A Beregszászért Alapítvány és a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium közös szervezésében október 30.-án Polónyi Károly és Polónyi Jolán festőművész testvérek tiszteletére emléktáblát avattak fel a gimnázium épületének emlékfalán.

Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány elnöke beszámolt a Polónyi testvérek életútjáról. A festőművész testvérek Polónyi János pékmester és első beregszászi sütödetulajdonos gyermekeiként születtek a család Petőfi utcai házában. Természetesen mindketten a beregszászi gimnáziumban tanultak, sőt Polónyi Károly egy ideig rajztanára is volt a tanintézetnek. A művész elsősorban a Magas Tátrát festette meg, különböző évszakokban, leggyakrabban ősszel. Sokan vásároltak képeiből, bizonyára most is lappang néhány Polónyi-festmény a beregszászi vagy innen elköltözött családoknál.

this web page Dalmay Árpád ezután Polónyi Károly húgáról, Polónyi Jolánról is beszélt, akiről sajnos lényegesen kevesebbet tudunk. Ő is festőművész volt, elsősorban csendéleteket festett.

source Ezután felszólalt Mányi István, a Magyar Köztársaság beregszászi konzulátusának konzulja; Babják Zoltán, Beregszász város polgármestere, valamint köszöntötte az emlékezőket Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke is.

Polónyi Károly és Polónyi Jolán emléktábláját unokahúgúk, a híres iparművész Antónikné Polónyi Katalin, a dombormű alkotója, Ortutay Zsuzsa és Dalmay Árpád leplezték le. Az emléktáblára Molnár János római katolikus plébános és Maksai Attila református lelkipásztor kért áldást. Folytatásként a gimnázium diákjai vallottak egy rövid zenés-irodalmi előadás keretében hazaszeretetükről és a szülőföld iránti tisztelet fontosságáról. Az avatási ünnepség lezárásaként a jelenlévők elhelyezték a tisztelet koszorúit a frissen avatott dombormű előtt.

http://dingophoto.net/map

Megosztás

Polónyi Károly és Polónyi Jolán festőművész testvérek emléktáblájának avatása