végzett, közepes intenzitású testmozgás, jelentős részben az immun­rendszer kedvező mennyiségi és minőségi változásai miatt, egészségvédő hatással bír.

Az immunrendszer feladata

A kiegyensúlyozottan működő immunrendszer segítségével a szervezet képes felismerni egyes külső fertőzéseket és saját beteg sejtjeit is. Ezenkívül az immunrendszer számos, különböző funkciójú sejtje segítségével irányítja a gyulladásos és védekező funkciókat is. Ezt a bonyolult rendszert erősíti a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás is.

Testmozgás rendszeressége

 •  A napi fél óra mozgás sokkal hatásosabb, mint heti két-három alkalommal végzett edzőtermi torna vagy edzés.
 • Továbbá a kímélő torna, mozgás is hatásosabb hosszútávon, mint a heves, erőteljes edzés. Tulajdonképpen a rendszeresség a legfontosabb, nem az edzésmód hevessége.
 • Számotokra napi egy óra aktív mozgás ajánlott. (az egy óra lehet 2x30 perc)
 • Felnőttek számára az ajánlott testmozgás hetente 5 x 30 perc (a félóra lehet 2 x15 perc is). Ennek legalább fele legyen pulzusszámot emelő fizikai aktivitás.

Fontos figyelembe venni, hogy reggel soha ne végezzünk bemelegítés nélkül nehéz gyakorlatokat, hiszen a merev, alvásban megpihent izmoknak nem tesz jót a hirtelen igénybevétel.

Lehet, hogy nevetségesnek fog tűnni, de már az ágyban fekve elkezdhetjük az izmaink bemelegítését. Ehhez:

 • feküdjünk hanyatt. Először végezzünk néhány óvatos bokakörzést mindkét irányba, majd következzenek a térdek. Üljünk fel, majd csináljunk néhány óvatos fej-, váll- és karkörzést. Így már egy kissé bemelegített izmokkal kelhetünk ki az ágyból. Ezeket a gyakorlatokat minden reggel elvégezhetjük.

 Az ízületeink meg fogják hálálni a gondoskodást!

Bemelegítés

1.      Álljunk terpeszállásba, tegyük csípőre a kezünket! A fejünket óvatosan fordítsuk előbb jobbra-balra, majd előre-hátra! Minden irányban végezzük el a gyakorlatot 5-ször!

2.       Következhet a fejkörzés. Lassan, mindkét irányban végezzük el 2-szer!

3.       Tegyük a kezeinket a vállainkra, majd óvatosan körözzünk előre és hátra, 5-ször!

4.      Magas tartás, karkörzés előre és hátra 5-ször!

5.      Csípőretartás, törzshajlítás jobbra-balra, majd előre-hátra! Mindkét irányba 5-ször!

6.       Törzskörzés, mindkét irányban 4-szer végezzük!

7.      Törzshajlítás előbb a jobb lábunkhoz, aztán középre, majd a bal lábunkhoz, végül egyenesedjünk fel! Végezzük el mindkét irányban 4-szer a gyakorlatot!

8.       Terpeszállás, csípőretartás. Emeljük magasra előbb a jobb, aztán a bal térdünket! Mindkét lábbal 10-szer végezzük el!

9.       Kisterpesz állásban lassan guggoljunk le, majd egyenesedjünk ki! 10-et végezzünk belőle! A karjainkat tartsuk egyenesen a testünk előtt!

10.     Bokakörzés, csípőretartással! Mindkét lábbal 5-ször!

 A cél, hogy a testet felkészítsük a mindennapos mozgásra, amiből aztán néhány hét múlva átléphetünk egy haladóbb szintű gyakorlatsorra.

Ha minden nap ugyanakkor kelünk, ugyanúgy megcsináljuk a gyakorlatokat, nagyobb esély van arra, hogy beépül a szokásaink közé és egy idő után már hiányozna, ha nem így kezdődne a reggelünk.

Gyakorlatok

Karizom erősítése

Attól függően, hogy milyen edzettségi szinten vagyunk, elvégezhetjük a gyakorlatokat súllyal vagy anélkül. Ha nincs otthon súlyzókészletünk, akkor egy-egy félliteres, teleengedett vizespalack is megteszi.

A gyakorlatok nemcsak a karizmokat, de a mell- és hátizmokat is fejlesztik.

1.       Álljunk terpeszállásba, karjainkat kinyújtva szorosan zárjuk a testünk mellé. Hajlítsuk be a karjainkat és emeljük fel kezünket a vállunkig. Arra kell figyelni közben, hogy a felkarunkat mindig tartsuk a testünk mellett, hiszen ha a könyökünk elmozdul, akkor a gyakorlat nem éri el a célját!

Végezzünk 12-t belőle!

2.       Kiindulás: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket oldalsó középtartásba, majd vissza. Fontos, hogy végig vízszintesen maradjon a karunk, ne lógassuk le!

Végezzünk 12-t belőle!

3.      Kiinduló helyzet: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket magastartásba, majd vissza. Fontos, hogy tartsuk meg a kezünk között lévő távolságot, ne lógassuk a karunkat!

Végezzünk 12-t belőle!

Csináljunk: 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                  3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                  4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)                

Hasizom

1.       Kiindulás: terpeszállás, karok a test mellett szorosan. Nagyon lassan csúsztassuk végig a kezünket a lábukon, érintsük meg a térdünk külső oldalát, majd vissza a kiindulási helyzetbe. Fontos, hogy a testünk ne dőljön előre vagy hátra, tartsuk meg az egyenes helyzetben!

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

2.      Kiindulás: terpeszállás, kezek a jobb combon, összekulcsolva. Lassan emeljük a karjainkat a jobb combunkról a bal vállunk fölé, kicsit oldalra dőlve. Ha jól csináljuk, érezzük, ahogy az oldalsó hasizmunk megfeszül. Fontos, hogy lassan, odafigyelve csináljuk a gyakorlatot.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

3.       Kiindulás: terpeszállás, kezek összekulcsolva mellső középtartásban. Lassan csúsztassuk az összekulcsolt karjainkat jobb oldalsó tartásba, majd lassan vissza középre. Mindkét irányba ismételjük meg a gyakorlatot. Itt is a lassúságon és az egyenes tartáson van a hangsúly, figyeljünk rá oda.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

        3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

1.       Álljunk egy fal, polc, szekrény, stb. mellé. Támaszkodjunk rá a karjainkkal. A jobb lábunkat emeljük hátra egy nagyon picit fel a földről, ez lesz a kiindulási helyzet. Lassan lendítsük hátra a lábunkat, majd eresszük vissza a kiinduló helyzetbe. Akkor csináltuk jól, ha érezzük, hogy a nagy farizom megfeszül közben.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.      A kiindulási helyzet annyiban változik, hogy a lábunkat most jobb oldalra emeljük el a földtől egy picit. Innen lendítsük jobbra a lábainkat, majd eresszük vissza kiinduló helyzetbe.

Végezzünk el 12-t belőle!

Ha ezt a két gyakorlatot megcsináltuk, csak utána váltsunk át a bal lábunkra, ott is végezzük el ugyanebben az ismétlésszámban!

Láberősítés

 1.      Kiinduló helyzet: széles terpeszállás, kifelé néző lábfejekkel. Karok mellső középtartásban. Lassan guggoljunk le úgy, hogy a térdünk ne menjen a lábfejünk elé! Ezzel a gyakorlattal a combizmainkat erősítjük.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.       Kiinduló helyzet: terpeszállás, egyik kar csípőn, a másikkal kapaszkodhatunk a falba. Emelkedjünk lassan lábujjhegyre, majd ereszkedjünk vissza. Nagyon jó vádlierősítő gyakorlat!

Végezzünk el 12-t belőle!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                 3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

Nyújtás

A nyújtást sokan kötelező rossznak gondolják, pedig elengedhetetlen a sérülések és az izomhúzódások elkerülése érdekében. Soha ne hagyjuk ki! Inkább valamelyik gyakorlatot ne végezzük el, de a nyújtásra mindig hagyjunk elegendő időt!

Figyeljünk oda, hogy lassan végezzük ezeket a gyakorlatokat, ezzel is jelezve a testünknek, hogy végeztünk a tornával.

Mivel az egész testet átmozgattuk, ezért az egész testet meg is kell nyújtanunk utána.

1.       Kiinduló helyzet: terpeszállás. Fogjuk át a bal kezünkkel a jobb könyökünket és húzzuk óvatosan balra a jobb karunkat. Legyen teljesen kinyújtva, érezzük, hogy feszülnek, nyúlnak az izmaink. Végezzük mindkét irányba 3-szor.

2.       Óvatosan hajolgassunk előre, hátra és oldalirányba is, érezzük, hogy a hátizmaink dolgoznak. Csináljunk belőle 5-öt minden irányba.

3.        Emeljük hátra a jobb lábunkat úgy, hogy a lábfejünk érjen a fenekünkhöz. Figyeljünk arra, hogy közben a két térdünk és a combunk összeérjen, csak akkor hatásos a gyakorlat. Ismételjük meg a másik lábunkon is.

4.      Emeljük a jobb lábunkat szorosan a mellkasunkhoz, öleljük át a karunkkal. Érezzük, hogy megfeszülnek a comb és a fenék izmai.

5.      Álljunk széles terpeszállásba. Óvatosan ereszkedjünk guggolóhelyzetbe, a kezeinkkel támaszkodjunk meg a térdeinken. Tartsuk meg néhány másodpercig, majd lassan emelkedjünk fel állásba.

6.      Vegyünk néhány mély levegőt, próbáljuk közben az egész tüdőnk felületét használni!

 

Hiszek abban, hogy az ember számára a legfontosabb egészségének megőrzése. Éppen ezért a fent leírt gyakorlatokat irányadónak szántam. A legfontosabb azonban, hogy a mozgás rendszeres részét képezze életeteknek. 

 

Kémia, Mihovics Magdolna

ff

 

dd

 

Technológia, Jakab Enikő

Az anyagban pirossal kiemelt szöveget jegyzeteljétek le a füzetbe a megadott dátum alatt. Oldjátok meg a mintafeladatokat.

Nézd meg az alábbi linkeken található videókat!

https://www.youtube.com/watch?v=1s_X0AxCbvs

https://www.youtube.com/watch?v=4KrDre_nn9U

A végén található beadandó feladat a feltüntetett határidőig kérem visszaküldeni az e-mail címemre: jebmg2015@gmail.com

Akinek nincs a gépén Excel  az egy ingyenes regisztráció után, használhatja a program online változatát: https://office.live.com/start/Excel.aspx

gg

 

dd

 

gg

 

3AB Informatika, Jakab Enikő

Az anyagban pirossal kiemelt szöveget és a megoldott feladatok kódjait jegyzeteljétek le a füzetbe a megadott dátum alatt. Oldjátok meg a mintafeladatokat. 

Free Pascal letölthető innen: https://www.freepascal.org/down/x86_64/win64-hungary.html

A végén található beadandó feladat a feltüntetett határidőig kérem visszaküldeni az e-mail címemre: jebmg2015@gmail.com

ffdddddd

3AB Algebra, Jakab Enikő

Ismétlésre-Függvények
Nézd meg! https://zanza.tv/matematika/osszefuggesek-fuggvenyek-sorozatok/fuggvenyek-i 

 

Lineáris függvény

Nézd meg! https://zanza.tv/matematika/osszefuggesek-fuggvenyek-sorozatok/fuggvenyek-ii-linearis-fuggveny

3AB Mértan, Jakab Enikő

dddk

 

dddddddddddd

3A Földrajz, Fodor Georgina

Minden témából 10-10mondat jegyzetet kérek a füzetben.
Órarend szerinti dátummal. 1.Eurázsia földrajzi fekvése. 2.Eurázsia domborzata. 3.Eurázsia
ásványkincsei. 4.Eurázsia éghajlata. + gyakorlati munkafüzetbe kitölteni az Eurázsia témakört ( ezen
belül bejelölni a kontúr térképen a kijelölt földrajzi objektumokat).

 

3B Ukrán nyelv

Ст 121 правила,ст 122 написати правило ст 134 табличка-написати приклади по- угорський і по-українськи ст 126 правила; впр 246 ст 127, впр 249 ст 128, впр 250 ст 128 впр 252 ст 129, тести ст 136

Ст 139 правила, таблиця ст 141 ; впр 263 ст 139, впр 267 ст 142 , впр 268 ст 142 впр 269 ст 143

ff

 

dd

 

3B Magyar nyelv, Kocsis Márianna

Ird be a füzetedbe a dátumot, s dolgozz úgy, mintha együtt lennénk!

 

2020.március 17.

A névmási határozószók

 1. Készíts jegyzetet a tankönyv alapján! (165-166. oldal)
 2. 144., 145.,147.,148. feladat megoldása

Házi feladat

1.,2. feladat (168.oldal)

 

2020. március 18.

A határozószók helyesírása

 1. Jegyzet készítése (169. oldal)
 2. 149., 150.,151. feladat

Házi feladat

152., 153.,feladat

1.feladat (171.oldal) Fogalmazás írása. Ezt a feladatot küld el  a kocsismaria71@gmail.com címre!

 

2020. március 24.

Témazáró kérdések és feladatok

 1. Feladat ( szóban)
 2. 3.,5.,7.  feladat
 3. Milyen igenevek a felsorolt szavak?

írandó     ________________

befejező   ________________

menvén  ________________

rajzolni  _________________

fizetett  _________________

 1. a)Húzd alá a mondatokban az igeneveket!

Laci főtt tojást evett vacsorára.

A felelő gyerek egyest kapott.

Dávid sokat szokott beszélni az órákon.

A tízórai szünetben sokat szoktam enni és inni.

Boti nagyképű szokott lenni.

b)Csoportosísd az aláhúzott szavakat!

Melléknévi igenév                    Főnévi igenév

__________________    ________________                         

__________________   _________________

__________________   _________________

 1. Csoportosítsd! Attila a melléknévi igeneveket, Dóri a főnévi igeneveket, Laci pedig az igéket gyűjti.

megy, birkózó, inni, írandó, táncoló, keresendő, számítógépezni, vadászó, hallgatni

Házi feladat

8.,9. feladat (176. oldal)

 

2020. március 25.

Begyakorló óra

 1. Képezz igenevet a készít és az olvas igékből! Alkoss velük mondatot! Készítsd el a mondatok ágrajzát!
 2. Pótold a magánhangzókat! Elemezd a határozószókat!

k—s—n,  r—gt—n,  t—gn—p—l—tt,  -l-l,    m—nd—n—tt,  --gy—tt,

l—h—l—l—b—n, m—z—tl—b

    3.  Alkosd meg a következő szavakat, szóalakokat!

 a) A messze határozószóhoz kapcsolj jelet!

b) A fent határozószóhoz kacsolj jelet és ragot!

c) Alkosd meg a lent határozószó középfokú alakját!

d) Alkosd meg a belül vagy bent határozószó középfokú alakját!

4. Írj egy-egy példát a következő szófaji kategóriákra!

a) határozói igenév: __________________________

b) folyamatos melléknévi igenév: __________________________

c) igekötős igenév: __________________________

 d) személyragos határozószó: __________________________

e) névmási határozószó: __________________________

f) személyragos főnévi igenév: _________________________

 

 

3 B, Magyar irodalom, Kocsis Marianna

2020. március 17.

.Moliere A fösvény c. műve

Feladat: Olvasd el a 2. és 3. felvonást! Készíts vázlatot!

Házi feladat

1-3. feladat ( 180. oldal)

Töltsétek ki Harpagon   adatlapját!

Név:…………………………….
Szül.hely:………………………
Életkor:…………………………
Nemzetiség:…………………….

Lakóhely:……………………….
Családi állapot:………………….
Gyerm
ekei száma, neve:………..
                            ………………..
                            ………………..
Foglalkozása:……………………
Vagyoni helyzete:………………
Különös ismertetőjele:………….

2020. március 18.

.Moliere A fösvény c. műve

1.Feladat: Olvasd el a 4. és 5. felvonást! Készíts vázlatot!

2.Készítsetek táblázatot a jellemekről!

jj

3.Irodalomelméleti ismeretek. A komédia és típusai

Házi feladat

Készíts riportot valamely szereplővel! Előtte azonban ismételd át, mi is az a riport!

      - tudósítás egy érdekes eseményről,
        helyszínről, emberről.

Gondold át , kit, miről szeretnél kérdezni!( Ezt a feladatot küld el  a kocsismaria71@gmail.com címre!)

 

 

2020. március 24.

A magyar felvilágosodás. Csokonai Vitéz Mihály

 

A török kiűzése óta Magyarország a Habsburg birodalom fennhatósága alá tartozott, a Magyar Királyság függetlensége nem állt helyre, és Erdéllyel sem állt vissza az egység. A függetlenségi törekvések, köztük a Rákóczi-szabadságharc, elbuktak, Magyarország elmaradott, feudális gyarmatként vegetált. Míg nyugaton felerősödött a városiasodás és az iparosodás, Magyarországon továbbra is az elavult mezőgazdasági termelés volt jellemző, a nemesek nem voltak érdekeltek a birtokaik korszerűsítésében. A Habsburg birodalom soknemzetiségű, belső feszültségektől terhes alakulat volt, ezért a korabeli uralkodók, Mária Terézia és fia, II. József felülről irányított reformokkal próbálták egyben tartani és korszerűsíteni országaikat ─ azaz megőrizni a hatalmat. Ez a felvilágosult abszolutizmus megosztotta a magyarokat.

A KORABELI MAGYARORSZÁG KÉT FŐ PROBLÉMÁJA: A NEMZETI FÜGGETLENSÉG ÉS A POLGÁROSODÁS HIÁNYA. 1795 után politikai cselekvésre nem volt mód, az égető társadalmi kérdések csak az irodalomban kaphattak nyilvánosságot. Megismétlődött, ami a török megszállás alatt volt: az anyanyelvi irodalom a nemzeti identitás6 megőrzésének kulcsa lett, a nyugathoz való felzárkózás esélye. Ez egyben azt is jelentette, hogy a magyar irodalom hosszú időre politizálóvá vált ─ míg a nyugati írók egyre inkább az egyetemes kérdések és a magánélet felé fordultak, a kelet-európai irodalmak fő témája a nemzeti sorskérdések taglalása maradt.

A FELVILÁGOSODÁS JELENTŐSÉGE A MAGYAR IRODALOMBAN

1. Ekkor kezdett Pest-Buda kulturális központtá válni.

2. Megjelentek az első magyar nyelvű folyóiratok (1780-ban az első, a Magyar Hírmondó, 1788-ban a kassai Magyar Museum)

 3. Pest-Budán megalakult az első magyar színtársulat 1790-ben.

 4. A nyelvújítás eredményeként megszületett az egységes magyar irodalmi nyelv. Kazinczy Ferenc és nyelvújító társai sok idegen (főleg latin) kifejezést cseréltek magyar szóra, illetve alkottak több ezer új szót, hogy nyelvünket alkalmassá tegyék a kor tudományos ismereteinek és kultúrájának közvetítésére.

 5. Ha gazdaságilag nem is, kulturálisan Magyarország elkezdett felzárkózni a nyugathoz.

gg

Csokonai Vitéz Mihály (1773. November 17.- 1805. Január 28.) a magyar irodalom egyik legjelentősebb költője.

Pályafutása

 Csokonai Vitéz Mihály Debrecenben született, édesapja Csokonai Vitéz József seborvos, református főiskolai tanár, édesanyja Diószegi Sára.

Csokonai Vitéz Mihály szülővárosában végezte tanulmányait, majd ezek befejeztével – fiatal kora ellenére – a költészet professzorának nevezték ki. Nem sokkal utána megfosztották ettől a poszttól az erkölcstelen magatartására hivatkozva.

Rövid életének utolsó 12 éve szinte állandó nyomorban telt, majd 31 éves korában halt meg szülővárosában, édesanyja házában. Csokonai Vitéz Mihály egy zseniális és eredeti költő volt. Legtöbb művét Schedel publikálta 1844-1847 között.

1797 nyarán ismerkedik meg Vajda Juliannával, aki iránt rögtön szerelemre gyúlt. Ez a kilátás nélküli lángolás 9 hónapig tartott, mikor is Lillát férjhez adták Lévai Istvánhoz. Ezen idő alatt születtek meg nagyrészt Lillát dicsőítő dalai. 1798 nyarán az Erdélyi Népművelő Társaság tagjai közé választotta. Ebben az időben nyerte el a csurgói gimnázium egyik segédtanári állását is. Kazinczy Ferenccel közeli barátságot ápolt, gyakran leveleztek. Csokonai Vitéz Mihály értette a görög, latin, német, francia és olasz nyelveket. 1805-ben súlyos tüdőgyulladásban hunyt el, éppen amikor verses munkáinak kiadása folyamatban volt.

 

Kiemelkedő alkotásai

 • A méla Tempefői, vagy az is bolond, ki poétává lesz Magyarországon
 • Dorottya
 • Szegény Zsuzsi a táborozáskor
 • A Reményhez
 • A tihanyi Ekhóhoz
 • A Magánossághoz
 • Tartózkodó kérelem
 • Az estve
 • Konstancinápoly
 • Az özvegy Kanyóné és a két szeleburdiak
 • Vajda Juliannának szerelmemnek
 • Tüdőgyulladásomról

Házi feladat

1-4. kérdésre válaszolni írásban! (187.oldal)

 

2020. március 25. Csokonai Vitéz Mihály Zsugori uram

I. Keletkezése

Jó néhány vers esetében megfigyelhető hogy Csokonai iskolai gyakorlatokra készített verseket később átdolgozott.

Az Egy Fösvénynek leírása című vers még a költő iskolai évei alatt készülhetett, minden bizonnyal 1785-ben. A költő ismert a városban egy uzsorást, és bemutatta annak külsejét és belső tulajdonságait. (12 évesen írta)

A Fösvény. Csokonai ráébredt, hogy nem csak egyetlen zsugori van a világon, ezért a címből elhagyta az „egy”szót. Így már nem egy konkrét emberről írt, hanem egy típusról. (16 évesen írta)

Zsugori uram. A végső változat 1796-ban keletkezett. A cím már egy beszélő nevet tartalmaz. A valóságban azonban nem egy személyhez kötődik, hanem általánosítja valamennyi hasonló típusú embert. (21 évesen írta)

II. Műfaja: életkép; Formája: vers

III. Témája:

Szomorú tapasztalata volt Csokonainak az uzsorásokkal. Mind gyermekkorában, mind felnőttkorában ki volt nekik szolgáltatva. Az irántuk érzett megvetését, gyűlöletét és tehetetlenségét fogalmazta meg ebben a versben.

IV. Jellemzés:

Megismerjük a versből

-         Zsugori uram külső tulajdonságait: sovány, beesett arc, sárga bőr

-         belső jellemvonásait: irigy, bús, fösvény

A jellemvonásokat

-         a költő mutatja be: Űl pénzes ládáján sovány ábrázattal

-         Zsugori uram szavaiból, tetteiből ismerjük meg:

Ma csak harminc arany jött bé a kasszába,

Mégis kilencven pénzt adtam ki hiába.

-         a környezete bemutatásából ismerjük meg:

Maga e kunyhóba éhezvén kucorog,

Lantornás ablakom

V. Stíluseszköz:

Gúny: (egy személy vagy jelenség hibáit erősen túlozva mutatja be).

Esmérek én egy vént. - Ki az: - Neve nincsen:

     Régen eladta már aztat is a kincsen;

Úgy tűnődik; s talám azt is sajnálja ő,

     Hogy a versbe ingyen s potomra jött elő.

Házi feladat

 1. Válaszolj az 1-11. kérdésekre (szóban)! (189. oldal)

1. feladat (189. oldal)

 

Fizika, Tar István

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkmksz.com.ua%2Ftankonyvek%2F7-oszt%2FFizika%2520(2015%2C%2520V.%2520G.%2520Barjahtar).pdf%3Ffbclid%3DIwAR333H6Rgk-cM7iaS4DHBtptRAoVXL3IUgtC5P5AmHRqq76LV7SVbmPGHrE&h=AT3aEXOlE69zo3qnva33dKer9EgQ2KfFguMGUij2JH9RUewvAJb_SRub0pDn5BnMV8nxctr9j14E0BeVfFS30SA14pT2jQq0siyewp4r3aZTLBpS6k8IT5da0-RVo8QwqcOz4A

kmksz.com.ua

22. gyakorlat. 5 és a 6 feladat,153. oldal 22, 23, 24-es paragrafusok.

A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailban NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

 

3 B Történelem, Nedbál Klára

Világtörténelem

2020.03.18-23

18. lecke

A szent Római Birodalom – lejegyzetelni megtanulni

Válaszolni a 128 oldalon lévő 1,2,3,4,5 kérdésekre. A válaszokat Word dokumentumba felszedve elküldeni nekem 2020.03.23 hétfő este 20.00-ig a nedbal.klara1969@gmail.com e-mail címre. Aki nem küldi el időben annak ez a faladat nem lesz beszámítva

Ukrajna történelme

17. lecke

A Halics-Volinyi Állam: megalakulástól a tatárvészig – lejegyzetelni, megtanulni.

Válaszolni a 126 oldalon lévő 1,2,3,4,5,6 kérdésekre. A válaszokat Word dokumentumba felszedve elküldeni nekem 2020.03.25 szerda este 20.00-ig a nedbal.klara1969@gmail.com e-mail címre. Aki nem küldi el időben annak ez a faladat nem lesz beszámítva

Magyar nép története

Felszedni Word dokumentumba a gyakorlati munkát, és elküldeni 2020.03.19 péntek 20.00-ig elküldeni a a nedbal.klara1969@gmail.com címre

 

3B Földrajz, Bereczky Lóránt

40. téma A természeti övezetek és a magassági öveződés. (március 12)

41 téma A népessége és a politikai térképe. (március 18)

42 téma Észak-Amerika országai. (március 19)

A füzetbe jegyzetet kérek a zárójelben megadott dátummal. A jegyzetbe a témában fekete betűvel kiemelt fogalmakat kell beírni a hozzá tartozó meghatározásokkal.

 

 

4 AB OSZTÁLY

Magyar nyelv, Kocsis Marianna

Ird be a füzetedbe a dátumot, s dolgozz úgy, mintha együtt lennénk!Használd a tankönyvet!

gg
 1. óra

Az időféle határozók. Az időhatározó. A számhatározó

Azok a mondatrészek, amelyek a cselekvés, történés, létezés, stb. időbeli, számszerű körülményeit, időpontját, időtartamát, kezdetét és végét, időbeli gyakoriságát határozzák meg a mondatban.

Az időféle határozók csoportjába tartoznak az időhatározók (Ma sokat tanultunk)

 és a számhatározók. (Kétszer kerestelek már.)

 Kérdőszavai: Mikor? Mióta? Mikortól fogva? Mikorra? Meddig? Mennyi ideig? Hányszor? Hányadszor?

Megoldani a füzetbe a 190-193. feladat,195-197. feladat

Házi feladat

194., 198. feladat

 

2. óra

Begyakorló óra

Az alábbi szöveg határozóit sorold be a táblázatba! 
Dániában a csalogánnyal és kakukkal érkezik az igazi nyár az országba. A csalánerdő nyári barlangja lakót kapott. Öreg róka néni, aki eddig egy messzi vadaskertben lakott, most ideköltözött, és reményteljes csemetéivel az erdő virágait nézegeti. Legalábbis ezt szeretnék elhitetni a madarakkal! Snipp érzi, hogy az üregből ismert szimatnál sokkal erősebb és teljesebb szimat csiklandozza az orrát. Tudja, mit kell tennie, sebtében bebújik a kürtőbe, lassan, mintha tűkön lépkedne, halad a sötétben. Csak két percig tart az egész próba, eléri a barlang másik kijáratát, és kint van a világosságban. Két nap múlva Snipp ismét találkozott a fiatal rókával. A titokzatos barlang miatt nem tudott nyugton maradni. Mennie kellett kutatni, vadászni. Százan sem tudnák visszatartani, hiszen ő már egyszer bent járt a hegyben, a barlang megnyílt előtte!
(Swend Fleuron Snipp, a nagy vadász című regénye alapján

ff

2 . Elemezd a mondatokat ágrajzzal!

Vasárnap Károly betért egy étterembe ebédelni.

 A házával szemben esténként egy vidám társaság szórakozik.

A parkon innen motorosok zaja verte fel az éjszaka csendjét.

A hosszú kirándulás után kellemesen hűsöltek a turisták a fák alatt.

Háromszor  futottam le a távot.

Házi feladat

 1. feladat (165. Oldal)

3. óra

Módféle határozók.A mód- és állapothatározó

Tankönyvből a 199-201.  És 223-226. feladatok megoldása

Házi feladat

202.,227. feladat

     4. óra

Az eszköz-és társhatározó

A tankönyvből oldjátok meg a témához tartozó feladatokat!

203-206. és232-234. feladatok

Házi feladat

235. é s207. Feladat

 

Magyar irodalom, Kocsis Marianna

dd

1.óra

Jókai Mór A kőszívű ember fiai

 1. Ismerd meg a regény  első részének tartalmát!Olvasd el a tankönyvből! (200-212.oldal)
 2. Válaszolj a kérdésekre! 1-5. kérdés (212. oldal)

Házi feladat

1.feladat(212.oldal)

Készíts vázlatot az első részből%

 

2.óra

Jókai Mór A kőszívű ember fiai

 1. Ismerd meg a regény  második részének tartalmát!Olvasd el a tankönyvből! (200-212.oldal)
 2. Válaszolj a kérdésekre! 1-12. kérdés (224. oldal)

Házi feladat

Nézd meg a regényből készült filmet!

 

 1. Óra

A mű feldolgozása

Amit a műről tudni kell! ( Jegyzet készítése)

 1. Óra

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bemutatása a Baradlay-család történetének tükrében

Házi dolgozat

Mindenki küldje el a kocsismaria71@gmail.com email-címre! Határidő 2020.03.28.

 

4A Angol nyelv, Pavljuk Erika

4A – 2019.03.16. (Monday, the 16th of March) double lesson

Topic: Superlative adjectives, too and enough

(Flytatás) Pg. 44 SB (Unit 4D)

Revise the rules from the first Learn this box on the page.

Ismételjétek át a szabályokat az oldalon lévő első Learn this box-ból!

LEARN THIS! Too and enough

a) too comes before and adjective. too small = túl kicsi

 a too (nagyon, túlságosan) határozószót a melléknév elé tesszük.

b) enough comes after an adjective  not small enough = nem elég kicsi 

az enough (eléggé/nem eléggé) határozószót a melléknév után tesszük.

c) enough comes before a noun. not enough money = nem elég pénz

az enough (elég, elégséges) határozószó mindig a főnév elé kerül.

d) we often use an infinitive with to after too + adjective or adjective+enough.

A too+adjective és az adjective+enough alakokkal általában infinitive+to-t használunk, vagyis főnévi igenevet+to. (pl. to cook, to stand, to sing stb)

Példamondat a d szabályhoz:

He’s too young/old enough to join the army. Ő túl fiatal/elég idős ahhoz, hogy belépjen a hadseregbe. A to join (csatlakozni) az „infinitive + to.

Ex. 6 pg. 44. (SB) (füzetbe)

Rewrite the sentences using the adjective in brackets and too or enough. (alakítsd át a mondatokat használva a zárójelben lévő mellékneveket és a too illetve enough határozószavakat.

Ex7. pg. 44 (SB) füzetbe)

Write questions using the superlative form of the adjectives. (Alkossatok kérdéseket a felsőfokú melléknevet használva).

Homework! Ex. 1,2,SB, pg. 45.

 

4A – 2019.03.17. (Tuesday, the 17th of March)

Topic: Superlative adjectives

Grammar Builder 4D (Part 1) page 130,  Superlative Adjectives

a feladatokat írjátok a füzetekbe!

ex 5. Write the superlative form of the adjectives (írd le a felső fokú mellékneveket)

ex 6. Complete the sentences with superlative adjectives. Add in or of before the final noun. (egészítsd ki a mondatokat a felső fokú melléknevekkel. Használd az  „in” vagy „of” alakot a főnév előtt.

pl. 1. Joe is the most intelligent boy in the class.

Ex 7. Write the questions. Use the superlative forms of the adjective, and add in or of where necessary. (Alkossatok kérdéseket a felsőfokú melléknevet használva, illetve használjátok az „in” és az „of” alakokat, ahol szükséges)

Grammar Builder 4D (Part 2) page 130,  too and enough

Ex 9. Write sentences with words from the table below. Use too and the infinitive. Írj mondatokat a táblázatban lévő szavakkal felhasználva a too+infinitive alakot.

Homework! Ex. 3, 4, SB, pg. 45.

 

 

4A – 2019.03.30. (Monday, the 30th of March) dupla óra

Topic: Phrasal verbs / Vonzatos igék

A vonzatos igék, olyan igék, amelyeknek van valamilyen vonzatuk, méghozzá egy prepozíció (elöljárószó), amelyek, úgymond, rátapadnak az igére és csak együtt használjuk őket egy adott jelentésben.
Nézd csak, ilyenekre gondolok:

•  to wait for = várni valakire

•  to depend on = függni valamitől

•  to take after = hasonlítani valakire

•  to put on = felvenni valamit (ruhát)

Tanuld meg a 2 szabályt a learn this boxból.

Learn this! (SB. Pg 45)

a) Some phrasal verbs have  a meaning which is similar to the meaning of the main verb (e.g. to use up = to use all of something)

Néhány vonzatos igének hasonló jelentése van, mint magának a fő igének. Pl to use up (felhasználni = to use all of something valamiből mindent elhasználni.

b) Other phrasal verbs have a meaning which is completely different from the meaning of the main verb (e.g. to carry on = to continue).

Más vonzatos igék jelentése teljesen eltér a főige jelentésétől, pl to carry on = a carry szó jelentése visz, hord, cipel, ezt követi az on prepozició és ennek a vonzatos igének a jelentése a „folytatni”, ami a főige, vagyis a „to continue” jelentése is.

Words and expressions in Ex 1.

chimney – kémény

factory – gyár

pollution – környezetszennyezés

breathe – lélegzet, lélegezni

pollute – szennyezni

pour out – kiózónlik, kibocsájt

Homework!

Ex2. SB Pg. 45. Szótár segítségével fordítsátok le a szöveget! A bepótolandó főneveket alább találhatjátok.

1. surface temperature

2. fossil fuels

3. greenhouse gasses

4. global warming

5. rain forests

6. climate change

7. sea levels

8. ice caps

9. renewable energy

Ex 3. SB. Pg 45

Find five phrasal verbs  the fact fil e. Which have similar meaning to the main verb and which have a completely different meaning? Keress 5 db vonzatos igét a 2. feladatban található fact fájlban és állapítsd meg melyik melyiknek van hasonló jelentése, mint a főigének és melyiknek van teljesen más?

 

4A – 2019.03.31. (Monday, the 31st of March) 

Topic: Phrasal verbs / Vonzatos igék

Ex 4. SB. Pg 45

Olvasd el mit mond 2 diák a globális felmelegedésről és az éghajlatváltozásról. Melyiküket aggasztja jobban a helyzet? A szövegben felhasznált vonzatos igék közül 5 fordítását alább megtalálod.

To carry on – folytatni

To look after – vigyázni valamire

To put it off – elhalasztani valamit

To come up – kitalálni, kigondolni valamit

To give up – feladni, valamit nem használni tovább

 

 

Ex 5. SB. Pg 45

Keress 9 db vonzatos igét (Phrasal verbs) a 4-es feladatban. Ezek közül 5-öt párosíts össze a definíciókkal. Ezek fordítását feljebb megtalálod, a maradék 4-et próbáld magad lefordítani. Határozd meg, hogy a jelentésük hasonló-e a fő ige jelentésével!

A feladatot a füzetedbe írd.

Ex 6. SB. Pg 45

Egészítsd ki a vonzatos igéket a megadott szavakkal. Mindegyiket megtalálhatod az 1. és a 2. feladatokban!

A feladatot a füzetedbe írd.

Ex 7. SB. Pg 45

Egészítsd ki a kifejezéseket az alább megadott szavakkal.

A feladatot a füzetedbe írd.

Homework! Ex 1, 2, 3, 4 WB, pg 46.

 

4 AB Angol nyelv, Gorzov Kamilla (e-mail address : gorzovkamilla@gmail.com)

ff

 

cccc

 

Writing

10 You want to do the Duke of Edinburgh Award and you are looking for people to do it with you. Write a message to put on the bulletin board in your school.

 • Introduce yourself and explain what your idea is.
 • Describe your personality.
 • Suggest the activities you would like to do, and say what kind of people you are looking for.
 • Tell people how they can contact you.

Writing

10 You have just been to see a friend competing in a sports event. Write an email to another friend.

 • Tell him/her what the event was and who you went to see.
 • Say whether you enjoyed the event and why.
 • Tell him/her which sports you enjoy and where you do them.
 • Invite your friend to come and join in and tell him/her when to meet you.

Writing

10 You are on a city break with your parents. Write a postcard to an English-speaking friend.

 • Say where you are.
 • Say whether you are having a good time and why.
 • Say what you did yesterday.
 • Say when you are coming home.

Writing

9   You are writing a film review for a website. Write about a film you saw recently that you thought was very bad.

 

 • Say who you are and what kinds of films you usually like watching.
 • Say which film you are reviewing and whether you enjoyed it.
 • Mention the best thing and the worst thing about the film.
 • Recommend a better film and say why you think it is better.

 

Writing

10 You have just bought a new MP3 player from an online shop called CheapMP3.com. Unfortunately, the MP3 player doesn't work properly. Write a formal letter of complaint.

 • Explain what you bought, and when and where you bought it.
 • Say why you are sending it back.
 • Explain the problem and give details.

Writing/ B

Writing

10 You are spending the summer in the UK to learn English and you want to make new friends in your language school. Write a message to put on the school bulletin board.

 • Introduce yourself.
 • Describe your personality and say what your hobbies are.
 • Say what kind of people you want to meet.
 • Tell people how they can contact you.

Writing

10 You have just been away for the weekend for your birthday. Write an email to your English-speaking friend.

 • Tell him/her where you went and whether you enjoyed it.
 • Say what you did on the day of your birthday.
 • Say what presents you got and which was your favourite.
 • Ask your friend what they did at the weekend.

Writing

10 You are on a countryside holiday with your parents. Write a postcard to an English-speaking friend.

 • Say where you are.
 • Say whether you are having a good time and why.
 • Say what you did yesterday.
 • Say when you are coming home.

Writing

9   You are writing a film review for a website. Write about a film you saw recently that you thought was very good.

 • Introduce yourself and say what kinds of films you usually enjoy.
 • Say which film you are reviewing and why you liked it.
 • Mention two good things about the film and explain why people should see it .
 • Compare the film to another film and say whether you think it is better or worse.

Writing

10 You have just bought a new camera from an online shop called Greatphotos.com. Unfortunately, the camera doesn't work properly. Write a formal letter of complaint.

 • Explain what you bought, and when and where you bought it.
 • Explain why you bought it.
 • Explain the problem and give details.
 • Say what you want the company to do.

 

 1. Unit 4A Ex. 1, 2, 4, 5 pg.40-41 Study the rule on pg.41 (SB)
 2. Unit 4B Ex.2, 3, 6, 7 pg. 42 Study the rules of ex.4, 5 pg.42 (SB)
 3. Ex.1, 2, 3, 4, 5, 7 pg. 42 (WB)
 4. Ex. 1, 2, 3, 4 pg. 43 (WB)

       Write the first 2 compositions for your exam on separate sheets of paper.

Kis segítség:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=z8VkgKgVhys&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Wjjlh11OMfJWKD97EP-j8LtkJojXE0FfPNXB6z0xQukvRN7uJpxC010s
 2. https://www.youtube.com/watch?v=jEKV5TBeLfo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3cqjS92o7cVMlsQQf1Drzti7QQd9HzrxWKpheJzpPwgRP6EEEqYSjlytU

 

4A Ukrán nyelv

Виконайте завдання з української мови у зошити:

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь

1. Усі подані словосполучення є іменниковими в рядку:

A) робота над текстом, поради учням, день народження;

Б) спільно з другом, їхати верхи, накритий стіл;

B) писати листи, зробити по-своєму, сто років;

Г) вимита підлога, нова сукня, сидіти тихо.

2. Тире в неповному реченні ставиться в рядку:

A) Дерево шанують, як добре родить, а чоловіка як добре робить (Народна творчість).

Б) Я син народу, що вгору йде, хоч був закритий в льох (І. Франко).

B) Два чобота пара (Народна творчість).

Г) У нас кохати полюбить сновна, і серце з милим вік не розлучати (А. Малишко).

3. Однорідними означеннями ускладнене речення (розділові знаки пропущено):

A) Весна була рання дружна (3. Тулуб).

Б) Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах; їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг… (М. Коцюбинський)

B) Після теплих літніх дощів хліба налилися колосом, пополовіли, а десь за тиждень взялися бронзою (І. Цюпа).

Г) Сподом попід ті стіни вузькою щілиною шумів і пінився студений гірський потік (І. Франко).

4. Поширеним звертанням ускладнене речення:

A) Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги (В.Симоненко).

Б) Мово наша! Звонкова кринице на середохресній дорозі нашої долі! Твої джерела б’ють десь від магми, тому й вогненна така (К. Мотрич).

B) «Слава тобі, Дніпре!» – нодумки зашепотів ніби молитву Андрій (С. Плачинда).

Г) Я люблю тебе, поле, простір твій, широчінь, твої пахощі й цвіт (П.Дорошко).

5. Помилки відсутні в реченні:

A) Гуляючи в лісі, ми милувалися красою природи, збирали квіти та ягоди.

Б) Побувавши в Єгипті, Лесею Українкою було написано вірш «Напис в руїні».

B) Розквітаючі дерева наповнювали сад тонкими пахощами весни.

Г) Не дивлячись на несприятливі погодні умови, експедиція продовжувала свій шлях.

6. Відокремлений член є обставиною в реченні:

A) Пішов Гонта, похилившись (Т. Шевченко).

Б) Часом, злякана нами, з дерева з шурхотом спурхувала птиця (В. Винниченко).

B) Особливе місце в літературі для дітей займає поезія, зокрема для наймолодших читачів (В. Бичко).

Г) Членом «Гарту» я був і сам, як книжковий ілюстратор (О.Довженко).

У завданнях 7-8 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

7. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.

А) І швець, і жнець, і на дуді грець (Народна творчість).

Б) Роса почала слатися по землі (І. Нечуй-Левицький).

В) Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце в небі сяє, тебе не забудуть! (Т. Шевченко)

Г) Пахощі зрілого хліба особливо були відчутні вечорами, коли снадала спека… (І. Цюпа)

1) Простий дієслівний присудок;

2) дієслівний складений присудок;

3) іменний складений присудок.

8. Установіть відповідність між односкладним реченням і його видом.

1) Починало вже дніти (М.Коцюбинський).

2) Дивився спідлоба, важко кудись у далеч, і міряв землю… (В. Шевчук).

3) ІЦо посієш, те й пожнеш (Народна творчість).

А. Означено-особове;

Б. узагальнено-особове;

В. неозначено-особове;

Г. безособове.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 9-10 тест контролю української мови до нього

(1) Образ козака на наших картинах – цс велична, викристалізована віками дума народу її свою сутність. (2) Народ стомився від повсякчасних воєн, від розорень і зпустошень, що оберну квітучий край у пустку. (3) Зазнавши стільки горя й лиха, він прагнув

миру, вільної праці. (4) М ролюбивий характер народу й уособлюс образ козака бандуриста. (5) Але водночас український н род завжди був готовий освятити ножи, щоб захистити могили своїх предків, свою рідну землю.

(З журналу)

9. Позначте речення, ускладнені однорідними членами.

10. Позначте речення, у яких допущено орфографічну помилку.

 

ff

Картина Наталії Івженко «Весна в Карпатах»

Дайте відповіді на запитання:

 1. Яка пора року зображена на картині?
 2. Що саме зображено на картині ?
 3. Який період  доби зображено?
 4. Що і якими кольорами зображено на передньому плані картини?
 5. Що відобразила художниця на задньому плані?
 6. Що розташовано в центрі картини? Фарби якого кольору використано?
 7. Який настрій навіює картина?
 8. Які думки викликає у тебе цей пейзаж?

 

4A Algebra, File-Kovács Erika

Kérem az adott dátum alatt beírni az algebra füzetbe a tananyagot és a feladatok megoldását!

Március 12.
Téma: Példák megoldása négyzetgyököt tartalmazó kifejezésekre.
Átismételni a rövidített szorzás képleteit és a négyzetgyökvonás tulajdonságait.
Feladatok: 510, 516, 522, 528 536.

 

Március 16.
Téma: A nevező gyöktelenítése.
Ismétlés: A tört alaptulajdonsága, amely szerint a tört értéke nem változik, ha számlálóját és nevezőjét megszorozzuk ugyanazzal a nullával nem egyenlő számmal vagy kifejezéssel.
 A nevező gyöktelenítse nem más, mint használva ezt a tulajdonságot, a számlálót és nevezőt megszorozzuk olyan kifejezéssel, hogy a nevezőben ne legyen négyzetgyök.

gg

Házi feladat: 517, 518.

Március 17.
Téma: Példák megoldása nevező gyöktelenítésére.

rr

Házi feladat: 532, 533, 534.

Március 19.           
Téma: Az y= √x  függvény grafikonja és tulajdonságai.
17. pont, 132.-137. old.

hy

Házi feladat: Megtanulni a grafikon szerkesztését és a függvény tulajdonságait.


Március 23.
Példák megoldása
Feladat:
559, 560, 564, 568.

Március 24.
Példák megoldása
Feladatok:
573, 574.

 

 Március 26.
Példák megoldása
Feladatok
: 571, 572.

 

Március 30,31.
 138-139. oldal: 4. számú teszt részletes megoldása.

 

Április 2.
Összefoglaló óra.
Elolvasni és átírni:139.-140. oldalon található  összefoglalást a tankönyvből.

 

4A Mértan, File-Kovács Erika

Az adott dátummal kérem beírni a tananyagot és a feladatok megoldását!

Március 16.
Téma: Háromszögek hasonlóságának ismertetőjelei
Megtanulni és beírni a tételeket: 13. pont 91. oldal, 14. pont 102.oldal.
Feladatok: 452. (berajzolni 147. ábrát),  453. (ezek első ismertetőjelre).

 

Március 17.
Téma: Feladatok megoldása második ismertetőjelre
Feladatok: 491.(berajzolni 164 ábrát), 492.( berajzolni 165. ábrát),  498. feladat.

 

Március 23.
Téma: Feladatok megoldása harmadik ismertetőjelre.
 Feladatok: 493, 494, 495.

 

 Március 24.
Összefoglaló óra
110. 111. oldalról beírni az összefoglaló tananyagot és megtanulni.

 

 Március 30.-31.
2. Számú feladatsor részletes megoldással (109. 110. Oldal).

 

4B Mértan, Jakab Enikő

Ismétlés

Nézd meg! https://www.youtube.com/watch?v=GSZkaYW7EZs&list=PL0hWfPdqf_3Yp7tn-TS-gxU70pPep54y2&index=15

17.§. 122-124.old.      (Készíts jegyzetet!)

Nézd meg! https://zanza.tv/matematika/geometria/hegyesszogek-szogfuggvenyei-i

https://slideplayer.hu/slide/2099327/ (a mintapéldákat írd ki a füzetedbe

17.§. 124-126.old.      (Készíts jegyzetet!)

Nézd meg! https://zanza.tv/matematika/geometria/hegyesszogek-szogfuggvenyei-ii    

llllkykkyyyyy

https://www.youtube.com/watch?v=GSZkaYW7EZs&authuser=0

 

 

4B Algebra, Jakab Enikő

Minden elmaradt órára külön-külön megtaláljátok az anyagokat. A saját füzetedben is ennek megfelelően kell dolgoznod. A fájlban ajánlott linkeket külön is csatolom.
A visszakérdezés online formában fog történni (a részleteket külön küldöm), mindig figyeljétek a fájlok végén feltüntetett házi feladatokat, ott vannak megadva a beküldési határidők is.
Akinek kérdése van e-mailen kereshet: jebmg2015@gmail.com 

Ha írsz, tárgynak írd be a teljes neved.

https://www.youtube.com/watch?v=8m5k5_RMtGU

vvggggrgfr

4 AB Kémia, Mihovics Magdolna

cc

 

4 AB Biológia, Pető Nikolett

1. Szomatikus ès vegetatìv idegrendszer 39 paragr. Jegyzet + berajzolni a 11.táblázatot a 188-189.oldalon + 4db tesztkèrdés a tèma után.

2. Az idegrendszeri megbetegedèsel megelőzèse 40 paragr. Jegyzet + önèrtèkelès a 193.oldalon.

3. A szenzorrendszerek általànos jellemzèse 41 paragr. Jegyzet

4. Az ember látó szenzorrendszere 42 paragr. Jegyzet + berajzolni a 157.ábrát a 198 oldalon.

5. Az emberi szem működèsènek jellegzetessègei 43 paragr. Jegyzet + 4db tesztkérdès a 207.oldalon

 

4 AB Fizika, Tar István

31, 32, 33 paragrafusok

továbbá:

31. gyakorlat 2. feladat. 32. gyakorlat 1 és 2 feladat. 33 gyakorlat 3. feladat.

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailban NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

 

Torna

A rendsze­resen végzett, közepes intenzitású testmozgás, jelentős részben az immun­rendszer kedvező mennyiségi és minőségi változásai miatt, egészségvédő hatással bír.

Az immunrendszer feladata

A kiegyensúlyozottan működő immunrendszer segítségével a szervezet képes felismerni egyes külső fertőzéseket és saját beteg sejtjeit is. Ezenkívül az immunrendszer számos, különböző funkciójú sejtje segítségével irányítja a gyulladásos és védekező funkciókat is. Ezt a bonyolult rendszert erősíti a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás is.

Testmozgás rendszeressége

 •  A napi fél óra mozgás sokkal hatásosabb, mint heti két-három alkalommal végzett edzőtermi torna vagy edzés.
 • Továbbá a kímélő torna, mozgás is hatásosabb hosszútávon, mint a heves, erőteljes edzés. Tulajdonképpen a rendszeresség a legfontosabb, nem az edzésmód hevessége.
 • Számotokra napi egy óra aktív mozgás ajánlott. (az egy óra lehet 2x30 perc)
 • Felnőttek számára az ajánlott testmozgás hetente 5 x 30 perc (a félóra lehet 2 x15 perc is). Ennek legalább fele legyen pulzusszámot emelő fizikai aktivitás.

Fontos figyelembe venni, hogy reggel soha ne végezzünk bemelegítés nélkül nehéz gyakorlatokat, hiszen a merev, alvásban megpihent izmoknak nem tesz jót a hirtelen igénybevétel.

Lehet, hogy nevetségesnek fog tűnni, de már az ágyban fekve elkezdhetjük az izmaink bemelegítését. Ehhez:

 • feküdjünk hanyatt. Először végezzünk néhány óvatos bokakörzést mindkét irányba, majd következzenek a térdek. Üljünk fel, majd csináljunk néhány óvatos fej-, váll- és karkörzést. Így már egy kissé bemelegített izmokkal kelhetünk ki az ágyból. Ezeket a gyakorlatokat minden reggel elvégezhetjük.

 Az ízületeink meg fogják hálálni a gondoskodást!

Bemelegítés

1.      Álljunk terpeszállásba, tegyük csípőre a kezünket! A fejünket óvatosan fordítsuk előbb jobbra-balra, majd előre-hátra! Minden irányban végezzük el a gyakorlatot 5-ször!

2.       Következhet a fejkörzés. Lassan, mindkét irányban végezzük el 2-szer!

3.       Tegyük a kezeinket a vállainkra, majd óvatosan körözzünk előre és hátra, 5-ször!

4.      Magas tartás, karkörzés előre és hátra 5-ször!

5.      Csípőretartás, törzshajlítás jobbra-balra, majd előre-hátra! Mindkét irányba 5-ször!

6.       Törzskörzés, mindkét irányban 4-szer végezzük!

7.      Törzshajlítás előbb a jobb lábunkhoz, aztán középre, majd a bal lábunkhoz, végül egyenesedjünk fel! Végezzük el mindkét irányban 4-szer a gyakorlatot!

8.       Terpeszállás, csípőretartás. Emeljük magasra előbb a jobb, aztán a bal térdünket! Mindkét lábbal 10-szer végezzük el!

9.       Kisterpesz állásban lassan guggoljunk le, majd egyenesedjünk ki! 10-et végezzünk belőle! A karjainkat tartsuk egyenesen a testünk előtt!

10.     Bokakörzés, csípőretartással! Mindkét lábbal 5-ször!

 A cél, hogy a testet felkészítsük a mindennapos mozgásra, amiből aztán néhány hét múlva átléphetünk egy haladóbb szintű gyakorlatsorra.

Ha minden nap ugyanakkor kelünk, ugyanúgy megcsináljuk a gyakorlatokat, nagyobb esély van arra, hogy beépül a szokásaink közé és egy idő után már hiányozna, ha nem így kezdődne a reggelünk.

Gyakorlatok

Karizom erősítése

Attól függően, hogy milyen edzettségi szinten vagyunk, elvégezhetjük a gyakorlatokat súllyal vagy anélkül. Ha nincs otthon súlyzókészletünk, akkor egy-egy félliteres, teleengedett vizespalack is megteszi.

A gyakorlatok nemcsak a karizmokat, de a mell- és hátizmokat is fejlesztik.

1.       Álljunk terpeszállásba, karjainkat kinyújtva szorosan zárjuk a testünk mellé. Hajlítsuk be a karjainkat és emeljük fel kezünket a vállunkig. Arra kell figyelni közben, hogy a felkarunkat mindig tartsuk a testünk mellett, hiszen ha a könyökünk elmozdul, akkor a gyakorlat nem éri el a célját!

Végezzünk 12-t belőle!

2.       Kiindulás: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket oldalsó középtartásba, majd vissza. Fontos, hogy végig vízszintesen maradjon a karunk, ne lógassuk le!

Végezzünk 12-t belőle!

3.      Kiinduló helyzet: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket magastartásba, majd vissza. Fontos, hogy tartsuk meg a kezünk között lévő távolságot, ne lógassuk a karunkat!

Végezzünk 12-t belőle!

Csináljunk: 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                  3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                  4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)                

Hasizom

1.       Kiindulás: terpeszállás, karok a test mellett szorosan. Nagyon lassan csúsztassuk végig a kezünket a lábukon, érintsük meg a térdünk külső oldalát, majd vissza a kiindulási helyzetbe. Fontos, hogy a testünk ne dőljön előre vagy hátra, tartsuk meg az egyenes helyzetben!

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

2.      Kiindulás: terpeszállás, kezek a jobb combon, összekulcsolva. Lassan emeljük a karjainkat a jobb combunkról a bal vállunk fölé, kicsit oldalra dőlve. Ha jól csináljuk, érezzük, ahogy az oldalsó hasizmunk megfeszül. Fontos, hogy lassan, odafigyelve csináljuk a gyakorlatot.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

3.       Kiindulás: terpeszállás, kezek összekulcsolva mellső középtartásban. Lassan csúsztassuk az összekulcsolt karjainkat jobb oldalsó tartásba, majd lassan vissza középre. Mindkét irányba ismételjük meg a gyakorlatot. Itt is a lassúságon és az egyenes tartáson van a hangsúly, figyeljünk rá oda.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

        3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

1.       Álljunk egy fal, polc, szekrény, stb. mellé. Támaszkodjunk rá a karjainkkal. A jobb lábunkat emeljük hátra egy nagyon picit fel a földről, ez lesz a kiindulási helyzet. Lassan lendítsük hátra a lábunkat, majd eresszük vissza a kiinduló helyzetbe. Akkor csináltuk jól, ha érezzük, hogy a nagy farizom megfeszül közben.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.      A kiindulási helyzet annyiban változik, hogy a lábunkat most jobb oldalra emeljük el a földtől egy picit. Innen lendítsük jobbra a lábainkat, majd eresszük vissza kiinduló helyzetbe.

Végezzünk el 12-t belőle!

Ha ezt a két gyakorlatot megcsináltuk, csak utána váltsunk át a bal lábunkra, ott is végezzük el ugyanebben az ismétlésszámban!

Láberősítés

 1.      Kiinduló helyzet: széles terpeszállás, kifelé néző lábfejekkel. Karok mellső középtartásban. Lassan guggoljunk le úgy, hogy a térdünk ne menjen a lábfejünk elé! Ezzel a gyakorlattal a combizmainkat erősítjük.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.       Kiinduló helyzet: terpeszállás, egyik kar csípőn, a másikkal kapaszkodhatunk a falba. Emelkedjünk lassan lábujjhegyre, majd ereszkedjünk vissza. Nagyon jó vádlierősítő gyakorlat!

Végezzünk el 12-t belőle!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                 3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

Nyújtás

A nyújtást sokan kötelező rossznak gondolják, pedig elengedhetetlen a sérülések és az izomhúzódások elkerülése érdekében. Soha ne hagyjuk ki! Inkább valamelyik gyakorlatot ne végezzük el, de a nyújtásra mindig hagyjunk elegendő időt!

Figyeljünk oda, hogy lassan végezzük ezeket a gyakorlatokat, ezzel is jelezve a testünknek, hogy végeztünk a tornával.

Mivel az egész testet átmozgattuk, ezért az egész testet meg is kell nyújtanunk utána.

1.       Kiinduló helyzet: terpeszállás. Fogjuk át a bal kezünkkel a jobb könyökünket és húzzuk óvatosan balra a jobb karunkat. Legyen teljesen kinyújtva, érezzük, hogy feszülnek, nyúlnak az izmaink. Végezzük mindkét irányba 3-szor.

2.       Óvatosan hajolgassunk előre, hátra és oldalirányba is, érezzük, hogy a hátizmaink dolgoznak. Csináljunk belőle 5-öt minden irányba.

3.        Emeljük hátra a jobb lábunkat úgy, hogy a lábfejünk érjen a fenekünkhöz. Figyeljünk arra, hogy közben a két térdünk és a combunk összeérjen, csak akkor hatásos a gyakorlat. Ismételjük meg a másik lábunkon is.

4.      Emeljük a jobb lábunkat szorosan a mellkasunkhoz, öleljük át a karunkkal. Érezzük, hogy megfeszülnek a comb és a fenék izmai.

5.      Álljunk széles terpeszállásba. Óvatosan ereszkedjünk guggolóhelyzetbe, a kezeinkkel támaszkodjunk meg a térdeinken. Tartsuk meg néhány másodpercig, majd lassan emelkedjünk fel állásba.

6.      Vegyünk néhány mély levegőt, próbáljuk közben az egész tüdőnk felületét használni!

 

Hiszek abban, hogy az ember számára a legfontosabb egészségének megőrzése. Éppen ezért a fent leírt gyakorlatokat irányadónak szántam. A legfontosabb azonban, hogy a mozgás rendszeres részét képezze életeteknek. 

 

4AB  Földrajz, Bereczky Lóránt

39. téma Az erdőssztyep. 40. téma Sztyep. (március 12)

41 téma Az Ukrán-Kárpátok hegyvidéke. 42 téma Az Elő-kárpátok és Kárpátalja. (március 16)

43 téma a Krimi-hegység és a Krím déli partvidéke. (március 19)

A megadott témákhoz jegyzetet kérek a füzetbe a megadott dátummal. A jegyzetbe a témában fekete betűvel kiemelt fogalmakat kell beírni a hozzá tartozó meghatározással.

 

4AB Ukrajna története, Turi László

2020. március 13.

Téma: 23.§

Jobbparti és Balparti Hetmanátus a XVII. század 60-70-es éveiben.

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1.Milyen események következtében lett P. Dorosenko hetman?

 2. Melyik esztendőben sikerült P. Dorosenko hetmannak egyesíteni a két Ukrajnát?

3. Melyik hetmannal írta alá Moszkva a hluhivi cikkelyeket?

4. Milyen országok írták alá a bucsacsi békét?

 5. Hány csihirini hadjáratot vezetett a török hadsereg?

 6. Mikor, és milyen körülmények között mondott le P. Dorosenko a hetmani címről?

7. Mikor, és milyen feltételek mellett fejeződött be Törökország és Moszkva harca Jobbparti Ukrajnáért?

8. Mi volt P. Dorosenko politikájának a célja? Elérte-e a célját?

 9. Nyugat-Ukrajna parasztságának és városlakóinak egy része miért nem támogatta Dorosenkót, és állt át a lengyelek oldalára?

10. Miért vezetett P. Dorosenko hetman katonai-politikai szövetsége a törökökkel a polgárháború újabb fellángolásához?

11. Miért volt sikertelen Jurij Hmelnickij visszatérése a hatalomba?

12. Mik voltak Ivan Szamojlovics politikájának a fő céljai? Miért vesztette el hatalmát?

 

2020. március 20.

Téma: 24.§

A jobbparti kozákok a XVII. század utolsó negyedében. Az ukrán kozák állam végleges felosztása Moszkva és a Rzecz Pospolita között.

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1. Kinek adták át a törökök a hatalmat miután elfoglalták Csihirint? 2. Milyen szerződés alapján osztotta fel egymás között az ukrán földeket Moszkva és az Oszmán Birodalom? 3. Melyik lengyel király támogatta a kozákság helyreállítását Jobbparti Ukrajnában? 4. Mikor kötötte meg Moszkva és a Rzeczpospolita az örök békét? 5. Milyen földek kerültek az örök béke értelmében Moszkvához?  6.Miért nem sikerült, a törökök támogatása ellenére, Jurij Hmelnickijnek megvetni a lábát Jobbparti Ukrajnában? 7. Hogyan befolyásolta az ukrán földek fejlődését a Moszkva és Törökország által megkötött bajcsiszeráji béke? 8. Mi volt az oka a kozákság helyreállításának Jobbparti Ukrajnában a XVII. század utolsó negyedében?

2020. március 27.

Téma: 25.§

Szloboda Ukrajna és a Zaporizsjai Szics a XVII. század második felében. Iván Szirko kosatamán.

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1.Mikor érkeztek meg az első ukrán kozák telepesek és parasztok Szloboda Ukrajnába? 2. Mik voltak a Szloboda vidék betelepítésének okai? 3. Nevezd meg a szloboda szó eredetét! 4. Mi az első foglalás elvének lényege? 5. A földbirtoklás milyen formái voltak jellemzők a kozákokra és parasztokra? 6. Milyen volt Szloboda Ukrajna területi-közigazgatási rendszere és államigazgatása? 7. Hogyan fejlődött Szloboda Ukrajna gazdasága? 8. Hogyan változott meg a Zaporozzsjai Szics közigazgatási alárendeltsége a XVII. század második felében? 9. Milyen volt a szics közigazgatása? 10. Hol volt a szics 1652 után, és mi volt a neve? 11. Milyen gazdasági ágak voltak fejlettek a Zaporozzsjai Szicsben? 12. Melyik atamán játszotta a vezető szerepet a szics történetében a XVII. század második felében?

 

4AB Világtörténelem, Turi László

2020. március 11.

22. § A felvilágosodás és az ipari forradalom

Ajánlott videó:

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/felvilagosodas

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1. Nevezzétek meg a felvilágosodás időrendi határait.

2. Kik voltak az enciklopedisták?

3. Kik voltak a felvilágosodás leghíresebb írói?

4. Mi az ipari forradalom?

5. Mi a különbség gyár és manufaktúra közt?

6. Mi változott meg az agrártermelésben?

7. Mely műszaki találmányok tették lehetővé az ipari forradalmat?

8. Ismertessétek A. Smith gazdasági tanainak lényegét.

9. Miért éppen Anglia lett a felvilágosodás hazája?

10. Mivel magyarázható a barokk, a klasszicizmus, a rokokó és a neoklasszicista stílus kialakulása a XVII—XVIII. században?

 11. Hogyan hatottak a felvilágosodás eszméi az oktatás és a tudományok fejlődésére?

12. Miért tartjuk James Watt gőzgépét az ipari forradalom kora legnagyobb műszaki találmányának? 13. Ismertessétek az agrár- és az ipari forradalom társadalmi következményeit.

2020. március 18.

23. § A felvilágosult abszolutizmus

Ajánlott videó: https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/felvilagosult-abszolutizmus

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1. Mi a felvilágosult abszolutizmus?

2. Nevezzétek meg a német nemzet Szent Római Birodalmának legjelentősebb államait!

 3. Mi a pragmatica sanctió?

4. Mely népek egyesültek az osztrák Habsburgok uralma alatt?

5. Milyen reformokat vitt végbe Mária Terézia?

6. Mi jellemezte II. József uralkodását?

7. Mely uralkodók tevékenysége biztosította Poroszország hatalmasságát II. Frigyes idejében?

 8. Jelizaveta (Erzsébet) és II. Katalin reformjai mely társadalmi réteg érdekeit szolgálták Oroszországban?

9. Milyen események következtében vált II. Katalin Oroszország cárnőjévé?

10. Mely területeket szerzett meg Oroszország a XVIII. század második felében?

11. Mi ösztönözte Mária Teréziát reformok végrehajtására?

12. Mi volt II. Katalin belpolitikai reformjainak célja?

2020. március 25.

24. § Nemzetközi kapcsolatok a XVIII.században

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1. Mely, egykor hatalmas államok vesztették el befolyásukat Európa politikai életéré a XVIII. század elején?

2. Mikor írták alá az utrechti szerződést és mi volt a lényege?

3. Európa mely államainak ellentéte tartotta fenn az erőegyensúly politikáját a XVIII. század folyamán?

 4. Melyik háború tette Oroszországot az európai politika befolyásos szereplőjévé?

 5. Hányszor osztották fel Lengyelországot a XVIII. század folyamán?

6. Mely államok növelték birtokaikat az Oszmán Birodalommal folytatott háborúk következtében?

 7. A nemzetközi kapcsolatokban miért nevezik a XVIII. századot az erőegyensúly korszakának?

 8. Milyen célokat akart elérni Anglia a XVIII. század háborúiban?

9. Mi mentette meg II. Frigyes porosz királyt a teljes vereségtől a hétéves háborúban?

Gyakorlati foglalkozás

Téma: Járványok és betegségek a kora újkorban.

Az adott helyzetben különös érdekes és érdemes megvizsgálni, hogy az elmúlt évszázadok folyamán az emberiségnek milyen egészségügyi problémákkal kellett szembenézniük. A fertőző betegségek között találhatjuk a pestis különböző formáit, a tífuszt, himlőt és más járványokat. A középkor és a koraújkor embere három veszély ellen fohászkodott segítségért: "A pestistől, az éhínségtől és a háborútól óvj meg minket, Urunk!"

 Házi feladat: Készíts a füzetedbe általános ismertetőt a korszak betegségeiről.

Segédanyag:

https://mult-kor.hu/titokzatos-jarvany-tartotta-rettegesben-viii-henriket-20170829

http://hippocrateslap.hu/uploads/ujsag/2003-1/jarvanyok-a-tortenelemben-1.pdf

http://perjatszokor.blogspot.com/2015/11/betegsegek-kora-ujkorban.html

https://ri.btk.mta.hu/images/letoltes_publ/mende.balazs/jarvanytan.pdf    (az újkorra vonatkozó részek)

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SKn8oytoLzQJ:pintada.blog.hu/2013/04/06/a_kora_ujkor_sebeszeti_ujitasai_jellegzetes_betegsegei_es_kozegeszsegugyi_allapota&hl=hu&gl=ua&strip=1&vwsrc=0

 

4AB Informatika

Táblázatkezelési feladatok megoldása

Az ECDL példatárból megoldani az  5., 8., 10. és 12. feladatokat.
A feladatok szövegét és a hozzájuk tartozó munkafájlokat (a képen piros pipákkal jelezve) az alábbi weboldalról lehet letölteni:

https://njszt.hu/hu/ecdl/modul/tablazatkezeles

33

 

Akinek nincs a számítógépén Excel, az egy egyszerű, ingyenes regisztráció után, használhatja a program online változatát:   https://office.live.com/start/Excel.aspx

 

Az 5. és 8. feladat megoldását március 27-ig, a 10. és 12. feladatot április 3-ig kell elküldeni a gericsgabriella@gmail.com címre! Az e-mail szövegébe mindig írjátok bele a teljes nevetek! Akinek kérdése van, szintén erre a címre írhat.

 

4B Angol nyelv, Gál Vivien

4B – 2019.03.12. (Thursday, the twelfth of March)

Topic: Weather (Időjárás) Pages 40-41 (Unit 4A)

Words:

raindrop – esőcsepp

thunder – mennydörgés

cloud – felhő

rain – eső

lightning – villámlás

storm – vihar

foggy – ködös

rainy -  esős

hail – jégeső

windy – szeles

storm clouds – viharfelhők

sunshine – napsütés

wind – szél

snowflake – hópehely

sun – nap

 • Do the Weather Quiz  in ex. 1, p. 40, then check yourself. (Készítsd el az Időjárás Quiz-t, majd ellenőrizd válaszaidat.)
fff

HOMEWORK: learn the new words related to Weather (Tanuljátok meg az Időjáráshoz kapcsolódó új szavakat)

 

4B – 2019.03.16. (Monday, the sixteenth of March)

Topic: Weather (Időjárás) Page 41 SB tankönyv

Describing temperature

It’s minus ten. – Mínusz tíz fok van.

It’s 35 degrees (Celsius). – 35 celsius fok van.

It’s below zero. – Nulla fok alatt van a hőmérséklet; vagy – Fagypont alatt van a hőmérséklet.

It’s freezing. – Fagyás van.

It’s cold. – Hideg van.

It’s cool. – Hűvös van.

It’s mild. – Enyhe az idő.

It’s warm. – Meleg van.

It’s hot. – Forróság van.

It’s sweltering. – Tikkasztó hőség van.

HOMEWORK: learn the phrases (megtanulni a kifejezéseket!) Ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 p. 42 WB munkafüzet. Hanganyag a hatodik feladathoz: https://elt.oup.com/student/solutions/preint3rdedition/audio?cc=ua&selLanguage=uk
Keresd: Track 1-14

4B – 2019.03.17. (Tuesday, the seventeenth of March)

Topic: Comparison (Összehasonlítás) Page 42 SB tankönyv (Unit 4B)

Comparative adjectives (középfokú összehasonlítás)

Középfokú összehasonlítással általában két dolgot vagy személyt szoktunk összevetni.

A középfokú összehasonlításnak ez a szerkezete:

Középfokú melléknév + than

e.g. Johnny is stronger than Jack. – Johnny erősebb mint Jack, vagy, Johnny erősebbb Jacknél.

hh

Hogyan használhatjuk az összehasonlító középfokot:

 1. We use than to make comparisons. (A than szócskát használjuk, hogy összehasonlítsunk dolgokat).

e.g. Greece is hotter than the UK. – Görögország melegebb mint az Egyesült Királyság.

 1. We use not as…as to make negative comparisons. ( A not as….as szerkezetet használjuk, hogy negatív összehasonlítást alkossunk – nem olyan….mint)

e.g. It isn’t as warm as yesterday. – Nincs olyan meleg, mint tegnap.

 1. We use as…as to say to things are equal. ( Az as…as szerkezetet használjuk arra, hogy elmondjuk valami egyenlő, megegyezik – olyan … mint)

e.g. Yesterday, London was as hot as Athens. – Tegnap Londonban olyan meleg volt, mint Athénban.

 1. We use far or much to make a comparison stronger. (A far és much szavakat használjuk, hogy egy összehasonlítást még erőteljesebbé tegyünk.)

e.g.      Libya is far/much hotter than Canada. – Líbia messze/ sokkal melegebb, mint Kanada.

! Some quantifiers also have comparative forms. (Néhány mennyiséghatározónak szintén van középfoka) !

few (kevés) – fewer (kevesebb)

much/many (sok) – more (több)

HOMEWORK: Ex. 6, 7 p. 42 SB tankönyv (füzetbe)

 

 2019.03.19. (Thursday, the nineteenth of March)

Topic: Comparison (Összehasonlítás) Page 130 SB tankönyv

HOMEWORK: Ex. 1,2,3,4 p. 130 SB tankönyv

 

 2019.03.30. (Monday, the thirtieth of March)

Topic: Comparison (Összehasonlítás) Page 42 SB tankönyv

HOMEWORK: Ex. 1, 2, 3, 4 p. 43 WB munkafüzet

 

 2019.03.31. (Tuesday, the thirty-first of March)

Topic: Eyewitness (Szemtanú) Page 43 SB tankönyv (Unit 4C)

Natural disasters (természeti katasztrófák):

avalanche – lavina

drought – aszály

earthquake – földrengés

epidemic – járvány

famine – éhínség

flood – árvíz

forest fire – erdőtűz

mudslide – földcsuszamlás

tornado – tornádó, forgószél

tsunami – cunami, szökőár

volcanic eruption – vulkánkitörés

HOMEWORK: learn the new words (megtanulni az új szavakat!) Ex. 1, 2, p 44 WB munkafüzet

 

 2019.04.02. (Thursday, the second of April)

Topic: Eyewitness (Szemtanú) Page 43 SB tankönyv (Unit 4C)

HOMEWORK: Ex. 3, 4, 5 p. 44 WB

Hanganyag:https://elt.oup.com/student/solutions/preint3rdedition/audio?cc=ua&selLanguage=uk

Keresd: Trac

 

 

5 AB OSZTÁLY

5 A Ukrán nyelv,  Marcsenkova Júlia és Szabó Vitalina

Ст 90 тести, ст 97 правила, ст.99 правила у таблиці, впр 129 ст 100, впр130 ст 101

ff

 

gg

 

gg

 

5 AB, Magyar nyelv, Kocsis Marianna

Órarend szerint írjatok a füzetbe dátumot (2020. március 16-tól), majd az óra témáját, a megoldott feladatokat! Használjátok a tankönyveket! S ahogy az órákon is, készítsetek rövid jegyzetet!

 1. Óra

Az állapothatározói mellékmondat

186-187. feladat

Házi feladat

188.feladat

      2. óra

Az eredet- és eredményhatározói mellékmondat

191., 193. 194. feladat

Házi feladat

192. feladat

     3. óra

A részeshatározói mellékmondat

195. feladat

Old meg az alábbi feladatokat!

I. Milyen határozó szerepét töltik be a kiemelt szavak? 

 1. Tegnap későn indultam vásárolni.
 2. Gézával kicseréltük az első tengely csapágyait.
 3. Már legalább háromszor fölhívtam őket.
 4. barátodnak is elküldted a meghívót?
 5. Nagyot kiáltott, amikor megijesztettük.
 6. Ezzel a géppel képtelenség dolgozni.
 7. A hajó északnak tartott.
 8. Örültem a meghívásnak.
 9. Holnapra elkészülök a munkával.

II. Állapítsd  meg az alárendelő mondatok fajtáit! 

 1. Azért szóltam csak, hogy ne érjen meglepetésként a hír.
 2. Azon nevettek, hogy olyan furcsa képet vágott.
 3. Elmentem sétálni, mert már eluntam az egész napi olvasást.
 4. Akkorát rúgott a labdába, hogy az kiröpült a stadionból.
 5. Annyi tortát ehetsz, amennyit csak akarsz.
 6. Annyiszor kért, hogy már nem volt szívem nemet mondani.
 7. Ha most elmész, többé ne is gyere vissza.
 8. Azokhoz a kérdésekhez, amelyekről a beszélgetésen szó esett, hozzá se tudtam szólni.
 9. Amerre jártunk, mindenütt fácánokat lehetett látni.
 10. Olyan almát hozz, amilyet tegnap mutatott a szomszéd!

Házi feladat

196. feladat

4. óra

Az állandó határozói és a hasonlító határozói mellékmondatok

197. feladat

199. feladat

Házi feladat

198. feladat

 

5 AB Magyar irodalom, Kocsis Marianna

1.óra

A népi mozgalom írói. Illyés Gyula. Jegyzet a tankönyvből.

Óra

Illyés Gyula verseinek elemzése. A költő felel(elemzés a tankönyv alapján)

Kiegészítendő versek:Haza a magasban, Koszorú

3.óra

Weöres Sándor életpályája.( Készíts jegyzetet!)

4.óra

A Rongyszőnyeg-ciklus.A Galagonya c. vers.A játékvers.

Feladatok:

1-5. Kérdésre válaszolni!

1-2. feladat! (178.oldal)

 

5 AB Német nyelv, 

: irenke0412@gmail.com      -Iváncsik Irén

             gyorgyikodobocz@gmail.com- Ködöböcz Györgyi 

I.Eine Reise planen-Stunde 48

Vokabeln lernen (Minden témánál a szavak jelentését kikeresni,beirni a szótárba és megtanulni)

Lehrbuch(tankönyv)-         Üb.4 S.118-119 bemásolni a füzetbe és megtanulni az országnevek milyen neműek(der,die vagy das)

                                               Üb 6 S.120 -a füzetbe megcsinálni

Arbeitsheft(munkafüzet)  Üb 1,2 S.68

II.Reisevorbereitungen -Stunde 49

Vokabeln lernen

Lehrbuch      Üb 1,2 S.121 beirni a füzetbe

Arbeitsheft   Üb 1 a,b,2,4 S.70-71

III.Am Bahnhof- Stunde 50

Vokabeln lernen

Lehrbuch       Üb 2 S.124 -beirni a füzetbe

                        Üb 3 S.125 -olvasni

                         Üb 4 S.125 bepótolni és beirni a füzetbe

Arbeitsheft    Üb 4 S.73

 

5 A Angol, Erdélyi Éva

Student's Book           p. 92-93.  - Get Ready for Your Exam

 

Wordlist                      p. 117.  - Lefordítani és megtanulni a szavakat.

Vocabulary Builder     p. 133.  - Part 1, Part 2

Student's Book           p. 94.  - 10A

Workbook                   p. 90.  - 10A

 

Grammar - csatoltam a nyelvtani rész magyarázatát. Elolvasni, megtanulni és megcsinálni hozzá a következő feladatokat:

Student's Book          p. 95.  - 10B

Grammar Builder       p. 122.  - 10B (ex. 1-6.)

Workbook                  p. 91.  - 10B

 

Student's Book          p. 96.  - 10C

Workbook                  p. 92.  - 10C

kkkddxxzzzz

 

5 AB, Művészettörténet, Nedbál Klára

Kedves diákok!

Művészettörténetből a következő feladatokat kellene csinálni

Építészet a téma

Csináljatok egy olyan ppt-t, amelyben a következő építészeti stílusok vannak benne:

 • ókeresztény építészet
 • bizánci
 • arab, iszlám
 • romantika
 • gótika
 • reneszánsz
 • barokk
 • késő barokk
 • rokokó
 • copf
 • klasszicista
 • romantika
 • ipari társadalmak építészete
 • arts and crafts
 • szecesszió
 • modern

Megtörténhet, hogy valamely korai stílushoz nem találtok képet, abban az esetben két-három jellegzetességét kérem beírni. 2020.03.31-e 21.00-ig küldjétek el a következő címre: nedbal.klara1969@gmail.com

 

5 AB, Turi László, Ukrajna Történelme

2020. március 13.

Téma: 19-20. §. A nyugat-ukrán földek társadalmi-gazdasági fejlődése a XIX. század második felében

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1. Milyen volt a nyugat-ukrán népesség szociális összetétele, és mi jellemezte életkörülményeit?

2. Milyen iparágak fejlődtek?

3. Mikor vette kezdetét a vasútépítés a térségben?

4. Milyen világrészek felé irányult a nyugat-ukrán kivándorlási hullám?

 Mi idézte elő a nyugat-ukrán kivándorlási hullámot?

5. Melyik nyugat-ukrán város volt a legnépesebb?

6. Ki volt a kezdeményezője a nyugat-ukrán szövetkezeti mozgalomnak? Mi volt a célja az ukrán szövetkezeti mozgalomnak?

7. Mi a hegyvidéki akció lényege?

8. Jellemezzétek a nyugat-ukrán földek gazdasági fejlődését!

9. Határozzátok meg a nyugat-ukrán városok fejlődésének sajátosságait!

2020. március 20.

Téma: 21. §. Társadalmi-politikai élet a nyugat-ukrán földeken a XIX. század 60-80-as éveiben

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1. Milyen alkotmányos reformok mentek végbe az Osztrák Birodalomban?

 2. Hogy nevezték az óruszinok és oroszbarátok politikai szervezetét? Miben különböztek az óruszinok és néppártiak nézetei?

3. Mikor hozták létre a néppártiak a Néptanácsot?

4. Mikor jött létre a Proszvita?

5. Nevezzétek meg az óruszinok és néppártiak vezetőit Galícia ukrán mozgalmában!

6. Hogyan hatottak az alkotmányos reformok Galícia ukrán lakosságára?

7. Milyen szerepet játszott a galíciai szejm az ukrán lakosság politikai kultúrájának kialakulásában?

8. Mik voltak az ukrán-lengyel szembenállás fő okai Galíciában?

9. Milyen okok vezettek az óruszin mozgalom kialakulásához és vezető szerepéhez az ukrán mozgalomban a XIX. század 60-80-as éveiben?

10. Milyen szerepet játszott a Proszvita a tartomány nemzetiségi életében?

11. Mi volt a célja a lengyel mozgalomnak? Milyen irányzatai voltak Galíciában?

12. Határozzátok meg a zsidó mozgalmak célját! Hogyan viszonyultak ezek a mozgalmak az ukránsághoz?

2020. március 27.

Téma: 22. §. Radikális mozgalom Galíciában. A társadalmi-politikai élet sajátosságai Bukovinában és Kárpátalján a XIX. század második felébenHázi feladat.

 Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1.Mi volt a neve az első politikai pártnak? Mikor jött létre?

2. Mutassátok be Ivan Frankót, mint politikai személyiséget!

3. Ki írta Az irredenta Ukrajnát?

4. Milyen politikai pártok jöttek létre a XIX. század végén?

 5. Mikor került be a galíciai ukrán pártok programjába az egységes Ukrajna függetlenségéért folytatott harc eszméje?

6. Nevezzétek meg az ukrán mozgalom fő sikereit a nyugat-ukrán földeken a XIX. század végén!

7. Mit jelent az ukrán Piemont kifejezés?

8. Mi hívta életre a radikális mozgalmat a XIX. század végén? Mi volt a céljuk?

 9. A lengyel-ukrán viszony új korszakának milyen okait és következményeit ismered?

10. Hogyan alakult a görög-katolikus egyház viszonya az ukrán mozgalommal?

 

5 AB , Világtörténelem, Turi László

2020. március 11.

21. § Az Orosz Birodalom

Ajánlott videó: https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-nemzetallamok-es-birodalmi-politika-kora/nemzetallamok-kora-1849-1914-nagy

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1.Mikor szűnt meg az oroszországi jobbágyrendszer?

2. Mikor fejeződött be az ipari forradalom Oroszországban?

3. Mi volt a jelentősége a XIX. század 60-as és 70-es éveiben végbement reformoknak Oroszország fejlődése szempontjából?

4. Milyen új rétegek alakultak ki az orosz társadalomban a XIX. század második felében?

5 . Kik a narodnyikok? Miért harcoltak?

6. Mikor alakult meg Oroszországban a szocialista (szociáldemokrata) mozgalom?

7. Mik voltak Oroszország fő terjeszkedési irányai?

8. Milyen eseményekkel kezdődött az .első demokratikus forradalom Oroszországban?

9. Nevezzétek meg az 1905-1907 forradalom fő okait és eredményeit!

10. Mikor hajtották végre P. Sztolipin reformjait?

11. Miért vezetett az 1905. október 17-i manifesztum a demokratikus tábor két részre szakadásához a forradalom során?

12. Mik voltak Sztolipin agrárreformjának céljai és következményei?

2020. március 18.

22. § Az Osztrák-Magyar Monarchia. Az 1877-78-as orosz-török háború. Új független államok létrejötte a Balkánon

Ajánlott videó: https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-kiegyezeshez-vezeto-ut-es-dualizmus-kora-magyarorszagon/dualista-allam-politikai

 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-nemzetallamok-es-birodalmi-politika-kora/nagyhatalmi-ellentetek-kielezodese-az-i

Házi feladat. Olvasd el figyelmesen a paragrafust és válaszolj írásban a következő kérdésekre!

1. Mikor és hogyan jött létre az Osztrák-Magyar Monarchia?

2. Mi az a Ciszlajtánia és a Transzlajtánia?

3. Mi volt a fő problémája az osztrák-magyar uralkodó köröknek?

4. Az Osztrák-Magyar Monarchia mely része volt gazdaságilag a legfejlettebb?

5. Melyik ország szövetségére számítottak az osztrák-magyar uralkodói körök?

6. Mely országok lettek függetlenek a Balkán-félszigeten az 1877-1878-as orosz-török háború eredményeként?

7. Mikor alakult a Balkán-szövetség?

8. Mi járult hozzá Oroszország győzelméhez a törökországi háborúban 1877-1878-ban?

9. Miért nem használta ki Oroszország teljes mértékben a háború győzelmét?

10. Ismertessétek az osztrák-magyar politika sajátosságait a Balkánon!

 11. Miért nem oldották meg a balkáni háborúk a Balkán problémáit?

 12. Milyen szerepet játszottak a nagyhatalmak a balkáni konfliktus során?

2020. március 25.

Gyakorlati foglalkozás.

Téma: Járványok és betegségek az újkorban.

Az adott helyzetben különös érdekes és érdemes megvizsgálni, hogy az elmúlt évszázadok folyamán az emberiségnek milyen egészségügyi problémákkal kellett szembenézniük. A fertőző betegségek között találhatjuk a tífuszt, a skorbutot, a kolera, a szifiliszt vagy a himlőt is. Erre a korszakra jellemző számos gyermekbetegség is, mint a vörheny, a bárányhimlő, a kanyaró, a rubeola. Külön kitekintéssel érdekes megvizsgálni a spanyolnátha és a koronavírus összefüggéseit. Jó munkát kívánok!

Házi feladat: Készíts a füzetedbe általános ismertetőt a korszak betegségeiről.

Segédanyag:

http://perjatszokor.blogspot.com/2015/11/betegsegek-kora-ujkorban.html

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-tortelenelem-10-legpusztitobb-lathatatlan-tomeggyilkosa1/

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QS8eETAIr9oJ:mindennapoktortenete.blog.hu/2014/10/19/kolerajarvanyok_19_szazad&hl=hu&gl=ua&strip=1&vwsrc=0

https://ri.btk.mta.hu/images/letoltes_publ/mende.balazs/jarvanytan.pdf

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1918_marcius_11_a_spanyolnatha_elindul_vilagpusztito_utjara

https://www.sonline.hu/egyperces/spanyolnatha-es-a-koronavirus-ebben-kulonboznek-2173545/

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/amikor-a-spanyolnatha-pusztitott-tizezrek-haltak-meg-budapesten/

 

5 AB Kémia, Mihovics Magdolna

dd

 

ww

 

5 AB Biológia, Pető Nikolett

1. 36 paragrafust lejegyzetelni

2. 37 paragr. Jegyzet+ ellenőrző kèrdèsek a 88.old

3. Tudàsrögzítő tesztek a 150-151.oldalon(íràsbeli feladat)

4. 38 paragr. Jegyzet+ berajzolni a 195.àbrát a 155.oldalon

5. 39 paragr. Jegyzet

 

5 AB Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Fizika-V.-H.-Barjahtar-2017.pdf

30. §, 31. §, 5. feladat a 205. oldalon. 32. §, 33. §. 214 oldal kísérleti feladat.

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: tar.21@freemail.hu

 

Torna

A rendsze­resen végzett, közepes intenzitású testmozgás, jelentős részben az immun­rendszer kedvező mennyiségi és minőségi változásai miatt, egészségvédő hatással bír.

Az immunrendszer feladata

A kiegyensúlyozottan működő immunrendszer segítségével a szervezet képes felismerni egyes külső fertőzéseket és saját beteg sejtjeit is. Ezenkívül az immunrendszer számos, különböző funkciójú sejtje segítségével irányítja a gyulladásos és védekező funkciókat is. Ezt a bonyolult rendszert erősíti a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás is.

Testmozgás rendszeressége

 •  A napi fél óra mozgás sokkal hatásosabb, mint heti két-három alkalommal végzett edzőtermi torna vagy edzés.
 • Továbbá a kímélő torna, mozgás is hatásosabb hosszútávon, mint a heves, erőteljes edzés. Tulajdonképpen a rendszeresség a legfontosabb, nem az edzésmód hevessége.
 • Számotokra napi egy óra aktív mozgás ajánlott. (az egy óra lehet 2x30 perc)
 • Felnőttek számára az ajánlott testmozgás hetente 5 x 30 perc (a félóra lehet 2 x15 perc is). Ennek legalább fele legyen pulzusszámot emelő fizikai aktivitás.

Fontos figyelembe venni, hogy reggel soha ne végezzünk bemelegítés nélkül nehéz gyakorlatokat, hiszen a merev, alvásban megpihent izmoknak nem tesz jót a hirtelen igénybevétel.

Lehet, hogy nevetségesnek fog tűnni, de már az ágyban fekve elkezdhetjük az izmaink bemelegítését. Ehhez:

 • feküdjünk hanyatt. Először végezzünk néhány óvatos bokakörzést mindkét irányba, majd következzenek a térdek. Üljünk fel, majd csináljunk néhány óvatos fej-, váll- és karkörzést. Így már egy kissé bemelegített izmokkal kelhetünk ki az ágyból. Ezeket a gyakorlatokat minden reggel elvégezhetjük.

 Az ízületeink meg fogják hálálni a gondoskodást!

Bemelegítés

1.      Álljunk terpeszállásba, tegyük csípőre a kezünket! A fejünket óvatosan fordítsuk előbb jobbra-balra, majd előre-hátra! Minden irányban végezzük el a gyakorlatot 5-ször!

2.       Következhet a fejkörzés. Lassan, mindkét irányban végezzük el 2-szer!

3.       Tegyük a kezeinket a vállainkra, majd óvatosan körözzünk előre és hátra, 5-ször!

4.      Magas tartás, karkörzés előre és hátra 5-ször!

5.      Csípőretartás, törzshajlítás jobbra-balra, majd előre-hátra! Mindkét irányba 5-ször!

6.       Törzskörzés, mindkét irányban 4-szer végezzük!

7.      Törzshajlítás előbb a jobb lábunkhoz, aztán középre, majd a bal lábunkhoz, végül egyenesedjünk fel! Végezzük el mindkét irányban 4-szer a gyakorlatot!

8.       Terpeszállás, csípőretartás. Emeljük magasra előbb a jobb, aztán a bal térdünket! Mindkét lábbal 10-szer végezzük el!

9.       Kisterpesz állásban lassan guggoljunk le, majd egyenesedjünk ki! 10-et végezzünk belőle! A karjainkat tartsuk egyenesen a testünk előtt!

10.     Bokakörzés, csípőretartással! Mindkét lábbal 5-ször!

 A cél, hogy a testet felkészítsük a mindennapos mozgásra, amiből aztán néhány hét múlva átléphetünk egy haladóbb szintű gyakorlatsorra.

Ha minden nap ugyanakkor kelünk, ugyanúgy megcsináljuk a gyakorlatokat, nagyobb esély van arra, hogy beépül a szokásaink közé és egy idő után már hiányozna, ha nem így kezdődne a reggelünk.

Gyakorlatok

Karizom erősítése

Attól függően, hogy milyen edzettségi szinten vagyunk, elvégezhetjük a gyakorlatokat súllyal vagy anélkül. Ha nincs otthon súlyzókészletünk, akkor egy-egy félliteres, teleengedett vizespalack is megteszi.

A gyakorlatok nemcsak a karizmokat, de a mell- és hátizmokat is fejlesztik.

1.       Álljunk terpeszállásba, karjainkat kinyújtva szorosan zárjuk a testünk mellé. Hajlítsuk be a karjainkat és emeljük fel kezünket a vállunkig. Arra kell figyelni közben, hogy a felkarunkat mindig tartsuk a testünk mellett, hiszen ha a könyökünk elmozdul, akkor a gyakorlat nem éri el a célját!

Végezzünk 12-t belőle!

2.       Kiindulás: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket oldalsó középtartásba, majd vissza. Fontos, hogy végig vízszintesen maradjon a karunk, ne lógassuk le!

Végezzünk 12-t belőle!

3.      Kiinduló helyzet: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket magastartásba, majd vissza. Fontos, hogy tartsuk meg a kezünk között lévő távolságot, ne lógassuk a karunkat!

Végezzünk 12-t belőle!

Csináljunk: 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                  3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                  4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)                

Hasizom

1.       Kiindulás: terpeszállás, karok a test mellett szorosan. Nagyon lassan csúsztassuk végig a kezünket a lábukon, érintsük meg a térdünk külső oldalát, majd vissza a kiindulási helyzetbe. Fontos, hogy a testünk ne dőljön előre vagy hátra, tartsuk meg az egyenes helyzetben!

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

2.      Kiindulás: terpeszállás, kezek a jobb combon, összekulcsolva. Lassan emeljük a karjainkat a jobb combunkról a bal vállunk fölé, kicsit oldalra dőlve. Ha jól csináljuk, érezzük, ahogy az oldalsó hasizmunk megfeszül. Fontos, hogy lassan, odafigyelve csináljuk a gyakorlatot.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

3.       Kiindulás: terpeszállás, kezek összekulcsolva mellső középtartásban. Lassan csúsztassuk az összekulcsolt karjainkat jobb oldalsó tartásba, majd lassan vissza középre. Mindkét irányba ismételjük meg a gyakorlatot. Itt is a lassúságon és az egyenes tartáson van a hangsúly, figyeljünk rá oda.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

        3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

1.       Álljunk egy fal, polc, szekrény, stb. mellé. Támaszkodjunk rá a karjainkkal. A jobb lábunkat emeljük hátra egy nagyon picit fel a földről, ez lesz a kiindulási helyzet. Lassan lendítsük hátra a lábunkat, majd eresszük vissza a kiinduló helyzetbe. Akkor csináltuk jól, ha érezzük, hogy a nagy farizom megfeszül közben.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.      A kiindulási helyzet annyiban változik, hogy a lábunkat most jobb oldalra emeljük el a földtől egy picit. Innen lendítsük jobbra a lábainkat, majd eresszük vissza kiinduló helyzetbe.

Végezzünk el 12-t belőle!

Ha ezt a két gyakorlatot megcsináltuk, csak utána váltsunk át a bal lábunkra, ott is végezzük el ugyanebben az ismétlésszámban!

Láberősítés

 1.      Kiinduló helyzet: széles terpeszállás, kifelé néző lábfejekkel. Karok mellső középtartásban. Lassan guggoljunk le úgy, hogy a térdünk ne menjen a lábfejünk elé! Ezzel a gyakorlattal a combizmainkat erősítjük.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.       Kiinduló helyzet: terpeszállás, egyik kar csípőn, a másikkal kapaszkodhatunk a falba. Emelkedjünk lassan lábujjhegyre, majd ereszkedjünk vissza. Nagyon jó vádlierősítő gyakorlat!

Végezzünk el 12-t belőle!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                 3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

Nyújtás

A nyújtást sokan kötelező rossznak gondolják, pedig elengedhetetlen a sérülések és az izomhúzódások elkerülése érdekében. Soha ne hagyjuk ki! Inkább valamelyik gyakorlatot ne végezzük el, de a nyújtásra mindig hagyjunk elegendő időt!

Figyeljünk oda, hogy lassan végezzük ezeket a gyakorlatokat, ezzel is jelezve a testünknek, hogy végeztünk a tornával.

Mivel az egész testet átmozgattuk, ezért az egész testet meg is kell nyújtanunk utána.

1.       Kiinduló helyzet: terpeszállás. Fogjuk át a bal kezünkkel a jobb könyökünket és húzzuk óvatosan balra a jobb karunkat. Legyen teljesen kinyújtva, érezzük, hogy feszülnek, nyúlnak az izmaink. Végezzük mindkét irányba 3-szor.

2.       Óvatosan hajolgassunk előre, hátra és oldalirányba is, érezzük, hogy a hátizmaink dolgoznak. Csináljunk belőle 5-öt minden irányba.

3.        Emeljük hátra a jobb lábunkat úgy, hogy a lábfejünk érjen a fenekünkhöz. Figyeljünk arra, hogy közben a két térdünk és a combunk összeérjen, csak akkor hatásos a gyakorlat. Ismételjük meg a másik lábunkon is.

4.      Emeljük a jobb lábunkat szorosan a mellkasunkhoz, öleljük át a karunkkal. Érezzük, hogy megfeszülnek a comb és a fenék izmai.

5.      Álljunk széles terpeszállásba. Óvatosan ereszkedjünk guggolóhelyzetbe, a kezeinkkel támaszkodjunk meg a térdeinken. Tartsuk meg néhány másodpercig, majd lassan emelkedjünk fel állásba.

6.      Vegyünk néhány mély levegőt, próbáljuk közben az egész tüdőnk felületét használni!

 

Hiszek abban, hogy az ember számára a legfontosabb egészségének megőrzése. Éppen ezért a fent leírt gyakorlatokat irányadónak szántam. A legfontosabb azonban, hogy a mozgás rendszeres részét képezze életeteknek. 

 

5 AB Algebra, Rubec Zsuzsanna

dddccdxxxxxxxxxxxxxxxx

Begyakorlás

A táblára felíródik két feladat mind a két témára (balról, jobbról), és a hozzájuk tartozó kérdések.

1. feladat

A merőleges szakaszok a következő hosszúságúak: A legkisebb a=5 dmA kép eltávolítva., és minden következő 2 dmA kép eltávolítva. hosszabb. Írd fel a hosszát két szakasznak!

 

hh

 

18. ábra Merőleges szakaszok

2. feladat

Jó körülmények között a baktériumok osztódnak a következő képen, hogy egy perc alatt egyből kettő lesz. Írd fel 7 percA kép eltávolítva. alatt hány baktérium lesz?

ee

17. ábra Baktériumok

1) A feladat alapján állítsd fel a sorozatot.

2) Írd fel ezt a sorozatot táblázat segítségével.

3) Határozd meg a számtani sorozat d különbségét és a második feladatban a mértani sorozat q hányadosát.

4) Add meg ezeket a sorozatokat más módszerrel.

5) Fogalmazd meg a számtani és mértani sorozat meghatározását.

6) Határozd meg a 2 és 8 számtani és mártani középarányosát.

7) Alkotnak e ezek a sorozatok számtani vagy mértani sorozatot?

8) Bizonyítsd be, hogy a számtani sorozatra igaz az an=an+an+12A kép eltávolítva., és a mértani sorozatra a bn=bn*bn+1A kép eltávolítva. képlet.

Először a tanulók megoldják a feladatokat a táblánál és a füzetekben a számtani sorozatra előbb, utána pedig a mértani sorozatra.

A tanulók feleletei, melyek sorba jönnek a táblához mindkét csapatból:

1) 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17;A kép eltávolítva.

1) 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64;A kép eltávolítva.

2) n 1 2 3 4 5 6 7… an 5 7 9 11 13 15 17A kép eltávolítva.

2) n 1 2 3 4 5 6 7… bn 1 2 4 8 16 32 64A kép eltávolítva.

3) a2-a1=2; a3-a2=2;… an+1-an=dA kép eltávolítva.

3) b2÷b1=2; b3÷b2=2;… bn+1÷bn=qA kép eltávolítva.

4) a2=a1+2; a3=a2+2;… an+1=an+dA kép eltávolítva.

4) b2=b1*2; b3=b2*2;… bn+1=bnqA kép eltávolítva.

5) Számtani sorozatnak nevezzük azt a sorozatot, melynek minden tagja a másodiktól kezdve egyenlő az üt megelőző tag és egy állandó szám összegével.

 

Mértani és számtani középarányos

5) Mértani sorozatnak nevezzük azt a számsorozatot, melynek minden tagja a másodiktól kezdve egyenlő az őt megelőző tag és egy állandó szám szorzatával.

 

6) 2+82=5; 2;5; 8;(a2=a1+a32)A kép eltávolítva.,

6) 2*8=4; 2, 4, 8;A kép eltávolítva. (b2*b4=b3A kép eltávolítva.),

7) 5+92=7; 7+112=9A kép eltávolítva.;…

7) 1*4=2; 2*8=4A kép eltávolítva.,…

8) an+1-an=an+2-an+1; A kép eltávolítva.

2an+1=an+2+an;A kép eltávolítva. 

an+1=an+2+an2A kép eltávolítva. 

8) bn+1÷bn=bn+2÷bn+1;A kép eltávolítva.

bn+12=bn*bn+2; A kép eltávolítva. 

bn+1=bn*bn+2A kép eltávolítva. 

 

5 AB Mértan, Rubec Zsuzsanna

15. tétel 
Egybevágósági transzformációk 
 
Geometriai transzformációnak nevezzük az olyan függvényt, amely egy ponthalmaz 
minden pontjának egy-egy pontot feleltet meg. (pont-pont függvény) 
Egybevágósági transzformációnak nevezzük az olyan geometriai transzformációt, amelynél 
a szakasz képe vele azonos hosszúságú szakasz (szakasztartó, vagy távolságtartó). 
Két alakzatot egybevágónak nevezünk, ha van olyan egybevágósági transzformáció, amely 
az egyiket a másiknak megfelelteti. 
 
Háromszögek egybevágóságának alapesetei: Két háromszög egybevágó, ha 
- Megfelelı oldalaik páronként egyenlık. 
- Két-két oldal, és az általuk közbezárt szög egyenlı. 
- Két-két oldal, és a nagyobbik oldallal szemközti szög egyenlı. 
- Egy-egy oldaluk és a rajta fekvı két szög egyenlı. 
 
Egybevágósági transzformációk: 
1) Tengelyes tükrözés: A sík egy t egyenese (tengely) körüli 180°-os elforgatása a térben. 
A tengelyes tükrözés egyértelmően megadható a tengellyel, vagy egy ponttal és 
tükörképével. Tulajdonságai: 
- A tengelyre nem illeszkedı P pont és P’ tükörképe olyan szakaszt határoz meg, 
amelynek a tengely a szakaszfelezı merılegese. 
- A tengely bármely pontjának képe önmaga. 
- A tengellyel párhuzamos egyenes képe párhuzamos a tengellyel. A tengely az 
eredeti egyenestıl és a képegyenestıl egyenlı távolságra van. 
- A tengelyt metszı egyenes és képe a tengelyen metszi egymást. 
- Bármely alakzat képe egybevágó az eredeti alakzattal. 
- A tengelyes tükrözés a körüljárás irányát ellenkezıjére változtatja. 
- A tengelyes tükrözés szakasz és szögtartó. 
Egy síkbeli alakzat tengelyesen szimmetrikus, ha van olyan egyenes a síkban, amelyre 
az alakzatot tükrözve a képe önmaga lesz. Pl.: négyzet, téglalap, rombusz, kör, egyenlı 
szárú háromszög, stb. 
 2) Eltolás: Ha a sík egy alakzatának minden pontját ugyanabba az irányba ugyanakkora 
távolságra mozgatjuk, akkor minden pontjához egyértelmően egy pontot rendeltünk. Ezt a 
mozgatást eltolásnak nevezzük. Vektor: irányított szakasz. 
Az eltolást egyértelmően megadhatjuk az eltolás vektorával, vagy egy ponttal és eltolt 
képével. Tulajdonságai: 
- A helyben maradás olyan eltolás, amelynek vektora nullvektor 
- Bármely alakzat egybevágó eltolással kapott képével. 
- Az eltolás nem változtatja meg a körüljárás irányát. 
- Az eltolás szakasz és szögtartó. 
- Bármely egyenes, félegyenes, szakasz párhuzamos a képével. 
- Helyben maradó pont nincs az eltolásnál. 
 
3) Forgatás: Ha a sík egy alakzatának minden pontját egy rögzített O pont körül ugyanabban 
az irányban, ugyanakkora szöggel elforgatjuk, akkor forgatásról beszélünk. Az órajárással 
ellentétes irányt pozitívnak, az egyezı irányt negatívnak nevezzük. 
A forgatás egyértelmően megadható az O pont és egy elıjeles szög segítségével, vagy az 
O pont és egy P pont illetve annak elforgatott P’ képpontjával. Tulajdonságai: 
- Az O pont fix pont (helyben marad) 
- Bármely alakzat egybevágó forgatással kapott képével. 
- A forgatás nem változtatja meg a körüljárás irányát. 
- A forgatás szakasz és szögtartó. 
- Ha 0°-kal, vagy 360°-kal forgatunk, az alakzat helyben marad. 
Egy síkbeli alakzat forgásszimmetrikus, ha van olyan pont a síkban, amely körül 360°
tól különbözı szöggel elforgatva az eredeti alakzatot kapjuk (helyben marad). Pl.: kör, 
négyzet, téglalap, szabályos háromszög, stb. 
 
4) Középpontos tükrözés: A 180°-os elforgatást középpontos tükrözésnek nevezzük. 
Egyértelmően megadható a középponttal, vagy egy ponttal és tükörképével. 
Tulajdonságai: 
- Megegyeznek az elforgatás tulajdonságaival. 
- Pont és képe által meghatározott szakasz felezıpontja a középpont. 
- Egyenes, félegyenes, szakasz párhuzamos a képével. 
Középpontosan szimmetrikus egy alakzat, ha van olyan középpontos tükrözés, amely 
az alakzatot önmagába viszi át. Pl.: rombusz, paralelogramma, kör, négyzet, stb. 

 

Geometriai transzformációk

            D: azokat a függvényeket, melyeknek értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz, geometriai transzformációknak nevezzük.

            Az értelmezési tartomány elemei a tárgypontok, a tárgypontokhoz rendelt értékek a képpontok.

 Egybevágósági transzformációk (leképezés)

D: Az f transzformációt egybevágósági (távolságtartó) transzformációnak nevezzük, ha bármely P és Q tárgyponthoz olyan Pés Qképpontokat rendel, hogy ½PQ½ = ½PQ½. Jele: A kép eltávolítva.

            Minden egybevágósági transzformáció szakasztartó, távolságtartó, egyenestartó, szögtartó és párhuzamosságtartó.

            A síkbeli egybevágósági transzformációk közé tartozik a tengelyes és középpontos tükrözés, a pont körüli elforgatás és az eltolás.

Két háromszög egybevágó ha:

3-3 oldaluk rendre egyenlő.

Rendre egyenlő 2-2 oldaluk és az azok által bezárt szög.

Mindkét háromszögben van 1-1 egyenlő oldal és az oldalakon fekvő szögek is.

Rendre egyenlő két oldaluk és a nagyobbal szemközti szög.

Tengelyes tükrözés

            Adott egy t egyenes, amit tükörtengelynek vagy szimmetriatengelynek nevezünk. A t egyenesre nem illeszkedő P ponthoz rendeljük az a sík azon P* pontját, ahol t egyenes felezőmerőlegese a PP* szakasznak.

hh

Tulajdonságai:

A hozzárendelés kölcsönösen egyértelmű: egy pontnak egy képpont felel meg és minden képnek, képpontnak egy őse van.

A t egyenes minden pontja fixpont, más fixpontja nincs.

A t egyenes és a rá merőleges egyenesek fixegyenesek, több fixegyenese nincs.

A leképzés távolságtartó (minden szakasz egyenlő hosszúságú a tükörképével ).

Szögtartó( minden szög egyenlő nagyságú a tükörképével).

Egyenes képe egyenes, mely ugyanabban a pontban metszi a tengelyt és ugyanakkora szöget zár be a tengellyel, mint az eredeti egyenes.

Nem körüljárástartó: a tengelyes szimmetria az irányítását megváltoztatja (minden síkidom ellenkező körüljárású, mint a képe).

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok : szabályos háromszög, négyzet, kör, henger, gömb.

Középpontos tükrözés

Adott egy sík O pontja, a középpontos tükrözés középpontja. A sík tetszőleges O pontjától különböző P ponthoz, amelyre a P* pontot rendeli, ahol az O pont a PP* szakasz felezőpontja.

h

Tulajdonságai:

A közeppontos szimmetriát a középpont, vagy egy pont és a képe egyértelműen meghatározza.

Az O pont az egyettlen fixpont.

Minden O-ra illeszkedő egyenes fixegyenes, bár pontokként egyik sem fix.

A leképzés távolságtartó, szögtartó és körüljárástartó ( nem változtatja meg az alakzatok körüljárási irányát )

Ha egy egyenes nem illeszkedik az O pontra, akkor az egyenes és képe párhuzamos egymással.

Alakzattartó.

Pont körüli forgatás

Adott az a sík egy pontja, egy j szög és egy forgásirány. Rendeljük az O ponthoz önmagát. A sík minden O pontjától különböző P pontjához rendeljük azt a P* pontot,amely teljesíti a következő feltételeket:

            P Î a

|OP| = |OP*|

            |POP*Ð| = j

Ezt a transzformációt O középpontú a szögű, adott irányú pont körüli elforgatásnak nevezzük.

f

Tulajdonságai:

- Kölcsönösen egyértelmű.

- egyetlen fix pontja az O pont, ha csak az elforgatás szöge nem 0˚.

- Ha 0˚ vagy 360˚ forgatunk el, akkor identikus transzformációt kapunk.

- Távolságtartó.

- Szögtartó.

- Egyenestartó- az O ponton áthaladó egyenes képe is áthalad az O ponton.

- Az egyenes és elforgatott képe j szöget zár be egymással.

Eltolás

A kép eltávolítva.A kép eltávolítva.A kép eltávolítva.Adott egy A kép eltávolítva. vektor .A A kép eltávolítva. vektorral való eltolás a tér tetszőleges P pontjához azt a P pontot rendeli, melyet A kép eltávolítva.

dd

Tulajdonságai:

- Kölcsönösen egyértelmű.

- Nincs fixpontja, kivéve ha az adott vektor nullvektor.

- Az adott vektorral párhuzamos egyenesek és síkok fixalakzatok, de pontonként egyik sem fix.

- Távolságtartó, illeszkedéstartó, szögtartó, alakzattartó és körüljárástartó.

- Egyenestartó. Az egyenes képe (egyenes) önmaga, ha párhuzamos az eltolás vektorával. Az egyenes és képe párhuzamos, ha nem párhuzamos az eltolás vektorával.

 

bbbbbbbb

Feladatok

17.7 (rajzolás)

17.1 tétel alapján 160. oldal

17.22, 17.27, 17.28

18.1 tétel alapján 167. oldal

18.28, 17.29, 18.19, 18.20

 

nbbggg

Segítség a mértanhoz:

https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas?fbclid=IwAR11z6qVQY4eWZ8LmQ4QnOIqRiwM_TEhz54uLIajRgZ0_Ibd-DiANDxTQok

https://www.nkp.hu/?fbclid=IwAR2EwQHwXbWMNtya-r5xOz2y7rJaHNqQ47LNEoDuUQfj53uQj-Ta4xCwVlc#

 

5 A Földrajz, Bereczky Lóránt

34 téma A közlekedés mint a gazdasági tevékenység válfaj.

35 téma A világ közlekedésének földrajza. (március 18)

A témákból a füzetbe jegyzetet kérek a megadott dátummal. A jegyzetbe a témában fekete betűvel kiemelt fogalmakat kell beírni a hozzá tartozó meghatározással.

 

5A B Informatika, Márkus Gabica

1. feladat

Az alábbi táblázat az A3:D12 tartományban egy sportegyesület házi versenyének eredményét mutatja a következők szerint: versenyző neve, születési éve, első ugrás távolsága, második ugrás távolsága.

Hozz létre egy új Excel munkafüzetet, majd gépeld fel benne a képen látható adatokat a megfelelő cellákba!

ff

Feladatok függvényekkel és képletekkel:

1. Számítsd ki az E oszlopban a 3. sorozat eredményeit úgy, hogy azok a 2. ugrás eredményének 5%-kal megnövelt értékét mutassák! [2 pont]

2. Jelenítsd meg az F oszlopban, mennyi volt az egyes versenyzők legjobb eredménye! [1 pont]

3. A 13. sorban számítsd ki függvény segítségével a sorozatok (első, második, harmadik) átlagát! [1 pont]

4. A G oszlopban jelenítsd meg a sportolók életkorát úgy, hogy az mindig az aktuális érték legyen! [2 pont]

5. A H oszlopban jelenítsd meg függvény segítségével a „felnőtt” szót, ha a sportoló már legalább 18 éves, különben a „junior” szó jelenjen meg. [2 pont]

6. Az A15 cellában függvény segítségével jelenítsd meg, hányszor sikerült 62 méter fölött dobni! [2 pont]

7. Az A16 cellában függvény segítségével jelenítsd meg, Fehér Péter második dobásának eredményét! [3 pont]

8. Az A17 cellában függvény segítségével jelenítsd meg, ki érte el legjobb eredményt! [3 pont]

 

Formázási feladatok

9. Rendezd a táblázatot névsorba! [2 pont]

10. Rendelj kék alapot és fehér betűszínt az A3:H3 tartományhoz! [1 pont]

11. A C4:F12 tartomány celláinak tartalma két tizedes pontossággal, középre igazítva jelenjen meg! [1 pont]

12. A nevek legyenek félkövérek, és módosítsd a betűtípusukat is! [1 pont]

13. Egyesítsd az A1:H1 tartomány celláit! A „Távolugrás” szöveget igazítsd középre! [1 pont]

 

Diagramkészítés

14. Ábrázold oszlopdiagramon Steinpilz és Jász ugrásainak sorozatát a következők szerint (a diagramot helyben hozd létre): [3 pont]

 • A diagram x tengelyén a sorozatok megnevezése szerepeljen dőlten („Első”, „Második”, „Harmadik”)! [1 pont]
 • A diagram címe „Távolugrás” legyen! [1 pont]
 • A diagram y tengelyén szerepeljen feliratként a „méter” szó! [1 pont]
 • A diagramhoz tartozzon jelmagyarázat! A jelmagyarázatban a versenyzők nevének kell szerepelnie. [1 pont]

15. Mentsd el a munkafüzetet, a fájl nevében a saját teljes neved és az 1.feladat szavak szerepeljenek, pl. KissÉva_1.feladat.xlsx ! [1 pont]

2. feladat

Az alábbi táblázat az A1:H11 tartományban 10 hallgató vizsgaadatait tartalmazza a következők szerint: név, nem (1-es vagy 2-es), kor, pontszámok (0 és 100 között) angolból, franciából, számítástechnikából, protokollból és pénzügyből.

Hozz létre egy új Excel munkafüzetet, majd gépeld fel benne a képen látható adatokat a megfelelő cellákba!

jj

Feladatok függvényekkel:

1. Írd az I1-es cellába az „Összesen” szót, majd add össze függvény segítségével a hallgatók pontszámait az I oszlopban! [1 pont]

2. Írd a J1-es cellába a „Minimum” szót, majd a J oszlopban jelenítsd meg függvény segítségével azt a legalacsonyabb pontszámot, amelyet az egyes hallgatók elértek a vizsgák során! [1 pont]

3. Írd az A13-as cellába az „Átlag” szót, majd ebben a sorban számítsd ki a számoszlopok átlagát (a kortól kezdődően)! [1 pont]

4. Írd az A14-as cellába „A nők átlaga” szöveget, majd ebben a sorban számold ki függvénnyel a női hallgatók átlagát minden tárgyra! [2 pont]

5. A K2:K11 tartomány celláiban jelenítsd meg függvény segítségével a „megfelelt” szót, ha a hallgató összesített pontszáma legalább 300, különben a „nem felelt meg” szöveg jelenjen meg! [2 pont]

6. Az M1 cellában jelenítsd meg függvénnyel az aktuális dátumot és időt! [1 pont]

7. Az A15 cellában függvény segítségével jelenítsd meg, hányszor értek el maximális pontszámot (a maximális pontszám 100)! [2 pont]

8. Az A16 cellában függvény segítségével jelenítsd meg, hogy hány pontot értek el összesen angolból a 20 évnél fiatalabb hallgatók! [2 pont]

9. Az A17 cellában függvény segítségével jelenítsd meg, hány pontot ért el Szalkai Tünde számítástechnikából! [3 pont]

10. Az A18 cellában függvény segítségével jelenítsd meg annak a hallgatónak a nevét, aki az összesített pontszámok alapján a legjobb eredményt érte el! [3 pont]

 

Formázási feladatok

11. Rendezd a táblázat adatait életkor szerint növekvő sorrendbe! [2 pont]

12. Formázd meg a neveket tartalmazó cellákat félkövér stílussal és kék betűszínnel! [1 pont]

13. Az életkorokat tartalmazó cellák kerüljenek szürke alapra, és igazítsd őket középre! [1 pont]

14. Az életkoron és a nemen kívül minden számot tartalmazó cella egy tizedes pontossággal és balra igazítva jelenjen meg! [1 pont]

15. Állítsd a duplájára az első sor magasságát, majd igazítsd az A1:H1 tartomány celláit függőlegesen középre! [1 pont]

 

Diagramkészítés

16. Ábrázold kördiagramon Mihály Ibolya pontszámait a következők szerint (a diagramot helyben hozd létre): [2 pont]

 • A diagram címe „Mihály Ibolya pontszámai” legyen! [1 pont]
 • Minden körcikknél jelenjen meg a pontos érték és a százalékérték is! [1 pont]
 • A diagramhoz tartozzon jelmagyarázat! A jelmagyarázatban a tantárgyak neveinek kell szerepelni. [1 pont]
 • A számítástechnikát jelölő körcikk legyen zöld színű! [1 pont]

17. Mentsd el a munkafüzetet, a fájl nevében a saját teljes neved és a 2.feladat szavak szerepeljenek, pl. KissÉva_2.feladat.xlsx ! [1 pont]

Az 1. feladat megoldását március 27-ig, a 2. feladatot április 3-ig kell elküldeni a gericsgabriella@gmail.com címre! Az e-mail szövegébe mindig írjátok bele a teljes nevetek! Akinek kérdése van, szintén erre a címre írhat.

Néhány hasznos link:

Akinek nincs a számítógépén Excel, az egy egyszerű, ingyenes regisztráció után, használhatja a program online változatát:

https://office.live.com/start/Excel.aspx

Akinek még mindig nem megy a keresőfüggvények használata, nézze meg az alábbi videót:

https://www.youtube.com/watch?v=dyyP3FL_of4

Akinek az Index és Hol.van függvényekkel vannak gondjai, nézze meg ezt a videó:

https://www.youtube.com/watch?v=VrxUU9YI6iI&t=2s

 

5B Angol nyelv, Gorzov Kamilla (e-mail gorzovkamilla@gmail.com)

2020. 03.12-2020. 03.20

1. Unit 9F

Ex. 1 pg. 90  (SB) read  the dialogue

Ex.3, 4 pg.90 (SB)

Ex. 2, 5 pg. 90 ( SB)

2. Unit 9E

Ex. 1, 2, 3  pg. 84 ( WB)

Ex. 1, 2, 5, 6 pg. 85 ( WB)

 

5B Ukrán nyelv 2. csoport

99-100 oldal szabályt a táblázatból átírni a füzetbe(127gyakorlat,вправа 127 переписати правило)вправа 128(átírni a mondatokat a füzetbe)129 gyakorlat,és 99 oldal szavakat a szotarba vagy a füzetbe átírni

5B Ukrán nyelv, 1. csoport

Ст 90 тести, ст 97 правила, ст.99 правила у таблиці, впр 129 ст 100, впр130 ст 101

nnbbbb

 

5 B Földrajz, Fodor Georgina

34. A közlekedés mint a gazdasági tevékenység válfaja (e heti dátummal min. 10 mondat jegyzet). 35. A világ közlekedésének földrajza. 36. Ukrajna közlekedése. (10-10 mondat jegyzet a füzetbe)

 

6 AB  OSZTÁLY

6A osztály mértan

Kedves gyerekek! Ezeken a linkeken lehet átnézni az anyagot. A füzetetekbe írjátok be 19 és 26 dátum között azokra a napokra, amikor van óránk írjatok be az elméletből is a megoldott feladatokat is. majd csinálhattok fényképet is a megoldásokról és elküldhetitek nekem a messengerre. Bármely kérdés merül fel ugyanitt kérdezhettek.  

Megoldani a "Vektorok a térben" a következő feladatokat 2, 4, 13, 17

https://www.mateking.hu/kozepiskolai-matek

https://www.nkp.hu/?fbclid=IwAR2ZdSccVInpVqoi-SBC1t2Bs3Sb_qfnJpstgJnJswYibSjTnEG-zxOfX8Q

 

Megoldani a "Vektorok a térben" a következő feladatokat 2, 4, 13, 17, 28, 41, 44, 45

https://www.mateking.hu/kozepiskolai-matek

https://www.nkp.hu/?fbclid=IwAR2ZdSccVInpVqoi-SBC1t2Bs3Sb_qfnJpstgJnJswYibSjTnEG-zxOfX8Q

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvdddd

 

Vektorok a térben
Egy (v1,v2,v3) valós számokból álló hármast vektornak nevezzünk a térben (R3-ban). Használni fogjuk a ~ v = (v1,v2,v3) jelölést. A v1,v2,v3-at a ~v vektor komponenseinek nevezzük. Tekintsük a ~ v = (v1,v2,v3), ~ w = (w1,w2,w3) vektorokat és λ valós számot.
⋄ Összeadás: ~ v + ~ w = (v1 + w1,v2 + w2,v3 + w3).
⋄ Skalárral való szorzás: λ · ~ v = (λv1,λv2,λv3).
⋄ A ~ v vektor hossza: |~ v| =pv2 1 + v2 2 + v2 3. ⋄ A ~ 0 = (0,0,0) vektort nullvektornak nevezzük.
⋄ Kollinearitás: a ~ v és ~ w kollineárisak, ha létezik olyan λ 6= 0 valós szám, hogy ~ v = λ· ~ w. Ha λ pozitív akkor azt mondjuk, hogy ~ u és ~ v egyirányúak.
⋄ Lineáris függő, illetve független vektorok. A ~ v1,...~ vn vektorokat lineárisan függő nevezzük, ha léteznek olyan λ1,...,λn nem mind nulla valós számok, hogy λ1 · ~ v1 + ... + λn · ~ vn = ~ 0.
Ellenkező esetben a ~ v1,...,~ vn vektorokat lineárisan függetlennek nevezzük. A ~ v és ~ w vektorok lineárisan függetlenek, ha nem kollineárisak. Az ~ u = (u1,u2,u3), ~ v = (v1,v2,v3) és ~ w = (w1,w2,w3) vektorok lineárisan függetlenek, ha az      λ1u1 + λ2v1 + λ3w1 = 0 λ1u2 + λ2v2 + λ3w2 = 0 λ1u3 + λ2v3 + λ3w3 = 0 λ-kban három ismeretlenes egyenletrendszernek csak a λ1 = 0, λ2 = 0 és λ3 = 0 megoldása van. Háromnál több vektor mindig lineárisan összefügg. Megjegyezzük, hogy a nullvektor mindenkivel összefügg. Tehát, ha a null vektor szerepel a vektorok egy felsorolásában, akkor azok a vektorok lineárisan összefüggnek.
⋄ Két vektor skalárszorzata. Ha ~ u = (u1,u2,u3) és ~ v = (v1,v2,v3) két vektor akkor az ezek skalárszorzata a
~ u · ~ v = u1v1 + u2v2 + u3v3
szám. Megjegyezzük, hogy |~ v|2 = ~ v · ~ v. A skalárszorzat tulajdonságai:

1. ~ 0 · ~ u = 0 minden ~ u vektor esetén, 2. ~ u · ~ v = ~ v · ~ u minden ~ u,~ v esetén, 3. (~ u + ~ v) · ~ w = ~ u · ~ w + ~ v · ~ w minden ~ u,~ v, ~ w esetén, 4. (λ~ u)· = λ(~ u · ~ v) minde ~ u,~ v vektorok és λ valós szám esetén, 5. ~ u · ~ v = |~ u||~ v|cos(~ u,~ v), ahol cos(~ u,~ v) az ~ u és ~ v vektorok szöge.
⋄ Merőlegesség. Két nem nulla vektort merőlegesnek nevezzünk, ha skalárszorzatuk nulla.
⋄ Vektori szorzat. Az ~ u = (u1,u2,u3) és ~ v = (v1,v2,v3) vektorok vektori szorzata a
~ u × ~ v = (u2v3 − u3v2,u3v1 − u1v3,u1v2 − u2v1)
vektor. A vektori szorzatnak a következő tualjdonságai vannak:
1. ~ u × ~ u = ~ 0 minde ~ u vektor esetén, 2. ~ u × ~ v = −~ v × ~ u minden ~ u,~ v vektorok esetén, 3. (~ u + ~ v) × ~ w = ~ u × ~ w + ~ v × ~ w minden ~ u,~ v, ~ w esetén, 4. (λ~ u) × ~ v = λ(~ u × ~ v) minden ~ u,~ v vektor és λ valós szám esetén, 5. ha ~ u és~ v nem nulla vektorok és ~ u×~ v, akkor ez a két vektor kollineáris, 6. (λ~ u+µ~ v)·(~ u×~ v) minden ~ u,~ v vektorok és λ,µ valós számok esetén, tehát az ~ u×~ v merőleges az ~ u és ~ v vektorok által meghatározott síkra. 7. |~ u × ~ v| = |~ u||~ v|sin(~ u,~ v) minden nem nulla ~ u és ~ v vektor esetén
A vektori szorzat geometriai jelentése: ~ u×~ v vektori szorzat merőleges az ~ u és ~ v vektorokra, hosszát az utolsó tulajdonság adja meg, míg az irányítását a jobbkézszabály.
⋄ Vegyes szorzat. Az ~ u,~ v, ~ w vektorok vegyes szorzata az ~ u(~ v×~ w) valós szám melyet (~ u,~ v, ~ w)-vel is jelölünk. A vegyes szorzat tulajdonságai:
1. Az ~ u,~ v, ~ w vektorok esetén
(~ u,~ v, ~ w) = (~ w,~ u,~ v) = (~ v, ~ w,~ u) = −(~ u, ~ w,~ v) = ....
2. A vegyes szorzat lineáris mindhárom változóban, azaz
(λ~ u + λ′~ u′,~ v, ~ w) = λ(~ u,~ v, ~ w) + λ′(~ u′,~ v, ~ w),
(~ u,λ~ v + λ′~ v′, ~ w) = λ(~ u,~ v, ~ w) + λ′(~ u,~ v′, ~ w),
(~ u,~ v,λ~ w + λ′ ~ w′) = λ(~ u,~ v, ~ w) + λ′(~ u,~ v, ~ w′).
3. Az ~ u,~ v, ~ w nem nulla vektorok esetén (~ u,~ v, ~ w) = 0 pontosan akkor, ha az ~ u,~ v, ~ w vektorok lineárisan függőek.
A vegyes szorzat geometriai jelentése: a |(~ u,~ v, ~ w)| szám a ~ u,~ v, ~ w vektorok, mint élek által alkotott paralelepidon térfogata. Az ~ u,~ v, ~ w vektorok, mint élek által alkotott tetraéder térfogata V = 1 6 |(~ u,~ v, ~ w)|. ⋄ Megjegyzés a lineáris függőség, függetlenséghez. A ~ u,~ v, ~ w pontosan akkor lineárisan függőek, ha a (~ u,~ v, ~ w) vegyes szorzat nulla. Továbbá az ~ u,~ v vektorok lineárisan függőek pontosan akkor, ha ~ u × ~ v = ~ 0.
Feladatok
1) Tekintsük az ~ a(−8,7,1), ~ b(0,3,2) és ~ c(1,−1,4) vektorokat. Bontsa fel a ~ d(31,−37,19) vektort ~ a, ~ b és ~ c irányú összetevőkre. (Keressük meg azokat a λ, µ, ν valós számokat, amelyre ~ d = λ~ a + µ~ b + ν~ c.)
2) Számítsa ki az alábbi vektorok hosszát:
~ a(8,−14,8), ~ b(0,3,0), ~ c(
5 31
,−
30 31
,
6 31
), ~ d(4,−9,10).
3) Adja meg az alábbi vektorokkal egyirányú egységvektorok koordinátáit:
~ a(4,−12,3), ~ b(0,0,−7), ~ c(1,2,−3), ~ d(−5,0 − ,12).
4) Számítsa ki a következő vektorpárok szögét:
a) (7,−1,6), (2,20,2); b) (3,6,−2), (5,4,−20); c) (9,1,4), (5,4,−20); d) (−1,4,7), (5,−2,0); e) (4,−9), (2,5).
5) Bontsa fel az ~ a(3,−6,9) vektort a ~ b(2,−2,1) vektorral párhuzamos és rá merőleges összetevőkre.
6) Adjon meg olyan vektort, mely felezi az ~ a(−1,4,8) és ~ b(−5,4,20) vektorok szögét.
7) Legyenek ~ a, ~ b, ~ c és ~ u tetszőleges vektorok. Bizonyítsuk be, hogy az ~ a × ~ u, ~ b × ~ u és ~ c × ~ u vektorok koplanárisak.
8) Számítsuk ki az ABCD tetraéder térfogatát: a) A(2,−1,1), B(5,5,4), C(3,2,1), D(4,1,3); b) A(0,0,0), B(−2,2,3), C(0,2,−1), D(4,0,1); c) A(0,0,0), B(1,0,0), C(0,1,0), D(0,0,1).
9) Döntse el, hogy egy síkban vannak-e az alábbi pontok: a) (1,2,−1) (0,1,5) (−1,2,1) (2,1,3); b) (1,2,0) (0,1,1) (3,5,4) (−4,−2,6).
10) Adottak az ~ a(2,−3,1), ~ b(4,2,−1), ~ c(1,0,−3) vektorok. Számítsa ki az (~ a × × ~ b) ×~ c koordinátáit.
11) A koordinátarendszerben úgy helyezzük el az egységkockát, hogy az origó az egyik csúcsba essék, a tengelyek pozitív fele pedig egy-egy kockaélt tartalmazzon. Adjuk meg a kockacsúcsok koordinátáit.
12) Egy szabályos hatszög középpontja K(4,1,4), két szomszédos csúcsa A(3,1,5) és B(3,2,4). Adjuk meg a többi négy csúcs koordinátáit.
13) Az ABCD paralelogramma csúcsai A(3,−2,5), B(0,1,0), C(−5,2,7). Számítsuk ki a D csúcs koordinátáit.
14) Egy paralelogramma középpontja K(−3,2,1), két szomszédos csúcsa A(1,− −1,3), B(−7,0,0). Adjuk meg a másik két csúcs koordinátáit.
15) Egy paralelepipedon egyik csúcsa az origó, az ebből kiinduló élek végpontjai A(3,6,−4), B(−4,7,0), C(9,1,−3). Számítsuk ki a többi négy csúcs koordinátáit.
16) Egy szabályos ötszög egyik csúcsának a koordinátái A1(1,0,0), középpontja az origó. Adjuk meg a többi csúcs koordinátáit.
17) Döntsük el, hogy kollineárisak-e a következő vektorpárok:
a) a(−3,4,7) és b(2,5,1);
b) c(12,9,15) és d(8,6,10);
c) e(7,−4,2) és f(0,0,0).

18) Döntsük el, hogy az alábbi ponthármasok egy egyenesen vannak-e:
a) A(−4,5,2), B(2,0,−3), C(14,−10,−13);
b) D(0,3,5), E(4,0,7), F(4,−18,−23);
c) G(0,0,0), H(14,−6,8), I(−21,9,−12);
d) J(1,1,1), K(4,1,7), L(5,−1,−1).
19) Az adott A(4,−1,3), B(5,4,1) pontokhoz meghatározandók a C(7,y,z) pont y, z koordinátái úgy, hogy az A, B, C pontok egy egyenesen legyenek.
20) Mik a P(3,−4,8) pont C(3,7,−2) pontra vonatkozó tükörképének a koordinátái?
21) Az A(7,0,−1), B(−2,4,0), C(−5,4,2), D(4,0,1) pontok egy paralelogramma négy csúcsa (mutassuk ezt meg!). A P(1,3,−1) pontot tükrözzük az A-ra, a tükörképet B-re, az így nyert pontot a C-re, majd végül az így kapottat a Dre. Mik a negyedik tükörkép koordinátái? Általánosítsuk az eredményünket.
22) Adjuk meg a ~ v(a1,a2,a3) vektornak a koordinátasíkokon lévő vetületeit.
23) Komplanárisak-e a 3a − 4b, a + 7b, −a + 43b vektorok?
24) Adottak az a(2,−1,1), b(−1,3,0), c(1,0,7) vektorok. Bontsuk fel a d(9,− −9,10) vektort a, b és c irányú összetevőkre.
25) Adottak az a(−8,7,1), b(0,3,2), c(1,−1,4) vektorok. Bontsuk fel a d(31,− −37,19) vektort a, b és c irányú összetevőkre.
26) Bontsuk fel a ~ v(13,56) vektort az a(2,7) és b(−3,0) vektorokkal párhuzamos összetevőkre.
27) Döntsük el, hogy az alábbi vektorhármasok lineárisan függetlenek-e:
a) (−4,2,1), (0,4,3), (−4,6,4);
b) (0,0,0), (2,−9,7), (−1,−1,0);
c) (−9,−9,3), (1,0,2), (1,1,1);
d) (−2,3), (4,1), (1,5).

28) Válasszuk ki az alábbi vektorok közül a független (nem kollineáris) vektorpárokat:
a(4,−1,0), b(3,5,0), c(−8,2,0), d(−6,−10,2), e(0,0,0).
29) Döntsük el, függetlenek-e az alábbi vektorok:
a(−1,5,19), b(17,1,4), c(−8,−9,−10), d(1,0,0).
30) Az egységnyi élhosszúságú kockában az egy csúcsból kiinduló két lapátló vektora x és y.
a) Számítsuk ki az xy szorzat értékét.
b) Számítsuk ki x és y szögét.
31) Az ABC szabályos háromszög oldalhossza 2. Számítsuk ki az ~ AB · ~ AC szorzat értékét.
32) Legyen a és ~ v az egységkocka egy csúcsból kiinduló egyik élvektora és a testátló vektora. Számítsuk ki az a~ v szorzat értékét és az a, ~ v vektorok szögét.
33) Egy szabályos tetraéder egy csúcsából induló egyik élvektora a, ebből a csúcsból a szemközti lap súlypontjába mutató vektor s. Számítsuk ki az as szorzat értékét, ha a tetraéder élhossza 1.
34) Az a, b, c vektorok páronként merőlegesek. Bizonyítsuk be, hogy
(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2.
35) Bizonyítsuk be, hogy a merőleges a következő vektorokra:
a) (ac)b − (ab)c;
b) b −
a(ab) a2
36) Hogyan kell megválasztani β értékét, hogy b és a+βb merőlegesek legyenek egymásra? (a és b nem kollineáris vektorok.)
37) Három egységvektor páronként egyenlő szöget zár be egymással, összegük nullvektor. Mekkora ez a szög?

38) Négy egységvektor páronként egyenlő szöget zár be, összegük nullvektor. Mekkora ez a szög?
39) Adottak a(3,−2,5) és b(−1,0,2) vektorok. Számítsuk ki a következő szorzatok értékét:
ab, (3a − 2b)a, (a − b)2, a2.
40) A szögek kiszámítása nélkül döntsük el, hogy az alábbi vektorpárok hegyes-, derék- vagy tompaszöget zárnak be egymással:
a) (−3,2,0), (4,1,5); b) (1,−1,9), (2,1,3);
c) (1,1,1), (−10,7,3); d) (5,−3,4), (1,−1,2).
41) Számítsuk ki az alábbi vektorok hosszát: a(8,−14,−8); b(0,3,0); c 5 31 ,−
30 31
6 31;
d(4,−9,10); e(24,−7); f(1,1).
42) Adjuk meg az alábbi vektorokkal egyirányú egységvektorok koordinátáit:
a(4,−12,3); b(0,0,−7); c(1,2,−3);
d(−5,0,12); e(12,−5); f(9,9).
43) Adjuk meg az alábbi vektorok irányába mutató egységvektorokat:
~ v1(−3,0,4); ~ v2(0,0,−6); ~ v3(−1,4,−8); ~ v4(9,16,−3).
44) Számítsuk ki a következő vektorpárok szögét:
a) a(7,−1,6), b(2,20,1);
b) c(3,6,−2), d(5,4,−20);
c) e(9,1,4), f(4,9,1);
d) g(−1,4,7), h(5,−2,0);
e) m(4,−9), n(2,5).
45) Adottak a(3,−6,1) és b(12,4,z) vektorok. Határozzuk meg z értékét úgy, hogy a és b merőlegesek legyenek egymásra.
46) Az ABC háromszög csúcsainak a koordinátái A(−3,4,0), B(−9,11,42), C(1,2,4).
a) Mekkora a háromszög területe? b) Mekkora az A csúcsnál fekvő szöge?
47) Bontsuk fel az a(3,−6,9) vektort a b(2,−2,1) vektorral párhuzamos és rá merőleges összetevőkre.
48) Bontsuk fel az c(3,6,−2) vektort a d(5,4,−20) vektorral párhuzamos és rá merőleges összetevőkre.
49) Mekkora a ~ v(−9,1,1) vektornak a a(5,−6,30) irányú egyenesen lévő vetülete?
50) Adjunk meg olyan vektort, amely felezi az a(−1,4,8) és b(−5,4,20) vektorok szögét.
51) Az ABCD téglalap csúcsainak koordinátái: A(2,6,0), B(1,2,3), C(−2,8,z). Számítsuk ki z értékét és a D csúcs koordinátáit.
52) Egy négyzet két csúcsának koordinátái: A(5,4,−3), B(4,6,−1), egy oldala pedig párhuzamos a ~ v(4,−2,z) vektorral. Számítsuk ki a négyzet másik két csúcsának a koordinátáit.
53) Igazoljuk a következő azonosságokat:
a) (a + λb) × b = a × b;
b) (a + b) × (λa + µb) = (µ − λ)(a × b);
c) (a + b) × (a − b) = 2b × a;
d) (a + b + c) × (b + c) = a × b + a × c.
54) Számítsuk ki az a(2,−2,1) és b(2,3,6) vektorok szögének szinuszát.
55) Legyenek a, b, c, u tetszőleges vektorok. Bizonyítsuk be, hogy az a × u, b × u, c × u vektorok komplanárisak.
56) Az a, b, c, d vektorokra fennállnak az a × b = c × d és a × c = b × d egyenlőségek. Bizonyítsuk be, hogy az a −d és b − c vektorok kollineárisak.
57) Bizonyítsuk be, hogy a, b, c akkor és csakis akkor helyvektora három kollineáris pontnak, ha a × b + b × c + c × a = 0.
58) Az a, b, c egy sík három nem kollineáris pontjának helyvektorai. Bizonyítsuk be, hogy a × b + b × c + c × a a sík egy normálvektora.
59) Bizonyítsuk be, hogy az a × b = b × c = c × a egyenlőség egyenértékű az a + b + c = 0 egyenlőséggel. (a, b, c között nincs két kollineáris.)
60) Számítsuk ki annak a paralelogrammának a területét, amelynek élvektorai a és b:
a) a(−4,1,2), b(5,2,7);
b) a(−9,0,9), b(7,2,−5);
c) a(1,−7), b(−3,2).
61) Számítsuk ki az ABC háromszög területét, ha
a) A(0,0,0), B(−1,4,7) C(5,2,1);
b) A(1,0,2), B(4,3,8) C(0,−4,6);
c) A(3,6), B(2,−7) C(4,4);
d) A(4,−1,−3), B(3,1,−2) C(1,5,0).
62) Számítsuk ki az a(a1,a2), b(b1,b2) vektorok által kifeszített háromszög területét.
63) Számítsuk ki az ABC háromszög B csúcsához tartozó magasság hosszát, ha a csúcsok koordinátái: A(1,−1,2), B(5,−6,2), C(1,3,−1).
64) Adjunk meg olyan x vektort, amely merőleges az a(2,−3,1) és b(1,−2,3) vektorokra, és a c(1,2,−7) vektorral szorozva: cx = 10.
65) Adjuk meg az x és y értékeket úgy, hogy a c(x,y,16) merőleges legyen az a(1,5,4) és b(−1,3,1) vektorokra.
66) Egy kocka egy csúcsából kiinduló két élvektora a és b. Fejezzük ki ezek segítségével a csúcsból kiinduló harmadik élvektort.
67) Az a, b, c egységvektorok közül a és b merőlegesek egymásra, c pedig 30◦-os szöget zár be síkjukkal. Számítsuk ki abc értékét.
68) Mutassuk meg, hogy ha a, b, c egy tégla egy csúcsból kiinduló élvektorai, akkor abc = |a||b||c|.

69) Az a, b, c nem komplanáris vektorok. Komplanárisak-e: 2a + 3b, 5b − 4c, c − a?
70) Mekkora az a(2,3,4), b(2,3,1), c(1,2,3) vektorok által kifeszített paralelepipedon térfogata?
71) Számítsuk ki az ABCD tetraéder térfogatát:
a) A(2,−1,1), B(5,5,4), C(3,2,−1), D(4,1,3);
b) A(0,0,0), B(−2,2,3), C(0,2,−1), D(4,0,1).
72) Az ABCD tetraéder térfogata 5 egység. Mik a D csúcs koordinátái, ha D az y tengelyen van, és a másik három csúcs: A(2,1,−1), B(3,0,1), C(2,−1,3)?
73) Döntsük el, hogy komplanárisak-e az alábbi vektorhármasok:
a) (2,3,−1), (1,−1,3), (1,9,−11);
b) (3,−2,1), (2,1,2), (3,−1,−2);
c) (2,−1,2), (1,2,−3), (3,−4,7).
74) Döntsük el, hogy egy síkban vannak-e az alábbi pontnégyesek:
a) (1,2,−1), (0,1,5), (−1,2,1), (2,1,3);
b) (1,2,0), (0,1,1), (3,5,−4), (−4,−2,6).
75) Válasszuk meg z értékét úgy, hogy az a(4,−1,2), b(1,2,3), c(3,3,z) vektorok komplanárisak legyenek.
76) Mekkora az A(2,3,1), B(4,1,−2), C(6,3,7), D(−5,−4,8) csúcsokkal rendelkező tetraéder D-hez tartozó magassága?
77) Bizonyítsuk be a következő azonosságokat:
a) (a + λb)bc = abc;
b) (a + b)(b + c)(c + a) = 2abc;
c) ab(αa + βb + γc) = γabc;
d) (a + ~ v)(b + ~ v)(c + ~ v) = abc + ab~ v + bc~ v + ca~ v.
79) Legyenek a, b, c független vektorok, és legyen d = αa +βb +γc. Fejezzük ki az α, β, γ együtthatókat az a, b, c, d vektorok segítségével.
80) Adottak az a(2,−3,1), b(4,2,−1), c(1,0,−3) vektorok. Számítsuk ki az (a× × b) × c koordinátáit.

 

Trigonometrikus függvények grafikonjai

vvcccvvvvvvvvcbggffbff

 

 

hhhhkkhhhffbbbbkkbbggccrrerryyygg

 

6A Algebra

Kedves gyerekek! Ezeken a linkeken lehet átnézni az anyagot. A füzetetekbe írjátok be 19 és 26 dátum között azokra a napokra, amikor van óránk írjatok be az elméletből is a prezentációból is a word dokumentumból is és a megoldott feladatokat is. majd csinálhattok fényképet is a megoldásokról és elküldhetitek nekem a messengerre. Bármely kérdés merül fel ugyanitt kérdezhettek

11.3, 11.4, 11.5

https://videotanar.com/index.php?grp=0&fbclid=IwAR3YQ7S27U3PXRFGE7jlCi16KcQJJckLuZk2cPoWC0m7tyr_rmG6g98IWuI

https://www.mateking.hu/kozepiskolai-matek

https://www.nkp.hu/?fbclid=IwAR2ZdSccVInpVqoi-SBC1t2Bs3Sb_qfnJpstgJnJswYibSjTnEG-zxOfX8Q

 

6A Ukrán nyelv

ЛЮБІ УЧНІ !

 ЗАПИСУЙТЕ В ЗОШИТ ТЕМУ , ОПРАЦЬОВУЙТЕ  ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА УСНО , А ДАЛІ ПИСЬМОВО ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ !. ВАШІ РОБОТИ У ЗОШИТІ БУДУ ОЦІНЮВИТИ ВІДПОВІДНИМИ БАЛАМИ ЗА КОЖЕН ТИЖДЕНЬ! ТОБТО ВИ ОДЕРЖИТЕ 2 ВІДПОВІДНІ ОЦІНКИ!

БАЖАЮ УСПІХІВ!

І ТИЖДЕНЬ!

ТЕМА:Правопис особових форм дієслів                                      (2уроки)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &31      ст.  125-127     

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Опрацювати і вивчити таблицю.

bbvv

Вивчити закінчення дієслів І-ІІ дієвідмін!

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

1.Складіть речення із поданих слів ,дієслово поставте у відповідній особі.

Зразок Я читати книжку. Я читаю книжку.

1. Він приймати  душ щовечора____________________________

2. Студенти  виконувати завдання _____________________________

3. Він у неділю грати у футбол _________________________________

4. Мама  готувати сніданок щоранку______________________________

5. Вони працювати  на городі____________________________________

6. Я щосуботи прокидатися 0 10 годині________________________

7. Ми співати у церковному хорі________________________________

8. Я щодня  прибирати у своїй кімнаті_____________________

9. Сьогодні ви  іти на тренування__________________________

    10. Марія чекати на подругу__________________________________

    11. Ти щоранку чистити зуби у ванній кімнаті__________________

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  

ВПРАВИ   211, 213

 

ТЕМА: Тренувальні вправи                        (1 урок)

РОБОТА в ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

1.Запишіть речення, використавши дієслово у відповідній особі.

1.  Я завжди ………… ....(замовляти) каву, або  зелений чай. 2. У неділю він …………… (спати) багато і _____________(прокидатися)о 10 годині. 3.Ми завжди …………… (пити) сік і_________(їсти) морозиво. 4. Я  …………… (могти) говорити українською мовою, ти _____________(говорити) по- угорськи. 5. Ми завжди …………… (купувати) тістечка, виноград та яблука. 6. Ви …………… (ходити) до театру щотижня, а ти …………… (ходити) дуже рідко. 7. Вона …………… (працювати) багато. 8. Вона …………… (ходить) на тренування по фітнесу, а він …………… (відвідувати) басейн на дозвіллі.

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  

ВИКОНАТИ ВПРАВУ 214.

 

ТЕМА:Звязне мовлення.Ведення діалогу відповідно до запропонованої ситуації                                            (1урок)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &38.

ВПРАВА 253 (усно).

РОБОТА в  ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

ВПРАВА 257. Скласти діалог на одну із запропонованих ситуацій.

ОЦІНКА                         1- 12 балів за перший тиждень.

 

ІІ ТИЖДЕНЬ!

ТЕМА: Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова     

(2 уроки)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &33.

Опрацювати та вивчити правила  СТ. 133,135.

РОБОТА В  ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

Виконати вправи 218,219,222,223

Тема: Стилістика дієприкметникових і дієприслівникових зворотів                      (1 урок)

 

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &33.

РОБОТА В  ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

Вправа 224 (І-ІІ).

 

ТЕМА: Тренувальні вправи                        (1 урок)

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

ЗАПИСАТИ В ЗОШИТ ТІЛЬКИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ!

1. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з часткою не пишуть разом:

а) не/покоїти, не/зчутися, не/обминати, не/сказати;

б) не/злюбити, не/здійснити, не/списати, не/мати;

в) не/вгавати, не/притомніти, не/навидіти, не/волити;

г) не/славити (зневажати), не/покоїтися (турбуватися), не/добави­ти, не/дочувати.

 

2. Укажіть прислів'я, у якому в особових закінченнях дієслів пишемо -и-:

а) Що посі..ш, те й пожн..ш;

 б) Як дба..ш, так і ма..ш;

в) Сонного не розбуд..ш, лінивого не навч..ш;

г) Брехнею світ пройд..ш, та назад не вернешся.

 

3. Укажіть рядок, у якому в усіх дієсловах пишемо апостроф:

а) роз..яснити, об..їхати, з..ясувати, з..економити;

б) п..ю, б..ю, в..ю, лл..ю;

в) зв..язати, зв..ялити, розм..якшити, підв..язати;

г) роз..юшити, з..ініціювати, кр..якати, з..єднати.

 

4. Укажіть рядок, у якому у префіксах усіх дієслів пишуть -е-:

а) пр...зентувати, пр..міювати, пр...парувати, пр..тендувати;

б) пр..бавляти, пр..берегти. пр..бивати, пр..бігати;

в) пр..дставляти, пр..д'являти, пр..ставити, пр..дстати;

г) пр..бадьоритися, пр..биратися, пр..збіднюватися, пребратися.

 

5. Укажіть рядок, у якому усі дієслова-синоніми:

а) вибирати, добирати, обирати, відбирати;

б) жовтити, жовтішати, жовтіти, жовтітися;

в) примушувати, неволити, силувати, приневолювати;

г) прискакувати, пристрибувати, приплигувати, прибігати.

 

6. Укажіть речення, у якому дієслово кидати вжито в прямому значенні:

а) Не кидай слів на вітер;

б) Мотрю кинуло в жар;

в) Діти кидали сніжки в уявного противника;

г) Не журись, кинь лихом об землю.

7.Згрупуйте  дієслова за способом написання та запишіть їх, розкриваючи дужки.

(Не)вдасться, (не)хтують, давно вже (не)здужаю, (не)здужаю це подолати, трохи (не)дочуваю,(не)дооцінюєш, (не)оцінили.

8.Вставте пропущені літери, укажіть у дужках дієвідміну дієслова.

Залиш..мось (                      ), поліпш..те (                      ), побор..мо(                   ),

прив'яж..те (                      ), відімкн..мо (                      ), розділ..те (                   ).

 

9. Дієслова другої дієвідміни складають рядок:

 А.) Намочити, оборонити, насмілитись;

Б) Оцінити, придавити, зблиснути;

 В) Поранити, уповільнити, прославитися;

Г) Заскочити, обдурити, побороти.

 

10. Укажіть ряд дієслів першої дієвідміни:

 А) Полоти, тонути, заліпити.

 Б)Стелити, оборонити, ударити.

 В) Клеїти, зважати, бувати.

Г)Сказати, проорати, підписати.

 

11. Укажіть ряд дієслів другої дієвідміни:

 А.) Оцінити, заморитися, прибирати.

 Б)Говорити, задивитися, побачити.

 В) Стелити, оборонити, впасти.

 Г)Стирати, білити, виносити.

 

 12.Укажіть ряд дієслів із закінченням -ете:

 А.) Прибуд..., змел..., підмет..., колиш... .

 Б) Прибуд..., знайд..., розірв...,, закле...

 В) Переглян..., вимет..., полегш...., почис... .

 Г) Довар..., дмухн..., впевн..., закопт... .

13. Дієслова із закінченням –уть (-ють) складають рядок:

 А) розв'яж.., закінч.., прагн..;

 Б) відпочин.., усміхн…сь, знайд..;

 В) змокн.., залиш.., принес;

 Г) одягн.., свисн.., віддяч..;

 Д.) перебор.., піднім.., насміл..сь.

14. До І дієвідміни належать дієслова

А бути, читати

Б стрибати, їсти

В відповісти, писати

Г думати, міркувати


15Виберіть рядок, у якому всі слова- дієслова

А Малюю, малюєш, малюнок

Б Підстрибуючи, стрибнувши, стрибати

В Потроїти, тричі, третій

Г Написано, написаний, письменник

12. Виберіть рядок, у якому в особовому закінченні дієслова є помилка

А доять, сплять

Б боряться, хочуть

Г мріють, клеять

Д міркують, промовляють


16. Установити відповідність між дієсловами та їх формами

1        інфінітив                       А намальований

2        особова форма             Б малювати

3 Дієприкметник                В намальовано

4 дієприслівник                  Г малюватимемо

                                             Д малюючи

17. Установити відповідність між дієсловами та їх часовою формою.

1 Минулий.                                                    А. Сподіватимусь, малюватимете.

 2Теперішній.                                                Б. Відпочинеш, полечу.

3 Майбутній, складна форма.                      В. Працюють, ігнорує.

 4. Майбутній час, складена форма              Г Сконала, допомогли.

                                                                        Д Буду грати, будеш лякати

.18. Установіть відповідність між інфінітивом та його синтаксичною роллю.

1.      Кайдаш наказав синам гребти сіно .                                  А Підмет

2.      Творити –призначення кожного.                                        Б Присудок

3.      Учитель почав розповідати.                                                В Додаток

4.      Бажання малювати охопило Шевченка                              Г Означення

                                                                                                      Д Обставина

19. Поставте дієслова в- 2-й особі однини3-й особі множини  Утворіть  від них наказовий спосіб (2 -й. особі однини,1-2-й особах множини).

Спекти, везти, терти, зчистити, сидіти, нести, встати, стесати, стишити, записати, бачити, стояти, нюхати, стерегти, фарбувати, тьопати.
ОЦІНКА                         1- 12 балів за другий тиждень.

 

6A Ukrán irodalom

ТЕМА :Громадянська лірика Лесі Українки     (1 урок)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ   ст. 214-216.

АНАЛІЗ  ТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ПОЕЗІЙ!

« І все-таки до тебе думка лине...», «І ти колись боролась мов Ізраїль», «Contra spem spero».

Вивчити напам»ять вірш«Contra spem spero».

 

ТЕМА: Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки       (2 уроки)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ   ст. 217-219.

АНАЛІЗ  ТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ПОЕЗІЙ!

«Стояла я та слухала весну», «Хвиля» та ін.

РОБОТА В  ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

Завдання 8 (2)  ст. 228.

Написати реферат  на тему «Особливості поетичного стилю Лесі Українки»!

ТЕМА: Драма –феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки     (2 уроки)

Символічність образів

Опрацювати матеріал підручника  !

РОБОТА В  ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

Складання «Паспорта художнього твору»

 

1.Назва твору ______________________________________________________.

2.Автор твору __________________________________________________.

3. Літературний напрям ___________________________________________________.

4.Рід літератури, до якого належить твір ________________________________.

5.Жанр  твору   ______________________________.

6.    Тема твору ____________________________________________.

7. Ідея твору_______________________________________________.

8.   Герої твору________________________________________________________.

9. Композиція  _______________________________________________________.
10.Проблематика___________________________________________.

Виконати  завдання  8(4).

!!!!        Переглянути фільм в ютубі «Лісова пісня»     !!!!!

 

ТЕМА: Письмовий твір за творчістю Лесі Українки

РОБОТА В  ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

Запропоновані теми  для написання твору дивись  ст.228 (2).

Корисні поради, що допоможуть у написанні твору!

Кілька правил успішної роботи з творами:

•    Скажіть «ні» переписуванню. Звісно, важливо читати так звану «критику», але якщо займатися подібним плагіатом, то це не буде розвивати ваші здібності в написанні творів. Можна використовувати її лише для того, щоб направляти свою думку в потрібне русло. Враження, твердження, висновки – повинні бути лише ваші власні.

•    Якщо йдеться про твір за літературним твором, варто його обов’язково прочитати. І вам не допоможе короткий зміст. Ви самі повинні розуміти зміст роману, повісті чи оповідання, самі робити відповідні висновки і висловлювати свою думку.

•    Перш ніж написати твір, варто скласти план. Якщо вам важко дається написання творів, краще зробіть це не в «умі», а на папері. Щодо плану, то тут повинні бути присутні три головні частини – вступ, основна частина і висновки.

•    Якщо ви не зрозуміли чогось із твору, втратили сюжетну лінію, можливо, краще перечитати твір ще раз.

•    У разі прочитання критики, якщо, скажімо, вам сподобалась чиясь думка, спробуйте розвинути її своїми словами. Оцініть, наскільки вона відповідає думці твору

•    Не забувайте про цитати. Це підкреслить вашу обізнаність у темі.

•    Читайте приклади хороших творів. Так у вашій голові відкладеться правильна структура написання, образи та звороти. Зрештою, ви подумки привчите себе до правильної роботи зі словом.

•    Думайте про твір заздалегідь. Не сідайте за чистий аркуш і не починайте все «з нуля». Ідете в магазин, подумайте: з чого почати твір, як закінчити.

•    Ну і головна порада – підвищуйте свою грамотність.

ОЦІНКА                         1- 12 балів за 2  тижні.

 

 

6A Magyar nyelv, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com, és a beküldendő írásbeli feladatokat is (csak a kövér betűvel kijelölteket) ezeken az elérhetőségeken várom!

Március 23-tól kezdve az órarendet követve írjátok a füzetbe az alább részletezett anyagokat (az elmúlt hetet tekintjük vakációnak).

Magyar nyelv

2 hét – 8 óra

MNY_1

A szöveg. A szöveg fogalma, általános jellemzői. A szövegösszetartó elemek

Mindenekelőtt EZEKET hallgassátok meg:

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szovegek-felepitese-egysegei-szerkesztesi-szabalyai

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/jelentesbeli-kapcsoloelemek-kohezio-i

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/grammatikai-kapcsoloelemek-kohezio-ii

Tankönyv (tk.), 208 – 210. old. – készítsetek rövid, tömör jegyzetet, rajzoljátok be a táblázatokat.

A táblázathoz megjegyzések:

Téma-réma: téma – alapközlés, ismert adat, réma – új ismeret, új adat a szövegben

Anafora – (a táblázatban hibásan van ez a szó!!) visszautalás a szövegben már elhangzott dologra

Katafora – előreutalás

 

MNY_2

Helyesírás:

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója

OLVASSÁTOK EL az írásjelek használatát összefoglaló olvasmányt a tankönyv 188–191. oldalán.

A helyesírási gyakorlófüzetbe címként írjátok be ezt a témát és az alábbi feladatokat:

tk., 191–192. oldal, 238., 240. feladat (mindkettőt kérem beírni a füzetbe).

 

MNY_3-4

A cím és a bevezető szövegmondatok. A szöveg makro- és mikroszerkezete

Hallgassátok meg a magyarázatot ITT: https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szoveg-jelentese

Tk., 210 –212. old. – jegyzet a füzetbe.

Textéma = a mondatnál nagyobb, a szövegnél kisebb szövegegység, egymással szorosabban összefüggő mondatok egy szövegen belül

Feladat: 259. feladat, 215 –216. old.

A szöveg utáni kérdésekre válaszoljatok írásban a füzetben, majd fénykép formájában küldjétek el nekem.

 

MNY_5

A szöveg jelentése

Ismétlésként: https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szoveg-jelentese

Tk., 216–218. old. – rövid jegyzet a füzetbe.

Feladat:

Olvasd el az alábbi idézetet:

„Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én

rózsámra is azt mondaná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő többet ér,

mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire a búrát tettem, mert ő az,

akit szélfogó mögött óvtam... Ő a barátom.” (Saint-Exupéry: A kis herceg)

 

Az idézetet értelmezve mutasd be a barátság mibenlétét! Véleményedet támaszd alá irodalmi példákkal is! Adj címet a fogalmazásodnak! Az írásmű terjedelme minimum 20 mondat legyen. Fogalmazásodat leírhatod kézzel és fénykép formájában küldheted el a címemre, vagy Word-dokumentumban, gépelve.

 

MNY_6

Helyesírás:

Az idézés és a párbeszéd

OLVASSÁTOK EL az idézés különböző formáit és a párbeszédet, valamint a megfelelő írásjelhasználatot összefoglaló olvasmányokat a tankönyv 192. és 193. oldalán.

A helyesírási gyakorlófüzetbe címként írjátok be ezt a témát és az alábbi feladatokat:

tk., 193. oldal, 242. feladat (vegyétek észre a szállóigék utáni utasítást is!), 194. old., 244. feladat (mindkettőt kérem beírni a füzetbe).

 

MNY_7-8

Szövegtípusok

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szobeli-es-irasbeli-szovegek

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szovegtipusok-csoportositasa

Tk., 218 –220. old. – jegyzet a füzetbe.

 

6A Magyar irodalom, Hnatik-Riskó Márta

2 x 2 óra

MIR_1-2

A FELVILÁGOSODÁS

Háttérinformáció érdekesen:

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/klasszicizmus-szentimentalizmus-es (ha ismeretlen fogalommal találkoztok, nézzetek utána lexikonban, enciklopédiában vagy a neten)

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/daniel-defoe-es-jonathan-swift

Készítsetek alapos, részletes jegyzetet a tankönyv alapján (95–98. oldal), mert ez különösen fontos és érdekes korszaka az irodalomnak!

 

MIR_3-4

Nézzétek meg a kisfilmet:

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/magyar-felvilagosodas-kiemelkedo

 

BESSENYEI GYÖRGY élete és munkássága

Olvassátok el a fejezetet és készítsetek alapos, részletes jegyzetet a tankönyv alapján (98–103. oldal). (Ha ismeretlen fogalommal találkoztok, nézzetek utána lexikonban, enciklopédiában vagy a neten.)

Magyarság c. röpirata tartalmazza Bessenyei művelődési programját, azt különösen gondosan jegyzeteljétek (102–103. old., pontokba szedve).

Tanuljátok meg emlékezetből:

„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.”

„Olybá venném, ha mondanád egy nagy hegynek, mely aranykővel tele volna, hogy semmit nem ér, mivel nincsen bánya s bányász benne.” A magyar nyelv sem tehet arról, „…ha fiai őtet sem ékesíteni, sem nagyítani, sem felemelni nem akarják”. (Ez az ún. aranyhegy-hasonlat, amely a magyar nyelv kiaknázatlan gazdagságát érzékeltette.)

 

6A Világirodalom, Hnatik-Riskó Márta

VIR_1-2

William Shakespeare: Rómeó és Júlia

Készítsetek rövid tartalmi kivonatot William Shakespeare Rómeó és Júlia c. tragédiájából. Keressetek hozzá anyagot az interneten. Írjátok be a füzetbe. Írjátok ki a szereplőket csoportosítva.

Nézzétek meg a kisfilmeket:

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/az-angol-reneszansz-szinhaz-es-dramaturgia-globe

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia

Érdemes megnézni a filmváltozatot Franco Zeffirelli rendezésében.

https://videa.hu/videok/film-animacio/romeo-es-julia-1968-franco-zeffirelli-QTsb2724R8SMvdoF

 

Tanuljátok meg emlékezetből Shakespeare LXXV. szonettjét Szabó Lőrinc fordításában.

Shakespeare: LXXV. szonett

Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
S tavaszi zápor fűszere a földnek;
Lelkem miattad örök harcban él,
Mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;

 

Csupa fény és boldogság büszke elmém,
Majd fél: az idő ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha azt szeretném,
Majd, hogy a világ lássa kincsemet;


Arcod varázsa csordultig betölt,
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.

 

    Koldus-szegény királyi gazdagon,
    Részeg vagyok és mindig szomjazom.

 

Érdekességképpen itt az angol eredeti:

LXXV. Sonnet 

So are you to my thoughts as food to life,
Or as sweet-season'd showers are to the ground;
And for the peace of you I hold such strife
As 'twixt a miser and his wealth is found.

Now proud as an enjoyer, and anon
Doubting the filching age will steal his treasure;
Now counting best to be with you alone,
Then better'd that the world may see my pleasure:

Sometime all full with feasting on your sight,
And by and by clean starved for a look;
Possessing or pursuing no delight
Save what is had, or must from you be took.

   Thus do I pine and surfeit day by day,
   Or gluttoning on all, or all away.

 

VIR_3-4

Shakespeare: Hamlet

Nézzétek meg a kisfilmet:

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-hamlet

Olvassátok el a tankönyvből az erről szóló fejezetet (32–36. old.). Írjátok be a füzetbe a tragédia cselekményvázlatát, fő motívumait (táblázat a 36. oldalon) és a főszereplők jellemzését. Kereshettek hozzá anyagot az interneten is.

Egyik legkiválóbb filmváltozata:

https://videa.hu/videok/film-animacio/hamlet-1990-nIr9rRBXjQKgMr2a (rendező: Franco Zeffirelli, Hamlet: Mel Gibson, zene: Ennio Morricone)

Figyelemreméltó színpadi előadás:

https://www.youtube.com/watch?v=PgXEQHdQd_4 (Hamlet: Gábor Miklós; régi felvétel, de olyan színészek szerepelnek benne, akikhez fogható ma nincs is)

Tanuljátok meg emlékezetből Hamlet monológjának részletét (tk. 37. old.):

Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.

Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri

Balsorsa minden nyűgét s nyilait;

Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,

S fegyvert ragadva véget vet neki?

Meghalni – elszunnyadni – semmi több;

S egy álom által elvégezni mind

A szív keservét, a test eredendő,

Természetes rázkódtatásait:

Oly cél, minőt óhajthat a kegyes.

Meghalni – elszunnyadni – és alunni!

 

6AB Földrajz, Bereczky Lóránt

29. – 30. téma Ausztrál államszövetség. 31. téma Mikronézia, Melanézia, Polinézia.       (március 16)

A füzetbe jegyzetet kérek  a megadott dátummal. A jegyzetbe a témában fekete betűkkel kiemelt fogalmakat kell beírni, a hozzájuk tartozó magyarázatokkal.

 

6A Kémia, Mihovics Magdolna

Téma: Szénhidrátok

Lejegyzetelni 23-25 paragrafusokat

Megoldani: 171, 172, 173, 181 feladatokat

Készítsetek prezentációt a következő témák valamelyikéből:

1 A glükóz szerepe az emberi szervezetben.

2 A cukorbetegség okai, kezelése.

3 A cukorbetegség megelőzése.

4 A szénhidrátok szerepe az ember táplálkozásában.

 

6 AB Kémia, Mihovics Magdolna

vv

 

6A Fizika, Tar István

https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Fizika-2018-V.-H.-Barjahtar.pdf

31. § és 32. §.

2. táblázat átmásolása a 194. oldalról.

Írják le a füzetbe a szabályokat és képleteket paragrafusonként, mert ellenőrizni fogom (jegyre). A diákok küldhetnek fotókat az elvégzett munkáról e-mailben NÉV ÉS OSZTÁLY LEÍRÁSA A FOTÓHOZ! cím: ta

 

6A Magyar nyelv, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com, és a beküldendő írásbeli feladatokat is (csak a kövér betűvel kijelölteket) ezeken az elérhetőségeken várom!

Március 23-tól kezdve az órarendet követve írjátok a füzetbe az alább részletezett anyagokat (az elmúlt hetet tekintjük vakációnak).

Magyar nyelv

2 hét – 8 óra

MNY_1

A szöveg. A szöveg fogalma, általános jellemzői. A szövegösszetartó elemek

Mindenekelőtt EZEKET hallgassátok meg:

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szovegek-felepitese-egysegei-szerkesztesi-szabalyai

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/jelentesbeli-kapcsoloelemek-kohezio-i

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/grammatikai-kapcsoloelemek-kohezio-ii

Tankönyv (tk.), 208 – 210. old. – készítsetek rövid, tömör jegyzetet, rajzoljátok be a táblázatokat.

A táblázathoz megjegyzések:

Téma-réma: téma – alapközlés, ismert adat, réma – új ismeret, új adat a szövegben

Anafora – (a táblázatban hibásan van ez a szó!!) visszautalás a szövegben már elhangzott dologra

Katafora – előreutalás

 

MNY_2

Helyesírás:

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója

OLVASSÁTOK EL az írásjelek használatát összefoglaló olvasmányt a tankönyv 188–191. oldalán.

A helyesírási gyakorlófüzetbe címként írjátok be ezt a témát és az alábbi feladatokat:

tk., 191–192. oldal, 238., 240. feladat (mindkettőt kérem beírni a füzetbe).

 

MNY_3-4

A cím és a bevezető szövegmondatok. A szöveg makro- és mikroszerkezete

Hallgassátok meg a magyarázatot ITT: https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szoveg-jelentese

Tk., 210 –212. old. – jegyzet a füzetbe.

Textéma = a mondatnál nagyobb, a szövegnél kisebb szövegegység, egymással szorosabban összefüggő mondatok egy szövegen belül

Feladat: 259. feladat, 215 –216. old.

A szöveg utáni kérdésekre válaszoljatok írásban a füzetben, majd fénykép formájában küldjétek el nekem.

 

MNY_5

A szöveg jelentése

Ismétlésként: https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szoveg-jelentese

Tk., 216–218. old. – rövid jegyzet a füzetbe.

Feladat:

Olvasd el az alábbi idézetet:

„Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én

rózsámra is azt mondaná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő többet ér,

mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire a búrát tettem, mert ő az,

akit szélfogó mögött óvtam... Ő a barátom.” (Saint-Exupéry: A kis herceg)

 

Az idézetet értelmezve mutasd be a barátság mibenlétét! Véleményedet támaszd alá irodalmi példákkal is! Adj címet a fogalmazásodnak! Az írásmű terjedelme minimum 20 mondat legyen. Fogalmazásodat leírhatod kézzel és fénykép formájában küldheted el a címemre, vagy Word-dokumentumban, gépelve.

 

MNY_6

Helyesírás:

Az idézés és a párbeszéd

OLVASSÁTOK EL az idézés különböző formáit és a párbeszédet, valamint a megfelelő írásjelhasználatot összefoglaló olvasmányokat a tankönyv 192. és 193. oldalán.

A helyesírási gyakorlófüzetbe címként írjátok be ezt a témát és az alábbi feladatokat:

tk., 193. oldal, 242. feladat (vegyétek észre a szállóigék utáni utasítást is!), 194. old., 244. feladat (mindkettőt kérem beírni a füzetbe).

 

MNY_7-8

Szövegtípusok

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szobeli-es-irasbeli-szovegek

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szovegtipusok-csoportositasa

Tk., 218 –220. old. – jegyzet a füzetbe.

 

6A Magyar irodalom

2 x 2 óra

MIR_1-2

A FELVILÁGOSODÁS

Háttérinformáció érdekesen:

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/klasszicizmus-szentimentalizmus-es (ha ismeretlen fogalommal találkoztok, nézzetek utána lexikonban, enciklopédiában vagy a neten)

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/daniel-defoe-es-jonathan-swift

Készítsetek alapos, részletes jegyzetet a tankönyv alapján (95–98. oldal), mert ez különösen fontos és érdekes korszaka az irodalomnak!

 

MIR_3-4

Nézzétek meg a kisfilmet:

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/magyar-felvilagosodas-kiemelkedo

 

BESSENYEI GYÖRGY élete és munkássága

Olvassátok el a fejezetet és készítsetek alapos, részletes jegyzetet a tankönyv alapján (98–103. oldal). (Ha ismeretlen fogalommal találkoztok, nézzetek utána lexikonban, enciklopédiában vagy a neten.)

Magyarság c. röpirata tartalmazza Bessenyei művelődési programját, azt különösen gondosan jegyzeteljétek (102–103. old., pontokba szedve).

Tanuljátok meg emlékezetből:

„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.”

„Olybá venném, ha mondanád egy nagy hegynek, mely aranykővel tele volna, hogy semmit nem ér, mivel nincsen bánya s bányász benne.” A magyar nyelv sem tehet arról, „…ha fiai őtet sem ékesíteni, sem nagyítani, sem felemelni nem akarják”. (Ez az ún. aranyhegy-hasonlat, amely a magyar nyelv kiaknázatlan gazdagságát érzékeltette.)

 

6A  Világirodalom

VIR_1-2

William Shakespeare: Rómeó és Júlia

Készítsetek rövid tartalmi kivonatot William Shakespeare Rómeó és Júlia c. tragédiájából. Keressetek hozzá anyagot az interneten. Írjátok be a füzetbe. Írjátok ki a szereplőket csoportosítva.

Nézzétek meg a kisfilmeket:

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/az-angol-reneszansz-szinhaz-es-dramaturgia-globe

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia

Érdemes megnézni a filmváltozatot Franco Zeffirelli rendezésében.

https://videa.hu/videok/film-animacio/romeo-es-julia-1968-franco-zeffirelli-QTsb2724R8SMvdoF

 

Tanuljátok meg emlékezetből Shakespeare LXXV. szonettjét Szabó Lőrinc fordításában.

Shakespeare: LXXV. szonett

Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
S tavaszi zápor fűszere a földnek;
Lelkem miattad örök harcban él,
Mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;

 

Csupa fény és boldogság büszke elmém,
Majd fél: az idő ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha azt szeretném,
Majd, hogy a világ lássa kincsemet;


Arcod varázsa csordultig betölt,
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.

 

    Koldus-szegény királyi gazdagon,
    Részeg vagyok és mindig szomjazom.

 

Érdekességképpen itt az angol eredeti:

LXXV. Sonnet 

So are you to my thoughts as food to life,
Or as sweet-season'd showers are to the ground;
And for the peace of you I hold such strife
As 'twixt a miser and his wealth is found.

Now proud as an enjoyer, and anon
Doubting the filching age will steal his treasure;
Now counting best to be with you alone,
Then better'd that the world may see my pleasure:

Sometime all full with feasting on your sight,
And by and by clean starved for a look;
Possessing or pursuing no delight
Save what is had, or must from you be took.

   Thus do I pine and surfeit day by day,
   Or gluttoning on all, or all away.

 

VIR_3-4

Shakespeare: Hamlet

Nézzétek meg a kisfilmet:

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-hamlet

Olvassátok el a tankönyvből az erről szóló fejezetet (32–36. old.). Írjátok be a füzetbe a tragédia cselekményvázlatát, fő motívumait (táblázat a 36. oldalon) és a főszereplők jellemzését. Kereshettek hozzá anyagot az interneten is.

Egyik legkiválóbb filmváltozata:

https://videa.hu/videok/film-animacio/hamlet-1990-nIr9rRBXjQKgMr2a (rendező: Franco Zeffirelli, Hamlet: Mel Gibson, zene: Ennio Morricone)

Figyelemreméltó színpadi előadás:

https://www.youtube.com/watch?v=PgXEQHdQd_4 (Hamlet: Gábor Miklós; régi felvétel, de olyan színészek szerepelnek benne, akikhez fogható ma nincs is)

Tanuljátok meg emlékezetből Hamlet monológjának részletét (tk. 37. old.):

Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.

Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri

Balsorsa minden nyűgét s nyilait;

Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,

S fegyvert ragadva véget vet neki?

Meghalni – elszunnyadni – semmi több;

S egy álom által elvégezni mind

A szív keservét, a test eredendő,

Természetes rázkódtatásait:

Oly cél, minőt óhajthat a kegyes.

Meghalni – elszunnyadni – és alunni!

 

6B Magyar nyelv, Hnatik-Riskó Márta

Bármilyen kérdéssel keressetek a Facebookon/messengeren Riskó Márta néven, vagy e-mailben: mrisko65@gmail.com, és a beküldendő írásbeli feladatot is ezeken az elérhetőségeken várom!

Március 23-tól kezdve az órarendet követve írjátok a füzetbe az alább részletezett anyagokat (az elmúlt hetet tekintjük vakációnak).

Magyar nyelv

2 hét – 2 óra

MNY_1

A szöveg. A szöveg fogalma, általános jellemzői. A szövegösszetartó elemek

Mindenekelőtt EZEKET hallgassátok meg:

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/szovegek-felepitese-egysegei-szerkesztesi-szabalyai

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/jelentesbeli-kapcsoloelemek-kohezio-i

https://zanza.tv/magyar-nyelv/szoveg/grammatikai-kapcsoloelemek-kohezio-ii

Tankönyv (tk.), 208 – 210. old. – olvassátok el az itt található anyagot, és mivel a füzeteitek nálam maradtak, egy A4-es lapra rajzoljátok át a táblázatokat, a fenti címet írjátok fölé.

A táblázathoz megjegyzések:

Téma-réma: téma – alapközlés, ismert adat, réma – új ismeret, új adat a szövegben

Anafora – (a táblázatban hibásan van ez a szó!!) visszautalás a szövegben már elhangzott dologra

Katafora – előreutalás

 

MNY_2

Szövegalkotás

Feladat:

Olvasd el az alábbi idézetet:

„Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondaná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire a búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam... Ő a barátom.” (Saint-Exupéry: A kis herceg)

 

Az idézetet értelmezve mutasd be a barátság mibenlétét! Véleményedet támaszd alá irodalmi példákkal is! Adj címet a fogalmazásodnak! Az írásmű terjedelme minimum 20 mondat legyen. Fogalmazásodat leírhatod kézzel és fénykép formájában küldheted el a címemre, vagy Word-dokumentumban, gépelve.

 

6B Magyar irodalom, Hnatik-Riskó Márta

MIR_1

A BAROKK KORI MAGYAR LÍRA ÉS A KURUC KOR KÖLTÉSZETE

Tankönyv, 79–83. old. – készítsetek rövid, tömör jegyzetet az anyagból.

Olvassátok el a téma utáni szemelvényeket (2 kuruc dal szövege)!

Nézzétek-hallgassátok meg a korszakról és Mikes Kelemenről ezt a prezit:

https://prezi.com/bej4t0plb6ye/a-kuruc-kolteszet/

 

MIR_2

MIKES KELEMEN. Törökországi levelek

Olvassátok el Mikes Kelemen életrajzát, a részleteket a Törökországi levelekből és a tudnivalókat a 2 levélről.

Készítsetek jegyzetet a füzetbe: 86–93. oldal

 

6B Világirodalom, Hnatik-Riskó Márta

VIR_1

Készítsetek rövid tartalmi kivonatot William Shakespeare Rómeó és Júlia c. tragédiájából. Keressetek hozzá anyagot az interneten. Írjátok be a füzetbe.

Nézzétek meg a kisfilmeket:

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/az-angol-reneszansz-szinhaz-es-dramaturgia-globe

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia

Érdemes megnézni a filmváltozatot Franco Zeffirelli rendezésében.

https://videa.hu/videok/film-animacio/romeo-es-julia-1968-franco-zeffirelli-QTsb2724R8SMvdoF

 

Tanuljátok meg emlékezetből Shakespeare LXXV. szonettjét Szabó Lőrinc fordításában.

Shakespeare: LXXV. szonett

Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
S tavaszi zápor fűszere a földnek;
Lelkem miattad örök harcban él,
Mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;

 

Csupa fény és boldogság büszke elmém,
Majd fél: az idő ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha azt szeretném,
Majd, hogy a világ lássa kincsemet;


Arcod varázsa csordultig betölt,
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.

 

    Koldus-szegény királyi gazdagon,
    Részeg vagyok és mindig szomjazom.

 

Érdekességképpen itt az angol eredeti:

LXXV. Sonnet 

So are you to my thoughts as food to life,
Or as sweet-season'd showers are to the ground;
And for the peace of you I hold such strife
As 'twixt a miser and his wealth is found.

Now proud as an enjoyer, and anon
Doubting the filching age will steal his treasure;
Now counting best to be with you alone,
Then better'd that the world may see my pleasure:

Sometime all full with feasting on your sight,
And by and by clean starved for a look;
Possessing or pursuing no delight
Save what is had, or must from you be took.

   Thus do I pine and surfeit day by day,
   Or gluttoning on all, or all away.

 

VIR_2

Shakespeare: Hamlet

Nézzétek meg a kisfilmet:

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-hamlet

Olvassátok el a tankönyvből az erről szóló fejezetet (32–36. old.). Írjátok be a füzetbe a tragédia cselekményvázlatát, fő motívumait (táblázat a 36. oldalon) és a főszereplők jellemzését. Kereshettek hozzá anyagot az interneten is.

Egyik legkiválóbb filmváltozata:

https://videa.hu/videok/film-animacio/hamlet-1990-nIr9rRBXjQKgMr2a (rendező: Franco Zeffirelli, Hamlet: Mel Gibson, zene: Ennio Morricone)

Figyelemreméltó színpadi előadás:

https://www.youtube.com/watch?v=PgXEQHdQd_4 (Hamlet: Gábor Miklós; régi felvétel, de olyan színészek szerepelnek benne, akikhez fogható ma nincs is)

Tanuljátok meg emlékezetből Hamlet monológjának részletét (tk. 37. old.):

Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.

Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri

Balsorsa minden nyűgét s nyilait;

Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,

S fegyvert ragadva véget vet neki?

Meghalni – elszunnyadni – semmi több;

S egy álom által elvégezni mind

A szív keservét, a test eredendő,

Természetes rázkódtatásait:

Oly cél, minőt óhajthat a kegyes.

Meghalni – elszunnyadni – és alunni!

 

6B Biológia, Pető Nikolett

 1. 28 paragrafus. Jegyzet + berajzolni a 28.1 àbràt a 107.oldalon 2.
 2. 29 paragr. Jegyzet + önálló fejlesztő feladat a 113.oldalon
 3. 30 paragrafus. Jegyzet + berajzolni a 30.3 ábràt a 115.oldalon.

 

6A Angol nyelv

Március 12

Téma: Imaginary situations

Beírni a szabályokat és a példamondatokat a füzetbe + megtanulni (megvastagtott szöveg)

Second conditional sentences – express unreal situations . It can refer to the present or the future.

Form: If+past simple, would/could +verb (base form).

e.g. If I won the lottery, I would buy a villa. – Ha megnyerném a lottót, vennék egy villát. (Csak elképzelem a helyzetet).

I wish, If only, I’d rather

I wish /if only – bárcsak (+past simple) – talk about situations we would like to change

e.g. I wish it were summer. – Bárcsak nyár lenne.

      If only I had a car – Bárcsak lenne egy kocsim.

I wish / If only +would+ verb (base form) – we would like somebody’s behavior (viselkedes) to change

e.g  I wish you would not smoke.  Barcsak ne dohanyoznal.

In second conditional sentences and after If only … or I wish …, we often use  were instead of was.

I wish I were taller. – Bárcsak magasabb lennék.

Ex. 4, 7 p. 46 SB

Ex. 1, 2 p. 134 SB

Ex. 1 (4.3) p. 134 SB – beírni a füzetbe.

Ex. 2 p. 135 SB

Házi feladat:  ex. 1-4 p. 43 wb

Március 13.

Téma: Do, make and take

EX. 2 p. 47 SB

Learn this box – megtanulni

Ex 5, 6 p. 47 SB.

Collocations : do or make p. 123 SB ex. 1, 2

Kifejezések: make suggestion – javaslatot tenni

                do research – kutatást végezni

                do the housework – házimunkát végezni

                make a sound – zajt csapni

                make a mess – bepiszkít/ rendetlenséget okoz

                do damage – megrongál

make an announcement -            bejelenteni / közölni valamit

do the cooking – főzni

do somebody good – jót tesz valakinek

do someone’ s best megtesz minden tőle telhetőt

make a mistake – hibát elkövetni

make difference – változtatni

do 150 km/h – 150 km/órás sebességgel haladni

Megtanulni a kifejezéseket

Házi feladat: WB p. 44 ex. 1-6 p.

Március 16/17

Téma Alternative living – Unit 4 F

Ex. 1-4 p. 48 SB

Ex. 6-7 p. 49 SB – beírni a füzetbe.

Házi feladat: Ex. 8 p. 49 SB – válaszolni a kérdésekre írásban a füzetbe.

Március 18 ( 1. csoport március 19)

Téma: Alternative living  WB p. 45 ex. 1-4

Március  19/20

Téma: Photo comparison and discussion SB p. 50

Ex 1 p. 50 SB

duvet – paplan

bunk bed – emeletes ágy

hook – fogas

bedside table – éjjeliszekrény

VB p. 123  - Int he house

Ex. 3, 4 (beírni a füzetbe)

Speaking Strategy 1

Ex. 2 p. 50 SB

Ex. 3,4 p. 50

Transcript:

Both photos show rooms. Photo A is of a room in hostel, I think, whereas the second shows a  small flat. There are bunk beds int he room int he hostel, but the other room has got a double bed. In photo A I can also see some clothes and bags. I think photo B shows a one-bedroom flat because I can see a kitchen at the end of the room. While photo A shows a rather untidy room, the room in photo B is very tidy. The flat looks comfortable and the furniture is nice and modern. The room int he hostel looks quite cosy. However, the furniture looks a bit old and worn out.

I think I would prefer to live int he first room, int he hostel. I like the idea of sharing with other students, despite the lack of privacy. I think I would need the company of other people. Not only that, I think the flat would be very expensive, while the hostel would be much cheaper.

Conjuctions ( kötőszavak): unless – hacsak, whereas – míg, while – míg, mialatt, however – azonban, although – bár, despite – annak ellenére

EX. 6, 7 p. 50 SB

Key phrases – Phrases for gaining time: (megtanulni)

Let me see

Actually, now I come to think about it, … - Tulajdonképp, jobban meggondolva a dolgot

Thinking about it

All things considered – Mindent összevéve

I suppose the thing is, … - Azt hiszem a helyzet az, …

What else? Well, …

That’s a good point

Házi feladat: ex 11 p. 50 sb – beirni a füzetbe

Március 30/31

Téma: An email SB p. 51

Ex 2,3 (füzetbe irni )

Writing strategy – beirni és megtanulni

Ex. 4 p. 51SB

Learn this would rather, had better (beirni a szabályt és a példákat a füzetbe, megtanulni)

The use of Would rather('d rather):

Would rather  is used to express a preference in English. – Angolban azt fejezzük ki a „would rather” –rel, hogy valaki inkább csinálna valami mást, jobban szeretne valami mást csinálni.

Magyarul: „inkább” , „jobban szeretni”

 I'd rather go out for dinner. I'm hungry! – Inkább elmennék valahová vacsorázni. Éhes vagyok.

Would Rather - For other People (would rather +subject+past simple)

”Would rather” is also used to express what one person prefers another person to do. – „Would rather”-rel azt is kifejezhetjük, hogy az egyik ember jobban szeretné, hogy egy másik ember mit csináljon.

I'd rather she didn't come with us today. – Inkább azt szeretném, ha ma nem jönne velünk.

Tim would rather Peter didn't join the company. – Tim jobban szeretné, ha Péter nem csatlakozna a céghez.

I would rather my son worked in finance. – Jobban szeretném, ha a fiam a pénzügyben dolgozna.

he use of Had better('d better)

We use „had better” to refer to the present or the future, to talk about actions we think people should do or which are desirable in a specific situation. – A „had better”-t annak kifejezésére használjuk, hogy egy másik embernek egy adott helyzetben mit lenne jobb, mit kellene csinálnia.

Magyarul: jobb lenne, ha

It’s five o’clock. I’d better go now before the traffic gets too bad. – Öt óra van. Jobb lenne, ha mennék, még mielőtt besűrűsödik a forgalom.

 

SB p. 135 4.4 ex. 1, 2 – füzetbe

Ex 6 p. 51 SB – Write notes (füzetbe)

Key phrases:

Starting an email: I hope you’re well.

                                I hope all is well

                                How’s everything going?

                                How are you?

Ending an email: That’s all from me.

                                Keep in touch.

                                Please write soon

                                Say hi to (Ben) for me

                                Give (Zoe) my love

Házi feladat: Learn the phrases

                ex. 1-4 p. 47 WB

Aprilis 1 (1. csoport aprilis 2)

Téma: An email

Ex. 8 p. 51 SB  - Írj emailt – elektronikusan elküldeni a detuka85@gmail. com cimre

                Április 2

Ismétlés

WB p. 50 ex 1

WB p. 51 ex. 3,4,6

Április 3

Téma Unit 5 A – Computing

SB p. 52 ex. 1, 3

SB p. 53 ex. 4 – válaszolj a quiz kérdésekre

Ex. 5 p. 53 – Useful collocations

1-e

2-d

3-c

4-b

5-a

6-g

7-f

8-i

9-j

10-h

Beirni és megtanulni.

Házi feladat: WB p. 52 ex. 1, 2

 

6B Angol nyelv

2019.03.12. (Thursday, the twelfth of March)

Topic: Comparison (Összehasonlítás) Ismétlés Page 44 SB tankönyv

dd

Készítsétek el a következő feladatot a füzetben! A zárójelben megadott mellékneveket tegyétek vagy középfokba, vagy felsőfokba a mondat értelme alapján!

 1. This garden is ________________than that one (beautiful).
 2. Argentina is ______________than Colombia, but Brazil is ____________country in South America (big).
 3. Today is ____________________day of the year (good).
 4. Mercury is _________________planet in the Solar System (hot).
 5. I am _____________than my sister, but dad is ____________person in our family (tall).
 6. Snakes and lizards are _____________than foxes (slow).
 7. I think my English is getting _______________(good) but my Spanish is getting _____________(bad).
 8. My mum's car isn't very fast. She wants a _______________one.
 9. Madrid is ________________ city in Spain (large).
 10. Sharks are ________________animals in the sea (dangerous).

 

6B – 2019.03.13. (Friday, the thirteenth of March)

Topic: Comparison Page 44 SB tankönyv

Hogyan használhatjuk a középfokú és felsőfokú mellékneveket:

 1. We often use a superlative with the present perfect. (Gyakran használunk egy felsőfokú melléknevet a befejezett jelen idővel.)

e.g. That’s the biggest mansion I have ever seen. – Ez a legnagyobb kastély, amit valaha láttam.

 

 1. We can make comparisons with simple nouns and also with clauses. (Összehasonlíthatunk egyszerű főneveket, de akár egész mondatrészeket is!)

e.g.      The kitchen is bigger than the bathroom. (A konyha nagyobb, mint a fürdő.)

 –a konyha és a fürdő van összehasonlítva.

            Houses are cheaper than they used to be. (A házak olcsóbbak, mint régen.)

 –két mondatrész van összehasonlítva

 

 1. We use double comparatives to emphasize that something is changing.  ( Kettős összehasonlításokat használunk annak hangsúlyozására, hogy valami változik.)

e.g. Property is getting cheaper and cheaper. (Az ingatlan egyre olcsóbb és olcsóbb.)

 

 1. We use The… , the + comparatives to say that one thing changes with another.  (A The…, the … + középfokú melléknév szerkezetet használjuk arra, hogy kifejezzük, hogy az egyik dolog a másikkal együtt változik.)

jelentése: Minél…, annál …

e.g. The closer you are to the centre, the more you pay in rent. (Minél közelebb vagy a központhoz, annál több bérleti díjat kell fizetned.)

 

 1. We use more and most to form comparative and superlative adverbs. However, we add –er and –est to some short adverbs. (A more és most szavakat használjuk arra, hogy középfokú és felsőfokú határozószavakat képezzünk. Azonban, néhány rövid határozószóhoz –er and –est végződést adunk.)

e.g. The flat sold more quickly than I expected. (A lakás gyorsabban elkelt, mint amire számítottam.)

Houses sell faster in the spring. (A házak tavasszal gyorsabban elkelnek.)

(Emlékezzetek vissza, mikor tanultunk a határozószókról – ly végződés!)

 

 1. Like more and most, we can use less and least with long adjectives, adverbs and uncountable nouns. (Mint a more és most szavakat, úgy a less (kevesebb, kevésbé) és least (legkevesebb, legkevésbé) szavakat is használhatjuk, hosszú mellékneveknél, határozószavaknál és megszámlálhatatlan főneveknél.)

e.g. This is the least spacious house in the road. (Ez az út legkevésbé tágas háza.)

            There’s less space in my room than in yours. (Kevesebb hely van a szobámban, mint a tiédben.)

 

 1. We use fewer and fewest with countable nouns. (A fewer (kevesebb) és fewest (legkevesebb) szavakat használhatjuk a megszámlálható főnevekkel).

e.g Which flat has the fewest room? (Melyik lakásnak van a legkevesebb szobája?)

There are fewer big flats int he town centre. (Kevesebb nagy lakás található a város központjában.)

HOMEWORK: Ex. 1, 2, 3 p. 41 WB munkafüzet

 

6B – 2019.03.16. (Monday, the sixteenth of March) double lesson

Topic: Comparison (Összehasonlítás) Page 133 SB tankönyv

HOMEWORK: Ex. 1, 2, 3, 4 p. 133 SB

 

6B – 2019.03.17. (Tuesday, the seventeenth of March)

Topic: Comparison (Összehasonlítás) Page 41 WB munkafüzet

HOMEWORK: Ex. 4, 5, 6 p. 41 WB munkafüzet

 

6B – 2019.03.18. (Wednesday, the eighteenth of March)

Topic: Young and homeless (Fiatalok és hajléktalanok) Page 45 SB tankönyv

Phrases (kifejezések):

 1. to give somebody a hand = to help somebody

(segédkezet nyújtani valakinek = segíteni valakinek)

 1. to turn a blind eye to something = to ignore something

(szemet hunyni valami felett = figyelmen kívül hagyni, ignorálni valamit)

 1. to make a big effort = to try hard

(nagy erőfestítést tenni = erősen próbálni)

 1. to have the time of your life = to enjoy yourself a lot

(ragyogóan érzi magát = nagyon jól érezni magad)

 1. to have a word with somebody = to talk to somebody

(szóváltásba kerülni valakivel = beszélgetni valakivel)

 1. to get in touch with somebody = to contact somebody

(érintkezésbe kerülni valakivel = kapcsolatba lépni valakivel)

xxx

HOMEWORK: learn the phrases; read and translate the text in page 45 The Big Sleep Out)

 

6B – 2019.03.19. (Thursday, the nineteenth of March)

Topic: Young and homeless Paage 42 WB munkafüzet

HOMEWORK: Ex. 1,3 p. 42 WB munkafüzet

 

6B – 2019.03.20. (Friday, the twentieth of March)

Topic: Young and homeless Page 42 WB munkafüzet

HOMEWORK: Ex. 2,4,5 p. 42 WB munkafüzet

Hanganyag: https://elt.oup.com/student/solutions/int3rdedition/audio?cc=ua&selLanguage=uk

Keresd: Track 1-18, Track 1-19

 

6B – 2019.03.30. (Monday, the thirtieth of March) double lesson

Topic: Imaginary situations (Képzeletbeli helyzetek) Page 46 SB tankönyv

Second Conditional  - Nem valós jelenbeli feltételes mód

Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha a cselekvés vagy a történés az if-es mellékmondatban szereplő feltétel esetén bekövetkezhet. 

A legtöbb esetben az if-es mellékmondatben past simple, azaz egyszerű múlt idő áll, míg a főmondatban would + főnévi igenév van:

 

IF + past simple, would / wouldn't + ige

 

If I had more free time, I would start learning another foreign language.

(Ha több szabadidőm lenne, elkezdenék tanulni egy másik idegen nyelvet.) 

 

HOMEWORK: Ex. 4 p.46 SB tankönyv (füzetbe)

 

 

6B – 2019.03.31. (Tuesday, the thirty-first of March)

Topic: Imaginary situations (Képzeletbeli helyzetek) Page 43 WB munkafüzet

 HOMEWORK: Ex. 1, 2,3 p. 43 WB munkafüzet

 

6B – 2019.04.01. (Wednesday, the first of April)

Topic: I wish…, if only … (Bárcsak..) Page 46 SB tankönyv

Az I wish… és If only … szerkezeteket a  Past Simple-l (egyszerú múlt idővel) használjuk arra, hogy kifejezzük, hogy szeretnénk, ha egy bizonyos szituáció máshogy lenne, mint ahogy az van.

e.g.      I wish I had a brother.  (Bárcsak lenne egy testvérem) (have-had)

If only you lived nearer. (Bárcsak közelebb élnél.) (live-lived)

 

Az I wish… és If only + would/wouldn’t + ige alap formája szerkezeteket használhatjuk arra, ha szeretnénk kifejezni, hogy szeretnénk, ha valaki másképpen viselkedne.

e.g.      I wish you wouldn’t borrow my clothes. It’s annoying!

(Bár ne kérnéd kölcsön a ruháimat! Idegesítő!)

If only she would spend more time on her homework!

(Bárcsak több időt töltene a házi feladatával!vagy Bárcsak több időt szánna a házi feladatára!)

HOMEWORK: Ex. 7 p.46 SB tankönyv (használjátok az I wish … és If only szerkezeteket, a többi esetben a Second Conditional-t!)

 

6B – 2019.04.02. (Thursday, the second of April)

Topic: I wish…, if only … (Bárcsak..) Page 43 WB munkafüzet

HOMEWORK: Ex. 4p. 43 WB munkafüzet

 

6B – 2019.04.03. (Friday, the third of April)

Do the following exercise!:

https://elt.oup.com/student/solutions/int3rdedition/grammar/grammar_07_012e?cc=ua&selLanguage=uk

 

6A Világtörténelem, Nedbál Klára

Megtanulni a IV. Fejezet 18,19,20 leckéjét (Jegyzet a füzetbe)

Megoldani a forrásrészletekkel kapcsolatos feladatokat és elküldeni a nedbal.klara1969@gmail.com címre 2020. 03.31-e 21.00-ig (kimásolni a forrásokat és utánuk begépelni a válaszokat a kérdésekre és úgy elküldeni)

A Csehszlovák Köztársaság elnöke és Őfelsége, Románia királya megállapodnak abban, hogy védelmi szerződést kötnek.

1. cikk Abban az esetben, ha a Magas Szerződő Felek egyikét Magyarország részéről nem provokált támadás érné, a másik fél kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés 2. cikkében foglalt megállapodás által meghatározott módon a megtámadott fél védelmére kel.

4. cikk Avégből, hogy békés erőfeszítéseiket összhangba hozzák, a két kormány kötelezi magát, hogy a Magyarországgal fennálló kapcsolataikat érintő külpolitikai kérdésekben egyetértően fog eljárni. (A Román Királyság és a Csehszlovák Köztársaság szerződése, 1921)

Állapítsd meg, mi a szerződés alapvető célja? Határozd meg, hogy a dokumentum milyen konkrét lépéseket tartalmaz?

 

„A másik fontos tanácskozás a csehek és a szlovákok között zajlott le Pittsburgben. Június 30-án aláírtam az amerikai szlovákokkal és csehekkel kötött megállapodást (csehszlovák megállapodás – nem szerződés!) E megállapodás annak a kis szlovák frakciónak a megnyugtatására született, … elvetve egyeztek meg a mi cseheink és szlovákjaink abban, hogy Szlovákia saját közigazgatást, parlamentet és bíróságot kap majd. Habozás nélkül aláírtam a megállapodást, mert ez az amerikai csehek és szlovákok egymás között megkötött, helyi szerződése volt. Amerikai állampolgárok írták alá, amerikai csehek és szlovákok egymás között megkötött, helyi szerződése volt. … A megállapodásban volt egy kitétel, hogy a szlovák nép legális képviselői maguk fognak dönteni a szlovák politika részkérdéseiről. Hasonlóképpen foglaltam állást magában a Függetlenségi nyilatkozatban is, kifejtvén, hogy a nyilatkozat csak a jövőbeli alkotmány felvázolására tett kísérlet, és hogy magáról az alkotmányról végérvényesen a nép legális képviselői fognak dönteni. És ez történt, midőn alkotmányunkat nemcsak a csehek, hanem a szlovákok is elfogadták, amivel is a szlovákság legális képviselői a teljes egység mellett foglaltak állást, és ez az alkotmánynyilatkozat nemcsak a szlovákokat kötelezi, hanem a cseheket és természetesen engem is. Az egység mellett voksoltak a szlovákok képviselői 1918. október 30-án Turócszentmártonban, s még korábban, május 1-én, tehát a pittsburgi nyilatkozat előtt, Liptószentmiklóson is. S erről az egységről van szó – az autonómia ugyanolyan jogos követelmény, mint a centralizmus, és a fő feladat a kettő közötti helyes arány megteremtése.

A szlovákok és csehek között az a hír járta, hogy az év elején Amerikába érkezett Károlyi gróf, hogy az amerikai kormánynál elérje Magyarország területi integritásának az elismerését. A cseheknek állítólag függetlenséget kívánt, de a szlovákoknak a történelmi Magyarországon belül kellett volna maradniuk. House ezredes erről tájékoztatta a cseheket, és ezek a szlovákokkal együtt úgy döntöttek, hogy a közös állam mellett foglalnak állást.”

(Masaryk Szlovákia helyzetéről és az 1918. május 30-án Pittsburgben kötött megállapodásról)

Tárd fel, milyen szerepe lehetett a Pittsburgben megkötött megállapodásnak Csehszlovákia létrejöttében? Magyarázd meg a szerző feldolgozásának (interpretációjának) hátterét! Mutasd be, mit ígértek és mit adtak a szlovákoknak a cseh vezetők?

 

„Már említettem, hogy a délszlávokat szinte irigyeltem azért, hogy ennyi politikusuk van kinn külföldön; de közelebbről figyelvén őket, már Rómában észrevettem, hogy fennáll a széthúzás veszélye. Bár valamennyinek ugyanaz volt a programja: a háromnevű nemzet egysége, de ez a – bizonyára jó és szép – program nem volt részletesen kidolgozva. Ezt hallottam ki minden szavukból, és érezhető volt a régi ellentét a szerbek és a horvátok között. A szerb követ nagyon határozottan kiállt a horvátokkal való egység mellett, és jó viszonyban volt velük; de úgy láttam, hogy egyes horvátok mégiscsak túlságosan hangsúlyozták a horvátok kulturális jelentőségét, holott ebben az esetben – és az egész háborúban – a katonai és politikai vezetés volt az első. Délszláv barátaim tudták, hogy nemzeti egységüket Szerbia politikai vezetésével képzeltem el, s olyan folyamatnak, amelyben a saját adminisztratív és kulturális sajátosságaikhoz ragaszkodó, különböző délszláv területek végiggondolt, lassú államigazgatási egységesítése zajlik majd le. (Masaryk: A világforradalom)

Röviden fogalmazd meg, hogyan képzelte el Masaryk a délszláv államot? Tárjd fel, hogy Masaryk gondolatai mennyiben utalnak a Csehszlovákiáról alkotott elképzelésére?

 

„Ha megadjuk a románoknak azokat az elégtételeket, amelyekhez joguk van, s ha betartjuk ígéreteinket, Romániával egy több mint 15 millió lakosú valóságos francia gyarmatra teszünk szert, ahol fejleszteni tudjuk kereskedelmünket és iparunkat, s úgy érezhetjük magunkat, mintha otthon volnánk.” (Berthelot francia tábornok levele a francia hadügyminiszternek, 1919)

„Területük az önöké. Aki abból egy négyzetcentimétert is el akarna venni, az önök ellenállásába ütközik. Ellenállásukban azonban Románia polgárai nem maradnának magukra: önökkel van Franciaország hangja, segítő keze és szíve. Aki önökkel szemben, nemzeti egységükkel szemben, törvényes határaikkal szemben kiejti a revízió szót, nem számol azzal, hogy az önök számára ez a szó jogfosztást és árulást jelent. (Barthou francia külügyminiszter beszéde a bukaresti parlamentben, 1934)

Állapítsd meg, mi volt a szerepe a francia külpolitikában Romániának? Magyarázd meg, milyen hatalmi szándékok révén fűzte magához Romániát Franciaország?

 

…Eljött az óra, amikor a Nép és a Király között nem állhat többé közvetítő.

A parlamenti rendszer és egész politikai életünk egyre több negatívummal töltődött fel, amiből a népnek és az államnak csak kára származik. Államunk hasznos intézményei, azok haladása és népünk egész életének fejlődése került ezzel veszélybe.

Az országban uralkodó egészségtelen politikai helyzet nemcsak az ország belső életére, de államunk külkapcsolataira, valamint külföldi tekintélyünkre és hitelképességünkre is káros hatást gyakorol.

Ahelyett, hogy a parlamentarizmus a nemzeti és állami egység szellemét fejlesztené és erősítené, a jelenlegi formában szellemi bomláshoz és nemzeti széthúzáshoz vezet. Szent kötelességem, hogy minden eszközzel őrizzem az állam és a nemzet egységét. Eltökéltem, hogy eme kötelességemnek ingadozás nélkül, a végsőkig eleget teszek.

Megőrizni a nemzet és az állam egységét – ez uralkodásom legfőbb célja, és ez kell, hogy legyen a legfőbb törvény számomra, de mindenki számára is. Ezt kívánja tőlem a nemzet és a történelem előtti felelősség is. Ezt írja rám a haza iránti szeretet és az ezért az eszményért elesett hősök emléke.

E bajra a gyógyírt az eddig parlamenti úton végrehajtott kormányváltozásban vagy új választások kiírásában keresni csak annyit jelentene, hogy a drága időt, mint eddig, hiábavaló kísérletekre fecsérelnénk. …

Ennek érdekében döntöttem és döntök úgy, hogy a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 1921. június 28-i alkotmánya érvényét veszti. Az ország minden törvénye érvényben marad addig, míg szükség szerint, az én rendeletemmel azok el nem töröltetnek. Ugyanezen módon kerül sor a jövőben az új törvények meghozatalára. (Sándor király kiáltványa, 1929)

Állapítsd meg, hogy a parlamentarizmusnak milyen szerepet szánt az uralkodó? Magyarázd meg, miért nem tudott ennek megfelelni a délszláv parlament? Tárd fel, milyen kormányzást vezetett be az uralkodó?

6A Ukrajna történelme

Megtanulni a III. fejezet 17,18,19-es leckéit. Táblázatban összegezni a kultúra vívmányainak fejlődését a forradalom, az Ukrán Állam és a bolsevik időszakban a következő minta szerint:

gg

A kitöltött táblázatot szintén e-mailban kell elküldeni 2020. 03.26. 20.00-ig

6A Magyar nép története

Megtanulni a Magyarország és az szomszédos országokba került magyarság című témát

 

6B Világtörténelem, Nedbál Klára

Megtanulni a IV. Fejezet 18,19,20 leckéjét (Jegyzet a füzetbe)

6B Ukrajna történelme, Nedbál Klára

Megtanulni a III. fejezet 17,18,19-es leckéit. Táblázatban összegezni a kultúra vívmányainak fejlődését a forradalom, az Ukrán Állam és a bolsevik időszakban a következő minta szerint:

d

A kitöltött táblázatot küldjétek el  e-mailban  2020. 03.26. 20.00-ig a következő címre: nedbal.klara1969@gmail.com

6B Magyar nép története, Nedbál klára

Megtanulni a Magyarország az első világháborúban című leckét

Az előzetesen megbeszélt kidolgozott témákat Word dokumentumban szintén küldjétek el 2020. 03.31-ig

 

Torna

A rendsze­resen végzett, közepes intenzitású testmozgás, jelentős részben az immun­rendszer kedvező mennyiségi és minőségi változásai miatt, egészségvédő hatással bír.

Az immunrendszer feladata

A kiegyensúlyozottan működő immunrendszer segítségével a szervezet képes felismerni egyes külső fertőzéseket és saját beteg sejtjeit is. Ezenkívül az immunrendszer számos, különböző funkciójú sejtje segítségével irányítja a gyulladásos és védekező funkciókat is. Ezt a bonyolult rendszert erősíti a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás is.

Testmozgás rendszeressége

 •  A napi fél óra mozgás sokkal hatásosabb, mint heti két-három alkalommal végzett edzőtermi torna vagy edzés.
 • Továbbá a kímélő torna, mozgás is hatásosabb hosszútávon, mint a heves, erőteljes edzés. Tulajdonképpen a rendszeresség a legfontosabb, nem az edzésmód hevessége.
 • Számotokra napi egy óra aktív mozgás ajánlott. (az egy óra lehet 2x30 perc)
 • Felnőttek számára az ajánlott testmozgás hetente 5 x 30 perc (a félóra lehet 2 x15 perc is). Ennek legalább fele legyen pulzusszámot emelő fizikai aktivitás.

Fontos figyelembe venni, hogy reggel soha ne végezzünk bemelegítés nélkül nehéz gyakorlatokat, hiszen a merev, alvásban megpihent izmoknak nem tesz jót a hirtelen igénybevétel.

Lehet, hogy nevetségesnek fog tűnni, de már az ágyban fekve elkezdhetjük az izmaink bemelegítését. Ehhez:

 • feküdjünk hanyatt. Először végezzünk néhány óvatos bokakörzést mindkét irányba, majd következzenek a térdek. Üljünk fel, majd csináljunk néhány óvatos fej-, váll- és karkörzést. Így már egy kissé bemelegített izmokkal kelhetünk ki az ágyból. Ezeket a gyakorlatokat minden reggel elvégezhetjük.

 Az ízületeink meg fogják hálálni a gondoskodást!

Bemelegítés

1.      Álljunk terpeszállásba, tegyük csípőre a kezünket! A fejünket óvatosan fordítsuk előbb jobbra-balra, majd előre-hátra! Minden irányban végezzük el a gyakorlatot 5-ször!

2.       Következhet a fejkörzés. Lassan, mindkét irányban végezzük el 2-szer!

3.       Tegyük a kezeinket a vállainkra, majd óvatosan körözzünk előre és hátra, 5-ször!

4.      Magas tartás, karkörzés előre és hátra 5-ször!

5.      Csípőretartás, törzshajlítás jobbra-balra, majd előre-hátra! Mindkét irányba 5-ször!

6.       Törzskörzés, mindkét irányban 4-szer végezzük!

7.      Törzshajlítás előbb a jobb lábunkhoz, aztán középre, majd a bal lábunkhoz, végül egyenesedjünk fel! Végezzük el mindkét irányban 4-szer a gyakorlatot!

8.       Terpeszállás, csípőretartás. Emeljük magasra előbb a jobb, aztán a bal térdünket! Mindkét lábbal 10-szer végezzük el!

9.       Kisterpesz állásban lassan guggoljunk le, majd egyenesedjünk ki! 10-et végezzünk belőle! A karjainkat tartsuk egyenesen a testünk előtt!

10.     Bokakörzés, csípőretartással! Mindkét lábbal 5-ször!

 A cél, hogy a testet felkészítsük a mindennapos mozgásra, amiből aztán néhány hét múlva átléphetünk egy haladóbb szintű gyakorlatsorra.

Ha minden nap ugyanakkor kelünk, ugyanúgy megcsináljuk a gyakorlatokat, nagyobb esély van arra, hogy beépül a szokásaink közé és egy idő után már hiányozna, ha nem így kezdődne a reggelünk.

Gyakorlatok

Karizom erősítése

Attól függően, hogy milyen edzettségi szinten vagyunk, elvégezhetjük a gyakorlatokat súllyal vagy anélkül. Ha nincs otthon súlyzókészletünk, akkor egy-egy félliteres, teleengedett vizespalack is megteszi.

A gyakorlatok nemcsak a karizmokat, de a mell- és hátizmokat is fejlesztik.

1.       Álljunk terpeszállásba, karjainkat kinyújtva szorosan zárjuk a testünk mellé. Hajlítsuk be a karjainkat és emeljük fel kezünket a vállunkig. Arra kell figyelni közben, hogy a felkarunkat mindig tartsuk a testünk mellett, hiszen ha a könyökünk elmozdul, akkor a gyakorlat nem éri el a célját!

Végezzünk 12-t belőle!

2.       Kiindulás: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket oldalsó középtartásba, majd vissza. Fontos, hogy végig vízszintesen maradjon a karunk, ne lógassuk le!

Végezzünk 12-t belőle!

3.      Kiinduló helyzet: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket magastartásba, majd vissza. Fontos, hogy tartsuk meg a kezünk között lévő távolságot, ne lógassuk a karunkat!

Végezzünk 12-t belőle!

Csináljunk: 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                  3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                  4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)                

Hasizom

1.       Kiindulás: terpeszállás, karok a test mellett szorosan. Nagyon lassan csúsztassuk végig a kezünket a lábukon, érintsük meg a térdünk külső oldalát, majd vissza a kiindulási helyzetbe. Fontos, hogy a testünk ne dőljön előre vagy hátra, tartsuk meg az egyenes helyzetben!

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

2.      Kiindulás: terpeszállás, kezek a jobb combon, összekulcsolva. Lassan emeljük a karjainkat a jobb combunkról a bal vállunk fölé, kicsit oldalra dőlve. Ha jól csináljuk, érezzük, ahogy az oldalsó hasizmunk megfeszül. Fontos, hogy lassan, odafigyelve csináljuk a gyakorlatot.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

3.       Kiindulás: terpeszállás, kezek összekulcsolva mellső középtartásban. Lassan csúsztassuk az összekulcsolt karjainkat jobb oldalsó tartásba, majd lassan vissza középre. Mindkét irányba ismételjük meg a gyakorlatot. Itt is a lassúságon és az egyenes tartáson van a hangsúly, figyeljünk rá oda.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

        3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

1.       Álljunk egy fal, polc, szekrény, stb. mellé. Támaszkodjunk rá a karjainkkal. A jobb lábunkat emeljük hátra egy nagyon picit fel a földről, ez lesz a kiindulási helyzet. Lassan lendítsük hátra a lábunkat, majd eresszük vissza a kiinduló helyzetbe. Akkor csináltuk jól, ha érezzük, hogy a nagy farizom megfeszül közben.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.      A kiindulási helyzet annyiban változik, hogy a lábunkat most jobb oldalra emeljük el a földtől egy picit. Innen lendítsük jobbra a lábainkat, majd eresszük vissza kiinduló helyzetbe.

Végezzünk el 12-t belőle!

Ha ezt a két gyakorlatot megcsináltuk, csak utána váltsunk át a bal lábunkra, ott is végezzük el ugyanebben az ismétlésszámban!

Láberősítés

 1.      Kiinduló helyzet: széles terpeszállás, kifelé néző lábfejekkel. Karok mellső középtartásban. Lassan guggoljunk le úgy, hogy a térdünk ne menjen a lábfejünk elé! Ezzel a gyakorlattal a combizmainkat erősítjük.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.       Kiinduló helyzet: terpeszállás, egyik kar csípőn, a másikkal kapaszkodhatunk a falba. Emelkedjünk lassan lábujjhegyre, majd ereszkedjünk vissza. Nagyon jó vádlierősítő gyakorlat!

Végezzünk el 12-t belőle!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                 3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

Nyújtás

A nyújtást sokan kötelező rossznak gondolják, pedig elengedhetetlen a sérülések és az izomhúzódások elkerülése érdekében. Soha ne hagyjuk ki! Inkább valamelyik gyakorlatot ne végezzük el, de a nyújtásra mindig hagyjunk elegendő időt!

Figyeljünk oda, hogy lassan végezzük ezeket a gyakorlatokat, ezzel is jelezve a testünknek, hogy végeztünk a tornával.

Mivel az egész testet átmozgattuk, ezért az egész testet meg is kell nyújtanunk utána.

1.       Kiinduló helyzet: terpeszállás. Fogjuk át a bal kezünkkel a jobb könyökünket és húzzuk óvatosan balra a jobb karunkat. Legyen teljesen kinyújtva, érezzük, hogy feszülnek, nyúlnak az izmaink. Végezzük mindkét irányba 3-szor.

2.       Óvatosan hajolgassunk előre, hátra és oldalirányba is, érezzük, hogy a hátizmaink dolgoznak. Csináljunk belőle 5-öt minden irányba.

3.        Emeljük hátra a jobb lábunkat úgy, hogy a lábfejünk érjen a fenekünkhöz. Figyeljünk arra, hogy közben a két térdünk és a combunk összeérjen, csak akkor hatásos a gyakorlat. Ismételjük meg a másik lábunkon is.

4.      Emeljük a jobb lábunkat szorosan a mellkasunkhoz, öleljük át a karunkkal. Érezzük, hogy megfeszülnek a comb és a fenék izmai.

5.      Álljunk széles terpeszállásba. Óvatosan ereszkedjünk guggolóhelyzetbe, a kezeinkkel támaszkodjunk meg a térdeinken. Tartsuk meg néhány másodpercig, majd lassan emelkedjünk fel állásba.

6.      Vegyünk néhány mély levegőt, próbáljuk közben az egész tüdőnk felületét használni!

 

Hiszek abban, hogy az ember számára a legfontosabb egészségének megőrzése. Éppen ezért a fent leírt gyakorlatokat irányadónak szántam. A legfontosabb azonban, hogy a mozgás rendszeres részét képezze életeteknek. 

 

6B Ukrán nyelv

Домашня робота!!!

Пишемо в домашній зошит!!!

Написати есе на тему"Що робить людину щасливою" за планом:

 1.Я думаю,що людина щаслива, якщо......На підтвердження цього я хочу навести декілька прикладів.

2.Із літератури добрим прикладом може бути.......Він(вона) був(була) щасливий(щаслива),бо....... 3.Із історії прикладом щасливої людини може бути........Тому що він(вона) ...........

4.Із сучасного життя хочу згадати.........Я думаю,він(вона) щасливий(щаслива),бо........

 5.У моєму житті теж є такий приклад щасливої людини. Це.........

6.Всі ці приклади показують нам,що щасливою є та людина,яка..........

Фразеологія.Правила ст.78 Впр.155

Готуємося до екзамена!!!!!!Це просто дітям треба записати в окремий зошит

a)Поема "Мойсей": Поему І.Франко написав у 1905 році,після того,як побачив скульптуру Мікеланджело.Поема повторює біблійну історію єврейського народу,який 40 років шукає свою Землю Обітованну.

Рід:ліро-епос

Жанр:філософська поема

Тема:зображення життя і смерті Мойсея,який хотів щастя народу,а народ цього не зрозумів

Головні герої:Мойсей-пророк Авірон і Датан-євреї,що постійно проти Мойсея Азазель-дух пустелі,який заставляє Мойсея сумніватися Єшуа-молодий пастух,який повів народ далі,коли євреї убили Мойсея,а потім не знали,що робити

б)М.Коцюбинський. Імпресіонізм.Новела"Intermezzo" Імпресіонізм-напрям у літературі поч.ХХ століття, для якого головним стає опис власних почуттів,переживань,внутрішнього життя. Такий опис ми бачимо у М.Коцюбинського в його новеллі "Intermezzo"Головний герой втікає із міста ,щоб відпочити хоч трохи від людей.Вся новела-опис його почуттів Рід:епос

Жанр:новела

Головні герої:ниви у червні,три білих вівчарки,моя втома,залізна рука міста,жайворонок,людське горе. Твір присвячено кононівським полям,розповідь йде від І особи

Вживання м'якого знаку в українських словах: Ь знак пишемо після Д Т З С Ц Л Н кінці слова чи складу,якщо чуємо,що приголосний м'який Всередині складу перед о У суфіксах ньк,еньк,ськ,цьк,зьк На 2 приголосних досить одного Ь.Виняток:льсь М'який знак не пишемо після б п в м ф ж ч ш Після р

Вживання м'якого знаку в іншомовних словах

М'який знак ставимо після Д Т З С Л Н у кінці слова чи складу,якщо чуємо,що вони м'які В російських прізвищах після р(Горький)

 Перед я,ю,є,ї ,якщо вони позначають 2 звуки Всередині складу перед о,якщо приголосний м'який

Це буде 2 білета:діти знають-одне питання з мови і одне з літератури в білеті.Плюс тести.Ми це говорили з ними

 

 

7AB OSZTÁLY

7A Angol nyelv, Gorzov Kamilla

Exercises

 1. Look at the sentences. Write “A” if the sentence is Active and “P” if the sentence is Passive.
 2. Different  types of materials are used in modern art today .                  
 3. They have moved house twice this year.                _
 4. The theatre was converted into a museum by the new owners.                  
 5. The meeting takes place in the school auditorium every Thursday afternoon.                  
 6. This is the first time these paintings have been on display.                 

 

PRESENT SIMPLE PASSIVE

 1. Complete the sentences with the Present Simple passive form of the verbs given in brackets.
 2. The post …(deliver) at about 7 o'clock every morning.
 3. Dinner … (serve) at 8:30pm. in this hotel.
 4. His travel expenses … (pay) by his company.
 5. The rubbish … (take) away three times a week. What kinds of things … (sell) in that supermarket ?
 6. The building … (not /use) anymore.
 7. These computers … (make) in Taiwan. What kinds of things … (sell) in that supermarket ?

      3)Transform the sentences into the passive voice.

 1. Somebody locks the door.
 2. People play football all over the world.
 3. They don’t allow anybody to leave. (Nobody…)
 4. We introduce the doctor to Mrs Lee.
 5. They hold the seminar three times a week.
 6. In Britain lots of people read newspapers.
 7. The author decides the title of the book.
 8. Libraries put the new books on a special shelf.
 9. She does the housework.
 10. Mother waters the flowers.

 

4)Fill in the sentences with the present simple passive form of one of the verbs given in the box.

 

check        hold           make         sell          speak

 1. Scotch whisky....................................................................... in Scotland.
 2. The Olympic games....................................................................... every four years.
 3. English....................................................................... in many countries.
 4. Car speeds....................................................................... by radar.
 5. Souvenirs....................................................................... at all popular tourist places.

 

5)Ask questions about the sentences in the previous exercise.

 1. Where …? What …?
 2. How often …? What …?
 3. Where …? How many countries …?
 4. How …? What …?
 5. Where …? What places …?

6)Passive or active form? Complete the sentences with the Present Simple, either in active or passive.

When you … (arrive) at an airport, you should go straight to the check-in desk where your ticket and luggage …(check).

You … (keep) your hand luggage with you but your suitcases … (take) to the plane on a conveyor belt.

You can now go to the departure lounge. If you are on an international flight, your passport … (check), and then you and your bags … (x-ray) by security cameras; sometimes you … (give) a body search and your luggage … (search) by a security officer.

You … (wait) in the departure lounge until your flight … (call) and you … (tell) which number gate to go to.

Finally you … (board) your plane and you … (show) to your seat by a flight attendant.

 

7)Transform the sentences into the active voice using the word given in brackets as a subject.

 1. I am often given some chocolate for my birthday. (my friends and relatives)
 2. Cottage cheese is made of milk. (people)
 3. Nothing is said about the new project. (the management)
 4. The office is cleaned twice a week. (the cleaners)

 

8)Translate the sentences into English using the passive voice.

 1. A házat minden évben újrafestik.
 2. Az angolt világszerte beszélik.
 3. Milyen gyakran etetik az állatokat ezen a tanyán?
 4. A turistákat arra kérik, hogy ne fényképezzenek a múzeumban.
 5. Mikor szokták ebben a szállodában befejezni a reggelit?

 

PRESENT CONTINUOUS PASSIVE

9)Use the verbs in brackets in present continuous passive.

 1. Drinks                                                (serve) in the lounge bar.
 2. Look! That girl                                        (kiss) by her boyfriend.
 3. The rooms                                                  (clean) at the moment.
 4. He                                          (take) to hospital by the ambulance.
 5. Dinner                                              (prepare) by my husband tonight.
 6. The animals                                              (feed) by the farmer.
 7. The letter                                              (deliver) by hand.
 8. The surprise party                                        (organize) by her friends.
 9. The students                                        (teach) by a new teacher today.
 10. Some pancakes                                            (make) in the kitchen.
 11. Grapes                                                (pick) now.
 12. The children                                              (take) to the park by their grandparents.
 13. A lot of species                                            (threaten) by global warming.
 14. The prisoner                                                          (question) now.

 

PAST SIMPLE PASSIVE

10)Transform the sentences into passive.

 1. The Prime Minister signed the papers
 2. The clerk stamped the letter.
 3. Leonardo painted this picture.
 4. Someone suggested a new plan.
 5. They didn’t decide anything at the meeting. (Nothing…)
 6. We introduced the doctor to Mrs Lee.

 

 1. Someone stole a picture from the National Gallery. The police stopped the thief’s car. They found the picture in the car. They took it back to the Gallery, where an expert examined it. The police arrested the thief.

 

 1. Fill in the spaces with Past Simple Passive.
 2. My car                                                      (repair) yesterday.
 3. The famous paintings                                              (exhibit) in the gallery.
 4. The river                                                (flood) after the heavy rain.
 5. The soldiers                                          (reward) after the five day training in the jungle.
 6. The patient                                            (examine) by two different doctors.
 7. The thief                                                      (catch) by the police.
 8. A lot of money                                            (spent) on the building of the new school.
 9. One of the pages                                              (tear) from the book.
 10. Some of the eggs I bought                                      (break).
 11. The television set I bought                                                (import) from Germany.
 12. Mr. Gerard                                                  (injure) in an accident last week.
 13. The dress I wore.                                              (sew) by my mother.
 14. This programme                                            (show) on television a few months ago.
 15. The bangles she lost                                            (make) of gold.
 16. The naughty pupils                                                (scold) by the principal this morning.
 17. The drowning boy                                              (save) by the lifeguard on duty.
 18. The students                                              (remind) to do their homework.
 19. The food                                                      (serve) by the police waitress.
 20. A strange noise                                      (hear) coming from the kitchen.
 21. The boy                                            (tell) to return his library books.

 

 1. Transform the following sentences into the passive voce, leaving out the words in italics.

Someone played the song on the piano.

 1. The workers built a bridge across the river.
 2. Someone found your watches under the bed.
 3. The gardener cut down the tree behind my house.
 4. A person rang the school bell for recess.
 5. A child read the story from the book aloud.
 6. My mother threw the stale bread into the dustbin.
 7. The villagers caught several large snakes in the forest.
 8. The thugs kidnapped the rich man a few nights ago.
 9. The cleaner cleaned the windows yesterday.

 

7A Ukrán nyelv

ЛЮБІ УЧНІ !

 ЗАПИСУЙТЕ В ЗОШИТ ТЕМУ , ОПРАЦЬОВУЙТЕ  ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА УСНО , А ДАЛІ ПИСЬМОВО ВИКОНУЙТЕ ВПРАВИ !. ВАШІ РОБОТИ У ЗОШИТІ БУДУ ОЦІНЮВИТИ ВІДПОВІДНИМИ БАЛАМИ ЗА КОЖЕН ТИЖДЕНЬ! ТОБТО ВИ ОДЕРЖИТЕ 2 ВІДПОВІДНІ ОЦІНКИ!

БАЖАЮ УСПІХІВ!

І-ІІ ТИЖДЕНЬ!

ТЕМА:Способи передачі чужого мовлення. Розділові знаки при прямій мові                                  (2уроки)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &38-39        ст.  198-205    

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Опрацювати і вивчити таблицю.

Лексичне дослідження

► Поміркуйте, чому пряму мову називають «прямою». Зробіть висновок. (Пряма — правдива, чесна, точна. Отже, пряма мова — чужа мова, передана дослівно, без змін, від імені того, кому вона належить) .

    Чужа мова, передана дослівно від імені того, кому вона належить, називається прямою мовою.

Слова, що вказують, кому належить пряма мова і як вона висловлена, називаються словами автора.

Пряма мова береться з обох боків у лапки. 
Увага! В лапки беруться знак питання, знак оклику і три крапки. Крапка і кома виносяться за лапки. Проте, якщо є вже знак питання, знак оклику чи три крапки, то ні крапка, ні кома після них не ставиться.

Пояснення вчителя на основі аналізу речень за схемами

dgh

Робота в зошиті!

► Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Поясніть  правила постановки знаків. Серед запропонованих у таб­лиці схем знайдіть ті, що відповідають наведеним реченням.

1. «Чи не час нам в дорогу?» — спитав тато. 2. Син сказав: «Я вже вивчив уроки». 3. «Три біди в людини,— говорить народна мудрість,— смерть, старість і погані діти».

Виконати в зошиті !

Вправа 237.

Готуємось до ЗНО  ст. 203.

ТЕМА:Способи заміни прямої мови   непрямою                              (1урок)

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ  &38-39        ст.  198-205    

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Лексичне дослідження

Непряма мова — це чужа мова, передана тільки з дотриманням змісту висловлюваної думки без збереження форми та інтонації.

Коли чужу мову (”Мої друзі — вбогі бідолахи”, — говорить Кармель. (Марко Вовчок.)) передають від себе, тобто непрямою мовою, то слова автора роблять головним реченням (Кармель говорить, ...), а пряму мову — підрядним (...що його друзі — вбогі бідолахи.)

При цьому в непрямій мові змінюють особу займенників і дієслів відповідно до особи, від імені якої тепер передається чужа мова.
1. “Яка ти розкішна, земле, — думала Маланка. — Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом”. (М. Коцюбинський.) — Маланка думала про те, яка земля розкішна і що весело засіватиїї хлібом, прикрашати зелом.
2. Мене звуть Олена Пилипівна”,— сказала вчителька. (О. Іваненко.) — Вчителька сказала, щоїї звуть Олена Пилипівна.
3. “Тихіше їдьте, то встигнете”, — порадила бабуня, коли подорожні вже сідали в машину. (О. Гончар.) — Коли подорожні вже сідали в машину, бабуня порадила їм, щоб вони тихішеїхали, то встигнуть…

У непрямій мові опускають вигуки, повторення, іноді — вставні слова, частки, а звертання або опускають, або роблять підметами чи додатками.
1. Леоніде, — Адріана відірвала обличчя від долоні, — а ви читали “У пошуках утраченого часу” Марселя Пруста?” (Р. Іваничук.) — Адріана, відірвавши обличчя від долоні, запиталаЛеоніда, чи він читав “У пошуках утраченого часу” Марселя Пруста.
2. Тоді й каже Кармель мамі: “Скрізь, — каже, — скрізь, де я не піду, де не поїду, скрізь бачувбогих людей, бідаків роботящих”. (Марко Вовчок.) — Тоді й каже Кармель мамі, що він скрізь, де не піде, де не поїде, бачить убогих людей, бідаків роботящих.
3. “Діду, здрастуйте!” — сказав я йому, спинившись. (О. Довженко.) — Я, спинившись,привітався до діда.

 

Виконати в зошиті !

Вправа 238 (І,ІІ).

ТЕМА:Діалог. Розділові знаки при діалозі                                 (1 урок)

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Опрацювати теоретичний матеріал.

Лексичне дослідження

Діалог складається із реплік. Репліка — це одне чи кілька речень, сказані по черзі кожним учасником діалога. При репліках слова автора часто бувають відсутні.

Коли пряму мову передають у формі діалогу, тоді кожну репліку починають з нового рядка, перед нею ставлять тире і не вживають лапок. Інші розділові знаки ставлять, як звичайно при прямій мові.
— Мамо? — лунає в трубці рідний, змінений відстанню голос. — Це Андрій. Дзвоню з Житомира. В мене все гаразд.
— Як ви зіграли? — питаю.
— Нормально. Виграли з сухим рахунком. Ми їм закинули п’ять м’ячів.
— Ти забив гол?
— Я грав тільки в другому таймі. Забив четвертий м’яч.
— Як ти грав?
— Нормально… (Є. Гуцало).

Виконати в зошиті !

Вп рава 235 ст.200.

 ТЕМА:Цитата як спосіб передачі чужого мовлення                             

  (1 урок)

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗАПАМЯТАЙТЕ!

Опрацювати теоретичний матеріал.

Цитата — це дослівно наведений уривок з якогось тексту для підтвердження або ілюстрації тієї чи іншої думки.

У цитаті не можна нічого змінювати (навіть розділових знаків). Якщо цитата наводиться не повністю, то пропуски в ній позначаються трьома крапками. Якщо там, де робиться пропуск, стояли такі розділові знаки, як кома, крапка з комою, двокрапка, тире, то вони пропускаються разом із текстом, а на їх місці ставляться три крапки: Леонід Первомайський писав: «Я винний в тім, що світ не ліпший Я винний в тім, що правди слово Ще схоже в ньому на брехню» Три крапки в кутових (ламаних) дужках <…> у цитованому тексті означають пропуск кількох речень, абзацу чи більше.

Цитата може наводитися у вигляді прямої мови із словами автора. Тоді розділові знаки при ній ставляться так само, як і при прямій мові. 
1. Говорячи про покликання людини на землі, Максим Рильський проголошує: “Яке глибоке щастя — жить, буть гідним імені людини, народу й людськості служить!” 
2. “Борітеся — поборете, вам Бог помагає!” — закликав Тарас Шевченко.
3. “Лиш праця,— підкреслював Іван Франко,— світ таким, як є, зробила”.

Віршова цитата, якщо вона записана у вигляді строфи, в лапки не береться. 
Не можна уявити собі письменника, який не любив би своєї мови, не пишався б нею, не розумів би безмежної могутності мови.

...Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово, —

сказав у тяжких, нестерпних умовах царської кріпосницької Росії Шевченко. (М. Рильський.)

Вказівку на джерело, яка стоїть безпосередньо після цитати, беремо в дужки і після другої дужки ставимо крапку. Перед дужками, у яких указане джерело висловлювання, зберіга- ються знак оклику, знак питання, три крапки та їх поєднання.
1. “Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування” (Панас Мирний).

зновидом цитати є епіграф. Епіграф у лапки не береться, а назва джерела, звідки взято епіграф, або прізвище автора пишеться без дужок внизу справа під епіграфом. Наприклад, епіграф до вірша Максима Рильського “Землі”:

Земле, моя всеплодющая мати... 
Іван Франко

Виконати завдання в зошиті!!!

Виписати із роману «Маруся Чурай» Л. Костенко 5 цитат.

 

Тема: Виконання тестових завдань                 (2 уроки)

Виконати тестові завдання !!!

Дивись: АвраменкоО.М. Українська мова та література .Довідник .

ст.245-248.

Запишіть у зошит правильні відповіді!!!!!

1.Розділові знаки при передачі чужої мови правильно вжито в реченні

А Літо в осені питає: де ти поділа журавлів.

Б До булави треба голови!, казали запорожці.

В Ой казали, говорили по всім селі люди – «Та вже з того козаченька

нічого не буде!»

Г «Опізнився, небораче, одказав земляк йому, хто кохав життя ледаче,

непереливки тому».

Д «Дозвольте і мені, панове, річ держать!» – тут обізвалася Лисиця.

2. Розділові знаки при передачі чужої мови правильно вжито в реченні

А Один мудрець вдало підмітив: Чим більше пізнаєш людей, тим більше починаєш любити тварин.

Б Павло Тичина сказав про Сковороду «Великий наш філософ щедру залишив нам спадщину по собі ».

В «Ще б ми стільки прочитали, як ти, – докинула Василина ».

Г Коли садили капусту, господарка хапалася за голову – «Дай , Боже,

добрий! Щоб моя капусточка приймалась і в головки складалась!»

Д «А в нашій учительській роботі треба, щоб минули роки й десятиліття, поки стане людиною той, хто несміливо переступив поріг школи і вивів на папері олівцем перші палички та кружечки, написав перше слово»,-думав учитель.

     

3. Розділові знаки для передачі чужої мови правильно вжито в реченні

А «Добрий вечір вам»: заспівав позаду тоненький дівочий голос.

Б «Ні, – сказав сам собі Василько – щуки я не піймаю, бо вона прудка».

В «Життя мені всміхалося, – говорив Франко, – а діти були промінням».

Г «Коли я сита, то така я добра», ковтнувши жертву, просичала Кобра.

Д Мама сказала: як же ж мені сумно, хочу побачити рідненьку сестру.

4. A kép eltávolítva.

5. Виберіть рядок, де є непряма мова (окремі розділові знаки пропущено).
A) Коли дивлюсь туди он, на захід, іноді чомусь так сумно-сумно стає, говорила Маша (О. Гончар).
Б) Чого зажурився, мій любий козаче – питає дівчина вродлива (Леся Українка).
B) Варвара запитала у начальника, чи можна послати телеграму в Москву: у неї там занедужала мати (Л. Первомайський).
Г) Яка ти розкішна, Земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчати квітами (М. Коцюбинський).

6. Виберіть речення, яке відповідає схемі: «П», – а. (розділові знаки пропущено).
A) Що ж не дає мені промовить просто Так, доле, ти міцніша, я корюся (Леся Українка).
Б) Ніщо так не красить людину, як натхнення, подумала Ярослана (О. Гончар).
B) А це ти, Максиме зрадів Карно, дивлячись у вікно. Заходь, заходь! (М. Коцюбинський)
Г) Чи впізнаєш мене, Петре промовив до Кавуна Джеря (І. Нечуй-Левицький).

7. Виберіть речення, де правильно розставлено всі знаки при прямій мові.
A) «Щасливий ти в нас, Даньку» – щебетали дівчата, хрумаючи бублики (О. Гончар).
Б) «Де ж він, де?» – гукнув Бертольдо, – «Що ж він криється між вами?» (Леся Українка)
B) «Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі, – думав молодий Джеря (І. Нечуй-Левицький).
Г) Бабуся питає: «А що, дітки? Чого прийшли, мої соколята?» (Марко Вовчок)

8. Виберіть речення, у якому допущено помилку при заміні прямої мови непрямою.
A) Батько сказав дітям, що час збиратися в дорогу.
Б) Сам до себе говорив Тимофій, що земля найкраще пахне восени.
B) Карпо запитав, чи будете ставити паркан, чи без паркану обійдеться.
Г) Олена Петрівна запитала, хто купив Ользі таке гарне намисто.

Завдання 7-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
9. Установіть відповідність між поняттями та прикладами.
1. Пряма мова;
2. діалог;
3. непряма мова;
4. цитата.

А) Мати через пліт запитала сина, куди він зібрався (М. Стельмах).
Б) М. Рильський говорив, що «слово «вчитель» з давніх-давен користується великою шаною у народі».
В) – Добридень дідусю! – вітається хлопчик.
- Добридень, синку! – радіє дід. – Сідай, я
тебе яблучком почастую з медом (О. Іваненко).
Г) «Та чим же я вам досадив?» – Ягнятко, плачучи, питає (Л. Глібов).

10. Установіть відповідність між схемами та реченнями (окремі розділові знаки в реченнях пропущено)
1.    А: «П!»
2.    »П!» -а.
3.    »П, – а, – п?»
4.    »П, – а. – П!»

A) Щось намалював розпитувала Марійка (Ю. Мушкетик).
Б) І голос сильний нам з гори, як грім, гримить Лупайте цю скалу (І. Франко).
B) Мої друзі – вбогі бідолахи говорить Кармель От мої друзі (Марко Вовчок).
Г) Здоров був, любий жінка говорила, а в голосі її сльоза бриніла (Леся Українка).
Д) За що ж хто-небудь попитає Зозуля Півня вихваляє (Л. Глібов).

11.Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними у них.
1. Кома;
2. двокрапка;
3. лапки;
4. тире.

А) «Прощай, Самсоне! – крикнула зрадлива – Ти думав, що для тебе я забуду родину? (Леся Українка)
Б) «Чого ж тебе понесло в поле? Чого?» допитувалась мати (С. Васильченко).
В) «Я цієї пісні ніколи не чув – сказав студентові Тарас. – Ви її всю знаєте?» (О. Іваненко)
Г) «А де ж Василько» – поспитав батько перегодом (М. Коцюбинський).
Д) Зозуля прилетіла до чорного Дрозда, питає «Що ти робиш?» (Г. Сковорода)

12. Виберіть рядок, де є непряма мова (окремі розділові знаки пропущено).
A) Боже, яка краса! обізвалась, ні до кого не звертаючись, тіточка Олена (М. Олійник).
Б) Ми за дітьми йдемо до жінки, запитуємо Хто посадив цю тополю? Чи давно вона росте тут? (В. Сухомлинський).
B) Не кидайте хлібом, він святий! – в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій (М. Рильський).
Г) Сахно запитав, як здоров’я Степаниди Петрівни, як живеться Семенові, чи не думають вони заводити садок… (В. Собко).

13. Виберіть речення, яке відповідає схемі «П!» – а. (окремі розділові знаки пропущено).
A) Ні, не клич мене, весно, казала я їй, не чаруй і не ваб даремне (Леся Українка).
Б) На шляху, прощаючись, Люба сказала Ти б колись, Михайлику, і до нас заскочив. Ідеш собі з ковзанки, то й заверни в наш двір (М. Стельмах).
B) Важливо не те, як малюю я, а що в тому бачать інші сказав Валерій Я ніколи не стану художником. Я це зрозумів І радий, що зрозумів вчасно (Ю. Мушкетик).
Г) Вмивайся, вмивайся, дитино! квапить мене мати (М. Стельмах).

14. Виберіть речення тест контролю українська мова, у якому розділові знаки при прямій мові поставлено правильно.
A) «З щастя та горя скувалася доля» – каже людська поговірка (Панас Мирний).
Б) «Ну, добре, стримав образу Аркадій Петрович. – Не одрікаюсь од своїх слів» (М. Коцюбинський).
B) Струна бринить лагідною луною: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» (Леся Українка)
Г) «Леоніде, – Адріана відірвала обличчя від долоні – а ви читали «У пошуках утраченого часу» Марселя Пруста?» (Р. Іванчук)

15. Виберіть рядок, у якому допущено помилку при заміні прямої мови непрямою.
А) Мати нагадала Оленці, щоб не спізнитися на урок.
Б) Бабуся попросила онука, щоб сходив до аптеки за ліками.
В) Василь сказав батькові, що в новій школі дуже цікаво.
Г) Золота рибка запитала дідуся, чого йому треба.

ОЦІНКА                         1- 12 балів!!!

 

7A Ukrán irodalom

ТЕМА: Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Основні тематично-проблемні лінії в поезіях В. Стуса (“Господи, гніву пречистого...”, “О земле втрачена, явися…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я…”) Українська поезія др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (узагальнення й систематизація вивченого).

 

 (2 уроки)

Робота з підручником !

Опрацювати та проаналізувати теоретичний матеріал ст.234-235.

Законспектувати в зошит біографію поета-шістдесятника.

Проаналізувати зазначені  поезії!!!

“Господи, гніву пречистого...”, “О земле втрачена, явися…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я…”.

Виконати завдання в зошиті!!!

Завдання 3 ст. 236.

ВИВЧИТИ НАПАМЯТЬ !!!     Господи, гніву пречистого...”.

Записати правильні відповіді в зошит!!!

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ»

 1.  У стильовій манері О. Гончара визначальними є риси:

А  бароко;      Б  романтизму;            В  символізму;    Г  постмодернізму.

2. Установіть відповідність між твором та жанром:

1 «Маруся Чурай» Ліни Костенко;                                     А історичний роман у віршах

2 «Балада про соняшник» І. Драча;                                    Б новела ;

3 «Страшні слова...»  Л Костенко;                           В автобіографічна повість;

4 «Модри камінь» О.Гончара                       Г поезія;       Д   балада                                                                                                                                                             3. Установіть відповідність між твором і персонажем:

                                                                               А Тереза;

1.  «Сом »О. Вишні;                                                             ;Б Сашко

 2. «Маруся Чурай »Л. Костенко;                                   В ГордійЧурай;

3. «Зачарована десна» О.Довженко;                                        Гдід Панько;

4. «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника                 Д Олександра

 4. Установіть  і запишіть теми творів:

1. «Господи, гніву пречистого... »В .Стус;  

 2.  «Лебеді материнства  » В. Симоненко;   

3. «Маруся Чурай  »Л. Костенко;                               

 4. «Модри камінь» О.Гончара;                                    

5. Темою історичного роману у віршах “Маруся Чурай” Л.Костенко є:

а) життя України під час визвольної війни під проводом Богдана   Хмельницького та драма кохання “дівчини з легенди”

б) життя України доби Руїни;

в) героїчні подвиги бійців у Велику Вітчизняну війну;

г) голодомор 30-х років ХХ ст.

6.З-поміж перелічених письменників до шістдесятників належать

а) О. Довженко  б) Г. Тютюнник        в)  В.Барка  г) Є. Маланюк   д) Ю.Яновський

7. Автором «Балади про соняшник» є

а) Микола Куліш  б) Василь Стус  в) Андрій Малишко  г) Іван Драч   д) Ліна Костенко

8. З якого вірша наведено ці рядки?...Можна все на світі вибирати, сину,Вибрати не можна тільки Батьківщину.

А.  «Лебеді материнства” В. Симоненка;б) „Пісня про рушник” А. Малишка;в) „Мова” М. Рильського; г) В. Стус

9.За який злочин судять Марусю Чурай?

 а) за те, що отруїла коханого за зраду;б) за те, що отруїла свою суперницю;в) дівчину звинуватили в чаклунстві;
г) за те, що вона зрадила Батьківщину;

10.Твір «Маруся Чурай» має: а) історичну основу; ) фольклорну основу; в) фантастичну основу;г) реальну основу;

11.Який період зображено в романі?
а) епоха гетьмана Івана Мазепи;б) друга половина XVI століття;в) епоха Богдана Хмельницького;г) перша половина XVIII століття;

12.Які проблеми порушено в романі?
а) патріотизму;
   б) землі ;    в) кохання і зради;                 г) екології;

13.Розставте послідовно розділи роману «Маруся Чурай»:
а) «Страта»                                                                                   

б) «Полтавський полк виходить на зорі»;в) «Гінець до гетьмана»;г) «Якби знайшлася неопалима книга…»; ґ) «Сповідь»

14. Жанр твору "Маруся Чурай":

а) автобіографічний роман;б)      соціально-побутовий роман у віршах;в) соціально-історична поема;г)    історичний роман у віршах

ОЦІНКА                         1- 12 балів!!!

 

ТЕМА:В.Голобородько . Патріотизм поезії «Наша мова»

В.Голобородько «Наша мова»

кожне слово

нашої мови

проспіване у Пісні

тож пісенними словами

з побратимами

у товаристві розмовляємо

кожне слово

нашої мови

записане у Літописі

тож хай знають вороги

якими словами

на самоті мовчимо

З літературознавчих джерел

Про рідну мову, її значення написано багато віршів. Але цей — особливий. Це вільна розмова душі. Не треба доводити, яка гарна наша мова — кожне її слово виспіване у пісні, записане в давніх літописах, сказане в доброму товаристві. Тож хай дізнаються й вороги, „якими словами на самоті мовчимо”, тобто що в нас у душі. Вірш викликає багато асоціацій, дає змогу читачеві домислити, дофантазувати.

Поет висловлює почуття любові, пошани до кожного слова рідної мови, яке „проспіване у Пісні”, „записане у Літописі”. В. Голобородько уславлює роль мови, її значущості в житті нашого народу, гордості українців за свою мову. Мова — це запорука існування нації; кожний українець повинен пишатися своєю мовою — милозвучною, пісенною, образною. Автор у поезії закликає оберігати, любити і шанувати рідну мову як коштовність, що залишилась нам у спадщину від предків.

Вірш викликає чимало асоціацій; він образний, місткий, з багатоплановим підтекстом, не обтяжений художніми засобами, окрім епітета „пісенними”, але завдяки добору слів, тавтологій звучить як пісня, Пісня з великої літери.

Аналіз поезії опрацювати!!!

 Голобородько «Наша мова

.  ПАСПОРТ ТВОРУ Рід літератури «Наша мова»: лірика (філософська, патріотична).

Тема «Наша мова»: мотив мови як генетичного коду нації; висловлення почуття любові, пошани до рідної мови, яка проспівана у Пісні, записана у Літописі.

Ідея «Наша мова»: уславлення ролі мови, її значущості в житті нашого народу; гордості українців за свою мову.

Художньо-стильові особливості «Наша мова»: вільний вірш, верлібр (вірш, у рядках якого може бути довільна кількість наголошених і ненаголошених складів, частіше без рими, є необов’язковою однакова кількість наголосів у рядках, одноманітні повторювані строфи, але вірш має свій власний ритм. Такі ознаки наближають вірш до прози). Він не обмежений римами та не обтяжений складними художніми засобами: тавтологія: «кожне слово нашої мови»; «тож»; епітет: «пісенні слова»; алітерація: повтор приголосних «с», «н» — «проспіване у Пісні». Відмовившись від розділових знаків, поет побудував строфи на анафорі й художньому перенесенні.  

 

Прослухати вірш у ЮТЮБІ!!!

ВИВЧИТИ НАПАМЯТЬ !!!    

 

ТЕМА: ПРОЗА другої половини ХХ ст.

Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку  О. Гончара -романтика. Творчий злет у 60-ті роки.  Його громадянська і життєва позиція     (1 урок)

Робота з підручником !

Опрацювати та проаналізувати теоретичний матеріал ст.178-179.

Законспектувати в зошит біографію О.Гончара.

Знати основні віхи життя та творчості письменника!!!

 

Тема: Олесь Гончар.  «Модри камінь»           (2уроки)

ТЛ: новела, роман та його види.

Робота з підручником !

Опрацювати та проаналізувати теоретичний матеріал ст.180-181.

РОБОТА В  ЗОШИТІ! ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО!

Складання «Паспорта художнього твору»

 

1.Назва твору ______________________________________________________.

2.Автор твору __________________________________________________.

3. Літературний напрям ___________________________________________________.

4.Рід літератури, до якого належить твір ________________________________.

5.Жанр  твору   ______________________________.

6.    Тема твору ____________________________________________.

7. Ідея твору_______________________________________________.

8.   Герої твору________________________________________________________.

9. Композиція  _______________________________________________________.
10.Проблематика___________________________________________.

Прочитати новелу!!!!

Виконати  завдання  11 ст.182.

!!!!        Переглянути доступний матеріал в ютубі     !!!!!

ОЦІНКА                         1- 12 балів!!!

 

7AB Földrajz, Bereczky Lóránt

A közlekedés mint a gazdasági tevékenység válfaja

Attól függően, hogy a közlekedés mit szállít beszélhetünk személy és teherszállításról.

A szállítási közeg alapján lehet szárazföldi (vasúti, közúti, csővezetékes), Vizi (tengeri, folyami), légi (légi közlekedés, űrközlekedés).

A különböző közlekedési válfajok munkájának sajátosságai.

Közúti közlekedés – kis és közepes távolságra szállít. Kicsi a teherbírása, drága, viszont előnye a háztól-házig szállítás.

Vasúti közlekedés – nagy távolságokra szállít, viszonylag olcsó,  viszont alacsony a lehetőség a végfelhasználókhoz szállításban.

Tengeri közlekedés – legnagyobb a hatótávolsága, ez a legolcsóbb, viszont kötődik a kikötői infrastukturához.

Folyami közlekedés – olcsó, de kötött szállítási lehetőségek, függ a folyók vízjárásától.

Légi közlekedés – leggyorsabb, nagy hatótávolságú, drága és kicsi a teherbírása.

Csővezetékes szállítás – olcsó, kicsi az élőerő igénye, de csak kevés árutípust tud szállítani pl. földgáz, kőolaj, vegyipari termékek.

Regionális közlekedési rendszerek

 Az európai közlekedési rendszer sajátossága a jól fejlett és sürü közúti és vasúti rendszer. A folyami közlekedés magas részaránya a teherszállításban. A vasutak többsége villamosit ott.

Az Észak-Amerikai közlekedési rendszer fejlett vasúti és közútrendszerrel rendelkezik. Fontosak azészak-dél és kelt-nyugati irányú vasúti és közúti folyosók. Személyszálitásban fontos a légi közlekedés.

A Kelet-ázsiai Regionális Közlekedési rendszer. Ide Japán, a Koreai Köztársaság, és Tajvan tartozik. Itt jól fejlett a közlekedési rendszer minden ágazata. Belföldön jellemző a vasúti közlekedés előnye. Távolsági áruszállításban a tengeri közlekedés, míg személyszállításban a légi közlekedés dominál.

A Dél-Ázsiai közlekedési rendszerben fejletlen a közúti közlekedés. Legfontosabb a vasút szerepe. Sok helyen a folyami közlekedés kizárólagos.

A Dél-Amerikai közlekedési rendszer térbeli elhelyezkedése sajátságos legyező- vagy fa alakú. Főkép a partvidéken fejlett. A belső területek elmaradottak.

Afrika közlekedése a legelmaradottabb. Itt jellemző, hogy a belső nyersanyag kitermelő területeket egyes vasút vagy közútvonalak kötnek össze a nagy kikötőkkel. A közlekedési rendszer elmaradott és nem összefüggő.

(Kérem a megadott jegyzetet a füzetbe beírni március 16.-ai dátummal).

 

7 AB Algebra, File-Kovács Erika

 Március 16. és 17.
2017. májusi ZNO - a Tv21 Ungvár, Oskola 9. adása.
Előadó: Bátyi András

Március 18.
 TémaSzámtani sorozat (képletek megismétlése, megtanulása)
 Algebra 9, szerzők A. H. Merzljak, V. B. Polonszkij…
16 p,  17 p, 159 -173 oldalig.
 Feladatok:  16. 6,  16. 11,  16. 13,  16. 18,  16. 32,
                       17. 4,  17.10, 17. 15 .
                      Pótfeladat: 17.37. 

Március 23. és 24.
Téma: Mértani sorozat
(képletek megismétlése megtanulása)
Algebra  9  tankönyvből : 18. p,  19. p. - 173 oldaltól 190 oldalig.
 Feladatok: 18.2, 18.9, 18.12, 18.14, 18.25,  19.2, 19.4, 19.6, 19.7.

 

Március 25.
Téma: Százalékszámítás (ismétlés).
Matematika 11.( sárga tankönyv) 162 oldal.
Feladatok :24.44, 24.46,  24.47,  24.48,  24.50,  24.52, 24.53.
Feladat: 2 focilabda és 4 röplabda ára 2000 hrny. A focilabda árát 20 százalékkal csökkentették, a röplabda árát 10 százalékkal növelték, így 1 focilabda és 1 röplabda 650 hrny-ba került.  Mennyi volt a focilabda és röplabda eredeti ára? (egyenletrendszerrel, ami kérdeződik, az az x és y).

 

Március 30. és 31.
ZNO 2017 júliusa
Koppincu Nikolett előadó, a  TV21 Oskola  22. adásában.

 

Április 1-től 3-ig
ZNO 2018 júliusi pótvizsga.
Előadó: Román István, a TV21 Oskola 30. adásában.

 

ZNO 2016.
 Héder Tamás előadó, TV21 Ungvár oskola 16 adásából

 

7 AB Mértan, File-Kovács Erika

 Március 16.
 ZNO, 2017. május, TV21 Ungvár, Oskola 9. adás
 Előadó: Bátyi András

 

 Március 18.
 Téma: Szögletes és forgástestek felszíne (megismételni a képleteket) 120. és 140. oldal
 Feladatok: 4. sz. teszt: 1, 5, 6, 7, 11, 12, 15 számú feladatok.

 

 Március 23.
Téma: Forgástestek térfogata (képletek ismétlése) 157. oldal.
Feladatok: 6. sz. teszt: 10, 11, 12, 14, 16, 18.

 

 Március 25.
Téma: Szögletes testek térfogata (képletek ismétlése) 157. oldal.
Feladatok: 6. sz. teszt: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

 

Március 30.
ZNO, 2017. július, TV21 Ungvár, Oskola, 22. adás.
Előadó: Kopincu Nikolett.

 

Április 1.-3.
ZNO 2018. Július, TV21 Ungvár, Oskola, 30. adás.
Előadó: Román István

 

Torna

A rendsze­resen végzett, közepes intenzitású testmozgás, jelentős részben az immun­rendszer kedvező mennyiségi és minőségi változásai miatt, egészségvédő hatással bír.

Az immunrendszer feladata

A kiegyensúlyozottan működő immunrendszer segítségével a szervezet képes felismerni egyes külső fertőzéseket és saját beteg sejtjeit is. Ezenkívül az immunrendszer számos, különböző funkciójú sejtje segítségével irányítja a gyulladásos és védekező funkciókat is. Ezt a bonyolult rendszert erősíti a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás is.

Testmozgás rendszeressége

 •  A napi fél óra mozgás sokkal hatásosabb, mint heti két-három alkalommal végzett edzőtermi torna vagy edzés.
 • Továbbá a kímélő torna, mozgás is hatásosabb hosszútávon, mint a heves, erőteljes edzés. Tulajdonképpen a rendszeresség a legfontosabb, nem az edzésmód hevessége.
 • Számotokra napi egy óra aktív mozgás ajánlott. (az egy óra lehet 2x30 perc)
 • Felnőttek számára az ajánlott testmozgás hetente 5 x 30 perc (a félóra lehet 2 x15 perc is). Ennek legalább fele legyen pulzusszámot emelő fizikai aktivitás.

Fontos figyelembe venni, hogy reggel soha ne végezzünk bemelegítés nélkül nehéz gyakorlatokat, hiszen a merev, alvásban megpihent izmoknak nem tesz jót a hirtelen igénybevétel.

Lehet, hogy nevetségesnek fog tűnni, de már az ágyban fekve elkezdhetjük az izmaink bemelegítését. Ehhez:

 • feküdjünk hanyatt. Először végezzünk néhány óvatos bokakörzést mindkét irányba, majd következzenek a térdek. Üljünk fel, majd csináljunk néhány óvatos fej-, váll- és karkörzést. Így már egy kissé bemelegített izmokkal kelhetünk ki az ágyból. Ezeket a gyakorlatokat minden reggel elvégezhetjük.

 Az ízületeink meg fogják hálálni a gondoskodást!

Bemelegítés

1.      Álljunk terpeszállásba, tegyük csípőre a kezünket! A fejünket óvatosan fordítsuk előbb jobbra-balra, majd előre-hátra! Minden irányban végezzük el a gyakorlatot 5-ször!

2.       Következhet a fejkörzés. Lassan, mindkét irányban végezzük el 2-szer!

3.       Tegyük a kezeinket a vállainkra, majd óvatosan körözzünk előre és hátra, 5-ször!

4.      Magas tartás, karkörzés előre és hátra 5-ször!

5.      Csípőretartás, törzshajlítás jobbra-balra, majd előre-hátra! Mindkét irányba 5-ször!

6.       Törzskörzés, mindkét irányban 4-szer végezzük!

7.      Törzshajlítás előbb a jobb lábunkhoz, aztán középre, majd a bal lábunkhoz, végül egyenesedjünk fel! Végezzük el mindkét irányban 4-szer a gyakorlatot!

8.       Terpeszállás, csípőretartás. Emeljük magasra előbb a jobb, aztán a bal térdünket! Mindkét lábbal 10-szer végezzük el!

9.       Kisterpesz állásban lassan guggoljunk le, majd egyenesedjünk ki! 10-et végezzünk belőle! A karjainkat tartsuk egyenesen a testünk előtt!

10.     Bokakörzés, csípőretartással! Mindkét lábbal 5-ször!

 A cél, hogy a testet felkészítsük a mindennapos mozgásra, amiből aztán néhány hét múlva átléphetünk egy haladóbb szintű gyakorlatsorra.

Ha minden nap ugyanakkor kelünk, ugyanúgy megcsináljuk a gyakorlatokat, nagyobb esély van arra, hogy beépül a szokásaink közé és egy idő után már hiányozna, ha nem így kezdődne a reggelünk.

Gyakorlatok

Karizom erősítése

Attól függően, hogy milyen edzettségi szinten vagyunk, elvégezhetjük a gyakorlatokat súllyal vagy anélkül. Ha nincs otthon súlyzókészletünk, akkor egy-egy félliteres, teleengedett vizespalack is megteszi.

A gyakorlatok nemcsak a karizmokat, de a mell- és hátizmokat is fejlesztik.

1.       Álljunk terpeszállásba, karjainkat kinyújtva szorosan zárjuk a testünk mellé. Hajlítsuk be a karjainkat és emeljük fel kezünket a vállunkig. Arra kell figyelni közben, hogy a felkarunkat mindig tartsuk a testünk mellett, hiszen ha a könyökünk elmozdul, akkor a gyakorlat nem éri el a célját!

Végezzünk 12-t belőle!

2.       Kiindulás: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket oldalsó középtartásba, majd vissza. Fontos, hogy végig vízszintesen maradjon a karunk, ne lógassuk le!

Végezzünk 12-t belőle!

3.      Kiinduló helyzet: terpeszállás, mellső középtartás. Lassan nyújtsuk a kezeinket magastartásba, majd vissza. Fontos, hogy tartsuk meg a kezünk között lévő távolságot, ne lógassuk a karunkat!

Végezzünk 12-t belőle!

Csináljunk: 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                  3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                  4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)                

Hasizom

1.       Kiindulás: terpeszállás, karok a test mellett szorosan. Nagyon lassan csúsztassuk végig a kezünket a lábukon, érintsük meg a térdünk külső oldalát, majd vissza a kiindulási helyzetbe. Fontos, hogy a testünk ne dőljön előre vagy hátra, tartsuk meg az egyenes helyzetben!

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

2.      Kiindulás: terpeszállás, kezek a jobb combon, összekulcsolva. Lassan emeljük a karjainkat a jobb combunkról a bal vállunk fölé, kicsit oldalra dőlve. Ha jól csináljuk, érezzük, ahogy az oldalsó hasizmunk megfeszül. Fontos, hogy lassan, odafigyelve csináljuk a gyakorlatot.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

3.       Kiindulás: terpeszállás, kezek összekulcsolva mellső középtartásban. Lassan csúsztassuk az összekulcsolt karjainkat jobb oldalsó tartásba, majd lassan vissza középre. Mindkét irányba ismételjük meg a gyakorlatot. Itt is a lassúságon és az egyenes tartáson van a hangsúly, figyeljünk rá oda.

Végezzük el mindkét irányba 12-szer!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

        3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

1.       Álljunk egy fal, polc, szekrény, stb. mellé. Támaszkodjunk rá a karjainkkal. A jobb lábunkat emeljük hátra egy nagyon picit fel a földről, ez lesz a kiindulási helyzet. Lassan lendítsük hátra a lábunkat, majd eresszük vissza a kiinduló helyzetbe. Akkor csináltuk jól, ha érezzük, hogy a nagy farizom megfeszül közben.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.      A kiindulási helyzet annyiban változik, hogy a lábunkat most jobb oldalra emeljük el a földtől egy picit. Innen lendítsük jobbra a lábainkat, majd eresszük vissza kiinduló helyzetbe.

Végezzünk el 12-t belőle!

Ha ezt a két gyakorlatot megcsináltuk, csak utána váltsunk át a bal lábunkra, ott is végezzük el ugyanebben az ismétlésszámban!

Láberősítés

 1.      Kiinduló helyzet: széles terpeszállás, kifelé néző lábfejekkel. Karok mellső középtartásban. Lassan guggoljunk le úgy, hogy a térdünk ne menjen a lábfejünk elé! Ezzel a gyakorlattal a combizmainkat erősítjük.

Végezzünk el 12-t belőle!

2.       Kiinduló helyzet: terpeszállás, egyik kar csípőn, a másikkal kapaszkodhatunk a falba. Emelkedjünk lassan lábujjhegyre, majd ereszkedjünk vissza. Nagyon jó vádlierősítő gyakorlat!

Végezzünk el 12-t belőle!

Csináljunk 2 kört ebből a sorozatból! (1-3. osztály)

                 3 kört ebből a sorozatból! (4-5. osztály)

                 4 kört ebből a sorozatból! (6-7. osztály)

Nyújtás

A nyújtást sokan kötelező rossznak gondolják, pedig elengedhetetlen a sérülések és az izomhúzódások elkerülése érdekében. Soha ne hagyjuk ki! Inkább valamelyik gyakorlatot ne végezzük el, de a nyújtásra mindig hagyjunk elegendő időt!

Figyeljünk oda, hogy lassan végezzük ezeket a gyakorlatokat, ezzel is jelezve a testünknek, hogy végeztünk a tornával.

Mivel az egész testet átmozgattuk, ezért az egész testet meg is kell nyújtanunk utána.

1.       Kiinduló helyzet: terpeszállás. Fogjuk át a bal kezünkkel a jobb könyökünket és húzzuk óvatosan balra a jobb karunkat. Legyen teljesen kinyújtva, érezzük, hogy feszülnek, nyúlnak az izmaink. Végezzük mindkét irányba 3-szor.

2.       Óvatosan hajolgassunk előre, hátra és oldalirányba is, érezzük, hogy a hátizmaink dolgoznak. Csináljunk belőle 5-öt minden irányba.

3.        Emeljük hátra a jobb lábunkat úgy, hogy a lábfejünk érjen a fenekünkhöz. Figyeljünk arra, hogy közben a két térdünk és a combunk összeérjen, csak akkor hatásos a gyakorlat. Ismételjük meg a másik lábunkon is.

4.      Emeljük a jobb lábunkat szorosan a mellkasunkhoz, öleljük át a karunkkal. Érezzük, hogy megfeszülnek a comb és a fenék izmai.

5.      Álljunk széles terpeszállásba. Óvatosan ereszkedjünk guggolóhelyzetbe, a kezeinkkel támaszkodjunk meg a térdeinken. Tartsuk meg néhány másodpercig, majd lassan emelkedjünk fel állásba.

6.      Vegyünk néhány mély levegőt, próbáljuk közben az egész tüdőnk felületét használni!

 

Hiszek abban, hogy az ember számára a legfontosabb egészségének megőrzése. Éppen ezért a fent leírt gyakorlatokat irányadónak szántam. A legfontosabb azonban, hogy a mozgás rendszeres részét képezze életeteknek. 

 

7AB Kémia, Mihovics Magdolna

hh