A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 24 éves fennállása alatt bebizonyította, hogy méltó jogutódja a Beregszászi Királyi Állami Főgimnáziumnak. Azt a hagyományt és szellemiséget ápolják, viszik tovább, amely az egykori Főgimnáziumot vidékünk legpatinásabb tanintézményévé tette. Fő céljuk a tehetséggondozás és a nemzeti identitás őrzése. Kárpátalja iskolái közül egyedüli önálló akkreditált tehetségpontként kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy megfelelő feltételeket teremtsenek a kiemelkedő képességű diákok adottságainak fejlesztésére, kibontakoztatására. Elmondhatjuk, hogy a Bethlen Gábor Gimnázium a tanulmányi versenyek, diákolimpiák eredményeinek tükrében megyénk legjobb magyar tanintézménye. Diákjai számos ukrajnai, anyaországi és nemzetközi versenyen értek és érnek el kimagasló eredményeket. A végzősök több mint 90%-a évről évre sikeresen felvételizik ukrajnai és magyarországi felsőoktatási intézményekbe, s a diploma megszerzése után számos diák védi meg doktori címét article source.

       Mindezeket az eredményeket az intézményben folyó magas szintű képzés alapozza meg. Az oktatási folyamat során használt tantervek magukba foglalják az ukrajnai és külföldi felvételihez szükséges ismeretanyagot. A gimnázium utolsó két évfolyamán célirányosan humán és reál osztályokban mélyíthetik el tudásukat a diákok a tehetségüknek, érdeklődésüknek megfelelően, emellett mindkét szakirányban egyedi lehetőségeket is biztosítanak:a humán osztály a művészettörténet rejtelmeibe a múzeumpedagógia módszerei segítségével tekinthet be, s a reál szakirány elmélyítésére a gimnáziumban működő mérnök-informatikai laboratórium nyújt lehetőséget. Tanórák után a fotózás, a néptánc, a kerámia iránt érdeklődők szakköri foglalkozásokon vehetnek részt visit web page.

       Az alapos oktatói munkán kívül nagy hangsúlyt fektetnek a nevelésre, a diákok lelki és mentális gondozására. A gimnáziumban hittanfoglalkozásokon, istentiszteleten vehetnék részt. A diákönkormányzat tartalmas programokat szervez a szabadidő hasznos eltöltésére link.

http://moorerivercottage.com/map

Megosztás

Felhívás - 2015