Ballag már a vén diák

Ennek  a tanévnek a végén is megható ballagási ünnepségre került sor a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban. Idén 45 végzős diák számára szólalt meg utoljára a csengő. Számukra véget értek a gondtalan gimnazista évek.

A ballagási ünnepséget Szabó Árpád igazgató nyitotta meg ünnepi beszédével. Köszöntötte a ballagó diákokat, összegezte a 2013/2014-es tanév eredményeit, beszámolt a tanulók és tanárok kiemelkedő eredményeiről.

Megtudtuk, hogy diákjaink új rekordot állítottak fel a járási olimpiákon elért dobogós helyezések számával. Az idén több mint 104 diákunk végzett a dobogó valamelyik fokán. A megyei versenyeken 14-en szerepeltek sikeresen, Szilágyi Gábor 7. B osztályos tanuló pedig kijutott az országos matematika versenyre is. Ezenkívül elmondta, hogy gimnáziumunknak milyen nehézségekkel kellett megküzdenie ebben az évben.

Az ünnepség további részében a meghívott vendégek útravalóul szánt gondolataikat osztották meg a ballagó diákokkal. Ünnepi beszédet mondott:

 • Bozsik Béla – Magyarország beregszászi konzulátusának konzulja
 • Petruska István – a járási állami közigazgatási hivatal elnöke
 • Zubánics László – az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karának dékánhelyettese
 • Nagy Béla – a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka
 • Szoboszlai István – a szülői tanács elnöke
 • Michels Antal – a beregszászi római katolikus egyházközség plébánosa
 • Taracközi Ferenc – a Beregszászi Református Egyház vezető lelkésze

Az ünnepséget megtisztelték még jelenlétükkel:

 • dr. Trieb Gergely – Magyarország ungvári főkonzulátusának konzulja
 • Barna György – a Beregszászi Református Egyház tanügyi bizottságának elnöke
 • Makuk János – a Máltai Szeretetszolgálat beregszászi járási szervezetének elnöke
 • Bacskó Tivadar – a közoktatási dolgozók járási szakszervezetének elnöke

A tanulmányi versenyeken elért eredményekért a gimnázium tanulóit az oklevelek mellett a Beregszászi Járási Állami Adminisztráció ajándékcsomagokkal jutalmazta, melyet Petruska István adott át. A járási adminisztráció elismerésben részesítette továbbá Horkay Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom tanárt, aki utolsó végzős osztályát indította útnak. A tanárnőt felterjesztették az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium kitüntetésére. Ő is egyike azoknak, aki a kezdetektől részt vett a gimnázium életében.

A beszédeket követően az elsős gimnazisták adták át az útravaló tarisznyákat és a benne lévő jókívánságaikat. Ezután a végzős diákok megható búcsúja következett, melyet dalban és versben foglaltak össze. Köszönetet mondtak tanáraiknak és osztályfőnökeiknek a sok-sok együtt töltött évért és gondoskodásért. A ballagók búcsúzó szavaira az osztályfőnökök szívhez szóló gondolatokkal válaszoltak. A 7. A-hoz Horkay Zsuzsanna és a 7. B-hez pedig Balázsi Borbála osztályfőnökök intéztek búcsúszavakat. A szülők nevében Szilágyi Lajos mondott köszönetet.

Az ünnepség végéhez közeledve a hatodik évfolyam tanulói héliummal töltött léggömböket adtak át a ballagóknak, melyet a végzősök kívánságaikkal együtt útnak indítottak.

Hagyományinkhoz hűen végül a hetedik osztály egy-egy tanulója, Kacsanovszki Nikolett és Iró Viktória fából kifaragott platánfalevelet helyezett el a gimnázium előtt álló életfára.

Vass Zsuzsanna
földrajztanár

Megosztás